Hjem
  • Betalinger og overførsler
  • Tvister og begrænsninger
  • Min konto
  • Min E-pung
  • Login og sikkerhed
  • Forhandlerværktøjer

Hvor længe beholder PayPal mine data, og kan jeg anmode om at få dem slettet?

Som en virksomhed, der beskæftiger sig med finansielle tjenester, er PayPal ved lov forpligtet til at opbevare oplysninger vedrørende levering af finansielle tjenesteydelser til vores kunder i en bestemt periode, hvor dataene ikke må slettes. Dine data slettes muligvis automatisk, når lagringstiden er afsluttet, og der ingen anden juridisk grund er til at beholde dem længere.

Vi opbevarer data for at overholde loven, forhindre bedrageri, opkræve eventuelle skyldige beløb, løse tvister, fejlfinde problemer, hjælpe med eventuelle efterforskninger, håndhæve vilkårene og betingelserne for et websted, beskytte PayPal mod juridiske risici og træffe andre foranstaltninger, som er tilladt i henhold til gældende lov i de lande og regioner, hvor vi driver forretning.

Hvordan kan jeg få mine persondata slettet fra PayPal?

Du har ret til at anmode om, at dine oplysninger slettes. PayPal vil slette dine personlige oplysninger, hvis det er lovligt for os at gøre det.

Som en del af enhver anmodning om at få adgang til eller ændre personlige oplysninger foretager vi rimelige identitets- og bekræftelsestjek for at sikre, at du ejer kontoen og dermed sikre dine personlige oplysningers sikkerhed. Vi forbeholder os retten til ikke at tillade adgang til eller ændring af oplysninger, hvis vi ikke kan bekræfte din identitet, hvis der er en modstridende juridisk forpligtelse, eller hvis dette vil sætte PayPal eller andre parter i fare.

Fik du svar på dit spørgsmål?

Flere måder, vi kan hjælpe dig på

Hvordan klarer vi os?
Deltag i undersøgelsen