Wat is FATCA?

FATCA is de Foreign Account Tax Compliance Act, een Amerikaanse wet ter bestrijding van belastingontduiking door Amerikanen (natuurlijke of rechtspersonen) die hun inkomsten op niet-Amerikaanse rekeningen niet opgeven. Conform FATCA moeten enkele van de niet-Amerikaanse dochterondernemingen van PayPal informatie inwinnen over hun rekeninghouders om te bepalen of rekeningen worden aangehouden door Amerikanen (zoals gedefinieerd door FATCA).

Er zijn overeenkomsten gesloten tussen de Verenigde Staten en veel buitenlandse rechtsgebieden voor de uitwisseling van gegevens over rekeninghouders als reactie op de lokale geheimhoudingsplicht van banken en privacykwesties die in het geding kunnen zijn als gevolg van de FATCA vereisten. De gegevens die worden verstrekt aan de Amerikaanse belastingdienst (IRS) of lokale regelgevende instanties conform FATCA vallen ook onder het Privacybeleid van PayPal.