PayPal Mobile Application License Agreement

>> Prikaži vse pravne sporazume

Licenčna pogodba o PayPalovi mobilni aplikaciji

Zadnja sprememba: 25. februar 2013

 

Z uporabo te PayPalove mobilne aplikacije (te »aplikacije«) se strinjate, da vas zavezuje ta PayPalova licenčna pogodba za mobilno aplikacijo (ta »licenčna pogodba«).

Ta pogodba je sklenjena samo med vami in PayPalom.

Za aplikacijo in njeno vsebino je odgovoren PayPal.

Nekatere funkcije te aplikacije lahko zahtevajo, da ste PayPalov uporabnik ali posredujete osebne podatke.

Za vašo uporabo teh funkcij in te aplikacije veljata politika zasebnosti in uporabniška pogodba, ki jo najdete na www.paypal.com.

 

Pogodbeni stranki.

Naročnik in upravljavec podatkov je PayPal (Europe) S.à.r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. (»PayPal«).

 

Odstranitev.

Če želite odstraniti to aplikacijo, uporabite upravitelja aplikacij, ki je na voljo na vaši napravi, ali preverite priročnik za uporabo naprave.

 

Uporaba aplikacije.

PayPal vam podeljuje pravico do uporabe te aplikacije samo za vašo osebno uporabo v mobilnem izdelku, ki ga imate v lasti ali pod nadzorom, in kot to dovoljujejo kateri koli pogoji uporabe, ki jih zahteva stranka, ki zagotavlja trgovino z aplikacijami, iz katere prenašate to aplikacijo. Pri uporabi aplikacije za omogočanje transakcij ali plačil, ki so povezana z vašim podjetjem in PayPalovimi kupci, boste lahko pred zaračunanjem cene PayPalovemu kupcu vedno jasno prikazali ceno.

Te aplikacije ali katere koli informacije ali programske opreme, povezane s to aplikacijo, ne smete spreminjati, kopirati, objavljati, licencirati, prodajati ali kako drugače tržiti. Redno morate preverjati in posodabljati programsko opremo aplikacije, če je takšna posodobitev na voljo.

Za to aplikacijo ne morete najeti, dati v najem ali kako drugače prenesti pravic.

Te aplikacije ne smete uporabiti na kakršen koli način, ki bi lahko oslabil katero koli PayPalovo spletno mesto na kakršen koli način ali oviral katero koli osebo in uporabo ali uživanje v katerem koli PayPalovem spletnem mestu.

Aplikacijo morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

Pri uporabi te aplikacije morate ravnati v skladu z veljavnimi pogoji pogodb tretjih oseb (npr. pogodbe o brezžični podatkovni storitvi ali drugih storitev tretjih oseb, s pomočjo katerih uporabljate to aplikacijo).

Vaša pravica do uporabe te aplikacije bo takoj preklicana, če boste kršili katero koli določbo te licenčne pogodbe. PayPal si pridržuje pravico, da blokira dostop do te aplikacije ali njene uporabe.

Stranka, ki vam zagotavlja vaš mobilni operacijski sistem, nima nikakršne obveznosti do zagotavljanja storitve vzdrževanja in podpore v zvezi s to aplikacijo.

 

Intelektualna lastnina.

PayPal ima v lasti ali je imetnik licence za vse pravice, nazive in interese v povezavi s to aplikacijo, vključno z vsemi pravicami, ki jih ima na podlagi patenta, avtorskih pravic, poslovne skrivnosti, blagovne znamke ali zakonodaje o nepošteni konkurenci, in vse druge lastniške pravice, vključno z vsemi njenimi aplikacijami, obnovitvami, razširitvami in prenovami.

Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev, omenjena v tej aplikaciji, so lahko blagovne znamke njihovih zadevnih podjetij.

Ne boste spreminjali, prilagajali, prevajali, pripravljali izpeljanih del, razstavljali, izvajali obratnega inženiringa ali kako drugače poskušali izpeljati izvorno kodo iz te aplikacije in ne boste odstranili, prikrili ali spreminjali PayPalovega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugih obvestil o lastninskih pravicah, nameščenih na, vsebovanih v ali povezanih s to aplikacijo ali s strani te aplikacije.

 

Izjava o omejitvi odgovornosti za jamstva.

Ta aplikacija in storitev/-ve, do katerih dostopate, so na voljo »kot so« in »kot so na voljo«.
PayPal izrecno zavrača v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakonodaja, vsa izrecna, implicitna in predpisana jamstva, vključno z, brez omejitev, jamstvom o primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen in nekršitvi lastniških pravic, ter vsa jamstva v zvezi z varnostjo, zanesljivostjo, pravočasnostjo in delovanjem te aplikacije.

To aplikacijo prenesete in uporabljate na lastno presojo in tveganje in ste izključno odgovorni za morebitno škodo na svoji strojni opremi ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa ali uporabe te aplikacije.

 

Omejitev odgovornosti.

Razen kot je drugače navedeno v tej licenčni pogodbi, PayPal v odnosu do vas ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki nastane pri uporabi ali zlorabi te aplikacije.

Takšna omejitev odgovornosti: (a) vključuje neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno, vzorno in kaznovalno odškodnino, če ta zahtevek temelji na pogodbi, odškodnini ali drugem (tudi če je bil PayPal obveščen o možnosti take odškodnine); (b) velja, če pride do škode pri uporabi ali zlorabi in zanašanju na to vlogo, od nezmožnosti uporabe te aplikacije ali prekinitve, prekinitve ali prekinitve te aplikacije (vključno z vsemi poškodbami, ki nastanejo pri tretjih osebah); in (c) se uporablja ne glede na neuspeh bistvenega namena kakršnega koli omejenega pravnega sredstva in v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon.

Nič v tej licenčni pogodbi ne omeji naše odgovornosti do vas za zahtevke zaradi smrti ali telesne poškodbe ali škode, ki jo povzroči namerna kršitev ali huda malomarnost nas, naših pravnih zastopnikov ali zastopnikov. V primeru kršitve materialne obveznosti na podlagi te licenčne pogodbe, ki je posledica malomarnosti, smo odgovorni samo za vaše neposredne in posledične izgube, razen če je zahtevek vložen zaradi smrti ali telesne poškodbe; v tem primeru je naša odgovornost do vas neomejena.

 

Plačilo odškodnine.

Povrnili boste škodo in PayPalu in njegovim matičnim družbam, hčerinskim družbam, uradnikom, direktorjem, delničarjem, zastopnikom in zaposlenim odvzeli odgovornosti kakršnega koli zahtevka katere koli tretje osebe (vključno z vašimi strankami ali PayPalovimi uporabniki), ki nastane v zvezi s kršitvijo te licenčne pogodbe, za katero ste odgovorni.

PayPal si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad kakršno koli zadevo, ki je predmet vaše odškodnine, vendar s tem ni oproščen svojih odškodninskih obveznosti.

 

Uporabniška pogodba in politika zasebnosti.

Ko dostopate do PayPala z mobilno napravo, lahko zbiramo in shranjujemo podatke za prijavo v zvezi s to napravo (vključno z ID-jem naprave) in podatke o geolokaciji, da zagotovimo našo storitev. Razumete in se strinjate, da bo PayPal zbiral in obdeloval vaše osebne podatke, vključno z vašo identiteto in lokacijo, kot del te storitve. Prav tako bomo zahtevali in obdelali vaše osebne podatke, če želite s to aplikacijo registrirati svoj PayPalov račun. Strinjate se, da boste upoštevali in ravnali v skladu s PayPalovo uporabniško pogodbo in politiko zasebnosti pri uporabi aplikacije za bremenitev računov PayPalovih uporabnikov za vse artikle, kupljene v vaših prostorih ali ki jih prodaja vaše podjetje.

Pogoji PayPalove uporabniške pogodbe in politike zasebnosti, vključno z vsemi dogovori, vključenimi s sklicevanjem, veljajo tudi za vašo uporabo te aplikacije. Natančneje: ta aplikacija bo del PayPalovih storitev, ki jih prejmete s strani PayPala.

PayPal si pridržuje pravico do občasnih sprememb te aplikacije ali licenčne pogodbe.

Spremembe te pogodbe začnejo veljati dva meseca po uradnem obvestilu, razen če se sprememba nanaša na spremembo, za katero verjamemo, da po našem razumnem mnenju ne bo zmanjšala vaših pravic niti povečala vaših odgovornosti. Takšne spremembe se izvedejo brez vašega predhodnega obveščanja.

Če boste še naprej uporabljali aplikacijo po poteku odpovednega obdobja, se bo štelo, da ste sprejeli spremembo. Če se ne strinjate s katero od sprememb, odstranite in prenehajte uporabljati aplikacijo.

 

Izvozne omejitve.

Te aplikacije ali z njo povezane tehnologije ni mogoče prenesti, izvoziti ali znova izvoziti: (a) v (ali rezidentu ali državljanu) Kubo, Iran, Severno Korejo, Sudan, Sirijo ali katero koli drugo državo, za katero velja embargo ZDA ali sankcije ZN; (b) vsem na seznamu OFAC, seznamu posebej imenovanih državljanov ministrstva za finance ZDA ali na seznamu zavrnjenih strank ali entitet ameriškega ministrstva za trgovino in (c) katero koli prepovedano državo, osebi, končnemu uporabniku ali entiteti, določeni v ameriških izvoznih zakonih ali drugi podobni zakonodaji.

 

Tretji upravičenec.

Vaš mobilni operacijski sistem je tretja oseba, ki je upravičena do te licenčne pogodbe, in po vašem sprejetju bo imel takšen upravičenec pravico (in se bo štelo, da je pravico sprejel), da uveljavi to pogodbo proti vam.