Trung tâm trợ giúp – Tài khoản cá nhân

Làm cách nào để đóng tài khoản PayPal của tôi?

Trước khi bạn đóng tài khoản PayPal của mình, hãy xóa bất kỳ khoản tiền nào khỏi số dư PayPal của bạn.

Nếu có khả năng bạn muốn sử dụng PayPal trong tương lai, bạn có thể giữ tài khoản của mình mở.

Nếu bạn nhận thấy khoản thanh toán mà bạn đã không ủy quyền, vui lòng báo cáo khoản thanh toán đó ngay trong Trung tâm giải quyết tranh chấp.

Để đóng tài khoản trên trang web:

  1. Đi tới Thiết đặt.
  2. Nhấp vào Đóng tài khoản của bạn trong phần "Tùy chọn tài khoản".
  3. Nhấp vào Đóng tài khoản.

Để đóng tài khoản trên ứng dụng:

  1. Nhấn vào biểu tượng hồ sơ.
  2. Bấm vào Đóng tài khoản.

Bạn sẽ không thể mở lại tài khoản PayPal sau khi đóng tài khoản.

Bạn không thể đóng tài khoản có số dư còn lại, giới hạn tài khoản hoặc các vấn đề khác chưa được giải quyết.

Khoản tiền rút của tôi nằm ở đâu?

Những cách hỗ trợ khác của chúng tôi

Chúng tôi sẽ sử dụng cookie để cải thiện và tùy chỉnh trải nghiệm của bạn nếu bạn tiếp tục duyệt xem. Chúng tôi có được phép sử dụng cookie để hiển thị cho bạn các quảng cáo được cá nhân hóa không? Tìm hiểu thêm và quản lý cookie của bạn