מדוע המשיכה שלי מוצגת כ'הושלמה' אך הכסף אינו בחשבון הבנק שלי?

המשמעות של מצב הושלם היא שעיבדנו את המשיכה שלך. ייתכן שיחלפו מספר ימי עסקים עד שהבנק שלך יעביר את הכסף לחשבון הבנק שלך.

אם יש בעיה עם המשיכה שלך, ייתכן שיחלוף עד שבוע לפני שהבנק שלך יודיע לנו על כך. אם ניתקל בבעיה כלשהו בעיבוד המשיכה שלך, ניידע אותך בהודעת אימייל.

אם הבנק ידחה את ההעברה ויחזיר את הכסף לחשבון ה-PayPal שלך, ניידע אותך בהודעת אימייל ואתה תחויב בעמלה בגין דחיית משיכה בנקאית.