Làm cách nào để thay đổi loại tài khoản PayPal tôi có?

Nếu là người bán, bạn có thể sử dụng Tài khoản doanh nghiệp để bán hàng trực tuyến dưới tên doanh nghiệp của mình.

Sau đây là cách nâng cấp từ tài khoản cá nhân lên tài khoản doanh nghiệp:

  1. Đi tới Cài đặt.
  2. Nhấp vào Nâng cấp lên tài khoản doanh nghiệp.
  3. Nhập tất cả thông tin và làm theo các bước trên màn hình.
Bài viết này có hữu ích không?
Khoản tiền rút của tôi nằm ở đâu?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Bạn nghĩ gì về dịch vụ của chúng tôi?
Tham gia khảo sát

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn