Løsning af problemer for sælgere


En nemmere håndtering af svære problemer.

PayPal er en af de mest sikre måder at blive betalt online på. Der kan dog opstå problemer med transaktioner.

Hvis en køber kontakter dig angående problemer med en transaktion: Prøv at løse problemet ved hjælp af vores Kommunikationstip.

Hvis problemet stadig ikke er løst, og køberen indgiver en klage over dig: PayPal underretter dig om transaktionsproblemet. Du skal logge på PayPal og klikke på Løsningscenter.

Løsningscenter indeholder:

  • PayPals tvistløsning. Har til formål at løse køberens problemer. Denne fase løser de fleste transaktionsproblemer og er det første trin i køberreklamationsprocessen.
  • Sporing af og status for tvist. Spor status for dine tvister og klager.
  • Selvstudium i Løsningscenter. Lær at håndtere de fleste sælgerproblemer.

Beskrivelse af køberreklamationsprocessen.

Tvistfase

Hvis en køber åbner en tvist mod dig i PayPals tvistløsningsproces, skal du reagere på den i Løsningscenter, hvor:

  • Du kan læse beskeder fra køberen.
  • Du kan besvare køberens beskeder.
  • Du kan lukke tvisten ved at udstede en fuld tilbagebetaling.
  • Din køber kan lukke tvisten, hvis problemet er løst.
  • Alle beskeder fra dig og din køber arkiveres, hvor PayPal kan se dem.

Kravfase

Ikke alle tvister bliver til krav. Men, hvis du ikke kan få løst problemet via PayPals tvistløsning, kan det blive eskaleret. Køberen skal eskalere tvisten til et PayPal-krav inden for 20 kalenderdage efter tvistens åbningsdato.

PayPals kravteam

Vores dedikerede kravspecialister indsamler information fra begge parter, undersøger sagen, samarbejder med begge parter for at finde en fair og effektiv løsning på kravet og tager en beslutning. Denne service tilbydes gratis.

Få mere at vide løsning af tvister ved at gå til Sælgerguide til løsning af PayPal-tvister.

Løsning af tilbageførsler.

På et hvilket som helst tidspunkt under processen kan køberen beslutte at anmode sit betalingskortselskab om en tilbageførsel. Få mere at vide om, hvordan du håndterer en tilbageførsel, og om dækning af tilbageførsler via PayPals køberreklamationsproces, i:

Man kommer langt med en smule tillid.

Utryghed kan få køberne til at starte køberreklamationsprocessen – eller en tilbageførsel – for tidligt. Du kan minimere køberes bekymringer ved at etablere dig selv som en troværdig sælger med vores Værktøjer til opbygning af købertillid.

Ekstra ressourcer for sælgere.

Få mere at vide om sikkert salg ved at gå til: