Oppdatering av retningslinjer

>> Vis alle juridiske avtaler

>> Vis tidligere oppdateringer av retningslinjene

Oppdatering av retningslinjer

 

Varsel om endringer i PayPals juridiske avtaler

Utstedt: 29. september 2020

Det er viktig at du leser dette dokumentet.

Vi gjør endringer i de juridiske avtalene som regulerer ditt forhold til PayPal.

Vi oppfordrer deg til å gå nøye gjennom merknadene nedenfor, slik at du er kjent med disse kommende endringene.

Du trenger ikke å foreta deg noe mer, da disse endringene vil tre i kraft automatisk

4. januar, 2021.

 

Hvis du foretrekker å avvise disse endringene og avslutte kontoen din, kan du gjøre dette før 4. januar 2021 uten å bli belastet for ytterligere gebyrer.

Alle endringer og oppdateringer av de juridiske avtalene er på denne siden uthevet i kursiv. Denne uthevingen skal sikre bedre sporbarhet for endringer og oppdateringer som gjøres.

Endringer som gjøres for språklig tilpasning, for å korrigere eller fjerne ortografiske og grammatiske feil, eller endringer i formateringer er ikke uthevet. Dette gjelder også der vi har korrigert eller standardisert nummerering og referanser.

 

OPPDATERINGER I PAYPALS BRUKERAVTALE

Dato for ikrafttredelse: 4. januar 2021

  • Klikk HER for å vise en oppdatert kopi av de tiltenkte endringene.

Du finner den nyeste versjonen av PayPals brukeravtale ved å klikke her eller ved å åpne den via «Juridisk» eller «Juridiske avtaler» i bunnteksten nederst på de fleste sidene på PayPal-nettstedet.

Om kontoen din – Åpne en konto – Forretningsmessig status

Vi har endret ordlyden i delen for å gjenspeile at når du har nådd visse terskler eller involverer visse forretningssegmenter eller aktiviteter, kan de forretningsmessige avtalene gjelde for alle typer PayPal-kontoer du har.

Om kontoen din – Åpne en konto – Sikker bruk av PayPal-kontoen

I dette avsnittet har vi lagt til kravet om å holde nummeret til en telefon som du er primærbruker av, oppdatert i PayPal kontoprofilen din.

Foreta en betaling – Generelle bestemmelser for å betale – Betalingsinstruksjoner

Vi har lagt til et nytt avsnitt på slutten av denne delen om å gi deg muligheten til å velge bestemte mottakere som «godkjente begunstigede personer» for en raskere betalingsopplevelse.

Motta betalinger – Refusjoner og tilbakeføringer av betalinger – Gebyrer for tvisteløsning

Vi oppretter et gebyr for tvisteløsning og de tilhørende vilkårene for selgere.

Motta betalinger – Refusjoner og tilbakeføringer av betalinger – Tilbakeføringsgebyr

Vi har lagt til en ny del som omhandler tilbakeføringsgebyret, for avklaring.

Andre juridiske vilkår – Våre rettigheter – Inaktivitetsgebyr

Vi oppretter et inaktivitetsgebyr for kontoer som har vært inaktive i minst 12 sammenhengende måneder.

Vedlegg 1: Gebyrtabell

A2.2.2 Gebyrer for bruk av den nye løsningen for betaling

Vi har fjernet forhandlersatsreferansen.

A2.2.3 Forhandlersats

Vi har fjernet A2.2.3 Forhandlersats.

A3.2. Gebyr for overføring av saldoen din

Vi har innført et gebyr for overføringer til en amerikansk bankkonto som er knyttet til PayPal-kontoen din.

A3.3. Tilbakeføringsgebyr og gebyr for tvisteløsning

Vi har delt opp del A3.3. i to underdeler: A3.3.1. Tilbakeføringsgebyr, som forblir uendret, og A3.3.2. Gebyr for tvisteløsning, som omhandler det nylig innførte gebyret for tvisteløsning.

A3.9 Inaktive PayPal-kontoer

Vi har lagt til den nye delen A3.9, som omhandler det nylig innførte inaktivitetsgebyret.

 

OPPDATERINGER I PAYPALS AVTALE OM NETTBASERTE KORTBETALINGSTJENESTER

4. Informasjonssikkerhet, databeskyttelse, dataportabilitet

Vi har endret avsnitt 4.6. for å snakke om et databeskyttelsestillegg i stedet for et vedlegg (derfor er vedlegg 2 fjernet), og vi har lagt til et nytt avsnitt 4.7. om dataportabilitet.

 

OPPDATERINGER I DEN FORRETNINGSMESSIGE AVTALEN

Vi har fjernet begrensningen for PayPal Premier eller bedriftskontoer fra det første avsnittet i den forretningsmessige avtalen.

 

OPPDATERINGER I PERSONVERNERKLÆRINGEN

Vi oppdaterer databehandlingsvilkårene for å gjenspeile at PayPal er behandlingsansvarlig for betalingsbehandling og svindeltjenester.

 

iZETTLE

Vi har lagt til nye vilkår for iZettle-tjenesten på siden for juridiske avtaler.