Hantera användare

Använd ditt PayPal-företagskonto för att lägga till användare till ditt konto, skapa flera inloggningsalternativ och åtkomstnivåer samt dela ut specifika behörigheter så att dina anställda kan utföra olika uppgifter åt dig. Du kan t.ex. vid behov ge särskilda behörigheter till din redovisningsansvarige, sekreterare eller utvecklare.

Med hjälp av den här funktionen kan du ge inloggningsalternativ för PayPal för upp till 200 anställda, som var och en får ett unikt inloggnings-id och en unik behörighetsnivå.

Hantera användare för att upprätthålla interna styrmedel

Eftersom den här funktionen låter dig bevilja många människor åtkomst till ditt PayPal-konto, samtidigt som du begränsar deras möjlighet att utföra vissa funktioner, kan du sköta ditt företag på ett smidigt sätt genom att delegera uppgifter och ändå undvika oron över att ge anställda mer åtkomst till känslig information eller fler funktioner än de behöver.

Det kan till exempel vara bra att ge en anställd åtkomst till PayPal-kontots transaktionshistorik så att betalningar kan verifieras och produkten förberedas för leverans. Genom att skapa ett inloggnings-id med en behörighet av typen ”endast visning” kan den anställde visa kontoinformation men inte skicka eller överföra pengar.

Följande behörigheter kan tilldelas till de anställda:

 • Betala och överföra
 • Massbetalningar
 • Be om betalning
 • Fyll på
 • Återbetalningar
 • Göra uttag
 • Avbryta betalningar
 • Distribuera massbetalningar
 • Schemalägga återkommande betalningar
 • Visa saldo
 • Visa profil
 • Redigera profil
 • Diskutera kontot med kundtjänst
 • Hantera auktoriseringar och uppgörelser
 • Använda PayPal-leverans
 • Aktivera och auktorisera API:er
 • Schemalägga och hämta transaktionshistorik och skapa uppgörelserapporter

Du kan börja lägga till användare till ditt konto och hantera deras åtkomstnivåer genom att logga in på ditt PayPal-konto, gå till din profil och klicka på Hantera användare under Kontoinformation.