PayPal לעומת חשבונות בעלי עסקים - PayPal

PayPal לעומת חשבונות בעלי עסקים


PayPal מגינה על מוכרים בדרכים רבות שמוסדות פיננסיים אחרים אינם נוקטים. בנוסף, אנו מציעים כלים למניעת הונאות ללא עלות נוספת - שירותים שעבורם חשבונות בעלי עסקים אחרים גובים תשלום נוסף.

סוג ההגנהרוב חשבונות בעלי העסקיםPayPal‏
שירות אימות כתובת (AVS) ובדיקות קוד אבטחת כרטיס (CSC‏, CVV2‏)כןכן
כלים למניעת הונאותכןכן
סינון עסקאותכןכן
שמירת נתונים פיננסיים באופן מאובטח, כדי שהמוכרים לא יצטרכו לעשות זאתכן
סיוע ביישוב מחלוקות, גם למוכרים שהיקף מכירותיהם קטןכן
צוות למאבק בהכחשות עסקהכן
עזרה בנוגע להכחשות עסקה שאינן מוצדקותכן

PayPal נאבקת בהונאה.

PayPal היא אחד מהמוסדות הפיננסיים הבודדים שמספקים מומחי הונאה. אנו פועלים מאחורי הקלעים כדי לנטר את הפעילות, ומשתמשים במודלי סיכון קנייניים למניעת הונאות כדי לספק אבטחת רשת מובילה בתעשייה, ללא עלות נוספת.

כאשר מתרחשת פעילות חשודה, PayPal מיידעת אותך בדואר אלקטרוני או בטלפון.

PayPal מסייעת בכל הנוגע להכחשות עסקה שאינן מוצדקות.

בהשוואה לחשבונות בעלי עסקים, אלו היתרונות של PayPal‏:

  • בעוד שחשבונות בעלי עסקים שמים בדרך כלל את צורכי הקונים לפני צורכי המוכרים, PayPal דואגת במידה שווה לקונים ולמוכרים.
  • PayPal פועלת עם המוכרים כדי לסייע במאבק בהכחשות עסקה שאינן מוצדקות.
  • כאשר מוכרים מיישבים מחלוקת של קונה בצורה ידידותית באמצעות יישוב המחלוקות של PayPal או כאשר הם זוכים בתביעה של PayPal, הם מכוסים מפני הכחשת עסקה עבור אותה עסקה. לפרטים נוספים, עבור למדריך בנושא הכחשות עסקה וגם לשאלות נפוצות אודות הכחשת עסקה.

תהליך בלעדי לתלונות של קונים.

PayPal מציעה תהליך מקיף וייחודי שמסייע לקונים ולמוכרים לפתור בעיות בעסקאות. הנה השלבים של תהליך תלונת הקונה:

  1. יישוב המחלוקות של PayPal‏. השלב הראשון בתהליך הרשמי שמסייע לקונים ולמוכרים לתקשר בצורה יעילה יותר ולפתור בעיה בעסקה. לפרטים נוספים, עיין במדריך למוכר בנושא יישוב המחלוקות של PayPal.
  2. תביעה של PayPal‏. לא כל המחלוקות הופכת לתביעות. אך אם הבעיה אינה נפתרת באמצעות יישוב המחלוקות של PayPal, ניתן להסלים אותה. בתביעה של PayPal, מומחים אוספים מידע מהקונה ומהמוכר, בודקים את המקרה, פועלים בשיתוף עם שני הצדדים ומגיעים להחלטה.

צוות הכחשות העסקה. אם הקונה הגיש הכחשת עסקה שאינה מוצדקת, PayPal תשתמש בראיות שסופקו כדי לפעול בשם המוכר. לפרטים נוספים, עבור למדריך בנושא הכחשות עסקה ולשאלות נפוצות אודות הכחשת עסקה.

משאבים נוספים עבור מוכרים.

לפרטים נוספים אודות מכירה בטוחה, עבור אל: