Donationer
Inledning
Teknisk översikt
Manuell
Exempel
Skapa konto nu


Exempel


Tusentals onlinebutiker använder PayPal-donationer. Titta närmare på hur vissa av dem integrerar PayPal med sina webbplatser:
National Review Online

National Review Online, internetutgåvan av en ledande nationell politisk tidning, samlar in donationer enbart via PayPal-donationer. Med deras enkla webbformulär kan givare ange donationsbeloppet innan de klickar på knappen PayPal Donate.
 
Trillian

Trillian, ett kostnadsfritt program för snabbmeddelanden, samlar in bidrag online med hjälp av PayPal-donationer för att täcka sina utvecklingskostnader. Användarna får själva välja hur mycket de vill bidra med.