PayPal Acceptable Use Policy

>> Zobraziť všetky právne zmluvy

Pravidlá používania služby PayPal

Dátum poslednej aktualizácie: 31. augusta 2018

Tieto pravidlá si môžete stiahnuť a uložiť.

Pri všetkých svojich úkonoch v súvislosti s používaním služieb PayPal samostatne zodpovedáte za dodržiavanie všetkých platných právnych predpisov, bez ohľadu na účel používania. Zároveň musíte dodržiavať podmienky uvedené v týchto pravidlách používania služby.

 

 

Zakázané činnosti

Nie je povolené používať službu PayPal na činnosti, ktoré:

  1. porušujú akýkoľvek právny predpis.
  2. majú súvislosť s transakciami zahŕňajúcimi a) drogy, steroidy, určité kontrolované látky a iné produkty, ktoré predstavujú bezpečnostné riziko pre spotrebiteľa, b) príslušenstvo pre manipuláciu s drogami, c) cigarety, d) tovar, ktorý vyzýva iných k ich používaniu, propaguje, umožňuje alebo poskytuje druhým návod na účasť na činnosti, ktorá je v rozpore so zákonom, e) kradnutý tovar vrátane digitálneho a virtuálneho tovaru, f) propagovanie nenávisti, násilia, rasovej neznášanlivosti alebo finančné obohacovanie sa na trestnej činnosti, g) tovar považovaný za obscénny, h) tovar, ktorý porušuje alebo nedodržiava akékoľvek autorské právo, ochrannú známku, právo na ochranu osobnosti v publikovaných materiáloch, právo na súkromie alebo akékoľvek iné výhradné právo v súlade so zákonmi akejkoľvek jurisdikcie, i) určité sexuálne orientované materiály a služby, j) zbrane a strelivo alebo určité súčasti zbraní a príslušenstvo k nim alebo k) určité zbrane a nože, ktoré sú regulované v zmysle platnej právnej úpravy.
  3. majú súvislosť s transakciami, ktoré a) zobrazujú osobné údaje tretích strán v rozpore s platnými právnymi predpismi, b) podporujú pyramídové či ponzi schémy, rebríkové programy a iné schémy na rýchle obohatenie sa alebo určité programy viac-úrovňového marketingu, c) sú spájané s nákupmi anuít (výplata renty) alebo zmlúv s lotériami, so zmluvami s postupnými platbami za tovar na základe ktorých prevzatie tovaru nastáva pri úhrade celej kúpnej ceny , bankovníctvom v daňových rajoch alebo transakciami na financovanie alebo refinancovanie dlhov kreditnou kartou, d) predávajú určitý tovar bez toho, aby bol predajca jeho právoplatným vlastníkom, e) vykonávajú spracovatelia platieb na výber platieb v mene obchodníkov, f) sú spájané s predajom cestovných šekov a peňažných poukážok, h) zahŕňajú obchody s výmennými kurzami alebo výmenou šekov za hotovosť, i) sa týkajú určitých služieb vyrovnania a refinancovania dlhov, kreditných transakcií či a poisťovacích činnosti alebo k) sa týkajú ponúkania alebo prijímania platieb na účely úplatkárstva a korupcie.
  4. sa týkajú predaja produktov alebo služieb, ktoré orgány štátnej správy označili za spoločnosti, pri ktorých existuje vysoká pravdepodobnosť podvodu.

 

Činnosti vyžadujúce schválenie

Spoločnosť PayPal požaduje predchádzajúce schválenie prijímania platieb za určité služby uvedené v tabuľke nižšie.

Služby vyžadujúce predchádzajúce schválenie

Kontaktné údaje

Letecké spoločnosti a operátori pravidelných alebo nepravidelných charterových letov/tryskových/vzdušných taxíkov; prijímanie darov charitatívnou / neziskovou organizáciou; obchodovanie so šperkami, drahými kameňmi a kovmi; prevod peňazí alebo predaj kariet s uloženou hodnotou; predaj akcií, , dlhopisov, cenných papierov, opcií, futurít (forexné operácie) alebo investičných podielov v akomkoľvek subjekte či majetku; poskytovanie služieb úschovy.

Odošlite kontaktné údaje, URL webovej lokality vašej firmy a krátke zhrnutie podnikania na adresu compliance@paypal.com.

Poskytovanie služieb zdieľania súborov alebo s prístupu k diskusným fóram; alebo predaj alkoholických nápojov a tabakových výrobkov iných ako cigarety, elektronických cigariet alebo liekov / zdravotných pomôcok vydávaných na predpis.

Kontaktné údaje, adresu URL webovej lokality spoločnosti a krátke zhrnutie svojej činnosti odošlite na adresu aup@paypal.com.

Činnosti zahŕňajúce hazard, hazardné hry a/alebo iné činnosti so vstupným poplatkom a výhrou, vrátane hier v kasínach, športových stávok, konských a psích dostihov, fantasy športov, lotérií, iných foriem umožňujúcich hazardné hry, hier založených na schopnostiach (bez ohľadu na to, či sú definované v právnom predpise ako hazard) a lotérií na bank, ak sa prevádzkovateľ a zákazníci nachádzajú výlučne v právnych poriadkoch, kde sú tieto činnosti povolené zákonom.

Kontaktné údaje, adresu URL webovej lokality spoločnosti a krátke zhrnutie svojej činnosti odošlite na adresu aup@paypal.com.

 

Ďalšie informácie

Ďalšie informácie o pravidlách používania služby PayPal nájdete v centre pomoci.

 

Porušenia pravidiel používania služby PayPal

Žiadame vás, aby ste akékoľvek porušenie pravidiel používania služby PayPal okamžite nahlásili. Ak potrebujete overiť, či je transakcia v súlade s týmito pravidlami, obráťte sa na oddelenie pre pravidlá používania služby PayPal na adrese: aupviolations@paypal.com.