>> Lihat Semua Perjanjian

Perjanjian Bayaran Berkumpulan PayPal

Kemas Kini Terakhir: 10 September 2021

Cetak

 

Perjanjian ini mentadbir penggunaan Bayaran Berkumpulan PayPal anda (dahulunya Bayaran Berkumpulan). Penggunaan Bayaran Berkumpulan PayPal anda juga tertakluk kepada terma Perjanjian Pengguna PayPal, Pernyataan Privasi dan perjanjian undang-undang lain yang terpakai antara anda dan PayPal.

Anda boleh menggunakan perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal untuk menghantar bayaran berkumpulan kepada berbilang penerima dalam satu kelompok, seperti komisen, rebat, ganjaran, insentif dan bayaran perniagaan pukal. Anda boleh memilih untuk menghantar bayaran berkumpulan kepada akaun PayPal. Untuk menggunakan perkhidmatan ini, anda mesti mempunyai:

  • akaun perniagaan PayPal dalam kedudukan yang baik dan tanpa had pengeluaran; dan
  • sejarah permohonan dan menerima kebenaran kami untuk menggunakan perkhidmatan ini.

Yuran untuk Bayaran Berkumpulan PayPal boleh dilihat pada halaman Yuran.

Jika penerima bayaran berkumpulan yang dimaksudkan tidak mempunyai akaun PayPal, jika berkenaan, mereka boleh membuat tuntutan bayaran berkumpulan dengan membuka akaun. Mana-mana bayaran berkumpulan yang tidak dituntut oleh penerima yang dimaksudkan dalam tempoh tiga puluh (30) hari akan dibayar balik kepada anda. Kami tidak bertanggungjawab terhadap amaun salah yang dihantar melalui Bayaran Berkumpulan PayPal dan kami tidak akan bertanggungjawab untuk membalikkan mana-mana bayaran berkumpulan.

Bayaran Berkumpulan PayPal dibina untuk pelanggan yang mempunyai keperluan bayaran berbilang, pukal dan berulang. Jika anda ingin membuat bayaran sekali sahaja, sila gunakan perkhidmatan PayPal yang dimaksudkan untuk tujuan tersebut. Perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal tidak boleh digunakan untuk membayar gaji, menjual produk, menghantar wang kepada keluarga dan rakan, membayar peniaga untuk pembelian, membeli kod buka kunci atau untuk mana-mana kegunaan yang kami tentukan memberikan tahap risiko lebih tinggi daripada yang boleh diterima. Kami boleh menambah sekatan selanjutnya pada bila-bila masa mengikut budi bicara mutlak kami.

Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk memastikan setiap penerima bayaran berkumpulan anda telah memilih untuk menerima bayaran daripada anda melalui perkhidmatan berkenaan dan telah bersetuju untuk dihubungi melalui e-mel atau mesej teks, seperti yang berkenaan. Dengan menggunakan perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal, anda membuat representasi dan memberi jaminan bahawa e-mel atau nombor telefon yang anda gunakan untuk menghubungi pelanggan anda telah diberikan kepada anda oleh setiap penerima bayaran berkumpulan, dan bahawa perkhidmatan tersebut oleh anda untuk menghubungi pelanggan anda mematuhi undang-undang dan peraturan yang terpakai. Anda memahami bahawa Bayaran Berkumpulan PayPal bertujuan hanya untuk memudahkan bayaran dan transaksi pukal dan tidak boleh digunakan untuk menghantar mesej pemasaran untuk perniagaan anda.

Tanpa mengehadkan hak dan remedi kami yang lain di bawah perjanjian ini, kami boleh pada bila-bila masa, mengikut budi bicara mutlak kami, menggantung atau menamatkan akses anda kepada perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal atau akaun PayPal anda, jika (i) kami mendapati anda menyalahgunakan perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal, (ii) terdapat tahap risiko lebih tinggi daripada yang boleh diterima berkaitan dengan penggunaan perkhidmatan Bayaran Berkumpulan PayPal anda atau (iii) mana-mana pelanggaran terma ini.