Op wie heeft FATCA betrekking?

FATCA geldt voor rekeninghouders buiten de Verenigde Staten. Conform deze wet moet PayPal belastingdocumenten of verklaringen verzamelen van rekeninghouders waaruit blijkt dat ze al dan niet Amerikaanse rechtspersonen zijn. Dit geldt voor, maar is niet beperkt tot, rechtspersonen en sommige natuurlijke personen die rekeningen openen buiten de Verenigde Staten.

Conform FATCA controleert PayPal ook de gegevens van bestaande rekeninghouders, om ervoor te zorgen dat de status van de rekeninghouder (als een Amerikaans rechtspersoon of een niet-Amerikaans rechtspersoon) correct is gedocumenteerd voor FATCA-doeleinden.  In sommige gevallen kan PayPal als gevolg van deze controle de rekeninghouder om aanvullende documentatie vragen.  

Situaties waarin mogelijk aanvullende documentatie vereist is, zijn onder andere:

  • Als de eerder verzamelde gegevens over een rekeninghouder niet overeenkomen met de informatie in de belastinggegevens/eigen verklaring van de rekeninghouder.
  • Als een rekeninghouder beweert geen Amerikaans rechtspersoon te zijn, maar PayPal van mening is dat de gegevens van de klant wel degelijk Amerikaanse kenmerken bevatten.