PayPal Pircēju aizsardzības programma

Pēdējoreiz atjaunināts: 2024. gada 28. maijā

 

PayPal Pircēju aizsardzības programma

Ja iegādājāties kaut ko no pārdevēja, kurš pieņem norēķinus ar PayPal, jums var būt tiesības saņemt naudas atmaksu saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības programmu. Atbilstīgos gadījumos PayPal Pircēju aizsardzības programma var dot dod jums tiesības saņemt atpakaļ pilnu preces pirkuma cenu, kā arī jūsu sākotnēji apmaksātās piegādes izmaksas, ja tādas bijušas. To, vai jūsu pretenzija atbilst PayPal Pircēju aizsardzības programmas nosacījumiem, izlemj PayPal pilnībā pēc saviem ieskatiem. PayPal sākotnējais lēmums tiek uzskatīts par galīgu, bet jūs varat to pārsūdzēt PayPal, ja jūsu rīcībā ir jauna vai pārliecinoša informācija, kas nebija pieejama sākotnējā lēmuma pieņemšanas brīdī, vai arī uzskatāt, ka lēmuma pieņemšanas procesā ir pieļauta kļūda.

Programmas noteikumi ir izklāstīti PayPal Pirkumu aizsardzības programmas lapā un ietilpst šajā lietotāja līgumā.

SVARĪGI! Iespējams, jums būs jāatdod prece vai nu atpakaļ pārdevējam, vai arī kādai citai personai, ja mēs to es izvirzījuši kā nosacījumu jūsu pretenzijas apmierināšanai. PayPal Pircēju aizsardzība nedod jums tiesības saņemt atlīdzību par izmaksām, kas jums var rasties saistībā ar preču nosūtīšanu atpakaļ.

PayPal Pircēju aizsardzību var piemērot, ja jūs saistībā ar darījumu saskaraties ar šīm specifiskajām problēmām:

 • jūs nesaņēmāt preci no pārdevēja (pretenzija “Prece nav saņemta”); vai
 • jūs saņēmāt preci, bet ne to, ko jūs pasūtījāt (pretenzija “Būtiski neatbilst aprakstam”).

PayPal Pircēju aizsardzība neattiecas uz gadījumiem, kad uzskatāt, ka neesat apstiprinājis darījumu, kas tika veikts, izmantojot jūsu PayPal kontu. Kā rīkoties šādu pretenziju gadījumā, ir aprakstīts sadaļā Problēmu risināšana.

 

QR koda darījumi

Ja jūs iegādājaties kaut ko no pārdevēja klātienē, izmantojot PayPal QR kodu norēķiniem par precēm vai pakalpojumiem, uz jūsu darījumu var attiekties PayPal Pircēju aizsardzība.

 

Pretenzijas “Prece nav saņemta”

Jūsu pretenzija nekvalificējas naudas atmaksai saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzību kā pretenzija “Prece nav saņemta”, ja:

 • saņēmāt preci personiski vai organizējāt tās saņemšanu jūsu vārdā, tostarp izmantojāt PayPal pakalpojumu pārdevēja mazumtirdzniecības vietā, izņemot klātienē personiski veiktus darījumus ar precēm un pakalpojumiem, izmantojot PayPal QR kodu;
 • pārdevējs ir iesniedzis piegādes apliecinājumu.

Ja pārdevējs iesniedz pierādījumus par to, ka preces jums tika piegādātas, PayPal var pieņemt pārdevējam labvēlīgu lēmumu saistībā ar pretenziju “Prece nav saņemta” pat tad, ja jūs apgalvojat, ka preces neesat saņēmis.

 

Pretenzijas “Būtiski neatbilst aprakstam”

Preci var atzīt par būtiski neatbilstošu aprakstam, ja:

 • prece būtiski atšķiras no pārdevēja sniegtā apraksta;
 • jūs saņēmāt pavisam citu preci;
 • tika sniegta maldinoša informācija par preces stāvokli. Piemēram, prece tika raksturota kā “jauna”, bet tā bija lietota;
 • prece tika reklamēta kā oriģināla, bet nebija tāda (proti, tā bija viltojums);
 • precei trūkst svarīgu daļu vai funkciju, bet, kad iegādājāties preci, tās aprakstā par to nekas nebija minēts;
 • jūs nopirkāt noteiktu skaitu preču, bet ne visas saņēmāt;
 • prece bija sabojāta sūtīšanas laikā;
 • prece tika saņemta nelietojamā stāvoklī, un tas nebija norādīts iepriekš.

Preci var neatzīt par būtiski neatbilstošu aprakstam, ja:

 • pārdevējs bija preces defektus pareizi aprakstījis tās aprakstā;
 • prece bija atbilstoši aprakstīta, bet pēc saņemšanas jūs to vairs nevēlējāties;
 • prece bija atbilstoši aprakstīta, bet neatbilda gaidītajam;
 • precei ir nelieli skrāpējumi, un tā bija aprakstīta kā “lietota”.

 

Neatbilstīgas preces un darījumi

Par PayPal Pircēju aizsardzībai neatbilstīgām tiek uzskatītas šādas preces vai darījumi:

 • nekustamais īpašums, tostarp dzīvojamais īpašums;
 • transportlīdzekļi, tostarp, bet ne tikai, mehāniskie transportlīdzekļi, motocikli, transportlīdzekļi atpūtai, gaisa kuģi un laivas, izņemot vieglus, pašrocīgi pārnēsājamus un atpūtas nolūkiem paredzētus transportlīdzekļus, piemēram, velosipēdus un giroskūterus;
 • uzņēmumi (uzņēmuma iegāde vai ieguldījumi tajā);
 • ražošanā izmantojamas rūpniecības iekārtas;
 • maksājumi, kas līdzvērtīgi skaidrai naudai, tostarp noteiktai vērtībai naudā atbilstošas preces, piemēram, dāvanu kartes un priekšapmaksas kartes;
 • maksājumi par zeltu (fiziskā vai biržā tirgotā veidā);
 • jebkādi finanšu produkti vai ieguldījumi;
 • Neaizstājami blokķēdes žetoni (NFT).
 • azartspēles, spēles un/vai citas aktivitātes ar dalības maksu un laimestu;
 • ziedojumi, tostarp maksājumi, kas veikti kolektīvās finansēšanas platformās un kolektīvo aizdevumu platformās;
 • maksājumi valsts iestādēm (izņemot valstij piederošus uzņēmumus) vai trešajām pusēm, kuras rīkojas valsts iestāžu vai valsts aģentūru uzdevumā;
 • maksājumi, kas nosūtīti rēķinu apmaksas pakalpojumu sniedzējiem, izmantojot PayPal;
 • pretenzijas Būtiski neatbilst aprakstam par precēm, kas pilnībā vai daļēji izgatavotas pēc pasūtījuma;
 • pretenzijas Prece nav saņemta par fiziskām, ķermeniskām lietām, kuras jūs pats vai kāds cits jūsu vārdā saņēmāt personiski. Tas attiecas arī uz mazumtirdzniecības vietā iegādātām precēm, izņemot gadījumus, kad samaksājāt par darījumu klātienē personiski, izmantojot PayPal QR kodu norēķiniem par precēm un pakalpojumiem.
 • jebkas, kas ir aizliegts saskaņā ar PayPal Atļautās lietošanas politiku;
 • maksājumi, kas veikti, izmantojot PayPal Izmaksu (iepriekš Masveida maksājumu) pakalpojumu;
 • personiskie maksājumi, tostarp maksājumi, kas nosūtīti, izmantojot PayPal funkciju Draugiem un ģimenei;
 • maksājumi, kurus nosūtījāt, neizmantojot savu PayPal kontu;
 • preces, kas paredzētas tālākpārdošanai, tostarp atsevišķos darījumos pārdodot pa vienai vai vairākām precēm.

 

Darījuma atbilstība PayPal Pircēju aizsardzībai

Lai darījums tiktu atzīts par atbilstīgu PayPal Pircēju aizsardzībai, jābūt izpildītiem visiem šiem nosacījumiem:

 • jūsu PayPal konts ir labā stāvoklī;
 • jūs samaksājāt par atbilstīgo preci no jūsu PayPal konta;
 • pirms iesniegt pretenziju Strīdu izšķiršanas centrā saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības noteikumiem, jūs mēģinājāt sazināties ar pārdevēju, lai atrisinātu problēmu tieši;
 • jūs izpildījāt PayPal lūgumu iesniegt dokumentāciju un citu informāciju noteiktajā termiņā;
 • Uzsāciet domstarpību procedūru Strīdu izšķiršanas centrā noteiktajā termiņā un sekojiet mūsu tiešsaistes strīdu izšķiršanas procesam.
 • jūs neesat saņēmis maksājuma atmaksu vai piekritis citas personas piedāvātam risinājumam attiecībā uz problēmu ar jūsu pirkumu.

 

Strīdu izšķiršanas process tiešsaistē

Ja nevarat atrisināt ar darījumu saistītu problēmu tieši ar pārdevēju, jums jāuzsāk mūsu norādītais strīdu izšķiršanas process tiešsaistē, apmeklējot forumu Strīdu izšķiršanas centrs, lai iesniegtu pretenziju saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības noteikumiem. Jūs varat arī iesniegt pretenziju (2. darbība zemāk), piezvanot mums un runājot ar mūsu pārstāvi. Jums jāveic tālāk aprakstītās darbības, jo, ja tās neveiksiet, jūsu pretenzija var tikt noraidīta.

1. darbība: uzsāciet domstarpību procedūru noteiktajā termiņā. Tas ļaus jums sākt tiešu dialogu ar pārdevēju par problēmu, kas radusies saistībā ar darījumu, un, iespējams, atrisināt strīdu. Ja nevarat atrisināt strīdu ar pārdevēju, pārejiet pie 2. darbības. Mēs līdz strīda atrisināšanai vai slēgšanai aizturēsim visus pārdevēja PayPal kontā esošos līdzekļus, kas saistīti ar konkrēto darījumu.

2. darbība. Ja jums un pārdevējam neizdevās vienoties par risinājumu, eskalējiet strīdu, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu 20 dienu laikā pēc strīda pieteikšanas, vai arī mēs automātiski slēgsim strīdu. Strīdu var eskalēt, pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu iesniedzot Strīdu izšķiršanas centrā. Šajā posmā arī pārdevējs vai PayPal var eskalēt strīdu, iesniedzot pretenziju. Ja iesniedzāt pretenziju “Prece nav saņemta”, PayPal var lūgt jūs pirms strīda eskalēšanas nogaidīt vēl vismaz 7 dienas, skaitot no strīda pieteikšanas datuma.

3. darbība. Izpildiet PayPal lūgumu iesniegt dokumentus vai citu informāciju pēc tam, kad jūs, pārdevējs vai PayPal eskalējāt jūsu strīdu, iesniedzot pretenziju par izdevumu atlīdzināšanu. PayPal var pieprasīt, lai jūs iesniegtu kvītis, trešo pušu novērtējumus, policijas ziņojumus, kā arī norādīt citus iesniedzamos dokumentus. Šādi pieprasījumi jums jāizpilda laikus, atbilstoši mūsu savstarpējā sarakstē norādītajiem termiņiem.

4. darbība. Laikus izpildiet PayPal pieprasījumu par preču nosūtīšanu, ja iesniedzāt pretenziju “Būtiski neatbilst aprakstam”. PayPal var jums pieprasīt nosūtīt preci vai nu atpakaļ pārdevējam, vai arī PayPal vai kādai trešajai pusei (kuru būs norādījis PayPal), pašam apmaksājot sūtīšanas izdevumus, un pēc tam iesniegt piegādes apliecinājumu.

5. darbība: PayPal pieņems galīgo lēmumu (tostarp par strīda vai pretenzijas automātisku izbeigšanu) pilnībā pēc saviem ieskatiem, pamatojoties uz iepriekš minētajām atbilstīguma prasībām, strīdu izšķiršanas tiešsaistes procesā iesniegtu papildinformāciju vai citu informāciju, ko PayPal attiecīgajos apstākļos uzskata par būtisku un atbilstošu.

 

Strīdu uzsākšana: Termiņi

Pretenzijas veids

Laika posms

Prece nav saņemta

Strīds ir jāuzsāk 180 dienu laikā no dienas, kad nosūtījāt maksājumu pārdevējam.

“Būtiski neatbilst aprakstam”

Strīds ir jāuzsāk, i) 30 dienu laikā no pasūtījuma piegādes vai izpildes (attiecīgā gadījumā) vai ii) 180 dienu laikā no datuma, kad nosūtījāt maksājumu pārdevējam, atkarībā no tā, kas notika ātrāk.

Neatļauti darījumi un citas kļūdas

Piemērojamos termiņus skatiet lietotāja līgumā.

 

Strīds ar PayPal vai kartes izdevēju

Ja izmantojāt debetkarti vai kredītkarti kā norēķinu veidu, veicot darījumu ar PayPal konta starpniecību, un neesat apmierināts ar šo darījumu, jums var būt tiesības ierosināt strīdu par šo darījumu, vēršoties pie jūsu kartes izdevēja. Kartes maksājuma atprasījuma tiesības var būt plašākas nekā tās, kas jums pieejamas saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzību. Piemēram, ja jūs ierosināt strīdu par darījumu, vēršoties pie savas kartes izdevēja, jūs, iespējams, varēsiet atgūt naudas summu, ko samaksājāt par neatbilstošām precēm, pat ja tās nekvalificējas mūsu nodrošinātajai aizsardzībai saskaņā ar pretenziju kategoriju Būtiski neatbilst aprakstam.

Jums jāizvēlas, vai iesniegsiet strīdu PayPal saskaņā ar PayPal Pircēju aizsardzības programmu vai vērsīsieties ar šo strīdu pie savas kartes izdevēja. Jūs nevarat veikt abas darbības vienlaikus vai pieprasīt divkāršu atmaksu. Ja vērsīsieties ar strīdu/pretenziju pie mums un vienlaikus apstrīdēsiet to pašu darījumu, vēršoties pie kartes izdevēja, mēs pārtrauksim mums iesniegtā strīda/pretenzijas izskatīšanu. Tas neietekmēs strīda risināšanas procesu, kurā iesaistīts jūsu kartes izdevējs. Turklāt, ja strīda atrisināšanai vērsīsieties pie sava kartes izdevēja, jūs pēc tam nevarēsiet ar šo strīdu/pretenziju vērsties pie mums.

Ja nolemsiet iesniegt strīdu par darījumu, vēršoties pie PayPal, un mēs pieņemsim jums nelabvēlīgu lēmumu, jūs pēc tam varēsiet ar šo strīdu vērsties pie savas kartes izdevēja. Ja PayPal pieņem galīgo lēmumu par jūsu pretenziju jau pēc tam, kad ir beidzies jūsu kartes izdevēja noteiktais termiņš strīdu pieteikšanai, un mūsu kavēšanās dēļ jūs atgūsiet summu, kas ir mazāka par to summu, ko jūs būtu varējis atgūt no kartes izdevēja, mēs atlīdzināsim jums pārējos neatgūtos zaudējumus (kas atlikuši pēc tam, kad ir atrēķinātas summas, ko jūs jau esat atguvis no pārdevēja vai kartes izdevēja).

Pirms sazināties ar kartes izdevēju vai pieteikt strīdu PayPal, jums vispirms jāsazinās ar pārdevēju, lai mēģinātu atrisināt problēmu saskaņā ar pārdevēja atgriešanas politiku.