Hoe kan ik bezwaar maken tegen de beslissing van PayPal over mijn kwestie?

Normaal gesproken is de beslissing die bij de conclusie van een claim wordt genomen definitief en kan alleen tegen de beslissing bezwaar worden gemaakt als nieuwe informatie wordt verstrekt die niet tijdens de oorspronkelijke controle in aanmerking is genomen.

Als u bezwaar wilt maken tegen de uitkomst van een claim, kunt u dat doen binnen 10 dagen nadat de kwestie is gesloten. Volg deze volgende stappen:

  1. Ga naar het Actiecentrum.
  2. Klik op Meld een probleem.
  3. Selecteer Gesloten kwesties in het vervolgkeuzemenu en zoek de claim die u wilt weergeven.
  4. Klik in de actiekolom op Bezwaar maken.
  5. Verstrek de informatie voor uw bezwaar en volg de instructies op het scherm.

Opmerking:

  • De knop Bezwaar maken is slechts gedurende 10 dagen na het sluiten van uw kwestie beschikbaar. Neem contact met ons op als het langer dan 10 dagen geleden is.