>> Az összes jogi megállapodás megtekintése

 

Adatvédelmi nyilatkozat

Hatálybalépés dátuma: 2020. május 19.

 

 1. Áttekintés
 2. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?
 3. Miért őrizzük meg a Személyes adatokat?
 4. Hogyan kezeljük a Személyes adatokat? 
 5. Megosztunk Személyes adatokat? 
 6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal?
 7. Nemzetközi adattovábbítás 
 8. Hogyan használjuk a cookie-kat és a követési technológiákat?
 9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?
 10. Milyen jogok illetik meg Önt?   
 11. Hogyan védjük a Személyes adatait?
 12. Igénybe vehetik gyermekek a Szolgáltatásainkat? 
 13. Mit kell még tudnia?
 14. Kapcsolatfelvétel
 15. Fogalommeghatározások
 16. További információ (beleértve az EGT-n belüli ügyfelekre vonatkozó banki szabályozásokkal kapcsolatos közleményt)

 

1. Áttekintés

A PayPal azért fogalmazta meg a jelen adatvédelmi nyilatkozatot, hogy bemutassa, hogya PayPal adatkezelői minőségébenhogyan gyűjtheti,őrizheti, dolgozhatja fel, oszthatja meg, illetve továbbíthatja az Ön személyes adatait, ha Ön meglátogatja cégünk webhelyét , vagy szolgáltatásainkat használja. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat a Webhelyeink meglátogatása és a Szolgáltatásaink használata során gyűjtött Személyes adatokra vonatkozik. A nem a cégünk birtokában lévő, illetve a nem általunk felügyelt webhelyekre és szolgáltatásokra (így PayPal-felhasználók webhelyeire és szolgáltatásaira) jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálya nem terjed ki.

Luxemburgban bejegyzett európai bankként eleget teszünk az adatvédelmi és pénzügyi szabályozások feltételeinek. A félreértések elkerülése végett a jelen Adatvédelmi nyilatkozat nem minősül az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelve (2007/64/EK), illetve ezen irányelvnek az Európai Gazdasági Térség országainak jogrendszerébe átültetett bármely változata szerinti „keretszerződésnek”.

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat célja, hogy jobban megismerhesse adatvédelmi gyakorlatainkat, valamint a Webhelyeink és a Szolgáltatásaink használata során rendelkezésére álló adatvédelmi lehetőségeket. Ne feledje, hogy Szolgáltatásaink régiónként eltérőek lehetnek. Az érintett Webhelyektől és Szolgáltatásoktól függőben a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot további közleményekkel egészíthetjük ki.  A kiegészítő információkat a Sütikre és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozat és a Banki szabályozásokról szóló közlemény tartalmazza.

Az Adatvédelmi nyilatkozat alkalmazásában meghatároztunk néhány kifejezést. A nagybetűvel kezdődő kifejezések jelentését a Fogalommeghatározások című szakaszban találja meg.

Az Adatvédelmi nyilatkozatban nem részletezett adatvédelmi gyakorlatokkal kapcsolatos kérdés esetén vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

2. Milyen Személyes adatokat gyűjtünk?

Amikor ellátogat Webhelyeinkre vagy igénybe veszi Szolgáltatásainkat, többek között az alábbi Személyes adatokat gyűjtjük Önről:

 • Regisztrációs és felhasználási adatok – Amikor Számla létrehozásával regisztrál Szolgáltatásainkra, a kért Szolgáltatások biztosításához és teljesítéséhez szükséges Személyes adatokat gyűjtjük Önről.  A választott Szolgáltatásoktól függően a számla létrehozásához a neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe és személyazonosító információk megadására kérhetjük. A Szolgáltatások használata során további Személyes adatokat is kérhetünk Öntől.

 • Tranzakciós és felhasználói élménnyel kapcsolatos információk – Amikor a Szolgáltatásaink vagy Webhelyeink használatával például egy kereskedőtől vásárol, pénzt fogad, kifizetést dolgoz fel, vagy barátainak és családjának küld pénzt, a tranzakcióról és a tranzakcióval kapcsolatban többek között a következő információkat gyűjtjük: a küldött vagy kért összeg, a termékekért vagy szolgáltatásokért fizetett összeg, a kereskedővel kapcsolatos információk, beleértve a tranzakció teljesítéséhez használt fizetési módot, az Eszközadatok, Műszaki használattal kapcsolatos adatok és Helymeghatározási adatok.
 • Résztvevők Személyes adatai Ha a Szolgáltatásainkat veszi igénybe, vagy ellátogat a Webhelyeinkre, a tranzakcióhoz kapcsolódó többi résztvevőről is Személyes adatokat gyűjtünk.
 • Pénz küldése vagy igénylése:  Amikor a Szolgáltatásainkon keresztül küld vagy igényel pénzt, az Öntől pénzt fogadó, illetve Önnek pénzt küldő félről is gyűjtünk Személyes adatokat, ilyen például a név, postacím, telefonszám és számlaadatok.  A tranzakcióban érintett résztvevőkről gyűjtendő Személyes adatok a pénz küldéséhez vagy igényléséhez használt Szolgáltatásoktól függően eltérőek lehetnek.  
 • Számla kifizetése vagy másik személy felkérése számla kifizetésére: Ha a Szolgáltatásaink használatával más nevében fizet be számlát, vagy egy Felhasználót egy számla kifizetésére kéri, olyan Személyes adatokat kérünk Öntől, mint a számlatulajdonos neve, postacíme, telefonszáma, e-mail-címe, valamint a kifizetni kívánt vagy más felhasználó által fizetendő számla számlaszáma.
 • Érték hozzáadása a számláihoz: Ha Szolgáltatásaink használatával értéket ad hozzá Számlájához vagy bármely egyéb számlájához, vagy egy Felhasználótól érték hozzáadását kéri, a kérés feldolgozása érdekében Személyes adatokat kérhetünk Öntől a másik félről, illetve a másik féltől is személyes adatokat kérhetünk be Önről.  Ha például a Szolgáltatásainkat mobilegyenleg feltöltésére vagy mobilszámlájához történő értékhozzáadás igényléséhez használja, a másik résztvevőtől Személyes adatokat és egyéb információkat (például a mobilszámla száma) kérhetünk be.
 • Ismerősök és névjegyzékben szereplő személyek Személyes adatai – Segíthetünk a tranzakciók egyszerűbb lebonyolításában ismerőseivel vagy a névjegyzékében szereplő személyekkel, ha úgy dönt, hogy összekapcsolja a Számláját és névjegyzékét. Ha Számláját összekapcsolja eszközével vagy valamilyen közösségi médiával, az ott található névjegyzékét (nevek, címek, e-mail-címek) a Szolgáltatásaink használata során tapasztalt felhasználói élmény javítása érdekében felhasználjuk.
 • További Szolgáltatások vagy bizonyos online Szolgáltatások igénybevétele érdekében megadott Személyes adatok – Bizonyos opcionális webhelyfunkciók, magasabb szintű Szolgáltatások és egyéb opcionálisan választható funkciók igénybevétele esetén további adatokat kérhetünk Öntől. Amennyiben az ilyen módon gyűjtött Személyes adatok felhasználása eltér a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban ismertetett felhasználási módoktól, az adatgyűjtés időpontjában erről külön értesítésben tájékoztatjuk.  
 • Az Önre vonatkozó Személyes adatok a márkajelzés nélküli Szolgáltatások használata esetén – Bizonyos Szolgáltatások használhatók anélkül, hogy be kellene jelentkezni, vagy felhasználói fiókot kellene létrehozni. Cégünk Személyes adatokat gyűjt, ha Ön a Cégünk kártyás fizetési szolgáltatásait használó kereskedőkkel kerül kapcsolatba és számukra teljesít fizetéseket, amelyek nincsenek ellátva a PayPal márkajelzésével, illetve ha a felhasználói fiókba történő bejelentkezés nélkül teljesít fizetést a PayPal használatával. A márkajelzés nélküli fizetési szolgáltatások esetén Ön a kereskedővel a kereskedő platformján keresztül kommunikál. Ha Ön rendelkezik felhasználói fiókkal, vagy egy későbbi időpontban hoz létre felhasználói fiókot, Cégünk a márkanév nélküli tranzakciókról információkat gyűjthet, és azokat összekapcsolhatja az Ön fiókjával a felhasználói élmény növelése érdekében és az előírások betartása érdekében valamint elemzési célokból. Ha Ön nem Számlatulajdonos, a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtjük, tároljuk és használjuk fel az Ön által megadott adatokat.
 • Harmadik felektől származó Személyes adatok – Amennyiben a jogszabályok lehetővé teszik, harmadik felektől, például kereskedőktől, adatszolgáltatóktól és hitelirodáktól is gyűjthetünk információkat.
 • A Webhelyeink vagy Szolgáltatásaink használatával kapcsolatban gyűjtött egyéb információk – Amikor kommunikál velünk, felveszi a kapcsolatot az ügyfélszolgálattal vagy kitölt egy felmérést, további információt gyűjthetünk Öntől, illetve Önről.

 

3. Miért őrizzük meg a Személyes adatokat?

Személyes adatait azonosítható formátumban legalább addig megőrizzük, amíg azokra a jogszabályi vagy hatósági kötelezettségeink teljesítése és üzleti céljaink érdekében szükség van.  Amennyiben arra jogos üzleti érdekeink érdekében van szükség, és azt semmilyen jogszabály nem tiltja, Személyes adatait a jogszabályok által előírtnál hosszabb ideig is megőrizhetjük.  A Számlája lezárása esetén elrejthetjük Személyes adatait és egyéb információt, azonban az adatok megőrzésének és elérésének lehetőségét mindaddig fenntartjuk, amíg arra a vonatkozó jogszabályoknak való megfelelés érdekében szükség van. Az ilyen Személyes adatok felhasználására és közzétételére a továbbiakban is a jelen Adatvédelmi nyilatkozat vonatkozik.

Az általunk használt cookie-k meghatározott ideig érvényesek; ha ez idő alatt nem látogat el a Webhelyeinkre, illetve nem használja a Szolgáltatásainkat, a cookie-kat a rendszer automatikusan letiltja, és törli a tárolt adatokat.  További információért tekintse meg a Sütikre és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozatot.

 

4. Hogyan kezeljük a Személyes adatokat?

Személyes adatait az Európai Gazdasági Térség (EGT) és Svájc adatvédelmi jogszabályai által megengedett számos különböző célból kezelhetjük

 • A Webhelyek működtetése és a Szolgáltatások nyújtása, ideértve többek között:

  • kifizetés kezdeményezése, pénz küldése vagy igénylése, érték hozzáadása egy számlához vagy számla befizetése,
  • egy Számlához való hozzáférés hitelesítése,
  • a Számlával, a Webhelyekkel, a Szolgáltatásokkal vagy a PayPallel kapcsolatban Önnel folytatott kommunikáció,
  • a Számla és egy harmadik félnek minősülő fiók vagy platform összekapcsolása,
  • hitelképességi és egyéb pénzügyi ellenőrzések elvégzése, kérelmek kiértékelése és az információk összehasonlítása a pontosság biztosításához és ellenőrzési célokhoz,
  • a Számlaadatok és a pénzügyi adatok naprakészen tartása.
 • Üzleti igényeink kezelése, például a Szolgáltatások és a Webhelyek teljesítményének és működésének nyomon követése, elemzése és fejlesztése érdekében. Folyamatosan elemezzük például a Felhasználók viselkedését, és felmérjük, hogy miként használják Szolgáltatásainkat.
 • A kockázatok kezelése, valamint a Webhelyek, a Szolgáltatások és az Ön védelme a csalásokkal szemben a személyazonossága ellenőrzésével. A PayPal kockázatkezelési és csalásmegelőzési eszközei a Webhelyeinkről és a PayPal-szolgáltatásokat kínáló webhelyekről származó Személyes adatokatEszközadatokatMűszaki használattal kapcsolatos adatokat és Helymeghatározási adatokat használva nyújtanak segítséget a csalások és a Szolgáltatásokkal való visszaélések észleléséhez és megelőzéséhez.
 • A kötelezettségeinknek való megfelelés, valamint a Webhelyeink és Szolgáltatásaink feltételeinek érvényesítése érdekében, ideértve minden vonatkozó jogszabálynak és szabályozásnak való megfelelést.
 • Jogos üzleti érdekeink érdekében, ideértve többek között az alábbiakat:
  • a Webhelyeink és Szolgáltatásaink feltételeinek érvényesítése;
  • mindennapi üzleti igényeink kezelése, például nyomon követés és elemzés;
  • kockázatok, a PayPal-szolgáltatásokkal való visszaélések és csalások kezelése;
  • a Személyes adatok anonimizálása harmadik felek, például más vállalatok és a nyilvánosság tagjai számára készített, a Webhelyeink és Szolgáltatásaink használatának módját, időpontját és okát tartalmazó összesített statisztikai adatok készítéséhez; és
  • vállalatközi marketing folytatása; valamint
  • a PayPal által harmadik félnek minősülő webhelyeken és online szolgáltatásokon keresztül nyújtott, személyre szabott szolgáltatások (más néven érdeklődésalapú marketing) biztosítása.  Személyes adatait és a jelen Adatvédelmi nyilatkozatnak megfelelően gyűjtött egyéb információkat arra is felhasználhatjuk, hogy harmadik félnek minősülő webhelyeken célzott tartalmakat, funkciókat vagy ajánlatokat jelenítsünk meg Önnek.
 • Az Ön hozzájárulásával többek között:
  • Marketingtevékenységet nyújthassunk Önnek a PayPal-termékekkel és -szolgáltatásokkal, valamint a független vállalkozások termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatban.  Előfordulhat, hogy Személyes adatait marketingtartalmak és bizonyos Szolgáltatások vagy Webhelyek használatával kapcsolatos élmények személyre szabása érdekében is kezelhetjük, hogy azok jobban igazodjanak a PayPalhez és egyéb harmadik fél webhelyéhez kapcsolódó érdeklődési köréhez.
  • A célzott tartalmak, funkciók vagy Szolgáltatások (más néven érdeklődésalapú marketing) biztosításához cookie-kat és egyéb követési technológiákat alkalmazhatunk, és/vagy az online szolgáltatások biztosításához együttműködhetünk harmadik felekkel, például kereskedőkkel, reklámügynökségekkel vagy elemzőcégekkel.
  • Helyfüggő lehetőségek, funkciók vagy lehetőségek biztosításához, ha úgy dönt, hogy megosztja a Helymeghatározási adatait a Szolgáltatásokon keresztül.  Ezeket az információkat a Webhelyek és a Szolgáltatások biztonságának fokozásához, és helyalapú Szolgáltatásoknak (például hirdetések, keresési találatok és egyéb személyre szabott (más néven érdeklődésalapú marketing-) tartalmak) az Ön számára történő biztosítására fogjuk használni.
  • Az egyszerűbb kapcsolattartás érdekében a Szolgáltatásban megosztott információit arra is felhasználhatjuk, hogy olyan személyeket javasoljunk, akiket ismerhet. A Szolgáltatásoknak például az Ön és ismerősei által történő használatából szerzett információk, valamint az Ön és más személyek által megadott információk alapján olyan személyeket javasolhatunk Önnek, akiket ismerhet, vagy akikkel a Szolgáltatásokon keresztül tranzakciókat bonyolíthat.  A közösségi funkciók és a Szolgáltatások használatának egyszerűsítésére tervezett funkciók Szolgáltatásonként eltérnek. 
  • Kérései megválaszolása érdekében, például az Ön által az ügyfélszolgálati csapatnak küldött kérdés megválaszolása érdekében.

A hozzájárulását bármikor díjmentesen visszavonhatja.  A hozzájárulás visszavonásával kapcsolatos bővebb információkért lásd „Az Ön adatvédelmi lehetőségei” című szakaszt.

 

5. Megosztunk Személyes adatokat? 

Személyes adatait és egyéb információit az Adatvédelmi nyilatkozat jelen szakaszában részletezett számos módon megoszthatjuk másokkal. Személyes adatait és egyéb információit az alábbi célokból oszthatjuk meg:

A PayPal-vállalatcsoport más tagjaival: Személyes adatait többek között az Ön által igényelt vagy engedélyezett Szolgáltatások biztosítása, a kockázatok kezelése, a potenciálisan illegális tevékenységek, csalások, valamint a szabályzataink és megállapodásaink más módon történő megszegésének azonosítása, valamint a PayPal-termékek, -szolgáltatások és -kommunikáció elérhetőségének felügyelete érdekében oszthatjuk meg a PayPal-vállalatcsoport tagjaival.

Számunkra szolgáltatásokat nyújtó vállalatokkal: Személyes adatait megosztjuk azokkal a harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal, amelyek a kérésünkre a nevünkben szolgáltatásokat és funkciókat biztosítanak.  Ezek a harmadik félnek minősülő szolgáltatók többek között Szolgáltatásokat biztosíthatnak Önnek, ellenőrizhetik személyazonosságát, támogatást nyújthatnak a tranzakciók feldolgozásában, a termékeinkkel és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos reklámokat küldhetnek, illetve ügyfélszolgálati támogatást nyújthatnak. 

Más pénzintézetekkel: Személyes adatait megoszthatjuk olyan pénzintézetekkel, amelyekkel egy termék létrehozása vagy biztosítása érdekében működünk együtt.  Amennyiben Ön nem adta hozzájárulását más célokra való felhasználáshoz, ezek a pénzintézetek kizárólag a PayPallel kapcsolatos termékek értékesítéséhez használhatják fel ezen adatokat. A Személyes adatokat a tranzakciók és az arra jogosult kártyáival kapcsolatos előnyök feldolgozása, és a pénzügyi adatai naprakészen tartása érdekében is megoszthatjuk.

Ha a Szolgáltatásokat használja, a tranzakcióban részt vevő egyéb felekkel, például Felhasználókkal, kereskedőkkel és azok szolgáltatóival: Előfordulhat, hogy megosztunk Önnel és Számlájával kapcsolatos információkat egyéb, a tranzakció folyamatában részt vevő felekkel. Ez magában foglalja azon többi Felhasználót, akiknek Ön küld pénzt, vagy akiktől kifizetést kap, valamint a kereskedőket és szolgáltatóikat. Az információk az alábbiak lehetnek:

 • A tranzakció lebonyolításához szükséges Személyes adatok és Számlaadatok;
 • A többi résztvevő számára a vitás ügyek rendezéséhez és a csalások felismeréséhez és megelőzéséhez szükséges Személyes adatok; és
 • Névtelen adatok és a teljesítménnyel kapcsolatos elemzés, amelyek segítségével a kereskedők jobban megérthetik Szolgáltatásaink használatát, és tovább javíthatják a felhasználói élményt. 

Egyéb harmadik felekkel üzleti céljaink teljesítése érdekében, illetve a jogszabályok által megengedett vagy előírt célból: Adatait egyéb felekkel is megoszthatjuk a PayPal üzleti céljainak teljesítése, illetve a jogszabályok által megengedett vagy előírt módon, ideértve többek között az alábbi eseteket:

 • Ha az adatok megosztására valamilyen jogszabálynak, jogi eljárásnak vagy rendelkezésnek való megfelelés érdekében van szükség;
 • Ha az adatokat idézés, bírósági határozat, jogi eljárás vagy a PayPalre vagy a PayPal-vállalatcsoportra vonatkozó egyéb követelmény értelmében bűnüldöző hatóság, kormányzati tisztviselők vagy egyéb harmadik felek kérésére kell átadni;
 • Ha saját megítélésünk szerint úgy véljük, hogy a Személyes adatok átadására fizikai károk vagy pénzügyi veszteség megelőzése érdekében, vagy valamely vélt vagy valós illegális tevékenység kivizsgálásával kapcsolatban van szükség;
 • Egy személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében;
 • Hitelügynökségekkel és adatfeldolgozókkal hitelminősítési ellenőrzések, valamint csalás elleni és megfelelőségi célokból;
 • A Szolgáltatásokra vonatkozó felhasználói megállapodások és egyéb jogi feltételek érvényesítése vagy a megsértésük kivizsgálása érdekében;
 • Tulajdonunk, Szolgáltatásaink és törvényes jogaink védelme érdekében;
 • A PayPal vállalkozásának egészét vagy egy részét érintő felvásárlás vagy értékesítés elősegítése érdekében;
 • A Szolgáltatások használatával bonyolított vásárlásokhoz kapcsolódó szállítási és egyéb kapcsolódó szolgáltatások biztosításához;
 • A kockázatok értékelése és kezelése, valamint az ellenünk vagy Felhasználóink ellen irányuló, a Webhelyeinkkel vagy a Szolgáltatásaink használatával kapcsolatos csalások megakadályozása érdekében, beleértve az üzleti partnereinket, a stratégiai vállalatokat, valamint egyéb személyeket és kereskedőket (például az eBay, Inc.) érintő csalásokat is;
 • Banki partnereinkkel a bankkártyaszövetség megszüntetett kereskedőket tartalmazó jegyzékbe való felvételre vonatkozó szabályainak megfelelően;
 • Hitelminősítő és hitelbehajtó ügynökségekkel;
 • A velünk összeolvadó vagy általunk felvásárolt vállalatokkal; és
 • Auditálási, megfelelőségi és vállalatirányítási funkcióink támogatása érdekében.

Az Ön hozzájárulásával: Személyes adatait és egyéb információt az Ön hozzájárulása és utasítása esetén megosztjuk harmadik felekkel, beleértve azt az esetet, ha Ön engedélyezi számlája és egy harmadik félnek minősülő fiók vagy platform összekapcsolását.

A PayPal emellett összesített statisztikai adatokat biztosíthat harmadik feleknek, például más vállalkozásoknak és a nyilvánosság tagjainak arról, hogy a Felhasználók hogyan, mikor és miért keresik fel a Webhelyeinket vagy használják a Szolgáltatásainkat. Ezen adatok nem alkalmasak az Ön személyes azonosítására, illetve nem biztosítanak a Webhelyek vagy Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatos információkat.  Az Ön beleegyezése nélkül nem osztjuk meg személyes adatait harmadik felekkel marketingcélokból.

 

6. Hogyan működünk együtt más szolgáltatásokkal és platformokkal? 

A PayPal Szolgáltatásainak egyik fontos előnye és újítása, hogy Számláját összekapcsolhatja harmadik félnek minősülő fiókokkal vagy platformokkal. A jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében az ilyen harmadik féllel történő „fiók-összekapcsolás” olyan kapcsolatot jelent, amelyet Ön engedélyez a saját Számlája és az Ön jogos tulajdonában vagy irányítása alatt álló, nem PayPal-fiók, fizetési mód vagy platform között.  Amikor Ön ilyen kapcsolatot engedélyez, a PayPal és a harmadik fél közvetlenül megosztja egymással az Ön Személyes adatait és egyéb információit.  Példák a fiók-összekapcsolásra:

 • A Számlája összekapcsolása egy közösségimédia-fiókkal vagy közösségi üzenetküldő szolgáltatással;
 • A Számlája összekapcsolása adatösszesítést vagy pénzügyi szolgáltatásokat nyújtó harmadik féllel, ha a Számlához tartozó bejelentkezési adatoknál megad egy ilyen vállalatot; vagy
 • A Számlája használata egy kereskedőnél történő fizetéshez, vagy a Számla terhelésének engedélyezése egy kereskedő számára.

Ha a fiók-összekapcsolás mellett dönt, a harmadik féltől adatokat kaphatunk Önre és a harmadik fél szolgáltatásának használatára vonatkozóan.  Ha például a Számláját összekapcsolja egy közösségimédia-fiókkal, az összekapcsolt fiókok révén Személyes adatokhoz jutunk a közösségimédia-szolgáltatótól.  Ha a Számláját közvetlenül vagy harmadik félnek minősülő szolgáltatón keresztül más pénzügyi számlákkal kapcsolja össze, hozzáférhetünk a számlaegyenlegével, valamint a tranzakciókkal, például a vásárlásokkal és a pénzátutalásokkal kapcsolatos információkhoz.  A fiók-összekapcsolás eredményeként a harmadik felektől kapott minden adatot a jelen Adatvédelmi nyilatkozat előírásaival összhangban használunk fel. 

A fiók-összekapcsolás eredményeként a harmadik felekkel megosztott adatok felhasználására és közzétételére a harmadik fél adatvédelmi eljárásai vonatkoznak.  Mielőtt Ön fiók-összekapcsolást engedélyezne, mindig tekintse át azon harmadik felek adatvédelmi nyilatkozatait, amelyeknek a fiók-összekapcsolás révén hozzáférést biztosít az Ön Személyes adataihoz.  Például a PayPal által egy harmadik félnek minősülő fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal megosztott Személyes adatokat a harmadik fél a fiók vagy a platform adatvédelmi gyakorlataitól függően további felekkel, többek között a nagyközönséggel is megoszthatja. 

 

7. Nemzetközi adattovábbítás

Tevékenységünket számítógépes hálózatok, felhőalapú kiszolgálók és egyéb infrastrukturális és információs technológiák, többek között harmadik félnek minősülő szolgáltatók által nyújtott technológiák támogatják. 

Előfordulhat, hogy a fent említett felek az Ön országán, illetve az Európai Gazdasági Térségen és Svájcon kívül eső joghatósági területen működnek.  Ezek az országok nem feltétlenül biztosítanak ugyanolyan szintű adatvédelmet.  Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi jogszabályainak megfelelően ezért konkrét lépéseket tettünk az Ön Személyes adatainak védelme érdekében.  Különösen odafigyelünk arra, hogy amikor Személyes adatait a PayPallel együttműködő vállalatokon belül továbbítjuk, mindig betartsuk az illetékes felügyeleti hatóságok által jóváhagyott kötelező erejű vállalati szabályokat (ezek itt érhetők el).  Más adattovábbítások szerződéses védelmen alapulhatnak.  Az adattovábbítással kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

Ha az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli felekkel bonyolít tranzakciókat, vagy a Szolgáltatásunkat az Európai Gazdasági Térségen vagy Svájcon kívüli platformokkal, például közösségimédia-platformokkal kapcsolja össze, a kért Szolgáltatás biztosításához továbbítanunk kell az Ön Személyes adatait az érintett feleknek.

 

8. Hogyan használjuk a cookie-kat és a követési technológiákat? 

Amikor felkeresi a Webhelyeinket, igénybe veszi a Szolgáltatásainkat, vagy olyan harmadik fél webhelyére látogat, amelyhez online szolgáltatásokat nyújtunk, a PayPal, az üzleti partnereink, valamint beszállítóink cookie-kat és egyéb követési technológiákat (együttesen „Cookie-k”) alkalmazhatnak az Ön felismerése, az internetes élmény, a használt Szolgáltatások és az egyéb online tartalmak és reklámok személyre szabása, a promóciók hatékonyságának mérése, elemzések elvégzése, a kockázatok csökkentése, a lehetséges csalások megelőzése, valamint a Webhelyeink és Szolgáltatásaink biztonságának elősegítése érdekében.  A Szolgáltatásaink és Webhelyeink egyes funkciói csak Cookie-k használatával érhetők el, ezért ha Ön letiltja vagy elutasítja a Cookie-kat, elképzelhető, hogy csak korlátozottan vagy egyáltalán nem fogja tudni használni a Webhelyeinket és Szolgáltatásainkat.

A „Követés letiltása” (Do Not Track, DNT) a böngészőkben elérhető válaszható beállítás, amelynek segítségével saját beállításokat adhat meg a hirdetők és egyéb harmadik felek általi nyomon követés tekintetében.  A DNT-jelekre nem válaszolunk.

A Cookie-k használatával kapcsolatos további információért tekintse át a Sütikre és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozatot.

 

9. Milyen adatvédelmi lehetőségek állnak a rendelkezésére?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban meghatározott adatvédelmi gyakorlatok és kommunikációs módok tekintetében többféle választási lehetőség áll rendelkezésére.  Számos választási lehetőségről a Szolgáltatásokra történő regisztráció, illetve a Szolgáltatások vagy a Webhelyek használata során tájékoztatjuk.  Emellett a Szolgáltatásokban történő navigálás során is megjeleníthetünk a választási lehetőségekre vonatkozó utasításokat.

 • Az általunk gyűjtött Személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Személyes adatok.  Ön megtagadhatja a PayPal által kért Személyes adatok megadását, azonban ebben az esetben elképzelhető, hogy egyes Szolgáltatások nem lesznek elérhetők Önnek, vagy egyetlen Szolgáltatást sem használhat. 
  • Tartózkodási hellyel kapcsolatos és egyéb eszközszintű információk.  A Webhelyek és a Szolgáltatások eléréséhez használt eszköz olyan adatokat gyűjthet Önről, mint a Helymeghatározási adatok és a Felhasználó általi használattal kapcsolatos adatok. Ezeket az adatokat a PayPal gyűjtheti és felhasználhatja.  Az ilyen adatok gyűjtésének és felhasználásának korlátozásával kapcsolatos információért tekintse meg az eszköz beállításait. 
 • A Személyes adatok felhasználásával kapcsolatos választási lehetőségek
  • Online nyomon követés és érdeklődésalapú marketing.  Különböző partnerekkel és harmadik félnek minősülő szolgáltatókkal együttműködve hirdetésekhez kapcsolódó cookie-kat és adatgyűjtő jeleket használunk annak érdekében, hogy hirdetéseket jelenítsünk meg Önnek.  A harmadik felek hirdetésekkel összefüggő cookie-jait és adatgyűjtő jeleit bármikor letilthatja, így a hirdetéseink nem célzottan fognak megjelenni Önnek.  Ön továbbra is látni fogja hirdetéseinket a harmadik félnek minősülő webhelyeken.

   • A harmadik felek hirdetésekhez kapcsolódó cookie-jaival, az érdeklődésalapú marketinggel és az iparági önszabályozásban részt vevő cégek e gyakorlatának letiltásával kapcsolatos további információért látogasson el az adatvédelemmel és viselkedésalapú hirdetésekkel foglalkozó Your Online Choices webhelyre.
  • Más személyek keresése és kapcsolattartás.  Ha vannak, módosíthatja az Ön által használt Szolgáltatáshoz tartozó fiók személyek keresésére és kapcsolatfelvételre vonatkozó beállításait.
 • Fiók-összekapcsolásokra vonatkozó választási lehetőségek
  • Ha engedélyezi egy harmadik félnek minősülő fiókkal vagy platformmal, például közösségimédia-fiókkal történő fiók-összekapcsolást, a kapcsolat beállításait a Számláján vagy a harmadik félnek minősülő fiókban vagy platformon kezelheti.  Az elérhető választási lehetőségekkel kapcsolatos további információért tekintse meg a harmadik félnek minősülő platform adatvédelmi nyilatkozatát.
 • Cookie-kkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Előfordulhat, hogy különböző lehetőségek érhetők el Önnek a cookie-kkal kapcsolatos beállítások kezelésére.  A böngészőben vagy internetes eszközben például törölhet, letilthat vagy blokkolhat bizonyos cookie-kat vagy más követési technológiákat.  További információért látogasson el az AboutCookies.org webhelyre.  Ön dönthet úgy, hogy engedélyezi ezeket a lehetőségeket, azonban ne feledje: ez azzal járhat, hogy nem használhatja a Szolgáltatásokban vagy a Webhelyeken elérhető alapvető funkciókat.
  • A cookie-k és egyéb követési technológiák használatával kapcsolatban a Szolgáltatások használatakor vagy a Webhelyek bizonyos részeinek megnyitásakor is felkínálhatunk választási lehetőségeket.  Például megkérdezhetjük Öntől, szeretné-e, hogy a Szolgáltatás vagy a Webhely „megjegyezze” az Ön adatait, majd cookie-kat és egyéb követési technológiákat alkalmazunk az Ön által engedélyezett mértékben.
  • A cookie-kkal és a követési technológiákkal kapcsolatos további információért látogasson el a Sütikre és nyomonkövetési technológiákra vonatkozó nyilatkozatot tartalmazó oldalra.
 • A regisztrációval és a Számlaadatokkal kapcsolatos választási lehetőségek
  • Amennyiben rendelkezik Számlával, a Személyes adatok áttekintését és szerkesztését a Számlájára történő bejelentkezéssel vagy úgy végezheti el, ha felveszi velünk a kapcsolatot. Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha nem rendelkezik Számlával, vagy kérdése merül fel a Számlaadataival vagy egyéb Személyes adataival kapcsolatban.
 • A kommunikációval kapcsolatos választási lehetőségek
 • Az általunk küldött értesítések, figyelmeztetések és frissítések: 
  • Marketing: A Webhelyekkel, Szolgáltatásokkal, termékekkel, a különböző pénzintézetekkel közösen nyújtott termékekkel, valamint a különálló harmadik felek és a PayPal-vállalatcsoport tagjai által kínált termékekkel és szolgáltatásokkal kapcsolatban marketinganyagokat küldhetünk Önnek számos különböző csatornán, többek között e-mailen, SMS-ben, felugró ablakokban, leküldéses értesítésekben és üzenetküldő alkalmazásokon keresztül.  Az ilyen marketinganyagokról a tőlünk kapott tájékoztatóanyagban található utasításokat követve iratkozhat le.  Ha rendelkezik nálunk Számlával, kommunikációs beállításait a Számla beállításai között is módosíthatja. A leküldéses értesítésekkel küldött üzenetek esetén az eszközön kezelheti a beállításokat.
  • Tájékoztató és egyéb üzenetek: Emellett küldhetünk Önnek a Szolgáltatásainkkal kapcsolatban kötelezően küldendő üzeneteket, fontos információkat tartalmazó értesítéseket, valamint olyan anyagokat, amelyeket Ön kér tőlünk.  Az ilyen kommunikáció letiltására nincs lehetőség.  Az értesítések fogadásához előnyben részesített médiatípust és formátumot azonban módosíthatja.

 

10. Milyen jogok illetik meg Önt?

Az Európai Gazdasági Térség adatvédelmi jogszabályaiban meghatározott korlátozások értelmében Önt megilletik bizonyos jogok a Személyes adataival kapcsolatban.  A Személyes adatai tekintetében Önt megilleti a hozzáférés, a helyesbítés, a korlátozás, a kifogásolás, a törlés és az adathordozás joga. A fenti jogok gyakorlása érdekében vegye fel velünk a kapcsolatot.  Amennyiben a PayPal által Önről tárolt valamennyi személyes adatot érintő hozzáférési kérelmet szeretne benyújtani, személyazonossága ellenőrzése érdekében fényképes azonosításra van szükség.

Ha bármelyik Szolgáltatásunkhoz Számlával rendelkezik, a Személyes adatok áttekintését és szerkesztését a Számlába történő bejelentkezést követően közvetlenül elvégezheti.  A hitelbírálattal kapcsolatos döntésekhez automatizált döntéshozatali megoldásokat használhatunk abban az esetben, ha Ön ahhoz hozzájárulását adta, ha arra egy szerződés megkötése vagy teljesítése érdekében van szükség, vagy ha azt uniós vagy tagállami jog lehetővé teszi.

Az automatizált döntéshozatallal kapcsolatos további információért vegye fel velünk a kapcsolatot.

 

11. Hogyan védjük az Ön Személyes adatait?

Személyes adatait különböző műszaki, fizikai és adminisztratív biztonsági óvintézkedésekkel védjük az adatvesztés, a visszaélések, a jogosulatlan hozzáférés, a nyilvánosságra hozatal és a módosítások ellen.  Ilyen biztonsági óvintézkedések a tűzfalak, az adattitkosítás, az adatközpontjainkba való bejutás felügyelete, valamint az információkhoz való hozzáférés szabályozása.  Amellett, hogy minden tőlünk telhetőt megteszünk rendszereink és szolgáltatásaink biztonságának megőrzése érdekében, a jelszava(i) és a Számlájához/profiljához tartozó információk biztonságának megőrzéséért, valamint az Önről tárolt Személyes adatok pontosságának és időszerűségének ellenőrzéséért Ön tartozik felelősséggel.  Az Ön által engedélyezett fiók-összekapcsolás következtében harmadik felekkel megosztott Személyes adatok biztonságáért nem vállalunk felelősséget. 

 

12. Igénybe vehetik gyermekek a Szolgáltatásainkat?

A Webhelyek és a Szolgáltatások nem 16 alatti gyermekeknek szólnak. Tudatosan nem gyűjtünk információkat, többek között Személyes adatokat gyermekektől és olyan egyénektől, akik törvényesen nem használhatják a Webhelyeinket és Szolgáltatásainkat. Ha tudomásunkra jut, hogy 16 évesnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk Személyes adatokat, azonnal töröljük azokat, kivéve, ha az ilyen adatok megőrzésére jogszabály kötelez minket. Vegye fel velünk a kapcsolatot , ha úgy véli, hogy tévesen vagy akaratlanul 16 évesnél fiatalabb gyermekről gyűjtöttünk adatokat.

 

13. Mit kell még tudnia?

A jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításai

A vállalkozásunk, a Webhelyek, a Szolgáltatások vagy a vonatkozó jogszabályok változtatásai miatt időről időre módosíthatjuk a jelen Adatvédelmi nyilatkozatot.  A módosított Adatvédelmi nyilatkozat a közzétett hatálybalépési dátummal lép érvénybe. 

Ha a módosított verzió jelentős módosítást tartalmaz, a webhelyünk „Irányelv frissítései” oldalán a hatálybalépés előtt legalább 30 nappal tájékoztatjuk Önt a módosításról. A módosításról e-mailben vagy más csatornán keresztül is küldhetünk értesítést. 

 

14. Kapcsolatfelvétel

Vegye fel velünk a kapcsolatot, ha bármilyen kérdése vagy aggálya merül fel a jelen Adatvédelmi nyilatkozattal, a kiegészítő közleményekkel vagy a Személyes adatok általunk történő kezelésének módjával kapcsolatban. 

Szeretnénk biztosak lenni afelől, hogy a kérdéseit a megfelelő helyre küldi:

 • Kattintson ide, ha kapcsolatba szeretne lépni velünk a PayPal-számlájával vagy -tranzakciójával, illetve egy kereskedő felé indított kártyás fizetéssel kapcsolatban.

 • Ha a Xoom-számlájával kapcsolatban szeretné felvenni velünk a kapcsolatot, kattintson ide.

Ha nincs megelégedve azzal, ahogyan aggályait kezeljük, jogában áll panaszt benyújtani az országa adatvédelemért felelős felügyeleti hatóságához.

Adatvédelmi tisztviselőnkkel a dpo@paypal.com e-mail-címen vagy a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxemburg postai címen veheti fel a kapcsolatot.

 

15. Fogalommeghatározások

 • Számla: PayPal- vagy Xoom-tag számlája.

 • Adatkezelő: azt jelenti, hogy a PayPal határozza meg a Személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit.

 • Eszközadatok: olyan adatok, amelyeknek gyűjtése automatikusan történhet a Webhelyek vagy a Szolgáltatások elérésére használt eszközökről. Ilyen adatok lehetnek többek között a következők: az eszköz típusa, az eszköz által használt hálózati kapcsolat, az eszköz neve, az eszköz IP-címe, az eszközön használt webböngészőre és a Webhelyek vagy a Szolgáltatások eléréséhez használt internetkapcsolatra vonatkozó információk, Helymeghatározási információk, az eszközre letöltött alkalmazásokkal kapcsolatos információk, valamint biometrikus adatok.

 • Helymeghatározási adatok: olyan adatok, amelyek GPS-, Wi-Fi- vagy cellajelek háromszögelésével meghatározott hosszúsági és szélességi koordináták alapján lehetővé teszik az Ön tartózkodási helyének észszerűen pontos meghatározását. 

 • Fizetés PayPal-számla nélkül – azt jelenti, hogy egy adott személy a Szolgáltatásokat Számlára való bejelentkezés és/vagy Számla létrehozása nélkül használja.

 • PayPal: a PayPal (Europe) S.a.r.l. et Cie, S.C.A., valamint leányvállalatai és társvállalatai. A jelen Adatvédelmi nyilatkozatban a kontextustól függően előfordulhat, hogy a PayPalre többes szám első személyű névmásokkal vagy ragozott alakokkal utalunk.

 • Személyes adatok: egy azonosított, illetve közvetett vagy közvetlen módon azonosítható természetes személyhez társítható adatok.  „Személyes adatnak” számíthatnak többek között a következők: név, postacím (a számlázási és szállítási címet is beleértve), telefonszám, e-mail-cím, bankkártyaszám, egyéb pénzügyi adatok, számlaszám, születési dátum és hivatalos okmányokon szereplő adatok (pl.: vezetői engedély száma, személyigazolvány-szám, útlevélszám). 

 • Kezelés: a Személyes adatok vagy a Személyes adatok halmazainak automatizált vagy nem automatizált módon történő kezelése, ideértve többek között a Személyes adatok gyűjtését, rögzítését, rendszerezését, strukturálását, tárolását, adaptálását vagy módosítását, visszakeresését, megtekintését, közzétételét, terjesztését vagy egyéb módon történő elérhetővé tételét, összehangolását vagy kombinálását, korlátozását, törlését és megsemmisítését.

 • A szolgáltatások a PayPal által kínált termékeket, szolgáltatásokat, tartalmakat, tulajdonságokat, technológiákat vagy funkciókat, valamint az összes kapcsolódó webhelyet, alkalmazást és szolgáltatást jelenti.

 • Webhelyek: olyan webhelyek, mobilalkalmazások, hivatalos közösségimédia-platformok vagy egyéb online felületek, amelyeken keresztül a PayPal a Szolgáltatásokat kínálja, és amelyek szerepelnek a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban, vagy közvetlenül kapcsolódnak ahhoz.

 • Műszaki használattal kapcsolatos adatok: a Webhelyek vagy a Szolgáltatások eléréséhez használt telefonról, számítógépről vagy egyéb eszközről gyűjtött információk.  A Műszaki használattal kapcsolatos adatok megmutatják, hogyan használja Ön a Webhelyeinket és Szolgáltatásainkat, például mire keresett rá és mit tekintett meg webhelyeinken. A használattal kapcsolatos adatok többek között a következőket foglalják magukban: IP-cím, az oldalak betöltésének és megtekintésének módjával kapcsolatos statisztikák, a korábban meglátogatott webhelyek, valamint a Cookie-k segítségével gyűjtött használati és böngészési információk.

 • A felhasználó olyan magánszemély, aki a szolgáltatásokat használja, vagy hozzáfér a webhelyekhez.

 

16. További információk

A régiótól vagy a Szolgáltatás igénybevételének módjától függően előfordulhat, hogy az ebben a szakaszban megadott információk csak bizonyos ügyfelekre vonatkoznak. Ezt az információt olyan harmadik felektől kapja a PayPal, akikkel Ön a Szolgáltatások használata során léphetett kapcsolatba.

 • Banki szabályozásokról szóló közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan
 • Google ReCaptcha

 

Banki szabályozásokról szóló közlemény az Európai Gazdasági Térségben élő ügyfelekre vonatkozóan

Általánosságban elmondható, hogy a luxemburgi jogszabályok, amelyek hatálya alá tartozik a PayPal felhasználói adatainak kezelése is (adatvédelem és banktitok), nagyobb átláthatóságot követelnek meg az EU-jogszabályok többségénél. Ezért az EU-ban működő, interneten alapuló szolgáltatások vagy pénzügyi szolgáltatások nagy többségével ellentétben a PayPal a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban felsorolja azokat a harmadik félnek minősülő szolgáltatókat és üzleti partnereket, akikkel az adatait megoszthatjuk, a megosztás céljával és a megosztott információk típusával egyetemben. Az ezekre a harmadik felekre mutató hivatkozást itt találja.  A jelen Adatvédelmi nyilatkozat elfogadásával és PayPal-számla fenntartásával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy adatait a felsorolt célokra átadjuk az említett harmadik feleknek.

A PayPal a fent említett harmadik felek listáját minden negyedévben (január 1-én, április 1-én, július 1-én és október 1-én) frissítheti. A PayPal a frissítésekben szereplő új entitásnak, új célból, illetve új adattípusból kizárólag 30 nappal azután kezdi meg bármely adat átadását, hogy az ezeket tartalmazó listát a jelen Adatvédelmi nyilatkozaton keresztül közzétette. A listát minden negyedévben érdemes áttekintenie a PayPal webhelyén, a fent említett napokon. Ha nem kifogásolja az új adatszolgáltatást a harmadik felek frissített listájának közzétételétől számított 30 napon belül, vélelmezzük, hogy elfogadta a lista és a jelen Adatvédelmi nyilatkozat módosításait. Ha nem ért egyet a változtatásokkal, számláját bármikor lezárhatja, és abbahagyhatja a szolgáltatásaink használatát.

A PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében előfordulhat, hogy a (jelen Adatvédelmi nyilatkozat értelmében) gyűjtött adatok egy részét olyan, a PayPallel együttműködő vállalatoknak vagy egyéb entitásoknak, köztük a jelen pontban említett feleknek is továbbítanunk kell, amelyek fizetési szolgáltatói, fizetésfeldolgozói vagy számlatulajdonosi (vagy hasonló) szerepet töltenek be.  Ön tudomásul veszi, hogy helyi jogszabályok szerint az ilyen entitások olyan jogszabályok, rendeletek, vizsgálatok vagy utasítások hatálya alá tartozhatnak, amelyek az adatoknak az adott ország illetékes hatóságai számára történő átadását tehetik szükségessé. A PayPal-szolgáltatások igénybevételével Ön beleegyezik, hogy az említett adatokat a PayPal-szolgáltatások biztosítása érdekében továbbítsuk.

Ön kifejezetten hozzájárul és felhatalmazza a PayPalt arra, hogy az adataival a következőkben felsoroltak némelyikét vagy mindegyikét megtegye:

 1. Átadhatjuk a szükséges információkat: a rendőrség és más bűnüldöző szervek; a biztonsági erők; az illetékes kormányzati, kormányközi vagy nemzetek feletti szervek; az illetékes hivatalok, szervezeti egységek, szabályozó hatóságok, önszabályozó hatóságok vagy szervezetek (korlátozás nélkül ideértve többek között a szolgáltató harmadik felek itt található listájának „Hivatalok” részében megjelölt hivatalokat) és más harmadik felek számára, ideértve a PayPal-csoport azon vállalatait, (i) amelyek jogilag köteleznek bennünket, illetve meg kell felelniük többek között a 2015. július 24-i, a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló amerikai törvénynek („FATCA törvény”), valamint a 2015. december 18-i, az OECD közös jelentési szabványokról („CRS törvény”) szóló luxemburgi törvénynek; (ii) amelyekről okkal feltételezhetjük, hogy együttműködésünk helyénvaló a csalások vagy egyéb illegális tevékenységek vagy potenciális jogellenes tevékenységek vizsgálata során; illetve (iii) a Felhasználói megállapodás megsértéseinek kivizsgálásához (korlátozás nélkül beleértve többek között az Ön finanszírozási forrását vagy a hitel- vagy bankkártyájának kibocsátóját).

  Amennyiben Ön a FATCA vagy a CRS törvény hatálya alá tartozik, akkor tájékoztatnunk kell Önt arról, hogy mely adatait adhatjuk át a különböző hatóságoknak. Olvassa el a további tudnivalókat a PayPalnek a FATCA és a CRS törvény értelmében fennálló kötelezettségeiről és ezek Önre gyakorolt hatásáról, illetve a kötelezettségeinknek eleget téve közzétett adatokról.

  Mi és más szervezetek, köztük a PayPalt elfogadó felek is megoszthatják, elérhetik és felhasználhatják (más országokból is) azokat a szükséges információkat (korlátozás nélkül ideértve a csalások megelőzésével foglalkozó ügynökségek által rögzített adatokat), amelyek segítenek nekünk és nekik a kockázatok felmérésében és kezelésében (korlátozás nélkül ideértve a csalás, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelmet). Kérjük, lépjen velünk kapcsolatba, ha többet szeretne megtudni az illetékes csalásmegelőzési ügynökségekről. A hivatalokkal, a csalásmegelőzési ügynökségekkel és más harmadik felekkel kapcsolatos további információért kattintson ide.

 2. Átadhatunk számlaadatokat szellemi tulajdonhoz fűződő jogok jogosultjainak, amennyiben azok az EU valamely tagállamának vonatkozó nemzeti jogszabályai szerint a PayPal ellen az adatok peren kívüli átadására irányuló követelést nyújtanak be szellemi tulajdonhoz fűződő jogok olyan megsértése miatt, amelyhez PayPal-szolgáltatásokat használtak (korlátozás nélkül ideértve például a német szerzői jogi törvény 19. szakaszának, 2. bekezdésének 3. alpontját vagy 101. szakaszának, 2. bekezdésének 3. alpontját).

 3. Átadhatjuk a szükséges információkat a hitelkártya-szövetségek, valamint a polgári vagy büntetőjogi eljárások követelményeinek megfelelően.

 4. Ha Ön kereskedőként harmadik félen keresztül éri el vagy integrálja a PayPalt, bármely ilyen partner számára átadhatjuk az ilyen jellegű megállapodások megkönnyítéséhez és fenntartásához szükséges információkat (korlátozás nélkül ideértve a PayPal-integrációjának állapotát, hogy aktív PayPal-számlával rendelkezik-e, illetve hogy már együttműködik-e egy másik PayPal-integrációs partnerrel).

 5. Átadhatjuk a szükséges információkat az itt felsorolt fizetésfeldolgozóknak, könyvvizsgálóknak, ügyfélszolgálati szolgáltatóknak, hitelinformációs és csalásmegelőzési ügynökségeknek, pénzügyi szolgáltatóknak, kereskedelmi partnereknek, marketing- és PR-cégeknek, operatív szolgáltatóknak, a csoporthoz tartozó cégeknek, ügynökségeknek, hivataloknak és egyéb harmadik feleknek. Ezen adatközlések célja, hogy lehetővé tegyük a PayPal-szolgáltatások biztosítását az Ön számára. A harmadik felek listáján az egyes Kategóriák alatt olyan nem kizárólagos példákat is megadunk a tényleges harmadik felekre vonatkozóan (amelyek magukban foglalhatják megbízottjaikat és jogutódjaikat), amelyek számára Számlaadatait jelenleg átadjuk, illetve amelyeknél megfontolhatjuk ezen adatok átadását, emellett meghatározzuk az átadás célját és azokat az adatokat, amelyeket ténylegesen átadunk (a kifejezetten meghatározott esetek kivételével ezeket a harmadik feleket jogszabály vagy szerződés korlátozza abban, hogy az adatokat a megosztás eredeti célján túlmenően másodlagos célokra is felhasználhassák).

 6. Átadhatjuk a szükséges információkat ügynökének vagy jogi képviselőjének (például meghatalmazottjának vagy kirendelt gondnokának).

 7. Átadhatunk összesített statisztikai adatokat üzleti partnereinknek vagy PR-célokra. Például nyilvánosságra hozhatjuk, hogy felhasználóink egy bizonyos százaléka Manchesterben él. Az összesített információ azonban nem vezethető vissza egyes személyes adatokra.

 8. Megoszthatjuk a szükséges Számlaadatokat különálló harmadik felekkel (a felsorolásuk itt található), amelyek az adatokat a következő célokra használhatják fel:

  1. Csalásmegelőzés és kockázatkezelés: a csalás megelőzése vagy a kockázat felmérésének és kezelésének elősegítése érdekében. Ha például az eBay Inc. vállalaton vagy társult vállalatain (a továbbiakban: „eBay”) keresztül használja a PayPal-szolgáltatásokat termékek vásárlására vagy értékesítésére, az eBay-jel Számlaadatokat oszthatunk meg annak érdekében, hogy segítsünk megvédeni számláit a csalásoktól, hogy figyelmeztethessük, ha ilyen csalárd tevékenységet észlelünk a számláin, vagy kiértékelhessük hitelkockázatát.

   A csalások megelőzésére és a kockázatok kezelésére tett erőfeszítéseink részeként megoszthatjuk a szükséges Számlaadatokat az eBay-jel olyan esetekben, amikor a PayPal visszatartást vagy más korlátozást léptetett életbe a számláját érintő viták, reklamációk, visszaterhelések vagy más, termékek értékesítésével vagy vásárlásával kapcsolatos esetek következtében. Csalásmegelőzési és kockázatkezelési tevékenységünk részeként továbbá megoszthatunk Számlaadatokat az eBay-jel, hogy lehetővé tegyük számára a vevőket és az eladókat értékelő programjai működtetését.

  2. Ügyfélszolgálat: ügyfélszolgálati célokra, többek között a számlakarbantartáshoz, illetve vitás (például számlázással vagy tranzakciókkal kapcsolatos) ügyek rendezésének elősegítéséhez.

  3. Szállítás: a PayPal segítségével bonyolított vásárlásokat érintő szállítással és a kapcsolódó szolgáltatásokkal összefüggésben.

  4. Jogszabályi megfelelés: annak érdekében, hogy meg tudjanak felelni a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni ellenőrzési követelményeknek.

  5. Szolgáltatókkal való együttműködés: annak érdekében, hogy a velünk szerződésben álló szolgáltatók támogathassák üzleti tevékenységeinket, mint amilyen a csalásmegelőzés, a számláról történő beszedés, a marketing, az ügyfélszolgálat és a technológiai szolgáltatások. Szerződéseink biztosítják, hogy ezek a szolgáltatók csak az általuk végzett szolgáltatásokkal kapcsolatban használhatják fel az Ön adatait, saját célokra nem.

 

Google ReCaptcha

A PayPal a Webhelyein és Szolgáltatásaiban a ReCaptcha szolgáltatást használja. A ReCaptcha használatára a Google adatvédelmi irányelvei és használati feltételei vonatkoznak.

A ReCaptcha szolgáltatást csak a levélszemét és visszaélések elleni küzdelemre használjuk.