>> Se alle juridiske avtaler

Sentral betalings- og tjenesteinformasjon

Sist oppdatert: 09. januar 2018

 

INNHOLD

Grunnleggende om PayPal-tjenesten
Hva er PayPal-tjenesten?
Hvem tilbyr PayPal-tjenesten?
Hva må du ha for å kunne bruke PayPal-tjenesten?
Enkeltbetalinger eller 'one-off'-betalinger
Åpne en PayPal-konto
Finansiering av en konto
Betale/overføre betalinger
Motta betalinger
Valutaer
Risiko for tilbakeføring eller reversering av en betaling
Selgerbeskyttelse
Kjøperbeskyttelse
Uttak av penger (innløsing av elektroniske penger)
Gebyrer
Avslutning av kontoer eller kontobegrensninger
Forbudte eller restriksjonsbelagte aktiviteter
Kommunikasjon med deg
Løsning av problemer med tjenesten og tvister med andre brukere
Klager angående tjenesten 
Lovene som gjelder
Sikker bruk av PayPal-tjenesten
Hvordan vet vi at det er deg?
Hvordan vet du at det er oss?
Sikkerhet for kontoen og pengene
Dette må du gjøre om et sikkerhetsproblem oppstår
Tap som følge av uautorisert bruk
Ytterligere informasjon om sikkerhet
Ordliste

 

Beskrivelsen av tjenesten er bare som et sammendrag å regne. Den omfatter ikke alle definisjoner, unntak, vilkår og betingelser knyttet til PayPal-tjenesten. De fullstendige vilkårene og betingelsene er nedfelt i brukeravtalen som du finner nederst på alle sider på PayPals nettsted. Dette sammendraget inngår ikke i brukeravtalen. Dette dokumentet er underlagt fremtidige endringer.

Dette dokumentet og brukeravtalen dekker informasjon som vi må dele med deg i henhold til loven. Vi oppdaterer dokumentet i takt med endringer i PayPal-tjenesten (som definert nedenfor).

Du finner en ordliste nederst i dette dokumentet.

 

Grunnleggende om PayPal-tjenesten

 

Hva er PayPal-tjenesten?

Med PayPal kan bedrifter og enkeltpersoner overføre og motta penger på nettet. Videre tilbyr PayPal andre finansielle tjenester, og tjenester knyttet til slike tjenester. Disse tjenestene er heretter samlet omtalt som «PayPal-tjenesten».

Med PayPal-tjenesten kan du foreta enkeltbetalinger eller engangsbetalinger, eller du kan opprette en konto hos oss – dette gir deg en enklere betalingsprosess, gjør at du kan motta så vel som overføre penger, og gir deg tilgang til flere funksjoner og bedre betalingsregistre.

 

Hvem tilbyr PayPal-tjenesten?

PayPal (Europe) S.à r.l.et Cie, S.C.A. (R.C.S. Luxembourg B 118 349) («PayPal») leverer PayPal-tjenesten til registrerte brukere i EØS-området. Kontaktinformasjon for PayPal finner du på denne kundeservice-siden. I et nødstilfelle kan du lese gjennom «Dette må du gjøre» nedenfor.

PayPal er lisensiert som bank (eller kredittinstitusjon) i Luxembourg. Vi er underlagt soliditetskravene som stilles av de finansielle reguleringsmyndighetene i Luxembourg; Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF har et register over organisasjoner de regulerer, på https://supervisedentities.apps.cssf.lu/index.html?language=en#Home. PayPal har registernummeret B00000351, men du kan også finne oss i registret ved å søke etter navnet vårt.

 

Hva må du ha for å kunne bruke PayPal-tjenesten?

For å bruke PayPal-tjenesten trenger du bare:

 • En datamaskin, en smarttelefon (f.eks. Apple iPhone eller en Android- eller Windows-telefon) eller et nettbrett (f.eks. Apple iPad eller et Android- eller Windows-nettbrett).
 • Tilkobling til Internett. PayPal-tjenesten fungerer bare når du har en internettilkobling.

Ovennevnte er de tekniske kravene. Jo bedre datamaskinen og Internettilkoblingen er, desto bedre vil selvfølgelig PayPal-tjenesten fungere. Hvis datamaskinen er infisert med virus eller har andre sikkerhetsproblemer, kan det påvirke tjenesten og andre operasjoner på datamaskinen. Vi anbefaler at du overholder alle sikkerhetsveiledninger fra produsenten av datamaskinen og operativsystemet du bruker, og at du bruker antivirus-programmer om dette anbefales for operativsystemet. Sørg for at hele systemet ditt er oppdatert til enhver tid, spesielt operativsystemet, nettleseren og antivirus-programvaren. Vær forsiktig når du laster ned ting fra internett. Hvis du ikke kjenner til og stoler på kilden du laster ned fra, er det alltid en risiko for at dataene du laster ned, kan være skadelige.

Poenget med tjenesten er overføring av penger, så for at PayPal-tjenesten skal være nyttig for deg, må du enten ha penger til å overføre eller penger du venter på å motta. PayPal-tjenesten blir i tillegg mye nyttigere dersom du har en bankkonto og/eller et betalingskort. Med PayPal-tjenesten kan du bruke disse betalingsmetodene (bankkonto og/eller betalingskort) på nettet, uten at du må oppgi betalingsinformasjonen din til andre enn oss, og nøye utvalgte tredjeparter som er omtalt i retningslinjene for personvern. Vi har utviklet PayPal-tjenesten slik at den skal fungere sammen med dine bankkontoer og betalingskort, så disse blir enklere og tryggere å bruke på nettet.

I enkelte tilfeller kan du bruke tjenesten via bestemte tredjeparts tjenesteleverandører som du gir tillatelse til å handle på dine vegne (f.eks. tillatelse til å utføre bestemte betalinger eller få tilgang til informasjon om PayPal-kontoen din).

 

Enkeltbetalinger eller engangsbetalinger

Hvis du bruker PayPal-tjenesten til å foreta en enkeltbetaling (uten at du oppretter noen konto hos oss), gir vi deg informasjon om den aktuelle betalingen både før og etter at du ber oss gjennomføre betalingen.

Denne informasjonen får du se:

 • På nettsidene du ser før betalingen fullføres.
 • I alle e-poster vi sender deg.
 • I denne meldingen om 'Sentral betalings- og tjenesteinformasjon'.

Når du bruker «Betaling ved mottak av faktura»-produktet (der dette er tilgjengelig), kan det hende at du mottar noe informasjon fra forhandleren du betaler.

Vi belaster deg ikke for enkeltbetalinger via PayPal-tjenesten (vi kan imidlertid belaste deg for andre tjenester, som valutakonverteringer).

Informasjonen du må oppgi til oss for å foreta enkeltbetalinger, omfatter betalingskortopplysningene dine samt annen informasjon det opplyses om på nettstedet hvor du ber oss om å foreta betalingen.

Betalingen gjennomføres så raskt som betalingsordningene PayPal har, tillater det (det kan være neste virkedag), etter at du gir oss betalingsinstruksjonen din. Hvis personen du overfører betalingen til, instruerer oss om at vedkommende vil motta betalingen fra deg på et senere tidspunkt, gjennomfører vi betalingen etter vedkommendes ønsker.

Hvis du ikke har noen konto hos oss, er alle betalinger du sender eller mottar, underlagt visse begrensninger. Du kan finne ut mer om disse i «Overføring av betalinge», «Mottak av betalinger» og «Overføring til egen konto»-delen nedenfor.

 

Åpne en PayPal-konto

Bedrifter og enkeltpersoner kan opprette en konto hos PayPal. For å kunne åpne en PayPal-konto må du:

 • Enten være en person (minst 18 år gammel), eller en bedrift som kan inngå en juridisk bindende avtale.
 • Fullføre registreringsprosessen vår.

Som en del av registreringsprosessen må du:

Under eller etter registreringsprosessen kan du dessuten konfigurere en betalingsmetode i PayPal-kontoen din. Kilden kan være en bankkonto eller et betalingskort som vi belaster for å dekke for betalinger du foretar via PayPal-kontoen din.

 

Finansiering av kontoer

Pengene på PayPal-kontoen omtales med juridiske termer som «elektroniske penger», og er i EØS-området gjennomgående godkjent som en egnet betalingsform på nettet. Du kan bare betale med PayPal-kontoen din dersom du har tilgjengelige penger på kontoen. Hvis du imidlertid overfører en betaling uten at du har dekning for denne i PayPal-kontoen din, forsøker vi å hente pengene automatisk fra betalingsmetodene dine, slik at betalingen kan gjennomføres.

Du kan finansiere en konto ved enten å:

 • Motta elektroniske penger fra oss når du betaler oss et tilsvarende beløp via betalingsmetodene dine. Du kan gjøre dette manuelt via Legg til penger-funksjonen du finner i kontoen din, eller vi kan gjøre dette automatisk etter behov, for å dekke for betalinger du ber oss overføre.
 • Godta en PayPal-betaling en annen PayPal-bruker har sendt deg.

Saldoen på PayPal-kontoen representerer det elektroniske pengebeløpet som er tilgjengelig for utbetaling fra kontoen din. Elektroniske penger tilsvarer kontanter, og i henhold til EU-lovverket er det forbudt med renter på elektroniske penger (direktiv 2009/110/EF paragraf 12).

 

Overføring av betalinger

Hvis du vil betale en tredjepart via PayPal-tjenesten, kan du enten klikke på en knapp på nettstedet til forhandleren (eller andre salgspunkter) for å betale den aktuelle forhandleren, eller, hvis betalingsmottakeren verken har noe nettsted eller noen knapp betalingen kan foretas via, simpelthen bruke Overfør-funksjonen i kontogrensesnittet og oppgi e-postadressen til ønsket mottaker. Når du igangsetter pengeoverføringen, kan du – uansett hvilken av ovennevnte betalingsmåter du velger – be oss om å overføre elektroniske penger fra PayPal-kontoen din til mottakerens PayPal-konto (les også gjennom «Hvordan vet vi at det er deg?» nedenfor). Hvis mottakeren godtar betalingen (skjer som regel automatisk), gjennomfører vi overføringen.

I enkelte tilfeller kan du autorisere en mottaker til å sende instruksjoner til PayPal på dine vegne på et senere tidspunkt, slik at en betaling fra deg til mottakeren kan behandles (dette kalles automatiske betalinger eller forhåndsgodkjente betalinger). PayPal kan reservere betalingsbeløpet som forestående i den reserverte kontoen din inntil innhenter betalingen din.

I enkelte tilfeller kan du la en annen lisensiert leverandør av betalingstjenester initiere en betaling til noen på dine vegne.

I hver nye konto foreligger det en innledende begrensning på hvor store beløp brukeren kan overføre. Brukeren kan øke denne såkalte «sendegrensen» ved å bekrefte informasjonen som ble oppgitt i forbindelse med kontoregistreringen. Vi kan etter eget forgodtbefinnende endre grensene opp til det maksimale nivået foreskrevet av gjeldende lover for hvitvasking av penger, men det er ingen måte du kan endre sendegrensen på. Opplysningene vi krever i forbindelse med verifiseringsprosessen, varierer alt etter hvor du bor og kontotypen (personlig eller bedrift) du har. PayPal vil be deg om å bekrefte kontoinformasjonen din, og vi forklarer hvordan du gjør dette.

 

Mottak av betalinger

Når du har åpnet en PayPal-konto, kan du motta betalinger via PayPal-tjenesten ved å godta betalinger fra andre brukere. Slike godkjenninger skjer som regel automatisk. Du trenger derfor som regel ikke å foreta deg noe for å godta betalinger.

Mottakeren kan returnere betalinger eller – i noen tilfeller – bruke PayPal-tjenesten til å avvise betalinger som andre brukere har sendt.

Hvis PayPal-kontoen din er ny, er PayPal pålagt av lover som skal beskytte mot hvitvasking av penger, å begrense pengebeløpene du kan motta, frem til du har gjennomført kontoens verifiseringsprosess. Kort tid etter at du har åpnet en ny konto, vil PayPal be deg om å bekrefte kontoinformasjonen din, og vi forklarer hvordan du gjør dette.

PayPal blokkerer eventuelle betalinger vi anser for å ha alvorlige sikkerhetsproblemer eller være uredelige (mer om dette i punkt 9–10 i brukeravtalen). I stedet for å blokkere betalinger kan vi noen ganger utsette dem, slik at vi får undersøkt den aktuelle saken nærmere. Hvis vi oppdager at svindlersk aktivitet ligger bak en betaling til deg, reverserer vi som regel betalingen tilbake vedkommende som ble svindlet, og vi angir denne reverseringen i kontoen din. I noen tilfeller er vi ikke lovpålagt å begrunne blokkerte eller utsatte betalinger, ei heller å oppgi detaljer om reverseringer. Dette fordi vi da kan informere de som står bak svindel eller annen kriminalitet, om at vi har fattet interesse for dem. Selv om det foreligger begrensninger for hva vi kan avsløre, må du gjerne spørre oss om blokkerte, utsatte eller reverserte betalinger via senteret for sikre meldinger, som er beskrevet i «Kommunikasjon med deg»-delen nedenfor.

 

Valutaer

Du kan betale eller motta betalinger i flere valutaer, bl.a.: britiske pund, euro, amerikanske dollar, kanadiske dollar, japanske yen, australske dollar, sveitsiske franc, norske kroner, svenske kroner, danske kroner, polske zloty, ungarske forinter, tsjekkiske koruna, Singapore-dollar, Hongkong-dollar, newzealandske dollar, israelske shekel, meksikanske peso, argentinske peso, brasilianske real, filippinske peso, thailandske baht og taiwanske dollar.

Hvis du ikke har noen saldo i valutaen du overfører, eller om du tar ut penger i en valuta som ikke samsvarer med nasjonaliteten til bankkontoen du tar ut penger fra, vil PayPal-tjenesten vanligvis omregne midlene til valutaen du overfører penger i, eller til valutaen som brukes i bankkontoen du overfører penger til. For denne valutakonverteringer påløper det et gebyr.

Du kan motta penger i hvilken som helst av valutaene PayPal-tjenesten støtter (oppført ovenfor). Hvis valutaen du mottar, ikke stemmer overens med nasjonaliteten til PayPal-kontoen din, kommer ikke PayPal-tjenesten til å omregne den utenlandske valutaen til din nasjonale valuta med mindre du instruerer oss om dette, overfører pengene til bankkontoen din eller overfører dem i en annen valuta.

Før PayPal-tjenesten konverterer en valuta, blir du informert om gjeldende valutakurs og gebyret som påløper. Når du er informert om dette, blir konverteringen gjennomført bare dersom du ber om dette. Dette gjelder ikke for transaksjoner som er utsatt for forsinkelse av forhandlerbehandling eller automatiske betalinger (se avsnitt 4 i brukeravtalen).

 

Risiko for tilbakeføring eller reversering av betalinger

Hvis en mottaker som ikke oppfyller betingelsene for selgerbeskyttelse (se nedenfor), mottar en betaling som må tilbakeføres eller reverseres, kan mottakeren (ikke PayPal i de fleste tilfeller) belastes med overføringsbeløpet i sin helhet samt eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med behandling av tilbakeføringen.

En tilbakeføring er en tvist mellom mottakeren av en kortbetaling, banken som utstedte det aktuelle betalingskortet, og kunden til denne kortutstederen (altså vedkommende som overførte midlene). PayPal opptrer ikke som dommer i tilbakeføringstvister, og vi og betalingsmottakeren må innfinne oss med den endelige og juridisk bindende avgjørelsen den utstedende banken treffer i den aktuelle tilbakeføringstvisten.

 

Selgerbeskyttelse

I stedet for at betalingsmottakeren må bære kostnadene i forbindelse med tilbakeføringer eller reverseringer, kan PayPal dekke slike økonomiske tap under visse omstendigheter, så som om vedkommende som står bak betalingen, nekter for å ha godkjent betalingen eller hevder å ikke ha mottatt varen vedkommende betalte for.

Selgerbeskyttelse er tilgjengelig og kan gjøres krav på dersom betalingen står oppført som «kvalifisert i henhold til retningslinjene for selgerbeskyttelse» på siden for transaksjonsdetaljer på brukerens konto. Tilgjengeligheten av selgerbeskyttelse er avhengig av følgende faktorer:

 • Typen varer eller tjenester som er kjøpt.
 • de respektive landene der kjøperen og selgeren bor
 • selgerens kontotype
 • postadressen selgeren sender varene til
 • dokumentasjon som viser forsendelsesmetoden
 • tidspunktet da varene ble sendt etter kvittering på betaling
 • antallet kontoer betaling ble foretatt fra
 • selgerens samarbeidsvilje

Brukeravtalen inneholder mer informasjon om betingelsene for landet selgeren befinner seg i.

Kjøperbeskyttelse

Med kjøperbeskyttelse kan de som kjøper kvalifiserte varer og tjenester, få tilbakebetalt hele eller deler av PayPal-betalingen dersom varene ikke ble levert eller i stor grad ikke samsvarte med selgerens beskrivelse av dem.

For å få kjøperbeskyttelse må du registrere et krav innenfor gjeldende tidsrammer. Registrering av krav er nærmere beskrevet i brukeravtalen.

 

Uttak av penger (innløsing av elektroniske penger)

Hvis du har en positiv saldo i kontoen din, kan du når som helst be oss om å overføre denne saldoen til en bankkonto du har registrert som betalingsmetode i PayPal-kontoen din (eller, i svært få tilfeller, til et kort registrert som betalingsmetode). Du kommer gjerne med en slik anmodning ved å bruke uttaksfunksjonaliteten i kontogrensesnittet. Med juridiske termer omtaler vi overføring av penger fra en PayPal-konto til en bankkonto som en «innløsing» av elektroniske penger.

Under normale omstendigheter fullfører vi uttaket fra kontoen din innen én virkedag etter at vi har gjennomført alle kontrolltiltak vi er pålagt. Tiltakene er til for å forhindre hvitvasking av penger og svindel og for å få bekreftet identiteten din samt tilgangen din til den aktuelle bankkontoen.

Hvis du har en ny PayPal-konto, er PayPal pålagt å begrense beløpet du kan overføre, i henhold til lover om hvitvasking av penger. Du kan få grensen økt ved å fullføre verifiseringsprosessen for den nye kontoen. Kort tid etter at du har åpnet en ny konto, vil PayPal be deg om å fullføre denne prosessen, og vi forklarer hvordan du gjør dette.

Du kan ha penger stående i PayPal-kontoen din så lenge du måtte ønske. Vi belaster deg ikke for å ha penger stående i PayPal-kontoen din, men vi betaler heller ikke renter på det aktuelle beløpet, ettersom det er forbudt med renter på elektroniske penger.

 

Gebyrer

Det påløper ingen gebyrer for å betale/overføre penger via PayPal-tjenesten (med mindre en valutakonvertering er nødvendig, betalingen sendes via massebetalingstjenesten vår eller en avsender vil betale gebyret som er gjeldende for «person til person»-betalinger).

PayPal belaster deg med gebyrer under visse omstendigheter, som for eksempel:

 • når du mottar penger (satsen varierer etter f.eks. betalerens og mottakerens fysiske plassering)
 • ved valutakonverteringer (se Valutaer-delen ovenfor)
 • når betalinger du mottar, må tilbakeføres til betaleren
 • når du tar ut penger (i visse land)
 • når du bruker valgfrie tjenester, som massebetaling eller PayPal Credit.

Mot slutten av brukeravtalen kan du finne mer uttømmende informasjon om gebyrer.

 

Avslutning av kontoer eller kontobegrensninger

Både vi og kontohaveren kan når som helst avslutte en konto. Hvis Paypal avslutter en konto, varsles vanligvis kontoinnehaveren to måneder før avslutningen, men vi kan også avslutte kontoer med øyeblikkelig virkning i enkelte tilfeller (f.eks. hvis kontoinnehaveren har brutt avtalen med oss). I avsnitt 7 av brukeravtalen finner du informasjon om hvordan du kan avslutte kontoen din, og hvilke følger dette får.

Vi kan også pålegge kontoen din begrensninger, slik at du verken får betale eller motta betalinger, og/eller ikke kan overføre penger under visse omstendigheter. Dette kan for eksempel være i tilfeller der du oppgir tilsynelatende unøyaktig informasjonen, der du ikke innfrir viktige forpliktelser, eller der du virker å ha finansielle problemer (les også gjennom avsnitt 9 og 10 av brukeravtalen). PayPal besørger ingen funksjoner du kan bruke for å begrense eller deaktivere kontoen din. Alt du kan gjøre, er å avslutte den.

Hvis vi pålegger kontoen begrensninger (uten at vi avslutter den helt og holdent), kan du fortsatt bruke senteret for sikre meldinger etter at du har logget på, og du kan fortsatt ringe kundeservice. Du må gjerne stille oss spørsmål om kontobegrensninger, så skal vi forklare grunnlaget for den aktuelle begrensningen (om tillatt) og hva du kan gjøre for å få den fjernet.

PayPal kan også blokkere bestemte betalinger (uten at vi avslutter eller begrenser dens bruk). Se «Mottak av betalinger» ovenfor for å få mer informasjon.

 

Forbudte eller restriksjonsbelagte aktiviteter

Vi tillater ikke at PayPal-tjenesten brukes til behandling av betalinger som stammer fra ulovlige aktiviteter eller andre aktiviteter som utgjør brudd på retningslinjene for akseptabel bruk.

Vi kan også begrense bruken av PayPal-tjenesten og/eller nekte å utføre et betalingsoppdrag om dette utgjør en restriksjonsbelagt aktivitet som fastsatt i brukeravtalen.

 

Kommunikasjon med deg

PayPal kommuniserer med deg på følgende måter (i tillegg til andre vanlige måter, så som per telefon ifm. kundeservice og via dette nettstedet):

 • Vi kan kontakte deg per e-post dersom det ikke kommuniseres sensitive opplysninger. Vi kan for eksempel bruke e-post for å varsle deg om overførte betalinger eller endringer i kontoinnstillingene. Disse e-postene omfatter som regel rutinemessige bekreftelser om kontohandlinger. Hvis du imidlertid ikke sto bak en handling vi varsler deg om, må du umiddelbart foreta deg noe, og det er ikke tilstrekkelig å besvare den aktuelle e-posten. Les gjennom «Dette må du gjøre om et sikkerhetsproblem oppstår» nedenfor hvis du har mistanke om uautorisert bruk av kontoen din. 
  Foruten at vi bekrefter kontohandlinger, bruker vi også e-post for å gjøre deg oppmerksom på visse forhold (om du f.eks. har en betaling du må godta, eller om et kort du har angitt i kontoen, er i ferd med å utløpe) og til generelle kunngjøringer som går til alle brukere, for eksempel i forbindelse med oppdateringer av nettavtalene våre. Vi begrenser konfidensiell informasjon i e-poster til et absolutt minimum, ettersom e-post ikke er noen svært sikker kommunikasjonsform. For sikker kommunikasjon med oss må du bruke senteret for sikre meldinger.
  Hvis du besvarer en av de automatiske e-postene fra oss, blir ikke denne e-posten fra deg viet den oppmerksomhet du fortjener. Hvis du har behov for å besvare et e-postvarsel fra oss, eller om du vil bekrefte ektheten av en e-post fra oss, ber vi deg bruke senteret for sikre meldinger.
 • Vi kan sende deg varsler på smarttelefonen din eller nettbrettet ditt, men bare når du har valgt å tillate det i innstillingene på den aktuelle enheten. Disse varslene tjener samme formål som e-postvarslene beskrevet ovenfor, og vi sender deg dem slik at du kan identifisere uautorisert bruk av kontoen din. Les gjennom «Dette må du gjøre om et sikkerhetsproblem oppstår» nedenfor hvis du har mistanke om uautorisert bruk.
 • Vi kan kommunisere med deg via senteret for sikre meldinger, som du har tilgang til via kontoen din, dog bare etter at du har logget på. Siden du logger på, kan vi med større sikkerhet vite at det er deg vi faktisk kommuniserer med via senteret for sikre meldinger. Av denne grunn er det her vi formidler informasjon om PayPal-tjenestens sikkerhet, konfidensiell informasjon og annen informasjon som må holdes sikker. Ettersom slik informasjon bare er tilgjengelig om du logger på senteret for sikre meldinger, kan slik informasjonsformidling være mindre effektiv enn om vi bruker e-post. Derfor kan det hende at vi sender deg en e-post der vi er sparsomme med informasjonen og ber deg lese resten i senteret for sikre meldinger.

Denne listen er ikke uttømmende. Hvis du eksempelvis ringer kundeservice, foregår selvfølgelig denne kommunikasjon per telefon.

Vi kommuniserer med deg på språket du registrerte deg for PayPal med. I de fleste tilfeller er dette språket i landet ditt, men i andre tilfeller bruker vi engelsk. Vi ber deg oppgi landet ditt når du registrerer deg for PayPal-tjenesten.

 

Løsning av problemer med tjenesten og tvister med andre brukere

Vi gjør vårt beste for å løse eventuelle problemer tilknyttet tjenesten (f.eks. hvis det oppsto et problem med overføringen din) eller tvister med andre brukere via løsningssenteret, som er tilgjengelig i kontoen din.

Du kan rapportere et problem eller innlede en tvistesak, eller besvare tvistesaker andre har fremsatt, i løsningssenteret, hvor du også finner informasjon om hvordan du bruker dette senteret. Se avsnitt 11, 12 og 13 i brukeravtalen for mer informasjon. 

Hvis problemet med tjenesten gjelder sikkerhet eller svindel (f.eks. hvis du mistenker uautorisert bruk) kan du også se «Slik håndterer du sikkerhetsproblemer» nedenfor. Hvis vi trenger å varsle deg om et sikkerhets- eller svindelrelatert problem, gjør vi dette vanligvis via meldingssenteret. Hvis det er noe som krever at du handler raskt, kan vi også kontakte deg via e-post.

Tidsfrister gjelder for rapportering når du hjelper oss med å løse problemer med tjenesten eller tvister, så det er viktig å merke deg når du må handle innen.

Klager angående tjenesten

Du kan rapportere klager angående tjenesten til kundeservice på nettet, eller ved å ringe kundeservice (informasjon nedenfor). 

Tidsfrister gjelder for rapportering når du hjelper oss med å løse klager, så det er viktig at du merker deg informasjonen vi sender deg om frister for handlinger under prosessen for klageløsning, slik at vi kan finne en løsning.

Hvis utfallet av klagen angående tjenesten, etter fullføring av prosessen for eskalering, ikke er til din tilfredsstillelse, kan du klage til Financial Ombudsman Service (hvis du er en bruker bosatt i Storbritannia) eller European Consumer Centre (ECC-Net), eller du kan fremlegge søksmål mot oss til domstolene i England og Wales (eller din lokale domstol om du er en forbruker). Du kan også skriftlig henvise en uløst klage til vårt forvaltningstilsyn, CSSF, på følgende adresse: Commission de Surveillance du SECTEUR Financier (CSSF) 110, Route d'Arlon L-2991 Luxembourg.

Se også avsnitt 14 (Tvister med PayPal) i brukeravtalen for mer informasjon.

 

Lovene som gjelder

Det juridiske forholdet til deg er underlagt lovene i England og Wales.

 

Sikker bruk av PayPal-tjenesten

Fra forbrukerens ståsted er PayPals basisprodukt PayPal-tjenesten, som ofte sammenlignes med en lommebok; et trygt sted der du kan oppbevare kontanter, kort og andre betalingsformer. Sikkerhet er en av hovedgrunnene til at det er kjekt med en lommebok, og med PayPal-tjenesten slipper du å avsløre detaljene du bruker for å få tilgang til kontantene dine, overfor selgere på nettet. Dermed gis ikke de du betaler for varer, tilgang til betalingsformen din (kortopplysninger, bankkontoinformasjon osv.).

Foruten sikkerhet er lommebøker også nyttige ved at de er lett tilgjengelige: En lommebok er ingen safe, men noe du har for hånden og som enkelt kan åpnes når du trenger kontanter. Det er vanskelig å finne riktig balanse mellom sikkerhet og tilgjengelighet: Vi unngår derfor å kontakte deg når sikkerhetssjekker er av liten verdi. Når derimot risikoen (det aktuelle beløpet, sannsynligheten for tap) er høy, ber vi deg om hjelp til å opprettholde sikkerheten din ved å få deg til å bekrefte hvorvidt det faktisk er deg og ikke en bedrager vi har med å gjøre. Vi må også overholde sikkerhetsbestemmelser. Vi benytter oss av de minst forstyrrende måtene å gjenkjenne deg på gjennom atferden din, men fra tid til annen er vi nødt til å be deg om å bevise at vedkommende som bruker kontoen din, faktisk er deg.

 

Hvordan vet vi at det er deg?

Når du betaler for noe, må vi få bekreftet at det er deg, kontohaveren, som ber oss gjennomføre betalingen. Vi trekker det aktuelle beløpet fra kontoen din, men først etter at du bekrefter at det faktisk er deg som ber om dette. På denne måten belaster vi kontoen din bare i tilfeller der du samtykker i dette. Vi innhenter bekreftelse på at det er du som utfører den aktuelle operasjonen ikke bare ved betaling, men også ved andre kontoaktiviteter som involverer penger, og ved endring av innstillingene for PayPal-kontoen din.

Når du logger på med påloggingslegitimasjonen din (herunder passord og PIN-kode), vet vi med rimelig sikkerhet at du er personen som logget på. Sikkerhetsnivået for denne basismetoden er avhengig av hvor flink du er til å holde påloggingsinformasjonen din hemmelig, og da spesielt passord og PIN-kode. Hvis du avslører påloggingsinformasjonen din til andre, gir du fra deg kontrollen over PayPal-kontoen din. Hvis du vil la en annen person få bruke kontoen din, må du ikke oppgi påloggingslegitimasjonen din til vedkommende, men heller opprette en separat bruker- og påloggingsfunksjon for vedkommende (logg på, og velg så «Administrer brukere» under «Profil og innstillinger»). Ikke del påloggingsinformasjonen med noen, slik at du kan beholde kontroll over kontoen din. Se «Fremgangsmåte» nedenfor hvis du tror at andre har fått tilgang til påloggingsinformasjonen din.

PayPal-representanter vil aldri be deg om å oppgi passordet eller PIN-koden din. Disse detaljene er registrert i kryptert format i systemet vårt og er ikke tilgjengelige for PayPal-ansatte. Du må ikke oppgi passord og PIN-kode til PayPal-ansatte eller andre. Hvis du glemmer passordet, endrer vi det til et midlertidig passord bare du og vi kjenner til. Du må imidlertid endre det nye passordet så fort du har brukt det for første gang. Du kan endre PIN-koden selv via kontoprofilen din, etter at du har logget på.

I tillegg til pålogging med brukernavn og passord eller PIN-kode, kan vi gjenkjenne deg på andre måter. F.eks. kan vi gjenkjenne deg ved hjelp av mobilenheten din, spesielt hvis du har installert PayPal-appen. Vi kan også be deg om å skrive inn en kode vi har sendt til telefonnummeret ditt. Dette lar oss identifisere deg via telefonnummeret. Vi kan også be deg om å skrive inn en kode vi har sendt til telefonnummeret ditt. Dette lar oss identifisere deg via telefonnummeret. Svarene på sikkerhetsspørsmålene dine lar oss også bekrefte identiteten din.

Europeisk lovgivning for betalingssikkerhet krever at vi identifiserer deg på to forskjellige måter for enkelte aktiviteter, f.eks. overføring av penger eller endring av kontooppsettet ditt. Hvis du opprinnelig logger på med et passord, kan vi også kontrollere enheten din, og kan vanligvis gjøre dette i bakgrunnen, uten at du må foreta deg noe.  Hvis du vil fjerne tilknytningen til en enhet, kan du fjerne tilknytningen ved å logge på og velge «Telefon» under «Profil og innstillinger».

Du kan også velge å la oss identifisere deg via f.eks. mobilenheten din (hvis mulig) uten at du må skrive inn et passord eller en PIN-kode. Vi hopper ikke over identifiseringsprosessen, vi bare utfører den uten at du må skrive inn data. Vi gjenkjenner deg basert på enheten og atferden din i stedet for ved hjelp av passordet ditt.

Hvis du bruker et kort som betalingsmetode, har også banken din ansvar for å identifisere deg. De kan gjøre dette via 3D Secure, som ber deg om et passord. PayPal samarbeider med kortutstedere for å unngå disse ytterligere sikkerhetskontrollene i den grad det er mulig.

Bekreftelse av identiteten din når du overfører penger, hjelper oss med å sjekke at det er du som autoriserer betalingen. Vi bekrefter også identiteten din når du konfigurerer forhåndsgodkjennelse for fremtidige betalinger. Forhandlere kan deretter dra nytte av disse forhåndsgodkjente betalingene i henhold til avtalen mellom deg og forhandlerne. Vi sjekker ikke identiteten din, eller kontakter deg i det hele tatt, når en forhandler innhenter en betaling som du har forhåndsgodkjent, dette er fordi du har valgt å stole på at forhandleren innhenter betalingen når bestemte krav er overholdt (f.eks, når du bruker en tjeneste som er levert av forhandleren, eller en tidsperiode utløper og en annen betaling forfaller). Du kan avbryte forhåndsgodkjenninger i kontoen din.

 

Hvordan vet du at det er oss?

PayPal jobber utrettelig for å påse at andre ikke lager falske utgaver av nettstedet vårt, mobilappene våre og andre funksjoner som kan gi tilgang til PayPal-tjenesten. Arbeidet med å få fjernet imitasjoner er imidlertid aldri 100 % vellykket: Uvedkommende kan opptre som PayPal frem til vi får tak i dem. Hvis du tror du logger på nettstedet til PayPal, men faktisk logger på et falskt nettsted, vil du samtidig avsløre påloggingslegitimasjonen din til personene bak dette falske PayPal-nettstedet. Les gjennom «Dette må du gjøre om et sikkerhetsproblem oppstår» nedenfor hvis du har gjort dette.

Gjør følgende for å forsikre deg om at du logger på det virkelige PayPal-nettstedet:

 • Unngå å bruke lenker til PayPal-nettstedet. Lenkekoden som fører deg fra en referanse til nettstedet det refereres til, er ikke synlig for deg. Hvis du følger en lenke, vet du dermed ikke med sikkerhet hvor du blir viderekoblet hen. Det er bare hvis du vet at selskapet eller personen som publiserte lenken, er å stole på, at det er trygt å følge en lenke. E-poster kan forkles på en måte som gjør at de tilsynelatende kommer fra PayPal, når dette faktisk ikke er tilfelle. Styr derfor unna e-postkoblinger som (tilsynelatende) gir tilgang til PayPal. Hvis du klikker på lenker på nettsteder der du verken vet hvem som står bak nettstedet, eller om disse er pålitelige, kan du også havne på falske nettsteder. Det beste du kan gjøre for å påse at du kommer til riktig PayPal-nettsted, er å skrive inn «paypal.com» i adressefeltet og så trykke på Enter.
 • Kontrollér adressefeltet. Når du kommer til det som tilsynelatende er PayPal-nettstedet, må du sjekke adressefeltet øverst i nettleserens vindu. Det skal se ut som dette (små variasjoner kan forekomme mellom ulike nettlesere):

  I dette eksempelet indikerer «https» og den låste hengelåsen at tilkoblingen mellom nettleseren og PayPal-serveren er kryptert. Dermed kan ikke uvedkommende «tyvlytte» på kommunikasjonen. Ordene «paypal.com» og «PayPal, Inc.» bekrefter at nettleseren er koblet til serveren vår. Den grønne fargetonen indikerer at nettleseren «vet» at det er oss, og den vet dette fordi en pålitelig tredjepart har utstedt et sertifikat som identifiserer oss. Hvis adressefeltet er gult eller rødt, eller hvis tilkoblingen ikke er sikker (uten «https» i adressen, eller med åpen hengelås) eller ikke går til oss (adressen er ikke paypal.com), må du ikke logge på her. Svindlere kan misbruke navnet vårt, men det er vanskeligere å misbruke navnet på Internett-domenet vårt, nemlig paypal.com – se derfor etter dette domenet i adressen (det skal stå «paypal.com» før den første skråstreken).

  Når du ber oss om å gjennomføre en betaling for deg, befinner du deg som regel på nettstedet til forhandleren du vil betale for noe. Når du gir oss instruksjoner om å betale, ber vi deg vanligvis om å logge på (slik at vi vet at det virkelig er deg), så forhandlerens nettsted viderekobler deg til et PayPal-vindu for pålogging med mindre du har valgt å logge på uten passord som beskrevet ovenfor i «Hvordan vet vi at det er deg?». Du kan også kontrollere hvorvidt forhandlerens nettsted viderekobler deg til et legitimt vindu, ved å ta en titt i adressefeltet i dette vinduet. Du bør være oppmerksom på at når forhandleren viderekobler deg til et slikt vindu, blir også vedkommendes navn vist. Dette skyldes ikke at du fortsatt befinner deg på vedkommendes nettsted, men for at du skal være klar over den aktuelle konteksten: Du kjøper noe fra denne forhandleren, og som et trinn i betalingsprosessen blir du viderekoblet til oss for et øyeblikk. Etter betaling blir du så tatt tilbake til forhandlerens nettsted.

  Hvis du vil påse at PayPal-appen på mobiltelefonen din er autentisk og kommer fra oss, må du laste den ned fra en pålitelig kilde, så som Apples App Store eller Google Play.

  Hos noen av kundene til PayPal kan du logge på nettstedene deres med PayPal-påloggingslegitimasjonen din. På denne måten kan du bruke nettstedet til den aktuelle kunden uten å måtte opprette en konto der. Selv om du bruker PayPal-påloggingslegitimasjonen din og PayPal håndterer påloggingsprosessen, logger du imidlertid ikke på PayPal-nettstedet, men heller på den aktuelle tredjepartens nettsted. Hvis du logger på (eller forsøker å logge på) tredjepartsnettstedet med PayPal-påloggingslegitimasjonen din, informerer PayPal tredjeparten når du er pålogget eller når du mislykkes med påloggingen. PayPal deler imidlertid ingen informasjon med tredjeparten uten først å ha fått ditt samtykke.

 

Dette må du gjøre om et sikkerhetsproblem oppstår

Hvis du tror det har oppstått et sikkerhetsproblem, må du handle umiddelbart, uten å bli panisk. Ved å ikke handle umiddelbart kan konsekvensene bli større. Det første du må gjøre, er ikke å ringe kundeservice.

Først du må fastslå hvilken av følgende som best beskriver problemet:

 1. Jeg kan logge på. Uvedkommende bruker eller kan bruke kontoen min, eller det kan hende at påloggingslegitimasjonen min ikke lenger er hemmelig.
 2. Jeg kan logge på og tror at påloggingslegitimasjonen min er trygg, men det virker å ha forekommet uautorisert aktivitet i kontoen min.
 3. Jeg kan ikke logge på. Noen andre bruker kontoen min, eller jeg har glemt passordet mitt.

Vi ser nærmere på slike situasjoner i delavsnittene nedenfor.

«Jeg kan logge på, men …»

Hvis du fortsatt kan logge på PayPal-kontoen din, men du tror at uvedkommende bruker kontoen, eller at uautorisert aktivitet har forekommet, må du aller først logge på og endre passordet. Gjør dette selv om du ikke har noen grunn til å tro at andre kan ha fått fatt i passordet. Svindlere bruker ofte programmer som kan gjette seg frem til passord, så å endre passordet er beste vern mot tilgang fra uvedkommende. Du kan endre passordet ditt mye raskere enn det vi kan, dog forutsatt at du kan logge på.

For å endre passordet må du først logge på. Klikk deretter på «Profil og innstillinger» og så på «Endre» under «Passord». Når du endrer et passord, sikrer vi kommunikasjonskanalen mellom deg og serverne våre. Endring av passord er dermed som regel en sikker prosess, og du trenger ikke å være redd for at uvedkommende tyvlytter. Velg et nytt passord med omhu, og unngå at det ligner på det gamle.

Hvis du har valgt å ikke kreve passord, bør du vurdere å aktivere passord igjen for å øke sikkerheten for kontoen. Du bør også vurdere andre måter vi identifiserer deg på: f.eks. om du fortsatt har telefonen som er oppført i kontoprofilen. En ny mobiltelefon med samme nummer blir vist som en ny enhet fordi vi identifiserer selve enheten. Du kan oppdatere mobilenheten din ved å fjerne tilknytningen til den gamle enheten og installere og bruke PayPal-appen på den nye enheten.

Når du har endret passordet og logget på igjen, må du bekrefte hvilken aktivitet du mener er uautorisert. Det er en stor forskjell mellom «Jeg husker ikke den betalingen» og «Jeg vet at jeg ikke foretok den betalingen, for jeg har aldri hørt om Mias veskebutikk. Jeg er en mann og bruker aldri vesker.» Med mindre du er sikker på at du ikke har godkjent en viss betaling, må du ikke rapportere den som uautorisert. Vi anser det som svindel dersom du med hensikt og urettmessig rapporterer en betaling som uautorisert.

Hvis du er sikker på at det har forekommet en uautorisert aktivitet, må du rapportere dette til PayPal ved å kontakte kundeservice (detaljer nedenfor). Imidlertid ber vi deg bare rapportere den uautoriserte aktiviteten etter at du har endret passordet ditt og andre måter vi identifiserer deg på i profilen din: endring av passordet ditt og oppdatering av informasjonen for mobilenheten din gir deg kontroll over kontoen igjen og er et viktig første trinn. Deretter kan vi håndtere følgene av den uautoriserte bruken.

«Jeg kan ikke logge på»

Hvis du ikke lenger får logget på PayPal-kontoen din, kan du ringe kundeservice og be om at passordet tilbakestilles (siden e-post er en mindre sikker kommunikasjonskanal, unngår vi å bruke denne kanalen ved tilbakestilling av passord). Hvis du tror at uvedkommende bruker kontoen din, må du be om en umiddelbar tilbakestilling av passordet. Situasjonen er ikke like prekær dersom du mener det er lite sannsynlig at uvedkommende har tilgang til kontoen.

Kontakt med kundeservice for å tilbakestille passord

Hvis du fortsatt kan logge på, kan du løse ditt mest presserende problem kjappere enn det vi kan. Les gjennom «Jeg kan logge på, men …» ovenfor. Hvis du ikke får logget på og du allerede har gjort det du kan, må du ringe Kundeservice (du finner kontaktinformasjon nederst på denne siden).

Hvis du får logget på, må du gjøre dette. Klikk så på «Trenger du hjelp?» nesten nederst på siden, og skriv ned engangskoden du blir gitt. Hvis du ikke kan logge på, må du forklare grunnen til dette når kundeservice-representanten ber deg om koden.

Hvis du fortsatt kan logge på, kan du kontakte oss via senteret for sikre meldinger i stedet for å ringe. Hvis du imidlertid har behov for en umiddelbar tilbakestilling av passordet og du ikke får gjort dette selv, må du ringe oss og be om den kjappest mulige løsningen. I senteret for sikre meldinger kan du også håndtere konsekvensene som fulgte med den uautoriserte kontotilgangen, så som betalinger du ikke har godkjent, eller for å få kundeservice i forbindelse med andre problemer.

Hvis vi trenger å varsle deg om et sikkerhets- eller svindelrelatert problem, gjør vi dette vanligvis via meldingssenteret. Hvis det er noe som krever at du handler raskt, kan vi også kontakte deg via e-post.

Når du ber om at et passord tilbakestilles, må vi forsikre oss om at det faktisk er du som ber om at passordet for kontoen din endres. Vi gjør dette ved å stille deg spørsmål vi tror bare du vet svarene på. Hvis du endrer passordet ditt på nettet via Hjelp-sidene våre, stiller vi deg spørsmålene du valgte og svarte på under opprettingen av kontoen din. Du finner spørsmålene i kontoprofilen din. Og du kan også velge nye spørsmål. Husk at uautoriserte personer som får tilgang til kontoen din også kan endre spørsmålene og svarene som brukes til å identifisere deg, og hvis dette har skjedd er det kanskje vanskelig å få tilbake kontroll over kontoen.

Ytterligere informasjon om sikkerhet

I PayPals sikkerhetssenter finner du mer informasjon om sikkerhet samt retningslinjene for dette.

 

Ordliste

3D Secure: Dette er en prosess som betalingskort-bransjen står bak (selskaper som Visa og MasterCard). Med denne prosessen kan en kortutsteder bekrefte identiteten til vedkommende som bruker et kort dette selskapet har utstedt. 3D Secure bruker et passord som gjenkjennes av utstederen (ikke PayPal), for å få bekreftet at vedkommende som oppgir passordet, er korthaveren som er registrert hos selskapet. 3D Secure er en samlebenevnelse; Verifisert av Visa og MasterCard SecureCode er andre varebetegnelser på 3D Secure.

Påloggingslegitimasjon: Med dette sikter vi til dataene du bruker ved pålogging, så som e-postadresse og passord, eller (på mobiltelefon) telefonnummer og PIN-kode. E-postadressen og telefonnummeret ditt brukes også i andre kontekster enn bare ved pålogging, men du må holde passordet og PIN-koden din hemmelig for å beskytte kontoen mot uautorisert tilgang.

Senteret for sikre meldinger: Dette er et sted der du og PayPal kan kommunisere med hverandre, mye på samme måte som med e-post, men sikkerheten og fortroligheten er høyere. Du må logge på PayPal for å bruke senteret for sikre meldinger.

Vi: Med dette menes PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A., leverandøren av PayPal-tjenesten, slik det fremgår i «Hvem leverer tjenesten?» ovenfor.

Du: Med dette sikter vi til den rettmessige innehaveren av en PayPal-konto som er registrert i ditt ekte navn.

 

Du kan få ytterligere informasjon ved å:

 

Avslutningsvis, til informasjon:

 • Vi anser retningslinjene for «sikker bruk av tjenesten vår» som å være et sett med gode fremgangsmåter. De dekker imidlertid ikke alle eventualiteter, og de skal ikke på noen måte anses som noen fasit. De til enhver tid rådende teknologier, tilknyttede risikoer og dine bestemte omstendigheter endres konstant, så vi besørger disse retningslinjene uten noen garantier eller representasjoner (til den grad tillatt av gjeldende lover og underlagt PayPals brukeravtale). Du må alltid gjøre dine egne undersøkelser ut over dette, og innhente profesjonelle råd dersom du er usikker på om dette er riktig dine omstendigheter tatt i betraktning.
 • Informasjonen ovenfor utgjør overhodet ingen støtte til eller anbefaling av noen tredjepartsprodukter eller tredjepartstjenester.
 • Vi står ikke ansvarlig for innholdet på andres nettsteder, selv om vi har lenker til disse.