Làm cách nào để thay đổi tên trên tài khoản PayPal của tôi?

Bạn có thể thay đổi tên trên tài khoản của mình trên trang web (tối đa 2 ký tự) nếu tên sai lỗi chính tả và chỉ có thể thay đổi tên một lần sau khi tạo tài khoản PayPal.

Bạn không thể thay đổi tên trên tài khoản của mình sang tên người khác. Nếu bạn thực hiện thay đổi tên quan trọng hoặc vì lý do pháp lý, bạn có thể cần phải tải lên tài liệu chứng minh.

Lưu ý: Người dùng có thể thay đổi quyền sở hữu nhưng chỉ có thể thay đổi quyền sở hữu trên Tài khoản doanh nghiệp và chỉ khi họ đã cung cấp tài liệu thích hợp.

Để thay đổi tên của bạn:

  1. Truy cập Cài đặt.
  2. Bấm vào Thay đổi tên.
  3. Chọn loại thay đổi tên.
  4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình và nhấp vào Tiếp tục hoặc Cập nhật tên.

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn tải lên tài liệu chứng minh như giấy tờ tùy thân có ảnh hợp lệ.

Nếu được yêu cầu cung cấp tài liệu, hãy bao gồm ảnh chụp cả mặt trước và mặt sau của giấy tờ tùy thân của bạn và đảm bảo rằng nó không hết hạn. Nó sẽ hiển thị toàn bộ tài liệu rõ ràng, không bị mờ, chói hoặc bóng. Chúng tôi không thể chấp nhận tài liệu nếu bất kỳ phần nào bị che phủ, chặn hoặc thiếu. Tất cả 4 góc phải được nhìn thấy.

Bài viết này có hữu ích không?
Làm cách nào để xem hoặc chỉnh sửa thông tin tài khoản của tôi?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn