Umowa z Użytkownikiem usługi PayPal

 

>> Wyświetl wszystkie umowy prawne

Uwagi do odwołań do Umowy z Użytkownikiem

Data ostatniej aktualizacji: 20 grudnia 2019 r.

 

 

 

Jeśli jakikolwiek dokument odwołuje się do numerów punktów lub zdefiniowanych terminów z Umowy z Użytkownikiem, należy skorzystać z tego dokumentu, aby zlokalizować odpowiednie postanowienie lub zdefiniowany termin w Umowie z Użytkownikiem, która wchodzi w życie w dniu/po 11 grudnia 2019 r. 

1) Punkty:

Punkty w Umowie z Użytkownikiem obowiązującej przed 11 grudnia 2019 r.

Lokalizacja postanowienia w bieżącej Umowie z Użytkownikiem

Wprowadzenie

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

 • Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Języki i tłumaczenie umowy

 • Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Zwolnienie firmy PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — Cofnięcia

 • Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal

 • Działania zabronione i blokady — Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda PayPal — Saldo konta PayPal

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal — Konto rezerw

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Jak długo potrwa realizacja mojej płatności?

 • O koncie Użytkownika — Informacje o firmie PayPal i usłudze PayPal

1 Relacje między firmą PayPal a Użytkownikiem
 

1.1 Firma PayPal jest wyłącznie Dostawcą usług płatniczych

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Informacje o firmie PayPal i usłudze PayPal

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Rola firmy PayPal jako dostawcy usług płatniczych

1.2 Ochrona danych Użytkownika 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Ochrona danych

1.3 Cesja

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Cesja

1.4 Komunikacja z Użytkownikiem

1.4.1 Języki 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Języki i tłumaczenie umowy

1.4.2 Powiadomienia wysyłane do Użytkownika 

Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Powiadomienia wysyłane do Użytkownika

1.5 Powiadomienia wysyłane do firmy PayPal 

Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Kontakt z nami

1.6 Zmiany w niniejszej Umowie 

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

1.7 Warunki kwalifikacji 

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

2 Konto i salda Użytkownika

2.1 Konta osobiste i firmowe 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Konta osobiste / Konta firmowe

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

2.2 Saldo

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda PayPal — Saldo konta PayPal

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Dodawanie środków

2.3 Informacje o koncie Użytkownika (w tym informacje o Saldzie i transakcjach) 

O koncie Użytkownika — Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

2.4 Potrącanie kwot z Salda

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Zwrot kosztów związanych z zobowiązaniami Użytkownika

2.5 Kwoty należne firmie PayPal

O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda PayPal — Saldo konta PayPal

2.6 Salda w wielu walutach

O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

2.7 Zabezpieczenie spłaty

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Zabezpieczenie spłaty

3 Źródła finansowania płatności

3.1 Dodawanie źródła finansowania płatności 

O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

3.2 Karty

O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

3.3 Rachunki bankowe

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Finansowanie płatności wysyłanych z konta

3.4 Polecenie zapłaty w SEPA (dla użytkowników posiadających zarejestrowane adresy w Estonii, Grecji, Irlandii, Słowenii, na Cyprze, Łotwie, Litwie, Malcie i Słowacji).

O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Stała zgoda na obciążanie źródeł finansowania płatności udzielona firmie PayPal przez Użytkownika

3.5 Specjalne źródła finansowania płatności

Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Specjalne źródła finansowania płatności

3.6 Preferowane źródło finansowania płatności

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

3.7 Brak wybranego/dostępnego Preferowanego źródła finansowania płatności 

Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Finansowanie płatności wysyłanych z konta

3.8 Ograniczenia źródeł finansowania płatności

O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

4 Wysyłanie pieniędzy

4.1 Wykonywanie przez firmę PayPal Poleceń płatności składanych przez Użytkownika

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Jak długo potrwa realizacja mojej płatności?

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Zlecenie płatności od Użytkownika

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Anulowanie zlecenia płatności

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności

4.2 Polecenie płatności na rzecz innego Użytkownika 

O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda PayPal — Saldo konta PayPal

4.3 Polecenie płatności w celu Wypłaty 

O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

4.4 Niewystarczające środki na Saldzie

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności

 • Dokonywanie płatności — Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika — Otrzymanie zwrotu pieniędzy na konto PayPal

4.5 Limity wysyłania

Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Limity wysyłania

4.6 Odrzucone transakcje 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Brak akceptacji płatności przez odbiorcę

 • Dokonywanie płatności — Zwroty pieniędzy na konto Użytkownika

4.7 Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca 

Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta — Płatności odroczone przez sprzedającego

4.8 Wstępnie zatwierdzone płatności (znane także jako płatności automatyczne)

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta — Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

 • Otrzymywanie płatności — Akceptowanie płatności z tytułu umowy rozliczeniowej

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty — tabela (kolumna „Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej”)

4.9 Anulowanie wstępnie zatwierdzonych płatności

Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta — Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

4.10 Wysyłanie Pieniędzy elektronicznych w różnych walutach 

O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

5 Odbieranie pieniędzy

Wprowadzenie

Otrzymywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

5.1 Zniesienie limitu odbioru płatności 

Otrzymywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności — Limity odbioru płatności

5.2 Analiza płatności 

Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Analiza płatności

5.3 Ryzyko Cofnięć, Obciążeń zwrotnych i Roszczeń 

Otrzymywanie płatności — Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — Cofnięcia

5.4 Klienci Użytkownika i firmy PayPal (i 5.5 dla użytkowników z Niemiec)

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Otrzymywanie płatności — Prezentacja PayPal

Otrzymywanie płatności — Zasady dotyczące stosowania dopłat

5.5 Odbieranie pieniędzy w różnych walutach (5.6 dla użytkowników z Niemiec)

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

 • Otrzymywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące otrzymywania płatności

5.6 Podatki (5.7 dla użytkowników z Niemiec)

Otrzymywanie płatności — Podatki i obowiązek informacyjny

5.7 Zwroty pieniędzy, Odrzucone płatności, Zasady zwrotów, Ochrona danych, Zasady zachowania poufności i Bezpieczeństwo

(5.8 dla użytkowników z Niemiec)

5.7.1 Zwroty pieniędzy i odrzucone płatności

Otrzymywanie płatności — Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — Zwroty pieniędzy — Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności

5.7.2 Zasady zwrotów

Otrzymywanie płatności — Polityka zwrotów i zasady zachowania poufności

5.7.3 Ochrona danych i Zasady zachowania poufności

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

5.7.4 Bezpieczeństwo

Działania zabronione i blokady — Zabronione działania — ostatni punkt na liście

5.8 Płatności z kont firmowych PayPal (tylko Wielka Brytania, Bułgaria, Cypr, Czechy, Estonia, Grecja, Guernsey, Węgry, Irlandia, Wyspa Man, Wyspa Jersey, Łotwa, Liechtenstein, Litwa, Malta, Rumunia, San Marino, Słowacja, Słowenia („Odpowiednie kraje”))

Nieużywane

5.9 Blokady zgodne z instrukcjami Użytkownika (5.8 poza Odpowiednimi krajami, Niemcami i Austrią) 

Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady zlecone przez Użytkownika

5.10 Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji (5.9 poza Odpowiednimi krajami) 

Otrzymywanie płatności — Nowe rozwiązanie do realizacji transakcji

6 Wypłacanie/korzystanie z pieniędzy elektronicznych

6.1 Jak wypłacać pieniądze elektroniczne i z nich korzystać 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach

6.2a Limity wypłat/wykorzystania

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Pozostałe warunki — Nasze prawa — Informacje o Użytkowniku

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

6.2b Metody i ramy czasowe realizacji

O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

6.2c Przegląd transakcji 

O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

6.3 Zniesienie limitu wypłat 

O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

6.4 Wypłacanie pieniędzy w wielu walutach 

O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

6a. Kauf auf Rechnung (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

6b. PayPal PLUS (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

6c. Płatność po 14 dniach (wyłącznie w Niemczech)

O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

7 Okres ważności i zamykanie Konta

Cały tekst

O koncie Użytkownika — Zamykanie konta PayPal

8 Opłaty i przeliczanie walut

8.1 Opłaty

O koncie Użytkownika — Opłaty

8.2 Przeliczanie walut

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach — Jak PayPal przelicza walutę

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach — Opcje przeliczania waluty

8.3 Opcje przeliczania walut

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach — Jak PayPal przelicza walutę

 • O koncie Użytkownika — Zarządzanie pieniędzmi w wielu walutach — Opcje przeliczania waluty

9 Zabronione działania

9.1 Zabronione działania 

Działania zabronione i blokady — Zabronione działania

9.2 Zapewnienie bezpieczeństwa instrumentu płatniczego

O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

9.3 Zabronione działania i uprawnienia

O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

10 Odpowiedzialność Użytkownika — Działania, które może podjąć firma PayPal

10.1 Odpowiedzialność Użytkownika

10.1a

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Działania zabronione i blokady — Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • Pozostałe warunki — Nasze prawa — Odpowiedzialność Użytkownika

10.1b Odpowiedzialność za roszczenia w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal

Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

10.1c Zwrot wydatków wynikających ze zobowiązań Użytkownika

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Zwrot kosztów związanych z zobowiązaniami Użytkownika

10.1d Tymczasowe blokady dotyczące transakcji spornych

 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady

 • Otrzymywanie płatności — Sprzedający na platformach handlowych

10.2 Działania podejmowane przez firmę PayPal

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Działania zabronione i blokady — Kroki, które PayPal może podjąć w przypadku dopuszczenia się przez Użytkownika działań zabronionych

 • O koncie Użytkownika — Zamykanie konta PayPal

10.3 Ograniczenie dostępu 

Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Ograniczenia konta

10.4 Rezerwy

Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Rezerwy

10.5 Blokada płatności

Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady

10.6 Informacje o Użytkowniku (10.7 dla użytkowników w Niemczech)

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Informacje o Użytkowniku

10.6 Blokada przedmiotu w serwisie eBay (tylko w Niemczech)

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady

 • Otrzymywanie płatności — Sprzedający na platformach handlowych

10.7 Ujawnianie informacji o przyczynach działań firmy PayPal (10.8 dla użytkowników w Niemczech)

Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Ujawnianie przyczyn działań podejmowanych przez PayPal

11 Program Ochrona sprzedających w systemie PayPal

Postanowienia ogólne

Do oddzielnych Zasad ochrony sprzedających, o których mowa poniżej, prowadzi łącze zamieszczone w punkcie Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal

11.1 Czym jest Ochrona sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 1. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.2 Dostępność Ochrony sprzedających w systemie PayPal

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.3 Jaki jest zakres Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 3. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.4 Co się dzieje, gdy kupujący zgłasza Roszczenie, Obciążenie zwrotne lub Cofnięcie transakcji?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 4. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.5 

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.6 Wymagania kwalifikacyjne

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 6. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.7 Jakie są wymagania dotyczące dostawy?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 7. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.8 Czym jest Dowód wysyłki?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.9 Czym jest Dowód dostawy?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

11.10 Jakie są przykłady przedmiotów, transakcji lub spraw, które nie kwalifikują się do programu Ochrony sprzedających w systemie PayPal?

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 10. Zasad ochrony sprzedających, które stanowią teraz odrębny dokument

12 Błędy i nieautoryzowane transakcje

12.1 Identyfikowanie błędów lub nieautoryzowanych transakcji 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Wyciągi z konta i żądanie danych dotyczących konta

 • Rozwiązywanie problemów — Wprowadzenie

 • Rozwiązywanie problemów — W przypadku wystąpienia problemu…

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty…

12.2 Zawiadamianie firmy PayPal o błędach, nieautoryzowanych transakcjach lub przywłaszczeniu bądź nieuprawnionym użyciu Instrumentu płatniczego

Rozwiązywanie problemów — W przypadku wystąpienia problemu… — Krok 2: Przekazanie informacji o problemie firmie PayPal

12.3 Sprawdzanie zgłoszeń błędów 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty…

12.4 Odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc… — Nieautoryzowana płatność przesłana na inne konto PayPal

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty…

12.5 Uprawnienie do otrzymania zwrotu płatności dokonanej na podstawie Autoryzacji 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc… — Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty… — Nieoczekiwana płatność z tytułu umowy rozliczeniowej

12.6 Błędy

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc…

 • Rozwiązywanie problemów — W jaki sposób PayPal może pomóc… — Nieprawidłowa płatność przesłana na inne konto PayPal

 • Rozwiązywanie problemów — Jeśli PayPal nie może przyznać Użytkownikowi rekompensaty…

13 Ochrona kupujących w systemie PayPal

Postanowienia ogólne

Do oddzielnych Zasad ochrony kupujących, o których mowa poniżej, prowadzi łącze zamieszczone w punktach:

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

13.1 Czym jest ochrona kupujących w systemie PayPal? (Dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 1. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.2 Czy Ochrona kupujących w systemie PayPal odpowiada moim potrzebom? (Dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 2. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.3 Co się dzieje, gdy PayPal rozstrzyga sprawę na korzyść kupującego… (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 3. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.4 Warunki przyznania zwrotu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 4. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.5 Jak rozwiązać problem? (Dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.6 Współpraca z firmą PayPal w celu rozwiązania problemu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 5. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.7 Co zrobić, jeśli zakup nie kwalifikuje się do zwrotu pieniędzy w ramach Ochrony kupujących w systemie PayPal? (Dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 6. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.8 Co oznacza określenie „znacząco niezgodny z opisem”? (Dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 7. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.9 Przejęcie praw (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Przeniesienie praw

13.10 Brak podwójnego zwrotu (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 8. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

13.11 Bilety na wydarzenia (dotyczy tylko Odpowiednich krajów)

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w punkcie 9. Zasad ochrony kupujących, które stanowią teraz odrębny dokument

14. Spory z firmą PayPal

14.1 W pierwszej kolejności należy skontaktować się z firmą PayPal 

Rozwiązywanie problemów — Skargi — Zgłaszanie sporów między Użytkownikiem a PayPal dotyczących usług PayPal

14.2 ECC-Net, Rzecznik Finansowy i CSSF

Rozwiązywanie problemów — Skargi — Jeśli Użytkownik nie jest usatysfakcjonowany wynikiem rozpatrzenia skargi…

15 Postanowienia ogólne

15.1 Prawo właściwe i jurysdykcja 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Prawo właściwe

15.2 Brak zrzeczenia praw 

Pozostałe warunki — Nasze prawa — Brak zrzeczenia praw

15.3 Ograniczenia odpowiedzialności

Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Ograniczenie odpowiedzialności

15.4 Brak gwarancji 

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Brak gwarancji

 • O koncie Użytkownika — Zamykanie konta PayPal

 • Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Zwolnienie firmy PayPal

15.5 Odszkodowanie/zwrot kosztów

Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie — Zwolnienie z odpowiedzialności

15.6 Całość Umowy z Użytkownikiem oraz prawa osób trzecich 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Całość Umowy z Użytkownikiem oraz prawa podmiotów zewnętrznych

15.7 Własność intelektualna — Przyznanie licencji na oprogramowanie 

Pozostałe warunki — Własność intelektualna — Przyznawanie licencji — informacje ogólne

15.8 Własność intelektualna — Przyznawanie licencji na materiały

15.8a Licencje przyznawane przez firmę PayPal

Pozostałe warunki — Własność intelektualna — Znaki towarowe firmy PayPal

15.8b Licencje przyznawane przez Użytkownika — Własność intelektualna Użytkownika związana z prowadzoną działalnością gospodarczą

Pozostałe warunki — Własność intelektualna — Przyznawanie licencji firmie PayPal przez sprzedających

15.8b Licencje przyznawane przez Użytkownika — Materiały Użytkownika

Pozostałe warunki — Własność intelektualna — Przyznawanie licencji firmie PayPal przez Użytkownika, gwarancje dotyczące własności intelektualnej

15.9 Uprawnienia osób trzecich

O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

15.10 PayPal jako metoda logowania 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — PayPal jako metoda logowania

15.11 Klienci korporacyjni 

Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Klienci korporacyjni

16. Definicje

Cały tekst

Patrz poniższa tabela Zdefiniowane terminy

Załącznik 1. Tabela opłat

Wprowadzenie

O koncie Użytkownika — Opłaty

Warunki dotyczące stawki dla handlowców w punkcie A2.2.3

Postanowienia tego punktu można teraz znaleźć w następujących miejscach:

 • O koncie Użytkownika — Opłaty

 • Otrzymywanie płatności — Stawka dla handlowców

Pozostała część

Postanowienia tego załącznika znajdują się teraz na stronie Opłaty. Łącze do nich zamieszczono w obszarze:

 • O koncie Użytkownika — Opłaty

 

2) Zdefiniowane terminy:

Terminy w Umowie z Użytkownikiem obowiązującej przed 11 grudnia 2019 r.

Stosowanie zdefiniowanych terminów w Umowie z Użytkownikiem, która weszła w życie z dniem 11 grudnia 2019 r. lub później

„Konto” lub „Konto PayPal” 

Stosuje się wyrażenia „konto” i „konto PayPal”

„Dodaj środki” 

Stosuje się określenie „Dodaj środki” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Dodawanie środków

„Umowa” 

Stosuje się określenie „Umowa z Użytkownikiem”

„Dostawca informacji o koncie” 

Stosuje się określenie „zewnętrzny dostawca usług” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

„Autoryzować” lub „Autoryzacja” 

Stosuje się określenia „autoryzować” lub „autoryzacja” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat z konta

„Saldo” 

W zależności od sytuacji stosuje się określenia „pieniądze na koncie Użytkownika”, „saldo konta PayPal” lub „konto rezerw” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal

„Proces potwierdzania rachunku bankowego” 

Stosuje się określenie „Proces potwierdzania rachunku bankowego” wprowadzone:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

 • na stronach Pomoc i Kontakt

„Płatność finansowana z rachunku bankowego” 

Stosuje się do wszelkich odniesień do płatności z konta Użytkownika finansowanych z rachunku bankowego

„Konto firmowe” 

Stosuje się określenie „konto firmowe” wprowadzone w części:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Konta osobiste / Konta firmowe

„Dni robocze” 

Stosuje się określenie „Dzień roboczy” wprowadzony w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

„Kupujący” 

Stosuje się w odniesieniach do „kupującego”

„Rok kalendarzowy” 

Nie jest już zdefiniowany

„Umowa dotycząca przetwarzania kart” 

Stosuje się określenie „Umowa z podmiotem handlowym” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Status podmiotu handlowego

„Zmiana”

Stosuje się określenie „zmiana” użyte w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

„Obciążenie zwrotne” 

Stosuje się określenie „obciążenie zwrotne” wprowadzone w punkcie:

 • Otrzymywanie płatności — Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — Cofnięcia

„Roszczenie” 

Stosuje się określenie „roszczenie” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Transakcja handlowa” 

Przejdź do strony Opłaty

„Region wypłaty na kartę kredytową” 

Aby dowiedzieć się więcej o dostępności wypłat na kartę kredytową, należy zapoznać się z poniższymi punktami:

 • O koncie Użytkownika — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

„Międzynarodowe”

Przejdź do strony Opłaty

„Dział Obsługi Klienta” 

Łącze „Skontaktuj się z nami” zamieszczone w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Kontakt z nami

„Kontroler danych”, „podmiot przetwarzający dane” i „osoba, której dane dotyczą”

Należy zapoznać się z tymi terminami wprowadzonymi w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

 • Informacje dotyczące zasad ochrony danych

„Przepisy o ochronie danych”

Należy zapoznać się z odwołaniami do „przepisów ochrony danych” wprowadzonych w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

 • Informacje dotyczące zasad ochrony danych

„Dni” 

Nie jest już zdefiniowany

„Domyślne źródła finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „następujące źródła” w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Finansowanie płatności wysyłanych z konta

„Spór” 

Stosuje się określenie „spór” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Krajowe”

Przejdź do strony Opłaty

„eBay” 

Nie jest już zdefiniowany

„Czek elektroniczny”

Stosuje się określenie „czek elektroniczny” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

„Pieniądz elektroniczny” 

Stosuje się określenie „pieniądz elektroniczny” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Wprowadzenie

„Europa I”

Przejdź do strony Opłaty

„Europa II”

Przejdź do strony Opłaty

„Europejski Obszar Gospodarczy” lub „EOG” 

Nie jest już zdefiniowany

„Wydarzenie”

Stosuje się określenie „Wydarzenie” wprowadzone w dokumencie:

 • Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal

„Opłaty” 

Przejdź do strony Opłaty

„Użytkownik pełnego programu” 

Nie jest już zdefiniowany

„Źródło finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „źródło finansowania płatności” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

„Niedozwolony dostęp do konta” 

Stosuje się określenie „Problem dotyczący bezpieczeństwa/oszustwa” wprowadzony w punkcie:

 • Rozwiązywanie problemów — W przypadku wystąpienia problemu… — Krok 1. Zidentyfikowanie problemu

„Informacje” 

Nie jest już zdefiniowany

„Przelew błyskawiczny”

Stosuje się określenie „przelew błyskawiczny” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Dodawanie i wypłacanie pieniędzy — Wypłacanie pieniędzy

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Finansowanie płatności wysyłanych z konta

„Procedura powiązania z kontem PayPal i potwierdzenia karty”

Stosuje się określenie „Procedura powiązania z kontem PayPal i potwierdzenia karty” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności

„Płatności zbiorcze” (znane też jako „Payouts”) 

Przejdź do strony Opłaty

„Opóźnienie przetwarzania transakcji przez handlowca” 

Stosuje się określenie „Płatności odroczone przez sprzedającego” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta — Płatności odroczone przez sprzedającego

„Mikroprzedsiębiorstwo” 

Stosuje się określenie „mikroprzedsiębiorstwo” wprowadzone w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Klienci korporacyjni

„Europa Północna”

Przejdź do strony Opłaty

„Nie otrzymano” 

Stosuje się określenie „nie otrzymano” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Ryzyko niewystarczającej ilości środków” 

Stosuje się określenie „ryzyko cofnięcia” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Powiązywanie i usuwanie źródła finansowania płatności — Ryzyko cofnięcia płatności na źródło finansowania płatności Użytkownika oraz sytuacje, w których stosowane są czeki elektroniczne

„Konto płatnicze” 

Stosuje się określenie „saldo konta PayPal” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda PayPal — Saldo konta PayPal

„Instrument płatniczy” 

Stosuje się określenia „konto PayPal” lub „konto” wprowadzone w punkcie:

„Polecenie płatności” 

Stosuje się określenie „zlecenie płatności" wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Zlecenie płatności od Użytkownika

„Odbiorca płatności” 

Stosuje się określenie „odbiorca płatności” wprowadzone i używane w dokumencie:

 • Zasady ochrony sprzedających w systemie PayPal

„Analiza płatności” 

Stosuje się określenie „analiza płatności” wprowadzone w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Analiza płatności

„Firma PayPal”, „my”, „nasz”, „nas” itp. 

Stosuje się określenie „firma PayPal” wprowadzone w:

 • pierwszym ustępie w punkcie Witamy w systemie PayPal

 • punkcie Pozostałe warunki — Komunikacja między Użytkownikiem a PayPal — Kontakt z nami

Stosuje się do wszystkich odniesień do firmy PayPal w całej Umowie z Użytkownikiem.

Płatność PayPal Business

Nie jest już zdefiniowany

Ochrona kupujących w systemie PayPal 

Stosuje się określenie „Ochrona kupujących w systemie PayPal” wprowadzone w dokumencie:

 • Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal

„PayPal Credit” 

Stosuje się określenie „PayPal Credit” używane w witrynie PayPal

„Grupa PayPal”

Stosuje się określenie „podmioty stowarzyszone” wprowadzone w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Zwolnienie z odpowiedzialności i jej ograniczenie

„Funkcja płatności PayPal realizowanych na miejscu” 

Jeśli jest nadal oferowana przez firmę PayPal i odpowiednio oznaczona, funkcja ta umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie płatności w punktach sprzedaży bez korzystania z terminala kart płatniczych. 

„Aplikacja PayPal Mobile” 

Ten termin nie jest już używany

„Funkcja PayPal POS” 

Ten termin nie jest już używany

„Witryny PayPal” 

Stosuje się określenie „witryna PayPal” lub „nasza witryna”.

„Konto osobiste” 

Stosuje się określenie „konto osobiste” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Konta osobiste

„Dane osobowe”

Stosuje się określenie „dane osobowe” wprowadzone w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

 • Informacje dotyczące zasad ochrony danych

„Transakcja prywatna” 

Przejdź do strony Opłaty

„Dostawca usług inicjowania płatności” 

Stosuje się określenie „zewnętrzny dostawca usług” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Otwieranie konta — Bezpieczne korzystanie z konta PayPal

„Zasady” 

Stosuje się określenie „Zasady PayPal” wprowadzone w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Analiza płatności

„Aktualizacja zasad” 

Stosuje się określenie „powiadomienie na stronie Aktualizacje zasad w witrynie firmy PayPal”, co przedstawiono w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

„Wstępnie zatwierdzone płatności”

Stosuje się określenie „płatność wstępnie zatwierdzona” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Konfigurowanie automatycznych opłat ze swojego konta — Płatności z tytułu umów rozliczeniowych

„Preferowane źródło finansowania płatności”

Stosuje się określenie „preferowane źródło finansowania płatności” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Wybieranie preferowanego źródła finansowania płatności

„Przetwarzanie”

Stosuje się określenie „przetwarzanie” wprowadzone i używane tylko w następujących miejscach:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Korzystanie przez Użytkownika z informacji; Przepisy dotyczące ochrony danych osobowych

 • Informacje dotyczące zasad ochrony danych

„PSD2” 

Stosuje się określenie „PSD2” wprowadzone w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Postanowienia różne — Klienci korporacyjni

„Odpowiednie kraje” (gdzie ma zastosowanie)

Należy zapoznać się z krajami wymienionymi w następującym punkcie Umowy z Użytkownikiem dla Wielkiej Brytanii:

 • O koncie Użytkownika — Witamy w systemie PayPal!

„Rezerwa” 

Stosuje się określenie „rezerwa” wprowadzone w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Rezerwy

„Konto rezerw” 

Stosuje się określenie „konto rezerw” wprowadzone w punkcie:

 • O koncie Użytkownika — Posiadanie i korzystanie z salda konta PayPal — Konto rezerw

„Centrum rozstrzygania” 

Stosuje się określenie „Centrum rozstrzygania” wprowadzone w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Czym są blokady, ograniczenia i rezerwy?

Patrz także: Zasady ochrony kupujących w systemie PayPal.

„Pozostałe kraje Unii Europejskiej”

Termin nie jest już używany i nie jest zdefiniowany.

Zabronione działania

Stosuje się określenie „zabronione działania” wprowadzone w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Zabronione działania

„Cofnięcie” 

Stosuje się określenie „cofnięcie” wprowadzone w punkcie:

 • Otrzymywanie płatności — Zwroty pieniędzy i cofnięcia płatności — Cofnięcia

„Sprzedający” lub „handlowiec” 

Stosuje się do wszystkich odniesień do „sprzedającego” i „handlowca” w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Wysyłanie pieniędzy” 

Stosuje się określenie „wysyłanie pieniędzy” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Zlecenie płatności od Użytkownika

„Usługi” 

Stosuje się do wszystkich odwołań do „usług PayPal” i „naszych usług” w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Znacząca niezgodność z opisem” 

Stosuje się określenie „znacząca niezgodność z opisem” wprowadzone w Zasadach ochrony kupujących w systemie PayPal, do których łącza znajdują się również w następujących punktach Umowy z Użytkownikiem:

 • Dokonywanie płatności — Ochrona kupujących w systemie PayPal

 • Otrzymywanie płatności — Wpływ programu ochrony kupujących w systemie PayPal na sprzedających

„Specjalne źródła finansowania płatności” 

Stosuje się określenie „specjalne źródła finansowania płatności” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Finansowanie płatności — Specjalne źródła finansowania płatności

„Ryzyko związane z transakcją” (łącznie z „ryzykiem lub zagrożeniem związanym z kontem Użytkownika”)

Należy zapoznać się z listą typowych sytuacji wymienionych w punkcie:

 • Działania zabronione i blokady — Blokady, ograniczenia i rezerwy — Blokady

„Nieautoryzowana płatność” (o której mowa wyłącznie w punkcie 11.)

Stosuje się określenie „Nieautoryzowana płatność” wprowadzone i stosowane wyłącznie w Zasadach ochrony sprzedających w systemie PayPal. Łącze do zasad można znaleźć w punkcie:

 • Otrzymywanie płatności — Ochrona sprzedających w systemie PayPal

„Unikatowy identyfikator” 

Stosuje się określenie „wymagane informacje” wprowadzone w punkcie:

 • Dokonywanie płatności — Ogólne postanowienia dotyczące dokonywania płatności — Kiedy PayPal może odmówić realizacji płatności

„Wielka Brytania” 

Nie jest już zdefiniowany

„Użytkownik” 

Stosuje się do wszystkich odwołań do Użytkownika w całej Umowie z Użytkownikiem.

„Zweryfikowany” 

Odwołuje się do zobowiązań Użytkownika wymienionych w punkcie:

 • Pozostałe warunki — Nasze prawa — Informacje o Użytkowniku