User Agreement for PayPal Service

>> Näytä kaikki oikeudelliset sopimukset

PayPal-palvelun käyttäjäsopimus

Edellinen päivitys: 29.5.2019

 

Huomautus: Välittömästi jäljempänä esitetty sopimusversio nimeltään "PayPal-palvelun nykyinen käyttäjäsopimus" on voimassa 19.8.2019 asti. 

Jäljempänä esitetty sopimusversio, "PayPal-palvelun päivitetty käyttäjäsopimus – astuu voimaan 19.8.2019", astuu voimaan ja korvaa PayPal-palvelun nykyisen käyttäjäsopimuksen 19.8.2019.

 

PayPal-palvelun nykyinen käyttäjäsopimus

 

Tässä Sopimuksessa on 17 osiota (hinnasto mukaan lukien). Pääset suoraan haluamaasi osioon valitsemalla alla olevan asianomaisen linkin. Alla olevat otsikot ja aliotsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne rajoita kunkin osion soveltamisalaa. Joillekin isolla kirjoitetuista termeistä on annettu erityinen määritelmä osiossa 16. Tässä Sopimuksessa ja PayPalin verkkosivustossa alleviivatut sanat toimivat hyperlinkkinä asianomaisiin tietoihin.

 

 

Siirry osioon:

1. PayPalin ja käyttäjän välinen suhde.
2. Tilisi ja Saldosi.
3. Rahoituslähteet.
4. Rahan lähettäminen.
5. Rahan vastaanottaminen.
6. Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen.
7. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen.
8. Palkkiot ja valuutan muunto.
9. Rajoitettu toiminta.
10. Oma vastuusi – Toimenpiteet, joihin voimme ryhtyä.
11. Myyjien turva -ohjelma.
12. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat.
13. PayPal-ostajien turva.
14. Valitukset PayPalista.
15.Yleistä.
16. Määritelmät.
Hinnasto 1. Palkkiotaulukko.

 

Tämä Sopimus on käyttäjän ja PayPalin välinen sopimus, joka koskee Palvelujen käyttöäsi. Termit Käyttösäännöt, Kauppiaan rekisteröitymisbonuskäytäntö ja Kauppiaan lahjakortteja koskeva käytäntö, jotka on mainittu aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa, kuuluvat tähän Sopimukseen viittauksina ja antavat Palveluihin liittyviä lisäehtoja. Yllä mainitut asiakirjat ovat tähän Sopimukseen kuuluvia "Liitännäisasiakirjoja". Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että Liitännäisasiakirjat tai tämän Sopimuksen osat, jotka sisältävät Liitännäisasiakirjojen ehdot, eivät muodosta Euroopan parlamentin ja neuvoston maksupalveludirektiivin (2007/64/EY), Euroopan parlamentin ja neuvoston toisen maksupalveludirektiivin (EU2015/2366) ("PSD2") tai minkään EU- tai ETA-jäsenmaan näiden direktiivien täytäntöönpanon tarkoittamia "puitesopimuksia".

 

Tämän Sopimuksen tekeminen

Rekisteröidyttäessä Palveluihin on luettava ja hyväksyttävä kaikki tämän Sopimuksen ehdot (mukaan lukien Päivitykset Käytäntöihin sekä käytäntöjä ja lunastuksia koskevat ehdot, joihin viitataan jäljempänä).

Kaikki tulevat Muutokset, jotka on esitetty Päivitykset Käytäntöihin -kohdassa ja jotka on jo julkaistu PayPalin verkkosivuston aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa Palveluihin rekisteröitymisesi hetkellä, ovat osa tätä Sopimusta, ja ne tulevat voimaan Päivitykset Käytäntöihin -kohdassa määritetyn mukaisesti.

Tämä Sopimus ja muut PayPal-palvelun käyttöä koskevat oikeudelliset ehdot ja oikeudelliset liitteet ovat aina saatavillasi PayPalin verkkosivustolla, yleensä aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa. Nämä tiedot voidaan myös lähettää sinulle tai julkaista PayPalin verkkosivustolla tai muussa Palvelujen käyttöösi liittyvässä yhteydessä.

Rekisteröidyttäessä Palveluihin on luettava ja hyväksyttävä kaikki tämän Sopimuksen ehdot (mukaan lukien Päivitykset Käytäntöihin sekä käytäntöjä ja lunastuksia koskevat ehdot, joihin viitataan edellä). Tämä Sopimus toimitetaan Sinulle ja tehdään vain englanninkielisenä. Hyväksyt, että käyttämällä Palvelua hyväksyt Sopimuksen. Suosittelemme, että tallennat Sopimuksen (kaikki muut käytännöt mukaan luettuina) tai tulostat siitä kopion arkistoosi.

PayPal saattaa vaatia PayPal-tiliä Palvelujen käyttämiseen (mukaan lukien rajoituksitta maksujen lähettäminen ja vastaanottaminen tai PayPalin käyttäminen kolmannen osapuolen palveluihin kirjautumiseen).

 

TÄRKEÄÄ TIETOA – KESKEISET RISKIT JA EHDOT

Tämä on tärkeä asiakirja, johon tulee tutustua huolellisesti ennen päätöstä Palvelujen käyttämisestä. Luethan tämän Sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. Tässä Sopimuksessa korostetaan myös Palvelujen käyttämiseen liittyviä tiettyjä riskejä sekä annetaan ohjeita turvalliseen verkkomaksamiseen PayPalin kautta.

Olet yksin vastuussa siitä, että ymmärrät kaikki oman lainkäyttöalueesi lait, säännöt ja viranomaismääräykset, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käyttöösi liittyen ja että toimit niiden mukaisesti. Ne voivat liittyä muun muassa säädeltyyn toimintaan, lisenssin alaiseen toimintaan, vientiin tai tuontiin, veroihin tai tapahtumiin ulkomaisina valuuttoina.

Huomaathan Palvelujen käyttöön liittyvät seuraavat keskeiset riskit ja ehdot:

Maksunpalautukseen liittyvät riskit

PayPal-tilillesi saapuvat maksut voidaan peruuttaa myöhemmin esimerkiksi, jos tällaiseen maksuun kohdistuu Takaisinveloitus, Peruutus tai Riitautus tai se muuten mitätöityy. Tämä tarkoittaa sitä, että joillakin myyjillämme niiden Tilille saapuvat maksut voidaan palauttaa lähettäjälle tai muulla tavoin poistaa Tililtä, kun ne on maksettu ja/tai myytyjä tavaroita tai palveluja on toimitettu.

Myyjien turva -ohjelman tärkein kelpoisuusvaatimus on, että myyjän on lähetettävä tuote osoitteeseen, joka näkyy tapahtumatietosivulla. Jos tuote toimitetaan henkilökohtaisesti tai jos myyjä lähettää tuotteen toiseen osoitteeseen (esimerkiksi jos ostaja pyytää lähettämään toiseen osoitteeseen käyttämällä työosoitetta tai lahjansaajan osoitetta), et ole kelpoinen korvaukseen ohjelman ehtojen perusteella.

Voit turvata itseäsi maksun palauttamisriskiltä Tililtäsi noudattamalla PayPal-myyjien turva -ohjelmaan sisältyviä ehtoja ja muita myyjille annettuja ohjeita, jotka on määritetty Turvakeskuksessa, jonne pääsee useimmilta PayPalin verkkosivuston sivuilta.

Voimme sulkea, keskeyttää tai rajoittaa pääsyäsi Tilillesi tai Palveluihimme ja/tai rajoittaa pääsyäsi varoihisi siinä määrin ja niin kauan kuin on kohtuudella tarpeellista turvautua vastuun riskiltä (katso osiota 10.2h), jos rikot tätä Sopimusta, mukaan ottaen PayPalin Käyttösääntöjä tai muita PayPalin kanssa tekemiäsi sopimuksia. Epäselvyyden välttämiseksi voimme lakkauttaa Tilisi pysyvästi osion 10.6 (Tietoja sinusta) rikkomisen perusteella.

PayPalin pidättämien maksujen riski

Huomaa, että vaikka sinulla olisi vain yksi PayPal-tili, Tililläsi on kaksi erillistä ja erilaista toimintoa, maksutoiminto ja varantotoiminto. Mahdollisuutesi päästä käsiksi Tililläsi oleviin varoihin ja suorittaa maksutapahtumia Tililtäsi riippuu siitä, mitä toimintoa varat kulloinkin koskevat. Tätä Sopimusta sovellettaessa:

 • Tilisi elementti, joka muodostaa maksutoiminnon, tunnetaan nimellä Maksutili. Maksutili on Tilisi operatiivinen osa, jonka kautta sinulla on pääsy varoihin ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien suorittamiseen.
 • Tilisi elementti, joka muodostaa varantotoiminnon, tunnetaan nimellä Varantotili. Varantotilin käyttöoikeus on rajoitettu, eikä sinulla ole mahdollisuutta käyttää varoja tai suorittaa maksutapahtumia Varantotilin varoilla. Varantotilillä olevat varat voidaan merkitä esimerkiksi seuraavasti: Odottava, Selvittämätön ja Pidossa.

Esimerkkejä PayPalin pidättämistä varoista riskien pienentämiseksi ovat maksut, joihin kohdistuu joku seuraavista:

 • Pankkisiirtomaksun täydennys (katso osio 3.3)
 • Kauppiaan käsittelyviive (katso osio 4.7)
 • Varanto (katso osio 10.4)
 • Maksun tarkistus (katso osio 5.2)
 • Maksun pito (katso osio 10.5)
 • Rajoitettu toiminta ja PayPalin toimenpiteet (katso osiot 9 ja 10)

Valitukset

Jos haluat tehdä Valituksen PayPalin Ratkaisukeskuksen kautta, se on tehtävä 180 päivän kuluessa maksun suorittamisesta.

Maksun suorittaminen

Huomaa, että PayPal suorittaa Maksutilisi kautta tekemäsi voimassa olevan Maksumääräyksen ja suorittaa maksun sen henkilön maksupalvelun tarjoajalle, jolle lähetät maksun heti, kun PayPalin käytettävissä olevat maksujärjestelmät sen sallivat (voi olla seuraava Arkipäivä) sen ajankohdan jälkeen kun annoit meille pätevän Maksumääräyksen. Tämä täytäntöönpanoaika riippuu tietyistä ehdoista, ja tarkemmat yksityiskohdat Maksumääräysten täytäntöönpanosta on annettu tämän Sopimuksen osiossa 4.1.

Tällaiset riskit ja ohjeet on otettava huomioon PayPalia käytettäessä.

Lisätietoja PayPal-palvelusta saa lukemalla keskeiset maksu- ja palvelutiedot.

Alla olevat otsikot ja aliotsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne rajoita kunkin osion soveltamisalaa. Joillekin isolla kirjoitetuista termeistä on annettu erityinen määritelmä osiossa 16 tai muualla tämän Sopimuksen tekstissä. Tässä Sopimuksessa on myös alleviivattuja sanoja, jotka toimivat hyperlinkkinä verkkosivustomme asianomaisiin tietoihin.

 

1. PayPalin ja käyttäjän välinen suhde.

1.1 PayPal on vain maksupalvelun tarjoaja. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) on saanut Luxemburgin luottolaitoksen 5. päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (jäljempänä "laki") 2 artiklan mukaisesti asianmukaisen toimiluvan ja toimii Luxemburgin valvontaviranomaisen, Commission de Surveillance du Secteur Financierin, valvonnassa.

PayPalin päätoimiala on Sähköisen rahan liikkeeseenlasku ja Sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun läheisesti liittyvien palvelujen tarjoaminen. Kuvaus PayPal-palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista on annettu Keskeiset maksu- ja palvelutiedot -asiakirjassa, joka on saatavissa PayPal-verkkosivuston jokaisella sivulla olevan Lakiasiat-linkin kautta. Koska palvelut rajoittuvat Sähköiseen rahaan, jota ei hyväksytä Luxemburgin lain mukaan talletukseksi tai sijoitukseksi, Luxemburgin talletusturva tai sijoittajien korvausjärjestelmät, joita Conseil de protection des déposants et des investisseurs ylläpitää, eivät koske sinua. PayPalin avulla voit suorittaa maksuja ja vastaanottaa maksuja kolmansilta osapuolilta. PayPal on riippumaton sopimusosapuoli kaikkiin tarkoituksiin. PayPalilla ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta tai takaa laillisuutta Palvelussamme maksetuista tuotteista tai palveluista. Emme takaa minkään Käyttäjän henkilöllisyyttä tai varmista, että ostaja tai myyjä suorittaa kaupan. Huomaa, että alaikäisten tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivien henkilöiden toimintaan liittyy riskejä.

1.2 Tietosuojasi. PayPal pitää erittäin tärkeänä tietosuojasi takaamista. Luethan kohdan Tietosuojakäytäntö (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste), jotta ymmärrät paremmin sitoutumisemme yksityisyytesi suojaamiseen sekä Tietojesi käyttöön ja luovuttamiseen.

1.3 Siirto-oikeus. Et saa siirtää tai luovuttaa ilman PayPalin etukäteistä kirjallista suostumusta mitään oikeuksia tai velvoitteita, joita sinulla on tämän Sopimuksen perusteella. Et saa siirtää Tiliäsi kolmannelle osapuolelle. PayPal pidättää itselleen oikeuden siirtää tai kohdistaa tämän Sopimuksen tai sen mukaiset oikeudet tai velvollisuudet milloin tahansa ilman suostumustasi. Tämä ei vaikuta oikeuksiisi sulkea Tiliäsi osion 7 mukaisesti.

1.4 Yhteydenpito kanssasi

1.4.1 Kielet. Tämä Sopimus tehdään vain englanninkielisenä. Viestimme sinulle vain englanniksi.

1.4.2 Ilmoitukset sinulle. Viestimme kanssasi kielellä tai kielillä, joilla olemme tuoneet tämän Sopimuksen käyttöösi. Hyväksyt, että PayPal voi antaa sinulle ilmoituksen tai muita tietoja lähettämällä ne PayPalin verkkosivustolle (mukaan lukien sellaisten tietojen lähettäminen, joihin pääsee käsiksi vain kirjautumalla Tilillesi), lähettämällä ne sähköpostiviestissä Tilillesi merkittyyn sähköpostiosoitteeseen, postittamalla ne Tilillesi merkittyyn katuosoitteeseen, soittamalla puhelimitse tai lähettämällä tekstiviestin. Sinulla on oltava Internet-yhteys ja sähköpostitili, jotta voit vastaanottaa Palveluihin liittyviä viestejä ja tietoja. Tämän Sopimuksen muutoksia lukuun ottamatta tällaisen ilmoituksen katsotaan saapuneen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on lähetetty PayPalin verkkosivustolle tai lähetetty sinulle sähköpostitse. Jos ilmoitus lähetetään postitse, katsomme, että se on saapunut sinulle kolmen Arkipäivän kuluessa sen lähettämisestä. Voit pyytää meiltä kopion kaikista laillisesti vaadittavista ilmoituksista (tämä Sopimus mukaan lukien) ja toimitamme sen sinulle sellaisessa muodossa, että voit tallentaa ja kopioida tiedot (esimerkiksi sähköpostilla), ja voit irtisanoa suostumuksesi vaadittujen tietojen sähköisestä vastaanottamisesta ottamalla yhteyttä PayPaliin jäljempänä osiossa 1.6 kuvatulla tavalla. PayPal voi veloittaa tietopyyntömaksun (hinnaston 1 mukaan) paperikopiosta. PayPal varaa oikeuden sulkea Tilisi (osion 7 mukaisesti), jos peruutat suostumuksesi vastaanottaa sähköisiä viestejä.

1.5 Ilmoitukset PayPalille. Tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset PayPalille on lähetettävä postitse PayPalin pääkonttoriin osoitteella PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Muutokset tähän Sopimukseen. Voimme milloin tahansa tehdä muutoksia, poistoja tai lisäyksiä tähän Sopimukseen, mukaan lukien Palkkiot ja muut summat, jotka koskevat Tiliäsi (kuten on esitetty hinnastossa 1) ("Muutos") ilmoittamalla tällaisesta Muutoksesta ja julkaisemalla tarkistetun version tästä Sopimuksesta PayPalin verkkosivustolla. Teemme Muutoksen yksipuolisesti, ja sinun katsotaan hyväksyneen Muutoksen, kun olet vastaanottanut ilmoituksen siitä. Ilmoitamme sinulle Muutoksesta 2 kuukautta etukäteen, ja Muutos tulee voimaan 2 kuukauden kuluttua ennakkoilmoituksesta. Tätä 2 kuukauden aikaa ei sovelleta, jos laki vaatii Muutosta tai se liittyy uuteen palveluun, nykyisen Palvelun lisätoimintoihin tai muuhun muutokseen, jotka eivät muuta oikeuksiasi tai lisää velvollisuuksiasi. Näissä tapauksissa Muutos tehdään ilman ennakkoilmoitusta sinulle, ja se tulee voimaan välittömästi.

Jos et hyväksy jotain Muutosta, sinun on suljettava Tilisi osiossa 7 määritetyn tilin sulkemismenettelyn mukaisesti (Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen). Jos et vastusta Muutosta sulkemalla Tiliäsi edellä mainitun 2 kuukauden aikana, sinun katsotaan hyväksyneen Muutoksen. Vaikka voit sulkea Tilisi milloin tahansa ja veloituksetta, huomaa, että saatat silti olla vastuussa meille tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sitä ennen mahdollisesti aiheutuneista velvoitteista, joista olit vastuussa ennen tämän Sopimuksen irtisanomista, katso osio 7 (Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen).

1.7 Kelpoisuus. Jotta voit käyttää Palvelujamme, (i) sinun on asuttava jossakin PayPalin maailmanlaajuisilla sivulla luetelluista maista, ii) sinun on oltava täysin oikeustoimikelpoinen sopimuksen tekemiseen ja (iii) jos olet yksityishenkilö, sinun on oltava vähintään 18-vuotias. Ilmoitat ja takaat meille avatessasi Tilin, ettet toimi kenenkään toisen puolesta tai hyväksi, ellet avaa Tiliä sellaisen yrityksen johdolla tai määräyksestä, jonka palveluksessa olet, taikka julkituomattoman päämiehen tai kolmantena osapuolena olevan edunsaajan puolesta. Jos et toimi sellaisen yrityksen puolesta, jonka palveluksessa olet, uuden Tilin saa avata vain omalla nimellä. Tämä Sopimus koskee vain Käyttäjiä, jotka asuvat Suomessa. Jos asut jossain toisessa maassa, pääset Sopimukseen PayPalin verkkosivustosta omassa maassasi (jos sovellettavissa).

Takaisin ylös

2 Tilisi ja Saldosi

2.1 Henkilökohtainen tili ja Yritystili. Tarjoamme käyttöön seuraavia tilityyppejä: Henkilökohtainen tili ja Yritystili. Ellei toisin ole sovittu, sinulla saa olla vain yksi Henkilökohtainen tili ja yksi Yritystili. Tiettyjen Henkilökohtaisten tilien haltijoilta saatetaan edellyttää tiliensä päivittämistä (mikä saattaa sisältää lisätietojen antamisen PayPalille) kaikkien Henkilökohtaisen tilin nykyisten toimintojen käyttämiseksi. Avaamalla Yritystilin ja hyväksymällä tässä Sopimuksessa määritellyt ehdot todistat, ettet luo Tiliä ensisijaisesti henkilökohtaisiin, perheen tai kotitalouden tarpeisiin. Hyväksyt, että Tilisi koostuu Maksutilistä ja Varantotilistä.

2.2 Saldo. Tilisi Saldo vastaa Sähköisen rahan määrää, joka on käytettävissäsi ostoihin Tililtäsi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos sinulla on Saldoa, et saa siitä korkoa tai muita tuloja, koska eurooppalainen laki kieltää koron maksamisen Sähköiselle rahalle, sillä se vastaa käteistä rahaa, ei talletusta.

Sinulla ei ole velvollisuutta pitää Tilillä aina Saldoa, mutta jos käytät Palvelua maksuihin toiselle Käyttäjälle, sinulla on oltava riittävästi Saldoa Tililläsi kattamaan maksun summa (ja tapahtumapalkkiot, jotka maksetaan meille). 

Tämä johtuu siitä, että kun maksat toiselle Käyttäjälle, valtuutat meidät siirtämään Sähköistä rahaa Saldoltasi vastaanottajan Tilille kussakin tapauksessa Maksumääräyksesi ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tilin Saldon hankkimiseksi tämän Sopimuksen mukaan voit

 • hyväksyä maksun Tilillesi joltakulta toiselta tai
 • vastaanottaa Sähköistä rahaa meiltä maksamalla meille vastaavan summan. Voit tehdä tämän
  • automaattisesti käyttämällä soveltuvaa Rahoituslähdettäsi kattaaksesi maksut, jotka ohjeistat meitä lähettämään toisille Käyttäjille (ja meille maksamasi tapahtumapalkkiot). Pankkisi / kortin myöntäjäsi vastaa maksun suorittamisesta pankistasi tai kortin myöntäjältäsi PayPalille tai
  • manuaalisesti käyttämällä Tilisi käyttöliittymässä olevaa Lisää rahaa -toimintoa, kun haluat maksaa meille tai pyytää meitä perimään maksun pankkitililtäsi antamallasi valtuutuksella, kun yhdistät pankkitilisi Rahoituslähteeksi (katso osio 3.3).

2.3 Tilitiedot (mukaan lukien Saldo- ja tapahtumatiedot) Jos Tiliäsi ei ole rajoitettu, voit nähdä suoritettujen maksutapahtumien tiedot ja muut Tilin tapahtumahistoriaan ja Saldoon liittyvät tiedot kirjautumalla Tiliisi. Maksujesi avaintiedot toimitetaan sinulle sähköpostitse, ja tapahtumahistoriasi päivitetään ja se on saatavillasi milloin tahansa kirjautumalla Tilillesi. Voit myös tarkastella ladattavaa raporttia Tilisi osiosta "Historia". "Historia"-osiosta näet myös kaikki perityt Palkkiot ja muut Tililtäsi veloitetut summat kyseiseltä aikaväliltä. "Historia"-osiota päivitetään ja se on saatavilla vain, jos Tililläsi on ollut tapahtumia tai Palkkioita on veloitettu kyseisellä aikavälillä. PayPal pidättää itselleen oikeuden veloittaa Palkkion lisätietojen antamisesta tai tapahtumahistorian ja muiden Palkkiota koskevien tietojen toimittamisesta muulla tavalla. Tapa, jolla tarjoamme tapahtumatiedot, mahdollistaa tietojen tallentamisen ja kopioimisen muuttumattomina esimerkiksi tulostamalla. PayPal varmistaa, että kunkin tapahtuman yksityiskohdat ovat tarkasteltavissa verkossa vähintään 13 kuukauden ajan siitä, kun ne alun perin asetettiin saataville. Hyväksyt tapahtumien tarkastelun tilihistorian kautta sen sijaan, että saisit säännöllisiä tiliotteita postitse. 

2.4 Maksujen kuittaaminen. Hyväksyt sen, että voimme kuitata minkä tahansa Tililläsi tai hallinnassasi olevan summan palkkioita, maksuja tai muita summia vastaan, jotka olet meille velkaa ja (paitsi jos maksukyvyttömyyslainsäädäntö sen estää) muita summia vastaan, jotka olet velkaa PayPal-konsernin muille jäsenille (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa PayPal-konsernin jäsenen tarjoamat palvelut). Toisin sanoen kuittausoikeutemme tarkoittaa sitä, että voimme vähentää tässä osiossa mainitut maksut, palkkiot tai muut summat Tilisi tai hallitsemasi Tilin Saldosta.

2.5 Velkasi meille. Jos summa, jonka olet velkaa meille, ylittää Saldosi määrän, Saldosi voi mennä miinukselle velkasi nettomäärän mukaisesti.

2.6 Saldot useina valuuttoina. Jos sinulla on Saldoa, voimme sallia sen muuntamisen Saldoksi toisessa valuutassa. Sinulta veloitetaan Hinnaston 1 kohdassa A3.1 esitetty Valuutan muuntopalkkio (osion 8.2 mukaisesti).

Jos jokin Tilisi valuuttasaldoista osoittaa, että olet meille jostain syystä velkaa, voimme kuitata velkasumman käyttämällä toisen valuutan Tilillä olevia varoja tai pidättää velkasumman Tilille saapuvasta rahasta tai Tililtä nostettavasta tai lähetettävästä rahasta tai eri Tililtä, tai pidättämällä velkasumman mistä tahansa nostoyrityksestäsi. Jos Tililläsi on 21 päivän ajanjakson ajan Saldo, joka näyttää meille erääntyvän velkasumman muuna valuuttana kuin euroina. Sinulta veloitetaan Valuutan muuntopalkkio Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetyllä tavalla velkasummasi muuntamisesta euroiksi (osion 8.2. mukaisesti).

Olet vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät Saldojen ylläpitämiseen useammassa valuutassa (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, riski, että näiden Saldojen arvo vaihtelee valuuttakurssin muuttuessa, mikä voi ajan myötä laskea huomattavasti Saldoja). Hyväksyt sen, ettet yritä käyttää useita valuuttoja keinotteluun.

2.7 Vakuusoikeudet. Tämän Sopimuksen toimeenpanon turvaamiseksi annat PayPalille vakuudeksi Tililläsi olevat varat vakuutena summasta, jonka saatat olla meille velkaa. Tätä kutsutaan Tiliisi kohdistuvaksi panttioikeudeksi tai vakuusoikeudeksi.

Takaisin ylös

3. Rahoituslähteet.

3.1 Rahoituslähteiden linkittäminen. Voit linkittää tai purkaa linkityksen luottokorttiin, pankkikorttiin, prepaid-korttiin (tietyissä tapauksissa), pankkitiliin ja/tai PayPal-luottoon, joita käytetään Tilisi Rahoituslähteinä. Pidäthän Rahoituslähteen tiedot ajan tasalla (esim. luottokortin numero ja päättymispäivämäärä). Jos nämä tiedot muuttuvat, voimme päivittää ne ilman toimenpiteitä sinun puoleltasi yksipuolisella päätöksellä pankkisi tai kortin myöntäjän ja kolmansien osapuolten toimittamien tietojen perusteella (mukaan lukien, rajoituksetta, rahoituspalvelukumppanimme ja maksukorttiverkot). Jos et halua meidän päivittävän Rahoituslähteesi tietoja, voit ottaa yhteyttä pankkiisi tai kortin myöntäjään ja pyytää, ettei tietoja päivitetä, tai vaihtoehtoisesti poistaa Rahoituslähteen Tilisi profiilista. Jos päivitämme rahoituslähteen tiedot, saatamme säilyttää minkä tahansa siihen liitetyn asetuksen.

Voit varmentaa korttisi tai pankkitilisi, jotta voimme varmistaa, että kortti tai pankkitili on voimassa ja että olet sen omistaja. Voimme sallia sinun tehdä tämän noudattamalla Linkitä ja vahvista kortti -prosessia (korteille) tai Pankin vahvistusprosessia (pankkitilille) tai muita prosesseja, joista voimme ilmoittaa sinulle tai joita voimme julkaista aika ajoin.

3.2 Kortit. Linkittämällä pankkikortin, luottokortin tai (tietyissä tapauksissa) prepaid-kortin Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan luvan veloittaa automaattisesti kyseistä korttia tarvittavan summan verran Tilillesi tarvittavan Sähköisen rahan hankkimiseksi Maksumääräyksen (sekä meille kuuluvien tapahtumapalkkioiden) kattamiseksi, kun kortti on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti. Voit lopettaa minkä tahansa kortin käytön jatkuvan luvan poistamalla kyseisen kortin Rahoituslähteestä Tilisi profiilissa.

3.3 Pankkitilit. Linkittämällä pankkitilisi Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan valtuutuksen (pankkisi valtuutuksen asettamiseen ja ylläpitämiseen antaman valtuutuksen rajoissa) veloittaa pankkitiliäsi automaattisesti sillä summalla, joka tarvitaan tarvittavan sähköisen rahasumman ostoon Saldollesi, kun

 • sitä tarvitaan kattamaan Maksumääräys toiselle Käyttäjälle (sekä meille maksettavat tapahtumapalkkiot), kun pankkitili on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti tai
 • käytetään Lisää varoja -toimintoa Tilisi käyttöliittymässä.

Annat PayPalille oikeuden lähettää uudelleen valtuuttamasi veloituksen, joka palautetaan riittämättömien tai keräämättömien varojen varalta. Jos peruutat suoraveloituksen (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa SEPA-suoraveloituksen), sitoudut korvaamaan meille niiden tavaroiden tai palvelujen arvon, jotka olet käyttänyt tämän suoraveloituksen seurauksena.

Hyväksyt, että kun PayPal saa maksun pankkitililtäsi Sähköisen rahan saamiseksi Tilillesi, PayPal saattaa pidättää varasi Varantotililläsi niin kauan kuin PayPalin mukaan on olemassa NSF-riski. Tällaisessa tapauksessa Sähköistä rahaa ei aseteta käyttöösi Maksutilillesi (mukaan lukien sen Maksumääräyksen suorittamiseksi, jota kattamaan pankkimaksu tehtiin), kunnes PayPalin mukaan NSF-riskiä ei enää ole. Siihen saakka pankin maksu näkyy pankkitililläsi kohdassa "Selvittämätön". PayPalilla ei ole hallussaan kaikkia tarvittavia tietoja, joiden avulla varat pankkimaksuista voidaan tuoda käyttöösi, kunnes sen mukaan NSF-riski on ohi. 

3.4 SEPA-suoraveloitus Kun otat käyttöön SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen PayPalin kautta asuinmaassasi, kun rekisteröit pankkitilin PayPalin kautta tai maksat uuden pankkitilin kautta ensimmäistä kertaa, annat PayPalille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen. Voit käyttää milloin tahansa tällaista valtuutusta ja valtuutuksen viitenumeroa (MRN) PayPal-tilisi profiilissa ja peruuttaa tai muuttaa valtuutusta tulevia tapahtumia varten.

Kun teet sähköisen siirron pankkitililtäsi PayPaliin SEPA-suoraveloituksen kautta, valtuutat PayPalin käyttämään tällaista valtuutusta ja perimään summan pankkitililtäsi edellä olevassa osiossa 3.4 esitetyllä tavalla, ja valtuutat pankkisi järjestämään maksun PayPalille. Voit vaatia palautusta pankiltasi koska tahansa kahdeksan viikkoa sen päivän jälkeen, jolloin SEPA-suoraveloitus suoritettiin pankkisi ehtojen mukaisesti.

PayPal ilmoittaa sinulle SEPA-suoraveloitusmaksun määrän ja aikarajan, jolloin PayPal perii summan pankkitililtä yhdessä ostovahvistuksen kanssa. Jos PayPal lähettää uudelleen minkä tahansa SEPA-suoraveloituspyynnön, joka johtuu alkuperäisen maksun Peruutuksesta, emme anna (lisä)tietoja uudelleen lähettämisen määrästä ja aikataulusta.

3.5 Erityiset rahoitusjärjestelyt: Tiettyjä maksuja voidaan rahoittaa Tilillesi linkitetyillä erityisillä rahoitusjärjestelyillä, kuten kauppias-/tapahtumakohtaisilla erikoissaldoilla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarahoitusjärjestelyillä, joiden käyttöä ja prioriteettia koskevat lisäehdot sinun ja PayPalin välillä ("Erityiset rahoitusjärjestelyt"). Tilisi yleiskatsaus voi näyttää Erityisten rahoitusjärjestelyjen käytettävissä olevan summan, jota voit käyttää oikeutettuihin maksuihin milloin tahansa. Tämä määrä ei ole Sähköistä rahaa, sitä ei katsota osaksi Saldoasi eikä sitä voi lunastaa rahana – se tarkoittaa vain PayPalin tarjoaman Sähköisen rahan määrää, jonka PayPal myöntää ja maksaaPayPal-tilillesi PayPal-maksun hetkellä (ja vain välittömästi maksun rahoittaakseen)kyseisen (ja vain aikavälin mukaisen) Erityisen rahoitusjärjestelyn lisäehtojen mukaisesti. Jos PayPal-maksu, joka rahoitetaan Erityisellä rahoitusjärjestelyllä, peruutetaan (tai esimerkiksi Palautetaan) myöhemmässä vaiheessa mistä tahansa syystä, PayPal pidättää summan, joka vastaa PayPalin maksuosuutta, joka rahoitettiin Erityisellä rahoitusjärjestelyllä ja (edellyttäen, että Erityinen rahoitusjärjestely ei ole jo päättynyt) palauttaa Erityisen rahoitusjärjestelyn voimaan.

3.6 Ensisijainen rahoituslähde. Voit valita minkä tahansa Tilisi Rahoituslähteen Ensisijaiseksi rahoituslähteeksi Sähköisen rahan siirtämiseksi Saldoosi Maksumääräyksen kattamiseksi tämän Sopimuksen mukaisesti. PayPal voi antaa sinun aika ajoin valita Ensisijaisen maksutavan tietyille tuleville Maksumääräyksille Tilisi asetuksissa osoitteessa www.paypal.fi. Toisinaan Ensisijaista rahoituslähdettä ei voi käyttää Rahoituslähteen luonteesta, Maksumääräyksen tyypistä tai vastaanottajasta riippuen (katso myös osio 3.8). Esimerkiksi (muun muassa):

 1. Valitset luottokortin, joka ei ole enää voimassa.
 2. Erityinen rahoitusjärjestely on käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää erityistä rahoitusjärjestelyä saadakseen Sähköistä rahaa kattamaan Maksumääräyksen ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.
 3. Sinulla on aiempaa Saldoa käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää olemassa olevaa Saldoa (mahdollisesti käytössä olevan Erityisen rahoitusjärjestelyn jälkeen) Sähköistä rahaa varten kattamaan Maksumääräyksen, ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.

PayPalin asiaa koskevan kehyksen täytäntöönpanon jälkeen (josta on ilmoitettava samalla PayPalin julkaisemalla Päivitykset Käytäntöihin -sivulla, joka on saatavana Oikeudelliset tiedot -alaviitteessä useimmilla PayPal-verkkosivuston sivuilla 27. huhtikuuta 2017 tai sen jälkeen PayPalin oman harkinnan mukaan).

PayPal voi lopettaa osion 3.6.c soveltamisen ja käyttää tämän Sopimuksen mukaisella tavalla Ensisijaista rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan hankkimiseksi tiettyjen Maksumääräysten täyttämiseksi, vaikka sinulla olisi olemassa olevaa Saldoa.

3.7 Ensisijaista rahoituslähdettä ei ole valittu / ei ole saatavilla. Jos et ole valinnut Ensisijaista rahoituslähdettä tai jos Ensisijainen rahoituslähde ei ole käytettävissä, PayPal nostaa Sähköistä rahaa Saldoltasi kattamaan Maksumääräyksen seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä käytettävissä olevaan määrään asti:

1.

Erityiset rahoitusjärjestelyt

2.

Olemassa oleva Saldo

3.

Oletusrahoituslähteet

 

Niitä käytetään seuraavassa järjestyksessä (siinä määrin, kun kyseinen Rahoituslähde on käytettävissä Tilisi yhteydessä):

 1. Pankkitili – pikasiirtomaksuja varten
 2. Pankkikortti
 3. Luottokortti

 

3.8 Rahoituslähteitä koskevat rajoitukset. PayPal voi riskejä hallitakseen rajoittaa tapahtumaa varten käytössä olevia Rahoituslähteitä. Jos rajoitamme Rahoituslähdettä, ilmoitamme sinulle, että maksuun liittyy suurempi riski kuin normaalisti (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, riski siitä, että maksua voidaan epäillä valtuuttamattomaksi). Tällainen ilmoitus ei tarkoita sitä, että tapahtuman jompikumpi osapuoli toimisi epärehellisesti tai vilpillisesti. Se tarkoittaa, että maksuun liittyvä riski voi olla normaalia suurempi. Rahoituslähteitä saatetaan rajoittaa myös, jos maksat PayPal-maksun tiettyjen kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai sovellusten kautta. PayPal Business Payments -ratkaisuilla maksusi rajoittuvat PayPal-maksun rahoittamiseen olemassa olevasta Saldostasi.

Jos Rahoituslähteitäsi on rajoitettu, voit jatkaa tapahtumaa ymmärtäen kuitenkin, että sinulla saattaa olla vähemmän keinoja valituksen ratkaisemiseen, jos et ole tyytyväinen tapahtumaan (esimerkiksi jos jokin rahoituslähteistäsi on luottokorttisi, mutta koska rahoituslähteen rajoittamisen vuoksi et voi maksaa PayPal-maksua luottokortilla, sinulla ei ole takaisinveloitusoikeutta PayPal-maksusta).

Takaisin ylös

4. Rahan lähettäminen.

4.1 Maksumääräystesi suorittaminen.Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti hyväksyt, että PayPal suorittaa Maksutilisi kautta tekemäsi Maksumääräyksen ja suorittaa maksun sen henkilön maksupalvelun tarjoajalle, jolle lähetät maksun, heti, kun PayPalin käytettävissä olevat maksujärjestelmät sen sallivat (voi olla seuraava Arkipäivä) sen ajankohdan jälkeen, kun annoit meille pätevän Maksumääräyksen. Tämä edellyttää, että annat meille:

 1. Maksumääräyksen Arkipäivänä ennen klo 17 (paikallista aikaa maassa, jossa tilisi on rekisteröity). Jos annat meille Maksumääräyksen tämän ajan jälkeen tai muuna kuin Arkipäivänä, katsot myös Maksumääräyksesi saapuneen meille seuraavana Arkipäivänä.
 2. Oikean Yksilöivän tunnisteen tai muut kelpoiset tiedot vastaanottajasta tai itsestäsi, sillä PayPal tai maksua vastaanottava henkilö voi kohtuudella pyytää sinulta nämä tiedot, kun täytät tiedot Maksumääräyksen tekemiseksi.
 3. Kaikki pakolliset tiedot, joita kyseisessä maksussa tai kassalla kysytään.
 4. Vaadittaessa tiedot voimassa olevista Rahoituslähteistä, joissa on riittävästi varoja maksun suorittamiseen.
 5. Pätevän Maksumääräyksesi valtuutuksen. Pätevä valtuutus annetaan, kun
  1. klikkaat Maksa tai Jatka tai jotain muuta painiketta PayPalin verkkosivustojen tai PayPal-kassan osioissa, joissa sinulle annetaan lupa lähettää meille Maksumääräys sen jälkeen, kun olet antanut oikeat kirjautumistiedot (esimerkiksi sähköposti ja salasana) ja kirjautunut omalle PayPal-tilillesi ja/tai
  2. olet asettanut kolmannen osapuolen määräämän maksun Valtuutuksen, jossa olet sopinut kauppiaan tai muun kolmannen osapuolen kanssa toimittavasi ennakkoon Valtuutuksen, jonka perusteella kyseinen kauppias tai kolmas osapuoli voi kerätä varojen maksun PayPal-tililtäsi ja/tai
  3. ohjeistanut meitä tekemään maksun toisella tavalla, josta voimme ilmoittaa sinulle ajoittain Maksumääräyksen yhteydessä.

Velvollisuutemme suorittaa Maksumääräys edellä tässä osiossa 4.1 esitetyllä tavalla koskee vain suoritettuja maksuja Euroopan talousalueelle ("ETA") rekisteröityjen tilien Käyttäjien välillä ja silloin, kun valuuttana käytetään Englannin puntaa, euroa tai ETA-valtion valuuttaa, jos se ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttana. Kun Maksumääräys on annettu meille, et voi peruuttaa sitä tai muutoin vetää pois suostumustasi maksutapahtuman toteuttamiseen. Poikkeuksena tästä voit peruuttaa Ennakkoon hyväksytyn maksun edellyttäen, että teet sen ennen sen Arkipäivän päättymistä, joka edeltää seuraavan Ennakkoon hyväksytyn maksun valtuutuksen mukaisen maksun erääntymistä.4.2 Maksumääräyksesi maksusta toiselle Käyttäjälle. Jollei tämän Sopimuksen ehdoista muuta johdu, Maksumääräys maksun suorittamisesta toiselle Käyttäjälle (joko Henkilökohtaisen tapahtuman maksun tai Kaupallisen tapahtuman maksun muodossa) merkitsee ohjettasi ja valtuutustasi meille siirtää Sähköistä rahaa Maksutililtäsi kyseiselle Käyttäjälle Maksumämääräyksesi mukaan. Jos sinulla ei ole riittävästi Saldoa tai olet valinnut Ensisijaisen rahoituslähteen, pyydät meitä myös hankkimaan varat puolestasi sopivasta Rahoituslähteestäsi ja järjestämään Sähköistä rahaa Maksutilillesi maksun suorittamiseksi.

4.3 Maksumääräys nostoa varten. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Maksumääräys Tililtäsi nostoa varten on sinun ohjeesi ja valtuutuksesi meille lunastaa Sähköistä rahaa Saldoltasi. Tätä Maksumääräyksen tyyppiä koskee lisäksi osio 6.

4.4 Varat eivät riitä Saldolla. Meillä ei ole velvollisuutta suorittaa Maksumääräystäsi, jos sinulla ei ole riittävästi varoja Saldollasi. PayPal pidättää itsellään oikeuden olla suorittamasta tekemääsi maksua, kunnes se saa selvitetyt varat (tämä tarkoittaa myös, tähän kuitenkaan rajoittumatta, sitä, että PayPal ei ole velvollinen suorittamaan maksunpalautusta, ennen kuin se on saanut varat alkuperäistä tapahtumaa varten).

4.5 Rahankäyttörajat. Jos sinulla on määräaikainen rahankäyttöraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit lähettää Palvelumme kautta. Rahankäyttörajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

4.6 Hylätyt tapahtumat. Kun lähetät Sähköistä rahaa, vastaanottajan ei tarvitse hyväksyä sitä, vaikka Sähköinen raha olisi vastaanottajan käytettävissä. Hyväksyt, että PayPal ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat vastaanottajan päätöksestä olla hyväksymättä Palvelun kautta suoritettua maksua. PayPal:

 1. palauttaa palautetun tai hylätyn maksun nopeasti saldoosi tai tarvittaessa tilisi alkuperäiseen rahoituslähteeseen – joissakin tapauksissa voimme sen sijaan päättää, että alkuperäisestä rahoituslähdettäsi ei veloiteta, ja
 2. palauttaa lunastamattoman maksun Saldoosi 30 vuorokauden kuluessa maksusi suorittamisesta.

4.7 Kauppiaan käsittelyviive. 

Kun maksat tietyille kauppiaille (esimerkiksi eräille verkkoalustoilla myyville kauppiaille) tai maksat tiettyjä ostoja (esimerkiksi ostoja, jotka pitää toimittaa sinulle tai joita kauppias voi edelleen muuttaa), toimitat:

 1. Valtuutuksen kauppiaalle kerätä maksun myöhemmin ja
 2. määräyksen PayPalille maksaa tälle kauppiaalle, kun kauppias pyytää maksua.

Tyypillisesti Valtuutus on voimassa enintään 30 päivää. Jos Saldosi on Valtuutuksesi hetkellä positiivinen, suostut siihen, että PayPal saattaa pitää maksun summan odottavana Varantotililläsi, kunnes kauppias kerää maksusi. Jos maksusi edellyttää meidän suorittamaamme valuutan muuntoa, lopullinen valuuttakurssi (johon sisältyy Valuutan muuntopalkkio) määritetään ja sitä sovelletaan sillä hetkellä, kun kauppias käsittelee maksusi ja suorittaa tapahtuman loppuun (osion 8.2. mukaisesti).

Valtuutuksesi sallii, että kauppias muuttaa maksua ennen kuin kauppias kerää maksun (jotta kaikki mahdollisesti kauppiaan kanssa sopimasi oston muutokset, kuten lisäverot, toimitus- tai postituskulut tai alennukset, voidaan huomioida). PayPal voi asettaa kauppiaalle tehtävälle maksulle tietyissä tilanteissa enimmäismäärän, jonka voit nähdä maksun valtuutussivulla. PayPalin ei edellytetä varmistavan mitään muutoksia missään vaiheessa (mukaan lukien sillä hetkellä, jolloin maksu siirretään). PayPal voi siirtää minkä tahansa summan Valtuutuksesi perusteella ja saadessaan kauppiaalta määräyksen maksun lopullisesta summasta (tähän sovelletaan PayPalin kyseiselle maksulle mahdollisesti asettamaa ja ilmoittamaa enimmäismäärää.

4.8 Ennakkoon hyväksytyt maksut (kutsutaan myös Automaattisiksi maksuiksi).

Antamalla Valtuutuksen etukäteen Ennakkoon hyväksytyille maksuille

 • annat kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden peritä tai palauttaa kiinteän tai muuttuvan summan maksuja Tililtäsi kertaluontoisesti tai (satunnaisesti tai määräajoin) toistuvasti (tavalla, joka on määritetty sovellettavassa laskutussopimuksessa eli asiakirjassa, johon annat suostumuksesi, kun annat Valtuutuksen), kunnes peruutat Valtuutuksen tai siihen liittyvän järjestelyn tai valtuutuksen kolmannen osapuolen kanssa, ja
 • täten valtuutat ja määräät PayPalin maksamaan kolmannelle osapuolelle (tai sen asettamalle muulle henkilölle) PayPal-tililtäsi velkasummasi, jotka kolmas osapuoli esittää meille. Vastaanottaja luokitellaan tällöin kaikkien kyseisellä Valtuutuksella tehtyjen maksujesi luotettuihin saajiin, eikä PayPal pyydä sinua maksujen tekohetkellä kirjautumaan sisään tai hyväksymään maksuja. Hyväksyt, että PayPal ei ole velvollinen varmentamaan tai vahvistamaan summaa, jonka kolmas osapuoli esittää meille tämäntyyppisen maksun käsittelyä varten. Lisäksi hyväksyt, että tämän kohdan mukaiset maksut ovat vaihtelevia ja niitä voidaan tehdä vaihtuvina päivämäärinä.

Jos Ennakkoon hyväksytty maksu edellyttää valuutan muuntoa, valuutan muuntopalkkion määrä (hinnasto 1) määräytyy sen hetken mukaan, jolloin kyseinen kolmas osapuoli käsittelee maksusi ja suorittaa tapahtuman. Hyväksyt, että eri maksutapahtumien aikana määritetyt valuuttakurssit poikkeavat toisistaan ja suostut siihen, että Ennakkoon hyväksytyn maksun suorittaminen perustuu vaihteleviin valuuttakursseihin.

Edellä mainittujen valtuutusten nojalla toimivat mahdolliset Maksunsaajat, jotka esittävät meille tämän kohdan mukaisen maksupyynnön,

 • takaavat PayPalille, että niiden esittämistä summista on sovittu Käyttäjän kanssa ja käyttäjä, jonka Tililtä summat vähennetään (mukaan lukien muutokset näihin summiin) on ne hyväksynyt, ja että he ilmoittavat ennakkoon vähennyksestä maksajalle, ja
 • hyväksyvät sen, että he ilmoittavat maksajalle vähintään neljä viikkoa etukäteen perimänsä määrän, mikäli summa on kasvanut siten, että maksaja ei voinut kohtuudella odottaa maksavan tällaista summaa ottaen huomioon maksajan aikaisemmat kulutusmallit ja maksun olosuhteet, ja että he ovat vastuussa PayPalille tällaisen maksun palauttamisesta tämän käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti.

Hyväksyt, ettet voi pyytää maksunpalautusta PayPalilta Ennakkoon hyväksytystä maksusta, paitsi jos

 1. Valtuutuksessa ei ole täsmennetty maksutapahtuman tarkkaa määrää, kun Valtuutus annettiin, ja sovellettava summa ylitti sen summan, jonka olet voinut kohtuudella odottaa maksavasi, ottaen huomioon aikaisemmat kulutusmallit ja asiaan liittyvät olosuhteet, ja
 2. suostumustasi kolmannen osapuolen tekemään maksuun ei ole annettu osion 4.1 (e) mukaisesti, tai
 3. kolmanteen osapuoleen liittyvää maksua koskevia tietoja ei ole toimitettu tai asetettu saataville vähintään neljä viikkoa ennen päivämäärää, jona maksutapahtuma tehtiin kauppiaalle
  ja
 4. ilmoitat meille pyynnöstä kahdeksan viikon kuluessa maksun suorittamisesta ja
 5. noudatat pyyntöämme saada tietoja, joita kohtuudella edellytämme tapauksen olosuhteiden tarkistamiseksi. Pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia sen varmistamiseksi, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset, ja luopuaksemme osasta tai kaikista edellä mainituista ehdoista.

4.9 Ennakkoon hyväksyttyjen maksujen peruuttaminen. Ennakkoon hyväksytty maksu voidaan peruuttaa milloin tahansa viimeistään 1 Arkipäivä ennen maksun suorittamista. Voit peruuttaa Ennakkoon hyväksytyn maksun kirjautumalla Tilillesi ja siirtymällä "Settings" (Asetukset) -välilehdelle ja valitsemalla sitten "Payment settings" (Maksuasetukset) -osion, klikkaamalla "Preapproved Payments" (Ennakkoon hyväksytyt maksut) ja peruuttamalla maksun. Jos peruutat Ennakkoon hyväksytyn maksun, saatat edelleen olla vastuussa maksusta kauppiaalle, ja sinua saatetaan velvoittaa maksamaan kauppiaalle vaihtoehtoisia keinoja käyttämällä.

4.10 Sähköisen rahan lähettäminen useina valuuttoina. Rahaa voi lähettää Yhdysvaltain dollareina, Kanadan dollareina, euroina, puntina, jeneinä, Australian dollareina, Brasilian realeina, Tšekin korunoina, Tanskan kruunuina, Hongkongin dollareina, Unkarin forintteina, Israelin uusina shekeleinä, Meksikon pesoina, Uuden-Seelannin dollareina, Norjan kruunuina, Filippiinien pesoina, Puolan zlotyinä, Singaporen dollareina, Ruotsin kruunuina, Sveitsin frangeina, Thaimaan bahteina tai Taiwanin uusina dollareina. Joitain rajoituksia siitä, mihin voit lähettää tiettyä valuuttaa, saattaa olla olemassa. Kun lähetät rahaa jonkun vastaanotettavaksi jonain Tilisi valuuttana, noudatamme seuraavia käytäntöjä:

 1. Jos sinulla on vastaanottavassa valuutassa nykyistä Saldoa, lähetämme maksun Saldostasi.
 2. Jos sinulla on saldoa muuna kuin vastaanottavana valuuttana, suoritamme valuutan muunnon (osion 8.2 mukaisesti) ja lähetämme maksun muunnetulla Saldolla.
 3. Jos sinulla ei ole lainkaan Saldoa, käytämme automaattisesti osion 3 mukaista Rahoituslähdettä Saldon saamiseksi Tilisi ensisijaisena valuuttana kattamaan maksumääräyksen (ja mahdolliset palkkiot, jotka olet meille velkaa). Kun maksat PayPalille, Rahoituslähteen tarjoaja saattaa suorittaa tapahtumassa mahdollisesti tarvittavan valuuttamuunnoksen (ja veloittaa siitä). Suoritamme tällöin valuuttamuunnoksen (osion 8.2 mukaisesti) ensisijaisesta valuutastasi ja lähetämme maksun (ja veloitamme Palkkion valuuttana, jona vastaanottaja vastaanottaa maksun) muunnetusta Saldosta.

 

Takaisin ylös

5. Rahan vastaanottaminen.

PayPal voi antaa kenen tahansa (jolla on tai ei ole PayPal-tiliä) käynnistää maksun, josta seuraa sähköisen rahan myöntäminen tai siirto Tilillesi. Integroimalla (mukaan lukien aiemmat tällaiset integraatiot) verkkokassaasi/-alustaasi toiminnon, jonka tarkoitus on antaa Tilittömälle maksajalle mahdollisuus lähettää maksu Tilillesi, hyväksyt kaikki kyseisen toiminnon lisäkäyttöehdot, jotka PayPal tarjoaa käyttöösi kaikilla PayPalin ja Braintreen verkkoalustojen ja verkkosivustojen sivuilla (mukaan lukien kaikilla kehittäjäsivuilla ja Lakiasiain sivulla). Näihin lisäehtoihin sisältyy PayPalin paikallisten maksutapojen sopimus.

5.1 Vastaanottorajan nostaminen. Jos sinulla on vastaanottoraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla tilin Yhteenveto-sivulla linkkiä Näytä tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit vastaanottaa Palvelumme kautta. Vastaanottorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

5.2 Maksun tarkistus. Maksun tarkistus on prosessi, jolla PayPal arvioi tiettyjä mahdollisesti riskialttiita maksutapahtumia. Tämän syynä voi olla, että PayPalilla on kohtuullinen epäilys siitä, että ostajan maksuvälinettä ja/tai tiliä käytetään Rajoitettuuntoimintaan (osion 9 mukaan) tai muista syistä kohtuullisen harkintamme mukaan. Jos maksuun kohdistuu Maksun tarkistus, PayPal voi

 1. suorittaa ostajan Maksumääräyksen ostajan aloitteesta,
 2. rajoittaa PayPalin oman harkinnan mukaan ostajan Maksuvälinettä välittömästi suorituksen jälkeen,
 3. asettaa maksun pitoon, mikä tarkoittaa varojen pidättämistä myyjän Varantotilillä,
 4. antaa ilmoituksen myyjälle ostajan ostamien tuotteiden toimituksen viivästyttämiseksi, ja
 5. suorittaa maksun tarkistuksen.

PayPalilla ei ole hallussaan kaikkia tietoja, joita tarvitaan varojen asettamiseksi myyjän käyttöön myyjän Maksutilillä, kunnes Maksun tarkistus on valmis ja PayPal on havainnut maksun olevan kunnossa. Jos Maksun tarkistuksessa havaitaan maksussa ongelma, maksu peruutetaan ja varat palautetaan ostajalle myyjän Varantotililtä. Kaikki Maksun tarkistuksen perusteella hyväksytyt maksut voidaan edelleen palauttaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, mutta niitä koskee Myyjien turva, jos ne vastaavat Myyjien turva -käytännön vaatimuksia. PayPal antaa sinulle ilmoituksia sähköpostitse ja/tai PayPal-tilisi Tapahtumahistoria-välilehdellä. Maksun tarkistus koskee vain maksua ja sen tarkoituksena on vähentää riskialttiiden maksutapahtumien vastaanottavien PayPal-käyttäjien riskiä. Maksun tarkistuksen piiriin kuuluva maksu ei muodosta PayPalin kantaa maksutapahtuman osapuolen kaupallisesta toiminnasta, luonteesta tai maineesta, eikä sitä pidä katsoa kenenkään henkilön kunnioittamisen vähenemisenä.

5.3 Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski. Maksun vastaanottaminen PayPal-tilillesi ei tarkoita selvitettyjen varojen vastaanottamista. Ilmoitus siitä, että Sähköinen raha on lähetetty sinulle, ei tarkoita Sähköisen rahan saamista Tilillesi, ellet ole hyväksynyt maksua. Hyväksyt ja suostut siihen, että maksutapahtuma on valmis ja olet sen vastaanottanut, vaikka siihen kohdistuisi Peruutus tai Takaisinveloitus. Riitautus, Varanto tai pito. Kun saat maksun, olet vastuussa PayPalille maksun kokonaismäärästä sekä mahdollisista kuluista ja Palkkioista, jos maksu myöhemmin jostain syystä mitätöidään. Muiden vastuiden lisäksi vastaat siitä, että jos maksu Peruutetaan tai jos häviät Takaisinveloituksen tai Riitautuksen, etkä ole oikeutettu maksuun Myyjien turva -ohjelman perusteella, olet PayPalille velkaa summan, joka vastaa Peruutusta, Takaisinveloitusta tai Riitautusta ja Palkkiotamme hinnaston 1 mukaan (mukaan lukien Takaisinveloituspalkkio, jos sellaista sovelletaan), ja PayPal veloittaa Saldoasi tämän summan kattamiseksi. Jos maksun lähettäjä esittää Takaisinveloitusta koskevan vaateen, luottokorttiyhtiö määrittää PayPalin sijasta, mikä taho voittaa Takaisinveloitusta koskevan asian. Lisätietoja Takaisinveloituksista saa tutustumalla takaisinveloitusoppaaseemme, joka löytyy PayPalin Turvakeskuksen Myy turvallisesti -osiosta. PayPalin Turvakeskukseen pääset PayPalin verkkosivuston kautta.

5.4 PayPal ja asiakkaasi.

Asiakkaille suunnatussa viestinnässä tai julkisessa tiedottamisessa ei saa väheksyä tai halventaa PayPalia maksutapana.

Jos tarjoat asiakkaillesi mahdollisuuden maksaa PayPalin kautta, sinun on kohdeltava PayPalin maksumerkkiä vähintään yhtäläisesti muiden tarjottujen maksutapojen kanssa.

PayPal ei kannusta lisämaksuun, koska se on käytäntö, joka voi rangaista kuluttajaa ja aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta, kitkaa ja kaupasta luopumista kassalla. Hyväksyt sen, että veloitat PayPal-palvelun käytöstä vain sinua koskevan sovellettavan lain mukaan etkä käytä ylimääräisiä maksuja, joita sovellat muiden maksutapojen käyttöön. Hyväksyt lisäksi, että jos veloitat ostajalta lisämaksun, sinun on ilmoitettava PayPalin sijasta pyydetystä maksusta ostajalle. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut ostajalle lisämaksusta. Hyväksyt sen, että voit syyllistyä rikokseen, jos et ilmoita lisämaksusta ostajalle.

5.5 Rahan vastaanottaminen useina valuuttoina. Voimme sallia maksujen vastaanottamisen missä tahansa Palvelun tukemassa valuutassa ajoittain. Voimme myös sallia sinun valita, kuinka Tili käsittelee ja/tai muuntaa maksuja, jotka tehdään muulla kuin Tilin alkuperäisellä avaamisvaluutalla tai ensisijaisella valuutalla. Sinulta veloitetaan valuutan muunnoista Hinnaston 1 kohdassa A3.1 esitetty Valuutan muuntopalkkio (osion 8.2 mukaisesti).

Jos sinä (ei PayPal) tarjoat valuutan muuntoa myyntipisteessä, ilmoitat ostajalle vaihtokurssin ja maksutapahtumaan sovellettavat maksut. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut ostajalle valuuttakursseista ja palkkioista. Hyväksyt, että jos et ilmoita valuuttakursseja ja valuutanvaihtoon liittyviä veloituksia ostajalle, saatat syyllistyä rikokseen.

5.6 Verot. Velvollisuutesi on määrittää, mitä veroja mahdollisesti sovelletaan maksamiisi tai vastaanottamiisi maksuihin, ja vastuullasi on kerätä, ilmoittaa ja maksaa oikea vero asianomaiselle veroviranomaiselle. PayPal ei ole vastuussa sen määrittämisessä, ovatko tapahtumasi veronalaisia, eikä minkään veron kantamisesta, ilmoittamisesta tai luovutuksesta minkään tapahtuman vuoksi.

5.7 Maksunpalautuskäytäntösi, tietojen suojaus, tietosuojakäytäntösi ja suojaus. Suosittelemme, että jos myyt tavaroita tai palveluja, julkaiset palautuskäytännön ja tietosuojakäytännön verkkosivustollasi. Tietosuojakäytännössäsi on selvästi ja nimenomaisesti ilmoitettava, että kaikki PayPal-tapahtumat ovat PayPalin tietosuojakäytännön (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) alaisia.  Sinun on käytettävä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä toimenpiteitä kaikkien PayPalin tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tiedot PayPal-käyttäjistä ja PayPalista. 

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen. PayPalin ja Kauppiaan käsitellessä mitä tahansa Henkilötietoja tämän Sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli toimii tahollaan rekisterinpitäjänä. Kukin Osapuoli sitoutuu noudattamaan rekisterinpitäjiin sovellettavia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia palvelujensa toimittamisessa ja muutoin tämän sopimuksen puitteissa. Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että PayPalilla ja Kauppiaalla on omat, erikseen määritellyt tietosuojakäytännöt, ilmoitukset ja toimintatavat hallussaan oleville henkilötiedoille ja että PayPal ja Kauppias ovat kumpikin erikseen rekisterinpitäjiä (eivät yhteinen rekisterinpitäjä).

Tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi PayPalin ja Kauppiaan tulee muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta:

 1. toteuttaa ja pitää jatkuvasti yllä kaikki henkilötietojen käsittelyssä tarvittavat suojaustoimenpiteet;
 2. pitää kirjaa kaikista tämän Sopimuksen puitteissa suoritetuista käsittelytoiminnoista ja
 3. olla tietoisesti tekemättä mitään tai sallimatta minkään tekemistä, mistä saattaisi seurata Tietosuojalainsäädännön rikkominen toisen osapuolen toimesta.

Osiossa 10.2 mainittujen PayPalin oikeuksien lisäksi, jos PayPalin mukaan verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on kohtuullinen todennäköisyys tietosuojaloukkaukselle, joka voi johtaa asiakkaiden tietojen luvattomaan julkistamiseen, voimme ryhtyä muihin tarpeellisina pitämiimme toimiin ja/tai vaatia, että annat meille tietoja tällaisista rikkomuksista.

5.8 Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot. Tietyt PayPal-toiminnot voivat sallia sinun (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) määrätä PayPalin pitämään varojasi (mukaan lukien PayPalin kautta saamiasi maksuja) Varantotililläsi. Tällaisessa tapauksessa näytämme kyseisten varojen saatavuuden tilan PayPal-saldossasi. Tilan kuvaus voi vaihdella sen mukaan, mitä toimintoa käyttämällä määräsit meidät asettamaan pidon. Jollei tämän Sopimuksen muissa ehdoissa toisin määrätä, PayPal vapauttaa varat pidosta sinun (tai yhteisön, jolle olet antanut oikeuden toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) PayPalille antaman määräyksen mukaan.

Takaisin ylös

6. Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen.

6.1 Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen. Voit nostaa varoja siirtämällä ne sähköisesti pankkitilillesi (tätä nosto-/ lunastustoimintoa kutsutaan joskus "pankkiin siirtämiseksi") tai jos olet rekisteröitynyt Luottokortin nostoalueen käyttäjä, Mastercard- tai Visa-kortilla. Jotkut lainkäyttöalueet voivat sallia varojen nostamisen joko pankkitilille tai kortille. Pankkitilin tai kortin, jolle pyydät sähköisen rahan lunastusta, pitää olla määräinen tilin alkuperäisenä avausvaluuttana tai muuna valuuttana, jota PayPal tukee asuinmaassasi. Saldot lunastetaan Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana. Tilisi alkuperäinen avausvaluutta on euro (EUR).

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

a. Jos nostat saldoa, joka on muuna kuin Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio kyseisen saldon muuntamisesta alkuperäiseen avausvaluuttaasi (osion 8.2. mukaisesti).

b. Jos nostat pankkitilille tai kortille, jonka valuutta on muu kuin Tilisi alkuperäinen avausvaluutta, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio nostetun valuutan summan muuntamisesta pankkitilisi tai korttisi valuuttaan (osion 8.2. mukaisesti). 

Katso myös osio 6.4, jos Tililläsi on Saldoa useana valuuttana.

6.2

 1. Nosto- ja lunastusrajat. Sitoudut noudattamaan pyyntöämme varmentaa henkilöllisyytesi ennen kuin lunastamme sinulle Sähköistä rahaa, jotta voimme pienentää vilpin mahdollisuutta ja muulla tavoin täyttää rahanpesun torjuntaa ja muita lakeja koskevat velvoitteemme. Näet mahdolliset määräaikaiset nostorajasi kirjautumalla Tilillesi ja klikkaamalla Näytä rajat -linkkiä Tiliyhteenvedossa. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit nostaa Palvelumme kautta.
 2. Suoritustavat ja aikataulut.
  1. Yleistä. Lunastustapahtumat Maksutililtäsi suoritetaan osiossa 4.1 esitettyjen aikataulujen mukaan.
  2. Tapahtuman tarkistus. Saatamme tarkistaa nostotapahtumasi lieventääksemme riskejä ja/tai estääksemme rahanpesun ja varmistaaksemme, ettei rajoitettua toimintaa (osion 9 mukaisesti) tapahdu ("Lunastusriski"). Jos tunnistamme lunastusriskin, varaamme oikeuden rajoittaa Maksuvälinettä ja/tai kieltäytyä Maksumääräyksestä. Jos saamme sinulta lunastuspyynnön, saatamme käsitellä sitä tulevaisuuteen päivättynä Maksumääräyksenä, jonka suoritamme osiossa 4.1 määritetyssä aikataulussa, kun näkemyksemme mukaan lunastusriskiä ei enää ole. Jos vapautamme rajoituksen ja/tai jatkamme nostosi käsittelyä, suostut siihen, että Maksumääräyksen päivämäärä on se Arkipäivä, jolloin rajoitus poistettiin.

6.3 Nostorajan nostaminen. Nostorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

6.4 Rahan nostaminen useammassa valuutassa. Jos sinulla on Saldoa useina valuuttoina, voit valita jonkin niistä, kun nostat varoja, mutta jos muuta ei sovita, nosto tapahtuu Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana.  Jos voit nostaa Mastercard- tai Visa-kortillesi, nostoon saatetaan soveltaa tämän Sopimuksen Hinnastossa 1 mainittua palkkiota ja se saattaa tapahtua muuna kuin alkuperäisenä avausvaluuttanasi, riippuen siitä, tukeeko PayPal nostoa kortin perusvaluuttaan. Katso osiosta 6.1 tietoja siitä, miten sinulta voidaan veloittaa Valuutan muuntopalkkio muunnoksesta alkuperäiseen avausvaluuttaasi tai alkuperäisestä avausvaluutastasi, kun nostat Saldoasi.

Takaisin ylös

7. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen.

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröintisi PayPal-tilille onnistuu, ja se päättyy, kun tilisi suljetaan mistä tahansa syystä. Tämä Sopimus on kuitenkin voimassa niin kauan, kuin sen sulkemiseen meidän puoleltamme menee ja voimassa olevat lait ja määräykset niin edellyttävät (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 ja hinnasto 1).

Voit sulkea Tilisi koska tahansa kirjautumalla Tilillesi, klikkaamalla Profiili-välilehteä, klikkaamalla Sulje Tili -linkkiä ja noudattamalla ohjeita. Lisätietoja saat PayPalin ohjekeskuksesta.

Voimme sulkea Tilisi halutessamme ilmoittamalla sinulle asiasta kaksi kuukautta etukäteen. Voimme myös sulkea Tilisi koska tahansa, jos

 • rikot tämän Sopimuksen ehtoja ja/tai olemme oikeutettuja suljemaan Tilisi osion 10.2 perusteella,
 • et ole käyttänyt Tiliäsi kolmeen vuoteen tai
 • epäilemme, että Tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi.

Kun päätämme Tilisi sulkemisesta, ilmoitamme sinulle Tilin sulkemisesta ja mahdollisuuksien mukaan Tilin sulkemisen syyt sekä annamme mahdollisuuden poistaa hallussamme olevat mahdolliset riidattomat varat.

Kun Tilisi suljetaan:

 • Saatamme peruuttaa minkä tahansa odottavan tapahtuman, ja menetät Saldot, jotka liittyvät Erityisiin rahoitusjärjestelyihin.
 • Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustolle, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytetään jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme joidenkin tai kaikkien Palvelujen osalta.
 • Olet edelleen vastuussa kaikista tämän Sopimuksen mukaisista Tiliin liittyvistä velvoitteista ennen sen sulkemista.
 • Voimme säilyttää tilitietojasi tietokannassamme lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 • Voimme säilyttää Saldosi tilin sulkemisen jälkeen siinä laajuudessa ja siksi ajaksi kuin kohtuudella voidaan edellyttää PayPalin ja/tai kolmannen osapuolen turvaamiseksi Takaisinveloituksilta, Palautuksilta, Riitautuksilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Tämän ajan jälkeen voit nostaa riidattomat varat, joita olemme pidättäneet. Jos sinulla on kysyttävää Tilillä sen sulkemisen jälkeen pidätetyistä varoista, ota yhteyttä PayPalin Asiakaspalveluun.

Jos olet vajaakykyisen tai kuolleen tilin haltijan laillinen edustaja, ota meihin yhteyttä PayPalin ohjekeskuksen kautta.

Takaisin ylös

8. Palkkiot ja valuutan muunto.

8.1 Palkkiot. Suomeen rekisteröityneitä Käyttäjiä koskevat Palkkiot on esitetty alla olevassa hinnastossa 1. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että PayPal-tilin Käyttäjä, jonka tili ei ole Suomessa rekisteröity, on vastuussa PayPalille maksuista sen maan käyttäjäsopimuksen mukaan, jossa käyttäjä on rekisteröityneenä tai Palkkiotaulukon mukaan, joka löytyy PayPalin verkkosivuston jokaisen sivun alatunnisteesta ja joka koskee sitä maata, jossa käyttäjä on rekisteröity.

Jos muut Palkkiot koskevat palveluja tai toimintoja, joita ei ole mainittu jäljempänä olevassa hinnastossa 1, sinulle ilmoitetaan tällaisista palkkioista PayPal-verkkosivustolla, jossa näitä muita palveluja tai toimintoja tarjotaan tai toimitetaan.

8.2 Valuutan muunto. Jos valuutan muuntoa vaaditaan, se tapahtuu sen tapahtuman valuuttakurssin mukaisesti, jonka olemme määrittäneet kyseiselle valuutanvaihdolle.

Tapahtumien valuuttakurssi tarkistetaan säännöllisesti, ja siihen sisältyy valuutan muuntopalkkio, joka lisätään tapahtumaan sovellettavaan perusvaluuttakurssiin. Perusvaluuttakurssi määritetään tukkutason valuuttamarkkinoiden perusteella, tai jos laki tai säädös sitä edellyttää, muuntopäivän tai edeltävän arkipäivän asiaankuuluvan virallisen viitekurssin perusteella. 

Tapahtumaan sovellettavaa valuuttakurssia voidaan soveltaa välittömästi ja sinulle ilmoittamatta. 

Voit käyttää Valuuttamuunnin-työkalua tilissäsi ja katsoa, mitä valuuttakursseja tapahtumien valuutanvaihdoissa sovelletaan työkalun käyttöhetkellä.

Jos PayPal tarjoaa valuuttamuunnoksen, kun suoritat tapahtuman (esimerkiksi myyntipisteessä), sinulle näytetään tapahtumassa sovellettava vaihtokurssi, ennen kuin jatkat maksutapahtuman valtuutusta. Jatkamalla maksutapahtumasi valtuutusta hyväksyt valuutan muunnon ilmoitetun tapahtuman valuuttakurssin perusteella.

Jos maksusi rahoitetaan pankki- tai luottokortilta ja siihen kuuluu PayPalin suorittama valuutan muunto, tekemällä tämän Sopimuksen hyväksyt ja valtuutat PayPalin muuntamaan valuutan luotto- tai pankkikortin myöntäjäsi sijaan.

Asuinmaastasi ja maksuun käyttämästäsi rahoituslähteestä riippuen voit kieltäytyä PayPalin valuuttamuunnoksesta ennen kuin suoritat maksun kassalla, jolloin PayPal ei ole vastuussa sinulle muiden valuutanmuunnon vaihtoehtojen käytöstä.

Jos kauppias tarjoaa PayPalin sijasta valuutan muuntoa myyntihetkellä ja haluat valtuuttaa maksutapahtuman kauppiaan vaihtokurssin ja vaihtopalkkion hyväksyen, PayPal ei ole vastuussa kyseisestä valuutan muunnosta.

Jos vastaanotat maksun valuuttana, joka ei ole Tilisi ensisijainen valuutta, ja maksun lähettäjällä ei ole PayPal-tiliä, PayPal muuntaa maksun summan Tilisi ensisijaiseen valuuttaan maksun suorittamishetkellä tämän osion 8.2 mukaisesti (paitsi jos PayPal on muuta sopinut), ja hyväksyt, että maksat tämän Sopimuksen Hinnaston 1 osion A3.1.1 Valuutan muuntopalkkion (joka sisältyy maksamaasi tapahtuman valuuttakurssiin), ennen minkään muun tapahtumapalkkion soveltamista.

Takaisin ylös

9. Rajoitettu toiminta.

9.1 Rajoitettu toiminta. Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:

 1. rikkoa tätä Sopimusta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, avaamalla useampia PayPal-tilejä tai rikkomalla Kortin käsittelysopimusta, Käyttösääntöjä tai mitään muuta sopimusta, jonka olet tehnyt PayPalin kanssa (mukaan lukien Käytännöt));
 2. rikkoa mitään lakeja, sääntöjä, sopimuksia tai määräyksiä (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, rahoituspalveluja koskevat määräykset, kuten rahanpesun torjunta, kuluttajanturva, vilpillinen kilpailu, syrjintäkielto ja harhaanjohtava mainonta);
 3. rikkoa PayPalin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai julkisuutta tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia;
 4. toimia röyhkeällä, halventavalla, kostonhimoisella, lainvastaisesti uhkaavalla tai laittomasti häiritsevällä tavalla;
 5. antaa väärää, epätarkkaa tai harhaanjohtavaa Tietoa;
 6. jättää antamatta meille lisätietoja itsestäsi tai liiketoiminnastasi, joita voimme kohtuudella pyytää;
 7. lähettää tai vastaanottaa mitään, mitä kohtuudella voidaan uskoa mahdollisesti huijatuiksi tai valtuuttamattomiksi varoiksi;
 8. kieltäytyä yhteistyöstä tutkittaessa tai vahvistettaessa henkilöllisyyttäsi tai antamiasi Tietoja;
 9. yrittää "tuplata" tai ryhtyä mihinkään toimiin, jotka saattaisivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rikastumiseen valituksen käsittelyn aikana vastaanottamalla tai yrittämällä saada rahoja sekä PayPalilta että myyjältä tai pankki- ja luottokorttiyhtiöltä saman liiketoimen osalta;
 10. käyttää anonyymiksi tekevää välittäjää, riippumatta siitä, onko kyseessä sähköinen, fyysinen (esim. postilokeron käyttö osoitteena) tai muu välittäjä;
 11. hallita tiliä, joka on liitetty johonkin toiseen tiliin, joka on osallistunut johonkin näistä Rajoitetuista toiminnoista (tilien katsotaan olevan linkitetty toiseen tiliin osion 9.1.k mukaisessa tarkoituksessa, jolloin PayPalilla on syytä uskoa, että molemmat tilit ovat saman juridisen henkilön tai henkilöryhmän hallinnassa (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, yksityishenkilöt), mikä on todennäköisempää, kun molemmilla tileillä on tietyt samat ominaisuudet, kuten, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sama tallennettu käyttäjänimi, sähköpostiosoite, Rahoituslähde (esim. pankkitili) ja/tai kirjattu tunnus, jota käytetään vastaanottamaan palveluja PayPalin kumppaneilta (esimerkiksi eBay-tunnus));
 12. suorittaa liiketoimiasi tai käyttää palveluja tavalla, joka johtaa tai saattaa johtaa Valituksiin, Riitautuksiin, reklamaatioihin, Palautuksiin, Takaisinveloituksiin, sakkoihin, seuraamusmaksuihin ja muihin vastuisiin, jotka kohdistuvat PayPaliin, Käyttäjään, kolmanteen osapuoleen tai sinuun;
 13. käyttää väärin (joko ostajana tai myyjänä) verkossa olevaa valituksenratkaisuprosessia ja/tai PayPal-ostajien turvaa;
 14. aiheuttaa PayPalille suhteetonta määrää Riitautuksia, jotka on ratkaistu kantajan hyväksi tilisi tai yrityksen suhteen;
 15. pyytää luottoluokituslaitoksella raporttia, joka ilmaisee korkean riskin palvelujen käytön suhteen;
 16. käyttää Tiliäsi tai Palveluja siten, että PayPal, Visa, Mastercard, American Express tai pankkiasiakkaamme ja/tai maksun käsittelijämme kohtuullisesti epäilevät pankin peruutusmenettelyn, luottokorttijärjestelmän tai luottokorttiyhdistyssääntöjen väärinkäyttöä;
 17. sallia Tilisi Saldon olevan negatiivinen;
 18. toimia siten, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa luotto- tai petosriskin, tällaisen riskin äkillisen lisääntymisen tai merkittävän tai muuten haitallisen riskille altistumisen (siten kuin PayPal kohtuullisesti uskoo käytettävissä olevien tietojen perusteella);
 19. käyttää luottokorttia Tilisi yhteydessä käteisennakkoa varten (tai auttaa muita tekemään niin);
 20. käyttää Palveluja maasta, jota ei ole PayPalin Worldwide-sivuilla;
 21. paljastaa tai jakaa toisen Käyttäjän Tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, jollet saat Käyttäjän nimenomaista suostumusta siihen;
 22. lähettää Käyttäjän pyytämättä sähköpostia tai käyttää Palveluja keräämään maksuja ei-toivotun sähköpostin lähettämiseen tai lähettämisessä avustamiseen kolmansille osapuolille;
 23. toimia siten, että se aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Palveluille, infrastruktuurillemme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoillemme tai järjestelmillemme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) riippumatta siitä, käytämmekö niitä vai käytetäänkö niitä puolestamme;
 24. mahdollistaa viruksia, troijalaisia, haittaohjelmia, matoja tai muita tietokoneohjelmointirutiineja, jotka yrittävät tai voivat vahingoittaa, häiritä, korruptoida, väärinkäyttää, vahingoittaa, haitata tai aiheuttaa luvatonta käyttöä mihin tahansa järjestelmään, dataan tai Tietoihin tai Palveluihin;
 25. käyttää mitään robottia, hämähäkkiä, muita automaattisia laitteita tai manuaalisia prosesseja verkkosivujen seurantaan tai kopioimiseen ilman kirjallista ennakkolupaa;
 26. käyttää mitään laitetta, ohjelmaa tai rutiinia ohittamaan robottien häirintään tarkoitettuja ylätunnisteita tai häiritsemään tai yrittämään häiritä infrastruktuuria, verkkosivustojemme, ohjelmistoja, järjestelmiä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen), joita joko operoimme tai joita operoidaan puolestamme jotain Palvelua tai muiden Käyttäjien Palvelujen käyttöä koskien;
 27. kopioida, jäljentää, ilmoittaa kolmannelle osapuolelle, muokata, muuttaa, luoda johdettuja teoksia, julkisesti näyttää tai kehittää mitään sisältöä PayPalin verkkosivustosta ilman, että olet saanut siihen kirjallisen suostumuksen meiltä tai asianomaiselta kolmannelta osapuolelta;
 28. toimia siten, että se saattaa johtaa meidät menettämään minkä tahansa palvelun Internet-palveluntarjoajiltamme, maksujen käsittelijöiltä tai muilta toimittajilta tai palveluntarjoajilta;
 29. käyttää palvelua testaamaan luottokorttien käyttäytymismalleja;
 30. paljastaa Tilisi salasanaa kellekään muulle henkilölle tai käyttää jonkin toisen salasanaa. Emme vastaa sinulle aiheutuneista tappioista, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, Tilisi käyttäminen muiden kuin itsesi toimesta, joka johtuu salasanojen väärinkäytöstä;
 31. tehdä tai jättää tekemättä tai yrittää tehdä tai yrittää jättää tekemättä muita toimia tai asioita, jotka voivat häiritä Palvelun asianmukaista toimintaa tai toimia, jotka suoritetaan osana Palveluja tai muulla tavalla kuin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti;
 32. pyytää tai lähettää Henkilökohtaisen tapahtuman maksua Kaupalliseen tapahtumaan; tai
 33. antaa Palvelun käytön muodostaa PayPalille riskiä siitä, että PayPal ei olisi noudattanut rahanpesun torjuntaa, terrorismin rahoituksen torjuntaa tai vastaavia viranomaisvelvoitteita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tilanteet, joissa emme voi vahvistaa henkilöllisyyttäsi tai et pysty suorittamaan toimenpiteitä nostaaksesi lähettämis-, vastaanotto- tai nostorajaa osien 4.5, 5.1 ja 6.3 mukaisesti tai jos altistat PayPalin riskille siitä, että Euroopan, Yhdysvaltain tai muiden maiden viranomaiset määräävät sakkoja tapahtumien käsittelystä); tai
 34. yhdistää tai käyttää jotain Palvelua noudattamatta täysin kaikkia pakollisia vaatimuksia, jotka on ilmoitettu sinulle mahdollisen integroinnin tai ohjelmoijan oppaan tai muun julkaisun kautta, jonka PayPal aika ajoin julkaisee;
 35. mahdollistaa (tai aiheuttaa meidät määrittämään, että siihen on olemassa kohtuullinen todennäköisyys) sivustosi tai järjestelmien tietosuojaloukkausta, joka voisi johtaa asiakastietojen luvattomaan paljastamiseen.

Hyväksyt, että osallistuminen yllä mainittuihin rajoitettuihin toimintoihin vähentää sinun tai muiden PayPalin asiakkaiden turvallista Maksuvälineeseesi tai tilillesi pääsyä ja/tai käyttöä tai Palvelua yleensä.

9.2 Maksuvälineen pitäminen turvallisena. Hyväksyt Maksuvälineen turvaamiseksi seuraavat toimenpiteet:

 1. Et ole mukana missään Rajoitetussa toiminnassa.
 2. Pidät Rahoituslähteesi tiedot, salasanasi ja PIN-koodisi hyvässä tallessa.
 3. Et anna kenenkään muun käyttää tai pitää hallussaan Rahoituslähteitäsi, salasanaa tai PIN-tietoja.
 4. Et luovuta Rahoituslähteiden, salasanan tai PIN-koodin tietoja muulloin kuin Palvelua käyttäessäsi.
 5. Et koskaan kirjoita salasanaasi tai PIN-koodiasi tavalla, jonka joku muu voi ymmärtää.
 6. Et valitse liian helppoa salasanaa tai PIN-koodia, kuten kirjainten tai numeroiden sarjaa, jotka voidaan helposti arvata tai liittää sinuun.
 7. Varmistat, ettei kukaan näe salasanaasi tai PIN-koodia, kun käytät sitä.
 8. Varmistat, että olet kirjautunut ulos kaikista maksuihin liittyvistä sovelluksista laitteellasi, kun et käytä sitä palvelun käyttämiseen ja/tai kun muut voivat käyttää sitä (esimerkiksi jos jaat laitteen toisten kanssa tai käytät laitettasi turvaamattomalla julkisella Internet-yhteydellä, kuten julkisilla ilmaisen WiFin alueilla).
 9. Et käytä mitään toimintoja, jotka tallentavat salasanasi tai PIN-koodisi käyttölaitteeseen.
 10. Noudatat kaikkia kohtuullisia ohjeita, joita voimme antaa siitä, kuinka voit säilyttää Maksuvälineesi turvallisena.
 11. Pidät Tilisi henkilötiedot ajan tasalla. Emme ehkä pysty vastaamaan sinulle, jos otat yhteyttä Tiliisi liittyen osoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostitilistä, jota et ole rekisteröinyt meille.
 12. Ryhdyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksesi henkilökohtaisen sähköisen laitteen, jonka kautta käytät Palveluja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PIN- ja/tai salasanasuojatut, henkilökohtaisesti määritetyt laitteen toiminnot Palvelujen käyttämiseksi). Jos laite katoaa, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi ja poistettava laite PayPal-tilisi asetuksista.

Tutustu keskeisiin maksu- ja palvelutietoihimme, jos haluat lisätietoja Palveluiden turvallisesta käytöstä.

9.3 Rajoitettu toiminta ja oikeudet. Mikään tässä osiossa 9 ei estä sinua antamasta kolmansille osapuolille lupaa tiettyihin toimiin puolestasi osiossa 15.9 kuvatulla tavalla lisenssiensä ehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Takaisin ylös

10. Oma vastuusi – Toimenpiteet, joihin voimme ryhtyä.

10.1 Oma vastuusi.

 1. Olet vastuussa kaikista PayPalin, PayPal-käyttäjän tai kolmannen osapuolen Palvelun käytöstä aiheutuneista Palautuksista, Takaisinveloituksista, sakoista, seuraamusmaksuista ja muista vastuista, jotka johtuvat tämän Sopimuksen rikkomisestasi. Sitoudut hyvittämään PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kaikesta tällaisesta vastuusta johtuvat kustannukset.
 2. PayPal-ostajien turvan mukaiset vastuut Riitautuksista. Riippumatta siitä, mitä tämän Sopimuksen jossakin muussa osiossa sanotaan, jos PayPal tekee lopullisen päätöksen siitä, että häviät suoraan PayPalille jätetyn Riitautuksen, sinut velvoitetaan maksamaan PayPalille vastuusi osuus. Katso osiosta 13 (ja erityisesti osiosta 13.7b), kuinka PayPal-ostajien turva voi vaikuttaa sinuun myyjänä. Vastuusi kattaa tuotteen täyden ostohinnan ja alkuperäiset postikulut (ja joissakin tapauksissa et ehkä saa tuotetta takaisin). PayPal-myyjien turva saattaa kattaa vastuusi, katso osiota 11 jäljempänä.
 3. Vastuidesi hyvitys. Jos olet vastuussa joistakin PayPalille muodostuneista veloista, PayPal voi välittömästi poistaa tällaiset summat Tililtäsi (jos saatavilla). Jos Saldollasi ei ole riittävästi varoja vastuun kattamiseksi, PayPal pidättää itselleen oikeuden periä velkasi PayPalille käyttämällä Tilillesi saapuvia maksuja tai suostut maksamaan PayPalille summan takaisin muilla keinoilla. PayPal voi myös periä takaisin veloittamamme summan oikeudellisin keinoin, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, perintätoimistoa käyttämällä.
 4. Riidanalaisten tapahtumien tilapäinen pito. Jos ostaja tekee Riitautuksen, Takaisinveloitus- tai Peruutusvaateen saamastasi maksusta, PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen täysimääräisenä. Tämän ehdon mukainen pito ei rajoita Tilisi käyttöä muiden kuin Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutusten johdosta riidanalaisten tai riskialttiiden varojen osalta, ellei meillä ole muuta syytä siihen. Jos voitat valituksen tai jos maksu on oikeutettu maksuun PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti, vapautamme pidon ja palautamme käyttöoikeuden kyseisiin varoihin. Jos häviät valituksen, PayPal veloittaa kyseiset varat Tililtäsi.

  Tämä menettely koskee myös kaikkia riitautuksia, jotka ostaja tekee sinua vastaan eBayssa eBayn ratkaisuprosessin kautta edellyttäen, että olet valtuuttanut eBayn käyttämään PayPal-tiliäsi maksaaksesi summat, jotka olet velkaa eBaylle tai ostajalle (tapauksesta riippuen) eBayn ratkaisuprosessin ("eBay Due Amounts") ehtojen mukaisesti, ja eBay on ilmoittanut meille riitautuksesta. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, valtuutat ja ohjeistat PayPalia käsittelemään kaikki eBay-maksumääräysten mukaiset maksut PayPal-tililtäsi eBaylle tai ostajalle (tapauksen mukaan) eBayn PayPalille antamien ohjeiden mukaisesti. Suostut siihen, että PayPal voi käsitellä valtuutustasi ja ohjeitasi kaikkien eBay Due Amounts -maksujen maksamisen peruuttamiseksi, eikä PayPal ole velvollinen suorittamaan tällaista maksua, jos PayPal (oman harkintansa mukaan) päättää, että riitautus olisi ratkaistu eduksesi, jos se olisi jätetty Riitautuksena PayPalille. Voit myös peruuttaa tämän valtuutuksen ja ohjeet ottamalla yhteyttä PayPalin asiakaspalveluun. Kaikki eBaylle suoraan tehdyt riitautukset käsitellään vain eBayn käytäntöjen mukaan. PayPal-myyjien turva -ohjelman ehdot eivät kata myyjiä ostajien suoraan eBaylle tekemien riitautusten osalta.

10.2 PayPalin suorittamat toimenpiteet. Jos meillä on syytä uskoa, että olet harjoittanut Rajoitettua toimintaa, voimme suorittaa erilaisia toimenpiteitä turvataksemme PayPalia, Käyttäjää, kolmatta osapuolta tai sinua Palautuksilta, Takaisinveloituksilta, Riitautuksilta, palkkioilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Voimme suorittaa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia toimenpiteitä:

 1. Voimme milloin tahansa ja ilman vastuuta keskeyttää, estää, rajoittaa, sulkea tai peruuttaa oikeuden käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi kokonaan tai tietylle liiketoimelle, mikä voi puolestaan keskeyttää, estää, rajoittaa, sulkea tai peruuttaa käyttöoikeuden Tiliisi tai Palveluihisi (kuten rajoittamalla pääsyä mihin tahansa Rahoituslähteeseen, kykyäsi lähettää rahaa, tehdä nostoja tai poistaa taloudellisia Tietoja). Ilmoitamme tavallisesti etukäteen kaikista keskeytyksistä tai peruutuksista, mutta voimme kohtuuden mukaan (esimerkiksi jos rikot tätä Sopimusta tai pidämme sitä turvallisuussyistä suositeltavana) keskeyttää tai peruuttaa oikeutesi käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi ilman etukäteisilmoitusta.
 2. Voimme estää Tilisi ja/tai asettaa varoja Varantotililtä pitoon (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, yli 180 päivän ajaksi, jos PayPal niin edellyttää, kun PayPalin osion 10.2 mukaiset oikeudet johtuvat osallistumisestasi osiossa 9.1 määritettyyn rajoitettuun toimintaan).
 3. Voimme kieltää tietyt maksutapahtumat milloin tahansa mistä tahansa syystä, ja meidän tulee vain ilmoittaa kieltäytymisestä ja sen syyt sekä se, kuinka voit ratkaista ongelman mahdollisuuksien mukaan pyynnöstä edellyttäen, että sitä ei ole kielletty laissa.
 4. Voimme palauttaa maksun (mukaan lukien mahdollisesti palautukset lähettäjän Rahoituslähteeseen), joka rikkoo Käyttösääntöjä tai osiota 9, tai jonka voimme kohtuudella epäillä rikkovan Käyttösääntöjä tai osiota 9.
 5. Voimme ottaa yhteyttä kolmansiin osapuoliin ja luovuttaa tietoja Rajoitetuista toiminnoista tietosuojakäytännössä (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) määritellyllä tavalla.
 6. Voimme pyytää sinulta tietoja tai muulla tavalla päivittää antamiasi epätarkkoja Tietoja.
 7. Voimme kieltäytyä tarjoamasta Palvelujamme sinulle tulevaisuudessa.
 8. Voimme asettaa varasi pitoon siinä määrin ja niin kauan kuin on kohtuudella tarpeen turvautua vastuuriskiltä. Hyväksyt ei-tyhjentävinä ohjeina, että
  1. PayPalin vastuuvelvollisuus saamiesi korttimaksujen osalta voi kestää, kunnes Takaisinveloitukseen liittyvä riski ratkaisusta maksajan/ostajan hyväksi (korttijärjestelmän sääntöjen mukaisesti) on ohi. Tämä riippuu tietyistä tekijöistä, joita ovat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat:
   1. Tavaroiden ja palvelujen tyyppi, joista saat maksun.
   2. Aikataulu tavaroiden toimittamiselle tai suoritetuille palveluille, joille saat maksun (esimerkiksi tapahtumalippujen myynti kuukausia ennen tapahtuman päivämäärää saattaa muodostaa korkeamman ja pysyvämmän Takaisinveloituksen riskin kuin useimpien muiden tuotteiden tai palvelujen myynti).
  2. PayPalin vastuun riski saamastasi maksusta johtuvasta Riitautuksesta tai Valituksesta voi kestää osapuolten Riitautuksen tai Valituksen käsittelyn ajan, ja kaikkien Riitautukseen tai Valitukseen liittyvien valitusten keston ajan tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.
  3. PayPalin vastuuvelvollisuuden riski kaikenlaisissa maksukyvyttömyystilanteissa voi kestää niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin maksukyvyttömyyttä koskevat lait rajoittavat PayPalia ryhtymästä oikeustoimiin sinua vastaan.
  4. Jos sallit Tilisi Saldon olevan negatiivinen, PayPalin vastuun riski voi kestää niin kauan ja siinä laajuudessa, kun olet PayPalille velkaa.
 9. Voimme nostaa kanteen sinua vastaan.
 10. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan ja/tai PayPal-ostajien turvaan (myös jälkikäteen).
 1. Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustoille, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytämme jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme, sekä tietoihisi sovellettavan lain laajuudessa ja sallimalla ajanjaksolla.

 

Ellemme toisin määrää, et saa käyttää tai yrittää käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi, kun se on keskeytetty tai suljettu. Sinun on varmistettava, että kaikki sopimukset kauppiaiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, joihin liittyy kolmannen osapuolen maksuja Tililtäsi (mukaan lukien Ennakkoon hyväksytyt maksut), peruutetaan välittömästi Tilisi irtisanomisen, keskeyttämisen tai sulkemisen yhteydessä. Olet edelleen vastuussa tämän Sopimuksen perusteella kaikista maksuista ja muista veloituksista, jotka aiheutuvat Tilisi käytöstä milloin tahansa irtisanomisesta, keskeytyksestä tai sulkemisesta riippumatta.

10.3 Rajoitettu käyttö. Jos epäilemme, että Tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi, voimme keskeyttää tai rajoittaa pääsyn Tilillesi tai Palveluihin (kuten rajoittamalla pääsyä johonkin Rahoituslähteeseesi ja kykyäsi lähettää rahaa, tehdä nostoja tai poistaa taloudellisia Tietoja). Jos rajoitamme pääsyäsi Tilillesi, ilmoitamme siitä ja annamme sinulle mahdollisuuden pyytää tarvittaessa käyttöoikeuden palauttamista.

10.4 Varannot. PayPal voi oman harkintansa mukaan asettaa Varannonvaroihin, jotka ovat Tililläsi, kun PayPal kohtuullisesti uskoo (perustuen PayPalin käytettävissä oleviin tietoihin varauksen tekemisen hetkellä ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille kaikissa olosuhteissa) Tiliisi liittyvän riskitason kohoamisen olevan hyväksyttyä tasoa suuremman. Jos PayPal asettaa Varannon Tililläsi oleviin varoihin, varat pidetään Varantotililläsi, ja nämä varat näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Jos Tiliäsi koskee Varanto, PayPal antaa sinulle ilmoituksen, jossa määritellään Varannon ehdot. Sopimuksen ehdot saattavat edellyttää, että tietty prosenttiosuus Tilillesi vastaanotetuista summista asetetaan pitoon tietyksi ajaksi tai että tietty määrä rahaa pidetään varannossa, tai suoritetaan mikä tahansa muu toimenpide, jonka PayPal näkee tarpeelliseksi Tiliisi liittyvien riskien välttämiseksi. PayPal voi muuttaa Varannon ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla sinulle uusista ehdoista. Voit sulkea Tilisi, jos vastustat Varantoa. Jos Tilisi jostain syystä suljetaan, meillä on oikeus laittaa Varanto pitoon enintään 180 päiväksi. Kun hallitsemme Tiliin liittyviä riskejä, voimme myös rajoittaa summaa, jonka voit nostaa välittömästi tai muuttaa nostojen aikatauluja tai maksutapaa, voimme kuitata summia Saldoltasi ja/tai vaatia, että sinä tai sinuun liittyvä henkilö ryhtyy muihin turvallisuusjärjestelyihin kanssamme (esimerkiksi vaatimalla takuun tai edellyttämällä varojen tallettamista meille vakuudeksi velvollisuuksistasi meitä tai kolmansia osapuolia kohtaan). Käyttäjä sitoutuu myös omalla kustannuksellaan toteuttamaan kaikki lisätoimet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja kaikkien sellaisten asiakirjojen rekisteröiminen, joita voimme kohtuudella vaatia esimerkiksi minkä tahansa vakuusoikeuden voimaansaattamiseksi tai muuten), joita tarvitaan Varannon tai muun suojausmuodon täytäntöönpanoon kohtuulliseksi määrittelemällämme tavalla.

10.5 Maksun pito

 1. Hyväksyt maksun pitoon, jos
  1. vastaanotat maksun, johon sisältyy Tapahtumariski, tai
  2. Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen saattaa olla hyväksyttyä korkeampi (PayPalin kyseisellä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille, asiakkailleen ja/tai palveluntarjoajilleen kaikissa olosuhteissa).

   PayPal voi harkintansa mukaan (toimimalla kohtuullisesti) asettaa tämän maksun tai minkä tahansa muun maksun pitoon. Jos PayPal asettaa pitoon Tililläsi olevia varoja, ilmoitamme sinulle asiasta (mukaan lukien aika, jolloin varat ovat pidossa), ja varat pidetään Varantotililläsi, ja ne näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Voimme ilmoittaa sinulle pitoon asettamisesta valtuutettujen kolmansien osapuolten (kuten kumppaniohjelmien, joiden avulla teet kauppaa) kautta.
 2. PayPal vapauttaa maksusi pidosta tämän määräyksen perusteella, jos PayPal määrittää, että Tapahtumariskiä tai tiliisi liittyvää riskiä tai altistumista ei ole enää olemassa. Huomaathan, että jos edellä mainituista syistä riippumatta saat Valituksen, Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen liittyen pidossa olevaan maksuun, varat (tai kyseistä maksua vastaava summa) voidaan laittaa pitoon Varantotilillesi, kunnes asia on ratkaistu tämän Sopimuksen mukaisesti.
 3. Sitoudut antamaan PayPalille kaikki tiedot, joita PayPal voi kohtuudella pyytää, jotta PayPal voi määrittää, onko Tapahtumariski tai Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen poistunut. Voit sulkea Tilisi, jos vastustat pitoa tämän määräyksen perusteella. Jos Tilisi suljetaan mistä tahansa syystä, PayPalilla on oikeus laittaa maksu tämän säännöksen nojalla pitoon enintään 180 päiväksi siitä päivästä lukien, jona täydelliset velvoitteet myyntisopimuksen (joihin kyseinen maksu liittyy) perusteella on kuitattu.

10.6 Tietoja sinusta

 1. PayPal pidättää oikeuden pyytää muita kuin tässä Sopimuksessa tarkoitettuja tietoja sinusta, jotta se voi noudattaa rahanpesun vastaisia velvoitteitaan. Sitoudut noudattamaan kaikkia lisätietopyyntöjä, joita kohtuudella vaadimme, että voimme noudattaa rahanpesun vastaisia velvoitteitamme. Tällaisia tietoja voivat olla, näihin kuitenkaan rajoittumatta, faksitse, sähköpostitse tai muuten meille annetut tietyt tunnistusasiakirjat. Suostut myös toimittamaan meille kohtuullisesti pyynnöstämme omalla kustannuksellasi tiedot rahoituksesta ja toimista, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, viimeisimmät tilinpäätöstiedot (vahvistetut tai muut) sekä kauppiaan tapahtumailmoituksen (jos sovellettavissa).
 1. Varmistettu-statuksen saaminen
  1. Varmistettu-statuksen saamiseksi sinun on suoritettava seuraavat vaiheet riippuen Tilisi suoraveloitusasetuksista ja täytettävä satunnainen talletusprosessi (sovellettavien asiakkaiden käytettävissä):
  2. Lisää luottokortti ja suorita Linkitä ja vahvista -prosessi luottokortille.

PayPal voi ajoittain tarjota sinulle muita menettelytapoja, joilla voit saada "Varmistettu"-statuksen. Merkitsemällä Käyttäjän statukseksi "Varmistettu" PayPal tarkoittaa vain sitä, että Varmistettu käyttäjä on suorittanut prosessin vaiheet "Varmistettu"-statuksen saamiseksi. Edelleen osion 1.1 mukaisesti sekä myöntämällä käyttäjälle Varmistettu-statuksen PayPal ei takaa, sitoudu eikä muutoin ilmoita, että Varmistettu käyttäjä suorittaa Kaupallisen tapahtuman loppuun.

10.7 Toimintamme syiden ilmoittaminen

Päätöksemme toteuttaa tämän osion 10 mukaiset toimet ja muut tämän Sopimuksen nojalla toteuttamamme toimenpiteet, riippumatta siitä, rajoittavatko vai laajentavatko ne pääsyäsi palveluun, infrastruktuuriimme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme tai järjestelmiimme, (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen) tai käytämmekö niitä itse vai käytetäänkö niitä puolestamme (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki estot, rajoitukset, keskeytykset, irtisanomiset, pidot ja varannot) voivat perustua luottamuksellisiin kriteereihin, jotka ovat välttämättömiä riskien hallinnassa ja PayPalin, asiakkaidemme ja/tai palveluntarjoajien turvaamiseksi. Lisäksi lainsäädäntö tai valtion viranomainen voi rajoittaa meitä ilmoittamasta tiettyjä tietoja tällaisista päätöksistä. Meillä ei ole velvollisuutta paljastaa sinulle riskienhallinta- tai turvausmenettelymme tietoja tai luottamuksellisia tietoja.

 

Takaisin ylös

11. Myyjän turva -ohjelma

11.1 Mitä PayPal-myyjien turva tarkoittaa?

Jos olet asiakkaan tekemän maksun saaja ("Maksunsaaja"), hyvitämme sinulle seuraavista syistä johtuvista Riitautuksista, Takaisinveloituksista ja Palautuksista aiheutuvat summat:

 1. Takaisinveloitus tai Peruutus on tehty perusteella "Valtuuttamaton maksu" (ei koske niitä Valtuuttamattomia maksuja, jotka on tehty muussa kuin PayPalin isännöimässä ympäristössä).
 2. Takaisinveloitus tai Riitautus on tehty perusteella "Tuotetta ei vastaanotettu".

PayPal saa sinulta todisteen siitä, että tuote on lähetetty tai toimitettu jäljempänä esitettyjen vaatimusten mukaisesti tämän osion 11 lisävaatimusten mukaisesti (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiossa 11.6 esitetyt kelpoisuusvaatimukset).

Lue osio 13 (PayPal-ostajien turva), jotta ymmärrät, miten sinua vastaan tehty Riitautus voi syntyä. Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt löytyvät täältä ja kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), koska nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

Lue myös osio 5.3 (Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski), jotta ymmärrät, miten Palautuksen, Takaisinveloituksen tai Riitautuksen riski voi syntyä, kun vastaanotat maksun.

11.2 PayPal-myyjien turva koskee seuraavia:

 1. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisen ostoksen eBayn kautta (maailmanlaajuisesti ja kaikkialla, jossa PayPal hyväksytään).
 2. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisia ostoksia eBayn ulkopuolella.

PayPal-myyjien turva ei koske Riitautuksia, Takaisinveloituksia ja/tai Palautuksia, joiden syynä on tuotteen poikkeaminen huomattavasti kuvatusta (SNAD), eikä tuotteita, jotka toimitat tai jotka noudetaan henkilökohtaisesti.

11.3 Kuinka hyvän turvan PayPal-myyjien turva antaa?

PayPal maksaa sinulle täyden määrän hyväksytyn maksun perusteena olevasta Riitautuksesta, Takaisinveloituksesta tai Peruutuksen kohteena olevasta tuotteesta ja luopuu Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

 1. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, että Tiliisi liittyy kasvanut riski. Arvioidessamme riskiä otamme huomioon seuraavat seikat:
  • Koko rahallinen summa ja/tai Riitautusten, Takaisinveloitusten tai Palautusten määrä, jotka on kohdistettu PayPal-tiliisi.
  • Tilisi muodostama kohtuullinen riski PayPalin ja järjestelmämme eheyden kannalta.
  • PayPalille tai käyttäjillemme aiheutuvat mahdolliset tappiot.
 2. Voimme keskeyttää PayPal-myyjien turvan, jos se on linkitetty tai liitetty toiseen tiliin, joka on keskeytetty.
 3. Voimme palauttaa kelpoisuutesi PayPal-myyjän turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, ettei Tiliisi enää liity kasvanutta riskiä.

11.4 Mitä tapahtuu, jos ostaja esittää Riitautusta, Takaisinveloitusta tai Peruutusta koskevan vaateen?

PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen täysimääräisenä. Katso osiosta 10.1.d lisätietoja varojen asettamista tilapäiseen pitoon.

11.5 Jos PayPal-myyjien turva ei kata maksua, PayPal poistaa varat Tililtäsi ja palauttaa maksun ostajalle. Lisäksi olet vastuussa PayPalin Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

11.6 Kelpoisuusvaatimukset

Mitkä ovat PayPal-myyjien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jos olet saanut yli 100 000 euroa kuukaudessa vähintään kerran yhtäjaksoisen 6 kuukauden ajanjakson aikana PayPal-tilillesi ja/tai jos käytät lisämaksua PayPalin käytöstä (kun sinuun sovellettavassa laissa sallitaan lisämaksut), et ole oikeuttu PayPal-myyjien turvaan, ja sinuun sovelletaan osiota 11.5, ellet toisin ole sopinut PayPalin kanssa. PayPal tarkistaa kelpoisuutesi Myyjien turvaan kunkin kalenterivuoden lokakuussa ja huhtikuussa.

Jotta voit saada kelpoisuuden PayPal-myyjien turvaan, sinun on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

 1. Sinun on noudatettava osiossa 11.3 määritettyjä PayPal-tiliä koskevia vaatimuksia.
 2. PayPalin tulee merkitä tapahtuma kelpoiseksi tai osittain kelpoiseksi PayPal-myyjien turvaan Tilisi Tapahtumatiedot-sivulla.
 3. Jos tapahtuma on merkitty kelpoiseksi, sovellamme turvaa sekä Valtuuttamaton maksu- että Tuotetta ei vastaanotettu -tilanteissa.
 4. Lähetä tuote postiosoitteeseen, joka näkyy Tapahtumatiedot-sivulla. Jos tuote toimitetaan henkilökohtaisesti tai jos Maksunsaaja lähettää tuotteen toiseen osoitteeseen (esimerkiksi jos ostaja pyytää lähettämään sen toiseen osoitteeseen käyttämällä työosoitetta tai lahjansaajan osoitetta), et ole kelpoinen korvaukseen PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti.
 5. Käy Tapahtumatiedot-sivulla kirjautumalla PayPal-tilillesi, ja valitse Historia ja sen jälkeen Tiedot tapahtumaa varten.
 6. Sinun tulee noudattaa alla kuvattuja toimitusvaatimuksia.
 7. Sinun tulee hyväksyä yksittäinen maksu yhdeltä PayPal-tililtä ostoa varten (osittainen maksu ja/tai osamaksu eivät kelpaa).
 8. Sinun on vastattava PayPalin pyyntöihin asiakirjoista ja muista tiedoista, joita PayPal kohtuudella vaatii voidakseen tutkia asian mahdollisimman nopeasti.
 9. Kelpoisuuttasi ei muuten keskeytetä.

11.7 Mitä ovat toimitusvaatimukset?

Toimitustyyppi

Valtuuttamattoman maksun turva

Turva, kun Tuotetta ei vastaanotettu

Kansallinen/kansainvälinen

Palveluista ja aineettomista hyödykkeistä (paitsi digitaalisen sisällön lisensseistä) (maissa, joissa tällaiset tapahtumat ovat kelpoisia PayPal-myyjien turvaan): Toimitustodistus.

 

Kaikki muut tapahtumat: postitustodistus.

Toimitustodistus

Jos maksu koskee ennakkoon tilattuja tai tilaustyönä valmistettuja tavaroita, postitusta vaaditaan lähetyssäännössä tai muissa säännöissä kauppiaan verkkosivustolla.

11.8 Mikä on postitustodistus?

Postitusyhtiön sähköinen tai paperinen asiakirja, joka sisältää kaikki seuraavat:

 1. Merkintä lähetyksestä (tai vastaava) ja postituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).
 3. Virallinen kuljetusliikkeen kuittaus (esimerkiksi postileima, kuitti tai verkkoseurantatieto). Jos toimitustodistus on olemassa, postitustodistusta ei tarvita.

11.9 Mikä on toimitustodistus?

Aineellisten tuotteiden toimitustodistuksella tarkoitetaan kuljetusyhtiön sähköistä asiakirjaa, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot:

 1. Merkintä toimituksesta (tai vastaava) ja toimituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen toimitustodistus tarkoittaa (PayPalin määrittämää) vakuuttavaa todistetta, joka osoittaa myynnin toteutumisen, ja joka sisältää mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat tiedot:

 1. Päiväys, jolloin tuote tai palvelu on toimitettu.
 2. Vastaanottajan osoite (esim. sähköposti/IP-osoite), jos sellainen on käytettävissä.

11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

 1. Digitaalisen sisällön lisenssit. PayPalin oman harkinnan mukaan tietyt aineettomat tuotteet (kuten digitaalisia sisältöjä ja tavaroita koskevat lisenssit) ja/tai palvelut voivat olla ajoittain kelpoisia. Ellei asiasta ole kirjallisesti PayPalin kanssa toisin sovittu, turva ei koskaan koske seuraavia:
  1. Käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien muun muassa tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit).
  2. Maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista.
  3. Lahjoitukset.
 2. Tuotteet, jotka toimitetaan (tai noudetaan) henkilökohtaisesti.
 3. Tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa. Esimerkiksi suorana korttimaksuna vastaanotetut maksut (kanavana on esimerkiksi Zong, Website Payment Pro (PayPal-suoramaksu ja -virtuaalipääte)) eivät ole kelpoisia suojaan.
 4. Huomattavasti kuvatusta poikkeavasta tuotteesta tehdyt Riitautukset, Takaisinveloitukset ja Palautukset.
 5. Tuotteet, jotka on ostettu luokiteltujen myynti-ilmoitusten kautta.
 6. Ratkaisukeskukseen suoraan tallennetut Valitukset PayPalin kanssa tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.
 7. PayPal Business -maksut.
 8. Maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä).
 9. PayPal-Joukkomaksut. 

Takaisin ylös

12. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat.

12.1 Virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen. Voit tarkistaa tapahtumahistorian milloin tahansa kirjautumalla tilillesi PayPal-sivustolla ja napsauttamalla Historia-välilehteä. On erittäin tärkeätä, että ilmoitat välittömästi PayPalille, jos uskot, että jotakin seuraavista on tapahtunut: (i) Tililtäsi on lähetetty valtuuttamaton tapahtuma, (ii) Tiliäsi on käytetty luvatta, (iii) salasanasi tai PIN-koodisi on vaarantunut, (iv) mikä tahansa Palvelun käyttöön käyttämäsi laite on kadonnut, varastettu tai poistettu käytöstä tai (v) joku on siirtänyt tai siirrättänyt rahaa Tililtäsi ilman lupaa (tämä koskee myös sitä, jos liität Tilisi kolmannen osapuolen alustaan (sisältäen sivuston tai sovelluksen) käynnistääksesi maksuja suoraan kyseiseltä alustalta, mutta maksu tapahtumasta, jota et suorittanut, tehtiinkin Tililtäsi kyseisen alustan kautta) (kutsutaan yhteisesti nimellä "Tilin luvaton käyttö"). Sinun on myös ilmoitettava meille välittömästi, jos sinulla on syytä uskoa, että Tililläsi on tapahtunut muita virheitä. Jotta voit ilmoittaa PayPalin välittömästi kaikista edellä mainituista tapahtumista, suosittelemme, että seuraat Tiliäsi tarkasti ja säännöllisesti. Emme pidä sinua vastuussa mistään luvattomasta Tilisi käytöstä kenenkään taholta, jos katsomme, ettet ole toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmannen henkilön olisi mahdollista päästä käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodia tai laitetta, kun olet kirjautunut Palveluihin. Pidämme sinua vastuussa Tilisi luvattomasta käytöstä, jos käytössämme olevan näytön mukaan olet toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmas henkilö pääsee käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodiasi, olet toiminut vilpillisesti tai olet tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt velvoitteitasi käyttää Maksuvälinettäsi tässä Sopimuksessa määritellyllä tavalla.

12.2 Virheistä, valtuuttamattomista tapahtumista tai Maksuvälineesi väärästä tai valtuuttamattomasta käytöstä ilmoittaminen PayPalille. Sinun on ilmoitettava PayPalin asiakaspalveluun, jos uskot, että Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi on koskenut tai tulee koskemaan virhe, valtuuttamaton tapahtuma, väärinkäyttö, luvaton tai virheellinen käyttö. Ota meihin yhteyttä soittamalla PayPalin Asiakaspalveluun käyttämällä PayPal-verkkosivustolla ilmoitettua puhelinnumeroa, käyttämällä tätä ilmoituslomaketta tai postitse osoitteeseen PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Jos olet alun perin antanut meille tiedot puhelimitse, saatamme edellyttää, että lähetät kyselysi kirjallisesti kymmenen Arkipäivän kuluessa puhelinyhteydenoton jälkeen. Täytä oheinen lomake ja lähetä se sähköisesti tai postitse osoitteeseen PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Sinun on annettava meille kaikki hallussasi olevat tiedot virheiden, luvattomien tapahtumien ja/tai väärinkäytettyjen tai luvattomien Maksuvälineiden tai Tiliäsi koskevien olosuhteiden selvittämiseksi ja toteutettava kaikki kohtuulliset pyydetyt toimenpiteet PayPalin suorittamien tutkimusten tueksi. Saatamme antaa kolmansille osapuolille tietoja, joita pidämme asiaankuuluvina kyseisissä olosuhteissa tietosuojakäytäntömme (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) mukaisesti.

12.3 Virheraporttien tarkistus. Ilmoitamme sinulle tutkimustuloksistamme 20 Arkipäivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta – tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Jos olemme tehneet virheen, korjaamme sen pikaisesti. Jos tarvitsemme enemmän aikaa, kyselysi tutkiminen voi viedä enintään 60 päivää. Jos päätämme tarvitsevamme enemmän aikaa, saatamme väliaikaisesti hyvittää mielestäsi virheellisen summan Tilillesi kymmenen Arkipäivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta siten, että Sähköiset rahat ovat käytettävissäsi sinä aikana, jonka tarvitsemme tutkimuksemme päättämiseen. Jos olet alun perin antanut meille tiedot puhelimitse emmekä saa kyselyäsi kirjallisesti kymmenen arkipäivän kuluessa suullisen ilmoituksen jälkeen, emme hyvitä Tiliäsi väliaikaisesti.

Ilmoitamme tutkimuksen päätteeksi tuloksista kolmen Arkipäivän kuluessa. Jos havaitsemme, että virheitä ei löytynyt, lähetämme sinulle kirjallisen selvityksen ja voimme veloittaa mahdollisen alustavan hyvityksen, joka sinulle hyvitettiin aiemmin väitetystä virheestä. Voit pyytää kopioita asiakirjoista, joita käytimme tutkimuksessamme (tähän ei sovelleta hinnaston 1 mukaista Rekisterihakemusmaksua).

12.4 Vastuu valtuuttamattomista tapahtumista. Jos ilmoitat, että Tiliisi on kohdistunut Tilin luvatonta käyttöä, eikä ole viitteitä petoksesta tai tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta sinun osaltasi, maksamme sinulle täyden korvauksen kaikista Tililtäsi lähetetyistä valtuuttamattomista tapahtumista, edellyttäen, että olet ilmoittanut meille Tilisi väärästä käytöstä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 13 kuukautta ensimmäisen tähän Tilin sopimattomaan käyttöön liittyvän tapahtuman jälkeen – tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Jos meillä on syytä kohtuudella uskoa, että tarvitaan lisätutkimuksia ilmoitetun Tilin luvattoman käytön olosuhteiden selvittämiseksi, noudatamme samaa menettelyä kuin edellä osiossa 12.3 tällaisissa tutkimuksissa.

12.5 Oikeus maksunpalautukseen maksutapahtumasta, joka on valtuutettu. Olet oikeutettu maksunpalautukseen, joka vastaa kaikkien Valtuutuksella suoritettujen maksutapahtumien täyttä summaa, edellyttäen, että Osion 4.8 mukaiset maksunpalautukseen sovellettavat ehdot täyttyvät.

12.6 Virheet. Jos havaitsemme käsittelyvirheen, korjaamme virheemme. Jos virheen johdosta olet saanut vähemmän rahaa kuin sinulla oli oikeus, PayPal hyvittää eron Tilillesi. Jos saat virheen vuoksi enemmän rahaa kuin mihin sinulla on oikeus, PayPal voi veloittaa ylimääräiset varat PayPal-tililtäsi. Jos maksu on suoritettu Rahoituslähteeseesi vahingossa, PayPal voi korjata virheen veloittamalla tai hyvittämällä (tapauksen mukaan) asianmukaista Rahoituslähdettä. Jos virhe johtuu siitä, ettemme ole suorittaneet tapahtumaa ajoissa tai oikeamääräisenä, olemme velvollisia palauttamaan kaikki maksut, jotka johtuvat viallisen tai maksamattoman maksutapahtuman suorittamisesta sekä vahingoista, jotka ovat suoraan ja kohtuullisesti ennakoitavissa tästä virheestä, ellei

 1. ilman syytämme sinulla ei ollut tarpeeksi varoja tapahtuman loppuun saattamiseksi,
 2. järjestelmämme ei toiminut kunnolla ja tiesit ongelmasta, kun aloitit tapahtuman tai
 3. hallintamme ulkopuolella olevat olosuhteet (kuten tulipalo, tulva tai Internet-yhteyden katkeaminen) estivät tapahtuman kohtuullisista varotoimistamme huolimatta.

Tämän sopimuksen muita ehtoja lukuun ottamatta PayPal ei ole vastuussa maksutapahtuman toteuttamatta jäämisestä tai puutteellisesta toteuttamisesta (olipa sen aiheuttajana sinä itse tai kuka tahansa muu), jos et ole ilmoittanut PayPalille ongelmasta ilman aiheetonta viivytystä, kun asia on tullut tietoosi, ja joka tapauksessa 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman veloituspäivästä.

Takaisin ylös

13. PayPal-ostajien turva.

13.1 Minkä tyyppiset ongelmat turva kattaa?

 1. PayPal-ostajien turva auttaa sinua seuraavissa ongelmissa:
  1. Et ole saanut tuotetta, josta olet maksanut PayPalilla – "Tuotetta ei vastaanotettu" ("INR").
  2. Olet vastaanottanut tuotteen, josta olet maksanut PayPalin kautta, mutta se "poikkeaa huomattavasti kuvatusta" ("SNAD"). Lisätietoa ongelmasta "SNAD" on annettu osiossa 13.9.
 2. Jos ongelma koskee tapahtumaa, jota et valtuuttanut, ilmoita valtuuttamattomasta tapahtumasta PayPalin Turvakeskuksen kautta PayPal-verkkosivuston kotisivun alaosassa olevasta linkistä Suojaus.

13.2 Mitkä ovat PayPal-ostajien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jotta olisit kelpoinen maksuun PayPal-ostajien turvan mukaisesti, kaikkien seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

 1. Maksusi pitää koskea hyväksyttävää tuotetta, ja se pitää olla tehty PayPal-tililtäsi (lisätietoja hyväksyttävästä tuotteesta on osiossa 13.3).
 2. Maksu lähetetään Maksunsaajalle seuraavasti:
  1. Ostoihin liittyvät INR-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
  2. Kelvollisiin ostoihin liittyvät SNAD-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
 3. Tee valitus 180 päivän kuluessa siitä, kun olet lähettänyt maksun  ja noudata verkossa olevaa valituksenratkaisuprosessia, joka on kuvattu alla olevassa kohdassa "Kuinka ongelma ratkaistaan?". Katso osio 13.5.

13.3 Minkä tyyppiset maksut ovat kelvollisia korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?

Useimpien tavaroiden ja palvelujen ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia tapahtumia:

 • kiinteistöjen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asuinkiinteistöt),
 • minkään liiketoiminnan osuuksien ostot,
 • ajoneuvojen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet) lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyörät ja pyörillä varustetut leijulaudat,
 • maksut joukkorahoitus- ja/tai joukkolainausalustoilla
 • tilaustyönä valmistettujen tuotteiden ostot (ellei ole ilmoitettu, että niitä ei ole vastaanotettu),
 • tuotteiden ostot, jotka on kielletty PayPalin Käyttösäännöissä,
 • tuotantokoneiden ostot,
 • käteiseen verrattavien tuotteiden ostot (mukaan lukien muun muassa tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit),
 • sellaisten tuotteiden ja palvelujen ostot, joissa on käytössä Zong, Website Payments Pro tai Virtual Terminal,
 • Henkilökohtaiset tapahtumat,
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai mahdolliset toiminnot, joihin liittyy mahdollisuus voittaa palkinto
 • maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista,
 • maksut valtion laitoksille (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä) tai elinkeinonharjoittajille, jotka toimivat valtiollisten elinten toimeksiannoista,
 • lahjoitukset,
 • henkilökohtaisesti noudettuja (tai puolestasi noudettuja) tuotteita koskevat ostot (myös vähittäismyyntipisteessä) ja joiden osalta väitetään, ettei niitä ole vastaanotettu
 • maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä) ja
 • PayPal-Joukkomaksut.

PayPal voi yksipuolisella päätöksellä automaattisesti sulkea minkä tahansa Valituksen tai Riitautuksen, joka PayPalin epäilyn mukaan ei liity kelpoiseen ostokseen yllä kuvatulla tavalla.

13.4 Kuinka hyvän turvan PayPal-ostajien turva antaa?

 1. Jos PayPal määrittää Riitautuksen eduksesi, PayPal maksaa sinulle tuotteen täysimääräisen ostohinnan ja vain alkuperäiset postikulut.
 2. PayPal ei korvaa sinulle SNAD-tuotteen palauttamisesta Maksunsaajalle tai PayPalin määrittämälle muulle osapuolelle koituvia postimaksuja. Jos Maksunsaaja toimittaa todisteet siitä, että tavarat on lähetetty osoitteeseesi, PayPal voi ratkaista asian myyjän eduksi, vaikket olisi vastaanottanut tuotteita. Katso osiosta 13.11, mihin muuhun turvaan voit olla oikeutettu.

13.5 Kuinka ongelma ratkaistaan?

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa suoraan Maksunsaajan kanssa, siirry Ratkaisukeskukseen ja toimi seuraavasti:

 1. Tee Valitus
  Tee Valitus 180 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin olet maksanut kiistanalaisesta tuotteesta. Saatamme kieltäytyä hyväksymästä mitään valitusta tämän ajan umpeuduttua (ota huomioon tämä seikka, jos olet sopinut Maksunsaajan kanssa toimitusajasta, joka on kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen).
 2. Eskaloi Valitus Riitautukseksi
  Jos et pääse Maksunsaajan kanssa sopimukseen asiasta, Valitus voidaan eskaloida Riitautukseksi 20 päivän kuluessa Valituksen tekemisestä. Vastuullasi on noudattaa näitä määräaikoja.
  Sinun on odotettava vähintään 7 vuorokautta maksupäivästä, ennen kuin voit eskaloida Valituksen, joka koskee INR-tuotetta (Tuotetta ei vastaanotettu), jollei PayPal toisin mainitse.
  Jos et eskaloi Valitusta Riitautukseksi 20 päivän kuluessa, PayPal sulkee Valituksen, jolloin sinulla ei ole oikeutta maksuun PayPal-ostajien turvan perusteella.
  Voit muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaamisen jälkeen vain, jos haluat lisätä siihen lisätietoja tai haluat muuttaa Valituksen/Riitautuksen syytä "Item Not Received" -merkinnästä (Tuotetta ei vastaanotettu) "Significantly Not as Described" -merkinnäksi (Poikkeaa huomattavasti kuvatusta), mutta vain, jos se koskee yhtä maksua. Et voi muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaamiseen jälkeen muista syistä.
 3. Vastaa PayPalin tiedonsaantipyyntöihin ajoissa
  PayPal saattaa vaatia riitautusmenettelyn aikana lisäasiakirjoja väitteidesi tueksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita PayPalin määrittämiä tietoja, vaikka osto ei täyttäisi kohdan 13.3 mukaisia PayPal-ostajien turvan kelpoisuusehtoja. Jos myyjä ei esitä tällaisia todisteita ajoissa, PayPal voi ratkaista asian ostajan eduksi.
 4. Noudata PayPalin toimituspyyntöjä pikaisesti
  Jos kyse on SNAD-riitautuksesta (tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta), PayPal saattaa edellyttää tuotteen postittamista takaisin Maksunsaajalle PayPalin sinulle riitautusmenettelyn aikana antamaan osoitteeseen, suoraan PayPalille tai kolmannelle osapuolelle omalla kustannuksellasi sekä toimitustodistuksen esittämistä. Noudata riittävää huolellisuutta pakatessasi tuotetta uudelleen pienentääksesi riskiä sen vahingoittumisesta tuotteen kuljetuksen aikana. PayPal saattaa myös vaatia tuotteen tuhoamista ja todisteita sen tuhoamisesta.

13.6 Kuinka Riitautus ratkaistaan?

Jos Valitus on eskaloitu Riitautukseksi, PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita tietoja tai asiakirjoja, joita PayPal voi kohtuudella edellyttää Riitautuksen tutkimista varten. PayPalilla on täysi harkintavalta tehdä lopullinen päätös ostajan tai Maksunsaajan hyväksi minkä tahansa PayPalin aiheelliseksi katsoman perusteen mukaan. Jos PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi, kummankin osapuolen on noudatettava PayPalin päätöstä. PayPal saattaa vaatia ostajaa lähettämään takaisin Maksunsaajalle tuotteen, jonka ostaja väittää huomattavasti poikkeavan kuvatusta PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan Maksunsaajan osoitteeseen (ostajan kustannuksella), ja PayPal saattaa vaatia Maksunsaajaa ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset postikulut. Jos Maksunsaaja kieltäytyy vastaanottamasta tuotetta, PayPal voi ratkaista Riitautuksen ostajan hyväksi, jos ostaja on toimittanut tyydyttävät todisteet PayPalille siitä, että tuote on lähetetty Maksunsaajalle PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan osoitteeseen. Jos Maksunsaaja häviää Riitautuksen, Maksunsaaja ei saa hyvitystä liiketoimeen liittyvistä PayPal-maksuista tai muista kolmannen osapuolen PayPal-tililtäsi veloittamista liiketoimeen liittyvistä maksuista (kuten maksut, jotka veloitetaan kolmannen osapuolen alustalla, jolla myynti tapahtuu).

13.7 Kattavuus

Maksunsaajat: Maksunsaajana olet vastuussa PayPalille, jos häviät ostajan tekemän Riitautuksen, riippumatta siitä, missä päin maailmaa ostajan PayPal-tili on rekisteröity (joko ostajan rekisteriöintimaan mukaisen PayPal-ostajien turvan mukaisesti tai muuten). Tämä koskee, tähän kuitenkaan rajoittumatta, myös myyntiä ostajalle, joka on Full Programme -käyttäjä ja joka esittää SNAD-riitautuksen, jolloin yleensä olet velvollinen ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset toimituskulut. Et saa hyvitystä PayPal-maksuistasi. Jos häviät Riitautuksen tuotteen poiketessa huomattavasti kuvatusta, kun on olemassa riittävä epäilys siitä, että tuotteen palauttaminen johtaisi voimassa olevan lainsäädännön rikkomiseen (esimerkiksi väärennöksiin liittyvät lait), sinun on suoritettava täysi korvaus ostajalle, ja tietyissä tapauksissa PayPal voi pyytää ostajaa palauttamaan tuotteen myyjälle. Jos meillä on kohtuullinen syy olettaa, että kyseessä on väärennetty tuote, PayPal pidättää itselleen oikeuden ilmoittaa asiasta kansallisille tai kansainvälisille viranomaisille, ja nämä viranomaiset voivat pyytää ostajaa toimittamaan viranomaisille väärennetyksi epäillyn tuotteen tehden mahdottomaksi tuotteen palauttamisen myyjälle. Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt löytyvät täältä ja kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), koska nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

13.8 Entä, jos osto ei ole kelpoinen korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?
Voit myös etsiä ratkaisua ongelmaan suoraan Maksunsaajan kanssa kirjaamalla valituksen PayPalin Ratkaisukeskuksen kautta. Tätä varten sinun on kirjattava Valitus PayPalin Ratkaisukeskukseen 180 päivän kuluessa maksun lähettämisestä. Kun olet tehnyt niin, sinun kannattaa yrittää ratkaista Valitus suoraan Maksunsaajan kanssa. Jos maksusi ei ole kelpoinen PayPal-ostajien turvan saamiseksi, PayPal ei tee päätöstä Riitautuksesta.

13.9 Mitä tarkoittaa, jos tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta (SNAD)?

 1. Tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta, jos se eroaa olennaisesti tuotetta koskevasta Maksunsaajan kuvauksesta. Seuraavassa on tästä joitakin esimerkkejä:
  1. Olet saanut täysin eri tuotteen. Olet esimerkiksi ostanut kirjan, mutta saanut DVD-levyn tai tyhjän laatikon.
  2. Tuotteen kunto ei vastaa kuvausta. Esittelyssä on ehkä kerrottu tuotteen olevan uusi, mutta se onkin käytetty.
  3. Tuotetta mainostettiin aitona, mutta se ei ole aito.
  4. Tuotteesta puuttuu tärkeitä osia tai ominaisuuksia, joista ei ole ollut mainintaa myynti-ilmoituksessa.
  5. Olet ostanut Maksunsaajalta kolme tuotetta, mutta saat vain kaksi tuotetta.
  6. Tuote on vaurioitunut toimituksen aikana.
 2. Tuote ei poikkea huomattavasti kuvatusta (SNAD), jos se ei eroa olennaisesti Maksunsaajan kuvauksesta. Seuraavassa on tästä joitakin esimerkkejä:
  1. Maksunsaaja on kuvannut tuoteessa olevan vian oikein.
  2. Tuotteen kuvaus oli oikea, mutta muutitkin mielesi tuotteen saatuasi.
  3. Tuotteen kuvaus oli oikea, mutta se ei vastannut odotuksiasi.
  4. Tuotteessa on pieniä naarmuja, ja sen kerrottiin olevan käytetty.

13.10 Oikeuksien puolustaminen

Jos PayPal maksaa maksunsaajaa vastaan esitetystä Riitautuksesta, Peruutuksesta tai Takaisinveloituksesta, hyväksyt sen, että PayPalille siirretään oikeutesi, etusi ja oikeusturvakeinosi maksunsaajaa vastaan. Lakikielellä kyse on "sijaantulosta" eli "luovutat" PayPalille kaikki oikeutesi maksunsaajaa ja maksuun liittyviä kolmansia osapuolia vastaan sekä suostut siihen, että voimme ajaa näitä oikeuksia, etuja ja oikeusturvakeinoja suoraan tai puolestasi PayPalin harkinnan mukaan.

13.11 PayPal-ostajien turvan ja takaisinveloitusten välinen suhde

Mahdolliset luottokorttia koskevat takaisinveloitusoikeudet voivat olla laajempia kuin PayPal-ostajien turva. Takaisinveloitusoikeudet eivät rajoitu tiettyihin tapahtumakohtaisiin summiin, niihin voidaan turvautua yli 180 päivän kuluttua maksusta ja ne voivat kattaa myös aineettomat tuotteet.

Voit tehdä Riitautuksen tai Valituksen PayPalille tai ottaa yhteyttä luottokorttiyhtiöösi tai luottokortin myöntäjään ja turvautua edelleen takaisinveloitusta koskeviin oikeuksiin. Et voi jättää kumpaakin samanaikaisesti tai hakea korvausta kaksinkertaisena. Jos sinulla on avoin Riitautus tai Valitus PayPalin kanssa ja haet takaisinveloitusta luottokorttiyhtiöltäsi, PayPal sulkee Valituksen tai Riitautuksen, ja voit turvautua yksinomaan takaisinveloitusta koskeviin oikeuksiin.

Jos PayPal ei tee lopullista päätöstä Riitautuksestasi ennen takaisinveloituksen kirjaamista koskevaa luottokortin myöntäjän määräaikaa tai pankin valituksen tekemiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen, ja viivästymisestä johtuen saat palautusta vähemmän kuin koko summan, johon sinulla olisi ollut oikeus luottokortin myöntäjältä (eli takaisinveloitusmäärästä, joka on luottokortiltasi maksamasi summa kyseisessä tapahtumassa), hyvitämme sinulle jäljellä olevan vahingon (vähennettynä summalla, joka on jo peritty Maksunsaajalta).

Ennen kuin otat yhteyttä korttisi myöntäjään tai kirjaat Valituksen PayPalille, sinun tulisi ottaa yhteyttä Maksunsaajaan ongelman ratkaisemiseksi Maksunsaajan (mahdollisen) palautuskäytännön mukaisesti maksunsaajan verkkosivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pane merkille seuraavat seikat, jos päätät ratkaista asian suoraan Maksunsaajan kanssa:

 1. Oikeuteesi jättää Valitus sovelletaan edelleen osiossa 13.5 a mainittua 180 päivän aikarajaa. Vastuullasi on noudattaa näitä määräaikoja.
 2. Jos (joko osana Maksunsaajan palautuskäytäntöä tai muutoin) Maksunsaaja ohjaa sinut lähettämään tuotteen osoitteeseen, joka ei vastaa tiedossamme olevaa Maksunsaajan osoitetta (ja toimit tällä tavoin), voimme katsoa, ettet ole lähettänyt tuotetta takaisin Maksunsaajalle osion 13.5 d mukaisesti.

13.12 Kaksinkertaisen korvauksen kielto
Et voi saada palautusta PayPal-ostajien turvan mukaisesti, jos saat lisäksi hyvityksen tästä ostoksesta suoraan Maksunsaajalta tai kolmannelta osapuolelta.

13.13 Tapahtumaliput

Tietyissä tapauksissa, jos ostat lipun tai oikeuden osallistua tapahtumaan sellaiselta Maksunsaajalta, jonka PayPal-tili on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ("Tapahtuma"), kaikki maksamasi summat jäävät PayPalin haltuun niin, että olet kyseisten varojen edunsaaja siihen asti, kunnes kyseinen Tapahtuma on ohi.

Takaisin ylös

14. Valitukset PayPalista.

14.1 Ota ensin yhteyttä PayPaliin. Jos olet eri mieltä PayPalin kanssa, haluamme tietää huolenaiheesi ja käsitellä ne. Jos emme pysty siihen sinua tyydyttävällä tavalla, tarjoamme käyttöösi puolueettoman ja kustannustehokkaan tavan valituksen ratkaisemiseksi nopeasti. Käyttäjien ja PayPalin välisistä Palveluja koskevista Valituksista voidaan ilmoittaa Asiakaspalveluun verkossa "Ota meihin yhteyttä" -sivulla Lähetä meille sähköpostia -linkin kautta milloin tahansa tai soittamalla PayPalin verkkosivustolla olevaan Asiakaspalvelun puhelinnumeroon ja kirjautumalla Tilillesi.

14.2 ECC-Net ja CSSF. Jos haluat tehdä PayPalista valituksen, voit eskaloida sen ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista tahoista:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Saat lisätietoa ECC-Netistä ja yhteydenottotavoista osoitteessa (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF on Luxemburgin rahoitusalan yritysten vakauden valvonnasta vastaava viranomainen. CSSF:n osoite on 283 Route d’Arlon L-1150 Luxembourg. Voit saada lisätietoja CSSF:stä ja yhteydenottotavasta seuraavasta osoitteesta: http://www.cssf.lu tai käymällä EU:n riidanratkaisujärjestelmäsivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Takaisin ylös


15. Yleistä.

15.1 Sovellettava laki ja tuomiovalta. Tähän sopimukseen ja käyttäjien ja PayPalin välisiin suhteisiin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ottaen kuitenkin huomioon paikalliset lakimääräiset oikeutesi. Jos valituksia ei pystytä ratkaisemaan muulla tavalla, käyttäjiin sovelletaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaista toimivaltaa, jos valitukset johtuvat tästä Sopimuksesta tai Palvelujemme toimittamisesta tai liittyvät niihin, rajoittamatta oikeuttasi nostaa kannetta PayPalia vastaan tässä yhteydessä Luxemburgin toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Yksinkertaistettuna ”Englannin tuomioistuinten ei-yksinomainen toimivalta” tarkoittaa, että jos voit nostaa Sopimukseen liittyvän kanteen tuomioistuimessa meitä vastaan, hyväksyttävä tuomioistuin olisi Englannissa tai Walesissa sijaitseva tuomioistuin, mutta voit myös valita viedä kanteen toisen maan tuomioistuimeen sen sijaan.

15.2 Ei luopumista korvausten vaatimisesta. Vaikka emme pystyisi toimimaan käyttäjien rikkomusten tapauksessa, emme luovu oikeudesta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomuksissa.

15.3 Vastuunrajoitukset. Vastaamme sinulle vain vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan ja jotka ovat kohtuullisesti ennakoitavissa tämän Sopimuksen rikkomisesta meidän osaltamme, ja vastuutamme on näissä olosuhteissa rajoitettu tämän osion loppuosan mukaisesti.

 1. PayPal, muut konsernimme yritykset, puolestamme toimivat henkilöt ja/tai henkilöt, joiden kanssa teemme sopimuksia, eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään seuraavista tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai liittyvät siihen (oli niiden syynä sitten sopimusrikkomus tai sopimukseen perustumaton vahingonkorvaus, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huolimattomuus) tai muista syistä:
  1. Voiton, goodwill-arvon, liiketoiminnan, sopimusten, tuottojen tai ennakoitujen säästöjen menetykset, vaikka meille ilmoitettaisiin tällaisten vahinkojen tai voiton, goodwill-arvon, liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai ennakkoidun säästön menetyksen mahdollisuudesta.
  2. Tietojen menetys tai korruptoituminen.
  3. Mitkä tahansa tappiot tai vahingot, jotka eivät johdu suoraan tämän Sopimuksen rikkomisesta taholtamme.
  4. Mitkä tahansa tappiot tai vahingot, jotka ovat suurempia kuin ne, jotka johtuivat suoraan tämän Sopimuksen rikkomisesta taholtamme (riippumatta siitä, pystytkö todistamaan tällaisen menetyksen tai vahingon).
 2. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita vastuutamme, joka johtuu petoksesta tai harhaanjohtavasta tiedosta, törkeästä huolimattomuudesta, tahallisesta rikkomuksesta, kuolemantuottamuksesta tai henkilövahingosta, jotka johtuvat joko PayPalin tai alihankkijan laiminlyönnistä tai sellaisesta toiminnasta, josta johtuvaa vastuuta ei sovellettavan lain mukaan saa rajoittaa.

15.4 Ei takuuta. PayPal tarjoaa käyttöösi Palvelut, infrastruktuurin, verkkosivustot, ohjelmistot ja järjestelmät (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään PayPal-palvelujen tarjoamiseen) ilman mitään takuita mutta ottaen kuitenkin huomioon lakisääteiset oikeutesi sekä riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, jollei tässä Sopimuksessa toisin erikseen mainita. PayPal ei valvo mitenkään tuotteita tai palveluja, joista maksetaan Palvelumme kautta, eikä PayPal voi varmistaa, että ostaja tai myyjä, jonka kanssa olet tekemisissä, todella suorittaa tapahtuman tai on oikeutettu tekemään niin. PayPal ei takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä ja turvallista pääsyä PayPal-palvelun mihinkään osaan, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. PayPal ei vastaa mistään viivytyksistä Palvelujen, infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmistojen tai järjestelmien (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) toimittamisessa riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. Hyväksyt sen, että käyttöoikeuttasi PayPalin Palveluihin, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun toimittamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, voidaan rajoittaa korjausten, huollon tai uusien laitteiden tai palvelujen käyttöönoton vuoksi. PayPal pyrkii kohtuudella varmistamaan, että sähköisiä veloituksia ja pankkitilejä sekä pankki- ja luottokortteja koskevat pyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti. PayPal pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että PayPalin kirjeenvaihdon, raporttien ja verkkosivustojen tiedot sekä johtajien, virkamiesten ja henkilöstön antamat suulliset tiedot ovat tarkkoja parhaan tietomme mukaan tietojen antamisen ajankohtana. PayPal ei kuitenkaan voi taata kaikkien tällaisten tietojen tarkkuutta kaikissa olosuhteissa ja yhteyksissä, eikä sinun pidä luottaa tällaisiin tietoihin. Sinun on tarkistettava kaikki kirjeenvaihtomme huolellisesti ja kerrottava meille mahdollisimman pian, jos se sisältää virheelliseltä näyttäviä tietoja tai muuta sellaista, jota ei ole suoritettu ohjeidesi mukaisesti.

Jos PayPal päättää lopettaa minkä tahansa PayPal-palvelun tai minkä tahansa PayPal-palvelun osan tai ominaisuuden mistä tahansa syystä, PayPal antaa sinulle vähintään kahta (2) kuukautta ennen palvelun tai ominaisuuden lopettamista ennakkoilmoituksen asiasta, ellei PayPal määritä hyvässä uskossa, että (1) tällainen palvelu tai ominaisuus on lopetettava aiemmin lain tai kolmannen osapuolen välisen suhteen vaatimuksen mukaisesti tai (2) se voi aiheuttaa turvallisuusriskin tai huomattavan taloudellisen tai olennaisen teknisen kuormituksen.

Vastaat yksinomaisesti siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia sellaisia oikeusjärjestelmässäsi sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vientiin tai tuontiin, veroihin ja valuutanvaihtoon liittyvät toimet.

15.5 Korvausvelvollisuus/korvaukset. Suostut puolustamaan, palauttamaan tai korvaamaan PayPalille (lakikielellä "hyvittämään") ja suojaat PayPalia, muita konserniin kuuluvia yrityksiä, henkilöitä, jotka työskentelevät PayPalin puolesta tai ovat oikeutettuja toimimaan PayPalin puolesta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PayPalin palveluntarjoajat) kolmannen osapuolen esittämiltä tai aiheuttamilta vaatimuksilta (mukaan lukien oikeudenkäyntimaksut), jotka johtuvat työntekijöidesi tai asiamiestesi (tai jos kolmas osapuoli muutoin toimii puolestasi luvallasi, tämän kolmannen osapuolen) toimista ja/tai tekemättä jättämisistä, tämän Sopimuksen rikkomisesta, lain rikkomisesta, kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta, PayPal-tilisi käytöstä ja/tai Palvelun käytöstä tai PayPalin infrastruktuurista, verkkosivustoista, ohjelmistoista ja järjestelmistä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa tällaisen Palvelun tuottamiseen), joita ylläpitää PayPal tai joita ylläpidetään PayPalin puolesta.

15.6 Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet. Tämä Sopimus (mukaan lukien hinnasto) tarkoittaa käyttäjän ja PayPalin välistä koko sopimusta Palvelusta. Osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15 sekä hinnasto 1 sekä kaikki muut ehdot, jotka luonteensa puolesta säilyvät voimassa, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos jokin tämän Sopimuksen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai sitä ei voida panna täytäntöön, tällaista määräystä ei sovelleta ja jäljellä olevat määräykset pysyvät voimassa. Henkilöllä, joka ei ole tämän Sopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain nojalla oikeutta vedota mihinkään tämän Sopimuksen ehtoon tai panna sitä täytäntöön (ei koske PayPal-konsernia sen tässä Sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien osalta), Tämä ei kuitenkaan vaikuta kolmansien osapuolten oikeuksiin tai oikeusturvakeinoihin, jotka ovat olemassa tai jotka ovat saatavilla tämän lain lisäksi.

15.7 Henkinen omaisuus – Ohjelmistolisenssi. Jos käytössäsi on joku PayPal-ohjelmisto, kuten API, kehittäjän työkalupaketti tai muu ohjelmistosovellus, joka voi sisältää ohjelmistoja, jotka palveluntarjoajamme toimittaa ohjelmistojen, järjestelmien tai palvelujen muodossa tai jotka sisältyvät niihin ja jotka olet ladannut tietokoneellesi tai olet käyttänyt niitä muulla tavoin tietokoneen tai laitteen kautta tai muun alustan kautta, PayPal ja sen lisenssinantajat myöntävät sinulle peruutettavissa olevan ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, siirtokelvottoman, maksuttoman ja rajoitetun käyttöoikeuden PayPalin ohjelmistoon pääsemiseksi tai sen käyttämiseksi dokumentaation mukaisesti, mukaan lukien kaikki päivitykset, uudet versiot ja korvaavat ohjelmistot, tässä Sopimuksessa kuvatun mukaisesti vain henkilökohtaiseen käyttöön. Et saa vuokrata, liisata tai muulla tavoin siirtää ohjelmistoon perustuvia oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on noudatettava kaikkien asiakirjojen sisältämiä käyttöönotto-, pääsy- ja käyttövaatimuksia sekä kaikkia Palveluihin liittyviä PayPalin antamia ohjeita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki määräämämme käyttöönotto- ja käyttövaatimukset sovellettavien lakien sekä korttijärjestelmän sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi). Jos et noudata PayPalin ohjeita sekä käyttöönotto- ja käyttövaatimuksia, vastaat itse kaikista sinulle, PayPalille ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. PayPal voi päivittää tai lopettaa minkä tahansa ohjelmiston käytön ilmoittamalla siitä sinulle. Vaikka PayPal voikin (1) integroida tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita mihin tahansa verkkosovellukseen tai muuhun sovellukseen, mukaan lukien ohjelmistoonsa, tai (2) käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita helpottamaan Palvelujen tarjoamista, sinulle ei ole myönnetty eikä sinulla ole muuten mitään oikeuksia niihin tai tällaisiin kolmannen osapuolen materiaaleihin. Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, muuttamatta, peukaloimatta, korjaamatta, kopioimatta, monistamatta, mukauttamatta, jakamatta, esittämättä, julkaisematta, takaisinmallintamasta, kääntämättä, purkamatta tai muulla tavoin luomatta lähdekoodia, joka on johdettu ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaaleista tai tekniikoista tai muulla tavoin luomatta johdettuja töitä mistään ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaalista tai tekniikoista. Hyväksyt sen, että PayPal omistaa kaikki oikeudet PayPalin ohjelmistoon ja että kaikki niihin integroidut kolmannen osapuolen materiaalit ovat PayPalin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien omistamia. Kaikki muut kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset, joita käytät PayPal-verkkosivustolla, ovat sen lisenssin alaisia, josta olet sopinut tämän ohjelmiston sinulle tarjoavan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, ettei PayPal omista, hallitse eikä ota mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksesta, jota haluat käyttää millä tahansa verkkosivustollamme, ohjelmistossa ja/tai Palvelujen yhteydessä. Jos käytät Palveluja PayPalin verkkosivustolla tai PayPalin tai kolmannen osapuolen isännöimällä muulla verkkosivustolla tai alustalla etkä lataa PayPalin ohjelmistoa tai käytä kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia PayPalin verkkosivustolla, tämä osio ei koske isännöityjen Palvelujen käyttöäsi.

15.8 Henkinen omaisuus – Sisältölisenssin myöntäminen.

a. PayPalin myöntämät lisenssit

PayPalin verkkosivustoja edustavat URL-osoitteet, sana "PayPal" ja siihen liittyvät kaikki tuotteidemme ja palveluidemme logot verkkosivustoillamme ovat joko PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja taikka PayPalin tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi kaikki sivun ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet ja komentosarjat ovat PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja, PayPalin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai myyntinimiä. Et saa kopioida, jäljitellä, muokata, muuttaa tai käyttää niitä ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme. Voit kauppiaana käyttää PayPalin tarjoamia HTML-logoja PayPalin kauppiaspalvelujen, huutokauppatyökaluominaisuuksien tai kumppaniohjelmien kautta ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme yksinomaan siihen, että tunnistaudut verkkosivustollasi kauppiaaksi, joka hyväksyy maksuja Palvelun kautta ja joka ohjaa verkkoliikennettä tältä verkkosivustolta Palveluun. Voimme kuitenkin rajoittaa tai peruuttaa tämän luvan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman yksinomaisen harkintamme mukaan. Et voi muuttaa tai muokata näitä HTML-logoja missään muodossa tai käyttää niitä tavalla, joka halventaa PayPalia tai Palvelua tai esittää niitä millään tavalla, joka vihjaa PayPalin sponsorointiin tai hyväksyntään. PayPal-verkkosivustoon liittyvät ja siihen sisältyvät kaikki oikeudet ovat PayPalin ja sen lisenssinhaltijoiden yksinomaista omaisuutta.

b. Käyttäjän myöntämät lisenssit

Käyttäjän liiketoimintaan liittyvä henkinen omaisuus: Myönnät PayPal-konsernille maailmanlaajuisen oikeuden käyttää ja kuvata yrityksesi nimeä, tavaramerkkejä ja logoja verkkosivustollamme sekä mobiili- ja verkkosovelluksissamme, jotta voimme näyttää tietoja yrityksestäsi sekä sen tuotteista ja palveluista.

Käyttäjän sisältö: Kun toimitat PayPalille sisältöä tai julkaiset sitä (kummassakin tapauksessa julkaisua varten joko verkossa tai offline-tilassa) Palvelujen avulla, annat PayPal-konsernille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman ja (useamman tason kautta) alilisensioitavan oikeuden käyttää kaikkia sisältöä koskevia tekijänoikeuksia, mainoksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia sekä immateriaalioikeuksia missä tahansa nykyisin tai vastaisuudessa tunnetussa mediassa. Lisäksi käyttäjä luopuu lain sallimassa enimmäislaajuudessa moraalisista oikeuksistaan ja lupaa olla käyttämättä niitä PayPal-konsernia, sen alilisenssinhaltijoita tai toimiluvan saajia vastaan. Vakuutat ja takaat, ettei mikään seuraavista loukkaa mitään immateriaalioikeutta: sisällön toimittaminen PayPalille käyttäjän taholta, sisällön julkaiseminen Palvelujen avulla käyttäjän taholta ja PayPal-konsernin tällaisen sisällön (myös siitä johdetut työt) käyttäminen Palvelujen yhteydessä.

15.9 Kolmannen osapuolen oikeudet. 

a. Oikeudet yleisesti. Voit nimenomaisesti myöntää, poistaa ja hallinnoida joidenkin kolmansien osapuolten oikeuksia suorittaa tiettyjä toimia puolestasi. Eräissä tapauksissa voit tehdä tämän kirjautumalla Tiliisi – muissa tapauksissa voit tehdä tämän suoraan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, että jos annat kolmannelle osapuolelle luvan suorittaa toimia puolestasi, PayPal saattaa paljastaa tiettyjä tietoja PayPal-tilistäsi tälle kolmannelle osapuolelle.

b. Tilitietojen käyttäminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat luvan joko

 1. sovellettavien lakien mukaisesti lisensoidulle kolmantena osapuolena olevalle tilitietopalveluja tarjoavalle palveluntarjoajalle ("AIS-tarjoaja") tarkastella Tiliäsi koskevia tietoja puolestasi tai
 2. kolmantena osapuolena olevalle kortin myöntäjälle vahvistaa, onko korttipohjaisen maksutapahtuman suorittamiseen tarvittava summa käytettävissä PayPal-tililläsi,
  niin
 3. tätä Sopimusta (muun muassa sen osiota 2.3) sovelletaan edelleen sinuun ja AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän kautta tapahtuvaan kyseisten tietojen käyttöösi ja
 4. olet vastuussa PayPalille:
  1. toimista, joihin valtuutat AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän puolestasi
  2. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

c. Maksumääräyksen antaminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat lain mukaisesti lisensoidun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tarjota maksutoimeksiantopalveluja ("PIS-tarjoaja"), joilla Tililtäsi määrätään maksu puolestasi sinun luvallasi, niin

 1. tätä Sopimusta (muun muassa sen osioita 4.1–4.6 ja 4.10) sovelletaan edelleen sinuun ja PIS-tarjoajan kautta määrättyyn maksuun ja 
 2. olet vastuussa PayPalille:
  1. toimista, joihin valtuutat PIS-tarjoajan puolestasi ja
  2. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

d. Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi.

Oikeuden myöntäminen millekään kolmannelle osapuolelle millään tavalla ei vapauta sinua mistään tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistasi. Hyväksyt, ettet pidä PayPalia vastuussa ja korvaat PayPalille kaikki vastuut, jotka syntyvät tämän kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä antamiesi oikeuksien yhteydessä. 

15.10 PayPal kirjautumismenetelmänä. Jos käytät PayPalia kirjautumismenetelmänä ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin, saatamme jakaa kirjautumistilasi kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa tätä Palvelua kirjautumismenetelmänä, sekä henkilökohtaisia ja muita tilitietoja, joiden jakamiseen suostut niin, että kolmas osapuoli voi tunnistaa sinut. PayPal ei salli tällaisen kolmannen osapuolen pääsyä PayPal-tilillesi ja suorittaa maksut Tililtäsi tälle kolmannelle osapuolelle vain erityisellä valtuutuksellasi.

Jos tarjoat tätä palvelua kävijöille tapana kirjautua verkkosivustollesi, sovellukseesi tai muuten asiakastileihisi, sinun on suostuttava kaikkiin sovellettaviin erityisehtoihin, kun tämä toiminto on käytettävissä, sekä noudatettava integrointioppaan tai ohjeiden kaikkia erittelyjä. PayPal ei takaa tai muuten todista kenenkään käyttäjän henkilöllisyyttä tällaista kirjautumismenetelmää käytettäessä. PayPal ei jaa sen hallussa olevia käyttäjän henkilökohtaisia ja muita tilitietoja (kuten kirjautumistilaa), ellei käyttäjä ole antanut suostumusta näiden tietojen luovuttamiseen sinulle.

15.11 Yritysasiakkaat. Jos et ole kuluttaja (eli henkilö, joka toimii muulla kuin kaupan, liike-elämän tai ammatin harjoittamisen alalla), mikroyritys tai hyväntekeväisyysjärjestö, jonka vuotuinen tulo on alle miljoona Englannin puntaa, sinun katsotaan olevan "Yritysasiakas", eikä PSD2-maksupalveludirektiivin tiettyjä säännöksiä ehkä sovelleta Palvelun käyttöösi. Tällaisissa tapauksissa takaat ja vakuutat PayPalille, että olet tämän Sopimuksen tekemisen tai muiden asianomaisten palveluehtojen hyväksymisen aikaan yritysasiakas ja täten hyväksyt, että tämän Sopimuksen seuraavia osioita muutetaan seuraavasti:

 1. Sinulla ei ole oikeutta saada takaisin Ennakkoon hyväksyttyjä maksuja ja maksutapahtumia, jotka maksunsaaja (eli kauppias) on aloittanut osioiden 3.10 ja 12.5 mukaisesti.
 2. Jos havaitset virheen, valtuuttoman tapahtuman ja/tai Maksuvälineesi tai Tilisi väärinkäytöksen tai luvattoman käytön osioiden 12.1 ja 12.2 mukaisesti, sinulla on enintään 60 päivää aikaa väitetyn virheen tai Tilin luvattoman käytön päivämäärästä ilmoittaa meille asiasta, minkä ajan jälkeen saapuneiden ilmoitusten perusteella emme ole velvollisia tutkimaan tai toimimaan ilmoituksesi perusteella.
 3. Hyväksymme vastuun valtuuttamattomista tapahtumista osion 12.4 mukaisesti vain, jos olet ilmoittanut meille Tilin luvattomasta käytöstä tai virheestä 60 päivän kuluessa sen tapahtumisesta.

Yritysasiakkaana hyväksyt myös sen, että vaikka voimme toimia tällä tavoin, emme ole velvollisia toimimaan PSD2:n III osastossa tai sen perusteella täytäntöönpannuissa EU- tai ETA-valtioiden lainsäädännöissä ("PSD2:n kansalliset täytäntöönpanot") määritettyjen tietovaatimuksien mukaisesti tai toimittamaan tietovaatimuksissa määritettyä tietoa yritysasiakkaalle. Lisäksi hyväksyt, että PSD2:n artikloja 72 ja 89 ja PSD2:n kansallisten täytäntöönpanojen vastaavia määräyksiä ei sovelleta PayPal-palvelun käyttöösi, mikä tarkoittaa, jollei tämän Sopimuksen jossakin muussa ehdossa toisin määrätä, että emme ole vastuussa sinulle tappioista tai vahingoista, jotka saatat kärsiä johtuen asioista, joihin viitataan PSD2:n III osastossa ja 72 ja 89 artiklassa ja vastaavissa PSD2:n kansallisten täytäntöönpanojen määräyksissä.

Takaisin ylös

16. Määritelmät.

"Tili" tai "PayPal-tili" tarkoittaa Henkilökohtaista tiliä tai Yritystiliä.

"Lisää varoja" tarkoittaa tilisi käyttöliittymässä käytettävissä olevaa prosessia tai toimintoa, jonka avulla voit aloittaa varojen lisäämisen Saldoosi pankkitililtäsi.

"Lisää varoja" -termillä on osiossa 3.7 annettu merkitys.

"Sopimus" tarkoittaa tätä Sopimusta ja sen kaikkia myöhempiä muutoksia.

"AIS-tarjoajan" merkitys määritetään osiossa 15.9.b.

"Valtuuttaa" tai "Valtuutus" tarkoittaa valtuutustasi kauppiaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle kerätä maksun Tililtäsi.

"Saldo" tarkoittaa kaikkea Sähköistä rahaa, jota sinulla on PayPal-tililläsi.

"Pankin vahvistusprosessi" on tarkistusprosessi, jota PayPal voi vaatia sinulta nostaessasi lähetys-, vastaanotto- tai nostorajoja tai saadessasi Varmistettu-statuksen, jolloin PayPal lähettää kaksi pientä talletusta pankkitilillesi. Pankkisi vahvistusprosessin suorittaminen edellyttää Tilillesi lähetettyjen talletusten tietojen antamista. Löydät lisätietoja Pankin vahvistusprosessista PayPalin ohjekeskuksesta PayPalin verkkosivustolta.

"Pankin rahoittama maksu" tarkoittaa maksua, joka on täysin rahoitettu käyttämällä pankkitiliäsi (tapauksen mukaan).

"Yritystili" tarkoittaa Tiliä, jota käytetään ensisijaisesti yritystarkoituksiin eikä henkilökohtaisiin tai perheen tarpeisiin tai kotitalouskäyttöön.

"Arkipäivä" tarkoittaa päivää (paitsi lauantai tai sunnuntai), jona Luxemburgin pankit ovat avoinna liiketoiminnalle (muuhun tarkoitukseen kuin 24 tunnin sähköiseen pankkitoimintaan).

"Ostaja" tarkoittaa Käyttäjää, joka ostaa tavaroita ja/tai palveluja ja käyttää Palveluja maksun lähettämiseen.

"Kalenterivuosi" on minkä tahansa vuoden ajanjakso 1.1–31.12.

"Kortin käsittelysopimus" tarkoittaa Kaupallisen yksikön sopimusta, joka kaupallisten yhteisöjen pitää tehdä suoraan PayPalin maksunkäsittelijöiden kanssa.

"Muutos"-termillä on osiossa 1.8 tarkoitettu merkitys.

"Takaisinveloitus" tarkoittaa vaadetta maksusta, jonka ostaja lähettää suoraan luottokorttiyhtiöön tai luottokortin myöntäjälle.

"Riitautus" tarkoittaa vaadetta maksutapahtumasta, jonka maksun lähettäjä lähettää suoraan PayPalille, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaateet, jotka on jätetty osiossa 13 tarkoitetun PayPal-ostajien turvan mukaisesti.

"Kaupallinen tapahtuma" tarkoittaa hinnaston 1 kohdassa A4.1 määritettyä tapahtumaa.

"Luottokortin nostoalue" tarkoittaa kaikkia seuraavista: Italia, Luxemburg, Liettua, Bulgaria, San Marino, Slovakia, Latvia, Romania, Kypros, Slovenia, Viro, Malta, Gibraltar ja Liechtenstein (ja muut sellaiset alueet, jotka PayPal voi näyttää verkkosivustollaan aika ajoin).

"Rajat ylittävä" -termin merkityssiirtomaksuja laskettaessa on annettu hinnaston 1 kohdassa A4.4.

"Asiakaspalvelu" on PayPalin asiakaspalvelu, joka on saatavissa verkossa "Ota meihin yhteyttä -sivun ”Lähetä meille sähköpostia” -linkin kautta tai soittamalla PayPalin verkkosivustolla olevaan asiakaspalvelunumeroon.

"rekisterinpitäjä" (tai "hallinnoija" osion 5.7 tarkoituksessa), "tietojen käsittelijä" (tai "käsittelijä" osion 5.7 tarkoituksessa) ja "rekisteröity" -termeillä on niille Tietosuojalainsäädännössä annetut merkitykset.

Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa EU:n direktiiviä 95/46/EY tai asetusta (EU) 2016/679 (jälkimmäinen tunnetaan yleisesti EU:n yleisenä tietosuoja-asetuksena) ja niihin liittyviä asetuksia tai toimia sekä mitä tahansa muita PayPal-palvelujen tarjoamiseen sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja käytännesääntöjä, kuten PayPalin sisäisiä Yritystä koskevia sitovia sääntöjä.

"Päivä/vuorokausi" tarkoittaa kalenteripäivää.

"Oletusrahoituslähteet" tarkoittavat niitä osiossa 3.7 määritetyssä järjestyksessä käytettäviä Rahoituslähteitä, joita käytetään, jos et ole valinnut Ensisijaista rahoituslähdettä.

"Valitus" tarkoittaa suoraan PayPalille Ratkaisukeskukseen kirjattua valitusta tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.

"Kotimainen" on käytössä maksupalkkioita laskettaessa, ja sen merkitys on annettu hinnaston 1 kohdassa A4.3.

"eBay" tarkoittaa eBay Inc:a tytäryhtiöineen (tapauskohtaisesti).

"Sähköinen raha" tarkoittaa rahallista arvoa, joka vastaa PayPalilta olevaa saatavaa ja joka on tallennettu elektroniseen laitteeseen, jota on myönnetty varojen vastaanoton yhteydessä ja joka on hyväksytty maksuvälineeksi muiden henkilöiden kuin PayPalin toimesta. Tässä Sopimuksessa termejä "Sähköinen raha", "raha" ja "varat" käytetään usein ristiin. Lisäksi viittaus Palvelujen kautta tehtyyn maksuun koskee Sähköisellä rahalla tehtyä maksua.

"Eurooppa I" tarkoittaa palkkiohinnaston 1 kohdassa A4.4 määritettyä aluetta.

"Eurooppa II" tarkoittaa palkkiohinnaston 1 kohdassa A4.4 määritettyä aluetta.

”Euroopan talousalue” eli ”ETA” tarkoittaa Euroopan unionin maita sekä Islantia, Norjaa ja Liechtensteinia.

"Tapahtuma" -termillä on osiossa 13.12 annettu merkitys.

"Palkkiot"-termi tarkoittaa määriä, jotka on esitetty tämän Sopimuksen hinnastossa 1.

"Full Programme -käyttäjä" tarkoittaa Käyttäjää, jonka PayPal-tili on rekisteröity jossakin asianomaisessa maassa.

"Rahoituslähde" tarkoittaa ulkoista maksutapaa, jota käytetään sähköisen rahan saamiseen automaattisesti Saldoosi PayPalin avulla suoritettaviin maksutapahtumiin. Saldo maksua varten -tapahtuman rahoittamiseen voidaan käyttää seuraavia maksutapoja: Pankkitili – Pikasiirto, luottokortti ja pankkikortti (mukaan lukien tietyissä tapauksissa prepaid-kortti).

"Tilin luvaton käyttö" -ilmauksella on osiossa 12.1 annettu merkitys.

"Tiedot"-termi tarkoittaa kaikkia luottamuksellisia ja/tai henkilökohtaisia tietoja tai muita Tiliä tai Käyttäjää koskevia tietoja, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, posti-/lähetysosoite, puhelinnumero ja taloudelliset tiedot.

"Pikasiirto" tarkoittaa maksua, joka rahoitetaan lähettäjän pankkitililtä ja jossa PayPal hyvittää vastaanottajan Tiliä välittömästi.

"Tuotetta ei vastaanotettu" tarkoittaa ostajan vaadetta, jonka mukaan ostettua tuotetta ei ole vastaanotettu.

"Linkitä ja vahvista kortti -prosessi" on tarkistusprosessi, jota PayPal voi vaatia sinua suorittamaan nostaessasi lähetys-, vastaanotto- tai nostorajoja tai saadaksesi Varmistettu-statuksen ja jossa PayPal veloittaa kortiltasi "Luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistusmaksun". Sinun on tämän jälkeen kirjauduttava Tilillesi ja kirjoitettava luottokortin tiliotteessa näkyvä nelinumeroinen laajennettu käyttötunnus, joka liittyy luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistusmaksuun (katso hinnasto 1). Löydät lisätietoja Linkitä ja vahvista kortti -prosessista PayPalin ohjekeskuksesta PayPalin verkkosivustolta.

"Joukkomaksut" (tunnetaan myös nimellä "Maksusuoritukset") tarkoittaa toimintoa, joka mahdollistaa useiden maksujen lähettämisen samanaikaisesti. Kuitti, jonka annamme sinulle Joukkomaksua koskevan toimeksiannon perusteella, on Maksumääräyksesi tässä Sopimuksessa tarkoitetulla tavalla ottaen huomioon myös osion 4.1.

"Kauppiaan käsittelyviive" tarkoittaa viivettä sillä välillä, kun käyttäjä hyväksyy maksun ja kauppias käsittelee maksun.

"Mikroyritys" tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle kymmenen henkilöä ja jonka vuotuinen tase on enintään kaksi miljoonaa euroa.

"Pohjois-Eurooppa"-termillä on hinnaston 1 kohdassa A4.4 annetty merkitys.

"NSF-riski" tarkoittaa riskiä, jonka mukaan pankki voi peruuttaa pankin rahoittaman maksun, koska pankkitilillä ei ollut riittävästi varoja maksun suorittamiseen.

"Maksutili"-termillä on tämän Sopimuksen johdannossa annettu merkitys.

"Maksuväline" tarkoittaa mitä tahansa PayPalin verkkosivustolla määriteltyä menettelytapaa, ohjetta tai vaatimusta tai kaikkia niitä, jotka antavat Käyttäjille mahdollisuuden päästä ja/tai käyttää PayPal-palvelua.

"Maksumääräys" tarkoittaa meille tekemääsi pyyntöä maksutapahtuman täytäntöönpanemiseen.

"Maksunsaaja"-termillä on sille osiossa 11.1 annettu merkitys.

"Maksun tarkistus" tarkoittaa prosessia, joka on kuvattu tämän Sopimuksen osiossa 4.

"PayPal", "me", "meitä" tai "meidän" tarkoittaa PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A:aa, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, sekä kaikkia sen seuraajia ja henkilöitä, joille se on luovuttanut tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa.

"PayPal-ostajien turva" tarkoittaa osion 13 mukaista PayPal-ostajien turva-ohjelmaa.

"PayPal-konserni" tarkoittaa PayPal Holdings Inc.:a, sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä (joihin kuuluu, tähän kuitenkaan rajoittumatta, PayPal) tapauskohtaisesti.

"PayPal Mastercard" tarkoittaa PayPalin yhteisbrändäämää luottokorttia ja tiliä, jotka on avattu 1. kesäkuuta 2009 tai myöhemmin ja jotka on myöntänyt nimetty kolmannen osapuolen kortin myöntäjä.

"PayPal Mobile Text to Buy" on palvelu, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa maksuja ja tarkastella Saldoasi matkapuhelimesi kautta osiossa 3.13 kuvatun mukaisesti.

"PayPal-verkkosivusto" tarkoittaa URL-osoitetta, kuten www.paypal.com/fi, jonka kautta tarjoamme Palvelujamme käyttäjälle.

"Henkilökohtainen tili" tarkoittaa Tiliä, jota käytetään ensisijaisesti henkilökohtaisiin tai perheen tarpeisiin tai kotitalouskäyttöön.

"Henkilötiedoilla" on se merkitys, joka sillä on tietosuojalaeissa.

"Henkilökohtainen tapahtuma" -ilmauksella on sille hinnaston 1 kohdassa A4.2 annettu merkitys.

"PIS-tarjoaja"-termin merkitys määritetään osiossa 15.9.c.

"Käytäntö"- tai "Käytännöt"-termi tarkoittaa mitä tahansa Käytäntöä tai muuta käyttäjän ja PayPalin välistä sopimusta, jonka käyttäjä tekee PayPalin verkkosivustolla tai kun käyttäjä käyttää Palveluja.

"Päivitykset Käytäntöihin" tarkoittaa ennakkoilmoitusta Muutoksista, jotka PayPal voi tarjota saatavillesi kirjallisesti.

"Ennakkoon hyväksytty maksu" tarkoittaa maksua, jonka olet suorittanut Palvelun käyttämisestä sellaisen maksumääräyksen perusteella, jonka PayPal on vastaanottanut sinulta valtuuttamasi kolmannen osapuolen (esimerkiksi kauppa tai muu myyjä, jolle aiot haluat maksaa ostoksestasi) kautta. Tätä maksun tyyppiä kutsutaan myös Automaattiseksi maksuksi.

"Ensijainen rahoituslähde" tarkoittaa Rahoituslähdettä, jonka valitset maksun rahoittamiseen Oletusrahoituslähteiden sijaan.

käsittely”-termillä (ja siitä johdetuilla termeillä) on osion 5.7 tarkoituksessa vain sille Tietosuojalainsäädännössä annettu merkitys.

"PSD2"-termin merkitys määritettiin tämän Sopimuksen toisessa kappaleessa.

"Varanto" tarkoittaa Tilillesi saapuvien varojen summaa tai prosenttiosuutta, jonka asetamme pitoon suojaksi Palautusten, Takaisinveloitusten tai Riitautusten mahdollisuudelta tai miltä tahansa muulta Tiliisi ja/tai Palvelujen käyttöösi liittyvältä riskiltä, vahingolta tai vastuulta.

"Varantotili"-termillä on tämän Sopimuksen johdannossa annettu merkitys.

"Ratkaisukeskus" tarkoittaa PayPalin Ratkaisukeskusta, jota voi käyttää Oma tili -välilehdeltä, kun olet kirjautunut Tilillesi tai muulla tavoin, jolla PayPal voi ajoittain asettaa sen saataville.

"Rajoitettu toiminta" tarkoittaa toimia, joka on kuvattu tämän Sopimuksen osiossa 9.

"Peruutus" tarkoittaa maksua, jonka olet vastaanottanut ja jonka PayPal voi peruuttaa takaisin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle, koska maksu a) on riitautettu suoraan ostajan pankkiin ja/tai (b) on poistettu Saldosta mistä tahansa syystä (lukuun ottamatta Takaisinveloitusta tai Riitautusta PayPal-ostajien turvasta), mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, jos (i) maksu rikkoo Käyttösääntöjä tai kohtuudella voimme epäillä, että maksu on ristiriidassa sen kanssa tai (ii) lähettäjä ei ole antanut maksun valtuutusta asianomaiselle kolmannelle osapuolelle voimassa olevan kolmansien osapuolten maksuvaltuutuksen yhteydessä (katso osio 4.8) tai (iii) maksu on rahoitettu pankkisiirrolla, jonka pankki peruutti myöhemmin mistä tahansa syystä ja/tai (c) on luokiteltu PayPalin sisäisellä riskianalyysillä riskialttiiksi maksuksi, jota vaaditaan peruutettavaksi maksuun liittyvän riskin pienentämiseksi. Tästä johdettua "Palautettu"-termiä käytetään vastaavasti.

"Myyjä"- ja "Kauppias"-termejä käytetään rinnakkain, ja niillä tarkoitetaan Käyttäjää, joka myy tavaroita ja/tai palveluja ja käyttää Palveluja maksun saamiseksi.

"Lähetä rahaa" tarkoittaa kykyäsi lähettää rahaa Palvelun kautta.

"Palvelut" tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluja, sisältöjä, ominaisuuksia, teknologiaa tai toimintoja, joita PayPal tarjoaa sekä kaikkia niihin liittyviä sivustoja, sovelluksia ja palveluja.

"Allekirjoitusvahvistus" tarkoittaa dokumentaatiota, jota voidaan tarkastella näyttää verkossa postitusyhtiön verkkosivustolla ja joka osoittaa, että tuote on allekirjoitettu toimitettavaksi.

"Poikkeaa huomattavasti kuvatusta" tarkoittaa tämän Sopimuksen osion 13.9 mukaista määritystä.

"Erityiset rahoitusjärjestelyt" -ilmauksella on sille osiossa 3.5 annettu merkitys.

"Tapahtumariski" tarkoittaa sitä riskiä, että PayPalin asema vahingoittuu koskien käyttäjän velvoitetta PayPalille tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle minkä tahansa Kaupallisen tapahtuman maksamisesta, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, (i) riskit, joihin liittyy Valitus, Riitautus, Takaisinveloitus, Peruutus, maksuja, sakko tai seuraamusmaksu, ii) riski siitä, että myyjä ei ole tehnyt sopimusta ostajiensa kanssa, iii) riski sellaisen tuotteen myymisestä, jota et välittömästi luovuta maksun vastaanottamisen jälkeen, ja iv) riski PayPalin (tai kolmannen osapuolen) kyseistä maksua koskevista muista velvoitteista, jotka ovat joko todellisia tai PayPalin ennakoimia tai joiden PayPal uskoo olevan olemassa. Tapahtumariski sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat: (a) tapahtuma- tai konserttilipunmyynnin tapauksessa sitä riskiä, joka poistuu vasta, kun tapahtuma tai konsertti on pidetty ja b) matkustukseen liittyvien tapahtumien osalta sitä riskiä, joka on olemassa, kunnes matkustukseen liittyvät tavarat ja palvelut on toimitettu. Käyttäjälle saatetaan aika ajoin ilmoittaa muista erityisistä olosuhteista, joissa Tapahtumariski on olemassa (tai sen katsotaan syntyneen) tämän Sopimuksen tarkoitusta varten.

"Valtuuttamaton maksu" tarkoittaa ostajan väitettä, jonka mukaan hän ei ole suorittanut maksua ja että maksun suorittaneelle henkilölle ei ole annettu siihen lupaa.

"Yksilöllinen tunniste" tarkoittaa (1) PayPal-maksun lähettämistä varten sähköpostiosoitetta, matkapuhelinnumeroa tai muuta tunnusta, jonka voimme ilmoittaa sinulle ja joka on rekisteröity PayPal-tilille luottokelpoiseksi tai (2) kun varoja nostetaan Tililtäsi: pankkitilisi (esim. IBAN tai lajittelukoodi ja pankkitilinumero) tai luottokorttitiedot (esim. kortin numero ja CVV2-koodi).

"Käyttäjä", "sinä" tai "sinun" tarkoittaa sinua ja muita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka tekevät tämän Sopimuksen kanssamme tai käyttävät Palvelua.

"Varmistettu" tarkoittaa, että olet suorittanut tarkistusprosessin, jotta PayPal pystyy määrittämään henkilöllisyytesi.

Takaisin ylös

Hinnasto 1. Palkkiotaulukko.

Hyväksyt, että voimme vähentää Palkkiomme siirrettävistä summista ennen kuin nämä varat hyvitetään Tilillesi.

Kun lähetät tai vastaanotat maksun, Palkkioita sovelletaan riippuen

 • maksutapahtuman tyypistä (joko Kaupallinen tapahtuma, Henkilökohtainen tapahtuma tai muu) ja
 • siitä, onko maksu Rajat ylittävää vai Kotimaista ja/tai mitä Rahoituslähdettä käytetään maksun rahoitukseen.

Palkkioita sovelletaan myös muuhun tilitoimintaan tai tapahtumiin, kuten tässä Sopimuksessa on mainittu.

Katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 kohdan A4 Sanastosta.

Noteeratut Palkkiot sisältävät kaikki sovellettavat verot. Voimassa voi kuitenkin olla muita veroja tai kustannuksia, joita ei makseta PayPalin kautta tai joita PayPal ei määrää. Olet vastuussa puhelinmaksuista ja kaikista Internet-palveluntarjoajasi tai vastaavan esittämistä maksuista tai niihin liittyvistä maksuista, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstäsi.

Annamme sinulle yksityiskohtaiset tiedot vastaanottamistasi summista ja niitä koskevista veloituksistamme joko sähköpostitse tai tapahtumahistoriassa (johon pääset kirjautumalla sisään Tilillesi). Ellei ole osoitettu, että olemme tehneet virheen, suoritat kaikki maksut ilman kuittausta tai muita vähennyksiä. Voimme veloittaa kaikista tämän Sopimuksen ulkopuolisista lisäpalveluistamme. Kerromme näistä maksuista palvelupyynnön yhteydessä.

 

A1. Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Huomaa, että lähettäjä maksaa Palkkion. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista tulevat näkyviin maksun hetkellä.

Jos prosenttiperusteisesta Palkkiosta ja/tai Kiinteästä palkkiosta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 osioista A4.5, A4.6 ja A4.7.

A1.1. Palkkio Kotimaisista Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Tapahtumat

Palkkio
Kotimaisen henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

 

A1.2 Rajat ylittävät Henkilökohtaiset tapahtumamaksut

A1.2.1 Rajat ylittävät henkilökohtaiset tapahtumamaksut ETA-alueelle euroina tai Ruotsin kruunuina

Tapahtumat

Palkkio.

Rajat ylittävän henkilökohtaisen tapahtumamaksun lähetys ETA-alueelle euroina tai Ruotsin kruunuina

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

A1.2.2 Muut rajat ylittävät henkilökohtaiset tapahtumamaksut

Voit selvittää tietyn maan käyttäjälle lähetetyn Rajat ylittävän Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkion alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1. Selvitä, missä maassa vastaanottajan rekisteröity osoite sijaitsee. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.4. Epäselvissä tilanteissa kysy vastaanottajalta (toinen sarake).
Vaihe 2. Etsi sovellettava Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkio (ja soveltuvissa tilanteissa myös ylimääräinen Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkio) (kolmas sarake).

Tapahtumat

Vastaanottajan tilin maa

Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

 

^^

Rajat ylittävän henkilökohtaisen tapahtumamaksun lähettäminen

Yhdysvallat, Kanada, Pohjois-Eurooppa, Eurooppa I, Eurooppa II

1,99 EUR

Mikä tahansa muu maa^

3,99 EUR

 

^ Riippuu palvelun saatavuudesta kyseiseen maahan rekisteröidylle vastaanottajalle.

^^Katso tämän Hinnaston 1 kohta A4.7 alla

A2. Palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista

Jos kiinteästä maksusta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.6.

Toiminta tai Tapahtuma

Palkkio

A2.1

Lähettää (ostaa)

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

A2.2 Kotimaisten maksujen vastaanotto (myynti)

A2.2.1 Vakiopalkkiot Suomessa: 
3,4 % + kiinteä palkkio

A.2.2.2 Kauppiashinnat: (Edellyttää hakemusta ja PayPalin ennakkohyväksyntää. Arvioitu tapauskohtaisesti, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat kriteerit: kuukausittaiset myyntimäärät, keskimääräisen ostoskorin koko ja luottokelpoinen tili):

A2.2.2.1 Kauppiashinnat Suomessa: 
 

Taso

Edellisen kalenterikuukauden aikana vastaanotettujen Kaupallisten tapahtumien maksujen yhteenlaskettu rahamäärä

Palkkio maksua kohti

1

0,00–2 500,00 €

3,4 % + kiinteä palkkio

2

2 500,01–10 000,00 €

2,9 % + kiinteä palkkio

3

10 000,01–50 000,00 €

2,7 % + kiinteä palkkio

4

50 000,01–100 000,00 €

2,4 % + kiinteä palkkio

5

Yli 100 000,00 €

1,9 % + kiinteä palkkio

A2.3

Rajat ylittävän maksun vastaanottaminen (myynti)

Palkkiota Kotimaisten Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta sovelletaan ylimääräisenä prosenttiperusteisena Rajat ylittävänä Palkkiona, joka on esitetty alla olevassa taulukossa (lähettäjän maasta riippuen).

Lähettäjän maa

Rajat ylittävän tapahtuman Palkkio

Pohjois-Eurooppa

0,4 %

Eurooppa I

0,5 %

Yhdysvallat/Kanada

1,0 %

Eurooppa II

1,3 %

Muu maailma

2,0 %Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina Kaupallisten tapahtumien maksuina Palkkioita sovellettaessa.

 

A3 Muut Palkkiot

Toiminta tai Tapahtuma

Palkkio

A3.1 Valuutan muuntopalkkio

A3.1.1 Valuuttamuunnot PayPal-tilisi summamääristä, jotka eivät ole osa tiettyä tapahtumaa tilille tai tililtä (esim. saldon muuntaminen toiseen valuuttaan) ja tapahtumat, joihin liittyy valuutan muunto, jonka osalta myyjä on suostunut kantamaan muuntopalkkion:

 

2,5 % + perusvaluuttakurssi (tapahtuman muuntokurssin muodostamiseksi).

A3.1.2 Kaikki muut tapahtumat, joihin sisältyy valuutan muunto ja joiden muuntopalkkiota myyjä ei ole sitoutunut maksamaan:

 

4,0 % + perusvaluuttakurssi (tapahtuman muuntokurssin muodostamiseksi).

A3.2 Nosto Saldoltasi

A3.2.1 Nosto pankkitilille (jos saatavilla):
Maksuton

A3.3 Takaisinveloitukset

Takaisinveloituskulujen kattamiseksi PayPal arvioi myyjille luotto- ja pankkikorttien takaisinveloituspalkkioiden tilityspalkkion. (Takaisinveloitus voi tapahtua, kun ostaja hylkää tai palauttaa maksun kortiltaan kortin myöntäjän kautta).

Tätä Palkkiota ei sovelleta, jos PayPalin myyjien turva -ohjelma kattaa tapahtuman.

 

Takaisinveloituspalkkio on seuraava, ja se perustuu vastaanotettuun valuuttaan seuraavasti:

Australian dollari

22,00 AUD

Brasilian real

35,00 BRL

Kanadan dollari

20,00 CAD

Tšekin koruna

400,00 CZK

Tanskan kruunu

120,00 DKK

Euro

16 EUR

Hongkongin dollari

155,00 HKD

Unkarin forintti

4325 HUF

Israelin sekeli

75,00 ILS

Japanin jeni

1 875 JPY

Malesian ringgit:

65,00 MYR

Meksikon peso

250,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

28,00 NZD

Norjan kruunu

125,00 NOK

Filippiinien peso

900,00 PHP

Puolan zloty

65,00 PLN

Venäjän rupla

640,00 RUB

Singaporen dollari

28,00 SGD

Ruotsin kruunu

150,00 SEK

Sveitsin frangi

22,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

625,00 TWD

Thaimaan bahti

650,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

14,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

20,00 USD

A3.4 Kaupallisten tapahtumien maksunpalautukset

A3.4.1 Täysi maksunpalautus

Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun kokonaisuudessaan, pidätämme kiinteän palkkion osuuden Kaupallisen tapahtuman Palkkiosta.

Ostajan Tilille hyvitetään täysi Kaupallisen tapahtuman maksu.

Veloitamme Tililtäsi summan, joka alun perin hyvitettiin Tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman Palkkion kiinteän palkkio-osuuden yhteydessä.

A3.4.2 Osittainen maksunpalautus

Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun osittain, pidätämme ennalta määrätyn osuuden kiinteän palkkion osuudesta Kaupallisen tapahtuman palkkiosta.

Ostajasi tilille hyvitetään määrä, jonka määrität hyvitykseksi ostoksesi.

Veloitamme tililtäsi ennalta määritetyn osuuden summasta, joka alun perin hyvitettiin tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman kiinteän palkkion osuuden yhteydessä.

A3.5 Maksujen lähettäminen PayPal-Joukkomaksuna

A3.5.1 Palkkio

2 % kokonaismäärästä

A3.5.2 Kotimaista PayPal-joukkomaksua koskeva palkkiokatto

Kotimaisten tapahtumien palkkiokatto maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari

16,00 AUD

Brasilian real

24,00 BRL

Kanadan dollari

14,00 CAD

Tšekin koruna

280,00 CZK

Tanskan kruunu

84,00 DKK

Euro

12,00 EUR

Hongkongin dollari

110,00 HKD

Unkarin forintti

3080,00 HUF

Israelin sekeli

50,00 ILS

Japanin jeni

1200,00 JPY

Malesian ringgit:

50,00 MYR

Meksikon peso

170,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

20,00 NZD

Norjan kruunu

90,00 NOK

Filippiinien peso

640,00 PHP

Puolan zloty

46,00 PLN

Venäjän rupla

480,00 RUB

Singaporen dollari

20,00 SGD

Ruotsin kruunu

100,00 SEK

Sveitsin frangi

16,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

440,00 TWD

Thaimaan bahti

460,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

10,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

14,00 USD


A3.5.3 Palkkiokatto muille PayPal-Joukkomaksuille

Kaikkien muiden tapahtumien palkkiokatto yksittäistä maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari

100,00 AUD

Brasilian real

150,00 BRL

Kanadan dollari

90,00 CAD

Tšekin koruna

1700,00 CZK

Tanskan kruunu

500,00 DKK

Euro

70,00 EUR

Hongkongin dollari

660,00 HKD

Unkarin forintti

18500,00 HUF

Israelin sekeli

320,00 ILS

Japanin jeni

8000,00 JPY

Malesian ringgit:

300,00 MYR

Meksikon peso

1080,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

120,00 NZD

Norjan kruunu

540,00 NOK

Filippiinien peso

3800,00 PHP

Puolan zloty

280,00 PLN

Venäjän rupla

2800,00 RUB

Singaporen dollari

120,00 SGD

Ruotsin kruunu

640,00 SEK

Sveitsin frangi

100,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

2700,00 TWD

Thaimaan bahti

2800,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

60,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

90,00 USD


Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista maksupalkkiokattoa soveltamalla.

A3.6 Luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistus (luottokortin tai pankkikortin tietojen tarkistus).

 

Joiltakin Käyttäjiltä voidaan rahankäyttörajaa lisättäessä tai PayPalin niin määrittäessä veloittaa luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistuspalkkio.

Valuutasta riippuen se on seuraava:

Australian dollari

2,00 AUD

Brasilian real

4,00 BRL

Kanadan dollari

2,45 CAD

Tšekin koruna

50,00 CZK

Tanskan kruunu

12,50 DKK

Euro

1,50 EUR

Hongkongin dollari

15,00 HKD

Unkarin forintti

400 HUF

Israelin sekeli

8,00 ILS

Japanin jeni

200,00 JPY

Meksikon peso

20,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

3,00 NZD

Norjan kruunu

15,00 NOK

Filippiinien peso

100,00 PHP

Puolan zloty

6,50 PLN

Venäjän rupla

60 RUB

Singaporen dollari

3,00 SGD

Ruotsin kruunu:

15,00 SEK

Sveitsin frangi

3,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

70,00 TWD

Thaimaan bahti

70,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

1,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

1,95 USD


Tämä summa palautetaan, kun olet suorittanut luottokortin tai pankkikortin vahvistusprosessin onnistuneesti.

A3.7 Raporttipyynnöt

10,00 GBP tai 12,00 EUR (kpl)

Tätä Palkkiota sovelletaan tietopyyntöihin siitä, miksi PayPalilla oli kohtuulliset perustelut hylätä Maksumääräyksesi. Emme veloita sinua raporteista, joita pyydät siinä tapauksessa, että uskot hyvässä uskossa Tililläsi sattuneen virheen.

A3.8 Pankin palautus noston yhteydessä

 

3 EUR

A3.9 Hyväntekeväisyyshinnoittelu

Edellyttää hakemusta ja PayPalin ennakkohyväksyntää
A3.9.1 Kotimainen hyväntekeväisyyshinnasto
1,9 % + kiinteä hyväntekeväisyyspalkkio jokaisesta maksutapahtumasta.

A3.9.1.1 Kiinteä hyväntekeväisyyspalkkio
Riippuen vastaanotetusta valuutasta:

Australian dollari

0,30 AUD

Brasilian real

0,60 BRL

Kanadan dollari

0,30 CAD

Tšekin koruna

10,00 CZK

Tanskan kruunu

2,60 DKK

Euro

0,35 EUR

Hongkongin dollari

2,35 HKD

Unkarin forintti

90 HUF

Israelin sekeli

1,20 ILS

Japanin jeni

40 JPY

Malesian ringgit:

2 MYR

Meksikon peso

4,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,45 NZD

Norjan kruunu

2,80 NOK

Filippiinien peso

15,00 PHP

Puolan zloty

1,35 PLN

Venäjän rupla

10,00 RUB

Singaporen dollari

0,50 SGD

Ruotsin kruunu

3,25 SEK

Sveitsin frangi

0,55 CHF

Taiwanin uusi dollari

10,00 TWD

Thaimaan bahti

11,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,20 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,30 USD


A3.9.2 Rajat ylittävä hyväntekeväisyyshinnasto

Rajat ylittävä hyväntekeväisyyshinnoittelu on sama kuin Palkkio Rajat ylittävien Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta.

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista hintatasoa soveltamalla.

A.3.10 Mikromaksujen vastaanotto

Hakemuksen ja PayPalin ennakkohyväksynnän perusteella voit tehdä parannuksen olemassa olevaan tiliin – ota tässä tapauksessa yhteyttä PayPaliin. Tämä maksu koskee kaikkia Kaupallisten tapahtumien maksuja, jotka olet saanut PayPal-tilillesi.

 

A3.10.1 Kotimaisia mikromaksuja koskevat Palkkiot
 

5 % + Mikromaksuja koskeva kiinteä Palkkio

 

A3.10.2 Rajat ylittävät mikromaksuja koskevat tapahtumapalkkiot
 

6 % + Mikromaksuja koskeva kiinteä palkkio
 

A3.10.3 Kiinteä mikromaksuja koskeva Palkkio

Määritellään vastaanotetussa valuutassa.

Australian dollari

0,05 AUD

Brasilian real

0,10 BRL

Kanadan dollari

0,05 CAD

Tšekin koruna

1,67 CZK

Tanskan kruunu

0,43 DKK

Euro

0,05 EUR

Hongkongin dollari

0,39 HKD

Unkarin forintti

15 HUF

Israelin sekeli

0,20 ILS

Japanin jeni

7 JPY

Malesian ringgit:

0,20 MYR

Meksikon peso

0,55 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,08 NZD

Norjan kruunu

0,47 NOK

Filippiinien peso

2,50 PHP

Puolan zloty

0,23 PLN

Venäjän rupla

2,00 RUB

Singaporen dollari

0,08 SGD

Ruotsin kruunu

0,54 SEK

Sveitsin frangi

0,09 CHF

Taiwanin uusi dollari

2 TWD

Thaimaan bahti

1,80 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,05 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,05 USD

 

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista hintatasoa soveltamalla.

 

Takaisin ylös

 A4. Sanasto

A4.1 A "Kaupallinen tapahtuma" -maksu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen ostoa ja myyntiä, minkä tahansa muun kaupallisen tapahtuman tekemistä tai maksujen vastaanottamista, kun "pyydät rahaa" PayPalin kautta.

A4.2 A "Henkilökohtainen tapahtuma" -maksu tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Perhe ja ystävät -välilehdeltä, joka löytyy Lähetä rahaa -kohdasta) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä tekemättä mitään taustalla olevaa kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa).

Jos suoritat kaupallisen tapahtuman (esimerkiksi myyt tavaroita tai palveluja), et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

A4.2.1 Käyttäjä ei voi lähettää rahaa Henkilökohtaiseen tapahtumaan joistakin maista, mukaan lukien Kiina ja (joissakin tapauksissa) Saksa.

A4.2.2 Brasiliaan ja Intiaan rekisteröityjä tilejä ei saa käyttää Henkilökohtaisten tapahtumien maksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Se tarkoittaa, ettet voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja Brasiliaan tai Intiaan rekisteröidyille tileille ja

A4.2.3 lähettäjä maksaa Palkkion,

A4.3 A "Kotimainen" maksu suoritetaan, kun sekä lähettäjä että vastaanottaja on rekisteröity PayPaliin samassa maassa asuvina.

A4.4 A "Rajat ylittävä" maksu suoritetaan, kun lähettäjä ja vastaanottaja on rekisteröity PayPaliin eri maassa asuvina. Tietyt maat on ryhmitelty yhteen seuraavasti helpottamaan vertailua Rajat ylittävien maksujen Palkkioiden laskennassa:

Ryhmän nimi

Maat

Pohjois-Eurooppa

Ahvenanmaa, Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.

Eurooppa I

Itävalta, Belgia, Kanaalisaaret, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Mansaari, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Vatikaanivaltio.

Eurooppa II

Albania, Andorra, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjän Federaatio, Serbia, Sveitsi, Ukraina.

 

A4.5 Prosenttipohjaiset palkkiot (esim. 3,4 %) ovat kyseistä prosenttiosuutta vastaava määrä maksun summasta, ja ne (ellei toisin mainita) veloitetaan valuuttana, jona maksu on vastaanotettu.

A4.6 Kiinteät palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista ja Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista (ellei toisin mainita) perustuvat valuuttaan, jossa maksu on vastaanotettu, seuraavasti:

Australian dollari

0,30 AUD

Brasilian real

0,60 BRL

Kanadan dollari

0,30 CAD

Tšekin koruna

10,00 CZK

Tanskan kruunu

2,60 DKK

Euro

0,35 EUR

Hongkongin dollari

2,35 HKD

Unkarin forintti

90 HUF

Israelin sekeli

1,20 ILS

Japanin jeni

40 JPY

Malesian ringgit:

2 MYR

Meksikon peso

4,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,45 NZD

Norjan kruunu

2,80 NOK

Filippiinien peso

15,00 PHP

Puolan zloty

1,35 PLN

Venäjän rupla

10,00 RUB

Singaporen dollari

0,50 SGD

Ruotsin kruunu

3,25 SEK

Sveitsin frangi

0,55 CHF

Taiwanin uusi dollari

10,00 TWD

Thaimaan bahti

11,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,20 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,30 USD

 

A4.7 Eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot maksujen lähettämisestä: Jotkut sinulta veloitettavat PayPalin Palkkiot ovat eri valuuttana kuin Saldo tai Saldot, joista olet lähettänyt maksusumman. Tällaisessa tapauksessa PayPal suorittaa (osion 8.2 mukaisesti) valuuttamuunnoksen (josta veloitamme Valuutan muuntopalkkion Hinnaston 1 osiossa A3.1 määritetyllä tavalla) kunkin alkuperäisen Saldon valuutasta valuuttaan, jossa Palkkio on maksettava, ja veloittaa Palkkiot muunnetusta Saldosta.

Takaisin ylös

 

 

 

PayPal-palvelun päivitetty Käyttäjäsopimus – astuu voimaan 19.8.2019
Tämä Sopimuksen versio astuu voimaan 19.8.2019 Muutettu teksti näkyy alleviivattuna

 

 

Tässä Sopimuksessa on 17 osiota (hinnasto mukaan lukien). Pääset suoraan haluamaasi osioon valitsemalla alla olevan asianomaisen linkin. Alla olevat otsikot ja aliotsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne rajoita kunkin osion soveltamisalaa. Joillekin isolla kirjoitetuista termeistä on annettu erityinen määritelmä osiossa 16. Tässä Sopimuksessa ja PayPalin verkkosivustossa alleviivatut sanat toimivat hyperlinkkinä asianomaisiin tietoihin.

 

 

Siirry osioon:

1. PayPalin ja käyttäjän välinen suhde.
2. Tilisi ja Saldosi.
3. Rahoituslähteet.
4. Rahan lähettäminen.
5. Rahan vastaanottaminen.
6. Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen.
7. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen.
8. Palkkiot ja valuutan muunto.
9. Rajoitettu toiminta.
10. Oma vastuusi – Toimenpiteet, joihin voimme ryhtyä.
11. Myyjien turva -ohjelma.
12. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat.
13. PayPal-ostajien turva.
14. Valitukset PayPalista.
15.Yleistä.
16. Määritelmät.
Hinnasto 1. Palkkiotaulukko.

 

Tämä Sopimus on käyttäjän ja PayPalin välinen sopimus, joka koskee Palvelujen käyttöäsi. Termit Käyttösäännöt, Kauppiaan rekisteröitymisbonuskäytäntö ja Kauppiaan lahjakortteja koskeva käytäntö, jotka on mainittu aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa, kuuluvat tähän Sopimukseen viittauksina ja antavat Palveluihin liittyviä lisäehtoja. Yllä mainitut asiakirjat ovat tähän Sopimukseen kuuluvia "Liitännäisasiakirjoja". Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että Liitännäisasiakirjat tai tämän Sopimuksen osat, jotka sisältävät Liitännäisasiakirjojen ehdot, eivät muodosta Euroopan parlamentin ja neuvoston maksupalveludirektiivin (2007/64/EY), Euroopan parlamentin ja neuvoston toisen maksupalveludirektiivin (EU2015/2366) ("PSD2") tai minkään EU- tai ETA-jäsenmaan näiden direktiivien täytäntöönpanon tarkoittamia "puitesopimuksia".

 

Tämän Sopimuksen tekeminen

Rekisteröidyttäessä Palveluihin on luettava ja hyväksyttävä kaikki tämän Sopimuksen ehdot (mukaan lukien Päivitykset Käytäntöihin sekä käytäntöjä ja lunastuksia koskevat ehdot, joihin viitataan jäljempänä).

Kaikki tulevat Muutokset, jotka on esitetty Päivitykset Käytäntöihin -kohdassa ja jotka on jo julkaistu PayPalin verkkosivuston aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa Palveluihin rekisteröitymisesi hetkellä, ovat osa tätä Sopimusta, ja ne tulevat voimaan Päivitykset Käytäntöihin -kohdassa määritetyn mukaisesti.

Tämä Sopimus ja muut PayPal-palvelun käyttöä koskevat oikeudelliset ehdot ja oikeudelliset liitteet ovat aina saatavillasi PayPalin verkkosivustolla, yleensä aloitussivun Oikeudelliset sopimukset -kohdassa. Nämä tiedot voidaan myös lähettää sinulle tai julkaista PayPalin verkkosivustolla tai muussa Palvelujen käyttöösi liittyvässä yhteydessä.

Rekisteröidyttäessä Palveluihin on luettava ja hyväksyttävä kaikki tämän Sopimuksen ehdot (mukaan lukien Päivitykset Käytäntöihin sekä käytäntöjä ja lunastuksia koskevat ehdot, joihin viitataan edellä). Tämä Sopimus toimitetaan Sinulle ja tehdään vain englanninkielisenä. Hyväksyt, että käyttämällä Palvelua hyväksyt Sopimuksen. Suosittelemme, että tallennat Sopimuksen (kaikki muut käytännöt mukaan luettuina) tai tulostat siitä kopion arkistoosi.

PayPal saattaa vaatia PayPal-tiliä Palvelujen käyttämiseen (mukaan lukien rajoituksitta maksujen lähettäminen ja vastaanottaminen tai PayPalin käyttäminen kolmannen osapuolen palveluihin kirjautumiseen).

 

TÄRKEÄÄ TIETOA – KESKEISET RISKIT JA EHDOT

Tämä on tärkeä asiakirja, johon tulee tutustua huolellisesti ennen päätöstä Palvelujen käyttämisestä. Luethan tämän Sopimuksen ehdot huolellisesti ennen niiden hyväksymistä. Tässä Sopimuksessa korostetaan myös Palvelujen käyttämiseen liittyviä tiettyjä riskejä sekä annetaan ohjeita turvalliseen verkkomaksamiseen PayPalin kautta.

Olet yksin vastuussa siitä, että ymmärrät kaikki oman lainkäyttöalueesi lait, säännöt ja viranomaismääräykset, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käyttöösi liittyen ja että toimit niiden mukaisesti. Ne voivat liittyä muun muassa säädeltyyn toimintaan, lisenssin alaiseen toimintaan, vientiin tai tuontiin, veroihin tai tapahtumiin ulkomaisina valuuttoina.

Huomaathan Palvelujen käyttöön liittyvät seuraavat keskeiset riskit ja ehdot:

Maksunpalautukseen liittyvät riskit

PayPal-tilillesi saapuvat maksut voidaan peruuttaa myöhemmin esimerkiksi, jos tällaiseen maksuun kohdistuu Takaisinveloitus, Peruutus tai Riitautus tai se muuten mitätöityy. Tämä tarkoittaa sitä, että joillakin myyjillämme niiden Tilille saapuvat maksut voidaan palauttaa lähettäjälle tai muulla tavoin poistaa Tililtä, kun ne on maksettu ja/tai myytyjä tavaroita tai palveluja on toimitettu.

Myyjien turva -ohjelman tärkein kelpoisuusvaatimus on, että myyjän on lähetettävä tuote osoitteeseen, joka näkyy tapahtumatietosivulla. Jos tuote toimitetaan henkilökohtaisesti tai jos myyjä lähettää tuotteen toiseen osoitteeseen (esimerkiksi jos ostaja pyytää lähettämään toiseen osoitteeseen käyttämällä työosoitetta tai lahjansaajan osoitetta), et ole kelpoinen korvaukseen ohjelman ehtojen perusteella.

Voit turvata itseäsi maksun palauttamisriskiltä Tililtäsi noudattamalla PayPal-myyjien turva -ohjelmaan sisältyviä ehtoja ja muita myyjille annettuja ohjeita, jotka on määritetty Turvakeskuksessa, jonne pääsee useimmilta PayPalin verkkosivuston sivuilta.

Voimme sulkea, keskeyttää tai rajoittaa pääsyäsi Tilillesi tai Palveluihimme ja/tai rajoittaa pääsyäsi varoihisi siinä määrin ja niin kauan kuin on kohtuudella tarpeellista turvautua vastuun riskiltä (katso osiota 10.2h), jos rikot tätä Sopimusta, mukaan ottaen PayPalin Käyttösääntöjä tai muita PayPalin kanssa tekemiäsi sopimuksia. Epäselvyyden välttämiseksi voimme lakkauttaa Tilisi pysyvästi osion 10.6 (Tietoja sinusta) rikkomisen perusteella.

PayPalin pidättämien maksujen riski

Huomaa, että vaikka sinulla olisi vain yksi PayPal-tili, Tililläsi on kaksi erillistä ja erilaista toimintoa, maksutoiminto ja varantotoiminto. Mahdollisuutesi päästä käsiksi Tililläsi oleviin varoihin ja suorittaa maksutapahtumia Tililtäsi riippuu siitä, mitä toimintoa varat kulloinkin koskevat. Tätä Sopimusta sovellettaessa:

 • Tilisi elementti, joka muodostaa maksutoiminnon, tunnetaan nimellä Maksutili. Maksutili on Tilisi operatiivinen osa, jonka kautta sinulla on pääsy varoihin ja jota voidaan käyttää maksutapahtumien suorittamiseen.
 • Tilisi elementti, joka muodostaa varantotoiminnon, tunnetaan nimellä Varantotili. Varantotilin käyttöoikeus on rajoitettu, eikä sinulla ole mahdollisuutta käyttää varoja tai suorittaa maksutapahtumia Varantotilin varoilla. Varantotilillä olevat varat voidaan merkitä esimerkiksi seuraavasti: Odottava, Selvittämätön ja Pidossa.

Esimerkkejä PayPalin pidättämistä varoista riskien pienentämiseksi ovat maksut, joihin kohdistuu joku seuraavista:

 • Pankkisiirtomaksun täydennys (katso osio 3.3)
 • Kauppiaan käsittelyviive (katso osio 4.7)
 • Varanto (katso osio 10.4)
 • Maksun tarkistus (katso osio 5.2)
 • Maksun pito (katso osio 10.5)
 • Rajoitettu toiminta ja PayPalin toimenpiteet (katso osiot 9 ja 10)

Valitukset

Jos haluat tehdä Valituksen PayPalin Ratkaisukeskuksen kautta, se on tehtävä 180 päivän kuluessa maksun suorittamisesta.

Maksun suorittaminen

Huomaa, että PayPal suorittaa Maksutilisi kautta tekemäsi voimassa olevan Maksumääräyksen ja suorittaa maksun sen henkilön maksupalvelun tarjoajalle, jolle lähetät maksun heti, kun PayPalin käytettävissä olevat maksujärjestelmät sen sallivat (voi olla seuraava Arkipäivä) sen ajankohdan jälkeen kun annoit meille pätevän Maksumääräyksen. Tämä täytäntöönpanoaika riippuu tietyistä ehdoista, ja tarkemmat yksityiskohdat Maksumääräysten täytäntöönpanosta on annettu tämän Sopimuksen osiossa 4.1.

Tällaiset riskit ja ohjeet on otettava huomioon PayPalia käytettäessä.

Lisätietoja PayPal-palvelusta saa lukemalla keskeiset maksu- ja palvelutiedot.

Alla olevat otsikot ja aliotsikot ovat vain viitteellisiä, eivätkä ne rajoita kunkin osion soveltamisalaa. Joillekin isolla kirjoitetuista termeistä on annettu erityinen määritelmä osiossa 16 tai muualla tämän Sopimuksen tekstissä. Tässä Sopimuksessa on myös alleviivattuja sanoja, jotka toimivat hyperlinkkinä verkkosivustomme asianomaisiin tietoihin.

 

1. PayPalin ja käyttäjän välinen suhde.

1.1 PayPal on vain maksupalvelun tarjoaja. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) on saanut Luxemburgin luottolaitoksen 5. päivänä huhtikuuta 1993 annetun lain (jäljempänä "laki") 2 artiklan mukaisesti asianmukaisen toimiluvan ja toimii Luxemburgin valvontaviranomaisen, Commission de Surveillance du Secteur Financierin, valvonnassa.

PayPalin päätoimiala on Sähköisen rahan liikkeeseenlasku ja Sähköisen rahan liikkeeseenlaskuun läheisesti liittyvien palvelujen tarjoaminen. Kuvaus PayPal-palvelun tärkeimmistä ominaisuuksista on annettu Keskeiset maksu- ja palvelutiedot -asiakirjassa, joka on saatavissa PayPal-verkkosivuston jokaisella sivulla olevan Lakiasiat-linkin kautta. Koska palvelut rajoittuvat Sähköiseen rahaan, jota ei hyväksytä Luxemburgin lain mukaan talletukseksi tai sijoitukseksi, Luxemburgin talletusturva tai sijoittajien korvausjärjestelmät, joita Conseil de protection des déposants et des investisseurs ylläpitää, eivät koske sinua. PayPalin avulla voit suorittaa maksuja ja vastaanottaa maksuja kolmansilta osapuolilta. PayPal on riippumaton sopimusosapuoli kaikkiin tarkoituksiin. PayPalilla ei ole määräysvaltaa eikä se ota vastuuta tai takaa laillisuutta Palvelussamme maksetuista tuotteista tai palveluista. Emme takaa minkään Käyttäjän henkilöllisyyttä tai varmista, että ostaja tai myyjä suorittaa kaupan. Huomaa, että alaikäisten tai väärän henkilöllisyyden turvin toimivien henkilöiden toimintaan liittyy riskejä.

1.2 Tietosuojasi. PayPal pitää erittäin tärkeänä tietosuojasi takaamista. Luethan kohdan Tietosuojakäytäntö (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste), jotta ymmärrät paremmin sitoutumisemme yksityisyytesi suojaamiseen sekä Tietojesi käyttöön ja luovuttamiseen.

1.3 Siirto-oikeus. Et saa siirtää tai luovuttaa ilman PayPalin etukäteistä kirjallista suostumusta mitään oikeuksia tai velvoitteita, joita sinulla on tämän Sopimuksen perusteella. Et saa siirtää Tiliäsi kolmannelle osapuolelle. PayPal pidättää itselleen oikeuden siirtää tai kohdistaa tämän Sopimuksen tai sen mukaiset oikeudet tai velvollisuudet milloin tahansa ilman suostumustasi. Tämä ei vaikuta oikeuksiisi sulkea Tiliäsi osion 7 mukaisesti.

1.4 Yhteydenpito kanssasi

1.4.1 Kielet. Tämä Sopimus tehdään vain englanninkielisenä. Viestimme sinulle vain englanniksi.

1.4.2 Ilmoitukset sinulle. Viestimme kanssasi kielellä tai kielillä, joilla olemme tuoneet tämän Sopimuksen käyttöösi. Hyväksyt, että PayPal voi antaa sinulle ilmoituksen tai muita tietoja lähettämällä ne PayPalin verkkosivustolle (mukaan lukien sellaisten tietojen lähettäminen, joihin pääsee käsiksi vain kirjautumalla Tilillesi), lähettämällä ne sähköpostiviestissä Tilillesi merkittyyn sähköpostiosoitteeseen, postittamalla ne Tilillesi merkittyyn katuosoitteeseen, soittamalla puhelimitse tai lähettämällä tekstiviestin. Sinulla on oltava Internet-yhteys ja sähköpostitili, jotta voit vastaanottaa Palveluihin liittyviä viestejä ja tietoja. Tämän Sopimuksen muutoksia lukuun ottamatta tällaisen ilmoituksen katsotaan saapuneen 24 tunnin kuluessa siitä, kun se on lähetetty PayPalin verkkosivustolle tai lähetetty sinulle sähköpostitse. Jos ilmoitus lähetetään postitse, katsomme, että se on saapunut sinulle kolmen Arkipäivän kuluessa sen lähettämisestä. Voit pyytää meiltä kopion kaikista laillisesti vaadittavista ilmoituksista (tämä Sopimus mukaan lukien) ja toimitamme sen sinulle sellaisessa muodossa, että voit tallentaa ja kopioida tiedot (esimerkiksi sähköpostilla), ja voit irtisanoa suostumuksesi vaadittujen tietojen sähköisestä vastaanottamisesta ottamalla yhteyttä PayPaliin jäljempänä osiossa 1.6 kuvatulla tavalla. PayPal voi veloittaa tietopyyntömaksun (hinnaston 1 mukaan) paperikopiosta. PayPal varaa oikeuden sulkea Tilisi (osion 7 mukaisesti), jos peruutat suostumuksesi vastaanottaa sähköisiä viestejä.

1.5 Ilmoitukset PayPalille. Tähän Sopimukseen liittyvät ilmoitukset PayPalille on lähetettävä postitse PayPalin pääkonttoriin osoitteella PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. Attention: Legal Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg.

1.6 Muutokset tähän Sopimukseen. Voimme milloin tahansa tehdä muutoksia, poistoja tai lisäyksiä tähän Sopimukseen, mukaan lukien Palkkiot ja muut summat, jotka koskevat Tiliäsi (kuten on esitetty hinnastossa 1) ("Muutos") ilmoittamalla tällaisesta Muutoksesta ja julkaisemalla tarkistetun version tästä Sopimuksesta PayPalin verkkosivustolla. Teemme Muutoksen yksipuolisesti, ja sinun katsotaan hyväksyneen Muutoksen, kun olet vastaanottanut ilmoituksen siitä. Ilmoitamme sinulle Muutoksesta 2 kuukautta etukäteen, ja Muutos tulee voimaan 2 kuukauden kuluttua ennakkoilmoituksesta. Tätä 2 kuukauden aikaa ei sovelleta, jos laki vaatii Muutosta tai se liittyy uuteen palveluun, nykyisen Palvelun lisätoimintoihin tai muuhun muutokseen, jotka eivät muuta oikeuksiasi tai lisää velvollisuuksiasi. Näissä tapauksissa Muutos tehdään ilman ennakkoilmoitusta sinulle, ja se tulee voimaan välittömästi.

Jos et hyväksy jotain Muutosta, sinun on suljettava Tilisi osiossa 7 määritetyn tilin sulkemismenettelyn mukaisesti (Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen). Jos et vastusta Muutosta sulkemalla Tiliäsi edellä mainitun 2 kuukauden aikana, sinun katsotaan hyväksyneen Muutoksen. Vaikka voit sulkea Tilisi milloin tahansa ja veloituksetta, huomaa, että saatat silti olla vastuussa meille tämän Sopimuksen irtisanomisen jälkeen sitä ennen mahdollisesti aiheutuneista velvoitteista, joista olit vastuussa ennen tämän Sopimuksen irtisanomista, katso osio 7 (Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen).

1.7 Kelpoisuus. Jotta voit käyttää Palvelujamme, (i) sinun on asuttava jossakin PayPalin maailmanlaajuisilla sivulla luetelluista maista, ii) sinun on oltava täysin oikeustoimikelpoinen sopimuksen tekemiseen ja (iii) jos olet yksityishenkilö, sinun on oltava vähintään 18-vuotias. Ilmoitat ja takaat meille avatessasi Tilin, ettet toimi kenenkään toisen puolesta tai hyväksi, ellet avaa Tiliä sellaisen yrityksen johdolla tai määräyksestä, jonka palveluksessa olet, taikka julkituomattoman päämiehen tai kolmantena osapuolena olevan edunsaajan puolesta. Jos et toimi sellaisen yrityksen puolesta, jonka palveluksessa olet, uuden Tilin saa avata vain omalla nimellä. Tämä Sopimus koskee vain Käyttäjiä, jotka asuvat Suomessa. Jos asut jossain toisessa maassa, pääset Sopimukseen PayPalin verkkosivustosta omassa maassasi (jos sovellettavissa).

Takaisin ylös

2 Tilisi ja Saldosi

2.1 Henkilökohtainen tili ja Yritystili. Tarjoamme käyttöön seuraavia tilityyppejä: Henkilökohtainen tili ja Yritystili. Ellei toisin ole sovittu, sinulla saa olla vain yksi Henkilökohtainen tili ja yksi Yritystili. Tiettyjen Henkilökohtaisten tilien haltijoilta saatetaan edellyttää tiliensä päivittämistä (mikä saattaa sisältää lisätietojen antamisen PayPalille) kaikkien Henkilökohtaisen tilin nykyisten toimintojen käyttämiseksi. Avaamalla Yritystilin ja hyväksymällä tässä Sopimuksessa määritellyt ehdot todistat, ettet luo Tiliä ensisijaisesti henkilökohtaisiin, perheen tai kotitalouden tarpeisiin. Hyväksyt, että Tilisi koostuu Maksutilistä ja Varantotilistä.

2.2 Saldo. Tilisi Saldo vastaa Sähköisen rahan määrää, joka on käytettävissäsi ostoihin Tililtäsi tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Jos sinulla on Saldoa, et saa siitä korkoa tai muita tuloja, koska eurooppalainen laki kieltää koron maksamisen Sähköiselle rahalle, sillä se vastaa käteistä rahaa, ei talletusta.

Sinulla ei ole velvollisuutta pitää Tilillä aina Saldoa, mutta jos käytät Palvelua maksuihin toiselle Käyttäjälle, sinulla on oltava riittävästi Saldoa Tililläsi kattamaan maksun summa (ja tapahtumapalkkiot, jotka maksetaan meille). 

Tämä johtuu siitä, että kun maksat toiselle Käyttäjälle, valtuutat meidät siirtämään Sähköistä rahaa Saldoltasi vastaanottajan Tilille kussakin tapauksessa Maksumääräyksesi ja tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti.

Tilin Saldon hankkimiseksi tämän Sopimuksen mukaan voit

 • hyväksyä maksun Tilillesi joltakulta toiselta tai
 • vastaanottaa Sähköistä rahaa meiltä maksamalla meille vastaavan summan. Voit tehdä tämän
  • automaattisesti käyttämällä soveltuvaa Rahoituslähdettäsi kattaaksesi maksut, jotka ohjeistat meitä lähettämään toisille Käyttäjille (ja meille maksamasi tapahtumapalkkiot). Pankkisi / kortin myöntäjäsi vastaa maksun suorittamisesta pankistasi tai kortin myöntäjältäsi PayPalille tai
  • manuaalisesti käyttämällä Tilisi käyttöliittymässä olevaa Lisää rahaa -toimintoa, kun haluat maksaa meille tai pyytää meitä perimään maksun pankkitililtäsi antamallasi valtuutuksella, kun yhdistät pankkitilisi Rahoituslähteeksi (katso osio 3.3).

2.3 Tilitiedot (mukaan lukien Saldo- ja tapahtumatiedot) Jos Tiliäsi ei ole rajoitettu, voit nähdä suoritettujen maksutapahtumien tiedot ja muut Tilin tapahtumahistoriaan ja Saldoon liittyvät tiedot kirjautumalla Tiliisi. Maksujesi avaintiedot toimitetaan sinulle sähköpostitse, ja tapahtumahistoriasi päivitetään ja se on saatavillasi milloin tahansa kirjautumalla Tilillesi. Voit myös tarkastella ladattavaa raporttia Tilisi osiosta "Historia". "Historia"-osiosta näet myös kaikki perityt Palkkiot ja muut Tililtäsi veloitetut summat kyseiseltä aikaväliltä. "Historia"-osiota päivitetään ja se on saatavilla vain, jos Tililläsi on ollut tapahtumia tai Palkkioita on veloitettu kyseisellä aikavälillä. PayPal pidättää itselleen oikeuden veloittaa Palkkion lisätietojen antamisesta tai tapahtumahistorian ja muiden Palkkiota koskevien tietojen toimittamisesta muulla tavalla. Tapa, jolla tarjoamme tapahtumatiedot, mahdollistaa tietojen tallentamisen ja kopioimisen muuttumattomina esimerkiksi tulostamalla. PayPal varmistaa, että kunkin tapahtuman yksityiskohdat ovat tarkasteltavissa verkossa vähintään 13 kuukauden ajan siitä, kun ne alun perin asetettiin saataville. Hyväksyt tapahtumien tarkastelun tilihistorian kautta sen sijaan, että saisit säännöllisiä tiliotteita postitse. 

2.4 Maksujen kuittaaminen. Hyväksyt sen, että voimme kuitata minkä tahansa Tililläsi tai hallinnassasi olevan summan palkkioita, maksuja tai muita summia vastaan, jotka olet meille velkaa ja (paitsi jos maksukyvyttömyyslainsäädäntö sen estää) muita summia vastaan, jotka olet velkaa PayPal-konsernin muille jäsenille (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa PayPal-konsernin jäsenen tarjoamat palvelut). Toisin sanoen kuittausoikeutemme tarkoittaa sitä, että voimme vähentää tässä osiossa mainitut maksut, palkkiot tai muut summat Tilisi tai hallitsemasi Tilin Saldosta.

2.5 Velkasi meille. Jos summa, jonka olet velkaa meille, ylittää Saldosi määrän, Saldosi voi mennä miinukselle velkasi nettomäärän mukaisesti.

2.6 Saldot useina valuuttoina. Jos sinulla on Saldoa, voimme sallia sen muuntamisen Saldoksi toisessa valuutassa. Sinulta veloitetaan Hinnaston 1 kohdassa A3.1 esitetty Valuutan muuntopalkkio (osion 8.2 mukaisesti).

Jos jokin Tilisi valuuttasaldoista osoittaa, että olet meille jostain syystä velkaa, voimme kuitata velkasumman käyttämällä toisen valuutan Tilillä olevia varoja tai pidättää velkasumman Tilille saapuvasta rahasta tai Tililtä nostettavasta tai lähetettävästä rahasta tai eri Tililtä, tai pidättämällä velkasumman mistä tahansa nostoyrityksestäsi. Jos Tililläsi on 21 päivän ajanjakson ajan Saldo, joka näyttää meille erääntyvän velkasumman muuna valuuttana kuin euroina. Sinulta veloitetaan Valuutan muuntopalkkio Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetyllä tavalla velkasummasi muuntamisesta euroiksi (osion 8.2. mukaisesti).

Olet vastuussa kaikista riskeistä, jotka liittyvät Saldojen ylläpitämiseen useammassa valuutassa (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, riski, että näiden Saldojen arvo vaihtelee valuuttakurssin muuttuessa, mikä voi ajan myötä laskea huomattavasti Saldoja). Hyväksyt sen, ettet yritä käyttää useita valuuttoja keinotteluun.

2.7 Vakuusoikeudet. Tämän Sopimuksen toimeenpanon turvaamiseksi annat PayPalille vakuudeksi Tililläsi olevat varat vakuutena summasta, jonka saatat olla meille velkaa. Tätä kutsutaan Tiliisi kohdistuvaksi panttioikeudeksi tai vakuusoikeudeksi.

Takaisin ylös

3. Rahoituslähteet.

3.1 Rahoituslähteiden linkittäminen. Voit linkittää tai purkaa linkityksen luottokorttiin, pankkikorttiin, prepaid-korttiin (tietyissä tapauksissa), pankkitiliin ja/tai PayPal-luottoon, joita käytetään Tilisi Rahoituslähteinä. Pidäthän Rahoituslähteen tiedot ajan tasalla (esim. luottokortin numero ja päättymispäivämäärä). Jos nämä tiedot muuttuvat, voimme päivittää ne ilman toimenpiteitä sinun puoleltasi yksipuolisella päätöksellä pankkisi tai kortin myöntäjän ja kolmansien osapuolten toimittamien tietojen perusteella (mukaan lukien, rajoituksetta, rahoituspalvelukumppanimme ja maksukorttiverkot). Jos et halua meidän päivittävän Rahoituslähteesi tietoja, voit ottaa yhteyttä pankkiisi tai kortin myöntäjään ja pyytää, ettei tietoja päivitetä, tai vaihtoehtoisesti poistaa Rahoituslähteen Tilisi profiilista. Jos päivitämme rahoituslähteen tiedot, saatamme säilyttää minkä tahansa siihen liitetyn asetuksen.

Voit varmentaa korttisi tai pankkitilisi, jotta voimme varmistaa, että kortti tai pankkitili on voimassa ja että olet sen omistaja. Voimme sallia sinun tehdä tämän noudattamalla Linkitä ja vahvista kortti -prosessia (korteille) tai Pankin vahvistusprosessia (pankkitilille) tai muita prosesseja, joista voimme ilmoittaa sinulle tai joita voimme julkaista aika ajoin.

3.2 Kortit. Linkittämällä pankkikortin, luottokortin tai (tietyissä tapauksissa) prepaid-kortin Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan luvan veloittaa automaattisesti kyseistä korttia tarvittavan summan verran Tilillesi tarvittavan Sähköisen rahan hankkimiseksi Maksumääräyksen (sekä meille kuuluvien tapahtumapalkkioiden) kattamiseksi, kun kortti on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti. Voit lopettaa minkä tahansa kortin käytön jatkuvan luvan poistamalla kyseisen kortin Rahoituslähteestä Tilisi profiilissa.

3.3 Pankkitilit. Linkittämällä pankkitilisi Rahoituslähteeksi annat PayPalille jatkuvan valtuutuksen (pankkisi valtuutuksen asettamiseen ja ylläpitämiseen antaman valtuutuksen rajoissa) veloittaa pankkitiliäsi automaattisesti sillä summalla, joka tarvitaan tarvittavan sähköisen rahasumman ostoon Saldollesi, kun

 • sitä tarvitaan kattamaan Maksumääräys toiselle Käyttäjälle (sekä meille maksettavat tapahtumapalkkiot), kun pankkitili on kyseisen Maksumääräyksen Rahoituslähde tämän Sopimuksen mukaisesti tai
 • käytetään Lisää varoja -toimintoa Tilisi käyttöliittymässä.

Annat PayPalille oikeuden lähettää uudelleen valtuuttamasi veloituksen, joka palautetaan riittämättömien tai keräämättömien varojen varalta. Jos peruutat suoraveloituksen (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, minkä tahansa SEPA-suoraveloituksen), sitoudut korvaamaan meille niiden tavaroiden tai palvelujen arvon, jotka olet käyttänyt tämän suoraveloituksen seurauksena.

Hyväksyt, että kun PayPal saa maksun pankkitililtäsi Sähköisen rahan saamiseksi Tilillesi, PayPal saattaa pidättää varasi Varantotililläsi niin kauan kuin PayPalin mukaan on olemassa NSF-riski. Tällaisessa tapauksessa Sähköistä rahaa ei aseteta käyttöösi Maksutilillesi (mukaan lukien sen Maksumääräyksen suorittamiseksi, jota kattamaan pankkimaksu tehtiin), kunnes PayPalin mukaan NSF-riskiä ei enää ole. Siihen saakka pankin maksu näkyy pankkitililläsi kohdassa "Selvittämätön". PayPalilla ei ole hallussaan kaikkia tarvittavia tietoja, joiden avulla varat pankkimaksuista voidaan tuoda käyttöösi, kunnes sen mukaan NSF-riski on ohi. 

3.4 SEPA-suoraveloitus Kun otat käyttöön SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen PayPalin kautta asuinmaassasi, kun rekisteröit pankkitilin PayPalin kautta tai maksat uuden pankkitilin kautta ensimmäistä kertaa, annat PayPalille SEPA-suoraveloitusvaltuutuksen. Voit käyttää milloin tahansa tällaista valtuutusta ja valtuutuksen viitenumeroa (MRN) PayPal-tilisi profiilissa ja peruuttaa tai muuttaa valtuutusta tulevia tapahtumia varten.

Kun teet sähköisen siirron pankkitililtäsi PayPaliin SEPA-suoraveloituksen kautta, valtuutat PayPalin käyttämään tällaista valtuutusta ja perimään summan pankkitililtäsi edellä olevassa osiossa 3.4 esitetyllä tavalla, ja valtuutat pankkisi järjestämään maksun PayPalille. Voit vaatia palautusta pankiltasi koska tahansa kahdeksan viikkoa sen päivän jälkeen, jolloin SEPA-suoraveloitus suoritettiin pankkisi ehtojen mukaisesti.

PayPal ilmoittaa sinulle SEPA-suoraveloitusmaksun määrän ja aikarajan, jolloin PayPal perii summan pankkitililtä yhdessä ostovahvistuksen kanssa. Jos PayPal lähettää uudelleen minkä tahansa SEPA-suoraveloituspyynnön, joka johtuu alkuperäisen maksun Peruutuksesta, emme anna (lisä)tietoja uudelleen lähettämisen määrästä ja aikataulusta.

3.5 Erityiset rahoitusjärjestelyt: Tiettyjä maksuja voidaan rahoittaa Tilillesi linkitetyillä erityisillä rahoitusjärjestelyillä, kuten kauppias-/tapahtumakohtaisilla erikoissaldoilla, lahjakorteilla tai muilla kampanjarahoitusjärjestelyillä, joiden käyttöä ja prioriteettia koskevat lisäehdot sinun ja PayPalin välillä ("Erityiset rahoitusjärjestelyt"). Tilisi yleiskatsaus voi näyttää Erityisten rahoitusjärjestelyjen käytettävissä olevan summan, jota voit käyttää oikeutettuihin maksuihin milloin tahansa. Tämä määrä ei ole Sähköistä rahaa, sitä ei katsota osaksi Saldoasi eikä sitä voi lunastaa rahana – se tarkoittaa vain PayPalin tarjoaman Sähköisen rahan määrää, jonka PayPal myöntää ja maksaaPayPal-tilillesi PayPal-maksun hetkellä (ja vain välittömästi maksun rahoittaakseen)kyseisen (ja vain aikavälin mukaisen) Erityisen rahoitusjärjestelyn lisäehtojen mukaisesti. Jos PayPal-maksu, joka rahoitetaan Erityisellä rahoitusjärjestelyllä, peruutetaan (tai esimerkiksi Palautetaan) myöhemmässä vaiheessa mistä tahansa syystä, PayPal pidättää summan, joka vastaa PayPalin maksuosuutta, joka rahoitettiin Erityisellä rahoitusjärjestelyllä ja (edellyttäen, että Erityinen rahoitusjärjestely ei ole jo päättynyt) palauttaa Erityisen rahoitusjärjestelyn voimaan.

3.6 Ensisijainen rahoituslähde. Voit valita minkä tahansa Tilisi Rahoituslähteen Ensisijaiseksi rahoituslähteeksi Sähköisen rahan siirtämiseksi Saldoosi Maksumääräyksen kattamiseksi tämän Sopimuksen mukaisesti. PayPal voi antaa sinun aika ajoin valita Ensisijaisen maksutavan tietyille tuleville Maksumääräyksille Tilisi asetuksissa osoitteessa www.paypal.fi. Toisinaan Ensisijaista rahoituslähdettä ei voi käyttää Rahoituslähteen luonteesta, Maksumääräyksen tyypistä tai vastaanottajasta riippuen (katso myös osio 3.8). Esimerkiksi (muun muassa):

 1. Valitset luottokortin, joka ei ole enää voimassa.
 2. Erityinen rahoitusjärjestely on käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää erityistä rahoitusjärjestelyä saadakseen Sähköistä rahaa kattamaan Maksumääräyksen ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.
 3. Sinulla on aiempaa Saldoa käytettävissä Maksumääräykselle, jolloin PayPal voi käyttää olemassa olevaa Saldoa (mahdollisesti käytössä olevan Erityisen rahoitusjärjestelyn jälkeen) Sähköistä rahaa varten kattamaan Maksumääräyksen, ennen kuin olet käyttänyt Ensisijaista rahoituslähdettäsi.

PayPalin asiaa koskevan kehyksen täytäntöönpanon jälkeen (josta on ilmoitettava samalla PayPalin julkaisemalla Päivitykset Käytäntöihin -sivulla, joka on saatavana Oikeudelliset tiedot -alaviitteessä useimmilla PayPal-verkkosivuston sivuilla 27. huhtikuuta 2017 tai sen jälkeen PayPalin oman harkinnan mukaan).

PayPal voi lopettaa osion 3.6.c soveltamisen ja käyttää tämän Sopimuksen mukaisella tavalla Ensisijaista rahoituslähdettäsi Sähköisen rahan hankkimiseksi tiettyjen Maksumääräysten täyttämiseksi, vaikka sinulla olisi olemassa olevaa Saldoa.

3.7 Ensisijaista rahoituslähdettä ei ole valittu / ei ole saatavilla. Jos et ole valinnut Ensisijaista rahoituslähdettä tai jos Ensisijainen rahoituslähde ei ole käytettävissä, PayPal nostaa Sähköistä rahaa Saldoltasi kattamaan Maksumääräyksen seuraavista lähteistä seuraavassa järjestyksessä käytettävissä olevaan määrään asti:

1.

Erityiset rahoitusjärjestelyt

2.

Olemassa oleva Saldo

3.

Oletusrahoituslähteet

 

Niitä käytetään seuraavassa järjestyksessä (siinä määrin, kun kyseinen Rahoituslähde on käytettävissä Tilisi yhteydessä):

 1. Pankkitili – pikasiirtomaksuja varten
 2. Pankkikortti
 3. Luottokortti

 

3.8 Rahoituslähteitä koskevat rajoitukset. PayPal voi riskejä hallitakseen rajoittaa tapahtumaa varten käytössä olevia Rahoituslähteitä. Jos rajoitamme Rahoituslähdettä, ilmoitamme sinulle, että maksuun liittyy suurempi riski kuin normaalisti (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, riski siitä, että maksua voidaan epäillä valtuuttamattomaksi). Tällainen ilmoitus ei tarkoita sitä, että tapahtuman jompikumpi osapuoli toimisi epärehellisesti tai vilpillisesti. Se tarkoittaa, että maksuun liittyvä riski voi olla normaalia suurempi. Rahoituslähteitä saatetaan rajoittaa myös, jos maksat PayPal-maksun tiettyjen kolmannen osapuolen verkkosivustojen tai sovellusten kautta. PayPal Business Payments -ratkaisuilla maksusi rajoittuvat PayPal-maksun rahoittamiseen olemassa olevasta Saldostasi.

Jos Rahoituslähteitäsi on rajoitettu, voit jatkaa tapahtumaa ymmärtäen kuitenkin, että sinulla saattaa olla vähemmän keinoja valituksen ratkaisemiseen, jos et ole tyytyväinen tapahtumaan (esimerkiksi jos jokin rahoituslähteistäsi on luottokorttisi, mutta koska rahoituslähteen rajoittamisen vuoksi et voi maksaa PayPal-maksua luottokortilla, sinulla ei ole takaisinveloitusoikeutta PayPal-maksusta).

Takaisin ylös

4. Rahan lähettäminen.

4.1 Maksumääräystesi suorittaminen.Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti hyväksyt, että PayPal suorittaa Maksutilisi kautta tekemäsi Maksumääräyksen ja suorittaa maksun sen henkilön maksupalvelun tarjoajalle, jolle lähetät maksun, heti, kun PayPalin käytettävissä olevat maksujärjestelmät sen sallivat (voi olla seuraava Arkipäivä) sen ajankohdan jälkeen, kun annoit meille pätevän Maksumääräyksen. Tämä edellyttää, että annat meille:

 1. Maksumääräyksen Arkipäivänä ennen klo 17 (paikallista aikaa maassa, jossa tilisi on rekisteröity). Jos annat meille Maksumääräyksen tämän ajan jälkeen tai muuna kuin Arkipäivänä, katsot myös Maksumääräyksesi saapuneen meille seuraavana Arkipäivänä.
 2. Oikean Yksilöivän tunnisteen tai muut kelpoiset tiedot vastaanottajasta tai itsestäsi, sillä PayPal tai maksua vastaanottava henkilö voi kohtuudella pyytää sinulta nämä tiedot, kun täytät tiedot Maksumääräyksen tekemiseksi.
 3. Kaikki pakolliset tiedot, joita kyseisessä maksussa tai kassalla kysytään.
 4. Vaadittaessa tiedot voimassa olevista Rahoituslähteistä, joissa on riittävästi varoja maksun suorittamiseen.
 5. Pätevän Maksumääräyksesi valtuutuksen. Pätevä valtuutus annetaan, kun
  1. klikkaat Maksa tai Jatka tai jotain muuta painiketta PayPalin verkkosivustojen tai PayPal-kassan osioissa, joissa sinulle annetaan lupa lähettää meille Maksumääräys sen jälkeen, kun olet antanut oikeat kirjautumistiedot (esimerkiksi sähköposti ja salasana) ja kirjautunut omalle PayPal-tilillesi ja/tai
  2. olet asettanut kolmannen osapuolen määräämän maksun Valtuutuksen, jossa olet sopinut kauppiaan tai muun kolmannen osapuolen kanssa toimittavasi ennakkoon Valtuutuksen, jonka perusteella kyseinen kauppias tai kolmas osapuoli voi kerätä varojen maksun PayPal-tililtäsi ja/tai
  3. ohjeistanut meitä tekemään maksun toisella tavalla, josta voimme ilmoittaa sinulle ajoittain Maksumääräyksen yhteydessä.

Velvollisuutemme suorittaa Maksumääräys edellä tässä osiossa 4.1 esitetyllä tavalla koskee vain suoritettuja maksuja Euroopan talousalueelle ("ETA") rekisteröityjen tilien Käyttäjien välillä ja silloin, kun valuuttana käytetään Englannin puntaa, euroa tai ETA-valtion valuuttaa, jos se ei ole ottanut käyttöön euroa valuuttana. Kun Maksumääräys on annettu meille, et voi peruuttaa sitä tai muutoin vetää pois suostumustasi maksutapahtuman toteuttamiseen. Poikkeuksena tästä voit peruuttaa Ennakkoon hyväksytyn maksun edellyttäen, että teet sen ennen sen Arkipäivän päättymistä, joka edeltää seuraavan Ennakkoon hyväksytyn maksun valtuutuksen mukaisen maksun erääntymistä.4.2 Maksumääräyksesi maksusta toiselle Käyttäjälle. Jollei tämän Sopimuksen ehdoista muuta johdu, Maksumääräys maksun suorittamisesta toiselle Käyttäjälle (joko Henkilökohtaisen tapahtuman maksun tai Kaupallisen tapahtuman maksun muodossa) merkitsee ohjettasi ja valtuutustasi meille siirtää Sähköistä rahaa Maksutililtäsi kyseiselle Käyttäjälle Maksumämääräyksesi mukaan. Jos sinulla ei ole riittävästi Saldoa tai olet valinnut Ensisijaisen rahoituslähteen, pyydät meitä myös hankkimaan varat puolestasi sopivasta Rahoituslähteestäsi ja järjestämään Sähköistä rahaa Maksutilillesi maksun suorittamiseksi.

4.3 Maksumääräys nostoa varten. Tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti Maksumääräys Tililtäsi nostoa varten on sinun ohjeesi ja valtuutuksesi meille lunastaa Sähköistä rahaa Saldoltasi. Tätä Maksumääräyksen tyyppiä koskee lisäksi osio 6.

4.4 Varat eivät riitä Saldolla. Meillä ei ole velvollisuutta suorittaa Maksumääräystäsi, jos sinulla ei ole riittävästi varoja Saldollasi. PayPal pidättää itsellään oikeuden olla suorittamasta tekemääsi maksua, kunnes se saa selvitetyt varat (tämä tarkoittaa myös, tähän kuitenkaan rajoittumatta, sitä, että PayPal ei ole velvollinen suorittamaan maksunpalautusta, ennen kuin se on saanut varat alkuperäistä tapahtumaa varten).

4.5 Rahankäyttörajat. Jos sinulla on määräaikainen rahankäyttöraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla Tiliyhteenvetosivulla linkkiä Näytä tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit lähettää Palvelumme kautta. Rahankäyttörajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

4.6 Hylätyt tapahtumat ja maksunpalautukset, jotka vastaanottaja on lähettänyt.

 Saatamme sallia maksun vastaanottajan

 • kieltäytyä hyväksymästä maksua
 • päättää hyväksyä sen ja myöhemmin lähettää Palvelumme kautta sinulle maksunpalautuksen joko koko maksusummasta tai sen osasta. 

Palautamme kaikki hylätyt maksut tai maksunpalautukset Saldoosi. Palautamme lunastamattoman maksun summan Saldoosi 30 päivän kuluessa maksun maksamisesta.

Jos sinulle palautetaan mikä tahansa summa mistä tahansa maksusta jollain edellä mainituista tavoista, voimme muuntaa palautetun summan joko

 • alkuperäiseen maksuun käyttämäsi Saldon valuuttaan (ennen valuuttamuunnoksia vastaanottajan vastaanottamaan valuuttaan)
 • Tilisi alkuperäiseen avausvaluuttaan
 • Yhdysvaltain dollareiksi (avaamalla puolestasi Saldon dollareina, jos sinulla ei jo ole dollarisaldoa).

Jos lähettämääsi alkuperäiseen maksuun liittyy valuuttamuunnos, me muunnamme palautetun summan vastaanottajan vastaanottamasta valuutasta seuraavasti:

 • Jos summa palautetaan yhden päivän kuluessa alkuperäisestä maksusta, käytämme alkuperäisen maksun päivämääränä sovellettua tapahtuman valuuttakurssia, joten saat alkuperäisen summan (mukaan lukien maksamasi valuutan muuntopalkkion) alkuperäisessä valuutassa, josta muunsit alkuperäistä maksua varten, ja
 • jos summa palautetaan yhden päivän kuluttua alkuperäisestä maksusta, käytämme tapahtuman valuuttakurssia, joka on voimassa palautuspäivänä. Lisätietoja tapahtuman muuntokurssin määrittämisestä saat osiosta 8.2. Huomaa, että tässä palautuksen muuntotarkoituksessa:

Saatamme myös automaattisesti nostaa palautetun summan saldostasi ja siirtää rahat takaisin alkuperäiseen maksuun käyttämällesi maksutavalle. Nostoihin voi sisältyä myös valuuttamuunnos – katso osio 6.

Me saatamme päättää olla veloittamatta alkuperäistä maksutapaasi alkuperäisestä maksusta, jos summa palautetaan saldoosi yllä esitetyllä tavalla ennen kuin alkuperäinen maksu alkuperäiseltä maksutavalta PayPalille suoritetaan.

Palautettu summa voi olla arvoltaan pienempi kuin alkuperäinen maksusumma. Tämä voi johtua seuraavista syistä:

 • Vastaanottaja lähettää sinulle maksunpalautuksen, jonka arvo on alempi kuin alkuperäinen maksusumma. Koska olemme vain maksupalvelun tarjoaja, emme voi tietää, mihin olet oikeutettu palautuksena alkuperäisen maksun vastaanottajalta tai miksi vastaanottaja lähetti maksunpalautusta tietyn summan.
 • Tapahtuman muuntokurssi voi olla muuttunut. 

PayPal ei ole vastuussa mistään tappioista, jotka johtuvat vastaanottajan päätöksestä hylätä tai palauttaa maksusi, paitsi silloin, kun vastaanottajan lähettämä maksunpalautus koskee maksua, jonka PayPal on suorittanut virheellisesti (katso osio 12).

4.7 Kauppiaan käsittelyviive. 

Kun maksat tietyille kauppiaille (esimerkiksi eräille verkkoalustoilla myyville kauppiaille) tai maksat tiettyjä ostoja (esimerkiksi ostoja, jotka pitää toimittaa sinulle tai joita kauppias voi edelleen muuttaa), toimitat:

 1. Valtuutuksen kauppiaalle kerätä maksun myöhemmin ja
 2. määräyksen PayPalille maksaa tälle kauppiaalle, kun kauppias pyytää maksua.

Tyypillisesti Valtuutus on voimassa enintään 30 päivää. Jos Saldosi on Valtuutuksesi hetkellä positiivinen, suostut siihen, että PayPal saattaa pitää maksun summan odottavana Varantotililläsi, kunnes kauppias kerää maksusi. Jos maksusi edellyttää meidän suorittamaamme valuutan muuntoa, lopullinen valuuttakurssi (johon sisältyy Valuutan muuntopalkkio) määritetään ja sitä sovelletaan sillä hetkellä, kun kauppias käsittelee maksusi ja suorittaa tapahtuman loppuun (osion 8.2. mukaisesti).

Valtuutuksesi sallii, että kauppias muuttaa maksua ennen kuin kauppias kerää maksun (jotta kaikki mahdollisesti kauppiaan kanssa sopimasi oston muutokset, kuten lisäverot, toimitus- tai postituskulut tai alennukset, voidaan huomioida). PayPal voi asettaa kauppiaalle tehtävälle maksulle tietyissä tilanteissa enimmäismäärän, jonka voit nähdä maksun valtuutussivulla. PayPalin ei edellytetä varmistavan mitään muutoksia missään vaiheessa (mukaan lukien sillä hetkellä, jolloin maksu siirretään). PayPal voi siirtää minkä tahansa summan Valtuutuksesi perusteella ja saadessaan kauppiaalta määräyksen maksun lopullisesta summasta (tähän sovelletaan PayPalin kyseiselle maksulle mahdollisesti asettamaa ja ilmoittamaa enimmäismäärää.

4.8 Ennakkoon hyväksytyt maksut (kutsutaan myös Automaattisiksi maksuiksi).

Antamalla Valtuutuksen etukäteen Ennakkoon hyväksytyille maksuille

 • annat kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden peritä tai palauttaa kiinteän tai muuttuvan summan maksuja Tililtäsi kertaluontoisesti tai (satunnaisesti tai määräajoin) toistuvasti (tavalla, joka on määritetty sovellettavassa laskutussopimuksessa eli asiakirjassa, johon annat suostumuksesi, kun annat Valtuutuksen), kunnes peruutat Valtuutuksen tai siihen liittyvän järjestelyn tai valtuutuksen kolmannen osapuolen kanssa, ja
 • täten valtuutat ja määräät PayPalin maksamaan kolmannelle osapuolelle (tai sen asettamalle muulle henkilölle) PayPal-tililtäsi velkasummasi, jotka kolmas osapuoli esittää meille. Vastaanottaja luokitellaan tällöin kaikkien kyseisellä Valtuutuksella tehtyjen maksujesi luotettuihin saajiin, eikä PayPal pyydä sinua maksujen tekohetkellä kirjautumaan sisään tai hyväksymään maksuja. Hyväksyt, että PayPal ei ole velvollinen varmentamaan tai vahvistamaan summaa, jonka kolmas osapuoli esittää meille tämäntyyppisen maksun käsittelyä varten. Lisäksi hyväksyt, että tämän kohdan mukaiset maksut ovat vaihtelevia ja niitä voidaan tehdä vaihtuvina päivämäärinä.

Jos Ennakkoon hyväksytty maksu edellyttää valuutan muuntoa, valuutan muuntopalkkion määrä (hinnasto 1) määräytyy sen hetken mukaan, jolloin kyseinen kolmas osapuoli käsittelee maksusi ja suorittaa tapahtuman. Hyväksyt, että eri maksutapahtumien aikana määritetyt valuuttakurssit poikkeavat toisistaan ja suostut siihen, että Ennakkoon hyväksytyn maksun suorittaminen perustuu vaihteleviin valuuttakursseihin.

Edellä mainittujen valtuutusten nojalla toimivat mahdolliset Maksunsaajat, jotka esittävät meille tämän kohdan mukaisen maksupyynnön,

 • takaavat PayPalille, että niiden esittämistä summista on sovittu Käyttäjän kanssa ja käyttäjä, jonka Tililtä summat vähennetään (mukaan lukien muutokset näihin summiin) on ne hyväksynyt, ja että he ilmoittavat ennakkoon vähennyksestä maksajalle, ja
 • hyväksyvät sen, että he ilmoittavat maksajalle vähintään neljä viikkoa etukäteen perimänsä määrän, mikäli summa on kasvanut siten, että maksaja ei voinut kohtuudella odottaa maksavan tällaista summaa ottaen huomioon maksajan aikaisemmat kulutusmallit ja maksun olosuhteet, ja että he ovat vastuussa PayPalille tällaisen maksun palauttamisesta tämän käyttäjäsopimuksen ehtojen mukaisesti.

Hyväksyt, ettet voi pyytää maksunpalautusta PayPalilta Ennakkoon hyväksytystä maksusta, paitsi jos

 1. Valtuutuksessa ei ole täsmennetty maksutapahtuman tarkkaa määrää, kun Valtuutus annettiin, ja sovellettava summa ylitti sen summan, jonka olet voinut kohtuudella odottaa maksavasi, ottaen huomioon aikaisemmat kulutusmallit ja asiaan liittyvät olosuhteet, ja
 2. suostumustasi kolmannen osapuolen tekemään maksuun ei ole annettu osion 4.1 (e) mukaisesti, tai
 3. kolmanteen osapuoleen liittyvää maksua koskevia tietoja ei ole toimitettu tai asetettu saataville vähintään neljä viikkoa ennen päivämäärää, jona maksutapahtuma tehtiin kauppiaalle
  ja
 4. ilmoitat meille pyynnöstä kahdeksan viikon kuluessa maksun suorittamisesta ja
 5. noudatat pyyntöämme saada tietoja, joita kohtuudella edellytämme tapauksen olosuhteiden tarkistamiseksi. Pidätämme oikeuden pyytää lisätietoja, jotka ovat kohtuudella tarpeellisia sen varmistamiseksi, täyttyvätkö edellä mainitut edellytykset, ja luopuaksemme osasta tai kaikista edellä mainituista ehdoista.

4.9 Ennakkoon hyväksyttyjen maksujen peruuttaminen. Ennakkoon hyväksytty maksu voidaan peruuttaa milloin tahansa viimeistään 1 Arkipäivä ennen maksun suorittamista. Voit peruuttaa Ennakkoon hyväksytyn maksun kirjautumalla Tilillesi ja siirtymällä "Settings" (Asetukset) -välilehdelle ja valitsemalla sitten "Payment settings" (Maksuasetukset) -osion, klikkaamalla "Preapproved Payments" (Ennakkoon hyväksytyt maksut) ja peruuttamalla maksun. Jos peruutat Ennakkoon hyväksytyn maksun, saatat edelleen olla vastuussa maksusta kauppiaalle, ja sinua saatetaan velvoittaa maksamaan kauppiaalle vaihtoehtoisia keinoja käyttämällä.

4.10 Sähköisen rahan lähettäminen useina valuuttoina. Rahaa voi lähettää Yhdysvaltain dollareina, Kanadan dollareina, euroina, puntina, jeneinä, Australian dollareina, Brasilian realeina, Tšekin korunoina, Tanskan kruunuina, Hongkongin dollareina, Unkarin forintteina, Israelin uusina shekeleinä, Meksikon pesoina, Uuden-Seelannin dollareina, Norjan kruunuina, Filippiinien pesoina, Puolan zlotyinä, Singaporen dollareina, Ruotsin kruunuina, Sveitsin frangeina, Thaimaan bahteina tai Taiwanin uusina dollareina. Joitain rajoituksia siitä, mihin voit lähettää tiettyä valuuttaa, saattaa olla olemassa. Kun lähetät rahaa jonkun vastaanotettavaksi jonain Tilisi valuuttana, noudatamme seuraavia käytäntöjä:

 1. Jos sinulla on vastaanottavassa valuutassa nykyistä Saldoa, lähetämme maksun Saldostasi.
 2. Jos sinulla on saldoa muuna kuin vastaanottavana valuuttana, suoritamme valuutan muunnon (osion 8.2 mukaisesti) ja lähetämme maksun muunnetulla Saldolla.
 3. Jos sinulla ei ole lainkaan Saldoa, käytämme automaattisesti osion 3 mukaista Rahoituslähdettä Saldon saamiseksi Tilisi ensisijaisena valuuttana kattamaan maksumääräyksen (ja mahdolliset palkkiot, jotka olet meille velkaa). Kun maksat PayPalille, Rahoituslähteen tarjoaja saattaa suorittaa tapahtumassa mahdollisesti tarvittavan valuuttamuunnoksen (ja veloittaa siitä). Suoritamme tällöin valuuttamuunnoksen (osion 8.2 mukaisesti) ensisijaisesta valuutastasi ja lähetämme maksun (ja veloitamme Palkkion valuuttana, jona vastaanottaja vastaanottaa maksun) muunnetusta Saldosta.

 

Takaisin ylös

5. Rahan vastaanottaminen.

PayPal voi antaa kenen tahansa (jolla on tai ei ole PayPal-tiliä) käynnistää maksun, josta seuraa sähköisen rahan myöntäminen tai siirto Tilillesi. Integroimalla (mukaan lukien aiemmat tällaiset integraatiot) verkkokassaasi/-alustaasi toiminnon, jonka tarkoitus on antaa Tilittömälle maksajalle mahdollisuus lähettää maksu Tilillesi, hyväksyt kaikki kyseisen toiminnon lisäkäyttöehdot, jotka PayPal tarjoaa käyttöösi kaikilla PayPalin ja Braintreen verkkoalustojen ja verkkosivustojen sivuilla (mukaan lukien kaikilla kehittäjäsivuilla ja Lakiasiain sivulla). Näihin lisäehtoihin sisältyy PayPalin paikallisten maksutapojen sopimus.

5.1 Vastaanottorajan nostaminen. Jos sinulla on vastaanottoraja Tilillesi, voit tarkastella sitä kirjautumalla Tiliisi ja klikkaamalla tilin Yhteenveto-sivulla linkkiä Näytä tilin rajat. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit vastaanottaa Palvelumme kautta. Vastaanottorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

5.2 Maksun tarkistus. Maksun tarkistus on prosessi, jolla PayPal arvioi tiettyjä mahdollisesti riskialttiita maksutapahtumia. Tämän syynä voi olla, että PayPalilla on kohtuullinen epäilys siitä, että ostajan maksuvälinettä ja/tai tiliä käytetään Rajoitettuuntoimintaan (osion 9 mukaan) tai muista syistä kohtuullisen harkintamme mukaan. Jos maksuun kohdistuu Maksun tarkistus, PayPal voi

 1. suorittaa ostajan Maksumääräyksen ostajan aloitteesta,
 2. rajoittaa PayPalin oman harkinnan mukaan ostajan Maksuvälinettä välittömästi suorituksen jälkeen,
 3. asettaa maksun pitoon, mikä tarkoittaa varojen pidättämistä myyjän Varantotilillä,
 4. antaa ilmoituksen myyjälle ostajan ostamien tuotteiden toimituksen viivästyttämiseksi, ja
 5. suorittaa maksun tarkistuksen.

PayPalilla ei ole hallussaan kaikkia tietoja, joita tarvitaan varojen asettamiseksi myyjän käyttöön myyjän Maksutilillä, kunnes Maksun tarkistus on valmis ja PayPal on havainnut maksun olevan kunnossa. Jos Maksun tarkistuksessa havaitaan maksussa ongelma, maksu peruutetaan ja varat palautetaan ostajalle myyjän Varantotililtä. Kaikki Maksun tarkistuksen perusteella hyväksytyt maksut voidaan edelleen palauttaa tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti, mutta niitä koskee Myyjien turva, jos ne vastaavat Myyjien turva -käytännön vaatimuksia. PayPal antaa sinulle ilmoituksia sähköpostitse ja/tai PayPal-tilisi Tapahtumahistoria-välilehdellä. Maksun tarkistus koskee vain maksua ja sen tarkoituksena on vähentää riskialttiiden maksutapahtumien vastaanottavien PayPal-käyttäjien riskiä. Maksun tarkistuksen piiriin kuuluva maksu ei muodosta PayPalin kantaa maksutapahtuman osapuolen kaupallisesta toiminnasta, luonteesta tai maineesta, eikä sitä pidä katsoa kenenkään henkilön kunnioittamisen vähenemisenä.

5.3 Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski. Maksun vastaanottaminen PayPal-tilillesi ei tarkoita selvitettyjen varojen vastaanottamista. Ilmoitus siitä, että Sähköinen raha on lähetetty sinulle, ei tarkoita Sähköisen rahan saamista Tilillesi, ellet ole hyväksynyt maksua. Hyväksyt ja suostut siihen, että maksutapahtuma on valmis ja olet sen vastaanottanut, vaikka siihen kohdistuisi Peruutus tai Takaisinveloitus. Riitautus, Varanto tai pito. Kun saat maksun, olet vastuussa PayPalille maksun kokonaismäärästä sekä mahdollisista kuluista ja Palkkioista, jos maksu myöhemmin jostain syystä mitätöidään. Muiden vastuiden lisäksi vastaat siitä, että jos maksu Peruutetaan tai jos häviät Takaisinveloituksen tai Riitautuksen, etkä ole oikeutettu maksuun Myyjien turva -ohjelman perusteella, olet PayPalille velkaa summan, joka vastaa Peruutusta, Takaisinveloitusta tai Riitautusta ja Palkkiotamme hinnaston 1 mukaan (mukaan lukien Takaisinveloituspalkkio, jos sellaista sovelletaan), ja PayPal veloittaa Saldoasi tämän summan kattamiseksi. Jos maksun lähettäjä esittää Takaisinveloitusta koskevan vaateen, luottokorttiyhtiö määrittää PayPalin sijasta, mikä taho voittaa Takaisinveloitusta koskevan asian. Lisätietoja Takaisinveloituksista saa tutustumalla takaisinveloitusoppaaseemme, joka löytyy PayPalin Turvakeskuksen Myy turvallisesti -osiosta. PayPalin Turvakeskukseen pääset PayPalin verkkosivuston kautta.

5.4 PayPal ja asiakkaasi.

Asiakkaille suunnatussa viestinnässä tai julkisessa tiedottamisessa ei saa väheksyä tai halventaa PayPalia maksutapana.

Jos tarjoat asiakkaillesi mahdollisuuden maksaa PayPalin kautta, sinun on kohdeltava PayPalin maksumerkkiä vähintään yhtäläisesti muiden tarjottujen maksutapojen kanssa.

PayPal ei kannusta lisämaksuun, koska se on käytäntö, joka voi rangaista kuluttajaa ja aiheuttaa tarpeetonta sekaannusta, kitkaa ja kaupasta luopumista kassalla. Hyväksyt sen, että veloitat PayPal-palvelun käytöstä vain sinua koskevan sovellettavan lain mukaan etkä käytä ylimääräisiä maksuja, joita sovellat muiden maksutapojen käyttöön. Hyväksyt lisäksi, että jos veloitat ostajalta lisämaksun, sinun on ilmoitettava PayPalin sijasta pyydetystä maksusta ostajalle. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut ostajalle lisämaksusta. Hyväksyt sen, että voit syyllistyä rikokseen, jos et ilmoita lisämaksusta ostajalle.

5.5 Rahan vastaanottaminen useina valuuttoina. Voimme sallia maksujen vastaanottamisen missä tahansa Palvelun tukemassa valuutassa ajoittain. Voimme myös sallia sinun valita, kuinka Tili käsittelee ja/tai muuntaa maksuja, jotka tehdään muulla kuin Tilin alkuperäisellä avaamisvaluutalla tai ensisijaisella valuutalla. Sinulta veloitetaan valuutan muunnoista Hinnaston 1 kohdassa A3.1 esitetty Valuutan muuntopalkkio (osion 8.2 mukaisesti).

Jos sinä (ei PayPal) tarjoat valuutan muuntoa myyntipisteessä, ilmoitat ostajalle vaihtokurssin ja maksutapahtumaan sovellettavat maksut. PayPal ei ole vastuussa ostajalle, jos et ole ilmoittanut ostajalle valuuttakursseista ja palkkioista. Hyväksyt, että jos et ilmoita valuuttakursseja ja valuutanvaihtoon liittyviä veloituksia ostajalle, saatat syyllistyä rikokseen.

5.6 Verot. Velvollisuutesi on määrittää, mitä veroja mahdollisesti sovelletaan maksamiisi tai vastaanottamiisi maksuihin, ja vastuullasi on kerätä, ilmoittaa ja maksaa oikea vero asianomaiselle veroviranomaiselle. PayPal ei ole vastuussa sen määrittämisessä, ovatko tapahtumasi veronalaisia, eikä minkään veron kantamisesta, ilmoittamisesta tai luovutuksesta minkään tapahtuman vuoksi.

5.7 Maksunpalautukset, hylätyt maksut, maksunpalautuskäytäntösi, tietosuoja, tietosuojakäytäntö ja suojaus. 

5.7.1 Maksunpalautukset ja hylätyt maksut

Jos olet maksun vastaanottaja ja annamme sinun hylätä maksun tai lähettää maksunpalautuksen maksajalle,

 • sinä yksin olet (ja PayPal ei ole) vastuussa
  • laillisista ja sopimusperusteisista velvoitteista maksajaa kohtaan koskien mitä tahansa summaa, jonka palautat maksajalle
  • kaikista maksajan suorittaman alkuperäisen maksun ja maksajalle palautetun maksun välisistä eroista (jotka voivat johtua esim. tapahtuman muuntokurssin vaihtelusta), paitsi silloin, kun vastaanottajan lähettämä maksunpalautus koskee maksua, jonka PayPal on suorittanut virheellisesti (katso osio 12).

5.7.2 Maksunpalautuskäytäntö

Suosittelemme, että jos myyt tuotteita tai palveluja, julkaiset palautuskäytännön ja tietosuojakäytännön verkkosivustollasi.

5.7.3 Tietosuoja ja tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytännössäsi on selvästi ja nimenomaisesti ilmoitettava, että kaikki PayPal-tapahtumat ovat PayPalin tietosuojakäytännön (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) alaisia. Sinun on käytettävä kohtuullisia hallinnollisia, teknisiä ja fyysisiä keinoja kaikkien PayPalin tietojen turvallisuuden ja luottamuksellisuuden säilyttämiseksi, mukaan lukien tiedot PayPal-käyttäjistä ja PayPalista. 

Tietosuojalainsäädännön noudattaminen. PayPalin ja Kauppiaan käsitellessä mitä tahansa Henkilötietoja tämän Sopimuksen puitteissa kumpikin osapuoli toimii tahollaan rekisterinpitäjänä. Kukin Osapuoli sitoutuu noudattamaan rekisterinpitäjiin sovellettavia Tietosuojalainsäädännön vaatimuksia palvelujensa toimittamisessa ja muutoin tämän sopimuksen puitteissa. Todettakoon epäselvyyksien välttämiseksi, että PayPalilla ja Kauppiaalla on omat, erikseen määritellyt tietosuojakäytännöt, ilmoitukset ja toimintatavat hallussaan oleville henkilötiedoille ja että PayPal ja Kauppias ovat kumpikin erikseen rekisterinpitäjiä (eivät yhteinen rekisterinpitäjä).

Tietosuojalainsäädännön noudattamiseksi PayPalin ja Kauppiaan tulee muun muassa, näihin kuitenkaan rajoittumatta:

 1. toteuttaa ja pitää jatkuvasti yllä kaikki henkilötietojen käsittelyssä tarvittavat suojaustoimenpiteet;
 2. pitää kirjaa kaikista tämän Sopimuksen puitteissa suoritetuista käsittelytoiminnoista ja
 3. olla tietoisesti tekemättä mitään tai sallimatta minkään tekemistä, mistä saattaisi seurata Tietosuojalainsäädännön rikkominen toisen osapuolen toimesta.

5.7.4 Suojaus

Osiossa 10.2 mainittujen PayPalin oikeuksien lisäksi, jos PayPalin mukaan verkkosivustollasi tai järjestelmissäsi on kohtuullinen todennäköisyys tietosuojaloukkaukselle, joka voi johtaa asiakkaiden tietojen luvattomaan julkistamiseen, voimme ryhtyä muihin tarpeellisina pitämiimme toimiin ja/tai vaatia, että annat meille tietoja tällaisista rikkomuksista.

5.8 Määräystesi mukaiset tilapäiset pidot. Tietyt PayPal-toiminnot voivat sallia sinun (joko suoraan tai välillisesti, esimerkiksi myyntipaikkanasi toimivan verkossa olevan markkinapaikka-alustan kautta, kun olet antanut sille luvan toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) määrätä PayPalin pitämään varojasi (mukaan lukien PayPalin kautta saamiasi maksuja) Varantotililläsi. Tällaisessa tapauksessa näytämme kyseisten varojen saatavuuden tilan PayPal-saldossasi. Tilan kuvaus voi vaihdella sen mukaan, mitä toimintoa käyttämällä määräsit meidät asettamaan pidon. Jollei tämän Sopimuksen muissa ehdoissa toisin määrätä, PayPal vapauttaa varat pidosta sinun (tai yhteisön, jolle olet antanut oikeuden toimia puolestasi kohdan 15.9a mukaan) PayPalille antaman määräyksen mukaan.

Takaisin ylös

6. Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen.

6.1 Sähköisen rahan nostaminen/lunastaminen. Voit nostaa varoja siirtämällä ne sähköisesti pankkitilillesi (tätä nosto-/ lunastustoimintoa kutsutaan joskus "pankkiin siirtämiseksi") tai jos olet rekisteröitynyt Luottokortin nostoalueen käyttäjä, Mastercard- tai Visa-kortilla. Jotkut lainkäyttöalueet voivat sallia varojen nostamisen joko pankkitilille tai kortille. Pankkitilin tai kortin, jolle pyydät sähköisen rahan lunastusta, pitää olla määräinen tilin alkuperäisenä avausvaluuttana tai muuna valuuttana, jota PayPal tukee asuinmaassasi. Saldot lunastetaan Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana. Tilisi alkuperäinen avausvaluutta on euro (EUR).

Tämä tarkoittaa seuraavaa:

a. Jos nostat saldoa, joka on muuna kuin Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio kyseisen saldon muuntamisesta alkuperäiseen avausvaluuttaasi (osion 8.2. mukaisesti).

b. Jos nostat pankkitilille tai kortille, jonka valuutta on muu kuin Tilisi alkuperäinen avausvaluutta, sinulta veloitetaan Hinnaston 1 osiossa A3.1.1 määritetty Valuutan muuntopalkkio nostetun valuutan summan muuntamisesta pankkitilisi tai korttisi valuuttaan (osion 8.2. mukaisesti). 

Katso myös osio 6.4, jos Tililläsi on Saldoa useana valuuttana.

6.2

 1. Nosto- ja lunastusrajat. Sitoudut noudattamaan pyyntöämme varmentaa henkilöllisyytesi ennen kuin lunastamme sinulle Sähköistä rahaa, jotta voimme pienentää vilpin mahdollisuutta ja muulla tavoin täyttää rahanpesun torjuntaa ja muita lakeja koskevat velvoitteemme. Näet mahdolliset määräaikaiset nostorajasi kirjautumalla Tilillesi ja klikkaamalla Näytä rajat -linkkiä Tiliyhteenvedossa. Voimme kohtuullisen harkintamme mukaan (esimerkiksi, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huijausten tai luottoriskin rajoittamiseksi) asettaa rajat rahamäärälle, jonka voit nostaa Palvelumme kautta.
 2. Suoritustavat ja aikataulut.
  1. Yleistä. Lunastustapahtumat Maksutililtäsi suoritetaan osiossa 4.1 esitettyjen aikataulujen mukaan.
  2. Tapahtuman tarkistus. Saatamme tarkistaa nostotapahtumasi lieventääksemme riskejä ja/tai estääksemme rahanpesun ja varmistaaksemme, ettei rajoitettua toimintaa (osion 9 mukaisesti) tapahdu ("Lunastusriski"). Jos tunnistamme lunastusriskin, varaamme oikeuden rajoittaa Maksuvälinettä ja/tai kieltäytyä Maksumääräyksestä. Jos saamme sinulta lunastuspyynnön, saatamme käsitellä sitä tulevaisuuteen päivättynä Maksumääräyksenä, jonka suoritamme osiossa 4.1 määritetyssä aikataulussa, kun näkemyksemme mukaan lunastusriskiä ei enää ole. Jos vapautamme rajoituksen ja/tai jatkamme nostosi käsittelyä, suostut siihen, että Maksumääräyksen päivämäärä on se Arkipäivä, jolloin rajoitus poistettiin.

6.3 Nostorajan nostaminen. Nostorajan nostamiseksi sinun on noudatettava vaiheita, joista ilmoitamme sinulle tai joita julkaisemme aika ajoin (ja jotka voimme esittää tilin Yhteenvedossa).

6.4 Rahan nostaminen useammassa valuutassa. Jos sinulla on Saldoa useina valuuttoina, voit valita jonkin niistä, kun nostat varoja, mutta jos muuta ei sovita, nosto tapahtuu Tilisi alkuperäisenä avausvaluuttana.  Jos voit nostaa Mastercard- tai Visa-kortillesi, nostoon saatetaan soveltaa tämän Sopimuksen Hinnastossa 1 mainittua palkkiota ja se saattaa tapahtua muuna kuin alkuperäisenä avausvaluuttanasi, riippuen siitä, tukeeko PayPal nostoa kortin perusvaluuttaan. Katso osiosta 6.1 tietoja siitä, miten sinulta voidaan veloittaa Valuutan muuntopalkkio muunnoksesta alkuperäiseen avausvaluuttaasi tai alkuperäisestä avausvaluutastasi, kun nostat Saldoasi.

Takaisin ylös

7. Voimassaoloaika ja Tilisi sulkeminen.

Tämä Sopimus astuu voimaan, kun rekisteröintisi PayPal-tilille onnistuu, ja se päättyy, kun tilisi suljetaan mistä tahansa syystä. Tämä Sopimus on kuitenkin voimassa niin kauan, kuin sen sulkemiseen meidän puoleltamme menee ja voimassa olevat lait ja määräykset niin edellyttävät (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15, 16 ja hinnasto 1).

Voit sulkea Tilisi koska tahansa kirjautumalla Tilillesi, klikkaamalla Profiili-välilehteä, klikkaamalla Sulje Tili -linkkiä ja noudattamalla ohjeita. Lisätietoja saat PayPalin ohjekeskuksesta.

Voimme sulkea Tilisi halutessamme ilmoittamalla sinulle asiasta kaksi kuukautta etukäteen. Voimme myös sulkea Tilisi koska tahansa, jos

 • rikot tämän Sopimuksen ehtoja ja/tai olemme oikeutettuja suljemaan Tilisi osion 10.2 perusteella,
 • et ole käyttänyt Tiliäsi kolmeen vuoteen tai
 • epäilemme, että Tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi.

Kun päätämme Tilisi sulkemisesta, ilmoitamme sinulle Tilin sulkemisesta ja mahdollisuuksien mukaan Tilin sulkemisen syyt sekä annamme mahdollisuuden poistaa hallussamme olevat mahdolliset riidattomat varat.

Kun Tilisi suljetaan:

 • Saatamme peruuttaa minkä tahansa odottavan tapahtuman, ja menetät Saldot, jotka liittyvät Erityisiin rahoitusjärjestelyihin.
 • Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustolle, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytetään jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme joidenkin tai kaikkien Palvelujen osalta.
 • Olet edelleen vastuussa kaikista tämän Sopimuksen mukaisista Tiliin liittyvistä velvoitteista ennen sen sulkemista.
 • Voimme säilyttää tilitietojasi tietokannassamme lakisääteisten velvollisuuksiemme täyttämiseksi.
 • Voimme säilyttää Saldosi tilin sulkemisen jälkeen siinä laajuudessa ja siksi ajaksi kuin kohtuudella voidaan edellyttää PayPalin ja/tai kolmannen osapuolen turvaamiseksi Takaisinveloituksilta, Palautuksilta, Riitautuksilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Tämän ajan jälkeen voit nostaa riidattomat varat, joita olemme pidättäneet. Jos sinulla on kysyttävää Tilillä sen sulkemisen jälkeen pidätetyistä varoista, ota yhteyttä PayPalin Asiakaspalveluun.

Jos olet vajaakykyisen tai kuolleen tilin haltijan laillinen edustaja, ota meihin yhteyttä PayPalin ohjekeskuksen kautta.

Takaisin ylös

8. Palkkiot ja valuutan muunto.

8.1 Palkkiot. Suomeen rekisteröityneitä Käyttäjiä koskevat Palkkiot on esitetty alla olevassa hinnastossa 1. Epäselvyyksien välttämiseksi todettakoon, että PayPal-tilin Käyttäjä, jonka tili ei ole Suomessa rekisteröity, on vastuussa PayPalille maksuista sen maan käyttäjäsopimuksen mukaan, jossa käyttäjä on rekisteröityneenä tai Palkkiotaulukon mukaan, joka löytyy PayPalin verkkosivuston jokaisen sivun alatunnisteesta ja joka koskee sitä maata, jossa käyttäjä on rekisteröity.

Jos muut Palkkiot koskevat palveluja tai toimintoja, joita ei ole mainittu jäljempänä olevassa hinnastossa 1, sinulle ilmoitetaan tällaisista palkkioista PayPal-verkkosivustolla, jossa näitä muita palveluja tai toimintoja tarjotaan tai toimitetaan.

8.2 Valuutan muunto. Jos valuutan muuntoa vaaditaan, se tapahtuu sen tapahtuman valuuttakurssin mukaisesti, jonka olemme määrittäneet kyseiselle valuutanvaihdolle.

Tapahtumien valuuttakurssi tarkistetaan säännöllisesti, ja siihen sisältyy valuutan muuntopalkkio, joka lisätään tapahtumaan sovellettavaan perusvaluuttakurssiin. Perusvaluuttakurssi määritetään tukkutason valuuttamarkkinoiden perusteella, tai jos laki tai säädös sitä edellyttää, muuntopäivän tai edeltävän arkipäivän asiaankuuluvan virallisen viitekurssin perusteella. 

Tapahtumaan sovellettavaa valuuttakurssia voidaan soveltaa välittömästi ja sinulle ilmoittamatta. 

Voit käyttää Valuuttamuunnin-työkalua tilissäsi ja katsoa, mitä valuuttakursseja tapahtumien valuutanvaihdoissa sovelletaan työkalun käyttöhetkellä.

Jos PayPal tarjoaa valuuttamuunnoksen, kun suoritat tapahtuman (esimerkiksi myyntipisteessä), sinulle näytetään tapahtumassa sovellettava vaihtokurssi, ennen kuin jatkat maksutapahtuman valtuutusta. Jatkamalla maksutapahtumasi valtuutusta hyväksyt valuutan muunnon ilmoitetun tapahtuman valuuttakurssin perusteella.

Jos maksusi rahoitetaan pankki- tai luottokortilta ja siihen kuuluu PayPalin suorittama valuutan muunto, tekemällä tämän Sopimuksen hyväksyt ja valtuutat PayPalin muuntamaan valuutan luotto- tai pankkikortin myöntäjäsi sijaan.

Asuinmaastasi ja maksuun käyttämästäsi rahoituslähteestä riippuen voit kieltäytyä PayPalin valuuttamuunnoksesta ennen kuin suoritat maksun kassalla, jolloin PayPal ei ole vastuussa sinulle muiden valuutanmuunnon vaihtoehtojen käytöstä.

Jos kauppias tarjoaa PayPalin sijasta valuutan muuntoa myyntihetkellä ja haluat valtuuttaa maksutapahtuman kauppiaan vaihtokurssin ja vaihtopalkkion hyväksyen, PayPal ei ole vastuussa kyseisestä valuutan muunnosta.

Jos vastaanotat maksun valuuttana, joka ei ole Tilisi ensisijainen valuutta, ja maksun lähettäjällä ei ole PayPal-tiliä, PayPal muuntaa maksun summan Tilisi ensisijaiseen valuuttaan maksun suorittamishetkellä tämän osion 8.2 mukaisesti (paitsi jos PayPal on muuta sopinut), ja hyväksyt, että maksat tämän Sopimuksen Hinnaston 1 osion A3.1.1 Valuutan muuntopalkkion (joka sisältyy maksamaasi tapahtuman valuuttakurssiin), ennen minkään muun tapahtumapalkkion soveltamista.

Takaisin ylös

9. Rajoitettu toiminta.

9.1 Rajoitettu toiminta. Verkkosivustomme, Tilisi tai Palvelujen käytön yhteydessä tai kun olet tekemisissä PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kanssa, et saa:

 1. rikkoa tätä Sopimusta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, avaamalla useampia PayPal-tilejä tai rikkomalla Kortin käsittelysopimusta, Käyttösääntöjä tai mitään muuta sopimusta, jonka olet tehnyt PayPalin kanssa (mukaan lukien Käytännöt));
 2. rikkoa mitään lakeja, sääntöjä, sopimuksia tai määräyksiä (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, rahoituspalveluja koskevat määräykset, kuten rahanpesun torjunta, kuluttajanturva, vilpillinen kilpailu, syrjintäkielto ja harhaanjohtava mainonta);
 3. rikkoa PayPalin tai kolmannen osapuolen tekijänoikeuksia, patentteja, tavaramerkkejä, liikesalaisuuksia tai muita immateriaalioikeuksia tai julkisuutta tai yksityisyyttä koskevia oikeuksia;
 4. toimia röyhkeällä, halventavalla, kostonhimoisella, lainvastaisesti uhkaavalla tai laittomasti häiritsevällä tavalla;
 5. antaa väärää, epätarkkaa tai harhaanjohtavaa Tietoa;
 6. jättää antamatta meille lisätietoja itsestäsi tai liiketoiminnastasi, joita voimme kohtuudella pyytää;
 7. lähettää tai vastaanottaa mitään, mitä kohtuudella voidaan uskoa mahdollisesti huijatuiksi tai valtuuttamattomiksi varoiksi;
 8. kieltäytyä yhteistyöstä tutkittaessa tai vahvistettaessa henkilöllisyyttäsi tai antamiasi Tietoja;
 9. yrittää "tuplata" tai ryhtyä mihinkään toimiin, jotka saattaisivat johtaa epäoikeudenmukaiseen rikastumiseen valituksen käsittelyn aikana vastaanottamalla tai yrittämällä saada rahoja sekä PayPalilta että myyjältä tai pankki- ja luottokorttiyhtiöltä saman liiketoimen osalta;
 10. käyttää anonyymiksi tekevää välittäjää, riippumatta siitä, onko kyseessä sähköinen, fyysinen (esim. postilokeron käyttö osoitteena) tai muu välittäjä;
 11. hallita tiliä, joka on liitetty johonkin toiseen tiliin, joka on osallistunut johonkin näistä Rajoitetuista toiminnoista (tilien katsotaan olevan linkitetty toiseen tiliin osion 9.1.k mukaisessa tarkoituksessa, jolloin PayPalilla on syytä uskoa, että molemmat tilit ovat saman juridisen henkilön tai henkilöryhmän hallinnassa (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, yksityishenkilöt), mikä on todennäköisempää, kun molemmilla tileillä on tietyt samat ominaisuudet, kuten, näihin kuitenkaan rajoittumatta, sama tallennettu käyttäjänimi, sähköpostiosoite, Rahoituslähde (esim. pankkitili) ja/tai kirjattu tunnus, jota käytetään vastaanottamaan palveluja PayPalin kumppaneilta (esimerkiksi eBay-tunnus));
 12. suorittaa liiketoimiasi tai käyttää palveluja tavalla, joka johtaa tai saattaa johtaa Valituksiin, Riitautuksiin, reklamaatioihin, Palautuksiin, Takaisinveloituksiin, sakkoihin, seuraamusmaksuihin ja muihin vastuisiin, jotka kohdistuvat PayPaliin, Käyttäjään, kolmanteen osapuoleen tai sinuun;
 13. käyttää väärin (joko ostajana tai myyjänä) verkossa olevaa valituksenratkaisuprosessia ja/tai PayPal-ostajien turvaa;
 14. aiheuttaa PayPalille suhteetonta määrää Riitautuksia, jotka on ratkaistu kantajan hyväksi tilisi tai yrityksen suhteen;
 15. pyytää luottoluokituslaitoksella raporttia, joka ilmaisee korkean riskin palvelujen käytön suhteen;
 16. käyttää Tiliäsi tai Palveluja siten, että PayPal, Visa, Mastercard, American Express tai pankkiasiakkaamme ja/tai maksun käsittelijämme kohtuullisesti epäilevät pankin peruutusmenettelyn, luottokorttijärjestelmän tai luottokorttiyhdistyssääntöjen väärinkäyttöä;
 17. sallia Tilisi Saldon olevan negatiivinen;
 18. toimia siten, että se aiheuttaa tai saattaa aiheuttaa luotto- tai petosriskin, tällaisen riskin äkillisen lisääntymisen tai merkittävän tai muuten haitallisen riskille altistumisen (siten kuin PayPal kohtuullisesti uskoo käytettävissä olevien tietojen perusteella);
 19. käyttää luottokorttia Tilisi yhteydessä käteisennakkoa varten (tai auttaa muita tekemään niin);
 20. käyttää Palveluja maasta, jota ei ole PayPalin Worldwide-sivuilla;
 21. paljastaa tai jakaa toisen Käyttäjän Tietoja kolmannelle osapuolelle tai käyttää tietoja markkinointitarkoituksiin, jollet saat Käyttäjän nimenomaista suostumusta siihen;
 22. lähettää Käyttäjän pyytämättä sähköpostia tai käyttää Palveluja keräämään maksuja ei-toivotun sähköpostin lähettämiseen tai lähettämisessä avustamiseen kolmansille osapuolille;
 23. toimia siten, että se aiheuttaa kohtuuttoman tai suhteettoman suuren kuormituksen Palveluille, infrastruktuurillemme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoillemme tai järjestelmillemme (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) riippumatta siitä, käytämmekö niitä vai käytetäänkö niitä puolestamme;
 24. mahdollistaa viruksia, troijalaisia, haittaohjelmia, matoja tai muita tietokoneohjelmointirutiineja, jotka yrittävät tai voivat vahingoittaa, häiritä, korruptoida, väärinkäyttää, vahingoittaa, haitata tai aiheuttaa luvatonta käyttöä mihin tahansa järjestelmään, dataan tai Tietoihin tai Palveluihin;
 25. käyttää mitään robottia, hämähäkkiä, muita automaattisia laitteita tai manuaalisia prosesseja verkkosivujen seurantaan tai kopioimiseen ilman kirjallista ennakkolupaa;
 26. käyttää mitään laitetta, ohjelmaa tai rutiinia ohittamaan robottien häirintään tarkoitettuja ylätunnisteita tai häiritsemään tai yrittämään häiritä infrastruktuuria, verkkosivustojemme, ohjelmistoja, järjestelmiä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen), joita joko operoimme tai joita operoidaan puolestamme jotain Palvelua tai muiden Käyttäjien Palvelujen käyttöä koskien;
 27. kopioida, jäljentää, ilmoittaa kolmannelle osapuolelle, muokata, muuttaa, luoda johdettuja teoksia, julkisesti näyttää tai kehittää mitään sisältöä PayPalin verkkosivustosta ilman, että olet saanut siihen kirjallisen suostumuksen meiltä tai asianomaiselta kolmannelta osapuolelta;
 28. toimia siten, että se saattaa johtaa meidät menettämään minkä tahansa palvelun Internet-palveluntarjoajiltamme, maksujen käsittelijöiltä tai muilta toimittajilta tai palveluntarjoajilta;
 29. käyttää palvelua testaamaan luottokorttien käyttäytymismalleja;
 30. paljastaa Tilisi salasanaa kellekään muulle henkilölle tai käyttää jonkin toisen salasanaa. Emme vastaa sinulle aiheutuneista tappioista, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, Tilisi käyttäminen muiden kuin itsesi toimesta, joka johtuu salasanojen väärinkäytöstä;
 31. tehdä tai jättää tekemättä tai yrittää tehdä tai yrittää jättää tekemättä muita toimia tai asioita, jotka voivat häiritä Palvelun asianmukaista toimintaa tai toimia, jotka suoritetaan osana Palveluja tai muulla tavalla kuin tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti;
 32. pyytää tai lähettää Henkilökohtaisen tapahtuman maksua Kaupalliseen tapahtumaan; tai
 33. antaa Palvelun käytön muodostaa PayPalille riskiä siitä, että PayPal ei olisi noudattanut rahanpesun torjuntaa, terrorismin rahoituksen torjuntaa tai vastaavia viranomaisvelvoitteita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tilanteet, joissa emme voi vahvistaa henkilöllisyyttäsi tai et pysty suorittamaan toimenpiteitä nostaaksesi lähettämis-, vastaanotto- tai nostorajaa osien 4.5, 5.1 ja 6.3 mukaisesti tai jos altistat PayPalin riskille siitä, että Euroopan, Yhdysvaltain tai muiden maiden viranomaiset määräävät sakkoja tapahtumien käsittelystä); tai
 34. yhdistää tai käyttää jotain Palvelua noudattamatta täysin kaikkia pakollisia vaatimuksia, jotka on ilmoitettu sinulle mahdollisen integroinnin tai ohjelmoijan oppaan tai muun julkaisun kautta, jonka PayPal aika ajoin julkaisee;
 35. mahdollistaa (tai aiheuttaa meidät määrittämään, että siihen on olemassa kohtuullinen todennäköisyys) sivustosi tai järjestelmien tietosuojaloukkausta, joka voisi johtaa asiakastietojen luvattomaan paljastamiseen.

Hyväksyt, että osallistuminen yllä mainittuihin rajoitettuihin toimintoihin vähentää sinun tai muiden PayPalin asiakkaiden turvallista Maksuvälineeseesi tai tilillesi pääsyä ja/tai käyttöä tai Palvelua yleensä.

9.2 Maksuvälineen pitäminen turvallisena. Hyväksyt Maksuvälineen turvaamiseksi seuraavat toimenpiteet:

 1. Et ole mukana missään Rajoitetussa toiminnassa.
 2. Pidät Rahoituslähteesi tiedot, salasanasi ja PIN-koodisi hyvässä tallessa.
 3. Et anna kenenkään muun käyttää tai pitää hallussaan Rahoituslähteitäsi, salasanaa tai PIN-tietoja.
 4. Et luovuta Rahoituslähteiden, salasanan tai PIN-koodin tietoja muulloin kuin Palvelua käyttäessäsi.
 5. Et koskaan kirjoita salasanaasi tai PIN-koodiasi tavalla, jonka joku muu voi ymmärtää.
 6. Et valitse liian helppoa salasanaa tai PIN-koodia, kuten kirjainten tai numeroiden sarjaa, jotka voidaan helposti arvata tai liittää sinuun.
 7. Varmistat, ettei kukaan näe salasanaasi tai PIN-koodia, kun käytät sitä.
 8. Varmistat, että olet kirjautunut ulos kaikista maksuihin liittyvistä sovelluksista laitteellasi, kun et käytä sitä palvelun käyttämiseen ja/tai kun muut voivat käyttää sitä (esimerkiksi jos jaat laitteen toisten kanssa tai käytät laitettasi turvaamattomalla julkisella Internet-yhteydellä, kuten julkisilla ilmaisen WiFin alueilla).
 9. Et käytä mitään toimintoja, jotka tallentavat salasanasi tai PIN-koodisi käyttölaitteeseen.
 10. Noudatat kaikkia kohtuullisia ohjeita, joita voimme antaa siitä, kuinka voit säilyttää Maksuvälineesi turvallisena.
 11. Pidät Tilisi henkilötiedot ajan tasalla. Emme ehkä pysty vastaamaan sinulle, jos otat yhteyttä Tiliisi liittyen osoitteesta, puhelinnumerosta tai sähköpostitilistä, jota et ole rekisteröinyt meille.
 12. Ryhdyt kaikkiin kohtuullisiin toimenpiteisiin turvataksesi henkilökohtaisen sähköisen laitteen, jonka kautta käytät Palveluja (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PIN- ja/tai salasanasuojatut, henkilökohtaisesti määritetyt laitteen toiminnot Palvelujen käyttämiseksi). Jos laite katoaa, sinun on ilmoitettava siitä meille välittömästi ja poistettava laite PayPal-tilisi asetuksista.

Tutustu keskeisiin maksu- ja palvelutietoihimme, jos haluat lisätietoja Palveluiden turvallisesta käytöstä.

9.3 Rajoitettu toiminta ja oikeudet. Mikään tässä osiossa 9 ei estä sinua antamasta kolmansille osapuolille lupaa tiettyihin toimiin puolestasi osiossa 15.9 kuvatulla tavalla lisenssiensä ehtojen ja sovellettavien lakien mukaisesti.

Takaisin ylös

10. Oma vastuusi – Toimenpiteet, joihin voimme ryhtyä.

10.1 Oma vastuusi.

 1. Olet vastuussa kaikista PayPalin, PayPal-käyttäjän tai kolmannen osapuolen Palvelun käytöstä aiheutuneista Palautuksista, Takaisinveloituksista, sakoista, seuraamusmaksuista ja muista vastuista, jotka johtuvat tämän Sopimuksen rikkomisestasi. Sitoudut hyvittämään PayPalin, Käyttäjän tai kolmannen osapuolen kaikesta tällaisesta vastuusta johtuvat kustannukset.
 2. PayPal-ostajien turvan mukaiset vastuut Riitautuksista. Riippumatta siitä, mitä tämän Sopimuksen jossakin muussa osiossa sanotaan, jos PayPal tekee lopullisen päätöksen siitä, että häviät suoraan PayPalille jätetyn Riitautuksen, sinut velvoitetaan maksamaan PayPalille vastuusi osuus. Katso osiosta 13 (ja erityisesti osiosta 13.7b), kuinka PayPal-ostajien turva voi vaikuttaa sinuun myyjänä. Vastuusi kattaa tuotteen täyden ostohinnan ja alkuperäiset postikulut (ja joissakin tapauksissa et ehkä saa tuotetta takaisin). PayPal-myyjien turva saattaa kattaa vastuusi, katso osiota 11 jäljempänä.
 3. Vastuidesi hyvitys. Jos olet vastuussa joistakin PayPalille muodostuneista veloista, PayPal voi välittömästi poistaa tällaiset summat Tililtäsi (jos saatavilla). Jos Saldollasi ei ole riittävästi varoja vastuun kattamiseksi, PayPal pidättää itselleen oikeuden periä velkasi PayPalille käyttämällä Tilillesi saapuvia maksuja tai suostut maksamaan PayPalille summan takaisin muilla keinoilla. PayPal voi myös periä takaisin veloittamamme summan oikeudellisin keinoin, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, perintätoimistoa käyttämällä.
 4. Riidanalaisten tapahtumien tilapäinen pito. Jos ostaja tekee Riitautuksen, Takaisinveloitus- tai Peruutusvaateen saamastasi maksusta, PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen täysimääräisenä. Tämän ehdon mukainen pito ei rajoita Tilisi käyttöä muiden kuin Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutusten johdosta riidanalaisten tai riskialttiiden varojen osalta, ellei meillä ole muuta syytä siihen. Jos voitat valituksen tai jos maksu on oikeutettu maksuun PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti, vapautamme pidon ja palautamme käyttöoikeuden kyseisiin varoihin. Jos häviät valituksen, PayPal veloittaa kyseiset varat Tililtäsi.

  Tämä menettely koskee myös kaikkia riitautuksia, jotka ostaja tekee sinua vastaan eBayssa eBayn ratkaisuprosessin kautta edellyttäen, että olet valtuuttanut eBayn käyttämään PayPal-tiliäsi maksaaksesi summat, jotka olet velkaa eBaylle tai ostajalle (tapauksesta riippuen) eBayn ratkaisuprosessin ("eBay Due Amounts") ehtojen mukaisesti, ja eBay on ilmoittanut meille riitautuksesta. Jos edellä mainitut ehdot täyttyvät, valtuutat ja ohjeistat PayPalia käsittelemään kaikki eBay-maksumääräysten mukaiset maksut PayPal-tililtäsi eBaylle tai ostajalle (tapauksen mukaan) eBayn PayPalille antamien ohjeiden mukaisesti. Suostut siihen, että PayPal voi käsitellä valtuutustasi ja ohjeitasi kaikkien eBay Due Amounts -maksujen maksamisen peruuttamiseksi, eikä PayPal ole velvollinen suorittamaan tällaista maksua, jos PayPal (oman harkintansa mukaan) päättää, että riitautus olisi ratkaistu eduksesi, jos se olisi jätetty Riitautuksena PayPalille. Voit myös peruuttaa tämän valtuutuksen ja ohjeet ottamalla yhteyttä PayPalin asiakaspalveluun. Kaikki eBaylle suoraan tehdyt riitautukset käsitellään vain eBayn käytäntöjen mukaan. PayPal-myyjien turva -ohjelman ehdot eivät kata myyjiä ostajien suoraan eBaylle tekemien riitautusten osalta.

10.2 PayPalin suorittamat toimenpiteet. Jos meillä on syytä uskoa, että olet harjoittanut Rajoitettua toimintaa, voimme suorittaa erilaisia toimenpiteitä turvataksemme PayPalia, Käyttäjää, kolmatta osapuolta tai sinua Palautuksilta, Takaisinveloituksilta, Riitautuksilta, palkkioilta, sakoilta, seuraamusmaksuilta ja muilta vastuilta. Voimme suorittaa, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia toimenpiteitä:

 1. Voimme milloin tahansa ja ilman vastuuta keskeyttää, estää, rajoittaa, sulkea tai peruuttaa oikeuden käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi kokonaan tai tietylle liiketoimelle, mikä voi puolestaan keskeyttää, estää, rajoittaa, sulkea tai peruuttaa käyttöoikeuden Tiliisi tai Palveluihisi (kuten rajoittamalla pääsyä mihin tahansa Rahoituslähteeseen, kykyäsi lähettää rahaa, tehdä nostoja tai poistaa taloudellisia Tietoja). Ilmoitamme tavallisesti etukäteen kaikista keskeytyksistä tai peruutuksista, mutta voimme kohtuuden mukaan (esimerkiksi jos rikot tätä Sopimusta tai pidämme sitä turvallisuussyistä suositeltavana) keskeyttää tai peruuttaa oikeutesi käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi ilman etukäteisilmoitusta.
 2. Voimme estää Tilisi ja/tai asettaa varoja Varantotililtä pitoon (mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, yli 180 päivän ajaksi, jos PayPal niin edellyttää, kun PayPalin osion 10.2 mukaiset oikeudet johtuvat osallistumisestasi osiossa 9.1 määritettyyn rajoitettuun toimintaan).
 3. Voimme kieltää tietyt maksutapahtumat milloin tahansa mistä tahansa syystä, ja meidän tulee vain ilmoittaa kieltäytymisestä ja sen syyt sekä se, kuinka voit ratkaista ongelman mahdollisuuksien mukaan pyynnöstä edellyttäen, että sitä ei ole kielletty laissa.
 4. Voimme palauttaa maksun (mukaan lukien mahdollisesti palautukset lähettäjän Rahoituslähteeseen), joka rikkoo Käyttösääntöjä tai osiota 9, tai jonka voimme kohtuudella epäillä rikkovan Käyttösääntöjä tai osiota 9.
 5. Voimme ottaa yhteyttä kolmansiin osapuoliin ja luovuttaa tietoja Rajoitetuista toiminnoista tietosuojakäytännössä (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) määritellyllä tavalla.
 6. Voimme pyytää sinulta tietoja tai muulla tavalla päivittää antamiasi epätarkkoja Tietoja.
 7. Voimme kieltäytyä tarjoamasta Palvelujamme sinulle tulevaisuudessa.
 8. Voimme asettaa varasi pitoon siinä määrin ja niin kauan kuin on kohtuudella tarpeen turvautua vastuuriskiltä. Hyväksyt ei-tyhjentävinä ohjeina, että
  1. PayPalin vastuuvelvollisuus saamiesi korttimaksujen osalta voi kestää, kunnes Takaisinveloitukseen liittyvä riski ratkaisusta maksajan/ostajan hyväksi (korttijärjestelmän sääntöjen mukaisesti) on ohi. Tämä riippuu tietyistä tekijöistä, joita ovat, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat:
   1. Tavaroiden ja palvelujen tyyppi, joista saat maksun.
   2. Aikataulu tavaroiden toimittamiselle tai suoritetuille palveluille, joille saat maksun (esimerkiksi tapahtumalippujen myynti kuukausia ennen tapahtuman päivämäärää saattaa muodostaa korkeamman ja pysyvämmän Takaisinveloituksen riskin kuin useimpien muiden tuotteiden tai palvelujen myynti).
  2. PayPalin vastuun riski saamastasi maksusta johtuvasta Riitautuksesta tai Valituksesta voi kestää osapuolten Riitautuksen tai Valituksen käsittelyn ajan, ja kaikkien Riitautukseen tai Valitukseen liittyvien valitusten keston ajan tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.
  3. PayPalin vastuuvelvollisuuden riski kaikenlaisissa maksukyvyttömyystilanteissa voi kestää niin kauan ja siinä laajuudessa, kuin maksukyvyttömyyttä koskevat lait rajoittavat PayPalia ryhtymästä oikeustoimiin sinua vastaan.
  4. Jos sallit Tilisi Saldon olevan negatiivinen, PayPalin vastuun riski voi kestää niin kauan ja siinä laajuudessa, kun olet PayPalille velkaa.
 9. Voimme nostaa kanteen sinua vastaan.
 10. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan ja/tai PayPal-ostajien turvaan (myös jälkikäteen).
 1. Saatamme peruuttaa, rajoittaa tai lopettaa pääsysi Palveluihin, verkkosivustoille, ohjelmistoon ja järjestelmiin (mukaan lukien kaikki verkot ja palvelimet, joita käytämme jonkin Palvelun tuottamiseen), joita hallinnoimme tai joita hallinnoidaan puolestamme, sekä tietoihisi sovellettavan lain laajuudessa ja sallimalla ajanjaksolla.

 

Ellemme toisin määrää, et saa käyttää tai yrittää käyttää Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi, kun se on keskeytetty tai suljettu. Sinun on varmistettava, että kaikki sopimukset kauppiaiden tai muiden kolmansien osapuolten kanssa, joihin liittyy kolmannen osapuolen maksuja Tililtäsi (mukaan lukien Ennakkoon hyväksytyt maksut), peruutetaan välittömästi Tilisi irtisanomisen, keskeyttämisen tai sulkemisen yhteydessä. Olet edelleen vastuussa tämän Sopimuksen perusteella kaikista maksuista ja muista veloituksista, jotka aiheutuvat Tilisi käytöstä milloin tahansa irtisanomisesta, keskeytyksestä tai sulkemisesta riippumatta.

10.3 Rajoitettu käyttö. Jos epäilemme, että Tiliäsi on käytetty ilman valtuutustasi, voimme keskeyttää tai rajoittaa pääsyn Tilillesi tai Palveluihin (kuten rajoittamalla pääsyä johonkin Rahoituslähteeseesi ja kykyäsi lähettää rahaa, tehdä nostoja tai poistaa taloudellisia Tietoja). Jos rajoitamme pääsyäsi Tilillesi, ilmoitamme siitä ja annamme sinulle mahdollisuuden pyytää tarvittaessa käyttöoikeuden palauttamista.

10.4 Varannot. PayPal voi oman harkintansa mukaan asettaa Varannonvaroihin, jotka ovat Tililläsi, kun PayPal kohtuullisesti uskoo (perustuen PayPalin käytettävissä oleviin tietoihin varauksen tekemisen hetkellä ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille kaikissa olosuhteissa) Tiliisi liittyvän riskitason kohoamisen olevan hyväksyttyä tasoa suuremman. Jos PayPal asettaa Varannon Tililläsi oleviin varoihin, varat pidetään Varantotililläsi, ja nämä varat näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Jos Tiliäsi koskee Varanto, PayPal antaa sinulle ilmoituksen, jossa määritellään Varannon ehdot. Sopimuksen ehdot saattavat edellyttää, että tietty prosenttiosuus Tilillesi vastaanotetuista summista asetetaan pitoon tietyksi ajaksi tai että tietty määrä rahaa pidetään varannossa, tai suoritetaan mikä tahansa muu toimenpide, jonka PayPal näkee tarpeelliseksi Tiliisi liittyvien riskien välttämiseksi. PayPal voi muuttaa Varannon ehtoja milloin tahansa ilmoittamalla sinulle uusista ehdoista. Voit sulkea Tilisi, jos vastustat Varantoa. Jos Tilisi jostain syystä suljetaan, meillä on oikeus laittaa Varanto pitoon enintään 180 päiväksi. Kun hallitsemme Tiliin liittyviä riskejä, voimme myös rajoittaa summaa, jonka voit nostaa välittömästi tai muuttaa nostojen aikatauluja tai maksutapaa, voimme kuitata summia Saldoltasi ja/tai vaatia, että sinä tai sinuun liittyvä henkilö ryhtyy muihin turvallisuusjärjestelyihin kanssamme (esimerkiksi vaatimalla takuun tai edellyttämällä varojen tallettamista meille vakuudeksi velvollisuuksistasi meitä tai kolmansia osapuolia kohtaan). Käyttäjä sitoutuu myös omalla kustannuksellaan toteuttamaan kaikki lisätoimet (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, tarvittavien asiakirjojen laatiminen ja kaikkien sellaisten asiakirjojen rekisteröiminen, joita voimme kohtuudella vaatia esimerkiksi minkä tahansa vakuusoikeuden voimaansaattamiseksi tai muuten), joita tarvitaan Varannon tai muun suojausmuodon täytäntöönpanoon kohtuulliseksi määrittelemällämme tavalla.

10.5 Maksun pito

 1. Hyväksyt maksun pitoon, jos
  1. vastaanotat maksun, johon sisältyy Tapahtumariski, tai
  2. Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen saattaa olla hyväksyttyä korkeampi (PayPalin kyseisellä hetkellä käytettävissä olevien tietojen mukaan ja minkä se oman harkintansa mukaan katsoo hyväksyttäväksi riskitasoksi PayPalille, asiakkailleen ja/tai palveluntarjoajilleen kaikissa olosuhteissa).

   PayPal voi harkintansa mukaan (toimimalla kohtuullisesti) asettaa tämän maksun tai minkä tahansa muun maksun pitoon. Jos PayPal asettaa pitoon Tililläsi olevia varoja, ilmoitamme sinulle asiasta (mukaan lukien aika, jolloin varat ovat pidossa), ja varat pidetään Varantotililläsi, ja ne näkyvät PayPal-saldossasi odottavina. Voimme ilmoittaa sinulle pitoon asettamisesta valtuutettujen kolmansien osapuolten (kuten kumppaniohjelmien, joiden avulla teet kauppaa) kautta.
 2. PayPal vapauttaa maksusi pidosta tämän määräyksen perusteella, jos PayPal määrittää, että Tapahtumariskiä tai tiliisi liittyvää riskiä tai altistumista ei ole enää olemassa. Huomaathan, että jos edellä mainituista syistä riippumatta saat Valituksen, Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen liittyen pidossa olevaan maksuun, varat (tai kyseistä maksua vastaava summa) voidaan laittaa pitoon Varantotilillesi, kunnes asia on ratkaistu tämän Sopimuksen mukaisesti.
 3. Sitoudut antamaan PayPalille kaikki tiedot, joita PayPal voi kohtuudella pyytää, jotta PayPal voi määrittää, onko Tapahtumariski tai Tiliisi liittyvä riski tai altistuminen poistunut. Voit sulkea Tilisi, jos vastustat pitoa tämän määräyksen perusteella. Jos Tilisi suljetaan mistä tahansa syystä, PayPalilla on oikeus laittaa maksu tämän säännöksen nojalla pitoon enintään 180 päiväksi siitä päivästä lukien, jona täydelliset velvoitteet myyntisopimuksen (joihin kyseinen maksu liittyy) perusteella on kuitattu.

10.6 Tietoja sinusta

 1. PayPal pidättää oikeuden pyytää muita kuin tässä Sopimuksessa tarkoitettuja tietoja sinusta, jotta se voi noudattaa rahanpesun vastaisia velvoitteitaan. Sitoudut noudattamaan kaikkia lisätietopyyntöjä, joita kohtuudella vaadimme, että voimme noudattaa rahanpesun vastaisia velvoitteitamme. Tällaisia tietoja voivat olla, näihin kuitenkaan rajoittumatta, faksitse, sähköpostitse tai muuten meille annetut tietyt tunnistusasiakirjat. Suostut myös toimittamaan meille kohtuullisesti pyynnöstämme omalla kustannuksellasi tiedot rahoituksesta ja toimista, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, viimeisimmät tilinpäätöstiedot (vahvistetut tai muut) sekä kauppiaan tapahtumailmoituksen (jos sovellettavissa).
 1. Varmistettu-statuksen saaminen
  1. Varmistettu-statuksen saamiseksi sinun on suoritettava seuraavat vaiheet riippuen Tilisi suoraveloitusasetuksista ja täytettävä satunnainen talletusprosessi (sovellettavien asiakkaiden käytettävissä):
  2. Lisää luottokortti ja suorita Linkitä ja vahvista -prosessi luottokortille.

PayPal voi ajoittain tarjota sinulle muita menettelytapoja, joilla voit saada "Varmistettu"-statuksen. Merkitsemällä Käyttäjän statukseksi "Varmistettu" PayPal tarkoittaa vain sitä, että Varmistettu käyttäjä on suorittanut prosessin vaiheet "Varmistettu"-statuksen saamiseksi. Edelleen osion 1.1 mukaisesti sekä myöntämällä käyttäjälle Varmistettu-statuksen PayPal ei takaa, sitoudu eikä muutoin ilmoita, että Varmistettu käyttäjä suorittaa Kaupallisen tapahtuman loppuun.

10.7 Toimintamme syiden ilmoittaminen

Päätöksemme toteuttaa tämän osion 10 mukaiset toimet ja muut tämän Sopimuksen nojalla toteuttamamme toimenpiteet, riippumatta siitä, rajoittavatko vai laajentavatko ne pääsyäsi palveluun, infrastruktuuriimme, verkkosivustoillemme, ohjelmistoihimme tai järjestelmiimme, (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun tarjoamiseen) tai käytämmekö niitä itse vai käytetäänkö niitä puolestamme (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki estot, rajoitukset, keskeytykset, irtisanomiset, pidot ja varannot) voivat perustua luottamuksellisiin kriteereihin, jotka ovat välttämättömiä riskien hallinnassa ja PayPalin, asiakkaidemme ja/tai palveluntarjoajien turvaamiseksi. Lisäksi lainsäädäntö tai valtion viranomainen voi rajoittaa meitä ilmoittamasta tiettyjä tietoja tällaisista päätöksistä. Meillä ei ole velvollisuutta paljastaa sinulle riskienhallinta- tai turvausmenettelymme tietoja tai luottamuksellisia tietoja.

 

Takaisin ylös

11. Myyjän turva -ohjelma

11.1 Mitä PayPal-myyjien turva tarkoittaa?

Jos olet asiakkaan tekemän maksun saaja ("Maksunsaaja"), hyvitämme sinulle seuraavista syistä johtuvista Riitautuksista, Takaisinveloituksista ja Palautuksista aiheutuvat summat:

 1. Takaisinveloitus tai Peruutus on tehty perusteella "Valtuuttamaton maksu" (ei koske niitä Valtuuttamattomia maksuja, jotka on tehty muussa kuin PayPalin isännöimässä ympäristössä).
 2. Takaisinveloitus tai Riitautus on tehty perusteella "Tuotetta ei vastaanotettu".

PayPal saa sinulta todisteen siitä, että tuote on lähetetty tai toimitettu jäljempänä esitettyjen vaatimusten mukaisesti tämän osion 11 lisävaatimusten mukaisesti (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, osiossa 11.6 esitetyt kelpoisuusvaatimukset).

Lue osio 13 (PayPal-ostajien turva), jotta ymmärrät, miten sinua vastaan tehty Riitautus voi syntyä. Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt löytyvät täältä ja kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), koska nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

Lue myös osio 5.3 (Palautusten, Takaisinveloitusten ja Riitautusten riski), jotta ymmärrät, miten Palautuksen, Takaisinveloituksen tai Riitautuksen riski voi syntyä, kun vastaanotat maksun.

11.2 PayPal-myyjien turva koskee seuraavia:

 1. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisen ostoksen eBayn kautta (maailmanlaajuisesti ja kaikkialla, jossa PayPal hyväksytään).
 2. Maksunsaajat, joilla on rekisteröity PayPal-tili tai tilejä Suomessa ja jotka vastaanottavat PayPal-maksuja ostajilta, jotka tekevät kelvollisia ostoksia eBayn ulkopuolella.

PayPal-myyjien turva ei koske Riitautuksia, Takaisinveloituksia ja/tai Palautuksia, joiden syynä on tuotteen poikkeaminen huomattavasti kuvatusta (SNAD), eikä tuotteita, jotka toimitat tai jotka noudetaan henkilökohtaisesti.

11.3 Kuinka hyvän turvan PayPal-myyjien turva antaa?

PayPal maksaa sinulle täyden määrän hyväksytyn maksun perusteena olevasta Riitautuksesta, Takaisinveloituksesta tai Peruutuksen kohteena olevasta tuotteesta ja luopuu Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

 1. Voimme keskeyttää kelpoisuutesi PayPal-myyjien turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, että Tiliisi liittyy kasvanut riski. Arvioidessamme riskiä otamme huomioon seuraavat seikat:
  • Koko rahallinen summa ja/tai Riitautusten, Takaisinveloitusten tai Palautusten määrä, jotka on kohdistettu PayPal-tiliisi.
  • Tilisi muodostama kohtuullinen riski PayPalin ja järjestelmämme eheyden kannalta.
  • PayPalille tai käyttäjillemme aiheutuvat mahdolliset tappiot.
 2. Voimme keskeyttää PayPal-myyjien turvan, jos se on linkitetty tai liitetty toiseen tiliin, joka on keskeytetty.
 3. Voimme palauttaa kelpoisuutesi PayPal-myyjän turvaan, jos meillä on kohtuullinen syy uskoa, ettei Tiliisi enää liity kasvanutta riskiä.

11.4 Mitä tapahtuu, jos ostaja esittää Riitautusta, Takaisinveloitusta tai Peruutusta koskevan vaateen?

PayPal pidättää tilapäisesti varat Tililtäsi kattaakseen Riitautuksen, Takaisinveloituksen tai Peruutuksen täysimääräisenä. Katso osiosta 10.1.d lisätietoja varojen asettamista tilapäiseen pitoon.

11.5 Jos PayPal-myyjien turva ei kata maksua, PayPal poistaa varat Tililtäsi ja palauttaa maksun ostajalle. Lisäksi olet vastuussa PayPalin Takaisinveloituspalkkiosta, jos sellaista sovelletaan.

11.6 Kelpoisuusvaatimukset

Mitkä ovat PayPal-myyjien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jos olet saanut yli 100 000 euroa kuukaudessa vähintään kerran yhtäjaksoisen 6 kuukauden ajanjakson aikana PayPal-tilillesi ja/tai jos käytät lisämaksua PayPalin käytöstä (kun sinuun sovellettavassa laissa sallitaan lisämaksut), et ole oikeuttu PayPal-myyjien turvaan, ja sinuun sovelletaan osiota 11.5, ellet toisin ole sopinut PayPalin kanssa. PayPal tarkistaa kelpoisuutesi Myyjien turvaan kunkin kalenterivuoden lokakuussa ja huhtikuussa.

Jotta voit saada kelpoisuuden PayPal-myyjien turvaan, sinun on täytettävä kaikki seuraavat vaatimukset:

 1. Sinun on noudatettava osiossa 11.3 määritettyjä PayPal-tiliä koskevia vaatimuksia.
 2. PayPalin tulee merkitä tapahtuma kelpoiseksi tai osittain kelpoiseksi PayPal-myyjien turvaan Tilisi Tapahtumatiedot-sivulla.
 3. Jos tapahtuma on merkitty kelpoiseksi, sovellamme turvaa sekä Valtuuttamaton maksu- että Tuotetta ei vastaanotettu -tilanteissa.
 4. Lähetä tuote postiosoitteeseen, joka näkyy Tapahtumatiedot-sivulla. Jos tuote toimitetaan henkilökohtaisesti tai jos Maksunsaaja lähettää tuotteen toiseen osoitteeseen (esimerkiksi jos ostaja pyytää lähettämään sen toiseen osoitteeseen käyttämällä työosoitetta tai lahjansaajan osoitetta), et ole kelpoinen korvaukseen PayPal-myyjien turvan ehtojen mukaisesti.
 5. Käy Tapahtumatiedot-sivulla kirjautumalla PayPal-tilillesi, ja valitse Historia ja sen jälkeen Tiedot tapahtumaa varten.
 6. Sinun tulee noudattaa alla kuvattuja toimitusvaatimuksia.
 7. Sinun tulee hyväksyä yksittäinen maksu yhdeltä PayPal-tililtä ostoa varten (osittainen maksu ja/tai osamaksu eivät kelpaa).
 8. Sinun on vastattava PayPalin pyyntöihin asiakirjoista ja muista tiedoista, joita PayPal kohtuudella vaatii voidakseen tutkia asian mahdollisimman nopeasti.
 9. Kelpoisuuttasi ei muuten keskeytetä.

11.7 Mitä ovat toimitusvaatimukset?

Toimitustyyppi

Valtuuttamattoman maksun turva

Turva, kun Tuotetta ei vastaanotettu

Kansallinen/kansainvälinen

Palveluista ja aineettomista hyödykkeistä (paitsi digitaalisen sisällön lisensseistä) (maissa, joissa tällaiset tapahtumat ovat kelpoisia PayPal-myyjien turvaan): Toimitustodistus.

 

Kaikki muut tapahtumat: postitustodistus.

Toimitustodistus

Jos maksu koskee ennakkoon tilattuja tai tilaustyönä valmistettuja tavaroita, postitusta vaaditaan lähetyssäännössä tai muissa säännöissä kauppiaan verkkosivustolla.

11.8 Mikä on postitustodistus?

Postitusyhtiön sähköinen tai paperinen asiakirja, joka sisältää kaikki seuraavat:

 1. Merkintä lähetyksestä (tai vastaava) ja postituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).
 3. Virallinen kuljetusliikkeen kuittaus (esimerkiksi postileima, kuitti tai verkkoseurantatieto). Jos toimitustodistus on olemassa, postitustodistusta ei tarvita.

11.9 Mikä on toimitustodistus?

Aineellisten tuotteiden toimitustodistuksella tarkoitetaan kuljetusyhtiön sähköistä asiakirjaa, joka sisältää kaikki seuraavat tiedot:

 1. Merkintä toimituksesta (tai vastaava) ja toimituksen päiväys.
 2. Vastaanottajan osoite, josta käy ilmi vähintään kaupunki/maa tai postinumero (tai sitä vastaava kansainvälinen merkintä).

Aineettomien tuotteiden ja palvelujen toimitustodistus tarkoittaa (PayPalin määrittämää) vakuuttavaa todistetta, joka osoittaa myynnin toteutumisen, ja joka sisältää mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat tiedot:

 1. Päiväys, jolloin tuote tai palvelu on toimitettu.
 2. Vastaanottajan osoite (esim. sähköposti/IP-osoite), jos sellainen on käytettävissä.

11.10 Millaisia esimerkkejä voidaan antaa tuotteista/tapahtumista/tapauksista, joita PayPal-myyjien turva ei koske?

 1. Digitaalisen sisällön lisenssit. PayPalin oman harkinnan mukaan tietyt aineettomat tuotteet (kuten digitaalisia sisältöjä ja tavaroita koskevat lisenssit) ja/tai palvelut voivat olla ajoittain kelpoisia. Ellei asiasta ole kirjallisesti PayPalin kanssa toisin sovittu, turva ei koskaan koske seuraavia:
  1. Käteiseen verrattavat tuotteet (mukaan lukien muun muassa tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit).
  2. Maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista.
  3. Lahjoitukset.
 2. Tuotteet, jotka toimitetaan (tai noudetaan) henkilökohtaisesti.
 3. Tapahtumat, jotka käsitellään muutoin kuin ostajan PayPal-tilin kautta tai PayPalin vieraskäyttäjän maksutapahtuman muodossa. Esimerkiksi suorana korttimaksuna vastaanotetut maksut (kanavana on esimerkiksi Zong, Website Payment Pro (PayPal-suoramaksu ja -virtuaalipääte)) eivät ole kelpoisia suojaan.
 4. Huomattavasti kuvatusta poikkeavasta tuotteesta tehdyt Riitautukset, Takaisinveloitukset ja Palautukset.
 5. Tuotteet, jotka on ostettu luokiteltujen myynti-ilmoitusten kautta.
 6. Ratkaisukeskukseen suoraan tallennetut Valitukset PayPalin kanssa tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.
 7. PayPal Business -maksut.
 8. Maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisesti tai arvopaperikaupankäynnissä).
 9. PayPal-Joukkomaksut. 

Takaisin ylös

12. Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat.

12.1 Virheiden ja/tai valtuuttamattomien tapahtumien tunnistaminen. Voit tarkistaa tapahtumahistorian milloin tahansa kirjautumalla tilillesi PayPal-sivustolla ja napsauttamalla Historia-välilehteä. On erittäin tärkeätä, että ilmoitat välittömästi PayPalille, jos uskot, että jotakin seuraavista on tapahtunut: (i) Tililtäsi on lähetetty valtuuttamaton tapahtuma, (ii) Tiliäsi on käytetty luvatta, (iii) salasanasi tai PIN-koodisi on vaarantunut, (iv) mikä tahansa Palvelun käyttöön käyttämäsi laite on kadonnut, varastettu tai poistettu käytöstä tai (v) joku on siirtänyt tai siirrättänyt rahaa Tililtäsi ilman lupaa (tämä koskee myös sitä, jos liität Tilisi kolmannen osapuolen alustaan (sisältäen sivuston tai sovelluksen) käynnistääksesi maksuja suoraan kyseiseltä alustalta, mutta maksu tapahtumasta, jota et suorittanut, tehtiinkin Tililtäsi kyseisen alustan kautta) (kutsutaan yhteisesti nimellä "Tilin luvaton käyttö"). Sinun on myös ilmoitettava meille välittömästi, jos sinulla on syytä uskoa, että Tililläsi on tapahtunut muita virheitä. Jotta voit ilmoittaa PayPalin välittömästi kaikista edellä mainituista tapahtumista, suosittelemme, että seuraat Tiliäsi tarkasti ja säännöllisesti. Emme pidä sinua vastuussa mistään luvattomasta Tilisi käytöstä kenenkään taholta, jos katsomme, ettet ole toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmannen henkilön olisi mahdollista päästä käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodia tai laitetta, kun olet kirjautunut Palveluihin. Pidämme sinua vastuussa Tilisi luvattomasta käytöstä, jos käytössämme olevan näytön mukaan olet toiminut tarkoituksellisesti, jotta kolmas henkilö pääsee käyttämään PayPal-tunnusta ja/tai salasanaa/PIN-koodiasi, olet toiminut vilpillisesti tai olet tahallisesti tai törkeästä huolimattomuudesta laiminlyönyt velvoitteitasi käyttää Maksuvälinettäsi tässä Sopimuksessa määritellyllä tavalla.

12.2 Virheistä, valtuuttamattomista tapahtumista tai Maksuvälineesi väärästä tai valtuuttamattomasta käytöstä ilmoittaminen PayPalille. Sinun on ilmoitettava PayPalin asiakaspalveluun, jos uskot, että Maksuvälinettäsi tai Tiliäsi on koskenut tai tulee koskemaan virhe, valtuuttamaton tapahtuma, väärinkäyttö, luvaton tai virheellinen käyttö. Ota meihin yhteyttä soittamalla PayPalin Asiakaspalveluun käyttämällä PayPal-verkkosivustolla ilmoitettua puhelinnumeroa, käyttämällä tätä ilmoituslomaketta tai postitse osoitteeseen PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Jos olet alun perin antanut meille tiedot puhelimitse, saatamme edellyttää, että lähetät kyselysi kirjallisesti kymmenen Arkipäivän kuluessa puhelinyhteydenoton jälkeen. Täytä oheinen lomake ja lähetä se sähköisesti tai postitse osoitteeseen PayPal, Attn: Error Resolution Department 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg. Sinun on annettava meille kaikki hallussasi olevat tiedot virheiden, luvattomien tapahtumien ja/tai väärinkäytettyjen tai luvattomien Maksuvälineiden tai Tiliäsi koskevien olosuhteiden selvittämiseksi ja toteutettava kaikki kohtuulliset pyydetyt toimenpiteet PayPalin suorittamien tutkimusten tueksi. Saatamme antaa kolmansille osapuolille tietoja, joita pidämme asiaankuuluvina kyseisissä olosuhteissa tietosuojakäytäntömme (jota kutsutaan myös nimellä Tietosuojaseloste) mukaisesti.

12.3 Virheraporttien tarkistus. Ilmoitamme sinulle tutkimustuloksistamme 20 Arkipäivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta – tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Jos olemme tehneet virheen, korjaamme sen pikaisesti. Jos tarvitsemme enemmän aikaa, kyselysi tutkiminen voi viedä enintään 60 päivää. Jos päätämme tarvitsevamme enemmän aikaa, saatamme väliaikaisesti hyvittää mielestäsi virheellisen summan Tilillesi kymmenen Arkipäivän kuluessa ilmoituksesi vastaanottamisesta siten, että Sähköiset rahat ovat käytettävissäsi sinä aikana, jonka tarvitsemme tutkimuksemme päättämiseen. Jos olet alun perin antanut meille tiedot puhelimitse emmekä saa kyselyäsi kirjallisesti kymmenen arkipäivän kuluessa suullisen ilmoituksen jälkeen, emme hyvitä Tiliäsi väliaikaisesti.

Ilmoitamme tutkimuksen päätteeksi tuloksista kolmen Arkipäivän kuluessa. Jos havaitsemme, että virheitä ei löytynyt, lähetämme sinulle kirjallisen selvityksen ja voimme veloittaa mahdollisen alustavan hyvityksen, joka sinulle hyvitettiin aiemmin väitetystä virheestä. Voit pyytää kopioita asiakirjoista, joita käytimme tutkimuksessamme (tähän ei sovelleta hinnaston 1 mukaista Rekisterihakemusmaksua).

12.4 Vastuu valtuuttamattomista tapahtumista. Jos ilmoitat, että Tiliisi on kohdistunut Tilin luvatonta käyttöä, eikä ole viitteitä petoksesta tai tahallisesta tai törkeästä huolimattomuudesta sinun osaltasi, maksamme sinulle täyden korvauksen kaikista Tililtäsi lähetetyistä valtuuttamattomista tapahtumista, edellyttäen, että olet ilmoittanut meille Tilisi väärästä käytöstä ilman aiheetonta viivytystä ja joka tapauksessa viimeistään 13 kuukautta ensimmäisen tähän Tilin sopimattomaan käyttöön liittyvän tapahtuman jälkeen – tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi. Jos meillä on syytä kohtuudella uskoa, että tarvitaan lisätutkimuksia ilmoitetun Tilin luvattoman käytön olosuhteiden selvittämiseksi, noudatamme samaa menettelyä kuin edellä osiossa 12.3 tällaisissa tutkimuksissa.

12.5 Oikeus maksunpalautukseen maksutapahtumasta, joka on valtuutettu. Olet oikeutettu maksunpalautukseen, joka vastaa kaikkien Valtuutuksella suoritettujen maksutapahtumien täyttä summaa, edellyttäen, että Osion 4.8 mukaiset maksunpalautukseen sovellettavat ehdot täyttyvät.

12.6 Virheet. Jos havaitsemme käsittelyvirheen, korjaamme virheemme. Jos virheen johdosta olet saanut vähemmän rahaa kuin sinulla oli oikeus, PayPal hyvittää eron Tilillesi. Jos saat virheen vuoksi enemmän rahaa kuin mihin sinulla on oikeus, PayPal voi veloittaa ylimääräiset varat PayPal-tililtäsi. Jos maksu on suoritettu Rahoituslähteeseesi vahingossa, PayPal voi korjata virheen veloittamalla tai hyvittämällä (tapauksen mukaan) asianmukaista Rahoituslähdettä. Jos virhe johtuu siitä, ettemme ole suorittaneet tapahtumaa ajoissa tai oikeamääräisenä, olemme velvollisia palauttamaan kaikki maksut, jotka johtuvat viallisen tai maksamattoman maksutapahtuman suorittamisesta sekä vahingoista, jotka ovat suoraan ja kohtuullisesti ennakoitavissa tästä virheestä, ellei

 1. ilman syytämme sinulla ei ollut tarpeeksi varoja tapahtuman loppuun saattamiseksi,
 2. järjestelmämme ei toiminut kunnolla ja tiesit ongelmasta, kun aloitit tapahtuman tai
 3. hallintamme ulkopuolella olevat olosuhteet (kuten tulipalo, tulva tai Internet-yhteyden katkeaminen) estivät tapahtuman kohtuullisista varotoimistamme huolimatta.

Tämän sopimuksen muita ehtoja lukuun ottamatta PayPal ei ole vastuussa maksutapahtuman toteuttamatta jäämisestä tai puutteellisesta toteuttamisesta (olipa sen aiheuttajana sinä itse tai kuka tahansa muu), jos et ole ilmoittanut PayPalille ongelmasta ilman aiheetonta viivytystä, kun asia on tullut tietoosi, ja joka tapauksessa 13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman veloituspäivästä.

Takaisin ylös

13. PayPal-ostajien turva.

13.1 Minkä tyyppiset ongelmat turva kattaa?

 1. PayPal-ostajien turva auttaa sinua seuraavissa ongelmissa:
  1. Et ole saanut tuotetta, josta olet maksanut PayPalilla – "Tuotetta ei vastaanotettu" ("INR").
  2. Olet vastaanottanut tuotteen, josta olet maksanut PayPalin kautta, mutta se "poikkeaa huomattavasti kuvatusta" ("SNAD"). Lisätietoa ongelmasta "SNAD" on annettu osiossa 13.9.
 2. Jos ongelma koskee tapahtumaa, jota et valtuuttanut, ilmoita valtuuttamattomasta tapahtumasta PayPalin Turvakeskuksen kautta PayPal-verkkosivuston kotisivun alaosassa olevasta linkistä Suojaus.

13.2 Mitkä ovat PayPal-ostajien turvan kelpoisuusvaatimukset?

Jotta olisit kelpoinen maksuun PayPal-ostajien turvan mukaisesti, kaikkien seuraavien vaatimusten tulee täyttyä:

 1. Maksusi pitää koskea hyväksyttävää tuotetta, ja se pitää olla tehty PayPal-tililtäsi (lisätietoja hyväksyttävästä tuotteesta on osiossa 13.3).
 2. Maksu lähetetään Maksunsaajalle seuraavasti:
  1. Ostoihin liittyvät INR-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
  2. Kelvollisiin ostoihin liittyvät SNAD-riitautukset: PayPal-sivuston Lähetä rahaa -välilehden kautta valitsemalla Osto, tai myyjän PayPal-maksamisen kautta.
 3. Tee valitus 180 päivän kuluessa siitä, kun olet lähettänyt maksun  ja noudata verkossa olevaa valituksenratkaisuprosessia, joka on kuvattu alla olevassa kohdassa "Kuinka ongelma ratkaistaan?". Katso osio 13.5.

13.3 Minkä tyyppiset maksut ovat kelvollisia korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?

Useimpien tavaroiden ja palvelujen ostot (mukaan lukien matkaliput, aineettomat tuotteet, kuten digitaalisen sisällön ja muiden lisenssien käyttöoikeudet), lukuun ottamatta seuraavia tapahtumia:

 • kiinteistöjen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, asuinkiinteistöt),
 • minkään liiketoiminnan osuuksien ostot,
 • ajoneuvojen ostot (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, moottoriajoneuvot, moottoripyörät, asuntovaunut, ilma-alukset ja veneet) lukuun ottamatta henkilökohtaisesti siirrettäviä kevyitä ajoneuvoja, joita käytetään virkistyskäyttöön, kuten polkupyörät ja pyörillä varustetut leijulaudat,
 • maksut joukkorahoitus- ja/tai joukkolainausalustoilla
 • tilaustyönä valmistettujen tuotteiden ostot (ellei ole ilmoitettu, että niitä ei ole vastaanotettu),
 • tuotteiden ostot, jotka on kielletty PayPalin Käyttösäännöissä,
 • tuotantokoneiden ostot,
 • käteiseen verrattavien tuotteiden ostot (mukaan lukien muun muassa tallennettua arvoa sisältävät tuotteet kuten lahjakortit ja prepaid-kortit),
 • sellaisten tuotteiden ja palvelujen ostot, joissa on käytössä Zong, Website Payments Pro tai Virtual Terminal,
 • Henkilökohtaiset tapahtumat,
 • rahapelit, uhkapelit ja/tai mahdolliset toiminnot, joihin liittyy mahdollisuus voittaa palkinto
 • maksut, jotka on suoritettu rahoitustuotteista ja sijoituksista,
 • maksut valtion laitoksille (lukuun ottamatta valtion omistamia yrityksiä) tai elinkeinonharjoittajille, jotka toimivat valtiollisten elinten toimeksiannoista,
 • lahjoitukset,
 • henkilökohtaisesti noudettuja (tai puolestasi noudettuja) tuotteita koskevat ostot (myös vähittäismyyntipisteessä) ja joiden osalta väitetään, ettei niitä ole vastaanotettu
 • maksut, jotka koskevat kultaa (joko fyysisessä muodossa tai arvopaperikaupankäynnissä) ja
 • PayPal-Joukkomaksut.

PayPal voi yksipuolisella päätöksellä automaattisesti sulkea minkä tahansa Valituksen tai Riitautuksen, joka PayPalin epäilyn mukaan ei liity kelpoiseen ostokseen yllä kuvatulla tavalla.

13.4 Kuinka hyvän turvan PayPal-ostajien turva antaa?

 1. Jos PayPal määrittää Riitautuksen eduksesi, PayPal maksaa sinulle tuotteen täysimääräisen ostohinnan ja vain alkuperäiset postikulut.
 2. PayPal ei korvaa sinulle SNAD-tuotteen palauttamisesta Maksunsaajalle tai PayPalin määrittämälle muulle osapuolelle koituvia postimaksuja. Jos Maksunsaaja toimittaa todisteet siitä, että tavarat on lähetetty osoitteeseesi, PayPal voi ratkaista asian myyjän eduksi, vaikket olisi vastaanottanut tuotteita. Katso osiosta 13.11, mihin muuhun turvaan voit olla oikeutettu.

13.5 Kuinka ongelma ratkaistaan?

Jos et pysty ratkaisemaan ongelmaa suoraan Maksunsaajan kanssa, siirry Ratkaisukeskukseen ja toimi seuraavasti:

 1. Tee Valitus
  Tee Valitus 180 vuorokauden kuluessa siitä päivästä, jolloin olet maksanut kiistanalaisesta tuotteesta. Saatamme kieltäytyä hyväksymästä mitään valitusta tämän ajan umpeuduttua (ota huomioon tämä seikka, jos olet sopinut Maksunsaajan kanssa toimitusajasta, joka on kyseisen määräajan umpeutumisen jälkeen).
 2. Eskaloi Valitus Riitautukseksi
  Jos et pääse Maksunsaajan kanssa sopimukseen asiasta, Valitus voidaan eskaloida Riitautukseksi 20 päivän kuluessa Valituksen tekemisestä. Vastuullasi on noudattaa näitä määräaikoja.
  Sinun on odotettava vähintään 7 vuorokautta maksupäivästä, ennen kuin voit eskaloida Valituksen, joka koskee INR-tuotetta (Tuotetta ei vastaanotettu), jollei PayPal toisin mainitse.
  Jos et eskaloi Valitusta Riitautukseksi 20 päivän kuluessa, PayPal sulkee Valituksen, jolloin sinulla ei ole oikeutta maksuun PayPal-ostajien turvan perusteella.
  Voit muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaamisen jälkeen vain, jos haluat lisätä siihen lisätietoja tai haluat muuttaa Valituksen/Riitautuksen syytä "Item Not Received" -merkinnästä (Tuotetta ei vastaanotettu) "Significantly Not as Described" -merkinnäksi (Poikkeaa huomattavasti kuvatusta), mutta vain, jos se koskee yhtä maksua. Et voi muokata tai muuttaa Riitautusta sen kirjaamiseen jälkeen muista syistä.
 3. Vastaa PayPalin tiedonsaantipyyntöihin ajoissa
  PayPal saattaa vaatia riitautusmenettelyn aikana lisäasiakirjoja väitteidesi tueksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita PayPalin määrittämiä tietoja, vaikka osto ei täyttäisi kohdan 13.3 mukaisia PayPal-ostajien turvan kelpoisuusehtoja. Jos myyjä ei esitä tällaisia todisteita ajoissa, PayPal voi ratkaista asian ostajan eduksi.
 4. Noudata PayPalin toimituspyyntöjä pikaisesti
  Jos kyse on SNAD-riitautuksesta (tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta), PayPal saattaa edellyttää tuotteen postittamista takaisin Maksunsaajalle PayPalin sinulle riitautusmenettelyn aikana antamaan osoitteeseen, suoraan PayPalille tai kolmannelle osapuolelle omalla kustannuksellasi sekä toimitustodistuksen esittämistä. Noudata riittävää huolellisuutta pakatessasi tuotetta uudelleen pienentääksesi riskiä sen vahingoittumisesta tuotteen kuljetuksen aikana. PayPal saattaa myös vaatia tuotteen tuhoamista ja todisteita sen tuhoamisesta.

13.6 Kuinka Riitautus ratkaistaan?

Jos Valitus on eskaloitu Riitautukseksi, PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi. Sinua voidaan pyytää toimittamaan toimitustodistuskuitteja, kolmannen osapuolen arviointeja, poliisin pöytäkirjoja tai mitä tahansa muita tietoja tai asiakirjoja, joita PayPal voi kohtuudella edellyttää Riitautuksen tutkimista varten. PayPalilla on täysi harkintavalta tehdä lopullinen päätös ostajan tai Maksunsaajan hyväksi minkä tahansa PayPalin aiheelliseksi katsoman perusteen mukaan. Jos PayPal tekee lopullisen päätöksen ostajan tai Maksunsaajan hyväksi, kummankin osapuolen on noudatettava PayPalin päätöstä. PayPal saattaa vaatia ostajaa lähettämään takaisin Maksunsaajalle tuotteen, jonka ostaja väittää huomattavasti poikkeavan kuvatusta PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan Maksunsaajan osoitteeseen (ostajan kustannuksella), ja PayPal saattaa vaatia Maksunsaajaa ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset postikulut. Jos Maksunsaaja kieltäytyy vastaanottamasta tuotetta, PayPal voi ratkaista Riitautuksen ostajan hyväksi, jos ostaja on toimittanut tyydyttävät todisteet PayPalille siitä, että tuote on lähetetty Maksunsaajalle PayPalin riitautusmenettelyn aikana ilmoittamaan osoitteeseen. Jos Maksunsaaja häviää Riitautuksen, Maksunsaaja ei saa hyvitystä liiketoimeen liittyvistä PayPal-maksuista tai muista kolmannen osapuolen PayPal-tililtäsi veloittamista liiketoimeen liittyvistä maksuista (kuten maksut, jotka veloitetaan kolmannen osapuolen alustalla, jolla myynti tapahtuu).

13.7 Kattavuus

Maksunsaajat: Maksunsaajana olet vastuussa PayPalille, jos häviät ostajan tekemän Riitautuksen, riippumatta siitä, missä päin maailmaa ostajan PayPal-tili on rekisteröity (joko ostajan rekisteriöintimaan mukaisen PayPal-ostajien turvan mukaisesti tai muuten). Tämä koskee, tähän kuitenkaan rajoittumatta, myös myyntiä ostajalle, joka on Full Programme -käyttäjä ja joka esittää SNAD-riitautuksen, jolloin yleensä olet velvollinen ottamaan tuotteen takaisin ja palauttamaan ostajalle täyden ostohinnan sekä alkuperäiset toimituskulut. Et saa hyvitystä PayPal-maksuistasi. Jos häviät Riitautuksen tuotteen poiketessa huomattavasti kuvatusta, kun on olemassa riittävä epäilys siitä, että tuotteen palauttaminen johtaisi voimassa olevan lainsäädännön rikkomiseen (esimerkiksi väärennöksiin liittyvät lait), sinun on suoritettava täysi korvaus ostajalle, ja tietyissä tapauksissa PayPal voi pyytää ostajaa palauttamaan tuotteen myyjälle. Jos meillä on kohtuullinen syy olettaa, että kyseessä on väärennetty tuote, PayPal pidättää itselleen oikeuden ilmoittaa asiasta kansallisille tai kansainvälisille viranomaisille, ja nämä viranomaiset voivat pyytää ostajaa toimittamaan viranomaisille väärennetyksi epäillyn tuotteen tehden mahdottomaksi tuotteen palauttamisen myyjälle. Jos myyt tai markkinoit ostajille muissa maissa, sinun tulee lukea PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt niiden maiden osalta, joissa asiakkaasi ovat (PayPal-ostajien turvaa koskevat käytännöt löytyvät täältä ja kohdista "Lakiasiat" tai "Oikeudelliset sopimukset" useimmilla PayPal-sivuilla), koska nämä käytännöt koskevat sinua joko Maksunsaajana tai myyjänä.

13.8 Entä, jos osto ei ole kelpoinen korvaukseen PayPal-ostajien turvan mukaisesti?
Voit myös etsiä ratkaisua ongelmaan suoraan Maksunsaajan kanssa kirjaamalla valituksen PayPalin Ratkaisukeskuksen kautta. Tätä varten sinun on kirjattava Valitus PayPalin Ratkaisukeskukseen 180 päivän kuluessa maksun lähettämisestä. Kun olet tehnyt niin, sinun kannattaa yrittää ratkaista Valitus suoraan Maksunsaajan kanssa. Jos maksusi ei ole kelpoinen PayPal-ostajien turvan saamiseksi, PayPal ei tee päätöstä Riitautuksesta.

13.9 Mitä tarkoittaa, jos tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta (SNAD)?

 1. Tuote poikkeaa huomattavasti kuvatusta, jos se eroaa olennaisesti tuotetta koskevasta Maksunsaajan kuvauksesta. Seuraavassa on tästä joitakin esimerkkejä:
  1. Olet saanut täysin eri tuotteen. Olet esimerkiksi ostanut kirjan, mutta saanut DVD-levyn tai tyhjän laatikon.
  2. Tuotteen kunto ei vastaa kuvausta. Esittelyssä on ehkä kerrottu tuotteen olevan uusi, mutta se onkin käytetty.
  3. Tuotetta mainostettiin aitona, mutta se ei ole aito.
  4. Tuotteesta puuttuu tärkeitä osia tai ominaisuuksia, joista ei ole ollut mainintaa myynti-ilmoituksessa.
  5. Olet ostanut Maksunsaajalta kolme tuotetta, mutta saat vain kaksi tuotetta.
  6. Tuote on vaurioitunut toimituksen aikana.
 2. Tuote ei poikkea huomattavasti kuvatusta (SNAD), jos se ei eroa olennaisesti Maksunsaajan kuvauksesta. Seuraavassa on tästä joitakin esimerkkejä:
  1. Maksunsaaja on kuvannut tuoteessa olevan vian oikein.
  2. Tuotteen kuvaus oli oikea, mutta muutitkin mielesi tuotteen saatuasi.
  3. Tuotteen kuvaus oli oikea, mutta se ei vastannut odotuksiasi.
  4. Tuotteessa on pieniä naarmuja, ja sen kerrottiin olevan käytetty.

13.10 Oikeuksien puolustaminen

Jos PayPal maksaa maksunsaajaa vastaan esitetystä Riitautuksesta, Peruutuksesta tai Takaisinveloituksesta, hyväksyt sen, että PayPalille siirretään oikeutesi, etusi ja oikeusturvakeinosi maksunsaajaa vastaan. Lakikielellä kyse on "sijaantulosta" eli "luovutat" PayPalille kaikki oikeutesi maksunsaajaa ja maksuun liittyviä kolmansia osapuolia vastaan sekä suostut siihen, että voimme ajaa näitä oikeuksia, etuja ja oikeusturvakeinoja suoraan tai puolestasi PayPalin harkinnan mukaan.

13.11 PayPal-ostajien turvan ja takaisinveloitusten välinen suhde

Mahdolliset luottokorttia koskevat takaisinveloitusoikeudet voivat olla laajempia kuin PayPal-ostajien turva. Takaisinveloitusoikeudet eivät rajoitu tiettyihin tapahtumakohtaisiin summiin, niihin voidaan turvautua yli 180 päivän kuluttua maksusta ja ne voivat kattaa myös aineettomat tuotteet.

Voit tehdä Riitautuksen tai Valituksen PayPalille tai ottaa yhteyttä luottokorttiyhtiöösi tai luottokortin myöntäjään ja turvautua edelleen takaisinveloitusta koskeviin oikeuksiin. Et voi jättää kumpaakin samanaikaisesti tai hakea korvausta kaksinkertaisena. Jos sinulla on avoin Riitautus tai Valitus PayPalin kanssa ja haet takaisinveloitusta luottokorttiyhtiöltäsi, PayPal sulkee Valituksen tai Riitautuksen, ja voit turvautua yksinomaan takaisinveloitusta koskeviin oikeuksiin.

Jos PayPal ei tee lopullista päätöstä Riitautuksestasi ennen takaisinveloituksen kirjaamista koskevaa luottokortin myöntäjän määräaikaa tai pankin valituksen tekemiselle varatun määräajan päättymisen jälkeen, ja viivästymisestä johtuen saat palautusta vähemmän kuin koko summan, johon sinulla olisi ollut oikeus luottokortin myöntäjältä (eli takaisinveloitusmäärästä, joka on luottokortiltasi maksamasi summa kyseisessä tapahtumassa), hyvitämme sinulle jäljellä olevan vahingon (vähennettynä summalla, joka on jo peritty Maksunsaajalta).

Ennen kuin otat yhteyttä korttisi myöntäjään tai kirjaat Valituksen PayPalille, sinun tulisi ottaa yhteyttä Maksunsaajaan ongelman ratkaisemiseksi Maksunsaajan (mahdollisen) palautuskäytännön mukaisesti maksunsaajan verkkosivustolla annettujen ohjeiden mukaisesti.

Pane merkille seuraavat seikat, jos päätät ratkaista asian suoraan Maksunsaajan kanssa:

 1. Oikeuteesi jättää Valitus sovelletaan edelleen osiossa 13.5 a mainittua 180 päivän aikarajaa. Vastuullasi on noudattaa näitä määräaikoja.
 2. Jos (joko osana Maksunsaajan palautuskäytäntöä tai muutoin) Maksunsaaja ohjaa sinut lähettämään tuotteen osoitteeseen, joka ei vastaa tiedossamme olevaa Maksunsaajan osoitetta (ja toimit tällä tavoin), voimme katsoa, ettet ole lähettänyt tuotetta takaisin Maksunsaajalle osion 13.5 d mukaisesti.

13.12 Kaksinkertaisen korvauksen kielto
Et voi saada palautusta PayPal-ostajien turvan mukaisesti, jos saat lisäksi hyvityksen tästä ostoksesta suoraan Maksunsaajalta tai kolmannelta osapuolelta.

13.13 Tapahtumaliput

Tietyissä tapauksissa, jos ostat lipun tai oikeuden osallistua tapahtumaan sellaiselta Maksunsaajalta, jonka PayPal-tili on rekisteröity Yhdistyneessä kuningaskunnassa ("Tapahtuma"), kaikki maksamasi summat jäävät PayPalin haltuun niin, että olet kyseisten varojen edunsaaja siihen asti, kunnes kyseinen Tapahtuma on ohi.

Takaisin ylös

14. Valitukset PayPalista.

14.1 Ota ensin yhteyttä PayPaliin. Jos olet eri mieltä PayPalin kanssa, haluamme tietää huolenaiheesi ja käsitellä ne. Jos emme pysty siihen sinua tyydyttävällä tavalla, tarjoamme käyttöösi puolueettoman ja kustannustehokkaan tavan valituksen ratkaisemiseksi nopeasti. Käyttäjien ja PayPalin välisistä Palveluja koskevista Valituksista voidaan ilmoittaa Asiakaspalveluun verkossa "Ota meihin yhteyttä" -sivulla Lähetä meille sähköpostia -linkin kautta milloin tahansa tai soittamalla PayPalin verkkosivustolla olevaan Asiakaspalvelun puhelinnumeroon ja kirjautumalla Tilillesi.

14.2 ECC-Net ja CSSF. Jos haluat tehdä PayPalista valituksen, voit eskaloida sen ottamalla yhteyttä johonkin seuraavista tahoista:

 1. European Consumer Centre (ECC-Net). Saat lisätietoa ECC-Netistä ja yhteydenottotavoista osoitteessa (https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint/european-consumer-centres-network_en.).
 2. Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF on Luxemburgin rahoitusalan yritysten vakauden valvonnasta vastaava viranomainen. CSSF:n osoite on 283 Route d’Arlon L-1150 Luxembourg. Voit saada lisätietoja CSSF:stä ja yhteydenottotavasta seuraavasta osoitteesta: http://www.cssf.lu tai käymällä EU:n riidanratkaisujärjestelmäsivustolla osoitteessa https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Takaisin ylös


15. Yleistä.

15.1 Sovellettava laki ja tuomiovalta. Tähän sopimukseen ja käyttäjien ja PayPalin välisiin suhteisiin sovelletaan Englannin ja Walesin lakeja, ottaen kuitenkin huomioon paikalliset lakimääräiset oikeutesi. Jos valituksia ei pystytä ratkaisemaan muulla tavalla, käyttäjiin sovelletaan Englannin ja Walesin tuomioistuinten ei-yksinomaista toimivaltaa, jos valitukset johtuvat tästä Sopimuksesta tai Palvelujemme toimittamisesta tai liittyvät niihin, rajoittamatta oikeuttasi nostaa kannetta PayPalia vastaan tässä yhteydessä Luxemburgin toimivaltaisissa tuomioistuimissa. Yksinkertaistettuna ”Englannin tuomioistuinten ei-yksinomainen toimivalta” tarkoittaa, että jos voit nostaa Sopimukseen liittyvän kanteen tuomioistuimessa meitä vastaan, hyväksyttävä tuomioistuin olisi Englannissa tai Walesissa sijaitseva tuomioistuin, mutta voit myös valita viedä kanteen toisen maan tuomioistuimeen sen sijaan.

15.2 Ei luopumista korvausten vaatimisesta. Vaikka emme pystyisi toimimaan käyttäjien rikkomusten tapauksessa, emme luovu oikeudesta toimia myöhemmissä tai vastaavissa rikkomuksissa.

15.3 Vastuunrajoitukset. Vastaamme sinulle vain vahingoista, jotka aiheutuvat suoraan ja jotka ovat kohtuullisesti ennakoitavissa tämän Sopimuksen rikkomisesta meidän osaltamme, ja vastuutamme on näissä olosuhteissa rajoitettu tämän osion loppuosan mukaisesti.

 1. PayPal, muut konsernimme yritykset, puolestamme toimivat henkilöt ja/tai henkilöt, joiden kanssa teemme sopimuksia, eivät ole missään tapauksessa vastuussa mistään seuraavista tappioista tai vahingoista, jotka johtuvat tästä Sopimuksesta tai liittyvät siihen (oli niiden syynä sitten sopimusrikkomus tai sopimukseen perustumaton vahingonkorvaus, mukaan lukien, tähän kuitenkaan rajoittumatta, huolimattomuus) tai muista syistä:
  1. Voiton, goodwill-arvon, liiketoiminnan, sopimusten, tuottojen tai ennakoitujen säästöjen menetykset, vaikka meille ilmoitettaisiin tällaisten vahinkojen tai voiton, goodwill-arvon, liiketoiminnan, sopimuksen, tuoton tai ennakkoidun säästön menetyksen mahdollisuudesta.
  2. Tietojen menetys tai korruptoituminen.
  3. Mitkä tahansa tappiot tai vahingot, jotka eivät johdu suoraan tämän Sopimuksen rikkomisesta taholtamme.
  4. Mitkä tahansa tappiot tai vahingot, jotka ovat suurempia kuin ne, jotka johtuivat suoraan tämän Sopimuksen rikkomisesta taholtamme (riippumatta siitä, pystytkö todistamaan tällaisen menetyksen tai vahingon).
 2. Mikään tässä Sopimuksessa ei rajoita vastuutamme, joka johtuu petoksesta tai harhaanjohtavasta tiedosta, törkeästä huolimattomuudesta, tahallisesta rikkomuksesta, kuolemantuottamuksesta tai henkilövahingosta, jotka johtuvat joko PayPalin tai alihankkijan laiminlyönnistä tai sellaisesta toiminnasta, josta johtuvaa vastuuta ei sovellettavan lain mukaan saa rajoittaa.

15.4 Ei takuuta. PayPal tarjoaa käyttöösi Palvelut, infrastruktuurin, verkkosivustot, ohjelmistot ja järjestelmät (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään PayPal-palvelujen tarjoamiseen) ilman mitään takuita mutta ottaen kuitenkin huomioon lakisääteiset oikeutesi sekä riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, jollei tässä Sopimuksessa toisin erikseen mainita. PayPal ei valvo mitenkään tuotteita tai palveluja, joista maksetaan Palvelumme kautta, eikä PayPal voi varmistaa, että ostaja tai myyjä, jonka kanssa olet tekemisissä, todella suorittaa tapahtuman tai on oikeutettu tekemään niin. PayPal ei takaa jatkuvaa, keskeytymätöntä ja turvallista pääsyä PayPal-palvelun mihinkään osaan, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin tai järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa PayPal-palvelun tarjoamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. PayPal ei vastaa mistään viivytyksistä Palvelujen, infrastruktuurin, verkkosivustojen, ohjelmistojen tai järjestelmien (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään mihin tahansa Palveluun) toimittamisessa riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta. Hyväksyt sen, että käyttöoikeuttasi PayPalin Palveluihin, infrastruktuuriin, verkkosivustoihin, ohjelmistoihin ja järjestelmiin (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa Palvelun toimittamiseen) riippumatta siitä, ylläpitääkö niitä PayPal vai ylläpidetäänkö niitä PayPalin puolesta, voidaan rajoittaa korjausten, huollon tai uusien laitteiden tai palvelujen käyttöönoton vuoksi. PayPal pyrkii kohtuudella varmistamaan, että sähköisiä veloituksia ja pankkitilejä sekä pankki- ja luottokortteja koskevat pyynnöt käsitellään mahdollisimman nopeasti. PayPal pyrkii kaikin tavoin varmistamaan, että PayPalin kirjeenvaihdon, raporttien ja verkkosivustojen tiedot sekä johtajien, virkamiesten ja henkilöstön antamat suulliset tiedot ovat tarkkoja parhaan tietomme mukaan tietojen antamisen ajankohtana. PayPal ei kuitenkaan voi taata kaikkien tällaisten tietojen tarkkuutta kaikissa olosuhteissa ja yhteyksissä, eikä sinun pidä luottaa tällaisiin tietoihin. Sinun on tarkistettava kaikki kirjeenvaihtomme huolellisesti ja kerrottava meille mahdollisimman pian, jos se sisältää virheelliseltä näyttäviä tietoja tai muuta sellaista, jota ei ole suoritettu ohjeidesi mukaisesti.

Jos PayPal päättää lopettaa minkä tahansa PayPal-palvelun tai minkä tahansa PayPal-palvelun osan tai ominaisuuden mistä tahansa syystä, PayPal antaa sinulle vähintään kahta (2) kuukautta ennen palvelun tai ominaisuuden lopettamista ennakkoilmoituksen asiasta, ellei PayPal määritä hyvässä uskossa, että (1) tällainen palvelu tai ominaisuus on lopetettava aiemmin lain tai kolmannen osapuolen välisen suhteen vaatimuksen mukaisesti tai (2) se voi aiheuttaa turvallisuusriskin tai huomattavan taloudellisen tai olennaisen teknisen kuormituksen.

Vastaat yksinomaisesti siitä, että ymmärrät ja noudatat kaikkia sellaisia oikeusjärjestelmässäsi sovellettavia lakeja, sääntöjä ja määräyksiä, jotka voivat koskea sinua Palvelujen käytön yhteydessä, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vientiin tai tuontiin, veroihin ja valuutanvaihtoon liittyvät toimet.

15.5 Korvausvelvollisuus/korvaukset. Suostut puolustamaan, palauttamaan tai korvaamaan PayPalille (lakikielellä "hyvittämään") ja suojaat PayPalia, muita konserniin kuuluvia yrityksiä, henkilöitä, jotka työskentelevät PayPalin puolesta tai ovat oikeutettuja toimimaan PayPalin puolesta (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, PayPalin palveluntarjoajat) kolmannen osapuolen esittämiltä tai aiheuttamilta vaatimuksilta (mukaan lukien oikeudenkäyntimaksut), jotka johtuvat työntekijöidesi tai asiamiestesi (tai jos kolmas osapuoli muutoin toimii puolestasi luvallasi, tämän kolmannen osapuolen) toimista ja/tai tekemättä jättämisistä, tämän Sopimuksen rikkomisesta, lain rikkomisesta, kolmannen osapuolen oikeuksien rikkomisesta, PayPal-tilisi käytöstä ja/tai Palvelun käytöstä tai PayPalin infrastruktuurista, verkkosivustoista, ohjelmistoista ja järjestelmistä (mukaan lukien verkot ja palvelimet, joita käytetään minkä tahansa tällaisen Palvelun tuottamiseen), joita ylläpitää PayPal tai joita ylläpidetään PayPalin puolesta.

15.6 Koko sopimus ja kolmannen osapuolen oikeudet. Tämä Sopimus (mukaan lukien hinnasto) tarkoittaa käyttäjän ja PayPalin välistä koko sopimusta Palvelusta. Osiot 1, 7, 8, 10, 14, 15 sekä hinnasto 1 sekä kaikki muut ehdot, jotka luonteensa puolesta säilyvät voimassa, pysyvät voimassa tämän Sopimuksen päättymisen jälkeen. Jos jokin tämän Sopimuksen määräyksistä katsotaan pätemättömäksi tai sitä ei voida panna täytäntöön, tällaista määräystä ei sovelleta ja jäljellä olevat määräykset pysyvät voimassa. Henkilöllä, joka ei ole tämän Sopimuksen osapuoli, ei ole vuoden 1999 Contracts (Rights of Third Parties) Act 1999 -lain nojalla oikeutta vedota mihinkään tämän Sopimuksen ehtoon tai panna sitä täytäntöön (ei koske PayPal-konsernia sen tässä Sopimuksessa määriteltyjen oikeuksien osalta), Tämä ei kuitenkaan vaikuta kolmansien osapuolten oikeuksiin tai oikeusturvakeinoihin, jotka ovat olemassa tai jotka ovat saatavilla tämän lain lisäksi.

15.7 Henkinen omaisuus – Ohjelmistolisenssi. Jos käytössäsi on joku PayPal-ohjelmisto, kuten API, kehittäjän työkalupaketti tai muu ohjelmistosovellus, joka voi sisältää ohjelmistoja, jotka palveluntarjoajamme toimittaa ohjelmistojen, järjestelmien tai palvelujen muodossa tai jotka sisältyvät niihin ja jotka olet ladannut tietokoneellesi tai olet käyttänyt niitä muulla tavoin tietokoneen tai laitteen kautta tai muun alustan kautta, PayPal ja sen lisenssinantajat myöntävät sinulle peruutettavissa olevan ei-yksinomaisen, ei-alilisensoitavan, siirtokelvottoman, maksuttoman ja rajoitetun käyttöoikeuden PayPalin ohjelmistoon pääsemiseksi tai sen käyttämiseksi dokumentaation mukaisesti, mukaan lukien kaikki päivitykset, uudet versiot ja korvaavat ohjelmistot, tässä Sopimuksessa kuvatun mukaisesti vain henkilökohtaiseen käyttöön. Et saa vuokrata, liisata tai muulla tavoin siirtää ohjelmistoon perustuvia oikeuksiasi kolmannelle osapuolelle. Sinun on noudatettava kaikkien asiakirjojen sisältämiä käyttöönotto-, pääsy- ja käyttövaatimuksia sekä kaikkia Palveluihin liittyviä PayPalin antamia ohjeita (mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, kaikki määräämämme käyttöönotto- ja käyttövaatimukset sovellettavien lakien sekä korttijärjestelmän sääntöjen ja määräysten noudattamiseksi). Jos et noudata PayPalin ohjeita sekä käyttöönotto- ja käyttövaatimuksia, vastaat itse kaikista sinulle, PayPalille ja kolmansille osapuolille aiheutuneista vahingoista. PayPal voi päivittää tai lopettaa minkä tahansa ohjelmiston käytön ilmoittamalla siitä sinulle. Vaikka PayPal voikin (1) integroida tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita mihin tahansa verkkosovellukseen tai muuhun sovellukseen, mukaan lukien ohjelmistoonsa, tai (2) käyttää tiettyjä kolmannen osapuolen materiaaleja ja tekniikoita helpottamaan Palvelujen tarjoamista, sinulle ei ole myönnetty eikä sinulla ole muuten mitään oikeuksia niihin tai tällaisiin kolmannen osapuolen materiaaleihin. Käyttäjä lupaa olla muokkaamatta, muuttamatta, peukaloimatta, korjaamatta, kopioimatta, monistamatta, mukauttamatta, jakamatta, esittämättä, julkaisematta, takaisinmallintamasta, kääntämättä, purkamatta tai muulla tavoin luomatta lähdekoodia, joka on johdettu ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaaleista tai tekniikoista tai muulla tavoin luomatta johdettuja töitä mistään ohjelmistosta tai kolmannen osapuolen materiaalista tai tekniikoista. Hyväksyt sen, että PayPal omistaa kaikki oikeudet PayPalin ohjelmistoon ja että kaikki niihin integroidut kolmannen osapuolen materiaalit ovat PayPalin kolmannen osapuolen palveluntarjoajien omistamia. Kaikki muut kolmannen osapuolen ohjelmistosovellukset, joita käytät PayPal-verkkosivustolla, ovat sen lisenssin alaisia, josta olet sopinut tämän ohjelmiston sinulle tarjoavan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, ettei PayPal omista, hallitse eikä ota mitään vastuuta tai vastuuvelvollisuutta kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksesta, jota haluat käyttää millä tahansa verkkosivustollamme, ohjelmistossa ja/tai Palvelujen yhteydessä. Jos käytät Palveluja PayPalin verkkosivustolla tai PayPalin tai kolmannen osapuolen isännöimällä muulla verkkosivustolla tai alustalla etkä lataa PayPalin ohjelmistoa tai käytä kolmannen osapuolen ohjelmistosovelluksia PayPalin verkkosivustolla, tämä osio ei koske isännöityjen Palvelujen käyttöäsi.

15.8 Henkinen omaisuus – Sisältölisenssin myöntäminen.

a. PayPalin myöntämät lisenssit

PayPalin verkkosivustoja edustavat URL-osoitteet, sana "PayPal" ja siihen liittyvät kaikki tuotteidemme ja palveluidemme logot verkkosivustoillamme ovat joko PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja taikka PayPalin tai sen lisenssinantajien tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Lisäksi kaikki sivun ylätunnisteet, mukautetut grafiikat, painikekuvakkeet ja komentosarjat ovat PayPalin tekijänoikeuksilla turvattuja, PayPalin palvelumerkkejä, tavaramerkkejä ja/tai myyntinimiä. Et saa kopioida, jäljitellä, muokata, muuttaa tai käyttää niitä ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme. Voit kauppiaana käyttää PayPalin tarjoamia HTML-logoja PayPalin kauppiaspalvelujen, huutokauppatyökaluominaisuuksien tai kumppaniohjelmien kautta ilman etukäteistä kirjallista suostumustamme yksinomaan siihen, että tunnistaudut verkkosivustollasi kauppiaaksi, joka hyväksyy maksuja Palvelun kautta ja joka ohjaa verkkoliikennettä tältä verkkosivustolta Palveluun. Voimme kuitenkin rajoittaa tai peruuttaa tämän luvan milloin tahansa ja mistä tahansa syystä oman yksinomaisen harkintamme mukaan. Et voi muuttaa tai muokata näitä HTML-logoja missään muodossa tai käyttää niitä tavalla, joka halventaa PayPalia tai Palvelua tai esittää niitä millään tavalla, joka vihjaa PayPalin sponsorointiin tai hyväksyntään. PayPal-verkkosivustoon liittyvät ja siihen sisältyvät kaikki oikeudet ovat PayPalin ja sen lisenssinhaltijoiden yksinomaista omaisuutta.

b. Käyttäjän myöntämät lisenssit

Käyttäjän liiketoimintaan liittyvä henkinen omaisuus: Myönnät PayPal-konsernille maailmanlaajuisen oikeuden käyttää ja kuvata yrityksesi nimeä, tavaramerkkejä ja logoja verkkosivustollamme sekä mobiili- ja verkkosovelluksissamme, jotta voimme näyttää tietoja yrityksestäsi sekä sen tuotteista ja palveluista.

Käyttäjän sisältö: Kun toimitat PayPalille sisältöä tai julkaiset sitä (kummassakin tapauksessa julkaisua varten joko verkossa tai offline-tilassa) Palvelujen avulla, annat PayPal-konsernille ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, jatkuvan, peruuttamattoman, tekijänoikeusmaksuttoman ja (useamman tason kautta) alilisensioitavan oikeuden käyttää kaikkia sisältöä koskevia tekijänoikeuksia, mainoksia, tavaramerkkejä, tietokantaoikeuksia sekä immateriaalioikeuksia missä tahansa nykyisin tai vastaisuudessa tunnetussa mediassa. Lisäksi käyttäjä luopuu lain sallimassa enimmäislaajuudessa moraalisista oikeuksistaan ja lupaa olla käyttämättä niitä PayPal-konsernia, sen alilisenssinhaltijoita tai toimiluvan saajia vastaan. Vakuutat ja takaat, ettei mikään seuraavista loukkaa mitään immateriaalioikeutta: sisällön toimittaminen PayPalille käyttäjän taholta, sisällön julkaiseminen Palvelujen avulla käyttäjän taholta ja PayPal-konsernin tällaisen sisällön (myös siitä johdetut työt) käyttäminen Palvelujen yhteydessä.

15.9 Kolmannen osapuolen oikeudet. 

a. Oikeudet yleisesti. Voit nimenomaisesti myöntää, poistaa ja hallinnoida joidenkin kolmansien osapuolten oikeuksia suorittaa tiettyjä toimia puolestasi. Eräissä tapauksissa voit tehdä tämän kirjautumalla Tiliisi – muissa tapauksissa voit tehdä tämän suoraan kolmannen osapuolen kanssa. Hyväksyt, että jos annat kolmannelle osapuolelle luvan suorittaa toimia puolestasi, PayPal saattaa paljastaa tiettyjä tietoja PayPal-tilistäsi tälle kolmannelle osapuolelle.

b. Tilitietojen käyttäminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat luvan joko

 1. sovellettavien lakien mukaisesti lisensoidulle kolmantena osapuolena olevalle tilitietopalveluja tarjoavalle palveluntarjoajalle ("AIS-tarjoaja") tarkastella Tiliäsi koskevia tietoja puolestasi tai
 2. kolmantena osapuolena olevalle kortin myöntäjälle vahvistaa, onko korttipohjaisen maksutapahtuman suorittamiseen tarvittava summa käytettävissä PayPal-tililläsi,
  niin
 3. tätä Sopimusta (muun muassa sen osiota 2.3) sovelletaan edelleen sinuun ja AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän kautta tapahtuvaan kyseisten tietojen käyttöösi ja
 4. olet vastuussa PayPalille:
  1. toimista, joihin valtuutat AIS-tarjoajan tai kortin myöntäjän puolestasi
  2. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

c. Maksumääräyksen antaminen lisensoitujen kolmannen osapuolen palvelujen kautta

Jos annat lain mukaisesti lisensoidun kolmannen osapuolen palveluntarjoajan tarjota maksutoimeksiantopalveluja ("PIS-tarjoaja"), joilla Tililtäsi määrätään maksu puolestasi sinun luvallasi, niin

 1. tätä Sopimusta (muun muassa sen osioita 4.1–4.6 ja 4.10) sovelletaan edelleen sinuun ja PIS-tarjoajan kautta määrättyyn maksuun ja 
 2. olet vastuussa PayPalille:
  1. toimista, joihin valtuutat PIS-tarjoajan puolestasi ja
  2. osion 15.9.d (Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi) mukaisesti,

tätä koskevat pakolliset lailliset oikeutesi ja osio 12 (Virheet ja valtuuttamattomat tapahtumat).

d. Myöntämiäsi oikeuksia koskeva vastuusi.

Oikeuden myöntäminen millekään kolmannelle osapuolelle millään tavalla ei vapauta sinua mistään tämän Sopimuksen mukaisista velvoitteistasi. Hyväksyt, ettet pidä PayPalia vastuussa ja korvaat PayPalille kaikki vastuut, jotka syntyvät tämän kolmannen osapuolen toimista tai tekemättä jättämisistä antamiesi oikeuksien yhteydessä. 

15.10 PayPal kirjautumismenetelmänä. Jos käytät PayPalia kirjautumismenetelmänä ulkoisiin verkkosivustoihin tai mobiilisovelluksiin, saatamme jakaa kirjautumistilasi kolmannelle osapuolelle, joka tarjoaa tätä Palvelua kirjautumismenetelmänä, sekä henkilökohtaisia ja muita tilitietoja, joiden jakamiseen suostut niin, että kolmas osapuoli voi tunnistaa sinut. PayPal ei salli tällaisen kolmannen osapuolen pääsyä PayPal-tilillesi ja suorittaa maksut Tililtäsi tälle kolmannelle osapuolelle vain erityisellä valtuutuksellasi.

Jos tarjoat tätä palvelua kävijöille tapana kirjautua verkkosivustollesi, sovellukseesi tai muuten asiakastileihisi, sinun on suostuttava kaikkiin sovellettaviin erityisehtoihin, kun tämä toiminto on käytettävissä, sekä noudatettava integrointioppaan tai ohjeiden kaikkia erittelyjä. PayPal ei takaa tai muuten todista kenenkään käyttäjän henkilöllisyyttä tällaista kirjautumismenetelmää käytettäessä. PayPal ei jaa sen hallussa olevia käyttäjän henkilökohtaisia ja muita tilitietoja (kuten kirjautumistilaa), ellei käyttäjä ole antanut suostumusta näiden tietojen luovuttamiseen sinulle.

15.11 Yritysasiakkaat. Jos et ole kuluttaja (eli henkilö, joka toimii muulla kuin kaupan, liike-elämän tai ammatin harjoittamisen alalla), mikroyritys tai hyväntekeväisyysjärjestö, jonka vuotuinen tulo on alle miljoona Englannin puntaa, sinun katsotaan olevan "Yritysasiakas", eikä PSD2-maksupalveludirektiivin tiettyjä säännöksiä ehkä sovelleta Palvelun käyttöösi. Tällaisissa tapauksissa takaat ja vakuutat PayPalille, että olet tämän Sopimuksen tekemisen tai muiden asianomaisten palveluehtojen hyväksymisen aikaan yritysasiakas ja täten hyväksyt, että tämän Sopimuksen seuraavia osioita muutetaan seuraavasti:

 1. Sinulla ei ole oikeutta saada takaisin Ennakkoon hyväksyttyjä maksuja ja maksutapahtumia, jotka maksunsaaja (eli kauppias) on aloittanut osioiden 3.10 ja 12.5 mukaisesti.
 2. Jos havaitset virheen, valtuuttoman tapahtuman ja/tai Maksuvälineesi tai Tilisi väärinkäytöksen tai luvattoman käytön osioiden 12.1 ja 12.2 mukaisesti, sinulla on enintään 60 päivää aikaa väitetyn virheen tai Tilin luvattoman käytön päivämäärästä ilmoittaa meille asiasta, minkä ajan jälkeen saapuneiden ilmoitusten perusteella emme ole velvollisia tutkimaan tai toimimaan ilmoituksesi perusteella.
 3. Hyväksymme vastuun valtuuttamattomista tapahtumista osion 12.4 mukaisesti vain, jos olet ilmoittanut meille Tilin luvattomasta käytöstä tai virheestä 60 päivän kuluessa sen tapahtumisesta.

Yritysasiakkaana hyväksyt myös sen, että vaikka voimme toimia tällä tavoin, emme ole velvollisia toimimaan PSD2:n III osastossa tai sen perusteella täytäntöönpannuissa EU- tai ETA-valtioiden lainsäädännöissä ("PSD2:n kansalliset täytäntöönpanot") määritettyjen tietovaatimuksien mukaisesti tai toimittamaan tietovaatimuksissa määritettyä tietoa yritysasiakkaalle. Lisäksi hyväksyt, että PSD2:n artikloja 72 ja 89 ja PSD2:n kansallisten täytäntöönpanojen vastaavia määräyksiä ei sovelleta PayPal-palvelun käyttöösi, mikä tarkoittaa, jollei tämän Sopimuksen jossakin muussa ehdossa toisin määrätä, että emme ole vastuussa sinulle tappioista tai vahingoista, jotka saatat kärsiä johtuen asioista, joihin viitataan PSD2:n III osastossa ja 72 ja 89 artiklassa ja vastaavissa PSD2:n kansallisten täytäntöönpanojen määräyksissä.

Takaisin ylös

16. Määritelmät.

"Tili" tai "PayPal-tili" tarkoittaa Henkilökohtaista tiliä tai Yritystiliä.

"Lisää varoja" tarkoittaa tilisi käyttöliittymässä käytettävissä olevaa prosessia tai toimintoa, jonka avulla voit aloittaa varojen lisäämisen Saldoosi pankkitililtäsi.

"Lisää varoja" -termillä on osiossa 3.7 annettu merkitys.

"Sopimus" tarkoittaa tätä Sopimusta ja sen kaikkia myöhempiä muutoksia.

"AIS-tarjoajan" merkitys määritetään osiossa 15.9.b.

"Valtuuttaa" tai "Valtuutus" tarkoittaa valtuutustasi kauppiaalle tai muulle kolmannelle osapuolelle kerätä maksun Tililtäsi.

"Saldo" tarkoittaa kaikkea Sähköistä rahaa, jota sinulla on PayPal-tililläsi.

"Pankin vahvistusprosessi" on tarkistusprosessi, jota PayPal voi vaatia sinulta nostaessasi lähetys-, vastaanotto- tai nostorajoja tai saadessasi Varmistettu-statuksen, jolloin PayPal lähettää kaksi pientä talletusta pankkitilillesi. Pankkisi vahvistusprosessin suorittaminen edellyttää Tilillesi lähetettyjen talletusten tietojen antamista. Löydät lisätietoja Pankin vahvistusprosessista PayPalin ohjekeskuksesta PayPalin verkkosivustolta.

"Pankin rahoittama maksu" tarkoittaa maksua, joka on täysin rahoitettu käyttämällä pankkitiliäsi (tapauksen mukaan).

"Yritystili" tarkoittaa Tiliä, jota käytetään ensisijaisesti yritystarkoituksiin eikä henkilökohtaisiin tai perheen tarpeisiin tai kotitalouskäyttöön.

"Arkipäivä" tarkoittaa päivää (paitsi lauantai tai sunnuntai), jona Luxemburgin pankit ovat avoinna liiketoiminnalle (muuhun tarkoitukseen kuin 24 tunnin sähköiseen pankkitoimintaan).

"Ostaja" tarkoittaa Käyttäjää, joka ostaa tavaroita ja/tai palveluja ja käyttää Palveluja maksun lähettämiseen.

"Kalenterivuosi" on minkä tahansa vuoden ajanjakso 1.1–31.12.

"Kortin käsittelysopimus" tarkoittaa Kaupallisen yksikön sopimusta, joka kaupallisten yhteisöjen pitää tehdä suoraan PayPalin maksunkäsittelijöiden kanssa.

"Muutos"-termillä on osiossa 1.8 tarkoitettu merkitys.

"Takaisinveloitus" tarkoittaa vaadetta maksusta, jonka ostaja lähettää suoraan luottokorttiyhtiöön tai luottokortin myöntäjälle.

"Riitautus" tarkoittaa vaadetta maksutapahtumasta, jonka maksun lähettäjä lähettää suoraan PayPalille, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, vaateet, jotka on jätetty osiossa 13 tarkoitetun PayPal-ostajien turvan mukaisesti.

"Kaupallinen tapahtuma" tarkoittaa hinnaston 1 kohdassa A4.1 määritettyä tapahtumaa.

"Luottokortin nostoalue" tarkoittaa kaikkia seuraavista: Italia, Luxemburg, Liettua, Bulgaria, San Marino, Slovakia, Latvia, Romania, Kypros, Slovenia, Viro, Malta, Gibraltar ja Liechtenstein (ja muut sellaiset alueet, jotka PayPal voi näyttää verkkosivustollaan aika ajoin).

"Rajat ylittävä" -termin merkityssiirtomaksuja laskettaessa on annettu hinnaston 1 kohdassa A4.4.

"Asiakaspalvelu" on PayPalin asiakaspalvelu, joka on saatavissa verkossa "Ota meihin yhteyttä -sivun ”Lähetä meille sähköpostia” -linkin kautta tai soittamalla PayPalin verkkosivustolla olevaan asiakaspalvelunumeroon.

"rekisterinpitäjä" (tai "hallinnoija" osion 5.7 tarkoituksessa), "tietojen käsittelijä" (tai "käsittelijä" osion 5.7 tarkoituksessa) ja "rekisteröity" -termeillä on niille Tietosuojalainsäädännössä annetut merkitykset.

Tietosuojalainsäädäntö” tarkoittaa EU:n direktiiviä 95/46/EY tai asetusta (EU) 2016/679 (jälkimmäinen tunnetaan yleisesti EU:n yleisenä tietosuoja-asetuksena) ja niihin liittyviä asetuksia tai toimia sekä mitä tahansa muita PayPal-palvelujen tarjoamiseen sovellettavia tietosuojaa koskevia lakeja, asetuksia, viranomaismääräyksiä ja käytännesääntöjä, kuten PayPalin sisäisiä Yritystä koskevia sitovia sääntöjä.

"Päivä/vuorokausi" tarkoittaa kalenteripäivää.

"Oletusrahoituslähteet" tarkoittavat niitä osiossa 3.7 määritetyssä järjestyksessä käytettäviä Rahoituslähteitä, joita käytetään, jos et ole valinnut Ensisijaista rahoituslähdettä.

"Valitus" tarkoittaa suoraan PayPalille Ratkaisukeskukseen kirjattua valitusta tämän Sopimuksen osion 13 mukaisesti.

"Kotimainen" on käytössä maksupalkkioita laskettaessa, ja sen merkitys on annettu hinnaston 1 kohdassa A4.3.

"eBay" tarkoittaa eBay Inc:a tytäryhtiöineen (tapauskohtaisesti).

"Sähköinen raha" tarkoittaa rahallista arvoa, joka vastaa PayPalilta olevaa saatavaa ja joka on tallennettu elektroniseen laitteeseen, jota on myönnetty varojen vastaanoton yhteydessä ja joka on hyväksytty maksuvälineeksi muiden henkilöiden kuin PayPalin toimesta. Tässä Sopimuksessa termejä "Sähköinen raha", "raha" ja "varat" käytetään usein ristiin. Lisäksi viittaus Palvelujen kautta tehtyyn maksuun koskee Sähköisellä rahalla tehtyä maksua.

"Eurooppa I" tarkoittaa palkkiohinnaston 1 kohdassa A4.4 määritettyä aluetta.

"Eurooppa II" tarkoittaa palkkiohinnaston 1 kohdassa A4.4 määritettyä aluetta.

”Euroopan talousalue” eli ”ETA” tarkoittaa Euroopan unionin maita sekä Islantia, Norjaa ja Liechtensteinia.

"Tapahtuma" -termillä on osiossa 13.12 annettu merkitys.

"Palkkiot"-termi tarkoittaa määriä, jotka on esitetty tämän Sopimuksen hinnastossa 1.

"Full Programme -käyttäjä" tarkoittaa Käyttäjää, jonka PayPal-tili on rekisteröity jossakin asianomaisessa maassa.

"Rahoituslähde" tarkoittaa ulkoista maksutapaa, jota käytetään sähköisen rahan saamiseen automaattisesti Saldoosi PayPalin avulla suoritettaviin maksutapahtumiin. Saldo maksua varten -tapahtuman rahoittamiseen voidaan käyttää seuraavia maksutapoja: Pankkitili – Pikasiirto, luottokortti ja pankkikortti (mukaan lukien tietyissä tapauksissa prepaid-kortti).

"Tilin luvaton käyttö" -ilmauksella on osiossa 12.1 annettu merkitys.

"Tiedot"-termi tarkoittaa kaikkia luottamuksellisia ja/tai henkilökohtaisia tietoja tai muita Tiliä tai Käyttäjää koskevia tietoja, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavia tietoja: nimi, sähköpostiosoite, posti-/lähetysosoite, puhelinnumero ja taloudelliset tiedot.

"Pikasiirto" tarkoittaa maksua, joka rahoitetaan lähettäjän pankkitililtä ja jossa PayPal hyvittää vastaanottajan Tiliä välittömästi.

"Tuotetta ei vastaanotettu" tarkoittaa ostajan vaadetta, jonka mukaan ostettua tuotetta ei ole vastaanotettu.

"Linkitä ja vahvista kortti -prosessi" on tarkistusprosessi, jota PayPal voi vaatia sinua suorittamaan nostaessasi lähetys-, vastaanotto- tai nostorajoja tai saadaksesi Varmistettu-statuksen ja jossa PayPal veloittaa kortiltasi "Luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistusmaksun". Sinun on tämän jälkeen kirjauduttava Tilillesi ja kirjoitettava luottokortin tiliotteessa näkyvä nelinumeroinen laajennettu käyttötunnus, joka liittyy luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistusmaksuun (katso hinnasto 1). Löydät lisätietoja Linkitä ja vahvista kortti -prosessista PayPalin ohjekeskuksesta PayPalin verkkosivustolta.

"Joukkomaksut" (tunnetaan myös nimellä "Maksusuoritukset") tarkoittaa toimintoa, joka mahdollistaa useiden maksujen lähettämisen samanaikaisesti. Kuitti, jonka annamme sinulle Joukkomaksua koskevan toimeksiannon perusteella, on Maksumääräyksesi tässä Sopimuksessa tarkoitetulla tavalla ottaen huomioon myös osion 4.1.

"Kauppiaan käsittelyviive" tarkoittaa viivettä sillä välillä, kun käyttäjä hyväksyy maksun ja kauppias käsittelee maksun.

"Mikroyritys" tarkoittaa yritystä, joka työllistää alle kymmenen henkilöä ja jonka vuotuinen tase on enintään kaksi miljoonaa euroa.

"Pohjois-Eurooppa"-termillä on hinnaston 1 kohdassa A4.4 annetty merkitys.

"NSF-riski" tarkoittaa riskiä, jonka mukaan pankki voi peruuttaa pankin rahoittaman maksun, koska pankkitilillä ei ollut riittävästi varoja maksun suorittamiseen.

"Maksutili"-termillä on tämän Sopimuksen johdannossa annettu merkitys.

"Maksuväline" tarkoittaa mitä tahansa PayPalin verkkosivustolla määriteltyä menettelytapaa, ohjetta tai vaatimusta tai kaikkia niitä, jotka antavat Käyttäjille mahdollisuuden päästä ja/tai käyttää PayPal-palvelua.

"Maksumääräys" tarkoittaa meille tekemääsi pyyntöä maksutapahtuman täytäntöönpanemiseen.

"Maksunsaaja"-termillä on sille osiossa 11.1 annettu merkitys.

"Maksun tarkistus" tarkoittaa prosessia, joka on kuvattu tämän Sopimuksen osiossa 4.

"PayPal", "me", "meitä" tai "meidän" tarkoittaa PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A:aa, jonka pääkonttori sijaitsee osoitteessa 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg, sekä kaikkia sen seuraajia ja henkilöitä, joille se on luovuttanut tämän Sopimuksen mukaiset oikeutensa.

"PayPal-ostajien turva" tarkoittaa osion 13 mukaista PayPal-ostajien turva-ohjelmaa.

"PayPal-konserni" tarkoittaa PayPal Holdings Inc.:a, sen tytäryhtiöitä ja osakkuusyhtiöitä (joihin kuuluu, tähän kuitenkaan rajoittumatta, PayPal) tapauskohtaisesti.

"PayPal Mastercard" tarkoittaa PayPalin yhteisbrändäämää luottokorttia ja tiliä, jotka on avattu 1. kesäkuuta 2009 tai myöhemmin ja jotka on myöntänyt nimetty kolmannen osapuolen kortin myöntäjä.

"PayPal Mobile Text to Buy" on palvelu, jonka avulla voit lähettää ja vastaanottaa maksuja ja tarkastella Saldoasi matkapuhelimesi kautta osiossa 3.13 kuvatun mukaisesti.

"PayPal-verkkosivusto" tarkoittaa URL-osoitetta, kuten www.paypal.com/fi, jonka kautta tarjoamme Palvelujamme käyttäjälle.

"Henkilökohtainen tili" tarkoittaa Tiliä, jota käytetään ensisijaisesti henkilökohtaisiin tai perheen tarpeisiin tai kotitalouskäyttöön.

"Henkilötiedoilla" on se merkitys, joka sillä on tietosuojalaeissa.

"Henkilökohtainen tapahtuma" -ilmauksella on sille hinnaston 1 kohdassa A4.2 annettu merkitys.

"PIS-tarjoaja"-termin merkitys määritetään osiossa 15.9.c.

"Käytäntö"- tai "Käytännöt"-termi tarkoittaa mitä tahansa Käytäntöä tai muuta käyttäjän ja PayPalin välistä sopimusta, jonka käyttäjä tekee PayPalin verkkosivustolla tai kun käyttäjä käyttää Palveluja.

"Päivitykset Käytäntöihin" tarkoittaa ennakkoilmoitusta Muutoksista, jotka PayPal voi tarjota saatavillesi kirjallisesti.

"Ennakkoon hyväksytty maksu" tarkoittaa maksua, jonka olet suorittanut Palvelun käyttämisestä sellaisen maksumääräyksen perusteella, jonka PayPal on vastaanottanut sinulta valtuuttamasi kolmannen osapuolen (esimerkiksi kauppa tai muu myyjä, jolle aiot haluat maksaa ostoksestasi) kautta. Tätä maksun tyyppiä kutsutaan myös Automaattiseksi maksuksi.

"Ensijainen rahoituslähde" tarkoittaa Rahoituslähdettä, jonka valitset maksun rahoittamiseen Oletusrahoituslähteiden sijaan.

käsittely”-termillä (ja siitä johdetuilla termeillä) on osion 5.7 tarkoituksessa vain sille Tietosuojalainsäädännössä annettu merkitys.

"PSD2"-termin merkitys määritettiin tämän Sopimuksen toisessa kappaleessa.

"Varanto" tarkoittaa Tilillesi saapuvien varojen summaa tai prosenttiosuutta, jonka asetamme pitoon suojaksi Palautusten, Takaisinveloitusten tai Riitautusten mahdollisuudelta tai miltä tahansa muulta Tiliisi ja/tai Palvelujen käyttöösi liittyvältä riskiltä, vahingolta tai vastuulta.

"Varantotili"-termillä on tämän Sopimuksen johdannossa annettu merkitys.

"Ratkaisukeskus" tarkoittaa PayPalin Ratkaisukeskusta, jota voi käyttää Oma tili -välilehdeltä, kun olet kirjautunut Tilillesi tai muulla tavoin, jolla PayPal voi ajoittain asettaa sen saataville.

"Rajoitettu toiminta" tarkoittaa toimia, joka on kuvattu tämän Sopimuksen osiossa 9.

"Peruutus" tarkoittaa maksua, jonka olet vastaanottanut ja jonka PayPal voi peruuttaa takaisin lähettäjälle tai kolmannelle osapuolelle, koska maksu a) on riitautettu suoraan ostajan pankkiin ja/tai (b) on poistettu Saldosta mistä tahansa syystä (lukuun ottamatta Takaisinveloitusta tai Riitautusta PayPal-ostajien turvasta), mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, jos (i) maksu rikkoo Käyttösääntöjä tai kohtuudella voimme epäillä, että maksu on ristiriidassa sen kanssa tai (ii) lähettäjä ei ole antanut maksun valtuutusta asianomaiselle kolmannelle osapuolelle voimassa olevan kolmansien osapuolten maksuvaltuutuksen yhteydessä (katso osio 4.8) tai (iii) maksu on rahoitettu pankkisiirrolla, jonka pankki peruutti myöhemmin mistä tahansa syystä ja/tai (c) on luokiteltu PayPalin sisäisellä riskianalyysillä riskialttiiksi maksuksi, jota vaaditaan peruutettavaksi maksuun liittyvän riskin pienentämiseksi. Tästä johdettua "Palautettu"-termiä käytetään vastaavasti.

"Myyjä"- ja "Kauppias"-termejä käytetään rinnakkain, ja niillä tarkoitetaan Käyttäjää, joka myy tavaroita ja/tai palveluja ja käyttää Palveluja maksun saamiseksi.

"Lähetä rahaa" tarkoittaa kykyäsi lähettää rahaa Palvelun kautta.

"Palvelut" tarkoittaa kaikkia tuotteita, palveluja, sisältöjä, ominaisuuksia, teknologiaa tai toimintoja, joita PayPal tarjoaa sekä kaikkia niihin liittyviä sivustoja, sovelluksia ja palveluja.

"Allekirjoitusvahvistus" tarkoittaa dokumentaatiota, jota voidaan tarkastella näyttää verkossa postitusyhtiön verkkosivustolla ja joka osoittaa, että tuote on allekirjoitettu toimitettavaksi.

"Poikkeaa huomattavasti kuvatusta" tarkoittaa tämän Sopimuksen osion 13.9 mukaista määritystä.

"Erityiset rahoitusjärjestelyt" -ilmauksella on sille osiossa 3.5 annettu merkitys.

"Tapahtumariski" tarkoittaa sitä riskiä, että PayPalin asema vahingoittuu koskien käyttäjän velvoitetta PayPalille tai mille tahansa kolmannelle osapuolelle minkä tahansa Kaupallisen tapahtuman maksamisesta, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, (i) riskit, joihin liittyy Valitus, Riitautus, Takaisinveloitus, Peruutus, maksuja, sakko tai seuraamusmaksu, ii) riski siitä, että myyjä ei ole tehnyt sopimusta ostajiensa kanssa, iii) riski sellaisen tuotteen myymisestä, jota et välittömästi luovuta maksun vastaanottamisen jälkeen, ja iv) riski PayPalin (tai kolmannen osapuolen) kyseistä maksua koskevista muista velvoitteista, jotka ovat joko todellisia tai PayPalin ennakoimia tai joiden PayPal uskoo olevan olemassa. Tapahtumariski sisältää, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat: (a) tapahtuma- tai konserttilipunmyynnin tapauksessa sitä riskiä, joka poistuu vasta, kun tapahtuma tai konsertti on pidetty ja b) matkustukseen liittyvien tapahtumien osalta sitä riskiä, joka on olemassa, kunnes matkustukseen liittyvät tavarat ja palvelut on toimitettu. Käyttäjälle saatetaan aika ajoin ilmoittaa muista erityisistä olosuhteista, joissa Tapahtumariski on olemassa (tai sen katsotaan syntyneen) tämän Sopimuksen tarkoitusta varten.

"Valtuuttamaton maksu" tarkoittaa ostajan väitettä, jonka mukaan hän ei ole suorittanut maksua ja että maksun suorittaneelle henkilölle ei ole annettu siihen lupaa.

"Yksilöllinen tunniste" tarkoittaa (1) PayPal-maksun lähettämistä varten sähköpostiosoitetta, matkapuhelinnumeroa tai muuta tunnusta, jonka voimme ilmoittaa sinulle ja joka on rekisteröity PayPal-tilille luottokelpoiseksi tai (2) kun varoja nostetaan Tililtäsi: pankkitilisi (esim. IBAN tai lajittelukoodi ja pankkitilinumero) tai luottokorttitiedot (esim. kortin numero ja CVV2-koodi).

"Käyttäjä", "sinä" tai "sinun" tarkoittaa sinua ja muita henkilöitä tai yhteisöjä, jotka tekevät tämän Sopimuksen kanssamme tai käyttävät Palvelua.

"Varmistettu" tarkoittaa, että olet suorittanut tarkistusprosessin, jotta PayPal pystyy määrittämään henkilöllisyytesi.

Takaisin ylös

Hinnasto 1. Palkkiotaulukko.

Hyväksyt, että voimme vähentää Palkkiomme siirrettävistä summista ennen kuin nämä varat hyvitetään Tilillesi.

Kun lähetät tai vastaanotat maksun, Palkkioita sovelletaan riippuen

 • maksutapahtuman tyypistä (joko Kaupallinen tapahtuma, Henkilökohtainen tapahtuma tai muu) ja
 • siitä, onko maksu Rajat ylittävää vai Kotimaista ja/tai mitä Rahoituslähdettä käytetään maksun rahoitukseen.

Palkkioita sovelletaan myös muuhun tilitoimintaan tai tapahtumiin, kuten tässä Sopimuksessa on mainittu.

Katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 kohdan A4 Sanastosta.

Noteeratut Palkkiot sisältävät kaikki sovellettavat verot. Voimassa voi kuitenkin olla muita veroja tai kustannuksia, joita ei makseta PayPalin kautta tai joita PayPal ei määrää. Olet vastuussa puhelinmaksuista ja kaikista Internet-palveluntarjoajasi tai vastaavan esittämistä maksuista tai niihin liittyvistä maksuista, jotka aiheutuvat Palvelujen käytöstäsi.

Annamme sinulle yksityiskohtaiset tiedot vastaanottamistasi summista ja niitä koskevista veloituksistamme joko sähköpostitse tai tapahtumahistoriassa (johon pääset kirjautumalla sisään Tilillesi). Ellei ole osoitettu, että olemme tehneet virheen, suoritat kaikki maksut ilman kuittausta tai muita vähennyksiä. Voimme veloittaa kaikista tämän Sopimuksen ulkopuolisista lisäpalveluistamme. Kerromme näistä maksuista palvelupyynnön yhteydessä.

 

A1. Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Huomaa, että lähettäjä maksaa Palkkion. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.2.3.

Palkkiot Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista tulevat näkyviin maksun hetkellä.

Jos prosenttiperusteisesta Palkkiosta ja/tai Kiinteästä palkkiosta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän Hinnaston 1 osioista A4.5, A4.6 ja A4.7.

A1.1. Palkkio Kotimaisista Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

Tapahtumat

Palkkio
Kotimaisen henkilökohtaisen tapahtuman maksun lähettäminen

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

 

A1.2 Rajat ylittävät Henkilökohtaiset tapahtumamaksut

A1.2.1 Rajat ylittävät henkilökohtaiset tapahtumamaksut ETA-alueelle euroina tai Ruotsin kruunuina

Tapahtumat

Palkkio.

Rajat ylittävän henkilökohtaisen tapahtumamaksun lähetys ETA-alueelle euroina tai Ruotsin kruunuina

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

A1.2.2 Muut rajat ylittävät henkilökohtaiset tapahtumamaksut

Voit selvittää tietyn maan käyttäjälle lähetetyn Rajat ylittävän Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkion alla olevien ohjeiden mukaisesti.

Vaihe 1. Selvitä, missä maassa vastaanottajan rekisteröity osoite sijaitsee. Katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.4. Epäselvissä tilanteissa kysy vastaanottajalta (toinen sarake).
Vaihe 2. Etsi sovellettava Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkio (ja soveltuvissa tilanteissa myös ylimääräinen Henkilökohtaisen tapahtumamaksun Palkkio) (kolmas sarake).

Tapahtumat

Vastaanottajan tilin maa

Palkkio Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista

 

^^

Rajat ylittävän henkilökohtaisen tapahtumamaksun lähettäminen

Yhdysvallat, Kanada, Pohjois-Eurooppa, Eurooppa I, Eurooppa II

1,99 EUR

Mikä tahansa muu maa^

3,99 EUR

 

^ Riippuu palvelun saatavuudesta kyseiseen maahan rekisteröidylle vastaanottajalle.

^^Katso tämän Hinnaston 1 kohta A4.7 alla

A2. Palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista

Jos kiinteästä maksusta on ilmoitettu, katso lisätietoja tämän hinnaston 1 kohdasta A4.6.

Toiminta tai Tapahtuma

Palkkio

A2.1

Lähettää (ostaa)

Maksuton (jos valuutan muuntoa ei ole)

A2.2 Kotimaisten maksujen vastaanotto (myynti)

A2.2.1 Vakiopalkkiot Suomessa: 
3,4 % + kiinteä palkkio

A.2.2.2 Kauppiashinnat: (Edellyttää hakemusta ja PayPalin ennakkohyväksyntää. Arvioitu tapauskohtaisesti, mukaan lukien, näihin kuitenkaan rajoittumatta, seuraavat kriteerit: kuukausittaiset myyntimäärät, keskimääräisen ostoskorin koko ja luottokelpoinen tili):

A2.2.2.1 Kauppiashinnat Suomessa: 
 

Taso

Edellisen kalenterikuukauden aikana vastaanotettujen Kaupallisten tapahtumien maksujen yhteenlaskettu rahamäärä

Palkkio maksua kohti

1

0,00–2 500,00 €

3,4 % + kiinteä palkkio

2

2 500,01–10 000,00 €

2,9 % + kiinteä palkkio

3

10 000,01–50 000,00 €

2,7 % + kiinteä palkkio

4

50 000,01–100 000,00 €

2,4 % + kiinteä palkkio

5

Yli 100 000,00 €

1,9 % + kiinteä palkkio

A2.3

Rajat ylittävän maksun vastaanottaminen (myynti)

Palkkiota Kotimaisten Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta sovelletaan ylimääräisenä prosenttiperusteisena Rajat ylittävänä Palkkiona, joka on esitetty alla olevassa taulukossa (lähettäjän maasta riippuen).

Lähettäjän maa

Rajat ylittävän tapahtuman Palkkio

Pohjois-Eurooppa / Eurooppa I

0,5 %

Eurooppa II / Yhdysvallat / Kanada / muu maailma

2,0 %


Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaisina Kaupallisten tapahtumien maksuina Palkkioita sovellettaessa.

 

A3 Muut Palkkiot

Toiminta tai Tapahtuma

Palkkio

A3.1 Valuutan muuntopalkkio

A3.1.1 Valuuttamuunnot PayPal-tilisi summamääristä, jotka eivät ole osa tiettyä tapahtumaa tilille tai tililtä (esim. saldon muuntaminen toiseen valuuttaan) ja tapahtumat, joihin liittyy valuutan muunto, jonka osalta myyjä on suostunut kantamaan muuntopalkkion:

 

2,5 % + perusvaluuttakurssi (tapahtuman muuntokurssin muodostamiseksi).

A3.1.2 Kaikki muut tapahtumat, joihin sisältyy valuutan muunto ja joiden muuntopalkkiota myyjä ei ole sitoutunut maksamaan (mukaan lukien maksunpalautuksina tai hylättyinä maksuina sinulle palautettujen summien muunnot):

 

4,0 % + perusvaluuttakurssi (tapahtuman muuntokurssin muodostamiseksi).

A3.2 Nosto Saldoltasi

A3.2.1 Nosto pankkitilille (jos saatavilla):
Maksuton

A3.3 Takaisinveloitukset

Takaisinveloituskulujen kattamiseksi PayPal arvioi myyjille luotto- ja pankkikorttien takaisinveloituspalkkioiden tilityspalkkion. (Takaisinveloitus voi tapahtua, kun ostaja hylkää tai palauttaa maksun kortiltaan kortin myöntäjän kautta).

Tätä Palkkiota ei sovelleta, jos PayPalin myyjien turva -ohjelma kattaa tapahtuman.

 

Takaisinveloituspalkkio on seuraava, ja se perustuu vastaanotettuun valuuttaan seuraavasti:

Australian dollari

22,00 AUD

Brasilian real

35,00 BRL

Kanadan dollari

20,00 CAD

Tšekin koruna

400,00 CZK

Tanskan kruunu

120,00 DKK

Euro

16 EUR

Hongkongin dollari

155,00 HKD

Unkarin forintti

4325 HUF

Israelin sekeli

75,00 ILS

Japanin jeni

1 875 JPY

Malesian ringgit:

65,00 MYR

Meksikon peso

250,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

28,00 NZD

Norjan kruunu

125,00 NOK

Filippiinien peso

900,00 PHP

Puolan zloty

65,00 PLN

Venäjän rupla

640,00 RUB

Singaporen dollari

28,00 SGD

Ruotsin kruunu

150,00 SEK

Sveitsin frangi

22,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

625,00 TWD

Thaimaan bahti

650,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

14,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

20,00 USD

A3.4 Kaupallisten tapahtumien maksunpalautukset

A3.4.1 Täysi maksunpalautus

Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun kokonaisuudessaan, pidätämme kiinteän palkkion osuuden Kaupallisen tapahtuman Palkkiosta.

Ostajan Tilille hyvitetään täysi Kaupallisen tapahtuman maksu.

Veloitamme Tililtäsi summan, joka alun perin hyvitettiin Tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman Palkkion kiinteän palkkio-osuuden yhteydessä.

Tutustu myös osioon 5.7.1 (Maksunpalautukset).

A3.4.2 Osittainen maksunpalautus

Jos palautat Kaupallisen tapahtuman maksun osittain, pidätämme ennalta määrätyn osuuden kiinteän palkkion osuudesta Kaupallisen tapahtuman palkkiosta.

Ostajasi tilille hyvitetään määrä, jonka määrität hyvitykseksi ostoksesi.

Veloitamme tililtäsi ennalta määritetyn osuuden summasta, joka alun perin hyvitettiin tilillesi Kaupallisen tapahtuman maksun ja Kaupallisen tapahtuman kiinteän palkkion osuuden yhteydessä.

Tutustu myös osioon 5.7.1 (Maksunpalautukset).

A3.5 Maksujen lähettäminen PayPal-Joukkomaksuna

A3.5.1 Palkkio

2 % kokonaismäärästä

A3.5.2 Kotimaista PayPal-joukkomaksua koskeva palkkiokatto

Kotimaisten tapahtumien palkkiokatto maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari

16,00 AUD

Brasilian real

24,00 BRL

Kanadan dollari

14,00 CAD

Tšekin koruna

280,00 CZK

Tanskan kruunu

84,00 DKK

Euro

12,00 EUR

Hongkongin dollari

110,00 HKD

Unkarin forintti

3080,00 HUF

Israelin sekeli

50,00 ILS

Japanin jeni

1200,00 JPY

Malesian ringgit:

50,00 MYR

Meksikon peso

170,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

20,00 NZD

Norjan kruunu

90,00 NOK

Filippiinien peso

640,00 PHP

Puolan zloty

46,00 PLN

Venäjän rupla

480,00 RUB

Singaporen dollari

20,00 SGD

Ruotsin kruunu

100,00 SEK

Sveitsin frangi

16,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

440,00 TWD

Thaimaan bahti

460,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

10,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

14,00 USD


A3.5.3 Palkkiokatto muille PayPal-Joukkomaksuille

Kaikkien muiden tapahtumien palkkiokatto yksittäistä maksua kohti on seuraava (maksuvaluutan mukaan):

Australian dollari

100,00 AUD

Brasilian real

150,00 BRL

Kanadan dollari

90,00 CAD

Tšekin koruna

1700,00 CZK

Tanskan kruunu

500,00 DKK

Euro

70,00 EUR

Hongkongin dollari

660,00 HKD

Unkarin forintti

18500,00 HUF

Israelin sekeli

320,00 ILS

Japanin jeni

8000,00 JPY

Malesian ringgit:

300,00 MYR

Meksikon peso

1080,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

120,00 NZD

Norjan kruunu

540,00 NOK

Filippiinien peso

3800,00 PHP

Puolan zloty

280,00 PLN

Venäjän rupla

2800,00 RUB

Singaporen dollari

120,00 SGD

Ruotsin kruunu

640,00 SEK

Sveitsin frangi

100,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

2700,00 TWD

Thaimaan bahti

2800,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

60,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

90,00 USD


Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista maksupalkkiokattoa soveltamalla.

A3.6 Luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistus (luottokortin tai pankkikortin tietojen tarkistus).

 

Joiltakin Käyttäjiltä voidaan rahankäyttörajaa lisättäessä tai PayPalin niin määrittäessä veloittaa luottokortin ja pankkikortin linkitys- ja vahvistuspalkkio.

Valuutasta riippuen se on seuraava:

Australian dollari

2,00 AUD

Brasilian real

4,00 BRL

Kanadan dollari

2,45 CAD

Tšekin koruna

50,00 CZK

Tanskan kruunu

12,50 DKK

Euro

1,50 EUR

Hongkongin dollari

15,00 HKD

Unkarin forintti

400 HUF

Israelin sekeli

8,00 ILS

Japanin jeni

200,00 JPY

Meksikon peso

20,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

3,00 NZD

Norjan kruunu

15,00 NOK

Filippiinien peso

100,00 PHP

Puolan zloty

6,50 PLN

Venäjän rupla

60 RUB

Singaporen dollari

3,00 SGD

Ruotsin kruunu:

15,00 SEK

Sveitsin frangi

3,00 CHF

Taiwanin uusi dollari

70,00 TWD

Thaimaan bahti

70,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

1,00 GBP

Yhdysvaltain dollari

1,95 USD


Tämä summa palautetaan, kun olet suorittanut luottokortin tai pankkikortin vahvistusprosessin onnistuneesti.

A3.7 Raporttipyynnöt

10,00 GBP tai 12,00 EUR (kpl)

Tätä Palkkiota sovelletaan tietopyyntöihin siitä, miksi PayPalilla oli kohtuulliset perustelut hylätä Maksumääräyksesi. Emme veloita sinua raporteista, joita pyydät siinä tapauksessa, että uskot hyvässä uskossa Tililläsi sattuneen virheen.

A3.8 Pankin palautus noston yhteydessä

 

3 EUR

A3.9 Hyväntekeväisyyshinnoittelu

Edellyttää hakemusta ja PayPalin ennakkohyväksyntää
A3.9.1 Kotimainen hyväntekeväisyyshinnasto
1,9 % + kiinteä hyväntekeväisyyspalkkio jokaisesta maksutapahtumasta.

A3.9.1.1 Kiinteä hyväntekeväisyyspalkkio
Riippuen vastaanotetusta valuutasta:

Australian dollari

0,30 AUD

Brasilian real

0,60 BRL

Kanadan dollari

0,30 CAD

Tšekin koruna

10,00 CZK

Tanskan kruunu

2,60 DKK

Euro

0,35 EUR

Hongkongin dollari

2,35 HKD

Unkarin forintti

90 HUF

Israelin sekeli

1,20 ILS

Japanin jeni

40 JPY

Malesian ringgit:

2 MYR

Meksikon peso

4,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,45 NZD

Norjan kruunu

2,80 NOK

Filippiinien peso

15,00 PHP

Puolan zloty

1,35 PLN

Venäjän rupla

10,00 RUB

Singaporen dollari

0,50 SGD

Ruotsin kruunu

3,25 SEK

Sveitsin frangi

0,55 CHF

Taiwanin uusi dollari

10,00 TWD

Thaimaan bahti

11,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,20 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,30 USD


A3.9.2 Rajat ylittävä hyväntekeväisyyshinnasto

Rajat ylittävä hyväntekeväisyyshinnoittelu on sama kuin Palkkio Rajat ylittävien Kaupallisten tapahtumien maksujen vastaanottamisesta.

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista hintatasoa soveltamalla.

A.3.10 Mikromaksujen vastaanotto

Hakemuksen ja PayPalin ennakkohyväksynnän perusteella voit tehdä parannuksen olemassa olevaan tiliin – ota tässä tapauksessa yhteyttä PayPaliin. Tämä maksu koskee kaikkia Kaupallisten tapahtumien maksuja, jotka olet saanut PayPal-tilillesi.

 

A3.10.1 Kotimaisia mikromaksuja koskevat Palkkiot
 

5 % + Mikromaksuja koskeva kiinteä Palkkio

 

A3.10.2 Rajat ylittävät mikromaksuja koskevat tapahtumapalkkiot
 

6 % + Mikromaksuja koskeva kiinteä palkkio
 

A3.10.3 Kiinteä mikromaksuja koskeva Palkkio

Määritellään vastaanotetussa valuutassa.

Australian dollari

0,05 AUD

Brasilian real

0,10 BRL

Kanadan dollari

0,05 CAD

Tšekin koruna

1,67 CZK

Tanskan kruunu

0,43 DKK

Euro

0,05 EUR

Hongkongin dollari

0,39 HKD

Unkarin forintti

15 HUF

Israelin sekeli

0,20 ILS

Japanin jeni

7 JPY

Malesian ringgit:

0,20 MYR

Meksikon peso

0,55 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,08 NZD

Norjan kruunu

0,47 NOK

Filippiinien peso

2,50 PHP

Puolan zloty

0,23 PLN

Venäjän rupla

2,00 RUB

Singaporen dollari

0,08 SGD

Ruotsin kruunu

0,54 SEK

Sveitsin frangi

0,09 CHF

Taiwanin uusi dollari

2 TWD

Thaimaan bahti

1,80 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,05 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,05 USD

 

Huomautus: Euroopan unionissa tai ETA-alueella rekisteröityjen Tilien väliset, Rajat ylittävät euromääräiset tai Ruotsin kruunumääräiset maksut käsitellään Kotimaista hintatasoa soveltamalla.

 

Takaisin ylös

 A4. Sanasto

A4.1 A "Kaupallinen tapahtuma" -maksu tarkoittaa tavaroiden ja palvelujen ostoa ja myyntiä, minkä tahansa muun kaupallisen tapahtuman tekemistä tai maksujen vastaanottamista, kun "pyydät rahaa" PayPalin kautta.

A4.2 A "Henkilökohtainen tapahtuma" -maksu tarkoittaa rahan lähettämistä (rahansiirtoa Perhe ja ystävät -välilehdeltä, joka löytyy Lähetä rahaa -kohdasta) ja rahan vastaanottamista PayPal-tilillesi ystäviltä ja perheeltä tekemättä mitään taustalla olevaa kaupallista tapahtumaa (toisin sanoen maksu ei ole tavaroiden tai palvelujen ostamista tai muuta kaupallista toimintaa).

Jos suoritat kaupallisen tapahtuman (esimerkiksi myyt tavaroita tai palveluja), et voi pyytää ostajaa lähettämään Henkilökohtaisen tapahtuman maksua ostoksesta. Jos teet niin, PayPal voi poistaa mahdollisuutesi hyväksyä osan maksuista tai kaikki maksut Henkilökohtaisista tapahtumista. Huomaathan myös seuraavat asiat:

A4.2.1 Käyttäjä ei voi lähettää rahaa Henkilökohtaiseen tapahtumaan joistakin maista, mukaan lukien Kiina ja (joissakin tapauksissa) Saksa.

A4.2.2 Brasiliaan ja Intiaan rekisteröityjä tilejä ei saa käyttää Henkilökohtaisten tapahtumien maksujen lähettämiseen tai vastaanottamiseen. Se tarkoittaa, ettet voi lähettää Henkilökohtaisten tapahtumien maksuja Brasiliaan tai Intiaan rekisteröidyille tileille ja

A4.2.3 lähettäjä maksaa Palkkion,

A4.3 A "Kotimainen" maksu suoritetaan, kun sekä lähettäjä että vastaanottaja on rekisteröity PayPaliin samassa maassa asuvina.

A4.4 A "Rajat ylittävä" maksu suoritetaan, kun lähettäjä ja vastaanottaja on rekisteröity PayPaliin eri maassa asuvina. Tietyt maat on ryhmitelty yhteen seuraavasti helpottamaan vertailua Rajat ylittävien maksujen Palkkioiden laskennassa:

Ryhmän nimi

Maat

Pohjois-Eurooppa

Ahvenanmaa, Tanska, Färsaaret, Suomi, Grönlanti, Islanti, Norja, Ruotsi.

Eurooppa I

Itävalta, Belgia, Kanaalisaaret, Kypros, Viro, Ranska (mukaan lukien Ranskan Guayana, Guadeloupe, Martinique, Réunion ja Mayotte), Saksa, Gibraltar, Kreikka, Irlanti, Mansaari, Italia, Luxemburg, Malta, Monaco, Montenegro, Alankomaat, Portugali, San Marino, Slovakia, Slovenia, Espanja, Yhdistynyt kuningaskunta, Vatikaanivaltio.

Eurooppa II

Albania, Andorra, Valko-Venäjä, Bosnia ja Hertsegovina, Bulgaria, Kroatia, Tšekki, Georgia, Unkari, Kosovo, Latvia, Liechtenstein, Liettua, Makedonia, Moldova, Puola, Romania, Venäjän Federaatio, Serbia, Sveitsi, Ukraina.

 

A4.5 Prosenttipohjaiset palkkiot (esim. 3,4 %) ovat kyseistä prosenttiosuutta vastaava määrä maksun summasta, ja ne (ellei toisin mainita) veloitetaan valuuttana, jona maksu on vastaanotettu.

A4.6 Kiinteät palkkiot Kaupallisten tapahtumien maksuista ja Henkilökohtaisten tapahtumien maksuista (ellei toisin mainita) perustuvat valuuttaan, jossa maksu on vastaanotettu, seuraavasti:

Australian dollari

0,30 AUD

Brasilian real

0,60 BRL

Kanadan dollari

0,30 CAD

Tšekin koruna

10,00 CZK

Tanskan kruunu

2,60 DKK

Euro

0,35 EUR

Hongkongin dollari

2,35 HKD

Unkarin forintti

90 HUF

Israelin sekeli

1,20 ILS

Japanin jeni

40 JPY

Malesian ringgit:

2 MYR

Meksikon peso

4,00 MXN

Uuden-Seelannin dollari

0,45 NZD

Norjan kruunu

2,80 NOK

Filippiinien peso

15,00 PHP

Puolan zloty

1,35 PLN

Venäjän rupla

10,00 RUB

Singaporen dollari

0,50 SGD

Ruotsin kruunu

3,25 SEK

Sveitsin frangi

0,55 CHF

Taiwanin uusi dollari

10,00 TWD

Thaimaan bahti

11,00 THB

Yhdistyneen kuningaskunnan punta

0,20 GBP

Yhdysvaltain dollari

0,30 USD

 

A4.7 Eri valuuttoina veloitettavat Palkkiot maksujen lähettämisestä: Jotkut sinulta veloitettavat PayPalin Palkkiot ovat eri valuuttana kuin Saldo tai Saldot, joista olet lähettänyt maksusumman. Tällaisessa tapauksessa PayPal suorittaa (osion 8.2 mukaisesti) valuuttamuunnoksen (josta veloitamme Valuutan muuntopalkkion Hinnaston 1 osiossa A3.1 määritetyllä tavalla) kunkin alkuperäisen Saldon valuutasta valuuttaan, jossa Palkkio on maksettava, ja veloittaa Palkkiot muunnetusta Saldosta.

Takaisin ylös