PayPal Mobile Applicantion License Agreement

>> Prikaži vse pravne sporazume

Licenčna pogodba o mobilni aplikaciji PayPal Mobile

Zadnja sprememba: 25. februar 2013

Prenesi PDF

Z uporabo aplikacije PayPal Mobile (»aplikacija«) se strinjate, da vas zavezuje ta licenčna pogodba za aplikacijo PayPal Mobile (»licenčna pogodba«).

Ta pogodba je sklenjena med vami in PayPalom.

Za aplikacijo in njeno vsebino je odgovoren PayPal.

Nekatere funkcije te aplikacije lahko zahtevajo, da ste PayPalov uporabnik ali da posredujete osebne podatke.

Za vašo uporabo teh funkcij in te aplikacije veljata pravilnik o zasebnosti in uporabniška pogodba, ki jo najdete na www.paypal.com.


Pogodbeni stranki

Naročnik in upravljavec podatkov je PayPal (Evropa) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luksemburg. (»PayPal«)


Odstranitev

Če želite odstraniti to aplikacijo, uporabite upravitelja aplikacij, ki je na voljo na vaši napravi, ali preverite priročnik za uporabo naprave.
Uporaba aplikacije

PayPal vam podeljuje pravico do uporabe te aplikacije samo za vašo osebno uporabo v mobilnem produktu, ki ga imate v lasti ali pod nadzorom, in kot dovoljujejo kateri koli pogoji uporabe, ki jih zahteva stranka, ki nudi trgovino z aplikacijami, iz katere prenašate to aplikacijo.

Te aplikacije ali katere koli informacije ali programske opreme, povezane s to aplikacijo, ne smete spreminjati, kopirati, objavljati, licencirati, prodajati ali kako drugače tržiti. Redno morate preverjati in posodabljati programsko opremo aplikacije, če je na voljo.

Pravic do te aplikacije ne smete najeti, dati v najem ali kako drugače prenesti.

Te aplikacije ne smete uporabiti na kakršen koli način, ki bi lahko oslabil katero koli PayPalovo stran ali oviral katero koli osebo in uporabo ali uživanje v kateri koli PayPalovi strani.

Aplikacijo morate uporabljati v skladu z vsemi veljavnimi zakoni in predpisi.

Pri uporabi te aplikacije morate ravnati v skladu z veljavnimi pogoji pogodb tretjih oseb (npr. pogodbe o brezžični podatkovni storitvi ali drugih storitvah tretjih oseb, s pomočjo katerih uporabljate to aplikacijo).

Vaša pravica do uporabe te aplikacije bo takoj preklicana, če boste kršili katero koli določbo te licenčne pogodbe. PayPal si pridržuje pravico, da blokira dostop do te aplikacije ali njene uporabe.

Pogodbenica, ki vam zagotavlja vaš mobilni operacijski sistem, nima nikakršne obveznosti do zagotavljanja storitve vzdrževanja in podpore v zvezi s to aplikacijo.


Intelektualna lastnina

PayPal ima v lasti ali je imetnik licence za vse pravice, nazive in interese v zvezi s to aplikacijo, vključno z vsemi pravicami, ki jih ima na podlagi patenta, avtorskih pravic, poslovne skrivnosti, blagovne znamke ali zakonodaje o nepošteni konkurenci, in vse druge lastniške pravice, vključno z vsemi njenimi aplikacijami, podaljšanjem, razširitvami in obnovitvami.

Druga imena podjetij, izdelkov ali storitev, omenjena v tej prijavi, so lahko blagovne znamke njihovih zadevnih podjetij.
Zavezujete se, da ne boste spreminjali, prilagajali, prevajali, pripravljali izpeljanih del, razstavljali, izvajali obratnega inženiringa ali kako drugače poskušali izpeljati izvorne kode iz te aplikacije in ne boste odstranili, prikrili ali spreminjali PayPalovega obvestila o avtorskih pravicah, blagovne znamke ali drugih obvestil o lastninskih pravicah, nameščenih na, vsebovanih v ali povezanih s to aplikacijo ali s strani te aplikacije.


Izjava o omejitvi odgovornosti


Ta aplikacija in storitev/-ve, do katerih dostopate, so na voljo »kot so« in »kot so na voljo«.

PayPal izrecno zavrača v največjem obsegu, ki ga dovoljuje zakon, vsa izrecna, implicitna in predpisana jamstva, ki brez omejevanja vključujejo jamstvo o primernosti za prodajo, ustreznosti za določen namen in nekršitev lastninskih pravic, ter vsa jamstva v zvezi z varnostjo, zanesljivostjo, pravočasnostjo in delovanjem te aplikacije.

To aplikacijo prenesete in uporabljate na lastno presojo in tveganje in ste izključno odgovorni za morebitno škodo na vaši strojni opremi ali izgubo podatkov, ki je posledica prenosa ali uporabe te aplikacije.


Omejitev odgovornosti

Če ni drugače navedeno v tej licenčni pogodbi, PayPal ne odgovarja za nobeno škodo, ki nastane pri uporabi ali zlorabi te aplikacije.

Takšna omejitev odgovornosti: (a) vključuje neposredno, posredno, naključno, posledično, posebno, zgledno in kazensko odškodnino, ne glede na to, ali tak zahtevek temelji na pogodbi, odškodninski ali drugačni (četudi je bil PayPal obveščen o možnosti takšne odškodnine); (b) se uporablja, ne glede na to, ali škoda nastane zaradi uporabe ali zlorabe in zanašanja na to aplikacijo, nezmožnosti uporabe te aplikacije ali prekinitve, začasne ustavitve ali prenehanja te aplikacije (vključno s škodo, ki jo utrpijo tretje osebe); in (c) velja ne glede na neizpolnitev bistvenega namena katerega koli omejenega pravnega sredstva in v največji možni meri, ki jo dovoljuje zakon.

Nobena določba te licenčne pogodbe ne omejuje naše odgovornosti do vas za odškodninske zahtevke za smrt ali telesne poškodbe ali škodo, povzročeno z namerno kršitvijo ali hudo malomarnostjo nas, naših pravnih zastopnikov ali agentov. V primeru kršitve materialne obveznosti po tej licenčni pogodbi, ki je povzročena iz malomarnosti, smo odgovorni le za vaše neposredne in posledične izgube, razen v primeru zahtevka za smrt ali telesno poškodbo, ko je naša odgovornost do vas neomejena.


Odškodnina


PayPalu in matičnemu podjetju, hčerinskim družbam, uradnikom, direktorjem, delničarjem, agentom in zaposlenim boste povrnili škodo, ki jo vloži katera koli tretja oseba in ki izhaja iz kršitve te licenčne pogodbe, za katero ste odgovorni.

PayPal si pridržuje pravico, da na lastne stroške prevzame izključno obrambo in nadzor nad katero koli zadevo, ki je predmet vaše odškodnine, vendar s tem ne opravičuje svojih odškodninskih obveznosti.


Uporabniška pogodba in politika zasebnosti

Ko dostopate do PayPala z mobilno napravo, lahko zbiramo in shranjujemo podatke za prijavo v zvezi s to napravo (vključno z ID-jem naprave) in podatke o geolokaciji, da zagotovimo našo storitev. Strinjate se, da bo PayPal zbiral in obdeloval vaše osebne podatke, vključno z vašo identiteto in lokacijo kot del te storitve. Prav tako bomo zahtevali in obdelali vaše osebne podatke, če želite s to aplikacijo registrirati svoj račun PayPal.

Pogoji PayPalove uporabniške pogodbe in pravilnika o zasebnosti, vključno z vsemi dogovori skozi sklicevanje, veljajo tudi za vašo uporabo te aplikacije. Natančneje: ta aplikacija bo del storitev PayPal, ki jih prejmete od PayPala.

PayPal si pridržuje pravico do občasnih sprememb te aplikacije ali licenčne pogodbe.

Spremembe te pogodbe začnejo veljati po uradnem obvestilu, razen če se nanašajo na spremembo, za katero verjamemo, da po naši razumni presoji ne bo zmanjšala vaših pravic niti povečala odgovornosti. Takšne spremembe se izvedejo brez predhodnega obvestila.

Če boste aplikacijo po poteku odpovednega obdobja še naprej uporabljali, se bo štelo, da ste sprejeli spremembo. Če se ne strinjate s katero od sprememb, aplikacijo odstranite in jo prenehajte uporabljati.


Izvozne omejitve

Te aplikacije ali z njo povezane tehnologije ni mogoče prenesti, izvoziti ali znova izvoziti: (a) na Kubo, v Iran, Severno Korejo, Sudan, Sirijo ali katero koli drugo državo, za katero velja embargo ZDA ali sankcije ZN (ali rezidentu ali državljanu); (b) vsem na seznamu OFAC, seznamu posebej imenovanih državljanov ministrstva za finance ZDA ali na seznamu zavrnjenih strank ali entitet ameriškega ministrstva za trgovino; in (c) kateri koli prepovedani državi, osebi, končnemu uporabniku ali entiteti, določeni v ameriških izvoznih zakonih ali drugi podobni zakonodaji.


Upravičenec tretje osebe

Vaš mobilni operacijski sistem je tretja oseba, ki je upravičena do te licenčne pogodbe, zato bo po vašem sprejetju imel takšen upravičenec pravico (in se bo štelo, da je pravico sprejel), da uveljavi to pogodbo proti vam.