User Agreement for PayPal Service

>> Az összes szerződés megtekintése

A PayPal-szolgáltatásokra vonatkozó Felhasználási Szerződés

Utolsó frissítés: 2019. június 14.

 

Megjegyzés: A jelen megállapodás közvetlenül alább szereplő, „A PayPal szolgáltatásaira vonatkozó jelenlegi felhasználói megállapodás” megjelölésű verziója 2019. augusztus 19-ig marad hatályban. 

A jelen Megállapodásnak a dokumentum későbbi részében szereplő, 2019. augusztus 19-től hatályos „A PayPal szolgáltatásaira vonatkozó módosított felhasználói megállapodás” megjelölésű verziója 2019. augusztus 19-én lép hatályba, és a PayPal szolgáltatásaira vonatkozó jelenlegi felhasználói megállapodást váltja fel.

 

A PayPal-szolgáltatásokra vonatkozó jelenlegi Felhasználási Szerződés

 

Jelen Szerződés tizenhét pontból áll (beleértve egy mellékletet is). Az alábbi hivatkozások kiválasztásával közvetlenül a kívánt pontokra ugorhat. Az alább olvasható fejezetcímek és alcímek csak hivatkozásul szolgálnak, és semmilyen módon nem korlátozzák az egyes pontok tartalmát vagy terjedelmét. Egyes nagybetűs kifejezések konkrét definíciója megtalálható a 16. pontban. A jelen Szerződésben, illetve weboldalunkon aláhúzással szereplő szavak a releváns információkra mutató hiperhivatkozást tartalmaznak.

 

 

Ugrás a következő szakaszhoz:

1. A PayPal kapcsolata Önnel
2. Az Ön számlája és egyenlegei
3. Fizetési módok
4. Pénz küldése
5. Pénz fogadása
6. E-pénz felvétele és beváltása
7. A szerződés időtartama és a számlája lezárása
8. Díjak és pénznemek közötti átváltás
9. Korlátozott tevékenységek
10. Az Ön felelőssége – A PayPal által megtehető lépések
11. Értékesítői védelmi program
12. Hibák és jogosulatlan tranzakciók
13. PayPal vásárlói védelem
14. A PayPallal szemben felmerülő vitás ügyek
15. Általános rendelkezések
16. Meghatározások
1. számú Melléklet Díjtáblázat

Jelen Szerződés Ön és a PayPal között jön létre; célja, hogy szabályozza a Szolgáltatások Ön általi használatát.

Jelen Szerződés rendelkezései hivatkozás útján tartalmazzák a „Szerződések” kezdőoldalon elérhető Felhasználási Feltételeket és a Kereskedők Ajándékutalványozási Szabályzatát . Ezek további feltételeket szabnak a Szolgáltatások használatára vonatkozóan. Jelen Szerződés szempontjából a fent említett dokumentumok Kiegészítő dokumentumnak tekintendők. A félreértések elkerülése végett sem a Kiegészítő dokumentumok, sem a jelen megállapodásba a Kiegészítő dokumentumok feltételeit bevonó részek nem minősülnek az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelve (2007/64/EK), az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó második irányelve (EU2015/2366) („PSD2”) illetve ezen irányelveknek az Európai Unió vagy az EGT tagországainak jogrendszerébe átültetett bármely változata (többek között az Egyesült Királyság pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009-es rendeletét is ideértve) szerinti „keretszerződésnek”.

 

Jelen Szerződés megkötése

A Szolgáltatásokra való regisztráció során Ön köteles elolvasni és elfogadni a jelen Szerződés összes rendelkezését (ideértve az Szerződési Feltételek Frissítéseit, valamint az alább részletezett szabályzatok és jutalomprogramok feltételeit is).

A jelen Szerződést érintő minden jövőbeli Módosítást, amely megtalálható a Szerződési Feltételek Frissítései nevezetű dokumentumban (amely a Szolgáltatásokra való regisztrációjának időpontjában már közzétételre került a PayPal weboldalán, a „Szerződések” menüpontban) hivatkozás útján beépítésre kerül a jelen Szerződésbe, így ezen módosítások a Szerződési Feltételek Frissítése nevű dokumentumban meghatározottak szerint lépnek hatályba.

Ön a PayPal weboldalán/weboldalain (általában a „Szerződések” kezdőoldalon) bármikor eléri jelen Szerződést, valamint a PayPal Szolgáltatásaira vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve jogszabályban kötelezőként előírt adatszolgáltatásokat. Ezeket az információkat el is küldhetjük Önnek, illetve feltüntethetjük őket a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve bármilyen más helyen, amelyek relevánsak a Szolgáltatások Ön általi használatának szempontjából.

Ezt a megállapodást angol nyelven bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és kizárólag angol nyelven kötjük meg. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a Szerződést. Javasoljuk, hogy mentse, illetve nyomtassa ki a Szerződés (valamint az ahhoz tartozó szabályzatok) egy példányát.

A PayPal előírhatja Önnek, hogy a Szolgáltatások használatához (többek között kifizetések küldéséhez és fogadásához, vagy harmadik felek szolgáltatásaiba való bejelentkezéshez PayPalon keresztüli) nyisson egy PayPal-számlát.

 

FONTOS INFORMÁCIÓK – FŐBB KOCKÁZATOK ÉS FELTÉTELEK

Ez egy rendkívül fontos dokumentum, amelynek feltételeit alaposan meg kell fontolnia, hogy el tudja dönteni, hogy szeretné-e használni a Szolgáltatásokat. Mielőtt elfogadja jelen Szerződés feltételeit, olvassa át azokat alaposan. Jelen Szerződésben emellett kiemeljük a Szolgáltatások használatával kapcsolatos fontosabb kockázatokat, illetve útmutatást nyújtunk arra vonatkozóan is, hogy hogyan tud biztonságos online fizetéseket bonyolítani a PayPalon keresztül.

Kizárólag Ön felelős azért, hogy minden olyan, az Ön konkrét joghatóságában érvényes törvényt, szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amelyek a szolgáltatások használata kapcsán Önre vonatkozhatnak, beleértve többek között a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy az idegen devizában bonyolított tranzakciókra vonatkozó előírásokat.

Kérjük, hogy tanulmányozza át alaposan a Szolgáltatások használatára vonatkozó alábbi fontosabb kockázatokat és feltételeket:

Fizetési visszavonások kockázata

A PayPal-számlájára beérkező kifizetéseket későbbi időpontban visszavonhatják. Ennek oka lehet például, ha a kifizetésre Visszaterhelést, Visszafordítást vagy Reklamációt érvényesítenek, illetve ha a kifizetést bármilyen más okból érvénytelenítik. Ez azt jelenti, hogy az értékesítőink Számláira érkező kifizetéseket a rendszer visszautalhatja a küldő félnek, illetve más módon is levonhatja értékesítőink Számláiról, akkor is, ha azokat a másik fél már kifizette, és/vagy a hozzájuk kapcsolódó árukat már leszállították/szolgáltatásokat elvégezték.

Az Értékesítői védelmi programban való részvétel egyik legfontosabb jogosultsági feltétele, hogy az eladónak a tranzakció részleteit tartalmazó oldalon szereplő címre, és postán kell elküldenie a materiális termékeket. Ha egy terméket személyesen kézbesítenek, vagy az értékesítő egy másik címre postázza a tételt (ha például a vevő azt kéri, hogy egy másik, például „munkahelyi címre” vagy „ajándékozási címre” küldje a tételt), akkor nem válik jogosulttá a program szerinti visszatérítésre.

A Számlájára érkező kifizetések visszavonásával szemben több különböző módon is védheti magát: tartsa be minél pontosabban a PayPal értékesítői védelmi program feltételeit, és kövesse a PayPal weboldalának legtöbb oldaláról elérhető „Biztonsági központban” az értékesítőkre vonatkozóan szereplő tanácsokat.

Amennyiben Ön megszegi a jelen Szerződés feltételeit, ideértve a PayPal Felhasználási Feltételeit, illetve bármilyen más, a PayPallal kötött megállapodást, a PayPalnak jogában áll lezárni, felfüggeszteni vagy korlátozni a Számlájához vagy Szolgáltatásainkhoz való hozzáférést, és/vagy korlátozni a pénzéhez való hozzáférést, olyan mértékben és olyan időtartamra, amennyire a kockázatok mérséklése érdekében szükséges (lásd a 10.2h pontot). A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy a 10.6. pont rendelkezéseinek megsértése esetén véglegesen blokkolhatjuk a Számlájához való hozzáférést (Az Önre vonatkozó adatok).

A kifizetések PayPal általi visszatartásának kockázata

Az Ön egységes PayPal-számlájához valójában két különálló funkció tartozik: a kifizetési számla funkció és a tartalékszámla funkció. Az, hogy hozzáfér-e a Számlán lévő összeghez, illetve hogy végezhet-e a Számláján keresztül kifizetési tranzakciókat, attól függ, hogy az adott időpontban éppen melyik funkció hatálya alá tartozik az összeg. A jelen Szerződés alkalmazásában:

 • A Számlának a kifizetési funkciókat biztosító elemét „Fizetési Számlának” fogjuk nevezni. A Fizetési Számla a számlának az a funkcionális része, amely hozzáférést biztosít a Számláján található pénzhez, és amelyet a kifizetési tranzakciók végrehajtására is használ.
 • A Számlának a pénzmegőrzési funkciókat biztosító elemét „Tartalékszámlának” fogjuk nevezni. Az Ön Tartalékszámlához való hozzáférése korlátozott: az itt lévő összeget nem kezelheti, és ennek használatával nem végezhet kifizetési tranzakciókat. A Tartalékszámlán lévő összegekhez például „Függőben”, „Tisztázatlan” vagy „Visszatartva” megjelölés tartozhat.

A PayPal kockázatkezelési célból visszatarthatja az Ön pénzét, ha arra például a következők igazak:

 • E-csekk vagy Fedezet Hozzáadása típusú banki átutalásos kifizetés (lásd a 3.3. pontot)
 • Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelmes (lásd a 4.7. pontot)
 • Tartalékszámlára helyezés (lásd a 10.4. pontot)
 • Fizetés ellenőrzése (lásd az 5.2. pontot)
 • Kifizetés függőben tartása (lásd a 10.5. pontot)
 • Korlátozott Tevékenység, illetve a PayPal által tett jogi lépések (lásd a 9. és a 10. pontot)

Vitaeljárások

Ha Vitaeljárást szeretne indítani a PayPal Vitarendezési Központján keresztül, azt a kifizetéstől számított 180 napon belül meg kell tennie.

A kifizetések végrehajtása

Tájékoztatjuk, hogy az érvényes Fizetési Megbízás kézhezvételét követően a PayPal akkor hajtja végre az Ön által saját Fizetési Számláján keresztül indított, érvényes Fizetési Megbízásokat, és akkor írja jóvá az összeget a kifizetés címzettjének fizetési szolgáltatójánál, amikor azt a PayPal számára elérhető fizetési rendszerek lehetővé teszik (ez akár a következő Munkanapon is lehet). A végrehajtás időpontjára különféle feltételek vonatkoznak. A Fizetési Megbízások végrehajtásával kapcsolatban további információkat talál a jelen Szerződés 4.1. pontjában.

A PayPal használata során mindig fontolja meg ezeket a kockázatokat és útmutatásokat.

A PayPal Szolgáltatásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Főbb Fizetési és Szolgáltatási Tudnivalókat.

Az alább olvasható fejezetcímek és alcímek csak hivatkozásul szolgálnak, és semmilyen módon nem korlátozzák az egyes pontok tartalmát vagy terjedelmét. Bizonyos kifejezésekhez konkrét definíció tartozik. Ezeket a 16. pontban, illetve a jelen Szerződés szövegében ismertetjük. A jelen Szerződésben, illetve weboldalunkon aláhúzással szereplő szavak is találhatóak. Ezek releváns információkra mutató hiperhivatkozást tartalmaznak.

 

1. A PayPal kapcsolata Önnel

1.1 A PayPal kizárólag Pénzforgalmi Szolgáltató. A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály”) 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el.

A PayPal főtevékenysége az E-pénz kibocsátása, valamint az E-pénz kibocsátásával szorosan összefüggő szolgáltatások biztosítása. A PayPal Szolgáltatásai fontosabb jellemzőinek leírásáért olvassa el a PayPal weboldalának minden oldalán szereplő hivatkozáson keresztül elérhető Szerződések menüpontban megtalálható Főbb Fizetési és Szolgáltatási Tudnivalók című dokumentumot. A szolgáltatás E-pénzre korlátozódik, amely a luxemburgi jogszabályok szerint nem számít sem pénzbetétnek, sem befektetésnek. Ez azt jelenti, hogy az Ön pénzét nem védi a luxemburgi betétbiztosítási és befektetőkártalanítási rendszer, amelyet a Conseil de protection des déposants et des investisseurs működtet. A PayPal lehetővé teszi a harmadik feleknek történő kifizetést, illetve a harmadik felektől érkező kifizetések fogadását is. A PayPal minden esetben független vállalkozóként jár el. A PayPal nincs ráhatással a Szolgáltatásaink segítségével megvásárolt termékekre és szolgáltatásokra, nem vállal felelősséget azokért, és nem tételezi fel azok jogszerűségét. Nem tudjuk garantálni, hogy Felhasználóink valóban azok, akiknek mondják magukat, ahogyan azt sem, hogy a vevők és az értékesítők teljesíteni fogják a tranzakciókat. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye, hogy fiatalkorú, illetve hamis személyazonossággal eljáró személyekkel kerül kapcsolatba.

1.2 Adatvédelem. A PayPal rendkívül komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Ha szeretné részletesen megismerni, hogy mit teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, illetve ha kíváncsi rá, hogy hogyan használjuk, és milyen esetekben adjuk ki adatait, olvassa el Adatvédelmi irányelveinket (más néven Adatvédelmi nyilatkozat).

1.3 Átruházás. Ön nem ruházhatja át a jelen Szerződéssel szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ön nem ruházhatja át Számláját harmadik félre. A PayPal fenntartja a jogot, hogy bármikor, az Ön beleegyezése nélkül átruházza jelen Szerződést, illetve a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. Ez nem érinti Önnek számla lezárásra vonatkozó jogát, amelynek módját a 7. pontban részletezzük.

1.4 Az Önnel folytatott kommunikáció.

1.4.1 Nyelvek. Ezt a megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg. Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

1.4.2 Az Önnek küldött értesítések. Ön elfogadja, hogy a PayPal a következő módokon is eljuttathatja Önhöz az értesítéseket vagy az információkat: közzététel a PayPal webhelyén/webhelyein (ideértve a csak a számlára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlával regisztrált e-mail-címre, postázás a számlával regisztrált postacímre, telefonhívás, szöveges/SMS-üzenet küldése. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel és e-mail-címmel. A jelen Szerződés módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy azokat közzétettük a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket a feladástól számított három Munkanap eltelte után tekintjük kézbesítettnek. A jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatások (ideértve jelen Szerződést) egy példányát bármikor elkérheti tőlünk. Az adatszolgáltatási dokumentumot olyan formában adjuk át, amelynek révén Ön megőrizheti és reprodukálhatja a benne szereplő információkat (például e-mailben). Ha az alábbi 1.6. pontban leírtak szerint felveszi a kapcsolatot a PayPallal, visszavonhatja a kötelező adatszolgáltatások elektronikus formában való fogadására vonatkozó beleegyezését. A papíralapú másolatok biztosításáért a PayPal adatszolgáltatási díjat számíthat fel (lásd az 1. számú Mellékletet). A PayPal (a 7. szakasz értelmében) fenntartja a jogot az Ön számlájának megszüntetésére, amennyiben visszavonja az elektronikus kommunikációra vonatkozó beleegyezést.

1.5 A PayPalnak küldött értesítések. A PayPalnak a jelen Szerződéssel kapcsolatban küldött értesítéseket postai úton kell elküldenie a PayPal központi irodájának címére: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Jelen Szerződés módosításai. Jelen Szerződést, illetve az Ön Számlájával kapcsolatban felmerült Díjakat és más fizetendő összegeket (amelyeket az 1. számú Melléklet részletez) bármikor módosíthatjuk, eltörölhetjük, illetve új elemekkel bővíthetjük (a továbbiakban együtt „Módosítás”). Bármely, a jelen Szerződést érintő Módosításról a Szerződés átdolgozott változatának a PayPal weboldalán/weboldalain való közzétételével értesítjük Önt. A Módosítást jogunkban van egyoldalúan elfogadni és végrehajtani. Ha Ön értesítést kapott a Módosításról, akkor úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta a Módosítást. A Módosításokról a Módosítás hatálybalépését megelőzően értesítjük Önt, és a Módosítás a 2 hónapos értesítési időszak elteltével hatályba lép. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályok által kötelezően előírt Módosítások, az új szolgáltatásokat vagy a meglévő szolgáltatásokat kiegészítő funkciókat bevezető Módosítások, illetve azok a Módosítások, amelyek semmilyen módon nem korlátozzák az Ön jogait, és nem növelik kötelezettségeinek körét. Ezekben az esetekben nem alkalmazzuk a 2 hónapos értesítési időszakot. Az előzőekben felsorolt esetekben nem értesítjük előzetesen a Módosításról; az azonnal hatályba lép.

Ha valamely Módosítást nem fogad el, köteles lezárni számláját a 7. pontban (A szerződés időtartama és a számlája lezárása) részletezett számlazárási folyamat szerint. Ha a 2 hónapos értesítési időszakban nem zárja le Számláját, azaz nem utasítja el a Módosítást, akkor úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta a Módosítást. Bár Számláját bármikor díjmentesen lezárhatja, ne feledje, hogy Számlája lezárásával nem szűnnek meg az azt megelőzően velünk szemben felmerült kötelezettségei, illetve vegye figyelembe, hogy a PayPalnak a jelen Szerződés 7. pontjában (A szerződés időtartama és a számlája lezárása) felsorolt jogai is érvényben maradnak.

1.7 Jogosultság. A Szolgáltatások igénybevételére a következő személyek jogosultak: (i) akik a PayPal Világszerte oldalon felsorolt országok valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek; és (ii) cselekvőképességük nem korlátozott, szabadon köthetnek szerződéseket; és (iii) természetes személyek esetén már betöltötték 18. életévüket. Amikor Számlát nyit a PayPalnál, azzal a fentiek mellett arról is nyilatkozik, illetve azt is garantálja, hogy nem más nevében, illetve más érdekében cselekszik, kivéve abban az esetben, ha Számláját az Önt foglalkoztató vállalat számára és utasítására hozza létre. Ha nem az Önt foglalkoztató vállalat megbízásából vagy képviseletében jár el, az új Számlát csak saját nevében hozhatja létre. Jelen Szerződés csak az Egyesült Királyság és a többi Releváns Országban lakóhellyel rendelkező Felhasználókra vonatkozik. Ha Ön nem rendelkezik ezekben az országokban lakóhellyel, a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálja a saját országára vonatkozó szerződést (ha létezik helyi változat).

Vissza a tetejére

 

2 Az Ön Számlája és Egyenlegei

2.1 Személyes és Üzleti Számlák. A PayPal a következő típusú Számlák létrehozásának lehetőségét nyújtja felhasználóinak: Személyes és Üzleti Számlákét. Amennyiben a szerződő felek másként nem rendelkeznek, Ön egy Személyes és egy Üzleti Számlát nyithat a PayPalnál. A Személyes Számlákon jelenleg elérhető összes funkcióhoz való hozzáférés érdekében egyes Személyes Számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik továbbfejlesztésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnak). Ha Üzleti Számlát nyit nálunk, és elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Számlát elsősorban nem személyes, családi vagy háztartási célokra fogja használni. Ön elfogadja, hogy Számlája egy Fizetési Számlából és egy Tartalékszámlából áll.

2.2 Egyenleg. A számlán elérhető egyenleg azt az e-pénzösszeget jelenti, amelyet a jelen megállapodás feltételeit követve kifizethet számlájáról. Egyenlege után nem áll módunkban kamatot vagy bármilyen más jövedelmet fizetni, mivel az európai jogszabályok szerint az e-pénz készpénzzel egyenértékű eszköznek, és nem betétnek számít, ezért tilos utána kamatot fizetni.

Egyenlegét nem köteles feltölteni, ugyanakkor ha Szolgáltatásunk segítségével más Felhasználóknak szeretne fizetni, ahhoz Egyenlegén rendelkezésre kell állnia a kifizetés összegének (valamint a nekünk járó tranzakciós díj összegének). 

Ennek oka, hogy amikor pénzt fizet egy másik Felhasználónak, arra hatalmaz fel minket, hogy az Egyenlegén rendelkezésre álló megfelelő E-pénzösszeget áthelyezzük a címzett számlájára. E művelet során figyelembe vesszük a Fizetési Megbízás előírásait, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseit. 

Ahhoz, hogy Számlája Egyenlegét feltöltse, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre (amelyek mindegyikére jelen Szerződés feltételei vonatkoznak):

 • kifizetést fogad valaki mástól saját Számláján; vagy
 • E-pénzt vásárol tőlünk az annak megfelelő összeg kifizetésével. Ennek több különböző módja van:
  • beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló Fizetési Forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából rajtunk keresztül más Felhasználóknak küldendő összeg ellenértékét (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat). Ebben az esetben a bank vagy a kártyakibocsátó felelőssége, hogy végrehajtsa a felénk irányuló kifizetést; vagy
  • manuális módszerrel, a Számla felületén elérhető Fedezet Hozzáadása funkció segítségével is fizethet nekünk, illetve utasíthat minket, hogy vonjuk le a megfelelő összeget a bankszámlájáról (erre akkor hatalmaz fel minket, amikor Fizetési Forrásként megadja nekünk bankszámláját (lásd a 3.3. pontot)).

2.3 Számlaadatok (az egyenleggel és a tranzakciókkal kapcsolatos információkkal együtt) számlájára bejelentkezve bármikor elérheti a korábban végrehajtott kifizetési tranzakciókat és más, a számlán végzett tranzakciókkal kapcsolatos előzményeket, illetve egyenlegét. Ez alól kivételt jelent, ha számláját valamilyen okból korlátoztuk. A kifizetésekkel kapcsolatos, lényeges adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig feltöltjük a Számlájára, így oda bejelentkezve azokhoz bármikor hozzáférhet. Számlája „Előzmények” menüpontjában hozzáférést biztosítunk Önnek egy letölthető jelentéshez is. Az „Előzmények” menüpontban ezenfelül megtekintheti az adott időszakban felmerült Díjakat, valamint minden más, a Számlán terhelésként megjelent összeget. Az „Előzmények” menüpont csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban volt aktivitás a Számlán, vagy Díjakat számoltunk fel Önnek. A PayPal fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel, ha Ön ezeken felül információk szolgáltatását kéri tőlünk, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a Díjakra vonatkozó adatokat. Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) azokat. A PayPal garantálja, hogy az egyes tranzakciók adatai az első rendelkezésre bocsátás időpontjától számítva legalább 13 hónapig hozzáférhetőek maradjanak online az Ön számára. Ön beleegyezik, hogy a tranzakciós adatokat a számla Előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött postai levél formájában fogja megkapni. 

2.4 Levonások. Ön elfogadja, hogy az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt bármely Számlán szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk és (hacsak a fizetőképtelenséggel kapcsolatos törvények ezt nem akadályozzák meg) minden olyan összeget, amellyel Ön a PayPal-csoport más tagjainak tartozik (ide értve, de nem kizárólagosan a PayPal-csoport bármely tagja által nyújtott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket). Egyszerűbben fogalmazva a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt Egyenlegből.

2.5 Az Ön felénk fennálló tartozásai. Amennyiben az Ön felénk fennálló tartozásainak összege meghaladja az Egyenlegén szereplő összeget, előfordulhat, hogy Egyenlegét negatív számokban adjuk meg, ezzel jelezve, hogy összesítve Önnek tartozása van.

2.6 Több különböző pénznemből álló Egyenleg. Ha rendelkezik Egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy Egyenlegét más pénznemre válthassa. Az 1. díjszabás A 3.1.1. részében leírtaknak megfelelő Átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

Ha a Számlához tartozó valamely pénznem szerinti Egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű Egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a Számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik Számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen felvenni próbált összegekből. Ha nem euróban vezetett egyenlege 21 napon át tartozást mutat, a PayPal euróra váltja a tartozás összegét. A tartozás összegének euróra váltásáért az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

A több különböző pénznemű Egyenleg fenntartásával járó kockázatok Önt terhelik (ideértve például azt az esetet, mikor az átváltási árfolyamok folyamatos váltakozásai következtében valamelyik Egyenlegének értéke jelentősen csökken). Ön kijelenti, hogy több különböző pénznemű számláját nem fogja spekulatív kereskedésre használni.

2.7 Biztosíték. A jelen Szerződés teljesítésének biztosítása érdekében Ön felhatalmazza a PayPalt, hogy az Ön által a PayPal felé fennálló tartozás biztosítékaként igényt érvényesítsen az Ön Számláján található pénz terhére. Jogi szakkifejezéssel élve az Ön Számláján a PayPalnak zálogjoga van.

 

Vissza a tetejére

3. Fizetési módok.

3.1 A Fizetési Forrás összekapcsolása Számlával. Számlájához a következő Fizetési Forrásokat kapcsolhatja: bankkártya, hitelkártya, feltöltőkártya (bizonyos esetekben), bankszámla és/vagy PayPal Credit-számla. A Számlát és a hozzákapcsolt Fizetési Forrásokat bármikor szétkapcsolhatja. Kérjük, mindig tartsa naprakészen a Fizetési forrás adatait (például a hitelkártya számát és a lejárati dátumot). Ezen adatok megváltozásakor vállalatunk a saját belátása szerint, az Ön részvétele nélkül módosíthatja azokat a bankja vagy a kártyakibocsátója, illetve harmadik felek által (korlátozás nélkül ideértve pénzügyi partnereinket és a kártyakezelőket) szolgáltatott adatok felhasználásával. Ha nem szeretné, hogy vállalatunk frissítse a Fizetési mód adatait, vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy a kártyakibocsátójával, és kérelmezze ezt, vagy távolítsa el a fizetési módot a profiljából. Amennyiben a Fizetési mód adatait vállalatunk módosítja, a kapcsolódó beállítások megmaradnak.

Lehetőség van a kártya és a bankszámla megerősítésére is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes, illetve hogy valóban Ön ezeknek a tulajdonosa. Ezt a lehetőséget a Kártya összekapcsolása és megerősítése (kártyák esetén) vagy a Banki megerősítés (bankszámlák esetén) eljárás segítségével, illetve más eljárásokon keresztül tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről közleményt jelentetünk meg.

3.2 Kártyák. Bankkártya, hitelkártya vagy (bizonyos esetekben) feltöltőkártya Fizetési Forrásként történő használata esetén Ön állandó meghatalmazást ad a PayPalnak arra, hogy az adott kártyát automatikusan megterhelje azzal az összeggel, amely szükséges ahhoz, hogy fedezze az egyenlegének egy adott Fizetési Megbízás (és a részünkre fizetendő tranzakciós díjak) összegét az Egyenlegén E-pénz vásárlása útján azokban az esetekben, amelyekben a jelen Szerződés értelmében a szóban forgó kártya az alkalmazandó Fizetési Forrás. Az állandó meghatalmazás bármely kártya esetében visszavonható. Ehhez el kell távolítania a Számlaprofiljából az adott kártyát mint Fizetési Forrást.

3.3 Bankszámlák. Amennyiben bankszámláját mint Fizetési Forrást összekapcsolja Számlájával, Ön állandó (a bankja által az ilyen meghatalmazások beállítására és fenntartására megszabott rendelkezések hatálya alá eső) meghatalmazást biztosít a PayPal számára, hogy automatikusan megterhelje a bankszámlát az összeggel, amely szükséges olyan mennyiségű E-pénz megvásárlásához Egyenlegére, amelyből:

 • fedezni tudja a más Felhasználók részére kezdeményezett Fizetési Megbízásokat (valamint a PayPalnak fizetendő tranzakciós díjakat) azokban az esetekben, amelyekben a jelen Szerződés értelmében a szóban forgó bankszámla az adott Fizetési Megbízásnál alkalmazandó Fizetési Forrás: vagy
 • amikor a Számlája felületén elérhető Fedezet Hozzáadása szolgáltatást használja.

Ön engedélyezi a PayPal számára, hogy újra megpróbálja levonni azokat az Ön által engedélyezett terheléseket, amelyeket adott terhelés kezdeményezésekor fedezet hiányában vagy behajthatatlanság miatt elutasítottak. Ha visszavon egy közvetlen terhelési megbízást (beleértve, de nem kizárólagosan a SEPA Közvetlen Terhelési Megbízásokat is), vállalja, hogy minden olyan termék vagy szolgáltatás értékét megtéríti nekünk, amelyet az adott közvetlen terhelés bevételéből vett igénybe.

Ön elfogadja, hogy amikor a PayPal kifizetést fogad a bankszámlájáról azzal a céllal, hogy azt a számláján megjelenő E-pénzzé alakítsa, akkor a PayPal az összeget egészen addig visszatarthatja az Ön Tartalékszámláján, amíg úgy ítéli meg, hogy fennáll az Elégtelen Fedezet Kockázata. Ilyen esetben az e-pénz addig nem fog rendelkezésére állni a kifizetési számláján (így azt a fizetési rendelést sem tudja majd végrehajtani vele, amelynek fedezetére az adott banki befizetést eszközölte), amíg a PayPal nem ítéli meg úgy, hogy a sorban álló tételek kockázata elmúlt. Eddig az időpontig a banki kifizetés „Tisztázatlan” állapotúként jelenik meg a Számlaadatai között. Amíg a PayPal meg nem állapítja, hogy az Elégtelen Fedezet Kockázata elmúlt, addig úgy ítéljük meg, hogy nem rendelkezünk minden szükséges információval ahhoz, hogy a bankon keresztül intézett befizetésből származó összeget az Ön rendelkezésére bocsáthassuk. 

A PayPal fenntartja magának a jogot, hogy megkövetelje Öntől a kezdeményezett befizetés finanszírozását „bankszámla – E-csekk” fizetési mód alkalmazása útján a Fizetési Megbízáshoz kapcsolódó kockázatok (ideértve korlátozás nélkül az Elégtelen Fedezet kockázatát is) mérséklése érdekében.

A PayPal dönthet úgy, hogy hozzáférést biztosít egyes ügyfeleinek, akik már csatoltak bankszámlát Fizetési forrásként, a Fizetés szállítás után szolgáltatáshoz, amely lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig elhalaszthassa. Ha Önnek felajánlják a lehetőséget és úgy dönt, hogy használja a szolgáltatást, a Fizetés szállítás után feltételei lesznek érvényesek.”

3.4 SEPA közvetlen terhelés (azoknál a felhasználóknál, akiknek állandó lakhelye Cipruson, Észtországban, Görögországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Szlovákiában vagy Szlovéniában található): Amennyiben a PayPal az Ön állandó lakhelyéül szolgáló országban is bevezeti a SEPA közvetlen terhelési megbízások rendszerét, és Ön bankszámlát regisztrál a PayPalnál, vagy első alkalommal fizet új bankszámlájával, azzal SEPA közvetlen terhelési felhatalmazást ad a PayPalnak. Ehhez a megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (MRN) kizárólag Ön férhet hozzá PayPal-számláján, azt bármikor megteheti, és itt lehetősége van visszavonni és módosítani a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.

Ha ezt követően a SEPA Közvetlen Terhelési rendszerén keresztül hajt végre elektronikus átutalást a bankszámlájából a PayPalba, azzal engedélyezi a PayPal számára a SEPA használatát a megbízásban foglaltak szerint, illetve azt, hogy a PayPal a jelen 3.4. pontban fentebb ismertetett módon levonja az adott összeget az Ön számlájáról, valamint engedélyezi bankjának a PayPal felé esedékes kifizetés lebonyolítását. A bank szerződési feltételeinek megfelelően a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A PayPal tájékoztatni fogja Önt a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyen belül a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Abban az esetben, ha az eredeti befizetés Visszafordításra kerül, és emiatt a PayPal újból kérvényez egy SEPA Közvetlen Terheléses befizetést, az újbóli igény benyújtása előtt nem szolgáltatunk külön (kiegészítő) tájékoztatást a vonatkozó összegről és az időintervallumról.

3.5 Különleges Finanszírozási Megoldások: Bizonyos fizetési műveletek a Számlájával összekapcsolt különleges finanszírozási megoldásokkal, például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleggel, ajándékutalvánnyal vagy más promóciós fizetési megoldással kerülhetnek finanszírozásra, amelyek használatára, illetve prioritási sorrendjére további szerződési feltételek vonatkoznak Ön és a PayPal között („Különleges Finanszírozási Megoldások”). A Számla áttekintése menüpontban megjelenhet a Különleges Finanszírozási Megoldások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra alkalmas kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít E-pénznek, nem képezi részét az Ön Egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az E-pénzmennyiséget jelzi, amelyet a PayPal kínál kibocsátásra, majd a PayPal-számláján történő jóváírásra egy arra alkalmas PayPal-kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott Különleges Finanszírozási Megoldásra vonatkozó további szerződési feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ezen feltételekben megszabott időkeretben érvényes). Ha a Különleges Finanszírozási Megoldáson keresztül finanszírozott PayPal-kifizetése később bármilyen okból érvénytelenné válik (korlátozás nélkül beleértve annak Visszafordítását), a PayPal visszatartja az adott PayPal-kifizetés Különleges Finanszírozási Megoldással finanszírozott részének megfelelő összeget, és (amennyiben a Különleges Finanszírozási Megoldás még nem járt le), visszaállítja a Különleges Finanszírozási Megoldást.

3.6 Előnyben Részesített Fizetési Forrás. A számláján elérhető bármely Fizetési Forrást kiválaszthatja Előnyben Részesített Fizetési Forrásként, amellyel E-pénzt helyezhet el Egyenlegén a Fizetési Megbízások fedezése érdekében (a jelen Szerződés további rendelkezéseiben foglaltakkal összhangban). A PayPal időről időre lehetővé teheti, hogy a www.paypal.com webhelyen elérhető számlabeállítások között kiválassza az elsődleges fizetési forrást bizonyos jövőbeli fizetési megbízásokhoz. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az Elsődleges fizetési forrás a Fizetési forrás jellegétől, az éppen kifizetett Fizetési megbízástól vagy a fogadó féltől függően nem használható (lásd még a 3.8. szakaszt). Például (nem kimerítő jelleggel):

 1. lejárt hitelkártyát választ ki;
 2. helyette egy Különleges Finanszírozási Megoldás segítségével fedezhető a Fizetési Megbízás – ebben az esetben a PayPal felhasználhatja az adott Különleges Finanszírozási Megoldást a Fizetési Megbízás fedezéséhez szükséges E-pénzösszeg megvásárlására, és erre még az Előnyben Részesített Fizetési Forráshasználata előtt sor kerülhet; vagy
 3. rendelkezik olyan meglévő Egyenleggel, amelyből fedezhető a Fizetési Megbízás – ebben az esetben a PayPal (az esetlegesen elérhető Különleges Finanszírozási Megoldás kimerítése után) felhasználhatja a meglévő Egyenlegét a Fizetési Megbízás fedezéséhez szükséges E-pénzösszeg megvásárlására, és erre még az Előnyben Részesített Fizetési Forráshasználata előtt sor kerülhet.

a PayPal visszavonhatja a 3.6.c. szakaszt; ezt követően abban az esetben is az Ön elsődleges fizetési forrását fogja használni egyes fizetési megbízások fedezéséhez szükséges e-pénzösszeg megvásárlására, amennyiben Ön rendelkezik egy meglévő egyenleggel (a jelen megállapodás további feltételeinek figyelembevételével).

3.7 Nincs kiválasztott/rendelkezésre álló Előnyben Részesített Fizetési Forrás? Ha nem választott ki Előnyben Részesített Fizetési Forrást, vagy a kiválasztott Előnyben Részesített Fizetési Forrás nem áll rendelkezésre, akkor a PayPal az alábbi forrásokból, az alábbi sorrendben próbálja meg fedezni és az Egyenlegére tölteni a Fizetési Megbízás teljesítéséhez szükséges E-pénzösszeget:

1.

Különleges Finanszírozási Megoldások

2.

Meglévő Egyenleg

3.

Alapértelmezett Fizetési Források

 

Rendszerünk az alábbi sorrendet fogja követni (amennyiben ezek a Fizetési Források rendelkezésre állnak az Ön Számláján):

 1. Bankszámla – Azonnali Átutalásos kifizetésekhez
 2. PayPal Credit
 3. PayPal márkájú bankkártya – ahol elérhető
 4. PayPal márkájú hitelkártya – ahol elérhető
 5. Bankkártya
 6. Hitelkártya
 7. Bankszámla – E-csekkel történő kifizetésekhez

 

3.8 A Fizetési forrásokra vonatkozó korlátozások. A kockázatkezelés jegyében előfordulhat, hogy a PayPal korlátozza az egyes tranzakcióknál felhasználható Fizetési Forrásokat. Ha korlátozunk egy Fizetési Forrást, figyelmeztetjük Önt a kifizetéssel kapcsolatban a normál szintnél magasabb kockázattal fennállásáról (nem kizárólagos példaként fennállhat annak a kockázata, hogy az adott kifizetést jogosulatlanként visszautasítják. Az ilyen értesítés nem jelenti azt, hogy a tranzakció bármely oldalán lévő fél tisztességtelenül vagy csaló módon lép fel. Csupán annyit jelent, hogy a kifizetéshez az átlagosnál nagyobb kockázati szint tartozik. A Fizetési Források korlátozására akkor is sor kerülhet, amikor egy bizonyos harmadik fél weboldalán vagy alkalmazásán keresztül fizet a PayPallal. A PayPal Üzleti Kifizetések esetében a PayPal-fizetés finanszírozási korlátja a meglévő Egyenlege és/vagy E-csekkje.

Ha a rendszer korlátozza a Fizetési Forrásokat, akkor választhat, hogy szeretné-e folytatni a tranzakciót annak tudatában, hogy kevesebb lehetősége lesz a vitarendezésre, amennyiben a tranzakció végeredménye nem kielégítő (ha például az egyik Fizetési Forrás az Ön hitelkártyája, de a Fizetési Forrásokra vonatkozó korlátozások következtében a PayPal-kifizetést nem tudja hitelkártyával finanszírozni, akkor a PayPal-kifizetésre vonatkozóan elesik a visszaterhelési jogától).

Vissza a tetejére

 

4. Pénz küldése

4.1 Az Ön által küldött Fizetési Megbízások teljesítése.

Jelen Szerződés feltételei értelmében (illetve azok betartásával) Ön elfogadja, hogy az Ön által küldött Fizetési Megbízás kézhezvételét követően a PayPal akkor hajtja végre az Ön által saját Fizetési Számláján keresztül indított, érvényes Fizetési Megbízásokat, és akkor írja jóvá az összeget a kifizetés címzettjének fizetési szolgáltatójánál, amikor azt a PayPal számára elérhető fizetési rendszerek lehetővé teszik (ez akár a következő Munkanapon is lehet). Ennek feltétele, hogy Ön:

 1. Munkanapokon még 16:00 előtt elküldje nekünk a Fizetési Megbízást, kivéve a Görögországban regisztrált Számláknál, ahol a határidő 17:00, az Írországban regisztrált számláknál, ahol a határidő 15:00, a Magyarországon regisztrált számláknál, ahol a határidő 14:45, illetve a Csehországban regisztrált számláknál, ahol a határidő 14:00. A fenti határidők a Számla regisztrálása helye szerinti országban érvényes helyi idők. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Fizetési Megbízást a fenti határidő után, illetve nem Munkanapon küldi el nekünk, a Fizetési Megbízást a következő Munkanapon fogjuk megkapni;
 2. hogy a fogadó fél vagy Ön egy helyesen megadott Egyedi Azonosítóját vagy más érvényes adatát a PayPal vagy a kifizetés fogadója indokolt okokból igényelhet Öntől a Fizetési Megbízáshoz szükséges adatok megadásakor;
 3. hogy megadja a releváns kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot;
 4. hogy (ha szükséges), megadja egy vagy több érvényes, a kifizetéshez elegendő összeggel rendelkező Fizetési Forrás adatait;
 5. Hogy érvényes hozzájárulást adjon a Fizetési Megbízás végrehajtásához; a következők érvényes hozzájárulásnak minősülnek:
  1. amikor a Felhasználó a megfelelő hitelesítő adatok (például e-mail-cím és jelszó) megadását, valamint a PayPal-számlába való sikeres bejelentkezést követően megnyitja a PayPal weboldalának/weboldalainak vagy a PayPal-fizetési folyamatának azt a részét, amelyen fizetési megbízást tud küldeni nekünk, és rákattint a „Fizetés” vagy a „Tovább” gombra; és/vagy
  2. amikor Ön egy olyan, harmadik fél által kezdeményezett fizetési Engedélyezést hajt végre, amelynek keretében Ön korábban megegyezett egy kereskedővel vagy más harmadik féllel, és előzetes engedélyt adott az adott félnek, hogy beszedje a megfelelő összeget az Ön PayPal-számlájáról; és/vagy
  3. amikor arra utasít minket, hogy fizetési műveletet hajtsunk végre bármilyen más módon, és amely más módokról mi időről időre értesíthetjük Önt, amikor Fizetési Megbízást intéz hozzánk.

A Fizetési Megbízások végrehajtására vonatkozó, jelen 4.1 pont szerinti kötelezettségünk kizárólag az Európai Gazdasági Térséghez („EGT”) tartozó országokban regisztrált Számlákkal rendelkező Felhasználók között angol fontban, euróban vagy az eurót be nem vezető EGT-tagállamok saját pénznemében végrehajtott kifizetésekre vonatkozik. Onnantól kezdve, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a Fizetési Megbízást, a továbbiakban nem lehet visszavonni sem azt, sem a Fizetési Megbízás végrehajtására vonatkozó beleegyezést. Ez alól kivételt jelentenek az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések, feltéve, hogy azokat az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetésre vonatkozó Engedély szerinti következő esedékes fizetési művelet végrehajtása előtti Munkanap végéig megszakítja.

4.2 Fizetési Megbízás más Felhasználónak történő kifizetés céljából. A jelen Szerződés rendelkezései szerint az Ön részéről más Felhasználóknak történő kifizetés (legyen ez a kifizetés Személyes Tranzakció vagy Kereskedelmi Tranzakció) célját szolgáló Fizetési Megbízásával arra utasít és hatalmaz meg bennünket, hogy Egyenlegének Fizetési Számla részéről az érintett Felhasználó számára a Fizetési Megbízásban szereplő további utasításoknak megfelelően E-pénzt utaljunk át. Amennyiben egyenlegén nincs megfelelő fedezet, illetve ha Ön előzetesen beállított egy elsődleges fizetési forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy szerezzük be az Ön nevében a szükséges fedezetet a megfelelő fizetési forrás használatával, és adjuk hozzá az ennek megfelelő e-pénzösszeget az egyenleg Kifizetési számla eleméhez, és ezzel fedezzük a végrehajtandó kifizetést.

4.3 Fizetési Megbízás pénzfelvétel céljából. A jelen Szerződés feltételei szerint az Ön által Számlájára vonatkozóan küldött pénzfelvételi célú Fizetési Megbízások arra utasítanak és hatalmaznak meg minket, hogy átváltsuk az Egyenlegén lévő megfelelő E-pénzösszeget. Az ilyen típusú fizetési megbízások esetében a 6. szakasz további feltételeket tartalmaz.

4.4 Elégtelen Fedezet az Egyenlegen. Amennyiben Egyenlegén nem áll rendelkezésre elégséges fedezet, a PayPal nem köteles teljesíteni az Ön Fizetési Megbízását. A PayPal fenntartja magának a jogot, hogy egészen addig ne teljesítse az Ön által kezdeményezett kifizetést, amíg rendelkezésre nem áll annak lehívható fedezete (ez azt is jelenti, nem kizárólagosan, hogy a PayPal addig nem köteles rendezni a visszatérítéses tranzakciókat, amíg nem kapja meg az eredeti tranzakció fedezetét).

4.5 Küldési limitek A Számláján esetlegesen beállított időszakos küldési limit megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájára, majd kattintson a „Számla áttekintése” menüpontban található „A számláján lévő korlátozások megtekintése” hivatkozásra. A saját, indokolt belátásunk szerint (nem kizárólagos példa: a csalási és a hitelekkel való visszaélésekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatjuk, hogy Ön mekkora összeget küldhet a Szolgáltatásunkon keresztül. A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

4.6 Elutasított tranzakciók. Senki nem köteles elfogadni a neki küldött E-pénzt, akkor sem, ha ez a lehetőség egyébként elérhető a számára. Ön kijelenti, hogy nem fogja felelősségre vonni a PayPalt azokért a károkért, amelyeket azért szenved el, mert a fogadó fél nem fogadta a Szolgáltatáson keresztül küldött összeget. A PayPal:

 1. a lehető leggyorsabban visszafizeti az Ön egyenlegére vagy az eredeti fizetési módra (bizonyos esetekben dönthetünk úgy, hogy nem terheljük meg az eredeti fizetési módot) a visszatérített összeget vagy elutasított kifizetés összegét; és
 2. az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 Napon belül visszafizeti az Ön Egyenlegére a nem igényelt kifizetések összegét.

4.7 Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelem Amikor bizonyos kereskedőknek fizet (például online platformokon értékesítést végző bizonyos kereskedőknek), vagy bizonyos vásárlásokért fizet (például Önnek kiszállítandó vagy a kereskedő által tovább módosítható vásárlásokért), azzal:

 1. engedélyt ad a kereskedőnek a kifizetés későbbi időpontban történő beszedésére; valamint
 2. utasítja a PayPalt, hogy a kereskedőt fizesse ki, amikor a kereskedő kéri a fizetést.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben. Ha az engedély megadásának időpontjában egyenlege pozitív volt, azzal Ön tudomásul vette, hogy előfordulhat, hogy a PayPal a kifizetés összegét függőben lévő tételként a tartalékszámlán fogja tárolni, amíg a kereskedő beszedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, az átváltási díjat is tartalmazó végleges árfolyamot akkor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a 8.2. szakaszban leírtak szerint), amikor a kereskedő feldolgozza a kifizetést, és véglegesíti a tranzakciót.

Az Ön által adott engedély a kereskedő számára lehetővé teszi a kifizetés összegének megváltoztatását, mielőtt a kereskedő beszedi a kifizetést (a kereskedővel Ön által megállapodott változtatások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek vagy kedvezmények céljából). A PayPal bizonyos körülmények esetén a kereskedőnek fizetendő kifizetés tekintetében maximális összeget határozhat meg, amelyet a fizetésengedélyezési oldalon talál meg. A PayPal semmilyen módosítást semmikor nem köteles megerősíttetni (a fizetés teljesítésekor sem). A PayPal az Ön által adott engedély alapján bármekkora összeget átutalhat, amelyről a kereskedő végleges összegként tájékoztatást ad (az adott kifizetésre vonatkozóan PayPal által meghatározott és közölt maximális összeghatárig).

4.8 Előre elfogadott kifizetések (más néven automatikus kifizetések).

Azzal, hogy Ön előzetesen Engedélyt ad az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések teljesítésére:

 • Ön felhatalmaz egy harmadik felet, hogy egyszeri alkalommal vagy rendszeresen vagy rendszertelenül ismétlődő időközönként beszedjen vagy levonjon egy fix vagy változó összeget az Ön számlájáról (ennek további feltételeit a számlázási megállapodás – az engedély megadásakor Ön által elfogadandó dokumentum – részletezi), egészen addig, amíg Ön vissza nem vonja az engedélyezést, illetve a mögötte lévő megállapodást a kérdéses harmadik féllel; és
 • Ön ezúton engedélyezi a PayPal számára és utasítja arra, hogy a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott információk alapján az Ön PayPal-számlájának felhasználásával kifizesse a harmadik félnek (vagy az általa kijelölt más személynek) az Ön által a harmadik fél felé fennálló tartozást. Ezzel a fogadó fél az adott engedély értelmében végrehajtott összes kifizetés tekintetében megbízható kedvezményezetté válik, ezért a kifizetések végrehajtásakor nem kérjük Öntől, hogy jelentkezzen be, vagy hogy hagyja jóvá a kifizetéseket. Ön elfogadja, hogy a PayPal az ilyen típusú kifizetések feldolgozása előtt nem köteles sem ellenőrizni, sem Önnel megerősíttetni a harmadik fél által rendelkezésünkre bocsátott összeget. Ön azt is elfogadja továbbá, hogy a jelen pontban tárgyalt megoldás keretében intézett kifizetések összege változó lehet, és teljesítésük sem mindig ugyanazon a napon történik.

Ha a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció használatával teljesít egy Előzetesen Jóváhagyott Kifizetést egy másik, a PayPal Helyszínalapú Kifizetések funkción keresztül kifizetéseket fogadó Felhasználónak (általában egy kereskedőnek), Ön a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción belül adhatja meg a szükséges Engedélyt az adott másik Felhasználónak. Amikor Ön ilyen Felhasználónak ad Engedélyt, elképzelhető, hogy a korlátozzuk a teljes összeget, amelyet az Engedélyes Felhasználó adott időintervallumban legfeljebb igényelhet Öntől. Ezt a PayPal saját hatáskörében dönti el.

Ha az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, az Átváltási Díj összegét (lásd az 1. számú Mellékletet) akkor állapítjuk meg, amikor az adott harmadik fél feldolgozza a kifizetést, és véglegesíti a tranzakciót. Ön elfogadja, hogy az egyes kifizetési tranzakciók idejében alkalmazott átváltási árfolyamok eltérhetnek egymástól, illetve beleegyezik, hogy a jövőbeli, Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések is ingadozó átváltási árfolyamon kerülnek majd végrehajtásra.

A fentiekben részletezett Engedélyek alapján a jövőbeli Kifizetést Fogadó Felek, akik pénzigénylést nyújtanak be a jelen pont rendelkezései szerint:

 • szavatolják a PayPal felé, hogy a részünkre benyújtott összegben megegyeztek azzal a Felhasználóval, akinek a Számlájáról az összeg levonását kérik, és a Felhasználó elfogadta az összeget (annak minden esetleges, időközben bekövetkező változásával együtt), illetve hogy a levonásról előzetesen értesítik a fizető személyt; és
 • vállalják, hogy legalább 4 héttel előre értesítik a fizető személyt az általuk beszedni szándékozott összegről, amennyiben az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetőben a fizető személytől – korábbi költési mintáit és a fizetés körülményeit figyelembe véve – ésszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszik, hogy a jelen Felhasználási Szerződés feltételeinek megfelelően felelősséggel tartoznak a PayPal felé az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

Ön tudomásul veszi, hogy Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseknél kizárólag a következő esetekben követelhet visszatérítést a PayPaltól:

 1. ha az Engedély megadásakor az Engedélyben nem határozták meg a kifizetési tranzakció pontos összegét, és a harmadik fél által beszedett összeg – az Ön korábbi költési mintáit és a fizetés körülményeit figyelembe véve – meghaladta azt az összeget, amelynek megfizetése Öntől ésszerűen elvárható lett volna;

  és
 2. ha Ön nem a 4.1(e) pontban leírtaknak megfelelően adta beleegyezését a harmadik fél által kezdeményezett kifizetésre; vagy
 3. ha a harmadik fél által kezdeményezett kifizetés adatait nem juttatták el Önhöz, illetve nem tették elérhetővé az Ön számára legalább 4 héttel a kereskedő részére indított kifizetési tranzakció végrehajtásának dátumát megelőzően;

  és
 4. ha Ön a kifizetés dátumától számított 8 héten belül értesített minket a visszatérítésre irányuló igényéről; és
 5. ha Ön a kérésünknek megfelelően rendelkezésünkre bocsátja azokat az információkat, amelyekre az ügy körülményeinek ellenőrzéséhez indokoltan szükségünk lehet. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén további információkat kérjünk Öntől annak megállapításához, hogy teljesültek-e a fenti feltételek, illetve hogy a fenti feltételek valamelyike vagy esetleg mindegyike figyelmen kívül hagyható-e.

4.9 Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések visszavonása. Az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseket a kifizetés beütemezett teljesítésének dátumát megelőző 1 Munkanapig bármikor visszavonhatja. Az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetést visszavonhatja, ha bejelentkezik Számlájába, megnyitja a „Beállítások” lapot, majd a „Kifizetési beállítások” részben rákattint az „Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések” lehetőségre, és követi a kifizetés visszavonására vonatkozó utasításokat. Tájékoztatjuk azonban, hogy az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetés visszavonása sem szünteti meg feltétlenül a kereskedővel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, és elképzelhető, hogy más módszerrel kell majd fizetnie a kereskedőnek.

Ha a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció használatával ad engedélyt Előzetesen Jóváhagyott Kifizetésre egy másik, a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción keresztül kifizetéseket fogadó Felhasználónak (általában egy kereskedőnek), Ön csak a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción belül elérhető lépések végrehajtásával vonhatja vissza a megadott Engedélyt.

4.10 E-pénz küldése több különböző pénznemben. A következő pénznemekben lehetséges a Pénz küldése: amerikai dollár, kanadai dollár, euró, angol font, jen, ausztrál dollár, brazíliai reál, cseh korona, dán korona, hongkongi dollár, magyar forint, izraeli új sékel, mexikói peso, új-zélandi dollár, norvég korona, fülöp-szigeteki peso, lengyel zloty, szingapúri dollár, svéd korona, svájci frank, thai baht, és tajvani új dollár. Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére. Amikor úgy küld pénzt, hogy azt valaki az Ön számlájának elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben kapja meg, a PayPal a következő szabályokat követi:

 1. Ha van meglévő egyenlege a fogadás pénznemében, annak felhasználásával küldjük el a kifizetést.
 2. Ha egyenlege nem a fogadás pénznemében van, pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében), és a beváltott pénzből küldjük el a kifizetést.
 3. Ha nincs egyenlege, a 3. szakasz értelmében számlájának elsődleges pénznemében a megfelelő finanszírozási forrásból automatikusan vonjuk le az egyenleget, amellyel fedezzük a fizetési rendelést (és az Ön által fizetendő díjakat). Amikor Ön fizet nekünk, a fizetési mód szolgáltatója végrehajthatja az esetleg szükséges pénznemváltást (és azért díjat számíthat fel Önnek). Ezt követően pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében) az Ön elsődleges pénzneméről, és a beváltott egyenlegből küldjük el a kifizetést (valamint abban a pénznemben szedjük be a fizetendő díjakat, amelyben a fogadó fél megkapja az összeget).

Vissza a tetejére

5. Pénz fogadása

A PayPal alapértelmezés szerint bárki számára engedélyezi, hogy az Ön Számlájára e-pénz hozzáadását vagy átutalását eredményező fizetést indítson (attól függetlenül, hogy rendelkezik-e a kérdéses személy PayPal-számlával). Amennyiben Ön olyan funkciókat épít be (beleértve a már beépített) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy számla nélküli fizető személyek pénzt küldjenek az Ön számlájára, azzal elfogad az adott funkcióra vonatkozó minden felhasználási feltételt, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformon elérhetővé tesz az Ön számára. A további feltételek közé tartozik a Helyi fizetési módokra vonatkozó PayPal-megállapodás is.

5.1 A bevételi korlát törlése. A Számláján esetlegesen érvényben lévő fogadási korlát megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájába, és kattintson a „Számla áttekintése” menüpont „A számláján lévő korlátozások megtekintése” hivatkozására. A saját megalapozott belátásunk szerint (nem kizárólagos példa: a csalási és hitellel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatjuk, hogy mekkora összeget fogadhat Ön a szolgáltatásunkon keresztül. A fogadási korlát törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

5.2 Fizetés Ellenőrzése. A Fizetés Ellenőrzése folyamat keretében a PayPal ellenőriz bizonyos, magas kockázatúnak ítélt kifizetési tranzakciókat. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy a vásárló Fizetési Eszközét és/vagy Számláját Korlátozott Tevékenységekre használják (ezek meghatározását lásd a 9. pontban), illetve bármilyen más okból, ha a PayPal indokoltnak tartja az ellenőrzést. A PayPal a következő lépéseket teszi, ha egy kifizetést a Fizetés Ellenőrzése folyamat alá von:

 1. végrehajtja a vásárló által kezdeményezett Fizetési Megbízást;
 2. a PayPal saját mérlegelési jogkörében meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozza a vásárló Fizetési Eszközét;
 3. visszatartást alkalmaz a kifizetésre, ami azt jelenti, hogy az összeg az eladó Tartalékszámlájára kerül;
 4. értesíti az eladót, hogy egyelőre ne indítsa el a vásárló által vett tétel kiszállítását; és
 5. elvégzi a kifizetés ellenőrzését.

Amíg a Fizetés Ellenőrzése le nem zárult, és a PayPal meg nem állapította, hogy a kifizetés megfelelt az alkalmazandó szabályoknak, addig a PayPal nincs birtokában a megfelelő információknak ahhoz, hogy az értékesítő rendelkezésére bocsássa, azaz az értékesítő Fizetési Számláján jóváírja az összeget. Ha a Fizetés Ellenőrzése problémát talál a kifizetéssel, a PayPal visszafordítja a kifizetést, és az értékesítő Tartalékszámlájáról visszatéríti az összeget a vásárlónak. A Fizetés ellenőrzésén átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszafordítás jelen Szerződés szerinti szabályai. Ha azonban a kifizetés megfelel az Értékesítői védelmi szabályzat követelményeinek, a kifizetés „Értékesítői védelemre jogosult”-nak minősül. A PayPal e-mailben küldi meg és/vagy a PayPal-számla Tranzakciós előzmények menüpontban jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A Fizetés Ellenőrzése csupán magát a kifizetést ellenőrzi. Az eljárás célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A PayPal által végzett Fizetési Ellenőrzése nem tekintendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban résztvevő felek kereskedelmi ügyleteit, jellemét vagy hírnevét, illetve nem tekintendő úgy, hogy hátrányosan befolyásolja az ellenőrzött személy társadalmi megbecsülését.

5.3 Visszafordítások, Visszaterhelések és Reklamációk kockázata. A kifizetés fogadása a PayPal-számláján nem ugyanaz, mint a levonás után elszámolt pénz fogadása. Az értesítés, hogy E-pénzt küldtek Önnek, nem számít az E-pénznek az Ön Számláján történő fogadásának, hacsak Ön a kifizetést el nem fogadja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön részére kifizetési tranzakció érkezett és az teljesült, még akkor is, ha a tranzakció Visszafordítás vagy Visszaterhelés tárgya lesz. Reklamáció, Visszavonás vagy visszatartás. Az Ön által fogadott kifizetések esetében Ön anyagi felelősséggel tartozik a PayPal felé a kifizetés teljes összegé, az általunk fizetendő esetleges egyéb költségek, valamint minden Díj erejéig, amennyiben a kifizetést később bármilyen okból érvénytelenítik. A további esetleges helytállási kötelezettségeken felül, Visszafordítás esetén, ha elesik egy Visszaterheléstől vagy elveszít egy Reklamációt, és emiatt az Értékesítővédelmi Program előírásai szerint nem jogosult a kifizetésre, akkor Ön a PayPal felé a Visszairányítás, Visszaterhelés vagy Reklamáció összegével, valamint az 1. számú Mellékletben szereplő díjaink összegével (beleértve az esetleges Visszaterhelési Díjat) tartozni fog, és a PayPal ebben az esetben levonja a szóban forgó összeget az Ön Egyenlegéről. Abban az esetben, ha egy kifizetés küldője Visszaterhelési igényt nyújt be, akkor a bankkártyatársaság, és nem a PayPal határozza meg, hogy ki lesz a Visszaterhelés jogosultja. A Visszaterhelésekről a Visszaterhelési Útmutatóban található további információ, amely a PayPal Biztonsági Központjában, az „Értékesítési biztonság” nevű szakaszban található. A PayPal Biztonsági Központja a PayPal weboldaláról érhető el.

5.4 A PayPal és az Ön ügyfelei.

Tilos az ügyfelei felé tett, illetve nyilvánosan megjelentett nyilatkozatokban félrevezető vagy becsmérlő állításokat tenni a PayPal által biztosított fizetési megoldásra.

Ha engedélyezi ügyfelei részére a PayPallal való fizetést, akkor Ön köteles a PayPal-kifizetést legalább a többi kínált fizetési móddal megegyező díjszabással kezelni.

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót büntetheti, és felesleges zavart, konfliktusokat és félbemaradt vásárlásokat eredményez. Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, nem számíthat fel pótdíjat a PayPal használatáért. Ezenkívül Ön vállalja, hogy a PayPal használata során felszámolt pótdíjak esetében betartja az Önre vonatkozó valamennyi törvényt, és nem számol fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat. Ön továbbá azt is vállalja, hogy amennyiben egy vásárló esetében pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a követelt díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók esetében, akiket nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, és az Ön számlája Kereskedői díjszabás állapotú, és bármely értékesítési pontján (legyenek azok bármilyen formában):

 1. eltántorítja ügyfeleit a PayPal használatától, illetve korlátozza a PayPal használatát;
 2. a PayPal kifizetést nem a többi kínált fizetési móddal legalább azonos kondícióval kezeli; vagy
 3. pótdíjat számít fel a PayPal használatáért,

a PayPal véglegesen visszaállíthatja számláját Normál díjszabásra (a PayPal esetleges egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül).

5.5 Pénz fogadása több különböző pénznemben. Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a Szolgáltatásunk által támogatott pénznemben. Továbbá arra is lehetőséget biztosíthatunk, hogy kiválassza miként dolgozza fel és/vagy váltja át a Számlája eredeti nyitási pénznemétől vagy Elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket. Az 1. díjszabás A 3.1.1. részében leírtaknak megfelelő bármely pénzváltáskor történő átváltáskor Átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

Ha Ön (tehát nem a PayPal) pénznemek közötti átváltást is kínál adott értékesítési ponton, Ön köteles tájékoztatni a vásárlókat az árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakció során alkalmazott különböző díjakról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

5.6 Adózás. Az Ön felelőssége megállapítani, hogy köteles-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén az Ön felelőssége, hogy beszedje, bevallja és befizesse a megfelelő adókat az illetékes adóhatóság számára. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók beszedéséért, bevallásáért és befizetéséért.

5.7. Az Ön Visszatérítési irányelvei, Adatvédelme, Adatvédelmi irányelvei és a Biztonság. Amennyiben Ön termékek vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozik, javasoljuk, hogy tegye közzé a visszaküldési irányelveit és az adatvédelmi irányelveit a webhelyén.

Az adatvédelmi szabályzatában egyértelműen és kifejezetten jeleznie kell, hogy a PayPaltranzakciókra a PayPal Adatvédelmi Szabályzata (más néven adatvédelmi nyilatkozat) vonatkozik. Ön köteles elvárható felügyeleti, műszaki és fizikai intézkedésekkel biztosítani a PayPal-adatok és információk biztonságát és bizalmasságát, ideértve a PayPal-felhasználókra és magára a PayPalra vonatkozó információkat is.

A PayPay Egyesült Államok adatvédelmi törvényeinek való megfelelése. A jelen szerződés keretében a PayPal és a kereskedő által feldolgozott adatok viszonylatában a PayPal és a kereskedő az adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelőnek számítanak. A PayPal és a kereskedő vállalja a saját szolgáltatásának nyújtása tekintetében és jelen szerződés keretében egyéb módon az adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek betartását. A félreértések elkerülése végett: a PayPal és a kereskedő egyaránt saját, függetlenül meghatározott adatvédelmi irányelvekkel, értesítésekkel és eljárásokkal rendelkezik az általuk tárolt személyes adatok tekintetében, és különállóan adatkezelők (nem közös adatkezelők). Az adatvédelmi törvények betartása tekintetében a PayPal és a kereskedő korlátozás nélkül:

 • köteles mindenkor megfelelő biztonsági intézkedéseket bevezetni és fenntartani a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódóan;
 • köteles nyilvántartást vezetni a jelen Megállapodás keretében végrehajtott összes feldolgozási tevékenységről; valamint
 • tudatosan nem tehet olyat, valamint nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amely ahhoz vezetne, hogy a másik fél megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

Abban az esetben, ha megállapítjuk, hogy webhelyén vagy rendszereiben olyan biztonsági kihágás történt (vagy annak igen nagy a valószínűsége), amelynek következtében felmerülhet a vásárlói információk illetéktelen közzététele, a 10.2. szakaszban lefektetett jogainkon felül további, megítélésünk szerint szükséges lépéseket foganatosíthatunk, és/vagy kötelezhetjük Önt arra, hogy bocsássa rendelkezésünkre a kihágásra vonatkozó összes információt.

5.8 PayPal Üzleti Kifizetések. Ha egy fizetési folyamat részeként PayPal Üzleti Kifizetéseket kínál, ugyanebben a folyamatban nem kínálhat más PayPal-márkájú fizetési lehetőséget, feltéve, hogy a PayPallal másképp nem állapodott meg.

5.9 Visszatartások az Ön utasításai szerint. A PayPal bizonyos funkciói lehetővé tehetik az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön a 15.9a szakasz értelmében engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön eladóként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg (beleértve a PayPal használatával Ön által fogadott kifizetések bevételét is) bizonyos ideig történő visszatartására az Ön Tartalékszámláján. Ilyen esetben ezeknek az összegeknek a rendelkezésre állási állapotát megjelenítjük a PayPal-egyenlegén – az állapotleírások a visszatartási utasításra használt funkciótól függően eltérőek lehetnek. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy a 15.9a szakasz értelmében az Ön nevében történő eljárásra Ön által engedélyezett fél) PayPalnak szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

5.10 Új fizetési megoldás – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben és a Man-szigeteken élő felhasználók számára

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára; és
 • csalásmegelőzést támogató eszközünk.

Az új fizetési megoldás szolgáltatásunk keretében az új kifizetési mód összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját ajánljuk Önnek.   Ha felajánljuk Önnek a új fizetési megoldásunkat, és Ön igénybe szeretné venni, a Felhasználói megállapodáson túl az alábbi funkciókra vonatkozó feltételeket is elfogadja:

A PayPal helyi fizetési módokról szóló megállapodásban és a PayPal Website Payments Pro és Virtuális terminál megállapodásban szereplő díjakat nem kell figyelembe venni az új fizetési mód használatakor. Ehelyett az 1. számú melléklet a 2.2.2 pontjában meghatározott Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak vonatkoznak Önre.

Vissza a tetejére

6. E-pénz felvétele és visszaváltása

6.1 Az E-pénz felvételének és beváltásának módja. Lehetővé tehetjük, hogy a pénzfelvételhez az összeget átutalja:

 • egy arra jogosult bankszámlára (ahol ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • PayPal-számlájához kapcsolódó bankszámlájára való normál utalás útján (ezt a pénzfelvételi/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti); vagy
  • PayPal-számlájához kapcsolódó bankszámlájára azonnali átutalással

Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások a bankszámlához tartozó bankkártyán keresztül történjenek.

 • ha Ön egy hitelkártyás pénzfelvételt engedélyező régióban regisztrált, a pénzt Mastercard vagy Visa kártyájához tartozó számlájára is átutalhatja,

Az átutalásokra vonatkozó díjak az 1. díjszabás A3.2. szakaszában szerepelnek. Ilyen pénzfelvétel kezdeményezésekor a díjakat előre közöljük Önnel.

Néhány ország jogrendszere megengedi azt is hogy csak bankszámlájára, és azt is, hogy csak kártyájára utalhatja át a kívánt összeget. Csak olyan pénznemben vezetett bankszámlára vagy kártyára kérelmezheti e-pénze átutalását, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel. Az Egyenlegek visszaváltása számlájának eredeti nyitó pénznemében történik.

Az Ön számlájának eredeti nyitó pénzneme az euró (EUR), kivéve az alábbiak szerint azoknak a felhasználóknak az esetén, akik a következő országokban bejegyzett címmel rendelkeznek:

 • Cseh Köztársaság: cseh korona (CZK)
 • Magyarország: magyar forint (HUF)
 • Egyesült Királyság: font (GBP)

Ez a következőt jelenti:

a. Ha Ön nem számlájának eredeti nyitó pénznemében vezetett egyenleget vesz fel, az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díj terheli az eredeti nyitó pénznem egyenlegébe történő átváltást (a 8.2. szakasz értelmében).

b. Ha Ön nem számlájának eredeti nyitó pénznemében vezetett bankszámlára vagy kártyára vesz fel pénzt, a felvett összegnek a bankszámla vagy kártya pénznemére történő átváltását az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díj terheli (a 8.2. szakasz értelmében). 

Ha számláján több különböző pénznemű egyenleget is tart, olvassa el a 6.4. szakaszt is.

6.2

 1. Pénzfelvételi/visszaváltási határértékek. Annak érdekében, hogy a PayPal csökkentse a csalás kockázatát, illetve teljesíthesse pénzmosás elleni vagy más jogszabályi kötelezettségeit, Ön vállalja, hogy E-pénze beváltása előtt teljesíti a PayPal személyazonossága megerősítésére vonatkozó kéréseit. Az esetlegesen érvényben lévő időszakos átutalási vagy pénzfelvételi limitek megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájába, és kattintson a „Számla áttekintése” oldal „Limitek megtekintése” hivatkozására. A PayPal saját megalapozott belátása szerint (nem kizárólagos példa: a csalással és a hitelekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatja, hogy Ön mekkora összeget vehet fel a Szolgáltatáson keresztül.
 2. Végrehajtási módok és időtartamok.
  1. Általános rendelkezések. A Fizetési Számláról indított pénzbeváltási tranzakciókat a 4.1. pontban lefektetett időtartamokon belül hajtjuk végre.
  2. Egyesült Királyságban vezetett bankszámlákra irányuló pénzbeváltás/pénzfelvétel. A következő esetekben (a 4.1. pont rendelkezéseinek megfelelően) a Faster Payments Service szolgáltatást fogjuk használni a pénzbeváltás/pénzfelvétel célú fizetési megbízások teljesítésére:
   1. amennyiben a kifizetés pénzneme angol font, célja pedig egy egyesült királyságbeli bankszámla;
   2. a kifizetést fogadó intézmény képes fogadni a Faster Payments Service szolgáltatáson keresztül küldött összegeket; és
   3. a kifizetés összege a Faster Payments Service által időről időre meghatározott értéktartományon belül van.

    A Faster Payments Service használatával megvalósított pénzbeváltási/pénzfelvételi kifizetések akár 2 órán belül is megérkezhetnek bankszámlájára (erre azonban nincs garancia).
 3. Tranzakciók ellenőrzése. A PayPal ellenőrizheti a pénzfelvételi tranzakciókat a kockázatok mérséklése és/vagy a pénzmosás megelőzése érdekében, illetve annak céljából, hogy megállapítsa, hogy nem zajlik-e Korlátozott Tevékenység (lásd: 9. pont). Ezeket együttesen „Pénzfelvételi Kockázatoknak” nevezzük. Ha a PayPal Pénzfelvételi Kockázatokat azonosít, fenntartjuk a jogot az Ön által használt Fizetési Eszköz korlátozására és/vagy a Fizetési Megbízás elutasítására. Amikor pénzfelvétel elvégzésére utasít minket, jogunk van azt jövőbeli időpontban esedékes Fizetési Megbízásként kezelni, amelyet akkor teljesítünk (a 4.1. pontban lefektetett időtartamok betartásával), ha megállapítottuk, hogy nem áll fenn Pénzfelvételi Kockázat. Ha feloldjuk a korlátozást és/vagy úgy döntünk, hogy feldolgozzuk a pénzfelvételt, Ön elfogadja, hogy a Fizetési Megbízás dátuma a korlátozás feloldásának Munkanapja lesz.

6.3 A pénzfelvételi korlát törlése vagy emelése. A pénzfelvételi korlát törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

6.4 Pénzfelvétel többféle pénznemben. Amennyiben többféle pénznem is tartozik az egyenlegéhez, kiválaszthatja, hogy milyen pénznemben veszi ki a pénzt, de ezzel ellentétes megállapodás hiányában a pénzfelvétel számlájának eredeti nyitó pénznemében fog történni. Ha Önnek van lehetősége MasterCard- vagy Visa-kártyájára pénzt felvenni, a pénzfelvétel után a jelen megállapodás 1. díjszabásában meghatározott díjat számíthatunk fel. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy a pénzfelvétel az eredeti nyitótól eltérő pénznemben történik, attól függően, hogy a PayPal támogatja-e a kártya elsődleges pénznemében való pénzfelvételt. A 6.1. szakaszban talál tájékoztatást arról, hogy pénz felvétele esetén hogyan terhelheti átváltási díj a számlája eredeti nyitó pénznemére vagy pénzneméről történő átváltást.

Vissza a tetejére

7. A szerződés időtartama és a számlája lezárása

A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor sikeresen regisztrál egy PayPal-számlát, és akkor szűnik meg, amikor Ön bármilyen okból lezárja Számláját. A Szerződés a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, amelyre a PayPalnak szükséges a számla lezárásához és a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfeleléshez (korlátozás nélkül beleértve az 1., 7., 8., 10., 14., 15., 16. pontot és az 1. számú Mellékletet).

A számláját bármikor lezárhatja, ha bejelentkezik a számlájára, rákattint a „Profil” lapfülre, majd a „Számla lezárása” hivatkozásra, és követi a megjelenő utasításokat. A PayPal Súgóközpontban található részletesebb információ.

Saját belátásunk szerint bármikor lezárhatjuk a Számláját, ha azt megelőzően legalább két hónappal korábban értesítjük Önt. Ezenfelül bármikor lezárhatjuk a Számláját, amennyiben:

 • Ön megsérti a jelen Szerződés feltételeit, és/vagy a 10.2. pont értelmében jogosultak vagyunk a Számla lezárására;
 • Ön három évig nem nyitja meg a Számláját; vagy
 • alapos okunk van feltételezni, hogy a Számláját az Ön meghatalmazása nélkül nyitották meg.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a Számláját, előtte értesítjük a Számla lezárásáról, és ha lehetséges, annak okairól is, valamint arról, hogy minden kezelésünkben lévő, nem vitatott pénzét felveheti.

A Számla lezárása esetén:

 • jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a Különleges Finanszírozási Megoldások keretében rendelkezésére álló Egyenlegéről;
 • felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett Szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely Szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is) vagy a Szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez;
 • Ön felelős marad a jelen Szerződés értelmében a Számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért;
 • jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön Számlaadatait az adatbázisunkban; és
 • a lezárást követően megőrizhetjük az Ön egyenlegét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a Visszafordítások, Visszaterhelések, Reklamációk, díjak, büntetések, bírságok vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a PayPal a saját és az esetleges harmadik felek védelme érdekében ésszerűnek ítél. Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnál tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét. Forduljon a PayPal ügyfélszolgálatához, ha kérdései vannak a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban.

Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt Számlatulajdonos jogi képviselője, forduljon segítségért a PayPal Súgóközpontjához.

 

Vissza a tetejére

8. Díjak és pénznemek közötti átváltás

8.1 Díjak. Az Egyesült Királyságban, illetve a többi Releváns Országban regisztrált Felhasználókra vonatkozó Díjakat a lentebb található 1. számú Melléklet részletezi.

A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy azon, olyan Felhasználókra vonatkozó díjakat, akik nem az Egyesült Királyságban vagy valamely Releváns Országban regisztrálták PayPal-számlájukat, mindig a regisztráció országában érvényes Felhasználási Szerződés feltételei határozzák meg, illetve ezeket megtalálja a PayPal által a regisztráció országában működtetett weboldal minden oldalának „láblécéből” elérhető Díjtáblázatban is.
Ha az igénybe vett szolgáltatásokra vagy funkciókra az alábbi 1. számú Mellékletben nem szereplő egyéb díjak vonatkoznak, a PayPal azon weboldalán/weboldalain fogjuk értesíteni a releváns díjakról, ahol a kérdéses szolgáltatásokat vagy funkciókat kínáljuk vagy biztosítjuk.

8.2 Pénznemek közötti átváltás. Azokban az esetekben, ahol pénznemváltásra is szükség van, a rendszer az adott pénznemre vonatkozó váltási árfolyamon végzi el a műveletet. 

A váltási árfolyamot rendszeresen módosítjuk, a pénznemváltás esetén pedig egy alapárfolyamon alapuló, az adott átváltásra vonatkozó pénznemváltási díjat is felszámolunk. Az alapárfolyam az átváltás napján vagy az azt megelőző munkanapon a bankközi devizapiacon elérhető árfolyamokon, törvényi vagy jogszabályi kötelezettség esetén pedig a releváns kormányzati referencia-árfolyamokon alapul

Vállalatunk az átváltásra vonatkozó váltási árfolyamot azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatja.

A számlájáról megnyitható „Devizaváltó” eszközt segítségével bármikor megtekintheti, hogy az eszköz használatakor bizonyos devizaátváltásokra milyen árfolyamok vonatkoznak.

A PayPal által a (például értékesítési ponton végzett) tranzakció végrehajtásakor Ön számára kínált pénznemváltás esetében a kifizetési tranzakció engedélyezése előtt megmutatják Önnek a tranzakcióra alkalmazandó átváltási árfolyamot. Ha engedélyezi a kifizetési tranzakciót, azzal elfogadja, hogy a pénznemváltásra a megtekintett átváltási árfolyam lesz érvényes.

8.3 Pénznemek közötti átváltási lehetőségek. Ön a jelen megállapodás elfogadásával beleegyezik, hogy a bank- vagy hitelkártya által fedezett és a PayPal részéről pénznemváltást tartalmazó kifizetések esetében a pénznemváltást nem a hitel- vagy bankkártya kibocsátója, hanem a PayPal fogja elvégezni, és Ön kifejezetten felhatalmazza erre a PayPalt.

A tartózkodási országától és a fizetéshez használt fizetési módtól függően a fizetés során, annak befejezése előtt dönthet úgy, hogy nem kívánja igénybe venni a PayPal által nyújtott pénznemváltási szolgáltatást. Ebben az esetben a PayPal nem vállal felelősséget az Ön által használt egyéb pénznemváltási opciókért.

Ha az értékesítési ponton a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Ha PayPal-számlával nem rendelkező féltől az Ön számlájának elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben fogad kifizetést, a kifizetés összegét a PayPal a kifizetés teljesítésekor (a PayPal ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában) a jelen 8.2. szakaszban leírtak szerint átváltja az Ön számlájának elsődleges pénznemére, és Ön vállalja, hogy viseli a jelen Megállapodáshoz tartozó 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díjat (amelyet a fizetendő tranzakciós árfolyam tartalmaz), minden egyéb tranzakciós díj alkalmazását megelőzően.

Vissza a tetejére

9. Korlátozott Tevékenységek

9.1 Korlátozott Tevékenységek. Tilos a weboldalunk, a Számlája vagy a Szolgáltatások Ön általi használata, illetve a PayPallal, a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel lebonyolított műveletek során:

 1. megszegni jelen Szerződést (tilos többek között több PayPal-számlát nyitni, megszegni a Kártyafeldolgozási Szerződést, a Felhasználás Feltételeket, illetve minden más, az Ön és a PayPal között létrejött szerződést (ideértve a szabályzatokat is));
 2. megszegni bármilyen jogszabályt, egyéb rendelkezést, szerződést vagy szabályt (ideértve többek között a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, köztük a pénzmosás elleni, a fogyasztóvédelmi, illetve a tisztességtelen verseny, a diszkrimináció és a megtévesztő hirdetések tilalmára vonatkozó szabályokat);
 3. megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogosultságát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat;
 4. obszcén, becsületsértő, rágalmazó, jogtalanul fenyegető vagy zaklató módon viselkedni;
 5. hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani;
 6. megtagadni az általunk ésszerű keretek között kért további információkat önmagáról vagy vállalkozásáról;
 7. olyan összegeket küldeni, amelyekről megalapozottan feltételezhetjük, hogy potenciálisan csalárdak vagy jogosulatlanok lehetnek;
 8. megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért Adatok átadását;
 9. jogtalanul kettős behajtást megkísérelni, illetve bármilyen olyan lépést tenni a jogviták során, amellyel jogalap nélküli gazdagodás valósítható meg azzal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPaltól, mind az értékesítőtől, a banktól vagy a hitelkártyát kibocsátó cégtől megpróbálja beszedni pénzét;
 10. anonimizálásra alkalmas proxyt/közvetítést használni, akár elektronikusan, akár fizikailag (például címként postafiók használatával), akár egyéb módon;
 11. olyan számlát használni, amely egy másik, a felsorolt korlátozott tevékenységek bármelyikének megvalósítására használt számlához van kapcsolva (a jelen 9.1.k. szakasz szempontjából két számla akkor számít összekapcsoltnak, ha a PayPal észszerűen feltételezheti, hogy a két számlát ugyanaz a jogi személy vagy személyek csoportja (amely lehet például több természetes személy is) kezeli. Ez például akkor tekinthető valószínűnek, ha a két számla bizonyos attribútumai megegyeznek vagy hasonlóak (többek között például a két számla ugyanazt a felhasználónevet, e-mail-címet, fizetési forrást (például bankszámlát) és/vagy azonosítót (például eBay-azonosítót) használja a PayPal partnerei által kínált szolgáltatások igénybevételére));
 12. olyan módon vezetni vállalkozását vagy olyan módon használni a Szolgáltatásokat, amelyek eredményeképpen panaszok, Vitaeljárások, Reklamációk, Visszafordítások, Visszaterhelések, díjak, büntetések, bírságok vagy más kötelezettségek merülnek vagy merülhetnek fel a PayPalnál, valamely Felhasználónál, egy harmadik félnél vagy Önnél;
 13. akár vásárlóként, akár eladóként visszaélni Online Vitarendezési Eljárásunkkal és/vagy a PayPal Vásárlóvédelmével;
 14. olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, az igénylők számára pozitívan záruló Reklamációt kap az Ön Számlájával vagy vállalkozásával szemben;
 15. olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a Szolgáltatásokat;
 16. olyan módon használni Számláját vagy a Szolgáltatásokat, amelyek alapján a PayPal, a Visa, a MasterCard, az American Express vagy banki felvásárlónk és/vagy fizetésfeldolgozónk indokoltan úgy ítélheti meg, hogy Ön visszaél a bank visszafordítási eljárásával, hitelkártyarendszerével, illetve megsérti a hitelkártya-szervezet szabályait;
 17. olyan Egyenleget fenntartani számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé;
 18. olyan tevékenységeket végezni, amelyek következtében a PayPalt érintő hitelkockázat vagy csalás kockázata merülhet fel, illetve amelynek következtében hirtelen a megszokottnál nagyobb, vagy jelentős és egyébként sérelmes figyelem irányul a PayPalra (ennek a feltételnek a teljesüléséhez elég, ha a PayPal a rendelkezésre álló információk alapján indokoltan úgy véli, hogy fennáll ennek kockázata);
 19. a Számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak);
 20. olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel a PayPal Világszerte oldalon;
 21. más Felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul;
 22. kéretlen e-maileket küldeni a Felhasználóknak, illetve arra használni a Szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak;
 23. olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést helyeznek a Szolgáltatásokra, infrastruktúránkra, weboldalainkra, szoftvereinkre vagy rendszereinkre (ideértve a Szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár a PayPal, akár a PayPal megbízásából eljáró felek működtetik azokat;
 24. vírusokat, trójai programokat, rosszindulatú programokat, férgeket vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszteni, amely károsítja, megszakítja, elrontja, nem rendeltetésszerűen használja, hátrányosan módosítja, titokban elfogja vagy kisajátítja, illetve engedély nélküli hozzáférést szerez bármely rendszerhez, Adathoz vagy információhoz, illetve a Szolgáltatáshoz, vagy ilyen tevékenységet kísérel meg kifejteni;
 25. keresőrobot vagy más automatikus eszköz vagy manuális folyamat segítségével megfigyelni vagy lemásolni weboldalunkat, kivéve, ha erre a PayPal előzetesen írásos engedélyt adott;
 26. Nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amellyel megkerüli a robotok kizárására szolgáló fejléceinket, vagy befolyásolja vagy leállítja, illetve befolyásolni vagy leállítani próbálja az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett infrastruktúrákat, weboldalakat, szoftvereket, rendszereket (beleértve minden, a Szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), Szolgáltatásokat, illetve más Felhasználóknak bármely Szolgáltatáshoz való hozzájutását.
 27. a PayPal weboldalán/weboldalain szereplő tartalmak lemásolása, reprodukálása, harmadik felek számára való rendelkezésre bocsátása, módosítása, nyilvános közzététele, illetve e tartalmak alapján származékos művek létrehozása, kivéve, ha arra a PayPal vagy a releváns harmadik fél írásban engedélyt adott;
 28. olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat;
 29. a hitelkártyák működésének tesztelésére használni a Szolgáltatást;
 30. bárki másnak átadni a Számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal kivétel nélkül kizárja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön Számlájához;
 31. olyan tevékenységet folytatni, olyan tevékenységet elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a Szolgáltatás, a Szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen Szerződés értelmében végzett Szolgáltatás és egyéb műveletek megfelelő működését;
 32. Kereskedelmi Tranzakciók esetében Személyes Tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést;
 33. lehetővé tenni, hogy a Szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a 4.5., 5.1. és 6.3. pontokban leírt, a küldési, fogadási és pénzfelvételi korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozási bírsággal sújtják);
 34. integrálni vagy használni a Szolgáltatásokat, amennyiben nem teljesíti maradéktalanul a PayPal összes kötelező előírását, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak;
 35. Nem hirdetheti, reklámozhatja, mutathatja be vagy írhatja le a PayPal Credit szolgáltatást az ehhez szükséges, törvényben előírt engedélyek megszerzése nélkül (ez ugyanis azt eredményezheti, hogy Ön az Egyesült Királyság 2000-es, pénzügyi szolgáltatásokra és piacokra vonatkozó rendelete – a Financial Services and Markets Act – értelmében bűncselekményt követ el).
 36. hagyni, hogy weboldalának vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogosulatlanul nyilvánosságra kerülhetnek a felhasználói adatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Ön elfogadja, hogy a fent felsorolt Korlátozott Tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a Fizetési Eszközöket, számlákat, illetve általánosságban a Szolgáltatásokat.

9.2 A Fizetési Eszközök biztonságának megőrzése. Ön vállalja, hogy megteszi az alábbi lépéseket a Fizetési Eszközök biztonságának megőrzése érdekében:

 1. Nem hajt végre és nem vesz részt Korlátozott Tevékenységben;
 2. Biztonságban tartja Fizetési Forrásainak adatait, illetve jelszavait és PIN-kódjait;
 3. Nem adja át másoknak Fizetési Forrásának adatait, jelszavait és PIN-kódját, illetve nem engedi, hogy mások használják ezeket;
 4. Kizárólag a Szolgáltatás használata során indokolt esetekben hozza nyilvánosságra Fizetési Forrásának adatait, illetve jelszavait és PIN-kódjait;
 5. Soha nem írja fel jelszavát és PIN-kódját olyan módon, amelyet mások is értenek;
 6. Nem választ olyan jelszót vagy PIN-kódot, amelyet könnyű kitalálni, például egymást követő betűket vagy számokat;
 7. Mindent megtesz annak érdekében, hogy amikor megadja jelszavát vagy PIN-kódját, mások ne láthassák meg azt;
 8. Mindig ellenőrzi, hogy kijelentkezett-e eszközén a fizetési alkalmazásokból, amikor már nem használja azokat a Szolgáltatás elérésére és/vagy amikor mások is hozzáférhetnek azokhoz (ha például másokkal közösen használja az eszközt, vagy nem biztonságos nyilvános internetkapcsolaton, például ingyenes Wi-Fi-t biztosító helyeken nyitja meg az alkalmazást);
 9. Nem használ olyan funkciókat, amelyek a Szolgáltatások elérésére használt eszközre mentik, illetve azon tárolják jelszavát vagy PIN-kódját;
 10.  Teljesít minden olyan ésszerű utasítást, amelyet a PayPal a Fizetési Eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad;
 11. Naprakészen tartja a Számlához megadott személyes adatokat. A PayPal nem minden esetben tud válaszolni Önnek, ha adatbázisunkban nem regisztrált címről, telefonszámról vagy e-mail-címről keres meg minket a Számlájával kapcsolatos kérdéssel; és
 12. Minden ésszerűen elvárható lépést megtesz a Szolgáltatások elérésére használt személyes elektronikus eszközeinek biztonságban tartásáért (például PIN-kóddal és/vagy jelszóval védi személyes eszközét, amelyről hozzáfér a Szolgáltatásokhoz). Ha elveszíti eszközét, köteles haladéktalanul tájékoztatni minket, és törölni az eszközt a PayPal-számla beállításaiban.

A szolgáltatások biztonságos használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című dokumentumot.

9.3 Korlátozott tevékenységek és engedélyek. A jelen 9. szakasz rendelkezései semmilyen formában nem akadályozzák, hogy Ön harmadik felek számára engedélyt adjon bizonyos tevékenységek végrehajtására az Ön képviseletében a 15.9. szakaszban ismertetett módon, engedélyük és a vonatkozó jogszabályok feltételeinek betartása mellett.

Vissza a tetejére

10. Az Ön felelőssége – A PayPal által megtehető lépések

10.1 Az Ön felelőssége.

 1. A szolgáltatások Ön általi használata és/vagy a jelen Szerződés Ön általi megszegése következtében a PayPallal, a PayPal más Felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő Visszafordításokért, Visszaterhelésekért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön felelős. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, illetve a megfelelő Felhasználót vagy harmadik felet.
 2. A PayPal Vásárlói védelem keretében felmerülő Reklamációkra vonatkozó felelősség. A jelen Szerződés többi pontjától függetlenül, ha a PayPal végleges döntése értelmében Ön elveszít egy közvetlenül a PayPalhoz benyújtott Reklamációt, Ön köteles megtéríteni a PayPalnak a megítélt összeget. Ha Ön értékesítőként működik, a 13. pontból (különösen annak 13.1., 13.2. és 13.3. részeiből) megtudhatja, hogy milyen befolyással lehet tevékenységére a PayPal Vásárlói védelem. A megtérítendő összeg a kérdéses tétel teljes vételára, valamint az eredeti postaköltség (ezenfelül bizonyos esetekben magát a tételt sem fogja visszakapni). Ezt az összeget azonban bizonyos esetekben fedezi a PayPal értékesítői védelem (lásd az alábbi 11. pontot).
 3. Helytállás az Ön kötelezettségeiért. Amennyiben pénzügyi kötelezettsége merül fel a PayPallal szemben, a PayPalnak jogában áll haladéktalanul levonni ennek összegét az Ön Egyenlegéből (amennyiben ez lehetséges). Ha Egyenlegén nincs elegendő pénz a tartozás fedezéséhez, a PayPal fenntartja a jogot, hogy a Számlájára érkező minden kifizetést felhasználjon az Ön által a PayPal felé fennálló tartozásának behajtására. Emellett Ön kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbieken felüli más módon téríti meg tartozását a PayPalnak, amennyiben az nem vezet eredményre. A PayPalnak ezenfelül joga van jogi úton is behajtani az Ön tartozásait, és ennek értelmében akár követelésbehajtási ügynökségek segítségét is igénybe veheti.
 4. Vitatott tranzakciók ideiglenes felfüggesztése. Ha egy vevő Reklamációt, Visszaterhelést vagy Visszafordítást nyújt be egy Ön által elfogadott kifizetésre, a PayPal ideiglenesen felfüggeszti a Reklamációt, Visszaterhelést vagy Visszafordítást teljes mértékben fedező összeget a Számláján. A jelen rendelkezés értelmében foganatosított felfüggesztés csak a vitatott, illetve a kérdéses Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás hatálya alá eső összeg felhasználását korlátozza, a Számlán lévő többi pénzét nem, hacsak a PayPalnak nincs alapos oka arra, hogy a fennmaradó összeg elérését is korlátozza. Ha a vitában az Ön javára döntünk, illetve ha a kifizetés végrehajtásra alkalmas a PayPal értékesítői védelem keretében, megszüntetjük a felfüggesztést és Ön ismét hozzáférhet a kérdéses összeghez. Ha a vitában nem az Ön javára döntünk, a PayPal levonja a kérdéses összeget a Számlájáról.

  Ha Ön engedélyezte az eBay számára, hogy az eBay vitarendezési folyamatának keretében az Ön PayPal-számlájáról vonja le az eBaynek vagy a vásárlónak járó összegeket („az eBaynek Fizetendő Összegek”, és az eBay értesít minket a felmerült reklamációról, ebben az esetben akkor is ezt az eljárást alkalmazzuk, ha egy vásárló az eBay vitarendezési folyamatának keretében nyújt be reklamációt Önnel szemben. Arra az esetre, ha a fenti feltételek teljesülnek, Ön engedélyezi a PayPal számára és utasítja arra, hogy az eBay által a PayPalnak adott utasítások szerint vonja le az Ön Számlájáról az eBaynek Fizetendő Összegeket, majd juttassa el azokat az eBaynek vagy a vásárlónak (az adott esetben jogosult félnek). Ön ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a PayPal visszavontnak fogja tekinteni, és jogában áll nem teljesíteni az eBaynek fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasításokat, amennyiben a PayPal saját hatáskörében megállapítja, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt mint Reklamációt a PayPalnál nyújtják be. Az engedélyt és az utasítást Ön is visszavonhatja: ehhez forduljon a PayPal Ügyfélszolgálathoz. A közvetlenül az eBaynek benyújtott reklamációkra az eBay szabályzatai vonatkoznak. A PayPal értékesítői védelmi program a vásárlók által közvetlenül az eBaynél benyújtott reklamációk esetében nem fedezi az értékesítők kötelezettségeit.

10.2 A PayPal által foganatosítható lépések. Ha okunk van feltételezni, hogy Ön Korlátozott Tevékenységeket hajtott végre, akkor különféle lépéseket tehetünk, hogy megvédjük a PayPalt, a Felhasználót, a harmadik feleket vagy Önt a Visszafordításoktól, Visszaterhelésektől, Reklamációktól, díjaktól, büntetésektől, bírságoktól vagy bármilyen más követeléstől. Ezek a lépések többek között az alábbiakat foglalhatják magukba:

 1. A PayPal bármikor, felelősségrevonhatóság nélkül felfüggesztheti, blokkolhatja, korlátozhatja, lezárhatja vagy megszüntetheti az Ön Fizetési Eszközéhez való hozzáférési jogát, illetve Számláját egy konkrét tranzakcióra vonatkozóan, vagy akár teljes egészében. Ennek keretében felfüggeszthetjük, blokkolhatjuk, korlátozhatjuk, lezárhatjuk vagy megszüntethetjük a Számlájához vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést (például korlátozhatjuk a rendelkezésre álló Fizetési Forrásokhoz való hozzáférést, a pénzküldési és pénzfelvételi funkciókat, illetve eltávolíthatjuk az Ön által megadott pénzügyi adatokat). Az ilyen jellegű felfüggesztésről vagy megszüntetésről általában előzetes értesítést biztosítunk, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen Szerződést, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni a Fizetési Eszközhöz vagy a Számlához való hozzáférést;
 2. Blokkolhatjuk Számláját és/vagy a Tartalékszámlán felfüggesztve tarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli; a PayPal 10.2. pont szerinti ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön a 9.1 pontjának ag) bekezdésében leírt Korlátozott Tevékenységeket folytatott);
 3. Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatjuk bármely kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint azt vagyunk kötelesek közölni, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát, feltéve, hogy Ön ezt kéri tőlünk, ez lehetséges, és jogszabályba sem ütközik;
 4. Jogunkban áll visszafordítani azokat a kifizetéseket például a küldő Fizetési Forrásához, amennyiben adott esetben ez a megfelelő lépés), amelyek megsértik Felhasználási Feltételeinket vagy a 9. pontban foglalt rendelkezéseket, illetve amelyekről alapos okunk van feltételezni, hogy megsértik Felhasználási Feltételeinket vagy a 9. pont rendelkezéseit;
 5. Az Adatvédelmi Szabályzatban (más néven Adatvédelmi nyilatkozat) meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a Korlátozott Tevékenységekre vonatkozó információkat;
 6. Jogunkban áll felkérni Önt további információk megadására, illetve arra, hogy helyesbítse a nekünk átadott helytelen Adatokat;
 7. Jogunkban áll megtagadni, hogy Ön a jövőben igénybe vegye Szolgáltatásainkat;
 8. Jogunkban áll olyan mértékben és annyi ideig visszatartani pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges. Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
  1. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetésért való helytállás, addig állhat fenn, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a Visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
   1. Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést; vagy
   2. Az, hogy milyen határidővel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (a rendezvény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó Visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás);
  2. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott Reklamációk és Vitaeljárás esetében viselt helytállás, addig állhat fenn, amíg a feleknek sikerül lezárni a Reklamációt vagy a Vitás ügyet, valamint a Reklamáció vagy Vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést (ennek szabályaival kapcsolatban lásd jelen Szerződés 13. pontját);
  3. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, addig állhat fenn, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben; és
  4. Ha Ön hagyja, hogy Számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, a PayPal helytállási kockázata az ön kötelezettségeiért addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 1. Ebben az esetben jogi úton érvényesíthetjük követelésünket Önnel szemben.
 2. A PayPal felfüggesztheti jogosultságát a PayPal értékesítői védelmében és/vagy a PayPal vásárlói védelemben való részvételre (visszamenőlegesen is).
 3. Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett Szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a Szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is) vagy a Szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez, valamint, amilyen mértékben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, az Ön adataihoz.

Felfüggesztett vagy lezárt Fizetési Eszközét és Számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítja. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a Számlához beállított, harmadik felek által kezdeményezett kifizetéseket (akár Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseket) magukban foglaló, kereskedőkkel vagy más harmadik felekkel kötött megállapodásokat. A Számlája használatából adódó, jelen Szerződésből eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha Számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

10.3 Korlátozott hozzáférés. Ha a PayPal úgy véli, hogy Számlájához az Ön engedélye nélkül fértek hozzá, jogunkban áll felfüggeszteni vagy korlátozni Önnek a Számlájához vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését (például korlátozhatjuk a rendelkezésre álló Fizetési Forrásokhoz való hozzáférést, a pénzküldési és pénzfelvételi funkciókat, illetve eltávolíthatjuk az Ön által megadott pénzügyi adatokat). Számlája korlátozása esetén értesítést küldünk, illetve (amennyiben ez lehetséges) lehetőséget biztosítunk, hogy kérelmezze hozzáférése helyreállítását.

10.4 Tartalékszámlára helyezés. A PayPal jogosult saját hatáskörében Tartalékká minősíteni az Önnek a Számláján tárolt pénzét, amennyiben a PayPalnak (a Tartalékszámlára helyezés aktiválásának időpontjában elérhető információk, valamint a PayPal által az elfogadható kockázati szintre vonatkozóan saját hatáskörben meghozott definíció alapján) alapos oka van feltételezni, hogy az Ön Számlája az elfogadhatónál magasabb kockázatot jelent. Ha a PayPal Tartalékká minősítést alkalmaz a Számláján található pénzre vonatkozóan, az azt jelenti, hogy az Ön Tartalékszámlájára helyezi a pénzt. PayPal-egyenlegén ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni. Amikor számláján Tartalékká minősítést alkalmaznak, a PayPal értesíti Önt ennek feltételeiről. Ezen feltételek rendelkezhetnek úgy például, hogy a Számlára érkező pénz bizonyos százalékát a PayPal bizonyos ideig visszatarthatja, hogy egy bizonyos összeg felfüggesztés alá kerülhet, illetve bármilyen más intézkedést meghatározhatnak, amelyet a PayPal szükségesnek ítél ahhoz, hogy megvédje magát az Ön Számlája által jelentett kockázattal szemben. A PayPal bármikor módosíthatja a Tartalékká minősítés feltételeit; ehhez elég értesítést küldenie Önnek az új feltételekről. Ha nem fogadja el a Tartalékká minősítést, jogában áll lezárni Számláját. Ha Számlája bármilyen okból lezárásra kerül, a PayPalnak jogában áll további 180 Napig megőrizni a Tartalékot. A Számlákkal kapcsolatos kockázatok kezelésének keretében a PayPalnak jogában áll korlátozni az Ön által azonnal felvehető pénz összegét, módosítani a pénzfelvételi kifizetések sebességét vagy módját, pénzt levonni az Ön Egyenlegéből és/vagy előírni, hogy Ön vagy egy Önnel együttműködő személy ezeken felüli biztonsági lépéseket tegyen a javunkra (például garanciát adjon nekünk, vagy az Ön által felénk vagy harmadik felek felé fennálló kötelezettségek biztosítékaként letegyen nálunk egy bizonyos összeget). Ön ezenfelül vállalja, hogy saját költségén elvégez minden szükséges lépést, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk ésszerű keretek között meghatározott módon létrehozza Tartalékát vagy más típusú biztosítékát (ideértve többek között az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítését, valamint nyilvántartásba vételét, amelyeket a PayPal indokoltan kér ahhoz, hogy biztosítsa zálogjogát vagy más biztosítékát).

10.5 Kifizetés felfüggesztése

 1. Ön elfogadja, hogy amennyiben:
  1. olyan kifizetést fogad, amelyhez Tranzakciós Kockázat kapcsolódik; vagy
  2. az elfogadhatónál nagyobb mértékű kockázat áll fenn a számláján (a PayPalnak a releváns időszakban rendelkezésére álló adatok alapján, és a saját belátása szerint megállapított, a PayPal, az ügyfelei és/vagy a szolgáltatói számára bármely körülmények között még elfogadhatónak tartott kárveszélyszint mellett).

   A PayPal saját belátása szerint (az ésszerűség keretei között eljárva)) visszatartást alkalmazhat erre vagy bármely más kifizetésre. Ha a PayPal visszatartást alkalmaz a Számláján található pénzre vonatkozóan, akkor értesíti Önt arról (korlátozás nélkül kitérve többek között a visszatartás időtartamára is) – a pénzt ilyenkor az Ön Tartalékszámláján tartjuk, és a PayPal-egyenlegén ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni. Előfordulhat, hogy a visszatartásról arra felhatalmazott harmadik félen keresztül értesítjük (például azon a partnerszolgáltatáson keresztül, amelyen a tranzakciót lebonyolította).
 2. A PayPal akkor szünteti meg a kifizetésre a jelen rendelkezés értelmében alkalmazott visszatartást, ha sikerül megbizonyosodnia arról, hogy a számlával kapcsolatos Tranzakciós Kockázat vagy kárveszély már nem áll fenn. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a visszatartás alá vont kifizetésre vonatkozóan Vitaeljárást kezdeményeznek, valamint, Reklamáció, illetve Visszaterhelési vagy Visszafordítási kérelem érkezik be, a fentiekben leírtaktól függetlenül a PayPal jogosult egészen addig a Tartalékszámlán tartani az összeget (vagy a releváns kifizetésnek megfelelő összeget), amíg az ügy a jelen Szerződésrendelkezéseinek megfelelően le nem zárul.
 3. Ön vállalja, hogy a PayPal által ésszerű keretek között kért minden Információt a PayPal rendelkezésére bocsát, amely szükséges lehet ahhoz, hogy a PayPal meg tudja állapítani, hogy az Ön Számlájához tartozó Tranzakciós Kockázat vagy kárveszély megszűnt-e. Ha nem fogadja el a jelen rendelkezésben leírt visszatartást, jogában áll lezárni Számláját. Amennyiben Számláját bármilyen okból lezárják, a PayPalnak a jelen rendelkezés értelmében jogában áll a kérdéses kifizetéshez tartozó adásvételi szerződés keretében felmerülő összes kötelezettség teljesülésének dátumától számított 180 napig visszatartani a kifizetést.

10.6 Az Önre vonatkozó adatok

 1. A PayPal fenntartja a jogot, hogy pénzmosás elleni kötelezettségeinek teljesítése érdekében a jelen Szerződésben részletezetteken felül további információkat kérjen Öntől. Ön vállalja, hogy a PayPal által a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, ésszerű keretek között kért minden tovább információt a rendelkezésünkre bocsát. Ennek keretében kérhetjük Öntől például, hogy faxon, e-mailben vagy más módon küldje el nekünk személyi azonosításra alkalmas dokumentumait. Ön ezenfelül vállalja, hogy amennyiben indokoltnak látjuk, saját költségén rendelkezésünkre bocsátja az általunk kért, vállalkozásának működésére és pénzügyeire vonatkozó információkat. Ilyen lehet például a vállalkozás legutóbbi (hitelesített vagy nem hitelesített) mérlege, valamint a kereskedők által kiadott feldolgozási nyilatkozatok (ha vannak ilyenek a birtokában).
 2. A Hitelesített állapot megszerzése

A Hitelesített állapot megszerzéséhez Számlája státuszától függően az alábbi lépéseket kell elvégeznie:

Egyesült királyságbeli ügyfelek:

Személyes Számlával rendelkező Felhasználók: A következők egyike:

1) Beállítani a Közvetlen Terheléseket, és elvégezni a Banki Megerősítés folyamatát; vagy

2) PayPal Credit hitelkeretet kérelmezni, megszerezni a jóváhagyást, és aktiválni a hitelkeretet.

Üzleti Számla-tulajdonosok esetében: A következők egyike:

1) Beállítani a Közvetlen Terheléseket, elvégezni a Banki Megerősítés folyamatát, és a PayPal rendelkezésére bocsátani a vállalkozás kiegészítő adatait; vagy

2) PayPal Credit hitelkeretet kérelmezni, megszerezni a jóváhagyást, aktiválni a hitelkeretet, és a PayPal rendelkezésére bocsátani a vállalkozás kiegészítő adatait.

Releváns Országokban regisztrált ügyfelek: beállítani egy hitelkártyát, és elvégezni a Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamatot.

A PayPal időről időre más módszereket vagy folyamatokat is elérhetővé tehet a „Hitelesített” állapot megszerzéséhez. Azzal, hogy a PayPal „Hitelesített” állapotot ad egy felhasználónak, csupán arról nyilatkozik, hogy az adott felhasználó elvégezte a „Hitelesített” állapot megszerzéséhez előírt lépéseket. Az 1.1. pont rendelkezéseinek értelmében a PayPal az ellenőrzött állapot megadásával nem garantálja, nem szavatolja és semmilyen más arra utaló nyilatkozatot nem tesz, hogy az adott Hitelesített Felhasználó teljesíteni fogja a kifizetési tranzakciókat.

10.7 Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a jelen 10. pontban leírt lépések megtételével kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen Szerződés hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár megvonják, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, az infrastruktúránkhoz, a weboldalainkhoz, a szoftverünkhöz vagy a rendszereinkhez (beleértve a Szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár a PayPal, akár a PayPal képviseletében eljáró felek üzemeltetik azokat (ideértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és korlátozást) olyan bizalmas feltételeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak a PayPal számára a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. A PayPal nem köteles megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásokra vonatkozó, illetve a bizalmas információkat.

Vissza a tetejére

11. Értékesítői védelmi program

11.1 Mire szolgál a PayPal értékesítői védelme?

Amennyiben Ön egy vevőtől kifizetést fogad („Fizetést Fogadó Fél”), a PayPal bizonyos esetekben megtéríti az Önnél Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás következtében keletkezett tartozásokat, amennyiben azok a következő okok valamelyike miatt merültek fel:

 1. Önnel szemben „Jogosulatlan Kifizetés” miatt indítottak Visszaterhelést vagy Visszafordítást (kivéve a nem a PayPal által működtetett környezetekben indított „Jogosulatlan Kifizetések” esetén); vagy
 2. Önnel szemben „Nem érkezett meg” jogcímen indítottak Visszaterhelési vagy Reklamációs követelést,

ha a PayPal részére bizonyítékot mutatnak be arra vonatkozóan, hogy a tételt az alább ismertetett előírások szerint feladták vagy kézbesítették – erre még a 11. pontban foglalt további feltételek is érvényesek (ideértve többek között a 11.6. pontban ismertetett Jogosultsági Előírásokat).

Olvassa el a 13. pontot (PayPal Vásárlói védelem), amelyből megtudhatja, hogy hogyan keletkezhetnek az esetleges, Önnel szemben felmerülő Reklamációs követelések. Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott irányelveket (a vonatkozó PayPal Vásárlói védelem irányelveit itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi” vagy „Jogi megállapodások” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a fizetést fogadó félre vagy értékesítőre ezek az irányelvek lesznek érvényesek.

Olvassa el az 5.3. pontot (Visszafordításokra, Visszaterhelésekre és Reklamációkra vonatkozó kockázat), amely leírja, hogy milyen kockázatok vonatkoznak az Ön által fogadott kifizetésekkel kapcsolatos Visszafordításokra, Visszaterhelésekre és Reklamációkra.

 

11.2 A PayPal értékesítői védelmének igénybe vétele

A PayPal értékesítői védelem a következő esetekben vehető igénybe:

Amennyiben a Fizetést Fogadó Fél rendelkezik regisztrált PayPal-számlával (vagy számlákkal) valamely Releváns Országban, és a fél PayPal-kifizetéseket fogad jogosult vásárlást teljesítő vásárlóktól (világszerte, illetve mindenhol, ahol a PayPalt elfogadják).

A PayPal értékesítői védelme nem terjed ki azokra a Reklamációkra, Visszaterhelésekre és/vagy Visszafordításokra, amelyeknél a vásárlás „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” (SNAD), illetve amelyeknél a tételeket személyesen kézbesítették vagy vették át.

11.3 Milyen szintű védelmet biztosít a PayPal értékesítői védelme?

A 10.2. pont (j) alpontja és a jelen, 11. pont értelmében:

A PayPal visszatéríti a Reklamációval, Visszaterheléssel vagy Visszafordítással érintett jogosult kifizetések teljes összegét, továbbá eltekint a Visszaterhelési Díjtól (ha ezt felszámították); és

b. A PayPal értékesítői védelem keretében korlátlan számú kifizetésre igényelhető visszatérítés.

11.4 Mi történik, ha egy vásárló Reklamációs, Visszaterhelési vagy Visszafordítási kérelmet nyújt be?

A PayPal ideiglenesen felfüggeszti a Számláján a Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás teljes értékének megfelelő összeget. Az ideiglenes felfüggesztés folyamatával kapcsolatos további részletekért lásd a 10.1. pont (d) alpontját.

11.5 Amennyiben a kifizetésre nem terjed ki a PayPal értékesítői védelme, a PayPal levonja az összeget Számlájáról, és visszatéríti a kifizetést vásárlónak. Ezenfelül Önt terheli a PayPal által felszámított Visszaterhelési Díj is (ha van ilyen).

11.6 Jogosultsági feltételek

Milyen jogosultsági követelmények vonatkoznak a PayPal értékesítői védelmében való részvételre?

Ahhoz, hogy a védelem kiterjedjen Önre, az összes alábbi feltételt teljesítenie kell:

 1. A tranzakcióra nem vonatkozik a 11.10. pontban megfogalmazott, a jogosultságot kizáró feltételek egyike sem.
 2. A tranzakció akkor számít jogosultnak a PayPal értékesítői védelmére, ha azt a PayPal teljesen vagy részben jogosultnak jelöli a Számláján elérhető „Tranzakció adatai” oldalon. Ha a tranzakció jogosult megjelölést kap, akkor a „Jogosulatlan Kifizetések” és a „Tétel nem érkezett meg” jogcímekre vonatkozó védelem is él. Ha a tranzakció részben jogosult megjelölést kap, akkor csak a „Tétel nem érkezett meg” jogcímre vonatkozó védelem él.
 3. A materiális tételek esetén a védelem csak akkor érvényes, ha azt postai úton, a „Tranzakció adatai” oldalon megadott szállítási címre küldték el. Ha a tételt személyesen kézbesítették, illetve ha a Fizetést Fogadó Fél egy másik címre postázta a tételt (mivel például a vásárló azt kéri, hogy egy másik, például „munkahelyi” vagy „ajándékozási” címre küldje a tételt), akkor Ön nem jogosult a program szerinti visszatérítésre.

A „Tranzakció adatai” oldal eléréséhez lépjen be PayPal-számlájába, majd válassza az „Előzmények”, végül pedig az adott tranzakcióhoz tartozó „Részletek” lehetőséget.

 1. Be kell tartania a kézbesítésre vonatkozó, alább ismertetett előírásokat.
 2. A védelem akkor érvényes, ha a vásárlás ellenértéke egyetlen PayPal-számláról, egyetlen kifizetés formájában érkezett.
 3. A védelem igénybevételéhez Ön köteles azokat a PayPal által indokoltan kért dokumentumokat vagy más információkat rendelkezésre bocsátani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a PayPal kell időben kivizsgálhassa az ügyet.
 4. Az Ön PayPal-számlájához megadott elsődleges lakóhelyének valamely Releváns Országban kell elhelyezkednie.
 5. Az Ön jogosultsága nem lehet más okból felfüggesztve.

A fenti, jogosultsági feltételek c. és d. pontja nem érvényes azokra a tételekre, amelyeket a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióján keresztül fogadott, amennyiben Ön a PayPal számára kielégítő módon bizonyítja, hogy a tételt a vásárló átvette, illetve azt kézbesítették a vásárlónak.

11.7 Milyen előírások vonatkoznak a kézbesítésre?

 

Jogosulatlan Kifizetésekkel szembeni védelem

Meg nem érkezett tételre vonatkozó védelem

Postázásra vonatkozó előírások.

A szolgáltatások és immateriális javak esetén (azokban az országokban, ahol a PayPal értékesítői védelme kiterjed ezekre a tranzakciókra): Átvételi bizonylat

 

Minden további tranzakció esetén: Feladási Bizonylat (legalább) vagy Átvételi Bizonylat

Átvételi bizonylat

11.8 Mit jelent a „Feladási Bizonylat”?

Egy postai szolgáltató által kiállított elektronikus vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza az alábbi elemek mindegyikét:

 1. A „kiszállítva” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése és a postára adás időpontja
 2. A címzett fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).
 3. A szállítmányozó társaság hivatalos Átvételi Bizonylata (például postai bélyegző, nyugta vagy online nyomonkövetési információk). Ha rendelkezik Átvételi Bizonylattal, akkor nincs szükség a Feladási Bizonylatra.

11.9 Mit jelent az „Átvételi Bizonylat”?

A materiális tételekre vonatkozó átvételi bizonylat a postai szolgáltatónak azt az online dokumentumát jelenti, amely tartalmazza az alábbiakat:

 1. A „kézbesített” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése, illetve a kézbesítés időpontja.
 2. A címzett fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

Az immateriális tételekre és szolgáltatásokra vonatkozó átvételi bizonylat olyan, a PayPal belátása szerint meggyőző erejű bizonyítékot jelent, amely igazolja, hogy az értékesítés teljesült, és ennek alátámasztására tartalmazza többek között a következő információkat:

 1. A tétel átadásának vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontja.
 1. Ha ez releváns, a címzett címe (például e-mail-/IP-címe).

11.10 Milyen példák említhetők azokra a tételekre/tranzakciókra/esetekre, amelyek nem esnek a PayPal értékesítői védelmének jogosultsági körébe?

 1. Célja:
  1. A fizetést fogadó felek állandó lakhelye az Egyesült Királyságon kívül található: digitális cikkek és digitális tartalomra vonatkozó licencek.
  2. A fizetést fogadó felek állandó lakhelye az Egyesült Királyságban található: immateriális tételek (ideértve a digitális cikkeket és a digitális tartalmakra vonatkozó licenceket) és szolgáltatások.
   Ha a PayPal a saját belátása szerint időnként kiterjeszti a jogosultsági kört egyes immateriális tételekre (ideértve például a digitális cikkeket és a digitális tartalmakra vonatkozó licenceket) és/vagy szolgáltatásokra, akkor – amennyiben Ön a PayPallal másként nem állapodott meg – az alábbiak változatlanul a jogosultsági körön kívül maradnak:
   1. Készpénzzel egyenértékű tételek (ideértve többek között a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és feltöltőkártyákat).
   2. Pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések.
   3. Adományok.
 2. A személyes úton kézbesített (vagy átvett) tételek (kivéve azokat, amelyekért a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióval fizettek Önnek).
 3. Tranzakciók, amelyek feldolgozása nem a vevő PayPal-számláján keresztül történik. Ha például a kifizetést közvetlen kártyás fizetésen (például a Zong, a Website Payment Pro, a Virtuális terminál és a PayPal Here szolgáltatáson keresztül) vagy PayPal-vendég által indított kifizetés formájában fogadta, akkor nem jogosult védelemre.
 4. Reklamációk, Visszaterhelések és Visszafordítások arra az esetre, ha a teljesítés „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” és/vagy közvetlenül az eBayen keresztül benyújtott egyéb kifogások.
 5. PayPal Üzleti Kifizetések.
 6. Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 7. A PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciói.

 

Vissza a tetejére

12. Hibák és jogosulatlan tranzakciók

12.1 A Hibák és/vagy Jogosulatlan Tranzakciók azonosítása. Ön bármikor ellenőrizheti tranzakciós előzményeit: ehhez jelentkezzen be Számlájára a PayPal weboldalán, majd kattintson az „Előzmények” lapfülre. Értesítse haladéktalanul a PayPalt, amennyiben úgy véli, hogy a következők valamelyike történt: (i) jogosulatlan tranzakciót indítottak a számlájáról; (ii) jogosulatlanul beléptek a számlájára; (iii) illetéktelen személyek hozzájutott jelszavához vagy PIN-kódjához; (iv) elvesztett egy olyan eszközt, amelyről korábban belépett a szolgáltatásokba, illetve elloptak Öntől egy ilyen eszközt, vagy eszközét deaktiválták, vagy (v) valaki az Ön engedélye nélkül pénzt utalt az Ön számlájáról (e feltétel hatálya alá tartozik az is, ha Ön összekapcsolta számláját egy harmadik fél által működtetett platformmal (akár egy webhellyel vagy egy alkalmazással), amelyen keresztül kifizetéseket lehet kezdeményezni, és az Ön PayPal-számlajából ezen a platformon keresztül teljesített valaki illetéktelen tranzakciókat) (az előzőeket együttesen „a számlához való jogosulatlan hozzáférésnek” nevezzük). Ön akkor is köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha alapos oka van feltételezni, hogy bármilyen más típusú hiba történt Számlájával kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a fenti események bekövetkezése esetén minél gyorsabban értesíteni tudjon minket, javasoljuk, hogy ellenőrizze rendszeresen Számláját. A PayPal nem vonja felelősségre Önt a Számláján jogosulatlanul végzett tevékenységekért, amennyiben megbizonyosodunk róla, hogy Ön nem járt el szándékosan a tekintetben, hogy a harmadik személy hozzájuthasson az Ön PayPal-azonosítójához és/vagy jelszavához/PIN-kódjához vagy a Szolgáltatásokba bejelentkezett eszközéhez. A PayPal felelősségre vonhatja Önt a Számla jogosulatlan használatáért, amennyiben bizonyítást nyer a következők valamelyike: Ön szándékosan úgy járt el, hogy a harmadik személy hozzájuthasson az Ön PayPal-azonosítójához és/vagy jelszavához/PIN-kódjához; Ön csalárd módon járt el; Ön szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elmulasztotta teljesíteni a Fizetési Eszköz használatára vonatkozóan jelen Szerződésben lefektetett kötelezettségeit.

12.2 A PayPal értesítése a hibákról/illetéktelen tranzakciókról és/vagy a fizetési eszköz hűtlen kezeléséről vagy jogosulatlan használatáról. Amennyiben úgy véli, hogy Számlájával kapcsolatos hiba történt/hiba fog történni, illetve Fizetési Eszközével vagy Számlájával jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre, vagy azt hűtlenül kezelték vagy jogosulatlanul használták, értesítsen minket: hívja fel a PayPal Ügyfélszolgálatot a PayPal weboldalán/weboldalain szereplő telefonszámon, vegye fel a kapcsolatot velünk ezen a bejelentési űrlapon keresztül, vagy írjon a következő címre: PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Ha az első kapcsolatfelvétel telefonon keresztül történik, bizonyos esetekben megkérjük, hogy a telefonos kapcsolatfelvételt követő tíz munkanapon belül küldje el nekünk írásban is kérdését. Töltse ki a bejelentési űrlapot, és küldje be az interneten keresztül, vagy postán a következő címre: PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Ön köteles a birtokában lévő összes információt a rendelkezésünkre bocsátani a hibák, a jogosulatlan tranzakciók és/vagy a Fizetési Eszköz vagy a Számla hűtlen kezelésének vagy jogosulatlan használatának a körülményeiről, illetve köteles minden ésszerűen elvárható lépést megtenni, hogy segítse a PayPalt körülmények feltárásában. Az ilyen esetekben az általunk relevánsnak tartott információkat jogunkban áll továbbítani a megfelelő harmadik feleknek az Adatvédelmi irányelvek (más néven Adatvédelmi nyilatkozat) rendelkezéseinek betartásával.

12.3 A hibákra vonatkozó bejelentések kivizsgálása. Az Ön törvényben rögzített jogainak sérelme nélkül az Ön által küldött értesítés kézhezvételét követően 20 munkanapon belül tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről. Ha a PayPal hibázott, mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb kijavítsuk a hibát. Ha azonban több időre van szükségünk, a kérdés kivizsgálásának időtartamát 60 napra is jogunkban áll meghosszabbítani. Ha a PayPal úgy határoz, hogy több időre van szüksége, az Ön által küldött értesítés kézhezvételét követő tíz munkanapon belül ideiglenesen jóváírhatjuk a hibával érintett összeget számláján; így Ön a vizsgálat befejezéséig is hozzáfér e-pénzéhez. Ha az első kapcsolatfelvétel telefonon keresztül történt, és a szóbeli értesítéstől számított tíz munkanapon belül nem kapjuk meg Öntől írásban a kérdését, nem fogunk ideiglenes jóváírást végezni számláján.

A vizsgálat lezárultát követően három Munkanapon belül tájékoztatjuk az eredményekről. Ha azt állapítjuk meg, hogy nem történt mulasztás, írásos magyarázatot küldünk. Ilyenkor jogunkban áll levonni az Ön Számláján a vélt hibára tekintettel előzetesen ideiglenesen jóváírt összeget. Önnek jogában van kikérni tőlünk a vizsgálat során feldolgozott dokumentumok másolatát (az ilyen kérések esetén nem számítjuk fel az 1. számú Mellékletében meghatározott Adatszolgáltatási Díjat).

12.4 A Jogosulatlan Tranzakciók tekintetében fennálló felelősség. Az Ön törvényben rögzített jogainak sérelme nélkül, ha Ön bejelenti a számlájához való jogosulatlan hozzáférést, és nem derül fény olyan bizonyítékra, amely csalárd, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra utalna az Ön részéről, a PayPal megtéríti Önnek a számlájáran végzett jogosulatlan tranzakciók következtében elvesztett teljes összeget. Ennek feltétele, hogy Ön indokolatlan késlekedés nélkül, de mindenképp a jogosulatlan hozzáférésből eredően végzett első tranzakciótól számított 13 hónapon belül tájékoztasson minket a számlájához való jogosulatlan hozzáférésről. Ha alapos okunk van feltételezni, hogy a Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés körülményei alaposabb kivizsgálást igényelnek, a vizsgálathoz a fenti 12.3. pontban leírt eljárást alkalmazzuk.

12.5 Engedéllyel végrehajtott kifizetési tranzakciók visszatérítésének jogosultsága. Ön minden engedéllyel végrehajtott kifizetési tranzakció esetében jogosult a teljes összeg visszaigénylésére, amennyiben a 4.8. szakaszban a visszatérítésekre vonatkozóan lefektetett feltételek teljesülnek.

12.6 Hibák. Az általunk felfedezett feldolgozási hibákat kijavítjuk. Ha a hiba következtében Ön kevesebb pénzt kapott, mint amennyire jogosult volt, a PayPal jóváírja Számláján a különbözetet. Ha a hiba következtében Ön több pénzt kapott, mint amennyire jogosult volt, a PayPalnak jogában áll levonni a többletet az Ön számlájáról. Ha nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön Finanszírozási Forrásához tartozó számlára, a PayPalnak jogában áll a megfelelő Finanszírozási Forrás(ok) megterhelésével, illetve ha szükséges, az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát. Ha a hiba következtében a PayPal nem teljesített időben egy tranzakciót, illetve nem a megfelelő összeget utalta át, a PayPal köteles megtéríteni Önnek minden olyan összeget, amelyet a hibás vagy nem teljesített kifizetési tranzakció következtében elvesztett, illetve köteles megtéríteni az Ön által a hiba következtében közvetlenül és ésszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat. Ez alól kivételt jelentenek az alábbi esetek:

 1. ha Önnek a PayPal hibáján kívül nem állt rendelkezésére elegendő pénz a tranzakció végrehajtásához,
 2. ha rendszerünk időszakos működési gondokkal küzdött, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról, és
 3. ha általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) akadályozták meg a tranzakciót.

A jelen Szerződés többi rendelkezésétől függetlenül a PayPal nem vállal felelősséget az olyan nem végrehajtott vagy hibásan végrehajtott kifizetési tranzakciókért, amelyekről az azokról való értesülést követően nem értesítette azonnal, de legkésőbb a levonás dátumától számított 13 hónapon belül a PayPalt.

Vissza a tetejére

13. PayPal Vásárlói védelem

13.1 Mire szolgál a PayPal Vásárlói védelem?

A PayPal vásárlói védelem keretében a PayPal jogosult kizárólagos jogkörében és saját belátása szerint döntést hozni a vásárlók által a PayPal használatával lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatban benyújtott panaszos ügyekben. A végleges döntés következtében a PayPal akár a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás teljes összegét is visszatérítheti a vásárlónak (ez az összeg legfeljebb a teljes vételér és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A PayPal által megtérített összeget ebben az esetben a Fizetést Fogadó Fél köteles megtéríteni a PayPalnak.

A PayPal Vásárlói védelem nem tekintendő sem termékszavatosságnak, sem szolgáltatás-szavatosságnak. A PayPal nem vállal garanciákat. A PayPal Vásárlói védelem nem befolyásolja az Ön számára a Fizetést Fogadó Féllel szemben a jogszabályok által biztosított jogokat. Mindenképp olvassa el az alábbi 13.2. pont rendelkezéseit is (Megfelelő megoldás számomra a PayPal Vásárlói védelem?).

Ha Ön a Fizetést fogadó fél, előfordulhat, hogy a PayPal vásárlói védelem következtében felmerült pénzügyi kötelezettségét fedezi az értékesítői védelmi program (további információkért olvassa el a 11. pontot). Bizonyos esetekben a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) eltekinteni az Ön visszatérítési kötelezettségétől.

Ön, akár vásárló, akár Fizetést Fogadó Fél, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat számos különböző típusú online és offline vásárlás fizetési módjaként lehet használni. Ennek eredményeként, és a jelen Szerződésben szereplő egyéb feltételektől függetlenül Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) bármikor és bármilyen okból, kötelezettségvállalás nélkül megtenni az alábbiakat:

 1. végleges döntést hozni a világ bármely országában regisztrált PayPal-számlával rendelkező vásárlók által benyújtott problémák esetén (akár a PayPal Vásárlói védelem szabályai alapján, akár a vásárló PayPal-számlájának regisztrációs országában hatályban lévő Felhasználási Szerződés értelmében, akár más jogcímen), amely döntés a vásárló, illetve a Fizetést Fogadó Fél számára egyaránt kedvező lehet. A végleges döntésről mindig írásos értesítést küldünk (bizonyos esetekben e-mail formájában). A PayPal akár a vásárló, akár a Fizetést Fogadó Fél számára kedvező döntést hoz, mindkét fél köteles teljesíteni a PayPal végleges döntésének rendelkezéseit; és
 2. bármikor és bármilyen okból figyelmen kívül hagyni a PayPal Vásárlói védelem érvényességi feltételeit (független attól, hogy azokat tartalmazza-e jelen Szerződés vagy sem; és korlátozás nélkül ideértve a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan lefektetett szabályokat is), annak érdekében, hogy megoldja a PayPal használatával fizetett vásárlásokkal kapcsolatban a vásárlók által benyújtott problémákat. Nem kimerítő jellegű iránymutatásként előrebocsátjuk, hogy bizonyos vásárlásoknál (általában a 13.5. pontban meghatározott határidőn kívüli szállítást vagy teljesítést magukban foglaló vásárlásoknál) lehetőségünk van a 13.5. pontban meghatározott határidőn belül kezdeményezett Vitarendezési Eljárások vagy Reklamációk esetében is megítélni a visszatérítést, amennyiben alapos okunk van feltételezni, hogy a vásárlónak nem volt lehetősége az adott határidőn belül megállapítani, hogy a vásárlás problémás.

A PayPal nem köteles megtéríteni Önnek azokat a költségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Ön teljesítse a probléma megoldására irányuló együttműködési kérelmeinket (ilyen költség lehet például az SNAD típusú tételek visszaküldésének díja a Fizetést Fogadó Félnek vagy bármely más, a PayPal által meghatározott félnek). A PayPal azonban esetenként megtéríti ezeket a költségeket is.

Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott szabályzatokat (a vonatkozó PayPal Vásárlóvédelmi Szabályzatot itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi” vagy „Szerződések” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a Fizetést Fogadó Félre vagy értékesítőre ezek az szabályzatok lesznek érvényesek.

13.2 Megfelelő megoldás számomra a PayPal Vásárlói védelem?

Nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a PayPal által a PayPal Vásárlói védelem keretében meghozott döntések minden esetben meg fognak felelni az Ön konkrét igényeinek. Olvassa el figyelmesen a jelen 13. pontot, és fontolja meg lehetőségeit, mielőtt felkéri a PayPalt a probléma megoldására.

Ha a PayPalt kéri fel a probléma megoldására, a PayPal előírhatja, hogy Ön olyan visszavonhatatlan lépéseket tegyen, amelyek következtében az adott körülmények között lehetetlenné válik a probléma más módon történő megoldása. A PayPal például előírhatja Önnek, hogy a 13.6. szakasz értelmében küldje vissza a tételt a fizetést fogadó félnek.

Elképzelhető, hogy az Ön konkrét igényeinek és lehetőségeinek jobban megfelel egy, a PayPal bevonását nem igénylő megoldás. Alább talál egy nem kimerítő listát azokról a módokról, amelyekkel a PayPal bevonása nélkül is megoldhatja a problémát.

 1. A probléma megoldása közvetlenül a fizetést fogadó féllel: Mielőtt felveszi a kapcsolatot a PayPallal, érdemes lehet közvetlenül a Fizetést fogadó felet megkeresni, és érdeklődni nála, hogy nincs-e lehetőség a fizetést fogadó fél által esetlegesen használt visszaküldési irányelvek szerinti megoldásra. Az irányelveket megtalálhatja például az értékesítendő termékek/szolgáltatások hirdetésében, az eladó webhelyén vagy más értékesítéshez kapcsolódó anyagában. Ebben az esetben:
 2. a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételek változatlanul érvényben maradnak (ideértve többek között a Vitaeljárások kezdeményezésére vonatkozóan a 13.5. pont (b) bekezdésében meghatározott határidőt). Az Ön felelőssége a fenti határidők betartása; és
 3. fennáll a veszélye, hogy Fizetést Fogadó fFél olyan tevékenységek elvégzésére utasítja Önt, amelyek következtében Ön a továbbiakban nem fog tudni megfelelni a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételeknek. Ilyen lehet például, ha a Fizetést Fogadó Fél (saját visszaküldési szabályzatának értelmében vagy más okból) arra kéri Önt, hogy a Fizetést Fogadó Félre vonatkozóan a PayPal adatbázisában nem szereplő címre postázza a vásárolt terméket, és Ön ezt meg is teszi. Ebben az esetben a PayPal a 13.6. pont rendelkezéseinek értelmében úgy ítélheti meg, hogy Ön nem küldte vissza a tételt a Fizetést Fogadó Félnek.

  A Fizetést Fogadó Felektől a PayPal jogosult követelni a PayPal által a vásárlónak visszafizetett összegek megtérítését, ezért a Fizetést Fogadó Felek tudomásul veszik, hogy az ő érdekük is, hogy a PayPalon keresztül kifizetett vásárlások esetében megkíséreljék közvetlenül a vásárlóval megoldani a problémát.
 4. Törvényes jogok érvényesítése: A https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en címen elérhető Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net) megkeresésre részletes tájékoztatást biztosít az Ön fogyasztóvédelmi és más törvényes jogairól (az Egyesült Királyság lakói a Citizens Advice Bureau-tól is kérhetnek tanácsot a következő címen: https://www.adviceguide.org.uk).
 5. A kártyához tartozó visszaterhelési jogok igénybevétele: Ön jogosult élni a kártyát kibocsátó vállalat által biztosított visszaterhelési jogokkal (ha ezek alkalmazhatók a kérdéses esetben). Ha azonban ezzel egy időben a PayPal Vásárlói védelem keretében is megoldást keres a problémára (akár Reklamáció, akár Vitaeljárás révén), illetve kettős behajtást kísérel meg, a PayPal jogosult lezárni a Reklamációt vagy Vitaeljárást, és/vagy behajtani Öntől a PayPal Vásárlói védelem keretében visszatérített összeget. Ebben az esetben a továbbiakban kizárólag a visszaterhelésre vonatkozó jogára hagyatkozhat.

Akármelyik megoldást is választja a probléma megoldására, előfordulhat, hogy annak keretében olyan, vissza nem fordítható lépéseket kell tennie, amelyek negatívan befolyásolják a probléma más módon való megoldására vonatkozó kilátásait. Ennek megfelelően kérjük, hogy mindig alaposan fontolja meg lehetőségeit.

13.3 Mi a teendő, ha a PayPal a vásárló számára kedvező végleges döntést hoz…

ha én vagyok a vásárló? Amennyiben a PayPal az Ön számára kedvező végleges döntést hoz (ideértve többek között a Reklamációk és Vitaeljárások körében hozott döntéseket is), a PayPal jogosult (de semmiképpen sem köteles) visszatéríteni Önnek a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás összegét (ez az összeg legfeljebb a teljes vételár, és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A visszatérítés feltételeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 13.4. pontot (A visszatérítés feltételei).

ha én vagyok a Fizetést Fogadó Fél? Ha a PayPal a vásárló által benyújtott problémában a vásárló számára kedvező döntést hoz, a PayPal jogosult behajtani Öntől a PayPal által a vásárlónak megtérített összeget. A PayPal nem köteles visszatéríteni a tranzakció után felszámított PayPal-díjakat, sem a tranzakció után harmadik felek által az Ön PayPal-számlájára terhelt díjakat (például az értékesítésre használt, harmadik fél által üzemeltetett platformok által felszámított díjakat). Bizonyos esetekben (ha például Ön azért veszít el egy SNAD típusú Reklamációt, mert a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy az Ön által értékesített tétel hamis) előfordulhat, hogy Ön magát a tételt sem kapja vissza (előfordulhat például, hogy a tétel egy illetékes hatóság ellenőrzése alá/birtokába kerül, illetve hogy valamilyen egyéb okból nem valósítható meg, hogy újra az Ön birtokába kerüljön).

13.4. A visszatérítés feltételei

Ön csak abban az esetben jogosult a PayPal Vásárlói védelem keretében visszatérítést kapni a problémás vásárlások után, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. Vásárlása jogosult a program keretében kínált visszatérítésre. A legtöbb termék és szolgáltatás (ideértve az utazásra használt jegyeket, vagy az olyan immateriális tételeket, mint például a digitális tartalmakhoz való hozzáférés vagy egyéb licencek), azzal, hogy kivételt képeznek ez alól azonban az alábbi típusú tranzakciók:
  1. ingatlanra vonatkozó vásárlások (korlátozás nélkül ideértve a lakóingatlanokat);
  2. egy vállalkozásra irányuló bármilyen típusú érdekeltség vásárlása (korlátozás nélkül beleértve minden olyan eszközt vagy szolgáltatást, amely részét képezi egy vállalat vagy társaság felvásárlásának);
  3. járművek vásárlása (korlátozás nélkül beleértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat), kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint például a kerékpárok és a kerekes légdeszkák;
  4. a közösségi finanszírozási és/vagy közösségi kölcsönzési platformokon végrehajtott befizetések;
  5. egyedileg készített termékekre irányuló vásárlások (kivéve, ha azért reklamál, mert a termék „Nem érkezett meg”);
  6. a PayPal Felhasználási Feltételei által tiltott termékekre és szolgáltatásokra irányuló vásárlások;
  7. gyártásban használt ipari gépekre irányuló vásárlások;
  8. készpénz-egyenértékes eszközök vásárlása (ideértve, korlátozás nélkül, a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és a feltöltőkártyákat);
  9. termékek és szolgáltatások a Zong, a Website Payments Pro vagy a Virtuális terminál használatával történő vásárlása;
  10. Személyes Tranzakciók;
  11. szerencsejátékok, játékok és/vagy bármely, díjak nyerésére lehetőséget adó tevékenység;
  12. pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések;
  13. állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozások részére történő kifizetéseket), vagy állami testületek megbízásából fellépő kereskedők részére intézett kifizetések;
  14. adományok;
  15. olyan termékek vásárlása, amelyeket személyesen vesz át, vagy valakit felhatalmaz az adott termék átvételére (beleértve a viszonteladói értékesítési ponton történő átvételt), és amellyel kapcsolatban reklamál, hogy az adott termék „Nem érkezett meg”;
  16. arannyal kapcsolatos kifizetések (akár fizikai kereskedelemről, akár tőzsdei kereskedelemről van szó); és
  17. a PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciói.

   A PayPal saját belátása szerint automatikusan lezárhat bármely Ön által benyújtott vitát vagy reklamációt, amelynek esetében a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy nem a fenti feltételeknek megfelelő vásárláshoz kapcsolódik.
 2. Ön saját PayPal-számlájáról a Fizetést Fogadó Fél PayPal-számlájára küldte a vásárláshoz tartozó kifizetést. Ehhez a PayPal weboldalán vagy alkalmazásában elérhető, árucikkek és/vagy szolgáltatások vásárlására szolgáló kifizetésekhez fenntartott „Pénz küldése” menüpontot, vagy a Fizetést Fogadó Fél PayPal-fizetési folyamatát (ideértve a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióját is, amennyiben a Fizetést Fogadó Fél azt igénybe vette) használta.
 3. Az Ön problémája a következők egyike:
  1. nem kapta meg a megvásárolt terméket – „Nem érkezett meg” („NR”); vagy
  2. vásárlása „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” („SNAD”). A „SNAD” részletesebb definíciója a 13.8. spontban található.

   Ha az a problémája, hogy Számlájáról jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre (korlátozás nélkül ideértve a PayPal Helyszínalapú Kifizetés Funkciójával történő kétszeri vagy helytelen fizetést), olvassa el a 12. pontot, és keresse fel a PayPal Biztonsági központját a következő címen: https://www.paypal.co.uk/security. Problémáját a PayPal Biztonsági Központjában vagy itt jelentheti be.
 4. Ön követte a folyamatot, amely a 13.5. pontban (Hogyan oldhatom meg a problémámat?) részletesen le van írva.
 5. Ön nem kapott az adott vásárlást fedező jóvátételt más forrásból.
 6. Az Ön jogosultsága nincs más okból felfüggesztve.
 7. A PayPal végleges döntést hozott a probléma kapcsán, az Ön javára.

13.5 Hogyan oldhatom meg a problémámat?

 1. Próbálja meg közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel megoldani a problémát

  Tegyen meg minden ésszerűen elvárható erőfeszítést, hogy a problémát közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel oldja meg. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, lépjen be a Vitarendezési Központba, és tegye meg a b, c és d lépéseket.
 2. Indítson Vitaeljárást

  A Vitaeljárást a vita tárgyát képező vásárlással kapcsolatos kifizetés végrehajtását követően 180 napja van kezdeményezni. Jogunkban áll elutasítani az adott vásárlással kapcsolatos minden olyan Vitás ügyet, amelyet a fenti időszak eltelte után nyújt be (ne feledkezzen meg erről, amikor eldönti, hogy elfogadja-e a Fizetést Fogadó Fél által kínált, a fenti intervallumon kívülre eső termékkiszállítási vagy szolgáltatásteljesítési határidőt).
 3. Minősítse fel a Vitaeljárást Reklamációvá

  Amennyiben nem tudnak megállapodni a fizetést fogadó féllel, a vita benyújtását követően 20 napon belül minősítse fel a Vitaeljárást Reklamációvá. Az Ön felelőssége a fenti határidők betartása.

  Amennyiben a PayPal másképp nem rendelkezik, Ön a kifizetés dátumától számított 7 nap elteltével jogosult Vitaeljárásról felminősíteni a „Nem érkezett meg” (NR) problémával érintett vásárlásokat.

  Ha 20 napon belül nem minősíti fel Reklamációvá a Vitaeljárást, a PayPalnak jogában áll lezárni a Vitát. Ebben az esetben Ön elveszíti jogosultságát a PayPal Vásárlói védelem keretében igényelhető kifizetésre.

  Bizonyos esetekben a PayPal engedélyezheti, hogy Ön szerkessze vagy módosítsa a Reklamációt, de kizárólag akkor, ha részletesebb információt szeretne megadni, vagy ha a Vitaeljárás/Reklamáció okaként a „Nem érkezett meg” helyett a „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” okot szeretné megadni. A fenti eseteken kívül a Reklamáció a benyújtást követően nem szerkeszthető és nem módosítható.
 4. Válaszoljon a PayPal kéréseire időben

  Ha felminősítette Reklamációvá a Vitaeljárást, a PayPal a végleges döntést a problémával kapcsolatban a vásárló vagy a Fizetést fogadó fél javára hozhatja meg. Mielőtt meghoznánk a végleges döntést a problémával kapcsolatban (és ezt elősegítendő), a PayPal a 13.6. pont rendelkezéseinek értelmében jogosult kikérni az Ön együttműködését.

13.6 Együttműködés a PayPallal a probléma megoldása érdekében

A PayPal a probléma megoldása érdekében a vásárlót és a Fizetést fogadó felet egyaránt felkérheti és kötelezheti a következőkre: (i) az álláspontjukat támogató dokumentumok (ideértve többek között a kiszállítás igazolását, a nyugtákat, a harmadik felek által végzett bírálatokat és a rendőrségi jelentéseket) benyújtására (saját költségen, kivéve, ha a PayPal beleegyezik a költségek átvállalásába); és (ii) bármilyen más cselekmény végrehajtására, amelyet a PayPal előír. A felek kötelesek kellő időben teljesíteni ezeket a kéréseket. Ha Ön megtagadja a PayPal kérésének teljesítését, előfordulhat, hogy a PayPal a másik fél számára kedvező döntést fog hozni.

A PayPal többek között a következőket kérheti és írhatja elő:

 1. hogy a vásárló postai úton küldje vissza a Fizetést Fogadó Félnek, a PayPalnak vagy egy harmadik félnek (a visszaküldés címzettjét a PayPal határozza meg) a vásárló állítása szerint a leírtaknak jelentősen meg nem felelő (SNAD) tételt, és nyújtsa be a PayPalnak az átvételi bizonylatot (ennek részleteivel kapcsolatban lásd a fenti 11.9. pontot). Tegyen meg minden elvárható elővigyázatossági intézkedést: csomagolja be újra a tételt, hogy az ne sérüljön meg szállítás közben.
 2. hogy a Fizetést Fogadó Fél vegye át a vásárló által visszaküldött tételt, és fizesse vissza a teljes vételár és az eredeti postaköltség összegét a vásárlónak. Ha a Fizetést Fogadó Fél nem veszi át a neki a vásárló által a PayPal utasítására visszaküldött tételt, a PayPal jogosult a vásárló javára eldönteni a Reklamációt. Ehhez a vásárlónak meggyőző erejű bizonyítékot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a tételt arra a címre küldte vissza a Fizetést Fogadó Félnek, amelyet a Reklamációs eljárás során a PayPaltól kapott.
 3. hogy a vásárló minden észszerűen elvárható szempontból együttműködjön a PayPallal, és garantálja a tétel megfelelő és biztonságos megsemmisítését, illetve bocsássa a PayPal rendelkezésére a megsemmisítést igazoló bizonyítékait.
 4. hogy a fizetést fogadó fél a PayPal számára időben nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy kiszállította a vásárlónak a vásárlás tárgyát képező terméket/elvégezte a vásárlónál a vásárlás tárgyát képező szolgáltatást, még abban az esetben is, ha a vásárlásra a 13.4.a. szakasz értelmében nem érvényes a PayPal-vásárlói védelem. Ha a fizetést fogadó fél nem nyújtja be időben az ilyen bizonyítékokat, a PayPal jogosult a vásárló javára dönteni. Ha a fizetést fogadó fél időben benyújtja az erre vonatkozó bizonyítékát, a PayPal jogosult akkor is a fizetést fogadó fél javára dönteni, ha a vásárló azt állítja, hogy nem kapta meg a vásárlás tárgyát képező terméket/szolgáltatást.

Ha a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy a vásárló szerint a leírtaknak jelentősen meg nem felelő (SNAD) tétel visszaküldése a hatályos jogszabályokba (például a hamisított tételek kezelését szabályozó jogszabályokba) ütközne, a PayPalnak jogában áll értesíteni a tételről az illetékes hatóságokat. Ennek következtében a hatóság rendelkezése alá vonhatja és/vagy birtokába veheti a tételt; ilyenkor nem garantálható, hogy a Fizetést Fogadó Fél visszakapja a tételt.

13.7 Mi a teendő, ha az általam lebonyolított vásárlás nem jogosult visszatérítésre a PayPal Vásárlói védelem keretében?

Ebben az esetben megpróbálhat vitás ügyet kezdeményezni a PayPal Vitarendezési Központján keresztül, és így közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel megoldani a problémát. Ehhez a kifizetés végrehajtásának dátumától számított 180 napon belül be kell nyújtania a Vitaeljárás lefolytatására irányuló kérelmet a PayPal Vitarendezési Központjában. Ha ezt megtette, próbálja meg a Fizetést Fogadó Féllel közvetlenül együttműködve megoldani a problémát. Ha adott kifizetés nem jogosult a PayPal Vásárlói védelemben való részvételre, a PayPal nem köteles döntést hozni a Reklamációval kapcsolatban.

13.8 Mit jelent az, ha egy termék vagy szolgáltatás „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” (SNAD)?

 1. Az Ön által vásárolt termékről/szolgáltatásról akkor jelenthető ki, hogy jelentősen nem felel meg a leírtaknak, ha az valamilyen lényegi szempontból eltér a Fizetést Fogadó Féltől a vásárlás előtti utolsó alkalommal kapott leírástól (amely a kizárólag online bonyolított vásárlások esetén a Fizetést Fogadó Fél által a releváns online hirdetési felületen biztosított leírásnak tekintendő) („Vásárolt tétel leírása”). Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. Ön egy teljesen más tételt kapott. Például Ön egy könyvet vásárolt, de egy DVD-t kapott, vagy a dobozban nincs semmi, vagy a kapott szoftver nem az, amelyet vásárolt.
  2. Hamis színben tüntették fel a vásárolt tétel állapotát. Például a hirdetésben az „új” megjelölés szerepelt, de Ön egy használt terméket kapott.
  3. A vásárolt tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti.
  4. A vásárolt termékből fontos alkotóelemek vagy funkciók hiányoznak, és erről a hirdetés nem adott tájékoztatást.
  5. 3 tételt vásárolt a Fizetést Fogadó Féltől, de csak 2 tételt kapott.
  6. A vásárolt tétel a szállítás során megsérült.
 2. Nem jelenthető ki, hogy a vásárolt tétel jelentősen nem felel meg a leírtaknak (SNAD), ha az valamilyen lényegi szempontból nem tér el a vásárolt tétel leírásától. Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. A vásárolt tétel hibáját a Fizetést Fogadó Fél megfelelő módon ismertette a leírásban.
  2. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de miután Ön átvette azt, rájött, hogy mégsem ezt szerette volna.
  3. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
  4. A kapott tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használt állapotúként hirdették.
  5. Későbbi időpontra halasztottak egy rendezvényt, amelyre Ön jegyeket vásárolt.

13.9 Jogok átruházása

Amennyiben a PayPal kifizet egy, az Ön által az Ön kifizetését fogadó fél ellen benyújtott Reklamációt, Visszafordítást vagy Visszaterhelést, Ön átruházza a PayPalra a Fizetést Fogadó Féllel szemben fennálló összes jogát, előnyét és jogorvoslati lehetőségét. Jogi szakkifejezéssel élve ez azt jelenti, hogy Ön a PayPalt jelöli meg a Fizetést Fogadó Féllel vagy a kifizetéshez kapcsolódó harmadik felekkel szemben fennálló jogainak „jogutódjaként”, illetve a PayPalra „engedményezi” ezeket a jogokat, és tudomásul veszi, hogy saját hatáskörünkben meghozott döntésünk alapján jogunkban áll érvényt szerezni ezeknek a jogoknak, előnyöknek és jogorvoslati lehetőségeknek, akár közvetlenül, akár az Ön képviseletében.

13.10 Kettős megtérítés tilalma

Ha Ön közvetlenül a Fizetést Fogadó Féltől vagy egy harmadik személytől már jóvátételt kapott egy vásárlásra vonatkozóan, akkor nem jogosult jóvátételt kérni a PayPal Vásárlói védelemtől.

13.11 Rendezvényekre szóló jegyek

Bizonyos esetekben, amennyiben egy Egyesült Királyságban regisztrált PayPal-számlatulajdonostól vásárol jegyet vagy jogot egy rendezvényen való részvételre („Rendezvény”), az Ön által kifizetett összeget a PayPal letétben tartja az Ön számára, így a pénzösszeg haszonélvezeti joga a kérdéses Rendezvény tényleges dátumáig Önt illeti.

Vissza a tetejére

14. A PayPallal szemben felmerülő vitás ügyek

14.1 Először forduljon a PayPalhoz. Az Ön és a PayPal között felmerülő viták esetén mindig az a célunk, hogy megismerjük problémáit és reflektáljunk azokra, és ha lehet, megoldjuk őket. Ha ezt nem tudjuk az Ön számára kielégítő módon megtenni, igyekszünk semleges és költséghatékony megoldást biztosítani a vitás kérdések gyors lezárására. Az Önnél a szolgáltatásokkal kapcsolatban a PayPallal szemben felmerült vitás kérdéseket bármikor bejelentheti Ügyfélszolgálatunkon. Ehhez használja a „Súgó és kapcsolat” oldalon elérhető „E-mail küldése” hivatkozást, vagy hívja a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálható ügyfélszolgálati telefonszámot. vagy jelentkezzen be ehhez a Számlájába.

14.2 Az ECC-Net, a Financial Ombudsman Service és a CSSF. Ha panaszt szeretne tenni ellenünk, a következő felekhez fordulhat:

 1. Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net). Az ECC-Nettel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő oldalt: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 2. Az Egyesült Királyságban működő Financial Ombudsman Service (FOS). Kizárólag az Egyesült Királyságban élő Felhasználók számára – a FOS egy ingyenesen elérhető szolgáltatás,, amely segítséget nyújthat a PayPal és Ön között fennálló vitás kérdések megoldásában. Az FOS szolgáltatással kapcsolatos további információkért, illetve a kapcsolatfelvételért keresse fel a következő oldalt: http://www.financial-ombudsman.org.uk , vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF felelős a luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok prudenciális felügyeletéért. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. A CSSF-fel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő oldalt: http://www.cssf.lu, vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vissza a tetejére

15. Általános rendelkezések

15.1 Irányadó jog és joghatóság. A jelen Megállapodás és az Ön és mi közöttünk fennálló kapcsolat tekintetében Anglia és Wales jogszabályai az irányadóak, az Ön helyi kötelező jogainak alárendelve. Az olyan panaszok esetében, amelyek máshogy nem rendezhetők, Ön a jelen Megállapodásból vagy ahhoz kapcsolódóan, vagy a Szolgáltatásaink biztosításából eredően aláveti magát Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatóságának az Ön jogát arra vonatkozó jogának sérelme nélkül, hogy a PayPal ellen az adott ügyben Luxemburg illetékes bíróságain indítson eljárást. Egyszerűbben fogalmazva, „Anglia és Wales bíróságainak nem kizárólagos joghatósága” azt jelenti, hogy amennyiben Ön bíróság elé tudott vinni egy, a jelen Megállapodásból eredő ügyet, akkor az elfogadható bíróság egy Angliában vagy Walesben található bíróság lenne, de dönthet úgy is, hogy ehelyett egy másik ország bírósága elé viszi az ügyet.

15.2 Jogról való lemondás kizárása. Amennyiben egy Ön vagy mások által elkövetett jogsértés tekintetében a PayPal nem tesz lépéseket, azzal nem mond le azon jogáról, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítson.

15.3 Felelősség korlátozása. A PayPal kizárólag az általa a jelen Szerződés megszegéséből közvetlenül vagy észszerűen előreláthatóan keletkező veszteségekért vagy károkért vonható felelősségre, és akkor is csupán a jelen pont fennmaradó részében lefektetett korlátozások között.

 1. A PayPal, a vállalatcsoport többi tagja, a PayPal megbízásából vagy képviseletében tevékenykedő személyek és/vagy a PayPallal szerződéses viszonyban álló személyek semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő, az alábbi típusú veszteségekért vagy károkért (függetlenül attól, hogy a veszteség vagy kár szerződésszegésből vagy szerződésen kívül mulasztásból vagy más, legalább gondatlan cselekménybőlszármazik):
  1. elmaradt haszon; csökkent cégérték; üzletmenetet érintő kiesés; szerződés vagy várt megtakarítás elvesztése; akkor sem, ha az ilyen típusú károk felmerülésének lehetőségéről előzetes tájékoztatást kaptunk; vagy
  2. bármilyen jellegű adatvesztés vagy -sérülés; vagy
  3. bármilyen olyan veszteség vagy kár, amely nem közvetlenül abból ered, hogy a PayPal megszegte a jelen Szerződést; vagy
  4. a jelen Szerződés megszegése által közvetlenül okozott kár mértékét meghaladó veszteségek és károk (függetlenül attól, hogy ezek a veszteségek vagy károk bizonyíthatók-e).
 2. A jelen Szerződés rendelkezései nem korlátozzák felelősségünket a PayPal által megvalósított csalás, szándékos félrevezetés, súlyos gondatlanság, szándékos kötelezettségszegés, illetve a PayPalnak vagy alvállalkozóinak gondatlansága által okozott halál vagy személyi sérülés esetén, illetve csupán olyan mértékben korlátozzák a felelősségünket, amennyire a felelősség korlátozását vagy kizárását a hatályos jogszabályok megengedik.

15.4 Szavatosság kizárása. Olyan módon nyújtjuk Önnek a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásokat, infrastruktúrát, weboldalakat, szoftvereket és a rendszereket (ideértve a Szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is), hogy az Ön jogszabályban rögzített jogain kívül azokra semmilyen kifejezett vagy beleértett szavatosságot vagy feltételt nem vállalunk, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten rögzítésre került elemeket. A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol a Szolgáltatásunkkal kifizetett termékek és szolgáltatások fölött, és a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy eladó, akivel üzletel, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót, vagy hogy engedéllyel rendelkezik annak teljesítése. A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásaink, infrastruktúránk, weboldalaink, szoftvereink vagy rendszereink (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) bármely részéhez. A PayPal nem vállal felelősséget a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásaink, infrastruktúránk, weboldalaink, szoftvereink és rendszereink (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) esetében tapasztalható késésekért és hibákért. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPalnak javítások, karbantartás vagy új létesítmények vagy szolgáltatások bevezetése érdekében időközönként jogában áll korlátozni az Ön hozzáférését a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásainkhoz, infrastruktúránkhoz, weboldalainkhoz, szoftvereinkhez és rendszereinkhez (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is). A PayPal elvárható mértékű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat és bank- és hitelkártyákat érintő elektronikus ki- és befizetések időben megtörténjenek. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a weboldalunkon/-oldalainkon szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk az információ szolgáltatásakor a legjobb tudomásunk szerint pontosak legyenek. Nem tudjuk azonban minden körülmények között és minden kontextusban garantálni az ilyen információk pontosságát, ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra hagyatkozzon. Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy amely nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a PayPal Szolgáltatásainak valamelyikét vagy azok bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor a PayPal legalább két (2) hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy: (1) jogszabályi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót; vagy (2) az előzetes értesítés biztonsági kockázatot, vagy jelentős gazdasági vagy anyagi-műszaki terhet eredményezhet.

Kizárólag Ön felelős azért, hogy minden olyan, az Önre irányadó jogrendszerben érvényes jogszabályt, egyéb szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amely a Szolgáltatások használata kapcsán Önre vonatkozóan alkalmazandó lehet, ideértve többek között az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy a külföldi devizatranzakciókra vonatkozó előírásokat.

15.5 Kármentesítés/visszatérítés. Ön vállalja, hogy megvéd, kármentesít vagy kárpótol (a vonatkozó jogi kifejezéssel élve „kártalanít”) bennünket, továbbá, hogy mentesíti a PayPalt, vállalatcsoportunk más tagjait, alkalmazottjainkat vagy a nevünkben való eljárásra engedéllyel rendelkező személyeket (korlátozás nélkül ideértve a szolgáltatóinkat) minden olyan követelés és igény vonatkozásában (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel a fent megnevezettekkel szemben, és az Ön vagy az alkalmazottjai vagy ügynökei cselekvéséből és/vagy mulasztásából (vagy az Ön engedélyével az Ön nevében fellépő harmadik fél cselekedeteiből és/vagy mulasztásából), a jelen Szerződés megszegéséből, bármely jogszabály megszegéséből, harmadik fél jogainak a megsértéséből, az Ön PayPal-számlájának és/vagy a PayPal által, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásoknak, infrastruktúrának, weboldalaknak, szoftvereknek és rendszereknek (beleértve a Szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) a használatából ered.

15.6 Teljességi záradék és a harmadik felek jogai. A jelen Szerződés (illetve az ahhoz tartozó Mellékletek) tartalmazzák a Szolgáltatásokra vonatkozóan Ön és a PayPal között létrejövő jogviszony összes feltételét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a szerződésből, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad. A szerződésekre (harmadik felek jogaira) vonatkozó 1999-es törvény értelmében a jelen Szerződésben félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen Szerződésben bármely feltételére hivatkozzanak, illetve annak érvényesítését megkíséreljék (kivéve a PayPal-csoport által a jelen Szerződés értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik felek attól függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

15.7 Szellemi tulajdon – Szoftverek felhasználási engedélyeinek (szoftverlicencek) biztosítása. Azon, a PayPal által biztosított szoftverek (például API-k, fejlesztői eszközök vagy más alkalmazások) esetében, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek egybe vannak építve szolgáltatóink szoftvereivel, rendszereivel vagy szolgáltatásaival, és amelyeket letöltött, illetve bármilyen más módon megnyitott számítógépén, eszközén vagy más platformon, a PayPal és licencadói visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott, kizárólag személyes használatra szóló licencet biztosítanak Önnek a fent leírt típusú szoftverek, illetve az ezekhez tartozó frissítések, fejlesztések, új verziók és csereszoftverek elérésére és/vagy használatára, amelyet a vonatkozó dokumentumok is szabályoznak. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Ön köteles betartani a szoftverekhez tartozó dokumentumokban szereplő, a végrehajtással, hozzáféréssel és felhasználással kapcsolatos feltételeket, valamint minden olyan, tőlünk származó utasítást, amelyet időről időre a Szolgáltatásokkal kapcsolatban biztosítunk (korlátozás nélkül ideértve minden olyan, a végrehajtással és felhasználással kapcsolatos követelményt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és a fizetésikártya-rendszerek szabályainak és előírásainak betartása érdekében kérünk Öntől). Ha Ön nem tartja be a PayPal utasításait és a bevezetéssel, illetve felhasználással kapcsolatos követelményeket, akkor az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik fél által elszenvedett kárért felelősséggel fog tartozni. A PayPal előzetes értesítést követően bármely szoftvert frissíthet vagy megszüntethet. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a Szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen harmadik féltől származó anyagokra. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamísít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverből vagy bármely harmadik fél anyagából vagy technológiájából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó technológiák alapján. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekben foglalt, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal weboldalán használt, harmadik felek által biztosított alkalmazásokra az a felhasználási engedély (licenc) vonatkozik, amelyben a szoftver szolgáltatójával megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem jogosultja azoknak, illetve nem bír befolyással azokra vonatkozóan és semmilyen felelőssége és kötelezettsége nincs az olyan, harmadik felektől származó szoftveres alkalmazásokat illetően, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely weboldalunkon, szoftverünkben és/vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha Ön a PayPal weboldalán elérhető Szolgáltatásokat, vagy más, a PayPal vagy egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalt vagy platformot használ, és nem tölti le a PayPal szoftvereit, illetve nem használ harmadik felektől származó szoftveres alkalmazásokat a PayPal weboldalán, akkor ez a pont nem irányadó arra vonatkozóan, hogy Ön a bértárolt Szolgáltatásokat hogyan használja.

15.8 Szellemi tulajdon – Tartalomra vonatkozó felhasználási engedélyek (tartalomlicencek) biztosítása.

a. A PayPal által biztosított felhasználási, illetve használati engedélyek

Logó- és Szolgáltatásazonosítók: A PayPal weboldalát/weboldalait azonosító URL-címek, a „PayPal” szó, valamint a weboldalainkon biztosított termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó logók szerzői jogi jogosultja a PayPal, illetve a PayPal vagy a részére felhasználási vagy használati engedélyt adók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsprogram vagy szerzői jogi jogosultja a PayPal, vagy azok a PayPal szolgáltatási védjegyei, védjegyei és/vagy jogvédett kereskedelmi arculatai. Ezeket kizárólag előzetes írásos engedéllyel lehet másolni, imitálni, módosítani, átdolgozni vagy felhasználni. A kereskedők bizonyos esetekben előzetes írásos beleegyezés nélkül is felhasználhatják a PayPal által kereskedőinek szolgáltatásaink, aukciós eszközeink vagy partnerprogramjaink keretében átadott HTML formátumú logókat, de kizárólag abból a célból, hogy a kereskedő saját weboldalán jelezze, hogy lehetővé teszi a szolgáltatáson keresztüli fizetést, és weboldaláról a Szolgáltatásra irányítsa át az internetes forgalmat. Ezt az engedélyt azonban saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból visszavonhatjuk. Ezeket a HTML formátumú logókat tilos bármilyen módon módosítani vagy megváltoztatni, a PayPalra vagy a Szolgáltatásra nézve előnytelen módon használni, illetve olyan módon megjeleníteni, amely arra utal, hogy a PayPal támogatja vagy szponzorálja Önt. A PayPal weboldalára és az azon található tartalmakra vonatkozó jogok, jogcímek és érdekeltségek kizárólag a PayPalt és a részére felhasználási vagy használati engedélyt adókat illetik.

b. Az Ön által biztosított felhasználási, illetve használati engedélyek (licencek)

Az Ön vállalkozásával kapcsolatos szellemi tulajdonok: Ön az egész világra kiterjedően jogot biztosít a PayPal-csoport részére a vállalkozása nevének, védjegyeinek és logójának weboldalunkon, illetve mobil- és webes alkalmazásainkban történő felhasználására és használatára a vállalkozásával és a vállalkozás termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás céljából.

Az Ön által szolgáltatott tartalmak: Amikor Ön tartalmakat ad át nekünk, illetve tartalmakat jelenít meg a Szolgáltatások használatával (mindkét esetben közzététel céljából, akár online, akár offline módon), Ön nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, arra további felhasználási engedélyezési (akár többszörösen is) jogot biztosít a PayPal-csoport számára a tartalommal összefüggő szerzői jogok, nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos jogok, védjegyek, adatbázishoz fűződő szerzői jogok és egyéb, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok gyakorlására, amely a jelenleg ismert és a jövőben esetlegesen bevezetésre kerülő bármilyen médiumra vonatkozóan érvényes. Ön ezenfelül a hatályos jogszabályok által engedélyezett legnagyobb mértékben lemond személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jellegű jogokat a PayPal-csoporttal, annak alhasználati engedélyeseivel (licencvevőivel) és engedményeseivel szemben. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az alábbiak egyike sem sért szellemi tulajdonhoz fűződő jogosultságokat: az Ön által nekünk átadott tartalmak, a tartalmaknak a Szolgáltatásokon keresztül történő közzététele, valamint a tartalmak (és az azok alapján készült származékos művek) PayPal-csoport által a Szolgáltatásokkal összefüggésben történő felhasználása, illetve használata.

15.9. Harmadik felek engedélyeinek kezelése.

a. Engedélyek általában véve. Ön jogosult kifejezetten megadni, visszavonni és kezelni az egyes harmadik feleknek az Ön képviseletében elvégezhető tevékenységekre vonatkozóan adott engedélyeket. Bizonyos esetekben erre számlájára való bejelentkezés útján, más esetekben közvetlenül a harmadik féllel van lehetősége. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, a PayPal jogosult az Ön PayPal-számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

b. Engedéllyel rendelkező, harmadik félhez tartozó szolgáltatások használata az Ön számlainformációinak elérésére

Ha Ön engedélyezi, hogy:

 1. a vonatkozó jogszabályok szerint számlainformációs szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező harmadik fél szolgáltató („számlainformáció-szolgáltató”) az Ön nevében hozzáférjen a számlájával kapcsolatos információkhoz; vagy
 2. harmadik fél kártyakibocsátó megerősíthesse, hogy egy kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összeg rendelkezésre áll-e az Ön PayPal-számláján,

  akkor:
 3. a jelen Megállapodás (korlátozás nélkül ideértve a 2.3 szakaszt) továbbra is érvényes Önre és Önnek az adott információhoz a számlainformáció-szolgáltató vagy kártyakibocsátó igénybe vételével történő hozzáférésére; továbbá
 4. Ön felelősséggel tartozik a PayPal felé:
  1. a tevékenységekért, amelyeknek az Ön képviseletében történő végrehajtását engedélyezi a számlainformáció-szolgáltató vagy kártyakibocsátó számára; valamint
  2. a 15.9.d. szakasz (Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében) értelmében,

az Ön kötelező érvényű, törvényben biztosított jogainak és a 12. szakasz (Hibák és illetéktelen tranzakciók) rendelkezéseinek betartásával.

c. Engedéllyel rendelkező, harmadik félhez tartozó szolgáltatások használata a kifizetés Ön általi kezdeményezésére

Ha Ön a vonatkozó jogszabályok szerint fizetéskezdeményezési szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező harmadik fél szolgáltató („fizetéskezdeményezési szolgáltató”) számára engedélyt ad, hogy az Ön nevében fizetést kezdeményezzen, akkor:

 1. a jelen Megállapodás (korlátozás nélkül ideértve a 4.1. szakasztól a 4.6. szakaszig terjedő rendelkezéseket, valamint a 4.10. szakaszt) továbbra is érvényes Önre és a fizetéskezdeményezési szolgáltató által Önnek kezdeményezett kifizetésre; továbbá 
 2. Ön felelősséggel tartozik a PayPal felé:
  1. a tevékenységekért, amelyeknek az Ön képviseletében történő végrehajtását engedélyezi a fizetéskezdeményezési szolgáltató számára; valamint
  2. a 15.9.d. szakasz (Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében) értelmében,

az Ön kötelező érvényű, törvényben biztosított jogainak és a 12. szakasz (Hibák és illetéktelen tranzakciók) rendelkezéseinek betartásával.

d. Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében.

Azzal, hogy bármilyen módon bármilyen harmadik félnek engedélyt ad, Ön nem mentesül a jelen megállapodásból származó kötelezettségek teljesítése alól. Ön vállalja, hogy nem vonja felelősségre a PayPalt az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért, illetve hogy kármentesíti a PayPalt az ilyen kötelezettségek esetére.

15.10 A PayPal mint bejelentkezési módszer. Ha Ön a PayPal használatával jelentkezik be külső weboldalakra vagy mobilalkalmazásokba, a PayPal jogosult megosztani az Ön bejelentkezési státuszát, illetve az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és Számlaadatokat a jelen Szolgáltatást bejelentkezési módszerként kínáló harmadik felekkel, annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosítani tudják Önt. A PayPal nem enged hozzáférést PayPal-számlájához ezeknek a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével utal át kifizetéseket Számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Ha Ön látogatók számára a weboldalára, alkalmazásába vagy az adott ügyfél számlájára való bejelentkezésre használható módszerként kínálja ezt a Szolgáltatást, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követni a integrációs kézikönyvekben és útmutatókban szereplő specifikációkat.. A PayPal nem garantálja a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem tesz vállalásokat arra vonatkozóan. A PayPal nem osztja meg Önnel az adott felhasználóra vonatkozóan a PayPalnál elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési státuszt), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy a PayPal átadja ezeket az információkat Önnek.

15.11 Vállalati ügyfelek. Ha Ön nem fogyasztó (azaz olyan természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy professzionális célokból használja a szolgáltatásokat), és nem is 1 millió angol fontnál alacsonyabb éves bevétellel rendelkező mikrovállalkozás vagy jótékonysági szervezet, a PayPal „Vállalati Ügyfélnek” tekinti Önt. Ebben az esetben a Szolgáltatás Ön általi használatára a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelv (PSD2) bizonyos rendelkezései is érvényesek lehetnek. Ebben az esetben Ön szavatolja és vállalja a PayPal felé, hogy a jelen Szerződés megkötésekor, illetve minden más releváns szolgáltatási feltétel elfogadásakor Ön Vállalati Ügyfélnek számít, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés feltételei Önre nézve a következők szerint módosulnak:

 1. Ön nem jogosult visszatérítésre az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések (azaz a fogadó fél, például egy kereskedő által kezdeményezett kifizetési tranzakciók) után (lásd a 4.8. és a 12.5. pontokat);
 2. amennyiben hibát, jogosulatlan tranzakciót és/vagy a Fizetési Eszközzel vagy a Számlájával kapcsolatos hűtlen kezelést vagy engedély nélküli felhasználást észlel, a 12.1. és a 12.2. pontoknak megfelelően a vélt hiba vagy Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés dátumától számított 60 napon belül köteles értesíteni minket. Ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy lépéseket tenni az értesítést követően;
 3. a jogosulatlan tranzakciókért a 12.4. pont értelmében csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha Ön 60 napon belül értesített minket a hibáról vagy a Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés ről; és
 4. Ön csak akkor nyújthat be panaszt az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatásán keresztül a 14.2. pontban ismertetett módon, ha megfelel az FOS által a jogosult igénylőkre vonatkozóan időről időre közzétett feltételeknek.

Vállalati ügyfélként Ön elfogadja, hogy a PayPal jogosult, de nem köteles teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EU vagy az EGT tagállamaiban végrehajtó jogszabályokban, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”). Ezenfelül Ön elfogadja, hogy a PSD2 72. cikke és 89. cikke, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a PayPal szolgáltatásainak Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül a PayPal nem köteles megtéríteni Önnek a PSD2 III. címében és 72. és 89. cikkében vagy a PSD2 átültetéseinek megfelelő rendelkezéseiben leírt esetekben Ön által elszenvedett veszteségeket és károkat.

Vissza a tetejére

16. Definíciók

„Számla” vagy „PayPal-számla”: Személyes, Üzleti vagy Premier típusú számla.

„Fedezet hozzáadása”: az a folyamat és/vagy funkció, amelynek keretében számlája kezelőfelületéről pénzt tölthet fel egyenlegére bankszámlájáról.

„Szerződés”: jelen szerződés, ide értve ennek minden, később elfogadott módosítását.

A „számlainformáció-szolgáltató” jelentését a 15.9.b. szakasz tartalmazza.

„Engedély” vagy „Engedélyezés”: az a folyamat, amelynek folyamán Ön engedélyt ad egy kereskedőnek vagy más harmadik félnek arra, hogy pénzt vonjon le az Ön Számlájáról (az „Engedélyezett” megjelölés is ennek megfelelően értendő).

„Egyenleg”: az a teljes e-pénzösszeg, amelyet Ön a PayPal-számláján tárol.

„Banki megerősítés folyamata”: ellenőrzési eljárás, amelyet a PayPal jogosult előírni Önnek a küldési, fogadási vagy átutalási korlát megszüntetése, illetve az Ellenőrzött státusz megszerzése érdekében. Ennek keretében a PayPal általában két kisebb összeget utal az Ön bankszámlájára. A Banki Megerősítés folyamatának elvégzéséhez Önnek meg kell adnia Számláján az Önnek küldött átutalások adatait. A Banki Megerősítés folyamatáról további információkat talál a PayPal weboldalán keresztül elérhető PayPal Súgóközpontban. „Banki Finanszírozású Kifizetés”: olyan kifizetés, amelyet teljes mértékben a bankszámlájáról fedezett (adott esettől függően).

„Üzleti Számla”: elsődlegesen üzleti, azaz nem személyes, családi vagy háztartási célokra használt számla.

„Munkanap”: olyan nap, amely nem szombat és nem vasárnap, és amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak (azaz amelyen nem kizárólag a 24 órás elektronikus banki szolgáltatásokat biztosítják).

„vásárló”: az a Felhasználó, aki árucikkeket és/vagy szolgáltatásokat vásárol, és azokért a Szolgáltatásokon keresztül küldi el a kifizetést.

„naptári év”: a január 1. és december 31. közötti időszak az adott évben.

„Kártyafeldolgozási Szerződés”: az a kereskedelmi szereplők közötti szerződés, amelyet a kereskedelmi szereplők kötelesek közvetlenül megkötni a PayPal fizetési műveletek feldolgozójával, illetve feldolgozóival.

A „Módosítás” jelentését az 1.6. pont tartalmazza.

„Visszaterhelés”: a kifizetésre vonatkozóan a vásárló által a hitelkártya-kibocsátó szolgáltatónál vagy vállalatnál közvetlenül benyújtható kifogás.

„Reklamáció” a kifizetést küldő fél által a kifizetésre vonatkozóan közvetlenül a PayPalnál benyújtható kifogás. Ide tartoznak többek között a 13. pontban részletezett PayPal Vásárlói védelem keretében benyújtott kifogások.

„Kereskedelmi Tranzakció”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.1. pontjában.

„Hitelkártyás Készpénzfelvételt Engedélyező Régió”: a következő országok: Olaszország, Luxemburg, Litvánia, Bulgária, San Marino, Szlovákia, Lettország, Románia, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Málta, Gibraltár és Liechtenstein (és minden más régió, amelyet a PayPal időről időre közzétesz weboldalán/weboldalain).

„Határon Átnyúló”: a tranzakciós díjak kiszámításának viszonylatában használt jelentését lásd az 1. sz. Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Ügyfélszolgálat”: a PayPal ügyfélszolgálata, amely elérhető egyrészt online, a „Súgó és kapcsolat” menüpontban található „E-mail küldése” hivatkozáson keresztül, másrészt a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálható ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül.

adatkezelő” (vagy kizárólag az 5.7 szakasz alkalmazásában egyszerűen „kezelő”) „adatfeldolgozó” (vagy kizárólag az 5.7 szakasz alkalmazásában egyszerűen „feldolgozó”) és „érintett”: e kifejezések definícióját lásd a hatályos adatvédelmi jogszabályokban.

Adatvédelmi jogszabályok”: az Európai Unió 95/46/EK irányelve vagy 2016/679/EU rendelete (az utóbbi közismert nevén az EU általános adatvédelmi rendelete), valamint minden kapcsolódó rendelkezés vagy jogszabály és más adatvédelmi törvény, rendelkezés, követelmény vagy kódex, ami a PayPal-szolgáltatások biztosítására vonatkozik, például a PayPal belső, kötelező érvényű vállalati szabályzata.

„Nap”: naptári nap.

„Alapértelmezett Fizetési Források”: amennyiben Ön nem választott Előnyben Részesített Fizetési Forrást, a rendszer az Alapértelmezett Fizetési Forrásokat használja a 3.7. pontban leírt sorrendben.

„Vitaeljárás”: a PayPalhoz közvetlenül, a Vitarendezési Központon keresztül benyújtott vitás ügy. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szerződés 13. pontja tartalmazza.

„Belföldi”: a kifizetéshez kapcsolódó díjak kiszámításának viszonylatában használt jelentését lásd az 1. sz. Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.3. pontjában.

„eBay”: az eBay, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (az adott esettől függően).

„E-csekk”: a bankszámlájáról az egyenlegére küldhető fizetés egy típusa (amelynek végrehajtása a bank felelőssége), amelynek célja, hogy fedezzen egy, Ön által egy másik felhasználónak küldendő későbbi kifizetést. A bankszámláról indított kifizetés összegét a PayPal egészen addig függőben tartja, amíg el nem múlt a sorban álló tételek kockázata. A másik felhasználó ezt követően kapja meg a kifizetést. Lásd a 3.3. szakasz rendelkezéseit.

„E-pénz”: a PayPallal szembeni követelésként reprezentálható monetáris érték, amelyet elektronikus eszközökön tárolnak, pénzösszegért cserébe bocsátanak ki, és a PayPaltól eltérő személyek is elfogadnak kifizetésként. Jelen Szerződés egymással helyettesíthetőként kezeli az „E-pénz”, „pénz” és „forrás” kifejezéseket. Ezenfelül megjegyezzük, hogy a Szolgáltatásokon keresztül történő kifizetések esetén E-pénzösszeg kifizetéséről beszélünk.

„Európa I”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Európa II”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Európai Gazdasági Térség” vagy „EGT”: az Európai Unió országaink kívül Izland, Norvégia és Liechtenstein.

„Rendezvény”: jelentését lásd a 13.11. pontban.

„Díjak”: a jelen Szerződés szerinti 1. számú Mellékletben (Díjszabási Táblázat) szereplő összegek.

„Teljeskörű Felhasználó”: az Egyesült Királyságban vagy valamely Releváns Országban regisztrált PayPal-számlával rendelkező Felhasználó.

„Fizetési forrás”: a külső fizetési mód, amelynek használatával a felhasználó automatikusan e-pénzt tehet egyenlegére a PayPalon keresztüli tranzakciók finanszírozására. A fizetési tranzakciókhoz felhasznált egyenleg finanszírozására a következő fizetési módok állnak rendelkezésre: bankszámla – azonnali átutalás, bankszámla – e-csekk, hitelkártya és bankkártya (bizonyos esetekben a feltöltőkártyák is).

„Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés”: jelentését lásd a 12.1. pontban.

„Adat”: minden olyan bizalmas és/vagy személyi azonosításra alkalmas vagy más információ, amely egy Számlához vagy Felhasználóhoz köthető, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: név, e-mailcím, postacím/szállítási cím, telefonszám és pénzügyi információk.

„Azonnali Átutalás”: a küldő fél bankszámlájáról finanszírozott kifizetés, amelynek összegét a PayPal azonnal jóváírja a fogadó félnél.

„Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamat”: hitelesítési eljárás, amelynek lefolytatását a PayPal jogosult előírni az Ön számára a küldési, fogadási vagy átutalási korlát megszüntetése, illetve a Hitelesített státusz megszerzése érdekében. Ennek keretében a PayPal „hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolási és -megerősítési díjat” terhel az Ön kártyájára. Ezt követően be kell jelentkeznie Számlájába, és meg kell adnia a számlakivonaton a „hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolási és -megerősítési díjhoz” tartozóan megjelenő négyjegyű megerősítési kódot (lásd az 1. számú Mellékletet). A Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamatról további információkat talál a PayPal weboldalán keresztül elérhető PayPal Súgóközpontban.

„Tömeges Kifizetés” (más néven „Kifizetések”): e funkció segítségével egyszerre több kifizetést is le lehet bonyolítani. Az Öntől kapott, Tömeges Kifizetésre utasító kötegelt fájlok jelen Szerződés szempontjából Fizetési Megbízásnak tekintendők. Ezekre a 4.1. pont rendelkezései vonatkoznak.

„Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelem”: a kifizetés engedélyezése és a kifizetés kereskedő általi feldolgozása között eltelt idő.

„Mikrovállalkozás”: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás.

„Észak-Európa”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Nem érkezett meg”: arra hivatkozással benyújtott kifogás, hogy a vásárló nem kapta meg a vásárolt tételt.

„Elégtelen Fedezet Kockázata”: annak kockázata, hogy a bank esetleg visszavonhatja a banki finanszírozású kifizetést, amennyiben nincs elég fedezet a kifizetést kezdeményező bankszámlán.

„Fizetési Számla”: jelentését jelen Szerződés bevezetése határozza meg.

„Fizetési Eszköz”: a PayPal weboldalán/weboldalain megadott, a Felhasználó számára a PayPal-szolgáltatások elérését és/vagy használatát lehetővé tevő minden eljárás, utasítás vagy követelmény.

„Fizetési Megbízás”: az Ön által érvényesen a PayPalhoz intézett utasítás, amelyben kéri egy kifizetési tranzakció végrehajtását.

„Fizetést Fogadó Fél”: jelentését lásd a 11.1. pontban.

„Fizetés Ellenőrzése”: e folyamat leírását lásd jelen Szerződés 4. pontjában.

„PayPal”, „mi” vagy annak ragozott alakjai: a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. nevű vállalat, székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, illetve a vállalat esetleges jogutódjai, és minden olyan személy, akire a vállalat átruházta jelen Szerződésből eredő jogait.

„PayPal Üzleti Kifizetés”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A3.12. pontjában.

„PayPal Vásárlói védelem”: a 13. pontban körülírt PayPal Vásárlói védelem elnevezésű program.

„PayPal Credit”: a PayPal márkacsoportba tartozó, személyes online megújuló hitelszámla, amelyet felhasználhat a Számlájából indított kifizetések finanszírozására.

„PayPal-csoport”: a PayPal Holdings Inc., annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (ezek közé tartozik többek között a PayPal is), mindig az adott helyzetnek megfelelően.

„PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció”: a PayPal Mobilalkalmazásából elérhető PayPal POS-funkció, amelynek segítségével a Felhasználó kifizetheti egy másik Felhasználónak (általában egy kereskedőnek) a beszerzett árucikkeket vagy szolgáltatásokat. Ezzel a fizetést küldő Felhasználó megjelöli másik Felhasználót (azaz a kereskedőt) és engedélyezi számára a kifizetés fogadását. A PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció „PayPal-bejelentkezés” vagy „bejelentkezéses fizetés” néven is ismert.

„PayPal Mobilalkalmazás ”: mobileszközökön futó alkalmazás, amellyel a Felhasználó mobileszközről is el tud végezni bizonyos, a PayPal Számlával kapcsolatos tranzakciókat.

„PayPal POS-funkció”: minden olyan, a PayPal által biztosított funkció, amelynek segítségével a Felhasználó árucikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kifizetést fogadhat saját PayPal-számláján, és amelynél a Felhasználó kifejezetten egy fizikai értékesítési ponton (például egy üzletben) kezdeményezi a kapcsolódó tranzakció teljesítését.

„PayPal weboldal/weboldalak”: minden olyan URL-cím (például www.paypal.co.uk), amelyen keresztül a Szolgáltatásokat biztosítjuk Önnek.

„Személyes Számla”: elsődlegesen személyes, családi vagy háztartási célokra használt számla.

személyes adatok”: jelentését lásd az adatvédelmi jogszabályokban.

„Személyes Tranzakció”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.2. pontjában.

A „fizetéskezdeményezési szolgáltató” jelentését a 15.9.c. szakasz tartalmazza.

„Szabályzat” vagy „Szabályzatok”: bármely, az Ön és a PayPal között a PayPal weboldalán/weboldalain keresztül, illetve a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban létrejött szerződés és az ennek folyamán elfogadott szabályzatok.

„Szerződési Feltételek Frissítése”: a Módosításokra vonatkozó előzetes értesítés, amelyet a PayPal írásban is az Ön rendelkezésére bocsáthat.

„Előre elfogadott kifizetés”: a szolgáltatás használatával Ön által végzett kifizetés, amelyet a PayPal egy Ön által felhatalmazott harmadik féltől kapott fizetési megbízás alapján indít el (ilyen harmadik fél lehet például egy üzlet vagy más kereskedő). Az ilyen típusú kifizetések más néven az automatikus kifizetések.

„Előnyben Részesített Fizetési Forrás”: az a Fizetési Forrás, amelyet Ön az Alapértelmezett Fizetési Források helyett kiválasztott a kifizetés finanszírozására.

feldolgozás”: (és a kifejezésből leszármaztatott egyéb fogalmak) kizárólag az 5.7 szakasz értelmezésében használt jelentését lásd az adatvédelmi jogszabályokban.

„PSD2”: jelentését jelen megállapodás második bekezdése határozza meg.

„Releváns Országok”: az Egyesült Királyság, az EU többi tagállama, Liechtenstein és San Marino.

„Tartalék”: a Számlájára érkező pénz összegének bizonyos része vagy százaléka, amelyet a PayPal a Visszafordítások, Visszaterhelések, Reklamációk vagy más, az Ön Számlájával és/vagy a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban felmerülő kockázati források, kárveszély és/vagy felelősség elleni védekezés érdekében visszatart.

„Tartalékszámla”: jelentését jelen Szerződés bevezetése határozza meg.

„Vitarendezési Központ”: a PayPal vitarendezési központja. Ennek eléréséhez jelentkezzen be a Számlájába, és ugrojon a „Saját számla” oldalra. A PayPal időről időre más módszereket is elérhetővé tehet a Vitarendezési Központ eléréséhez.

„Az EU többi tagállama”: az Európai Unió azon tagállamai, ahol a PayPal szolgáltatásai elérhetők, és amelyek nem szerepelnek a következő felsorolásban: Ausztria, Belgium, Horvátország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság.

„Korlátozott Tevékenységek”: a jelen Szerződés 9. pontjában felsorolt tevékenységek.

„Visszafordítás”: az az eset, amikor a PayPal visszautalja a feladó félnek vagy egy másik harmadik félnek az Ön számlájára már beérkezett kifizetést, mivel (a) a kifizetés ellen a vásárló kifogást nyújtott be közvetlenül a bankjánál; és/vagy (b) a kifizetést bármilyen más okból (kivétel: a PayPal vásárlói védelem keretében kezdeményezett Visszaterhelés vagy Reklamáció) eltávolítottuk Egyenlegéről, ideértve korlátozás nélkül a következőket: (i) a kifizetés a Felhasználási feltételekbe ütközött vagy alapos okunk van feltételezni, hogy a Felhasználási feltételekbe ütközött; vagy (ii) a küldő fél nem engedélyezte a kérdéses harmadik fél számára a kifizetés összegét a harmadik fél által kezdeményezett kifizetésre vonatkozó érvényes engedéllyel (lásd a 4.8. pontot); vagy (iii) a kifizetés finanszírozására szolgáló banki átutalást a bank bármilyen okból visszavonta; és/vagy (c) a kifizetést a PayPal belső kockázatmodellezési rendszere a kifizetéssel kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében visszafordításra ítélte. A „Visszafordítva” kifejezés ennek megfelelően értendő.

Az „eladó” és a „kereskedő” azonos jelentésű szavak, ezeken olyan Felhasználót értünk, aki árucikkeket és/vagy szolgáltatásokat értékesít, és a Szolgáltatásokon keresztül fogadja az ezekért járó fizetséget.

„Pénz küldése”: a Szolgáltatásokon keresztüli pénzküldési lehetőséget jelenti.

„Szolgáltatások”: minden olyan termék, szolgáltatás, tartalom, megoldás, technológia vagy funkció, amelyet a PayPal és bármely kapcsolódó weboldal, alkalmazás és szolgáltatás kínál.

„Jelentősen nem felel meg a leírtaknak”: definícióját lásd a jelen Szerződés 13.8. pontjában.

„Különleges finanszírozási megoldások”: jelentését lásd a 3.5. szakaszban.

„Tranzakciós Kockázat”: annak a tényleges, a PayPal által előzetesen számításba vett vagy a PayPal vélekedése szerint létező kockázata, hogy az Ön részéről bármely Kereskedelmi Tranzakcióval kapcsolatban Önnek a PayPal vagy egy harmadik fél felé fennálló kötelezettsége negatív befolyást gyakorol a PayPal pozíciójára (korlátozás nélkül ideértve a következő eseteket: (i) Vitaeljárásokkal, Reklamációkkal, Visszaterhelésekkel, Visszafordításokkal, Díjakkal és büntetésekkel kapcsolatos kockázatok, (ii) annak kockázata, hogy egy eladó nem teljesíti a vásárlóival kötött szerződéseket, (iii) a kifizetés beérkezését követően nem azonnal kiszállítandó tételek értékesítésével járó kockázat és (iv) a PayPalnál vagy egy harmadik félnél a kérdéses kifizetéssel kapcsolatban felmerülő kötelezettség bármilyen más jellegű kockázata). Tranzakciós Kockázatoknak számítanak például a következők: (a) rendezvényekre vagy koncertekre szóló jegyek esetében az adott rendezvény vagy koncert tényleges megrendezésének pillanatáig fennálló kockázat és (b) az utazással kapcsolatos tranzakciók esetében a kérdéses árucikkek vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátásának időpontjáig fennálló kockázat. A PayPal időről időre értesítést küld Önnek más konkrét körülményekről, amelyek esetében a jelen Szerződés szerinti Tranzakciós Kockázat áll vagy állhat fenn.

„Jogosulatlan Kifizetés”: a vásárló által emelt, arra vonatkozó kifogás, miszerint nem ő indította a kifizetést, illetve hogy a kifizetést indító személynek nem volt engedélye a művelet elvégzésére.

„Egyedi Azonosító”: több jelentéssel bír: (1) PayPal-kifizetés lebonyolítása esetén az e-mailcím, mobiltelefonszám vagy más azonosító, amelyen keresztül értesítéseket küldünk Önnek, és amelyet a jó pénzügyi helyzetű PayPal-számlájához regisztrált; vagy (2) a Számláról való pénzfelvétel esetén: az Ön bankszámlájának adatai (azaz IBAN/bankazonosító és bankszámlaszám) vagy hitelkártyájának azonosító adatai (azaz kártyaszám és CVV2-kód).

„Egyesült Királyság”: a Nagy Britanniából és Észak-Írországból álló Egyesült Királyság.

„Felhasználó”, „Ön” vagy az „Öné”: Ön és minden más személy vagy szervezet, amely félként részt vesz a PayPallal kötött jelen Szerződésben, illetve amely használja a Szolgáltatásokat.

„Hitelesített”: ez a megjelölés arra utal, hogy a Felhasználó elvégezte a hitelesítési eljárást, és megerősítette személyazonosságát a PayPalnál.

Vissza a tetejére

1. számú Melléklet Díjszabási Táblázat

 

Ön tudomásul veszi, hogy a PayPalnak jogában áll saját Díjait még az Ön Számláján történő jóváírás előtt levonni az általa átutalt összegekből.

A fogadott vagy küldött kifizetésekre vonatkozó Díjakat az alábbiak szerint állapítjuk meg:

 • milyen típusú tranzakcióhoz tartozik a kifizetés (azaz, hogy Kereskedelmi Tranzakcióról, Személyes Tranzakcióról vagy más típusú tranzakcióról van-e szó); és
 • Határon Átnyúló vagy Belföldi kifizetésről van-e szó, és/vagy milyen Fizetési Forrást használnak a kifizetés finanszírozásához.

Más számlatevékenységek és események is díjkötelesek lehetnek a jelen Szerződésben foglaltak szerint

További információkért lásd a jelen 1. számú Melléklet A4 pontjában található Szószedet című részt.

Az itt megtalálható Díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem a PayPal által fizetendő, illetve nem a PayPal által kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk. A Szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Az Ön Számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben bocsátjuk az Ön rendelkezésére (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie számlájára). Ön köteles minden általunk felszámított díjat beszámítás és egyéb levonások nélkül kifizetni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a PayPal valamiben mulasztást követett el. A jelen Szerződésben meghatározottakon felül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll költséget elszámolni. Ezekről a költségekről akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

 

A1. Személyes Tranzakciónak minősülő kifizetések Díjai

Vegye figyelembe, hogy a díjat a küldő fél fizeti. További információkért olvassa el a jelen 1. számú Melléklet A4.2.3. részét.

A Személyes Tranzakciónak minősülő Kifizetések Díját a kifizetés elvégzése során jelezzük. 

A százalékos díj és/vagy rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.5, A4.6 és A4.7 részét.

A1.1 Személyes Tranzakciónak minősülő Belföldi kifizetések díjai

Tevékenység

Díj 

A személyes tranzakciónak számító belföldi fizetés küldése

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

 

A1.2 A Határon Átnyúló, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetési műveletek Díja

A1.2.1 Az Európai gazdasági térség területére euróban vagy svéd koronában indított személyes nemzetközi tranzakciók

Tevékenység

Díj.

Nemzetközi személyes tranzakciók indítása az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

 

A1.2.2 Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók

A1.2.2.1 Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Gibraltáron regisztrált lakcímmel rendelkező felhasználók részére:

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen Díjakat fogunk felszámítani a különböző országok szerinti (tehát az Ön szempontjából külföldön) illetékességű személynek küldött, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Keresse meg az országot vagy az országcsoportot, amelyben a fogadó fél a bejegyzett címe található. További részleteket a jelen 1. díjszabás A4.4. része tartalmaz. Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos benne (második oszlop).

2. lépés. Az utalni kívánt összeg alapján keresse meg a vonatkozó díjat (harmadik–ötödik oszlop).

Tevékenység

A fogadó fél számlája szerinti ország

A következő összegek tranzakciós díjai: ^^

0,00–49,99 GBP

† 

50,00–99,99 GBP

 

100,00+ GBP

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

 

 

0,99 GBP

1,99 GBP

1,99 GBP

Bármely egyéb ország^

0,99 GBP

 

 

1,99 GBP

 

 

3,99 GBP

 

 

†, Ha a tranzakció GBP-től eltérő pénznemben történik, a levont összeget a GBP alapján határozzuk meg. Ennek kiszámításához a 8.2. fejezetben ismertetett váltási árfolyamot vesszük alapul.

A1.2.2.2 Egyéb releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók részére

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen Díjakat fogunk felszámítani a különböző országok szerinti (tehát az Ön szempontjából külföldön) illetékességű személynek küldött, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Keresse meg az országot vagy az országcsoportot, amelyben a fogadó fél a bejegyzett címe található. További részleteket a jelen 1. díjszabás A4.4. része tartalmaz. Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos benne (második oszlop).

2. lépés. Keresse meg a vonatkozó díjat (harmadik oszlop).

Tevékenység

A fogadó fél számlája szerinti ország

Díj

^^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

 

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^

3,99 EUR

 ^ Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e a kérdéses országban regisztrált fogadó fél számára.

^^ További részletekért tekintse meg a jelen 1. díjszabás alább látható A4.7. részét.

 

A2. Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetések Díjai

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. számú szakasz A4.6. pontját.

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1 Küldés (Vásárlás)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A2.2 Belföldi kifizetések fogadása (Eladás)

A2.2.1 Alapdíj
 

3,4% + Rögzített Díj

A2.2.2 Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak – Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron

A2.2.2.1 Kártyás fizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) a Custom Card Fields segítségével*

 

Kiegyenlített díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

 

Díj

3,4% + Rögzített díj

Bankközi díj + 2,90% + rögzített díj

* Lásd a <PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Payments Pro és Virtuális terminál Megállapodás)> az Interchange Plus díjstruktúrát és a Kiegyenlített díjstruktúrát, valamint a választási lehetőségeket illetően.

A2.2.2.2 A Custom Card Fieldsen kívül kapott egyéb kifizetések

3,4% + Rögzített díj

A2.2.3 Kereskedői díjszabás (Csak a Kereskedői díjszabás állapotú Számlák esetében. Ez jogosultsághozigényléshez és a PayPal jóváhagyásához kötött. A PayPal jogosult eseti alapon kiértékelni az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe veheti az alábbi követelményeket: a jelentkező havi értékesítési forgalma, az átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a Számla mutat-e tartozást. További részletekért lásd: A2.2.2.4):

 

A2.2.3.1 Az Egyesült Királyságban vagy Gibraltáron regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

 

Szint

Az előző naptári hónapban beérkezett, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetések összesített összege

Kifizetésenkénti díj

1

0,00 GBP–1500,00 GBP

3,4% + Rögzített Díj

2

1500,01 GBP–6000,00 GBP

2,9% + rögzített díj

3

6000,01 GBP–15 000,00 GBP

2,4% + rögzített díj

4

15 000,01 GBP–55 000,00 GBP

1,9% + rögzített díj

5

55 000,00 GBP fölött*

1,4% + rögzített díj


A2.2.3.2 Nem az Egyesült Királyságban és nem Gibraltáron, hanem más releváns országban regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

 

Szint

Az előző naptári hónapban az alábbi országban lakóhellyel rendelkező Felhasználóhoz beérkezett Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetések összesített összege

Kifizetésenkénti díj

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Minden egyéb Releváns Ország (kivéve az Egyesült Királyságot és Gibraltárt)

1

0,00 CZK–70 000,00 CZK

0,00 HUF–700 000,00 HUF

0,00 CHF–4000,00 CHF

0,00 EUR–2500,00 EUR

3,4% + Rögzített Díj

2

70 000,01 CZK–280 000,00 CZK

700 000,01 HUF–2 500 000,00 HUF

4000,01 CHF–16 000,00 CHF

2500,01 EUR–10 000,00 EUR

2,9% + rögzített díj

3

280 000,01 CZK–1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF–12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF–80 000,00 CHF

10 000,01 EUR–50 000,00 EUR

2,7% + rögzített díj

4

1 500 000,01 CZK–3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF–25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF–160 000,00 CHF

50 000,01 EUR–100 000,00 EUR

2,4% + rögzített díj

5

3 000 000,00 CZK felett

25 000 000,00 HUF felett

160 000,00 CHF felett

100 000,00 EUR felett

1,9% + rögzített díj

 

A2.2.2.4 Jogosultság a kereskedői díjszabásra

Ahhoz, hogy igényelhesse (és fenntarthassa) a Kereskedői díjszabás státuszt a PayPalnál, a Számlának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • a Számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a Felhasználó lakóhelyének megfelelő ország pénznemében való összeg meghatározásának részleteit lásd a fenti táblázatok tartalmazzák).

A PayPal bármikor jogosult visszaállítani a Számlát a Normál díjszabás szerinti használatára, ha a fenti követelmények nem teljesülnek, illetve ha a Számlával szemben rendezetlen visszaterhelések merülnek fel. Ezenkívül lásd az 5.4. szakaszt.

 

Ha a PayPal lefokozta Számláját, ismét kérvényeznie kell a Kereskedői díjszabás státusz odaítélését a PayPaltól.

Ha szeretné kérvényezni, hogy Számlája megkapja a Kereskedői díjszabás státuszt, jelentkezzen be PayPal-számlájába, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Elutasítás esetében az azt követő 30 nap elteltével nyújthat be ismételt kérelmet.

 

A Kereskedői díjszabás nem alkalmazható a Website Payments Pro, a Virtuális Terminál és a PayPal Here fizetési funkciókon keresztül kapott, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésekre.

A2.3 Határon Átnyúló kifizetések fogadása (Értékesítés)

A Belföldi Kereskedelmi Tranzakciók fogadására vonatkozó Díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított Határon Átnyúló Utalási Díj is; utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (ez a küldő fél országától függ).

Küldő fél országa

Határon Átnyúló Utalási Díj

Észak-Európa

0,4%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

1,0%

Európa II.

1,3%

A világ többi része

2,0%

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró- vagy svéd korona-alapú, Határon Átnyúló kifizetések esetében azokat Belföldi Kereskedelmi Tranzakciókként kezeljük a Díj megállapításával összefüggésben.

A3. További díjak

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1 Pénznemváltás

A3.1.1 Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön Számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor Egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azon tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az értékesítő átvállalta az átváltási díjat:

 

az alapárfolyam plusz 2,5%. (ez a tranzakció váltási árfolyama).

A3.1.2 Minden más, pénznemek közötti átváltást igénylő tranzakció esetében:

A3.1.2.1 Nem az Egyesült Királyságban és nem Írországban, hanem más Releváns Országban regisztrált Felhasználók számára:

az alapárfolyam plusz 4,0%. (ez a tranzakció váltási árfolyama).

A3.1.2.2 Az Egyesült Királyságban vagy Írországban regisztrált Felhasználók számára:

 

Az alapárfolyam plusz 3,0–4,0% (együttesen a tranzakció váltási árfolyama), attól függően, hogy mely pénznemre váltja át a kívánt összeget (lásd az alábbi táblázatot):

Pénznem és kód

Átváltási díj egyesült királyságbeli felhasználók számára

Átváltási díj írországi felhasználók számára 

Ausztrál dollár (AUD):

4,0%

Brazil reál (BRL):

4,0%

Kanadai dollár (CAD):

3,5%

3,0%

Cseh korona (CZK):

3,5%

Dán korona (DKK):

3,5%

Euró (EUR):

3,5%

Hongkongi dollár (HKD):

4,0%

Magyar forint (HUF):

3,5%

Izraeli sékel (ILS):

4,0%

Japán jen (JPY):

4,0%

Maláj ringgit (MYR):

4,0%

Mexikói peso (MXN):

4,0%

Új-zélandi dollár (NZD):

4,0%

Norvég korona (NOK):

3,5%

Fülöp-szigeteki peso (PHP):

4,0%

Lengyel zloty (PLN):

3,5%

Orosz rubel (RUB):

3,5%

Szingapúri dollár (SGD):

4,0%

Svéd korona (SEK):

3,5%

Svájci frank (CHF):

3,5%

Új tajvani dollár (TWD):

4,0%

Thai bát (THB):

4,0%

Angol font (GBP):

3,5%

Amerikai dollár (USD):

3,5%

3,0%

A3.2 Egyenleg felvétele

Átutalás módja (ahol elérhető)*

A felhasználókra vonatkozó díjak a szóban forgó országban**

 

Bankszámlára*

Az összes releváns ország

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

Kártyára*

Egyesült királyság

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

Gibraltár

1,50 GIP

Liechtenstein

3,50 CHF

Máshol

2 EUR

 

* Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet bankszámlára vagy kártyára utalni.  

**Devizaátváltás (és Átváltási díjak) alkalmazására kerülhet sor – részletek a 6. szakaszban (E-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.3 Visszaterhelések
 

A Visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal kiegyenlítési díjat számít fel az értékesítőknek a hitel- és bankkártyás kifizetéseket érintő visszaterhelések után. (Visszaterhelésre akkor kerülhet sor, ha a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést).

A Díjat nem számítjuk fel, ha a tranzakciót fedezi a PayPal értékesítői védelmi programja.

 

A Visszaterhelés Díjának mértékét az a pénznem határozza meg, amelyben a kifizetést fogadták:

Ausztrál dollár:

22,00 AUD

Brazil reál:

35,00 BRL

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Cseh korona:

400,00 CZK

Dán korona:

120,00 DKK

Euró:

16 EUR

Hongkongi dollár:

155,00 HKD

Magyar forint:

4325 HUF

Izraeli sékel:

75,00 ILS

Japán jen:

1875 JPY

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Mexikói peso:

250,00 MXN

Új-zélandi dollár:

28,00 NZD

Norvég korona:

125,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

900,00 PHP

Lengyel zloty:

65,00 PLN

Orosz rubel:

640,00 RUB

Szingapúri dollár:

28,00 SGD

Svéd korona:

150,00 SEK

Svájci frank:

22,00 CHF

Új tajvani dollár:

625,00 TWD

Thai bát:

650,00 THB

Angol font:

14,00 GBP

Amerikai dollár:

20,00 USD

A3.4 Kereskedelmi Tranzakciókhoz kapcsolódó visszatérítések

A3.4.1 Teljes visszatérítés

Amennyiben Ön egy Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetés teljes összegét visszatéríti, a PayPal visszatartja a Kereskedelmi Tranzakció Díjának rögzített díjként fizetett részét.

A vásárló számláján a Kereskedelmi Tranzakciónak számító kifizetés teljes összegét jóváírjuk.

A PayPal levonja az Ön számlájáról a Kereskedelmi Tranzakciós kifizetés következtében eredetileg jóváírt összeget, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részét.

 

A3.4.2 Részleges visszatérítés

 

Ha a Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek csak egy részét téríti vissza, a PayPal a Kereskedelmi Tranzakciós Díj rögzített díjának a visszatérítés arányával megegyező arányú részét tartja vissza.

 

A vásárló Számláján akkora összeget írunk jóvá, amennyit Ön visszatérítésként meghatároz számunkra.

 

A PayPal levonja az Ön Számlájáról a Kereskedelmi Tranzakció következtében eredetileg jóváírt összeg arányos részét, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részének arányos részét.

A3.5 Kifizetések küldése a PayPal Tömeges Kifizetés funkciójával

A3.5.1 Díj

 

A kifizetés teljes összegének 2%-a

A3.5.2 A Belföldi PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciós Díj felső határa

 

A Belföldi Tranzakciókra az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

16,00 AUD

Brazil reál:

24,00 BRL

Kanadai dollár:

14,00 CAD

Cseh korona:

280,00 CZK

Dán korona:

84,00 DKK

Euró:

12,00 EUR

Hongkongi dollár:

110,00 HKD

Magyar forint:

3080,00 HUF

Izraeli sékel:

50,00 ILS

Japán jen:

1200,00 JPY

Maláj ringgit:

50,00 MYR

Mexikói peso:

170,00 MXN

Új-zélandi dollár:

20,00 NZD

Norvég korona:

90,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

640,00 PHP

Lengyel zloty:

46,00 PLN

Orosz rubel:

480,00 RUB

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Svéd korona:

100,00 SEK

Svájci frank:

16,00 CHF

Új tajvani dollár:

440,00 TWD

Thai bát:

460,00 THB

Angol font:

10,00 GBP

Amerikai dollár:

14,00 USDA3.5.3 Egyéb, PayPal Tömeges Kifizetésnek minősülő tranzakciók Díjának felső határa

 

Minden más tranzakcióra az alábbi egyedi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

100,00 AUD

Brazil reál:

150,00 BRL

Kanadai dollár:

90,00 CAD

Cseh korona:

1700,00 CZK

Dán korona:

500,00 DKK

Euró:

70,00 EUR

Hongkongi dollár:

660,00 HKD

Magyar forint:

18 500,00 HUF

Izraeli sékel:

320,00 ILS

Japán jen:

8000,00 JPY

Maláj ringgit:

300,00 MYR

Mexikói peso:

1080,00 MXN

Új-zélandi dollár:

120,00 NZD

Norvég korona:

540,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

3800,00 PHP

Lengyel zloty:

280,00 PLN

Orosz rubel:

2800,00 RUB

Szingapúri dollár:

120,00 SGD

Svéd korona:

640,00 SEK

Svájci frank:

100,00 CHF

Új tajvani dollár:

2700,00 TWD

Thai bát:

2800,00 THB

Angol font:

60,00 GBP

Amerikai dollár:

90,00 USDMegjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi Tranzakciós Díjat számítjuk fel.

A3.6 Hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolás és -Megerősítés (a hitel- vagy bankkártya adatainak megerősítése).

A PayPal egyes Felhasználóknak a tranzakciós korlát növelése érdekében vagy a PayPal által meghatározott más okból Hitelkártya- és Bankkártya Összekapcsolási és Megerősítési Díjat számít fel.

 

Ez pénznemtől függően:

Ausztrál dollár:

2,00 AUD

Brazil reál:

4,00 BRL

Kanadai dollár:

2,45 CAD

Cseh korona:

50,00 CZK

Dán korona:

12,50 DKK

Euró:

1,50 EUR

Hongkongi dollár:

15,00 HKD

Magyar forint:

400 HUF

Izraeli sékel:

8,00 ILS

Japán jen:

200,00 JPY

Mexikói peso:

20,00 MXN

Új-zélandi dollár:

3,00 NZD

Norvég korona:

15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

100,00 PHP

Lengyel zloty:

6,50 PLN

Orosz rubel:

60 RUB

Szingapúri dollár:

3,00 SGD

Svéd korona:

15,00 SEK

Svájci frank:

3,00 CHF

Új tajvani dollár:

70,00 TWD

Thai bát:

70,00 THB

Angol font:

1,00 GBP

Amerikai dollár:

1,95 USD


Ezt az összeget a hitel- vagy bankkártya sikeres megerősítését követően visszatérítjük Önnek.

A3.7 Adatigénylés

10,00 GBP vagy 12,00 EUR (elemenként)

Ezt a Díjat akkor számítjuk fel, ha Ön egy Fizetési Megbízás elutasítására vonatkozó megalapozott indoklást kér tőlünk. Amennyiben Ön a Számlájával kapcsolatban jóhiszeműen bejelentett hibákra vonatkozóan kér információkat, nem kell ezen költségeket viselnie.

A3.8 Banki elutasítás Átutalás kezdeményezése esetén
 

A következő Díjat akkor számítjuk fel, ha a Felhasználó átutalást kezdeményez, de helytelen bankszámla- vagy kiszállítási adatokat ad meg.

 

Egyesült királyságbeli felhasználók: 0,50 GBP
Csehországi felhasználók: 200 CZK
Magyarországi felhasználók: 1500 HUF
Az eurózónában regisztrált felhasználók: 3 EUR.

A3.9 Jótékonysági szervezetek számára elérhető díjszabás

A speciális díjszabás igénybevételét kérelmezni kell, és azt a PayPalnak jóvá kell hagynia.

A3.9.1 Belföldi díjszabás – a Jótékonysági szervezetekre vonatkozóan

 

A3.9.1.1 Az Egyesült Királyságban található Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Belföldi díjszabás

 

1,4% + Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj minden fizetési tranzakció után.

A3.9.1.2 Releváns Országokban található Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Belföldi díjszabás :

1,9% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj minden egyes fizetési tranzakció után.

A3.9.1.3 Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj

A fogadott kifizetés pénznemétől függően:

 

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Brazil reál:

0,60 BRL

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Cseh korona:

10,00 CZK

Dán korona:

2,60 DKK

Euró:

0,35 EUR

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Magyar forint:

90 HUF

Izraeli sékel:

1,20 ILS

Japán jen:

40 JPY

Maláj ringgit:

2 MYR

Mexikói peso:

4,00 MXN

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Norvég korona:

2,80 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Orosz rubel:

10,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Svéd korona:

3,25 SEK

Svájci frank:

0,55 CHF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Thai bát:

11,00 THB

Angol font:

0,20 GBP

Amerikai dollár:

0,30 USD


A3.9.2 Határon Átnyúló díjszabás a Jótékonysági szervezetekre vonatkozóan

 

A Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Határon Átnyúló Díj megegyezik a Határon Átnyúló Kereskedelmi Tranzakció Díjával.

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi díjszabás alkalmazandó.

A3.10 E-csekkek fogadása

Az E-csekkes kifizetésekre az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a fogadott pénznemtől függően):

 

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által fogadott e-csekkek esetén

Minden egyéb felhasználó által fogadott e-csekkek esetén

Ausztrál dollár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazil reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadai dollár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Cseh korona:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dán korona:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euró:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongi dollár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Magyar forint:

1000 HUF

9250 HUF

Izraeli sékel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japán jen:

650 JPY

4000 JPY

Maláj ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexikói peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Új-zélandi dollár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norvég korona:

33,00 NOK

270,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Lengyel zloty:

16,00 PLN

140,00 PLN

Orosz rubel:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Szingapúri dollár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Svéd korona:

40,00 SEK

320,00 SEK

Svájci frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Új tajvani dollár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thai bát:

180,00 THB

1400,00 THB

Angol font:

3,50 GBP

30,00 GBP

Amerikai dollár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Mikrokifizetések fogadása

 

Felhasználóinknak lehetősége van kérelmezni a Mikrokifizetések díjszabás alkalmazását meglévő Számlájukra (a díjszabás használatához a PayPal jóváhagyása szükséges). Ha Ön szeretne élni ezzel a lehetőséggel, vegye fel velünk a kapcsolatot. Ez a díjszabás lesz érvényes a PayPal-számlára érkező összes Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésre.

 

A3.11.1 Mikrokifizetések díja – Belföld

 

5% + Mikrokifizetések rögzített díja

 

A3.11.2 Mikrokifizetések díja – Határon Átnyúló

 

6% + Mikrokifizetések rögzített díja

 

A3.11.3 Mikrokifizetések rögzített díja

 

A fogadott pénznem határozza meg.

 

Ausztrál dollár:

0,05 AUD

Brazil reál:

0,10 BRL

Kanadai dollár:

0,05 CAD

Cseh korona:

1,67 CZK

Dán korona:

0,43 DKK

Euró:

0,05 EUR

Hongkongi dollár:

0,39 HKD

Magyar forint:

15 HUF

Izraeli sékel:

0,20 ILS

Japán jen:

7 JPY

Maláj ringgit

0,20 MYR

Mexikói peso:

0,55 MXN

Új-zélandi dollár:

0,08 NZD

Norvég korona:

0,47 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

2,50 PHP

Lengyel zloty:

0,23 PLN

Orosz rubel:

2,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,08 SGD

Svéd korona:

0,54 SEK

Svájci frank:

0,09 CHF

Új tajvani dollár:

2 TWD

Thai bát:

1,80 THB

Angol font:

0,05 GBP

Amerikai dollár:

0,05 USD


Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi díjszabás alkalmazandó.

A3.12 PayPal Üzleti Kifizetések (küldés és fogadás)

 

„PayPal Üzleti Kifizetés” minden olyan kifizetés, amely egyesült királyságbeli Felhasználók között megy végbe, és (i) egy harmadik fél termékén vagy szolgáltatásán keresztül bonyolítják le, és kizárólag az Egyenlegről vagy E-csekkről finanszírozzák (vagy mindkettőről, de másról nem) és (ii) amelyre a PayPal Üzleti Kifizetések Díja érvényes.

 

A PayPal a következő díjat számíthatja fel az PayPal Üzleti Kifizetések után:

 

2,00 GBP angol fontban teljesített tranzakciónként

0,50 USD amerikai dollárban teljesített tranzakciónként

 

A PayPal Üzleti Kifizetések Díját a fogadó fél fizeti, kivéve, ha arról a kifizetés elküldése előtt tájékoztatják a küldő felet, mivel ebben az esetben a küldő félnek kell fizetnie.

 

A4. Szószedet

A4.1 A „Kereskedelmi Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során a Felhasználó árucikkek és szolgáltatások vásárlására, bármilyen más típusú kereskedelmi célú tranzakció kerül végrehajtásra, vagy kifizetés fogadására kerül sor a PayPal „Pénz igénylése” funkciójának segítségével.

A4.2 A „Személyes Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Barátok és család” lapfüléről) vagy pénzt fogad a PayPal-számláján barátaitól vagy családjától, anélkül, hogy a pénz mögött Kereskedelmi Tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem szolgálja termékek vagy szolgáltatások megvásárlását, sem más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön Kereskedelmi Tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít), akkor nem kérheti, hogy a vásárló Személyes Tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért. Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a Személyes Tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1 egyes országokból nem engedélyezett a Személyes Tranzakcióval való pénzküldés (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2 a Brazíliában és Indiában regisztrált Számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált Számlákra nem küldhet Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3 a díjat a küldő fél fizeti.

A4.3 A kifizetés akkor „Belföldi”, ha a küldő és a fogadó fél ugyanabban az országban regisztrált a PayPal-szolgáltatásokra.

A4.4 A kifizetés akkor „Határon Átnyúló”, ha a küldő és a fogadó fél más-más országban regisztrált a PayPal-szolgáltatásokra. A Határon Átnyúló tranzakciós Díjak számításának leegyszerűsítése érdekében egyes országokat különböző csoportokba soroltunk:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

 

A4.5 Százalékos díjak (például 3,4%): a kifizetés összegének a meghatározott százalékával megegyező összegre vonatkoznak, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6 A kereskedelmi és a személyes tranzakciónak számító kifizetések rögzített díja (ha azt az adott szakasz máshogy nem rendeli) a fogadott kifizetés pénznemétől függ, és a következőképp alakul:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,20 GBP

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

 

A4.7 A kifizetések elküldéséért más pénznemben felszámított díjak: Egyes díjakat Önnek a PayPal számára a kifizetés összegének elküldéséhez használt Egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell megfizetnie. Ilyen esetben pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében, és ezért az 1. díjszabás A3.1 szakaszában meghatározott átváltási díjat számítjuk fel Önnek) az egyes megfelelő kezdeti egyenlegek pénzneméről arra a pénznemre, amelyben a díj fizetendő, és az Ön által fizetendő díjakat az átváltott egyenlegből szedjük be.

A4.8 Az adott funkció ezen területeken való elérhetőségének függvényében, illetve azokban az esetekben, ahol az 1. díjszabás máshogy nem nyilatkozik, az 1. díjszabásban szereplő Egyesült Királyság kifejezést úgy kell tekinteni, hogy az Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt is magába foglalja. Ez a rendelkezés csak az 1. díjszabásra vonatkozik.

Vissza a tetejére

 

 

 

A PayPal szolgáltatásaira vonatkozó módosított felhasználói megállapodás – érvényes 2019. augusztus 19-től
A megállapodás jelen verziója 2019. augusztus 19-én lép hatályba. A szövegben a változásokat aláhúzás jelöli.

 

Jelen Szerződés tizenhét pontból áll (beleértve egy mellékletet is). Az alábbi hivatkozások kiválasztásával közvetlenül a kívánt pontokra ugorhat. Az alább olvasható fejezetcímek és alcímek csak hivatkozásul szolgálnak, és semmilyen módon nem korlátozzák az egyes pontok tartalmát vagy terjedelmét. Egyes nagybetűs kifejezések konkrét definíciója megtalálható a 16. pontban. A jelen Szerződésben, illetve weboldalunkon aláhúzással szereplő szavak a releváns információkra mutató hiperhivatkozást tartalmaznak.

 

 

Ugrás a következő szakaszhoz:

1. A PayPal kapcsolata Önnel
2. Az Ön számlája és egyenlegei
3. Fizetési módok
4. Pénz küldése
5. Pénz fogadása
6. E-pénz felvétele és beváltása
7. A szerződés időtartama és a számlája lezárása
8. Díjak és pénznemek közötti átváltás
9. Korlátozott tevékenységek
10. Az Ön felelőssége – A PayPal által megtehető lépések
11. Értékesítői védelmi program
12. Hibák és jogosulatlan tranzakciók
13. PayPal vásárlói védelem
14. A PayPallal szemben felmerülő vitás ügyek
15. Általános rendelkezések
16. Meghatározások
1. számú Melléklet Díjtáblázat

Jelen Szerződés Ön és a PayPal között jön létre; célja, hogy szabályozza a Szolgáltatások Ön általi használatát.

Jelen Szerződés rendelkezései hivatkozás útján tartalmazzák a „Szerződések” kezdőoldalon elérhető Felhasználási Feltételeket és a Kereskedők Ajándékutalványozási Szabályzatát . Ezek további feltételeket szabnak a Szolgáltatások használatára vonatkozóan. Jelen Szerződés szempontjából a fent említett dokumentumok Kiegészítő dokumentumnak tekintendők. A félreértések elkerülése végett sem a Kiegészítő dokumentumok, sem a jelen megállapodásba a Kiegészítő dokumentumok feltételeit bevonó részek nem minősülnek az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelve (2007/64/EK), az EU pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó második irányelve (EU2015/2366) („PSD2”) illetve ezen irányelveknek az Európai Unió vagy az EGT tagországainak jogrendszerébe átültetett bármely változata (többek között az Egyesült Királyság pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2009-es rendeletét is ideértve) szerinti „keretszerződésnek”.

 

Jelen Szerződés megkötése

A Szolgáltatásokra való regisztráció során Ön köteles elolvasni és elfogadni a jelen Szerződés összes rendelkezését (ideértve az Szerződési Feltételek Frissítéseit, valamint az alább részletezett szabályzatok és jutalomprogramok feltételeit is).

A jelen Szerződést érintő minden jövőbeli Módosítást, amely megtalálható a Szerződési Feltételek Frissítései nevezetű dokumentumban (amely a Szolgáltatásokra való regisztrációjának időpontjában már közzétételre került a PayPal weboldalán, a „Szerződések” menüpontban) hivatkozás útján beépítésre kerül a jelen Szerződésbe, így ezen módosítások a Szerződési Feltételek Frissítése nevű dokumentumban meghatározottak szerint lépnek hatályba.

Ön a PayPal weboldalán/weboldalain (általában a „Szerződések” kezdőoldalon) bármikor eléri jelen Szerződést, valamint a PayPal Szolgáltatásaira vonatkozó egyéb jogi feltételeket, illetve jogszabályban kötelezőként előírt adatszolgáltatásokat. Ezeket az információkat el is küldhetjük Önnek, illetve feltüntethetjük őket a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve bármilyen más helyen, amelyek relevánsak a Szolgáltatások Ön általi használatának szempontjából.

Ezt a megállapodást angol nyelven bocsátjuk az Ön rendelkezésére, és kizárólag angol nyelven kötjük meg. Ön tudomásul veszi, hogy a szolgáltatások igénybevételével Ön elfogadja a Szerződést. Javasoljuk, hogy mentse, illetve nyomtassa ki a Szerződés (valamint az ahhoz tartozó szabályzatok) egy példányát.

A PayPal előírhatja Önnek, hogy a Szolgáltatások használatához (többek között kifizetések küldéséhez és fogadásához, vagy harmadik felek szolgáltatásaiba való bejelentkezéshez PayPalon keresztüli) nyisson egy PayPal-számlát.

 

FONTOS INFORMÁCIÓK – FŐBB KOCKÁZATOK ÉS FELTÉTELEK

Ez egy rendkívül fontos dokumentum, amelynek feltételeit alaposan meg kell fontolnia, hogy el tudja dönteni, hogy szeretné-e használni a Szolgáltatásokat. Mielőtt elfogadja jelen Szerződés feltételeit, olvassa át azokat alaposan. Jelen Szerződésben emellett kiemeljük a Szolgáltatások használatával kapcsolatos fontosabb kockázatokat, illetve útmutatást nyújtunk arra vonatkozóan is, hogy hogyan tud biztonságos online fizetéseket bonyolítani a PayPalon keresztül.

Kizárólag Ön felelős azért, hogy minden olyan, az Ön konkrét joghatóságában érvényes törvényt, szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amelyek a szolgáltatások használata kapcsán Önre vonatkozhatnak, beleértve többek között a szabályozott tevékenységekre, engedélyköteles tevékenységekre, az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy az idegen devizában bonyolított tranzakciókra vonatkozó előírásokat.

Kérjük, hogy tanulmányozza át alaposan a Szolgáltatások használatára vonatkozó alábbi fontosabb kockázatokat és feltételeket:

Fizetési visszavonások kockázata

A PayPal-számlájára beérkező kifizetéseket későbbi időpontban visszavonhatják. Ennek oka lehet például, ha a kifizetésre Visszaterhelést, Visszafordítást vagy Reklamációt érvényesítenek, illetve ha a kifizetést bármilyen más okból érvénytelenítik. Ez azt jelenti, hogy az értékesítőink Számláira érkező kifizetéseket a rendszer visszautalhatja a küldő félnek, illetve más módon is levonhatja értékesítőink Számláiról, akkor is, ha azokat a másik fél már kifizette, és/vagy a hozzájuk kapcsolódó árukat már leszállították/szolgáltatásokat elvégezték.

Az Értékesítői védelmi programban való részvétel egyik legfontosabb jogosultsági feltétele, hogy az eladónak a tranzakció részleteit tartalmazó oldalon szereplő címre, és postán kell elküldenie a materiális termékeket. Ha egy terméket személyesen kézbesítenek, vagy az értékesítő egy másik címre postázza a tételt (ha például a vevő azt kéri, hogy egy másik, például „munkahelyi címre” vagy „ajándékozási címre” küldje a tételt), akkor nem válik jogosulttá a program szerinti visszatérítésre.

A Számlájára érkező kifizetések visszavonásával szemben több különböző módon is védheti magát: tartsa be minél pontosabban a PayPal értékesítői védelmi program feltételeit, és kövesse a PayPal weboldalának legtöbb oldaláról elérhető „Biztonsági központban” az értékesítőkre vonatkozóan szereplő tanácsokat.

Amennyiben Ön megszegi a jelen Szerződés feltételeit, ideértve a PayPal Felhasználási Feltételeit, illetve bármilyen más, a PayPallal kötött megállapodást, a PayPalnak jogában áll lezárni, felfüggeszteni vagy korlátozni a Számlájához vagy Szolgáltatásainkhoz való hozzáférést, és/vagy korlátozni a pénzéhez való hozzáférést, olyan mértékben és olyan időtartamra, amennyire a kockázatok mérséklése érdekében szükséges (lásd a 10.2h pontot). A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy a 10.6. pont rendelkezéseinek megsértése esetén véglegesen blokkolhatjuk a Számlájához való hozzáférést (Az Önre vonatkozó adatok).

A kifizetések PayPal általi visszatartásának kockázata

Az Ön egységes PayPal-számlájához valójában két különálló funkció tartozik: a kifizetési számla funkció és a tartalékszámla funkció. Az, hogy hozzáfér-e a Számlán lévő összeghez, illetve hogy végezhet-e a Számláján keresztül kifizetési tranzakciókat, attól függ, hogy az adott időpontban éppen melyik funkció hatálya alá tartozik az összeg. A jelen Szerződés alkalmazásában:

 • A Számlának a kifizetési funkciókat biztosító elemét „Fizetési Számlának” fogjuk nevezni. A Fizetési Számla a számlának az a funkcionális része, amely hozzáférést biztosít a Számláján található pénzhez, és amelyet a kifizetési tranzakciók végrehajtására is használ.
 • A Számlának a pénzmegőrzési funkciókat biztosító elemét „Tartalékszámlának” fogjuk nevezni. Az Ön Tartalékszámlához való hozzáférése korlátozott: az itt lévő összeget nem kezelheti, és ennek használatával nem végezhet kifizetési tranzakciókat. A Tartalékszámlán lévő összegekhez például „Függőben”, „Tisztázatlan” vagy „Visszatartva” megjelölés tartozhat.

A PayPal kockázatkezelési célból visszatarthatja az Ön pénzét, ha arra például a következők igazak:

 • E-csekk vagy Fedezet Hozzáadása típusú banki átutalásos kifizetés (lásd a 3.3. pontot)
 • Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelmes (lásd a 4.7. pontot)
 • Tartalékszámlára helyezés (lásd a 10.4. pontot)
 • Fizetés ellenőrzése (lásd az 5.2. pontot)
 • Kifizetés függőben tartása (lásd a 10.5. pontot)
 • Korlátozott Tevékenység, illetve a PayPal által tett jogi lépések (lásd a 9. és a 10. pontot)

Vitaeljárások

Ha Vitaeljárást szeretne indítani a PayPal Vitarendezési Központján keresztül, azt a kifizetéstől számított 180 napon belül meg kell tennie.

A kifizetések végrehajtása

Tájékoztatjuk, hogy az érvényes Fizetési Megbízás kézhezvételét követően a PayPal akkor hajtja végre az Ön által saját Fizetési Számláján keresztül indított, érvényes Fizetési Megbízásokat, és akkor írja jóvá az összeget a kifizetés címzettjének fizetési szolgáltatójánál, amikor azt a PayPal számára elérhető fizetési rendszerek lehetővé teszik (ez akár a következő Munkanapon is lehet). A végrehajtás időpontjára különféle feltételek vonatkoznak. A Fizetési Megbízások végrehajtásával kapcsolatban további információkat talál a jelen Szerződés 4.1. pontjában.

A PayPal használata során mindig fontolja meg ezeket a kockázatokat és útmutatásokat.

A PayPal Szolgáltatásával kapcsolatos további információkért olvassa el a Főbb Fizetési és Szolgáltatási Tudnivalókat.

Az alább olvasható fejezetcímek és alcímek csak hivatkozásul szolgálnak, és semmilyen módon nem korlátozzák az egyes pontok tartalmát vagy terjedelmét. Bizonyos kifejezésekhez konkrét definíció tartozik. Ezeket a 16. pontban, illetve a jelen Szerződés szövegében ismertetjük. A jelen Szerződésben, illetve weboldalunkon aláhúzással szereplő szavak is találhatóak. Ezek releváns információkra mutató hiperhivatkozást tartalmaznak.

 

1. A PayPal kapcsolata Önnel

1.1 A PayPal kizárólag Pénzforgalmi Szolgáltató. A PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) az 1993. április 5-i, a pénzügyi szektorról szóló, módosításokkal egybefoglalt luxemburgi jogszabály (a továbbiakban: a „Jogszabály”) 2. cikkének értelmében megfelelő engedéllyel rendelkező luxemburgi hitelintézet, amelynek prudenciális felügyeletét a luxemburgi felügyeleti hatóság, a Commission de Surveillance du Secteur Financier látja el.

A PayPal főtevékenysége az E-pénz kibocsátása, valamint az E-pénz kibocsátásával szorosan összefüggő szolgáltatások biztosítása. A PayPal Szolgáltatásai fontosabb jellemzőinek leírásáért olvassa el a PayPal weboldalának minden oldalán szereplő hivatkozáson keresztül elérhető Szerződések menüpontban megtalálható Főbb Fizetési és Szolgáltatási Tudnivalók című dokumentumot. A szolgáltatás E-pénzre korlátozódik, amely a luxemburgi jogszabályok szerint nem számít sem pénzbetétnek, sem befektetésnek. Ez azt jelenti, hogy az Ön pénzét nem védi a luxemburgi betétbiztosítási és befektetőkártalanítási rendszer, amelyet a Conseil de protection des déposants et des investisseurs működtet. A PayPal lehetővé teszi a harmadik feleknek történő kifizetést, illetve a harmadik felektől érkező kifizetések fogadását is. A PayPal minden esetben független vállalkozóként jár el. A PayPal nincs ráhatással a Szolgáltatásaink segítségével megvásárolt termékekre és szolgáltatásokra, nem vállal felelősséget azokért, és nem tételezi fel azok jogszerűségét. Nem tudjuk garantálni, hogy Felhasználóink valóban azok, akiknek mondják magukat, ahogyan azt sem, hogy a vevők és az értékesítők teljesíteni fogják a tranzakciókat. Ne feledje, hogy fennáll a veszélye, hogy fiatalkorú, illetve hamis személyazonossággal eljáró személyekkel kerül kapcsolatba.

1.2 Adatvédelem. A PayPal rendkívül komolyan veszi ügyfelei adatainak védelmét. Ha szeretné részletesen megismerni, hogy mit teszünk az Ön adatainak védelme érdekében, illetve ha kíváncsi rá, hogy hogyan használjuk, és milyen esetekben adjuk ki adatait, olvassa el Adatvédelmi irányelveinket (más néven Adatvédelmi nyilatkozat).

1.3 Átruházás. Ön nem ruházhatja át a jelen Szerződéssel szerzett jogait vagy abban vállalt kötelezettségeit a PayPal előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül. Ön nem ruházhatja át Számláját harmadik félre. A PayPal fenntartja a jogot, hogy bármikor, az Ön beleegyezése nélkül átruházza jelen Szerződést, illetve a Szerződésből eredő jogait és kötelezettségeit. Ez nem érinti Önnek számla lezárásra vonatkozó jogát, amelynek módját a 7. pontban részletezzük.

1.4 Az Önnel folytatott kommunikáció.

1.4.1 Nyelvek. Ezt a megállapodást kizárólag angol nyelven kötjük meg. Kizárólag angol nyelven kommunikálunk Önnel.

1.4.2 Az Önnek küldött értesítések. Ön elfogadja, hogy a PayPal a következő módokon is eljuttathatja Önhöz az értesítéseket vagy az információkat: közzététel a PayPal webhelyén/webhelyein (ideértve a csak a számlára való bejelentkezést követően elérhető információkat is), e-mail küldése a számlával regisztrált e-mail-címre, postázás a számlával regisztrált postacímre, telefonhívás, szöveges/SMS-üzenet küldése. A Szolgáltatásokhoz kapcsolódó értesítések és információk fogadásához rendelkeznie kell internet-hozzáféréssel és e-mail-címmel. A jelen Szerződés módosításait kivéve az értesítések fogadottnak tekintendők, ha már legalább 24 óra eltelt azóta, hogy azokat közzétettük a PayPal weboldalán/weboldalain, illetve azóta, hogy elküldtük őket e-mailben Önnek. A postai úton küldött értesítéseket a feladástól számított három Munkanap eltelte után tekintjük kézbesítettnek. A jogszabály szerint kötelező adatszolgáltatások (ideértve jelen Szerződést) egy példányát bármikor elkérheti tőlünk. Az adatszolgáltatási dokumentumot olyan formában adjuk át, amelynek révén Ön megőrizheti és reprodukálhatja a benne szereplő információkat (például e-mailben). Ha az alábbi 1.6. pontban leírtak szerint felveszi a kapcsolatot a PayPallal, visszavonhatja a kötelező adatszolgáltatások elektronikus formában való fogadására vonatkozó beleegyezését. A papíralapú másolatok biztosításáért a PayPal adatszolgáltatási díjat számíthat fel (lásd az 1. számú Mellékletet). A PayPal (a 7. szakasz értelmében) fenntartja a jogot az Ön számlájának megszüntetésére, amennyiben visszavonja az elektronikus kommunikációra vonatkozó beleegyezést.

1.5 A PayPalnak küldött értesítések. A PayPalnak a jelen Szerződéssel kapcsolatban küldött értesítéseket postai úton kell elküldenie a PayPal központi irodájának címére: PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Jelen Szerződés módosításai. Jelen Szerződést, illetve az Ön Számlájával kapcsolatban felmerült Díjakat és más fizetendő összegeket (amelyeket az 1. számú Melléklet részletez) bármikor módosíthatjuk, eltörölhetjük, illetve új elemekkel bővíthetjük (a továbbiakban együtt „Módosítás”). Bármely, a jelen Szerződést érintő Módosításról a Szerződés átdolgozott változatának a PayPal weboldalán/weboldalain való közzétételével értesítjük Önt. A Módosítást jogunkban van egyoldalúan elfogadni és végrehajtani. Ha Ön értesítést kapott a Módosításról, akkor úgy kell tekinteni, hogy Ön elfogadta a Módosítást. A Módosításokról a Módosítás hatálybalépését megelőzően értesítjük Önt, és a Módosítás a 2 hónapos értesítési időszak elteltével hatályba lép. Ez alól kivételt képeznek a jogszabályok által kötelezően előírt Módosítások, az új szolgáltatásokat vagy a meglévő szolgáltatásokat kiegészítő funkciókat bevezető Módosítások, illetve azok a Módosítások, amelyek semmilyen módon nem korlátozzák az Ön jogait, és nem növelik kötelezettségeinek körét. Ezekben az esetekben nem alkalmazzuk a 2 hónapos értesítési időszakot. Az előzőekben felsorolt esetekben nem értesítjük előzetesen a Módosításról; az azonnal hatályba lép.

Ha valamely Módosítást nem fogad el, köteles lezárni számláját a 7. pontban (A szerződés időtartama és a számlája lezárása) részletezett számlazárási folyamat szerint. Ha a 2 hónapos értesítési időszakban nem zárja le Számláját, azaz nem utasítja el a Módosítást, akkor úgy tekintendő, hogy Ön elfogadta a Módosítást. Bár Számláját bármikor díjmentesen lezárhatja, ne feledje, hogy Számlája lezárásával nem szűnnek meg az azt megelőzően velünk szemben felmerült kötelezettségei, illetve vegye figyelembe, hogy a PayPalnak a jelen Szerződés 7. pontjában (A szerződés időtartama és a számlája lezárása) felsorolt jogai is érvényben maradnak.

1.7 Jogosultság. A Szolgáltatások igénybevételére a következő személyek jogosultak: (i) akik a PayPal Világszerte oldalon felsorolt országok valamelyikében lakóhellyel rendelkeznek; és (ii) cselekvőképességük nem korlátozott, szabadon köthetnek szerződéseket; és (iii) természetes személyek esetén már betöltötték 18. életévüket. Amikor Számlát nyit a PayPalnál, azzal a fentiek mellett arról is nyilatkozik, illetve azt is garantálja, hogy nem más nevében, illetve más érdekében cselekszik, kivéve abban az esetben, ha Számláját az Önt foglalkoztató vállalat számára és utasítására hozza létre. Ha nem az Önt foglalkoztató vállalat megbízásából vagy képviseletében jár el, az új Számlát csak saját nevében hozhatja létre. Jelen Szerződés csak az Egyesült Királyság és a többi Releváns Országban lakóhellyel rendelkező Felhasználókra vonatkozik. Ha Ön nem rendelkezik ezekben az országokban lakóhellyel, a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálja a saját országára vonatkozó szerződést (ha létezik helyi változat).

Vissza a tetejére

 

2 Az Ön Számlája és Egyenlegei

2.1 Személyes és Üzleti Számlák. A PayPal a következő típusú Számlák létrehozásának lehetőségét nyújtja felhasználóinak: Személyes és Üzleti Számlákét. Amennyiben a szerződő felek másként nem rendelkeznek, Ön egy Személyes és egy Üzleti Számlát nyithat a PayPalnál. A Személyes Számlákon jelenleg elérhető összes funkcióhoz való hozzáférés érdekében egyes Személyes Számlák tulajdonosait felszólíthatjuk számláik továbbfejlesztésére (amelyhez esetenként további információkat kell megadni a PayPalnak). Ha Üzleti Számlát nyit nálunk, és elfogadja a jelen Szerződés feltételeit, azzal nyilatkozik egyben arról is, hogy a Számlát elsősorban nem személyes, családi vagy háztartási célokra fogja használni. Ön elfogadja, hogy Számlája egy Fizetési Számlából és egy Tartalékszámlából áll.

2.2 Egyenleg. A számlán elérhető egyenleg azt az e-pénzösszeget jelenti, amelyet a jelen megállapodás feltételeit követve kifizethet számlájáról. Egyenlege után nem áll módunkban kamatot vagy bármilyen más jövedelmet fizetni, mivel az európai jogszabályok szerint az e-pénz készpénzzel egyenértékű eszköznek, és nem betétnek számít, ezért tilos utána kamatot fizetni.

Egyenlegét nem köteles feltölteni, ugyanakkor ha Szolgáltatásunk segítségével más Felhasználóknak szeretne fizetni, ahhoz Egyenlegén rendelkezésre kell állnia a kifizetés összegének (valamint a nekünk járó tranzakciós díj összegének). 

Ennek oka, hogy amikor pénzt fizet egy másik Felhasználónak, arra hatalmaz fel minket, hogy az Egyenlegén rendelkezésre álló megfelelő E-pénzösszeget áthelyezzük a címzett számlájára. E művelet során figyelembe vesszük a Fizetési Megbízás előírásait, valamint a jelen Szerződés rendelkezéseit. 

Ahhoz, hogy Számlája Egyenlegét feltöltse, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre (amelyek mindegyikére jelen Szerződés feltételei vonatkoznak):

 • kifizetést fogad valaki mástól saját Számláján; vagy
 • E-pénzt vásárol tőlünk az annak megfelelő összeg kifizetésével. Ennek több különböző módja van:
  • beállíthatja, hogy a rendelkezésére álló Fizetési Forrás(ok) segítségével automatikusan fedezzük az általunk az Ön megbízásából rajtunk keresztül más Felhasználóknak küldendő összeg ellenértékét (valamint a nekünk fizetendő tranzakciós díjakat). Ebben az esetben a bank vagy a kártyakibocsátó felelőssége, hogy végrehajtsa a felénk irányuló kifizetést; vagy
  • manuális módszerrel, a Számla felületén elérhető Fedezet Hozzáadása funkció segítségével is fizethet nekünk, illetve utasíthat minket, hogy vonjuk le a megfelelő összeget a bankszámlájáról (erre akkor hatalmaz fel minket, amikor Fizetési Forrásként megadja nekünk bankszámláját (lásd a 3.3. pontot)).

2.3 Számlaadatok (az egyenleggel és a tranzakciókkal kapcsolatos információkkal együtt) számlájára bejelentkezve bármikor elérheti a korábban végrehajtott kifizetési tranzakciókat és más, a számlán végzett tranzakciókkal kapcsolatos előzményeket, illetve egyenlegét. Ez alól kivételt jelent, ha számláját valamilyen okból korlátoztuk. A kifizetésekkel kapcsolatos, lényeges adatokat e-mailben is elküldjük Önnek, a naprakész tranzakciós előzményeket pedig feltöltjük a Számlájára, így oda bejelentkezve azokhoz bármikor hozzáférhet. Számlája „Előzmények” menüpontjában hozzáférést biztosítunk Önnek egy letölthető jelentéshez is. Az „Előzmények” menüpontban ezenfelül megtekintheti az adott időszakban felmerült Díjakat, valamint minden más, a Számlán terhelésként megjelent összeget. Az „Előzmények” menüpont csak akkor frissül, illetve csak akkor érhető el, ha az adott időszakban volt aktivitás a Számlán, vagy Díjakat számoltunk fel Önnek. A PayPal fenntartja a jogot, hogy díjat számítson fel, ha Ön ezeken felül információk szolgáltatását kéri tőlünk, illetve ha Ön más módon szeretné megkapni a tranzakciós előzményeket, illetve a Díjakra vonatkozó adatokat. Az általunk biztosított tranzakciós adatok formátuma lehetővé teszi, hogy Ön változtatás nélkül tárolja és reprodukálja (például kinyomtassa) azokat. A PayPal garantálja, hogy az egyes tranzakciók adatai az első rendelkezésre bocsátás időpontjától számítva legalább 13 hónapig hozzáférhetőek maradjanak online az Ön számára. Ön beleegyezik, hogy a tranzakciós adatokat a számla Előzmények funkciójával, és nem rendszeres időközönként küldött postai levél formájában fogja megkapni. 

2.4 Levonások. Ön elfogadja, hogy az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt bármely Számlán szereplő összegből levonhatunk minden olyan díjat, költséget vagy más összeget, amellyel Ön tartozik nekünk és (hacsak a fizetőképtelenséggel kapcsolatos törvények ezt nem akadályozzák meg) minden olyan összeget, amellyel Ön a PayPal-csoport más tagjainak tartozik (ide értve, de nem kizárólagosan a PayPal-csoport bármely tagja által nyújtott bármely szolgáltatás kapcsán felmerülő költségeket). Egyszerűbben fogalmazva a levonási jogunk azt jelenti, hogy levonhatjuk a jelen pontban említett díjakat, költségeket és más összegeket az Ön tulajdonában álló vagy az Ön által kezelt Egyenlegből.

2.5 Az Ön felénk fennálló tartozásai. Amennyiben az Ön felénk fennálló tartozásainak összege meghaladja az Egyenlegén szereplő összeget, előfordulhat, hogy Egyenlegét negatív számokban adjuk meg, ezzel jelezve, hogy összesítve Önnek tartozása van.

2.6 Több különböző pénznemből álló Egyenleg. Ha rendelkezik Egyenleggel, lehetővé tehetjük, hogy Egyenlegét más pénznemre válthassa. Az 1. díjszabás A 3.1.1. részében leírtaknak megfelelő Átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

Ha a Számlához tartozó valamely pénznem szerinti Egyenleg szerint Önnek bármiféle okból kifolyólag kiegyenlítetlen tartozása van felénk, jogunkban áll egy másik pénznemű Egyenlegéből is levonni a tartozás összegét, illetve jogunkban áll levonni a tartozás összegét a Számlára vagy egy, az Önhöz tartozó másik Számlára érkező, vagy onnan átutalni vagy küldeni szándékozott összegből, illetve az esetlegesen felvenni próbált összegekből. Ha nem euróban vezetett egyenlege 21 napon át tartozást mutat, a PayPal euróra váltja a tartozás összegét. A tartozás összegének euróra váltásáért az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

A több különböző pénznemű Egyenleg fenntartásával járó kockázatok Önt terhelik (ideértve például azt az esetet, mikor az átváltási árfolyamok folyamatos váltakozásai következtében valamelyik Egyenlegének értéke jelentősen csökken). Ön kijelenti, hogy több különböző pénznemű számláját nem fogja spekulatív kereskedésre használni.

2.7 Biztosíték. A jelen Szerződés teljesítésének biztosítása érdekében Ön felhatalmazza a PayPalt, hogy az Ön által a PayPal felé fennálló tartozás biztosítékaként igényt érvényesítsen az Ön Számláján található pénz terhére. Jogi szakkifejezéssel élve az Ön Számláján a PayPalnak zálogjoga van.

 

Vissza a tetejére

3. Fizetési módok.

3.1 A Fizetési Forrás összekapcsolása Számlával. Számlájához a következő Fizetési Forrásokat kapcsolhatja: bankkártya, hitelkártya, feltöltőkártya (bizonyos esetekben), bankszámla és/vagy PayPal Credit-számla. A Számlát és a hozzákapcsolt Fizetési Forrásokat bármikor szétkapcsolhatja. Kérjük, mindig tartsa naprakészen a Fizetési forrás adatait (például a hitelkártya számát és a lejárati dátumot). Ezen adatok megváltozásakor vállalatunk a saját belátása szerint, az Ön részvétele nélkül módosíthatja azokat a bankja vagy a kártyakibocsátója, illetve harmadik felek által (korlátozás nélkül ideértve pénzügyi partnereinket és a kártyakezelőket) szolgáltatott adatok felhasználásával. Ha nem szeretné, hogy vállalatunk frissítse a Fizetési mód adatait, vegye fel a kapcsolatot a bankjával vagy a kártyakibocsátójával, és kérelmezze ezt, vagy távolítsa el a fizetési módot a profiljából. Amennyiben a Fizetési mód adatait vállalatunk módosítja, a kapcsolódó beállítások megmaradnak.

Lehetőség van a kártya és a bankszámla megerősítésére is, így ellenőrizhetjük, hogy a kártya és a bankszámla érvényes, illetve hogy valóban Ön ezeknek a tulajdonosa. Ezt a lehetőséget a Kártya összekapcsolása és megerősítése (kártyák esetén) vagy a Banki megerősítés (bankszámlák esetén) eljárás segítségével, illetve más eljárásokon keresztül tesszük lehetővé, amelyekről értesítjük Önt, illetve amelyekről közleményt jelentetünk meg.

3.2. Kártyák.

Bankkártya, hitelkártya vagy (bizonyos esetekben) feltöltőkártya Finanszírozási forrásként történő használata esetén Ön határozatlan idejű meghatalmazást ad a PayPalnak arra, hogy az adott kártyát automatikus megterhelje azzal az összeggel, amely szükséges ahhoz, hogy e-pénzt vásároljon az egyenlegben a következő fedezetére:

 • egy adott Fizetési megbízás (és a részünkre fizetendő tranzakciós díjak) összegét, amennyiben a jelen megállapodás értelmében a szóban forgó kártya az alkalmazandó Finanszírozási forrás; és
 • ha Ön az Egyesült Királyságban levő lakóhellyel rendelkezőként regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, akkor minden olyan összeget, amelyet a PayPal számára kell megfizetnie a Szolgáltatások használatakor a kifizetések fogadásával kapcsolatosan.

Az állandó meghatalmazás bármely kártya esetében visszavonható. Ehhez el kell távolítania a Számlaprofiljából az adott kártyát mint Fizetési Forrást.

3.3 Bankszámlák. Amennyiben bankszámláját mint Fizetési Forrást összekapcsolja Számlájával, Ön állandó (a bankja által az ilyen meghatalmazások beállítására és fenntartására megszabott rendelkezések hatálya alá eső) meghatalmazást biztosít a PayPal számára, hogy automatikusan megterhelje a bankszámlát az összeggel, amely szükséges olyan mennyiségű E-pénz megvásárlásához Egyenlegére, amelyből:

 • fedezni tudja a más Felhasználók részére kezdeményezett Fizetési Megbízásokat (valamint a PayPalnak fizetendő tranzakciós díjakat) azokban az esetekben, amelyekben a jelen Szerződés értelmében a szóban forgó bankszámla az adott Fizetési Megbízásnál alkalmazandó Fizetési Forrás: vagy
 • amikor a számláján elérhető Pénz hozzáadása funkciót használja; és
 • ha Ön az Egyesült Királyságban levő lakóhellyel rendelkezőként regisztrált a PayPal szolgáltatásaira, akkor minden olyan összeget, amelyet a PayPal számára kell megfizetnie a Szolgáltatások használatakor a kifizetések fogadásával kapcsolatosan.

Ön engedélyezi a PayPal számára, hogy újra megpróbálja levonni azokat az Ön által engedélyezett terheléseket, amelyeket adott terhelés kezdeményezésekor fedezet hiányában vagy behajthatatlanság miatt elutasítottak. Ha visszavon egy közvetlen terhelési megbízást (beleértve, de nem kizárólagosan a SEPA Közvetlen Terhelési Megbízásokat is), vállalja, hogy minden olyan termék vagy szolgáltatás értékét megtéríti nekünk, amelyet az adott közvetlen terhelés bevételéből vett igénybe.

Ön elfogadja, hogy amikor a PayPal kifizetést fogad a bankszámlájáról azzal a céllal, hogy azt a számláján megjelenő E-pénzzé alakítsa, akkor a PayPal az összeget egészen addig visszatarthatja az Ön Tartalékszámláján, amíg úgy ítéli meg, hogy fennáll az Elégtelen Fedezet Kockázata. Ilyen esetben az e-pénz addig nem fog rendelkezésére állni a kifizetési számláján (így azt a fizetési rendelést sem tudja majd végrehajtani vele, amelynek fedezetére az adott banki befizetést eszközölte), amíg a PayPal nem ítéli meg úgy, hogy a sorban álló tételek kockázata elmúlt. Eddig az időpontig a banki kifizetés „Tisztázatlan” állapotúként jelenik meg a Számlaadatai között. Amíg a PayPal meg nem állapítja, hogy az Elégtelen Fedezet Kockázata elmúlt, addig úgy ítéljük meg, hogy nem rendelkezünk minden szükséges információval ahhoz, hogy a bankon keresztül intézett befizetésből származó összeget az Ön rendelkezésére bocsáthassuk. 

A PayPal fenntartja magának a jogot, hogy megkövetelje Öntől a kezdeményezett befizetés finanszírozását „bankszámla – E-csekk” fizetési mód alkalmazása útján a Fizetési Megbízáshoz kapcsolódó kockázatok (ideértve korlátozás nélkül az Elégtelen Fedezet kockázatát is) mérséklése érdekében.

A PayPal dönthet úgy, hogy hozzáférést biztosít egyes ügyfeleinek, akik már csatoltak bankszámlát Finanszírozási forrásként a Fizetés szállítás után szolgáltatáshoz, amely lehetővé teszi az ügyfélnek, hogy az erre a bankszámlára vonatkozó terhelést bizonyos ideig elhalaszthassa. Ha Önnek felajánlják a lehetőséget, és úgy dönt, hogy használja a szolgáltatást, a Fizetés szállítás után feltételei lesznek érvényesek.

3.4 SEPA közvetlen terhelés (azoknál a felhasználóknál, akiknek állandó lakhelye Cipruson, Észtországban, Görögországban, Írországban, Lettországban, Litvániában, Máltán, Szlovákiában vagy Szlovéniában található): Amennyiben a PayPal az Ön állandó lakhelyéül szolgáló országban is bevezeti a SEPA közvetlen terhelési megbízások rendszerét, és Ön bankszámlát regisztrál a PayPalnál, vagy első alkalommal fizet új bankszámlájával, azzal SEPA közvetlen terhelési felhatalmazást ad a PayPalnak. Ehhez a megbízáshoz, valamint a megbízási hivatkozási számhoz (MRN) kizárólag Ön férhet hozzá PayPal-számláján, azt bármikor megteheti, és itt lehetősége van visszavonni és módosítani a megbízást a jövőbeli tranzakciókra vonatkozóan.

Ha ezt követően a SEPA Közvetlen Terhelési rendszerén keresztül hajt végre elektronikus átutalást a bankszámlájából a PayPalba, azzal engedélyezi a PayPal számára a SEPA használatát a megbízásban foglaltak szerint, illetve azt, hogy a PayPal a jelen 3.4. pontban fentebb ismertetett módon levonja az adott összeget az Ön számlájáról, valamint engedélyezi bankjának a PayPal felé esedékes kifizetés lebonyolítását. A bank szerződési feltételeinek megfelelően a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés lebonyolításának dátumától számított 8 héten belül bármikor visszatérítést kérhet a banktól.

A PayPal tájékoztatni fogja Önt a SEPA Közvetlen Terheléses befizetés összegéről, valamint arról az időintervallumról, amelyen belül a PayPal le fogja vonni a kérdéses összeget a bankszámláról a vásárlás visszaigazolásával együtt. Abban az esetben, ha az eredeti befizetés Visszafordításra kerül, és emiatt a PayPal újból kérvényez egy SEPA Közvetlen Terheléses befizetést, az újbóli igény benyújtása előtt nem szolgáltatunk külön (kiegészítő) tájékoztatást a vonatkozó összegről és az időintervallumról.

3.5 Különleges Finanszírozási Megoldások: Bizonyos fizetési műveletek a Számlájával összekapcsolt különleges finanszírozási megoldásokkal, például kereskedő-/tranzakcióspecifikus egyenleggel, ajándékutalvánnyal vagy más promóciós fizetési megoldással kerülhetnek finanszírozásra, amelyek használatára, illetve prioritási sorrendjére további szerződési feltételek vonatkoznak Ön és a PayPal között („Különleges Finanszírozási Megoldások”). A Számla áttekintése menüpontban megjelenhet a Különleges Finanszírozási Megoldások keretében rendelkezésére álló névleges összeg, amellyel az arra alkalmas kifizetéseket bármikor finanszírozhatja. Ez az összeg nem számít E-pénznek, nem képezi részét az Ön Egyenlegének, és nem igényelhető készpénzben – csupán azt az E-pénzmennyiséget jelzi, amelyet a PayPal kínál kibocsátásra, majd a PayPal-számláján történő jóváírásra egy arra alkalmas PayPal-kifizetés alkalmával (és csak az adott kifizetés azonnali finanszírozására), amelyre az adott Különleges Finanszírozási Megoldásra vonatkozó további szerződési feltételek vonatkoznak (és a megoldás kizárólag az ezen feltételekben megszabott időkeretben érvényes). Ha a Különleges Finanszírozási Megoldáson keresztül finanszírozott PayPal-kifizetése később bármilyen okból érvénytelenné válik (korlátozás nélkül beleértve annak Visszafordítását), a PayPal visszatartja az adott PayPal-kifizetés Különleges Finanszírozási Megoldással finanszírozott részének megfelelő összeget, és (amennyiben a Különleges Finanszírozási Megoldás még nem járt le), visszaállítja a Különleges Finanszírozási Megoldást.

3.6 Előnyben Részesített Fizetési Forrás. A számláján elérhető bármely Fizetési Forrást kiválaszthatja Előnyben Részesített Fizetési Forrásként, amellyel E-pénzt helyezhet el Egyenlegén a Fizetési Megbízások fedezése érdekében (a jelen Szerződés további rendelkezéseiben foglaltakkal összhangban). A PayPal időről időre lehetővé teheti, hogy a www.paypal.com webhelyen elérhető számlabeállítások között kiválassza az elsődleges fizetési forrást bizonyos jövőbeli fizetési megbízásokhoz. Előfordulhat, hogy bizonyos esetekben az Elsődleges fizetési forrás a Fizetési forrás jellegétől, az éppen kifizetett Fizetési megbízástól vagy a fogadó féltől függően nem használható (lásd még a 3.8. szakaszt). Például (nem kimerítő jelleggel):

 1. lejárt hitelkártyát választ ki;
 2. helyette egy Különleges Finanszírozási Megoldás segítségével fedezhető a Fizetési Megbízás – ebben az esetben a PayPal felhasználhatja az adott Különleges Finanszírozási Megoldást a Fizetési Megbízás fedezéséhez szükséges E-pénzösszeg megvásárlására, és erre még az Előnyben Részesített Fizetési Forráshasználata előtt sor kerülhet; vagy
 3. rendelkezik olyan meglévő Egyenleggel, amelyből fedezhető a Fizetési Megbízás – ebben az esetben a PayPal (az esetlegesen elérhető Különleges Finanszírozási Megoldás kimerítése után) felhasználhatja a meglévő Egyenlegét a Fizetési Megbízás fedezéséhez szükséges E-pénzösszeg megvásárlására, és erre még az Előnyben Részesített Fizetési Forráshasználata előtt sor kerülhet.

a PayPal visszavonhatja a 3.6.c. szakaszt; ezt követően abban az esetben is az Ön elsődleges fizetési forrását fogja használni egyes fizetési megbízások fedezéséhez szükséges e-pénzösszeg megvásárlására, amennyiben Ön rendelkezik egy meglévő egyenleggel (a jelen megállapodás további feltételeinek figyelembevételével).

3.7 Nincs kiválasztott/rendelkezésre álló Előnyben Részesített Fizetési Forrás? Ha nem választott ki Előnyben Részesített Fizetési Forrást, vagy a kiválasztott Előnyben Részesített Fizetési Forrás nem áll rendelkezésre, akkor a PayPal az alábbi forrásokból, az alábbi sorrendben próbálja meg fedezni és az Egyenlegére tölteni a Fizetési Megbízás teljesítéséhez szükséges E-pénzösszeget:

1.

Különleges Finanszírozási Megoldások

2.

Meglévő Egyenleg

3.

Alapértelmezett Fizetési Források

 

Rendszerünk az alábbi sorrendet fogja követni (amennyiben ezek a Fizetési Források rendelkezésre állnak az Ön Számláján):

 1. Bankszámla – Azonnali Átutalásos kifizetésekhez
 2. PayPal Credit
 3. PayPal márkájú bankkártya – ahol elérhető
 4. PayPal márkájú hitelkártya – ahol elérhető
 5. Bankkártya
 6. Hitelkártya
 7. Bankszámla – E-csekkel történő kifizetésekhez

 

3.8 A Fizetési forrásokra vonatkozó korlátozások. A kockázatkezelés jegyében előfordulhat, hogy a PayPal korlátozza az egyes tranzakcióknál felhasználható Fizetési Forrásokat. Ha korlátozunk egy Fizetési Forrást, figyelmeztetjük Önt a kifizetéssel kapcsolatban a normál szintnél magasabb kockázattal fennállásáról (nem kizárólagos példaként fennállhat annak a kockázata, hogy az adott kifizetést jogosulatlanként visszautasítják. Az ilyen értesítés nem jelenti azt, hogy a tranzakció bármely oldalán lévő fél tisztességtelenül vagy csaló módon lép fel. Csupán annyit jelent, hogy a kifizetéshez az átlagosnál nagyobb kockázati szint tartozik. A Fizetési Források korlátozására akkor is sor kerülhet, amikor egy bizonyos harmadik fél weboldalán vagy alkalmazásán keresztül fizet a PayPallal. A PayPal Üzleti Kifizetések esetében a PayPal-fizetés finanszírozási korlátja a meglévő Egyenlege és/vagy E-csekkje.

Ha a rendszer korlátozza a Fizetési Forrásokat, akkor választhat, hogy szeretné-e folytatni a tranzakciót annak tudatában, hogy kevesebb lehetősége lesz a vitarendezésre, amennyiben a tranzakció végeredménye nem kielégítő (ha például az egyik Fizetési Forrás az Ön hitelkártyája, de a Fizetési Forrásokra vonatkozó korlátozások következtében a PayPal-kifizetést nem tudja hitelkártyával finanszírozni, akkor a PayPal-kifizetésre vonatkozóan elesik a visszaterhelési jogától).

Vissza a tetejére

 

4. Pénz küldése

4.1 Az Ön által küldött Fizetési Megbízások teljesítése.

Jelen Szerződés feltételei értelmében (illetve azok betartásával) Ön elfogadja, hogy az Ön által küldött Fizetési Megbízás kézhezvételét követően a PayPal akkor hajtja végre az Ön által saját Fizetési Számláján keresztül indított, érvényes Fizetési Megbízásokat, és akkor írja jóvá az összeget a kifizetés címzettjének fizetési szolgáltatójánál, amikor azt a PayPal számára elérhető fizetési rendszerek lehetővé teszik (ez akár a következő Munkanapon is lehet). Ennek feltétele, hogy Ön:

 1. Munkanapokon még 16:00 előtt elküldje nekünk a Fizetési Megbízást, kivéve a Görögországban regisztrált Számláknál, ahol a határidő 17:00, az Írországban regisztrált számláknál, ahol a határidő 15:00, a Magyarországon regisztrált számláknál, ahol a határidő 14:45, illetve a Csehországban regisztrált számláknál, ahol a határidő 14:00. A fenti határidők a Számla regisztrálása helye szerinti országban érvényes helyi idők. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben a Fizetési Megbízást a fenti határidő után, illetve nem Munkanapon küldi el nekünk, a Fizetési Megbízást a következő Munkanapon fogjuk megkapni;
 2. hogy a fogadó fél vagy Ön egy helyesen megadott Egyedi Azonosítóját vagy más érvényes adatát a PayPal vagy a kifizetés fogadója indokolt okokból igényelhet Öntől a Fizetési Megbízáshoz szükséges adatok megadásakor;
 3. hogy megadja a releváns kifizetési vagy vásárlási művelet elvégzéséhez szükséges összes kötelező adatot;
 4. hogy (ha szükséges), megadja egy vagy több érvényes, a kifizetéshez elegendő összeggel rendelkező Fizetési Forrás adatait;
 5. Hogy érvényes hozzájárulást adjon a Fizetési Megbízás végrehajtásához; a következők érvényes hozzájárulásnak minősülnek:
  1. amikor a Felhasználó a megfelelő hitelesítő adatok (például e-mail-cím és jelszó) megadását, valamint a PayPal-számlába való sikeres bejelentkezést követően megnyitja a PayPal weboldalának/weboldalainak vagy a PayPal-fizetési folyamatának azt a részét, amelyen fizetési megbízást tud küldeni nekünk, és rákattint a „Fizetés” vagy a „Tovább” gombra; és/vagy
  2. amikor Ön egy olyan, harmadik fél által kezdeményezett fizetési Engedélyezést hajt végre, amelynek keretében Ön korábban megegyezett egy kereskedővel vagy más harmadik féllel, és előzetes engedélyt adott az adott félnek, hogy beszedje a megfelelő összeget az Ön PayPal-számlájáról; és/vagy
  3. amikor arra utasít minket, hogy fizetési műveletet hajtsunk végre bármilyen más módon, és amely más módokról mi időről időre értesíthetjük Önt, amikor Fizetési Megbízást intéz hozzánk.

A Fizetési Megbízások végrehajtására vonatkozó, jelen 4.1 pont szerinti kötelezettségünk kizárólag az Európai Gazdasági Térséghez („EGT”) tartozó országokban regisztrált Számlákkal rendelkező Felhasználók között angol fontban, euróban vagy az eurót be nem vezető EGT-tagállamok saját pénznemében végrehajtott kifizetésekre vonatkozik. Onnantól kezdve, hogy a rendelkezésünkre bocsátotta a Fizetési Megbízást, a továbbiakban nem lehet visszavonni sem azt, sem a Fizetési Megbízás végrehajtására vonatkozó beleegyezést. Ez alól kivételt jelentenek az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések, feltéve, hogy azokat az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetésre vonatkozó Engedély szerinti következő esedékes fizetési művelet végrehajtása előtti Munkanap végéig megszakítja.

4.2 Fizetési Megbízás más Felhasználónak történő kifizetés céljából. A jelen Szerződés rendelkezései szerint az Ön részéről más Felhasználóknak történő kifizetés (legyen ez a kifizetés Személyes Tranzakció vagy Kereskedelmi Tranzakció) célját szolgáló Fizetési Megbízásával arra utasít és hatalmaz meg bennünket, hogy Egyenlegének Fizetési Számla részéről az érintett Felhasználó számára a Fizetési Megbízásban szereplő további utasításoknak megfelelően E-pénzt utaljunk át. Amennyiben egyenlegén nincs megfelelő fedezet, illetve ha Ön előzetesen beállított egy elsődleges fizetési forrást, akkor arra is felkér bennünket, hogy szerezzük be az Ön nevében a szükséges fedezetet a megfelelő fizetési forrás használatával, és adjuk hozzá az ennek megfelelő e-pénzösszeget az egyenleg Kifizetési számla eleméhez, és ezzel fedezzük a végrehajtandó kifizetést.

4.3 Fizetési Megbízás pénzfelvétel céljából. A jelen Szerződés feltételei szerint az Ön által Számlájára vonatkozóan küldött pénzfelvételi célú Fizetési Megbízások arra utasítanak és hatalmaznak meg minket, hogy átváltsuk az Egyenlegén lévő megfelelő E-pénzösszeget. Az ilyen típusú fizetési megbízások esetében a 6. szakasz további feltételeket tartalmaz.

4.4 Elégtelen Fedezet az Egyenlegen. Amennyiben Egyenlegén nem áll rendelkezésre elégséges fedezet, a PayPal nem köteles teljesíteni az Ön Fizetési Megbízását. A PayPal fenntartja magának a jogot, hogy egészen addig ne teljesítse az Ön által kezdeményezett kifizetést, amíg rendelkezésre nem áll annak lehívható fedezete (ez azt is jelenti, nem kizárólagosan, hogy a PayPal addig nem köteles rendezni a visszatérítéses tranzakciókat, amíg nem kapja meg az eredeti tranzakció fedezetét).

4.5 Küldési limitek A Számláján esetlegesen beállított időszakos küldési limit megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájára, majd kattintson a „Számla áttekintése” menüpontban található „A számláján lévő korlátozások megtekintése” hivatkozásra. A saját, indokolt belátásunk szerint (nem kizárólagos példa: a csalási és a hitelekkel való visszaélésekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatjuk, hogy Ön mekkora összeget küldhet a Szolgáltatásunkon keresztül. A küldési limit megszüntetéséhez vagy felemeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett utasításokat (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

4.6 Elutasított tranzakciók és a fogadó fél által küldött visszatérítések.

Lehetővé tehetjük, hogy a kifizetés fogadó fele:

 • az összeget elutasítsa; vagy
 • úgy döntsön, hogy elfogadja, majd Szolgáltatásunkat igénybe véve a későbbiekben visszatérítse a teljes összeget vagy annak egy részét. 

A visszautasított vagy visszatérített összeget az egyenlegén jóváírjuk.  Az eredeti fizetés kezdeményezésének dátumától számított 30 napon belül a nem igényelt kifizetések összegét az egyenlegén jóváírjuk.

Ha a fentiekben ismertetett módon bármely összeget jóváírunk Önnek, akkor a visszatérített összeget az alábbiakra konvertálhatjuk:

 • az eredeti fizetés során használt egyenleg pénznemére (a fogadó fél által átvett pénznemre váltás előtt);
 • számlájának eredeti nyitó pénznemére; vagy
 • USA dollárra (egyenleget nyitunk Önnel ebben a pénznemben, ha még nem rendelkezik ilyennel).

Ha az eredeti kifizetés tartalmazott devizaátváltást, a fogadó fél által kapott adott pénznemű visszatérített összeget a következők szerint váltjuk át:

 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 napon belül visszaküldik, az eredeti kifizetés napjának a tranzakciós átváltási árfolyamát fogjuk használni, hogy az eredeti összeget kapja (beleértve az Ön által fizetett átváltási díjat) az eredeti összegben az eredeti kifizetéshez használt, átváltott pénznemben; és
 • Ha az összeget az eredeti kifizetés dátumától számított 1 nap elteltével küldi vissza, akkor azt a tranzakciós átváltási árfolyamot használjuk átváltásakor, amely érvényben volt a visszaküldött összeg átváltásakor. A tranzakciós átváltási árfolyam beállításával kapcsolatos további információkért tekintse meg a 8.2 pontot. Ne feledje ehhez a visszatérítési átváltáshoz:
  • ha Ön az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben, a Man-szigeten vagy Írországban regisztrált lakosként regisztrált a PayPalnál, akkor a tranzakciós átváltási árfolyam nem tartalmazza az átváltási díjat (és Önnek nem kell kifizetnie); és
  • amennyiben máshol van lakosként regisztrálva a PayPalnál, a tranzakció átváltási árfolyama az átváltási díjat is tartalmazza. Ön vállalja, hogy az ebben az esetben az A 3.1.2. szakaszban lefektetett átváltási díj terheli Önt.

Ön vállalja az A3.1.2. szakaszban meghatározott átváltási díj kifizetését az Ön érdekében elvégzett minden pénznemváltás után az Önnek a fentiekben ismertetett módokon visszaküldött bármely összeg tekintetében. A tranzakció átváltási árfolyama az átváltási díjat is tartalmazza.  Vállalatunk a tranzakció átváltási árfolyamát azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatja.  A tranzakció átváltási árfolyamáról a 8.2 részben olvashat.

Automatikusan visszavonhatjuk a visszatérített pénzt egyenlegéről, és az összeget visszautalhatjuk az eredeti kifizetéshez használt finanszírozási forrásra. A pénzfelvétel is járhat pénznemváltással – lásd a 6. részt.

Dönthetünk úgy, hogy az eredeti kifizetés után először nem terheljük meg az eredeti finanszírozási forrást, ha az összeget az Ön egyenlegére a fentiekben ismertetett módon jóváírják azt megelőzően, hogy sor kerülne az Ön eredeti finanszírozási forrásából a PayPalnak történő kifizetésre az eredeti összeg finanszírozása érdekében.

A visszatérített összeg értéke kisebb lehet, mint az eredetileg kifizetett összeg.  Ezt a következő eredményezheti:

 • az eredeti összegnél kisebb értékű visszatérítést küld a fogadó fél. Mivel mi csak fizetési szolgáltató vagyunk, nem tudjuk, hogy mire jogosult visszatérítésként az eredeti fizetést fogadó féltől, vagy a fogadó fél miért egy bizonyos összeget küldött; vagy
 • tranzakció átváltási árfolyamának ingadozása.  

A PayPal nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, amely a fogadó félnek az összeg visszautasítására vagy visszafizetésére vonatkozó döntése miatt keletkezik – kivéve, ha a kedvezményezett által visszaküldött összeg a PayPal által helytelenül végrehajtott kifizetés (lásd a 12. szakaszt).

4.7 Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelem Amikor bizonyos kereskedőknek fizet (például online platformokon értékesítést végző bizonyos kereskedőknek), vagy bizonyos vásárlásokért fizet (például Önnek kiszállítandó vagy a kereskedő által tovább módosítható vásárlásokért), azzal:

 1. engedélyt ad a kereskedőnek a kifizetés későbbi időpontban történő beszedésére; valamint
 2. utasítja a PayPalt, hogy a kereskedőt fizesse ki, amikor a kereskedő kéri a fizetést.

Az Ön által adott engedély általában legfeljebb 30 napig marad érvényben. Ha az engedély megadásának időpontjában egyenlege pozitív volt, azzal Ön tudomásul vette, hogy előfordulhat, hogy a PayPal a kifizetés összegét függőben lévő tételként a tartalékszámlán fogja tárolni, amíg a kereskedő beszedi a kifizetést. Ha a kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, az átváltási díjat is tartalmazó végleges árfolyamot akkor állapítjuk meg és alkalmazzuk (a 8.2. szakaszban leírtak szerint), amikor a kereskedő feldolgozza a kifizetést, és véglegesíti a tranzakciót.

Az Ön által adott engedély a kereskedő számára lehetővé teszi a kifizetés összegének megváltoztatását, mielőtt a kereskedő beszedi a kifizetést (a kereskedővel Ön által megállapodott változtatások, például további adók, szállítási vagy postaköltségek vagy kedvezmények céljából). A PayPal bizonyos körülmények esetén a kereskedőnek fizetendő kifizetés tekintetében maximális összeget határozhat meg, amelyet a fizetésengedélyezési oldalon talál meg. A PayPal semmilyen módosítást semmikor nem köteles megerősíttetni (a fizetés teljesítésekor sem). A PayPal az Ön által adott engedély alapján bármekkora összeget átutalhat, amelyről a kereskedő végleges összegként tájékoztatást ad (az adott kifizetésre vonatkozóan PayPal által meghatározott és közölt maximális összeghatárig).

4.8 Előre elfogadott kifizetések (más néven automatikus kifizetések).

Azzal, hogy Ön előzetesen Engedélyt ad az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések teljesítésére:

 • Ön felhatalmaz egy harmadik felet, hogy egyszeri alkalommal vagy rendszeresen vagy rendszertelenül ismétlődő időközönként beszedjen vagy levonjon egy fix vagy változó összeget az Ön számlájáról (ennek további feltételeit a számlázási megállapodás – az engedély megadásakor Ön által elfogadandó dokumentum – részletezi), egészen addig, amíg Ön vissza nem vonja az engedélyezést, illetve a mögötte lévő megállapodást a kérdéses harmadik féllel; és
 • Ön ezúton engedélyezi a PayPal számára és utasítja arra, hogy a harmadik fél által rendelkezésre bocsátott információk alapján az Ön PayPal-számlájának felhasználásával kifizesse a harmadik félnek (vagy az általa kijelölt más személynek) az Ön által a harmadik fél felé fennálló tartozást. Ezzel a fogadó fél az adott engedély értelmében végrehajtott összes kifizetés tekintetében megbízható kedvezményezetté válik, ezért a kifizetések végrehajtásakor nem kérjük Öntől, hogy jelentkezzen be, vagy hogy hagyja jóvá a kifizetéseket. Ön elfogadja, hogy a PayPal az ilyen típusú kifizetések feldolgozása előtt nem köteles sem ellenőrizni, sem Önnel megerősíttetni a harmadik fél által rendelkezésünkre bocsátott összeget. Ön azt is elfogadja továbbá, hogy a jelen pontban tárgyalt megoldás keretében intézett kifizetések összege változó lehet, és teljesítésük sem mindig ugyanazon a napon történik.

Ha a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció használatával teljesít egy Előzetesen Jóváhagyott Kifizetést egy másik, a PayPal Helyszínalapú Kifizetések funkción keresztül kifizetéseket fogadó Felhasználónak (általában egy kereskedőnek), Ön a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción belül adhatja meg a szükséges Engedélyt az adott másik Felhasználónak. Amikor Ön ilyen Felhasználónak ad Engedélyt, elképzelhető, hogy a korlátozzuk a teljes összeget, amelyet az Engedélyes Felhasználó adott időintervallumban legfeljebb igényelhet Öntől. Ezt a PayPal saját hatáskörében dönti el.

Ha az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéshez pénznemváltás is szükséges, az Átváltási Díj összegét (lásd az 1. számú Mellékletet) akkor állapítjuk meg, amikor az adott harmadik fél feldolgozza a kifizetést, és véglegesíti a tranzakciót. Ön elfogadja, hogy az egyes kifizetési tranzakciók idejében alkalmazott átváltási árfolyamok eltérhetnek egymástól, illetve beleegyezik, hogy a jövőbeli, Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések is ingadozó átváltási árfolyamon kerülnek majd végrehajtásra.

A fentiekben részletezett Engedélyek alapján a jövőbeli Kifizetést Fogadó Felek, akik pénzigénylést nyújtanak be a jelen pont rendelkezései szerint:

 • szavatolják a PayPal felé, hogy a részünkre benyújtott összegben megegyeztek azzal a Felhasználóval, akinek a Számlájáról az összeg levonását kérik, és a Felhasználó elfogadta az összeget (annak minden esetleges, időközben bekövetkező változásával együtt), illetve hogy a levonásról előzetesen értesítik a fizető személyt; és
 • vállalják, hogy legalább 4 héttel előre értesítik a fizető személyt az általuk beszedni szándékozott összegről, amennyiben az összeg olyan mértékben megnőtt, amelynek tekintetőben a fizető személytől – korábbi költési mintáit és a fizetés körülményeit figyelembe véve – ésszerűen nem lenne elvárható, hogy azt kifizesse, illetve tudomásul veszik, hogy a jelen Felhasználási Szerződés feltételeinek megfelelően felelősséggel tartoznak a PayPal felé az ilyen típusú kifizetések visszatérítéséért.

Ön tudomásul veszi, hogy Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseknél kizárólag a következő esetekben követelhet visszatérítést a PayPaltól:

 1. ha az Engedély megadásakor az Engedélyben nem határozták meg a kifizetési tranzakció pontos összegét, és a harmadik fél által beszedett összeg – az Ön korábbi költési mintáit és a fizetés körülményeit figyelembe véve – meghaladta azt az összeget, amelynek megfizetése Öntől ésszerűen elvárható lett volna;

  és
 2. ha Ön nem a 4.1(e) pontban leírtaknak megfelelően adta beleegyezését a harmadik fél által kezdeményezett kifizetésre; vagy
 3. ha a harmadik fél által kezdeményezett kifizetés adatait nem juttatták el Önhöz, illetve nem tették elérhetővé az Ön számára legalább 4 héttel a kereskedő részére indított kifizetési tranzakció végrehajtásának dátumát megelőzően;

  és
 4. ha Ön a kifizetés dátumától számított 8 héten belül értesített minket a visszatérítésre irányuló igényéről; és
 5. ha Ön a kérésünknek megfelelően rendelkezésünkre bocsátja azokat az információkat, amelyekre az ügy körülményeinek ellenőrzéséhez indokoltan szükségünk lehet. Fenntartjuk a jogot, hogy szükség esetén további információkat kérjünk Öntől annak megállapításához, hogy teljesültek-e a fenti feltételek, illetve hogy a fenti feltételek valamelyike vagy esetleg mindegyike figyelmen kívül hagyható-e.

4.9 Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések visszavonása. Az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseket a kifizetés beütemezett teljesítésének dátumát megelőző 1 Munkanapig bármikor visszavonhatja. Az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetést visszavonhatja, ha bejelentkezik Számlájába, megnyitja a „Beállítások” lapot, majd a „Kifizetési beállítások” részben rákattint az „Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések” lehetőségre, és követi a kifizetés visszavonására vonatkozó utasításokat. Tájékoztatjuk azonban, hogy az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetés visszavonása sem szünteti meg feltétlenül a kereskedővel szemben fennálló fizetési kötelezettségét, és elképzelhető, hogy más módszerrel kell majd fizetnie a kereskedőnek.

Ha a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció használatával ad engedélyt Előzetesen Jóváhagyott Kifizetésre egy másik, a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción keresztül kifizetéseket fogadó Felhasználónak (általában egy kereskedőnek), Ön csak a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkción belül elérhető lépések végrehajtásával vonhatja vissza a megadott Engedélyt.

4.10 E-pénz küldése több különböző pénznemben. A következő pénznemekben lehetséges a Pénz küldése: amerikai dollár, kanadai dollár, euró, angol font, jen, ausztrál dollár, brazíliai reál, cseh korona, dán korona, hongkongi dollár, magyar forint, izraeli új sékel, mexikói peso, új-zélandi dollár, norvég korona, fülöp-szigeteki peso, lengyel zloty, szingapúri dollár, svéd korona, svájci frank, thai baht, és tajvani új dollár. Bizonyos pénznemeknél korlátozások vonatkozhatnak a pénzküldés célhelyére. Amikor úgy küld pénzt, hogy azt valaki az Ön számlájának elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben kapja meg, a PayPal a következő szabályokat követi:

 1. Ha van meglévő egyenlege a fogadás pénznemében, annak felhasználásával küldjük el a kifizetést.
 2. Ha egyenlege nem a fogadás pénznemében van, pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében), és a beváltott pénzből küldjük el a kifizetést.
 3. Ha nincs egyenlege, a 3. szakasz értelmében számlájának elsődleges pénznemében a megfelelő finanszírozási forrásból automatikusan vonjuk le az egyenleget, amellyel fedezzük a fizetési rendelést (és az Ön által fizetendő díjakat). Amikor Ön fizet nekünk, a fizetési mód szolgáltatója végrehajthatja az esetleg szükséges pénznemváltást (és azért díjat számíthat fel Önnek). Ezt követően pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében) az Ön elsődleges pénzneméről, és a beváltott egyenlegből küldjük el a kifizetést (valamint abban a pénznemben szedjük be a fizetendő díjakat, amelyben a fogadó fél megkapja az összeget).

Vissza a tetejére

5. Pénz fogadása

A PayPal alapértelmezés szerint bárki számára engedélyezi, hogy az Ön Számlájára e-pénz hozzáadását vagy átutalását eredményező fizetést indítson (attól függetlenül, hogy rendelkezik-e a kérdéses személy PayPal-számlával). Amennyiben Ön olyan funkciókat épít be (beleértve a már beépített) online kifizetési rendszerébe/platformjába, amely lehetővé teszi, hogy számla nélküli fizető személyek pénzt küldjenek az Ön számlájára, azzal elfogad az adott funkcióra vonatkozó minden felhasználási feltételt, amelyet a PayPal a PayPal vagy a Braintree webhelyén (ideértve a fejlesztőknek szóló oldalakat és a Jogi megállapodások oldalunkat is) vagy online platformon elérhetővé tesz az Ön számára. A további feltételek közé tartozik a Helyi fizetési módokra vonatkozó PayPal-megállapodás is.

5.1 A bevételi korlát törlése. A Számláján esetlegesen érvényben lévő fogadási korlát megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájába, és kattintson a „Számla áttekintése” menüpont „A számláján lévő korlátozások megtekintése” hivatkozására. A saját megalapozott belátásunk szerint (nem kizárólagos példa: a csalási és hitellel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatjuk, hogy mekkora összeget fogadhat Ön a szolgáltatásunkon keresztül. A fogadási korlát törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

5.2 Fizetés Ellenőrzése. A Fizetés Ellenőrzése folyamat keretében a PayPal ellenőriz bizonyos, magas kockázatúnak ítélt kifizetési tranzakciókat. Ez előfordulhat például akkor, ha a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy a vásárló Fizetési Eszközét és/vagy Számláját Korlátozott Tevékenységekre használják (ezek meghatározását lásd a 9. pontban), illetve bármilyen más okból, ha a PayPal indokoltnak tartja az ellenőrzést. A PayPal a következő lépéseket teszi, ha egy kifizetést a Fizetés Ellenőrzése folyamat alá von:

 1. végrehajtja a vásárló által kezdeményezett Fizetési Megbízást;
 2. a PayPal saját mérlegelési jogkörében meghozott döntés alapján a végrehajtást követően azonnal korlátozza a vásárló Fizetési Eszközét;
 3. visszatartást alkalmaz a kifizetésre, ami azt jelenti, hogy az összeg az eladó Tartalékszámlájára kerül;
 4. értesíti az eladót, hogy egyelőre ne indítsa el a vásárló által vett tétel kiszállítását; és
 5. elvégzi a kifizetés ellenőrzését.

Amíg a Fizetés Ellenőrzése le nem zárult, és a PayPal meg nem állapította, hogy a kifizetés megfelelt az alkalmazandó szabályoknak, addig a PayPal nincs birtokában a megfelelő információknak ahhoz, hogy az értékesítő rendelkezésére bocsássa, azaz az értékesítő Fizetési Számláján jóváírja az összeget. Ha a Fizetés Ellenőrzése problémát talál a kifizetéssel, a PayPal visszafordítja a kifizetést, és az értékesítő Tartalékszámlájáról visszatéríti az összeget a vásárlónak. A Fizetés ellenőrzésén átesett kifizetésekre továbbra is érvényesek lesznek a visszafordítás jelen Szerződés szerinti szabályai. Ha azonban a kifizetés megfelel az Értékesítői védelmi szabályzat követelményeinek, a kifizetés „Értékesítői védelemre jogosult”-nak minősül. A PayPal e-mailben küldi meg és/vagy a PayPal-számla Tranzakciós előzmények menüpontban jeleníti meg az Önnek címzett értesítéseket. A Fizetés Ellenőrzése csupán magát a kifizetést ellenőrzi. Az eljárás célja, hogy csökkentsük annak kockázatát, hogy a PayPal-felhasználók magas kockázatú tranzakciókat fogadjanak. A PayPal által végzett Fizetési Ellenőrzése nem tekintendő úgy, hogy a PayPal ellenőrizte vagy szavatolta a kifizetési tranzakcióban résztvevő felek kereskedelmi ügyleteit, jellemét vagy hírnevét, illetve nem tekintendő úgy, hogy hátrányosan befolyásolja az ellenőrzött személy társadalmi megbecsülését.

5.3 Visszafordítások, Visszaterhelések és Reklamációk kockázata. A kifizetés fogadása a PayPal-számláján nem ugyanaz, mint a levonás után elszámolt pénz fogadása. Az értesítés, hogy E-pénzt küldtek Önnek, nem számít az E-pénznek az Ön Számláján történő fogadásának, hacsak Ön a kifizetést el nem fogadja. Ön tudomásul veszi és elfogadja, hogy az Ön részére kifizetési tranzakció érkezett és az teljesült, még akkor is, ha a tranzakció Visszafordítás vagy Visszaterhelés tárgya lesz. Reklamáció, Visszavonás vagy visszatartás. Az Ön által fogadott kifizetések esetében Ön anyagi felelősséggel tartozik a PayPal felé a kifizetés teljes összegé, az általunk fizetendő esetleges egyéb költségek, valamint minden Díj erejéig, amennyiben a kifizetést később bármilyen okból érvénytelenítik. A további esetleges helytállási kötelezettségeken felül, Visszafordítás esetén, ha elesik egy Visszaterheléstől vagy elveszít egy Reklamációt, és emiatt az Értékesítővédelmi Program előírásai szerint nem jogosult a kifizetésre, akkor Ön a PayPal felé a Visszairányítás, Visszaterhelés vagy Reklamáció összegével, valamint az 1. számú Mellékletben szereplő díjaink összegével (beleértve az esetleges Visszaterhelési Díjat) tartozni fog, és a PayPal ebben az esetben levonja a szóban forgó összeget az Ön Egyenlegéről. Abban az esetben, ha egy kifizetés küldője Visszaterhelési igényt nyújt be, akkor a bankkártyatársaság, és nem a PayPal határozza meg, hogy ki lesz a Visszaterhelés jogosultja. A Visszaterhelésekről a Visszaterhelési Útmutatóban található további információ, amely a PayPal Biztonsági Központjában, az „Értékesítési biztonság” nevű szakaszban található. A PayPal Biztonsági Központja a PayPal weboldaláról érhető el.

5.4 A PayPal és az Ön ügyfelei.

Tilos az ügyfelei felé tett, illetve nyilvánosan megjelentett nyilatkozatokban félrevezető vagy becsmérlő állításokat tenni a PayPal által biztosított fizetési megoldásra.

Ha engedélyezi ügyfelei részére a PayPallal való fizetést, akkor Ön köteles a PayPal-kifizetést legalább a többi kínált fizetési móddal megegyező díjszabással kezelni.

A PayPal nem javasolja pótdíjak felszámítását, mivel ez a kereskedelmi gyakorlat a fogyasztót büntetheti, és felesleges zavart, konfliktusokat és félbemaradt vásárlásokat eredményez. Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, nem számíthat fel pótdíjat a PayPal használatáért. Ezenkívül Ön vállalja, hogy a PayPal használata során felszámolt pótdíjak esetében betartja az Önre vonatkozó valamennyi törvényt, és nem számol fel a többi fizetési mód használatáért felszámítottnál magasabb pótdíjakat. Ön továbbá azt is vállalja, hogy amennyiben egy vásárló esetében pótdíjat számol fel, akkor Ön, és nem a PayPal fogja értesíteni a vásárlót a követelt díjról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók esetében, akiket nem értesített az esetleges pótdíjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha a vásárlónak bármilyen formában pótdíjat számít fel és/vagy elmulasztja értesíteni a vásárlót a különböző formákban felszámított pótdíjakról.

Ha Ön egyesült királyságbeli felhasználó, és az Ön számlája Kereskedői díjszabás állapotú, és bármely értékesítési pontján (legyenek azok bármilyen formában):

 1. eltántorítja ügyfeleit a PayPal használatától, illetve korlátozza a PayPal használatát;
 2. a PayPal kifizetést nem a többi kínált fizetési móddal legalább azonos kondícióval kezeli; vagy
 3. pótdíjat számít fel a PayPal használatáért,

a PayPal véglegesen visszaállíthatja számláját Normál díjszabásra (a PayPal esetleges egyéb jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek sérelme nélkül).

5.5 Pénz fogadása több különböző pénznemben. Időről időre lehetőséget kaphat kifizetések fogadására bármilyen, a Szolgáltatásunk által támogatott pénznemben. Továbbá arra is lehetőséget biztosíthatunk, hogy kiválassza miként dolgozza fel és/vagy váltja át a Számlája eredeti nyitási pénznemétől vagy Elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben érkező kifizetéseket. Az 1. díjszabás A 3.1.1. részében leírtaknak megfelelő bármely pénzváltáskor történő átváltáskor Átváltási díjat számítunk fel (a 8.2. szakasz értelmében).

Ha Ön (tehát nem a PayPal) pénznemek közötti átváltást is kínál adott értékesítési ponton, Ön köteles tájékoztatni a vásárlókat az árfolyamról, illetve a kifizetési tranzakció során alkalmazott különböző díjakról. A PayPal nem tartozik felelősséggel az olyan vásárlók után, akiket Ön nem értesített az átváltási árfolyamról, illetve a felmerülő díjakról. Ön tudomásul veszi, hogy akár bűncselekményt is elkövethet azzal, ha elmulasztja értesíteni a vásárlót az átváltási árfolyamról, illetve a felszámított díjakról.

5.6 Adózás. Az Ön felelőssége megállapítani, hogy köteles-e adót fizetnie az Ön által küldött vagy fogadott összegek után, és ha igen, mennyit. Szintén az Ön felelőssége, hogy beszedje, bevallja és befizesse a megfelelő adókat az illetékes adóhatóság számára. A PayPal nem felelős annak megállapításáért, hogy az egyes tranzakciók adókötelesek-e, sem a tranzakciók után fizetendő adók beszedéséért, bevallásáért és befizetéséért.

5.7 Visszatérítések, Elutasított kifizetések Az Ön Visszatérítési irányelvei, Adatvédelmi irányelvek és Biztonság.

5.7.1 Visszatérítések és Elutasított kifizetések

Ha Ön a kifizetés fogadó fele, és lehetővé tesszük, hogy elutasítsa az összeget, vagy visszatérítse az összeget a kifizetőnek:

 • Ön egyedül (és a PayPal nem) felelős a következőkért:
  • a kifizetővel szemben fennálló jogi és szerződéses kötelezettségekért minden olyan összeg esetén, amelyet a kifizetőnek visszaküld; és
  • az eredeti összeg kifizetésével járó költség és a kifizetőnek visszafizetett összeg közötti bármely különbségért (amely például a tranzakciós átváltási árfolyam-ingadozás miatt keletkezett) – kivéve, ha a visszatérített összeg a PayPal hibájából eredő kifizetésből származik (lásd a 12. szakaszt).

5.7.2 Visszatérítési irányelv

Amennyiben Ön termékek vagy szolgáltatások értékesítésével foglalkozik, javasoljuk, hogy tegye közzé a visszaküldési irányelveit és az adatvédelmi irányelveit a webhelyén.

5.7.3 Adatvédelmi irányelvek

Az adatvédelmi szabályzatában egyértelműen és kifejezetten jeleznie kell, hogy a PayPaltranzakciókra a PayPal Adatvédelmi Szabályzata (más néven adatvédelmi nyilatkozat) vonatkozik. Ön köteles elvárható felügyeleti, műszaki és fizikai intézkedésekkel biztosítani a PayPal-adatok és információk biztonságát és bizalmasságát, ideértve a PayPal-felhasználókra és magára a PayPalra vonatkozó információkat is.

A PayPay Egyesült Államok adatvédelmi törvényeinek való megfelelése. A jelen szerződés keretében a PayPal és a kereskedő által feldolgozott adatok viszonylatában a PayPal és a kereskedő az adatfeldolgozáshoz tartozó adatkezelőnek számítanak. A PayPal és a kereskedő vállalja a saját szolgáltatásának nyújtása tekintetében és jelen szerződés keretében egyéb módon az adatkezelőkre vonatkozó adatvédelmi törvények követelményeinek betartását. A félreértések elkerülése végett: a PayPal és a kereskedő egyaránt saját, függetlenül meghatározott adatvédelmi irányelvekkel, értesítésekkel és eljárásokkal rendelkezik az általuk tárolt személyes adatok tekintetében, és különállóan adatkezelők (nem közös adatkezelők). Az adatvédelmi törvények betartása tekintetében a PayPal és a kereskedő korlátozás nélkül:

 • köteles mindenkor megfelelő biztonsági intézkedéseket bevezetni és fenntartani a személyes adatok feldolgozásához kapcsolódóan;
 • köteles nyilvántartást vezetni a jelen Megállapodás keretében végrehajtott összes feldolgozási tevékenységről; valamint
 • tudatosan nem tehet olyat, valamint nem engedélyezhet olyan tevékenységet, amely ahhoz vezetne, hogy a másik fél megsérti az adatvédelmi jogszabályokat.

5.7.4 Biztonság

Abban az esetben, ha megállapítjuk, hogy webhelyén vagy rendszereiben olyan biztonsági kihágás történt (vagy annak igen nagy a valószínűsége), amelynek következtében felmerülhet a vásárlói információk illetéktelen közzététele, a 10.2. szakaszban lefektetett jogainkon felül további, megítélésünk szerint szükséges lépéseket foganatosíthatunk, és/vagy kötelezhetjük Önt arra, hogy bocsássa rendelkezésünkre a kihágásra vonatkozó összes információt.

5.8 PayPal Üzleti Kifizetések. Ha egy fizetési folyamat részeként PayPal Üzleti Kifizetéseket kínál, ugyanebben a folyamatban nem kínálhat más PayPal-márkájú fizetési lehetőséget, feltéve, hogy a PayPallal másképp nem állapodott meg.

5.9 Visszatartások az Ön utasításai szerint. A PayPal bizonyos funkciói lehetővé tehetik az Ön számára (akár közvetlen módon, akár más olyan félen keresztül, akinek Ön a 15.9a szakasz értelmében engedélyt ad, hogy az Ön nevében eljárjon – például online piactéri platformon, ahol Ön eladóként tevékenykedik), hogy a PayPalt utasítsa az Önhöz tartozó összeg (beleértve a PayPal használatával Ön által fogadott kifizetések bevételét is) bizonyos ideig történő visszatartására az Ön Tartalékszámláján. Ilyen esetben ezeknek az összegeknek a rendelkezésre állási állapotát megjelenítjük a PayPal-egyenlegén – az állapotleírások a visszatartási utasításra használt funkciótól függően eltérőek lehetnek. A PayPal az összegek visszatartását az Ön (vagy a 15.9a szakasz értelmében az Ön nevében történő eljárásra Ön által engedélyezett fél) PayPalnak szóló utasítása szerint oldja fel, a jelen megállapodás további rendelkezéseinek betartása mellett.

5.10 Új fizetési megoldás – csak az Egyesült Királyságban, Gibraltáron, Jerseyben, Guernseyben és a Man-szigeteken élő felhasználók számára

Új fizetési megoldásunk a következőkből áll:

 • az online fizetésnél/platformon található dedikált kötegelt fizetési lehetőségünk lehetővé teszi a vevő számára, hogy számlával vagy anélkül pénzt küldjön az Ön számlájára; és
 • csalásmegelőzést támogató eszközünk.

Az új fizetési megoldás szolgáltatásunk keretében az új kifizetési mód összes vagy néhány funkcióját, illetve a funkciók bármely kombinációját ajánljuk Önnek.   Ha felajánljuk Önnek a új fizetési megoldásunkat, és Ön igénybe szeretné venni, a Felhasználói megállapodáson túl az alábbi funkciókra vonatkozó feltételeket is elfogadja:

A PayPal helyi fizetési módokról szóló megállapodásban és a PayPal Website Payments Pro és Virtuális terminál megállapodásban szereplő díjakat nem kell figyelembe venni az új fizetési mód használatakor. Ehelyett az 1. számú melléklet a 2.2.2 pontjában meghatározott Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak vonatkoznak Önre.

Vissza a tetejére

6. E-pénz felvétele és visszaváltása

6.1 Az E-pénz felvételének és beváltásának módja. Lehetővé tehetjük, hogy a pénzfelvételhez az összeget átutalja:

 • egy arra jogosult bankszámlára (ahol ezt elérhetővé tesszük) a következő módon:
  • PayPal-számlájához kapcsolódó bankszámlájára való normál utalás útján (ezt a pénzfelvételi/beváltási funkciót „átutalás bankszámlára” néven is ismerheti); vagy
  • PayPal-számlájához kapcsolódó bankszámlájára azonnali átutalással

Lehetővé tehetjük, hogy a fenti átutalások a bankszámlához tartozó bankkártyán keresztül történjenek.

 • ha Ön egy hitelkártyás pénzfelvételt engedélyező régióban regisztrált, a pénzt Mastercard vagy Visa kártyájához tartozó számlájára is átutalhatja,

Az átutalásokra vonatkozó díjak az 1. díjszabás A3.2. szakaszában szerepelnek. Ilyen pénzfelvétel kezdeményezésekor a díjakat előre közöljük Önnel.

Néhány ország jogrendszere megengedi azt is hogy csak bankszámlájára, és azt is, hogy csak kártyájára utalhatja át a kívánt összeget. Csak olyan pénznemben vezetett bankszámlára vagy kártyára kérelmezheti e-pénze átutalását, amely megegyezik számlája eredeti nyitó pénznemével vagy a tartózkodási helye szerinti országban a PayPal által támogatott más pénznemmel. Az Egyenlegek visszaváltása számlájának eredeti nyitó pénznemében történik.

Az Ön számlájának eredeti nyitó pénzneme az euró (EUR), kivéve az alábbiak szerint azoknak a felhasználóknak az esetén, akik a következő országokban bejegyzett címmel rendelkeznek:

 • Cseh Köztársaság: cseh korona (CZK)
 • Magyarország: magyar forint (HUF)
 • Egyesült Királyság: font (GBP)

Ez a következőt jelenti:

a. Ha Ön nem számlájának eredeti nyitó pénznemében vezetett egyenleget vesz fel, az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díj terheli az eredeti nyitó pénznem egyenlegébe történő átváltást (a 8.2. szakasz értelmében).

b. Ha Ön nem számlájának eredeti nyitó pénznemében vezetett bankszámlára vagy kártyára vesz fel pénzt, a felvett összegnek a bankszámla vagy kártya pénznemére történő átváltását az 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díj terheli (a 8.2. szakasz értelmében). 

Ha számláján több különböző pénznemű egyenleget is tart, olvassa el a 6.4. szakaszt is.

6.2

 1. Pénzfelvételi/visszaváltási határértékek. Annak érdekében, hogy a PayPal csökkentse a csalás kockázatát, illetve teljesíthesse pénzmosás elleni vagy más jogszabályi kötelezettségeit, Ön vállalja, hogy E-pénze beváltása előtt teljesíti a PayPal személyazonossága megerősítésére vonatkozó kéréseit. Az esetlegesen érvényben lévő időszakos átutalási vagy pénzfelvételi limitek megtekintéséhez jelentkezzen be Számlájába, és kattintson a „Számla áttekintése” oldal „Limitek megtekintése” hivatkozására. A PayPal saját megalapozott belátása szerint (nem kizárólagos példa: a csalással és a hitelekkel kapcsolatos kockázatok csökkentése érdekében) korlátozhatja, hogy Ön mekkora összeget vehet fel a Szolgáltatáson keresztül.
 2. Végrehajtási módok és időtartamok.
  1. Általános rendelkezések. A Fizetési Számláról indított pénzbeváltási tranzakciókat a 4.1. pontban lefektetett időtartamokon belül hajtjuk végre.
  2. Egyesült Királyságban vezetett bankszámlákra irányuló pénzbeváltás/pénzfelvétel. A következő esetekben (a 4.1. pont rendelkezéseinek megfelelően) a Faster Payments Service szolgáltatást fogjuk használni a pénzbeváltás/pénzfelvétel célú fizetési megbízások teljesítésére:
   1. amennyiben a kifizetés pénzneme angol font, célja pedig egy egyesült királyságbeli bankszámla;
   2. a kifizetést fogadó intézmény képes fogadni a Faster Payments Service szolgáltatáson keresztül küldött összegeket; és
   3. a kifizetés összege a Faster Payments Service által időről időre meghatározott értéktartományon belül van.

    A Faster Payments Service használatával megvalósított pénzbeváltási/pénzfelvételi kifizetések akár 2 órán belül is megérkezhetnek bankszámlájára (erre azonban nincs garancia).
 3. Tranzakciók ellenőrzése. A PayPal ellenőrizheti a pénzfelvételi tranzakciókat a kockázatok mérséklése és/vagy a pénzmosás megelőzése érdekében, illetve annak céljából, hogy megállapítsa, hogy nem zajlik-e Korlátozott Tevékenység (lásd: 9. pont). Ezeket együttesen „Pénzfelvételi Kockázatoknak” nevezzük. Ha a PayPal Pénzfelvételi Kockázatokat azonosít, fenntartjuk a jogot az Ön által használt Fizetési Eszköz korlátozására és/vagy a Fizetési Megbízás elutasítására. Amikor pénzfelvétel elvégzésére utasít minket, jogunk van azt jövőbeli időpontban esedékes Fizetési Megbízásként kezelni, amelyet akkor teljesítünk (a 4.1. pontban lefektetett időtartamok betartásával), ha megállapítottuk, hogy nem áll fenn Pénzfelvételi Kockázat. Ha feloldjuk a korlátozást és/vagy úgy döntünk, hogy feldolgozzuk a pénzfelvételt, Ön elfogadja, hogy a Fizetési Megbízás dátuma a korlátozás feloldásának Munkanapja lesz.

6.3 A pénzfelvételi korlát törlése vagy emelése. A pénzfelvételi korlát törléséhez vagy emeléséhez kövesse az Önnek időről időre küldött értesítéseinkben szereplő vagy nyilvánosan közzétett lépéseket (amelyeket a Számla áttekintése oldalon is elérhetővé tehetünk).

6.4 Pénzfelvétel többféle pénznemben. Amennyiben többféle pénznem is tartozik az egyenlegéhez, kiválaszthatja, hogy milyen pénznemben veszi ki a pénzt, de ezzel ellentétes megállapodás hiányában a pénzfelvétel számlájának eredeti nyitó pénznemében fog történni. Ha Önnek van lehetősége MasterCard- vagy Visa-kártyájára pénzt felvenni, a pénzfelvétel után a jelen megállapodás 1. díjszabásában meghatározott díjat számíthatunk fel. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy a pénzfelvétel az eredeti nyitótól eltérő pénznemben történik, attól függően, hogy a PayPal támogatja-e a kártya elsődleges pénznemében való pénzfelvételt. A 6.1. szakaszban talál tájékoztatást arról, hogy pénz felvétele esetén hogyan terhelheti átváltási díj a számlája eredeti nyitó pénznemére vagy pénzneméről történő átváltást.

Vissza a tetejére

7. A szerződés időtartama és a számlája lezárása

A jelen Szerződés akkor lép hatályba, amikor sikeresen regisztrál egy PayPal-számlát, és akkor szűnik meg, amikor Ön bármilyen okból lezárja Számláját. A Szerződés a megszüntetés alól olyan mértékben és annyi időre mentesül, amelyre a PayPalnak szükséges a számla lezárásához és a vonatkozó jogszabályoknak és szabályozásoknak való megfeleléshez (korlátozás nélkül beleértve az 1., 7., 8., 10., 14., 15., 16. pontot és az 1. számú Mellékletet).

A számláját bármikor lezárhatja, ha bejelentkezik a számlájára, rákattint a „Profil” lapfülre, majd a „Számla lezárása” hivatkozásra, és követi a megjelenő utasításokat. A PayPal Súgóközpontban található részletesebb információ.

Saját belátásunk szerint bármikor lezárhatjuk a Számláját, ha azt megelőzően legalább két hónappal korábban értesítjük Önt. Ezenfelül bármikor lezárhatjuk a Számláját, amennyiben:

 • Ön megsérti a jelen Szerződés feltételeit, és/vagy a 10.2. pont értelmében jogosultak vagyunk a Számla lezárására;
 • Ön három évig nem nyitja meg a Számláját; vagy
 • alapos okunk van feltételezni, hogy a Számláját az Ön meghatalmazása nélkül nyitották meg.

Ha úgy döntünk, hogy lezárjuk a Számláját, előtte értesítjük a Számla lezárásáról, és ha lehetséges, annak okairól is, valamint arról, hogy minden kezelésünkben lévő, nem vitatott pénzét felveheti.

A Számla lezárása esetén:

 • jogunkban áll törölni minden függőben lévő tranzakciót, és Ön lemond a Különleges Finanszírozási Megoldások keretében rendelkezésére álló Egyenlegéről;
 • felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett Szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a bármely Szolgáltatás közvetítésére használt hálózatot és kiszolgálót is) vagy a Szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez;
 • Ön felelős marad a jelen Szerződés értelmében a Számlájához kapcsolódó, a lezárás előttről származó minden fennálló kötelezettségéért;
 • jogszabályi kötelezettségeink teljesítése érdekében megtarthatjuk az Ön Számlaadatait az adatbázisunkban; és
 • a lezárást követően megőrizhetjük az Ön egyenlegét olyan mértékben és időtartamra, amelyet a Visszafordítások, Visszaterhelések, Reklamációk, díjak, büntetések, bírságok vagy bármely egyéb jellegű követelések kockázata ellen a PayPal a saját és az esetleges harmadik felek védelme érdekében ésszerűnek ítél. Ezután bármikor átutalhatja a PayPalnál tárolt, nem vitatott pénzének teljes összegét. Forduljon a PayPal ügyfélszolgálatához, ha kérdései vannak a számla lezárásakor a számlán maradó összeggel kapcsolatban.

Ha Ön egy gondokság alá helyezett vagy elhunyt Számlatulajdonos jogi képviselője, forduljon segítségért a PayPal Súgóközpontjához.

 

Vissza a tetejére

8. Díjak és pénznemek közötti átváltás

8.1 Díjak. Az Egyesült Királyságban, illetve a többi Releváns Országban regisztrált Felhasználókra vonatkozó Díjakat a lentebb található 1. számú Melléklet részletezi.

A félreértések elkerülése végett kijelentjük, hogy azon, olyan Felhasználókra vonatkozó díjakat, akik nem az Egyesült Királyságban vagy valamely Releváns Országban regisztrálták PayPal-számlájukat, mindig a regisztráció országában érvényes Felhasználási Szerződés feltételei határozzák meg, illetve ezeket megtalálja a PayPal által a regisztráció országában működtetett weboldal minden oldalának „láblécéből” elérhető Díjtáblázatban is.
Ha az igénybe vett szolgáltatásokra vagy funkciókra az alábbi 1. számú Mellékletben nem szereplő egyéb díjak vonatkoznak, a PayPal azon weboldalán/weboldalain fogjuk értesíteni a releváns díjakról, ahol a kérdéses szolgáltatásokat vagy funkciókat kínáljuk vagy biztosítjuk.

8.2 Pénznemek közötti átváltás. Azokban az esetekben, ahol pénznemváltásra is szükség van, a rendszer az adott pénznemre vonatkozó váltási árfolyamon végzi el a műveletet. 

A váltási árfolyamot rendszeresen módosítjuk, a pénznemváltás esetén pedig egy alapárfolyamon alapuló, az adott átváltásra vonatkozó pénznemváltási díjat is felszámolunk. Az alapárfolyam az átváltás napján vagy az azt megelőző munkanapon a bankközi devizapiacon elérhető árfolyamokon, törvényi vagy jogszabályi kötelezettség esetén pedig a releváns kormányzati referencia-árfolyamokon alapul

Vállalatunk az átváltásra vonatkozó váltási árfolyamot azonnal, az Ön értesítése nélkül is alkalmazhatja.

A számlájáról megnyitható „Devizaváltó” eszközt segítségével bármikor megtekintheti, hogy az eszköz használatakor bizonyos devizaátváltásokra milyen árfolyamok vonatkoznak.

A PayPal által a (például értékesítési ponton végzett) tranzakció végrehajtásakor Ön számára kínált pénznemváltás esetében a kifizetési tranzakció engedélyezése előtt megmutatják Önnek a tranzakcióra alkalmazandó átváltási árfolyamot. Ha engedélyezi a kifizetési tranzakciót, azzal elfogadja, hogy a pénznemváltásra a megtekintett átváltási árfolyam lesz érvényes.

8.3 Pénznemek közötti átváltási lehetőségek. Ön a jelen megállapodás elfogadásával beleegyezik, hogy a bank- vagy hitelkártya által fedezett és a PayPal részéről pénznemváltást tartalmazó kifizetések esetében a pénznemváltást nem a hitel- vagy bankkártya kibocsátója, hanem a PayPal fogja elvégezni, és Ön kifejezetten felhatalmazza erre a PayPalt.

A tartózkodási országától és a fizetéshez használt fizetési módtól függően a fizetés során, annak befejezése előtt dönthet úgy, hogy nem kívánja igénybe venni a PayPal által nyújtott pénznemváltási szolgáltatást. Ebben az esetben a PayPal nem vállal felelősséget az Ön által használt egyéb pénznemváltási opciókért.

Ha az értékesítési ponton a kereskedő, és nem a PayPal által kínált pénznemváltási lehetőség áll rendelkezésre, és Ön úgy dönt, hogy a kereskedő által kínált átváltási árfolyamon és díjak mellett engedélyezi a kifizetési tranzakciót, a PayPal nem vállal felelősséget Ön felé a pénznemváltásért.

Ha PayPal-számlával nem rendelkező féltől az Ön számlájának elsődleges pénznemétől eltérő pénznemben fogad kifizetést, a kifizetés összegét a PayPal a kifizetés teljesítésekor (a PayPal ezzel ellentétes rendelkezésének hiányában) a jelen 8.2. szakaszban leírtak szerint átváltja az Ön számlájának elsődleges pénznemére, és Ön vállalja, hogy viseli a jelen Megállapodáshoz tartozó 1. díjszabás A3.1.1. szakaszában leírtaknak megfelelő átváltási díjat (amelyet a fizetendő tranzakciós árfolyam tartalmaz), minden egyéb tranzakciós díj alkalmazását megelőzően.

Vissza a tetejére

 

9. Korlátozott Tevékenységek

9.1 Korlátozott Tevékenységek. Tilos a weboldalunk, a Számlája vagy a Szolgáltatások Ön általi használata, illetve a PayPallal, a Felhasználókkal vagy harmadik felekkel lebonyolított műveletek során:

 1. megszegni jelen Szerződést (tilos többek között több PayPal-számlát nyitni, megszegni a Kártyafeldolgozási Szerződést, a Felhasználás Feltételeket, illetve minden más, az Ön és a PayPal között létrejött szerződést (ideértve a szabályzatokat is));
 2. megszegni bármilyen jogszabályt, egyéb rendelkezést, szerződést vagy szabályt (ideértve többek között a pénzügyi szolgáltatásokat szabályozó rendelkezéseket, köztük a pénzmosás elleni, a fogyasztóvédelmi, illetve a tisztességtelen verseny, a diszkrimináció és a megtévesztő hirdetések tilalmára vonatkozó szabályokat);
 3. megsérteni a PayPal vagy bármely harmadik fél szerzői jogait, szabadalomhoz vagy védjegyhez fűződő jogosultságát, kereskedelmi titkait vagy más szellemi tulajdonnal kapcsolatos jogokat, illetve a nyilvánosság és magánélet védelmét biztosító jogokat;
 4. obszcén, becsületsértő, rágalmazó, jogtalanul fenyegető vagy zaklató módon viselkedni;
 5. hamis, pontatlan vagy félrevezető információkat biztosítani;
 6. megtagadni az általunk ésszerű keretek között kért további információkat önmagáról vagy vállalkozásáról;
 7. olyan összegeket küldeni, amelyekről megalapozottan feltételezhetjük, hogy potenciálisan csalárdak vagy jogosulatlanok lehetnek;
 8. megtagadni a vizsgálatokban való részvételt, illetve megtagadni az általunk a személyazonossága megerősítéséhez vagy bármilyen más célból kért Adatok átadását;
 9. jogtalanul kettős behajtást megkísérelni, illetve bármilyen olyan lépést tenni a jogviták során, amellyel jogalap nélküli gazdagodás valósítható meg azzal, hogy a felhasználó egy adott tranzakcióra vonatkozóan mind a PayPaltól, mind az értékesítőtől, a banktól vagy a hitelkártyát kibocsátó cégtől megpróbálja beszedni pénzét;
 10. anonimizálásra alkalmas proxyt/közvetítést használni, akár elektronikusan, akár fizikailag (például címként postafiók használatával), akár egyéb módon;
 11. olyan számlát használni, amely egy másik, a felsorolt korlátozott tevékenységek bármelyikének megvalósítására használt számlához van kapcsolva (a jelen 9.1.k. szakasz szempontjából két számla akkor számít összekapcsoltnak, ha a PayPal észszerűen feltételezheti, hogy a két számlát ugyanaz a jogi személy vagy személyek csoportja (amely lehet például több természetes személy is) kezeli. Ez például akkor tekinthető valószínűnek, ha a két számla bizonyos attribútumai megegyeznek vagy hasonlóak (többek között például a két számla ugyanazt a felhasználónevet, e-mail-címet, fizetési forrást (például bankszámlát) és/vagy azonosítót (például eBay-azonosítót) használja a PayPal partnerei által kínált szolgáltatások igénybevételére));
 12. olyan módon vezetni vállalkozását vagy olyan módon használni a Szolgáltatásokat, amelyek eredményeképpen panaszok, Vitaeljárások, Reklamációk, Visszafordítások, Visszaterhelések, díjak, büntetések, bírságok vagy más kötelezettségek merülnek vagy merülhetnek fel a PayPalnál, valamely Felhasználónál, egy harmadik félnél vagy Önnél;
 13. akár vásárlóként, akár eladóként visszaélni Online Vitarendezési Eljárásunkkal és/vagy a PayPal Vásárlóvédelmével;
 14. olyan módon eljárni, amelynek következtében a PayPal aránytalan számú, az igénylők számára pozitívan záruló Reklamációt kap az Ön Számlájával vagy vállalkozásával szemben;
 15. olyan, hitelminősítő által megállapított hitelpontszámot fenntartani, amelynek értelmében különösen nagy kockázatot jelent, ha Ön használja a Szolgáltatásokat;
 16. olyan módon használni Számláját vagy a Szolgáltatásokat, amelyek alapján a PayPal, a Visa, a MasterCard, az American Express vagy banki felvásárlónk és/vagy fizetésfeldolgozónk indokoltan úgy ítélheti meg, hogy Ön visszaél a bank visszafordítási eljárásával, hitelkártyarendszerével, illetve megsérti a hitelkártya-szervezet szabályait;
 17. olyan Egyenleget fenntartani számláján, amely tartozást jelez a PayPal felé;
 18. olyan tevékenységeket végezni, amelyek következtében a PayPalt érintő hitelkockázat vagy csalás kockázata merülhet fel, illetve amelynek következtében hirtelen a megszokottnál nagyobb, vagy jelentős és egyébként sérelmes figyelem irányul a PayPalra (ennek a feltételnek a teljesüléséhez elég, ha a PayPal a rendelkezésre álló információk alapján indokoltan úgy véli, hogy fennáll ennek kockázata);
 19. a Számlájához kapcsolt hitelkártya segítségével készpénzelőleget adni önmagának (vagy ebben segítséget nyújtani másoknak);
 20. olyan országból használni a PayPal-szolgáltatásokat, amely nem szerepel a PayPal Világszerte oldalon;
 21. más Felhasználók adatait harmadik felek rendelkezésére bocsátani vagy harmadik feleknek átadni, illetve marketingcélokra felhasználni az adatokat, kivéve, ha a Felhasználó ehhez kifejezetten hozzájárul;
 22. kéretlen e-maileket küldeni a Felhasználóknak, illetve arra használni a Szolgáltatást, hogy azon keresztül kéretlen leveleket tudjon küldeni harmadik feleknek, illetve ebben segítséget nyújtani másoknak;
 23. olyan műveleteket végrehajtani, amelyek indokolatlan vagy aránytalanul nagy terhelést helyeznek a Szolgáltatásokra, infrastruktúránkra, weboldalainkra, szoftvereinkre vagy rendszereinkre (ideértve a Szolgáltatások biztosításához használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár a PayPal, akár a PayPal megbízásából eljáró felek működtetik azokat;
 24. vírusokat, trójai programokat, rosszindulatú programokat, férgeket vagy olyan más számítógépes programrutint terjeszteni, amely károsítja, megszakítja, elrontja, nem rendeltetésszerűen használja, hátrányosan módosítja, titokban elfogja vagy kisajátítja, illetve engedély nélküli hozzáférést szerez bármely rendszerhez, Adathoz vagy információhoz, illetve a Szolgáltatáshoz, vagy ilyen tevékenységet kísérel meg kifejteni;
 25. keresőrobot vagy más automatikus eszköz vagy manuális folyamat segítségével megfigyelni vagy lemásolni weboldalunkat, kivéve, ha erre a PayPal előzetesen írásos engedélyt adott;
 26. Nem használhat olyan eszközt, szoftvert vagy rutint, amellyel megkerüli a robotok kizárására szolgáló fejléceinket, vagy befolyásolja vagy leállítja, illetve befolyásolni vagy leállítani próbálja az általunk vagy a mi nevünkben üzemeltetett infrastruktúrákat, weboldalakat, szoftvereket, rendszereket (beleértve minden, a Szolgáltatások biztosítására szolgáló hálózatot és kiszolgálót is), Szolgáltatásokat, illetve más Felhasználóknak bármely Szolgáltatáshoz való hozzájutását.
 27. a PayPal weboldalán/weboldalain szereplő tartalmak lemásolása, reprodukálása, harmadik felek számára való rendelkezésre bocsátása, módosítása, nyilvános közzététele, illetve e tartalmak alapján származékos művek létrehozása, kivéve, ha arra a PayPal vagy a releváns harmadik fél írásban engedélyt adott;
 28. olyan műveleteket végrehajtani, amelyek következtében elveszíthetjük internetszolgáltatóink, fizetésfeldolgozóink vagy más beszállítóink vagy szolgáltatóink által számunkra nyújtott szolgáltatásokat;
 29. a hitelkártyák működésének tesztelésére használni a Szolgáltatást;
 30. bárki másnak átadni a Számlájához tartozó jelszót/jelszavakat, illetve bárki más jelszavát használni. A PayPal kivétel nélkül kizárja a felelősséget azokért a károkért, amelyek azért merülnek fel, mivel a jelszavak nem megfelelő kezelése következtében más is hozzáférhetett az Ön Számlájához;
 31. olyan tevékenységet folytatni, olyan tevékenységet elmulasztani, illetve ezekre irányuló kísérletet tenni, amely megzavarhatja a Szolgáltatás, a Szolgáltatások részeként végzett műveletek, illetve a jelen Szerződés értelmében végzett Szolgáltatás és egyéb műveletek megfelelő működését;
 32. Kereskedelmi Tranzakciók esetében Személyes Tranzakción keresztül küldeni vagy kérni a kifizetést;
 33. lehetővé tenni, hogy a Szolgáltatás Ön általi használata következtében felmerüljön annak a kockázata, hogy a PayPal nem tudja teljesíteni a pénzmosás elleni, terrorfinanszírozás elleni és hasonló rendelkezések előírásait (ez például akkor fordulhat elő, ha nem tudjuk megerősíteni az Ön személyazonosságát, vagy Ön nem teljesíti a 4.5., 5.1. és 6.3. pontokban leírt, a küldési, fogadási és pénzfelvételi korlát megszüntetésére vonatkozó lépéseket, vagy felmerül a kockázata, hogy az Ön tranzakcióinak feldolgozása miatt a PayPalt európai, egyesült államokbeli vagy más hatóságok szabályozási bírsággal sújtják);
 34. integrálni vagy használni a Szolgáltatásokat, amennyiben nem teljesíti maradéktalanul a PayPal összes kötelező előírását, amelyeket például az integrálási vagy programozási útmutatók, illetve a PayPal által időről időre kiadott egyéb dokumentumok tartalmaznak;
 35. Nem hirdetheti, reklámozhatja, mutathatja be vagy írhatja le a PayPal Credit szolgáltatást az ehhez szükséges, törvényben előírt engedélyek megszerzése nélkül (ez ugyanis azt eredményezheti, hogy Ön az Egyesült Királyság 2000-es, pénzügyi szolgáltatásokra és piacokra vonatkozó rendelete – a Financial Services and Markets Act – értelmében bűncselekményt követ el).
 36. hagyni, hogy weboldalának vagy rendszereinek biztonságát olyan módon megsértsék, amelynek következtében jogosulatlanul nyilvánosságra kerülhetnek a felhasználói adatok (illetve olyan módon tevékenykedni, amelynek következtében a PayPal megállapíthatja, hogy fennáll a fenti adatvédelmi incidens kockázata).

Ön elfogadja, hogy a fent felsorolt Korlátozott Tevékenységek következtében Ön és a PayPal más felhasználói kevésbé biztonságosan férhetnek hozzá és/vagy használhatják a Fizetési Eszközöket, számlákat, illetve általánosságban a Szolgáltatásokat.

9.2 A Fizetési Eszközök biztonságának megőrzése. Ön vállalja, hogy megteszi az alábbi lépéseket a Fizetési Eszközök biztonságának megőrzése érdekében:

 1. Nem hajt végre és nem vesz részt Korlátozott Tevékenységben;
 2. Biztonságban tartja Fizetési Forrásainak adatait, illetve jelszavait és PIN-kódjait;
 3. Nem adja át másoknak Fizetési Forrásának adatait, jelszavait és PIN-kódját, illetve nem engedi, hogy mások használják ezeket;
 4. Kizárólag a Szolgáltatás használata során indokolt esetekben hozza nyilvánosságra Fizetési Forrásának adatait, illetve jelszavait és PIN-kódjait;
 5. Soha nem írja fel jelszavát és PIN-kódját olyan módon, amelyet mások is értenek;
 6. Nem választ olyan jelszót vagy PIN-kódot, amelyet könnyű kitalálni, például egymást követő betűket vagy számokat;
 7. Mindent megtesz annak érdekében, hogy amikor megadja jelszavát vagy PIN-kódját, mások ne láthassák meg azt;
 8. Mindig ellenőrzi, hogy kijelentkezett-e eszközén a fizetési alkalmazásokból, amikor már nem használja azokat a Szolgáltatás elérésére és/vagy amikor mások is hozzáférhetnek azokhoz (ha például másokkal közösen használja az eszközt, vagy nem biztonságos nyilvános internetkapcsolaton, például ingyenes Wi-Fi-t biztosító helyeken nyitja meg az alkalmazást);
 9. Nem használ olyan funkciókat, amelyek a Szolgáltatások elérésére használt eszközre mentik, illetve azon tárolják jelszavát vagy PIN-kódját;
 10.  Teljesít minden olyan ésszerű utasítást, amelyet a PayPal a Fizetési Eszköz biztonságban tartására vonatkozóan ad;
 11. Naprakészen tartja a Számlához megadott személyes adatokat. A PayPal nem minden esetben tud válaszolni Önnek, ha adatbázisunkban nem regisztrált címről, telefonszámról vagy e-mail-címről keres meg minket a Számlájával kapcsolatos kérdéssel; és
 12. Minden ésszerűen elvárható lépést megtesz a Szolgáltatások elérésére használt személyes elektronikus eszközeinek biztonságban tartásáért (például PIN-kóddal és/vagy jelszóval védi személyes eszközét, amelyről hozzáfér a Szolgáltatásokhoz). Ha elveszíti eszközét, köteles haladéktalanul tájékoztatni minket, és törölni az eszközt a PayPal-számla beállításaiban.

A szolgáltatások biztonságos használatával kapcsolatos további információkért tekintse meg a Főbb fizetési és szolgáltatási tudnivalók című dokumentumot.

9.3 Korlátozott tevékenységek és engedélyek. A jelen 9. szakasz rendelkezései semmilyen formában nem akadályozzák, hogy Ön harmadik felek számára engedélyt adjon bizonyos tevékenységek végrehajtására az Ön képviseletében a 15.9. szakaszban ismertetett módon, engedélyük és a vonatkozó jogszabályok feltételeinek betartása mellett.

Vissza a tetejére

10. Az Ön felelőssége – A PayPal által megtehető lépések

10.1 Az Ön felelőssége.

 1. A szolgáltatások Ön általi használata és/vagy a jelen Szerződés Ön általi megszegése következtében a PayPallal, a PayPal más Felhasználóival, illetve harmadik felekkel szemben felmerülő Visszafordításokért, Visszaterhelésekért, díjakért, büntetésekért és egyéb követelésekért kizárólag Ön felelős. Ön vállalja, hogy az ilyen követelések esetén kártalanítja a PayPalt, illetve a megfelelő Felhasználót vagy harmadik felet.
 2. A PayPal Vásárlói védelem keretében felmerülő Reklamációkra vonatkozó felelősség. A jelen Szerződés többi pontjától függetlenül, ha a PayPal végleges döntése értelmében Ön elveszít egy közvetlenül a PayPalhoz benyújtott Reklamációt, Ön köteles megtéríteni a PayPalnak a megítélt összeget. Ha Ön értékesítőként működik, a 13. pontból (különösen annak 13.1., 13.2. és 13.3. részeiből) megtudhatja, hogy milyen befolyással lehet tevékenységére a PayPal Vásárlói védelem. A megtérítendő összeg a kérdéses tétel teljes vételára, valamint az eredeti postaköltség (ezenfelül bizonyos esetekben magát a tételt sem fogja visszakapni). Ezt az összeget azonban bizonyos esetekben fedezi a PayPal értékesítői védelem (lásd az alábbi 11. pontot).
 3. Helytállás az Ön kötelezettségeiért. Amennyiben pénzügyi kötelezettsége merül fel a PayPallal szemben, a PayPalnak jogában áll haladéktalanul levonni ennek összegét az Ön Egyenlegéből (amennyiben ez lehetséges). Ha Egyenlegén nincs elegendő pénz a tartozás fedezéséhez, a PayPal fenntartja a jogot, hogy a Számlájára érkező minden kifizetést felhasználjon az Ön által a PayPal felé fennálló tartozásának behajtására. Emellett Ön kötelezettséget vállal arra, hogy az előbbieken felüli más módon téríti meg tartozását a PayPalnak, amennyiben az nem vezet eredményre. Ha Ön a PayPalnál az egyesült királyságbeli lakóhellyel regisztrált, a PayPal a 3. fejezetben leírtak szerint behajthatja a tartozást az Ön finanszírozási forrásainak terhére. A PayPalnak ezenfelül joga van jogi úton is behajtani az Ön tartozásait, és ennek értelmében akár követelésbehajtási ügynökségek segítségét is igénybe veheti.
 4. Vitatott tranzakciók ideiglenes felfüggesztése. Ha egy vevő Reklamációt, Visszaterhelést vagy Visszafordítást nyújt be egy Ön által elfogadott kifizetésre, a PayPal ideiglenesen felfüggeszti a Reklamációt, Visszaterhelést vagy Visszafordítást teljes mértékben fedező összeget a Számláján. A jelen rendelkezés értelmében foganatosított felfüggesztés csak a vitatott, illetve a kérdéses Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás hatálya alá eső összeg felhasználását korlátozza, a Számlán lévő többi pénzét nem, hacsak a PayPalnak nincs alapos oka arra, hogy a fennmaradó összeg elérését is korlátozza. Ha a vitában az Ön javára döntünk, illetve ha a kifizetés végrehajtásra alkalmas a PayPal értékesítői védelem keretében, megszüntetjük a felfüggesztést és Ön ismét hozzáférhet a kérdéses összeghez. Ha a vitában nem az Ön javára döntünk, a PayPal levonja a kérdéses összeget a Számlájáról.

  Ha Ön engedélyezte az eBay számára, hogy az eBay vitarendezési folyamatának keretében az Ön PayPal-számlájáról vonja le az eBaynek vagy a vásárlónak járó összegeket („az eBaynek Fizetendő Összegek”, és az eBay értesít minket a felmerült reklamációról, ebben az esetben akkor is ezt az eljárást alkalmazzuk, ha egy vásárló az eBay vitarendezési folyamatának keretében nyújt be reklamációt Önnel szemben. Arra az esetre, ha a fenti feltételek teljesülnek, Ön engedélyezi a PayPal számára és utasítja arra, hogy az eBay által a PayPalnak adott utasítások szerint vonja le az Ön Számlájáról az eBaynek Fizetendő Összegeket, majd juttassa el azokat az eBaynek vagy a vásárlónak (az adott esetben jogosult félnek). Ön ugyanakkor tudomásul veszi, hogy a PayPal visszavontnak fogja tekinteni, és jogában áll nem teljesíteni az eBaynek fizetendő összegek megtérítésére vonatkozó utasításokat, amennyiben a PayPal saját hatáskörében megállapítja, hogy a reklamációs ügyben Önnek kedvező döntés született volna, ha azt mint Reklamációt a PayPalnál nyújtják be. Az engedélyt és az utasítást Ön is visszavonhatja: ehhez forduljon a PayPal Ügyfélszolgálathoz. A közvetlenül az eBaynek benyújtott reklamációkra az eBay szabályzatai vonatkoznak. A PayPal értékesítői védelmi program a vásárlók által közvetlenül az eBaynél benyújtott reklamációk esetében nem fedezi az értékesítők kötelezettségeit.

10.2 A PayPal által foganatosítható lépések. Ha okunk van feltételezni, hogy Ön Korlátozott Tevékenységeket hajtott végre, akkor különféle lépéseket tehetünk, hogy megvédjük a PayPalt, a Felhasználót, a harmadik feleket vagy Önt a Visszafordításoktól, Visszaterhelésektől, Reklamációktól, díjaktól, büntetésektől, bírságoktól vagy bármilyen más követeléstől. Ezek a lépések többek között az alábbiakat foglalhatják magukba:

 1. A PayPal bármikor, felelősségrevonhatóság nélkül felfüggesztheti, blokkolhatja, korlátozhatja, lezárhatja vagy megszüntetheti az Ön Fizetési Eszközéhez való hozzáférési jogát, illetve Számláját egy konkrét tranzakcióra vonatkozóan, vagy akár teljes egészében. Ennek keretében felfüggeszthetjük, blokkolhatjuk, korlátozhatjuk, lezárhatjuk vagy megszüntethetjük a Számlájához vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférést (például korlátozhatjuk a rendelkezésre álló Fizetési Forrásokhoz való hozzáférést, a pénzküldési és pénzfelvételi funkciókat, illetve eltávolíthatjuk az Ön által megadott pénzügyi adatokat). Az ilyen jellegű felfüggesztésről vagy megszüntetésről általában előzetes értesítést biztosítunk, de amennyiben indokoltnak ítéljük (ha például Ön megszegi a jelen Szerződést, vagy biztonsági okokból indokoltnak látjuk), előzetes értesítés nélkül is jogunkban áll felfüggeszteni vagy megszüntetni a Fizetési Eszközhöz vagy a Számlához való hozzáférést;
 2. Blokkolhatjuk Számláját és/vagy a Tartalékszámlán felfüggesztve tarthatjuk az általunk indokoltnak ítélt összeget (akár 180 napnál hosszabb ideig is, amennyiben a PayPal ezt indokoltnak ítéli; a PayPal 10.2. pont szerinti ezen jogosultsága abból ered, hogy Ön a 9.1 pontjának ag) bekezdésében leírt Korlátozott Tevékenységeket folytatott);
 3. Bármikor, bármilyen indoklással elutasíthatjuk bármely kifizetési tranzakciót. Ebben az esetben kizárólag az elutasítás tényét, indokát, valamint azt vagyunk kötelesek közölni, hogy Ön hogyan oldhatja meg a problémát, feltéve, hogy Ön ezt kéri tőlünk, ez lehetséges, és jogszabályba sem ütközik;
 4. Jogunkban áll visszafordítani azokat a kifizetéseket például a küldő Fizetési Forrásához, amennyiben adott esetben ez a megfelelő lépés), amelyek megsértik Felhasználási Feltételeinket vagy a 9. pontban foglalt rendelkezéseket, illetve amelyekről alapos okunk van feltételezni, hogy megsértik Felhasználási Feltételeinket vagy a 9. pont rendelkezéseit;
 5. Az Adatvédelmi Szabályzatban (más néven Adatvédelmi nyilatkozat) meghatározott módon jogunkban áll harmadik felekkel felvenni a kapcsolatot, és átadni nekik a Korlátozott Tevékenységekre vonatkozó információkat;
 6. Jogunkban áll felkérni Önt további információk megadására, illetve arra, hogy helyesbítse a nekünk átadott helytelen Adatokat;
 7. Jogunkban áll megtagadni, hogy Ön a jövőben igénybe vegye Szolgáltatásainkat;
 8. Jogunkban áll olyan mértékben és annyi ideig visszatartani pénzét, amennyire az a kötelezettségek felmerülésének kockázatával szembeni védelem érdekében szükséges. Ön tudomásul veszi az alábbi nem kimerítő útmutatást:
  1. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött, kártyával fedezett kifizetésért való helytállás, addig állhat fenn, amíg meg nem szűnik annak a veszélye, hogy a Visszaterhelési igénylés esetében a fizető fél/vásárló számára kedvező döntés születik (ezt a kártyához kapcsolódó szabályok határozzák meg). Ezt számos tényező határozza meg, többek között az alábbiak:
   1. Az, hogy milyen típusú árucikkekért vagy szolgáltatásokért kapja Ön a kifizetést; vagy
   2. Az, hogy milyen határidővel vállalta a kifizetett árucikkek kiszállítását vagy szolgáltatások teljesítését (a rendezvény dátuma előtt több hónappal eladott jegyek például nagyobb és hosszabban tartó Visszaterhelési kockázatot jelentenek, mint a legtöbb más értékesített tétel vagy szolgáltatás);
  2. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Önnek küldött kifizetésekre vonatkozóan benyújtott Reklamációk és Vitaeljárás esetében viselt helytállás, addig állhat fenn, amíg a feleknek sikerül lezárni a Reklamációt vagy a Vitás ügyet, valamint a Reklamáció vagy Vitás ügy lezárása után benyújtott összes fellebbezést (ennek szabályaival kapcsolatban lásd jelen Szerződés 13. pontját);
  3. Annak a kockázata, hogy a PayPal felelősségévé válik az Ön fizetésképtelenségéért való helytállás, addig állhat fenn, ameddig az Ön fizetésképtelenségét szabályozó jogszabályok megengedik, hogy a PayPal jogi úton igényérvényesítést kezdeményezzen Önnel szemben; és
  4. Ha Ön hagyja, hogy Számlájának egyenlege a PayPal felé fennálló tartozást mutasson, a PayPal helytállási kockázata az ön kötelezettségeiért addig tarthat, amíg Ön nem rendezi a kérdéses tartozást.
 1. Ebben az esetben jogi úton érvényesíthetjük követelésünket Önnel szemben.
 2. A PayPal felfüggesztheti jogosultságát a PayPal értékesítői védelmében és/vagy a PayPal vásárlói védelemben való részvételre (visszamenőlegesen is).
 3. Felfüggeszthetjük, korlátozhatjuk vagy megszüntethetjük a hozzáférését az általunk vagy a nevünkben üzemeltetett Szolgáltatásokhoz, weboldalakhoz, szoftverekhez és rendszerekhez (beleértve a Szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is) vagy a Szolgáltatások egy részéhez vagy mindegyikéhez, valamint, amilyen mértékben azt a vonatkozó jogszabályok lehetővé teszik, az Ön adataihoz.

Felfüggesztett vagy lezárt Fizetési Eszközét és Számláját csak akkor használhatja vagy próbálhatja meg használni, ha arra a PayPal utasítja. Számlája megszüntetését, felfüggesztését vagy lezárását követően Ön köteles haladéktalanul felmondani a Számlához beállított, harmadik felek által kezdeményezett kifizetéseket (akár Előzetesen Jóváhagyott Kifizetéseket) magukban foglaló, kereskedőkkel vagy más harmadik felekkel kötött megállapodásokat. A Számlája használatából adódó, jelen Szerződésből eredő díjakat és más összegeket akkor is köteles megfizetni, ha Számláját megszüntették, felfüggesztették vagy lezárták.

10.3 Korlátozott hozzáférés. Ha a PayPal úgy véli, hogy Számlájához az Ön engedélye nélkül fértek hozzá, jogunkban áll felfüggeszteni vagy korlátozni Önnek a Számlájához vagy a Szolgáltatásokhoz való hozzáférését (például korlátozhatjuk a rendelkezésre álló Fizetési Forrásokhoz való hozzáférést, a pénzküldési és pénzfelvételi funkciókat, illetve eltávolíthatjuk az Ön által megadott pénzügyi adatokat). Számlája korlátozása esetén értesítést küldünk, illetve (amennyiben ez lehetséges) lehetőséget biztosítunk, hogy kérelmezze hozzáférése helyreállítását.

10.4 Tartalékszámlára helyezés. A PayPal jogosult saját hatáskörében Tartalékká minősíteni az Önnek a Számláján tárolt pénzét, amennyiben a PayPalnak (a Tartalékszámlára helyezés aktiválásának időpontjában elérhető információk, valamint a PayPal által az elfogadható kockázati szintre vonatkozóan saját hatáskörben meghozott definíció alapján) alapos oka van feltételezni, hogy az Ön Számlája az elfogadhatónál magasabb kockázatot jelent. Ha a PayPal Tartalékká minősítést alkalmaz a Számláján található pénzre vonatkozóan, az azt jelenti, hogy az Ön Tartalékszámlájára helyezi a pénzt. PayPal-egyenlegén ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni. Amikor számláján Tartalékká minősítést alkalmaznak, a PayPal értesíti Önt ennek feltételeiről. Ezen feltételek rendelkezhetnek úgy például, hogy a Számlára érkező pénz bizonyos százalékát a PayPal bizonyos ideig visszatarthatja, hogy egy bizonyos összeg felfüggesztés alá kerülhet, illetve bármilyen más intézkedést meghatározhatnak, amelyet a PayPal szükségesnek ítél ahhoz, hogy megvédje magát az Ön Számlája által jelentett kockázattal szemben. A PayPal bármikor módosíthatja a Tartalékká minősítés feltételeit; ehhez elég értesítést küldenie Önnek az új feltételekről. Ha nem fogadja el a Tartalékká minősítést, jogában áll lezárni Számláját. Ha Számlája bármilyen okból lezárásra kerül, a PayPalnak jogában áll további 180 Napig megőrizni a Tartalékot. A Számlákkal kapcsolatos kockázatok kezelésének keretében a PayPalnak jogában áll korlátozni az Ön által azonnal felvehető pénz összegét, módosítani a pénzfelvételi kifizetések sebességét vagy módját, pénzt levonni az Ön Egyenlegéből és/vagy előírni, hogy Ön vagy egy Önnel együttműködő személy ezeken felüli biztonsági lépéseket tegyen a javunkra (például garanciát adjon nekünk, vagy az Ön által felénk vagy harmadik felek felé fennálló kötelezettségek biztosítékaként letegyen nálunk egy bizonyos összeget). Ön ezenfelül vállalja, hogy saját költségén elvégez minden szükséges lépést, amely ahhoz szükséges, hogy az általunk ésszerű keretek között meghatározott módon létrehozza Tartalékát vagy más típusú biztosítékát (ideértve többek között az ahhoz szükséges dokumentumok elkészítését, valamint nyilvántartásba vételét, amelyeket a PayPal indokoltan kér ahhoz, hogy biztosítsa zálogjogát vagy más biztosítékát).

10.5 Kifizetés felfüggesztése

 1. Ön elfogadja, hogy amennyiben:
  1. olyan kifizetést fogad, amelyhez Tranzakciós Kockázat kapcsolódik; vagy
  2. az elfogadhatónál nagyobb mértékű kockázat áll fenn a számláján (a PayPalnak a releváns időszakban rendelkezésére álló adatok alapján, és a saját belátása szerint megállapított, a PayPal, az ügyfelei és/vagy a szolgáltatói számára bármely körülmények között még elfogadhatónak tartott kárveszélyszint mellett).

   A PayPal saját belátása szerint (az ésszerűség keretei között eljárva)) visszatartást alkalmazhat erre vagy bármely más kifizetésre. Ha a PayPal visszatartást alkalmaz a Számláján található pénzre vonatkozóan, akkor értesíti Önt arról (korlátozás nélkül kitérve többek között a visszatartás időtartamára is) – a pénzt ilyenkor az Ön Tartalékszámláján tartjuk, és a PayPal-egyenlegén ez az összeg „függőben lévő” tételként fog megjelenni. Előfordulhat, hogy a visszatartásról arra felhatalmazott harmadik félen keresztül értesítjük (például azon a partnerszolgáltatáson keresztül, amelyen a tranzakciót lebonyolította).
 2. A PayPal akkor szünteti meg a kifizetésre a jelen rendelkezés értelmében alkalmazott visszatartást, ha sikerül megbizonyosodnia arról, hogy a számlával kapcsolatos Tranzakciós Kockázat vagy kárveszély már nem áll fenn. Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a visszatartás alá vont kifizetésre vonatkozóan Vitaeljárást kezdeményeznek, valamint, Reklamáció, illetve Visszaterhelési vagy Visszafordítási kérelem érkezik be, a fentiekben leírtaktól függetlenül a PayPal jogosult egészen addig a Tartalékszámlán tartani az összeget (vagy a releváns kifizetésnek megfelelő összeget), amíg az ügy a jelen Szerződésrendelkezéseinek megfelelően le nem zárul.
 3. Ön vállalja, hogy a PayPal által ésszerű keretek között kért minden Információt a PayPal rendelkezésére bocsát, amely szükséges lehet ahhoz, hogy a PayPal meg tudja állapítani, hogy az Ön Számlájához tartozó Tranzakciós Kockázat vagy kárveszély megszűnt-e. Ha nem fogadja el a jelen rendelkezésben leírt visszatartást, jogában áll lezárni Számláját. Amennyiben Számláját bármilyen okból lezárják, a PayPalnak a jelen rendelkezés értelmében jogában áll a kérdéses kifizetéshez tartozó adásvételi szerződés keretében felmerülő összes kötelezettség teljesülésének dátumától számított 180 napig visszatartani a kifizetést.

10.6 Az Önre vonatkozó adatok

 1. A PayPal fenntartja a jogot, hogy pénzmosás elleni kötelezettségeinek teljesítése érdekében a jelen Szerződésben részletezetteken felül további információkat kérjen Öntől. Ön vállalja, hogy a PayPal által a pénzmosás elleni kötelezettségek teljesítéséhez szükséges, ésszerű keretek között kért minden tovább információt a rendelkezésünkre bocsát. Ennek keretében kérhetjük Öntől például, hogy faxon, e-mailben vagy más módon küldje el nekünk személyi azonosításra alkalmas dokumentumait. Ön ezenfelül vállalja, hogy amennyiben indokoltnak látjuk, saját költségén rendelkezésünkre bocsátja az általunk kért, vállalkozásának működésére és pénzügyeire vonatkozó információkat. Ilyen lehet például a vállalkozás legutóbbi (hitelesített vagy nem hitelesített) mérlege, valamint a kereskedők által kiadott feldolgozási nyilatkozatok (ha vannak ilyenek a birtokában).
 2. A Hitelesített állapot megszerzése

A Hitelesített állapot megszerzéséhez Számlája státuszától függően az alábbi lépéseket kell elvégeznie:

Egyesült királyságbeli ügyfelek:

Személyes Számlával rendelkező Felhasználók: A következők egyike:

1) Beállítani a Közvetlen Terheléseket, és elvégezni a Banki Megerősítés folyamatát; vagy

2) PayPal Credit hitelkeretet kérelmezni, megszerezni a jóváhagyást, és aktiválni a hitelkeretet.

Üzleti Számla-tulajdonosok esetében: A következők egyike:

1) Beállítani a Közvetlen Terheléseket, elvégezni a Banki Megerősítés folyamatát, és a PayPal rendelkezésére bocsátani a vállalkozás kiegészítő adatait; vagy

2) PayPal Credit hitelkeretet kérelmezni, megszerezni a jóváhagyást, aktiválni a hitelkeretet, és a PayPal rendelkezésére bocsátani a vállalkozás kiegészítő adatait.

Releváns Országokban regisztrált ügyfelek: beállítani egy hitelkártyát, és elvégezni a Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamatot.

A PayPal időről időre más módszereket vagy folyamatokat is elérhetővé tehet a „Hitelesített” állapot megszerzéséhez. Azzal, hogy a PayPal „Hitelesített” állapotot ad egy felhasználónak, csupán arról nyilatkozik, hogy az adott felhasználó elvégezte a „Hitelesített” állapot megszerzéséhez előírt lépéseket. Az 1.1. pont rendelkezéseinek értelmében a PayPal az ellenőrzött állapot megadásával nem garantálja, nem szavatolja és semmilyen más arra utaló nyilatkozatot nem tesz, hogy az adott Hitelesített Felhasználó teljesíteni fogja a kifizetési tranzakciókat.

10.7 Tájékoztatás az általunk foganatosított lépések okairól

Előfordulhat, hogy a jelen 10. pontban leírt lépések megtételével kapcsolatos döntéseink, illetve bármely más, a jelen Szerződés hatálya alatt megtett lépések, amelyek akár megvonják, akár kiterjesztik az Ön hozzáférését a Szolgáltatáshoz, az infrastruktúránkhoz, a weboldalainkhoz, a szoftverünkhöz vagy a rendszereinkhez (beleértve a Szolgáltatások nyújtására használt hálózatokat és kiszolgálókat is), akár a PayPal, akár a PayPal képviseletében eljáró felek üzemeltetik azokat (ideértve minden tiltást, korlátozást, felfüggesztést, megszüntetést, visszatartást és korlátozást) olyan bizalmas feltételeken alapulnak, amelyek alapvetően fontosak a PayPal számára a kockázatkezelés, illetve a PayPal, az ügyfeleink és/vagy a szolgáltatóink védelme érdekében. Továbbá előfordulhat, hogy jogszabályi vagy hatósági előírások miatt nem oszthatunk meg Önnel bizonyos információkat az ilyen döntésekről. A PayPal nem köteles megosztani Önnel a kockázatkezelésre és a biztonsági eljárásokra vonatkozó, illetve a bizalmas információkat.

Vissza a tetejére

11. Értékesítői védelmi program

11.1 Mire szolgál a PayPal értékesítői védelme?

Amennyiben Ön egy vevőtől kifizetést fogad („Fizetést Fogadó Fél”), a PayPal bizonyos esetekben megtéríti az Önnél Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás következtében keletkezett tartozásokat, amennyiben azok a következő okok valamelyike miatt merültek fel:

 1. Önnel szemben „Jogosulatlan Kifizetés” miatt indítottak Visszaterhelést vagy Visszafordítást (kivéve a nem a PayPal által működtetett környezetekben indított „Jogosulatlan Kifizetések” esetén); vagy
 2. Önnel szemben „Nem érkezett meg” jogcímen indítottak Visszaterhelési vagy Reklamációs követelést,

ha a PayPal részére bizonyítékot mutatnak be arra vonatkozóan, hogy a tételt az alább ismertetett előírások szerint feladták vagy kézbesítették – erre még a 11. pontban foglalt további feltételek is érvényesek (ideértve többek között a 11.6. pontban ismertetett Jogosultsági Előírásokat).

Olvassa el a 13. pontot (PayPal Vásárlói védelem), amelyből megtudhatja, hogy hogyan keletkezhetnek az esetleges, Önnel szemben felmerülő Reklamációs követelések. Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott irányelveket (a vonatkozó PayPal Vásárlói védelem irányelveit itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi” vagy „Jogi megállapodások” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a fizetést fogadó félre vagy értékesítőre ezek az irányelvek lesznek érvényesek.

Olvassa el az 5.3. pontot (Visszafordításokra, Visszaterhelésekre és Reklamációkra vonatkozó kockázat), amely leírja, hogy milyen kockázatok vonatkoznak az Ön által fogadott kifizetésekkel kapcsolatos Visszafordításokra, Visszaterhelésekre és Reklamációkra.

 

11.2 A PayPal értékesítői védelmének igénybe vétele

A PayPal értékesítői védelem a következő esetekben vehető igénybe:

Amennyiben a Fizetést Fogadó Fél rendelkezik regisztrált PayPal-számlával (vagy számlákkal) valamely Releváns Országban, és a fél PayPal-kifizetéseket fogad jogosult vásárlást teljesítő vásárlóktól (világszerte, illetve mindenhol, ahol a PayPalt elfogadják).

A PayPal értékesítői védelme nem terjed ki azokra a Reklamációkra, Visszaterhelésekre és/vagy Visszafordításokra, amelyeknél a vásárlás „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” (SNAD), illetve amelyeknél a tételeket személyesen kézbesítették vagy vették át.

11.3 Milyen szintű védelmet biztosít a PayPal értékesítői védelme?

A 10.2. pont (j) alpontja és a jelen, 11. pont értelmében:

A PayPal visszatéríti a Reklamációval, Visszaterheléssel vagy Visszafordítással érintett jogosult kifizetések teljes összegét, továbbá eltekint a Visszaterhelési Díjtól (ha ezt felszámították); és

b. A PayPal értékesítői védelem keretében korlátlan számú kifizetésre igényelhető visszatérítés.

11.4 Mi történik, ha egy vásárló Reklamációs, Visszaterhelési vagy Visszafordítási kérelmet nyújt be?

A PayPal ideiglenesen felfüggeszti a Számláján a Reklamáció, Visszaterhelés vagy Visszafordítás teljes értékének megfelelő összeget. Az ideiglenes felfüggesztés folyamatával kapcsolatos további részletekért lásd a 10.1. pont (d) alpontját.

11.5 Amennyiben a kifizetésre nem terjed ki a PayPal értékesítői védelme, a PayPal levonja az összeget Számlájáról, és visszatéríti a kifizetést vásárlónak. Ezenfelül Önt terheli a PayPal által felszámított Visszaterhelési Díj is (ha van ilyen).

11.6 Jogosultsági feltételek

Milyen jogosultsági követelmények vonatkoznak a PayPal értékesítői védelmében való részvételre?

Ahhoz, hogy a védelem kiterjedjen Önre, az összes alábbi feltételt teljesítenie kell:

 1. A tranzakcióra nem vonatkozik a 11.10. pontban megfogalmazott, a jogosultságot kizáró feltételek egyike sem.
 2. A tranzakció akkor számít jogosultnak a PayPal értékesítői védelmére, ha azt a PayPal teljesen vagy részben jogosultnak jelöli a Számláján elérhető „Tranzakció adatai” oldalon. Ha a tranzakció jogosult megjelölést kap, akkor a „Jogosulatlan Kifizetések” és a „Tétel nem érkezett meg” jogcímekre vonatkozó védelem is él. Ha a tranzakció részben jogosult megjelölést kap, akkor csak a „Tétel nem érkezett meg” jogcímre vonatkozó védelem él.
 3. A materiális tételek esetén a védelem csak akkor érvényes, ha azt postai úton, a „Tranzakció adatai” oldalon megadott szállítási címre küldték el. Ha a tételt személyesen kézbesítették, illetve ha a Fizetést Fogadó Fél egy másik címre postázta a tételt (mivel például a vásárló azt kéri, hogy egy másik, például „munkahelyi” vagy „ajándékozási” címre küldje a tételt), akkor Ön nem jogosult a program szerinti visszatérítésre.

A „Tranzakció adatai” oldal eléréséhez lépjen be PayPal-számlájába, majd válassza az „Előzmények”, végül pedig az adott tranzakcióhoz tartozó „Részletek” lehetőséget.

 1. Be kell tartania a kézbesítésre vonatkozó, alább ismertetett előírásokat.
 2. A védelem akkor érvényes, ha a vásárlás ellenértéke egyetlen PayPal-számláról, egyetlen kifizetés formájában érkezett.
 3. A védelem igénybevételéhez Ön köteles azokat a PayPal által indokoltan kért dokumentumokat vagy más információkat rendelkezésre bocsátani, amelyek ahhoz szükségesek, hogy a PayPal kell időben kivizsgálhassa az ügyet.
 4. Az Ön PayPal-számlájához megadott elsődleges lakóhelyének valamely Releváns Országban kell elhelyezkednie.
 5. Az Ön jogosultsága nem lehet más okból felfüggesztve.

A fenti, jogosultsági feltételek c. és d. pontja nem érvényes azokra a tételekre, amelyeket a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióján keresztül fogadott, amennyiben Ön a PayPal számára kielégítő módon bizonyítja, hogy a tételt a vásárló átvette, illetve azt kézbesítették a vásárlónak.

11.7 Milyen előírások vonatkoznak a kézbesítésre?

 

Jogosulatlan Kifizetésekkel szembeni védelem

Meg nem érkezett tételre vonatkozó védelem

Postázásra vonatkozó előírások.

A szolgáltatások és immateriális javak esetén (azokban az országokban, ahol a PayPal értékesítői védelme kiterjed ezekre a tranzakciókra): Átvételi bizonylat

 

Minden további tranzakció esetén: Feladási Bizonylat (legalább) vagy Átvételi Bizonylat

Átvételi bizonylat

11.8 Mit jelent a „Feladási Bizonylat”?

Egy postai szolgáltató által kiállított elektronikus vagy papíralapú dokumentum, amely tartalmazza az alábbi elemek mindegyikét:

 1. A „kiszállítva” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése és a postára adás időpontja
 2. A címzett fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).
 3. A szállítmányozó társaság hivatalos Átvételi Bizonylata (például postai bélyegző, nyugta vagy online nyomonkövetési információk). Ha rendelkezik Átvételi Bizonylattal, akkor nincs szükség a Feladási Bizonylatra.

11.9 Mit jelent az „Átvételi Bizonylat”?

A materiális tételekre vonatkozó átvételi bizonylat a postai szolgáltatónak azt az online dokumentumát jelenti, amely tartalmazza az alábbiakat:

 1. A „kézbesített” (vagy ezzel egyenértékű) státusz jelzése, illetve a kézbesítés időpontja.
 2. A címzett fél címe, mely legalább tartalmazza a várost/megyét vagy postai irányítószámot (vagy ezzel egyenértékű nemzetközi jelzőszámot).

Az immateriális tételekre és szolgáltatásokra vonatkozó átvételi bizonylat olyan, a PayPal belátása szerint meggyőző erejű bizonyítékot jelent, amely igazolja, hogy az értékesítés teljesült, és ennek alátámasztására tartalmazza többek között a következő információkat:

 1. A tétel átadásának vagy a szolgáltatás nyújtásának időpontja.
 1. Ha ez releváns, a címzett címe (például e-mail-/IP-címe).

11.10 Milyen példák említhetők azokra a tételekre/tranzakciókra/esetekre, amelyek nem esnek a PayPal értékesítői védelmének jogosultsági körébe?

 1. Célja:
  1. A fizetést fogadó felek állandó lakhelye az Egyesült Királyságon kívül található: digitális cikkek és digitális tartalomra vonatkozó licencek.
  2. A fizetést fogadó felek állandó lakhelye az Egyesült Királyságban található: immateriális tételek (ideértve a digitális cikkeket és a digitális tartalmakra vonatkozó licenceket) és szolgáltatások.
   Ha a PayPal a saját belátása szerint időnként kiterjeszti a jogosultsági kört egyes immateriális tételekre (ideértve például a digitális cikkeket és a digitális tartalmakra vonatkozó licenceket) és/vagy szolgáltatásokra, akkor – amennyiben Ön a PayPallal másként nem állapodott meg – az alábbiak változatlanul a jogosultsági körön kívül maradnak:
   1. Készpénzzel egyenértékű tételek (ideértve többek között a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és feltöltőkártyákat).
   2. Pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések.
   3. Adományok.
 2. A személyes úton kézbesített (vagy átvett) tételek (kivéve azokat, amelyekért a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióval fizettek Önnek).
 3. Tranzakciók, amelyek feldolgozása nem a vevő PayPal-számláján keresztül történik. Ha például a kifizetést közvetlen kártyás fizetésen (például a Zong, a Website Payment Pro, a Virtuális terminál és a PayPal Here szolgáltatáson keresztül) vagy PayPal-vendég által indított kifizetés formájában fogadta, akkor nem jogosult védelemre.
 4. Reklamációk, Visszaterhelések és Visszafordítások arra az esetre, ha a teljesítés „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” és/vagy közvetlenül az eBayen keresztül benyújtott egyéb kifogások.
 5. PayPal Üzleti Kifizetések.
 6. Aranyra vonatkozó kifizetések (fizikailag vagy tőzsdén való kereskedés útján).
 7. A PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciói.

 

Vissza a tetejére

12. Hibák és jogosulatlan tranzakciók

12.1 A Hibák és/vagy Jogosulatlan Tranzakciók azonosítása. Ön bármikor ellenőrizheti tranzakciós előzményeit: ehhez jelentkezzen be Számlájára a PayPal weboldalán, majd kattintson az „Előzmények” lapfülre. Értesítse haladéktalanul a PayPalt, amennyiben úgy véli, hogy a következők valamelyike történt: (i) jogosulatlan tranzakciót indítottak a számlájáról; (ii) jogosulatlanul beléptek a számlájára; (iii) illetéktelen személyek hozzájutott jelszavához vagy PIN-kódjához; (iv) elvesztett egy olyan eszközt, amelyről korábban belépett a szolgáltatásokba, illetve elloptak Öntől egy ilyen eszközt, vagy eszközét deaktiválták, vagy (v) valaki az Ön engedélye nélkül pénzt utalt az Ön számlájáról (e feltétel hatálya alá tartozik az is, ha Ön összekapcsolta számláját egy harmadik fél által működtetett platformmal (akár egy webhellyel vagy egy alkalmazással), amelyen keresztül kifizetéseket lehet kezdeményezni, és az Ön PayPal-számlajából ezen a platformon keresztül teljesített valaki illetéktelen tranzakciókat) (az előzőeket együttesen „a számlához való jogosulatlan hozzáférésnek” nevezzük). Ön akkor is köteles haladéktalanul értesíteni minket, ha alapos oka van feltételezni, hogy bármilyen más típusú hiba történt Számlájával kapcsolatban. Annak érdekében, hogy a fenti események bekövetkezése esetén minél gyorsabban értesíteni tudjon minket, javasoljuk, hogy ellenőrizze rendszeresen Számláját. A PayPal nem vonja felelősségre Önt a Számláján jogosulatlanul végzett tevékenységekért, amennyiben megbizonyosodunk róla, hogy Ön nem járt el szándékosan a tekintetben, hogy a harmadik személy hozzájuthasson az Ön PayPal-azonosítójához és/vagy jelszavához/PIN-kódjához vagy a Szolgáltatásokba bejelentkezett eszközéhez. A PayPal felelősségre vonhatja Önt a Számla jogosulatlan használatáért, amennyiben bizonyítást nyer a következők valamelyike: Ön szándékosan úgy járt el, hogy a harmadik személy hozzájuthasson az Ön PayPal-azonosítójához és/vagy jelszavához/PIN-kódjához; Ön csalárd módon járt el; Ön szándékosan vagy súlyos gondatlansággal elmulasztotta teljesíteni a Fizetési Eszköz használatára vonatkozóan jelen Szerződésben lefektetett kötelezettségeit.

12.2 A PayPal értesítése a hibákról/illetéktelen tranzakciókról és/vagy a fizetési eszköz hűtlen kezeléséről vagy jogosulatlan használatáról. Amennyiben úgy véli, hogy Számlájával kapcsolatos hiba történt/hiba fog történni, illetve Fizetési Eszközével vagy Számlájával jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre, vagy azt hűtlenül kezelték vagy jogosulatlanul használták, értesítsen minket: hívja fel a PayPal Ügyfélszolgálatot a PayPal weboldalán/weboldalain szereplő telefonszámon, vegye fel a kapcsolatot velünk ezen a bejelentési űrlapon keresztül, vagy írjon a következő címre: PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Ha az első kapcsolatfelvétel telefonon keresztül történik, bizonyos esetekben megkérjük, hogy a telefonos kapcsolatfelvételt követő tíz munkanapon belül küldje el nekünk írásban is kérdését. Töltse ki a bejelentési űrlapot, és küldje be az interneten keresztül, vagy postán a következő címre: PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Ön köteles a birtokában lévő összes információt a rendelkezésünkre bocsátani a hibák, a jogosulatlan tranzakciók és/vagy a Fizetési Eszköz vagy a Számla hűtlen kezelésének vagy jogosulatlan használatának a körülményeiről, illetve köteles minden ésszerűen elvárható lépést megtenni, hogy segítse a PayPalt körülmények feltárásában. Az ilyen esetekben az általunk relevánsnak tartott információkat jogunkban áll továbbítani a megfelelő harmadik feleknek az Adatvédelmi irányelvek (más néven Adatvédelmi nyilatkozat) rendelkezéseinek betartásával.

12.3 A hibákra vonatkozó bejelentések kivizsgálása. Az Ön törvényben rögzített jogainak sérelme nélkül az Ön által küldött értesítés kézhezvételét követően 20 munkanapon belül tájékoztatjuk a vizsgálat eredményéről. Ha a PayPal hibázott, mindent megteszünk, hogy a lehető leghamarabb kijavítsuk a hibát. Ha azonban több időre van szükségünk, a kérdés kivizsgálásának időtartamát 60 napra is jogunkban áll meghosszabbítani. Ha a PayPal úgy határoz, hogy több időre van szüksége, az Ön által küldött értesítés kézhezvételét követő tíz munkanapon belül ideiglenesen jóváírhatjuk a hibával érintett összeget számláján; így Ön a vizsgálat befejezéséig is hozzáfér e-pénzéhez. Ha az első kapcsolatfelvétel telefonon keresztül történt, és a szóbeli értesítéstől számított tíz munkanapon belül nem kapjuk meg Öntől írásban a kérdését, nem fogunk ideiglenes jóváírást végezni számláján.

A vizsgálat lezárultát követően három Munkanapon belül tájékoztatjuk az eredményekről. Ha azt állapítjuk meg, hogy nem történt mulasztás, írásos magyarázatot küldünk. Ilyenkor jogunkban áll levonni az Ön Számláján a vélt hibára tekintettel előzetesen ideiglenesen jóváírt összeget. Önnek jogában van kikérni tőlünk a vizsgálat során feldolgozott dokumentumok másolatát (az ilyen kérések esetén nem számítjuk fel az 1. számú Mellékletében meghatározott Adatszolgáltatási Díjat).

12.4 A Jogosulatlan Tranzakciók tekintetében fennálló felelősség. Az Ön törvényben rögzített jogainak sérelme nélkül, ha Ön bejelenti a számlájához való jogosulatlan hozzáférést, és nem derül fény olyan bizonyítékra, amely csalárd, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra utalna az Ön részéről, a PayPal megtéríti Önnek a számlájáran végzett jogosulatlan tranzakciók következtében elvesztett teljes összeget. Ennek feltétele, hogy Ön indokolatlan késlekedés nélkül, de mindenképp a jogosulatlan hozzáférésből eredően végzett első tranzakciótól számított 13 hónapon belül tájékoztasson minket a számlájához való jogosulatlan hozzáférésről. Ha alapos okunk van feltételezni, hogy a Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés körülményei alaposabb kivizsgálást igényelnek, a vizsgálathoz a fenti 12.3. pontban leírt eljárást alkalmazzuk.

12.5 Engedéllyel végrehajtott kifizetési tranzakciók visszatérítésének jogosultsága. Ön minden engedéllyel végrehajtott kifizetési tranzakció esetében jogosult a teljes összeg visszaigénylésére, amennyiben a 4.8. szakaszban a visszatérítésekre vonatkozóan lefektetett feltételek teljesülnek.

12.6 Hibák. Az általunk felfedezett feldolgozási hibákat kijavítjuk. Ha a hiba következtében Ön kevesebb pénzt kapott, mint amennyire jogosult volt, a PayPal jóváírja Számláján a különbözetet. Ha a hiba következtében Ön több pénzt kapott, mint amennyire jogosult volt, a PayPalnak jogában áll levonni a többletet az Ön számlájáról. Ha nem Önnek szánt kifizetés érkezik az Ön Finanszírozási Forrásához tartozó számlára, a PayPalnak jogában áll a megfelelő Finanszírozási Forrás(ok) megterhelésével, illetve ha szükséges, az arra intézett jóváírással kijavítani a hibát. Ha a hiba következtében a PayPal nem teljesített időben egy tranzakciót, illetve nem a megfelelő összeget utalta át, a PayPal köteles megtéríteni Önnek minden olyan összeget, amelyet a hibás vagy nem teljesített kifizetési tranzakció következtében elvesztett, illetve köteles megtéríteni az Ön által a hiba következtében közvetlenül és ésszerűen előreláthatóan elszenvedett károkat. Ez alól kivételt jelentenek az alábbi esetek:

 1. ha Önnek a PayPal hibáján kívül nem állt rendelkezésére elegendő pénz a tranzakció végrehajtásához,
 2. ha rendszerünk időszakos működési gondokkal küzdött, és Ön a tranzakció elindításakor tudott a hibáról, és
 3. ha általunk nem szabályozható, észszerű mértékű elővigyázatossági intézkedéseink ellenére el nem kerülhető körülmények (például tűz, áradás vagy az internetkapcsolat kimaradása) akadályozták meg a tranzakciót.

A jelen Szerződés többi rendelkezésétől függetlenül a PayPal nem vállal felelősséget az olyan nem végrehajtott vagy hibásan végrehajtott kifizetési tranzakciókért, amelyekről az azokról való értesülést követően nem értesítette azonnal, de legkésőbb a levonás dátumától számított 13 hónapon belül a PayPalt.

Vissza a tetejére

13. PayPal Vásárlói védelem

13.1 Mire szolgál a PayPal Vásárlói védelem?

A PayPal vásárlói védelem keretében a PayPal jogosult kizárólagos jogkörében és saját belátása szerint döntést hozni a vásárlók által a PayPal használatával lebonyolított vásárlásokkal kapcsolatban benyújtott panaszos ügyekben. A végleges döntés következtében a PayPal akár a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás teljes összegét is visszatérítheti a vásárlónak (ez az összeg legfeljebb a teljes vételér és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A PayPal által megtérített összeget ebben az esetben a Fizetést Fogadó Fél köteles megtéríteni a PayPalnak.

A PayPal Vásárlói védelem nem tekintendő sem termékszavatosságnak, sem szolgáltatás-szavatosságnak. A PayPal nem vállal garanciákat. A PayPal Vásárlói védelem nem befolyásolja az Ön számára a Fizetést Fogadó Féllel szemben a jogszabályok által biztosított jogokat. Mindenképp olvassa el az alábbi 13.2. pont rendelkezéseit is (Megfelelő megoldás számomra a PayPal Vásárlói védelem?).

Ha Ön a Fizetést fogadó fél, előfordulhat, hogy a PayPal vásárlói védelem következtében felmerült pénzügyi kötelezettségét fedezi az értékesítői védelmi program (további információkért olvassa el a 11. pontot). Bizonyos esetekben a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) eltekinteni az Ön visszatérítési kötelezettségétől.

Ön, akár vásárló, akár Fizetést Fogadó Fél, tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatásokat számos különböző típusú online és offline vásárlás fizetési módjaként lehet használni. Ennek eredményeként, és a jelen Szerződésben szereplő egyéb feltételektől függetlenül Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal saját belátása szerint jogosult (de semmiképpen sem köteles) bármikor és bármilyen okból, kötelezettségvállalás nélkül megtenni az alábbiakat:

 1. végleges döntést hozni a világ bármely országában regisztrált PayPal-számlával rendelkező vásárlók által benyújtott problémák esetén (akár a PayPal Vásárlói védelem szabályai alapján, akár a vásárló PayPal-számlájának regisztrációs országában hatályban lévő Felhasználási Szerződés értelmében, akár más jogcímen), amely döntés a vásárló, illetve a Fizetést Fogadó Fél számára egyaránt kedvező lehet. A végleges döntésről mindig írásos értesítést küldünk (bizonyos esetekben e-mail formájában). A PayPal akár a vásárló, akár a Fizetést Fogadó Fél számára kedvező döntést hoz, mindkét fél köteles teljesíteni a PayPal végleges döntésének rendelkezéseit; és
 2. bármikor és bármilyen okból figyelmen kívül hagyni a PayPal Vásárlói védelem érvényességi feltételeit (független attól, hogy azokat tartalmazza-e jelen Szerződés vagy sem; és korlátozás nélkül ideértve a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan lefektetett szabályokat is), annak érdekében, hogy megoldja a PayPal használatával fizetett vásárlásokkal kapcsolatban a vásárlók által benyújtott problémákat. Nem kimerítő jellegű iránymutatásként előrebocsátjuk, hogy bizonyos vásárlásoknál (általában a 13.5. pontban meghatározott határidőn kívüli szállítást vagy teljesítést magukban foglaló vásárlásoknál) lehetőségünk van a 13.5. pontban meghatározott határidőn belül kezdeményezett Vitarendezési Eljárások vagy Reklamációk esetében is megítélni a visszatérítést, amennyiben alapos okunk van feltételezni, hogy a vásárlónak nem volt lehetősége az adott határidőn belül megállapítani, hogy a vásárlás problémás.

A PayPal nem köteles megtéríteni Önnek azokat a költségeket, amelyek ahhoz szükségesek, hogy Ön teljesítse a probléma megoldására irányuló együttműködési kérelmeinket (ilyen költség lehet például az SNAD típusú tételek visszaküldésének díja a Fizetést Fogadó Félnek vagy bármely más, a PayPal által meghatározott félnek). A PayPal azonban esetenként megtéríti ezeket a költségeket is.

Ha Ön más országokban élő vásárlók számára értékesít vagy forgalmaz termékeket vagy szolgáltatásokat, olvassa el az adott vásárlók országára vonatkozóan a PayPal Vásárlói védelem által megfogalmazott szabályzatokat (a vonatkozó PayPal Vásárlóvédelmi Szabályzatot itt tekintheti meg, de ezek a legtöbb PayPal-weboldal „Jogi” vagy „Szerződések” láblécéből is elérhetőek), mivel Önre mint a Fizetést Fogadó Félre vagy értékesítőre ezek az szabályzatok lesznek érvényesek.

13.2 Megfelelő megoldás számomra a PayPal Vásárlói védelem?

Nem jelenthető ki teljes bizonyossággal, hogy a PayPal által a PayPal Vásárlói védelem keretében meghozott döntések minden esetben meg fognak felelni az Ön konkrét igényeinek. Olvassa el figyelmesen a jelen 13. pontot, és fontolja meg lehetőségeit, mielőtt felkéri a PayPalt a probléma megoldására.

Ha a PayPalt kéri fel a probléma megoldására, a PayPal előírhatja, hogy Ön olyan visszavonhatatlan lépéseket tegyen, amelyek következtében az adott körülmények között lehetetlenné válik a probléma más módon történő megoldása. A PayPal például előírhatja Önnek, hogy a 13.6. szakasz értelmében küldje vissza a tételt a fizetést fogadó félnek.

Elképzelhető, hogy az Ön konkrét igényeinek és lehetőségeinek jobban megfelel egy, a PayPal bevonását nem igénylő megoldás. Alább talál egy nem kimerítő listát azokról a módokról, amelyekkel a PayPal bevonása nélkül is megoldhatja a problémát.

 1. A probléma megoldása közvetlenül a fizetést fogadó féllel: Mielőtt felveszi a kapcsolatot a PayPallal, érdemes lehet közvetlenül a Fizetést fogadó felet megkeresni, és érdeklődni nála, hogy nincs-e lehetőség a fizetést fogadó fél által esetlegesen használt visszaküldési irányelvek szerinti megoldásra. Az irányelveket megtalálhatja például az értékesítendő termékek/szolgáltatások hirdetésében, az eladó webhelyén vagy más értékesítéshez kapcsolódó anyagában. Ebben az esetben:
 2. a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételek változatlanul érvényben maradnak (ideértve többek között a Vitaeljárások kezdeményezésére vonatkozóan a 13.5. pont (b) bekezdésében meghatározott határidőt). Az Ön felelőssége a fenti határidők betartása; és
 3. fennáll a veszélye, hogy Fizetést Fogadó fFél olyan tevékenységek elvégzésére utasítja Önt, amelyek következtében Ön a továbbiakban nem fog tudni megfelelni a 13.4. pontban a visszatérítésre vonatkozóan meghatározott feltételeknek. Ilyen lehet például, ha a Fizetést Fogadó Fél (saját visszaküldési szabályzatának értelmében vagy más okból) arra kéri Önt, hogy a Fizetést Fogadó Félre vonatkozóan a PayPal adatbázisában nem szereplő címre postázza a vásárolt terméket, és Ön ezt meg is teszi. Ebben az esetben a PayPal a 13.6. pont rendelkezéseinek értelmében úgy ítélheti meg, hogy Ön nem küldte vissza a tételt a Fizetést Fogadó Félnek.

  A Fizetést Fogadó Felektől a PayPal jogosult követelni a PayPal által a vásárlónak visszafizetett összegek megtérítését, ezért a Fizetést Fogadó Felek tudomásul veszik, hogy az ő érdekük is, hogy a PayPalon keresztül kifizetett vásárlások esetében megkíséreljék közvetlenül a vásárlóval megoldani a problémát.
 4. Törvényes jogok érvényesítése: A https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en címen elérhető Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net) megkeresésre részletes tájékoztatást biztosít az Ön fogyasztóvédelmi és más törvényes jogairól (az Egyesült Királyság lakói a Citizens Advice Bureau-tól is kérhetnek tanácsot a következő címen: https://www.adviceguide.org.uk).
 5. A kártyához tartozó visszaterhelési jogok igénybevétele: Ön jogosult élni a kártyát kibocsátó vállalat által biztosított visszaterhelési jogokkal (ha ezek alkalmazhatók a kérdéses esetben). Ha azonban ezzel egy időben a PayPal Vásárlói védelem keretében is megoldást keres a problémára (akár Reklamáció, akár Vitaeljárás révén), illetve kettős behajtást kísérel meg, a PayPal jogosult lezárni a Reklamációt vagy Vitaeljárást, és/vagy behajtani Öntől a PayPal Vásárlói védelem keretében visszatérített összeget. Ebben az esetben a továbbiakban kizárólag a visszaterhelésre vonatkozó jogára hagyatkozhat.

Akármelyik megoldást is választja a probléma megoldására, előfordulhat, hogy annak keretében olyan, vissza nem fordítható lépéseket kell tennie, amelyek negatívan befolyásolják a probléma más módon való megoldására vonatkozó kilátásait. Ennek megfelelően kérjük, hogy mindig alaposan fontolja meg lehetőségeit.

13.3 Mi a teendő, ha a PayPal a vásárló számára kedvező végleges döntést hoz…

ha én vagyok a vásárló? Amennyiben a PayPal az Ön számára kedvező végleges döntést hoz (ideértve többek között a Reklamációk és Vitaeljárások körében hozott döntéseket is), a PayPal jogosult (de semmiképpen sem köteles) visszatéríteni Önnek a PayPalon keresztül lebonyolított vásárlás összegét (ez az összeg legfeljebb a teljes vételár, és, ha volt, az eredeti postaköltség összege lehet). A visszatérítés feltételeivel kapcsolatos további információkért olvassa el a 13.4. pontot (A visszatérítés feltételei).

ha én vagyok a Fizetést Fogadó Fél? Ha a PayPal a vásárló által benyújtott problémában a vásárló számára kedvező döntést hoz, a PayPal jogosult behajtani Öntől a PayPal által a vásárlónak megtérített összeget. A PayPal nem köteles visszatéríteni a tranzakció után felszámított PayPal-díjakat, sem a tranzakció után harmadik felek által az Ön PayPal-számlájára terhelt díjakat (például az értékesítésre használt, harmadik fél által üzemeltetett platformok által felszámított díjakat). Bizonyos esetekben (ha például Ön azért veszít el egy SNAD típusú Reklamációt, mert a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy az Ön által értékesített tétel hamis) előfordulhat, hogy Ön magát a tételt sem kapja vissza (előfordulhat például, hogy a tétel egy illetékes hatóság ellenőrzése alá/birtokába kerül, illetve hogy valamilyen egyéb okból nem valósítható meg, hogy újra az Ön birtokába kerüljön).

13.4. A visszatérítés feltételei

Ön csak abban az esetben jogosult a PayPal Vásárlói védelem keretében visszatérítést kapni a problémás vásárlások után, ha az alábbi feltételek mindegyike teljesül:

 1. Vásárlása jogosult a program keretében kínált visszatérítésre. A legtöbb termék és szolgáltatás (ideértve az utazásra használt jegyeket, vagy az olyan immateriális tételeket, mint például a digitális tartalmakhoz való hozzáférés vagy egyéb licencek), azzal, hogy kivételt képeznek ez alól azonban az alábbi típusú tranzakciók:
  1. ingatlanra vonatkozó vásárlások (korlátozás nélkül ideértve a lakóingatlanokat);
  2. egy vállalkozásra irányuló bármilyen típusú érdekeltség vásárlása (korlátozás nélkül beleértve minden olyan eszközt vagy szolgáltatást, amely részét képezi egy vállalat vagy társaság felvásárlásának);
  3. járművek vásárlása (korlátozás nélkül beleértve a gépjárműveket, motorkerékpárokat, lakókocsikat, repülőgépeket és hajókat), kivéve a személyesen hordozható, rekreációs célokat szolgáló könnyűjárműveket, mint például a kerékpárok és a kerekes légdeszkák;
  4. a közösségi finanszírozási és/vagy közösségi kölcsönzési platformokon végrehajtott befizetések;
  5. egyedileg készített termékekre irányuló vásárlások (kivéve, ha azért reklamál, mert a termék „Nem érkezett meg”);
  6. a PayPal Felhasználási Feltételei által tiltott termékekre és szolgáltatásokra irányuló vásárlások;
  7. gyártásban használt ipari gépekre irányuló vásárlások;
  8. készpénz-egyenértékes eszközök vásárlása (ideértve, korlátozás nélkül, a tárolt értéket hordozó tárgyakat, például az ajándékkártyákat és a feltöltőkártyákat);
  9. termékek és szolgáltatások a Zong, a Website Payments Pro vagy a Virtuális terminál használatával történő vásárlása;
  10. Személyes Tranzakciók;
  11. szerencsejátékok, játékok és/vagy bármely, díjak nyerésére lehetőséget adó tevékenység;
  12. pénzügyi termékekre és befektetésekre vonatkozó kifizetések;
  13. állami testületek részére intézett kifizetések (kivéve az állami tulajdonban álló vállalkozások részére történő kifizetéseket), vagy állami testületek megbízásából fellépő kereskedők részére intézett kifizetések;
  14. adományok;
  15. olyan termékek vásárlása, amelyeket személyesen vesz át, vagy valakit felhatalmaz az adott termék átvételére (beleértve a viszonteladói értékesítési ponton történő átvételt), és amellyel kapcsolatban reklamál, hogy az adott termék „Nem érkezett meg”;
  16. arannyal kapcsolatos kifizetések (akár fizikai kereskedelemről, akár tőzsdei kereskedelemről van szó); és
  17. a PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciói.

   A PayPal saját belátása szerint automatikusan lezárhat bármely Ön által benyújtott vitát vagy reklamációt, amelynek esetében a PayPalnek alapos oka van feltételezni, hogy nem a fenti feltételeknek megfelelő vásárláshoz kapcsolódik.
 2. Ön saját PayPal-számlájáról a Fizetést Fogadó Fél PayPal-számlájára küldte a vásárláshoz tartozó kifizetést. Ehhez a PayPal weboldalán vagy alkalmazásában elérhető, árucikkek és/vagy szolgáltatások vásárlására szolgáló kifizetésekhez fenntartott „Pénz küldése” menüpontot, vagy a Fizetést Fogadó Fél PayPal-fizetési folyamatát (ideértve a PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkcióját is, amennyiben a Fizetést Fogadó Fél azt igénybe vette) használta.
 3. Az Ön problémája a következők egyike:
  1. nem kapta meg a megvásárolt terméket – „Nem érkezett meg” („NR”); vagy
  2. vásárlása „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” („SNAD”). A „SNAD” részletesebb definíciója a 13.8. spontban található.

   Ha az a problémája, hogy Számlájáról jogosulatlan tranzakciót hajtottak végre (korlátozás nélkül ideértve a PayPal Helyszínalapú Kifizetés Funkciójával történő kétszeri vagy helytelen fizetést), olvassa el a 12. pontot, és keresse fel a PayPal Biztonsági központját a következő címen: https://www.paypal.co.uk/security. Problémáját a PayPal Biztonsági Központjában vagy itt jelentheti be.
 4. Ön követte a folyamatot, amely a 13.5. pontban (Hogyan oldhatom meg a problémámat?) részletesen le van írva.
 5. Ön nem kapott az adott vásárlást fedező jóvátételt más forrásból.
 6. Az Ön jogosultsága nincs más okból felfüggesztve.
 7. A PayPal végleges döntést hozott a probléma kapcsán, az Ön javára.

13.5 Hogyan oldhatom meg a problémámat?

 1. Próbálja meg közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel megoldani a problémát

  Tegyen meg minden ésszerűen elvárható erőfeszítést, hogy a problémát közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel oldja meg. Ha továbbra sem tudja megoldani a problémát, lépjen be a Vitarendezési Központba, és tegye meg a b, c és d lépéseket.
 2. Indítson Vitaeljárást

  A Vitaeljárást a vita tárgyát képező vásárlással kapcsolatos kifizetés végrehajtását követően 180 napja van kezdeményezni. Jogunkban áll elutasítani az adott vásárlással kapcsolatos minden olyan Vitás ügyet, amelyet a fenti időszak eltelte után nyújt be (ne feledkezzen meg erről, amikor eldönti, hogy elfogadja-e a Fizetést Fogadó Fél által kínált, a fenti intervallumon kívülre eső termékkiszállítási vagy szolgáltatásteljesítési határidőt).
 3. Minősítse fel a Vitaeljárást Reklamációvá

  Amennyiben nem tudnak megállapodni a fizetést fogadó féllel, a vita benyújtását követően 20 napon belül minősítse fel a Vitaeljárást Reklamációvá. Az Ön felelőssége a fenti határidők betartása.

  Amennyiben a PayPal másképp nem rendelkezik, Ön a kifizetés dátumától számított 7 nap elteltével jogosult Vitaeljárásról felminősíteni a „Nem érkezett meg” (NR) problémával érintett vásárlásokat.

  Ha 20 napon belül nem minősíti fel Reklamációvá a Vitaeljárást, a PayPalnak jogában áll lezárni a Vitát. Ebben az esetben Ön elveszíti jogosultságát a PayPal Vásárlói védelem keretében igényelhető kifizetésre.

  Bizonyos esetekben a PayPal engedélyezheti, hogy Ön szerkessze vagy módosítsa a Reklamációt, de kizárólag akkor, ha részletesebb információt szeretne megadni, vagy ha a Vitaeljárás/Reklamáció okaként a „Nem érkezett meg” helyett a „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” okot szeretné megadni. A fenti eseteken kívül a Reklamáció a benyújtást követően nem szerkeszthető és nem módosítható.
 4. Válaszoljon a PayPal kéréseire időben

  Ha felminősítette Reklamációvá a Vitaeljárást, a PayPal a végleges döntést a problémával kapcsolatban a vásárló vagy a Fizetést fogadó fél javára hozhatja meg. Mielőtt meghoznánk a végleges döntést a problémával kapcsolatban (és ezt elősegítendő), a PayPal a 13.6. pont rendelkezéseinek értelmében jogosult kikérni az Ön együttműködését.

13.6 Együttműködés a PayPallal a probléma megoldása érdekében

A PayPal a probléma megoldása érdekében a vásárlót és a Fizetést fogadó felet egyaránt felkérheti és kötelezheti a következőkre: (i) az álláspontjukat támogató dokumentumok (ideértve többek között a kiszállítás igazolását, a nyugtákat, a harmadik felek által végzett bírálatokat és a rendőrségi jelentéseket) benyújtására (saját költségen, kivéve, ha a PayPal beleegyezik a költségek átvállalásába); és (ii) bármilyen más cselekmény végrehajtására, amelyet a PayPal előír. A felek kötelesek kellő időben teljesíteni ezeket a kéréseket. Ha Ön megtagadja a PayPal kérésének teljesítését, előfordulhat, hogy a PayPal a másik fél számára kedvező döntést fog hozni.

A PayPal többek között a következőket kérheti és írhatja elő:

 1. hogy a vásárló postai úton küldje vissza a Fizetést Fogadó Félnek, a PayPalnak vagy egy harmadik félnek (a visszaküldés címzettjét a PayPal határozza meg) a vásárló állítása szerint a leírtaknak jelentősen meg nem felelő (SNAD) tételt, és nyújtsa be a PayPalnak az átvételi bizonylatot (ennek részleteivel kapcsolatban lásd a fenti 11.9. pontot). Tegyen meg minden elvárható elővigyázatossági intézkedést: csomagolja be újra a tételt, hogy az ne sérüljön meg szállítás közben.
 2. hogy a Fizetést Fogadó Fél vegye át a vásárló által visszaküldött tételt, és fizesse vissza a teljes vételár és az eredeti postaköltség összegét a vásárlónak. Ha a Fizetést Fogadó Fél nem veszi át a neki a vásárló által a PayPal utasítására visszaküldött tételt, a PayPal jogosult a vásárló javára eldönteni a Reklamációt. Ehhez a vásárlónak meggyőző erejű bizonyítékot kell benyújtani arra vonatkozóan, hogy a tételt arra a címre küldte vissza a Fizetést Fogadó Félnek, amelyet a Reklamációs eljárás során a PayPaltól kapott.
 3. hogy a vásárló minden észszerűen elvárható szempontból együttműködjön a PayPallal, és garantálja a tétel megfelelő és biztonságos megsemmisítését, illetve bocsássa a PayPal rendelkezésére a megsemmisítést igazoló bizonyítékait.
 4. hogy a fizetést fogadó fél a PayPal számára időben nyújtson be bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy kiszállította a vásárlónak a vásárlás tárgyát képező terméket/elvégezte a vásárlónál a vásárlás tárgyát képező szolgáltatást, még abban az esetben is, ha a vásárlásra a 13.4.a. szakasz értelmében nem érvényes a PayPal-vásárlói védelem. Ha a fizetést fogadó fél nem nyújtja be időben az ilyen bizonyítékokat, a PayPal jogosult a vásárló javára dönteni. Ha a fizetést fogadó fél időben benyújtja az erre vonatkozó bizonyítékát, a PayPal jogosult akkor is a fizetést fogadó fél javára dönteni, ha a vásárló azt állítja, hogy nem kapta meg a vásárlás tárgyát képező terméket/szolgáltatást.

Ha a PayPalnak alapos oka van feltételezni, hogy a vásárló szerint a leírtaknak jelentősen meg nem felelő (SNAD) tétel visszaküldése a hatályos jogszabályokba (például a hamisított tételek kezelését szabályozó jogszabályokba) ütközne, a PayPalnak jogában áll értesíteni a tételről az illetékes hatóságokat. Ennek következtében a hatóság rendelkezése alá vonhatja és/vagy birtokába veheti a tételt; ilyenkor nem garantálható, hogy a Fizetést Fogadó Fél visszakapja a tételt.

13.7 Mi a teendő, ha az általam lebonyolított vásárlás nem jogosult visszatérítésre a PayPal Vásárlói védelem keretében?

Ebben az esetben megpróbálhat vitás ügyet kezdeményezni a PayPal Vitarendezési Központján keresztül, és így közvetlenül a Fizetést Fogadó Féllel megoldani a problémát. Ehhez a kifizetés végrehajtásának dátumától számított 180 napon belül be kell nyújtania a Vitaeljárás lefolytatására irányuló kérelmet a PayPal Vitarendezési Központjában. Ha ezt megtette, próbálja meg a Fizetést Fogadó Féllel közvetlenül együttműködve megoldani a problémát. Ha adott kifizetés nem jogosult a PayPal Vásárlói védelemben való részvételre, a PayPal nem köteles döntést hozni a Reklamációval kapcsolatban.

13.8 Mit jelent az, ha egy termék vagy szolgáltatás „Jelentősen nem felel meg a leírtaknak” (SNAD)?

 1. Az Ön által vásárolt termékről/szolgáltatásról akkor jelenthető ki, hogy jelentősen nem felel meg a leírtaknak, ha az valamilyen lényegi szempontból eltér a Fizetést Fogadó Féltől a vásárlás előtti utolsó alkalommal kapott leírástól (amely a kizárólag online bonyolított vásárlások esetén a Fizetést Fogadó Fél által a releváns online hirdetési felületen biztosított leírásnak tekintendő) („Vásárolt tétel leírása”). Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. Ön egy teljesen más tételt kapott. Például Ön egy könyvet vásárolt, de egy DVD-t kapott, vagy a dobozban nincs semmi, vagy a kapott szoftver nem az, amelyet vásárolt.
  2. Hamis színben tüntették fel a vásárolt tétel állapotát. Például a hirdetésben az „új” megjelölés szerepelt, de Ön egy használt terméket kapott.
  3. A vásárolt tételt eredetiként hirdették, de a kapott termék nem eredeti.
  4. A vásárolt termékből fontos alkotóelemek vagy funkciók hiányoznak, és erről a hirdetés nem adott tájékoztatást.
  5. 3 tételt vásárolt a Fizetést Fogadó Féltől, de csak 2 tételt kapott.
  6. A vásárolt tétel a szállítás során megsérült.
 2. Nem jelenthető ki, hogy a vásárolt tétel jelentősen nem felel meg a leírtaknak (SNAD), ha az valamilyen lényegi szempontból nem tér el a vásárolt tétel leírásától. Erre az alábbiakban hozunk néhány példát:
  1. A vásárolt tétel hibáját a Fizetést Fogadó Fél megfelelő módon ismertette a leírásban.
  2. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de miután Ön átvette azt, rájött, hogy mégsem ezt szerette volna.
  3. A vásárolt tétel leírása megfelelő volt, de a kapott tétel nem felelt meg az Ön elvárásainak.
  4. A kapott tételen apróbb karcolások találhatók, és azt használt állapotúként hirdették.
  5. Későbbi időpontra halasztottak egy rendezvényt, amelyre Ön jegyeket vásárolt.

13.9 Jogok átruházása

Amennyiben a PayPal kifizet egy, az Ön által az Ön kifizetését fogadó fél ellen benyújtott Reklamációt, Visszafordítást vagy Visszaterhelést, Ön átruházza a PayPalra a Fizetést Fogadó Féllel szemben fennálló összes jogát, előnyét és jogorvoslati lehetőségét. Jogi szakkifejezéssel élve ez azt jelenti, hogy Ön a PayPalt jelöli meg a Fizetést Fogadó Féllel vagy a kifizetéshez kapcsolódó harmadik felekkel szemben fennálló jogainak „jogutódjaként”, illetve a PayPalra „engedményezi” ezeket a jogokat, és tudomásul veszi, hogy saját hatáskörünkben meghozott döntésünk alapján jogunkban áll érvényt szerezni ezeknek a jogoknak, előnyöknek és jogorvoslati lehetőségeknek, akár közvetlenül, akár az Ön képviseletében.

13.10 Kettős megtérítés tilalma

Ha Ön közvetlenül a Fizetést Fogadó Féltől vagy egy harmadik személytől már jóvátételt kapott egy vásárlásra vonatkozóan, akkor nem jogosult jóvátételt kérni a PayPal Vásárlói védelemtől.

13.11 Rendezvényekre szóló jegyek

Bizonyos esetekben, amennyiben egy Egyesült Királyságban regisztrált PayPal-számlatulajdonostól vásárol jegyet vagy jogot egy rendezvényen való részvételre („Rendezvény”), az Ön által kifizetett összeget a PayPal letétben tartja az Ön számára, így a pénzösszeg haszonélvezeti joga a kérdéses Rendezvény tényleges dátumáig Önt illeti.

Vissza a tetejére

14. A PayPallal szemben felmerülő vitás ügyek

14.1 Először forduljon a PayPalhoz. Az Ön és a PayPal között felmerülő viták esetén mindig az a célunk, hogy megismerjük problémáit és reflektáljunk azokra, és ha lehet, megoldjuk őket. Ha ezt nem tudjuk az Ön számára kielégítő módon megtenni, igyekszünk semleges és költséghatékony megoldást biztosítani a vitás kérdések gyors lezárására. Az Önnél a szolgáltatásokkal kapcsolatban a PayPallal szemben felmerült vitás kérdéseket bármikor bejelentheti Ügyfélszolgálatunkon. Ehhez használja a „Súgó és kapcsolat” oldalon elérhető „E-mail küldése” hivatkozást, vagy hívja a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálható ügyfélszolgálati telefonszámot. vagy jelentkezzen be ehhez a Számlájába.

14.2 Az ECC-Net, a Financial Ombudsman Service és a CSSF. Ha panaszt szeretne tenni ellenünk, a következő felekhez fordulhat:

 1. Európai Fogyasztói Központ (ECC-Net). Az ECC-Nettel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő oldalt: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.
 2. Az Egyesült Királyságban működő Financial Ombudsman Service (FOS). Kizárólag az Egyesült Királyságban élő Felhasználók számára – a FOS egy ingyenesen elérhető szolgáltatás,, amely segítséget nyújthat a PayPal és Ön között fennálló vitás kérdések megoldásában. Az FOS szolgáltatással kapcsolatos további információkért, illetve a kapcsolatfelvételért keresse fel a következő oldalt: http://www.financial-ombudsman.org.uk , vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.
 3. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). A CSSF felelős a luxemburgi pénzügyi szektorban működő vállalatok prudenciális felügyeletéért. A CSSF-fel a következő címen veheti fel a kapcsolatot: 283 Route d’Arlon, L-1150 Luxembourg. A CSSF-fel, illetve a kapcsolatfelvétellel kapcsolatos további tudnivalókért keresse fel a következő oldalt: http://www.cssf.lu, vagy keresse fel az EU online vitarendezési oldalát a következő címen: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Vissza a tetejére

15. Általános rendelkezések

15.1 Irányadó jog és joghatóság. A jelen Megállapodás és az Ön és mi közöttünk fennálló kapcsolat tekintetében Anglia és Wales jogszabályai az irányadóak, az Ön helyi kötelező jogainak alárendelve. Az olyan panaszok esetében, amelyek máshogy nem rendezhetők, Ön a jelen Megállapodásból vagy ahhoz kapcsolódóan, vagy a Szolgáltatásaink biztosításából eredően aláveti magát Anglia és Wales bíróságai nem kizárólagos joghatóságának az Ön jogát arra vonatkozó jogának sérelme nélkül, hogy a PayPal ellen az adott ügyben Luxemburg illetékes bíróságain indítson eljárást. Egyszerűbben fogalmazva, „Anglia és Wales bíróságainak nem kizárólagos joghatósága” azt jelenti, hogy amennyiben Ön bíróság elé tudott vinni egy, a jelen Megállapodásból eredő ügyet, akkor az elfogadható bíróság egy Angliában vagy Walesben található bíróság lenne, de dönthet úgy is, hogy ehelyett egy másik ország bírósága elé viszi az ügyet.

15.2 Jogról való lemondás kizárása. Amennyiben egy Ön vagy mások által elkövetett jogsértés tekintetében a PayPal nem tesz lépéseket, azzal nem mond le azon jogáról, hogy a jövőbeli vagy hasonló jogsértések esetében eljárást indítson.

15.3 Felelősség korlátozása. A PayPal kizárólag az általa a jelen Szerződés megszegéséből közvetlenül vagy észszerűen előreláthatóan keletkező veszteségekért vagy károkért vonható felelősségre, és akkor is csupán a jelen pont fennmaradó részében lefektetett korlátozások között.

 1. A PayPal, a vállalatcsoport többi tagja, a PayPal megbízásából vagy képviseletében tevékenykedő személyek és/vagy a PayPallal szerződéses viszonyban álló személyek semmilyen körülmények között nem vonhatók felelősségre a jelen Szerződéssel kapcsolatban felmerülő, az alábbi típusú veszteségekért vagy károkért (függetlenül attól, hogy a veszteség vagy kár szerződésszegésből vagy szerződésen kívül mulasztásból vagy más, legalább gondatlan cselekménybőlszármazik):
  1. elmaradt haszon; csökkent cégérték; üzletmenetet érintő kiesés; szerződés vagy várt megtakarítás elvesztése; akkor sem, ha az ilyen típusú károk felmerülésének lehetőségéről előzetes tájékoztatást kaptunk; vagy
  2. bármilyen jellegű adatvesztés vagy -sérülés; vagy
  3. bármilyen olyan veszteség vagy kár, amely nem közvetlenül abból ered, hogy a PayPal megszegte a jelen Szerződést; vagy
  4. a jelen Szerződés megszegése által közvetlenül okozott kár mértékét meghaladó veszteségek és károk (függetlenül attól, hogy ezek a veszteségek vagy károk bizonyíthatók-e).
 2. A jelen Szerződés rendelkezései nem korlátozzák felelősségünket a PayPal által megvalósított csalás, szándékos félrevezetés, súlyos gondatlanság, szándékos kötelezettségszegés, illetve a PayPalnak vagy alvállalkozóinak gondatlansága által okozott halál vagy személyi sérülés esetén, illetve csupán olyan mértékben korlátozzák a felelősségünket, amennyire a felelősség korlátozását vagy kizárását a hatályos jogszabályok megengedik.

15.4 Szavatosság kizárása. Olyan módon nyújtjuk Önnek a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásokat, infrastruktúrát, weboldalakat, szoftvereket és a rendszereket (ideértve a Szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is), hogy az Ön jogszabályban rögzített jogain kívül azokra semmilyen kifejezett vagy beleértett szavatosságot vagy feltételt nem vállalunk, kivéve a jelen Szerződésben kifejezetten rögzítésre került elemeket. A PayPal semmiféle ellenőrzést nem gyakorol a Szolgáltatásunkkal kifizetett termékek és szolgáltatások fölött, és a PayPal nem tudja garantálni, hogy a vásárló vagy eladó, akivel üzletel, valóban teljesíteni fogja a tranzakciót, vagy hogy engedéllyel rendelkezik annak teljesítése. A PayPal nem garantálja a folyamatos, megszakítás nélküli vagy biztonságos hozzáférést a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásaink, infrastruktúránk, weboldalaink, szoftvereink vagy rendszereink (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) bármely részéhez. A PayPal nem vállal felelősséget a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásaink, infrastruktúránk, weboldalaink, szoftvereink és rendszereink (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) esetében tapasztalható késésekért és hibákért. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPalnak javítások, karbantartás vagy új létesítmények vagy szolgáltatások bevezetése érdekében időközönként jogában áll korlátozni az Ön hozzáférését a PayPal, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásainkhoz, infrastruktúránkhoz, weboldalainkhoz, szoftvereinkhez és rendszereinkhez (ideértve a PayPal-szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is). A PayPal elvárható mértékű erőfeszítéseket tesz, hogy a bankszámlákat és bank- és hitelkártyákat érintő elektronikus ki- és befizetések időben megtörténjenek. Minden erőfeszítést megteszünk annak érdekében, hogy a levelezésünkben, a kimutatásainkban, a weboldalunkon/-oldalainkon szereplő, illetve az igazgatóink, tisztviselőink és alkalmazottaink által szóban közölt információk az információ szolgáltatásakor a legjobb tudomásunk szerint pontosak legyenek. Nem tudjuk azonban minden körülmények között és minden kontextusban garantálni az ilyen információk pontosságát, ezért nem ajánlott, hogy Ön az ilyen információkra hagyatkozzon. Ön köteles alaposan ellenőrizni a PayPal és Ön között zajló levelezést, és maradéktalanul értesíteni a PayPalt, ha olyan információt talál, amelyet hibásnak vagy amely nem az Ön által adott utasításoknak megfelelőnek vél.

Abban az esetben, ha a PayPal úgy dönt, hogy a PayPal Szolgáltatásainak valamelyikét vagy azok bármely részét vagy funkcióját bármilyen okból megszünteti, akkor a PayPal legalább két (2) hónappal az adott szolgáltatás vagy funkció megszüntetése előtt előre értesíti Önt, hacsak a PayPal jóhiszemű megítélése alapján nem állapítja meg azt, hogy: (1) jogszabályi előírások vagy egy harmadik féllel fennálló kapcsolat miatt ennél hamarabb meg kell szüntetni az adott szolgáltatást vagy funkciót; vagy (2) az előzetes értesítés biztonsági kockázatot, vagy jelentős gazdasági vagy anyagi-műszaki terhet eredményezhet.

Kizárólag Ön felelős azért, hogy minden olyan, az Önre irányadó jogrendszerben érvényes jogszabályt, egyéb szabályozást és előírást ismerjen és betartson, amely a Szolgáltatások használata kapcsán Önre vonatkozóan alkalmazandó lehet, ideértve többek között az export- és importtevékenységekre vonatkozó, az adózási vagy a külföldi devizatranzakciókra vonatkozó előírásokat.

15.5 Kármentesítés/visszatérítés. Ön vállalja, hogy megvéd, kármentesít vagy kárpótol (a vonatkozó jogi kifejezéssel élve „kártalanít”) bennünket, továbbá, hogy mentesíti a PayPalt, vállalatcsoportunk más tagjait, alkalmazottjainkat vagy a nevünkben való eljárásra engedéllyel rendelkező személyeket (korlátozás nélkül ideértve a szolgáltatóinkat) minden olyan követelés és igény vonatkozásában (ideértve a jogi költségeket is), amelyeket harmadik felek nyújtanak be vagy számítanak fel a fent megnevezettekkel szemben, és az Ön vagy az alkalmazottjai vagy ügynökei cselekvéséből és/vagy mulasztásából (vagy az Ön engedélyével az Ön nevében fellépő harmadik fél cselekedeteiből és/vagy mulasztásából), a jelen Szerződés megszegéséből, bármely jogszabály megszegéséből, harmadik fél jogainak a megsértéséből, az Ön PayPal-számlájának és/vagy a PayPal által, illetve a PayPal megbízásából mások által üzemeltetett Szolgáltatásoknak, infrastruktúrának, weboldalaknak, szoftvereknek és rendszereknek (beleértve a Szolgáltatások közvetítésére használt hálózatokat és kiszolgálókat is) a használatából ered.

15.6 Teljességi záradék és a harmadik felek jogai. A jelen Szerződés (illetve az ahhoz tartozó Mellékletek) tartalmazzák a Szolgáltatásokra vonatkozóan Ön és a PayPal között létrejövő jogviszony összes feltételét. Amennyiben a jelen Szerződés bármely rendelkezése bármilyen okból érvénytelenné vagy végrehajthatatlanná válna, az törlendő a szerződésből, és a többi rendelkezés teljes hatállyal érvényben marad. A szerződésekre (harmadik felek jogaira) vonatkozó 1999-es törvény értelmében a jelen Szerződésben félként nem szereplő személyek nem szereznek jogot arra, hogy a jelen Szerződésben bármely feltételére hivatkozzanak, illetve annak érvényesítését megkíséreljék (kivéve a PayPal-csoport által a jelen Szerződés értelmében megszerzett jogokat). A fent hivatkozott törvény azonban nem befolyásolja a harmadik felek attól függetlenül fennálló jogait és jogorvoslati lehetőségeit.

15.7 Szellemi tulajdon – Szoftverek felhasználási engedélyeinek (szoftverlicencek) biztosítása. Azon, a PayPal által biztosított szoftverek (például API-k, fejlesztői eszközök vagy más alkalmazások) esetében, amelyek szolgáltatóink által biztosított szoftvereket tartalmaznak, illetve amelyek egybe vannak építve szolgáltatóink szoftvereivel, rendszereivel vagy szolgáltatásaival, és amelyeket letöltött, illetve bármilyen más módon megnyitott számítógépén, eszközén vagy más platformon, a PayPal és licencadói visszavonható, nem kizárólagos, nem továbblicencelhető, nem átruházható, jogdíjmentes és korlátozott, kizárólag személyes használatra szóló licencet biztosítanak Önnek a fent leírt típusú szoftverek, illetve az ezekhez tartozó frissítések, fejlesztések, új verziók és csereszoftverek elérésére és/vagy használatára, amelyet a vonatkozó dokumentumok is szabályoznak. A szoftverrel kapcsolatos jogait nem adhatja bérbe, nem lízingelheti és más módon sem ruházhatja át harmadik félre. Ön köteles betartani a szoftverekhez tartozó dokumentumokban szereplő, a végrehajtással, hozzáféréssel és felhasználással kapcsolatos feltételeket, valamint minden olyan, tőlünk származó utasítást, amelyet időről időre a Szolgáltatásokkal kapcsolatban biztosítunk (korlátozás nélkül ideértve minden olyan, a végrehajtással és felhasználással kapcsolatos követelményt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és a fizetésikártya-rendszerek szabályainak és előírásainak betartása érdekében kérünk Öntől). Ha Ön nem tartja be a PayPal utasításait és a bevezetéssel, illetve felhasználással kapcsolatos követelményeket, akkor az ennek következtében felmerülő minden, az Ön, a PayPal és harmadik fél által elszenvedett kárért felelősséggel fog tartozni. A PayPal előzetes értesítést követően bármely szoftvert frissíthet vagy megszüntethet. Annak ellenére, hogy a PayPal (1) integrálhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat bármely webes vagy más típusú alkalmazásba, és/vagy (2) hozzáférhetett és felhasználhatott bizonyos harmadik féltől származó anyagokat és technológiákat annak érdekében, hogy elősegítse a Szolgáltatások biztosítását Önnek, Ön ettől függetlenül nem kapott és semmilyen módon nem tarthat meg semmilyen jogot az ilyen harmadik féltől származó anyagokra. Ön vállalja, hogy nem módosít, alakít át, hamísít meg, javít, másol, reprodukál, vesz át, terjeszt, jelenít meg, tesz közzé, fejt vissza, fordít le, szed szét, bont fel, illetve semmilyen más úton nem hoz létre olyan forráskódot, amely a szoftverből vagy bármely harmadik fél anyagából vagy technológiájából származik, és más úton sem hoz létre származékos munkákat a szoftverekből vagy harmadik felektől származó technológiák alapján. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal szoftvereivel kapcsolatos jogok, jogcímek és érdekek a PayPal, míg a szoftverekben foglalt, harmadik felektől származó anyagokhoz fűződő jogok a PayPal harmadik félnek minősülő szolgáltatóinak a tulajdonában állnak. Az Ön által a PayPal weboldalán használt, harmadik felek által biztosított alkalmazásokra az a felhasználási engedély (licenc) vonatkozik, amelyben a szoftver szolgáltatójával megállapodott. Ön tudomásul veszi, hogy a PayPal nem jogosultja azoknak, illetve nem bír befolyással azokra vonatkozóan és semmilyen felelőssége és kötelezettsége nincs az olyan, harmadik felektől származó szoftveres alkalmazásokat illetően, amelyeket Ön saját belátása szerint használ bármely weboldalunkon, szoftverünkben és/vagy a Szolgáltatásokkal kapcsolatban. Ha Ön a PayPal weboldalán elérhető Szolgáltatásokat, vagy más, a PayPal vagy egy harmadik fél által üzemeltetett weboldalt vagy platformot használ, és nem tölti le a PayPal szoftvereit, illetve nem használ harmadik felektől származó szoftveres alkalmazásokat a PayPal weboldalán, akkor ez a pont nem irányadó arra vonatkozóan, hogy Ön a bértárolt Szolgáltatásokat hogyan használja.

15.8 Szellemi tulajdon – Tartalomra vonatkozó felhasználási engedélyek (tartalomlicencek) biztosítása.

a. A PayPal által biztosított felhasználási, illetve használati engedélyek

Logó- és Szolgáltatásazonosítók: A PayPal weboldalát/weboldalait azonosító URL-címek, a „PayPal” szó, valamint a weboldalainkon biztosított termékeinkhez és szolgáltatásainkhoz kapcsolódó logók szerzői jogi jogosultja a PayPal, illetve a PayPal vagy a részére felhasználási vagy használati engedélyt adók védjegyei vagy bejegyzett védjegyei. Ezenfelül az összes oldalfejléc, egyedi grafikus elem, gombikon és parancsprogram vagy szerzői jogi jogosultja a PayPal, vagy azok a PayPal szolgáltatási védjegyei, védjegyei és/vagy jogvédett kereskedelmi arculatai. Ezeket kizárólag előzetes írásos engedéllyel lehet másolni, imitálni, módosítani, átdolgozni vagy felhasználni. A kereskedők bizonyos esetekben előzetes írásos beleegyezés nélkül is felhasználhatják a PayPal által kereskedőinek szolgáltatásaink, aukciós eszközeink vagy partnerprogramjaink keretében átadott HTML formátumú logókat, de kizárólag abból a célból, hogy a kereskedő saját weboldalán jelezze, hogy lehetővé teszi a szolgáltatáson keresztüli fizetést, és weboldaláról a Szolgáltatásra irányítsa át az internetes forgalmat. Ezt az engedélyt azonban saját belátásunk szerint bármikor és bármilyen okból visszavonhatjuk. Ezeket a HTML formátumú logókat tilos bármilyen módon módosítani vagy megváltoztatni, a PayPalra vagy a Szolgáltatásra nézve előnytelen módon használni, illetve olyan módon megjeleníteni, amely arra utal, hogy a PayPal támogatja vagy szponzorálja Önt. A PayPal weboldalára és az azon található tartalmakra vonatkozó jogok, jogcímek és érdekeltségek kizárólag a PayPalt és a részére felhasználási vagy használati engedélyt adókat illetik.

b. Az Ön által biztosított felhasználási, illetve használati engedélyek (licencek)

Az Ön vállalkozásával kapcsolatos szellemi tulajdonok: Ön az egész világra kiterjedően jogot biztosít a PayPal-csoport részére a vállalkozása nevének, védjegyeinek és logójának weboldalunkon, illetve mobil- és webes alkalmazásainkban történő felhasználására és használatára a vállalkozásával és a vállalkozás termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos tájékoztatás céljából.

Az Ön által szolgáltatott tartalmak: Amikor Ön tartalmakat ad át nekünk, illetve tartalmakat jelenít meg a Szolgáltatások használatával (mindkét esetben közzététel céljából, akár online, akár offline módon), Ön nem kizárólagos, az egész világra kiterjedő, örökös, visszavonhatatlan, jogdíjmentes, arra további felhasználási engedélyezési (akár többszörösen is) jogot biztosít a PayPal-csoport számára a tartalommal összefüggő szerzői jogok, nyilvánosságra hozatallal kapcsolatos jogok, védjegyek, adatbázishoz fűződő szerzői jogok és egyéb, szellemi tulajdonhoz fűződő jogok gyakorlására, amely a jelenleg ismert és a jövőben esetlegesen bevezetésre kerülő bármilyen médiumra vonatkozóan érvényes. Ön ezenfelül a hatályos jogszabályok által engedélyezett legnagyobb mértékben lemond személyhez fűződő jogairól, és vállalja, hogy nem érvényesít ilyen jellegű jogokat a PayPal-csoporttal, annak alhasználati engedélyeseivel (licencvevőivel) és engedményeseivel szemben. Ön kijelenti és szavatolja, hogy az alábbiak egyike sem sért szellemi tulajdonhoz fűződő jogosultságokat: az Ön által nekünk átadott tartalmak, a tartalmaknak a Szolgáltatásokon keresztül történő közzététele, valamint a tartalmak (és az azok alapján készült származékos művek) PayPal-csoport által a Szolgáltatásokkal összefüggésben történő felhasználása, illetve használata.

15.9. Harmadik felek engedélyeinek kezelése.

a. Engedélyek általában véve. Ön jogosult kifejezetten megadni, visszavonni és kezelni az egyes harmadik feleknek az Ön képviseletében elvégezhető tevékenységekre vonatkozóan adott engedélyeket. Bizonyos esetekben erre számlájára való bejelentkezés útján, más esetekben közvetlenül a harmadik féllel van lehetősége. Ön tudomásul veszi, hogy amennyiben engedélyt ad egy harmadik félnek arra, hogy az Ön nevében tevékenységeket folytasson, a PayPal jogosult az Ön PayPal-számlájára vonatkozó bizonyos információkat átadni ennek a harmadik félnek.

b. Engedéllyel rendelkező, harmadik félhez tartozó szolgáltatások használata az Ön számlainformációinak elérésére

Ha Ön engedélyezi, hogy:

 1. a vonatkozó jogszabályok szerint számlainformációs szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező harmadik fél szolgáltató („számlainformáció-szolgáltató”) az Ön nevében hozzáférjen a számlájával kapcsolatos információkhoz; vagy
 2. harmadik fél kártyakibocsátó megerősíthesse, hogy egy kártyaalapú kifizetési tranzakció végrehajtásához szükséges összeg rendelkezésre áll-e az Ön PayPal-számláján,

  akkor:
 3. a jelen Megállapodás (korlátozás nélkül ideértve a 2.3 szakaszt) továbbra is érvényes Önre és Önnek az adott információhoz a számlainformáció-szolgáltató vagy kártyakibocsátó igénybe vételével történő hozzáférésére; továbbá
 4. Ön felelősséggel tartozik a PayPal felé:
  1. a tevékenységekért, amelyeknek az Ön képviseletében történő végrehajtását engedélyezi a számlainformáció-szolgáltató vagy kártyakibocsátó számára; valamint
  2. a 15.9.d. szakasz (Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében) értelmében,

az Ön kötelező érvényű, törvényben biztosított jogainak és a 12. szakasz (Hibák és illetéktelen tranzakciók) rendelkezéseinek betartásával.

c. Engedéllyel rendelkező, harmadik félhez tartozó szolgáltatások használata a kifizetés Ön általi kezdeményezésére

Ha Ön a vonatkozó jogszabályok szerint fizetéskezdeményezési szolgáltatások nyújtására engedéllyel rendelkező harmadik fél szolgáltató („fizetéskezdeményezési szolgáltató”) számára engedélyt ad, hogy az Ön nevében fizetést kezdeményezzen, akkor:

 1. a jelen Megállapodás (korlátozás nélkül ideértve a 4.1. szakasztól a 4.6. szakaszig terjedő rendelkezéseket, valamint a 4.10. szakaszt) továbbra is érvényes Önre és a fizetéskezdeményezési szolgáltató által Önnek kezdeményezett kifizetésre; továbbá 
 2. Ön felelősséggel tartozik a PayPal felé:
  1. a tevékenységekért, amelyeknek az Ön képviseletében történő végrehajtását engedélyezi a fizetéskezdeményezési szolgáltató számára; valamint
  2. a 15.9.d. szakasz (Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében) értelmében,

az Ön kötelező érvényű, törvényben biztosított jogainak és a 12. szakasz (Hibák és illetéktelen tranzakciók) rendelkezéseinek betartásával.

d. Az Ön felelőssége az Ön által megadott bármilyen engedély tekintetében.

Azzal, hogy bármilyen módon bármilyen harmadik félnek engedélyt ad, Ön nem mentesül a jelen megállapodásból származó kötelezettségek teljesítése alól. Ön vállalja, hogy nem vonja felelősségre a PayPalt az Ön által engedéllyel felruházott harmadik felek általi cselekedetek vagy mulasztások következtében felmerülő kötelezettségekért, illetve hogy kármentesíti a PayPalt az ilyen kötelezettségek esetére.

15.10 A PayPal mint bejelentkezési módszer. Ha Ön a PayPal használatával jelentkezik be külső weboldalakra vagy mobilalkalmazásokba, a PayPal jogosult megosztani az Ön bejelentkezési státuszát, illetve az Ön által megosztásra engedélyezett személyes és Számlaadatokat a jelen Szolgáltatást bejelentkezési módszerként kínáló harmadik felekkel, annak érdekében, hogy ezek a harmadik felek azonosítani tudják Önt. A PayPal nem enged hozzáférést PayPal-számlájához ezeknek a harmadik feleknek, és kizárólag az Ön kifejezett engedélyével utal át kifizetéseket Számlájáról ezeknek a harmadik feleknek.

Ha Ön látogatók számára a weboldalára, alkalmazásába vagy az adott ügyfél számlájára való bejelentkezésre használható módszerként kínálja ezt a Szolgáltatást, köteles elfogadni minden olyan vonatkozó feltételt, amelyről a funkció biztosításakor tájékoztatják, és követni a integrációs kézikönyvekben és útmutatókban szereplő specifikációkat.. A PayPal nem garantálja a bejelentkezési módszert használó felhasználók személyazonosságának hitelességét, és nem tesz vállalásokat arra vonatkozóan. A PayPal nem osztja meg Önnel az adott felhasználóra vonatkozóan a PayPalnál elérhető személyes és számlaadatokat (sem a bejelentkezési státuszt), kivéve, ha a felhasználó beleegyezett, hogy a PayPal átadja ezeket az információkat Önnek.

15.11 Vállalati ügyfelek. Ha Ön nem fogyasztó (azaz olyan természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy professzionális célokból használja a szolgáltatásokat), és nem is 1 millió angol fontnál alacsonyabb éves bevétellel rendelkező mikrovállalkozás vagy jótékonysági szervezet, a PayPal „Vállalati Ügyfélnek” tekinti Önt. Ebben az esetben a Szolgáltatás Ön általi használatára a pénzforgalmi szolgáltatásokra vonatkozó irányelv (PSD2) bizonyos rendelkezései is érvényesek lehetnek. Ebben az esetben Ön szavatolja és vállalja a PayPal felé, hogy a jelen Szerződés megkötésekor, illetve minden más releváns szolgáltatási feltétel elfogadásakor Ön Vállalati Ügyfélnek számít, és tudomásul veszi, hogy a jelen Szerződés feltételei Önre nézve a következők szerint módosulnak:

 1. Ön nem jogosult visszatérítésre az Előzetesen Jóváhagyott Kifizetések (azaz a fogadó fél, például egy kereskedő által kezdeményezett kifizetési tranzakciók) után (lásd a 4.8. és a 12.5. pontokat);
 2. amennyiben hibát, jogosulatlan tranzakciót és/vagy a Fizetési Eszközzel vagy a Számlájával kapcsolatos hűtlen kezelést vagy engedély nélküli felhasználást észlel, a 12.1. és a 12.2. pontoknak megfelelően a vélt hiba vagy Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés dátumától számított 60 napon belül köteles értesíteni minket. Ellenkező esetben nem vagyunk kötelesek vizsgálatot indítani vagy lépéseket tenni az értesítést követően;
 3. a jogosulatlan tranzakciókért a 12.4. pont értelmében csak abban az esetben vállalunk felelősséget, ha Ön 60 napon belül értesített minket a hibáról vagy a Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés ről; és
 4. Ön csak akkor nyújthat be panaszt az Egyesült Királyság Financial Ombudsman Service (FOS) szolgáltatásán keresztül a 14.2. pontban ismertetett módon, ha megfelel az FOS által a jogosult igénylőkre vonatkozóan időről időre közzétett feltételeknek.

Vállalati ügyfélként Ön elfogadja, hogy a PayPal jogosult, de nem köteles teljesíteni a PSD2 III. címében lefektetett tájékoztatási előírásokat és azok megfelelőit a PSD2 rendelkezéseit az EU vagy az EGT tagállamaiban végrehajtó jogszabályokban, amelyek hatályosak lehetnek Önre nézve (a „PSD2 átültetései”). Ezenfelül Ön elfogadja, hogy a PSD2 72. cikke és 89. cikke, valamint a PSD2 átültetéseinek ezekkel egyenértékű rendelkezései nem vonatkoznak a PayPal szolgáltatásainak Ön általi használatára. Ez azt jelenti, hogy a jelen megállapodás többi rendelkezésétől függetlenül a PayPal nem köteles megtéríteni Önnek a PSD2 III. címében és 72. és 89. cikkében vagy a PSD2 átültetéseinek megfelelő rendelkezéseiben leírt esetekben Ön által elszenvedett veszteségeket és károkat.

Vissza a tetejére

16. Definíciók

„Számla” vagy „PayPal-számla”: Személyes, Üzleti vagy Premier típusú számla.

„Fedezet hozzáadása”: az a folyamat és/vagy funkció, amelynek keretében számlája kezelőfelületéről pénzt tölthet fel egyenlegére bankszámlájáról.

„Szerződés”: jelen szerződés, ide értve ennek minden, később elfogadott módosítását.

A „számlainformáció-szolgáltató” jelentését a 15.9.b. szakasz tartalmazza.

„Engedély” vagy „Engedélyezés”: az a folyamat, amelynek folyamán Ön engedélyt ad egy kereskedőnek vagy más harmadik félnek arra, hogy pénzt vonjon le az Ön Számlájáról (az „Engedélyezett” megjelölés is ennek megfelelően értendő).

„Egyenleg”: az a teljes e-pénzösszeg, amelyet Ön a PayPal-számláján tárol.

„Banki megerősítés folyamata”: ellenőrzési eljárás, amelyet a PayPal jogosult előírni Önnek a küldési, fogadási vagy átutalási korlát megszüntetése, illetve az Ellenőrzött státusz megszerzése érdekében. Ennek keretében a PayPal általában két kisebb összeget utal az Ön bankszámlájára. A Banki Megerősítés folyamatának elvégzéséhez Önnek meg kell adnia Számláján az Önnek küldött átutalások adatait. A Banki Megerősítés folyamatáról további információkat talál a PayPal weboldalán keresztül elérhető PayPal Súgóközpontban. „Banki Finanszírozású Kifizetés”: olyan kifizetés, amelyet teljes mértékben a bankszámlájáról fedezett (adott esettől függően).

„Üzleti Számla”: elsődlegesen üzleti, azaz nem személyes, családi vagy háztartási célokra használt számla.

„Munkanap”: olyan nap, amely nem szombat és nem vasárnap, és amelyen a luxemburgi bankok nyitva vannak (azaz amelyen nem kizárólag a 24 órás elektronikus banki szolgáltatásokat biztosítják).

„vásárló”: az a Felhasználó, aki árucikkeket és/vagy szolgáltatásokat vásárol, és azokért a Szolgáltatásokon keresztül küldi el a kifizetést.

„naptári év”: a január 1. és december 31. közötti időszak az adott évben.

„Kártyafeldolgozási Szerződés”: az a kereskedelmi szereplők közötti szerződés, amelyet a kereskedelmi szereplők kötelesek közvetlenül megkötni a PayPal fizetési műveletek feldolgozójával, illetve feldolgozóival.

A „Módosítás” jelentését az 1.6. pont tartalmazza.

„Visszaterhelés”: a kifizetésre vonatkozóan a vásárló által a hitelkártya-kibocsátó szolgáltatónál vagy vállalatnál közvetlenül benyújtható kifogás.

„Reklamáció” a kifizetést küldő fél által a kifizetésre vonatkozóan közvetlenül a PayPalnál benyújtható kifogás. Ide tartoznak többek között a 13. pontban részletezett PayPal Vásárlói védelem keretében benyújtott kifogások.

„Kereskedelmi Tranzakció”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.1. pontjában.

„Hitelkártyás Készpénzfelvételt Engedélyező Régió”: a következő országok: Olaszország, Luxemburg, Litvánia, Bulgária, San Marino, Szlovákia, Lettország, Románia, Ciprus, Szlovénia, Észtország, Málta, Gibraltár és Liechtenstein (és minden más régió, amelyet a PayPal időről időre közzétesz weboldalán/weboldalain).

„Határon Átnyúló”: a tranzakciós díjak kiszámításának viszonylatában használt jelentését lásd az 1. sz. Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Ügyfélszolgálat”: a PayPal ügyfélszolgálata, amely elérhető egyrészt online, a „Súgó és kapcsolat” menüpontban található „E-mail küldése” hivatkozáson keresztül, másrészt a PayPal weboldalán/weboldalain megtalálható ügyfélszolgálati telefonszámon keresztül.

adatkezelő” (vagy kizárólag az 5.7 szakasz alkalmazásában egyszerűen „kezelő”) „adatfeldolgozó” (vagy kizárólag az 5.7 szakasz alkalmazásában egyszerűen „feldolgozó”) és „érintett”: e kifejezések definícióját lásd a hatályos adatvédelmi jogszabályokban.

Adatvédelmi jogszabályok”: az Európai Unió 95/46/EK irányelve vagy 2016/679/EU rendelete (az utóbbi közismert nevén az EU általános adatvédelmi rendelete), valamint minden kapcsolódó rendelkezés vagy jogszabály és más adatvédelmi törvény, rendelkezés, követelmény vagy kódex, ami a PayPal-szolgáltatások biztosítására vonatkozik, például a PayPal belső, kötelező érvényű vállalati szabályzata.

„Nap”: naptári nap.

„Alapértelmezett Fizetési Források”: amennyiben Ön nem választott Előnyben Részesített Fizetési Forrást, a rendszer az Alapértelmezett Fizetési Forrásokat használja a 3.7. pontban leírt sorrendben.

„Vitaeljárás”: a PayPalhoz közvetlenül, a Vitarendezési Központon keresztül benyújtott vitás ügy. Az erre vonatkozó rendelkezéseket a jelen Szerződés 13. pontja tartalmazza.

„Belföldi”: a kifizetéshez kapcsolódó díjak kiszámításának viszonylatában használt jelentését lásd az 1. sz. Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.3. pontjában.

„eBay”: az eBay, Inc. és annak kapcsolt vállalkozásai (az adott esettől függően).

„E-csekk”: a bankszámlájáról az egyenlegére küldhető fizetés egy típusa (amelynek végrehajtása a bank felelőssége), amelynek célja, hogy fedezzen egy, Ön által egy másik felhasználónak küldendő későbbi kifizetést. A bankszámláról indított kifizetés összegét a PayPal egészen addig függőben tartja, amíg el nem múlt a sorban álló tételek kockázata. A másik felhasználó ezt követően kapja meg a kifizetést. Lásd a 3.3. szakasz rendelkezéseit.

„E-pénz”: a PayPallal szembeni követelésként reprezentálható monetáris érték, amelyet elektronikus eszközökön tárolnak, pénzösszegért cserébe bocsátanak ki, és a PayPaltól eltérő személyek is elfogadnak kifizetésként. Jelen Szerződés egymással helyettesíthetőként kezeli az „E-pénz”, „pénz” és „forrás” kifejezéseket. Ezenfelül megjegyezzük, hogy a Szolgáltatásokon keresztül történő kifizetések esetén E-pénzösszeg kifizetéséről beszélünk.

„Európa I”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Európa II”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Európai Gazdasági Térség” vagy „EGT”: az Európai Unió országaink kívül Izland, Norvégia és Liechtenstein.

„Rendezvény”: jelentését lásd a 13.11. pontban.

„Díjak”: a jelen Szerződés szerinti 1. számú Mellékletben (Díjszabási Táblázat) szereplő összegek.

„Teljeskörű Felhasználó”: az Egyesült Királyságban vagy valamely Releváns Országban regisztrált PayPal-számlával rendelkező Felhasználó.

„Fizetési forrás”: a külső fizetési mód, amelynek használatával a felhasználó automatikusan e-pénzt tehet egyenlegére a PayPalon keresztüli tranzakciók finanszírozására. A fizetési tranzakciókhoz felhasznált egyenleg finanszírozására a következő fizetési módok állnak rendelkezésre: bankszámla – azonnali átutalás, bankszámla – e-csekk, hitelkártya és bankkártya (bizonyos esetekben a feltöltőkártyák is).

„Számlához Való Jogosulatlan Hozzáférés”: jelentését lásd a 12.1. pontban.

„Adat”: minden olyan bizalmas és/vagy személyi azonosításra alkalmas vagy más információ, amely egy Számlához vagy Felhasználóhoz köthető, ideértve, de nem kizárólagosan a következőket: név, e-mailcím, postacím/szállítási cím, telefonszám és pénzügyi információk.

„Azonnali Átutalás”: a küldő fél bankszámlájáról finanszírozott kifizetés, amelynek összegét a PayPal azonnal jóváírja a fogadó félnél.

„Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamat”: hitelesítési eljárás, amelynek lefolytatását a PayPal jogosult előírni az Ön számára a küldési, fogadási vagy átutalási korlát megszüntetése, illetve a Hitelesített státusz megszerzése érdekében. Ennek keretében a PayPal „hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolási és -megerősítési díjat” terhel az Ön kártyájára. Ezt követően be kell jelentkeznie Számlájába, és meg kell adnia a számlakivonaton a „hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolási és -megerősítési díjhoz” tartozóan megjelenő négyjegyű megerősítési kódot (lásd az 1. számú Mellékletet). A Kártyák Összekapcsolása és Megerősítése folyamatról további információkat talál a PayPal weboldalán keresztül elérhető PayPal Súgóközpontban.

„Tömeges Kifizetés” (más néven „Kifizetések”): e funkció segítségével egyszerre több kifizetést is le lehet bonyolítani. Az Öntől kapott, Tömeges Kifizetésre utasító kötegelt fájlok jelen Szerződés szempontjából Fizetési Megbízásnak tekintendők. Ezekre a 4.1. pont rendelkezései vonatkoznak.

„Kereskedő Általi Feldolgozási Késedelem”: a kifizetés engedélyezése és a kifizetés kereskedő általi feldolgozása között eltelt idő.

„Mikrovállalkozás”: kevesebb mint 10 személyt foglalkoztató, 2 millió eurót meg nem haladó éves bevétellel rendelkező vállalkozás.

„Észak-Európa”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.4. pontjában.

„Nem érkezett meg”: arra hivatkozással benyújtott kifogás, hogy a vásárló nem kapta meg a vásárolt tételt.

„Elégtelen Fedezet Kockázata”: annak kockázata, hogy a bank esetleg visszavonhatja a banki finanszírozású kifizetést, amennyiben nincs elég fedezet a kifizetést kezdeményező bankszámlán.

„Fizetési Számla”: jelentését jelen Szerződés bevezetése határozza meg.

„Fizetési Eszköz”: a PayPal weboldalán/weboldalain megadott, a Felhasználó számára a PayPal-szolgáltatások elérését és/vagy használatát lehetővé tevő minden eljárás, utasítás vagy követelmény.

„Fizetési Megbízás”: az Ön által érvényesen a PayPalhoz intézett utasítás, amelyben kéri egy kifizetési tranzakció végrehajtását.

„Fizetést Fogadó Fél”: jelentését lásd a 11.1. pontban.

„Fizetés Ellenőrzése”: e folyamat leírását lásd jelen Szerződés 4. pontjában.

„PayPal”, „mi” vagy annak ragozott alakjai: a PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A. nevű vállalat, székhely: 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, illetve a vállalat esetleges jogutódjai, és minden olyan személy, akire a vállalat átruházta jelen Szerződésből eredő jogait.

„PayPal Üzleti Kifizetés”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A3.12. pontjában.

„PayPal Vásárlói védelem”: a 13. pontban körülírt PayPal Vásárlói védelem elnevezésű program.

„PayPal Credit”: a PayPal márkacsoportba tartozó, személyes online megújuló hitelszámla, amelyet felhasználhat a Számlájából indított kifizetések finanszírozására.

„PayPal-csoport”: a PayPal Holdings Inc., annak leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (ezek közé tartozik többek között a PayPal is), mindig az adott helyzetnek megfelelően.

„PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció”: a PayPal Mobilalkalmazásából elérhető PayPal POS-funkció, amelynek segítségével a Felhasználó kifizetheti egy másik Felhasználónak (általában egy kereskedőnek) a beszerzett árucikkeket vagy szolgáltatásokat. Ezzel a fizetést küldő Felhasználó megjelöli másik Felhasználót (azaz a kereskedőt) és engedélyezi számára a kifizetés fogadását. A PayPal Helyszínalapú Kifizetések Funkció „PayPal-bejelentkezés” vagy „bejelentkezéses fizetés” néven is ismert.

„PayPal Mobilalkalmazás ”: mobileszközökön futó alkalmazás, amellyel a Felhasználó mobileszközről is el tud végezni bizonyos, a PayPal Számlával kapcsolatos tranzakciókat.

„PayPal POS-funkció”: minden olyan, a PayPal által biztosított funkció, amelynek segítségével a Felhasználó árucikkekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó kifizetést fogadhat saját PayPal-számláján, és amelynél a Felhasználó kifejezetten egy fizikai értékesítési ponton (például egy üzletben) kezdeményezi a kapcsolódó tranzakció teljesítését.

„PayPal weboldal/weboldalak”: minden olyan URL-cím (például www.paypal.co.uk), amelyen keresztül a Szolgáltatásokat biztosítjuk Önnek.

„Személyes Számla”: elsődlegesen személyes, családi vagy háztartási célokra használt számla.

személyes adatok”: jelentését lásd az adatvédelmi jogszabályokban.

„Személyes Tranzakció”: jelentését lásd az 1. számú Melléklet (Díjszabási Táblázat) A4.2. pontjában.

A „fizetéskezdeményezési szolgáltató” jelentését a 15.9.c. szakasz tartalmazza.

„Szabályzat” vagy „Szabályzatok”: bármely, az Ön és a PayPal között a PayPal weboldalán/weboldalain keresztül, illetve a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban létrejött szerződés és az ennek folyamán elfogadott szabályzatok.

„Szerződési Feltételek Frissítése”: a Módosításokra vonatkozó előzetes értesítés, amelyet a PayPal írásban is az Ön rendelkezésére bocsáthat.

„Előre elfogadott kifizetés”: a szolgáltatás használatával Ön által végzett kifizetés, amelyet a PayPal egy Ön által felhatalmazott harmadik féltől kapott fizetési megbízás alapján indít el (ilyen harmadik fél lehet például egy üzlet vagy más kereskedő). Az ilyen típusú kifizetések más néven az automatikus kifizetések.

„Előnyben Részesített Fizetési Forrás”: az a Fizetési Forrás, amelyet Ön az Alapértelmezett Fizetési Források helyett kiválasztott a kifizetés finanszírozására.

feldolgozás”: (és a kifejezésből leszármaztatott egyéb fogalmak) kizárólag az 5.7 szakasz értelmezésében használt jelentését lásd az adatvédelmi jogszabályokban.

„PSD2”: jelentését jelen megállapodás második bekezdése határozza meg.

„Releváns Országok”: az Egyesült Királyság, az EU többi tagállama, Liechtenstein és San Marino.

„Tartalék”: a Számlájára érkező pénz összegének bizonyos része vagy százaléka, amelyet a PayPal a Visszafordítások, Visszaterhelések, Reklamációk vagy más, az Ön Számlájával és/vagy a Szolgáltatások Ön általi használatával kapcsolatban felmerülő kockázati források, kárveszély és/vagy felelősség elleni védekezés érdekében visszatart.

„Tartalékszámla”: jelentését jelen Szerződés bevezetése határozza meg.

„Vitarendezési Központ”: a PayPal vitarendezési központja. Ennek eléréséhez jelentkezzen be a Számlájába, és ugrojon a „Saját számla” oldalra. A PayPal időről időre más módszereket is elérhetővé tehet a Vitarendezési Központ eléréséhez.

„Az EU többi tagállama”: az Európai Unió azon tagállamai, ahol a PayPal szolgáltatásai elérhetők, és amelyek nem szerepelnek a következő felsorolásban: Ausztria, Belgium, Horvátország, Dánia, Finnország, Franciaország, Németország, Olaszország, Luxemburg, Hollandia, Lengyelország, Portugália, Spanyolország, Svédország, Egyesült Királyság.

„Korlátozott Tevékenységek”: a jelen Szerződés 9. pontjában felsorolt tevékenységek.

„Visszafordítás”: az az eset, amikor a PayPal visszautalja a feladó félnek vagy egy másik harmadik félnek az Ön számlájára már beérkezett kifizetést, mivel (a) a kifizetés ellen a vásárló kifogást nyújtott be közvetlenül a bankjánál; és/vagy (b) a kifizetést bármilyen más okból (kivétel: a PayPal vásárlói védelem keretében kezdeményezett Visszaterhelés vagy Reklamáció) eltávolítottuk Egyenlegéről, ideértve korlátozás nélkül a következőket: (i) a kifizetés a Felhasználási feltételekbe ütközött vagy alapos okunk van feltételezni, hogy a Felhasználási feltételekbe ütközött; vagy (ii) a küldő fél nem engedélyezte a kérdéses harmadik fél számára a kifizetés összegét a harmadik fél által kezdeményezett kifizetésre vonatkozó érvényes engedéllyel (lásd a 4.8. pontot); vagy (iii) a kifizetés finanszírozására szolgáló banki átutalást a bank bármilyen okból visszavonta; és/vagy (c) a kifizetést a PayPal belső kockázatmodellezési rendszere a kifizetéssel kapcsolatos kockázatok mérséklése érdekében visszafordításra ítélte. A „Visszafordítva” kifejezés ennek megfelelően értendő.

Az „eladó” és a „kereskedő” azonos jelentésű szavak, ezeken olyan Felhasználót értünk, aki árucikkeket és/vagy szolgáltatásokat értékesít, és a Szolgáltatásokon keresztül fogadja az ezekért járó fizetséget.

„Pénz küldése”: a Szolgáltatásokon keresztüli pénzküldési lehetőséget jelenti.

„Szolgáltatások”: minden olyan termék, szolgáltatás, tartalom, megoldás, technológia vagy funkció, amelyet a PayPal és bármely kapcsolódó weboldal, alkalmazás és szolgáltatás kínál.

„Jelentősen nem felel meg a leírtaknak”: definícióját lásd a jelen Szerződés 13.8. pontjában.

„Különleges finanszírozási megoldások”: jelentését lásd a 3.5. szakaszban.

„Tranzakciós Kockázat”: annak a tényleges, a PayPal által előzetesen számításba vett vagy a PayPal vélekedése szerint létező kockázata, hogy az Ön részéről bármely Kereskedelmi Tranzakcióval kapcsolatban Önnek a PayPal vagy egy harmadik fél felé fennálló kötelezettsége negatív befolyást gyakorol a PayPal pozíciójára (korlátozás nélkül ideértve a következő eseteket: (i) Vitaeljárásokkal, Reklamációkkal, Visszaterhelésekkel, Visszafordításokkal, Díjakkal és büntetésekkel kapcsolatos kockázatok, (ii) annak kockázata, hogy egy eladó nem teljesíti a vásárlóival kötött szerződéseket, (iii) a kifizetés beérkezését követően nem azonnal kiszállítandó tételek értékesítésével járó kockázat és (iv) a PayPalnál vagy egy harmadik félnél a kérdéses kifizetéssel kapcsolatban felmerülő kötelezettség bármilyen más jellegű kockázata). Tranzakciós Kockázatoknak számítanak például a következők: (a) rendezvényekre vagy koncertekre szóló jegyek esetében az adott rendezvény vagy koncert tényleges megrendezésének pillanatáig fennálló kockázat és (b) az utazással kapcsolatos tranzakciók esetében a kérdéses árucikkek vagy szolgáltatások rendelkezésre bocsátásának időpontjáig fennálló kockázat. A PayPal időről időre értesítést küld Önnek más konkrét körülményekről, amelyek esetében a jelen Szerződés szerinti Tranzakciós Kockázat áll vagy állhat fenn.

„Jogosulatlan Kifizetés”: a vásárló által emelt, arra vonatkozó kifogás, miszerint nem ő indította a kifizetést, illetve hogy a kifizetést indító személynek nem volt engedélye a művelet elvégzésére.

„Egyedi Azonosító”: több jelentéssel bír: (1) PayPal-kifizetés lebonyolítása esetén az e-mailcím, mobiltelefonszám vagy más azonosító, amelyen keresztül értesítéseket küldünk Önnek, és amelyet a jó pénzügyi helyzetű PayPal-számlájához regisztrált; vagy (2) a Számláról való pénzfelvétel esetén: az Ön bankszámlájának adatai (azaz IBAN/bankazonosító és bankszámlaszám) vagy hitelkártyájának azonosító adatai (azaz kártyaszám és CVV2-kód).

„Egyesült Királyság”: a Nagy Britanniából és Észak-Írországból álló Egyesült Királyság.

„Felhasználó”, „Ön” vagy az „Öné”: Ön és minden más személy vagy szervezet, amely félként részt vesz a PayPallal kötött jelen Szerződésben, illetve amely használja a Szolgáltatásokat.

„Hitelesített”: ez a megjelölés arra utal, hogy a Felhasználó elvégezte a hitelesítési eljárást, és megerősítette személyazonosságát a PayPalnál.

Vissza a tetejére

1. számú Melléklet Díjszabási Táblázat

 

Ön tudomásul veszi, hogy a PayPalnak jogában áll saját Díjait még az Ön Számláján történő jóváírás előtt levonni az általa átutalt összegekből.

A fogadott vagy küldött kifizetésekre vonatkozó Díjakat az alábbiak szerint állapítjuk meg:

 • milyen típusú tranzakcióhoz tartozik a kifizetés (azaz, hogy Kereskedelmi Tranzakcióról, Személyes Tranzakcióról vagy más típusú tranzakcióról van-e szó); és
 • Határon Átnyúló vagy Belföldi kifizetésről van-e szó, és/vagy milyen Fizetési Forrást használnak a kifizetés finanszírozásához.

Más számlatevékenységek és események is díjkötelesek lehetnek a jelen Szerződésben foglaltak szerint

További információkért lásd a jelen 1. számú Melléklet A4 pontjában található Szószedet című részt.

Az itt megtalálható Díjak tartalmazzák az összes fizetendő adó összegét; előfordulhat azonban, hogy ezeken felül más, nem a PayPal által fizetendő, illetve nem a PayPal által kirótt adó vagy költség is járul hozzájuk. A Szolgáltatások Ön általi használata során felmerülő telefonköltségek, az internetszolgáltató által felszámított költségek, illetve bármilyen egyéb költségek megfizetése az Ön felelőssége.

Az Ön Számlájára beérkező összegekre, illetve a PayPal által felszámított díjakra vonatkozó részletes információkat e-mailben vagy a tranzakciós előzményekben bocsátjuk az Ön rendelkezésére (az utóbbi eléréséhez be kell jelentkeznie számlájára). Ön köteles minden általunk felszámított díjat beszámítás és egyéb levonások nélkül kifizetni, kivéve, ha bebizonyosodik, hogy a PayPal valamiben mulasztást követett el. A jelen Szerződésben meghatározottakon felül biztosított további szolgáltatásokért is jogunkban áll költséget elszámolni. Ezekről a költségekről akkor tájékoztatjuk, amikor Ön kérelmezi az adott szolgáltatás igénybevételét.

 

A1. Személyes Tranzakciónak minősülő kifizetések Díjai

Vegye figyelembe, hogy a díjat a küldő fél fizeti. További információkért olvassa el a jelen 1. számú Melléklet A4.2.3. részét.

A Személyes Tranzakciónak minősülő Kifizetések Díját a kifizetés elvégzése során jelezzük. 

A százalékos díj és/vagy rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. díjszabás A4.5, A4.6 és A4.7 részét.

A1.1 Személyes Tranzakciónak minősülő Belföldi kifizetések díjai

Tevékenység

Díj

Nemzetközi személyes tranzakciók indítása az Európai Gazdasági Térség területére euróban vagy svéd koronában

 

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A1.2 A Határon Átnyúló, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetési műveletek Díja

A1.2.1 Az Európai gazdasági térség területére euróban vagy svéd koronában indított személyes nemzetközi tranzakciók

A1.2.2 Egyéb nemzetközi személyes tranzakciók

A1.2.2.1 Az Egyesült Királyságban, Jersey-n, Guernsey-n, a Man-szigeten vagy Gibraltáron regisztrált lakcímmel rendelkező felhasználók részére:

Tevékenység

Díj

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

 

a tranzakció összegének 5%-a.

 

A minimális díj 0,99 GBP, míg a maximális díj 2,99 GBP.

A1.2.2.2 Egyéb releváns országban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók részére

Ha szeretné meghatározni, hogy milyen Díjakat fogunk felszámítani a különböző országok szerinti (tehát az Ön szempontjából külföldön) illetékességű személynek küldött, Személyes Tranzakciónak minősülő fizetések után, kövesse az alábbi lépéseket.

1. lépés. Keresse meg az országot vagy az országcsoportot, amelyben a fogadó fél a bejegyzett címe található. További részleteket a jelen 1. díjszabás A4.4. része tartalmaz. Kérdezzen rá a fogadó félnél, ha nem biztos benne (második oszlop).

2. lépés. Keresse meg a vonatkozó díjat (harmadik oszlop).

Tevékenység

A fogadó fél számlája szerinti ország

Díj

^^

Személyes tranzakciónak számító nemzetközi fizetés küldése

USA, Kanada, Észak-Európa, Európa I., Európa II.

 

1,99 EUR

Bármely egyéb ország^

3,99 EUR

 ^ Attól függően, hogy a szolgáltatás elérhető-e a kérdéses országban regisztrált fogadó fél számára.

^^ További részletekért tekintse meg a jelen 1. díjszabás alább látható A4.7. részét.

 

A2. Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetések Díjai

A rögzített díj típusú összetevőkre vonatkozó további részletekért olvassa el a jelen 1. számú szakasz A4.6. pontját.

Tevékenység vagy esemény

Díj

A2.1 Küldés (Vásárlás)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A2.2 Belföldi kifizetések fogadása (Eladás)

A2.2.1 Alapdíj 

2,90% + rögzített díj

A2.2.2 Az új fizetési megoldás használatára vonatkozó díjak – Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron

 

Kártyás kifizetések (Visa, Mastercard vagy Maestro) Custom Card Fields használatával*

Kártyával történő kifizetések, amelyeket olyan felhasználók indítanak, akik a PayPal-számla nélküli kifizetés szolgáltatást veszik igénybe

Helyi fizetési módokkal történő kifizetések

Egyéb kifizetések

Kiegyenlített díjstruktúra

Interchange Plus díjstruktúra

 

Díj

1,20% + rögzített díj

Bankközi díj + 1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

1,20% + rögzített díj

2,90% + rögzített díj

* Lásd a PayPal online kártyás fizetési szolgáltatásokról szóló megállapodást (korábban: PayPal Payments Pro és Virtuális terminál Megállapodás) az Interchange Plus díjstruktúrát és a Kiegyenlített díjstruktúrát, valamint a választási lehetőségeket illetően.

A2.2.3 Kereskedői díjszabás (Csak a Kereskedői díjszabás állapotú Számlák esetében. Ez jogosultsághozigényléshez és a PayPal jóváhagyásához kötött. A PayPal jogosult eseti alapon kiértékelni az igényléseket, és korlátozás nélkül figyelembe veheti az alábbi követelményeket: a jelentkező havi értékesítési forgalma, az átlagos bevásárlókosár mérete, illetve hogy a Számla mutat-e tartozást. További részletekért lásd: A2.2.2.4):

 

A2.2.3.1 Az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten vagy Gibraltáron regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

 2019. augusztus 19-én és azt követően a kereskedői díjszabás már nem érvényes bármely, az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron levő kereskedők esetén.  A kereskedői díjszabás helyett a standard 2,90% + rögzített díj vonatkozik minden egyes belföldi kereskedelmi tranzakciónak számító kifizetésre, amelyet az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten vagy Gibraltáron levő kereskedők fogadnak.


A2.2.3.2 Nem az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és nem Gibraltáron, hanem más releváns országban regisztrált felhasználókra vonatkozó kereskedői díjszabás:

 

Szint

Az előző naptári hónapban az alábbi országban lakóhellyel rendelkező Felhasználóhoz beérkezett Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetések összesített összege

Kifizetésenkénti díj

Csehország

Magyarország

Liechtenstein

Bármely más releváns ország (kivéve az Egyesült Királyságot, Jerseyt, Guernseyt, Man-szigetet és Gibraltárt)

1

0,00 CZK–70 000,00 CZK

0,00 HUF–700 000,00 HUF

0,00 CHF–4000,00 CHF

0,00 EUR–2500,00 EUR

3,4% + Rögzített Díj

2

70 000,01 CZK–280 000,00 CZK

700 000,01 HUF–2 500 000,00 HUF

4000,01 CHF–16 000,00 CHF

2500,01 EUR–10 000,00 EUR

2,9% + rögzített díj

3

280 000,01 CZK–1 500 000,00 CZK

2 500 000,01 HUF–12 500 000,00 HUF

16 000,01 CHF–80 000,00 CHF

10 000,01 EUR–50 000,00 EUR

2,7% + rögzített díj

4

1 500 000,01 CZK–3 000 000,00 CZK

12 500 000,01 HUF–25 000 000,00 HUF

80 000,01 CHF–160 000,00 CHF

50 000,01 EUR–100 000,00 EUR

2,4% + rögzített díj

5

3 000 000,00 CZK felett

25 000 000,00 HUF felett

160 000,00 CHF felett

100 000,00 EUR felett

1,9% + rögzített díj

 

A2.2.2.4 Jogosultság a kereskedői díjszabásra

 

Ahhoz, hogy igényelhesse (és fenntarthassa) a Kereskedői díjszabás státuszt a PayPalnál, a Számlának teljesítenie kell az alábbi feltételeket:

 

 • sosem mutathat tartozást, és nem állhat kivizsgálás alatt; és
 • a Számlára az előző naptári hónapban legalább az 1. szint felső határértékénél magasabb összegű Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek kellett beérkeznie (a Felhasználó lakóhelyének megfelelő ország pénznemében való összeg meghatározásának részleteit lásd a fenti táblázatok tartalmazzák).

 

A PayPal bármikor jogosult visszaállítani a Számlát a Normál díjszabás szerinti használatára, ha a fenti követelmények nem teljesülnek, illetve ha a Számlával szemben rendezetlen visszaterhelések merülnek fel. Ezenkívül lásd az 5.4. szakaszt.

 

Ha a PayPal lefokozta Számláját, ismét kérvényeznie kell a Kereskedői díjszabás státusz odaítélését a PayPaltól.

 

Ha szeretné kérvényezni, hogy Számlája megkapja a Kereskedői díjszabás státuszt, jelentkezzen be PayPal-számlájába, és használja a kifejezetten erre a célra szolgáló online jelentkezési lapot. Elutasítás esetében az azt követő 30 nap elteltével nyújthat be ismételt kérelmet.

 

A Kereskedői díjszabás nem alkalmazható a Website Payments Pro, a Virtuális Terminál és a PayPal Here fizetési funkciókon keresztül kapott, Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésekre.

A2.3 Határon Átnyúló kifizetések fogadása (Értékesítés)

A Belföldi Kereskedelmi Tranzakciók fogadására vonatkozó Díj alkalmazandó, amelyhez hozzáadandó még egy százalékos alapon felszámított Határon Átnyúló Utalási Díj is; utóbbi mértékét az alábbi táblázatban találja meg (ez a küldő fél országától függ).

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró- vagy svéd korona-alapú, Határon Átnyúló kifizetések esetében azokat Belföldi Kereskedelmi Tranzakciókként kezeljük a Díj megállapításával összefüggésben.

A2.3.1 Mindenhol Írország kivételével

Küldő fél országa

Határon Átnyúló Utalási Díj

Észak-Európa

0,5%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

2,0%

Európa II.

2,0%

A világ többi része

2,0%

A2.3.2 Írország

Küldő fél országa

Határon Átnyúló Utalási Díj

Észak-Európa

0,4%

Európa I.

0,5%

Egyesült Államok/Kanada

1,0%

Európa II.

1,3%

A világ többi része

2,0%

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozóan a PayPal saját belátása alapján meghozott döntése szerint 2019. augusztus 19-én vagy azt követően a vállalat további értesítést fog közzétenni a PayPal webhely Irányelv frissítései oldalán, amely a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” hivatkozásán keresztül érhető el. Addig azonban az A2.3.1 szakaszban, nem pedig az A2.3.2 szakaszban ismertetett díjak lesznek érvényben.

A3. További díjak

Tevékenység vagy esemény

Díj

A3.1 Pénznemváltás

A3.1.1 Azokra a pénznemváltási műveletekre vonatkozó díj, amelyek során a PayPal-számláján tartott összeget nem egy konkrét, az Ön Számláját terhelő vagy arra érkező tranzakció keretében váltja át (azaz amikor Egyenlegét átváltja egy másik pénznemre), illetve azon tranzakciókra vonatkozó díj, amikor az értékesítő átvállalta az átváltási díjat:

az alapárfolyam plusz 2,5%. (ez a tranzakció váltási árfolyama).

A3.1.2 Minden más, pénznemváltást igénylő tranzakció esetében (beleértve az Önnek visszatérítésként vagy elutasított kifizetésként visszaküldött összegek átváltását):

A3.1.2.1 Ha Ön nem az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten, Gibraltáron vagy Írországban, hanem más releváns országban bejegyzett felhasználó: 

az alapárfolyam plusz 4,0%. (ez a tranzakció váltási árfolyama).

A3.1.2.2 Az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten Gibraltáron vagy Írországban regisztrált felhasználók:

Az alapárfolyam plusz 3,0–4,0% (együttesen a tranzakció átváltási árfolyama), attól függően, hogy mely pénznemre váltja át a kívánt összeget (lásd az alábbi táblázatot):

Pénznem és kód

Átváltási díj az Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben, Man-szigeten és Gibraltáron élő felhasználók számára

Aktuális átváltási díj írországi felhasználók számára 

Átváltási díj írországi felhasználók számára a 2019. augusztus 19-én vagy azt követően való közzétételtől

Ausztrál dollár (AUD):

4,0%

4,0%

Brazil reál (BRL):

4,0%

4,0%

Kanadai dollár (CAD):

3,75%

3,0%

3,25%

Cseh korona (CZK):

3,75%

3,5%

3,75%

Dán korona (DKK):

3,75%

3,5%

3,75%

Euró (EUR):

3,75%

3,5%

3,75%

Hongkongi dollár (HKD):

4,0%

4,0%

Magyar forint (HUF):

3,75%

3,5%

3,75%

Izraeli sékel (ILS):

4,0%

4,0%

Japán jen (JPY):

4,0%

4,0%

Maláj ringgit (MYR):

4,0%

4,0%

Mexikói peso (MXN):

4,0%

4,0%

Új-zélandi dollár (NZD):

4,0%

4,0%

Norvég korona (NOK):

3,75%

3,5%

3,75%

Fülöp-szigeteki peso (PHP):

4,0%

4,0%

Lengyel zloty (PLN):

3,75%

3,5%

3,75%

Orosz rubel (RUB):

3,75%

3,5%

3,75%

Szingapúri dollár (SGD):

4,0%

4,0%

Svéd korona (SEK):

3,75%

3,5%

3,75%

Svájci frank (CHF):

3,75%

3,5%

3,75%

Új tajvani dollár (TWD):

4,0%

4,0%

Thai bát (THB):

4,0%

4,0%

Angol font (GBP):

3,75%

3,5%

3,75%

Amerikai dollár (USD):

3,75%

3,0%

3,25%

 * Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználókra vonatkozóan a fent ismertetett „Átváltási díj írországi felhasználók számára 2019. augusztus 19-énvagy azt követően való közzétételtől” érvényes, amellyel kapcsolatosan a PayPal saját belátása alapján meghozott döntése szerint 2019. augusztus 19-én vagy azt követően a vállalat további értesítést fog közzétenni a PayPal webhely Irányelv frissítései oldalán, amely a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” hivatkozásán keresztül érhető el, addig azonban a fent ismertetett „Átváltási díj írországi felhasználók számára” lesz érvényben.

A3.2 Egyenleg felvétele

A3.2.1 Átutalás közvetlenül bankszámlára (amennyiben lehetséges*)

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges**)

Ha egyenlegét a számlájában megadott pénznemtől eltérő pénznemben veszi fel, akkor a fentieknek megfelelően átváltási díjat is felszámítunk.

Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet bankszámlára utalni.  

**Pénznemváltás (és Átváltási díjak) alkalmazására kerülhet sor – részletek a 6. szakaszban (e-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

 

A3.2.2 Átutalás kártyára/kártyával (amennyiben lehetséges*)

 

A3.2.2.1 Egyesült Királyságban, Jerseyben, Guernseyben és Man-szigeten élő felhasználók:

Ingyenes (feltéve, hogy pénznemváltás nem szükséges)

A3.2.2.2 Romániában, Szlovéniában, Bulgáriában élő felhasználók

A minimális és maximális díjjal átutalt összeg 1%-a a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük)**, az alábbiak szerint:

>

Pénzfelvétel pénzneme

Minimális díj

Maximális díj

Emirátusi dirham

0,90 AED

36,70 AED

Ausztrál dollár

0,25 AUD

10,00 AUD

Bolgár leva

0,50 BGN

20,00 BGN

Kanadai dollár

0,25 CAD

10,00 CAD

Svájci frank

0,25 CHF

10,00 CHF

Cseh korona

5,70 CZK

230,00 CZK

Dán korona

1,80 DKK

70,00 DKK

Euró

0,25 EUR

10,00 EUR

Angol font

0,20 GBP

8,00 GBP

Hongkongi dollár

2,00 HKD

80,00 HKD

Horvát kuna

2,00 HRK

70,00 HRK

Magyar forint

70,00 HUF

2900,00 HUF

Izraeli új sékel

1,00 ILS

40,00 ILS

Japán jen

30 JPY

1100 JPY

Kuvaiti dinár

1 KWD

Nincs max.

Srí Lanka-i rúpia

50,00 LKR

1800,00 LKR

Mexikói peso

5,00 MXN

200,00 MXN

Maláj ringgit

1,00 MYR

40,00 MYR

Norvég korona

1,00 NOK

40,00 NOK

Új-zélandi dollár

0,40 NZD

15,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

10,00 PHP

500,00 PHP

Lengyel zloty

1,00 PLN

40,00 PLN

Katari riál

1,00 QAR

40,00 QAR

Román új lej

1,00 RON

40,00 RON

Szerb dinár

25,00 RSD

1000,00 RSD

Orosz rubel

20,00 RUB

700,00 RUB

Svéd korona

2,50 SEK

100,00 SEK

Szingapúri dollár

0,50 SGD

15,00 SGD

Thai bát

8,00 THB

320,00 THB

Török líra

1,50 TRY

60,00 TRY

Amerikai dollár

0,25 USD

10,00 USD

Dél-afrikai rand

3,60 ZAR

145,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Nincs minimális/maximális díj

 

A3.2.2.3  Cipruson, Észtországban, Gibraltáron, Liechtensteinben, Litvániában, Lettországban, Máltán, Szlovákiában és San Marinóban élő felhasználók:

A következő díjat számítjuk fel minden egyes pénzfelvételkor** a kártya pénznemétől függően (ezt a pénzfelvétel pénznemének nevezzük).

Pénzfelvétel pénzneme

Díj

Emirátusi dirham

10,00 AED

Argentin peso

8,00 ARS

Ausztrál dollár

3,50 AUD

Bolgár leva

3,50 BGN

Brazil reál

4,50 BRL

Kanadai dollár

3,00 CAD

Svájci frank

3,50 CHF

Chilei peso

1200,00 CLP

Ciprusi font

1,20 CYP

Cseh korona

55,00 CZK

Dán korona

15,00 DKK

Észt korona

30,00 EEK

Euró

2,00 EUR

Angol font

1,50 GBP

Gibraltári font

1,50 GIP

Hongkongi dollár

20,00 HKD

Horvát kuna

15,00 HRK

Magyar forint

500,00 HUF

Indonéz rúpia

23000,00 IDR

Izraeli új sékel

11,00 ILS

Indiai rúpia

100,00 INR

Izlandi korona

170,00 ISK

Japán jen

300 JPY

Litván litas

7,00 LTL

Lett lat

1,50 LVL

Máltai líra

0,9 MTL

Mexikói peso

30,00 MXN

Maláj ringgit

8,00 MYR

Norvég korona

16,00 NOK

Új-zélandi dollár

4,00 NZD

Fülöp-szigeteki peso

100,00 PHP

Lengyel zloty

8,00 PLN

Román új lej

6,00 RON

Orosz rubel

150,00 RUB

Svéd korona

18,00 SEK

Szingapúri dollár

4,00 SGD

Szlovák korona

70,00 SKK

Thai bát

90,00 THB

Török líra

3,80 TRY

Amerikai dollár

2,50 USD

Uruguayi peso

50,00 UYU

Dél-afrikai rand

20,00 ZAR

Minden egyéb pénznem

Ingyenes

Elképzelhető, hogy nem minden országban lehet kártyára utalni.

**Pénznemváltás (és Átváltási díjak) alkalmazására kerülhet sor – részletek a 6. szakaszban (e-pénz felvétele és beváltása) találhatók.

A3.3 Visszaterhelések 
 

A Visszaterhelések költségének finanszírozása érdekében a PayPal kiegyenlítési díjat számít fel az értékesítőknek a hitel- és bankkártyás kifizetéseket érintő visszaterhelések után. (Visszaterhelésre akkor kerülhet sor, ha a vásárló a kártyakibocsátón keresztül elutasítja vagy visszavonja a kártyáján korábban már elvégzett terhelést).

A Díjat nem számítjuk fel, ha a tranzakciót fedezi a PayPal értékesítői védelmi programja.

 

A Visszaterhelés Díjának mértékét az a pénznem határozza meg, amelyben a kifizetést fogadták:

Ausztrál dollár:

22,00 AUD

Brazil reál:

35,00 BRL

Kanadai dollár:

20,00 CAD

Cseh korona:

400,00 CZK

Dán korona:

120,00 DKK

Euró:

16 EUR

Hongkongi dollár:

155,00 HKD

Magyar forint:

4325 HUF

Izraeli sékel:

75,00 ILS

Japán jen:

1875 JPY

Maláj ringgit:

65,00 MYR

Mexikói peso:

250,00 MXN

Új-zélandi dollár:

28,00 NZD

Norvég korona:

125,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

900,00 PHP

Lengyel zloty:

65,00 PLN

Orosz rubel:

640,00 RUB

Szingapúri dollár:

28,00 SGD

Svéd korona:

150,00 SEK

Svájci frank:

22,00 CHF

Új tajvani dollár:

625,00 TWD

Thai bát:

650,00 THB

Angol font:

14,00 GBP

Amerikai dollár:

20,00 USD

A3.4 Kereskedelmi Tranzakciókhoz kapcsolódó visszatérítések

 

A3.4.1 Teljes visszatérítés

Amennyiben Ön egy Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetés teljes összegét visszatéríti, a PayPal visszatartja a Kereskedelmi Tranzakció Díjának rögzített díjként fizetett részét.

A vásárló számláján a Kereskedelmi Tranzakciónak számító kifizetés teljes összegét jóváírjuk.

A PayPal levonja az Ön számlájáról a Kereskedelmi Tranzakciós kifizetés következtében eredetileg jóváírt összeget, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részét.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

A3.4.2 Részleges visszatérítés

 

Ha a Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésnek csak egy részét téríti vissza, a PayPal a Kereskedelmi Tranzakciós Díj rögzített díjának a visszatérítés arányával megegyező arányú részét tartja vissza.

 

A vásárló Számláján akkora összeget írunk jóvá, amennyit Ön visszatérítésként meghatároz számunkra.

 

A PayPal levonja az Ön Számlájáról a Kereskedelmi Tranzakció következtében eredetileg jóváírt összeg arányos részét, plusz a Kereskedelmi Tranzakció díjának rögzített díjként fizetett részének arányos részét.

Lásd még az 5.7.1 (Visszatérítések) szakaszt.

A3.5 Kifizetések küldése a PayPal Tömeges Kifizetés funkciójával

A3.5.1 Díj

 

A kifizetés teljes összegének 2%-a

A3.5.2 A Belföldi PayPal Tömeges Kifizetés típusú tranzakciós Díj felső határa

 

A Belföldi Tranzakciókra az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

16,00 AUD

Brazil reál:

24,00 BRL

Kanadai dollár:

14,00 CAD

Cseh korona:

280,00 CZK

Dán korona:

84,00 DKK

Euró:

12,00 EUR

Hongkongi dollár:

110,00 HKD

Magyar forint:

3080,00 HUF

Izraeli sékel:

50,00 ILS

Japán jen:

1200,00 JPY

Maláj ringgit:

50,00 MYR

Mexikói peso:

170,00 MXN

Új-zélandi dollár:

20,00 NZD

Norvég korona:

90,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

640,00 PHP

Lengyel zloty:

46,00 PLN

Orosz rubel:

480,00 RUB

Szingapúri dollár:

20,00 SGD

Svéd korona:

100,00 SEK

Svájci frank:

16,00 CHF

Új tajvani dollár:

440,00 TWD

Thai bát:

460,00 THB

Angol font:

10,00 GBP

Amerikai dollár:

14,00 USDA3.5.3 Egyéb,   PayPal csoportos kifizetésnek minősülő tranzakciók díjának felső határa

 

Minden más tranzakcióra az alábbi egyedi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a kifizetés pénznemétől függően):

Ausztrál dollár:

100,00 AUD

Brazil reál:

150,00 BRL

Kanadai dollár:

90,00 CAD

Cseh korona:

1700,00 CZK

Dán korona:

500,00 DKK

Euró:

70,00 EUR

Hongkongi dollár:

660,00 HKD

Magyar forint:

18 500,00 HUF

Izraeli sékel:

320,00 ILS

Japán jen:

8000,00 JPY

Maláj ringgit:

300,00 MYR

Mexikói peso:

1080,00 MXN

Új-zélandi dollár:

120,00 NZD

Norvég korona:

540,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

3800,00 PHP

Lengyel zloty:

280,00 PLN

Orosz rubel:

2800,00 RUB

Szingapúri dollár:

120,00 SGD

Svéd korona:

640,00 SEK

Svájci frank:

100,00 CHF

Új tajvani dollár:

2700,00 TWD

Thai bát:

2800,00 THB

Angol font:

60,00 GBP

Amerikai dollár:

90,00 USDMegjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi Tranzakciós Díjat számítjuk fel.

A3.6 Hitelkártya- és bankkártya-összekapcsolás és -Megerősítés (a hitel- vagy bankkártya adatainak megerősítése).

A PayPal egyes Felhasználóknak a tranzakciós korlát növelése érdekében vagy a PayPal által meghatározott más okból Hitelkártya- és Bankkártya Összekapcsolási és Megerősítési Díjat számít fel.

 

Ez pénznemtől függően:

Ausztrál dollár:

2,00 AUD

Brazil reál:

4,00 BRL

Kanadai dollár:

2,45 CAD

Cseh korona:

50,00 CZK

Dán korona:

12,50 DKK

Euró:

1,50 EUR

Hongkongi dollár:

15,00 HKD

Magyar forint:

400 HUF

Izraeli sékel:

8,00 ILS

Japán jen:

200,00 JPY

Mexikói peso:

20,00 MXN

Új-zélandi dollár:

3,00 NZD

Norvég korona:

15,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

100,00 PHP

Lengyel zloty:

6,50 PLN

Orosz rubel:

60 RUB

Szingapúri dollár:

3,00 SGD

Svéd korona:

15,00 SEK

Svájci frank:

3,00 CHF

Új tajvani dollár:

70,00 TWD

Thai bát:

70,00 THB

Angol font:

1,00 GBP

Amerikai dollár:

1,95 USD


Ezt az összeget a hitel- vagy bankkártya sikeres megerősítését követően visszatérítjük Önnek.

A3.7 Adatigénylés

10,00 GBP vagy 12,00 EUR (elemenként)

Ezt a Díjat akkor számítjuk fel, ha Ön egy Fizetési Megbízás elutasítására vonatkozó megalapozott indoklást kér tőlünk. Amennyiben Ön a Számlájával kapcsolatban jóhiszeműen bejelentett hibákra vonatkozóan kér információkat, nem kell ezen költségeket viselnie.

A3.8 Banki elutasítás átutalás kezdeményezése esetén 
 

A következő Díjat akkor számítjuk fel, ha a Felhasználó átutalást kezdeményez, de helytelen bankszámla- vagy kiszállítási adatokat ad meg.

 

Egyesült királyságbeli felhasználók: 0,50 GBP
Csehországi felhasználók: 200 CZK
Magyarországi felhasználók: 1500 HUF
Az eurózónában regisztrált felhasználók: 3 EUR.

A3.9 Jótékonysági szervezetek számára elérhető díjszabás

A speciális díjszabás igénybevételét kérelmezni kell, és azt a PayPalnak jóvá kell hagynia.

A3.9.1 Belföldi díjszabás – a Jótékonysági szervezetekre vonatkozóan

 

A3.9.1.1 Az Egyesült Királyságban található Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Belföldi díjszabás

 

1,4% + Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj minden fizetési tranzakció után.

A3.9.1.2 Releváns Országokban található Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Belföldi díjszabás :

1,9% + jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj minden egyes fizetési tranzakció után.

A3.9.1.3 Jótékonysági szervezetekre vonatkozó rögzített díj

A fogadott kifizetés pénznemétől függően:

 

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Brazil reál:

0,60 BRL

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Cseh korona:

10,00 CZK

Dán korona:

2,60 DKK

Euró:

0,35 EUR

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Magyar forint:

90 HUF

Izraeli sékel:

1,20 ILS

Japán jen:

40 JPY

Maláj ringgit:

2 MYR

Mexikói peso:

4,00 MXN

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Norvég korona:

2,80 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Orosz rubel:

10,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Svéd korona:

3,25 SEK

Svájci frank:

0,55 CHF

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Thai bát:

11,00 THB

Angol font:

0,20 GBP

Amerikai dollár:

0,30 USD


A3.9.2 Határon Átnyúló díjszabás a Jótékonysági szervezetekre vonatkozóan

 

A Jótékonysági szervezetekre vonatkozó Határon Átnyúló Díj megegyezik a Határon Átnyúló Kereskedelmi Tranzakció Díjával.

Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi díjszabás alkalmazandó.

A3.10 E-csekkek fogadása

Az E-csekkes kifizetésekre az alábbi fizetésenkénti maximális díjkorlát vonatkozik (a fogadott pénznemtől függően):

 

Írországban bejegyzett lakcímmel rendelkező felhasználók által fogadott e-csekkek esetén

Minden egyéb felhasználó által fogadott e-csekkek esetén

Ausztrál dollár:

7,50 AUD

50,00 AUD

Brazil reál:

10,00 BRL

75,00 BRL

Kanadai dollár:

7,50 CAD

45,00 CAD

Cseh korona:

120,00 CZK

850,00 CZK

Dán korona:

30,00 DKK

250,00 DKK

Euró:

5,00 EUR

35,00 EUR

Hongkongi dollár:

38,00 HKD

330,00 HKD

Magyar forint:

1000 HUF

9250 HUF

Izraeli sékel:

20,00 ILS

160,00 ILS

Japán jen:

650 JPY

4000 JPY

Maláj ringgit

20,00 MYR

150,00 MYR

Mexikói peso:

55,00 MXN

540,00 MXN

Új-zélandi dollár:

7,50 NZD

60,00 NZD

Norvég korona:

33,00 NOK

270,00 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

250,00 PHP

1900,00 PHP

Lengyel zloty:

16,00 PLN

140,00 PLN

Orosz rubel:

200,00 RUB

1400,00 RUB

Szingapúri dollár:

8,00 SGD

60,00 SGD

Svéd korona:

40,00 SEK

320,00 SEK

Svájci frank:

6,50 CHF

50,00 CHF

Új tajvani dollár:

165,00 TWD

1350,00 TWD

Thai bát:

180,00 THB

1400,00 THB

Angol font:

3,50 GBP

30,00 GBP

Amerikai dollár:

5,00 USD

45,00 USD

A3.11 Mikrokifizetések fogadása

 

Felhasználóinknak lehetősége van kérelmezni a Mikrokifizetések díjszabás alkalmazását meglévő Számlájukra (a díjszabás használatához a PayPal jóváhagyása szükséges). Ha Ön szeretne élni ezzel a lehetőséggel,vegye fel velünk a kapcsolatot. Ez a díjszabás lesz érvényes a PayPal-számlára érkező összes Kereskedelmi Tranzakciónak minősülő kifizetésre.

 

A3.11.1 Mikrokifizetések díja – Belföld

 

5% + Mikrokifizetések rögzített díja

 

A3.11.2 Mikrokifizetések díja – Határon Átnyúló

 

6% + Mikrokifizetések rögzített díja

 

A3.11.3 Mikrokifizetések rögzített díja

 

A fogadott pénznem határozza meg.

 

Ausztrál dollár:

0,05 AUD

Brazil reál:

0,10 BRL

Kanadai dollár:

0,05 CAD

Cseh korona:

1,67 CZK

Dán korona:

0,43 DKK

Euró:

0,05 EUR

Hongkongi dollár:

0,39 HKD

Magyar forint:

15 HUF

Izraeli sékel:

0,20 ILS

Japán jen:

7 JPY

Maláj ringgit

0,20 MYR

Mexikói peso:

0,55 MXN

Új-zélandi dollár:

0,08 NZD

Norvég korona:

0,47 NOK

Fülöp-szigeteki peso:

2,50 PHP

Lengyel zloty:

0,23 PLN

Orosz rubel:

2,00 RUB

Szingapúri dollár:

0,08 SGD

Svéd korona:

0,54 SEK

Svájci frank:

0,09 CHF

Új tajvani dollár:

2 TWD

Thai bát:

1,80 THB

Angol font:

0,05 GBP

Amerikai dollár:

0,05 USD


Megjegyzés: Az Európai Unióban vagy az EGT-ben regisztrált Számlák között lebonyolított, euró vagy svéd korona alapú Határon Átnyúló kifizetések esetében a Belföldi díjszabás alkalmazandó.

A3.12 PayPal Üzleti Kifizetések (küldés és fogadás)

 

„PayPal Üzleti Kifizetés” minden olyan kifizetés, amely egyesült királyságbeli Felhasználók között megy végbe, és (i) egy harmadik fél termékén vagy szolgáltatásán keresztül bonyolítják le, és kizárólag az Egyenlegről vagy E-csekkről finanszírozzák (vagy mindkettőről, de másról nem) és (ii) amelyre a PayPal Üzleti Kifizetések Díja érvényes.

 

A PayPal a következő díjat számíthatja fel az PayPal Üzleti Kifizetések után:

 

2,00 GBP angol fontban teljesített tranzakciónként

0,50 USD amerikai dollárban teljesített tranzakciónként

 

A PayPal Üzleti Kifizetések Díját a fogadó fél fizeti, kivéve, ha arról a kifizetés elküldése előtt tájékoztatják a küldő felet, mivel ebben az esetben a küldő félnek kell fizetnie.

A4. Szószedet

A4.1 A „Kereskedelmi Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során a Felhasználó árucikkek és szolgáltatások vásárlására, bármilyen más típusú kereskedelmi célú tranzakció kerül végrehajtásra, vagy kifizetés fogadására kerül sor a PayPal „Pénz igénylése” funkciójának segítségével.

A4.2 A „Személyes Tranzakció” az a kifizetés, amelynek során Ön pénzt küld (a „Pénz küldése” művelet „Barátok és család” lapfüléről) vagy pénzt fogad a PayPal-számláján barátaitól vagy családjától, anélkül, hogy a pénz mögött Kereskedelmi Tranzakció állna (vagyis a kifizetés nem szolgálja termékek vagy szolgáltatások megvásárlását, sem más kereskedelmi tranzakciók végrehajtását).

Amennyiben Ön Kereskedelmi Tranzakciót hajt végre (például termékeket vagy szolgáltatásokat értékesít), akkor nem kérheti, hogy a vásárló Személyes Tranzakción keresztül küldjön pénzt a vásárlásért. Ha ezt teszi, akkor a PayPal visszavonhatja az Ön jogosultságát a Személyes Tranzakciók egy részének vagy mindegyikének fogadására. Kérjük, azt is vegye figyelembe, hogy:

A4.2.1 egyes országokból nem engedélyezett a Személyes Tranzakcióval való pénzküldés (ezek közé tartozik Kína és (bizonyos esetekre vonatkozóan) Németország is);

A4.2.2 a Brazíliában és Indiában regisztrált Számlák nem küldhetnek és nem fogadhatnak Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket. Ez azt jelenti, hogy a Brazíliában vagy Indiában regisztrált Számlákra nem küldhet Személyes Tranzakció típusú kifizetéseket; és

A4.2.3 a díjat a küldő fél fizeti.

A4.3 A kifizetés akkor „Belföldi”, ha a küldő és a fogadó fél ugyanabban az országban regisztrált a PayPal-szolgáltatásokra.

A4.4 A kifizetés akkor „Határon Átnyúló”, ha a küldő és a fogadó fél más-más országban regisztrált a PayPal-szolgáltatásokra. A Határon Átnyúló tranzakciós Díjak számításának leegyszerűsítése érdekében egyes országokat különböző csoportokba soroltunk:

Csoport neve

Országok

Észak-Európa

Åland-szigetek, Dánia, Feröer-szigetek, Finnország, Grönland, Izland, Norvégia, Svédország.

Európa I.

Ausztria, Belgium, Csatorna-szigetek, Ciprus, Észtország, Franciaország (és Francia Guyana, Guadeloupe, Martinique, Réunion és Mayotte), Németország, Gibraltár, Görögország, Írország, Man-sziget, Olaszország, Luxemburg, Málta, Monaco, Montenegró, Hollandia, Portugália, San Marino, Szlovákia, Szlovénia, Spanyolország, Egyesült Királyság, Vatikánvárosi Állam.

Európa II.

Albánia, Andorra, Fehéroroszország, Bosznia-Hercegovina, Bulgária, Horvátország, Csehország, Grúzia, Magyarország, Koszovó, Lettország, Liechtenstein, Litvánia, Macedónia, Moldova, Lengyelország, Románia, Oroszországi Föderáció, Szerbia, Svájc, Ukrajna.

 

A4.5 Százalékos díjak (például 2,90%): a kifizetés összegének meghatározott százalékával megegyező összegre vonatkoznak, amelyek felszámítása (ellentétes értelmű rendelkezés hiányában) a fogadott kifizetés pénznemében történik.

A4.6 A kereskedelmi és a személyes tranzakciónak számító kifizetések rögzített díja (ha azt az adott szakasz máshogy nem rendeli) a fogadott kifizetés pénznemétől függ, és a következőképp alakul:

Pénznem:

Díj:

Pénznem:

Díj:

Ausztrál dollár:

0,30 AUD

Új-zélandi dollár:

0,45 NZD

Brazil reál:

0,60 BRL

Norvég korona:

2,80 NOK

Kanadai dollár:

0,30 CAD

Fülöp-szigeteki peso:

15,00 PHP

Cseh korona:

10,00 CZK

Lengyel zloty:

1,35 PLN

Dán korona:

2,60 DKK

Orosz rubel:

10,00 RUB

Euró:

0,35 EUR

Szingapúri dollár:

0,50 SGD

Hongkongi dollár:

2,35 HKD

Svéd korona:

3,25 SEK

Magyar forint:

90,00 HUF

Svájci frank:

0,55 CHF

Izraeli új sékel:

1,20 ILS

Új tajvani dollár:

10,00 TWD

Japán jen:

40,00 JPY

Thai bát:

11,00 THB

Maláj ringgit:

2,00 MYR

Angol font:

0,20 GBP (az ír felhasználók fizetik)

0,30 GBP (minden más felhasználó által fizetendő)

Mexikói peso:

4,00 MXN

Amerikai dollár:

0,30 USD

A PayPal saját belátása alapján meghozott döntése szerint 2019. augusztus 19-én vagy azt követően a vállalat további értesítést fog közzétenni a PayPal webhely Irányelv frissítései oldalán, amely a PayPal webhelyének legtöbb oldalán a lábléc „Jogi tudnivalók” hivatkozásán keresztül elérhető, miszerint az angol fontban kapott kereskedelmi tranzakciós kifizetések és személyes tranzakciós kifizetések rögzített díja az Írországban regisztrált felhasználók esetén 0,30 GBP-vel megnő. 

A4.7 A kifizetések elküldéséért más pénznemben felszámított díjak: Egyes díjakat Önnek a PayPal számára a kifizetés összegének elküldéséhez használt Egyenleg(ek) pénznemétől eltérő pénznemben kell megfizetnie. Ilyen esetben pénznemváltást végzünk (a 8.2. szakasz értelmében, és ezért az 1. díjszabás A3.1 szakaszában meghatározott átváltási díjat számítjuk fel Önnek) az egyes megfelelő kezdeti egyenlegek pénzneméről arra a pénznemre, amelyben a díj fizetendő, és az Ön által fizetendő díjakat az átváltott egyenlegből szedjük be.

A4.8 Az adott funkció ezen területeken való elérhetőségének függvényében, illetve azokban az esetekben, ahol az 1. díjszabás máshogy nem nyilatkozik, az 1. díjszabásban szereplő Egyesült Királyság kifejezést úgy kell tekinteni, hogy az Jersey-t, Guernsey-t, a Man-szigetet és Gibraltárt is magába foglalja. Ez a rendelkezés csak az 1. díjszabásra vonatkozik.

Vissza a tetejére