Legal Agreements for PayPal Services

Právne záväzné zmluvy týkajúce sa Služieb PayPal

 

Tieto právne záväzné zmluvy (ak v nich nie je uvedené inak) platia pre používateľov v krajinách Európskej únie (okrem Belgicka, Chorvátska, Dánska, Fínska, Francúzska, Holandska, Luxemburska, Nemecka, Poľska, Portugalska, Rakúska a Španielska), v Lichtenštajnsku a v San Maríne. Ak si chcete prezrieť zmluvu pre inú krajinu alebo región, vyberte ju v zozname nižšie.

 

Pre všetkých používateľov

 

Zmluvy týkajúce sa konkrétnych produktov

 

Pre obchodníkov a firmy

 

Ďalšie informácie

 

Aktualizácie pravidiel

 

Tieto právne záväzné zmluvy a oznámenia obsahujú ustanovenia a podmienky vzťahujúce sa na konkrétne služby PayPal.