>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Vysvetlivky k zmluve s používateľom

Posledná aktualizácia: 20. decembra 2019

Stiahnuť PDF

 

 

 

Ak ktorýkoľvek dokument odkazuje na čísla častí alebo vymedzené pojmy v zmluve s používateľom, tento dokument vám pomôže vyhľadať príslušné ustanovenia alebo vymedzené pojmy v zmluve s používateľom, ktorá nadobudla účinnosť 11. decembra 2019.  

1) Časti:

Časť zmluvy s používateľom účinná do 11. decembra 2019

Miesto, kde ustanovenie nájdete v aktuálnej zmluve s používateľom

Úvod

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

 • Iné právne podmienky – Komunikácia s vami – Jazyky a preklady zmluvy

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

 • Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade zakázanej činnosti

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Rezervný účet

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Ako rýchlo sa platba pripíše?

 • Informácie o vašom účte – Informácie o nás a našej službe

1. Náš vzťah s vami
 

1.1. Spoločnosť PayPal je iba poskytovateľom platobných služieb

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Informácie o nás a našej službe

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Naša úloha poskytovateľa platobných služieb

1.2. Vaše súkromie

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Ochrana osobných údajov

1.3. Postúpenie práv a povinností

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Postúpenie práv a povinností

1.4. Komunikácia s vami

1.4.1. Jazyky 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Preklady zmluvy

1.4.2. Oznámenia pre vás 

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Oznámenia pre vás

1.5. Oznámenia pre spoločnosť PayPal

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

1.6. Dodatky k tejto zmluve 

Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

1.7. Kritériá oprávnenosti 

Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

2. Váš účet a zostatky

2.1. Osobné a firemné účty 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné a firemné účty

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

2.2. Zostatok

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Pridanie peňazí

2.3. Údaje o účte (vrátane údajov o zostatku na účte a transakciách) 

Informácie o vašom účte – Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

2.4. Započítanie

Iné právne podmienky – Naše práva – Splatenie záväzku

2.5. Dlžné sumy 

Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

2.6. Zostatky vo viacerých menách

Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

2.7. Záložné právo

Iné právne podmienky – Naše práva – Záložné právo

3. Zdroje financovania

3.1. Priradenie zdroja financovania 

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

3.2. Karty

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

3.3. Bankové účty 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

3.4. Inkaso SEPA (pre používateľov, ktorí majú registrovanú adresu na Cypre, v Estónsku, Grécku, Írsku, Lotyšsku, Litve, na Malte, na Slovensku a v Slovinsku)

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Trvalé povolenie na zúčtovanie prostriedkov zo zdrojov financovania

3.5. Osobitné spôsoby financovania

Posielanie platieb – Financovanie platieb – Osobitné spôsoby financovania

3.6. Uprednostňovaný zdroj financovania

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Výber uprednostňovaného zdroja financovania

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

3.7. Postup, ak nie je vybratý alebo dostupný uprednostňovaný zdroj financovania 

Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

3.8. Obmedzenie zdrojov financovania

Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

4. Posielanie peňazí

4.1. Uskutočnenie vašich platobných príkazov

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Ako rýchlo sa platba pripíše?

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Zrušenie platobného príkazu

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

4.2. Platobný príkaz na platbu inému používateľovi 

Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

4.3. Platobný príkaz na prevod prostriedkov 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

4.4. Nedostatok finančných prostriedkov v zostatku

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

 • Posielanie platieb – Vrátenie peňazí na účet – Prípady vrátenia peňazí na účet PayPal

4.5. Limity na odoslané platby

Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Limity na odoslané platby

4.6. Zamietnuté transakcie 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady neprijatia platby príjemcom

 • Posielanie platieb – Vrátenie peňazí na účet

4.7. Odloženie spracovania obchodníkom 

Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Odložené platby predajcovi

4.8. Vopred schválené platby (známe aj ako automatické platby)

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

 • Prijímanie platieb – Prijímanie platieb podľa zmlúv o fakturácii

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť… – Tabuľka (Stĺpec s názvom Neočakávaná platba podľa fakturačnej zmluvy)

4.9. Zrušenie vopred schválených platieb

Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

4.10. Posielanie elektronických peňazí v rôznych menách 

Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

5. Prijímanie peňazí

Úvod

Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

5.1. Zrušenie limitu na prijaté platby 

Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb – Limity na prijaté platby

5.2. Kontrola platby 

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

5.3. Riziko spojené so stornom, chargebackmi a sťažnosťami

Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

5.4. Spoločnosť PayPal a vaši zákazníci (a 5.5. pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Prijímanie platieb – Prezentácia značky PayPal

Prijímanie platieb – Pravidlá týkajúce sa prirážky

5.5. Prijímanie peňazí v rôznych menách (5.6. pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

 • Prijímanie platieb – Všeobecné ustanovenia o prijímaní platieb

5.6. Dane (5.7. pre používateľov v Nemecku)

Prijímanie platieb – Dane a podávanie informácií

5.7. Vrátenie peňazí, zamietnutie platieb, pravidlá vrátenia peňazí, ochrana údajov, pravidlá ochrany osobných údajov a zabezpečenia

(5.8. pre používateľov v Nemecku)

5.7.1. Vrátenie peňazí a zamietnutie platieb

Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Vrátenie peňazí – Vaše pravidlá vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

5.7.2. Pravidlá vrátenia peňazí

Prijímanie platieb – Vaše pravidlá vrátenia peňazí a pravidlá ochrany osobných údajov

5.7.3. Pravidlá ochrany osobných údajov

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

5.7.4. Zabezpečenie

Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti – posledná zarážka

5.8. Firemné platby PayPal (Spojené kráľovstvo, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Estónsko, Gibraltár, Grécko, Guernsey, Maďarsko, Írsko, Ostrov Man, Jersey, Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Litva, Malta, Rumunsko, San Maríno, Slovensko, Slovinsko (ďalej len „relevantné krajiny“)

Neuplatňuje sa

5.9. Zadržania podľa vašich pokynov (5.8. mimo relevantných krajín, Nemecka a Rakúska) 

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania súvisiace s vašimi príkazmi

5.10. Nové platobné riešenie (5.9. mimo relevantných krajín) 

Prijímanie platieb – Nové platobné riešenie

6. Výber prostriedkov a zámena elektronických peňazí

6.1. Ako si vybrať a zameniť elektronické peniaze 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách

6.2. a) Limity na výber a zámenu

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Iné právne podmienky: Naše práva – Informácie o vás

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

6.2. b) Spôsoby vykonania a časové lehoty

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

6.2. c) Kontrola transakcie

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

6.3. Zrušenie limitu na prevody 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

6.4. Prevod peňazí vo viacerých menách 

Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

6. a) Kauf auf Rechnung (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

6. b) PayPal PLUS (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

6. c) Platba po 14 dňoch (iba pre používateľov v Nemecku)

Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

7. Trvanie platnosti a zrušenie účtu

Celý text

Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

8. Poplatky a prepočet meny

8.1. Poplatky

Informácie o vašom účte – Poplatky

8.2. Prepočet meny

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Prepočet meny

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Možnosti prepočtu meny

8.3. Možnosti prepočtu meny 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Prepočet meny

 • Informácie o vašom účte – Spravovanie peňazí vo viacerých menách – Možnosti prepočtu meny

9. Zakázané činnosti

9.1. Zakázané činnosti

Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti

9.2. Zaistenie bezpečnosti vášho platobného nástroja

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

9.3. Zakázané činnosti a povolenia

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

10. Vaša zodpovednosť – Kroky, ktoré môžeme podniknúť

10.1. Vaša zodpovednosť

10.1. a)

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade zakázanej činnosti

 • Iné právne podmienky – Naše práva – Vaša zodpovednosť

10.1. b) Zodpovednosť za reklamácie v rámci programu ochrany kupujúceho PayPal

Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

10.1. c) Splatenie záväzku

Iné právne podmienky – Naše práva – Splatenie záväzku

10.1. d) Dočasné zadržanie sporných transakcií

 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Prijímanie platieb – Predajcovia na trhu

10.2. Kroky spoločnosti PayPal

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Opatrenia, ktoré môžeme podniknúť v prípade zakázanej činnosti

 • Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

10.3. Obmedzený prístup

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Obmedzenia účtu

10.4. Rezervy

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Rezervy

10.5. Zadržanie platby

Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

10.6. Informácie o vás (10.7. pre používateľov v Nemecku)

Iné právne podmienky – Naše práva – Informácie o vás

10.6. Zadržanie tovaru na portáli eBay (iba pre používateľov v Nemecku)

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

 • Prijímanie platieb – Predajcovia na trhu

10.7. Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení (10.8. pre používateľov v Nemecku)

Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Poskytnutie informácií o dôvodoch našich opatrení

11. Program ochrany predajcu

Všeobecne

Pravidlá ochrany predajcu uvedené nižšie sú uvedené v časti Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

11.1. Čo je ochrana predajcu PayPal?

Pozri časť 1 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.2. Dostupnosť ochrany predajcu PayPal

Pozri časť 2 pravidiel programu ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.3. Koľko ochrany poskytuje program ochrany predajcu PayPal?

Pozri časť 3 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.4. Čo sa stane, keď kupujúci uplatní reklamáciu, chargeback alebo storno?

Pozri časť 4 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.5. 

Pozri časť 5 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.6. Kritériá pre účasť v programe

Pozri časť 6 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.7. Aké sú podmienky dodania tovaru?

Pozri časť 7 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.8. Čo je to „doklad o odoslaní“?

Pozri časť 8 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.9. Čo je to „doklad o doručení“?

Pozri časť 9 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

11.10. Aké sú príklady tovaru, transakcií a prípadov, na ktoré sa nevzťahuje ochrana predajcu PayPal?

Pozri časť 10 pravidiel ochrany predajcu, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

12. Chyby a neoprávnené transakcie

12.1. Identifikácia chýb alebo neoprávnených transakcií 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Výpisy z účtu a žiadosti o záznamy o účte

 • Riešenie problémov – Úvod

 • Riešenie problémov – Ak narazíte na problém…

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť…

12.2. Upozornenie spoločnosti PayPal na chyby, neoprávnené transakcie alebo na nevhodné či neoprávnené použitie platobného nástroja

Riešenie problémov – Ak narazíte na problém… – Druhý krok: Informujte nás o probléme

12.3. Kontrola hlásení o chybách

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť…

12.4. Zodpovednosť za neoprávnené transakcie

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme… – neoprávnená platba na iný účet PayPal

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť…

12.5. Nárok na preplatenie nákladov platobnej transakcie uskutočnený v rámci autorizácie

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme… neočakávaná platba podľa fakturačnej zmluvy

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť… – neočakávaná platba podľa fakturačnej zmluvy

12.6. Chyby

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme…

 • Riešenie problémov – Ako vám pomôžeme… – nesprávna platba na iný účet PayPal

 • Riešenie problémov – Ak vám platbu nemôžeme nahradiť…

13. Ochrana kupujúceho PayPal

Všeobecne

Samostatné pravidlá programu ochrany kupujúceho uvedené nižšie sú uvedené v časti:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

13.1. Čo je ochrana kupujúceho PayPal? (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 1 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.2. Je ochrana kupujúceho PayPal pre mňa vhodná? (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 2 pravidiel programu ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.3. Čo sa stane v prípade, že PayPal vydá konečné rozhodnutie v prospech kupujúceho… (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 3 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.4. Podmienky náhrady (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 4 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

5. Ako mám vyriešiť problém? (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 5 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.6. Súčinnosť so spoločnosťou PayPal pri riešení problému (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 5 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.7. Čo ak môj nákup nespĺňa kritériá na náhradu v zmysle programu ochrany kupujúceho PayPal? (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 6 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.8. Čo ak je zakúpený tovar výrazne odlišný od opisu? (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 7 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.9. Postúpenie práv (iba v relevantných krajinách)

Iné právne podmienky – Naše práva – Postúpenie práv

13.10. Zákaz dvojitej náhrady (iba v relevantných krajinách)

Pozri časť 8 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

13.11. Vstupenky na podujatia (iba v relevantných krajiny)

Pozri časť 9 pravidiel ochrany kupujúceho, ktoré sa v novej zmluve uvádzajú v samostatnej časti.

14. Spory so spoločnosťou PayPal

14.1. Najprv kontaktujte spoločnosť PayPal 

Riešenie problémov – Sťažnosti – Nahlásenie sporu medzi vami a spoločnosťou PayPal v súvislosti s našimi službami

14.2. ECC-Net, Úrad finančného ombudsmana a CSSF

Riešenie problémov – Sťažnosti – Ak vás výsledok sťažnosti neuspokojil…

15. Všeobecné ustanovenia

15.1. Rozhodné právo a jurisdikcia 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Rozhodné právo

15.2. Zákaz zrieknutia sa práv 

Iné právne podmienky – Naše práva – Zákaz zrieknutia sa práv

15.3. Obmedzenia zodpovednosti

Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Obmedzenie zodpovednosti

15.4. Odmietnutie záruk 

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Odmietnutie záruk

 • Informácie o vašom účte – Zrušenie účtu PayPal

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Zbavenie zodpovednosti spoločnosti PayPal

15.5. Odškodnenie a náhrady

Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti – Odškodnenie

15.6. Úplná zmluva a práva tretích strán 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Úplná zmluva a práva tretích strán

15.7. Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie na softvér 

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udeľovanie licencií – všeobecné informácie

15.8. Duševné vlastníctvo – udelenie licencie na obsah

15.8. a) Licencie udelené spoločnosťou PayPal

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Ochranné známky spoločnosti PayPal

15.8. b) Licencie udelené vami – Duševné vlastníctvo spojené s vašou firmou

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie spoločnosti PayPal predajcami

15.8. b) Licencie udelené vami – Váš obsah

Iné právne podmienky – Duševné vlastníctvo – Udelenie licencie spoločnostiam PayPal, záruky na duševné vlastníctvo

15.9. Povolenia pre tretie strany

Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

15.10. PayPal ako spôsob prihlásenia 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – PayPal ako spôsob prihlásenia

15.11. Podnikoví zákazníci 

Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

16. Vymedzenie pojmov

Celý text

Pozri Vymedzené pojmy v tabuľke nižšie.

Príloha č. 1. Tabuľka poplatkov

Úvod

Informácie o vašom účte – Poplatky

Zmluvné podmienky v časti A2.2.3 Sadzba obchodníka

Ustanovenia tejto časti sa teraz nachádzajú na týchto miestach:

 • Informácie o vašom účte – Poplatky

 • Prijímanie platieb – Sadzba obchodníka

Zvyšok časti

Ustanovenia v tejto prílohe sú uvedené na stránke s našimi poplatkami.  Uvedené v časti:

 • Informácie o vašom účte – Poplatky

 

2) Vymedzené pojmy:

Časť Vymedzené pojmy zmluvy s používateľom účinnej do 11. decembra 2019

Spracovanie vymedzeného pojmu v zmluve s používateľom účinnej od 11. decembra 2019

„Účet“ alebo „účet PayPal“ 

Pozri výraz „účet“ a „účet PayPal“.

„Pridanie finančných prostriedkov“ 

Pozri funkciu „pridanie finančných prostriedkov“ vymedzenú v časti:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

„Zmluva“ 

Pozri pojem „zmluva s používateľom“.

„Poskytovateľ SIÚ“ 

Pozri pojem „poskytovateľ služby tretích strán“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

„Oprávniť/dať oprávnenie“ alebo „oprávnenie“ 

Pozri pojem „oprávniť/dať oprávnenie" a „oprávnenie“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu

„Zostatok“ 

Pozri všeobecný pojem „peniaze na vašom účte“ a „zostatok na účte PayPal“ a „rezervný účet“ v závislosti od okolností vymedzených v časti:

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal

„Proces potvrdenia bankou“ 

Pozri pojem „proces potvrdenia bankou“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

 • Pomoc a Kontakt

„Platba financovaná bankou“ 

Pozri odkaz na platbu z vášho účtu financovanú platbou z vášho bankového účtu.

Firemný účet 

Pozri pojem „firemný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné a firemné účty

„Pracovné dni“ 

Pozri pojem „pracovný deň“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

„Kupujúci“ 

Pozri odkazy na pojem „kupujúci“.

„Kalendárny rok“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Zmluva o spracovaní kreditných kariet“ 

Pozri pojem „zmluvy s obchodným subjektom“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Postavenie obchodného subjektu

„Zmena“

Pozri pojem „zmena“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

„Chargeback“ 

Pozri pojem „chargeback“ vymedzený v časti:

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

„Sťažnosť“ 

Pozri pojem „sťažnosť“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktoré sú tiež uvedené v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Komerčná transakcia“ 

Pozri stránku s našimi poplatkami.

„Región, v ktorom umožňujeme prevod prostredníctvom kreditných kariet“ 

Pozri nasledujúcu časť o dostupnosti prevodov na kreditnú kartu:

 • Informácie o vašom účte – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

„Cezhraničné poplatky

Pozri stránku s našimi poplatkami.

Služby zákazníkom 

Pozri časť Kontaktujte nás:

 • Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

„Prevádzkovateľ“, „spracovateľ“, „dotknutá osoba“

Pozri podmienky uvedené v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Právne predpisy o ochrane údajov

Pozri „právne predpisy o ochrane údajov“ vymedzené v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„Dni“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Predvolené zdroje financovania“ 

Pozri pojem „nasledujúce zdroje“:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

„Spor“ 

Pozri pojem „spor“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktoré sú tiež uvedené v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Domáce“

Pozri stránku s našimi poplatkami.

„eBay“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Elektronický šek“ 

Pozri pojem „elektronický šek“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania a elektronickými šekmi

„Elektronické peniaze“ 

Pozri pojem „elektronické peniaze“ v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Úvod

„Európa I

Pozri stránku s našimi poplatkami.

„Európa II

Pozri stránku s našimi poplatkami.

„Európsky hospodársky priestor“ alebo „EHP“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Udalosť“ 

Pozri pojem „Udalosť“ vymedzený v časti:

 • Pravidlá ochrany kupujúceho PayPal

„Poplatky“ 

Pozri stránku s našimi poplatkami.

„Používateľ plného programu“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Zdroj financovania“ 

Pozri pojem „zdroj financovania“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

„Neoprávnený prístup k účtu“ 

Pozri pojem „bezpečnostný problém alebo podvod“ vymedzený v časti:

 • Riešenie problémov – Ak narazíte na problém… – Prvý krok: Identifikujte problém

„Informácie“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Okamžitý prevod“ 

Pozri pojem „okamžitý prevod“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Pridanie alebo prevod peňazí – Prevod peňazí

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Financovanie platieb poslaných z vášho účtu

„ Proces priradenia a potvrdenia“

Pozri pojem „proces priradenia a potvrdenia“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie

„Hromadné platby“ (označované aj ako „vyplatenia“) 

Pozri stránku našich poplatkov.

4.7. Odloženie spracovania obchodníkom 

Ďalšie informácie o „odložených platieb predajcovi“ nájdete v časti:

 • Uskutočnenie platby – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Odložené platby predajcovi

„Mikropodnik“ 

Pozri pojem „mikropodnik“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

„Severná Európa“

Pozri stránku našich poplatkov.

„Nedoručené“ 

Pozri pojem „nedoručené“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktoré sú tiež uvedené v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Riziko nedostatku prostriedkov“ 

Pozri pojem „riziko nedostatku prostriedkov“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Priradenie zdroja financovania a jeho zrušenie – Riziko storna v súvislosti s vaším zdrojom financovania a elektronickými šekmi

„Platobný účet“ 

Pozri pojem „účet PayPal“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Zostatok na účte PayPal

„Platobný nástroj“ 

Pozri pojem „účet PayPal“ a „účet“.

„Platobný príkaz“ 

Pozri pojem „platobný príkaz“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

„Príjemca platby“ 

Pozri pojem „príjemca platby“ vymedzený v časti:

 • Pravidlá ochrany predajcu PayPal

„Kontrola platby“ 

Pozri pojem „kontrola platby“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

„PayPal“, „my“, „nás“ alebo „náš“ 

Pozri pojem „PayPal“ vymedzený v časti:

 • prvý odsek časti Vitajte v službe PayPal

 • Iné právne podmienky – Komunikácia medzi vami a nami – Kontaktujte nás

Pozri pojmy „my“, „nás“ a „náš“ v zmluve s používateľom.

„Firemná platba PayPal“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Ochrana kupujúceho PayPal“ 

Pozri pojem „ochrana kupujúceho PayPal“ vymedzený v časti:

 • Pravidlá ochrany kupujúceho PayPal

„PayPal Credit“ 

Pozri pojem „PayPal Credit“ na webovej lokalite PayPal.

Skupina PayPal

Pozri pojem „pridružené spoločnosti“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Odškodnenie a obmedzenie zodpovednosti

„Funkcia platieb na základe lokality PayPal“ 

V prípadoch, že spoločnosť túto funkciu PayPal ponúka a je spoločnosťou PayPal príslušne označená, ide o funkciu umožňujúcu používateľovi získať platbu bez použitia platobného terminálu. 

„Aplikácia PayPal Mobile 

Už nie je k dispozícii.

„Funkcia predajného miesta cez PayPal“ 

Už nie je k dispozícii.

„Webová lokalita spoločnosti PayPal“ 

Pozri pojem „webová lokalita PayPal alebo „naša webová lokalita“.

„Osobný účet“ 

Pozri pojem „osobný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Osobné účty

Osobné údaje

Pozri pojem „osobné údaje“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

„Osobná transakcia“ 

Pozri stránku našich poplatkov.

„Poskytovateľ SIP“ 

Pozri pojem „poskytovateľ služby tretích strán“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Otvorenie účtu – Bezpečné používanie účtu PayPal

„Pravidlo“ alebo „podmienky“

Pozri pojem „pravidlá spoločnosti PayPal“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Kontrola platby

„Aktualizácia pravidiel“ 

Pozri pojem „oznámenie na stránke Aktualizácia pravidiel na našej webovej lokalite“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

Vopred schválená platba

Pozri pojem „vopred schválená platba“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Nastavenie automatického sťahovania prostriedkov z účtu – Platby podľa zmlúv o fakturácii

„Uprednostňovaný zdroj financovania“

Pozri pojem „uprednostňovaný zdroj financovania“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Výber uprednostňovaného zdroja financovania

Spracovanie

Pozri pojem „spracovanie“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Používanie údajov a zákony na ochranu údajov

 • Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

SPS2 

Pozri pojem „SPS2“ vymedzený v časti:

 • Iné právne podmienky – Rôzne ustanovenia – Podnikoví zákazníci

„Relevantné krajiny“ (ak sa pojem používa)

Pozri krajiny uvedené v nasledujúcej časti zmluvy s používateľom pre používateľov v Spojenom kráľovstve:

 • Informácie o vašom účte – Vitajte v službe PayPal

„Rezerva“ 

Pozri pojem „rezerva“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Rezervy

„Rezervný účet“ 

Pozri pojem „rezervný účet“ vymedzený v časti:

 • Informácie o vašom účte – Zadržanie a používanie zostatku na účte PayPal – Rezervný účet

Centrum riešenia problémov 

Pozri pojem „centrum riešenia problémov“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Čo sú zadržania, obmedzenia a rezervy?

Pozri aj pravidlá ochrany kupujúceho PayPal.

„Zvyšok EÚ“

Už nie je k dispozícii a nevymedzuje sa.

„Zakázané činnosti“

Pozri pojem „zakázané činnosti“ vymedzený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zakázané činnosti

„Storno“ 

Pozri pojem „storno“ vymedzený v časti:

 • Prijímanie platieb – Vrátenie peňazí a storná platieb – Storná

„Predajca“„obchodník“ 

Pozri pojem „predajca“ a „obchodník“ používaný v zmluve s používateľom.

„Poslať peniaze“ 

Pozri pojem „Poslať peniaze“ vymedzený v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Platobný príkaz

„Služby“ 

Pozri pojem „služba(-y) PayPal“ alebo „naše služby“ používané v zmluve s používateľom.

„Výrazne sa líši od opisu“ 

Pozri pojem „výrazne sa líši od opisu“ vymedzený v pravidlách ochrany kupujúceho PayPal, ktoré sú tiež uvedené v týchto častiach zmluvy s používateľom:

 • Posielanie platieb – Ochrana kupujúceho PayPal

 • Prijímanie platieb – Vplyv ochrany kupujúceho PayPal na predajcov

„Osobitné spôsoby financovania“ 

Pozri pojem „osobitné spôsoby financovania“ vymedzené v časti:

 • Posielanie platieb – Financovanie platieb – Osobitné spôsoby financovania

„Transakčné riziko“ (alebo „vystavenie riziku v spojení s vaším účtom“)

Pozri zoznam niektorých bežných situácií uvedený v časti:

 • Zakázané činnosti a zadržania – Zadržania, obmedzenia a rezervy – Zadržania

„Neoprávnená platba“ (pojem uvedený len v časti 11)

Pozri pojem „neoprávnená platba“ vymedzený a používaný len v pravidlách ochrany predajcu PayPal.  Pravidlá sú uvedené v časti:

 • Prijímanie platieb – Ochrana predajcu PayPal

„Unikátny identifikátor“ 

Pozri pojem „povinné informácie“ v časti:

 • Posielanie platieb – Všeobecné ustanovenia o posielaní platieb – Prípady zamietnutia platby spoločnosťou PayPal

„Spojené kráľovstvo“ alebo „UK“ 

Pojem už nie je vymedzený.

„Používateľ“, „vy“ alebo „váš“ 

Pozri pojmy „používateľ“, „vy“ alebo „váš“ v zmluve s používateľom.

„Overené“ 

Pozri povinnosti stanovené v časti:

 • Iné právne podmienky – Naše práva – Informácie o vás