Vašim zákazníkom môžeme vrátiť náklady na vrátenie tovaru.

Vaši zákazníci by online nakupovali viac, ak by neplatili za vrátenie tovaru1. Presne to im ponúkame – preplatenie nákladov na vrátenie tovaru2. Bezplatne.

Informovať zákazníkov

Ponúknite kupujúcim to, čo si žiadajú.

Dvaja z troch kupujúcich uvádzajú, že by online nakupovali viac, ak by neplatili za vrátenie tovaru1. Ako obchodník môžete odteraz túto skvelú službu ponúknuť svojim zákazníkom. Pri nákupe vo vašom online obchode je to ďalšia vec, s ktorou si nemusia robiť starosti.

Čo to znamená
pre vašich zákazníkov.

Zákazníkom stačí službu raz bezplatne aktivovať a budú ju môcť využiť pri svojom ďalšom nákupe cez PayPal. Ak budú chcieť požiadať o vrátenie peňazí, jednoducho poskytnú niektoré základné údaje a potvrdenky prepravy.

Ako to funguje
pre vás

Táto služba je rovnako ako pre vašich zákazníkov bezplatná aj pre vás. Jednoducho použite naše reklamné pruhy na hostiteľskom systéme, ktoré sú k dispozícii v rôznych jazykoch a veľkostiach, a propagujte službu na svojej webovej lokalite. Proces vrátenia sa tým nezmení. Skontrolujte však, aký to bude mať vplyv na výmenný kurz.

O jednu prekážku menej pri online nakupovaní

Keďže je pre nás mimoriadne dôležitý skvelý dojem pri nakupovaní online a neustále sa snažíme ho zlepšovať, s potešením prinášame túto novú službu, ktorá je výhodná pre našich zákazníkov aj našich obchodníkov. Ponúkame všetky nástroje, ktoré potrebujete, aby ste na službu upozornili svojich zákazníkov na svojej webovej lokalite.

Stiahnuť naše reklamné pruhy

Vašim zákazníkom stačí jedno kliknutie

Zákazníci, ktorí chcú túto bezplatnú službu využiť, ju jednoducho musia
aktivovať na svojej miestnej stránke preplatenia nákladov na vrátenie tovaru. Nič viac.

Často kladené otázky

Môžem túto službu propagovať na svojej webovej lokalite?

Áno. Vytvorili sme reklamné pruhy v hostiteľskom systéme, ktoré sú k dispozícii v rôznych jazykoch a veľkostiach a pomôžu vám službu odporúčať spotrebiteľom. Stačí vybrať jazyk zákazníkov a najvhodnejšie veľkosti podľa stránok lokality a získate zdrojový kód na integráciu reklamných pruhov na svojej lokalite (na domovskej stránke, stránkach produktov alebo v pokladni).

Musím zmeniť svoje podmienky vrátenia tovaru?

Nie. Podmienky vrátenia tovaru by ste mali ponechať nezmenené. Ak už ponúkate bezplatné vrátenie tovaru, kupujúcemu nemožno vrátiť peniaze, pretože za vrátenie ste už zaplatili vy.

Vzniknú mi náklady v súvislosti s poskytovaním tejto služby mojim klientom?

Nie. S touto službou nie sú spojené žiadne náklady. Služba je rovnako ako pre spotrebiteľov bezplatná aj pre vás.

Ako kupujúci požiadajú o vrátenie peňazí?

Ak chcú požiadať o vrátenie peňazí, musia vyplniť formulár žiadosti o vrátenie peňazí, ktorý je k dispozícii v ich údajoch o transakcii po kliknutí na položku Požiadať o vrátenie prepravného pri vrátení zásielky. Okrem toho musia zhromaždiť podporné dokumenty požadované vo formulári.

Koľko času majú kupujúci na požiadanie o vrátenie peňazí?

Žiadosť o vrátenie peňazí musia poslať do 30 dní od vrátenia tovaru. To znamená 30 dní od vrátenia tovaru a zaplatenia za toto vrátenie kupujúcim, nie 30 dní od zakúpenia tovaru.

Ako budú kupujúcim vrátené peniaze a ako dlho proces trvá?

Ak bude ich žiadosť prijatá, príslušné finančné prostriedky dostanú priamo na svoj účet PayPal. Po odoslaní formulára žiadosti o vrátenie peňazí kupujúcim sa vrátenie peňazí uskutoční najneskôr o desať dní.

Vzťahuje sa služba na všetky spôsoby prepravy?

Áno, prijímame vrátenie tovaru prostredníctvom bežnej zásielky miestnej pošty, kuriéra aj všetkých ostatných bežných možností a služieb prepravy2.

Uplatňuje sa limit, pokiaľ ide o ponuku vrátenia peňazí?

Áno. Uplatňuje sa maximálny limit 30 EUR na žiadosť2 o vrátenie poštovného kupujúceho (alebo ekvivalent tejto sumy v miestnej mene v závislosti od krajiny pobytu). Všetky ďalšie náklady musia uhradiť kupujúci.

Koľkokrát môže kupujúci dostať späť peniaze?

Maximálny počet vrátení peňazí, ktoré môže kupujúci získať, závisí od krajiny, v ktorej sa nachádza. Ďalšie informácie nájdete v miestnych zmluvných podmienkach: Austrália, Rakúsko, Belgicko, Dánsko, Francúzsko, Taliansko, Írsko, Holandsko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Španielsko, Švédsko, Švajčiarsko a 14 krajín v strednej a východnej Európe (Česká republika, Fínsko, Grécko, Maďarsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko, Litva, Slovinsko, Chorvátsko, Lotyšsko, Estónsko, Cyprus, Malta).

Môžem aj ja ako obchodník požiadať o preplatenie nákladov na vrátenie zásielky?

Nie. Služba preplatenia nákladov na vrátenie tovaru PayPal je k dispozícii iba pre spotrebiteľské účty. Pre zákazníkov je to ďalšia vec, s ktorou si nemusia robiť starosti pri nakupovaní online.
1 Compete.com, „Can shipping costs affect online sales?“ (Môžu mať prepravné náklady vplyv na online predaj?)
2 Službu preplatenia nákladov na vrátenie tovaru ponúka spoločnosť PayPal Pte. Ltd. v spolupráci so spoločnosťou TELUS International Europe, ktorá je poskytovateľom služby. Pozrite si podmienky.