PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Tietoja tilistäsi

Tämä käyttäjäsopimus tulee kaikkien käyttäjien osalta voimaan 30. heinäkuuta 2021.

Tervetuloa PayPaliin!

Nämä ovat sinun ja PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A:n ("PayPal") välisen sopimuksen ehdot, joilla säädellään PayPal-tilisi ja PayPal-palvelujen käyttöä. Tätä kutsutaan käyttäjäsopimukseksi. Se koskee vain PayPal-tilejä, joiden haltijan asuinmaa on Suomi. Jos olet yksityishenkilö, sinun on oltava vähintään 18-vuotias ja sinulla on oltava täysi oikeuskelpoisuus tehdä sopimus PayPal-tilin avaamiseksi ja PayPal-palvelujen käyttämiseksi. Jos edustat yritystä, yrityksen rekisteröidyn kotimaan on oltava Suomi. Tätä käyttäjäsopimusta ei sovelleta PayPalin Xoom-palvelun käyttöön, jota säädellään erikseen Xoomia koskevilla sopimuksilla.

Jotta voisit käyttää PayPal-palveluja, sinun on avattava PayPal-tili. Avaamalla PayPal-tilin ja käyttämällä sitä sitoudut noudattamaan kaikkia tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja. Sitoudut myös noudattamaan seuraavia lisäasiakirjoja ja kaikkia muita sinua koskevia Lakiasiat-sivulla olevia asiakirjoja:

Lue kaikki tämän käyttäjäsopimuksen ehdot ja muut sinua koskevat asiakirjat huolellisesti.

Saatamme aika ajoin tarkistaa tätä käyttäjäsopimusta ja edellä lueteltuja asiakirjoja. Tarkistettu versio tulee voimaan sen julkaisuhetkellä, ellei toisin mainita. Jos muutoksemme vähentävät oikeuksiasi tai lisäävät vastuitasi, julkaisemme ilmoituksen verkkosivustomme Päivitykset käytäntöihin ‑sivulla ja ilmoitamme muutoksista vähintään kaksi kuukautta etukäteen. Käyttämällä palvelujamme tämän käyttäjäsopimuksen muutosten voimaantulon jälkeen suostut noudattamaan muutettua sopimusta. Jos et hyväksy muutoksia, voit sulkea tilisi ennen muutosten voimaantuloa.

Tietoja meistä ja palveluistamme

PayPalin päätoimiala on sähköisen rahan liikkeeseenlasku ja kyseistä sähköistä rahaa käyttävien maksupalvelujen tarjoaminen.

Lisätietoja meistä ja palveluistamme on PayPalin keskeisissä maksu- ja palvelutiedoissa.

Tämä käyttäjäsopimus sekä muut palvelujemme käyttöä koskevat oikeudelliset ehdot ja lakisääteiset julkaisut ovat aina saatavillasi PayPalin verkkosivustolla (tavallisesti ne löytyvät Lakiasiat-sivulta). Saatamme myös lähettää kyseiset tiedot sinulle.

Voit pyytää meiltä kopion mistä tahansa lakisääteisestä julkaisusta (kuten tästä käyttäjäsopimuksesta tai keskeisistä maksu- ja palvelutiedoista), niin toimitamme sen sinulle sellaisessa muodossa, että voit tallentaa ja kopioida tiedot (esimerkiksi sähköpostilla).

Tilin avaaminen

Tarjoamme kahdentyyppisiä tilejä: henkilökohtaiset tilit ja yritystilit.

Henkilökohtaiset tilit

Henkilökohtaisen tilin avulla voit lähettää rahaa perheelle ja ystäville, pyytää sitä heiltä ja maksaa ostoksia verkossa.

Tiettyjen olemassa olevien henkilökohtaisten tilien haltijoilta saatetaan edellyttää tiliensä päivittämistä (tämä voi käsittää lisätietojen antamisen PayPalille), jotta he voivat käyttää kaikkia henkilökohtaisessa tilissä nykyisin saatavilla olevia toimintoja.

Jotta voisit käyttää PayPal-tiliä ensisijaisesti myymistä varten, sinun on avattava yritystili tai muunnettava henkilökohtainen tilisi yritystiliksi.

Yritystilit

Yritystilit on tarkoitettu ihmisille ja organisaatioille (rekisteröidyille tai rekisteröimättömille), jotka käyttävät PayPalia ensisijaisesti verkkomaksujen vastaanottamiseen myynnistä tai lahjoituksista.

Yritystileihin voidaan soveltaa palkkioita, jotka eroavat henkilökohtaisiin tileihin sovellettavista palkkioista. Katso lisätietoja palkkioistamme.

Avaamalla yritystilin tai muuntamalla henkilökohtaisen tilin yritystiliksi vahvistat meille, että käytät tiliä ensisijaisesti yritystarkoituksessa tai kaupallisessa tarkoituksessa.

Kaupallisen yksikön asema

Jos minkä tahansa tyyppisen PayPal-tilisi kautta tapahtuva toiminta saavuttaa tiettyjä kynnysarvoja tai siihen liittyy tiettyjä liiketoimintasegmenttejä tai toimintoja, korttiyhtiöt edellyttävät kaupallisen yksikön sopimusten tekemistä suoraan käsittelykumppaniemme kanssa, jotta voit jatkaa korttimaksujen hyväksymistä. Tässä tapauksessa kyseisiä kaupallisen yksikön sopimuksia sovelletaan kaikkiin PayPalin puolestasi käsittelemiin maksuihin tämän käyttäjäsopimuksen lisäksi.

PayPal-tilin turvallinen käyttö

Sinun tulisi suorittaa kohtuulliset toimenpiteet PayPal-tilisi väärinkäytön estämiseksi. Sinun on huolehdittava kaikkien sellaisten laitteiden, tuotteiden, tunnisteiden, salasanojen ja henkilökohtaisten tunnistenumeroiden tai koodien riittävästä suojauksesta ja valvonnasta, joita käytät PayPal-tilin ja PayPal-palvelujen käyttämiseen. Asiaan liittyviä ohjeita on keskeisissä maksu- ja palvelutiedoissa.

Sinun on noudatettava kaikkia kohtuullisia ohjeita, joita voimme antaa maksuvälineesi turvallisena pitämiseen liittyen.

Voimme vaatia sinua todentamaan minkä tahansa tiliisi liittyvän toimeksiannon (eli antamaan meille tietoja, joita tarvitsemme varmistaaksemme, että olet tehnyt toimeksiannon itse, kuten syöttämään oikeat kirjautumistietosi, joihin voi kuulua sähköpostiosoite ja salasana) ja muuten kirjautumaan onnistuneesti PayPal-tilillesi tehdäksesi meille toimeksiannon.

Sinun on pidettävä postiosoitteesi, sähköpostiosoitteesi, sellaisen puhelimen puhelinnumero, jonka ensisijainen käyttäjä olet, sekä muut yhteystiedot ajan tasalla PayPal-tilisi profiilissa.

Voit nimenomaisesti myöntää, poistaa ja hallinnoida joidenkin kolmansien osapuolten oikeuksia suorittaa tiettyjä toimia puolestasi. Joissain tapauksissa voit tehdä tämän kirjautuneena tilillesi – muissa tapauksissa tämä on mahdollista suoraan kyseessä olevan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, että jos myönnät kolmannelle osapuolelle oikeuden suorittaa toimia puolestasi, saatamme paljastaa kyseiselle kolmannelle osapuolelle tiettyjä tietoja tilistäsi.

Voit sallia sovellettavan lainsäädännön mukaisesti lisensoitujen ulkopuolisten palveluntarjoajien tehdä seuraavaa:

 • tarjota tilitietopalveluja päästäkseen puolestasi käsiksi tilisi tietoihin
 • vahvistaa, onko tililläsi käytettävissä korttimaksutapahtuman suorittamiseen tarvittava summa
 • tarjota maksutoimeksiantopalveluja käynnistääkseen maksuja tililtäsi puolestasi.

Tilin käyttöoikeuden myöntäminen mille tahansa kolmannelle osapuolelle millä tahansa tavalla ei vapauta sinua mistään tämän käyttäjäsopimuksen mukaisista velvoitteistasi. Olet vastuussa meille toimista, joiden suorittamiseen valtuutat kolmansia osapuolia. Et pidä meitä vastuussa ja korvaat meille kaikki vastuut, jotka syntyvät näiden kolmansien osapuolten tekemisistä tai tekemättä jättämisistä myöntämiesi oikeuksien yhteydessä, ellei pakottavista laillisista oikeuksistasi muuta johdu.

PayPal-tilisi sulkeminen

Voit sulkea tilisi milloin tahansa. Ohjeet tilin sulkemiseen löytyvät PayPalin ohjekeskuksesta.

Voimme halutessamme sulkea tilisi, kunhan ilmoitamme sinulle sulkemisesta kaksi kuukautta etukäteen. Voimme myös sulkea tilisi koska tahansa, jos

 1. rikot tätä käyttäjäsopimusta ja/tai olemme muuten oikeutettuja sulkemaan tilisi tämän käyttäjäsopimuksen nojalla
 2. et ole käyttänyt tiliäsi kolmeen vuoteen
 3. epäilemme, että tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi.

Kun teemme tilisi sulkemista koskevan päätöksen, ilmoitamme sinulle tilin sulkemisesta ja mahdollisuuksien mukaan tilin sulkemisen syyt. Lisäksi annamme sinulle mahdollisuuden nostaa mahdolliset hallussamme olevat riidattomat rahat.

Kun tilisi suljetaan,

 • tämä käyttäjäsopimus päättyy välittömästi, ellei käyttäjäsopimuksen voimassaoloa jatketa siltä osin ja niin kauan kuin meille on tarpeen tilisi sulkemisen käsittelemiseksi sekä sovellettavien lakien ja määräysten noudattamiseksi
 • saatamme peruuttaa minkä tahansa odottavan tapahtuman ja menetät mahdolliset erityisiin rahoitusjärjestelyihin liittyvät saldot
 • saatamme keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa pääsysi palveluihimme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme ja järjestelmiimme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai jotkut tai kaikki palvelut
 • vastaat edelleen kaikista tämän käyttäjäsopimuksen mukaisista, tiliisi liittyvistä suorittamattomista velvoitteista sulkemista edeltävältä ajalta
 • voimme säilyttää tilitietosi tietokannassamme lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi
 • voimme pidättää sähköistä rahaasi tilin sulkemisen jälkeen siinä määrin ja siksi ajaksi kuin meille on kohtuudella tarpeen itsemme ja/tai jonkun kolmannen osapuolen suojaamiseksi peruutuksia, palkkioita, sakkoja, seuraamusmaksuja ja mitä tahansa muita vastuita koskevilta riskeiltä. Kyseisen ajan jälkeen voit nostaa mahdolliset hallussamme olevat riidattomat rahat. Jos sinulla on kysyttävää rahoista, joita tililläsi on sen sulkemisen hetkellä, ota meihin yhteyttä.

Jos olet vajaakykyisen tai kuolleen tilinhaltijan laillinen edustaja, ota meihin yhteyttä neuvoja varten.

Jos päätämme lopettaa minkä tahansa palvelumme, sen osan tai ominaisuuden mistä tahansa syystä, ilmoitamme siitä vähintään kaksi kuukautta ennen palvelun tai ominaisuuden lopettamista, ellemme vilpittömässä mielessä ratkaise, että

 • palvelu tai ominaisuus on lopetettava aikaisemmin laissa tai kolmannen osapuolen kanssa solmitussa järjestelyssä vaaditulla tavalla
 • näin toimiminen voisi aiheuttaa turvallisuusriskin tai merkittävän taloudellisen tai aineellisen teknisen taakan.

Maksutavan linkittäminen ja linkityksen poistaminen

Kaikkia tililläsi olevia rahoja kutsutaan lakikielellä sähköiseksi rahaksi, joka tunnustetaan koko Euroopan talousalueella verkkokäyttöön sopivaksi rahaksi.

Voit käyttää maksutapaa keinona maksaa meille hankkiaksesi tilillesi sähköistä rahaa tai vastaanottaaksesi tililtäsi nostoja tässä käyttäjäsopimuksessa määritellyllä tavalla (katso erityisesti Rahan lisääminen tai nostaminen ja Maksun rahoittaminen).

Voit linkittää luottokortin, pankkikortin, prepaid-kortin (jos saatavilla), pankkitilin tai PayPal Creditin (jos saatavilla) PayPal-tiliisi maksutavaksi tai poistaa niiden linkityksen.

Saatamme rajoittaa maksutapojen saatavuutta hallitaksemme itsellemme aiheutuvia riskejä.

Pidä maksutapatietosi ajan tasalla (esim. luottokortin numero ja voimassaolon päättymispäivämäärä). Jos kyseiset tiedot muuttuvat, voimme päivittää niitä käytettävissämme olevien tietojen ja kolmansien osapuolten lähteiden mukaisesti ilman, että sinulta vaaditaan toimenpiteitä. Jos et halua meidän päivittävän korttitietojasi, voit ottaa yhteyttä korttisi myöntäjään ja pyytää, ettei tietoja päivitetä, tai vaihtoehtoisesti poistaa maksutavan PayPal-tilistäsi. Jos päivitämme maksutapaasi, säilytämme kaikki siihen liittyvät asetukset. Voit päättää vahvistaa korttisi tai pankkitilisi, jotta voimme varmistaa, että kortti tai pankkitili on voimassa ja että olet sen omistaja. Voimme sallia sinun tehdä tämän noudattamalla linkitä ja vahvista kortti ‑prosessia (korteille) tai pankin vahvistusprosessia (pankkitileille) tai muita prosesseja, joista voimme ilmoittaa sinulle tai joita voimme julkaista aika ajoin.

Valuutan määrittäminen kortille

PayPal soveltaa korttiisi valuuttaa PayPalin saatavilla olevien tietojen mukaisesti. Voimme myös antaa sinun valita valuutan, jota PayPal soveltaa korttiisi. Kyseinen valuutta voi olla eri kuin PayPalin kortillesi määrittämä valuutta. Jos valitset korttisi valuutan, PayPal toimii antamiesi tietojen perusteella. Tästä syystä suostut ja annat valtuutuksen kaikkiin valuuttamuunnoksiin ja hyväksyt kaikki sovellettavat palkkiot, joita joko PayPal tai korttisi myöntäjä voi periä ja jotka ovat peräisin PayPalin korttiisi soveltamasta valuutasta.

Meille myöntämäsi jatkuva oikeus tehdä veloituksia maksutavoiltasi

Linkittämällä maksutavan PayPal-tiliisi annat meille jatkuvan oikeuden veloittaa kyseiseltä maksutavalta automaattisesti (ellei tästä käyttäjäsopimuksesta tai maksutavan tarjoajan käyttämän valtuutuksen (esim. pankin suoraveloituksen) ehdoista, joiden perusteella kyseinen oikeus määritetään ja joiden perusteella sitä ylläpidetään, muuta johdu) sähköiseen rahaan tarvittavan rahamäärän,

 • jolla katetaan maksusumma (sekä kaikki meille maksettavat tapahtumapalkkiot), kun käytät tiliäsi maksun lähettämiseen toiselle käyttäjälle
 • joka lisätään tilillesi, kun käytät tilin käyttöliittymän rahanlisäystoimintoa.

Voimme veloittaa maksutapaa uudelleen, jos edellinen yritys epäonnistui. Jos peruutat jonkin maksutapaasi liittyvän jatkuvan oikeuden, korvaat meille sähköisen rahan, jonka olemme jo laskeneet liikkeelle ja jonka osalta veloitus kyseiseltä maksutavalta on vielä avoinna.

Voit peruuttaa oikeuden poistamalla maksutavan linkityksen PayPal-tilistäsi.

SEPA on Euroopan komission ja Euroopan pankkialan aloite, jonka tarkoituksena on tehostaa Euroopan unionin sisäisiä maksutapahtumia. Kun rekisteröit pankkitilin PayPaliin tai käytät uutta pankkitiliä maksutapana ensimmäisen kerran, myönnät PayPalille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen. Jos käytät SEPA-suoraveloitusvaltuutusta jatkuvaan oikeuteen:

 • Voit tarkastella valtuutusta ja valtuutuksen viitenumeroa (MRN) PayPal-tilisi profiilissa milloin tahansa ja peruuttaa valtuutuksen tai muuttaa sitä tulevia tapahtumia varten.
 • PayPal ilmoittaa sinulle SEPA-suoraveloitusmaksun summan ja aikavälin, jolloin PayPal perii summan pankkitililtä yhdessä ostovahvistuksen kanssa. Jos PayPal lähettää jonkin SEPA-suoraveloitusmaksua koskevan pyynnön uudelleen alkuperäisen maksun peruutuksen takia, summasta ja aikavälistä ei anneta (lisä)tietoja ennen uudelleen lähettämistä.
 • Voit vaatia pankiltasi maksunpalautusta koska tahansa kahdeksan (8) viikon kuluessa päivästä, jolloin SEPA-suoraveloitusmaksu suoritettiin, pankkisi ehtojen mukaisesti.

Maksutavallesi tehtävien peruutusten riski ja mahdolliset e-sekit

Kun saamme maksun maksutavaltasi, saatamme tallettaa seurauksena olevan sähköisen rahan varantotilillesi niin pitkäksi aikaa, kuin meillä on syytä uskoa, että on olemassa maksutavan tarjoajan suorittaman peruutuksen riski. Tämä johtuu siitä, ettei meillä ole kaikkia tarvittavia tietoja, jotta voisimme asettaa maksustasi seuraavat rahat saataville PayPal-saldoosi, kun tällaisen peruutuksen riski on olemassa.

Kun annat meille toimeksiannon tehdä tililtäsi maksu toiselle käyttäjälle, maksutapana käytetään pankkitiliäsi ja talletamme seurauksena syntyvän sähköisen rahan tällä tavoin, kutsumme tämäntyyppistä pankkitililtäsi tehtävää maksua e-sekkimaksuksi. Jäljempänä osiossa Tililtä lähetettävien maksujen rahoittaminen on lisätietoja siitä, kuinka käytämme e-sekkejä.

PayPal-saldon pitäminen ja käyttäminen

Et saa korkoja tai muita tuloja tililläsi olevista rahoista. Tämä johtuu siitä, että tililläsi olevat rahat ovat sähköistä rahaa, ja EU:n lainsäädännössä kielletään koron maksaminen sähköiselle rahalle. Sähköistä rahaa ei myöskään katsota Luxemburgin lainsäädännön mukaiseksi talletukseksi tai sijoitukseksi, joten Luxemburgin talletusturva tai sijoittajien korvausjärjestelmät, joita Conseil des Protection des Deposants et des Investisseurs ylläpitää, eivät suojaa sinua.

Voimme tallettaa ja siirtää tililläsi olevaa rahaa seuraaviin kohteisiin ja seuraavien kohteiden välillä:

milloin tahansa, ellei tästä käyttäjäsopimuksesta muuta johdu.

PayPal-saldo

Tilisi operatiivinen osa sisältää PayPal-saldon, joka tarkoittaa maksuihin ja nostoihin käytettävissä olevaa rahasaldoa.

Kun käytät maksupalveluamme maksaaksesi toiselle käyttäjälle, annat PayPalille toimeksiannon siirtää rahaa PayPal-saldostasi vastaanottajan tilille.

Sinulla on oltava riittävästi PayPal-saldoa käsiteltyinä rahoina, jotta sillä voidaan maksamishetkellä kattaa tekemiesi maksujen summat sekä tapahtumapalkkiot, jotka olet meille velkaa. Myös muita vaatimuksia sovelletaan – katso osio Maksaminen jäljempänä. Jos sinulla ei ole riittävästi PayPal-saldoa tai olet valinnut ensisijaisen maksutavan, pyydät meitä myös hankkimaan rahat puolestasi sopivalta maksutavalta ja järjestämään sähköistä rahaa PayPal-saldoosi maksun suorittamiseksi.

Kun nostat rahojasi, sinulla on oltava riittävästi PayPal-saldoa nostettavan summan kattamiseksi nostohetkellä.

Osiossa Rahan lisääminen tai nostaminen kerrotaan, kuinka PayPal-saldo hankitaan ja kuinka siltä nostetaan rahaa.

Jos PayPal-saldosi osoittaa negatiivista summaa, kyseessä on nettosumma, jonka olet velkaa meille kyseisenä ajankohtana.

Varantotili

Rahoja, jotka on tilisi yhteenvedossa merkitty odottaviksi, selvittämättömiksi, pidossa oleviksi tai joita on muulla tavoin rajoitettu milloin tahansa, pidetään varantotilinä toimivassa osassa tiliäsi. Et voi käyttää rahoja, jotka on talletettu varantotilille.

Rahan lisääminen tai nostaminen

Rahan lisääminen

Saadaksesi tilillesi sähköistä rahaa voit, jollei tästä käyttäjäsopimuksesta muuta johdu,

 • hyväksyä maksun tilillesi joltakulta toiselta (saatamme veloittaa tästä palkkioita)
 • hankkia meiltä sähköistä rahaa maksamalla meille vastaavan summan.

Voit hankkia meiltä sähköistä rahaa

 • automaattisesti käyttämällä soveltuvaa maksutapaasi (soveltuvia maksutapojasi) kattaaksesi maksusummat, jotka ohjeistat meitä lähettämään toisille käyttäjille (ja meille maksettavat tapahtumapalkkiot)
 • manuaalisesti käyttämällä tilisi käyttöliittymän Lisää rahaa ‑toimintoa maksaaksesi meille tai ohjeistaaksesi meitä veloittamaan sähköiset rahat maksutavaltasi.

Maksun suorittaminen meille maksutavaltasi on oikeudellisesti maksutapasi tarjoajan vastuulla. Emme pysty vaikuttamaan siihen, miten kauan meille maksaminen kestää.

Rahan nostaminen

Jos sinulla on PayPal-saldo, voit nostaa minkä tahansa summan siirtämällä sen nimetylle, PayPal-tiliisi linkitetylle maksutavallesi ajoittain sallimallamme tavalla. Maksutapoihin voi kuulua pankkitili tai pankki- tai luottokortti riippuen maasta, jossa PayPal-tilisi on rekisteröity.

Kun annat PayPalille toimeksiannon nostaa minkä tahansa summan PayPal-saldostasi, toimimme seuraavasti, ellei tästä käyttäjäsopimuksesta muuta johdu:

 • muunnamme sähköisen rahan rahaksi, jonka voimme siirtää nimetylle maksutavallesi
 • annamme omalle pankillemme toimeksiannon siirtää kyseiset rahat nimetylle maksutavallesi.

Pyrimme lähettämään nostoon liittyvän maksutoimeksiannon pankkiimme seuraavan arkipäivän loppuun mennessä ("arkipäivä" tarkoittaa päivää, jona Luxemburgin pankit ovat avoinna yleisölle), jos tästä käyttäjäsopimuksesta ei johdu muita viiveitä. Kun pankkimme on saanut maksutoimeksiantomme, emme pysty vaikuttamaan siihen, kuinka kauan maksun saapuminen sinulle kestää. Tässä vaiheessa pankkimme, maksutapasi tarjoaja ja näiden käyttämät maksujärjestelmät ottavat vastuulleen rahojen siirtämisen nimetylle maksutavallesi. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, kuinka kauan joudut odottamaan rahojesi saapumista. Voimme sallia sinun nostaa rahaa siirtämällä ne

 • kelpoiselle pankkitilille (kun tarjoamme tämän vaihtoehdon)
  • vakiosiirtona tiliisi linkitetylle pankkitilille (tätä nosto-/lunastustoimintoa kutsutaan joskus nimellä "siirto pankkiin") tai
  • pikasiirtona tiliisi linkitetylle pankkitilille.
   Voimme sallia, että edellä mainitut siirrot tehdään kyseiseen pankkitiliin liitetyn pankkikortin kautta.
  • Mastercard- tai Visa-kortillasi (kun tarjoamme tämän vaihtoehdon).

  Nostoihin sovelletaan palkkioita. Kerromme palkkioista etukäteen aina, kun aloitat tällaisen noston.

  Maksutavan (esimerkiksi pankkitilin tai kortin), jolle pyydät nostoa, on oltava määritetty käyttämään tilisi alkuperäistä avausvaluuttaa tai muuta valuuttaa, jota PayPal tukee nostoja varten asuinmaassasi.

  Voit nostaa rahaa PayPal-saldostasi vain tilisi avausvaluutassa, ellei toisin sovita. Jotta voisit nostaa rahaa toisessa valuutassa olevasta PayPal-saldosta, sinun on muunnettava kyseinen valuutta tilisi avausvaluuttaan tai se muunnetaan puolestasi nostohetkellä. Tällöin sovelletaan tapahtuman muuntokurssia.

  Tämä tarkoittaa, että jos nostat rahaa

  • PayPal-saldoon, joka on muussa valuutassa kuin tilisi alkuperäisessä avausvaluutassa, se muunnetaan alkuperäiseen avausvaluuttaan soveltaen tapahtuman muuntokurssia
  • maksutavalle (esimerkiksi pankkitilille tai kortille), joka on määritetty käyttämään muuta valuuttaa kuin tilisi alkuperäistä avausvaluuttaa, se muunnetaan maksutavan valuuttaan soveltaen tapahtuman muuntokurssia.

  Korttisi myöntäjä voi myös veloittaa sinua, jos on tehtävä valuuttamuunnos siihen valuuttaan, jossa korttisi on myönnetty.

  Jos sinulla on yritystili, tapahtuman muuntokurssia ei sovelleta. Sen sijaan maksat valuutan muuntopalkkion, jota sovelletaan ulkoiseen perusvaluuttakurssiin Palkkiot-sivulla kuvatun mukaisesti (katso myös ”Kuinka muunnamme valuuttaa?” ‑osio).

  Jotta voisimme suojella sinua, muita käyttäjiämme ja itseämme tappioilta ja noudattaa rahanpesun torjuntaan liittyviä ja muita lakisääteisiä velvoitteitamme, voimme viivästyttää nostoja tietyissä tilanteissa, mukaan lukien jos meidän on vahvistettava, että olet valtuuttanut noston tai jos PayPal-tilillesi suoritettuja maksuja on peruutettu (esimerkiksi takaisinveloituksen, pankin peruutuksen tai ostajan valituksen vuoksi). Jos asetamme PayPal-tilillesi rajoituksen, maksu asetetaan pitoon tai jos omalla tililläsi tai siihen liitetyllä tilillä on saatavia missä tahansa valuutassa, kun nosto PayPal-tililtäsi on odottavana, sinun on aloitettava nosto uudelleen, kun rajoitus tai pito on poistettu tai kun saatavat on kokonaan maksettu.

  Saatamme asettaa nostoillesi rajoituksia. Voit tarkastella mahdollisia nostorajoja kirjautumalla PayPal-tilillesi. Nostorajasi kasvattamiseksi sinun on suoritettava vaiheet, joista ilmoitamme tai jotka julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilisi yhteenvedossa).

Rahojen hallinta useassa valuutassa

Kun avaat tilin, se määritetään käytettäväksi tilin avausvaluutan kanssa.

Tilisi avausvaluutta on euro (EUR).

Voit määrittää korttisi valuutan.

Saatamme lisäksi määrittää tilisi niin, että voit käyttää sitä rahan tallettamiseen sekä maksujen lähettämiseen ja vastaanottamiseen muussa kuin tilisi avausvaluutassa. Jos sinulla on PayPal-saldoa, voimme sallia sinun muuntaa sen toisessa valuutassa olevaksi saldoksi.

Jos PayPal-saldosi ei riitä kattamaan sellaisen maksun summaa, josta annat meille maksutoimeksiannon tietyssä valuutassa, voimme vajeen kattamiseksi suorittaa valuuttamuunnoksen mistä tahansa muussa valuutassa olevasta PayPal-saldostasi. Sille, mihin voit lähettää maksuja tietyissä valuutoissa, voi olla joitakin rajoituksia.

Voimme sallia sinun valita tavan, jolla tilisi käsittelee ja/tai muuntaa maksuja, jotka otetaan vastaan muussa valuutassa kuin tilisi avausvaluutassa. Rahan vastaanottaminen muussa kuin tilisi avausvaluutassa saattaa edellyttää saldon luomista kyseiselle valuutalle tai rahan muuntamista toiseen valuuttaan, jota sallimme sinun pitää hallussasi.

Tietyissä valuutoissa olevia maksuja voidaan vastaanottaa vain siten, että rahat muunnetaan automaattisesti johonkin toiseen valuuttaan, jota sallimme sinun pitää hallussasi.

Jos vastaanotat maksun henkilöltä, jolla ei ole PayPal-tiliä, ja kyseinen maksu on valuutassa, jonka käyttöön tiliäsi ei ole tällä hetkellä määritetty, saatamme muuntaa vastaanotetun summan automaattisesti valuuttaan, jonka käyttöön tilisi on määritetty maksun suorittamishetkellä.

Katso edellä olevasta Rahan nostaminen ‑osiosta, kuinka voidaan tehdä nostoja eri valuutoissa.

Jos jokin tilisi valuuttasaldoista osoittaa, että olet meille jostain syystä velkaa, voimme kuitata velkasumman käyttämällä toisessa valuutassa pitämääsi saldoon kuuluvia rahoja tai pidättämällä velkasumman tilillesi vastaanottamistasi rahoista tai rahoista, joita yrität nostaa tai lähettää tililtäsi tai toiselta tililtä, sekä pidättämällä rahaa mahdollisista nostoyrityksistäsi. Jos sinulla on 21 päivän ajan PayPal-saldo, joka osoittaa velkasummaa meille muussa valuutassa kuin euroissa, saatamme muuntaa meille velkaa olevasi summan euroiksi.

Voimme harkintamme mukaan asettaa rajoja rahasummille, joita voit muuntaa, tai mahdollisten muuntokertojen määrälle. Olet vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät useiden valuuttojen ylläpitämiseen PayPal-tilillä. Et saa hallita tai muuntaa valuuttoja spekulatiivista kaupankäyntiä, muuntoarbitraasia, muunto-optioita tai muuta sellaista toimintaa varten, jolla tulkitsemme ensisijaisesti tavoiteltavan rahallista hyötyä valuutan muuntokursseja hyväksi käyttäen. Voimme asettaa pitoon, peruuttaa tai palauttaa minkä tahansa tapahtuman, jonka katsomme rikkovan tätä käytäntöä.

Kuinka muunnamme valuuttaa?

Jos PayPal muuntaa valuuttaa, se tapahtuu kyseiselle valuutanvaihdolle määrittelemämme tapahtuman muuntokurssin mukaisesti, pois lukien jäljempänä ja Palkkiot-sivulla esitetyt tapaukset.

Tapahtuman muuntokurssia tarkistetaan säännöllisesti, yleensä klo 17.00–19.00 Yhdysvaltain itäistä normaaliaikaa (EST) (New York, Yhdysvallat) jokaisena arkipäivänä. Nämä muutokset otetaan käyttöön välittömästi.

Voit käyttää valuuttamuunnintyökalua tarkistaaksesi, mitä tapahtuman muuntokurssia voidaan soveltaa tiettyihin valuuttamuunnoksiin. Kaikki valuuttamuunnintyökalussa näkyvät kurssit ovat vain työkalun käyttöhetkellä sovellettavia, ja ne voivat muuttua. Jollei käyttäjäsopimuksen muista määräyksistä muuta johdu, tapahtumaan sovellettava tapahtuman muuntokurssi näytetään tapahtuman loppuun suorittamisen yhteydessä, jolloin voit päättää, suoritatko maksun kyseisellä kurssilla. Tietyissä tilanteissa kyseistä tapahtuman muuntokurssia voidaan soveltaa tapahtuman maksuun aina, kun tapahtumaa käsitellään, tai kurssi voi olla voimassa vain, jos myyjä käsittelee tapahtuman rajoitetun ajan kuluessa ennen tapahtuman aloittamista ilmoitetun mukaisesti. Kyseisen rajoitetun ajan jälkeen saatamme käyttää tapahtuman muuntokurssia, joka on voimassa myyjän käsitellessä tapahtumaa, tai olla suorittamatta valuuttamuunnosta.

Jos olet valtuuttanut laskutussopimuksen mukaisen maksun ja suoritamme kyseiselle maksulle valuuttamuunnoksen, käytämme tapahtuman muuntokurssia, joka on voimassa myyjän käsitellessä maksutapahtumaa. Näin ollen tapahtuman muuntokurssi saattaa vaihdella kunkin laskutussopimuksen mukaisen maksun kohdalla.

Jos olet myyjä ja olet sopinut vastaavasi tapahtuman muuntokurssin kustannuksista ostajan sijaan tai jos sinulla on yritystili ja muunnat PayPal-tililläsi valuuttaa, joka ei ole osa tilille tai tililtä suoritettavaa tapahtumaa (esim. saldon muuntaminen toiseen valuuttaan), tapahtuman muuntokurssia ei sovelleta. Sen sijaan maksat valuutan muuntopalkkion, jota sovelletaan ulkoiseen perusvaluuttakurssiin Palkkiot-sivulla kuvatun mukaisesti. Ulkoinen perusvaluuttakurssi perustuu valuutan tukkumarkkinoilla saatavilla oleviin hintoihin muuntopäivänä tai sitä edeltäneenä arkipäivänä.

Valuuttamuunnoksiin liittyvät valinnat

Kun maksusi maksutapana on pankki- tai luottokortti ja PayPal katsoo valuuttamuunnoksen olevan tarpeen, hyväksyt ja valtuutat meidät muuntamaan valuutan pankki- tai luottokorttisi myöntäjän sijaan.

Sinulla voi olla oikeus antaa korttisi myöntäjän muuntaa korttimaksun valuutta valuutaksi, jossa lähetät maksun PayPal-tililtäsi, jos tämä on sovellettavissa kyseiseen kortin myöntäjään ja verkostoon. Kyseinen valinta voidaan esittää sinulle eri muodoissa, kuten tapahtumassa käytettävää valuuttaa koskevana valintana riippumatta siitä, suoritammeko me muunnoksen vai suorittaako sen korttisi myöntäjä, tai tapahtumassa käytettävää muuntokurssia koskevana valintana. Jos kortin myöntäjä muuntaa valuutan, kortin myöntäjä määrittää valuutan muuntokurssin ja perimänsä palkkiot.

PayPal suorittaa aina valuuttamuunnoksen tapahtumissa, joissa käytät olemassa olevaa saldoa tai joissa maksutapana on linkitetty pankkitilisi.

Jos PayPal määrittää valuuttamuunnoksen olevan tarpeen tapahtumassa, joka edellyttää myös varamaksutavan valintaa, et välttämättä voi valita erikseen, suorittaako PayPal vai korttisi myöntäjä varamaksutapaasi käyttävän maksun valuuttamuunnoksen.

Jos valuuttamuunnosta tarjoaa myyntipisteellä PayPalin sijaan kauppias ja päätät valtuuttaa maksutapahtuman kauppiaan muuntokurssin ja palkkioiden perusteella, PayPal ei ole sinulle vastuussa kyseisestä valuuttamuunnoksesta.

Tiliotteet ja tilitietojen pyytäminen

Ellei tilisi käyttöä ole rajoitettu, voit tarkastella PayPal-tiliotettasi ja ladata sen kirjautumalla PayPal-tilillesi. Sitoudut tarkistamaan tapahtumasi PayPal-tilihistorian kautta sen sijaan, että saisit säännöllisiä tiliotteita sähköpostitse.

Keskeiset maksuihisi liittyvät tiedot toimitetaan sinulle sähköpostitse. Lisäksi tapahtumahistoriaasi päivitetään, ja pääset käyttämään sitä milloin tahansa kirjautumalla tilillesi. Voit myös käyttää ladattavaa raporttia PayPal-tilistäsi. Raportissa esitetään kaikki perityt palkkiot ja muut PayPal-tililtäsi veloitetut summat valitulta aikaväliltä. Raportti päivitetään ja on saatavilla vain, jos PayPal-tililläsi on ollut tapahtumia tai palkkioita on veloitettu valitulla aikavälillä. Tapa, jolla tarjoamme tapahtumatiedot, mahdollistaa tietojen tallentamisen ja kopioimisen muuttumattomina esimerkiksi tulostamalla.

Pidätämme oikeuden veloittaa palkkion lisätietojen antamisesta tai tapahtumahistorian ja muiden palkkioita koskevien tietojen toimittamisesta muulla tavalla. Emme kuitenkaan veloita sinua tiedoista, joita pyydät siinä tapauksessa, että vilpittömässä mielessä uskot PayPal-tililläsi tapahtuneen virheen.

Palkkiot

Veloitamme palveluistamme palkkiot, jotka on määritetty palkkioita koskevalla sivulla.

Katso palkkioita koskeva sivu.

Ilmoitetut palkkiot sisältävät kaikki sovellettavat verot. Muut verot tai kustannukset, joita ei makseta kauttamme tai joita emme määrää, ovat kuitenkin mahdollisia.

Olet vastuussa puhelinmaksuista ja internetpalveluntarjoajasi tai vastaavan perimistä maksuista tai niihin liittyvistä maksuista, jotka aiheutuvat toteuttamastasi palvelujemme käytöstä.

Saatamme pidättää palkkiomme PayPal-saldostasi. Saatamme pidättää tapahtumiin liittyvät palkkiomme siirrettävistä summista jo ennen kyseisten rahojen hyvittämistä PayPal-saldoosi.

Annamme sinulle tarkat tiedot vastaanottamistasi summista ja niitä koskevista veloitetuista palkkioistamme joko sähköpostitse tai tapahtumahistoriassa (johon pääset kirjautumalla sisään tilillesi).

Jos maksusi edellyttää, että maksat meille palkkion, voimme kertoa sinulle kyseisestä palkkiosta, kun annat meille maksutoimeksiantosi.

Et voi kuitata tai vähentää palkkioistamme mitään summia.

Voimme periä maksun kaikista tämän käyttäjäsopimuksen ulkopuolisista lisäpalveluistamme. Kerromme kyseisistä maksuista palvelupyynnön yhteydessä.

PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Maksaminen

Maksamista koskevat yleiset säännökset

Maksutoimeksiantosi

Voimme sallia sinun tehdä meille maksutoimeksiantosi millä tahansa tavalla, joista voimme ilmoittaa aika ajoin. Tapa, jolla teet maksutoimeksiannon, voi riippua tehtävän maksun tyypistä. Esimerkkejä:

 • Jos maksat ostosta tai teet lahjoituksen, monet myyjät ja/tai rahankerääjät tarjoavat sivustollaan mahdollisuuden maksutoimeksiannon tekemiseen meille erityisen PayPal-kassan tai muun PayPal-maksunkeräysintegraation kautta.
 • PayPal-tilille kirjautumalla voit käyttää Lähetä rahaa ‑toimintoa, jos haluat lähettää maksun jollekulle.

Voimme vaatia sinua varmentamaan maksutoimeksiantosi (eli antamaan meille tiedot, joita tarvitsemme varmistaaksemme, että olet tehnyt toimeksiannon itse, kuten syöttämään oikeat kirjautumistietosi, joihin voi kuulua sähköpostiosoite ja salasana) ja muuten kirjautumaan onnistuneesti PayPal-tilillesi tehdäksesi meille maksutoimeksiannon.

Voimme antaa sinun valita tiettyjä vastaanottajia nopeamman maksukokemuksen mahdollistamiseksi, mikä tekee heistä "luotettuja edunsaajia" kyseisille vastaanottajille tehtävien tulevien maksujen suhteen. Näitä maksuja varten emme yleensä pyydä sinua kirjautumaan sisään (salasanalla, PIN-koodilla tai vastaavalla), kun maksut tehdään. Voit tarkastella ja muokata luotettujen edunsaajiesi luetteloa PayPal-tililläsi milloin tahansa.

Maksutoimeksiannon peruuttaminen

Kun olet tehnyt meille maksutoimeksiannon, et voi enää peruuttaa sitä, paitsi jos kyseessä on laskutussopimuksen mukainen maksutoimeksianto (lisätietoja jäljempänä).

Kuinka kauan maksussa kestää?

Maksu toiselle käyttäjälle lähtee tililtäsi arkipäivän kuluessa sen jälkeen, kun olemme vastaanottaneet täydellisen maksutoimeksiantosi.

Maksu lähtee tililtäsi kahden arkipäivän kuluessa, jos saamme täydellisen maksutoimeksiantosi

 • päivänä, joka ei ole arkipäivä
 • arkipäivänä klo 17.00 jälkeen Suomen aikaa.

Voimme sallia, että pyydät meitä suorittamaan maksusi tiettynä myöhempänä päivänä, jolloin maksu lähtee tililtäsi kyseisenä päivänä.

Muut tähän käyttäjäsopimukseen sisältyvät määräykset saattavat aiheuttaa edellä mainittujen aikavälien pidentämisen.

Missä tapauksissa voimme kieltäytyä maksun suorittamisesta?

Saatamme pitää maksutoimeksiantoasi epätäydellisenä ja kieltäytyä maksusi suorittamisesta, jos

 • PayPal-saldossasi ei ole riittävästi rahaa
 • meillä on syytä uskoa, että linkitetyillä maksutavoillasi ei ole riittävästi rahaa kattamaan maksusi suorittamiseen tarvittavat rahat
 • et toimita meille kaikkia pakollisia tietoja, joita maksutoimeksiantojesi hankkimiseen käyttämissämme maksu- tai kassaprosesseissa pyydetään (esimerkiksi mahdollisesti pyytämämme tiedot vastaanottajasta eivät ole riittävät tai maksutoimeksiantoasi ei ole varmennettu)
 • maksu ylittää rahankäyttörajan, josta kerromme yrittäessäsi suorittaa maksua
 • meillä on syytä uskoa, että tiliisi liittyen on tapahtunut rajoitettua toimintaa tai että olet muuten rikkonut tätä käyttäjäsopimusta.

Jos vastaanottaja ei ota maksua vastaan

Jos annamme sinun lähettää maksun henkilölle, jolla ei ole PayPal-tiliä, vastaanottaja voi nostaa rahat avaamalla PayPal-tilin.

Jos vastaanottajalla on jo PayPal-tili, hän voi kieltäytyä ottamasta rahoja vastaan.

Jos vastaanottaja kieltäytyy ottamasta rahoja vastaan tai ei avaa PayPal-tiliä ja nosta rahoja 30 päivän kuluessa niiden lähetyspäivämäärästä, rahat (mukaan lukien sinulta mahdollisesti veloitetut palkkiot) palautetaan PayPal-tilillesi. Katso Maksunpalautukset tilillesi ‑osiosta, mitä PayPal-tilillesi tulevasta maksunpalautuksesta voi seurata.

Rahankäyttörajat

Voimme harkintamme mukaan asettaa rajoja niiden maksujen summille ja arvoille, joita voit tehdä. Tämä koskee myös ostoja varten lähettämääsi rahaa. Voit tarkastella mahdollisia käyttörajoja kirjautumalla PayPal-tilillesi. Rahankäyttörajasi kasvattamiseksi sinun on suoritettava vaiheet, joista ilmoitamme tai jotka julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilisi yhteenvedossa).

Tililtäsi lähtevien automaattisten veloitusten määrittäminen

Viivästetyt maksut myyjille

Kun maksat tietyille myyjille tai maksat tiettyjä ostoja (esimerkiksi ostoja, jotka on toimitettava sinulle tai joita myyjä voi päivittää ja viimeistellä), toimitat

 • myyjälle valtuutuksen kerätä maksusi myöhemmin
 • meille toimeksiannon maksaa kyseiselle myyjälle automaattisesti, kun myyjä pyytää maksua.

Valtuutuksesi on tyypillisesti voimassa enintään 30 päivää, mutta se voi olla voimassa pidempäänkin. Jos sinulla on saldoa, saatamme asettaa maksusumman odottamaan, kunnes myyjä lunastaa maksun. Jos maksusi edellyttää, että suoritamme valuuttamuunnoksen, tapahtuman muuntokurssi määritetään ja sitä sovelletaan (Valuuttamuunnos-osiossa kuvatulla tavalla) maksun käsittelyhetkellä.

Valtuutuksesi myötä myyjä voi päivittää maksusummaa ennen maksun keräämistä (jotta otetaan huomioon kaikki ostoa koskevat muutokset, josta olet saattanut sopia myyjän kanssa, kuten muut verot, toimitus- tai postituskulut tai alennukset). PayPal ei ole velvollinen tarkistamaan mitään muutoksia missään vaiheessa (mukaan lukien maksun siirtohetkellä). Saatamme siirtää minkä tahansa summan valtuutuksesi perusteella ja saatuamme myyjältä toimeksiannon maksun lopullisesta summasta.

Laskutussopimusmaksut

Voit käyttää laskutussopimusta hallitaksesi maksuja, jotka maksetaan samalle vastaanottajalle (samoille vastaanottajille) jatkuvasti ja automaattisesti. Kun teet laskutussopimuksen,

 1. valtuutat nimetyn vastaanottajan (nimetyt vastaanottajat) keräämään maksuja tililtäsi vastaanottajan määrittämän mukaan (tämä voi koskea maksuja summista, jotka olet vastaanottajalle velkaa tavaroiden tai palvelujen ostamisesta vastaanottajan kanssa tekemäsi erillisen sopimuksen nojalla)
 2. annat PayPalille toimeksiannon maksaa nimetyille vastaanottajille (tai muille nimettyjen vastaanottajien osoittamille vastaanottajille), kun nimetyt vastaanottajat pyytävät PayPalia suorittamaan maksun.

Tämä tekee vastaanottajasta kaikkien kyseiselle vastaanottajalle suoritettavien maksujesi "luotetun edunsaajan", joten emme yleensä pyydä sinua kirjautumaan sisään (salasanalla, PIN-koodilla tai vastaavalla) voidaksesi hyväksyä nämä myöhemmät maksut, kun ne tehdään.

Laskutussopimuksen perusteella tehtävien maksujen summat voivat vaihdella, ja maksuja voidaan suorittaa eri aikoina. Olemme vain maksupalvelun tarjoaja, joten emme voi tietää (etkä voi odottaa meidän tietävän), mitä olet tai et ole sopinut vastaanottajan kanssa tai miksi vastaanottaja päätti kerätä maksun. Emme ole velvollisia varmistamaan tai vahvistamaan summaa, jonka vastaanottaja esittää meille laskutussopimukseen perustuvien maksujen käsittelyä varten.

Käytämme useita nimiä maksuille, joita voi hallita laskutussopimuksella. Niitä ovat automaattiset maksut, tilausmaksut, toistuvat maksut, mallitapahtumat, ennakkoon valtuutetut siirrot ja ennakkoon hyväksytyt maksut.

Voit peruuttaa laskutussopimuksesi milloin tahansa tilisi käyttöliittymässä tai ottamalla meihin yhteyttä. Jos kyseisen laskutussopimuksen mukainen maksu on määrä maksaa ennen seuraavan arkipäivän loppua sen jälkeen, kun olet käskenyt meidän peruuttaa sen, voimme peruuttaa laskutussopimuksen kyseisen maksun suorittamisen jälkeen. Jos peruutat laskutussopimuksen, saatat edelleen olla vastaanottajalle velkaa tuotteista tai palveluista, jotka olet vastaanottanut, mutta joita et ole maksanut.

Jos katsomme valuuttamuunnoksen olevan tarpeen laskutussopimuksen mukaisen maksun suorittamiseksi ja suoritamme muunnoksen, käytämme maksun käsittelyhetkellä voimassa olevaa tapahtuman muuntokurssia. Tapahtuman muuntokurssi voi vaihdella maksutapahtumakohtaisesti.

Maksunpalautukset tilillesi

Maksunpalautusten mahdolliset toteutumistavat

Saatamme sallia maksusi vastaanottajalle, että tämä

 • kieltäytyy hyväksymästä maksua
 • päättää hyväksyä maksun ja käyttää myöhemmin palveluamme lähettääkseen sinulle maksunpalautuksen joko koko maksusummasta tai sen osasta.

Palautamme kaikkien hylättyjen maksujen summat tai maksunpalautukset saldoosi. Palautamme lunastamattoman maksun summan saldoosi 30 päivän kuluessa päivästä, jolloin käynnistit maksun. Jos sinulle palautetaan mikä tahansa summa mistä tahansa maksusta jollain edellä mainituista tavoista, voimme muuntaa palautetun summan puolestasi joko

 • alkuperäiseen maksuun käyttämäsi saldon valuuttaan (ennen valuuttamuunnoksia vastaanottajan vastaanottamaan valuuttaan)
 • tilisi avausvaluuttaan
 • Yhdysvaltain dollareiksi (avaamalla puolestasi kyseisessä valuutassa olevan saldon, jos sinulla ei jo ole dollarisaldoa).

Jos lähettämääsi alkuperäiseen maksuun sisältyi valuuttamuunnos, muunnamme palautetun summan vastaanottajan vastaanottamasta valuutasta seuraavasti:

 • Jos summa palautetaan yhden päivän kuluessa alkuperäisestä maksusta, käytämme alkuperäisen maksun päivänä voimassa ollutta tapahtuman muuntokurssia, joten saat alkuperäisen summan alkuperäisessä valuutassa, josta teit muunnoksen alkuperäistä maksua varten.
 • Jos summa palautetaan yhden päivän kuluttua alkuperäisestä maksusta, hyväksyt, että käytämme palautettavan summan muuntamishetkellä voimassa olevaa tapahtuman muuntokurssia.

Tapahtuman muuntokurssia voidaan soveltaa välittömästi ja ilman erillistä ilmoitusta.

Saatamme myös automaattisesti nostaa palautetun summan saldostasi ja siirtää rahat takaisin alkuperäiseen maksuun käyttämällesi maksutavalle. Myös nostoihin voi sisältyä valuuttamuunnos – katso Rahan nostaminen ‑osio edellä.

Maksunpalautusten vastaanottamiseen liittyvät riskit

Palautettu summa voi olla arvoltaan pienempi kuin alkuperäisen maksusi summa. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Vastaanottaja lähettää sinulle maksunpalautuksen, jonka arvo on pienempi kuin alkuperäisen maksusi summa. Koska olemme vain maksupalvelun tarjoaja, emme voi tietää, mihin olet oikeutettu maksunpalautuksena alkuperäisen maksun vastaanottajalta tai miksi vastaanottaja lähetti maksunpalautuksen tietyn suuruisena.
 • Tapahtuman muuntokurssi on muuttunut.

PayPal ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat vastaanottajan päätöksestä hylätä tai palauttaa maksusi, paitsi silloin, kun vastaanottajan lähettämä maksunpalautus koskee maksua, jonka PayPal on suorittanut virheellisesti.

Emme ole sinulle vastuussa alkuperäisen maksusi arvon ja saadun maksunpalautuksen arvon välisestä erosta, paitsi jos maksunpalautus on virheellinen maksu (katso osio Ongelmien ratkaiseminen).

Maksun rahoittaminen

Ensisijaisen maksutavan valitseminen

Voit valita ensisijaisen maksutavan, kun olet kirjautuneena tilillesi. Jollei tästä käyttäjäsopimuksesta muuta johdu, ensisijaista maksutapaa käytetään oletusmaksutapana tililtäsi lähettämillesi maksuille.

Voit määrittää erillisiä ensisijaisia maksutapoja joitain laskutussopimuksen mukaisia maksuja varten.

Erityiset rahoitusjärjestelyt

Joitain maksuja voidaan rahoittaa PayPal-tiliisi linkitetyillä erityisillä rahoitusjärjestelyillä, kuten kauppias-/tapahtumakohtaisella saldolla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarahoitusjärjestelyillä. Kyseisten erityisten rahoitusjärjestelyjen käyttöön ja ensisijaisuuteen sovelletaan sinun ja PayPalin välisiä lisäehtoja. Tilisi yhteenvedossa voi näkyä erityisissä rahoitusjärjestelyissäsi käytettävissä oleva teoreettinen summa, jota voi käyttää kelpoisten maksujen rahoittamiseen milloin tahansa. Kyseinen summa ei ole sähköistä rahaa, sitä ei katsota osaksi PayPal-saldoasi eikä sitä voi lunastaa käteisenä – se tarkoittaa vain sellaisen sähköisen rahan määrää, jonka tarjoudumme myöntämään ja maksamaan tilillesi kelpoisen maksun hetkellä (ja vain välittömästi maksun rahoittamiseksi) kyseistä erityistä rahoitusjärjestelyä koskevien lisäehtojen mukaisesti (ja vain kyseisissä ehdoissa määrätyksi ajaksi). Jos erityisellä rahoitusjärjestelyllä rahoitettu maksu peruutetaan myöhemmin jostakin syystä, pidätämme summan, joka vastaa erityisellä rahoitusjärjestelyllä rahoitettua osuutta kyseisestä maksusta, ja (edellyttäen, että erityinen rahoitusjärjestely ei ole jo päättynyt) palautamme erityisen rahoitusjärjestelyn voimaan.

Tililtä lähetettävien maksujen rahoittaminen

Hankimme tililtäsi lähettämääsi maksua varten sähköistä rahaa seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä siinä määrin kuin ne ovat käytettävissä:

 1. erityiset rahoitusjärjestelyt (jos käytettävissä kyseiseen tapahtumaan)
 2. ensisijainen maksutapa (jos valittu ja käytettävissä)
 3. olemassa oleva PayPal-saldo
 4. pankkitili (pikasiirto pankin valtuutuksella)
 5. PayPal Credit (jos käytettävissä)
 6. PayPal-pankkikortti (jos käytettävissä)
 7. PayPal-luottokortti (jos käytettävissä)
 8. pankkikortti
 9. luottokortti
 10. pankkitili (e-sekki).

PayPal-ostajien turva

Kun ostat jotain myyjältä, joka hyväksyy PayPalin maksutapana, saatat olla kelpoinen maksunpalautukseen PayPal-ostajien turvan perusteella. Soveltuvissa tapauksissa PayPal-ostajien turva ‑ohjelma oikeuttaa sinut saamaan korvauksen tuotteen täydestä ostohinnasta sekä mahdollisesti maksamistasi alkuperäisistä toimituskuluista. PayPal määrittää oman harkintansa mukaisesti, onko riitautuksesi kelpoinen PayPal-ostajien turvaan. PayPalin alkuperäinen päätös katsotaan lopulliseksi, mutta saatat pystyä hakemaan siihen muutosta PayPalilta, jos sinulla on uusia tai vakuuttavia tietoja, jotka eivät olleet saatavilla alkuperäisen päätöksen tekohetkellä, tai jos uskot, että päätöksentekomenettelyssä on tapahtunut virhe.

TÄRKEÄÄ: Saatat joutua palauttamaan tuotteen myyjälle tai muulle määrittämällemme osapuolelle osana riitautuksesi ratkaisua. PayPal-ostajien turva ei oikeuta sinua saamaan korvausta palautuslähetyksen kustannuksista, joita sinulle voi aiheutua.

PayPal-ostajien turvaa saatetaan soveltaa seuraavien tapahtumaan liittyvien erityisongelmien yhteydessä:

 • et saanut tuotettasi myyjältä (kutsutaan "tuotetta ei vastaanotettu" ‑riitautukseksi) tai
 • sait tuotteen, mutta kyseessä ei ole tilaamasi tuote (kutsutaan "poikkeaa huomattavasti kuvatusta" ‑riitautukseksi).

Jos uskot, että et ole valtuuttanut PayPal-tilisi kautta tehtyä tapahtumaa, riitautuksen tyyppi poikkeaa PayPal-ostajien turvasta ja kuvataan kohdassa Ongelmien ratkaiseminen.

QR-kooditapahtumat

QR-kooditapahtumat

Jos ostat myyjältä jotain henkilökohtaisesti käyttämällä tavaroita ja palveluja varten tarkoitettua PayPalin QR-koodia, tapahtumasi saattaa olla kelpoinen PayPal-ostajien turvaan.

Tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautukset

Riitautukseesi ei sovelleta PayPal-ostajien turvan mukaista maksunpalautusta tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautuksen osalta, jos

 • noudat tuotteen henkilökohtaisesti tai järjestät sen noudon puolestasi, mukaan lukien PayPalin käyttäminen myyjän vähittäismyyntipisteessä lukuun ottamatta henkilökohtaisia PayPalin QR-koodilla suoritettavia tavara- ja palvelutapahtumia, tai
 • myyjä on toimittanut toimitustodistuksen.

Jos myyjä esittää todisteet tuotteiden toimittamisesta osoitteeseesi, PayPal voi ratkaista tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautuksen myyjän eduksi, vaikka väittäisit, ettet ole saanut tuotteita.

Poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautukset

Tuotteen voidaan katsoa poikkeavan huomattavasti kuvatusta seuraavissa tilanteissa:

 • Tuote poikkeaa olennaisesti myyjän kuvauksesta.
 • Olet saanut täysin eri tuotteen.
 • Tuotteen kunto ei vastaa kuvausta. Tuotetta kuvattiin esimerkiksi sanalla "uusi", mutta se on käytetty.
 • Tuotetta mainostettiin aitona, mutta se ei ole aito (ts. väärennös).
 • Tuotteesta puuttuu olennaisia osia tai ominaisuuksia, eikä tästä ilmoitettu tuotteen kuvauksessa, kun ostit sen.
 • Ostit tietyn määrän tuotteita, mutta et saanut niitä kaikkia.
 • Tuote on vaurioitunut toimituksen aikana.
 • Tuote on käyttökelvoton siinä kunnossa, missä se vastaanotettiin, eikä sen kerrottu olevan sellainen.

Tuotteen ei välttämättä katsota poikkeavan huomattavasti kuvatusta seuraavissa tilanteissa:

 • Myyjä kuvaili tuotteessa olevan puutteen asianmukaisesti tuotteen kuvauksessa.
 • Tuotteen kuvaus oli asianmukainen, mutta et halunnutkaan tuotetta sen saatuasi.
 • Tuotteen kuvaus oli asianmukainen, mutta tuote ei vastannut odotuksiasi.
 • Tuotteessa on pieniä naarmuja, ja sen kuvattiin olevan "käytetty".

Kelpaamattomat tuotteet ja tapahtumat

Seuraavat tuotteet tai tapahtumat eivät ole kelpoisia PayPal-ostajien turvaan:

 • kiinteistöt, mukaan lukien asunto-omaisuus
 • ajoneuvot, mukaan lukien muun muassa moottoriajoneuvot, moottoripyörät, vapaa-ajan ajoneuvot, ilma-alukset ja veneet, lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyöriä ja pyörillä varustettuja leijulautoja
 • yritykset (ostettaessa yritys tai sijoitettaessa yritykseen)
 • valmistuksessa käytettävät tuotantokoneet
 • käteiseen verrattavat maksut, mukaan lukien tallennettua arvoa sisältävät tuotteet, kuten lahjakortit ja prepaid-kortit
 • maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä)
 • kaikenlaiset rahoitustuotteet ja sijoitukset
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai muu toiminta, johon sisältyy osallistumismaksu ja palkinto
 • lahjoitukset, mukaan lukien maksut joukkorahoitusalustoilla sekä joukkolainoitusalustoilla
 • maksut valtiolliselle elimelle (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä) tai kolmansille osapuolille, jotka toimivat valtiollisten elinten tai valtion virastojen puolesta
 • maksut, jotka on lähetetty PayPalia käyttämällä johonkin laskujen maksupalveluun
 • poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautusten yhteydessä kokonaan tai osittain tilaustyönä valmistetut tuotteet
 • tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautusten osalta fyysiset, aineelliset hyödykkeet, jotka noudat henkilökohtaisesti tai joiden noudon järjestät puolestasi. Tähän sisältyvät vähittäismyyntipisteestä ostetut tuotteet, paitsi jos maksoit tapahtumasta henkilökohtaisesti tavaroille ja palveluille tarkoitettua PayPalin QR-koodia käyttämällä
 • kaikki, mikä on kielletty PayPalin käyttösäännöissä
 • \t
 • maksut, jotka on tehty PayPal-joukkomaksuja käyttämällä
 • henkilökohtaiset maksut, kuten PayPalin perhe ja ystävät ‑toimintoa käyttämällä lähetetyt maksut
 • maksut, joita et ole lähettänyt PayPal-tilisi avulla
 • jälleenmyyntiin tarkoitetut tuotteet, mukaan lukien yksittäisiä tuotteita koskevat tapahtumat tai useita tuotteita käsittävät tapahtumat.

Tapahtuman kelpoisuus PayPal-ostajien turvaan

Ollaksesi kelpoinen PayPal-ostajien turvaan sinun on täytettävä kaikki seuraavat edellytykset:

 • PayPal-tilisi on luottokelpoinen.
 • Olet maksanut kelpoisesta tuotteesta PayPal-tililtäsi.
 • Olet yrittänyt ottaa yhteyttä myyjään ongelman ratkaisemiseksi suoraan tämän kanssa, ennen kuin teet riitautuksen PayPal-ostajien turvan perusteella Ratkaisukeskuksen kautta.
 • Olet vastannut PayPalin asiakirjoja ja muita tietoja koskevaan pyyntöön pyydetyn ajan kuluessa.
 • Olet tehnyt valituksen Ratkaisukeskuksessa 180 päivän kuluessa maksun lähetyksestä ja sen jälkeen noudattanut verkossa toimivaa valituksenratkaisuprosessiamme.
 • Et ole saanut palautusta tai sopinut vaihtoehtoisesta ostoosi liittyvästä ratkaisusta muuta kautta.

Verkossa toimiva valituksenratkaisuprosessimme

Jos et pysty ratkaisemaan tapahtumaan liittyvää ongelmaa suoraan myyjän kanssa, sinun on noudatettava verkossa toimivaa valituksenratkaisuprosessiamme Ratkaisukeskuksen kautta, jotta voit tehdä riitautuksen PayPal-ostajien turvan perusteella. Voit tehdä riitautuksen (vaihe 2 alla) myös soittamalla meille ja keskustelemalla edustajan kanssa. Alla on kuvattu vaiheet, jotka sinun on suoritettava. Jos et suorita seuraavia vaiheita, riitautuksesi voidaan evätä:

Vaihe 1: Tee valitus 180 päivän kuluessa päivästä, jolloin suoritit maksun. Tämän jälkeen saatat pystyä aloittamaan suoraan myyjän kanssa keskustelun, joka koskee tapahtumaan liittyvää ongelmaasi ja voi auttaa valituksen ratkaisussa. Jos et pysty ratkaisemaan valitusta suoraan myyjän kanssa, siirry vaiheeseen 2. Asetamme kaikki tapahtumaan liittyvät rahat pitoon myyjän PayPal-tilille, kunnes valitus on ratkaistu tai suljettu.

Vaihe 2: Eskaloi valitus riitautukseksi korvausta varten 20 päivän kuluessa valituksen tekemisestä, jos sinä ja myyjä ette pääse sopimukseen, muuten suljemme valituksen automaattisesti. Voit eskaloida valituksen riitautukseksi korvausta varten Ratkaisukeskuksen kautta. Myös myyjä tai PayPal voi eskaloida valituksen riitautukseksi tässä vaiheessa. Jos olet tekemässä tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautusta, PayPal saattaa pyytää sinua odottamaan vähintään seitsemän (7) päivää valituksentekopäivästä ennen valituksen eskalointia.

Vaihe 3: Vastaa PayPalin asiakirjoja tai muita tietoja koskeviin pyyntöihin sen jälkeen, kun sinä olet tai myyjä tai PayPal on eskaloinut valituksesi riitautukseksi korvausta varten. PayPal voi vaatia sinua toimittamaan kuitteja, kolmansien osapuolten arviointeja, poliisiraportteja tai muita PayPalin määrittämiä asiakirjoja. Sinun on vastattava näihin pyyntöihin ajoissa sen mukaan, mitä kanssasi käymässämme kirjeenvaihdossa pyydetään.

Vaihe 4: Noudata PayPalin toimituspyyntöjä ajoissa, jos olet tekemässä poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautusta. PayPal saattaa vaatia sinua toimittamaan tuotteen omalla kustannuksellasi takaisin myyjälle, PayPalille tai kolmannelle osapuolelle (jonka PayPal määrittää) sekä toimittamaan toimitustodistuksen.

Vaihe 5: PayPal tekee lopullisen päätöksen (mukaan lukien valituksen tai riitautuksen automaattinen sulkeminen) oman harkintansa mukaisesti seuraavien perusteella: edellä määritetyt kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mahdolliset verkossa toimivan valituksenratkaisuprosessin aikana annetut lisätiedot tai muut tiedot, jotka PayPal katsoo kyseisissä olosuhteissa merkityksellisiksi ja asianmukaisiksi.

Valituksen kohteena PayPal tai kortin myöntäjä

Jos olet käyttänyt pankki- tai luottokorttia tapahtuman maksutapana PayPal-tilisi kautta ja olet tyytymätön tapahtumaan, sinulla voi olla oikeus tehdä tapahtumasta valitus korttisi myöntäjälle. Sovellettavat korttia koskevat takaisinveloitusoikeudet voivat olla laajempia kuin PayPal-ostajien turvan nojalla käytettävissäsi olevat oikeudet. Jos esimerkiksi teet tapahtumasta valituksen korttisi myöntäjälle, voit pystyä saamaan takaisin epätyydyttävistä tuotteista maksamiasi summia, vaikka ne eivät olisi oikeutettuja turvaan PayPalille tehdyn poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautuksen yhteydessä.

Sinun on valittava, teetkö valituksen PayPalille PayPal-ostajien turvan nojalla vai teetkö valituksen korttisi myöntäjälle. Et voi tehdä kumpaakin samanaikaisesti tai hakea korvausta kaksinkertaisena. Jos teet valituksen tai riitautuksen PayPalille ja lisäksi valituksen samasta tapahtumasta korttisi myöntäjälle, suljemme meille tekemäsi valituksen tai riitautuksen. Tämä ei vaikuta valitusprosessiin korttisi myöntäjän kanssa. Jos teet valituksen korttisi myöntäjälle, et voi myöskään myöhemmin tehdä valitusta tai riitautusta PayPalille.

Jos päätät tehdä tapahtumasta valituksen PayPalille ja ratkaisemme asian sinua vastaan, voit pyrkiä tekemään tapahtumasta myöhemmin valituksen korttisi myöntäjälle. Jos PayPal ei tee riitautuksestasi lopullista päätöstä ennen kuin korttisi myöntäjän valituksen tekemiselle antama määräaika on umpeutunut, ja viivästyksemme takia saat palautusta vähemmän kuin koko summan, johon sinulla olisi ollut oikeus kortin myöntäjältä, hyvitämme sinulle jäljellä olevan vahingon (vähennettynä summalla, jonka olet jo saanut myyjältä tai korttisi myöntäjältä).

Ennen kuin otat yhteyttä korttisi myöntäjään tai teet valituksen PayPalille, sinun tulisi ottaa yhteyttä myyjään ja yrittää ratkaista ongelma myyjän palautuskäytännön mukaisesti.

PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Maksujen vastaanottaminen

Maksujen vastaanottamista koskevat yleiset säännökset

PayPal voi antaa kenen tahansa (olipa hänellä tili tai ei) suorittaa maksutoimeksiannon, josta seuraa sähköisen rahan myöntäminen tai siirto tilillesi.

Jos integroit (tai olet jo integroinut) verkkokassaasi tai ‑alustaasi toiminnon, jonka tarkoituksena on antaa PayPal-tilittömälle maksajalle mahdollisuus lähettää maksu PayPal-tilillesi, hyväksyt kaikki kyseisen toiminnon lisäkäyttöehdot, jotka PayPal asettaa saatavillesi kaikilla PayPalin tai Braintreen verkkosivuston tai ‑alustan sivuilla (mukaan lukien kaikki kehittäjille tarkoitetut sivut sekä Lakiasiat-sivumme). Kyseisiin lisäehtoihin sisältyy PayPalin vaihtoehtoisia maksutapoja koskeva sopimus.

Maksun vastaanottaminen tilillesi ei tarkoita käsiteltyjen rahojen vastaanottamista. Ilmoitus siitä, että sinulle on lähetetty maksu, ei tarkoita sähköisen rahan vastaanottamista tilillesi, ellet ole hyväksynyt maksua.

Voimme sallia sinun vastaanottaa maksuja missä tahansa palvelumme tukemassa valuutassa aika ajoin.

Jos sinä (PayPalin sijaan) tarjoat maksajalle myyntipisteessä valuuttamuunnosta summasta, jonka vastaanotat PayPalin kautta, sinun on ilmoitettava ostajalle valuutan muuntokurssi ja mahdolliset maksutapahtumaan sovellettavat veloitukset. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut tälle valuutan muuntokurssista ja veloituksista. Tunnustat voivasi syyllistyä rikokseen, jos et ilmoita valuutan muuntokurssia ja veloituksia ostajalle.

Mihin tahansa sinulle lähetettyyn maksuun voi kohdistua peruutus, maksun tarkistus, rajoitus, varanto tai pito tässä käyttäjäsopimuksessa sallitulla tavalla.

Vastaanottorajat

Voimme harkintamme mukaan asettaa rajoja niiden maksujen summille ja arvoille, joita voit vastaanottaa. Tämä koskee myös ostoista vastaanottamaasi rahaa. Vastaanottorajasi kasvattamiseksi sinun on suoritettava vaiheet, joista ilmoitamme tai jotka julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilisi yhteenvedossa).

Uusi kassaratkaisu

Uusi kassaratkaisumme koostuu seuraavista:

 • verkossa toimivalle kassallesi/alustallesi tarkoitettu erityinen kassatoiminnallisuuskokonaisuus, jonka ansiosta ostaja, jolla on tili tai ei ole tiliä, voi lähettää maksun tilillesi
 • toimintaa tukeva petostyökalumme.

Voimme tarjota sinulle uuden kassaratkaisun kokonaisuudessaan, minkä tahansa osan siitä tai minkä tahansa yhdistelmän sen osista. Jos tarjoamme sinulle uuden kassaratkaisun ja päätät käyttää sitä, hyväksyt tämän käyttäjäsopimuksen lisäksi seuraavat mainittuihin ominaisuuksiin liittyvät lisäehdot:

Uuden kassaratkaisun käyttöä koskevia palkkioita sovelletaan.

Lisämaksuja koskevat säännöt

PayPal ei kannusta lisämaksujen käyttöön, koska kyseinen kaupallinen käytäntö voi rangaista kuluttajaa ja aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta, kitkaa ja kaupasta luopumista kassalla.

Saat veloittaa palvelujemme käytöstä lisämaksuja vain itseesi sovellettavan lainsäädännön mukaan, eivätkä lisämaksut saa ylittää muiden maksutapojen käytöstä perimiäsi lisämaksuja.

Jos veloitat ostajalta lisämaksun, sinun (ei PayPalin) on ilmoitettava ostajalle pyydetystä maksusta. Emme ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut tälle mahdollisista lisämaksuista. Tunnustat voivasi syyllistyä rikokseen, jos veloitat lisämaksun ja/tai et ilmoita lisämaksusta ostajalle.

PayPalin esittäminen

Sinun on kohdeltava PayPalia maksutapana tai merkkinä vähintään yhtäläisesti muiden myyntipisteissäsi, kuten verkkosivustoilla tai mobiilisovelluksissa, tarjottavien maksutapojen kanssa. Tähän sisältyy vähintään samanarvoinen tai olennaisilta osiltaan vastaava

 • logon sijoitus
 • sijainti missä tahansa myyntipisteessä
 • kohtelu maksuprosessin, ehtojen, rajoitusten tai palkkioiden suhteen, kussakin tapauksessa verrattuna muihin merkkeihin ja maksutapoihin myyntipisteissäsi.

Et saa yleisessä tai asiakasviestinnässäsi luonnehtia PayPal-palvelua maksutapana virheellisesti tai osoittaa suosivasi muita maksutapoja PayPal-palvelun sijaan.

Verojen ja tietojen ilmoittaminen

On sinun velvollisuutesi määrittää, mitä veroja maksamiisi tai vastaanottamiisi maksuihin sovelletaan, jos sovelletaan. Lisäksi on yksin sinun vastuullasi määrätä, kerätä, ilmoittaa ja maksaa oikeat verot asianomaiselle viranomaiselle. Ei ole meidän vastuullamme määrittää, sovelletaanko tapahtumaasi veroja, eikä laskea, kerätä, ilmoittaa tai maksaa mihinkään tapahtumiin liittyviä veroja. PayPal on maksupalveluntarjoaja, joten sen palveluihin ei sovelleta EU:ssa arvonlisäveroa.

Maksunpalautus- ja tietosuojakäytäntösi

Sinun on julkaistava maksunpalautus- ja palautuskäytäntö sekä tietosuojakäytäntö.

Myymälässä suoritettavat maksut ja QR-kooditapahtumat

Jos hyväksyt PayPal-maksut fyysisessä myymälässä, sinun on ilmoitettava asiakkaalle tapahtuman kokonaissumma ennen tapahtuman suorittamista. Saat veloittaa asiakkaasi tililtä ainoastaan hänen valtuuttamansa tapahtumat. Asiakkaille on myös annettava pyydettäessä fyysinen kuitti. Sitoudut siihen, että kaikissa suorittamissasi tapahtumissa on täsmällinen ja oikeasisältöinen kuvaus ostettavista tavaroista ja palveluista.

Jos käytät QR-koodia maksujen vastaanottamiseen fyysisessä myymälässä, sinun on käytettävä tavara- ja palvelutapahtumiin tarkoitettua QR-koodia. Lisäksi et saa käyttää henkilökohtaisiin tapahtumiin tarkoitettuja QR-koodeja maksujen vastaanottamiseen verkossa toteutettavissa tavara- ja palvelutapahtumissa. Mahdollisten QR-kooditapahtumiin liittyvien ostajan riitautusten yhteydessä sinua voidaan vaatia toimittamaan PayPalille vaihtoehtoiset todisteet toimituksesta tai vastaavat tapahtumaan liittyvät lisäasiakirjat tai ‑tiedot.

Markkinapaikan myyjät

Jos toimit myyjänä PayPalia tarjoavalla markkinapaikalla tai kolmannen osapuolen sovelluksessa, sinun on noudatettava sääntöjä, joita sovelletaan kyseisen markkinapaikan tai kolmannen osapuolen sovelluksen ostajien turvaa koskevaan ohjelmaan, kyseisen alustan kautta suorittamasi myynnin osalta. Tällaiset suojaukset saattavat edellyttää sinulta tiettyjä toimenpiteitä ja vaikuttaa riitautusten käsittelyyn.

Voimme sallia sinun valtuuttaa tietyt markkinapaikat käyttämään tiliäsi sellaisten summien maksamiseen, jotka olet markkinapaikalle tai ostajalle (tapauksen mukaan) velkaa riitautuksen seurauksena, markkinapaikan ratkaisumenettelyn ehtojen mukaisesti. Kutsumme tällaisia summia veloiksi markkinapaikalle. Jos annat tällaisen valtuutuksen ja markkinapaikka ilmoittaa meille riitautuksesta, annat PayPalille toimeksiannon käsitellä kaikki kyseiseen riitautukseen liittyvät velka markkinapaikalle ‑maksut PayPal-tililtäsi markkinapaikalle tai ostajalle (tapauksen mukaan) markkinapaikan meille antamien ohjeiden mukaisesti. Saatamme pitää mihin tahansa velka markkinapaikalle ‑maksuun liittyvää toimeksiantoasi peruttuna, jos katsomme, että riitautus olisi ratkaistu hyväksesi, jos se olisi tehty meille. Voit myös perua kyseisen toimeksiannon ottamalla meihin yhteyttä. Kaikki suoraan markkinapaikalle tehdyt riitautukset käsitellään vain markkinapaikan omien käytäntöjen mukaan. PayPal-myyjien turvan ehdot eivät suojaa sinua ostajien suoraan markkinapaikalle tekemien riitautusten yhteydessä.

Laskutussopimusmaksujen hyväksyminen

Jos sallimme sinun ottaa maksajalta maksuja vastaan laskutussopimuksen perusteella, kun esität meille kyseisen laskutussopimuksen mukaisen maksupyynnön, sinä

 • takaat meille, että esittämistäsi summista on sovittu maksajan kanssa, jonka tililtä summat vähennetään (mukaan lukien muutokset kyseisiin summiin), että kyseinen maksaja on ne hyväksynyt ja että ilmoitat vähennyksestä maksajalle etukäteen
 • hyväksyt, että ilmoitat perittävän summan maksajalle vähintään neljä (4) viikkoa etukäteen, mikäli summa on kasvanut siten, että maksaja ei olisi voinut kohtuudella odottaa maksavansa tällaista summaa ottaen huomioon maksajan aikaisemmat kulutustottumukset ja maksun olosuhteet, ja että olet meille vastuussa kyseisen maksun mahdollisista palautuksista tämän käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti.

PayPal-joukkomaksut

Voit käyttää PayPal-joukkomaksupalveluja lähettääksesi joukkomaksuja useille vastaanottajille yhdessä erässä. Ne voivat olla esimerkiksi palkkioita, hyvityksiä, palkintoja, kannustimia ja joukkoyritysmaksuja. Jotta voisit käyttää palvelua, sinun on täytettävä seuraavat edellytykset:

 • sinulla on oltava luottokelpoinen PayPal-yritystili ilman nostorajoja
 • sinun on täytynyt hakea PayPalilta oikeutta käyttää näitä palveluja ja saada se.

PayPal-joukkomaksujen palkkiot löytyvät PayPal-joukkomaksupalkkioita koskevasta taulukosta.

Jos joukkomaksun aiotulla vastaanottajalla ei ole PayPal-tiliä, hän voi lunastaa joukkomaksun avaamalla sellaisen. Kaikki joukkomaksut, joita aiottu vastaanottaja ei ole lunastanut 30 päivän kuluessa, palautetaan sinulle. Emme ole vastuussa summista, jotka on lähetetty erehdyksessä PayPal-joukkomaksujen kautta, eikä meillä ole velvollisuutta peruuttaa joukkomaksuja.

PayPal-joukkomaksut on kehitetty asiakkaille, joilla on useita maksuja tai joukkomaksuja koskevia ja toistuvia maksutarpeita. Jos haluat maksaa yksittäisiä maksuja, käytä kyseiseen tarkoitukseen tarkoitettuja PayPal-palveluja. PayPal-joukkomaksuja ei saa käyttää palkkakuluihin, tuotteiden myyntiin, rahan lähettämiseen perheelle ja ystäville, kauppiaalle maksamiseen ostosta, lukituksenavauskoodien ostamiseen tai mihinkään sellaiseen tarkoitukseen, jonka katsomme aiheuttavan hyväksyttävää suuremman riskin. Voimme lisätä muita rajoituksia milloin tahansa oman harkintamme mukaan.

Olet yksin vastuussa sen varmistamisesta, että kaikki PayPal-joukkomaksujesi vastaanottajat ovat valinneet vastaanottaa sinulta maksuja sovellettavien palvelujen kautta ja hyväksyneet sen, että heihin otetaan yhteyttä sähköpostitse tai tekstiviestillä tilanteen mukaan. PayPal-joukkomaksuja käyttämällä vakuutat ja takaat, että sähköpostiosoitteet tai puhelinnumerot, joita käytät yhteyden ottamiseen asiakkaisiisi, ovat joukkomaksujen vastaanottajien toimittamia ja että asiakkaisiisi yhteyden ottamista varten toteuttamasi palvelujen käyttö on sovellettavien lakien ja määräysten mukaista. Ymmärrät, että PayPal-joukkomaksut on tarkoitettu ainoastaan joukkomaksujen ja ‑tapahtumien helpottamiseen, eikä niitä saa käyttää yrityksen markkinointiviestien lähettämiseen.

Rajoittamatta muita tämän käyttäjäsopimuksen mukaisia oikeuksiamme ja oikeussuojakeinojamme voimme oman harkintamme mukaan milloin tahansa keskeyttää tai lopettaa pääsysi PayPal-joukkomaksuihin tai PayPal-tilillesi, jos (i) katsomme, että käytät PayPal-joukkomaksuja väärin, (ii) PayPal-joukkomaksujen käyttöösi liittyy hyväksyttävää suurempi riski tai (iii) rikot näitä ehtoja.

Maksunpalautukset ja maksujen peruutukset

Kun vastaanotat maksun, se voidaan palauttaa tai peruuttaa. Voimme sallia sinun lähettää maksajalle maksusta maksunpalautuksen. Tietyissä tilanteissa saatamme peruuttaa maksusi. Katso lisätietoja tämän osion muista kohdista.

Maksunpalautukset

Sinä yksin olet (ja PayPal ei ole) vastuussa

 • oikeudellisista velvoitteistasi ja sopimusvelvoitteistasi maksajaa kohtaan kaikkien maksajalle palauttamiesi summien osalta
 • kaikista maksajan suorittaman alkuperäisen maksun ja maksajalle palautetun summan välisistä erotuksista (jotka voivat johtua esim. tapahtuman muuntokurssin vaihteluista) lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksunpalautus on virheellinen maksu (katso osio Ongelmien ratkaiseminen).

Katso palkkioitamme koskevasta osiosta lisätietoja palkkioista, jotka olet maksanut meille alkuperäisen maksun vastaanottajana ja jotka pidätämme, kun käytät PayPal-tilisi erityistä kaupallisten tapahtumien maksunpalautustoimintoa, niin kuin voimme aika ajoin sallia, lukuun ottamatta tilanteita, joissa maksunpalautus on virheellinen maksu (katso osio Ongelmien ratkaiseminen).

Peruutukset

Jos saat maksun tilillesi, olet meille velkaa maksun koko summan ja meille maksun käsittelystä koituvat tappiot (mahdollinen takaisinveloituspalkkio tai valituspalkkio mukaan lukien). Tähän voi sisältyä vastuumme (mukaan lukien mahdolliset palkkiot, veloitukset ja sakot) mahdollista kolmatta osapuolta (kuten maksajaa ja maksajan maksutavan tarjoajaa) kohtaan.

Peruutus tapahtuu, kun käytämme oikeuttamme kuitata edellä mainitut summat tililtäsi tämän käyttäjäsopimuksen Korvaukset vastuistasi ‑osion mukaisesti. Jos tietyssä valuutassa pitämäsi PayPal-saldo ei riitä kattamaan summaa, jonka olet meille velkaa kyseisessä valuutassa, voimme vajeen kattamiseksi suorittaa valuuttamuunnoksen mistä tahansa toisessa valuutassa pitämästäsi PayPal-saldosta soveltaen tapahtuman muuntokurssia peruutuksen käsittelyhetkellä. Tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa: jos olet myyjä, tilillesi vastaanotetut maksusummat voidaan poistaa tililtäsi sen jälkeen, kun olet toimittanut myydyt tuotteet tai palvelut.

Peruutus voi tapahtua seuraavissa tapauksissa:

 • Palautamme maksun maksajalle sellaisen riitautuksen yhteydessä, jonka maksaja on tehnyt sinua vastaan PayPal-ostajien turvan nojalla.
 • Maksamme korvauksen maksajalle tai maksajan maksutavan tarjoajalle (tai molemmille), koska olemme vastaanottaneet maksusummasta riitautuksen maksajalta tai tämän maksutavan tarjoajalta kyseisen maksutavan tarjoajan käyttämän peruutusmenettelyn mukaisesti.

Esimerkiksi:

 • Jos maksaja käytti sinulle suorittamansa maksun rahoittamiseen korttia, maksaja saattaa pyytää takaisinveloitusta kortin myöntäjältä. Kortin myöntäjä (emme me) määrittää, onko maksajan takaisinveloituspyyntö hyväksyttävä. Lisätietoja takaisinveloituksista saat tutustumalla takaisinveloituksia koskevaan oppaaseemme, joka löytyy PayPalin turvakeskuksen turvallista myyntiä koskevasta osiosta. PayPalin turvakeskukseen pääsee PayPalin verkkosivuston kautta. Veloitamme sinulta palkkion takaisinveloitusriitautuksen vastaanottamisesta.
 • Jos maksaja käytti maksun rahoittamiseen pankkitiliä, maksaja tai pankki saattaa pyytää pankkiperuutusta.

Riitautuksen kohteena oleva summa voi olla suurempi kuin alun perin vastaanottamasi summa maksuajankohdan ja riitautusajankohdan välillä tapahtuneiden valuuttakurssivaihtelujen vuoksi.

 • Saatamme joutua maksamaan korvauksen maksusi maksajalle, jos tämä väittää, että maksussa oli ongelma (mukaan lukien tapaukset, joissa maksu oli maksajan mukaan valtuuttamaton tai virheellinen tai joissa laskutussopimuksen mukainen maksu oli odottamaton) – katso Ongelmien ratkaiseminen.
 • Olemme oikeutettuja suorittamaan peruutuksen mistä tahansa muustakin tämän käyttäjäsopimuksen mukaisesta syystä, kuten osion Toimet, joihin voimme ryhtyä, jos osallistut rajoitettuun toimintaan perusteella.

Valituspalkkio

PayPal veloittaa myyjiltä valituspalkkion verkossa toimivan valituksenratkaisuprosessin mahdollistamisesta sellaisten tapahtumien yhteydessä, jotka käsitellään joko ostajan PayPal-tilin tai "Maksut ilman PayPal-tiliä" ‑palvelun kautta. Valituspalkkiota sovelletaan, kun ostaja tekee riitautuksen suoraan PayPalille tai vaatii takaisinveloitusta korttinsa myöntäjältä tai peruutusta pankiltaan. Valituspalkkio veloitetaan joko vakiomääräisen valituspalkkion tai suuren valituspalkkion suuruisena. Valituspalkkio veloitetaan valuutassa, jonka valitsit alkuperäisen tapahtuman valuutaksi. Jos tapahtuma oli valuutassa, jota ei ole lueteltu valituspalkkioita koskevassa taulukossa, palkkio veloitetaan ensisijaisesti käyttämässäsi valuutassa. Valituspalkkio vähennetään PayPal-tililtäsi, kun riitautus on ratkaistu.

Valituspalkkion suuruus määritetään valitusta koskevan tapauksen luontihetkellä. Palkkio perustuu kaikkien vastaanottamiesi tuotetta ei vastaanotettu- ja poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautusten sekä myyntisi kokonaissumman väliseen suhteeseen kolmen edellisen kalenterikuukauden ajalta (valitussuhde). Riitautustesi kokonaissummaan sisältyvät kaikki tuotetta ei vastaanotettu- ja poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautukset, jotka on tehty suoraan ja eskaloitu joko PayPalille tai ostajan kortin myöntäjälle tai pankille. Riitautustesi kokonaissummaan eivät sisälly valtuuttamattomia tapahtumia koskevat riitautukset. Esimerkiksi syyskuun osalta valitussuhteesi lasketaan vertaamalla riitautustesi ja myyntisi kokonaissummia kesä-, heinä- ja elokuun ajalta. Syyskuun valitussuhde määrittää valituspalkkion kaikkien lokakuussa tehtyjen riitautusten osalta.

Jos valitussuhteesi on 1,5 % tai enemmän ja jos sinulla oli kolmen edellisen kokonaisen kalenterikuukauden aikana yli 100 myyntitapahtumaa, sinulta veloitetaan kunkin valituksen osalta suuri valituspalkkio. Muussa tapauksessa sinulta veloitetaan kunkin valituksen osalta vakiomääräinen valituspalkkio.

Sinulta ei veloiteta vakiomääräistä valituspalkkiota valituksissa, jotka

 • ovat PayPalin ratkaisukeskuksessa tehtyjä kyselyitä, joita ei eskaloida riitautukseksi PayPalille
 • ratkaistaan suoraan sinun ja ostajan välillä ja joita ei eskaloida riitautukseksi PayPalille
 • ostaja on tehnyt suoraan PayPalille valtuuttamattomana tapahtumana
 • ovat kelpoisia PayPal-myyjien turvaan
 • ovat tapahtuma-arvoltaan alle kaksi kertaa vakiomääräisen valituspalkkion suuruisia riitautuksia
 • PayPal tai korttisi myöntäjä ratkaisee eduksesi.

Sinulta ei veloiteta suurta valituspalkkiota valituksissa, jotka

 • ovat PayPalin ratkaisukeskuksessa tehtyjä kyselyitä, joita ei eskaloida riitautukseksi PayPalille
 • ratkaistaan suoraan sinun ja ostajan välillä ja joita ei eskaloida riitautukseksi PayPalille
 • ostaja on tehnyt suoraan PayPalille valtuuttamattomana tapahtumana

Myyjiä, joilta veloitetaan suuria valituspalkkioita, voidaan vaatia toimittamaan PayPalille tietoa kasvaneen valitusasteensa syistä.

Edellä lueteltujen valitusten yhteydessä ei välttämättä veloiteta vakiomääräistä valituspalkkiota tai suurta valituspalkkiota, mutta itse riitautus voidaan kuitenkin ottaa huomioon valitussuhteesi kokonaislaskennassa.

Takaisinveloituspalkkiot

PayPal veloittaa takaisinveloitusprosessin mahdollistamisesta takaisinveloituspalkkion sellaisten tapahtumien yhteydessä, joita ei käsitellä joko ostajan PayPal-tilin tai "Maksut ilman PayPal-tiliä" ‑palvelun kautta ja joissa ostaja pyytää tapahtumasta takaisinveloitusta korttinsa myöntäjältä. Palkkiota sovelletaan riippumatta siitä, onnistuuko ostaja saamaan kortin myöntäjältä takaisinveloituksen vai ei.

Sovellettava takaisinveloituspalkkio vähennetään PayPal-tililtäsi. Takaisinveloituspalkkiota sovelletaan takaisinveloituspalkkioita koskevassa taulukossa määritellyllä tavalla, ja se veloitetaan valuutassa, jonka valitsit alkuperäisen tapahtuman valuutaksi. Jos tapahtuma oli valuutassa, jota ei ole lueteltu takaisinveloituspalkkioita koskevassa taulukossa, palkkio veloitetaan ensisijaisesti käyttämässäsi valuutassa.

PayPal-ostajien turvan vaikutus myyjiin

Sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat säännökset, ja jos myyt tuotteita ja palveluja ostajille, joilla on PayPal-tilejä muissa maissa kuin omassasi, sinun on tutustuttava myös PayPalin kussakin maassa ostajille tarjoamaan ostajien turvaan, koska näiden ohjelmien mukaiset ostajien oikeudet saattavat vaikuttaa asemaasi myyjänä. Saat tietoa PayPal-ostajien turvasta Lakiasiat-sivulta valitsemalla ostajan sijainnin sivun yläreunasta ja tutustumalla vastaaviin PayPal-ostajien turvan säännöksiin kyseessä olevassa käyttäjäsopimuksessa.

Jos häviät PayPal-ostajien turvan nojalla tehdyn riitautuksen missä tahansa maassa:

 • Menetät tuotteen tai tapahtuman koko ostohinnan sekä alkuperäiset toimituskulut. Tätä sovelletaan, kun olet tuotteiden tai palvelujen ensisijainen tai toissijainen myyjä. Esimerkiksi tapahtumalippujen myyjät tai matkojen verkkomyyjät menettävät ostajan maksaman ostosumman kokonaisuudessaan. Joissain tapauksissa et ehkä saa tuotetta takaisin.
 • Ostajien turvan riitautus katsotaan täysin ratkaistuksi vain, jos
  • maksunpalautus ostajalle käsitellään PayPalin kautta tai
  • toimitat PayPalin harkinnan mukaan hyväksyttävän todisteen siitä, että ostaja hyväksyi tarjotun vaihtoehtoisen ratkaisun.
 • Et saa maksunpalautusta myynnin yhteydessä maksamistasi PayPal-palkkioista.
 • Jos riitautuksen aiheena oli, että vastaanotettu tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta, et välttämättä saa tuotetta takaisin tai sinua voidaan vaatia ottamaan se takaisin ja maksamaan palautuslähetyksestä aiheutuvat kustannukset.
 • Jos riitautuksen aiheena oli, että vastaanotettu tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta, ja jos siihen liittyy myymäsi väärennetty tuote, sinun on toimitettava ostajalle täysi maksunpalautus etkä välttämättä saa tuotetta takaisin.

Jos otat ostajilta vastaan PayPal-maksuja eBayn kautta myymistäsi tuotteista tai palveluista, sinun on luettava ja ymmärrettävä eBayn Money Back Guarantee ‑ohjelma. Ellet kieltäydy siitä ottamalla yhteyttä eBayhin, PayPal käsittelee eBayn päätökset ostajiesi eduksi kyseisen ohjelman nojalla perustana sinulle tehdyn PayPal-maksun peruuttamiselle. Jos käteistilisi tai yrityksesi PayPal-tilin saldo ei riitä kattamaan summaa, saatamme:

 • asettaa PayPal-tilisi pitoon, kunnes tilillä on käytettävissä riittävästi rahaa summan kattamiseksi
 • luoda PayPal-tilillesi saatavia.

PayPal-myyjien turva

Kelpoisuusehdot

Jos olet myynyt jotain ostajalle ja olet jo lähettänyt fyysisen tuotteen tai toimittanut aineettoman hyödykkeen ja tapahtumasta tehdään myöhemmin valitus tai se peruutetaan kohdan Peruutukset, riitautukset tai takaisinveloitukset mukaisesti, saatat olla kelpoinen korvaukseen PayPal-myyjien turvan nojalla. Kun PayPal-myyjien turvaa sovelletaan, se oikeuttaa sinut pitämään koko ostosumman. Turvaan oikeutettujen maksujen lukumäärää ei ole rajoitettu. PayPal-tilisi tapahtumatietosivun avulla saat selville, onko tapahtumasi kelpoinen turvaan tämän ohjelman nojalla.

PayPal-myyjien turvaa saatetaan soveltaa, kun ostaja väittää, että

 • hän ei ole valtuuttanut PayPal-tililtään lähetettyjä rahoja tai hyötynyt niistä (kutsutaan "valtuuttamaton tapahtuma" ‑riitautukseksi), ja valtuuttamaton tapahtuma ilmenee PayPalin isännöimässä ympäristössä, tai
 • hän ei ole saanut tuotetta sinulta (kutsutaan "tuotetta ei vastaanotettu" ‑riitautukseksi).

PayPal-myyjien turvaa saatetaan soveltaa myös, kun tapahtuma peruutetaan ostajan onnistuneen takaisinveloituksen vuoksi tai kun ostajan pankki peruuttaa pankin rahoittaman maksun.

Tässä osiossa kuvataan sinua koskeva PayPal-myyjien turva, mutta lisäksi sinun on tunnettava erilaisten PayPal-ostajien turvaa koskevien prosessien vaikutus myyjiin.

Perusvaatimukset

Ollaksesi kelpoinen PayPal-myyjien turvaan sinun on täytettävä kaikki seuraavat perusvaatimukset sekä mahdollisesti sovellettavat lisävaatimukset:</>

 • PayPal-tilisi ensisijaisen osoitteen on oltava Suomessa.
 • Valtuuttamattomia tapahtumia koskevien riitautusten yhteydessä sinun on toimitettava kelvollinen lähetystodistus tai toimitustodistus, joka osoittaa, että tuote on lähetetty tai toimitettu ostajalle viimeistään kahden päivän kuluttua valitusta tai peruutusta koskevan PayPalin ilmoituksen jälkeen. Esimerkiksi jos PayPal ilmoittaa valtuuttamatonta tapahtumaa koskevasta riitautuksesta 1. syyskuuta, kelvollisen lähetystodistuksen on osoitettava, että tuote on lähetetty ostajalle viimeistään 3. syyskuuta, jotta tapahtuma olisi kelpoinen PayPal-myyjien turvaan.
 • Tuotteen on oltava fyysinen, aineellinen hyödyke, joka voidaan toimittaa, lukuun ottamatta tuotteita, joihin sovelletaan aineettomia hyödykkeitä koskevia lisävaatimuksia. Myös tapahtumat, joihin sisältyy fyysisessä myymälässä tehdyn maksun yhteydessä henkilökohtaisesti toimittamiasi tuotteita, voivat olla kelpoisia PayPal-myyjien turvaan, jos ostaja maksoi tapahtumasta henkilökohtaisesti käyttämällä tavaroille ja palveluille tarkoitettua PayPalin QR-koodia.
 • Sinun on toimitettava tuote toimitusosoitteeseen, joka näkyy PayPal-tilisi tapahtumaa koskevalla tapahtumatietosivulla. Jos alun perin toimitat tuotteen tapahtumatietosivulla näkyvään vastaanottajan toimitusosoitteeseen, mutta tuote lähetetään myöhemmin eteenpäin toiseen osoitteeseen, et ole kelpoinen PayPal-myyjien turvaan. Siksi suosittelemme, ettet käytä ostajan järjestämää kuljetuspalvelua, jotta pystyt toimittamaan kelvollisen todistuksen lähetyksestä ja toimituksesta.

 • Toimitusvaatimus ei koske kelpoisia tapahtumia, joihin sisältyy henkilökohtaisesti toimittamiasi tuotteita, edellyttäen kuitenkin, että suostut toimittamaan PayPalille vaihtoehtoiset todisteet toimituksesta tai vastaavat tapahtumaan liittyvät lisäasiakirjat tai ‑tiedot, joita saatamme pyytää.
 • Sinun on vastattava PayPalin asiakirjoja ja muita tietoja koskeviin pyyntöihin ajoissa sen mukaan, mitä kanssasi käymässämme sähköpostikirjeenvaihdossa tai Ratkaisukeskuksen kautta toteutettavassa kirjeenvaihdossa pyydetään. Jos et vastaa PayPalin asiakirjoja ja muita tietoja koskevaan pyyntöön pyydetyssä ajassa, et välttämättä ole kelpoinen PayPal-myyjien turvaan.
 • Jos myyntiin sisältyy ennakkotilattuja tai tilaustyönä valmistettuja tuotteita, toimitus on suoritettava myynti-ilmoituksessa määritetyssä aikataulussa. Muussa tapauksessa on suositeltavaa, että kaikki tuotteet toimitetaan seitsemän (7) päivän kuluessa maksun vastaanottamisesta.
 • Sinun on toimitettava lähetys- tai toimitustodistus.
 • PayPal-myyjien turvaa varten maksussa on oltava tapahtumatietosivulla merkintä "kelpoinen" tai "osittain kelpoinen", jos kyseessä on valtuuttamatonta tapahtumaa koskeva riitautus, tai merkintä "kelpoinen", jos kyseessä on tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautus.
 • Sinun on hyväksyttävä ostosta yksittäinen maksu yhdeltä PayPal-tililtä (osittainen maksu ja/tai osamaksu ei kelpaa).

PayPal määrittää oman harkintansa mukaisesti, onko riitautuksesi kelpoinen Myyjien turva ‑ohjelmaan. PayPal tekee päätöksen oman harkintansa mukaisesti seuraavien perusteella: kelpoisuutta koskevat vaatimukset, mahdolliset ratkaisuprosessin aikana annetut tiedot tai asiakirjat tai muut tiedot, jotka PayPal katsoo kyseisissä olosuhteissa merkityksellisiksi ja asianmukaisiksi.

Tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautuksia koskevat lisävaatimukset

Jotta olisit kelpoinen PayPal-myyjien turvaan ostajan tekemän tuotetta ei vastaanotettu ‑riitautuksen yhteydessä, sinun on täytettävä sekä perusvaatimukset että seuraavat lisävaatimukset:

 • Jos ostaja vaatii kortin myöntäjältä takaisinveloitusta kortilla rahoitetun tapahtuman yhteydessä, maksussa on oltava tapahtumatietosivulla merkintä "kelpoinen" PayPal-myyjien turvaa varten.
 • Sinun on toimitettava toimitustodistus jäljempänä kuvatun mukaisesti.

Aineettomia hyödykkeitä koskevat lisävaatimukset

Jotta aineettomien hyödykkeiden ja palvelujen myynti olisi kelpoista PayPal-myyjien turvaan, myynnin on täytettävä perusvaatimukset ja seuraavat lisävaatimukset:

 • Integraatiovaatimukset:
 • jos olet integroinut PayPal-kassatuotteen, sinun on käytettävä kyseisen tuotteen ajankohtaista versiota, jos otat maksuja vastaan suoraan verkkosivun tai mobiilioptimoidun verkkosivun kautta
 • sinun on varmistettava, että välität istuntotietoja PayPalille kassalla, jos olet integroituneena PayPaliin kolmannen osapuolen kautta tai jos käytät natiivia sovellusintegraatiota.
 • Liiketoimintamallisi mukaan voidaan soveltaa muita integraatiovaatimuksia. Ilmoitamme kyseisistä vaatimuksista tarvittaessa hyvissä ajoin.
 • PayPal on merkinnyt aineetonta hyödykettä koskevan tapahtuman kelpoiseksi Tapahtumatiedot-sivulla tai muuten antanut sinulle kirjallisen ilmoituksen kelpoisuudesta
 • Tuote ja toimitustodistus aineettomista hyödykkeistä on toimitettu.

Toimitustodistuksen tai lähetystodistuksen laatiminen

Fyysiset hyödykkeet

Seuraavaa vaaditaan:

Lähetystodistus

Toimitustodistus

Kuljetusliikkeen verkossa oleva tai fyysinen dokumentaatio, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • lähetyksen päivämäärä
 • vastaanottajan osoite, joka vastaa tapahtumatietosivulla olevaa toimitusosoitetta, tai
 • vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/osavaltio, kaupunki/maa tai postinumero (tai vastaava kansainvälinen koodi).

Kuljetusliikkeen verkossa oleva tai fyysinen dokumentaatio, joka sisältää seuraavat tiedot:

 • Toimituspäivämäärä ja merkintä suoritetusta toimituksesta
 • vastaanottajan osoite, joka vastaa tapahtumatietosivulla olevaa toimitusosoitetta
 • vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/osavaltio, kaupunki/maa tai postinumero (tai vastaava kansainvälinen koodi).
 • Allekirjoitusvahvistus, jos maksun kokonaissumma (mukaan lukien toimitus ja verot) ylittää allekirjoitusvahvistuksen kynnysarvoja koskevassa taulukossa luetellun summan (maksun valuutan mukaan). Allekirjoitusvahvistus on kuljetusliikkeen verkkosivustolla tarkasteltavissa oleva verkkodokumentaatio, joka osoittaa, että tuote on vahvistettu vastaanotetuksi.

TÄRKEÄÄ: Valitsemallasi kuljetusliikkeellä ja kyseiseltä kuljetusliikkeeltä valitsemillasi lähetysvaihtoehdoilla voi olla suuri vaikutus siihen, miten saat täytettyä toimitustodistusta koskevat vaatimukset. Varmista erityisesti kansainvälisten toimitusten yhteydessä, että valitsemasi kuljetusliike voi toimittaa merkinnän oikeaan osoitteeseen suoritetusta toimituksesta, tai sinulta voidaan evätä mahdollisuus vedota Myyjien turvaan.

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomien hyödykkeiden toimitustodistukseksi vaaditaan seuraavaa:

QR-kooditapahtumat

Lähetys- tai toimitustodistukseksi vaaditaan seuraavaa:

Aineettomien tai digitaalisten tuotteiden osalta toimitustodistus tarkoittaa vakuuttavia todisteita, jotka osoittavat, että tuote on toimitettu tai ostotilaus toteutettu. Vakuuttaviin todisteisiin voi sisältyä tietuejärjestelmä, josta näkyy tuotteen lähetyspäivämäärä ja jonka mukaan

 • tuote on joko lähetetty sähköisesti vastaanottajalle, mukaan lukien tarvittaessa vastaanottajan osoite (sähköpostiosoite, IP-osoite jne.), tai
 • vastaanottaja on vastaanottanut tuotteen tai käyttänyt sitä.

QR-kooditapahtumien osalta sinua voidaan vaatia toimittamaan PayPalille vaihtoehtoiset todisteet toimituksesta tai vastaavat tapahtumaan liittyvät lisäasiakirjat tai ‑tiedot.

Kelpaamattomat tuotteet ja tapahtumat

Seuraavat tuotteet tai tapahtumat eivät ole kelpoisia PayPal-myyjien turvaan:

 • kiinteistöt, mukaan lukien asunto-omaisuus
 • ajoneuvot, mukaan lukien muun muassa moottoriajoneuvot, moottoripyörät, vapaa-ajan ajoneuvot, ilma-alukset ja veneet, lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyöriä ja pyörillä varustettuja leijulautoja
 • yritykset (yrityksen ostaminen tai yritykseen sijoittaminen)
 • valmistuksessa käytettävät tuotantokoneet
 • käteiseen verrattavat maksut, mukaan lukien tallennettua arvoa sisältävät tuotteet, kuten lahjakortit ja prepaid-kortit
 • Kyseessä ovat maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä).
 • kaikenlaiset rahoitustuotteet ja sijoitukset
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai muu toiminta, johon sisältyy osallistumismaksu ja palkinto
 • lahjoitukset, mukaan lukien joukkorahoituksena tai joukkolainoituksena saadut maksut
 • maksut valtiolliselle elimelle (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä), valtion virastolle tai kolmannelle osapuolelle, joka kerää maksun valtiollisen elimen tai valtion viraston puolesta
 • maksut jollekin laskujen maksupalvelulle
 • tuote, jonka yhteydessä ostaja tekee (joko meille tai korttinsa myöntäjälle) riitautuksen, jonka mukaan lähettämäsi tuote ei vastaa tilattua (kutsutaan poikkeaa huomattavasti kuvatusta ‑riitautukseksi)
 • henkilökohtaisesti (mukaan lukien fyysisessä myymälässä tehdyn maksun yhteydessä) toimitetut fyysiset, aineelliset hyödykkeet, paitsi jos ostaja maksoi tapahtumasta henkilökohtaisesti käyttämällä tavaroita ja palveluja varten tarkoitettua PayPalin QR-koodia
 • kaikki, minkä PayPal määrittää oman harkintansa mukaan olevan kiellettyä tämän käyttäjäsopimuksen tai PayPalin käyttösääntöjen perusteella, vaikka tapahtuma olisi alun perin merkitty kelpoiseksi tai osittain kelpoiseksi Tapahtumatiedot-sivulla
 • maksut, jotka on tehty PayPal-joukkomaksuja käyttämällä
 • henkilökohtaiset maksut, kuten PayPalin perhe ja ystävät ‑toimintoa käyttämällä lähetetyt maksut
 • maksut, joita ei käsitellä ostajan PayPal-tilin kautta, paitsi jos vastaanotat PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtumia ja yritystilisi on rekisteröity Yhdysvalloissa, Yhdistyneessä kuningaskunnassa, Saksassa, Kanadassa, Brasiliassa tai Meksikossa
 • tuotteet, jotka on lähetetty sen jälkeen, kun PayPal on suositellut, ettet vapauta tuotetta.

PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

RAJOITETTU TOIMINTA JA PIDOT

Rajoitettu toiminta

Kun käytät verkkosivustojamme, PayPal-tiliäsi tai PayPal-palveluja tai kun olet tekemisissä PayPalin, muiden PayPal-asiakkaiden tai kolmansien osapuolten kanssa, et saa

 • rikkoa tätä käyttäjäsopimusta, PayPalin käyttösääntöjä, kaupallisen yksikön sopimuksia (jos niitä sovelletaan sinuun) tai mitään muuta sopimusta sinun ja PayPalin välillä
 • rikkoa mitään lakeja, asetuksia, määräyksiä tai sääntöjä (esimerkiksi niitä, joilla säädellään rahoituspalveluja, kuluttajansuojaa, vilpillistä kilpailua, syrjinnän torjuntaa tai harhaanjohtavaa mainontaa)
 • loukata PayPalin tai minkään kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai henkilöön tai yksityisyyteen liittyviä oikeuksia
 • myydä väärennettyjä tuotteita
 • toimia loukkaavalla, liiketoimintaa vahingoittavalla, uhkaavalla tai häiritsevällä tavalla
 • antaa väärää, epätarkkaa tai harhaanjohtavaa tietoa
 • lähettää tai vastaanottaa mitään, minkä kohtuudella uskomme mahdollisesti vilpillisiksi tai valtuuttamattomiksi rahoiksi
 • kieltäytyä tekemästä yhteistyötä tutkinnan yhteydessä tai antamasta vahvistusta henkilöllisyydestäsi tai muista meille antamistasi tiedoista
 • yrittää kaksinkertaistaa saamaasi hyötyä valituksen yhteydessä vastaanottamalla tai yrittämällä vastaanottaa rahaa sekä PayPalilta että myyjältä, pankilta tai kortin myöntäjältä samasta tapahtumasta
 • hallita sellaiseen toiseen tiliin linkitettyä tiliä, joka on ollut osallisena johonkin tässä kuvattuun rajoitettuun toimintaan
 • harjoittaa liiketoimintaasi tai käyttää PayPal-palveluja tavalla, joka johtaa tai saattaa johtaa
  • valituksiin
  • ostajien (joko meille tai kortin myöntäjille) esittämiin pyyntöihin mitätöidä sinulle suoritetut maksut
  • maksuihin, sakkoihin, seuraamusmaksuihin tai muihin vastuisiin tai tappioihin PayPalin, muiden PayPal-asiakkaiden, kolmansien osapuolten tai itsesi vahingoksi
 • käyttää PayPal-tiliäsi tai PayPal-palveluja tavalla, jonka PayPal, Visa, Mastercard, American Express, Discover tai mikä tahansa muu verkossa suoritettavia tilisiirtoja tarjoava verkosto kohtuudella uskoo olevan korttijärjestelmän väärinkäyttöä tai korttiyhtiön tai verkoston sääntöjen vastaista
 • antaa PayPal-tilisi saldon osoittaa velkasummaa meille
 • antaa itsellesi käteisennakkoa luottokortiltasi (tai auttaa muita tekemään niin)
 • käyttää PayPal-palveluja maasta, joka ei sisälly sallittujen maiden luetteloomme
 • toimia tavalla, joka aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen itse ylläpitämillemme tai puolestamme ylläpidetyille verkkosivustoille, ohjelmistoille, järjestelmille (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen) tai PayPal-palveluille
 • mahdollistaa viruksia, troijalaisia, haittaohjelmia, matoja tai muita tietokoneohjelmointirutiineja, joilla yritetään tai jotka voivat vahingoittaa, häiritä, korruptoida tai väärinkäyttää mitä tahansa järjestelmää, dataa tai tietoja tai PayPal-palveluja, vaikuttaa niihin haitallisesti, salaa siepata tai ottaa ne haltuun tai hankkia niihin luvaton pääsy
 • käyttää anonymisoivaa välityspalvelinta, robotteja, hakuagentteja, muita automaattisia laitteita tai manuaalisia prosesseja verkkosivustojemme seurantaan tai kopiointiin ilman ennakkoon myöntämäämme kirjallista lupaa tai käyttää mitään laitetta, ohjelmistoa tai rutiinia robottien rajaukseen tarkoitettujen otsikkojemme ohittamiseen
 • häiritä tai yrittää häiritä verkkosivustojamme, ohjelmistojamme, järjestelmiämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, mitä tahansa PayPal-palvelua tai muiden käyttäjien toteuttamaa PayPal-palvelujen käyttöä
 • toimia tavalla, joka saattaa johtaa meidät menettämään minkä tahansa internetpalveluntarjoajiemme, maksunkäsittelijöidemme tai muiden toimittajiemme tai palveluntarjoajiemme tarjoaman palvelun
 • käyttää PayPal-palveluja luottokorttikäyttäytymisen testaamiseen
 • kiertää mitään PayPal-tiliäsi koskevia PayPalin käytäntöjä tai määrityksiä, kuten väliaikaisia tai määrittelemättömän pituisia tilin jäädytyksiä tai muita tilin pitoja, rajoja tai rajoituksia, esimerkiksi osallistumalla johonkin seuraavista toimista: yritys avata uusi tai toinen PayPal-tili, kun tilillä on saatavia tai tiliä on rajoitettu, se on jäädytetty tai sen käyttöä on muuten rajattu, uusien tai toisten PayPal-tilien avaaminen käyttämällä tietoja, jotka eivät ole omiasi (esim. nimi, osoite, sähköpostiosoite) tai käyttämällä jonkun toisen PayPal-tiliä
 • häiritä ja/tai uhkailla työntekijöitämme, edustajiamme tai muita käyttäjiä
 • käyttää väärin (joko ostajana tai myyjänä) verkossa toimivaa valituksenratkaisuprosessiamme ja/tai PayPal-ostajien turvaa
 • aiheuttaa meille suhteetonta määrää riitautuksia, jotka on ratkaistu kantajan hyväksi, PayPal-tiliisi tai yritykseesi liittyen
 • saada luottotietoyritykseltä luottoluokitusta, joka osoittaa PayPal-palvelujen käyttöösi liittyvän suuria riskejä
 • käyttää luottokorttia PayPal-tilisi kanssa antaaksesi itsellesi käteisennakkoa (tai auttaaksesi muita tekemään niin)
 • paljastaa tai jakaa toisen käyttäjän tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää kyseisiä tietoja markkinointitarkoituksiin ilman käyttäjän nimenomaista suostumusta siihen
 • lähettää käyttäjälle sähköpostia tämän pyytämättä tai käyttää PayPal-palveluja kerätäksesi maksuja ei-toivotun sähköpostin lähettämisestä kolmansille osapuolille tai siinä avustamisesta
 • kopioida, jäljentää, viestiä kolmansille osapuolille, muuttaa, muokata, luoda johdettuja teoksia, julkisesti esittää tai muodostaa mitään sisältöä PayPalin verkkosivusto(i)lta ilman, että olet saanut siihen kirjallisen suostumuksen meiltä tai asianomaiselta kolmannelta osapuolelta
 • paljastaa tilisi salasanaa (salasanoja) kenellekään muulle tai käyttää kenenkään muun salasanaa. Emme vastaa sinulle aiheutuneista tappioista, joiden syynä on esimerkiksi tilisi käyttö muiden kuin itsesi toimesta salasanojen väärinkäytön seurauksena
 • tehdä tai jättää tekemättä tai yrittää tehdä tai yrittää jättää tekemättä muita toimia tai asioita, jotka voivat häiritä PayPal-palvelun tai osana PayPal-palveluja suoritettavien tapahtumien asianmukaista toimintaa tai jotka ovat muuten tämän käyttäjäsopimuksen ehtojen vastaisia
 • pyytää tai lähettää henkilökohtaisen tapahtuman maksua kaupallisesta tapahtumasta
 • antaa PayPal-palvelun käyttösi muodostaa PayPalille riskiä siitä, että PayPal ei olisi noudattanut rahanpesun torjuntaa tai terrorismin rahoituksen estämistä koskevia tai vastaavia lakisääteisiä velvoitteitaan (muun muassa tilanteissa, joissa emme voi vahvistaa henkilöllisyyttäsi tai et pysty suorittamaan tarvittavia toimenpiteitä lähettämis-, vastaanotto- tai nostorajojesi kasvattamiseksi, tai jos altistat PayPalin riskille siitä, että Euroopan, Yhdysvaltojen tai muiden maiden tai alueiden viranomaiset määräävät sakkoja tapahtumiesi käsittelystä)
 • integroida tai käyttää mitään PayPal-palveluja ilman, että noudatat täysin kaikkia pakollisia vaatimuksia, jotka on ilmoitettu sinulle mahdollisen integrointi- tai ohjelmointioppaan tai muun julkaisun avulla, joita PayPal aika ajoin julkaisee
 • mainostaa, suositella, esitellä tai kuvailla PayPal Creditiä tai mitään PayPalin yhteisbrändättyä luottopohjaista maksutapaa asiakkaillesi ilman, että (1) olet hankkinut siihen tarvittavan lakisääteisen luvan etukäteen ja (2) PayPal ja luoton myöntäjä (jos muu kuin PayPal) ovat antaneen siihen etukäteen kirjallisen luvan
 • sallia verkkosivustosi tai järjestelmiesi tietoturvaloukkausta, joka voisi johtaa asiakastietojen luvattomaan paljastumiseen (tai saada meitä määrittämään, että sellainen on kohtuullisen todennäköistä).

Hyväksyt, että osallistuminen edellä mainittuun rajoitettuun toimintaan heikentää sinun tai muiden asiakkaidemme turvallista tilille pääsyä ja/tai sen käyttöä sekä palvelujamme yleisesti.

Toimet, joihin voimme ryhtyä, jos osallistut rajoitettuun toimintaan

Jos uskomme, että olet osallistunut rajoitettuun toimintaan, voimme ryhtyä erilaisiin toimiin PayPalin, sen asiakkaiden ja muiden suojaamiseksi milloin tahansa oman harkintamme mukaan. Voimme ryhtyä muun muassa seuraaviin toimiin:

 • irtisanoa tämän käyttäjäsopimuksen, rajoittaa tiliäsi ja/tai sulkea tai jäädyttää tilisi välittömästi ja ilman meille aiheutuvia seuraamuksia
 • kieltäytyä tarjoamasta sinulle PayPal-palveluja tulevaisuudessa
 • milloin tahansa ja ilman korvausvastuuta keskeyttää, rajoittaa tai lopettaa pääsysi verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme ja järjestelmiimme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, PayPal-tilisi tai minkä tahansa PayPal-palvelun, mukaan lukien rajoittaa mahdollisuuttasi maksaa tai lähettää rahaa PayPal-tiliisi linkitetyillä maksutavoilla ja rajoittaa mahdollisuuttasi lähettää tai nostaa rahaa
 • asettaa rahasi pitoon siinä määrin ja niin pitkäksi aikaa kuin on kohtuudella tarpeen vastuuriskiltä suojautumiseksi. Hyväksyt ei-tyhjentävinä ohjeina, että
 • vastaanottamiisi korttimaksuihin liittyvä PayPalin vastuuriski voi kestää niin kauan, kunnes (korttijärjestelmän sääntöjen mukaisesti) maksajan/ostajan hyväksi tehtävän takaisinveloituspäätöksen riski on ohi. Tämä riippuu tietyistä tekijöistä, joita ovat muun muassa seuraavat:
  1. niiden tavaroiden tai palvelujen tyyppi, joista vastaanotat maksun
  2. niiden tavaroiden toimittamisen tai palvelujen suorittamisen aikataulu, joista vastaanotat maksun (esimerkiksi tapahtumalippujen myynti kuukausia ennen tapahtumapäivää saattaa muodostaa suuremman ja pysyvämmän takaisinveloitusriskin kuin useimpien muiden tuotteiden tai palvelujen myynti)
 • vastaanottamastasi maksusta johtuvaan riitautukseen tai valitukseen liittyvä PayPalin vastuuriski voi kestää niin kauan, kuin osapuolilla kestää sulkea riitautus tai valitus sekä kaikki kyseiseen riitautukseen tai valitukseen liittyvät muutoksenhaut PayPal-ostajien turvan mukaisesti
 • PayPalin vastuuriski mahdollisissa sinua koskevissa maksukyvyttömyystilanteissa voi kestää niin kauan ja siinä määrin, kuin maksukyvyttömyyteesi sovellettavissa laeissa estetään PayPalia nostamasta kannetta sinua vastaan
 • jos annat PayPal-tilisi saldon osoittaa velkasummaa PayPalille, PayPalin vastuuriski voi kestää niin kauan ja siinä määrin, kuin olet kyseisen summan PayPalille velkaa.
 • estää PayPal-tilisi käytön ja/tai asettaa rahoja pitoon varantotilille (jopa yli 180 päivän ajaksi, jos PayPal niin edellyttää, kun PayPalin oikeudet ovat seurausta osallistumisestasi rajoitettuun toimintaan)
 • kieltää minkä tahansa nimenomaisen maksutapahtuman milloin tahansa mistä tahansa syystä siten, että meidän on ainoastaan ilmoitettava kieltäytymisestä ja sen syistä sekä siitä, kuinka voit ratkaista ongelman mahdollisuuksien mukaan, pyynnöstä ja edellyttäen, että sitä ei ole laissa kielletty
 • peruuttaa maksun (mukaan lukien tarvittaessa lähettäjän maksutavalle)
 • nostaa kanteen sinua vastaan
 • jäädyttää kelpoisuutesi PayPal-ostajien turvaan ja/tai PayPal-myyjien turvaan (myös jälkikäteen)
 • ottaa yhteyttä kolmansiin osapuoliin ja paljastaa tietoja rajoitetusta toiminnasta PayPalin tietosuojaselosteessa määritellyllä tavalla
 • pyytää sinulta tietoja tai päivittää antamiasi epätarkkoja tietoja
 • pyytää sinulta tietoja tai asiakirjoja henkilöllisyytesi varmistamiseksi ja/tai tapahtuman perusteella toimittamiisi tavaroihin tai palveluihin liittyen.
 • Jos olet rikkonut käyttösääntöjämme, olet vastuussa myös vahingoista, joita PayPalille kyseisten sääntöjen rikkomisesta aiheutuu.

Jos käytät PayPal-tiliäsi ensisijaisesti kaupan, liike-, käsityö- tai ammattitoiminnan tarkoituksessa ja rikot PayPalin käyttösääntöjä,

 • sinuun sovelletaan edellä mainittuja toimenpiteitä, mutta lisäksi olet PayPalille vastuussa vahingoista, joita PayPalille käyttösääntöjen rikkomisestasi aiheutuu
 • hyväksyt ja suostut siihen, että 2 500,00 Yhdysvaltain dollaria (tai vastaava, senhetkisen kurssin mukainen summa asuinmaasi valuutassa) jokaisesta käyttösääntöjen rikkomuksesta on
  • kohtuullinen vähimmäisarvio PayPalin todellisista vahingoista, kun otetaan huomioon kaikki sillä hetkellä vallitsevat olosuhteet, mukaan lukien summan suhde kohtuudella ennakoitavissa olevaan PayPalille aiheutuvan haitan laajuuteen
  • sovellettaessa kohtuullinen ja oikeassa suhteessa sinulle tarjottuihin palveluihin
  • tarpeellinen, mutta ei enempää kuin riittävä, PayPalin oikeutettujen etujen suojaamiseksi käyttösääntöjen noudattamisesi osalta
 • PayPal voi vähentää tällaiset vahingot suoraan minkä tahansa hallitsemasi PayPal-tilin olemassa olevasta saldosta.

Tutustu myös jäljempänä olevaan Vastuusi-osioon.

Ellemme toisin määrää, et saa käyttää tai yrittää käyttää tiliäsi, kun se on jäädytetty tai suljettu. Sinun on varmistettava, että kaikki sellaiset sopimukset myyjien tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, joihin liittyy kolmannen osapuolen käynnistämiä maksuja tililtäsi (mukaan lukien laskutussopimusmaksut), peruutetaan välittömästi tilisi irtisanomisen, jäädyttämisen tai sulkemisen yhteydessä. Olet edelleen tämän käyttäjäsopimuksen nojalla vastuussa kaikista veloituksista ja muista summista, jotka aiheutuvat tilisi käytöstä milloin tahansa, irtisanomisesta, jäädyttämisestä tai sulkemisesta riippumatta.

Pidot, rajoitukset ja varannot

Mitä pidot, rajoitukset ja varannot ovat?

Tietyissä olosuhteissa PayPal voi ryhtyä tilitason tai tapahtumatason toimenpiteisiin suojatakseen PayPalia sekä PayPal-palveluja käyttävien ostajien ja myyjien verkoston turvallisuutta ja eheyttä. Jos ryhdymme johonkin tässä kuvatuista toimenpiteistä, ilmoitamme sinulle tavallisesti toimenpiteistämme, mutta kohtuuden mukaan (esimerkiksi jos rikot tätä käyttäjäsopimusta tai pidämme sitä turvallisuussyistä tarpeellisena) voimme ryhtyä mihin tahansa näistä toimenpiteistä myös ilmoittamatta siitä sinulle etukäteen.

Jos haluat pyytää tilin rajoitukseen, pitoon tai varantoon liittyviä tietoja, käy Ratkaisukeskuksessa tai noudata sähköposti-ilmoituksessamme olevia ohjeita rajoituksen, pidon tai varannon osalta.

Tunnustat ja hyväksyt, että mitkä tahansa tämän käyttäjäsopimuksen nojalla pidetyt rahat voidaan sijoittaa varantotilillesi ja että annat meille kaikki sellaiset tiedot, joita voimme kohtuudella pyytää määrittääksemme, onko riski ohi.

Pidot

Pito on toimenpide, johon PayPal voi ryhtyä tietyissä olosuhteissa joko tapahtuma- tai tilitasolla. Kun PayPal asettaa maksusumman pitoon, rahat eivät ole lähettäjän eivätkä vastaanottajan käytettävissä. PayPal arvioi ennen maksun pitoon asettamista monia tekijöitä, kuten tilin ikää, tapahtumaan liittyvää toimintaa, yrityksen tyyppiä, aikaisempia asiakkaiden valituksia ja yleistä asiakastyytyväisyyttä. PayPal asettaa maksuja pitoon tyypillisesti muun muassa sellaisissa tilanteissa, joissa PayPalilla on syytä uskoa, että

 • tapahtumat ovat tavallista riskialttiimpia esimerkiksi sen vuoksi, että tapahtumaan liittyy korkean riskiluokan tavaroiden tai palvelujen myyntiä tai muita tiedossamme olevia seikkoja, jotka tyypillisesti johtavat tavallista useammin takaisinveloituksiin tai muihin riitautuksiin tai valituksiin tai jotka ovat usein yhteydessä petoksiin tai laittomaan toimintaan
 • PayPal-tilinhaltijan myyntitoiminnassa on äkillinen ja epänormaali muutos, johon sisältyy tällaiseen PayPal-tiliin liittyvien takaisinveloitusten, peruutusten tai ostajien valitusten määrän kasvu
 • PayPal-tiliä käytetään rajoitetun toiminnan yhteydessä
 • tapahtumaan liittyvä PayPal-tili saattaa olla vaarantunut tai että maksua varten käytetään varastettuja taloudellisia tietoja (pankki- tai luottokorttia) tai että tapahtumaa ei muuten ole valtuutettu asianmukaisesti
 • käyttäjä yrittää lähettää tai nostaa vilpillisesti vastaanottamaansa rahaa
 • käyttäjä ei ole toimittanut meille riittävästi tietoja, jotta voisimme varmistaa käyttäjän tai käyttäjän yrityksen henkilöllisyyden, ja/tai käyttäjällä on rajallinen kaupankäyntihistoria PayPalin kanssa
 • sinulle myyjänä lähetetty maksu kyseenalaistetaan maksuna, joka pitäisi mitätöidä ja peruuttaa
 • ostajasi vaatii vastaanottamaasi maksuun liittyen takaisinveloitusta tai peruutusta tai tekee siitä PayPal-ostajien turvaan perustuvan riitautuksen
 • ostajasi tekee markkinapaikan ratkaisuprosessin mukaisen riitautuksen
 • tiliäsi koskee riski rahojen peruutuksesta käyttämällesi maksutavalle
 • on olemassa vastuuriski (ei-tyhjentävä esimerkkiluettelo kyseisistä riskeistä on edellä osiossa Toimet, joihin voimme ryhtyä, jos osallistut rajoitettuun toimintaan).

Maksun tarkistus

Kun havaitsemme mahdollisesti riskialttiin tapahtuman, tarkistamme tapahtuman tarkemmin ennen sen jatkamisen sallimista. Tämä voi johtua kohtuullisesta epäilyksestämme, että maksajan PayPal-tiliä käytetään rajoitettuun toimintaan, tai muista kohtuullisen harkinnan perusteella määrittämistämme syistä. Tähän voivat sisältyä vastuuriskin käsittävät tilanteet (ei-tyhjentävä esimerkkiluettelo kyseisistä riskeistä on edellä osiossa Toimet, joihin voimme ryhtyä, jos osallistut rajoitettuun toimintaan).

Jos maksuun sovelletaan maksun tarkistusta, voimme

 • suorittaa ostajan tekemän maksumääräyksen
 • oman harkintamme mukaan rajoittaa maksajan tiliä välittömästi suorituksen jälkeen
 • asettaa maksun pitoon maksajan tilille
 • pyytää vastaanottajaa viivyttämään maksulla maksetun oston toimittamista.

Ostajan näkökulmasta tämä voi viivästyttää ostamasi tuotteen saapumista. Jos hyväksymme tapahtuman, ilmoitamme asiasta myyjälle ja pyydämme tätä toimittamaan tuotteen.

Jos emme hyväksy tapahtumaa, peruutamme sen ja palautamme rahat sinulle, ellei meillä ole lakisääteistä velvollisuutta ryhtyä muihin toimiin.

Kaikki maksut, joille on suoritettu maksun tarkistus, voidaan edelleen peruuttaa tämän käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti, mutta maksut ovat kelpoisia PayPal-myyjien turvaan, jos ne täyttävät PayPal-myyjien turvan edellytykset. PayPal antaa sinulle ilmoituksia sähköpostitse ja/tai PayPal-tilisi tapahtumahistoriaa koskevalla välilehdellä. Maksun tarkistus koskee vain maksua, ja sen toteuttamisen avulla on tarkoitus vähentää riskiä, että PayPal-käyttäjät vastaanottavat riskialttiita tapahtumia. Maksun tarkistus ei muodosta PayPalin tarkistusta tai kuvausta jonkin maksutapahtuman osapuolen kaupallisesta toiminnasta, luonteesta tai maineesta, eikä sitä tule tulkita niin, että jotakin henkilöä kunnioitettaisiin vähemmän.

Toimeksiantoihisi liittyvät pidot

Tietyissä PayPal-toiminnoissa voidaan tarjota sinulle mahdollisuus, että annat meille toimeksiannon asettaa rahasi (mukaan lukien PayPalin kautta vastaanottamiesi maksujen tuotot) pitoon varantotilillesi. Kyseinen mahdollisuus voidaan tarjota joko suoraan tai sellaisen tahon kautta, jolle olet antanut luvan toimia puolestasi. Kyseessä voi olla esimeriksi verkossa toimiva markkinapaikka-alusta, jolla toimit myyjänä.

Tällaisessa tapauksessa näytämme saldossasi, mikä kyseisten rahojen käytettävyyden tila on. Tilan kuvaus voi vaihdella sen mukaan, mitä toimintoa käytit antaaksesi meille toimeksiannon asettaa rahat pitoon. Jollei tämän käyttäjäsopimuksen muissa ehdoissa toisin määrätä, vapautamme rahat pidosta meille antamasi (tai puolestasi toimimaan valtuuttamasi tahon antaman) toimeksiannon mukaisesti.

Tilin rajoitukset

Rajoituksia toteutetaan PayPalin, ostajien ja myyjien suojaamiseksi, kun huomaamme rajoitettua toimintaa, lisääntyneen taloudellisen riskin tai toimintaa, joka vaikuttaa meistä epätavalliselta tai epäilyttävältä. Lisäksi rajoitukset auttavat meitä keräämään tietoja, joita tarvitaan PayPal-tilisi käytössä pitämiseksi.

PayPal-tiliäsi voidaan rajoittaa useista syistä, kuten jos meillä on syytä uskoa, että

 • joku saattaa käyttää PayPal-tiliäsi tietämättäsi, jolloin rajoitamme tiliä suojataksemme sinua ja tutkimme vilpillistä käyttöä
 • joku on käyttänyt korttiasi tai pankkitiliäsi ilman lupaasi, esimerkiksi jos pankki- tai luottokorttisi myöntäjä tai pankkisi varoittaa meitä tästä
 • olet rikkonut tätä käyttäjäsopimusta tai PayPalin käyttösääntöjä
 • toimintasi myyjänä osoittaa PayPal-tilisi olevan riskialtis (esimerkkejä tästä ovat osoitukset huonosta myyntitoiminnasta, koska olet saanut epätavallisen suuren määrän riitautuksia ja takaisinveloituksia, täysin uuden tai kalliin tuotetyypin myyminen tai tyypillisen myyntimääräsi nopea kasvu)
 • on olemassa vastuuriski (ei-tyhjentävä esimerkkiluettelo kyseisistä riskeistä on edellä osiossa Toimet, joihin voimme ryhtyä, jos osallistut rajoitettuun toimintaan).

Voimme rajoittaa PayPal-tiliäsi myös sovellettavan lainsäädännön noudattamiseksi.

Sinun on ratkaistava tiliisi liittyvät ongelmat, ennen kuin rajoitus voidaan poistaa. Tavallisesti tämä toteutuu sen jälkeen, kun olet toimittanut meille pyytämämme tiedot. Jos kuitenkin perustellusti uskomme, että riski on edelleen olemassa annettuasi meille kyseiset tiedot, voimme ryhtyä toimenpiteisiin suojataksemme PayPalia, käyttäjiämme, kolmatta osapuolta tai sinua peruutuksilta, palkkioilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta, oikeudellisilta ja/tai sääntelyyn liittyviltä riskeiltä ja muilta vastuilta.

Varannot

Saatamme asettaa PayPal-tilillesi varannon milloin tahansa, jos uskomme, että sinuun, PayPal-tiliisi, liiketoimintamalliisi tai tapahtumiisi voi liittyä suuri riski. Varannon asettaminen PayPal-tilillesi tarkoittaa, että kaikki tai osa PayPal-tililläsi olevista rahoista on varattu niin, ettei niitä voi nostaa. Näin on tarkoitus suojautua suorittamiesi tapahtumien peruutuksilta tai mitätöinneiltä ja muilta PayPal-tiliisi tai PayPal-palvelujen käyttöön liittyviltä riskeiltä. Teemme varannon asettamista koskevat päätökset useiden tekijöiden perusteella. Niitä ovat esimerkiksi käytettävissämme olevat tiedot sekä sisäisistä lähteistä että kolmansilta osapuolilta.

PayPal arvioi asiaa ei-tyhjentävän tekijöiden luettelon sekä sen perusteella, ovatko kyseiset tekijät muuttuneet ajan myötä ja miten. Kyseisiä tekijöitä ovat esimerkiksi seuraavat:

 • kuinka kauan olet harjoittanut liiketoimintaa
 • onko toimialasi muita alttiimpi takaisinveloituksille
 • maksunkäsittelyhistoriasi PayPalin ja muiden palveluntarjoajien kanssa
 • yrityksesi luottohistoria ja/tai henkilökohtainen luottohistoriasi
 • toimitusaikasi
 • onko sinulla keskimääräistä enemmän palautuksia, takaisinveloituksia, riitautuksia tai valituksia.

PayPal-tilillesi voidaan asettaa kahdenlaisia varantoja, ja samanaikaisesti voidaan soveltaa yhtä tai kumpaakin:

 • Liikkuva varanto on varanto, jossa jokaisesta kunakin päivänä vastaanottamastasi tapahtumasta asetetaan pitoon tietty prosenttiosuus, joka vapautetaan myöhemmin aikataulun mukaisesti. Varantosi voi olla määritetty esimerkiksi 10 %:n suuruiseksi ja asetettavaksi pitoon 90 päivän liikkuvan jakson ajaksi. Tämä tarkoittaa, että 10 % päivänä 1 vastaanottamistasi rahoista asetetaan pitoon ja vapautetaan myöhemmin päivänä 91, 10 % päivänä 2 vastaanottamistasi rahoista asetetaan pitoon päivään 92 asti jne. Liikkuva varanto on yleisin varantotyyppi.
 • Vähimmäisvaranto on tietty vähimmäismäärä rahaa, joka sinun on pidettävä saldossasi aina saatavilla. Vähimmäisvaranto otetaan joko kerralla talletettavana ennakkomaksuna tai muodostetaan pidättämällä liikkuvan varannon tapaan jatkuvasti prosenttiosuus myynnistä, kunnes vähimmäisvaranto on saavutettu.

Jos asetamme PayPal-tilisi rahoja varantoon, rahat siirretään varantotilillesi ja näytetään "odottavina". Ilmoitamme sinulle varannon asettamisesta.

Jos muutamme varantoa riskiarviossamme tapahtuneen muutoksen vuoksi, ilmoitamme sinulle myös siitä.

Sinun on toteutettava omalla kustannuksellasi kaikki muut toimet, joita tarvitaan varannon tai muun suojausmuodon muodostamiseen kohtuudella määrittämällämme tavalla. Toimiin voi sisältyä tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja kaikkien sellaisten asiakirjojen rekisteröinti, joita voimme kohtuudella vaatia jonkin suojaukseen liittyvän edun täydentämiseksi.

PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

ONGELMIEN RATKAISEMINEN

Suosittelemme vahvasti, että seuraat tiliäsi tarkasti ja säännöllisesti.

Jos havaitset ongelman

Jos sinulla on syytä uskoa, että tililläsi tai palvelussamme on ongelma, toimi seuraavasti:

Vaihe 1: tunnista ongelman tyyppi

 • Odottamaton laskutussopimusmaksu

  Tässä tapauksessa olet tehnyt laskutussopimuksen, mutta tililtäsi on lähetetty kyseisen laskutussopimuksen perusteella toiselle PayPal-tilille maksu, jonka

  • tarkasta maksusummasta et ole sopinut vastaanottajan kanssa etukäteen
  • lopullinen maksettava summa oli suurempi kuin kohtuudella saatoit odottaa aiempien veloitusten ja muiden tekijöiden perusteella.
 • Virheellinen maksu

  Tässä tapauksessa tililtäsi toiselle PayPal-tilille lähetettyä maksua ei lähetetty sen mukaisesti, mitä määritit pyytäessäsi meitä suorittamaan maksun (esim. väärä summa, viivästys, väärä vastaanottaja), tai olet vastaanottanut tällaisen maksun.

 • Suojaus- tai petosongelma
  • Valtuuttamaton maksu

   Tässä tapauksessa et ollut valtuuttanut tililtäsi lähetettyä maksua (eikä sitä ollut valtuuttanut kukaan mukaan, jolla on valtuutus suorittaa maksuja puolestasi).

  • Muu suojaus- tai petosongelma

   Tässä tapauksessa kyseessä oli muu suojaus- tai petosongelma, kuten

   • muu valtuuttamaton pääsy tilillesi
   • salasanasi tai PIN-koodisi vaarantuminen
   • palvelujemme käyttöön käyttämäsi laitteen katoaminen, varkauden kohteeksi joutuminen tai käytöstä poisto.

   Seuraa osiossa Miten toimia tietoturvaongelman tapauksessa? olevia ohjeita mahdollisimman pian, ennen kuin otat meihin yhteyttä. Osio löytyy keskeisistä maksu- ja palvelutiedoista.

 • Muu ongelma

  Tässä tapauksessa tililläsi tai palvelussamme oli muu ongelma, jota ei ole mainittu edellä. Olemme esimerkiksi saattaneet tehdä PayPalin käyttöösi liittyvän asiavirheen, tietojenkäsittelyvirheen tai matemaattisen virheen, kun lisäsit rahaa PayPal-tilillesi tai nostit siltä rahaa.

  Jos PayPalilla maksamasi ostos ei ollut kuvatun mukainen tai et ole saanut ostosta, tämän osion sijaan saatetaan soveltaa PayPal-ostajien turvan käytäntöä. Katso PayPal-ostajien turvan käytännöstä, miten kyseiset ongelmat käsitellään.

Vaihe 2: kerro meille ongelmasta

Ota meihin yhteyttä mahdollisimman pian ja kerro meille ongelmasta (sekä siitä, minkä tyyppisen ongelman takia otat yhteyttä, jotta voimme auttaa sinua mahdollisimman nopeasti).

Sinun on annettava meille kaikki tiedot, joita kohtuudella pyydämme ongelman olosuhteisiin liittyen, ja toteutettava kaikki kohtuulliset toimenpiteet, joita pyydämme selvitystemme tueksi.

Jos kerrot meille ongelmastasi suullisesti, voimme vaatia, että raportoit ongelmastasi kirjallisesti kymmenen (10) arkipäivän kuluessa sen jälkeen.

Saatamme antaa kolmansille osapuolille tietoja, joita pidämme kyseisissä olosuhteissa asiaankuuluvina Tietosuojakäytäntömme (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) mukaisesti.

Näin autamme

Jollei tämän käyttäjäsopimuksen muista osista muuta johdu, pyrimme selvittämään ongelman ja ratkaisemaan sen yhteistyössä kanssasi 60 päivän kuluessa. Lisäksi jos ongelmasi on

 • odottamaton laskutussopimukseen perustuva maksu: kymmenen (10) arkipäivän kuluessa siitä, kun kerrot meille asiasta, me joko
  • korvaamme sinulle maksetun summan tai
  • selitämme, miksi emme voi korvata sitä.
 • virheellinen maksu toiselle PayPal-tilille:
  • ryhdymme välittömästi toimiin maksun jäljittämiseksi ja ilmoitamme sinulle lopputuloksesta veloituksetta
  • korvaamme sinulle mahdollisimman pian (ja joka tapauksessa viimeistään sen arkipäivän lopussa, jona kerroit meille ongelmasta) asettamalla tilisi siihen tilaan, jossa se olisi ollut, jos virheellinen maksu olisi lähetetty lähettäjän todellisuudessa määrittämällä tavalla. Tämä tarkoittaa, että
   • jos virheellinen maksu johti siihen, että sinulla on vähemmän rahaa kuin sinulla olisi ollut, jos maksu olisi suoritettu todellisuudessa määritetyn mukaisesti, hyvitämme erotuksen tilillesi
   • jos virheellinen maksu johti siihen, että sinulla on enemmän rahaa kuin sinulla olisi ollut, jos maksu olisi suoritettu todellisuudessa määritetyn mukaisesti, voimme veloittaa ylimääräiset rahat tililtäsi
  • korvaamme tilillesi tappiot tai vahingot, jotka ovat suoraan ja kohtuudella ennakoitavasti virheellisen maksun aiheuttamia.
 • valtuuttamaton maksu toiselle PayPal-tilille: palautamme tilisi mahdollisimman pian (ja joka tapauksessa viimeistään sen arkipäivän lopussa, jona kerroit meille ongelmasta) takaisin siihen tilaan, jossa se olisi ollut, jos maksua ei olisi koskaan tapahtunut. Tähän voi sisältyä maksusi korvaaminen.

Tilanteet, joissa emme voi myöntää sinulle korvausta

Sinulla ei ole oikeutta saada meiltä minkäänlaista taloudellista korvausta edellä kuvatulla tavalla ja olet velkaa meille (ja voimme peruuttaa tililtäsi) mahdollisesti jo meiltä vastaanottamasi korvaukset, jos

 • et anna meille kaikkia kohtuudella pyytämiämme tietoja ongelman olosuhteista (mukaan lukien jos ilmoitat meille ongelmastasi suullisesti etkä noudata pyyntöämme kertoa siitä kirjallisesti kymmenen (10) arkipäivän kuluessa)
 • et toteuta kaikkia kohtuullisia toimenpiteitä, joita pyydämme selvitystemme tueksi
 • voimme osoittaa, että olet toiminut vilpillisesti
 • voimme osoittaa, että hallintamme ulkopuolella olevat olosuhteet (kuten tulipalo, tulva tai internetyhteyden katkeaminen) aiheuttivat ongelman kohtuullisista varotoimistamme huolimatta
 • meillä on muuten syytä uskoa, ettei ole ongelmaa, joka oikeuttaisi sinut saamaan korvausta
 • kyseessä ovat seuraavat erityisongelmat:

Odottamaton laskutussopimusmaksu

Virheellinen maksu

Valtuuttamaton maksu

Et kerro meille ongelmasta kahdeksan (8) viikon kuluessa maksun suorittamisesta tai

hyväksyit, että suoritamme maksusi, ja tiedot toimitettiin saatavillesi joko meidän toimestamme tai kauppiaan toimesta vähintään neljä (4) viikkoa ennen maksun suorittamista.

Et kerro meille ongelmasta 13 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai

voimme osoittaa, että annoit meille väärät maksutiedot, tai

voimme osoittaa, että maksu lähetettiin maksajan määrittämän mukaisesti silloin, kun maksaja pyysi meitä suorittamaan maksun, tai

PayPal-saldosi ei riittänyt maksun suorittamiseen meistä riippumattomista syistä tai

voimme osoittaa, että järjestelmämme ei toiminut kunnolla ja että tiesit käyttöhäiriöstä aloittaessasi tapahtuman, tai

viivästys, jonka väität aiheuttaneen virheellisen maksun, johtui tosiasiallisesti PayPalin soveltamasta tämän käyttäjäsopimuksen mukaisesta pidosta, rajoituksesta tai varannosta.

Et kerro meille ongelmasta 13 kuukauden kuluessa maksun suorittamisesta tai

voimme osoittaa, että maksu suoritettiin, koska et pitänyt tiliäsi suojattuna joko tahallisesti tai törkeän huolimattomasti (jos esimerkiksi päätit erittäin huolimattomasti jakaa PayPal-tunnuksesi ja/tai salasanasi tai PIN-koodisi jonkun muun kanssa), tai

jätit kertomatta meille jostain muusta suojaus- tai petosongelmasta. Emme maksa sinulle korvausta valtuuttamattomista maksuista, jotka on tehty tililtäsi ennen kuin kerroit meille kyseisestä ongelmasta.

Joskus me saatamme havaita ongelman ensin. Jos meidän on ilmoitettava sinulle kyseisestä ongelmasta, teemme sen tavallisesti suojatun viestikeskuksen kautta, johon pääsyä varten sinun täytyy kirjautua tilillesi. Jos sinulta vaaditaan pikaisia toimia, saatamme kehottaa sinua toimiin myös muulla tavalla, kuten sähköpostilla.

Jos suoritimme maksun maksutavallesi vahingossa, voimme korjata virheen (tapauksen mukaan) veloittamalla tai hyvittämällä asianmukaista maksutapaasi (asianmukaisia maksutapojasi).

Valitukset

Palvelujamme koskevista sinun ja PayPalin välisistä valituksista ilmoittaminen

Ota meihin yhteyttä, jos haluat ilmoittaa sinun ja PayPalin välisistä valituksista, jotka koskevat palvelujamme.

Jos sinun ja PayPalin välille syntyy valituksen aihetta, tavoitteemme on oppia huolenaiheistasi ja puuttua niihin. Jos emme pysty tähän sinua tyydyttävällä tavalla, tarjoamme käyttöösi puolueettoman ja kustannustehokkaan tavan ratkaista valitus nopeasti.

Jos et ole tyytyväinen valitusprosessin tulokseen

Jos et ole tyytyväinen palvelujamme koskevan valituksen lopputulokseen valituksen eskalointiprosessin päätyttyä, voit nostaa asian seuraavalle tasolle ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista tahoista:

PAYPALIN KÄYTTÄJÄSOPIMUS

Muut oikeudelliset ehdot

Viestintä välillämme

Ota meihin yhteyttä

Voit ottaa meihin yhteyttä

 • kirjoittamalla postitse pääkonttoriimme osoitteeseen PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., Attention: Legal Department, 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxembourg tai
 • käymällä Ota meihin yhteyttä ‑sivullamme, jossa voit
  • klikata "Lähetä sähköpostia" ottaaksesi meihin yhteyttä verkossa
  • klikata "Ota yhteyttä puhelimitse" nähdäksesi puhelinnumeron, johon voit soittaa.

Sinun on lähetettävä meille tähän käyttäjäsopimukseen liittyvät oikeudelliset huomautukset postitse.

Sinulle annettavat ilmoitukset

Hyväksyt, että voimme antaa sinulle ilmoituksia tai muita tietoja julkaisemalla ne PayPalin verkkosivusto(i)lla (mukaan lukien sellaisten tietojen julkaisu, jotka ovat vain sinun saatavillasi tilillesi kirjautumalla), lähettämällä ne sähköpostitse tilillesi merkittyyn sähköpostiosoitteeseen, postittamalla ne tilillesi merkittyyn katuosoitteeseen, soittamalla sinulle tai lähettämällä sinulle tekstiviestin. Sinulla on oltava internetyhteys ja sähköpostitili, jotta voit vastaanottaa palveluihimme liittyviä viestejä ja tietoja. Tähän käyttäjäsopimukseen tehtäviä muutoksia lukuun ottamatta sinun katsotaan vastaanottaneen ilmoituksen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on julkaistu PayPalin verkkosivusto(i)lla tai lähetetty sinulle sähköpostitse. Jos ilmoitus lähetetään postitse, katsomme sinun vastaanottaneen sen kolmen arkipäivän kuluessa sen lähettämisestä. Pidätämme oikeuden sulkea PayPal-tilisi, jos peruutat suostumuksesi sähköisten viestien vastaanottamiseen.

Toimintamme syiden ilmoittaminen

Päätöksemme toteuttaa pitoja, rajoituksia, varantoja ja muita tämän käyttäjäsopimuksen nojalla toteuttamiamme toimenpiteitä, riippumatta siitä, rajoittavatko vai laajentavatko ne pääsyäsi palveluumme, infrastruktuuriimme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme tai järjestelmiimme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa palvelumme tarjoamiseen) ja ylläpidämmekö niitä itse vai ylläpidetäänkö niitä puolestamme (mukaan lukien muun muassa kaikki estot, rajoitukset, jäädytykset, irtisanomiset, pidot ja varannot), voivat perustua luottamuksellisiin kriteereihin, jotka ovat välttämättömiä riskien hallitsemiseksi sekä PayPalin, asiakkaidemme ja/tai palveluntarjoajiemme turvaamiseksi. Voimme käyttää omaa petos- ja riskimalliamme arvioidessamme PayPal-tiliisi liittyvää riskiä. Lisäksi sääntely tai valtion viranomainen voi rajoittaa meitä ilmoittamasta sinulle tiettyjä tietoja tällaisista päätöksistä. Meillä ei ole velvollisuutta paljastaa sinulle riskienhallinta- tai suojausmenettelyjemme tietoja.

Oikeutemme

Vakuusoikeus

Tämän käyttäjäsopimuksen toimeenpanon turvaamiseksi myönnät meille oikeuden PayPal-tililläsi oleviin rahoihin vakuutena summista, jotka saatat olla meille velkaa. Tätä kutsutaan PayPal-tiliisi kohdistuvaksi panttioikeudeksi tai vakuusoikeudeksi.

Ei-aktiiviset tilit

Jos PayPal-tilisi on ei-aktiivinen vähintään 12 peräkkäisen kuukauden ajan, sinulta voidaan periä vuotuinen epäaktiivisuuspalkkio. Ei-aktiivisuus tarkoittaa, että et ole kirjautunut PayPal-tilillesi tai muuten käyttänyt PayPal-tiliäsi rahan lähettämiseen, vastaanottamiseen tai nostamiseen.

Vastuusi

Olet vastuussa kaikista PayPalille, PayPal-käyttäjille tai kolmansille osapuolille aiheutuvista peruutuksista, takaisinveloituksista, riitautuksista, palkkioista, sakoista, rangaistuksista ja muista vastuista, jotka johtuvat tai ovat seurausta siitä, että olet rikkonut tätä käyttäjäsopimusta ja/tai käyttänyt PayPal-palveluja irtisanomisesta, keskeyttämisestä tai sulkemisesta huolimatta. Sitoudut korvaamaan kaikki tällaiset vastuut PayPalille, käyttäjälle tai kolmannelle osapuolelle.

Korvaukset vastuistasi

Hyväksyt sen, että voimme kuitata minkä tahansa omalla tililläsi tai hallinnassasi olevalla tilillä olevan summan sellaisia palkkioita, veloituksia tai muita summia vastaan, jotka olet meille velkaa, ja muita sellaisia summia vastaan, jotka olet velkaa sidosyrityksillemme, jäljempänä olevassa Korvaukset ja vastuiden rajoittaminen ‑osiossa määritellyn mukaisesti (mukaan lukien rajoituksetta minkä tahansa tällaisen sidosyrityksen tarjoamien palvelujen yhteydessä). Toisin sanoen kuittausoikeutemme tarkoittaa sitä, että voimme vähentää tässä osiossa mainitut palkkiot, veloitukset tai muut summat oman PayPal-tilisi tai hallinnassasi olevan PayPal-tilin saldosta.

Jos saldossasi ei ole riittävästi rahaa vastuusi kattamiseksi, pidätämme oikeuden periä summan, jonka olet meille velkaa, vähentämällä summan (tai osan siitä) tilillesi saapuvista maksuista tai rahoista, jotka lisäät PayPal-tilillesi. Muussa tapauksessa sitoudut maksamaan meille korvauksen muilla keinoin. Voimme myös periä summat, jotka olet meille velkaa, oikeudellisin keinoin eli esimerkiksi perintätoimistoa käyttämällä.

Oikeuksien siirtäminen

Jos PayPal mitätöi ja peruuttaa vastaanottajalle tekemäsi maksun (joko omasta aloitteestasi tai muuten), hyväksyt, että PayPal omaksuu maksuun liittyvät oikeutesi vastaanottajaa ja kolmansia osapuolia kohtaan ja voi PayPalin harkinnan mukaan käyttää näitä oikeuksia suoraan tai puolestasi. Lakikielellä kyse on sijaantulosta, eli luovutat PayPalille maksuun liittyvät oikeutesi vastaanottajaa ja kolmansia osapuolia kohtaan.

Ei oikeuksista luopumista

Mikäli emme ryhdy toimiin sinun tai muiden rikkoessa tämän käyttäjäsopimuksen mukaisia velvollisuuksiasi, se ei tarkoita luopumista oikeudestamme toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomuksissa.

Sinua koskevat tiedot

Voimme pyytää sinulta tietoja, joita kohtuudella tarvitsemme tässä käyttäjäsopimuksessa kuvatun toimintamme mahdollistamiseksi, petosriskin pienentämiseksi tai sääntelyyn perustuvien velvoitteidemme (mukaan lukien rahanpesun torjuntaa koskevat velvoitteet) noudattamiseksi. Sinun on noudatettava näitä pyyntöjä viivyttelemättä. Tähän voi liittyä tunnistusasiakirjojen ja talous- ja toimintatietojen (kuten viimeisimpien tilinpäätöstietojen ja kauppiaan tapahtumailmoitusten) lähettäminen meille omalla kustannuksellasi faksilla, sähköpostilla tai muulla tavoin.

Korvaukset ja vastuiden rajoittaminen

Tässä osiossa ja immateriaalioikeuksia koskevassa osiossa käytämme termiä "PayPal" viittaamaan meihin (PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.), emoyhtiöömme (PayPal Holdings, Inc.), sidosyrityksiimme ja kaikkiin, jotka työskentelevät meille tai kyseisille tahoille tai joilla on valtuudet toimia puolestamme tai kyseisten tahojen puolesta. Sidosyrityksiimme kuuluu jokainen taho, jota hallitsemme, joka hallitsee meitä tai joka on kanssamme saman tahon hallinnassa. Meille tai sidosyrityksillemme työskentelevät henkilöt tai henkilöt, joilla on valtuudet toimia puolestamme tai sidosyritystemme puolesta, tarkoittavat kaikkia meidän tai sidosyritystemme johtajia, virkailijoita, työntekijöitä, edustajia, yhteisyrittäjiä, palveluntarjoajia ja toimittajia.

Korvaukset

Sinun on korvattava PayPalille vahingot, jotka ovat yhteydessä PayPal-tiliisi ja PayPal-palvelujen käyttöösi.

Sitoudut puolustamaan PayPalia, vapauttamaan sen vastuusta sekä korvaamaan sille aiheutuneet vahingot sellaisten riitautusten tai vaatimusten yhteydessä (kohtuulliset oikeudelliset kulut mukaan lukien), jotka kolmas osapuoli on tehnyt tai aiheuttanut seuraavien syiden vuoksi tai niiden seurauksena:

 • tämän käyttäjäsopimuksen rikkomuksesi
 • PayPal-palvelujen väärinkäyttösi
 • minkä tahansa lain tai kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesi
 • kolmannen osapuolen tekemiset tai tekemättä jättämiset, kun olet myöntänyt tälle luvan käyttää PayPal-tiliäsi tai verkkosivustojamme, ohjelmistojamme, järjestelmiämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai mitä tahansa PayPal-palvelua puolestasi.

Vastuiden rajoittaminen

PayPalin vastuu, joka koskee PayPal-tiliäsi ja PayPal-palvelujen käyttöäsi, on rajoitettu. PayPal ei ole missään tapauksessa vastuussa

 • suoraan tai epäsuorasti menetetyistä voitoista
 • erityisistä, satunnaisista tai välillisistä vahingoista (kuten vahingoista, jotka koskevat tietojen tai liiketoiminnan menettämistä),

jotka aiheutuvat verkkosivustoistamme, ohjelmistoistamme tai järjestelmistämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, mistä tahansa PayPal-palvelusta tai tästä käyttäjäsopimuksesta tai ovat niihin yhteydessä (ilmenemistavasta riippumatta, huolimattomuus mukaan lukien), ellei laissa toisin määrätä ja lain sallimissa määrin.

Vastuumme

 • sinulle tai
 • kolmansille osapuolille

rajoittuu joka tapauksessa suorien vahinkojen (suoria voittojen menetyksiä lukuun ottamatta) todelliseen määrään, ellei laissa toisin määrätä ja lain sallimissa määrin.

Lisäksi (sovellettavan lain sallimissa rajoissa) PayPal ei vastaa ja sitoudut olemaan pitämättä sitä vastuussa mahdollisista vahingoista tai tappioista (kuten rahan, liikearvon, maineen tai voittojen menetyksistä, muista aineettomista tappioista tai erityisistä, välillisistä tai seurannaisvahingoista), jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti

 • siitä, että käytät tai olet kykenemätön käyttämään verkkosivustojamme, ohjelmistojamme, järjestelmiämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai mitä tahansa PayPal-palvelua
 • viiveistä tai häiriöistä verkkosivustoillamme, ohjelmistoissamme, järjestelmissämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai missä tahansa PayPal-palvelussa
 • viruksista tai muista haittaohjelmista, jotka on saatu käyttämällä verkkosivustojamme, ohjelmistojamme, järjestelmiämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai mitä tahansa PayPal-palvelua tai verkkosivustoihimme, ohjelmistoihimme tai mihin tahansa PayPal-palveluun yhteydessä olevaa verkkosivustoa tai palvelua
 • häiriöistä, bugeista, virheistä tai epätarkkuuksista verkkosivustoillamme, ohjelmistoissamme, järjestelmissämme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, tai missä tahansa PayPal-palvelussa tai näistä hankituissa tiedoissa tai grafiikoissa
 • kolmansien osapuolten sisällöistä, tekemisistä tai tekemättä jättämisistä
 • keskeytyksistä tai muista toimista, joihin PayPal-tiliisi liittyen ryhdytään
 • siitä, että sinun on muutettava toimintatapojasi, sisältöjäsi tai käyttäytymistäsi, liiketoimintasi menetyksestä tai kyvyttömyydestäsi harjoittaa liiketoimintaa tämän käyttäjäsopimuksen tai PayPalin käytäntöjen muutosten seurauksena.

Ei takuuta

PayPal-palvelut toimitetaan sellaisenaan ja ilman suoria, epäsuoria tai lakisääteisiä vakuutuksia tai takuita. PayPal sanoutuu nimenomaisesti irti kaikista epäsuorista takuista, jotka koskevat

 • omistusoikeutta
 • myyntikelpoisuutta
 • sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen
 • oikeuksien loukkaamattomuutta.

PayPal ei valvo mitenkään tuotteita tai palveluja, joita PayPalin maksutapana hyväksyvät myyjät tarjoavat, eikä PayPal voi varmistaa, että ostaja tai myyjä, jonka kanssa olet tekemisissä, todella suorittaa tapahtuman tai on valtuutettu tekemään niin.

PayPal ei takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä tai turvallista pääsyä mihinkään PayPal-palvelujen osaan.

Lukuisat valvontamme ulkopuoliset tekijät voivat häiritä verkkosivustojemme, ohjelmistojemme tai järjestelmiemme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen), joita ylläpidämme itse tai joita ylläpidetään puolestamme, toimintaa.

PayPal toteuttaa kohtuulliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että pyynnöt sähköisistä veloituksista ja hyvityksistä, joihin liittyy pankkitilejä, pankki- ja luottokortteja ja sekin myöntämisiä, käsitellään mahdollisimman nopeasti. PayPal ei kuitenkaan anna vakuutuksia tai takuita käsittelyyn tarvittavasta ajasta, koska PayPal-palvelut ovat riippuvaisia monista valvontamme ulkopuolisista tekijöistä, kuten viiveistä pankkijärjestelmissä tai kansainvälisen postin kulussa.

Joissain maissa ei sallita epäsuorista takuista luopumista, joten edellä mainitut vastuuvapauslausekkeet eivät välttämättä koske sinua.

Emme voi taata kirjeenvaihdossamme, raporteissamme tai verkkosivustoillamme annettujen tai johtajiemme, virkailijoidemme tai henkilökuntamme suullisesti antamien tietojen oikeellisuutta kaikissa olosuhteissa ja yhteyksissä, eikä sinun pidä luottaa tällaisiin tietoihin.

Sinun on tarkistettava kaikki käymämme kirjeenvaihto huolellisesti ja kerrottava meille mahdollisimman pian, jos se sisältää virheelliseltä näyttäviä tietoja tai muuta sellaista, jota ei ole suoritettu ohjeidesi mukaisesti.

PayPalin vapauttaminen vastuusta

Jos sinulla on jotakin muuta PayPal-tilin haltijaa koskeva valitus, vapautat PayPalin kaikista vastuista, jotka johtuvat

 • riitautuksista
 • vaatimuksista
 • vahingoista (todellisista tai välillisistä),

jotka voivat olla millaisia tahansa, tunnettuja tai tuntemattomia, ja jotka johtuvat kyseisistä valituksista tai ovat niihin jollain tavalla yhteydessä.

Hyväksyessäsi tämän vastuuvapautuksen luovut nimenomaisesti kaikista suojauksista, jotka muuten rajoittaisivat tämän vapautuksen kattamaan vain sellaiset riitautukset, joiden olemassaolosta voit olla eduksesi tietoinen tai joita voit epäillä tämän vastuuvapautuksen hyväksymishetkellä.

Sinä (ei PayPal) vastaat yksin siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia sellaisia lainkäyttöalueellasi sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka voivat koskea sinua palvelujemme käytön yhteydessä (esimerkiksi liittyen säädeltyyn tai luvanvaraiseen toimintaan, vientiin tai tuontiin, veroihin tai vieraassa valuutassa suoritettaviin tapahtumiin).

Immateriaalioikeudet

PayPalin tavaramerkit

PayPal.com, PayPal ja kaikki PayPal-palveluihin liittyvät logot ovat joko PayPalin tai PayPalin lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Et saa kopioida, jäljitellä, muokata tai käyttää niitä ilman PayPalin etukäteistä kirjallista suostumusta. Lisäksi kaikki sivujen ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet ja komentosarjat ovat palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai PayPalin ulkoasua. Et saa kopioida, jäljitellä, muokata tai käyttää niitä ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme. Voit käyttää PayPalin tarjoamia HTML-logoja verkkoliikenteen ohjaamiseksi PayPal-palveluihin. Et saa muuttaa tai muokata näitä HTML-logoja millään tapaa, käyttää niitä tavalla, joka luonnehtii PayPalia tai PayPal-palveluja väärin, tai pitää niitä esillä millään sellaisella tavalla, joka vihjaa PayPalin sponsorointiin tai hyväksyntään. Kaikki oikeudet, jotka liittyvät ja sisältyvät PayPal-verkkosivustoihin, niiden sisältöihin, PayPal-palveluihin ja niihin liittyviin tekniikoihin sekä kaikkiin edellä mainituista luotuihin tai johdettuihin tekniikoihin tai sisältöihin, ovat PayPalin ja PayPalin lisenssinantajien yksinomaista omaisuutta.

Käyttöoikeuksien myöntäminen, yleistä

Jos käytössäsi on PayPalin ohjelmisto, kuten API, kehittäjän työkalupaketti tai muu ohjelmistosovellus, joka voi sisältää ohjelmistoja, jotka palveluntarjoajamme toimittaa ohjelmistojen, järjestelmien tai palvelujen muodossa tai jotka sisältyvät niihin ja jotka olet ladannut tai joita olet käyttänyt muulla tavoin verkko- tai mobiilialustan kautta, PayPal myöntää sinulle peruutettavissa olevan ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, siirtokelvottoman, maksuttoman ja rajoitetun käyttöoikeuden PayPalin ohjelmistoon pääsemiseksi ja/tai sen käyttämiseksi ohjelmiston mukana tulevan dokumentaation mukaisesti. Tätä käyttöoikeutta sovelletaan ohjelmistoon ja kaikkiin päivityksiin, uusiin versioihin ja korvaaviin ohjelmistoihin. Et saa vuokrata, liisata tai muulla tavoin siirtää ohjelmistoon liittyviä oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on noudatettava kaikkien PayPal-palveluihin liittyvien asiakirjojen sisältämiä käyttöönotto-, pääsy- ja käyttövaatimuksia. Jos et noudata käyttöönotto-, pääsy- ja käyttövaatimuksia, vastaat itse kaikista sinulle, PayPalille ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. PayPal voi päivittää mitä tahansa ohjelmistoa tai lakkauttaa minkä tahansa ohjelmiston ilmoitettuaan siitä sinulle. Vaikka PayPal voikin (1) integroida tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita mihin tahansa verkkosovellukseen tai muuhun sovellukseen, mukaan lukien ohjelmistoonsa, ja/tai (2) käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita helpottamaan PayPal-palvelujen tarjoamista, sinulle ei ole myönnetty eikä sinulla ole mitään oikeuksia niihin tai vastaaviin kolmannen osapuolen materiaaleihin. Lupaat olla muokkaamatta, muuttamatta, peukaloimatta, korjaamatta, kopioimatta, monistamatta, mukauttamatta, jakamatta, esittämättä, julkaisematta, takaisinmallintamatta, kääntämättä, purkamatta, takaisinkääntämättä ja muulla tavoin yrittämättä luoda lähdekoodia, joka on johdettu ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaaleista tai tekniikoista, ja olla muulla tavoin luomatta johdettuja töitä mistään ohjelmistoista tai kolmannen osapuolen materiaaleista tai tekniikoista. Hyväksyt, että PayPal omistaa kaikki oikeudet PayPalin ohjelmistoihin ja että kaikki niihin integroidut kolmannen osapuolen materiaalit ovat PayPalin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien omistamia. Kaikki muut kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset, joita käytät PayPalin verkkosivustoilla, ovat sen lisenssin alaisia, josta olet sopinut kyseisen ohjelmiston sinulle tarjoavan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, ettei PayPal omista, hallitse eikä ota mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta tällaisista kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksista, joita päätät käyttää jollakin verkkosivustollamme tai jossakin ohjelmistossamme ja/tai PayPal-palvelujen yhteydessä.

Käyttöoikeuden myöntäminen sinulta PayPalille, immateriaalioikeuksiin liittyvät takuut

PayPal ei vaadi PayPalille tarjoamasi, lataamasi, toimittamasi tai lähettämäsi sisällön omistusoikeutta. PayPal ei myöskään vaadi omistusoikeutta sisältöön, jota isännöit kolmannen osapuolen verkkosivustoilla tai sovelluksissa, jotka käyttävät PayPal-palveluja sisältöösi liittyvien maksupalvelujen tarjoamiseen. Jollei seuraavasta kappaleesta muuta johdu, tarjotessasi sisältöä PayPal-yhtiöille tai julkaistessasi sisältöä PayPal-palveluja käyttämällä annat PayPalille (ja osapuolille, joiden kanssa työskentelemme) ei-yksinomaisen, peruuttamattoman, maksuttoman, siirrettävän ja maailmanlaajuisen käyttöoikeuden käyttää sisältöäsi ja siihen liittyviä immateriaalioikeuksia ja henkilöoikeuksia auttaaksesi meitä parantamaan, ylläpitämään ja edistämään nykyisiä palvelujamme ja kehittämään uusia. PayPal ei maksa sisällöstäsi korvauksia. Hyväksyt, että PayPalin toteuttama sisältösi käyttö ei loukkaa immateriaalioikeuksia tai henkilöoikeuksia. Lisäksi hyväksyt ja takaat, että omistat kaikki tarjoamaasi sisältöä koskevat oikeudet tai muutoin hallitset niitä, ja suostut luopumaan moraalisista oikeuksistasi ja lupaat olla puolustamatta näitä oikeuksia PayPalia vastaan.

Käyttöoikeuden myöntäminen myyjiltä PayPalille

Edellisen kappaleen säännöksistä huolimatta, jos olet myyjä, joka käyttää PayPal-palveluja maksujen vastaanottamiseen tuotteista ja palveluista, myönnät PayPalille maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, siirrettävän, (useilla tasolla) alilisensoitavan ja tekijänoikeusmaksuttoman, täysin maksetun oikeuden käyttää ja näyttää julkisesti tämän käyttäjäsopimuksen voimassaoloaikana sinun tavaramerkkejäsi (muun muassa rekisteröityjä ja rekisteröimättömiä tavaramerkkejä, kauppanimiä, palvelumerkkejä, logoja, verkkotunnuksen nimiä ja muita nimikkeitä, jotka omistat, jotka on lisensoitu sinulle tai joita käytät) (1) osoittamaan, että olet kauppias, joka hyväksyy PayPal-palvelun maksutapana, ja (2) mihin tahansa muuhun käyttöön, johon annat nimenomaisen hyväksyntäsi.

Sekalaista

Siirto-oikeus

Et saa siirtää tai luovuttaa mitään oikeuksia tai velvoitteita, joita sinulla on tämän käyttäjäsopimuksen perusteella, ilman PayPalin etukäteistä kirjallista suostumusta. PayPal voi siirtää tai luovuttaa tämän käyttäjäsopimuksen tai minkä tahansa siihen sisältyvän oikeuden tai velvoitteen milloin tahansa.

Sovellettava lainsäädäntö

Tähän käyttäjäsopimukseen sekä käyttäjien ja PayPalin välisiin suhteisiin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja. Tämä ei vaikuta asuinmaasi lainsäädännön mukaisiin pakottaviin oikeuksiisi, kuten oikeuksiisi kuluttajana.

Jos nostat meitä vastaan kanteen tuomioistuimessa, hyväksyt Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaisen toimivallan. Tämä tarkoittaa, että jos esimerkiksi pystyisit nostamaan meitä vastaan tähän käyttäjäsopimukseen liittyvän kanteen tuomioistuimessa, hyväksyttävä tuomioistuin olisi Englannissa tai Walesissa sijaitseva tuomioistuin, mutta lainsäädännön niin salliessa voit nostaa kanteen myös toisen maan, kuten asuinmaasi, tuomioistuimessa.

Tietosuoja

Tietosuojasi on meille erittäin tärkeää. Lue Tietosuojaselosteemme, jotta ymmärrät paremmin sitoutumisemme tietojesi suojaamiseen sekä sen, miten käytämme ja paljastamme tietojasi.

Kielet ja sopimuksen käännös

Viestimme sinulle vain englanniksi.

Tämä käyttäjäsopimus tehdään vain englanninkielisenä. Kaikki tämän käyttäjäsopimuksen käännökset toimitetaan vain avuksesi, eikä niillä ole tarkoitus muuttaa tämän käyttäjäsopimuksen ehtoja. Jos tämän käyttäjäsopimuksen englanninkielisen ja muunkielisen version välillä on ristiriita, englanninkielinen versio on ratkaiseva.

Henkilötietojen käyttösi (myyjänä), tietosuojalait

Jos saat (myyjänä) toista PayPal-asiakasta koskevia henkilötietoja, sinun on pidettävä kyseiset henkilötiedot luottamuksellisina ja saat käyttää niitä vain PayPal-palvelujen yhteydessä. Et saa paljastaa tai jakaa PayPal-asiakkaita koskevia henkilötietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää kyseisiä henkilötietoja markkinointitarkoituksiin ilman kyseessä olevan asiakkaan nimenomaista suostumusta siihen. Et saa lähettää PayPal-asiakkaalle sähköpostiviestejä asiakkaan pyytämättä tai käyttää PayPal-palveluja kerätäksesi maksuja ei-toivottujen sähköpostiviestien lähettämisestä kolmansille osapuolille tai siinä avustamisesta.

Siltä osin kuin käsittelet PayPal-asiakasta koskevia henkilötietoja tämän käyttäjäsopimuksen nojalla, sinä olet ja PayPal on riippumaton rekisterinpitäjä (emme ole yhteisrekisterinpitäjä), joten määritämme kumpikin erikseen kyseisten henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja keinot. Sitoudumme kumpikin noudattamaan vaatimuksia, jotka sisältyvät sovellettaviin yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeviin lakeihin, mukaan lukien kaikki sovellettavat asetukset, direktiivit, menettelyohjeet ja sääntelyvaatimukset, joita sovelletaan rekisterinpitäjiin tämän sopimuksen yhteydessä. Meillä kummallakin on omat, itsenäisesti määrittämämme tietosuojaselosteet, ‑ilmoitukset, ‑käytännöt ja ‑menettelyt kaikille tällaisille henkilötiedoille, joita käsittelemme tämän sopimuksen yhteydessä, ja noudatamme niitä.

Kun noudatamme sovellettavia tietosuojalakeja, kumpikin meistä tekee seuraavaa:

 • toteutamme kaikki kyseisten henkilötietojen käsittelyyn liittyvät asianmukaiset turvatoimet ja ylläpidämme niitä sekä
 • ylläpidämme selostetta kaikista tämän käyttäjäsopimuksen nojalla suoritetuista käsittelytoimista sekä
 • emme tietoisesti tai tahallisesti tee tai tietoisesti tai tahallisesti salli tehtävän mitään, jonka seurauksena toinen osapuoli saattaisi rikkoa sovellettavia tietosuojalakeja.

Henkilötietoja, jotka keräät PayPal-palveluihin liittyen (ja joita et ole luonut, kerännyt tai hankkinut muulla tavalla erillisen asiakkaan kanssa solmitun suhteen kautta PayPal-palvelujen käytön ulkopuolella), saat käyttää vain sinä itse ja vain siinä määrin, kuin on PayPal-palvelujen kannalta tarpeen ja olennaista, eikä niitä saa käyttää mihinkään muuhun tarkoitukseen, ellet ole saanut siihen etukäteen asiakkaan nimenomaista suostumusta.

Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet

Tämä käyttäjäsopimus muodostaa palvelumme osalta koko sopimuksen käyttäjien ja PayPalin välille.

Jos jokin tämän käyttäjäsopimuksen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai sitä ei voida panna täytäntöön, kyseinen määräys poistetaan ja jäljellä olevat määräykset pannaan täytäntöön.

Henkilöllä, joka ei ole tämän käyttäjäsopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act ‑lain (kolmansien osapuolten oikeuksia sopimuksissa koskevan lain) nojalla oikeutta vedota mihinkään tämän käyttäjäsopimuksen ehtoon tai panna sitä täytäntöön (ei koske kolmansia osapuolia, jotka määritellään osaksi PayPalia Korvaukset ja vastuiden rajoittaminen ‑osiossa edellä, niiden tässä käyttäjäsopimuksessa määriteltyjen oikeuksien osalta). Tämä ei kuitenkaan vaikuta kolmansien osapuolten oikeuksiin tai oikeusturvakeinoihin, jotka ovat olemassa tai käytettävissä kyseisen lain lisäksi.

PayPal kirjautumismenetelmänä

Voimme sallia sinun todentaa henkilöllisyytesi PayPalilla, kun kirjaudut tiettyihin ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin. Jos teemme niin, voimme jakaa kirjautumistilasi minkä tahansa kolmannen osapuolen kanssa, joka antaa sinulle mahdollisuuden kirjautua tällä tavalla, sekä henkilötiedot ja muut tilitiedot, joiden jakamiseen annat suostumuksesi, jotta kolmas osapuoli voi tunnistaa sinut. PayPal ei anna kyseiselle kolmannelle osapuolelle pääsyä tilillesi ja suorittaa maksuja tililtäsi kyseiselle kolmannelle osapuolelle vain nimenomaisen valtuutuksesi ja toimeksiantosi perusteella.

Jos annat kävijöille mahdollisuuden todentaa henkilöllisyytensä PayPalin avulla, kun he kirjautuvat verkkosivustollesi, sovellukseesi tai asiakastileillesi, sinun on hyväksyttävä kaikki sovellettavat erityisehdot, kun kyseinen toiminto tarjotaan käyttöösi, sekä noudatettava kaikkia mahdollisiin integrointioppaisiin tai ‑ohjeisiin sisältyviä vaatimuksia. Emme takaa tai muuten todista käyttäjien henkilöllisyyttä tällaista kirjautumismenetelmää käytettäessä. Emme jaa PayPalin hallussa olevia käyttäjän henkilötietoja tai muita tilitietoja (kuten kirjautumistilaa) kanssasi, ellei käyttäjä ole antanut suostumusta kyseisten tietojen luovuttamiseen sinulle.

Yritysasiakkaat

Tässä osiossa lyhenteellä PSD2 tarkoitetaan EU:n toista maksupalveludirektiiviä ((EU) 2015/2366).

Katsomme sinun olevan yritysasiakas, jos sinä päivänä, jona olet hyväksynyt tämän käyttäjäsopimuksen, et ole:

 • kuluttaja (henkilö, joka toimii muussa kuin kaupan, liiketoiminnan tai ammattitoiminnan tarkoituksessa)
 • mikroyritys (yritys, joka työllistää alle kymmenen (10) henkilöä ja jonka vuotuinen tase on enintään kaksi (2) miljoonaa euroa).

Saatamme olla soveltamatta tiettyjä PSD2:n säännöksiä palvelumme käyttöösi, jos olet yritysasiakas.

Jos olet yritysasiakas,

 • sinulla ei ole oikeutta maksunpalautukseen laskutussopimusmaksuista
 • havaitessasi ongelman sinulla on enintään 60 (kuusikymmentä) päivää aikaa ilmoittaa siitä meille alkaen päivästä, jolloin ongelma ilmeni. Tämän ajan jälkeen meillä ei ole velvollisuutta tutkia asiaa tai palauttaa sinulle rahoja, eikä meillä ole velvollisuutta noudattaa PSD2:n III osastossa määritettyjä tiedonantovaatimuksia tai vastaavia Euroopan talousalueen jäsenvaltioissa toteutettuihin PSD2:n toimeenpanoihin ("PSD2:n saattamiset osaksi kansallista lainsäädäntöä") sisältyviä, mahdollisesti sinua koskevia vaatimuksia
 • PSD2:n 72 ja 89 artiklaa ja PSD2:n saattamisten osaksi kansallista lainsäädäntöä vastaavia säännöksiä ei sovelleta toteuttamaasi palvelumme käyttöön, mikä tarkoittaa, että vaikka muualla tässä käyttäjäsopimuksessa toisin toteaisimmekin, emme ole sinulle vastuussa tappioista tai vahingoista, joita saatat kärsiä kyseisten artiklojen ja säännösten nojalla.

Osionumerot ja määritellyt sanat

Jos muissa asiakirjoissa (esim. ehdoissa) viitataan tämän käyttäjäsopimuksen osionumeroihin tai määriteltyihin sanoihin, katso Käyttäjäsopimuksen viittaukset löytääksesi asiaankuuluvan säännöksen tai määritellyn sanan.