นโยบายการใช้บริการของ PayPal

 

>> ดูข้อตกลงทางกฎหมายทั้งหมด

นโยบายการใช้บริการของ PayPal

ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 10 กันยายน 2021

 

คุณเป็นผู้รับผิดชอบด้วยตนเองในการปฏิบัติตามกฎหมายทั้งหมดที่บังคับใช้ในการกระทำทั้งหมดของคุณที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการ PayPal ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดก็ตาม นอกจากนี้ คุณจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของนโยบายการใช้บริการนี้ การละเมิดนโยบายการใช้งานนี้ถือเป็นการละเมิดสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal และอาจทำให้คุณต้องจ่ายค่าเสียหาย รวมถึงค่าเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเป็นเงิน 2,500.00 ดอลลาร์สหรัฐต่อการละเมิดหนึ่งครั้ง ซึ่งอาจถูกหักจากบัญชี PayPal ของคุณโดยตรงตามที่ระบุไว้ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ (ดูหัวข้อ "กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ การพักเงิน และความเสียหายที่กำหนดไว้ล่วงหน้า" ในสัญญาสำหรับผู้ใช้บริการ PayPal)

 

กิจกรรมที่ห้ามปฏิบัติ

คุณต้องไม่ใช้บริการของ PayPal เพื่อการทำกิจกรรมที่

  1. ละเมิดกฎหมาย พระราชบัญญัติ กฤษฎีกา หรือกฎข้อบังคับ
  2. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่มี (ก) สิ่งเสพติด สเตียรอยด์ หรือสารที่อยู่ภายใต้การควบคุมบางชนิด หรือผลิตภัณฑ์อื่นที่ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความปลอดภัยของผู้บริโภค (ข) อุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด (ค) บุหรี่ (ง) สินค้าที่ยุยง ส่งเสริม อำนวยความสะดวก หรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่นให้เข้าร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย (จ) สินค้าที่ขโมยมา ซึ่งรวมถึงสินค้าดิจิทัลและสินค้าเสมือนจริง (ฉ) การส่งเสริมความเกลียดชัง ความรุนแรง การเหยียดเชื้อชาติ หรือการไม่ยอมรับความแตกต่างในรูปแบบอื่นๆ ที่ถือเป็นการเลือกปฏิบัติ หรือการแสวงหาผลประโยชน์ทางการเงินที่เป็นอาชญากรรม (ช) สินค้าที่เข้าข่ายลามกอนาจาร (ซ) สินค้าที่ฝ่าฝืนหรือละเมิดลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิ์ในการเผยแพร่หรือความเป็นส่วนตัว หรือสิทธิ์ในความเป็นเจ้าของใดๆ ภายใต้กฎหมายของเขตอำนาจศาลใดก็ตาม (ฌ) สื่อวัสดุหรือบริการบางประเภทที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศ (ญ) กระสุน อาวุธปืน หรือชิ้นส่วนหรืออุปกรณ์เสริมบางประเภทสำหรับอาวุธปืน หรือ (ฎ) อาวุธบางประเภทหรือมีดที่อยู่ภายใต้การควบคุมของกฎหมายที่บังคับใช้
  3. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่ (ก) แสดงข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลที่สามซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมายที่บังคับใช้ (ข) สนับสนุนธุรกิจต้มตุ๋นแบบปิระมิดหรือแชร์ลูกโซ่ โปรแกรมเมทริกซ์ หรือแผน “รวยทางลัด” อื่นๆ หรือโปรแกรมการตลาดแบบหลายระดับชั้นบางประเภท (ค) เกี่ยวข้องกับการซื้อพันธบัตรหรือสัญญาล็อตเตอรี, ระบบ Lay-away, การธนาคารหรือการทำรายการในต่างประเทศเพื่อเป็นแหล่งเงินทุน หรือการรีไฟแนนซ์หนี้สินโดยใช้เงินจากบัตรเครดิต (ง) มีวัตถุประสงค์เพื่อจำหน่ายสินค้าบางประเภทก่อนที่ผู้ขายจะมีสิทธิ์ควบคุมหรือครอบครองสินค้านั้น (จ) ดำเนินการโดยผู้ประมวลผลการชำระเงินเพื่อเรียกเก็บเงินในนามของผู้ค้า (ฉ) เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายเช็คเดินทางหรือธนาณัติ (ช) เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนสกุลเงินหรือธุรกิจการขึ้นเงินสำหรับเช็ค (ซ) เกี่ยวข้องกับการให้บริการแก้ไขเครดิตหรือชำระหนี้บางประเภท การทำรายการเกี่ยวกับสินเชื่อ หรือกิจกรรมด้านการประกันภัย หรือ (ฌ) เกี่ยวข้องกับการเสนอหรือรับการชำระเงินเพื่อวัตถุประสงค์ในการติดสินบนหรือคอร์รัปชัน
  4. เกี่ยวข้องกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการที่หน่วยงานของรัฐระบุว่ามีโอกาสสูงที่จะเข้าข่ายการฉ้อโกง
  5. เกี่ยวข้องกับการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมใดๆ ที่กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าโดยไม่ได้รับการอนุมัติดังกล่าว

 

กิจกรรมที่ต้องขออนุมัติ

PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับการชำระเงินสำหรับบริการบางประเภทตามรายละเอียดในตารางด้านล่างนี้

PayPal กำหนดให้ต้องมีการขออนุมัติล่วงหน้าเพื่อรับเงินค่าสินค้าและบริการบางรายการตามรายละเอียดด้านล่าง

ส่วน

หมวดหมู่

สินค้าหรือบริการที่ต้องขออนุมัติล่วงหน้า
(ไม่ได้มีจุดมุ่งหมายเพื่อระบุข้อมูลทั้งหมด)

ข้อมูลติดต่อ

1

การขนส่ง

สายการบิน และผู้ให้บริการเที่ยวบินเช่าเหมาลำที่มีเที่ยวบินประจำหรือไม่ประจำ/ผู้ให้บริการเครื่องบินเจ็ท/ผู้ให้บริการแท็กซี่ทางอากาศ

ถ้ามีข้อสงสัยทั่วไป โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

ถ้าคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการขอการอนุมัติล่วงหน้าหรือการเปิดบัญชี PayPal Business ใหม่ซึ่งมีบริการที่กำหนดให้ต้องขอการอนุมัติล่วงหน้า โปรดติดต่อทีมขายของเรา

2

องค์กรการกุศล/ไม่แสวงหากําไร

การรวบรวมเงินบริจาคในฐานะองค์กรการกุศลหรือองค์กรไม่แสวงหากําไร

3

สินค้ามูลค่าสูง

การประกอบธุรกิจในฐานะตัวแทนจําหน่ายเพชรพลอย โลหะมีค่า และอัญมณี

4

ผู้ให้บริการสนับสนุนบริการแก่ผู้รับบัตร

การให้บริการชำระเงินซึ่งตรงกับคำจำกัดความของธุรกิจบริการด้านการเงินหรือสถาบันทางการเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้ บริการยังรวมถึงการจำหน่ายบัตรแทนเงินสดและบริการเอสโครว์ด้วย

5

การลงทุน

การซื้อ การขาย หรือการเป็นนายหน้าซื้อขายหุ้น พันธบัตร หลักทรัพย์ ออปชัน ตัวเลข สินค้าโภคภัณฑ์ สัญญาซื้อขายส่วนต่าง/เงินตราต่างประเทศ กองทุนรวม หรือดอกเบี้ยการลงทุนในนิติบุคคลหรือทรัพย์สินใดๆ

6

การพนัน การเล่นเกมพนัน การเสี่ยงโชค และการประกวดแข่งขัน

กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการพนัน การเล่นเกมพนันและ/หรือกิจกรรมอื่นใดที่มีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและของรางวัล ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงของรางวัลที่เป็นทรัพย์สิน/อสังหาริมทรัพย์ เกมในบ่อนคาสิโน การพนันผลกีฬา การแข่งม้าหรือแข่งวิ่งสุนัขพันธุ์เกรย์ฮาวด์ กีฬาแฟนตาซี สลากกินแบ่ง กิจการเสี่ยงโชคอื่นๆ ที่อำนวยความสะดวกให้กับการพนัน เกมพัฒนาทักษะ (ไม่ว่าจะมีความหมายในทางกฎหมายตรงกับคำว่าการพนันหรือไม่ก็ตาม) และการจับรางวัล หากผู้ให้บริการรับแทงพนันและลูกค้าอยู่ในเขตพื้นที่ที่กิจกรรมดังกล่าวได้รับอนุญาตตามกฎหมายเท่านั้น

7

Cryptocurrency

สิ่งที่แสดงมูลค่าแบบดิจิทัลที่สามารถซื้อขายแบบดิจิทัล โอน หรือใช้ในการชำระเงิน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง สกุลเงิน Crypto สกุลเงินเสมือนจริงในเกม หรือโทเค็นที่ไม่สามารถแลกเปลี่ยนได้

8

สินค้าที่ต้องมีใบสั่งแพทย์

การขายผลิตภัณฑ์ใดๆ ที่กําหนดให้ต้องมีใบสั่งแพทย์หรือบริการจ่าย

ตามใบสั่งแพทย์

9

บริการโทรเวชกรรม

การให้บริการและคำปรึกษาทางการแพทย์จากทางไกล

10

เนื้อหาสำหรับผู้ชมที่เป็นผู้ใหญ่

เนื้อหาสำหรับผู้ใหญ่ใดๆ ที่จัดส่งแบบดิจิทัล รวมถึงวิดีโอตามความต้องการ (VOD) และกิจกรรมผ่านกล้องเว็บแคม PayPal อาจถูกจำกัดไม่ให้ประมวลผลการชำระเงินค่าดีวีดี นิตยสารสำหรับผู้ใหญ่ และสินค้าหรือบริการอื่นๆ ที่จัดทำขึ้นสำหรับผู้ใหญ่ในเขตพื้นที่บางแห่ง

11

การนัดเดทออนไลน์

บริการนัดเดทใดๆ ที่ช่วยให้บุคคลสามารถค้นหาและแนะนำตัวเองกับคนที่ไม่รู้จักโดยมีเป้าหมายที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์เชิงชู้สาว

12

การแพร่ภาพ/สตรีมมิงแบบสด

กิจกรรมใดๆ ที่ผู้คนส่งเนื้อหาเป็นวิดีโอ เสียง หรือข้อความในสภาพแวดล้อมแบบสดที่มีความเป็นไปได้ที่จะมีการโต้ตอบจากผู้ใช้

13

การแชร์ไฟล์

การให้บริการแชร์ไฟล์ รวมถึงบริการพื้นที่เก็บไฟล์บนอินเทอร์เน็ตและบริการแชร์ไฟล์แบบดิจิทัลจากระยะไกลที่คล้ายกันซึ่งบุคคลทั่วไปสามารถเข้าถึงเนื้อหาที่อัปโหลดได้ หรือบริการจะจ่ายเงินค่าเนื้อหาให้แก่ผู้ที่อัปโหลด

14

แอลกอฮอล์

การจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

15

ยาสูบ

ผลิตภัณฑ์ยาสูบที่ไม่ใช่บุหรี่ บุหรี่ไฟฟ้า ซิการ์

16

สินค้าหรือบริการทางการแพทย์

สินค้าทั้งหมดที่จัดเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ และบริการหรือการรักษาทั้งหมดที่ได้รับจากบุคคลหรือองค์กรที่เรียกตัวเองว่าผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงบริการดูแลสุขภาพทั้งหมดที่ต้องมีใบอนุญาตจากภาครัฐในเขตพื้นที่ของผู้ให้บริการหรือในเขตพื้นที่ที่ให้บริการ

หมวดหมู่นี้รวมถึง "การท่องเที่ยวเชิงการแพทย์" ที่เกี่ยวข้องกับการมอบบริการทางการแพทย์ให้แก่ผู้ป่วยนอกประเทศบ้านเกิดของผู้ป่วยดังกล่าว

17

องค์กรการตลาดหลายระดับชั้นและการขายตรง

องค์กรขายตรง (Direct Sales Organizations หรือ "DSO") และการตลาดแบบหลายระดับชั้น (Multi-Level Marketing หรือ "MLM") เป็นโมเดลการจัดจำหน่ายและการตลาดที่มีการจำหน่ายสินค้าหรือบริการผ่านเครือข่ายผู้จัดจำหน่ายหรือตัวแทนที่เป็นอิสระ โมเดล DSO และ MLM อาศัยการขายส่วนบุคคลและมักกําหนดให้ผู้จัดจำหน่ายอิสระสรรหาผู้จัดจำหน่ายรายใหม่เพื่อให้มีความก้าวหน้าภายในองค์กรหรือได้รับค่าตอบแทนจูงใจ

18

ตลาดสื่อกลาง

ตลาดสื่อกลาง คือโซลูชันอีคอมเมิร์ซที่ผู้ขายบุคคลที่สามสามารถขายสินค้าหรือบริการของตนให้กับลูกค้า

 

ข้อมูลเพิ่มเติม

ถ้าต้องการดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายการใช้บริการ โปรดดูที่ศูนย์ช่วยเหลือของเรา

 

การละเมิดนโยบายการใช้บริการ

เราขอแนะนำให้คุณรายงานการละเมิดนโยบายการใช้บริการนี้ให้ PayPal ทราบทันที หากคุณมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับประเภทของการทำรายการที่อาจละเมิดนโยบายการใช้บริการ หรือต้องการยื่นเรื่องรายงาน คุณสามารถดำเนินการได้ ที่นี่