>> Vis alle juridiske avtaler

Liste over tredjeparter (andre enn PayPal-kunder) som PayPal kan dele personopplysninger med

Gjelder fra og med 1. oktober 2023

Last ned PDF

Den forrige versjonen av “«Liste over tredjeparter (andre enn PayPal-kunder) som vi kan dele personopplysninger med»” er tilgjengelig her.

Hvorfor viser PayPal denne listen?

PayPals’ banklisens er utstedt i Luxembourg. Derfor må PayPal overholde både EU-lover og banklovgivningen i Luxembourg, inkludert lover om banksikkerhet.

PayPal publiserer denne listen etter behov for å sikre at PayPal-kunder i EU, EØS og Sveits, som dekkes av banklovgivningen i Luxembourg, holdes informert om andre selskaper (‘«tredjeparter»’) som eventuelt vil motta opplysningene deres hvis de ber om PayPal-tjenestene.

Hvorfor er så mange selskaper oppført?

PayPal har et betydelig antall kunder i EU, EØS og Sveits som bruker PayPal til å behandle betalinger på en trygg og sikker måte. For å kunne levere disse tjenestene så effektivt som mulig må PayPal av og til bruke tjenester som leveres av andre selskaper.

Denne listen inkluderer også selskaper som brukes av andre medlemmer av PayPal-gruppen, inkludert Hyperwallet, Zettle og Xoom.

Merknad om bortsatte tjenester. Enkelte tredjeparter og PayPal-konsernselskaper leverer tjenester til PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (PayPal) for at PayPal skal kunne tilby deg tjenester. Vi kan dele data med disse partene, og disse dataene kan være kontoinformasjon som personopplysninger og/eller bedriftsinformasjon og informasjon om transaksjonene dine. Disse tredjepartene befinner seg på ulike steder i EU (inkludert Frankrike, Tyskland, Irland, Spania, Nederland, Bulgaria, Italia, Polen, Kypros, Sverige og Østerrike), Storbritannia, Tunisia, Egypt, El Salvador, Filippinene og USA. I henhold til Luxembourgs lovgivning for finanssektoren har vi endret denne listen for å vise detaljene som kreves for slike overføringer.

Kategori

Partens navn og jurisdiksjon (i parentes)

Formål

Informasjon som deles

1. Betalingsbehandlere

Soft Space Sdn. Bhd. (Malaysia)

Tilby betalingsbehandling med Zettle-tjenestene

Informasjon om betalingstransaksjoner.

Ratepay GmbH, Tyskland

Behandling av åpne fakturatransaksjoner

Kjøperens navn, fødselsdato, e-postadresse, telefonnummer, adresse, transaksjonsdetaljer, forhandlerdetaljer, fraktbevis, saksdetaljer for håndtering av tvister

Barclays Bank Plc (Storbritannia), HSBC Bank Plc (Storbritannia, Irland), HSBC Merchant Services LLP (Storbritannia), Bank of America N.A. (EMEA, USA), Discover Financial Services (USA), JPMorgan Chase Bank (Storbritannia, USA), BNP Paribas (Frankrike), Netgiro (Sverige), Wells Fargo (Irland, USA), American Express (USA), National Westminster Bank PLC (Storbritannia), OmniPay Limited (Irland), Australia and New Zealand Banking Group Limited (Australia), ANZ National Bank Limited (New Zealand), Transaction Network Services UK Limited (Storbritannia).

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, detaljer om brukerens betalingsmetoder og detaljer om betalingstransaksjoner, ID-nummer for dokumenter.

BNP Paribas (Frankrike)

Tilby betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne utfører transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via BNPP-tjenesten.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, adresse, IP-adresse, fødselsdato, PayPal-kontonummer, detaljer om brukerens betalingsinstrumenter og detaljer om betalingstransaksjoner.

VTB 24 (Russland)

Tilby betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne utfører transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via VTB 24-tjenesten.

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, detaljer om brukerens betalingsmetoder og detaljer om betalingstransaksjoner.

Deutsche Bank AG (Tyskland, Nederland, Frankrike, Spania)

Tilby behandling av direkte belastninger i SEPA-området.

Navn, transaksjonsdato, beløp, valuta og brukerens’ bankkontoinformasjon.

Deutsche India Private Limited (tidligere drevet virksomhet under navnet DBOI Global Services Private Limited),
DB Service Centre Ltd., et datterselskap av Deutsche Bank som ikke driver bankvirksomhet, med kontor i Irland
Deutsche Bank AG, London-avdeling, i England, Deutsche Bank AG, Wien-avdeling, i Østerrike.

Utvidelse av outsourcing fra Deutsche Bank AG, Zurrich Branch til Deutsche Bank AG-enheter i utlandet

PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.-informasjon.

Royal Bank of Scotland plc (Storbritannia) (“RBS”)

Tilby betalingsbehandling og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via RBS-tjenesten.

All kontoinformasjon med unntak av opplysninger om brukerens betalingsmetoder.

Visa Europe Ltd (Storbritannia) herunder Visas’ VMAS-system, Mastercard Europe (Mastercard International Incorporated.) (USA) herunder Mastercards’ MATCH-system

Dele risiko- og svindelinformasjon i betalingskortselskapets’ obligatoriske database vedrørende driften av en forhandlerkonto’ og på denne måten redusere eksponering for svindel og brudd på betalingskortordningens regler og standarder.

Alle kontoopplysninger om forhandlerkontoer, hendelser og drift av kontoen.

Global Payments UK LLP (Storbritannia)

Betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via Global Payments-tjenesten.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

WorldPay Limited (Storbritannia), Worldpay AP Limited (Storbritannia), Worldpay (Nederland)

Betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av transaksjonstvister for PayPal-brukere når disse brukerne inngår transaksjoner med en forhandler som bruker PayPal-tjenesten via Worldpay-tjenesten.

All kontoinformasjon med unntak av opplysninger om brukerens betalingsmetoder.

American Express Travel Related Services Company, Inc.

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Unik selger-ID.

MCC for selger

DBA for selger

Godkjent underskriver

Selgerens adresse, postnummer og landkode

Selgerens telefonnummer.

Selgerens e-postadresse

Selgerens nettadresse

Fødselsdato (bare for enkeltpersonforetak)

Følgende informasjon for en betydelig eier (som definert nedenfor) er bare for ikke børsnoterte sponsede forhandlere (f.eks. privateid selskap, enkeltmannsforetak):

  • For- og etternavn
  • Privatadresse, postnummer og landkode
  • SSN (amerikansk personnummer) eller fødselsdato

Betydelig eier betyr en person som eier minst 25 % av en virksomhet.

Unik selger-ID*

MCC for sponset forhandler

DBA for sponset forhandler

Adresse til sponset forhandler (poststed, gateadresse, postnummer og landkode)

Sponset forhandlers telefonnummer.

JPMorgan Chase Bank, N.A. Filial i London

Antihvitvasking, kontroll av sanksjonsliste og samsvarskontroller.

Navn på forhandler, bostedsland og forretningsaktivitet.

Adyen B.V. (Nederland), Coinbase Inc. (USA), WorldPay Inc. (USA), WorldPay Limited (Storbritannia)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester globalt.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Allied Irish Bank PLC (Storbritannia)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i Europa.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Heartland Payment Systems, Inc. (USA), Merchant e-Solutions, Inc. (USA)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Moneris Solutions Corporation (Canada)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i Canada.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

National Australia Bank Ltd. (Australia)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i Australia.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Network Merchants, LLC. (USA); Network Merchants Inc. (USA)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i USA.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Stockholms Enskilda Bank AB (Sverige), PPRO

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester i Europa.

Navn, adresse, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Nostrum Group Limited (Storbritannia)

Behandle PayPal-kunders søknader om kredittprodukter.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, tid i virksomheten, organisasjonsnummer, mva-nummer, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig). All informasjon som oppgis når du søker om et produkt eller kontofunksjonalitet (inkl. informasjon innhentet fra sosiale mediekontoer eller informasjon om nettomdømme).

TSYS (Storbritannia), TSYS (Tyskland)

System for registrering av løpende kreditt (Storbritannia) og avdragsprodukt (Tyskland).

Kundenavn, fødselsdato, privatadresse, e-postadresse, telefonnumre, inntekt.

Amex Multi-Currency (via Digital River)

Muliggjøre tilgang til og bruk av PayPal når du bruker franske børsnoterte selskaper, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Informasjon om godkjenning og oppgjør.

Sofort GmbH (Tyskland)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, telefonnummer.

Currence (Nederland)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

J.P. Morgan AG. (Tyskland)

Tilby behandling av direkte belastninger i SEPA-området.

Navn, transaksjonsdato, beløp, valuta og brukerens’ bankkontoinformasjon.

Scotiabank (Canada), Westpac (USA)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer, fødselsdato, personnummer og formålet med transaksjonen.

Swish (Sverige)

Tilrettelegging av betalingstjenester

Telefonnummer

Klarna (Sverige)

Tilrettelegging av tjenester for betaling og svindelkontroll

Navn, adresse, personnummer, IP-nummer

Access Payments System (Hellas), AFEX Transferencias Y Cambios LTDA (CHL), Agente de Cambio Caribe Express (DOM), Allied Bank Limited (PAK), Axis Bank Ltd (IND), Banco Agricola S.A. (SLV), Banco America Central SA (GTM), Banco Azteca de El Salvador (SLV), Banco Azteca de Guatemala S.A. (GTM), Banco Azteca de Honduras S.A. (HND), Banco BHD, S.A. - Banco Multiple (DOM),

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Banco Davivienda S.A. (COL), Banco De Credito del Peru (PER), Banco de Guayaquil S.A. (ECU), Banco de la Producción (NIC), Banco de Oro a.k.a. BDO Unibank, Inc (PHL), Banco de Reservas de la

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Republica Dominicana Banco de Servicios Multiples S.A. (DOM), Banco Industrial S.A. (GTM), Banco Internacional Del Peru S.A. (PER), Banco Pichincha C.A. (ECU), Banco Popular Dominicano, S. A. - Banco Multiple (DOM), Banco Rendimento (BR), Bancolombia S.A. (CO), Bancomer Transfer Services Inc. (Bolivia, Colombia, Den dominikanske republikk, Ecuador, Guatemala, Honduras, Mexico, Nicaragua, Peru, El Salvador, Uruguay)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Bank Alfalah Limited (Pakistan), Bank Negara Indonesia (BNI) (Indonesia), Bank of the Philippine Islands (Filippinene), Barclays Wealth Intermediaries (Østerrike, Belgia, Kypros, Estland, Finland, Frankrike, Tyskland, Hellas, Irland, Italia, Latvia, Litauen, Luxembourg, Malta, Monaco, Nederland, Portugal, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Storbritannia)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Cebuana Lhuillier Services Corporation, "Continental Exchange Solutions, Inc, ""RIA"" (USA)", Dutch Bangla Bank Ltd (Bangladesh), Earthport (Frankrike, Hongkong, Irland, Italia, Nederland, Singapore, Vietnam, Romania, Sverige, Ungarn, Bulgaria, Tsjekkia, Danmark, Kroatia, Norge)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Envoy Services Limited a.k.a. Worldpay (Canada, Tyskland, Polen, New Zealand, Sveits), eTranzact International PLC (Nigeria), Everest Bank (Nepal), Exchange4Free (Sør-Afrika), Extole (USA), Financiera Pagos Internacionales S.A. Compania de Financiamiento Comercial (Columbia), First Global Money (Guyana) Inc., GCS Systems, Ltd. (Den dominikanske republikk), Globalenvios S.A. (Ecuador), G-Xchange Inc. (Filippinene)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Hatton National Bank PLC (Sri Lanka), HDFC Bank Limited (NEFT) (India), JMMB Capital and Credit (CCRL) (Jamaica), Joint Stock Commercial Bank For Foreign Trade Of Vietnam "Vietcombank" (Vietnam), Landbank of the Philippines (Filippinene), LBC Express, Inc. (Filippinene), Metropolitan Bank and Trust Company (Filippinene), Michel J. Lhuillier Financial Services Inc. (Filippinene),

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Money Swap Exchange Limited (Kina), More Money Transfer S.A. f.k.a. Gamerly S.A. (Argentina, Bolivia, Chile, Uruguay), MSBB Money Ltd (Brasil), Muslim Commercial Bank Limited, National Bank of Pakistan, Nepal Investment Bank Ltd. (Nepal), Nueva Elektra del Milenio S.A. de C.V. (MX),

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Pagos Intermex S.A. De C.V. (Mexico), PayKii Inc. (Mexico), Philippine National Bank, Pozcta Polska (Polen), Prabhu Group (Bangladesh, Nepal), Pronet S.A. (Guatamala), Punjab National Bank (India)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Punto Express S.A. de C.V. (El Salvador), Punto Facil S.A. (Nicaragua), Queen Bee Capital Co., Ltd., Rizal Commercial Banking Corporations (RCBC), Red Efectiva S.A. de C.V. (Mexico), Remesas Teledolar S.A. (Costa Rica), Royal Exchange (USA), Inc "Muthoot" (India), Rupali Bank Limited (Bangladesh), Sai Gon Thuong Tin Commercial Join Stock Bank (Vietnam), Sampath (Sri Lanka)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

SBM Bank Limited (Kenya), Social Islamic Bank Limited (Bangladesh), Sonali Bank Limited (Somalia), TENGO a.k.a. Astra Honduras S.A. de C.V., TransferTo Inc. (USA)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

TransNetwork Corporation (Colombia, Ecuador, Mexico, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panama, El Salvador)", Ultra Chile Sociedad Anonima (Argentina), United Bank Limited (a.k.a). Banorte (Guatemala, Mexico, Honduras), Unitransfer S.A. (Haiti), Vietnam Payment Solution Joint Stock Company, VMBS Money Transfer Services Limited (Jamaica), Westpac Banking Corporation (AUS), Yes Bank Limited (India)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens betalingsmetoder og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Bank of Montreal (Canada), Cardpro (FIS) (USA), Citibank (USA), D-Local (Storbritannia), Danske Bank (Danmark), Earthport PLC (Storbritannia), Fidor Bank AG (Tyskland), FIS (USA), GoCardless (Storbritannia), Meta Payment Systems (USA), Moneygram (USA), Valitor (Island), VFX Financial (Storbritannia), Western Union (USA), Western Union Business Solutions (WUBS) (USA), Skandinaviska Enskilda Banken (Sverige), Adyen B.V, (Sverige), Elavon Financial Services Limited, UK Branch, Bambora AB (Sverige)

Tilby betalingsbehandlings- og oppgjørstjenester og svindelundersøkelser.

Navn, adresse, opplysninger om brukerens finansieringsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner

Chargebee (India)

Behandle betalinger for produkter og/eller tjenester og kundeforholdet, f.eks. for å gjennomføre våre forpliktelser i forbindelse med alle kontrakter som er inngått mellom oss og forhandleren, og for å kunne gi deg informasjonen, produktene og tjenestene du ønsker fra oss.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, maskerte betalingsdetaljer

Stripe (USA)

Behande ordrer og/eller kjøp

Navn, e-postadresse og kortdetaljer (bare de fire siste sifrene, utløpsdato og korttype)

Modulr Finance Ltd (Storbritannia)

Tilby betalingsbehandling

Navn, kontonummer, sorteringskode

PPRO Financial Ltd (Storbritannia)

Tilby betalingsbehandling for lokale betalingsmetoder

Forhandlerens navn, kontodetaljer og informasjon

2. Kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer

Merk: I tillegg til formålene oppgitt nedenfor kan PayPal bruke personopplysningene dine for å avdekke, forebygge og/eller yte bistand ved svindelforsøk eller andre ulovlige aktiviteter, eller for å avdekke, forebygge eller forhindre brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene.

Socure, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger, trekke ut data fra bilder av dokumenter automatisk, sammenligne kundeselfie med dokumentbilde og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Opplæring i dokumentgjenkjenning.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, fraktinformasjon, bilder av dokumenter med bevis på identitet og adresse, avgifts-ID, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Bilder av kunder fra legitimasjonsdokument og selfiebilde (der det er gitt).

BigDataCorp. (Brasil, Mexico)

Bekrefte identiteten til selskaper og enkeltpersoner i Brasil og Mexico for å overholde KYC-krav.

Organisasjonsnummer, personnummer

Buro de Credito (Mexico)

Bekrefte identiteten til selskaper i Mexico for å overholde KYC-krav.

Organisasjonsnummer

Explorium Inc., USA

Bedrifts- og forbrukeridentitet

Navn/bedriftsnavn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

Rank One Computing Corporation (USA), iProov Limited (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger. Sammenligne kundeselfie med dokumentbilde.

Bilder av kunder fra legitimasjonsdokument og selfiebilde (der det er gitt).

Pipl, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og fødselsdato

Full Contact, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

E-postadresse

CRIF S.p.A (Italia), Synectics Solutions Limited (Storbritannia), Graydon (Storbritannia), Capita Plc (Storbritannia), UK Data Limited (Storbritannia), ICC Information Limited (Storbritannia), Payment Trust Limited (Storbritannia), 192.com (Storbritannia), 192.com Limited (Storbritannia), i-CD Publishing (Storbritannia) Limited (Storbritannia), Experian Netherlands BV (Nederland), Experian Bureau de Credito SA (Spania), Informa D&B SA (Spania) og CRIBIS D&B S.r.l. (Italia), Ellisphere (Frankrike), La Banque de France (Frankrike), Black Tiger Belgium NV/SA (Belgia), Asiakastieto (Finland)

Bekrefte identitet, bekrefte koblingen mellom en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, bistå i å ta beslutninger om en kundes’ kredittverdighet (herunder i forhold til kredittprodukter som tilbys av PayPal), gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, hjelpe til med å innkreve gjeld, behandle PayPal-kontoer og utføre statistisk analyse.

Bekrefte identitet, Automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter samt dokumentvalidering / avsløring av forfalskning.
Vær oppmerksom på at data som deles med disse byråene, kan beholdes av de gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråene for revisjons- og svindelforebyggingsformål.

(Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til nettstedet til de relevante kredittopplysningsbyråene)

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, hvor lang tid virksomheten har vært i drift, fødested, organisasjonsnummer, merverdiavgiftnummer, unik bedriftsidentifikator, finansieringsinstrument herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis aktuelt) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis aktuelt), informasjon om kredittkonto for tilbakebetaling og avgifts-ID eller personnummer (hvis aktuelt).

Callcredit plc. (Storbritannia) herunder SHARE-databasen som administreres av Callcredit, Experian Limited (Storbritannia), inkludert databaser som administreres av Experian til bruk for forbrukerreferanser og kommersielle referanser, herunder CAPS-kredittsøk og ytelsesdata for CAIS-kredittkontoer, Equifax Ltd (Storbritannia), herunder Insight-databasen som administreres av Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannia), Equifax Ibérica S.L. (Spania), Transunion LLC

Bekrefte identitet, bekrefte koblingen mellom en kunde og dens bankkonto eller betalingskort, ta beslutninger om en kundes’ kredittverdighet (herunder, uten begrensning, relatert til kredittprodukter som tilbys av PayPal), gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, hjelpe til med å innkreve gjeld, behandle PayPal-kontoer og utføre statistisk analyse, gjennomføre undersøkelser og testing av egnetheten til nye produkter og tjenester, samt sjekke systemet.

Bekrefte identitet og gjennomføre fortløpende kontroll av kundedata (juridiske enheter og styremedlemmer, personer med fullmakt, godkjente brukere og reelle eiere).

  • Levering av bedriftsregisterdata og -informasjon for registrering av nye kunder.
  • Levering av tredjepartsdata for kontroll og validering av nye og eksisterende kunder.

Gjennomføre risikovurdering for enheter – kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger.

Kundenavn, adresse, telefonnummer, navn på autorisert bruker, e-postadresse, personnummer (hvis aktuelt), fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, hvor lang tid virksomheten har vært i drift, organisasjonsnummer, merverdiavgiftnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig), kontonummer, relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig), kontosaldo, all informasjon innsendt og benyttet i søknaden din om Storbritannia-produktene “Website Payments Pro”, “Virtuell terminal” og “PayPal Here” og finansieringsmetoden som brukes til å betale for den PayPal Here-aktiverte enheten.

DueDil Limited (Storbritannia)

Motta forretningsinformasjon for risikovurdering og sjekke overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere.

Selskapets registreringsnummer, navn og forretningsadresse, og ledernes navn, adresse og fødselsdato.

CRIF GmbH (Tyskland), Informa Solutions GmbH (Tyskland)

Bekrefte identitet, adresse og telefonnummer og innhente telefonnumre og adresser for kontakt,

Bistå i beslutningstaking om kredittverdigheten til forbrukere.

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse, kontostatus, kontosaldo, og når overføringen av slik informasjon er i samsvar med gjeldende lovgivning, samt bestemt informasjon om underskudd på kontoen for en kunde, hvor PayPal har bedt om kontroll av kredittverdigheten fra den respektive databasen, nettadresse, umsatzsteuerid/mva-ID og databehandlerens referansenummer (hvis aktuelt).

SCHUFA Holding AG (Tyskland), Infoscore Consumer Data GmbH (Tyskland, Nederland)

Bekrefte identitet og adresse, gjennomføre kontroller for å forhindre og oppdage mislykkede betalinger med direkte belastning. Kontrollere koblingen mellom kunde og bankkonto og fastslå kredittverdighet.

Oppdage kriminell aktivitet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger,

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, kjønn, bankkontodetaljer (inkludert IBAN og BIC), informasjon om mislykkede betalinger med direkte belastning fra en bankkonto, informasjon om underskudd på kontoen.

Creditreform Berlin Wolfram KG (Tyskland), Verband der Vereine Creditreform e.V. (Tyskland), Axesor (Spania), Ignios (Portugal). UC AB (Sverige), Dynamic Business Information Limited (Storbritannia), Trillium (USA).

Fastslå kredittverdighet til kunder og forhandlere. Benyttes til å utføre kontroller for å forebygge og oppdage kriminell virksomhet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger, og for å vurdere forbedringer av verifiseringsprosesser.

Navn (herunder «omsettes som»-navn), adresse, e-postadresse, telefonnummer, unik bedrifts-ID.

World-Check (Storbritannia)

Bekrefte identitet.

Alle kontoopplysninger.

RSA Security Inc. (USA) og RSA Security Ireland Limited (Irland)

Bekrefte identitet.

Alle kontoopplysninger.

Mitek Systems B.V. (tidligere ID CHECKER.NL B.V.) (Nederland) (Irland), Mitek Systems Inc. (USA)

Bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter samt dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøke og teste hvor formålstjenlige nye produkter og tjenester er. Opplæring i dokumentgjenkjennelse.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, organisasjonsform, organisasjonsnummer, MVA-nummer, identitetsbevis, adressebevis, bevis på eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

Aristotle International, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Creditinfo Decision (Tsjekkia) og DecisionMetrics Limited (Storbritannia)

Bistå i PayPals’ vurdering av forhandlerrisiko.

All informasjon om forhandlerkonto.

ThreatMetrix Inc. (USA)

Hente risikoinformasjon angående IP-en og enheten som kundene logger på PayPal med.

Enhetens IP-adresse og maskinvareinformasjon (enhets-ID samt brukerens IP-adresse og informasjonskapsler). E-postadresse og annen informasjon som samles inn under pålogging.

TeleSign Corporation (USA, BE), Telesign UK Ltd. (UK), Telesign d.o.o. (Serbia)

Telefonibasert godkjenningstjeneste. Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse,

AddressDoctor GmbH (Tyskland),

Omstrukturere adressedata til normalisert format.

Navn, adresse, e-postadresse.

Deutsche Post Direkt GmbH (Tyskland), AZ Direct GmbH (Tyskland), Deutsche Post Adress GmbH & Co. KG (Tyskland)

Validere og omstrukturere adressedata i normalisert format samt bekrefte navn og adresse.

Navn, adresse, e-postadresse.

Au10tix Limited (Israel),

Bekrefte identitet, trekke ut data fra bilder av dokumenter automatisk, sammenligne kundeselfie med dokumentbilde og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Opplæring i dokumentgjenkjenning.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, organisasjonsform, organisasjonsnummer, MVA-nummer, fraktinformasjon, dokumenter med bevis på identitet og adresse, avgifts-ID, identitetsdokumenter (hvis fremlagt), bilder med adressebevis, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om, og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Bilder av kunder fra legitimasjonsdokument og selfiebilde (der det er gitt).

Telovia SA (Luxembourg)

Bekrefte identitet og Kjenn din kunde (KYC)-kontroller utført for anti-hvitvaskingsformål.

Navn, adresse, fødselsdato, legitimasjon og adressebekreftelse.

Syniverse Technologies, LLC (USA)

Godkjenne og utføre datakvalitetskontroller for telefonnumre. Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer.

Signicat AS (Norge)

Bekrefte og godkjenne identitet.

Navn, adresse, fødselsdato og ID-nummer.

ArkOwl LLC (USA)

Bekrefte e-postadresse.

E-postadresse.

Fraudscreen Ltd (Storbritannia)

Evaluere risikonivå for svindel.

Navn og adresse, kunde-ID, fødselsdato, adresse, postnummer, e-postadresse, telefonnumre, all kontoinformasjon og informasjon om kontoens anseelse, relevant transaksjonsinformasjon, beslutningsinformasjon og all informasjon som sendes inn og brukes til søknaden din om produkter i Storbritannia.

Trustev Ltd (Irland)

Fastslå identitet via kundens’ informasjon på sosiale medier, forbindelser og legitimasjon.

Navn, adresse, fødselsdato, e-postadresse og kontonummer.

Tracesmart Ltd (Storbritannia)

Identifisere kunder og bistå i å avdekke svindel, forebygge svindel og/eller yte bistand til ofre for svindel eller andre ulovlige handlinger, eller avdekke, forebygge eller bistå etter at det har inntruffet brudd på retningslinjene eller de gjeldende brukeravtalene. Benyttes til vurdering av forbedringer av verifiseringsprosesser.

Tittel, navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

MaxMind, Inc. (USA)

Avdekke svindel.

All kontoinformasjon, alle IP-adresser og betalingskortinformasjon.

Future Route Ltd (Storbritannia)

Gjennomføre finansielle dataanalyser av våre kommersielle brukere for evaluering av kredittrisiko i sanntid.

Navn, adresse, e-postadresse og fødselsdato.

Kount, Inc. (USA)

Legge til rette for svindelkontroll ved betalingsbehandling globalt.

Navn, adresse, data om enhetsfingeravtrykk, opplysninger om betalingsinstrumenter og opplysninger om betalingstransaksjoner.

Artefacts Solutions LLC (USA)

Avdekke svindel og redusere risiko relatert til transaksjonsbehandling.

Forkortet kortnummer, transaksjonsbeløp, tilbakeføringsgrad, kredittgrad og avvisningsgrad.

Experian Information Solutions, Inc. (USA, Danmark, Norge, Nederland)

Bekrefte identitet, bistå i beslutningstaking som gjelder en kundes’ kredittverdighet, gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Merk: Data som deles med disse byråene, kan beholdes av de gjeldende kredittopplysnings- og svindelforebuggingsbyråene for revisjons- og svindelforebyggingsformål.

Navn, adresse, personnummer, fødselsdato, virksomhetsnavn, juridisk navn på virksomheten, avgifts-ID, bedriftstelefonnummer.

Trulioo Information Services, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, avgifts-ID, nasjonalt ID-nummer, fødested, identitetsdokument og annen identitetsinformasjon.

Aire Labs Limited (Storbritannia), DueDil Limited (Storbritannia), Creditsafe (Storbritannia), Creditsafe Business Solutions Limited (Storbritannia), Creditsafe USA Inc. (USA), Creditsafe Deutschland GMBH (Tyskland), Solvabilite Enterprise (Frankrike), Creditsafe I Sverige AB (Sverige), Creditsafe Ireland Limited (Irland), Creditsafe (Sverige) Safe Information Group NV (Nederland), Yodlee Inc. (USA), Imagini Europe Limited (opererer under navnet VisualDNA) (Storbritannia), Bureau Van Dijk Electronic Publishing Ltd (Storbritannia), Company Watch Limited (Storbritannia), The Sage Group plc (Storbritannia), Xero (Storbritannia), Ethoca Limited (Canada), Xero Inc. (USA)

Bekrefte identitet, bekrefte koblingen mellom en kunde og dennes bankkonto eller betalingskort, ta beslutninger om en kundes’ kredittverdighet

Bekrefte identitet og gjennomføre fortløpende kontroll av kundedata (juridiske enheter og styremedlemmer, personer med fullmakt, godkjente brukere og reelle eiere).

Levering av bedriftsregisterdata og -informasjon for registrering av nye kunder.

Levering av tredjepartsdata for kontroll og validering av nye og eksisterende kunder.

•Gjennomføre risikovurdering av enheter – kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, fødested, avgifts-ID, passnummer eller et annet ID-nummer utstedt av myndighetene. Hvor lenge virksomheten har vært på adressen, identitetsbevis, organisasjonsform, tid i virksomheten, bedriftsnavn, herunder “”opererer under“”-navn, virksomhetens adresse, skatteregistreringsnummer eller annen ID for bedriften, som organisasjonsnummer, eiere, administrerende ledere og reelle eiere. Navn, adresse og fødselsdato for direktører. Betalingsmetode inkludert bankkonto og betalingskortinformasjon (hvis aktuelt) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis aktuelt). All informasjon som oppgis når du søker om et produkt eller kontofunksjonalitet (inkl. informasjon innhentet fra sosiale mediekontoer eller informasjon om nettomdømme).

National Credit Bureau (Russland)

Motta forretningsinformasjon for risikovurdering og sjekke overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere. Benyttes til å bistå i å ta avgjørelser angående en kundes’ kredittverdighet.

Virksomhetens registreringsnummer, navn og adresse til virksomheten, direktørers navn, adresse og fødselsdato, eventuelle 'opererer som'-navn, liste over selskaper direktørene er involvert i, datoen virksomheten ble etablert/registrert.

Paycasso Verify Limited (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Bilde av kunden og bilder av dokumenter som er fremlagt av kunden – inkludert all informasjonen de inneholder. Informasjon fra dokumentets’ innebygde RF-brikke (når det er aktuelt).

LexisNexis, LexisNexis Risk Solutions UK Limited (Storbritannia), LexisNexis Risk Solutions (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger, bistå i godkjenning av kunder.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Bilde av kunden og bilder av dokumenter som er fremlagt av kunden – inkludert all informasjonen de inneholder. Avgifts-ID, personnummer, fødested, legitimasjonsinformasjon og annen ID-informasjon som kreves av PayPal for risiko-, overholdelses- og kredittformål

QGen Limited (Malta)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Bilde av kunden og bilder av dokumenter som er fremlagt av kunden – inkludert all informasjonen de inneholder.

SmartKYC Ltd (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse og fødselsdato.

Dun & Bradstreet Limited (Storbritannia), Dun & Bradstreet, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Refinitiv US LLC. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer. Avgifts-ID, personnummer, fødested, legitimasjonsinformasjon og annen ID-informasjon som kreves av PayPal for risiko-, overholdelses- og kredittformål

CRIF GmbH (Østerrike), CRIF Ltd (Sveits), CRIF AG (Sveits), CRIF SO. Z O.O (Polen)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

UPC BVK (Belgia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Regulatory Data Corporation (USA), Livingston International (Canada), LSSI Europe Ltd (Storbritannia)

Bekrefte identitet, gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og hvitvasking av penger, kontrollere overvåkingslister og negative medieartikler

Bedriftsnavn eller navn på person, adresse, telefonnummer

Soliditet AB (Sverige)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Blue Shape SRL (Italia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, avgifts-ID, fødested, ID-dokumentinformasjon og annen ID-informasjon forespurt av PayPal for risiko eller overholdelse og kreditt.

PostNL (Nederland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Compta S.A. (Portugal)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Global Business Register Limited, T/A Kyckr (Irland)

Bekrefte identitet og tilby kontinuerlig kontroll av kundedata.

Levere bedriftsregisterdata og -informasjon for registrering av nye kunder.

Levere tredjepartsdata for kontroll og validering av nye og eksisterende kunder.

Utføre risikovurdering for kunden. Utføre kontroller for å hindre og oppdage kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, organisasjonsform, organisasjonsnummer, merverdiavgiftnummer, skatteregistreringsnummer eller et annet ID-nummer utstedt av myndighetene, legitimasjon, adressebevis, juridisk status, selskapsnavn, kjente aliaser, «opererer som»-navn, selskapseiere, administrerende ledere og reelle eiere. Navn, adresse og fødselsdato for direktører.

.

Simunix Ltd (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Royal Mail Group Ltd (Storbritannia)

Validere og omstrukturere adressedata i normalisert format samt bekrefte navn og adresse.

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnumre

Credit Kudos Limited (Storbritannia)

Vurdere risikonivået for svindel og kreditt og verifisere inntekter og utgifter.

Navn og adresse, kunde-ID, fødselsdato, adresse, postnummer, e-postadresse, telefonnumre, all kontoinformasjon og informasjon om kontoens anseelse, relevant transaksjonsinformasjon, beslutningsinformasjon og all informasjon som sendes inn og brukes til søknaden din om produkter i Storbritannia.

Bisnode Norge AS (Norge), Bisnode Finland Oy (Finland), Infobel (Frankrike), B&C Technologies (Frankrike), Bisnode Belgium NV/SA (Belgia), Bisnode Deutschland GmbH (Tyskland), Deltavista International AG (Sveits), ‘CDDN’ - Communicatie Data Diensten Nederland (Nederland)

Bekrefte identitet, bistå i beslutningstaking som gjelder en kundes kredittverdighet, gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

KAPITOL S.A. / NV (Belgia), Orange Espagne S.A.U, SDS (Nederland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse og telefonnummer.

Dataxcel Ltd. (Irland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse og fødselsdato. Avgifts-ID og personnummer (hvis nødvendig)

Telefónica SA (Spania)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, kontoens åpningsdato og telefonnummer.

FrescoData LLC (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og telefonnummer.

Precision Marketing Information Ltd. (Irland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn og adresse.

Liteshell Holdings Ltd (Russland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato og nasjonalt ID-nummer.

Infocore, Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse og fødselsdato.

LexisNexis Risk Solutions FL Inc. (USA)

Støtte arbeidet med å bekrefte kunders og potensielle kunders identitet og kredittopplysninger.

Navn, adresse, fødselsdato, personnummer, telefonnummer, bilder av offentlig utstedte ID-dokumenter: pass, nasjonale ID-dokumenter og førerkort.

Neustar Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger. Etablere det mest hensiktismessige tidspunktet for inkassosamtaler til kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse og ID-nummer for dokumentet.

Tradle Inc (USA)

Motta kundeinformasjon for risikovurdering, og sjekke overholdelse av krav som gjelder hvitvasking av penger, for eksempel etablering av bedriftsstruktur og reelle eiere. Bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter samt dokumentvalidering / avsløring av forfalskning.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, hvor lang tid virksomheten har vært i drift, organisasjonsnummer, merverdiavgiftnummer, unik bedriftsidentifikator, betalingsmetode herunder bankkonto og betalingskortopplysninger (hvis nødvendig) og relevant transaksjonsinformasjon (hvis nødvendig) og skatteregistreringsnummer (hvis nødvendig). Dokumenter som beviser identitet og adresse, eierskap av et betalingsinstrument

BankID (Sverige), Zetes SA (Belgia), SK ID Solutions AS (Estland), iDIN B.V. (Nederland), Nets DanID AS (Danmark), BankID Norge AS (Norge), D-Trust GmbH (Tyskland), Verimi GmbH (Tyskland), Yes.com (Tyskland), Electronic Identification S.L. (Spania), iTSME Belgian Mobile ID SA/NV (Belgia), Evry AS (Norge)

Bekrefte identitet

Navn, adresse, fødselsdato og SSN/nasjonalt ID-nummer.

Synnex-Concentrix Limited (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter som beviser identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko og overholdelse.

BBB.org (USA)

Levering av bedriftsdata og -informasjon for registrering av nye kunder.

Levere tredjepartsdata for kontroll og validering av nye og eksisterende kunder.

Utføre risikovurdering for kunden. Utføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger i henhold til krav i gjeldende lovgivning for å forebygge hvitvasking av penger, f.eks. gjennomgang av bedriftsstruktur og reelle eiere.

Bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, nettadresse og annen støtteinformasjon om bedriften, som (uten begrensning) navn på kontaktperson, bedriftskategori, BBB-vurdering

AgFe LLP (Storbritannia)

Foreta statistisk analyse, undersøkelser og testing av hva som passer seg av nye produkter og tjenester, samt systemsjekk. Støttetjenester for finanskonsultasjonstjenester, spesielt med tanke på avgjørelser angående kunders’ kredittverdighet (herunder, uten begrensing, tilknyttede kredittprodukter som tilbys av PayPal), gjennomføring av kontroller for forhindring og oppdagelse av kriminelle handlinger, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger og hjelp med innkreving av gjeld.

Bedriftsnavn, herunder “driver virksomhet som”-navn eller “opererer som”-navn, bedriftsadresse, bedriftsavgifter eller annen ID fra myndighetene som organisasjonsnummer, bedriftseiere, direktører i selskapet, reelle eiere. Navn, adresse og fødselsdato for direktører. Navn, adresse og fødselsdato for personen som søker om PayPal-konto. All informasjon som oppgis når du søker om et produkt eller kontofunksjonalitet.

Orange S.A. (Frankrike), Free Mobile (Frankrike), Bouygues Telecom (Frankrike), T-Mobile Polska S.A.(Polen), Orange Espagne SAU (Spania), Orange Polska S.A. (Polen), Vodafone España, S.A.U og Vodafone Ono, S.A.U (Spania), Swisscom (Schweiz) AG (Sveits), Telefónica UK Limited (Storbritannia), Hutchison 3G UK Ltd (Storbritannia), JT (Jersey) Limited (Jersey), Voxbone (Belgia)

Bekrefte telefoninformasjon for å forhindre svindel samt utgående kundekontakt (telefon og SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer for mobilenhet og telefonnummer.

Telefónica Germany GmbH & Co. OHG (Tyskland)

Bekrefte telefoninformasjon for å forhindre svindel samt utgående kundekontakt (telefon og SMS)

Navn, adresse, fødselsdato, IMEI-nummer for mobilenhet og telefonnummer.

Vodafone (Storbritannia)

Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, e-postadresse, mobilenhetens IMEI-nummer, kontoens åpningsdato, IP-adresse, skatteregistreringsnummer, personnummer, fødested, ID-dokumentinformasjon og annen ID-informasjon forespurt av PayPal for vurdering av risiko, overholdelse og identitetsbekreftelse.

Jersey Telecom (Jersey)

Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, fødselsdato, adresse, IMEI-nummer for mobilenhet, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, skatteregistreringsnummer, personnummer, fødested, ID-dokumentinformasjon og annen ID-informasjon forespurt av PayPal for vurdering av risiko, overholdelse og identitetsbekreftelse.

iConectiv (USA)

Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, fødselsdato, adresse, IMEI-nummer for mobilenhet, telefonnummer, e-postadresse, IP-adresse, skatteregistreringsnummer, personnummer, fødested, ID-dokumentinformasjon og annen ID-informasjon forespurt av PayPal for vurdering av risiko, overholdelse og identitetsbekreftelse.

DNB ID Solutions AS (Norge)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

ID-dokumentinformasjon, herunder elektronisk informasjon lagret på pass med chip (hvis sendt inn av kunden).

EZMCOM, Inc (USA)

Bekrefte identitet, trekke ut data fra bilder av dokumenter og dokumentvalidering / avsløring av forfalskning.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, organisasjonsform, organisasjonsnummer, MVA-nummer, fraktinformasjon, dokumenter med bevis på identitet og adresse, avgifts-ID, identitetsdokumenter (hvis fremlagt), bilder med adressebevis, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om, og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt.

Ocrolus, Inc. (USA)

Evaluere økonomisk status og forebygge svindel

Bilder av kontoutskriftene og legitimasjonsdokumentene som leveres av kundene.

Veriff OU (Estland)

Godkjenne bilder av legitimasjonsdokumenter, gjenkjenne dokumenter, sammenligne kundeselfie med dokumentbilde, teste godkjenningsfunksjoner, validere finansieringsinstrumenter, innhente data. Opplæring i dokumentgjenkjenning.

Navn, adresse, fødselsdato, legitimasjonsdokumenter, bilder av adressebevis, avgifts-ID eller andre dokumenter som kreves av PayPal, og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Bilder av kunder fra legitimasjonsdokument og selfiebilde (der det er gitt).

Transunion International UK Ltd. (tidligere Callcredit plc.), herunder SHARE-databasen som administreres av Transunion, Experian Limited, inkludert databaser som administreres av Experian til bruk for forbrukerreferanser og kommersielle referanser, herunder CAPS-kredittsøk og ytelsesdata for CAIS-kredittkontoer, Equifax Ltd (Storbritannia), herunder Insight-databasen som administreres av Equifax, Dun & Bradstreet Limited (Storbritannia), Equifax Ibérica S.L. (Spania), Transunion LLC, Transworld Services (CL), Fidelitas (AR), World Box (UK Limited), Assessbr Ltd, Risk Consult Limited, Cristal Credit International, Cheers Interactive, Eurocredit, ASNEF-Equifax, Servicos de Information Sobre, Solvencia y Credito S.L. (Spania), Data Zoo (Europa)

Bekrefte identitet, bekrefte koblingen mellom en kunde og dens bankkonto eller betalingskort, ta beslutninger om en kundes’ kredittverdighet (herunder, uten begrensning, relatert til kredittprodukter som tilbys av PayPal), gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking, hjelpe til med å innkreve gjeld, behandle PayPal-kontoer og utføre statistisk analyse, gjennomføre undersøkelser og testing av egnetheten til nye produkter og tjenester, samt sjekke systemet.

Kundenavn, adresse, telefonnummer, navn på autorisert bruker, e-postadresse, personnummer (hvis aktuelt), fødselsdato, hvor lang tid på adressen, legitimasjon, organisasjonsform, hvor lang tid virksomheten har vært i drift, organisasjonsnummer, merverdiavgiftnummer, finansieringsinstrument, herunder bankkonto- og betalingskortopplysninger (hvis aktuelt), kontonummer, relevant transaksjonsinformasjon (hvis aktuelt), informasjon om kredittkonto for tilbakebetaling, kontosaldo, all informasjon innsendt og benyttet i søknaden din om Storbritannia-produktene “Website Payments Pro”, “Virtuell terminal” og “PayPal Here” og finansieringsmetoden som brukes til å betale for den PayPal Here-aktiverte enheten.

iovation Inc (USA), Ekata, (USA)

Identitetsbekreftelse, godkjenning, svindelforebygging

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk form, organisasjonsnummer, IP-adresse, mva-nummer, fraktinformasjon, dokumenter som beviser identitet og adresse og andre data for risikovurderings-, overholdelses- og kredittformål.

Capita Identity (Storbritannia)

Utføre risikoanalyser, forebygge svindel og styre risiko.

Navn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, skatte-ID, personnummer, fødested, legitimasjonsinformasjon og annen ID-informasjon som kreves av PayPal for risikovurderings- og overholdelsesformål.

DUO Security (Storbritannia)

Utføre risikoanalyser, forebygge svindel og styre risiko.

Navn, e-postadresse og telefonnummer

KYC SiteScan

Utføre risikoanalyser, forebygge svindel og styre risiko.

Navn og adresse

PhishMe (USA)

Utføre risikoanalyser, forebygge svindel og styre risiko.

Navn, adresse, e-postadresse

Sift Science (USA)

Utføre risikoanalyser, forebygge svindel og styre risiko.

Navn, adresse, telefonnummer, organisasjonens UUID, kortinnehaverinformasjon (kortnummer), CNP-transaksjonsdata (plassering, tidspunkt, beløp, referanse)

Xero (Storbritannia)

Konsulenttjeneste for regnskapsadministrasjon

Forhandlers navn, e-postadresse, Adresse

UC (Sverige)

Kredittsjekker

Navn, markedsføringsnavn, adresse

Skatteverket SPAR (SE), Skattekontoret Folkeregisteret (Norge)

CPR-kontoret (Danmark), finsk transport- og kommunikasjonsbyrå (Finland), det finske byrået for digitalisering og befolkningsdata (Finland)

Bekrefte identitet

Navn, adresse, fødselsdato og ID-nummer

WindTre Mobile (Italia)

Bekrefte telefoninformasjon for å forhindre svindel samt utgående kundekontakt (telefon og SMS)

Navn, adresse, IMEI-nummer for mobilenhet og telefonnummer.

Adroiti Technologies (Litauen, USA), Equinix (Nederland, Storbritannia, USA)

Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse og telefonnummer.

Microsoft Ireland Operations Ltd. (Irland), Amazon Web Services EMEA SarL (Luxembourg), Basefarm AS (Norge)

For å identifisere verifisering og godkjenning.

Navn, adresse, fødselsdato og SSN/nasjonalt ID-nummer

3. Finansielle produkter

Enhver etterfølgende långiver av oppføringer for lån som er gitt til en kunde av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A [Luxemburg]

Der et kundelån eller det underliggende kravet under kundelånet er knyttet til en tredjepart og PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A (a) er insolvent; (b) ber om eller er påkrevd i henhold til lovverk, domstol eller forvaltningsmyndighet å varsle kunden om endring av långiveren av oppføringen; c) har misligholdt sine forpliktelser i henhold til dokumentene som er underskrevet i forbindelse med salg av kundelånet; (d) slutter å administrere og behandle lånene; (e) en vesentlig del av porteføljen av lån som er solgt til en tredjepart, (f) er i fare for å bli beslaglagt eller på annen måte i fare, eller (g) PayPal (Europa) S.à r.l. et Cie, S.C.A har bedt om at kunden skal varsles om en endring av den registrerte långiveren, for å tillate identitetsbekreftelse; kontroller for å forebygge og oppdage kriminalitet, inkludert hvitvasking av penger; betjening av lån; gjennomføring av inkasso og innkreving for oss.

Informasjon som er samlet inn av PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A i forbindelse med lån som er gitt til en kunde av PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A, som kan omfatte navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus (se «Juridiske avtaler for PayPal-tjenester» for mer informasjon om hvilken informasjon vi innhenter og behandler i forbindelse med kundelån).

Argus Information and Advisory Services (USA), FIS Avantguard LLC (USA)

Levere finansanalyse, vurderingsløsninger og rådgivertjenester.

Navn, betalingsbeløp og sjekknummer

La Poste (Frankrike)

Løse tekniske spørsmål og brukerkrav (når forhandleren tilbyr PayPal gjennom betalingsløsningen til La Poste’).

Alle kontoopplysninger som er nødvendige for å kunne løse saken eller kravet.

Santander UK Cards Limited (Storbritannia)

Gjennomføre felles markedsføringskampanjer for PayPal Credit og PayPal Mastercard, risikomodellering, håndheve vilkår for PayPal Credit og PayPal Mastercard.

Navn, adresse, e-postadresse og kontoopplysninger (herunder kontostatus).

PrePay Technologies Limited (omsetter under navnet PrePay Solutions) (Storbritannia)

Gjennomføre felles markedsføringskampanjer for PayPals forhåndsbetalte kort, risiko- og svindelmodellering samt håndheve vilkårene for PayPals forhåndsbetalte kort.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato og kontoinformasjon.

Société Générale (Frankrike), La Banque Postale (Frankrike), BNP Paribas (Frankrike) og Crédit Mutuel (Frankrike)

Faktureringsformål.

Bare for forhandlere som bruker PayPal gjennom partnerens’ betalingsløsning: forhandlernummer, antall PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum med PayPal og avhengig av hva saken gjelder, oppsigelse av PayPal-konto.

Findomestic Banca (Italia), Cetelem S.A., Cofidis (Frankrike) og Cofinoga S.A. (Frankrike)

Registrering av betalingskort utstedt av kredittforetak på brukerens’ PayPal-konto, og behandling av forespørsler om å foreta betaling som blir gjort av samme bruker.

Navn, e-postadresse, fødselsdato (hvis aktuelt), kredittkortnummer, utløpsdato, tresifret kortsikkerhetskode (hvis aktuelt), antall forespørsler om å foreta betaling og eventuell kontoinformasjon som er nødvendig for svindel- eller tvisteløsning.

Cofidis (Frankrike)

Tilretteleggelse av betalingsbehandling, svindelkontroll og håndtering av tvister for transaksjoner utført med Cofidis

Navn, e-postadresse, leverings- og faktureringsadresse, telefonnummer, dato for kontoopprettelse, antall betalinger mottatt fra verifiserte PayPal-brukere, om kunden har bekreftet at vedkommende har en bankkonto, informasjon om transaksjoner og informasjon om mislykkede betalinger

Deloitte Consulting Inc. (USA)

Støttetjenester for økonomisk rådgivning.

Kundenavn eller bedriftsnavn, kundens eller bedriftens adresse, ID-nummer for skattebetaler, e-postadresse, telefonnummer, bankkontonummer, kontosaldo, dato for opprettelse av konto, type juridisk enhet, statsborgerskap.

Fichier des Incidents de Remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) (Frankrike)

Muliggjøre varsling om for mye gjeld

Navn og relevant informasjon om kontoer og kreditthistorie.

4. Kommersielle partnerskap

XLN PayLimited (Storbritannia)

Støtte for co-markedsføring, onboarding, kundeservice

Bedriftsnavn, fornavn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer. Kontoopploggingsstatus, dato for 10. og den siste transaksjonen, leserens ordredato og -status, volumet på Zettle-kortbetaling

Good Hood GmbH

Muliggjøre administrasjon av et felles henvisningsprogram.

E-postadresse

Royal Mail Group Plc. (Storbritannia) og Pitney Bowes Inc. (USA)

Levere automatisert etikettutskrift til selgere som bruker PayPal, for å muliggjøre post- og leveringstjenester

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse

Packlink Shipping S.L. (Spania)

Gjøre det mulig for selgere å kjøpe fraktetiketter

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kjøpers adresse, kjøpers telefonnummer, liste over transaksjoner som er klare for sending, verdi for transaksjoner som er klare for sending, vareinformasjon,

Trustwave (USA) (Storbritannia)

Levering av tilpassede tjenester og hjelp til forhandlere som bruker PayPal, og tilretteleggelse av prosessen for samsvar med PCI DSS.

Navn, e-postadresse og PayPal-kontonummer.

Stubhub Services S.à.r.l. (Luxembourg)

For selskapets AML- og KYC-krav.

For- og etternavn, fødselsdato, boligadresse, nasjonalitet, nasjonalt ID-/passnummer.

Harrow Council (Storbritannia)

Betale ut penger til mottakere som bruker PayPal.

All kontoinformasjon.

Cloud IQ (Storbritannia)

Telesalg og kundestøtte for bedriftskunder

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale.

Borderlinx (Storbritannia)

Levere tilpassede tjenester og hjelp til bedriftskunder med PayPal.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale.

WebInterpret (Frankrike)

Gi bedriftskunder hjelp med PayPal-tjenester.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale.

Apple Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for risikohåndtering og forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel.

Fornavn, etternavn, e-postadresse, om e-postadressen er bekreftet, telefonnummer, adresse, kontostatus, kontotype, når kontoen ble opprettet, om kunden har betalt for varer med PayPal i løpet av de siste 30 dagene (ja eller nei), om faktureringsinformasjon er endret i løpet av de siste 30 dagene (ja eller nei),

Schenker (Sverige)

Tilrettelegge for frakt og gjøre det enklere å sende solgte/kjøpte varer på nettstedet

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

DHL (Sverige)

Tilrettelegge for frakt og gjøre det enklere å sende solgte/kjøpte varer på nettstedet

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

Sello (Sverige)

Levere tjenester til større selgere, muliggjøre kjøp av varer, masseoppføringer og bestillingsbehandling

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, alias

Twilio Inc (USA)

Bekrefte kundens identitet og opprette kontakt via telefon, SMS eller alternative meldingstjenester.

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, telefonnummer, e-postadresse.

Sutherland Global Services Inc. (USA og Filippinene)

Tilby kundestøtte på telefon og e-post samt markedsføringstjenester.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset eller fullstendig betalingsmetodeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingsmetode, typen PayPal-konto, legitimasjon, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

Nuance Communications Inc. (USA)

Kalibrere og optimalisere talegjenkjenning for kundeservicetjenester på telefon.

Opptak av utvalgte telefonsamtaler med kundeservice, som kan inneholde hele eller deler av kontoinformasjonen opplyst i samtalen.

ICT Group Inc. (USA)

Levere og legge til rette for kundeservice via telefon.

Navn, adresse, telefonnummer og PayPal-kontonummer.

Lithium Technologies Inc. (USA) (også kjent som Khoros, LLC.)

Tilby kundeservice som følge av kontakt mellom kunder og PayPal i sosiale medier.

Informasjon som kunden oppgir via sosiale mediekanaler, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om betalingsmetoder (saksavhengig), utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, legitimasjon, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter- og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

Attensity Europe GmbH

Tilby kundeservice som følge av kontakt mellom kunder og PayPal i sosiale medier.

Informasjon som kunden oppgir via sosiale mediekanaler, for eksempel navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, brukernavn i sosiale medier, avkortet og begrenset eller fullstendig informasjon om betalingsmetoder (saksavhengig), utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, legitimasjon, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter- og rapporter, kontokorrespondanse, informasjon om forsendelser og reklameinformasjon.

iLinc Communications, Inc. (USA)

Tilby nettseminarer (Internett-seminarer) til forhandlere på iLincs’ plattform.

Navn, e-postadresse til forhandlere.

ePerformax Contact Centers & BPO (USA)

Levere kundeservice for internasjonale betalinger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset eller fullstendig betalingsmetodeinformasjon (saksavhengig), utløpsdato på betalingsmetode, typen PayPal-konto, legitimasjon, kontosaldo og transaksjonsinformasjon, kundeutskrifter og -rapporter, kontokorrespondanse, fraktinformasjon og kampanjeinformasjon.

CallPoint New Europe EAD dba TELUS International Europe (Bulgaria)

Levere tjenesten «Erstatning for returfrakt».

Navn, e-postadresse, PayPal-transaksjonsnummer, returinformasjon (kategori for returnert vare, årsak til retur, returbeløp, valuta, returland, type retur) og fraktdokumentasjon.

Key Performance Group SAS, Frankrike

Administrasjon av anbefalingsprogram for PayPal-brukere.

Fornavn, etternavn, e-post, kundenummer, transaksjonsinformasjon relatert til anbefalingspremier.

New Relic, Inc. (USA)

Gjennomføre analyser som gir oss mulighet til å søke etter feil i tjenesten globalt.

Loggdata og samlede data om tjenesteytelse.

PagerDuty, Inc. (USA)

Varsle teknikere på vakt om at en e-postmelding er ankommet, globalt.

Emnet i den aktuelle e-postmeldingen.

Sumologic, Inc. (USA)

Gjennomføre analyser som gir oss mulighet til å søke etter feil i tjenesten globalt.

Loggdata og samlede data om tjenesteytelse.

IPSA International

Støtte undersøkelser av mistenkelige aktiviteter knyttet til hvitvasking av penger, finansiering av terrorisme og/eller brudd på globale sanksjoner og korresponderende rapportering til forvaltningsorganer.

Navn, aliaser, adresse, e-postadresse, telefonnummer, tidssone, passnummer, nasjonalitet, fødselsdato, fødested, kjønn, sivilstatus, førerkort’, personnummer eller annen offentlig utstedt ID, transaksjonsdata og andre kontoaktivitetsdata, betalingsmetode (bankkonto, betalingskortnummer).

CCC Leipzig (Tyskland)

CCC GmbH (Tyskland)

Utkontraktering av Global Ops-kundeservice for det tyske markedet.

Fullt navn, fødselsdato, e-postadresse, gateadresse, telefonnummer, økonomiske opplysninger (bank og betalingskortnummer), transaksjonslogg, bedriftsinformasjon inkludert nettadresser, personnummer (SSN) / skatteregistreringsnummer (TIN) / ansattnummer fra arbeidsgiver (EIN), IP-adresse

Informasjon om motparten.

Telus international Europe

Kontaktsenter for kundeservice som undersøker årsaker til inaktivitet og eventuelle tekniske problemer

Navn, telefonnummer, brukertype (basert på antall transaksjoner), e-postadresse, brukernes tekniske loggdata.

24/7 (Filippinene)

Live chat og emnegenerering

Informasjon oppgitt av kunden, som kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, chattelogger.

Teleperformance (SE) (Tyskland) (Malaysia)

Tilby kundeservice via telefon, chat eller e-post

alle kontodetaljer

Kundo (Sverige)

Tilretteleggelse av kundeservice via e-post

Navn, e-postadresse, IP-numre og e-postinnhold

Servit (Sverige)

Tilretteleggelse av kundeservice via e-post

Navn, e-postadresse, IP-numre og e-postinnhold

Livechat (PL)

Live chat og emnegenerering

Informasjon oppgitt av kunden, som kan inkludere navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, chattelogger.

Giesecke+Devrient Mobile Security GB Ltd (Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Spania, Italia, Iran), Giesecke+Devrient Mobile Security America, Inc (Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Spania, Italia, Iran), Giesecke+Devrient Mobile Security Iberia S.A. (Storbritannia, Tyskland, Østerrike, Frankrike, Spania, Italia, Iran)

Produksjon og forsendelse av debetkort

Navn, leveringsadresse, kortnummer, utløpsdato for kortet, CVV-kode, kryptert PIN-kode for kortet.

Aplazame SL. (Spania)

Kredittjenester

Navn, e-postadresse, kontotype, relevant transaksjonsinformasjon.

Notive B.V. (Nederland)

Tilrettelegge for registrering av forhandlere og forhandlertransaksjoner.

Navn, fødselsdato, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, enhets-ID.

Facebook Inc (USA)

Tilrettelegge for betalingsbehandling på Facebook for felles kunder av Facebook og PayPal.

Kundenavn. e-postadresse, konto- og transaksjonslogg

Matrix Global Services EAD (Bulgaria), Matrix Global Services EAD (Bulgaria)

Tilby assuransetjenester for PayPal-kunder som søker om finansiering av virksomheter. Ledelses-, risiko- og FoU&-tjenester, implementering av tjenester og teknisk støtte for levering av assuransetjenester.

Forhandlers navn og adresse, organisasjonsnummer, informasjon om styremedlemmer’, bedriftens betalingsopplysninger, bedriftsnavn, telefonnummer, postnummer, bedriftsadresse, e-postadresse og PayPal-ID.

Land Registry Office (Storbritannia)

Bekrefte fysisk adresse

Adresse

SendGrid Inc (USA)

Kommunisere med kunder ved å sende dem transaksjonsinformasjon og markedsføring via e-post.

Navn, e-postadresse, referansenummer for lån, bedriftsnavn, meglerfaktura, meglerfirmaets navn, bankkontonummer, sorteringskode, provisjonsbeløp, betalingsmetode og de siste fire sifrene for betalingsmetoden.

Interactions Inc (US)

Sende automatiske e-postmeldinger og tekstmeldinger til kundene.

Fullt navn, fødselsdato, kjønn, adresse, telefonnummer og bedriftsinformasjon.

Logical Glue Limited (Storbritannia)

Tilby modellbygging og beslutningsprosesser med avvisnings- og henvisningskriterier for finansiering

Bedriftens referansenummer, for- og etternavn, fødselsdato, adresse, månedlig beløp.

Impetus Technologies Inc (USA), Parkar Consulting Services (USA), Blue Ally (USA),

Økning av ressurser for PayPal-partnere

Kontodetaljer

Mitto (Sveits), Tyntec (Storbritannia), Infobip (Storbritannia)

Tilby levering av koden for mobilnettverket, dvs. mobilnettverket som er knyttet til MSISDN som leveres av bedriften

Telefonnummer

5. Markedsføring og PR

Acxiom Ltd (Storbritannia), Acxiom Deutschland GmbH (Tyskland) og Acxiom France SAS (Frankrike)

Undersøke og identifisere potensielle markedsføringsmuligheter for PayPal, undersøke markedsposisjonen til PayPals produkter fra demografisk perspektiv

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, PayPal-kontonummer, dato for opprettelse av konto og kjønn.

Syzygy

Søkemotoroptimalisering støtter PayPal-markedsføringstemaer og tilbyr tilbakemelding om problemer med nettdesign og nettsted.

Informasjonskapsel-ID, kunde-ID, land, kontotype, IP-adresse.

Northstar Research Partners (USA)

Utføre kundeserviceundersøkelser.

Navn, e-postadresse, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

Ipsos Mori UK Limited (Storbritannia), Ipsos GmbH (Tyskland), Ipsos SAS (Frankrike) og FactWorks GmbH (Tyskland), TNS Deutschland GmbH (Tyskland), The Tryst Market Research Limited (Storbritannia), The Modellers LLC (USA), Hall and Partners Europe Ltd. (Storbritannia), Hall and Partners LLC (USA), Factworks LLC (USA).

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Lieberman Research Worldwide LLC (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Forrester Research, Inc. (USA), Forrester Switzerland GmbH/Forrester Research BV (Sveits)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelse, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Opinion Labs Inc. (USA), Sky Consulting (Frankrike), Acuity ETS Ltd. (Storbritannia), I + E Research (Tyskland)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelse, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Adwise (Frankrike) og Axance (Frankrike)

Utføre markedsundersøkelser.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

BD Network Limited (Storbritannia), Tullo Marshall Warren Limited (Storbritannia), MyCash (Frankrike) og Crowd Guru (Tyskland)

Utvikling og styring av kundekampanjer.

Navn, adresse og e-postadresse.

Salesforce.com,Inc. (USA)

Lagre forhandleres kontaktinformasjon samt annen tilleggsinformasjon om forretningsforholdet.

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, forretningsnavn, nettadresse til PayPal-konto og annen supplerende informasjon om forretningsforbindelsen, som f.eks. navn på kontaktperson og kontaktinformasjon til forhandleren og/eller partneren som forhandleren har blitt medlem gjennom, beskrivelse av produkter som selges gjennom PayPal, kommunikasjoner og medlemsinnbydelser, interne vedtak om selgeren, inntektsberegninger og annen informasjon om forhandlerens’ virksomhet som er gjort tilgjengelig av forhandleren, og informasjon som er relevant for spesielle integreringer av forhandlere, navn og bankadresse.

Clue PR (Polen), Daniel J Edelman Ltd (Storbritannia), Edelman.ergo GmbH (Tyskland, Østerrike, Sveits), Edelman Spain, S.A. (Spania), Edelman S.A. (Frankrike), Edelman S.r.l. (Italia), Edelman Public Relations Worldwide B.V. (Nederland), Southpaw Productions, s.r.o. (Tsjekkia), Clue PR (Ungarn), Georgia-Niki Christoula, Public Relations Consultant (Hellas), Comit Communications & Marketing Limited (Irland), Spotlight PR AB (Sverige, Norge, Danmark)

Svare på mediehenvendelser vedrørende kundeforespørsler og bistå PayPal i aktiviteter på sosiale medier.

Navn, adresse og alle kontoopplysninger om kunder som kundeforespørslene gjelder.

Alchemy Worx Ltd (Storbritannia)

Tilretteleggelse av ledelsesrapportering for markedsføringskampanjer.

Navn, e-postadresse og opplysninger om kundeinteraksjon i kampanjen.

Carrenza Limited (Storbritannia)

Vert for en markedsføringsdatabase

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjonsinformasjon.

DataProvider B.V (Nederland)

Samle inn markedsførings- og bedriftsinformasjon for salgs- og markedsføringsformål ved å samle inn og forbedre bedriftsinformasjon og dataprofiler for nye og eksisterende kunder

Forespørsels-ID, URL, domenenavn, bedriftsnavn

1000Mercis SA (Frankrike) og 1000Mercis Ltd (Storbritannia)

Lagring av data for å utføre markedsføringskampanjer på vegne av PayPal.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

A McLay & Company Limited (Storbritannia), TNT Post Italia (Italia)

Bistå i gjennomføringen av direktereklame og markedsføringskampanjer offline.

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjonsinformasjon.

Datacolor Dialog-Medien GmbH (Tyskland), MEILLERGHP GmbH (Tyskland) og W & J Linney Ltd (Storbritannia)

Bistå i gjennomføringen av direktereklame og markedsføringskampanjer offline.

Navn, e-postadresse, adresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet.

Medallia, Inc. (USA)

Utføre kundeserviceundersøkelser.

Navn, e-postadresse, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

Endlichsommer- werbung in bester gesellschaft mbh (Tyskland) og Crossover Communication GmbH (Tyskland)

Bistå i gjennomføringen av direktereklame og markedsføringskampanjer offline.

Navn, adresse, bedriftsnavn, typen PayPal-tjenester som er tilbudt eller brukt.

optivo GmbH (Tyskland)

Sending av e-post, markedsføring via e-post.

Navn på forhandler, navn på kontaktperson, e-postadresse, adresse, status, klient-ID og butikksystem.

Rapp (Frankrike), Rapp (Storbritannia), Partner Path

Utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens/partnerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummeret til forhandlerens’ kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapper som brukes av forhandleren, og atferd på nettstedet til PayPal.

DemandGen AG (Tyskland)

Gjennomføre markedsføringskampanjer via e-post.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

Business support services – b2s, SAS (Frankrike), Foule Access SAS (Frankrike)

Oppbevaring av forhandlerens' kontaktinformasjon for å sende markedsføringskommunikasjon til disse forhandlerne.

Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

Consultix (Frankrike og Spania) og Quadro Srl (Italia)

Være vert for informasjon fra forhandlere, og vise deler av denne informasjonen på sidene på PayPals nettsted som har oppføringer over nettsteder som aksepterer PayPal, og foreslå spesielle tilbud til PayPal-brukere.

All informasjon gitt av forhandlere i forbindelse med deres bruk av disse sidene på PayPals nettsted (herunder spesielt navn på forhandleren, navn på kontaktpersonen, e-postadresse, logo og informasjon om kampanjen(e) som tilbys til PayPal-brukere).

Appnexus, Inc. (USA), BlueKai, Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Mediamath Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike, Sverige), TubeMogul Inc (USA), AdaptTV

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. Kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

Google Inc., Google Irland, Ltd. (Irland), Google (Sverige), DoubleClick Europe Ltd (Storbritannia), DoubleClick, en avdeling hos Google, Inc, Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. Annonse-ID og enhets-ID, kryptert e-postadresse, kryptert kunde-ID, kryptert fohandler-ID, transaksjonsbeløp.

Conversant Inc. (USA), Commission Junction (USA), Conversant GmbH (Tyskland), Conversant International Ltd. (Irland)

Gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

Hashkodet konto-ID for PayPal (der dette gjelder) samt enhets-ID-en som en bestemt person bruker, innholdet i annonsene som skal vises, og segmentering i en brukergruppe i annonseringsøyemed.

LinkedIn Ireland Unlimited Company (Irland), LinkedIn Corporation (USA), LinkedIn Singapore Pte. Ltd. (Singapore)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Bedriftsnavn, kryptert e-postadresse tilknyttet PayPal-brukere (uten at kontoforhold fremgår).

StrikeAd UK Ltd. (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte. Ltd (SP), Tapjoy Inc (USA)., Supersopat ltd., StrikeAd Inc. (USA), Exponential Interactive Inc (USA), InMobi (USA), MoOpa Inc. (USA), AdMob Inc (USA), Millenial Media Inc (USA), Tapad Inc, Drawqua Inc, Mobkoi, (Storbritannia) Fiksu, Inc. (USA), Nanigans, Inc. (USA), Criteo SA (Frankrike), Rocket Fuel

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer.

Anonym informasjonskapsel-ID, annonse-ID og/eller enhets-ID for å segmentere brukergrupper til markedsføringsformål.

Fiksu, Inc. (USA)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer som involverer PayPals mobilapper.

Enhetsidentifikasjon som brukes i Apples’ iOS-operativsystem når en bruker installerer en app, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn eller velger et nytt profilbilde.

Heaven SAS (Frankrike)

Utføre markedsføringskampanjer for forhandlere.

Navn på forhandler, URL-adresse til forhandlerens nettside, beskrivelse av den kjøpte varen og prisen på varen.

Wire Stone LLC (USA)

Velge og varsle vinnere samt overlevere premier til vinnere av spørreundersøkelseskonkurranser. Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, kryptert ID, bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflyter, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Sotiaf Telematiques Associes SAS (Frankrike)

Lagring av brukerdata for markedsføringskampanjer og gjennomføring av direkte markedsføringskampanjer.

Navn, e-postadresse og telefonnummer.

2engage (Tyskland) og Quo Vadis (Tyskland)

Gjennomføre markedsundersøkelser.

Navn, bedriftsnavn, adresse, telefonnummer, domenenavn, e-postadresse, typen og bruksmåten av PayPal-tjenestene, markedssegment og generalisert kategorisering av bedriftsstørrelse og informasjon om deltakelse i tidligere undersøkelser.

Facebook, Inc (USA), Facebook Ireland Limited (Irland), Twitter, Inc. (USA), (Irland) AdRoll, Yahoo, Facebook Business Manager (Sverige).

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Annonserings-ID og enhets-ID for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold), IP-adresse, anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. ID for mobilannonsør, IP-adresse og andre metadata via Facebook SDK i mobilapper.

SurveyMonkey (Sverige), (Spania), (USA) (Portugal)

Bistå med brukerundersøkelser og risikoanalyser, svindelforebygging og risikostyring.

Navn, e-postadresse og opplysninger om kunders kampanjesamarbeid, forhandlerens navn, registreringsdato, innlemmelsesdato, nettsted, gjeldende og& forventet CPV, formål og& Art of Business, forhandlerens risikoanalyse, forespurte transaksjonsgrenser

.

Marketing og Planning Systems, LLC. USA (USA), Dynamic Logic, Inc. (USA), GfK Custom Research LLC (USA), GfK Polonia Sp. z o.o. (Polen), Millward Brown, Inc. (USA) og Radius Global Market Research, LLC (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelse, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Oracle America Inc. (USA)

Oracle Corporation UK Ltd

Utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens’ kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, og atferd på nettstedet til PayPal.

Nanigans, Inc. (USA), Fiksu, Inc. (USA), Ad-X Limited (Storbritannia), Criteo Ltd. (Storbritannia), Criteo Singapore Pte. Ltd

Hjelpe til med å identifisere atferd i mobilappen for å ta gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til å muliggjøre effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

Anonym ID for informasjonskapsler, annonserings-ID og enhets-ID brukt av en bestemt person, hendelser i mobilappen knyttet til en bestemt brukers bruk av mobilappen (herunder, uten begrensninger, pålogging, gjennomførte transaksjoner), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon.

Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

Zeuner S.p.A. (Italia), Accueil Srl (Italia) og CallCenterNet Italia s.r.l. (Italia)

Oppbevaring av forhandlerens' kontaktinformasjon for å sende markedsføringskommunikasjon til disse forhandlerne.

Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse, telefonnummer og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

Purepromoter Ltd t/a Pure360

Sending av servicerelaterte meldinger og (avhengig av om kunden har valgt det eller ikke) kampanjemeldinger på SMS til PayPal-brukere.

Mobilnummer, navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

Iris (Tyskland)

Utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer.

Forhandlerens/partnerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummer til forhandlerens’ kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapplikasjoner som brukes av forhandleren, og atferd på nettstedet til PayPal.

OC&C Strategy Consultants Limited (Storbritannia)

Utføre markedsundersøkelser og få bedre innsikt.

Anonymisert konto- og transaksjonsinformasjon.

PaketPLUS Marketing GmbH (Tyskland)

Administrering av markedsføringskampanjer, distribusjon av flygeblader til forhandlere samt oppfølging av kampanjene.

Forbrukernavn, plassering, type og omfang av svindel for kontoen, bedriftsnavn.

Eye square GmbH (Tyskland)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Alliance Data FHC Inc., som gjør forretninger under navnet Epsilon International og/eller Epsilon Communication Solutions S.L.

Gjennomføre utgående kommunikasjonskampanjer, inkludert, men ikke begrenset til, e-post og push-varslinger.

Kontaktinformasjon, inkludert, men ikke begrenset til, navn, e-postadresse og telefonnummer. Anonym ID for informasjonskapsler, annonse-ID. Innholdet i kommunikasjonen som skal formidles til bestemte brukere, og, der dette gjelder, segmentgruppen som slike personer tilhører, i kommunikasjonsøyemed.

Visual IQ, Inc (USA), Visual IQ (Canada)

Målinger på ulike enheter/kanaler.

Annonserings-ID og enhets-ID for å segmentere brukergrupper basert på appatferd, krypterte e-postadresser knyttet til PayPal-brukere (uten å indikere kontoforhold). Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

aklamio GmbH (Tyskland, Storbritannia, Spania, Frankrike)

aklamio implementerer et program for anbefalingsmarkedsføring og cash back for å tiltrekke nye, aktive PayPal-forbrukere.

Kryptert forbruker-ID, tidspunktet for kontoopprettingen og den første transaksjonen.

Rakuten (Global)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

Realzeit GmbH (Tyskland)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer og for å levere tilpasset annonsering.

Anonym ID for informasjonskapsler, annonserings-ID og/eller enhets-ID.

Trademob GmbH (Tyskland)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer og for å levere tilpasset annonsering.

Anonym ID for informasjonskapsler, annonserings-ID og/eller enhets-ID.

Maple Team Limited (Israel), Unique Digital Marketing Limited (Storbritannia), Havas Media (Frankrike), Havas Media Limited, Webguerillas GmbH (Tyskland), Spark Foundry GmbH (Tyskland)

Elektroniske mediebyråer som kjøper digitale medier for å markedsføre PayPals tjenester og produkter.

E-postadresse, enhets-ID-er

Affiperf-konverteringskode (Havas Trading Desk) – EMEA

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

Pandora

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

Affilio

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

Resultados Digitais

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

Netfluential Ltd. (Storbritannia), LatentView Analytics Corporation (USA, Storbritannia, India), Firefish Ltd. (Storbritannia), FocusVision Worldwide Inc. (USA), Focus Vision Inc (Storbritannia)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelse, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Greenberg Inc. (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

Hall & Partners Europe Ltd. (Storbritannia)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes, og relevante transaksjonsopplysninger.

Clear Score Technology Ltd. (Storbritannia)

Gjennomføring av målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne.

VivaKi GmbH (Tyskland)

Samle inn anonym brukerinformasjon for effektiv optimalisering av markedsføringskampanjer. Bidra til å identifisere atferd på PayPal-nettstedene med det formål å gi råd om målrettet markedsføring og tilpasset annonsering.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser, i apper og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. Informasjon om enhet, nettleser, besøkte PayPal-nettsteder.

Adjust GmbH (Tyskland)

Hjelpe til med å identifisere atferd i mobilappen for å ta gode beslutninger om målrettet markedsføring, bidra til å muliggjøre effektiv håndtering og optimalisering av mobilkampanjer på sosiale nettverk og andre steder på nettet.

Anonym ID for informasjonskapsler, annonserings-ID, kryptert kunde-ID og enhets-ID som brukes av en bestemt person, aktiviteter i mobilappen om en bestemt brukers bruk av mobilappen (herunder, uten begrensninger, pålogging, vellykkede transaksjoner), men ikke betalingsopplysninger og økonomisk informasjon.

Innholdet av annonser som skal leveres til bestemte brukere og, der dette er aktuelt, segmentgruppen slike brukere hører hjemme i – dette i annonseringsøyemed.

Quiller Consultants (Storbritannia)

Støtte regjeringsrelatert arbeid i Storbritannia.

PayPals markedsføringsmateriell og produktoversikter. Sporadisk casestudie av forhandleren. Alle andre data som deles, blir offentlig tilgjengelig, f.eks. svar på konsultasjon. Ingen data som er spesifikke for kunden eller forhandleren, deles.

iProspect

Søkemotoroptimalisering støtter PayPal-markedsføringstemaer og tilbyr tilbakemelding om problemer med nettdesign og nettsted.

Informasjonskapsel-ID, kunde-ID, land, kontotype, IP-adresse.

Mozoo UK LTD, LoopMe Ltd., 4th Screen Advertising Ltd

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer og for å levere tilpasset annonsering.

Anonym informasjonskapsel-ID, reklame-ID’, innsamlede data ved installasjon, registrering og konvertering

Crispin Porter Bogusky CP+B (Storbritannia)

Styring og analyse av annonsekampanjer

Transaksjonens verdi (bare ved donasjoner), forhandler-ID

Altares D&B (EMEA), Informa (EMEA), Cerved (EMEA), Cribis D&B (EMEA), Dun & Bradstreet (EMEA).

Markedsføring og bedriftsinformasjon for salgsformål, innhente og forbedre bedriftsinformasjon om nye og eksisterende klienter.

Eksterne salgsmuligheter (undersøke bedriftsinformasjon).

Fiksu Inc (USA)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer som involverer PayPals mobilapper.

Enhetsidentifikasjon brukt til Apples’ iOS-operativsystem når en bruker installerer en app, registrerer seg for PayPal-tjenester, logger på, sjekker inn eller velger et nytt profilbilde.

Market Bridge (USA)

Segmentering av kunder for å forbedre service

Konto-ID, adresse, postnummer, kontologg, vekstdata inkludert produktbruk og alle transaksjonsopplysninger.

Select Media Ltd (Storbritannia), AdCompass Ltd (Storbritannia), Cheetah Mobile Inc. (Kina), Fyber GmbH (Tyskland)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer.

Anonym informasjonskapsel-ID, annonse-ID og/eller enhets-ID for å segmentere brukergrupper til markedsføringsformål.

Debby and Ron digital LTD (Irland)

LLC Havas Digital (Havas Russia)

Elektronisk mediebyrå som kjøper digitale medier for å markedsføre PayPals tjenester og produkter.

Disse byråene behandler ofte anonyme informasjonskapsel-ID-er’, enhets-ID-er, målrettingslister, hashkodede e-postlister osv. for å nå forbrukerne via sosiale medienettverk.

Ogury Ltd (Storbritannia), Adara, Inc (USA), RadiumOne, Inc (USA),

Microsoft Online Inc, Commission Junction (USA)

Gjennomføre og måle resultatene for nye målrettede kampanjer for å segmentere brukere for markedsføringskampanjer og for å levere tilpasset annonsering.

Anonym informasjonskapsel-ID generert av informasjonskapsler, pikselmerker eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider og e-post som leveres til brukere, annonserings-ID-er og/eller enhets-ID-er.

Integral Ad Science, Inc. (USA), Moat, Inc (USA)

Tredjepartstjenester for annonsebekreftelse

Atferdssignaler som ikke inneholder personlig identifiserbar informasjon relatert til annonseaktivitet på nettet

Hypothesis Inc.

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, bosteds-/driftsland, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflyter, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser

Borek media GmbH (Tyskland)

Bistå i gjennomføringen av direktereklame og markedsføringskampanjer offline.

Navn, kunde-ID, e-postadresse, postadresse, bedriftsnavn, domenenavn, kontostatus, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet.

LookBookHQ (Canada)

Levere tjenester knyttet til LookbookHQ-produkter for innholdsopplevelse

IP-adresse for kunder og prospekter, kunde-e-postadresser

Purestone TFM Limited (Storbritannia)

Gjennomføre kunde- og prospektintervjuer og undersøkelser for innsamling av data for oppretting av ressurser for markedsføringskommunikasjon, f.eks. skussmål og suksesshistorier

Kundens bedriftsnavn, kontaktnavn, kontakttelefonnummer

Snap Inc. (USA), Teads SA (Frankrike), Spotify AB (Sverige)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Annonse-ID og enhets-ID brukt av en spesifikk person, installasjonsdata og data i appen basert på disse ID-ene

Mobext (Storbritannia)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Annonse-ID og enhets-ID som brukes av en spesifikk person

Apple Search Ads (USA) (Storbritannia)

Konfigurere, gjennomføre og måle markedsføringskampanjer på Apple Search Ads-plattformen. Apple leverer annonseinnhold til brukere av Apple-programvare og Apple-enheter.

Annonse-ID og enhets-ID brukt av en spesifikk person, installasjonsdata og data i appen basert på disse ID-ene

Batch Media GmbH (Tyskland)

Annonsebekreftelse og synlighetsmåling

Kampanjebaserte data (tid, kampanjeinformasjon, plassering, geografisk informasjon, nettleserinformasjon) samt javascript-lesbare kreative data og IP-adresse.

Qualtrics (USA)

Samle inn brukernes’ tilbakemeldinger om paypal.com-nettstedet for å se hvor fornøyde de er og få forslag om forbedringer og rapporter om nettstedsproblemer direkte fra brukerne.

IP-adresse, brukeragent, nettleser, enhetstype, skjermoppløsning, nettleserstørrelse, sidenettadresse, videresender til siden, antall sider, tid brukt på nettstedet, tid fokusert på nettstedet, dato, dag, klokkeslett, status for undersøkelse (vist, startet, fullført) og innhold fylt inn hvis fullført, kryptert Cust_ID, sidenavn

RadiumOne (USA)

Måle brukeratferd og gjennomføre oppfølgingskampanjer med tanke på å kunne identifisere besøkende og omdirigere dem gjennom personlig tilpassede reklamekampanjer.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. Annonse-ID og enhets-ID, kryptert e-postadresse, kunde-ID, forhandler-ID, transaksjonsbeløp, transaksjonsnummer, beløp for godkjenning av lån.

XING AG (Tyskland)

Gjennomføring av nye målrettede kampanjer for å tilby personlig tilpasset annonsering.

Selskapsnavn til eksisterende forhandlere som brukes til å finne samsvar med brukerbasen på plattformen’

Cosine (Storbritannia)

Markedsføring av PayPal Here

Fornavn, etternavn, bedriftsnavn, TPV, antall transaksjoner, adresse, e-postadresse

Blueshift (USA)

Tilretteleggelse av automatisering og personlig tilpasning av markedsføring

Navn, etternavn, e-postadresse, telefonnummer, kjønn, fødselsdato, medlems-ID, by, land, siden som ble besøkt og kjøpslogg

Smartly (Sverige), (Finland)

Brukes til å tillate annonser i spesifikke segmenter og finne nye potensielle kunder. Markedsføring, produkt- og kundeanalyse.

Anonym ID generert av informasjonskapsler, pikseltagger eller lignende teknologier som er innebygd på nettsider, i annonser og i e-postmeldinger som leveres til brukerne. Annonse-ID og enhets-ID, kryptert e-postadresse, kryptert navn, kryptert telefonnummer, kryptert kunde-ID, kryptert forhandler-ID, transaksjonsverdi.

Precis Digital (Sverige)

Levere tilpasset annonsering via AdWords

E-postadresse

Pipedrive (Sverige)

Muliggjøring av direkte salg

Kunde-ID, bedriftens navn, bedriftens e-postadresse

Wunderman (Tyskland)

Analyser av data og CRM-strategi.

Kontakt- og kontoinformasjon, herunder, men ikke begrenset til, navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, kunde-ID, fødselsdato, anonym informasjonskapsel-ID, annonse-ID, segmentgruppen personen tilhører, transaksjons-ID, antall PayPal-transaksjoner, fordeling av innenlands og internasjonale transaksjoner, transaksjonsfrekvens, ferskhet og volum, type konto, eksponering overfor markedsføringsmateriale, eksponering overfor produktflyter, type og art for PayPal-produktene/-tjenestene som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, klassifisering av forhandler/forbruker, antall forhandlertransaksjoner, antall måneder aktiv, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon.

Marketbridge Corporation (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Decipher Inc. (USA), Maru Group Llc (USA), Comscore (USA), The Nielsen Company (USA), Factsworks (USA), Business Insider (USA), Aite Group, Llc (USA), Meadowlands Consumer Center Inc (USA), Chadwick Martin Bailey (USA), 360I Llc (USA), Mmr Research Associates (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Tw Lrw Holdings, Llc (USA), Galileo Kaleidoopa Pty Ltd (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Euromonitor International (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Statista (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Zpo_Ac Nielson (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

IDC (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Aditi Consulting (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

The Tryst Market Research Limited (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Mercator Advisory Group (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Decision Point Research Inc (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Highgate Research Ltd (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Nepa Ab (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Siriusdecisions Inc. (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Pr Uk Ltd (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Consumer Search Hong Kong Ltd. (USA) (US)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Launchbox, Llc. (US)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Wire Stone (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Kae:Marketing Intelligence Ltd (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Macromill,Inc. (US)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Wavelengths Consulting (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Dialogue Research, Inc. (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Statista Gmbh (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Adcreasians, Inc. (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Sic Em Advertising Inc (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

KPMG

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Access Markets Int'L (Ami) Partners (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Ecommerce Europe (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Tenthwave Digital Ll (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Juniper Research Limited (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Reflect Foretagsutveckling Ab (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Market Resonance (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Duepuntozero Research Srl (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Ivc Research Center (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Lonergan Research (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Delphi Consumer Insights (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Primær undersøkelse: Ingen personopplysninger deles. Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Aquent (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Markmonitor Inc. (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

TRC (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse og telefonnummer. Også tilgang til bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

InSites (USA)

Utføre kundeservice og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

Momentive Europe UC (Irland)

Levere kundeundersøkelser for å få tilbakemelding på vegne av PayPal.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser til kontaktpersoner, nettsted, informasjon angitt av kunden.

Accuity Inc. (USA), AdCreasians (USA), Admerasia, Inc. (USA), Madad Marketing LLC (USA), Mixpanel Inc. (USA), Pierry Inc (USA), SixthSense Communications LLC (Singapore), Stewardship Marketing Services (USA)

Kreativ strategi og utvikling, herunder undersøkelser, kreative tjenester, markedsundersøkelser, markedsføring.

Etter behov: navn, e-postadresse, bedriftsnavn, adresse, bosteds-/driftsland, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktflyter, typen PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon som er innsamlet via undersøkelser.

CallRail Inc (USA)

Tilby markedsføringstjenester

Telefon og plassering

Chili Piper (USA)

Tilby markedsføringstjenester

Navn, e-postadresse, telefonnummer og bedriftsnavn

Marketo (USA)

Tilby markedsføringstjenester

Elektroniske ID-data

Zapier (USA)

Tilby markedsføringstjenester

Telefon og plassering

Mixpanel (USA)

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse. Denne behandlingen danner grunnlaget for markedsføring og prosess- og systemutvikling, inkludert testing. Dette er for å forbedre produktutvalget og optimalisere kundetilbudet vårt.

Brukernavn, poststed, land, region

Appointed (Storbritannia)

Bistå med kundeadministrasjon og markedsføring

Salgsemne- eller kundenavn og e-postadresse for å bestille avtaler med salgsteam. Medarbeiderens e-postadresse og navn.

Eventbrite

Organisering av konkurranser og arrangementer

Navn, e-postadresse

HotJar

Markedsføring, produkt- og kundeanalyse.

Enhetens' IP-adresse (registrert og lagret i et anonymt format), skjermoppløsning på enhet, enhetstype, operativsystem og nettlesertype, geografisk plassering (kun land), foretrukket språk som brukes ved visning

Scholz & Friends Group GmbH (Tyskland)

Utvikle, måle og gjennomføre markedsføringskampanjer for sosiale medier.

Forhandlerens/partnerens navn, bedriftsnavn, adresse og registreringsnummer, navn, stilling, e-postadresse og telefonnummeret til forhandlerens’ kontaktperson, forhandlerens nettstedsadresse, PayPal-kontonummer, tredjepartsapper som brukes av forhandleren, og atferd på nettstedet til PayPal.

Satrix Solutions, LLC (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

Profet Brand Strategy, Inc. (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Navn, e-postadresse, telefonnummer, kontotype, typen og arten PayPal-tjenester som tilbys eller brukes og relevante transaksjonsopplysninger.

SensorTower, Inc. (USA)

Utføre kundeservice- og markedsundersøkelser

Bosteds-/driftsland eller bosteds-/driftsby, kryptert ID, transaksjonsfrekvens, tidspunkt og volum, kontotype, eksponering for markedsføringsmateriale, eksponering for produktbevegelser, typene PayPal-produkter/-tjenester som tilbys eller brukes, kundeservicekontakt, forhandler-/forbrukerklassifisering, antall forhandlertransaksjoner, antall aktive måneder, annen relevant konto-/transaksjonsinformasjon og all informasjon samlet inn via undersøkelser.

6. Operasjonelle tjenester

NICE Systems Inc (USA)

Leverer opptaksplattformen og andre tjenester for våre kundeinteraksjoner mellom anrop/e-post/chat. Disse opptakene inntas og lagres for samsvarsformål, referanse, analyse, coaching og adressering av kundeproblemer og krav,

Kundeanrop registreres og lagres.

Maileva (Frankrike)

Ledelse og sending av postbrev for å kreve inn gjeld.

Kundens for- og etternavn, adresse, lånedetaljer (referansenummer for lån, lånebeløp, misligholdsbeløp for lån, dato for mislighold av lånebetaling, produkttype, forfallsdato for tilbakebetaling), forhandlerdetaljer, datoen kunden kan bli rapportert til den negative filen til den franske sentralbanken (FICP)

Wescot Credit Services (Storbritannia)

Australian Receivables Limited (Australia)

KSP Kanzlei Dr. Seegers, Dr. Frankenheim Rechtsanwaltsgesellschaft mbH (Tyskland)

CFR Recouvrement (Frankrike)

Innkreving av gjeld

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

People Data Labs (USA, Storbritannia, KA)

Undersøke PDLs data for betalingsmodeller – optimalisere transaksjoner og forutsi refusjoner.

E-postadresse, brukernavn, adresse, telefonnummer

ID Co Limited (globalt) t/a DirectID

Leverer banktransaksjoner med en AISP-lisens. Muliggjør forbindelse mellom forbruker-/SME-bankkonto og PayPal. Angitte data kan brukes i råformat eller via analyseinnsikt for kredittrisiko og gjennom hele kredittsyklusen, til å administrere konto- og inkassoaktiviteter. Bankkonto og inntektsbekreftelse og kategorisering av transaksjoner

Fornavn og etternavn, bankkontonavn, nummer og sorteringskode eller routing-nummer

WhatsApp fra Meta (USA)

Sende engangskoder til godkjenningsformål

Telefonnummer

Sendbird, Inc.

Angi funksjoner for chattemeldinger i sanntid.

Navn, profilbilde og innhold i chattemeldinger.

Zoot Enterprises Inc (USA), Zoot Enterprises Ltd (Storbritannia), Zoot Deutschland GmbH (Tyskland)

Levere datagatewaytjenester og tredjeparts dataintegrasjonstjenester for å legge til rette for og forbedre bevegelsen av informasjon mellom PayPal og datakilder som brukes til kreditttildeling, risikostyring, svindeloppdagelse og identitets- og godkjenningsformål

Kundeidentitetsdata, inkludert dokumenter som bekrefter identitet og adresse, kontoopplysninger og kontaktinformasjon, verifisering av betalingsopplysninger, data om kredittkontoresultat

Taxbit Inc (USA)

Taxbit tilbyr tjenester for beregning av kryptoavgifter for PayPal og PayPals kunder. De støtter gevinst- og tapsberegninger for kryptovaluta i sanntid og informasjon om kryptoavgifter i appen og på nettet. De sender også inn skjemaer for kryptoavgifter til PayPal som kreves av relevante skattemyndigheter.

Fornavn og etternavn, e-postadresse, data om kryptoransaksjoner

Hjelp Scout (USA)

Help Scout tilbyr kundeservicefunksjoner via e-post for Honey-forespørsler via e-post. Honey støtter shoppingnettsteder i USA, Canada, Australia og Storbritannia.

Støtteagent (PayPals kundeservice og utkontraktører) logger på Help Scout-plattformen (per lisens) og svarer på e-post og forespørsler fra kunder.

Unbabel

Oversettelsestjenester

Navn, e-postadresse

Risk.Ident GmbH

Svindelforebygging som en del av åpne fakturatransaksjoner

Nettleserinformasjon

Rackspace Inc (USA)

Levere verts- og lagringstjenester og/eller gjøre det mulig for PayPal å tilby tjenester til kunder.

Navn, adresse og e-postadresse.

Riverty Services GmbH (tidligere Paigo GmbH), Riverty Services Netherlands B.V (Nederland, Frankrike og Belgia), Riverty Sweden AB (Sverige), Riverty Norway AS (Norge), Riverty Services Denmark A/S (Danmark), Riverty Finland Oy (Finland)

Levere inkassotjenester.


Bistå i inkasso, inkludert sending av korrespondanse og rapportering til kredittopplysningsbyråer om mislighold av kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, de siste fire sifrene i kontoens betalingsmetode, filialkode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, navn på leverandør av betalingsmetode, aktuelle opplysninger om kontoatferd og kopier av all korrespondanse (herunder, men ikke begrenset til, all korrespondanse som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i alle saker som er knyttet til beløp du skylder oss (eller at noen andre skylder oss).

Team 4 Collection and Consulting (Spania), S.C. Fire Credit S.R.L. (Romania), Gothia Financial Group AB (Sverige), Gothia AS (Norge), Gothia A/S (Danmark), Gothia Oy (Finnland), Credit Solutions Ltd (Storbritannia).

Bistå i prosesser for innkreving av gjeld, herunder sending av kommunikasjon, og håndtering av rapportering til kredittsjekkbyråer om kunder som ikke betaler.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode, aktuell informasjon om kontoadferd og kopi av all kommunikasjon (herunder all kommunikasjon som er relevant for rapportering til kredittopplysningsbyråer) i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

Begbies Traynor Group plc (Storbritannia), Moore Stephens LLP (Storbritannia), Moore Stephens Ltd (Storbritannia), Moore Stephens International Ltd (Storbritannia), Moorhead James LLP (Storbritannia), Comas Srl (Italia), RBS RoeverBroennerSusat GmbH & Co. KG (Tyskland), LLC Elitaudit (Russland), National Recovery Service (Russland), TDX Group Limited (Storbritannia)

Undersøke (herunder gjennomføre eiendels- og nettsideinspeksjoner og/eller bedriftsevalueringer) og/eller innkreve (og/eller bistå i innkrevingen av) gjeld fra potensielt og faktisk betalingsudyktige kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

Webbank (USA)

Bare for kunder som også er kunder hos Bill Me Later, Inc.: bistand i forbindelse med regnskaps- og innfordringstjenester.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, de siste fire sifrene til kontoer som brukes som betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingsmetodeleverandør.

Research in Motion Limited (USA)

Gjøre det mulig å logge på og bruke PayPal på mobilenheter (for eksempel en mobiltelefon eller et nettbrett).

Aktuelle opplysninger i kontoinformasjonen din som overføres som en del av din bruk av PayPal via en mobil enhet.

Digital River Inc. (USA)

Gi deg tilgang til og mulighet til å bruke PayPal når du bruker franske børsnoterte selskaper, Amex International, Maestro, Cielo, Redecard, Bancomer.

Tilgang til informasjon om godkjenning og oppgjør.

mediafinanz AG (Tyskland)

Innkreving av gjeld (inkasso), be om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelforebyggingsbyråer for PayPal.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, bedriftsnavn, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifrene i kontoen betalingsmetoden tilhører, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingsmetodeleverandør, kredittvurdering mottatt fra byrå, kontoresultatinformasjon.

Zyklop Inkasso Deutschland GmbH (Tyskland), PNO inkasso AG (Tyskland), Hanseatische Inkasso-Treuhand GmbH (Tyskland)

Kreve inn og administrere gjeld, støtte inkassogrupper i tilfeller med betalingsudyktige kunder.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre fra den aktuelle betalingsmetoden, sorteringskode og navn på betalingsmetodeleverandør, kontosaldo, dato for og beløp ved siste transaksjon og resultater fra kredittsjekker.

Informa Solutions GmbH (Tyskland)

Be om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelbyråer i og fra og til ID Checker.

Navn, fødselsdato, bedriftsnavn, juridisk skjema, adresse, e-postadresse, organisasjonsnummer, mva-nummer, telefonnummer, hvor lang tid på adressen, hvor lang tid det har vært i drift, hvor lenge på PayPal, finansieringsmetode herunder bankkonto og kreditt-/debetkortdetaljer og relevant transaksjonsinformasjon, kredittvurdering mottatt på vegne av PayPal fra et kredittvurderingsbyrå, kontonummer, kontotype, kontostatus, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, informasjon om kontounderskudd.

Med det formål å bekrefte identitet, også: annen informasjon i dokumenter forespurt av PayPal for vurdering av risiko eller overholdelse.

P K Consultancy Limited (Storbritannia)

Vurdere risiko og bidra til å oppdage og forhindre potensielt ulovlige handlinger og brudd på retningslinjer.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, e-postadresse, kontotype, siste fire sifre i kontoen betalingsmetoden tilhører, kontosaldoen, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, kontostatus og kontoresultatene, avhengig av det som er påkrevet for formålet.

Robertson Taylor Insurance Brokers Limited (Storbritannia)

Konsultasjon relatert til risikovurderinger av spesifikke forhandlere og forhandlertransaksjoner.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, bedriftskontaktopplysninger, domenenavn, e-postadresse, kontotype, kontosaldo, opplysninger om kontotransaksjoner og gjeld, kontostatus og informasjon om kontoresultat som nødvendig for formålet.

Accenture (Storbritannia)

Konsultasjon og gjennomgang/analyse av informasjon med hensyn til Global Operational Customer Service KPI-informasjon og -bruk, omfatter tilbakemeldinger og klager fra kunder, ytelsen til teammedlemmer som er knyttet til slike beregninger som kundetilfredshet (CSAT), pris for overføringer, gjentatte kontakter.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontonummer, kontaktopplysninger, kontotype, kontosaldo, opplysninger om kontotransaksjoner og gjeld, kontostatus og informasjon om kontoresultat som nødvendig for formålet.

Yesmail Inc. (USA), Responsys (USA), Silverpop Systems Inc. (USA) and e-Dialog, Inc. (USA), Oracle America Inc. (USA), Adobe Systems Incorporated (USA), Teradata Corporation

Gjennomføre e-postoperasjoner i forbindelse med PayPal-tjenestene (herunder operasjoner, kundeservice, innkreving, markedsføringsprogrammer og kampanjer).

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon.

Salesforce, Inc. (USA)

Gjennomføre e-postoperasjoner i forbindelse med PayPal-tjenestene (herunder operasjoner, kundeservice, innkreving, markedsføringsprogrammer og kampanjer).

Navn, adresse, e-postadresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon, domenenavn, kontostatus, kontotype, kontoinnstillinger, typen og arten PayPal-tjenester tilbudt eller benyttet, og relevant transaksjons- og kontoinformasjon. iZettles kunde- og kontakt-UUID-er og annen støtteinformasjon om forretningsforholdet

Blue Media S.A. (Polen)

Benyttes til å verifisere identitet og sikre at en bruker virkelig er innehaver av en PayPal-konto. Benyttes til å behandle forespørsler om å foreta betaling som blir foretatt av en bruker gjennom Blue Medias tjenester.

Navn og e-postadresse.

Consultix GmbH (Tyskland)

Bistå i opprettelsen av PayPal-bedriftskontoer for forhandlere som blir medlemmer gjennom bankens' eller en annen kontraktspartners betalings- eller tjenestegateway.

All informasjon levert av forhandleren (direkte eller via hans/hennes bank) eller en annen kontraktspartner med det formål å opprette hans/hennes PayPal-bedriftskonto (herunder bl.a. e-postadresse, adresse, bedriftsnavn, bedriftens kontaktinformasjon og bankkontoopplysninger).

azionare GmbH (Tyskland)

Distribuering av priser i priskampanjer på Facebook.

Navn, e-postadresse.

ITELLIUM mobile Solutions GmbH (Tyskland), CartaSi S.p.A – Gruppo ICBPI (Italia)

Bistå med produksjon av innovative betalingsmetoder (f.eks. applikasjoner) og behandling av betalinger med slike innovative betalingsmetoder.

Alle kontoopplysninger.

Trustwave Holdings Inc. (USA)

Utføre PCI-samsvarsvalideringstjenester for forhandlerkontoer og forhandlerintegrasjoner.

Bedriftsnavn, adresse, kontonummer, forhandlertype, samsvarsprogram brukt, PCI-nivå, PCI-status, PCI-utløp, navn, e-postadresse, telefonnummer til forhandlerens’ kontaktperson.

RR Donnelley and Sons Company (USA)

Tilby utskriftstjenester, for eksempel kontooversikter og andre materialer i papirform.

Navn, adresse, e-postadresse og kontoinformasjon.

Scorex (UK) Limited (Storbritannia)

Benyttes til å levere en teknologiløsning som tillater PayPal å behandle, sende og motta kredittinformasjon om brukere via sine kontraherte kredittopplysningsbyråer.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, tid på adressen, telefonnummer, organisasjonsform, bedriftens levetid, organisasjonsnummer, MVA-nummer (om nødvendig).

OXID eSales AG (Tyskland)

Tjenester i forbindelse med utvikling og drift av et betalingssystem for stasjonær handel (salgspunkt).

All konto- og transaksjonsinformasjon (der dette gjelder).

Ordermotion, Inc. (USA)

Samle inn data og opprette/levere (direkte til kunder) bestillinger for PayPal Here-produktet (inkludert, men ikke begrenset til den PayPal Here-aktiverte enheten).

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer, betalingskortinformasjon og PayPal-betaler-ID.

Ingram Micro, Inc. (USA) og Ingram Micro (UK) Limited (Storbritannia)

Fungere som PayPals' distributør for PayPal Here-produktet (inkludert, men ikke begrenset til, den PayPal Here-aktiverte enheten).

Navn og adresse.

Interxion Datacenters B.V.

Tilby støtte for datasenterdrift for kredittproduktet BillSafe.

All relevant konto- og transaksjonsinformasjon (der dette gjelder).

Lattice Engines, Inc. (USA)

Utvikling og optimalisering av prognosemodeller.

Navn på forhandleren, navn på kontaktperson, adresse, e-postadresse og URL-adresse til forhandlerens nettsted.

Interact CC Ltd (Storbritannia)

Levere hjelp med PayPal-tjenesten til kunder.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, kontakt-e-postadresse, nettsted, bransje, fraktopplysninger, kortopplysninger for betalingen.

D+S communication center management GmbH (Tyskland)

Gi bedriftskunder hjelp med PayPal-tjenester.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale.

The unbelievable Machine Company GmbH

Vert for BillSafe-programmet på deres servere.

Alle kontoopplysninger.

Globalcollect (Nederland)

Behandle PayPal-transaksjoner, rapportering og tilrettelegging for oppgjør utenfor PayPal-systemet.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresser, avkortet og begrenset eller fullstendig betalingsmetodeinformasjon, utløpsdatoer for betalingsmetoder, type PayPal-konto, kontostatus, siste fire sifre i kontonummer som er betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner.

Zevas Communications Ltd (Irland)

Tilby markedsføringsscreening og salgsengasjement hos PayPal bedriftskunder.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontakt, nettsted, bedriftens bransje, antallet PayPal-transaksjoner, transaksjonsvolum hos PayPal, fordeling av transaksjonsvolum mellom innenlandske og internasjonale transaksjoner, faktureringsopplysninger, detaljer om kortet som ble brukt for å betale.

VoiceSage UK (Storbritannia)

Tilretteleggelse av kundeservicekontakt via SMS.

Navn, telefonnummer.

Trustly Group AB

Gi kundene muligheten til å overføre penger umiddelbart fra bankkontoene til PayPal-kontoene sine, bekrefte identitet og sikre at en bruker er eieren av PayPal-konten, behandle forespørsler om direkte finansiering fra brukere ved hjelp av tjenesten for øyeblikkelig påfylling som tilbys av partneren.

Navn, e-postadresse, IP-adresse, KYC/KYB-status, informasjon om kontoaktivitet, landskode, PayPal-konto-ID, kontobegrensning

Mediamedics BV

Benyttes for at kundene skal kunne overføre penger raskt fra bankkontoen til PayPal-kontoen.

Navn, e-postadresse og IP-adresse.

Applause App Quality, Inc. (USA)

Levere muligheten til å laste ned PayPal-apper for betatesting.

E-postadressen og landet vedkommende befinner seg i

Google, Inc. (USA)

Levere skybaserte verts-, lagrings- og behandlingstjenester for å hjelpe PayPal med å behandle brukernes’ kontoinformasjon, samt data som genereres gjennom deres bruk av PayPal-tjenestene, og levere, analysere og forbedre PayPal-tjenestene.

All kontoinformasjon, data generert gjennom bruken av, eller som er nødvendig for levering av PayPal-tjenestene, og mer generelt, all informasjonen nevnt i personvernerklæringen (i hvert tilfelle nevnt her (punkt 8) i skjult eller kryptert form).

Accenture (Irland)

Optimalisering av teknologi og prosesser for anropsruting.

Kundens land, team som har kontaktet kunden, unik kundeidentifikator for sluttbrukeren av PayPal.

Deloitte Tax LLP (USA, Storbritannia, Luxembourg)

Deloitte Tax LLP er PayPals’ tredjepartspartner for overholdelse av lover og retningslinjer. Deloitte går gjennom informasjon for PayPal-kunder og -forhandlere for å avgjøre om kontoinnehaveren skal rapporteres til Luxembourgs myndigheter for FACTA-formål og legge til rette for innsending av rapporten til myndighetene i Luxembourg.

PayPal-kundekonto og forhandler, og bankinformasjon, navn, adresse, e-postadresse. Kundenavn eller bedriftsnavn, kundens eller bedriftens adresse, ID-nummer for skattebetaler, kundekonto og skattedokumentasjon (W-9, W8-BEN-E), e-postadresse, telefonnummer, bankkontonummer, kontosaldo, dato for opprettelse av konto, type juridisk enhet, statsborgerskap.

iManage LLC (USA)

Dokumentlagring for juridisk avdeling

Dokumentene som lagres i systemet, inneholder også kundeinformasjon som f.eks. er inkludert i kundeklager.

Syniverse ICX Corporation (USA)

Levering av tekstmeldinger til kunder

Kundenes’ mobilnumre, internasjonal mobilabonnement-identitet (IMSI) og innhold i tekstmeldinger

McKinsey & Company, Inc. (USA)

Overvåking av kundeservice, driftsgjennomgang

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer

VXI Global Holdings BV (Storbritannia)

Innsamling av informasjon som er nødvendig for å svare på kundeserviceforespørsler

Fullt navn

Fødselsdato

E-postadresse

Fysisk adresse

Telefonnummer

Økonomisk informasjon – bank- og betalingskortinformasjon

Transaksjoner

Bedriftsinformasjon, inkludert nettadresser

SSN/TIN/EIN

IP-adresse

Informasjon om motparten

BeRuby (Spania)

Støtte og vedlikehold av en engasjementsplattform

(Samme opplysninger som deles med forhandlere) Fullt navn, fødselsdato, aldersgruppe, e-postadresse, gateadresse, poststed, delstat, land, postnummer, kontostatus (bekreftet), kontotype, kontoopprettelse, dato, tidssone, land, språk

Gevekom GmbH (Tyskland)

Gi bedriftskunder hjelp med PayPal-tjenester.

Bedriftens navn, navn og etternavn, e-postadresse, nettadresse for butikken, butikksystem, bransje, telefonnummer, dato for PP PLUS, oppfylling av betingelsene for PUI, PP-konto-ID

US Direct E-Commerce Limited (Irland)

Gir PayPal-forhandlere muligheten til å kjøpe fraktetiketter for sending av varer nasjonalt og internasjonalt. Gir PayPal-forhandlere og kjøperne muligheten til å spore forsendelser i sanntid.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, liste med informasjon om transaksjoner som er klare for sending, verdi for transaksjoner som er klare for sending, vareinformasjon.

Genesys Telecommunications Laboratories Inc (USA), Performance Technology Partners LLC (USA)

Hjelpe PayPals tekniske team med å løse problemer relatert til ruting/telefoni.

Kundenavn, telefonnummer, kontonummer

Fire Spa Consulting & Debt Management (Italia)

Lowell Investment GmbH (Tyskland)

Simon Bidco Limited (Storbritannia)


Innkreving av gjeld (inkasso), be om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelbyråer for PayPal.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, bedriftsnavn, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifrene i kontoen betalingsmetoden tilhører, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingsmetodeleverandør, kredittvurdering mottatt fra byrå, kontoresultatinformasjon.

figo GmbH (Tyskland), Tink AB (Sverige)

Bekrefte identitet, bekrefte koblingen mellom en kunde og vedkommendes bankkonto, ta beslutninger om en kundes kredittverdighet, fastslå kundens risikoprofil, utføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og/eller hvitvasking av penger, administrere PayPal-kontoer og foreta statistisk analyse, muliggjøre kontoforbindelser og informasjonstjeneste og/eller betalingstjeneste.

Fornavn og etternavn, kontotransaksjonshistorikk, tilgjengelig saldo, valutaen til den eksisterende kontoen og IP-adresse.

Amazon.com Inc – Alexa Web Information Service (USA)

Vurdering av troverdigheten til selgerens nettsted

Navn, e-postadresse, adresse.

Optima Legal Services Limited (Storbritannia)

Innkreving av gjeld (inkasso), be om og sende informasjon fra og til Schufa, Buergel og andre kredittreferanse- og svindelforebyggingsbyråer for PayPal.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, bedriftsnavn, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifrene i kontoen betalingsmetoden tilhører, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, og navn på betalingsmetodeleverandør, kredittvurdering mottatt fra byrå, kontoresultatinformasjon.

Behaviometrics AB t/a BehavioSec (Sverige)

Vurdere risikoen for svindel. Oppdage falsk overtakelse av konto.

E-postadresse, kundens nettatferd

Onfido Ltd. (Storbritannia)

Microsoft Inc. (USA)

Bekrefte identitet, sammenligne kundeselfie med dokumentbilde, opplæring av dokumentgjenkjenning.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter med bevis på identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om, og dataene i disse for vurdering av risiko, overholdelse og kreditt. Bilder av kunder fra legitimasjonsdokument og selfiebilde (der det er gitt).

WNS Global Services Limited (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, dokumenter som beviser identitet og adresse, eierskap av en betalingsmetode eller andre dokumenter PayPal ber om og dataene i disse for vurdering av risiko og overholdelse.

Gigya, Inc. (USA)

Bekreftelse av identitet og gjennomføring av kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, herunder svindel og hvitvasking av penger, samt undersøking og testing av hvor formålstjenlige nye produkter og tjenester er.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kundens’ talte ord, kundens tastatur- og markøratferd ved bruk av PayPal-nettstedet eller -appen, påloggingsdetaljer’ eller ID-token for sosiale medier (etter kundens eget skjønn).

Boku Identity, Inc (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, telefonnummer, e-postadresse.

Early Warning Services LLC

Telefonibasert godkjenningstjeneste. Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse.

Intrum (Sverige)

Inkasso av ubetalte fakturaer

Navn, adresse, personnummer, fakturadetaljer

Crashlytics (USA)

Muliggjøre appanalyse, krasjrapporter og statistikk

Medlems-ID, alias, e-postadresse

LynkMobility (Tyskland)

Levering av tekstmeldinger til kunder

Kundenes’ mobiltelefonnumre

Datanomers (USA)

Vurdering av forhandlerrisiko. Undersøkelse av sosial oppfatning.

Navn, registrert bedriftsnavn, fødselsdato, adresse, telefonnummer, skatteregistreringsnummer, nasjonalt ID-nummer, e-postadresse, bedriftsnettsted, bedriftseier/-forhold, bedriftsvurdering og sosial oppfatning.

Booyami, Inc (dba Finagraph) (USA)

Vurdering av forhandlerrisiko. Undersøkelse av regnskapsrapporter.

Bedriftsnavn, regnskapsrapporter.

BESS Software Solutions GmbH (Tyskland)

Levere programvare som PayPal trenger for å oppfylle lovpålagte rapporteringsforpliktelser

Navn, kontoinformasjon, kredittinformasjon for forhandlere

Lowell Group (Storbritannia), Moorcroft Debt Recovery (Storbritannia), Robinson Way Limited (Storbritannia), Moreton Smith Receivables (Storbritannia), Fire Spa Consulting & Debt Management (Italia), HFG Inkasso GmbH (Tyskland)

Innkreving og administrasjon av gjeld, herunder evaluering av første- og tredjeparts innkrevingstiltak.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til beløp du (eller en annen person) skylder oss.

Credit Management Outsource Solutions (CMOS) Ltd. (Irland), Lucas Credit Services Ltd (Storbritannia), Bridgewood Financial Solutions Limited (Storbritannia), ARC (Europa) Ltd (Storbritannia)

Innkreving av gjeld

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, de siste fire sifrene til kontoer som brukes som betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og gjeld, navn på betalingsmetodeleverandør og kopier av korrespondanse.

Lowell Financial Ltd (Storbritannia)

Lowell Portfolio I Ltd (Storbritannia)

Lowell UK Shared Services Limited (Storbritannia)

Lowell Group Shared Services Limited (Storbritannia)

Cabot Financial (Storbritannia)

Cabot Financial (Europe) Limited (Storbritannia)

Cabot UK Holdco Limited (Storbritannia)

Cabot Financial France (Frankrike)

Cabot Financial Securitisation Limited (Irland)

Mottak av konto- og gjeldsinformasjon for innkrevningsformål og til støtte for evaluering og vurdering av kontosalg.

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, detaljer om kontotransaksjoner, detaljer om kontogjeld, gjeld og beløp du skylder oss, informasjon om kreditthistorikk, tilbakebetalingshistorikk, informasjon inkludert involverte tredjeparter, kopier av all korrespondanse relatert til skyldige beløp.

Thomson Reuters GRC In. dba.

Refinitiv (USA)

Vurdering av kriminell og lovmessig risiko. KYC-screening og -overvåking (sanksjoner, PEP-er). Viktig for internasjonal etterforskning.

Fornavn, etternavn, kjønn, fødselsdato, land vedkommende befinner seg i, fødested, nasjonalitet

Sitel Group

Gi kunder hjelp med PayPal-tjenester.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser til kontaktpersoner, nettsted

Cedar Rose Int. Services Ltd (Kypros, Romania)

Bekrefte kundens identitet elektronisk.

Navn, adresse og fødselsdato

Emailage Corp (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, kontoens åpningsadresse, IP-adresse

Amazon Web Services (USA), Apptimize, Inc. (USA), Atlassian Corporation Plc (Australia), Bodega Technologies, LLC (USA), Call Copy/Uptivity (USA), Caribbean Airmail (USA), Contentful (USA), DataSafe, Inc (USA), Dropbox (USA), Duo Security (USA), Elasticsearch, Inc. (USA)

Tilby vertstjenester og sikkerhetskopiering, konsulent- og forbrukerrelaterte tjenester, inkludert samtalebehandling og -analyse, api-behandling, datalagring, dokumentdeling, autentisering, bedriftsledelse, budtjenester, mobilløsninger, push-meldinger, e-post og generell testing.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontaktpersoner, alle kontodetaljer og annen relatert informasjon

ePlus Technology, Inc. (USA), F5 NETWORKS, Inc, Genpact International Inc. (USA), Golden Gate BBB, Internap Corporation, JAMF Software, LLC (USA), JetBrains Americas, Inc. (USA), Level 3 Communications, Inc (USA) Microsoft Corporation (USA), NCC Group Security Services Inc. (Storbritannia), Nutanix, Optimizely, Inc., Packet Fusion (ShoreTel), PayKii, Inc., Quality Technology Services, Quantum Corporation, Segment.io, Inc, Signed & Delivered (Filippinene), Soluciones BK SA (Guatamala), Splunk Inc., Sykes Enterprises Incorporated (El Salvador), SynapsIndia (India), TWILIO, Inc. (USA), Urban Airship, Inc., Usable Net, VXI Global Solutions, LLC (Filippinene), VXI Global Solutions,LLC (Filippinene)

Tilby vertstjenester og sikkerhetskopiering, konsulent- og forbrukerrelaterte tjenester, inkludert samtalebehandling og -analyse, api-behandling, datalagring, dokumentdeling, autentisering, bedriftsledelse, budtjenester, mobilløsninger, push-meldinger, e-post og generell testing.

Kundenavn, bedriftsnavn, telefonnumre, e-postadresser for kontaktpersoner, alle kontodetaljer og annen relatert informasjon

1099 Pro, Inc. (USA)

Avgiftsrelaterte tjenester

Navn, adresse, detaljer om brukerens betalingsmetoder og offentlige ID-dokumenter

Agreement Express (USA)

Registrering av kunder

Navn, fødselsdato, adresse, e-postadresse, telefonnummer, skatteregistreringsnummer, betalingskort- og bankkontoinformasjon og offentlige ID-dokumenter

Arroweye (USA)

Produksjon og distribusjon av kort

Navn, adresse, detaljer om brukerens betalingskort

BC Records Management Services (Canada)

Arkivbehandling

Navn og kontoinformasjon

Blackline (US)

Regnskapstjenester

Navn på og detaljer om betalingsmetoder

Caseware (Canada)

AML-løsning

Navn, adresse, e-postadresse, identifikasjonsdetaljer, detaljer om brukerens betalingsmetoder og betalingstransaksjoner

Citrix Sharefile, LLC (USA)

Regnskapstjenester

Navn, adresse, e-postadresse, detaljer om brukerens betalingsmetoder og betalingstransaksjoner

IRS Compliance (USA)

Avgiftsrelaterte tjenester

Navn, adresse, detaljer om brukerens betalingsmetoder og offentlige ID-dokumenter

Kyriba Corp (USA)

Finansledelse

Kontoinformasjon

Logmein (USA)

Programvare for ekstern tilgang

Navn, adresse, e-postadresse

NetSuite, Inc. (USA)

Regnskapstjenester

Navn, adresse, e-postadresse, telefonnummer og bankkontonummer

Peer 1 Network Enterprises, Inc. (Canada), Switch Ltd. (USA)

Datasenterfasiliteter

Navn, e-postadresse, telefonnummer, identitetsinformasjon, detaljer om betalingsmetoder og betalingstransaksjoner

Thames Card Technology Limited (Storbritannia)

Navn, adresse, detaljer om brukerens betalingskort

TransPerfect (USA)

Oversettelsestjenester

Navn, adresse, e-postadresse, identifikasjonsinformasjon, informasjon om brukerens betalingsmetoder og betalingstransaksjoner

Venio LLC (USA)

Tjeneste som finner eiere for eiendom/eiendeler det ikke er gjort krav på

Navn, adresse, kontoinformasjon og kontosaldo

WalkMe (US)

Rapportering og analyse

Brukernavn

Textalk (Sweden)

Behandling av bestillinger og/eller kjøp.

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, mva-nummer, kort-/betalingsdetaljer

Tableau (USA)

Rapportering og analyse

UUID-er for organisasjoner, transaksjoner, transaksjonsverdi

Smartling (USA)

Hjelp for brukeropplevelse

Bedriftsnavn, forhandlernavn, alt innhold på offentlige nettsteder, e-postadresse, stedsinformasjon

Sinch (Globalt)

Levere tjenestene og produktene våre, oppfylle relevante avtaler med forhandlerne våre og på annen måte administrere våre forretningsforhold med forhandlere.

Forhandlers DBA-navn, sluttkundens telefonnummer

Sentry.io (USA), Papertrail (USA), Fabric Inc (USA), AppSignal (Nederland)

Gjennomføre kundeanalyser for å administrere iZettles´ tjenester og styre interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning og statistiske formål.

Forhandlerlogger

Mandrill (USA)

Levere tjenestene og produktene våre, oppfylle relevante avtaler med forhandlerne våre og på annen måte administrere våre forretningsforhold med forhandlere.

Navn, e-postadresse

MailChimp

Forhandlerkommunikasjon

Navn, e-postadresse

Webbhuset (Sverige) Magento (USA)

E-handelsplattform – administrere nettbestillingene til kunder og bestillingene til interne administratorbrukere

Navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse, mva-nummer, kort-/betalingsdetaljer

Grafana

Forbedre tjenestene våre og til generelle forretningsutviklingsformål, for eksempel forbedre risikomodeller for kreditt for å f.eks. minimere svindel, utvikle nye produkter og funksjoner og utforske nye forretningsmuligheter.

Forhandlerinformasjon og kontohistorikk

Google Cloud Platform (USA)

Skybaserte vertstjenester og behandlingstjenester

Kontoinformasjon og data som genereres gjennom deres bruk av iZettle-tjenestene, som leverer, analyserer og forbedrer iZettle-tjenestene.

InfluxData

Forbedre tjenestene våre og til generelle forretningsutviklingsformål, for eksempel forbedre risikomodeller for kreditt for å f.eks. minimere svindel, utvikle nye produkter og funksjoner og utforske nye forretningsmuligheter.

Forhandlerinformasjon og kontohistorikk

Google Firebase (USA)

Gjennomføre kundeanalyser for å administrere iZettles´ tjenester og styre interne operasjoner, inkludert feilsøking, dataanalyse, testing, forskning og statistiske formål.

Forhandlerinformasjon og kontohistorikk

Online partner AB – G-Suite (USA)

Overholdelse av interne prosedyrer.

All kontoinformasjon, data som genereres gjennom bruk og/eller er nødvendig for å levere iZettle-tjenestene, og, mer generelt, all informasjonen som omtales i personvernerklæringen.

Hunter.io, Vitamina

Brukes til å kommunisere med våre forhandlere i forbindelse med tjenestene våre.

Navn, e-postadresse, telefonnummer, nettleserinformasjon, IP-adresse

Infrasec Sweden AB (Sverige)

Brukes for å overholde gjeldende lover, for eksempel lover om hvitvasking av penger og regnskapsføring, samt lovbestemte krav om tilstrekkelig kapital og krav utstedt av våre utpekte banker og relevante kortnettverk. Dette betyr at vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjenn din kunde-krav (“KYC”), for å forhindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terroristfinansiering og svindel. Vi utfører også sanksjonsundersøkelser, rapporterer til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndigheter og andre myndigheter.

Forhandlers organisasjonsnummer og bedriftsnavn, bedriftsadresse, finanstransaksjoner, informasjon relatert til fakturaer

Jeeves Information Systems AB (Sverige)

Brukes for å overholde gjeldende lover, for eksempel lover om hvitvasking av penger og regnskapsføring, samt lovbestemte krav om tilstrekkelig kapital og krav utstedt av våre utpekte banker og relevante kortnettverk. Dette betyr at vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjenn din kunde-krav (“KYC”), for å forhindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terroristfinansiering og svindel. Vi utfører også sanksjonsundersøkelser, rapporterer til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndigheter og andre myndigheter.

iZettle-kunder med privatkontoer som inneholder fullt navn, brukernavn, e-postadresse og telefonnummer

Atlassian (Australia)

Overholdelse av interne prosedyrer.

Navn, e-postadresse

Looker (USA)

Intern beslutningstaking/rapportering.

UUID-er for organisasjoner, transaksjoner, transaksjonsverdi

FreeIPA

Identitetsbehandlingssystem

Forhandlers navn, e-postadresse, kontodetaljer

Amplitude Inc. (USA), RStudio

Kundeanalyse

Appatferd, nettportalhendelser

24 Solutions AB (Sverige)

Brukes for å overholde gjeldende lover, for eksempel lover om hvitvasking av penger og regnskapsføring, samt lovbestemte krav om tilstrekkelig kapital og krav utstedt av våre utpekte banker og relevante kortnettverk. Dette betyr at vi behandler personopplysninger i forbindelse med kjenn din kunde-krav (“KYC”), for å forhindre, oppdage og undersøke hvitvasking av penger, terroristfinansiering og svindel. Vi utfører også sanksjonsundersøkelser, rapporterer til skattemyndigheter, politimyndigheter, namsmyndigheter og andre myndigheter.

iZettle-kunder med privatkontoer som inneholder fullt navn, brukernavn, e-postadresse og telefonnummer

Skopenow Inc. (USA)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, sted, telefonnummer, e-postadresse, brukernavn, fødselsdato, jobber, skoler.

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Tillate bruk for forhandlere' som bruker netthandelsplattformen og -tjenesten

Navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, foretaksnummer, bedriftseier

Scrive AB (Sverige)

Elektronisk signeringsløsning

E-postadresse, navn

Redpill Linpro MS AS (Norge)

IT-drift (datalagringstjenester for norsk kasse)

IP-adresse, brukernavn, enhetsidentifikasjon

Codat Limited (Storbritannia); Sharespine AB (Sverige).

Standardisering av integrering av regnskapsprogramvare for å overføre data mellom regnskapsprogrampakker og iZettle

E-postadresse, navn, regnskapsinformasjon

Selz.com Pty Ltd. (Australia)

Tillate bruk for forhandlere' som bruker netthandelsplattformen og -tjenesten

Navn, e-postadresse, IP-adresse, telefonnummer, foretaksnavn, foretaksnummer, bedriftseier,

Mailgun Technologies Inc, (USA)

Bekrefte at e-postadressen stemmer

E-postadresse

Zecible (Frankrike), iCOVER (Frankrike)

MediaPost (Frankrike)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse og fødselsdato

Temenos AG (Frankrike)

System for registrering av produkter med avsluttende engangsbetaling (Frankrike).

Kundenavn, fødselsdato, privatadresse, e-postadresse, telefonnumre, inntekt.

Integreon Managed Solutions Inc. (USA)

Støttetjenester for juridisk rådgivning

Navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse, forretningsnavn, nettadresse til PayPal-konto og annen supplerende informasjon om forretningsforbindelsen, som f.eks. navn på kontaktperson og kontaktinformasjon til forhandleren og/eller partneren som forhandleren har blitt medlem gjennom, beskrivelse av produkter som selges gjennom PayPal, kommunikasjoner og medlemsinnbydelser, interne vedtak om selgeren, inntektsberegninger og annen informasjon om forhandlerens’ virksomhet som er gjort tilgjengelig av forhandleren, og informasjon som er relevant for spesielle integreringer av forhandlere, navn og bankadresse.

Cisco Systems Inc (USA)

Aktivere sikker dataoverføring

Kontoinformasjon

GiroSolution AG (Tyskland)

Gi tyske brukere muligheten til å sette inn penger direkte på deres PayPal-konto via Giropay (elektronisk betalingssystem i Tyskland).

Navn, e-postadresse, IP-adresse

Nordea Bank Plc (Finland), Swedbank LC&I, Svenska Handelsbanken AB (Sverige)

Bekrefte identitet

Navn, adresse, fødselsdato og ID-nummer

Belgian Mobile ID NV (Belgia), Telia Sverige AB (Sverige)

Bekrefte identitet

Navn, adresse, fødselsdato og ID-nummer

Vonage Holdings Corp. (USA), Nexmo Ltd. (Storbritannia), NewVoiceMedia Ltd. (Storbritannia), Vonage Business, Inc. (USA), Nexmo Inc. (USA), Plivo, Inc. (USA), Mitto AG (Sveits)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, telefonnummer, e-postadresse

Intrado Corporation (US)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer og e-postadresse.

Zumigo Inc. (USA), Payfone Inc. (USA), Prove Inc. (USA)

Telefonibasert godkjenningstjeneste. Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Navn, adresse, fødselsdato, telefonnummer, e-postadresse

iconectiv LLC (USA), Netnumber Inc. (USA), Twilio, Inc. (USA), Tyntec, LTD (Storbritannia), X-Connect (Storbritannia), Open Market (USA), TMT Analytics (Storbritannia)

Telefonibasert godkjenningstjeneste. Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Telefonnummer

Sekura LTD (Storbritannia), TMT Analysis LTD. (Storbritannia), Hutchison Drei Austria GmbH (Østerrike), Proximus (Belgia), Hi3G (Danmark), Vodafone Ukraine (Ukraina), Vodafone GmbH (Tyskland), Koninklijke KPN N.V. (Nederland), Vodafone Netherlands (Nederland), Play P4 (Polen), Telenor Norway (Norge), Hutchison Telecom (Irland, Italia, Sverige, Storbritannia), T-Mobile (Tyskland), BICS SA/NV (Belgia)

Telefonibasert godkjenningstjeneste. Bekrefte telefonnumre og identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger.

Telefonnummer, navn, adresse

Google Inc. (USA), Google Ireland, Ltd. (Irland), Google Asia Pacific Pte. Ltd. (Singapore)

Bekrefte identitet, automatisk datauttrekking fra bilder av dokumenter samt dokumentvalidering / avsløring av forfalskning. Undersøke og teste hvor formålstjenlige nye produkter og tjenester er. Opplæring i dokumentgjenkjenning, ansiktsgjenkjenning og sammenligning. Hindre og oppdage kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger. Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, e-postadresse, fødselsdato, juridisk status, organisasjonsnummer, MVA-nummer, kundebilde, legitimasjon, adresse eller andre dokumenter PayPal ber om, og dataene i disse for vurdering av risiko og overholdelse.

EE (Storbritannia), Three (Hongkong), O2 (Storbritannia, Hellas), Telekom Deutschland (Tyskland, Hellas), Eircom Limited (Irland), Grupo MásMóvil «Yoigo» (Spania), Telecom Italia TIM S.p.A. (Italia), Wind Tre S.p.A. (Italia), PJSC VimpelCom «Beeline» (Russland), MegaFon (Russland)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, telefonnummer, kontoens åpningsdato

Play (Luxembourg), Polkomtel, «Plus» (Irland), Millicom International Cellular SA (Luxembourg), Mobile TeleSystems «MTS» (Russland), Rostelecom «Tele2» (Russland), Deutsche Telekom AG (Tyskland, Hellas), Virgin Group Ltd, «Virgin Mobile» (Storbritannia)

Bekrefte identitet og gjennomføre kontroller for å forebygge og avdekke kriminalitet, inkludert svindel og/eller hvitvasking av penger

Navn, adresse, fødselsdato, mobilenhetens IMEI-nummer, telefonnummer, kontoens åpningsdato

Cardinal Commerce Corporation (USA)

Bekrefte identitet og tilby sikre godkjenningstjenester

Navn, adresse, transaksjonsdetaljer, landskode, informasjon om betalingsinstrument, enhetsdetaljer, valutakode, forhandler-ID

PAIGO GmbH (Tyskland)
Arvato Financial Solutions

Innkreving av gjeld

Navn, adresse, telefonnummer, kontonummer, fødselsdato, e-postadresse, kontotype, kontostatus, siste fire sifre i konto for betalingsmetode, sorteringskode, kontosaldo, detaljer om kontotransaksjoner og ansvar, navn på leverandør av betalingsmetode og kopi av all kommunikasjon i hver sak relatert til skyldige beløp.

7. Konsernselskaper

PayPal kan dele data internt mellom de globale enhetene i konsernet. Se personvernerklæringen om «Internasjonale overføringer av data» hvis du vil ha mer informasjon.

8. Kommersielle partnere

EOS Deutscher Inkasso-Dienst GmbH (Tyskland), Coeo Inkasso GmbH (Tyskland)

Levere tilpassede tjenester og hjelp til bedriftskunder med PayPal.

Transaksjons-ID, PayPal-konto-ID, beløp, transaksjonsdato, betalingsmetode

Når det gjelder kolonneoverskriften "Formål", er det hver tredjeparts formål, med unntak av forvaltningsorganene, enkelte av betalingsbehandlerne og kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråene og konsernselskapene nevnt på slutten av denne tabellen, å oppfylle de forpliktelser PayPal har inngått avtale med foretaket om at de skal oppfylle. Forvaltningsorganer gjennomfører sine formål i tråd med sine forvaltningsmessige mål og forpliktelser. Der det er uttrykkelig angitt i tabellen, kan betalingsbehandlere og kredittopplysnings- og svindelforebyggingsbyråer bruke opplysningene i sine respektive databaser, og videresende opplysningene til tredjeparter med det formål å forebygge svindel og vurdere kredittverdighet, i tråd med deres respektive vilkår.