Policyuppdateringar

 

>> Visa alla juridiska avtal

>> Visa tidigare policyuppdateringar

Policyuppdateringar

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 19 augusti 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 19 augusti 2019

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

 1. Villkor för användning av vår nya kassalösningen

Vi har lagt till följande nya avsnitt i PayPal användaravtal som innehåller villkoren (inklusive avgifter) som gäller om vi erbjuder vår nya kassalösning och du väljer att använda den:

 • avsnitt 5.9 (Ny kassalösning); och
 • avsnitt A2.2.2 i schema 1 (avgifter för att använda den nya kassalösningen)

De nya avsnitten 5.9 och A2.2.2 i schema 1 lyder som följer:

”...

5.9 Ny kassalösning

Vår nya kassalösning består av:

 • vår specialanpassade kassafunktion i din kassa/plattform på nätet, för att göra det möjligt för en köpare med eller utan ett konto att skicka en betalning till ditt konto; och
 • vårt stödjande bedrägeriverktyg (Fraud Tool). 

Vi kan erbjuda er alla delar, eller en kombination av delar, för den nya kassalösningen som vår nya kassalösningstjänst.  Om vi erbjuder dig den nya kassalösningstjänsten och du väljer att använda den, utöver detta användaravtal, samtycker du till följande ytterligare villkor som gäller följande funktioner:

Avgifter som kan anges i PayPals avtal för lokala betalningsmetoder (PayPal Local Payment Methods Agreement) och Avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement)gäller inte för din användning av den nya kassalösningen. Istället gäller våra Avgifter för användning av den nya kassalösningen i avsnitt A2.2.2 i schema 1 för din användning av den nya kassalösningen.

A2.2.2 Avgifter för användning av den nya kassalösningen

 

Betalningar från kort (Visa eller Mastercard) med anpassade kortfält*

Betalningar från American Express-kort med anpassade kortfält

Kortfinansierade betalningar från användare av vår tjänst Betalningsvillkor utan PayPal-konto

Betalningar från lokala betalningsmetoder

Övriga betalningar

Avgiftsstruktur för blandad prissättning

Avgiftsstruktur Interchange Plus

 

Avgift

1,90 % + fast avgift

Förmedlingsavgift + 1,90 % + fast avgift

3,5 %

1,90 % + fast avgift

1,90 % + fast avgift

Se avsnittet Standardpris (A2.2.1) och avsnittet Handlarpris (A2.2.3)

* Se Avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet för information om ’Avgiftsstruktur Interchange Plus’ och ’Avgiftsstruktur för blandad prissättning’ och dina val.

…”

 

Meddelande om publicering av det nya avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement)

Gäller från: 19 augusti 2019

Vi har publicerat ett nytt avtal för PayPals kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement) för säljare i Nederländerna som integrerar eller använder anpassade kortfält och API för anpassade kortfält.

Du kan hitta den aktuella versionen av avtalet för PayPals kortbetalningstjänster på nätet (PayPal Online Card Payment Services Agreement) genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 1 augusti 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Datum för ikraftträdande: 21 oktober 2019

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Avgifter – Avgifter för valutaomvandling

Vi ökar:

 • Valutaomvandlingsavgiften i avsnitt A3.1.1 i schema 1 (Avgiftstabell) från 2,5 % till 3,0 %; och

Avsnitt A3.1 (Valutaomvandling) i schema 1 (Avgiftstabell) lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

Aktivitet eller händelse

Avgift

A3.1 Valutaomvandling

A3.1.1 För valutaomvandlingar av belopp på ditt PayPal-konto som inte ingår i någon specifik transaktion till eller från ditt konto (t.ex. en omvandling av ditt saldo till en annan valuta) och för transaktioner som inbegriper en valutaomvandling för vilken säljaren enligt överenskommelse ska betala omvandlingsavgiften:

3,0 % över den grundläggande växelkursen (för att beräkna växelkursen för transaktionen.

A3.1.2 För alla andra transaktioner som innefattar en valutaomvandling och för vilken säljaren inte har samtyckt till att stå för valutaomvandlingsavgiften (inklusive konverteringar av belopp som återbetalats till dig som återbetalningar eller nekade betalningar):


4,0 % över den grundläggande växlingskursen (för att beräkna växlingskursen för transaktionen).


 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 29 maj 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal.

Vi rekommenderar att du noggrant granskar nedanstående meddelanden så att du känner till de kommande ändringarna.

Du behöver inte vidta ytterligare åtgärder eftersom ändringarna kommer att ske automatiskt på de datum för ikraftträdande som visas nedan. Om du föredrar att avvisa ändringarna och avsluta ditt konto kan du göra det före datumet för ikraftträdande utan att ådra dig några ytterligare avgifter.


 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 29 maj 2019

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:

Avsnitt

Ändring

8.2 Valutaomvandling

De fyra sista styckena i det här avsnittet blir det nya avsnittet 8.3 (Alternativ för valutaomvandling).

; och

 • åtgärda smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 19 augusti 2019

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

1. Nekade transaktioner och återbetalningar

Vi ändrar avsnitten 4.6 (Nekade transaktioner), 5.7 (Din återbetalningspolicy, uppgiftsskydd, sekretesspolicy och säkerhet) samt A3.1.2 i Schema 1 (Avgiftstabell) för att klargöra vad som händer när en betalning nekas eller senare återbetalas av mottagaren (inklusive när den ursprungliga betalningen innefattade en valutaomvandling och när en valutaomvandling (och, i vissa fall, en valutaomvandlingsavgift) tillämpas på det återbetalade beloppet). 

Avsnitt 4.6 ändras i enlighet härmed för betalare som tar emot återbetalningar och har även bytt namn till ”Nekade transaktioner och återbetalningar skickade av mottagaren.”. 

Avsnitt 5.7 ändras i enlighet härmed för mottagare som skickar återbetalningar eller nekar betalningar och har även bytt namn till ”Återbetalningar, nekade betalningar, din återbetalningspolicy, uppgiftsskydd, sekretesspolicy och säkerhet” med ett nytt avsnitt 5.7.1 (Återbetalningar och nekade betalningar) tillagt med anledning av detta klargörande. 

Avsnitt A3.1.2 i Schema 1 (Avgiftstabell) ändras i enlighet härmed.

Avsnitt 4.6 och 5.7.1 lyder nu som följer (visas i sitt sammanhang med sina grundklausuler och med tillagda formuleringar understrukna):

            ”…

4.6 Nekade transaktioner och återbetalningar skickade av mottagaren.

Vi kan tillåta mottagaren av din betalning att:

 • vägra att acceptera den; eller
 • besluta att acceptera den och sedan använda vår tjänst för att senare skicka en återbetalning till dig på hela eller någon del av betalningsbeloppet. 

Vi återbetalar beloppet för alla avvisade betalningar eller återbetalda betalningar till ditt saldo.  Vi återbetalar beloppet för en ej uthämtad betalning till ditt saldo inom 30 dagar efter datumet då du påbörjade betalningen.

Om något belopp av någon betalning återbetalas till dig på något av sätten som beskrivs ovan, kan vi omvandla det återbetalda beloppet till dig till antingen:

 • valutan för saldot du använde för den ursprungliga betalningen (innan någon omvandling skedde till den valuta som mottagaren tog emot);
 • den ursprungliga primära valutan på ditt konto; eller
 • amerikanska dollar (öppnar ett saldo åt dig i denna valuta om du inte redan har en).

Om den ursprungliga betalningen du gjorde innefattade en valuta kommer vi att omvandla det återbetalade beloppet från valutan som togs emot av mottagaren enligt följande:

 • om beloppet återbetalas inom en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för den ursprungliga betalningen så du får det ursprungliga beloppet (inklusive valutaomvandlingsavgiften du betalade) i den ursprungliga valutan du konverterade från vid den ursprungliga betalningen; och
 • om beloppet återbetalas en (1) dag efter datumet för den ursprungliga betalningen kommer vi att använda växelkursen gällande vid tidpunkten för omvandlingen av det återbetalade beloppet. Se avsnitt 8.2 för mer information om hur vi bestämmer växelkursen. Observera att för syftet med denna särskilda returomvandling

Vi kan också automatiskt överföra det återbetalda beloppet från ditt saldo tillbaka till den betalningsmetod som du använde för den ursprungliga betalningen. Överföringar kan även innebära en valutaomvandling – se avsnitt 6.

Vi kan besluta att inte debitera din ursprungliga betalningsmetod för den ursprungliga betalningen i första hand, om beloppet återbetalas till ditt saldo som beskrivet ovan innan betalningen från din ursprungliga betalningsmetod till PayPal för att finansiera din ursprungliga betalning har slutförts.

Det återbetalda beloppet kan vara lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp.  Detta kan ske på grund av att:

 • mottagaren skickar dig en återbetalning som är lägre än ditt ursprungliga betalningsbelopp. Eftersom vi endast är en betalningstjänstleverantör kan vi inte veta vilken återbetalning du är berättigad till från den ursprungliga betalningsmottagaren eller varför mottagaren skickade återbetalningen på ett visst belopp; eller
 • variationer i växelkursen. 

PayPal ansvarar inte för någon förlust som uppstår till följd av mottagarens beslut att neka eller återbetala din betalning, utom i den omfattningen att en återbetalning som görs av mottagaren är en betalning som utförs felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

5.7 Återbetalningar, nekade betalningar, din återbetalningspolicy, uppgiftsskydd, sekretesspolicy och säkerhet.

5.7.1 Återbetalningar och nekade betalningar

Om du är mottagare av en betalning och vi tillåter dig att neka en betalning eller återbetala betalningen till betalaren:

 • är du ensam (och PayPal är inte) ansvarig för:
  • dina juridiska och kontraktsenliga skyldigheter gentemot betalaren för alla belopp du återbetalar betalaren; och
  • varje skillnad mellan kostnaden för betalarens ursprungliga betalning och värdet av beloppet som återbetalas till betalaren (till exempel till följd av variationer i växelkursen) utom i den omfattningen att återbetalningen är en betalning som gjorts felaktigt av PayPal (se avsnitt 12).

5.7.2 Återbetalningspolicy

5.7.3 Uppgiftsskydd and sekretesspolicy

5.7.4 Säkerhet

A3.1 Valutaomvandling


A3.1.2 För alla andra transaktioner som innefattar en valutaomvandling (inklusive omvandlingar av belopp som återbetalats till dig som återbetalningar eller nekade betalningar):

…”

2. Avgifter för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner

Vi ändrar våra betalningsavgifter för kommersiella transaktioner enligt följande:

 • De extra procentbaserade internationella avgifter som anges i tabellen i avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) för mottagande av betalningar från Nordeuropa, USA/Kanada eller Europa II ökar och är nu som följer:

Avsändarens land

Internationell avgift

 

Nordeuropa

0,5 %

 

USA / Kanada

2,0 %

 

Europa II

2,0 %

 

Avsnitt A2.3 i schema 1 (Avgiftstabell) (visas i sitt sammanhang med kolumnrubriker) lyder nu som följer (med ändringar understrukna):

 "A2. Betalningsavgifter för kommersiella transaktioner

A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

A2.3 Mottagning av internationella betalningar (försäljning)

Avgiften för att ta emot betalningar för inrikes kommersiella transaktioner gäller plus en ytterligare procentbaserad internationell avgift enligt tabellen nedan (baserat på avsändarens land).

Avsändarens land

Internationell avgift

Nordeuropa /Europa I

0,5 %

Europa II / USA/ Kanada / Resten av världen

2,0 %

Obs!Internationella betalningar i euro eller svenska kronor mellan konton registrerade i Europeiska unionen eller EES behandlas som inrikes handelstransaktioner med avseende på vilka avgifter som tillämpas.

3. Övriga förändringar

Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 16 september 2019

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Vi är glada över att meddela dig att vi kommer att presentera en helt omarbetad version av användaravtalet. Vi har arbetat hårt för att göra det här nya användaravtalet mer användarvänligt med innehåll som gör det enklare för dig att förstå dina rättigheter och skyldigheter vid användning av PayPals produkter och tjänster.

Vi har förnyat användaravtalet för att förenkla formatet med nya färgkodade rubriker så att du lättare kan hitta den information som är mest relevant för ditt konto. Vi har granskat och omorganiserat innehållet i användaravtalet för att göra det enklare att följa och inkludera information där du normalt skulle leta efter den. Vi ändrar inte innebörden av det vi säger, bara hur vi säger det och var du kan hitta det.

Vi meddelar dig snart när du kan granska det omarbetade användaravtalet.

 

 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 13 mars 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen nedan)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före datumet för ikraftträdande eller när som helst efter det för att avsluta ditt konto med omedelbar verkan utan att ådra dig några ytterligare avgifter.


Läs de aktuella och gällande användaravtalen.


 

Meddelande om ändring i Commercial Entity Agreement-avtalet för PayPals kortfinansierade behandlingstjänster (Worldpay)

Gäller från: 13 mars 2019

Det här meddelandet gäller endast om du har godkänt reglerna och villkoren för Commercial Entity Agreement-avtalen, (vanligtvis om du är en användare som tar emot kortfinansierade betalningar för kommersiella transaktioner, som en handlare).

PayPal är inte en part i Commercial Entity Agreement-avtalen, men trots detta påverkar avtalen hur du tar emot kortbetalningar via PayPals tjänster. CEA-avtalen är direkta avtal mellan dig och PayPals bankpartner som gör det möjligt för dig att ta emot kortfinansierade PayPal-betalningar.

CEA-avtalen omfattar handlare i hela världen – det innebär att alla ändringar i avtalen inte berör handlare som är baserade i Europa. Vi har bara informerat om de ändringar som berör handlare som är baserade i Europa.

Du hittar de ändrade Commercial Entity Agreement-avtalen nedanför versionen av de gällande avtalen om du klickar här eller går till dem via ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” längst ner på de flesta sidor på PayPal-webbplatsen.

1. Globalpay Commercial Entity Agreement (CEA-avtal) för kreditkortsbehandlingstjänster (tidigare HSBC Bank Commercial Entity Agreement för kreditkortsbehandlingstjänster)

Fram till datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med GPUK LLP som medlem och personuppgiftsbiträde (registerförare) med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Från och med datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med GPUK LLP, Global Payments Europe s.r.o., ett aktiebolag i Tjeckien, eller Global Payments Limited, ett aktiebolag på Malta, var och en som medlem och personuppgiftsbiträde (registerförare) med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

Avtalet har också ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

I informationssyfte meddelar vi att avtalet har ändrats även för handlare utanför Europa – handlare i Europa berörs inte av dessa specifika ändringar.

2. CEA-avtal för PayPals betalkortsfinansierade behandlingstjänster (WorldPay)

Fram till datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med Worldpay (UK) Limited som köpare med avseende på kortbehandlingstjänster som tillhandahålls dig enligt avtalet.  Från och med datumet då det nya avtalet börjar att gälla har du ett avtal med Worldpay (UK) Limited och/eller Worldpay B.V. som köpare. Du behöver inte göra något för att godkänna ändringen.

Avtalet har också ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

 


 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 27 februari 2019

1. Meddelande om ändringar i avgifter för internationella privata transaktionsbetalningar som skickas av användare med registrerad adress i Irland

Det här meddelandet är i enlighet med avsnitt A1.2.2.2 i schema 1 i PayPals användaravtal.

Gällande från och med den 27 februari 2019, om du är en användare med registrerad adress i Irland, ska avgifterna som anges i nuvarande avsnitt A1.2.2.3 gälla för dig istället för de avgifter som anges i nuvarande avsnitt A1.2.2.2.  Avsnitt A1.2.2.2. i PayPals användaravtal har ändrats i enlighet härmed och kommer så småningom att raderas, så att aktuellt avsnitt A1.2.2.3 blir nytt avsnitt A1.2.2.2.

 


 

Meddelande om ändring av PayPals juridiska avtal

Utfärdat: 30 januari 2019 (datum för ikraftträdande finns i de enskilda avtalen)

 

Läs det här dokumentet.

Vi ändrar de juridiska avtalen som reglerar din relation med PayPal. 

Vi uppmanar dig att noggrant gå igenom det här meddelandet så att du får reda på vilka ändringar som görs.

Du behöver inte göra någonting för att godta förändringarna eftersom de automatiskt träder i kraft nedanstående startdatum. Om du beslutar dig för att inte godta dem kan du meddela oss före gällande datum eller när som helst efter det att du vill avsluta ditt konto (https://www.paypal.com/se/cgi-bin/?&cmd=_close-account) med omedelbar verkan så att du slipper betala fler avgifter.

Läs de aktuella juridiska avtalen
 

 

Meddelande om ändring av PayPals användaravtal.

Gäller från: 30 januari 2019

 

Du kan hitta den aktuella versionen av PayPals användaravtal genom att klicka här eller på ”Juridiskt” eller ”Juridiska avtal” på sidfoten på de flesta PayPal-sidor.

Vissa avsnitt i PayPals användaravtal har ändrats:

 • för att klargöra och ändra befintliga formuleringar, bland annat följande befintliga avsnitt:
Avsnitt Ändring
Avsnitt 2.6 (Saldon i flera valutor) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur PayPal kan låta dig omvandla pengar i ditt saldo till ett saldo i en annan valuta.
Avsnitt 5 (Ta emot pengar)

Början av det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder).

Se även påminnelsen för lokala betalningsmetoder i meddelandet om ändring i vårt PayPal användaravtal med gällande datum 29 april 2019 nedan.

Avsnitt 5.5 (Ta emot pengar i olika valutor.) Det här avsnittet har ändrats för att ytterligare förtydliga vad PayPal kan låta dig göra när du tar emot pengar i olika valutor.

; och

 • åtgärda smärre typografiska fel.

 

 1. Lokala betalningsmetoder (LPMs)
  En påminnelse för handlare som använder PayPal för att ta emot betalningar för kommersiella transaktioner; sedan den 13 november 2018 tillåter PayPal vissa kunder utan konto att skicka betalningar till handlares konton med alternativa lokala betalningsmetoder. 
  Därför ändrades det inledande stycket i avsnitt 5 av PayPals användaravtal den 13 november 2018 för att klargöra hur ytterligare villkor för användning gäller för handlare när de har integrerat funktioner som gör det möjligt för kunder utan ett konto att skicka en betalning till handlarens konto på sin betalningslösning/plattform på nätet (till exempel med alternativa lokala betalningsmetoder). Det inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder. 
  Vid tidpunkten för det här meddelandet lyder och gäller det inledande stycket i avsnitt 5 (och fortsätter att lyda och tillämpas, inklusive på och efter datumet för ikraftträdandet) som följer:

”5. Ta emot pengar

PayPal kan låta vem som helst (med eller utan ett PayPal-konto) initiera en betalning som leder till utfärdande eller överföring av e-pengar till ditt konto. Genom att integrera (inklusive att redan ha integrerat) en funktion som är avsedd att tillåta betalare som inte har ett konto att skicka en betalning till ditt konto på din betalningslösning/plattform på nätet godkänner du alla ytterligare villkor för användning av funktionen som PayPal gör tillgänglig för dig på alla sidor på PayPals eller Braintrees webbplats (inklusive sidor för utvecklare och sidan med våra Juridiska avtal eller plattform på nätet. Sådana ytterligare villkor inkluderar PayPals avtal för lokala betalningsmetoder.”


 1. Övriga förändringar
  Delar av PayPals användaravtal har ändrats för att förtydliga befintliga formuleringar och åtgärda smärre typografiska fel.

Meddelande om ändring av PayPals Sekretessmeddelande

Vi gör ändringar av Sekretessmeddelandet som ger information om hur vi använder dina personuppgifter.

Vi har lämnat mer information om hur vi använder personuppgifter när du gör transaktioner med dina vänner samt mer information om hur vi använder personuppgifter för att förhindra bedrägerier och risker.

Du kan granska ändringarna och det aktuella Sekretessmeddelandet här.