Právne zmluvy týkajúce sa služieb PayPal

 

Právne zmluvy týkajúce sa služieb PayPal

 

Tieto právne zmluvy sa v príslušných prípadoch vzťahujú na používateľov v Bulharsku, na Cypre, v Českej republike, Estónsku, Grécku, Lotyšsku, Lichtenštajnsku, Litve, na Malte, v Rumunsku, San Maríne, na Slovensku a v Slovinsku. Ak si chcete prezrieť zmluvy pre inú krajinu alebo región, vyberte ich v zozname nižšie.

 

Pre všetkých používateľov

 

Zmluvy týkajúce sa konkrétnych produktov

 

Pre obchodníkov a firmy

 

Ďalšie informácie

 

Aktualizácie pravidiel

 

Tieto právne zmluvy a oznámenia obsahujú zmluvné podmienky vzťahujúce sa na konkrétne služby PayPal.