Aktualizacje zasad

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

>> Wyświetl poprzednie aktualizacje zasad

Aktualizacje zasad

 

Powiadomienie o zmianach w umowach obowiązujących użytkowników z Polski

Data wydania: 11 sierpnia 2021 r.

 

Ta strona

Ta strona zawiera aktualizacje zasad i informuje użytkowników o ważnych zmianach w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal obowiązującej użytkowników z Polski lub w innych umowach, zasadach bądź oświadczeniach online. Aby wyświetlić poprzednie aktualizacje zasad, przejdź do strony „Wcześniejsze aktualizacje zasad”.

 

Nadchodzące zmiany

Wprowadzamy zmiany w pewnych umowach (wymienionych poniżej) regulujących relacje użytkowników z firmą PayPal. Zmiany te zostaną wprowadzone automatycznie w odpowiednich dniach wejścia w życie wskazanych poniżej.

 

Wymagane działania

Zapoznaj się z poniższymi informacjami, aby dowiedzieć się, jakie zmiany zostaną wkrótce wprowadzone. Korzystanie z usług firmy PayPal po wejściu w życie zmian jest równoznaczne z wyrażeniem na nie zgody. Nie musisz nic więcej robić. Jeśli chcesz odrzucić te zmiany, musisz zamknąć swoje konto PayPal przed odpowiednią datą wejścia w życie.

 

Zmiany w Umowie z Użytkownikiem usługi PayPal

Data wejścia w życie: 10 listopada 2021 r.

  • Aktualizujemy program ochrony sprzedających w systemie PayPal, aby wyjaśnić kwalifikację określonych roszczeń dotyczących biletów podróżnych sprzedawanych przez przewoźnika.
  • Wprowadzamy obowiązek informowania nas przez sprzedających będących klientami korporacyjnymi o wszelkich błędach lub rozbieżnościach w cenach w ciągu sześćdziesięciu (60) dni od daty uzyskania dostępu do wyciągów z konta lub innych informacji o operacjach na koncie.
  • Usuwamy sekcję dotyczącą płatności zbiorczych PayPal Payouts i zastępujemy ją osobną umową zatytułowaną Umowa o korzystanie z płatności zbiorczych PayPal Payouts, która będzie dostępna w sekcji Umowy prawne.
  • Wyjaśniamy rodzaje kosztów, na podstawie których obliczamy minimalne uzasadnione szacowane koszty, o których odzyskanie możemy się ubiegać, jeśli Użytkownik zaangażuje się w jakiekolwiek działania zabronione.
  • Wprowadzamy dodatkową opłatę w wysokości 1,29% za korzystanie z usług w przypadku transakcji między EOG a Wielką Brytanią, w odniesieniu do niektórych międzynarodowych transakcji handlowych.
  • Zmieniamy dodatkowe opłaty procentowe za międzynarodowe transakcje komercyjne, a także upraszczamy klasyfikację naszych rynków i regionów obowiązującą w odniesieniu do tych opłat. Stawki podane w obecnej Umowie z Użytkownikiem zostaną zmienione na nowe stawki widoczne na zaktualizowanej stronie z opłatami dla handlowców TUTAJ, które wejdą w życie 10 listopada 2021 r.

Aby zapoznać się ze zaktualizowaną Umową z Użytkownikiem, kliknij TUTAJ.

 

Zmiany w Zasadach dopuszczalnego użytkowania usługi PayPal

  • Aktualizujemy zasady, aby wyjaśnić, że naruszenia mogą narazić użytkowników na konieczność wypłaty odszkodowań. Ponadto rozszerzamy istniejącą listę zabronionych działań i precyzujemy działania komercyjne wymagające zatwierdzenia.

 

Zmiany w Dodatku administratora ochrony danych dotyczącym produktów do przetwarzania bezpośrednich płatności kartami

  • Zmieniliśmy dodatek, aby zapewnić globalną spójność odniesień do produktów i usług.

 

Zmiany w umowie dotyczącej Alternatywnych form płatności firmy PayPal

  • Zmieniamy tę umowę, aby wprowadzić zakaz akceptacji płatności za niektóre towary i usługi.