>> Vis alle juridiske avtaler

PayPals avtale om nettbaserte kortbetalingstjenester

Datert 16. desember 2020

 

 

Denne PayPal avtalen om nettbaserte Kortbetalingstjenester («avtalen») inneholder vilkårene i en kontrakt mellom deg (også referert til som «forhandler») og PayPal (Europe) S.à r.l. et CIE, S.C.A («PayPal» eller «vi»).

PayPal er lisensiert som en kredittinstitusjon i Luxembourg og er under tilsyn av tilsynsmyndigheten i Luxembourg, Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). CSSF har sitt hovedkontor i 283 Route d ' Arlon, 1150 Luxembourg, Luxembourg.

 

Om denne avtalen

Denne avtalen gjelder deg hvis du er registrert hos PayPal som bosatt i et av følgende land: Belgia, Bulgaria, Danmark, Estland, Finland, Hellas, Kypros, Latvia, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederland , Norge, Polen, Portugal, Romania, San Marino, Slovakia, Slovenia, Sverige, Tsjekkia eller Ungarn. 

Denne avtalen gjelder deg hvis du er registrert hos PayPal som bosatt i Irland etter lanseringen av produktet for Irland. PayPal kan lansere produktet for Irland med et ytterligere umiddelbart varsel publisert av PayPal på siden Oppdateringer av retningslinjer (tilgjengelig via den juridiske bunnteksten på de fleste PayPal-nettsider) på eller etter 19. august 2019 (PayPal kan fastsette dette etter eget skjønn).

Ved å integrere eller bruke produktet og den nettbaserte kortbetalingstjenesten godtar du at du skal være bundet av vilkårene i denne avtalen. Hvis du blir tilbudt og velger å bruke et produkt, en nettbasert kortbetalingstjeneste eller en funksjonalitet (inkludert teknologi) som nevnes i denne avtalen, gjelder vilkårene i denne avtalen som er knyttet til dette produktet, denne nettbaserte kortbetalingstjenesten eller denne funksjonaliteten.

Produktet kan beskrives slik:

 • Avanserte kortbetalinger – en pakke med funksjoner som består av API-en for avanserte kortbetalinger som standard og svindelbeskyttelse som en tilleggstjeneste. Vi kan også tilby deg følgende som valgfrie tilleggstjenester:
  • all Website Payments Pro-funksjonalitet,
  • Vaulting-verktøyet, og
  • Regnskapstjenester.

Produktet omfatter en eller flere nettbaserte kortbetalingstjenester. De nettbaserte kortbetalingstjenestene er:

 • API-en for avanserte kortbetalinger Funksjonalitet for å utføre kreditt- og debetkorttransaksjoner, der kortinformasjonen legges inn på nett av kortholderen.
 • Virtuell terminal - Funksjonalitet som tilbys av PayPal for at du skal kunne motta kortbetalinger ved å manuelt skrive inn kortdata som har blitt gitt til deg av kortholderen.

Brukeravtalen for PayPal-tjenesten (her kalt« brukeravtalen»), den forretningsmessige avtalen og personvernerklæringen utgjør en del av denne avtalen. Se avsnitt 5 for flere bestemmelser om anvendelse av disse andre juridiske dokumentene.

Vi kan også endre, slette eller legge til innhold i denne avtalen i henhold til endringsprosessen som er beskrevet i brukeravtalen. Hvis du ikke er enig i en endring, kan du avslutte denne avtalen som beskrevet i avsnitt 8 i denne avtalen.

Les gjennom, last ned og lagre denne avtalen.

 

1. Sette opp og aktivere produktet

1.1 Komme i gang. Du må gjøre alt dette før du kan få tak i og bruke produktet:

1.1.1 Fullføre den elektroniske søknadsprosessen for produktet, åpne en PayPal bedriftskonto (hvis du ikke allerede har en) og følge instruksjonene som er beskrevet i PayPals nettprosess, for å få tilgang til og bruke produktet.

1.1.2 Integrere produktet i betalingsprosessen på nettstedet ditt. PayPal skal ikke holdes ansvarlig for problemer som kan oppstå når du integrerer produktet på live-nettstedet ditt. Du har eneansvaret for å velge, innstille, integrere og tilpasse produktet og sørge for at det er egnet for dine behov.

1.1.3 Aktivere produktet ved å bruke det i en «live» betalingstransaksjon for første gang.

Vi kan tillate deg å integrere og bruke API-en for avanserte kortbetalinger som en vertsbasert PayPal-integrasjon eller egendriftet integrasjon.

Vi kan angi ett av driftingsalternativene som standardalternativ for å integrere API-en for avanserte kortbetalinger i betalingsprosessen på nettstedet ditt.

1.2 Kansellering. Vi kan avslå produktsøknaden basert på din kreditthistorikk eller PayPal-historikk eller av andre grunner etter PayPals eget skjønn. Du godtar og samtykker i at vi og/eller våre agenter forbeholder oss retten til, etter eget skjønn, å avvise søknaden og registreringen for produktet, og vi kan begrense din tilgang til eller bruk av produktet uten ytterligere forpliktelser overfor deg. Vi kan avslutte din tilgang til og/eller bruk av produktet og/eller avslutte denne avtalen når som helst før aktiveringsdatoen ved å varsle deg om dette.

Tilbake til toppen

2. Gebyrer

2.1 Hvordan gebyrer blir betalt

Du samtykker i å betale gebyrene i denne avtalen når de forfaller, uten motregning eller fradrag. Du gir oss tillatelse til å trekke gebyrene våre fra beløpene vi overfører, men før pengene krediteres kontoen din.

Med mindre annet er fastsatt i denne avtalen samtykker du i å betale gebyrene som er fastsatt i brukeravtalen.

Gebyrer belastes i valutaen til den mottatte betalingen.

2.2 Transaksjonsgebyrer for standard PayPal-betalinger

Gebyrene for mottak av innenlandske betalinger (salg) som er beskrevet i brukeravtalen, gjelder for hver innenlandske standard PayPal-betaling du mottar.

2.3 Transaksjonsgebyrer for mottak av kortbetalinger

Gebyrene som er fastsatt i brukeravtalen for mottak av betalinger på PayPal-kontoen din, gjelder for hver betaling du mottar fra et kort via de nettbaserte kortbetalingstjenestene. Hvis du velger å bli belastet i henhold til Interchange Plus-gebyrstrukturen, blir du belastet gebyrene som er fastsatt i brukeravtalen for å motta betalinger på PayPal-kontoen, din pluss utvekslingsgebyret.

2.4 Flere transaksjonsgebyrer

Gebyret for å motta betalinger over landegrensene (salg) gjelder som beskrevet i brukeravtalen. Det gjelder imidlertid ikke for betalinger mottatt fra kort som bruker de nettbaserte kortbetalingstjenestene under Interchange Plus-gebyrstrukturen og American Express-korttransaksjoner.

2.5 Månedlige rapporter om transaksjonskostnader

PayPal skal gjøre månedlige rapporter om transaksjonskostnader (inkludert utvekslingsgebyr) tilgjengelige for korttransaksjoner du behandler med produktet. Disse rapportene kan lastes ned fra PayPal-kontoen din. Rapportene inneholder ingen standard PayPal-betalinger.

Tilbake til toppen

3. Valg mellom Interchange Plus-gebyrstruktur og gebyrstruktur for blandede priser

Du kan velge gebyrstrukturen som gjelder for deg, ved mottak av kortbetalinger via de nettbaserte kortbetalingstjenestene ved hjelp av metodene eller prosedyrene som PayPal tilbyr deg.Hvis du ikke velger en struktur, beholder du den eksisterende gebyrstrukturen.

Du kan kun velge en gebyrstruktur for fremtidige transaksjoner, ikke for tidligere transaksjoner.

Utvekslingsgebyrer blir angitt av Visa og MasterCard. De varierer for forskjellige typer kort (for eksempel avhengig av kategori og merke). PayPal skal alltid belaste kontoen din med utvekslingsgebyret som er fastsatt av Visa og MasterCard og videreføres av dets overtaker. Enkle utvekslingsgebyr kan endres fra tid til annen. Hvis du vil ha mer informasjon om utvekslingsgebyrer, kan du se nettstedene til MasterCard og Visa i tillegg til den forenklede oversikten vår.

Hvis du velger å bli belastet under Interchange Plus-gebyrstrukturen, samtykker du i at når PayPal mottar en kortbetaling for deg gjennom den nettbaserte kortbetalingstjenesten, kan PayPal reservere disse midlene i reservekontodelen av PayPal-kontoen din før de når betalingskontodelen av PayPal-kontoen. Du ber PayPal om å overføre disse pengene til betalingskontoen din bare på den virkedagen som PayPal mottar informasjonen om utvekslingsgebyret som gjelder den aktuelle kortbetalingen. Mens midlene er reservert på reservekontoen, har transaksjonen statusen «Venter» i kontodetaljene. PayPal anser ikke at utbyttet av kortbetalingen som står på reservekontoen din, står til din disposisjon før PayPal har mottatt informasjon om det gjeldende utvekslingsgebyret fra betalingsbehandleren (som kan være innen neste virkedag etter at kortbetalingen ble igangsatt av kortinnehaveren).

Tilbake til toppen

 

4. Informasjonssikkerhet og databeskyttelse

4.1 Overholdelse av datasikkerhetsplanen. Du samtykker (som «forhandler») i å overholde vedlegg 1 nedenfor, som utgjør en del av denne avtalen.

4.2 Din overholdelse av PCI DSS. Du samtykker i å overholde PCI Data Security Standard (PCI DSS). Du må beskytte alle kortdata som er under din kontroll, i henhold til PCI DSS, og du må utforme, vedlikeholde og drifte nettstedet ditt og andre systemer i overholdelse med PCI DSS. Du må sørge for at personalet ditt er og forblir tilstrekkelig opplært, slik at de er klar over PCI DSS og kan iverksette kravene. PayPal er ikke ansvarlig for eventuelle kostnader som påløper i forbindelse med overholdelsen av PCI DSS. Du finner mer informasjon om PCI DSS på nettstedet til PCI Security Standards Council her: https://www.pcisecuritystandards.org/pci_security/

4.3 PayPals samsvar med PCI DSS. PayPal garanterer at PayPal og produktet overholder og vil være i samsvar med PCI DSS. PayPals og dine produkters samsvar er imidlertid ikke tilstrekkelig til å oppnå samsvar med PCI DSS av deg og dine systemer og prosesser.

4.4 3D Secure. Krav fra Den europeiske sentralbanken og PayPals bankregulatorer krever bruk av 3D Secure under visse omstendigheter. I tillegg kan kortforeninger også kreve dette for å redusere for mange korttransaksjoner som ikke er godkjent av kortholderen. PayPal kan sende deg et varsel for å kreve at du implementerer 3D Secure for alle eller bestemte korttransaksjoner. Du samtykker i å implementere 3D Secure, hvis det pålegges i et slik varsel, der utstederen av et bestemt kort støtter 3D Secure for det aktuelle kortet.

4.5 Pris og valuta. Du kan ikke sende inn betalingstransaksjoner der beløpet er et resultat av dynamisk valutakonvertering. Dette betyr at du ikke kan oppføre en vare i én valuta og deretter godta betaling i en annen valuta. Hvis du godtar betalinger i mer enn én valuta, må du oppgi prisen for hver valuta separat.

4.6 Overholdelse av databeskyttelsesplan. Du samtykker (som «forhandler») i å overholde Vedlegg 2 nedenfor, som utgjør en del av denne avtalen. Vilkårene i databeskyttelsesplanen har forrang over alle motstridende vilkår i denne avtalen som er knyttet til databeskyttelse og personvern.

Tilbake til toppen

5. Anvendelsen av de andre juridiske dokumentene

5.1 Du finner denne avtalen, brukeravtalen, forretningsmessige avtaler og personvernerklæringen på siden Juridiske avtaler ved å klikke på lenken Juridisk nederst på en PayPal-nettside.

5.2 Brukeravtale. Brukeravtalen utgjør en del av denne avtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig anses som et samlet dokument. Der det oppstår en tolkningskonflikt, har denne avtalen forrang over brukeravtalen i den grad konflikten, bortsett fra når det gjelder din bruk av produktet eller den nettbaserte kortbetalingstjenesten som en del av vår nye betalingsløsning som angitt i brukeravtalen.

Terminologi som ikke er definert i denne avtalen, er definert i brukeravtalen. Definisjonen av «tjenester» og «avtale» i brukeravtalen, inkludert når den leses sammen med disse vilkårene, omfatter produktet og denne avtalen.

Brukeravtalen inneholder viktige bestemmelser som

5.2.1 gir PayPal tillatelse til å reservere et beløp for å sikre din forpliktelse til å betale tilbakeføringer, reverseringer og gebyrer

5.2.2 forplikter deg til å følge PayPals retningslinjer for akseptabel bruk av PayPal

5.2.3 gir rettsvirkning til PayPal personvernerklæring, som styrer vår bruk og videreformidling av din og delte kunders opplysninger

5.2.4 tillater at PayPal begrenser en betaling eller PayPal-kontoen din i situasjoner beskrevet i brukeravtalen

Du er ansvarlig for tilbakeføringer, reverseringer og andre ugyldige betalinger som fastsatt i brukeravtalen, uavhengig av hvordan du bruker og konfigurerer produktet ditt, inkludert svindelfiltreringsteknologi og lignende forebyggende verktøy (hvis aktuelt).Disse verktøyene kan være nyttige for å oppdage svindel og unngå betalingssvikt, men de påvirker ikke ditt ansvar og din forpliktelse i henhold til brukeravtalen for tilbakeføringer, reverseringer og betalinger som ellers er ugyldige.

5.3 Forretningsmessig avtale. Ved å godta denne avtalen godtar du også de forretningsmessige avtalene. Dette er dine direkte avtaler med anskaffende institusjoner, PayPals bankpartnere, som lar deg motta kortbetalinger og kortfinansierte PayPal-betalinger.

5.4 Personvernerklæring. Du bekrefter at du har lest, samtykker i og godtar PayPals personvernerklæring, som beskriver informasjonen vi samler inn om deg og den nettbaserte virksomheten din. Spesielt godtar du og samtykker du i at PayPal kan innhente kreditthistorikken din og den økonomiske informasjonen om din evne til å oppfylle dine forpliktelser i henhold til denne avtalen fra eventuelle tredjeparter. PayPals personvernerklæring inneholder en liste over selskapene som er involvert i denne utvekslingen av kredittrelatert informasjon. PayPal vil gjennomgå kredittinformasjonen din og andre risikofaktorer på kontoen din (reverseringer og tilbakeføringer, kundeklager, krav osv.) på løpende basis, og vi kan også gjennomgå nettstedet ditt og produktene som selges der. PayPal vil oppbevare, bruke og videreformidle all informasjon vi har om deg, i samsvar med PayPals personvernerklæring.

5.5 Tilleggsvilkår for godkjenning av American Express

5.5.1 Kommersiell markedskommunikasjon. American Express kan bruke informasjonen som er innhentet i søknaden din, på tidspunktet for oppsettet, til å kontrollere og/eller overvåke deg i forbindelse med kortmarkedsføring og til administrative formål. Ved å godta disse vilkårene samtykker du i å motta kommersiell markedskommunikasjon fra American Express. Du kan avregistrere deg for dette ved å kontakte oss. Gå til PayPals hjelpesenter, som er tilgjengelig fra brukeravtalen og de fleste PayPal-nettsider, for å finne ut hvordan du kontakter oss. Hvis du avregistrerer deg for kommersiell markedskommunikasjon, vil du fortsatt motta viktige transaksjons- eller relasjonsmeldinger fra American Express.

5.5.2 Direkte godtakelse av kort.Du anerkjenner at hvis du når visse månedlige og/eller årlige salgsvolumer relatert til American Express, som fastsettes av American Express for tiden og fra tid til annen, kan American Express kreve at du inngår et direkte kontraktsforhold med dem. I denne situasjonen vil American Express fastsette priser for American Express-transaksjoner, og du betaler gebyrer for American Express-transaksjoner direkte til American Express.

5.5.3 Revisjonsrettigheter. American Express kan når som helst foreta en revisjon av deg med den hensikt å fastsette overholdelse av reglene til American Express.

5.5.4 Innsendings- og oppgjørsrettigheter. Du tillater at PayPal sender transaksjoner til og mottar oppgjør fra American Express, og at de kan formidle transaksjons- og forhandlerinformasjon til American Express for å utføre analyser og lage rapporter og til andre lovlige, forretningsmessige formål, inkludert kommersielle markedsføringskommunikasjonsformål og viktig transaksjons- eller forholdskommunikasjon. Forhandleren kan når som helst trekke tilbake godkjennelsen av American Express ved forvarsel.

5.5.5 Tredjepartsbegunstiget. American Express skal være en tredjepartsbegunstiget av denne avtalen med formålet å godta American Express-kort. Som tredjepartsbegunstiget skal American Express ha rett til å håndheve vilkårene i denne avtalen direkte mot deg når det gjelder godtakelsen av American Express-kort. Du anerkjenner og godtar at American Express ikke skal ha noen form for ansvar med hensyn til PayPals forpliktelser overfor deg i henhold til denne avtalen.

5.5.6 Kort til stede, ubetjente terminaler og betalingskiosker

Du skal ikke godta American Express-kort for betaling i henhold til denne avtalen når kortet enten (i) presenteres på det fysiske stedet der kjøpet eller transaksjonen utføres; (ii) brukes ved ubetjente virksomheter (f.eks. kundeaktiverte terminaler) eller (iii) presenteres ved en betalingskiosk. I tillegg skal du ha forbud mot å tilby eller gjøre en datamaskin eller et nettgrensesnitt som gjør det mulig for American Express-kortmedlemmer å få tilgang til PayPal-kontoen sin, tilgjengelig for American Express-kortmedlemmer som kommer til det fysiske stedet.

Tilbake til toppen

6. Immaterielle rettigheter og ID-koder

6.1 Lisens. PayPal gir deg herved en ikke-eksklusiv, ikke-overførbar, tilbakekallbar, ikke-underlisensierbar, begrenset lisens til å (a) bruke produktet i samsvar med dokumentasjonen som er tilgjengelig på PayPal-nettstedet; og (b) bruke dokumentasjonen som PayPal har gitt deg for produktet ditt, og reprodusere den for intern bruk bare i virksomheten din. Ditt produkt som lisensiert er underlagt endringer og vil utvikle seg sammen med resten av PayPal-systemet. Se avsnitt 9.1. Du må overholde kravene til implementering og bruk som finnes i all PayPaldokumentasjon og instruksjoner som følger med produktet som utstedes av PayPal fra tid til annen (inkludert, uten begrensninger, krav til implementering og bruk som vi pålegger deg for å overholde gjeldende lovgivning, ogregler og forskrifter for betalingskort).

6.2 ID-koder. PayPal vil gi deg bestemte identifikasjonskoder som er spesifikke for deg. Kodene identifiserer deg og autentiserer dine meldinger og instruksjoner til oss, inkludert driftsinstruksjoner til PayPals programvaregrensesnitt. Bruk av kodene kan være nødvendig for at PayPal-systemet skal behandle instruksjoner fra deg (eller nettstedet ditt). Du må holde kodene trygge og beskytte dem mot avsløring til parter som du ikke har gitt tillatelse til å handle på dine vegne i forhold til PayPal. Du samtykker i å følge rimelige sikkerhetstiltak som anbefales av PayPal fra tid til annen, for å beskytte sikkerheten til disse identifiserende kodene. Hvis du ikke klarer å beskytte sikkerheten til kodene som anbefalt, må du varsle PayPal så snart som mulig, slik at PayPal kan kansellere kodene og utstede dem på nytt. PayPal kan også kansellere og utstede kodene på nytt hvis de har grunn til å tro at deres sikkerhet er blitt kompromittert, og etter at de har varslet deg om dette, når slik varsling er rimelig mulig.

6.3 Eierskap til informasjon og materialer for avanserte kortbetalinger. Som en del av din tilgang til og bruk av produktet vil du motta informasjon og materialer («proprietære materialer») for din bruk med produktet. Alle immaterielle rettigheter som er tilknyttet disse materialene, forblir eiendommen til PayPal eller den aktuelle anskaffende institusjonen (avhengig av hva som måtte være tilfellet). Du samtykker i å ikke formidle, overføre, tildele, fornye, selge, videreselge (enten delvis eller i sin helhet) de proprietære materialene til andre.

6.4 PayPals driftede integrasjoner og dine immaterielle rettigheter. Du gir herved PayPal en royaltyfri, verdensomspennende og ikke-eksklusiv lisens til å bruke dine eller dine tilknyttede partneres navn, bilder, logoer, varemerker, tjenestemerker og/eller handelsnavn som du måtte gi til PayPal når du bruker produktet («dine merker») for det eneste formål å aktivere din bruk av produktet (inkludert, uten begrensning, tilpasningen av det driftede produktet). Rettigheten og eierskapet til merkene og all goodwill som oppstår som følge av eventuell bruk i henhold til dette, skal tilhøre deg. Du erklærer og garanterer at du har tillatelse til å gi PayPal retten til å bruke merkene dine, og du skal holde PayPal skadesløse og fortsette å holde dem skadesløse for eventuelle krav eller tap som oppstår som følge av bruken av merkene dine i forbindelse med produktet.

Tilbake til toppen

 

7. Vilkår for bruk av spesifikke funksjoner

7.1 Svindelbeskyttelse. Vilkårene i vedlegg 3 gjelder for din bruk av svindelbeskyttelse.

7.2 Hvelvverktøyet. Hvis du bruker hvelvverktøyet, må du gjøre følgende før du samler inn kundenes kortdata:

7.2.1 Varsle kundene dine om at:

7.2.1.1 informasjonen som samles inn, blir lagret og kan hentes igjen av deg for fremtidige betalinger fra kunden, inkludert potensielt betalinger der kjøper ikke er til stede

7.2.1.2 kunden kan oppdatere informasjonen

7.2.1.3 kunden kan kalle tilbake samtykket

7.2.2 få kundenes samtykke til å innhente og bruke denne informasjonen på ovennevnte grunnlag

7.2.3 Sikre at når kundene dine gir ovennevnte samtykke, og velger funksjonen, gjør de det ved å foreta en bevisst og registrert handling, f.eks. klikke på en valgfri knapp eller merke av for en standardinnstilling som ikke er avmerket.

7.3 Regnskapstjenester

7.3.1 Beskrivelse. I henhold til vilkårene i dette avsnitt 7.3 kan PayPal gjøre regnskapstjenesten tilgjengelig for deg. PayPal vil sende gjeldende kortdata for kvalifiserte kort til én eller flere tredjepartskilder og bruke informasjonen som er tilgjengelig for PayPal, til å sjekke og oppdatere gjeldende kortdata. Etter disse kontrollene blir gjeldende oppdaterte kortdata knyttet til kundene dine, hvis noen, behandlet og lagret av PayPal etter din rettledning og på dine vegne, slik at du kan godta regelmessig fakturering, regelmessige betalinger eller andre kvalifiserte transaksjoner ved hjelp av produktene fra deres kunder med gjeldende oppdaterte kortdata. Hvis regnskapstjenestene blir gjort tilgjengelig for deg, vil PayPal enten gi deg et e-postvarsel om at regnskapstjenester er aktivert i kontoen din eller la deg aktivere regnskapstjenester i kontoen(e) din(e) via PayPals kontoinnstillinger. Du kan velge å avslutte bruken av regnskapstjenester når som helst ved å sende skriftlig varsel til PayPal om dette, eller ved hjelp av andre metoder som kan være utpekt av PayPal.

7.3.2 Tillatt bruk. Du anerkjenner og godtar at regnskapstjenestene kun er ment for å oppdatere gjeldende kortdata for å kunne aktivere godkjennelse av transaksjoner med produktene. Du skal ikke bruke regnskapstjenestene til andre formål, inkludert, uten begrensninger, bruk av noen del av regnskapstjenestedataene i forbindelse med utviklingen av andre tjenester eller produkter.

7.3.3 Dine forpliktelser. Du skal fullt ut overholde gjeldende lovgivning og reglene for kortet i forbindelse med bruk av regnskapstjenesten. Videre skal du gi kundene dine, hvis kort er tilgjengelige for regnskapstjenesten, alle nødvendige redegjørelser i henhold til gjeldende lovgivning for å gjøre deg i stand til å bruke regnskapstjenesten til å oppdatere kundens kort. Det ovenstående skal inneholde, men er ikke begrenset til å umiddelbart innlemme ethvert språk som er påkrevd i henhold til gjeldende lovgivning eller reglene for kortordningen, i standardvilkår og betingelser, personvernerklæring og/eller annen kunderettet dokumentasjon. Du skal også oppgi tilstrekkelig informasjon til å gjøre det klart for kundene at hvis de ikke vil ha sine gjeldende kortdata oppdatert, kan de be deg om å fjerne kortet som lagres av PayPal, og/eller avslutte avtalen med deg om regelmessige fakturering eller regelmessig betaling.

7.3.4 Konfidensialitet. Du godtar at du skal beholde all informasjon og kortdata som oppgis via regnskapstjenesten, hvis noen, strengt konfidensielt. Du kan ikke utlevere slike opplysninger eller kortdata til noen tredjepart, og du kan ikke bruke slik informasjon eller kortdata til noe annet formål enn det som er uttrykkelig tillatt.

7.3.5 Skadesløshet. Du skal holde PayPal skadesløs mot tap som oppstår som et resultat av brudd fra deg på dine forpliktelser i henhold til denne delen for bruk av regnskapstjenesten.

7.3.6 Nøyaktighet av informasjon. Du er innforstått med at regnskapstjenesten bare kan være nøyaktig i den utstrekning en kortutstedende bank og en kunde deltar, og at mange av de kortutstedende bankene og kundene dine ikke deltar. Du er innforstått med og godtar at regnskapstjenesten kan basere seg på informasjon, kortdata og tjenester som tilbys til PayPal av tredjeparter.

7.3.7 Oppsigelse. PayPal kan si opp regnskapstjenesten når som helst ved å sende en e-post til deg.

Tilbake til toppen

8. Opphør og suspensjon

8.1 Av deg:

8.1.1 Du kan når som helst slutte å bruke produktet ved å varsle PayPals kundeservice på forhånd om at du bare ønsker å slutte å bruke produktet. Gå til PayPals hjelpesenter, som er tilgjengelig fra brukeravtalen og de fleste PayPal-nettsider, for å finne ut hvordan du kontakter oss. PayPals kundeservice vil bekrefte dette via e-post. Dette alternativet lar deg slutte å bruke produktet og betale for eventuelle fremtidige transaksjoner, men PayPal-kontoen din forblir åpen, og denne avtalen og brukeravtalen forblir gyldige. Du kan når som helst begynne å bruke produktet igjen i henhold til vilkårene i denne avtalen som endret.

8.1.2 Du kan når som helst avslutte godtakelsen av American Express-kortbetalinger ved bruk av produktet ved å varsle PayPals kundeservice på forhånd. Gå til PayPals hjelpesenter, som er tilgjengelig fra brukeravtalen og de fleste PayPal-nettsider, for å finne ut hvordan du kontakter oss.

8.1.3 Du kan når som helst avslutte denne avtalen ved å varsle PayPals kundeservice på forhånd om at du ønsker å slutte å bruke produktet (du finner mer informasjon i brukeravtalen). Gå til PayPals hjelpesenter, som er tilgjengelig fra brukeravtalen og de fleste PayPal-nettsider, for å finne ut hvordan du kontakter oss. PayPals kundeservice vil bekrefte oppsigelsen via e-post. Dette alternativet avslutter denne avtalen og lar deg slutte å bruke produktet og betale for eventuelle fremtidige transaksjoner, og starter avslutningsprosessen for PayPal-kontoen din. PayPal-kontoen forblir åpen og den tilhørende brukeravtalen fortsetter å gjelde til avslutningen av PayPal-kontoen trer i kraft, med forbehold om bestemmelsene om å avslutte PayPal-kontoen i brukeravtalen.

8.2 Av PayPal. PayPal kan avslutte denne avtalen eller en produktspesifikk del av den ved å gjøre ett av følgende:

8.2.1 Gi deg 2 måneders forvarsel via e-post på den registrerte e-postadressen som er tilknyttet kontoen din, om PayPals hensikt om å avslutte denne avtalen eller den produktspesifikke delen av den. Hvis du ikke mottar et varsel om noe annet, påvirker ikke avslutning av denne avtalen brukeravtalen din, og PayPal-kontoen forblir åpen.

8.2.2 Avslutning av brukeravtalen som gjelder PayPal-kontoen som brukes med produktet ditt. PayPal-kontoen forblir åpen og den tilhørende brukeravtalen forblir i kraft til avslutningen av PayPal-kontoen trer i kraft, med forbehold om bestemmelsene om å avslutte PayPal-kontoen i brukeravtalen.

8.3 Etter hendelser. PayPal kan avslutte denne avtalen umiddelbart uten varsel i følgende tilfeller:

8.3.1 Du bryter denne avtalen eller brukeravtalen.

8.3.2 Du blir ute av stand til å betale eller oppfylle dine forpliktelser når de forfaller.

8.3.3 Du blir insolvent i henhold til eventuelle insolvenslover som gjelder deg.

8.3.4 Eventuelle utlegg, tiltak eller lignende handlinger blir iverksatt, pålagt eller håndhevet mot deg eller din eiendom, eller hvis det utstedes en arrestordre på deg.

8.3.5 Du blir gjenstand for eventuelle begjæringer som presenteres, ordrer som legges frem eller vedtak som fattes for å sette i gang en prosess i henhold til eventuelle insolvenslover som gjelder deg, i forhold til hele eller en vesentlig del av virksomheten din, bortsett fra der amalgamering eller omorganisering av solvensen foreslås i henhold til vilkår som tidligere ble godkjent av PayPal.

8.3.6 Du mister full og ubegrenset kontroll over hele eller deler av eiendommen din på grunn av utnevnelse av en bobestyrer, leder, formynder, likvidator eller lignende.

8.3.7 Du inngår eller foreslår eventuelle sammensetninger eller ordninger som gjelder gjelden din, sammen med kreditorene (eller en hvilken som helst klasse av kreditorene).

8.3.8 En vesentlig negativ endring skjer i virksomheten din, forretningene dine eller den økonomiske situasjonen din.

8.3.9 Du oppgir feilaktig informasjon når du søker om produktet eller i din omgang med oss.

8.4 Effekt av oppsigelse. Når denne avtalen eller deler av den avsluttes, må du øyeblikkelig slutte å bruke det avsluttede produktet, og PayPal kan forhindre eller blokkere deg fra å bruke dem etter avslutningen. Hvis du likevel bruker produktet etter at denne avtalen er avsluttet, fortsetter avtalen å gjelde for din bruk av produktet til du iverksetter avslutningen ved å slutte å bruke produktet. Følgende avsnitt i denne avtalen skal overleve avslutningen av denne avtalen og fortsette med full kraft og virkning: avsnitt 2, 4.1, 8.2, 8.4. Avslutning av denne avtalen, eller deler av den, skal ikke påvirke eventuelle rettigheter, rettsmidler eller forpliktelser fra partene, som har påløpt eller forfaller før avslutningen, og du vil ikke ha rett til refusjon av eventuelle månedlig gebyrer som gjelder eventuelle perioder før avslutningen.

8.5 Brudd og suspensjon. Hvis du bryter denne avtalen, brukeravtalen eller et sikkerhetskrav som er pålagt av PCI DSS, kan PayPal øyeblikkelig suspendere bruken av produktet (vi kan med andre ord gjøre produktet ditt midlertidig ubrukelig). PayPal kan kreve at du iverksetter spesifikke korrigerende tiltak for å bøte på bruddet og få opphevet suspensjonen, selv om ingenting i denne avtalen forhindrer PayPal fra å iverksette andre rettsmidler som kan brukes i forbindelse med dette bruddet. Hvis PayPal i tillegg har rimelig mistanke om at du har brutt denne avtalen eller PCI DSS, kan PayPal suspendere bruken av produktet i påvente av videre utredning.

Hvis PayPal suspenderer din tilgang til produktet, vil PayPal varsle deg og forklare grunnlaget for PayPals handlinger som gjelder suspensjon av din bruk av produktet, og kan spesifisere korrigerende tiltak for å løse bruddet og fjerne suspensjonen. PayPals suspensjon av din tilgang til eller bruk av produktet vil forbli i kraft frem til PayPal er fornøyd med at du har utbedret aktuelle brudd.

 

Tilbake til toppen

9. Diverse

9.1 Fremtiden til produktet. PayPal skal ha eneste og absolutt skjønn når det gjelder å bestemme (a) fremtidig kurs og utvikling av produktet, (b) hvilke forbedringer som skal gjøres i det og når, og (c) om og når feil skal rettes og nye funksjoner introduseres. PayPal setter pris på tilbakemeldinger fra brukere når det gjelder planlegging av produktets fremtid, men de er ikke pålagt å handle i samsvar med mottatte tilbakemeldinger. Når du gir oss tilbakemeldinger, samtykker du i at du ikke skal kreve eventuelle immaterielle rettigheter i tilbakemeldingene dine.

9.2 Ingen garanti. Du mottar produktet og all tilhørende dokumentasjon «som de er».

PayPal gir eller tilbyr ingen garantier, verken uttrykkelige eller underforståtte, ved bruk av lover eller på annen måte, i forhold til:

 • produktet ditt
 • den lisensierte programvaren og
 • den medfølgende brukerdokumentasjonen.

Ingenting som leveres av PayPal i henhold til denne Avtalen, eller på annen måte for produktet ditt, har PayPal tillatelse for å inkludere en garanti.

Ingen forpliktelser eller erstatningsansvar skal oppstå som følge av Paypals levering av:

 • teknisk rådgivning
 • programmeringsråd og
 • andre råd eller tjenester

i forbindelse med produktet, lisensiert programvare og medfølgende programvare. Dette inkluderer blant annet tjenester som kan hjelpe deg med tilpasningen av produktet ditt.

PayPal anbefaler at du tester implementeringen av produktet grundig, da PayPal ikke skal holdes ansvarlig for tap som skyldes mangler i produktet.

Hvis PayPal drifter produktet ditt (dvs. at vi kjører programvaren for deg som en webtjeneste), garanterer ikke PayPal kontinuerlig, uavbrutt eller sikker tilgang til det vertsbaserte produktet.

PayPal skal ikke holdes ansvarlig for forsinkelser eller feil under drifting av produktet.

Du anerkjenner at produktets tilgjengelighet for bruk av og til kan være begrenset for å iberegne eventuell reparasjon, vedlikehold eller introduksjon av nye fasiliteter eller tjenester.

Enkelte land tillater ikke fraskrivelse av implisitte garantier, så de foregående fraskrivelsene gjelder kanskje ikke for deg.

9.3 Skadeserstatning. Du samtykker i å holde PayPal skadesløse, og å holde PayPal fullstendig skadesløse på kontinuerlig basis, for direkte tap, skade og ansvar, og fra eventuelle krav, forespørsler eller kostnader (inkludert rimelige advokatgebyrer) som påløper i forhold til eventuelle tredjeparter (inkludert delte kunder), og som oppstår som følge av brudd på denne avtalen, brukeravtalen og dokumentene som er innlemmet i den ved referanse (inkludert retningslinjene for akseptabel bruk), eller brudd på eventuelle lover.

9.4 Tilordning, endringer og fraskrivelse. Du kan ikke tilordne denne avtalen uten skriftlig samtykke fra PayPal først. PayPal kan tilordne, fornye eller på annen måte overføre denne avtalen uten ditt samtykke ved å varsle deg. Ingen av partene kan endre denne avtalen eller gi avkall på noen rettigheter i henhold til avtalen med mindre det gjøres i et skriftlig dokument som er signert av begge parter.

9.5 Engelsk lov og jurisdiksjon. Denne avtalen er underlagt lovene i England og Wales. Dere og vi er underlagt den ikke-eksklusive jurisdiksjonen til domstolene i England og Wales.

 

Tilbake til toppen

10. Definisjoner

Termer som ikke er oppført i dette avsnittet, er definert i brukeravtalen.

3D Secure: En sikkerhetsprosedyre som gjør det mulig for en kortutstedende bank å godkjenne at kortholderen autoriserer en korttransaksjon på tidspunktet for en betaling. 3D Secure har andre merkenavn avhengig av kortforeningen (hvis merke vises på kortet). Merkenavn for 3D Secure inkluderer Verified by Visa og MasterCard SecureCode.

Regnskapstjenester: En funksjonalitet som er videre definert i avsnitt 7.3.

Anskaffende institusjon: betyr en finansinstitusjon eller bank som leverer tjenester til deg og PayPal for at du skal kunne (a) godta betaling fra kortholdere som bruker kortene, og (b) motta verdi i forhold til korttransaksjoner.

Aktiveringsdato: Datoen når du fullfører alle trinnene i «Komme i gang», som oppført i avsnitt 1 ovenfor.

Avanserte kortbetalinger: Et produkt som er nærmere definert i avsnittet Om avtalen.

API for avanserte kortbetalinger: En tjeneste for betaling på nettet som er nærmere definert i avsnittet Om avtalen.

Avanserte svindeladministrasjonsfiltre: Teknologi som leveres av PayPal, slik at du kan (a) sjekke en kortbetaling mot kriterier som kortholderens faktureringsadresse (adresseverifiseringstjeneste eller AVT), kortets CVV2-data og databaser med mistenkelige adresser, identifikatorer og mønstre. Se PayPal-nettstedet og produktdokumentasjonen for mer informasjon. Avanserte svindeladministrasjonsfiltre tilbyr bedre transaksjonsscreening, og transaksjonene kan automatisk flagges, gjennomgås eller avvises avhengig av filtrene du har konfigurert.

AVS-data: Informasjon som returneres av adressebekreftelsessystemet (AVS) som drives av eller på vegne av kortforeninger, som sammenligner adressedata som leveres av en tilsynelatende kortholder, med adressedata som er registrert for det aktuelle kortet hos kortutstederen.

Kortforening: Et selskap eller konsortium av finansinstitusjoner som kunngjør regler som styrer korttransaksjoner for kortet som bærer selskapets eller konsortiets merke. Eksempler omfatter Visa USA, Visa Europe og de andre Visa-regionene, Mastercard International Incorporated, American Express Company og lignende organisasjoner.

Kortdata: All personlig informasjon eller betalingsinformasjon som er relevant for en korttransaksjon, inkludert informasjon som er registrert på selve kortet (enten i menneskelig lesbar form eller digitalt), sammen med kortholderens navn og adresse og all annen informasjon som er nødvendig for å behandle en korttransaksjon.

Korttransaksjon: En betaling som gjøres ved hjelp av et betalingskort, et American Express-kort eller en hvilken som helst annen betalingsmetode som bruker et fysisk databærende medium som er ment å være i betalers besittelse. Produktene støtter bare visse typer korttransaksjoner. Se PayPal-nettstedet for mer informasjon.

Kritiske systemer: Informasjonsteknologien (både maskinvare og programvare) du bruker for å betjene produktene, for å beskytte dem og dine salgssteder på internett mot inntrengning og innblanding, og for å lagre betalingsrelaterte data og personopplysninger, inkludert eventuelle kortdata du oppbevarer, og alle personopplysninger om delte kunder.

CVV2-data: Det tresifrede nummeret som er trykt til høyre for kortnummeret i signaturpanelet på baksiden av kortet. (For American Express-kort er koden et firesifret ikke-preget nummer som er trykt over kortnummeret på fremsiden av American Express-kortet.) CVV2-dataene er unikt knyttet til hvert enkelt plastkort og knytter kortkontonummeret til plastkortet.

Datainnbrudd: Inntrengning i eller funksjonsfeil i et datasystem som oppbevarer kortdataene, og der inntrengningen eller funksjonsfeilen enten (a) avslører, modifiserer eller ødelegger hele eller deler av kortdataene i systemet eller (b) utgjør en betydelig sikkerhetsrisiko, i henhold til en kvalifisert ekspert på informasjonssikkerhet, for å avsløre, modifisere eller ødelegge hele eller deler av kortdataene i systemet. Kortdata avsløres når de frigjøres fra den normale tilgangskontrollen til systemet uten godkjenning, eller hvis de faktisk blir avslørt til en eller flere uautoriserte individer.

Personvernforordningen (GDPR): Forordning (EU) 2016/679 (personvernforordningen) eller enhver etterfølger av den, sammen med alle andre lover om personvernet til borgere eller innbyggere i medlemslandet i Det europeiske økonomiske samarbeidsområdet (EØS) hvor du bor eller er etablert som en virksomhet.

Express Checkout: En funksjon som tilbyr rask nettbetaling av detaljhandel ved å bruke informasjon som leveres av PayPal. Du finner mer informasjon om Express Checkout på PayPal-nettstedet og i dokumentasjonen som PayPal tilbyr for produktet.

Svindelbeskyttelse: Teknologi som leveres av PayPal, slik at du kan (a) sjekke en kortbetaling mot kriterier som kortholderens faktureringsadresse (adressebekreftelsestjeneste eller AVS), kortets CVV2-data og databaser med mistenkelige adresser, identifikatorer og mønstre. Dette tilbys sammen med API-en for avanserte kortbetalinger som et alternativ til avanserte svindeladministrasjonsfiltre.

Driftingsalternativ: Ett av følgende alternativer: (i) en PayPal-driftet integrasjon eller (ii) en selvdriftet integrasjon.

Nettbasert kortbetalingstjeneste: En internettfunksjon som tilbys av PayPal for å gjøre det mulig for selgere å motta betalinger direkte fra en betalers kort (uten at pengene går via betalerens PayPal-konto) uten at kortet er til stede på nettstedet eller på andre salgssteder. De nettbaserte kortbetalingstjenestene er integrert i produktet. Den nettbaserte kortbetalingstjenesten er definert i avsnittet Om avtalen.

PayPal-driftet integrasjon: PayPals API for avanserte kortbetalinger, som er integrert i betalingsprosessen på nettstedet ditt i henhold til avsnitt 1. Denne funksjonaliteten drives (inkludert kortoppføringsfeltet som driftes) i sin helhet på PayPals server (i stedet for på nettstedet ditt).

PayPal-nettsted: Nettstedet som tilbys av PayPal for landet der du er bosatt. For Frankrike er for eksempel PayPal-nettstedet for øyeblikket på http://www.paypal.fr, og for Tyskland er PayPal-nettstedet for tiden på www.paypal.de. Du finner henvisninger til PayPal-nettsteder for andre land ved å følge en lenke fra et vilkårlig PayPal-nettsted.

PCI DSS: Payment Card Industry Data Security Standard, som består av spesifikasjoner foreskrevet av kortforeninger for å sikre datasikkerheten til korttransaksjoner. En kopi av PCI DSS er tilgjengelig på internett på https://www.pcisecuritystandards.org/.

Produkt: «Produktet» betyr produktet du får tilgang til og bruker etter at du har godtatt denne avtalen. Produktet er videre definert i delen Om avtalen.

Kvalifisert sikkerhetsevaluator har betydningen som er fastsatt i PCI DSS.

Verktøy for regelmessig betaling: Teknologi som leveres av PayPal for å sette opp betalinger som skal skje ved angitte intervaller med godkjenning av betaleren. Se PayPal-nettstedet og produktdokumentasjonen for mer informasjon.

Selvdriftet integrasjon: Produktet som er integrert i betalingsprosessen til nettstedet ditt i henhold til avsnitt 1, og denne funksjonaliteten drives (inkludert kortoppføringsfeltet som driftes) i det minste delvis på nettstedet ditt.

Delt kunde: En person som både har en PayPal-konto og er din kunde.

Standard PayPal-betalinger: Alle betalinger du mottar fra en annen PayPal-konto, eller betalinger via PayPals valgfrie kontotjeneste eller fra lokale betalingsmetoder.

Brukeravtale: Kontrakten som er inngått på Internett som en del av den nettbaserte registreringsprosessen som kreves for å åpne en PayPal-konto. Gjeldende brukeravtale finnes via en lenke i bunnteksten på nesten alle sider på PayPals nettsted. Den inneholder bestemte retningslinjer, og legg særlig merke til retningslinjene for akseptabel bruk, og retningslinjer for personvern, som også er oppført på PayPals nettsted.

Hvelvverktøy: API-basert teknologi levert av PayPal som lar deg lagre og innhente kortinformasjon for betalinger som gjentar seg med bestemte intervaller eller frekvenser, med godkjenning fra betaleren. Se PayPal-nettstedet og produktdokumentasjonen for mer informasjon.

Virtuell terminal: Funksjonaliteten som tilbys som nettbetalingstjeneste, som definert i avsnittet om avtalen din.

Website Payments Pro-funksjonalitet: En pakke med funksjoner som består av Virtuell terminal, svindeladministrasjonfiltre, svindelbeskyttelse, avanserte svindeladministrasjonfiltre og verktøy for regelmessige betalinger.

Vedlegg 1

Krav til datasikkerhet

 

Med PayPals avanserte kortbetalinger kan du godta nettbetalinger direkte fra betalingskort, som er betalingsinstrumenter der sikkerheten avhenger av å kontrollere visningen av kortdata. En person som har tilstrekkelige kortdata, kan sende eller motta en kortbetaling som belastes kortholderens konto, uten nødvendigvis å ha kortholderens godkjenning for betalingen. For å forhindre at kortdataene til de delte kundene dine blir misbrukt, må du alltid holde kortdataene hemmelige. Personvernforordningen krever også at du oppbevarer personopplysningene til delte kunder på en sikker måte.

PayPal anbefaler på det sterkeste at du får hjelp fra en kompetent profesjonell ekspert innen informasjonssikkerhet, som kan gi deg råd og hjelpe deg med å sikre nettstedet ditt og andre salgssteder.

Prinsipper for datasikkerhet

 1. Design og utvikling. Du må designe og utvikle kritisk viktige systemer og alle betalingsrelaterte prosesser slik at de er sikre mot inntrengning og innblanding fra uautoriserte personer. Alle brukere av systemene dine må pålegges å autentisere seg ovenfor de kritiske systemene, og disse systemene må begrense tilgangen og rettighetene til brukerne. Du må også organisere virksomheten din slik at du holder kritiske oppgaver adskilt og oppretter kontroller og sjekkpunkter i operasjonene dine i stedet for å gi for mye ukontrollert kontroll over systemene og operasjonene dine til én person. Gi aldri en bruker mer kontroll over systemene og prosessene dine enn det som er absolutt nødvendig for at brukeren skal utføre sin tildelte rolle.
 2. Beskyttelse mot inntrenging. Du må dele operasjonene dine inn i to grunnleggende kategorier, (1) funksjoner som er tilgjengelige for alle brukere, inkludert de utenfor organisasjonen, og (2) de som bare er tilgjengelige for klarerte personer i organisasjonen. Du må bruke en brannmur til å blokkere uklarerte brukere fra å bruke interne funksjoner i de kritiske systemene. Dine nettservere og andre eksternt rettede deler av de kritiske systemene må bruke velutviklet og grundig testet teknologi og gjøre bare de funksjonene som er nødvendige, tilgjengelige for delte kunder og andre eksterne brukere. Fjern alle overflødige funksjoner fra de eksterne serverne for å beskytte dem og redusere sårbarheten for eksterne angrep.
 3. Få tilgang til kontrollene. De kritiske systemene må begrense tilgangen til kortdata og all annen personlig eller viktig informasjon til bare klarerte personer i organisasjonen din, og ingen slike personer skal ha større tilgang til slike data enn det som er nødvendig for at personen skal kunne utføre rollen sin. Systemene dine må spore og logge all tilgang, bruk, endring og sletting av kortdata og andre personlige eller viktige data slik du kan opprettholde et revisjonsspor for alle slike handlinger. Du må også begrense tilgangen til de kritiske systemene og ressursene de er avhengige av, for eksempel nettverk, brannmurer og databaser.
 4. Dataminimering. Som en generell regel bør du ikke samle inn og oppbevare flere kortdata eller andre sensitive data enn du trenger. Å oppbevare kortdata og personopplysninger utgjør en ansvarsrisiko for deg. Du kan redusere denne risikoen ved samle inn og oppbevare færre data. Hvis du oppbevarer kortdata, bør du nøye vurdere behovet for å gjøre det: PayPal må refundere betalinger som mangler betalerens autorisasjon, og hvis brukeren autoriserer en ytterligere betaling, skal brukeren generelt også gi deg oppdaterte kortdata på nytt. Derfor har du ikke egentlig behov for å oppbevare kortdata for fremtidig bruk. Kortdata du ikke har, er data du ikke kan tape hvis du blir offer for datainnbrudd.
 5. Endringer og testing. Med unntak av nødssituasjoner må du unngå å endre kritiske systemer uten først å planlegge, teste og dokumentere endringen, med mindre endringen er rutinemessig (f.eks. legge til en bruker, endre et passord, oppdatere lagerbeholdning og priser). Når det gjelder større systemendringer eller endringer som kan påvirke sikkerheten eller tilgjengeligheten til de kritiske systemene, bør planlagte endringer eskaleres for godkjenning til mer overordnede ledere enn planleggerne av disse endringene. Implementer planlagte endringer i produksjonssystemene dine kun etter at de har blitt grundig testet i et ikke-produksjonsmiljø. Gjennomfør all slik testing under tilsyn av risikostyringsavdelingen eller andre i selskapet ditt som har spesielt ansvar for tap.
 6. Revisjoner. Driften og sikkerheten til de kritiske systemene dine må revideres minst én gang i året. Denne systemrevisjonen må utføres separat fra revisjon av regnskapet ditt. Bruk pålitelige og uavhengige eksperter til å revidere de kritiske systemene. Hvis du bruker egne ansatte som revisorer, må du sikre uavhengigheten deres ved å beskytte ansettelsesforholdet mot represalier og ved å isolere dem fra arbeidet med å administrere, drifte, endre og teste de kritiske systemene.
 7. Outsourcing og organisasjonskontroll. Du må sørge for at alle personer som har tilgang til de kritiske systemene, eller som designer, utvikler, drifter, vedlikeholder, endrer, tester og kontrollerer de kritiske systemene, overholder denne avtalen og PCI DSS. Du er ansvarlig for å sikre overholdelse også når disse personene ikke er dine ansatte.

Hva du må gjøre i tilfelle datainnbrudd

 1. Datainnbrudd. Hvis du opplever datainnbrudd, skal du godta å gjøre følgende:
  1. Gjøre det du kan for å stoppe datainnbruddet og avbøte konsekvensene umiddelbart etter at du har oppdaget datainnbruddet.
  2. Varsle PayPal så snart som mulig når du oppdager et datainnbrudd, ved å ta kontakt med kontoansvarlig (hvis du er tilordnet en slik) eller vår kundeservice (du finner informasjon om hvordan du kan kontakte oss, på siden «Kontakt oss»). Hvis du ikke kan gjøre (a) og varsle PayPal samtidig, må du gjøre (a) først og deretter varsle PayPal.
  3. Varsle alle delte kunder det gjelder, hvis deres kortdata har blitt avslørt eller sannsynligvis har blitt avslørt, slik at de delte kundene kan iverksette tiltak for å forhindre misbruk av kortdataene. Du samtykker videre til å sende disse varslene umiddelbart etter at du har utført (a) og (b) ovenfor, varsle PayPal når du har sendt varslene, og legge frem en liste over delte kunder du har varslet. Hvis du ikke klarer å fullføre dette trinnet umiddelbart etter datainnbruddet, kan PayPal varsle delte kunder om datainnbruddet. De vil identifisere de delte kundene fra oppføringene på PayPal-kontoen din, som viser hvem som har betalt deg ved å bruke et kort.
  4. Hvis du blir bedt om det av PayPal, må du be en uavhengig tredjepartsrevisor, som er godkjent av PayPal, om å utføre en sikkerhetsrevisjon av de kritiske systemene dine og utstede en rapport.Du samtykker i å etterkomme PayPal forespørsel i henhold til dette avsnittet for egen regning.Du må legge frem en kopi av revisjonsrapporten til PayPal, og PayPal kan sende kopier av rapporten til bankene (inkludert, uten begrensning, anskaffende institusjoner) og kortforeninger som er involvert i behandling av korttransaksjoner for PayPal.Hvis du ikke starter en sikkerhetsrevisjon innen 10 virkedager etter PayPal forespørsel, kan PayPal utføre eller be om en slik revisjon på din regning.Se også Vedlegg 1 om revisjon.
  5. Samarbeid med PayPal og følg alle rimelige instruksjoner fra PayPal for å unngå eller avbøte konsekvensene av datainnbruddet, for å forbedre de kritiske systemene slik at de tilfredsstiller kravene i denne avtalen, og for å bidra til å forebygge fremtidige datainnbrudd.PayPal skal imidlertid ikke kreve at du gjør mer enn det som er fastsatt i denne Avtalen, med mindre de ekstra tiltakene er rimelige i forbindelse med risikoen for delte kunder og mønsterpraksisen for detaljhandel på Internett.
  6. Gjenoppta normal drift av de kritiske systemene bare etter at du har funnet ut hvordan datainnbruddet skjedde og iverksatt alle rimelige tiltak for å eliminere sårbarhetene som gjorde datainnbruddet mulig, eller som kan gjøre andre datainnbrudd mulig.
  7. Rapporter datainnbruddet til rettshåndhevende myndigheter, samarbeid i enhver etterforskning som de foretar, og samarbeid med myndighetene hvis de trenger hjelp med å identifisere og arrestere gjerningsmannen til datainnbruddet.
  8. Avstå fra å bruke kortdata som har blitt avslørt eller modifisert i datainnbruddet. Dette avsnittet hindrer deg imidlertid ikke i å få tak i og bruke kortdataene igjen fra delte kunder som er berørt av datainnbruddet, etter at sårbarhetene i de kritiske systemene er utbedret i henhold til (f) ovenfor.

Beskyttelse av data

 1. Se Vedlegg 2 for databeskyttelsesvilkår
 2. Tom med hensikt.

Kortdata og PCI DSS

 1. Oppbevaring av kortdata. Med mindre du mottar og registrerer kortholderens uttrykkelige samtykke kan du ikke beholde, spore, overvåke eller lagre eventuelle kortdata. Du må ødelegge alle kortdata som du oppbevarer eller lagrer, fullstendig og sikkert innen 24 timer etter at du har mottatt en godkjenningsbeslutning fra utstederen som er relevant for de aktuelle kortdataene.

  Hvis du, med kortholderens samtykke, beholder kortdataene i en kortere periode, kan du gjøre dette, men bare i den grad kortdataene er nødvendige for å behandle betalingstransaksjoner med kortholderens tillatelse. Du må aldri formidle eller avsløre de oppbevarte kortdataene til andre, ikke engang som en del av salg av virksomheten din. Dessuten må du aldri, uavhengig av hva som måtte oppstå, oppbevare eller avsløre kortets bekreftelses- og identifikasjonsdata som er trykt på signaturstripen på baksiden av kortet (f.eks. CVV2-dataene), selv ikke med kortholderens samtykke.
 2. Kortdata du ikke må oppbevare. Til tross for det som er beskrevet i det foregående punktet, samtykker du til å ikke oppbevare eventuelle PIN-data, AVS-data, CVV2-data eller data hentet fra magnetstripen eller en annen digital lagringskomponent på kortet (med mindre disse dataene også er trykt eller preget på forsiden av kortet) til noen kortholder. Kortforeninger kan pålegge bøter hvis du bryter reglene i dette punktet, som gjenspeiler kortforeningsregler. I dette avsnittet betyr «oppbevare» å ta vare på data i enhver form, enten det er digitalt, elektronisk, papirbasert eller på annen måte, men det inkluderer ikke midlertidig innhenting og oppbevaring av data mens de blir aktivt behandlet (men ikke i etterkant).
 3. Forhandlers bruk av kortdata. Du samtykker i å ikke bruke eller avsløre kortdata, bortsett fra i den hensikt å innhente godkjenning fra kortutstederen, fullføre og gjøre opp korttransaksjonen som kortdataene gjaldt, samt å løse eventuelle tvister i forbindelse med tilbakeføringer eller reverseringer eller lignende problemer som involverer korttransaksjoner. PayPal er pliktig til, i henhold til banklovgivning, å refundere betalinger som mangler betalerens godkjenning. Derfor må din bruk av kortdata til å utføre en korttransaksjon godkjennes av kortholderen, ellers vil transaksjonen bli reversert.
 4. Sikker lagring og avhending av kortdata. Du godtar følgende:
  1. Du skal ikke etablere og vedlikeholde tilstrekkelige kontroller for å begrense tilgang til alle oppføringer som inneholder kortdata.
  2. Du skal ikke selge eller avsløre eventuelle kortdata eller annen informasjon du har samlet inn i forbindelse med en korttransaksjon, til en tredjepart.
  3. Du skal ikke oppbevare kortdata i papirform eller på bærbare digitale lagringsenheter som for eksempel USB-minneenheter eller flyttbare disker.
  4. Du skal ikke reprodusere eventuelle elektroniske signaturer du har kopiert for en kortholder, bortsett fra på PayPals spesifikke forespørsel.
  5. Du skal ødelegge kortdataene enten ved å tilintetgjøre mediet som kortdataene er lagret på, eller ved å slette eller gjøre kortdataene fullstendig og permanent uforståelige og meningsløse.

   Hvis du overfører virksomheten din, kan du ikke overføre kortdata og annen informasjon du har om korttransaksjoner, som et aktivum for virksomheten i henhold til kortforeningens regler. I slike tilfeller samtykker du i å levere kortdataene og eventuelle transaksjonsdata til PayPal hvis de ber om det. Hvis PayPal ikke ber deg om å sende dem slike data, må du ødelegge dem når virksomheten overføres.
 5. PCI DSS-revisjon. Hvis PayPal ber deg om det, samtykker du i at en kvalifisert sikkerhetsevaluator utfører en sikkerhetsrevisjon av systemene, kontrollene og fasilitetene dine og utsteder en rapport til PayPal og kortforeningene. Du samtykker til å samarbeide fullt ut under utførelsen av denne revisjonen og å til å formidle all nødvendig informasjon og gi tilgang til alle systemene som revisoren trenger for å fullføre revisjonen. Du samtykker også til å dekke eventuelle rimelige kostnader i forbindelse med denne revisjonen. Hvis du ikke iverksetter en slik revisjon etter at PayPal har bedt deg om å gjøre det, gir du PayPal tillatelse til å iverksette slike tiltak på forhandlerens regning, eller PayPal kan øyeblikkelig suspendere bruken av produktet ditt. Du vil motta en kopi av revisjonsrapporten. PayPal må også motta en kopi og sende en kopi til enhver anskaffende institusjon eller kortforening som ber om en kopi.

Vedlegg 2

DATABESKYTTELSESPLAN

Denne databeskyttelsesplanen gjelder bare i den grad PayPal fungerer som en behandler eller underbehandler for forhandleren. Begrepene som brukes, men som ikke er definert i dette vedlegget, skal ha den betydningen som er beskrevet i avtalen.

1 DEFINISJONER OG TOLKNING

1.1 Følgende termer har følgende betydninger når de brukes i dette vedlegget:

«Kortinformasjon» er definert i avsnitt 2.15 i dette vedlegget.

«Kunde» betyr en EU-kunde av forhandleren som bruker PayPal-tjenestene, er den registrerte i dette vedlegget.

«Kundedata» betyr personopplysningene som kunden gir til forhandleren, og som forhandleren deretter formidler til PayPal gjennom forhandlerens bruk av PayPal-tjenestene.

Termene «datakontrollør» (eller bare «kontrollør») og «databehandler» (eller bare «behandler») og «den registrerte» har den samme betydningen som er beskrevet i databeskyttelseslovene.

«Databeskyttelseslover» betyr personvernforordningen 2016/679 (GDPR) og eventuelle tilknyttede forskrifter eller instrumenter og andre databeskyttelseslover, forskrifter, forskriftskrav og etiske retningslinjer i EUs medlemsstater som gjelder PayPals levering av PayPal-tjenester.

«Datamottaker» er definert i avsnitt 2.15 i denne listen.

«PayPal-gruppen» betyr PayPal og alle selskaper hvor PayPal eller dens etterfølger fra tid til annen direkte eller indirekte eier eller kontrollerer.

«Personopplysninger» har betydningen som er gitt i henhold til databeskyttelsesloven.

«Behandling» har betydningen som er gitt i databeskyttelsesloven, og alle former for den vil bli tolket tilsvarende.

«Underdatabehandler» betyr enhver betalingsbehandler som er engasjert av PayPal og/eller dets tilknyttede selskaper i behandlingen av personopplysninger.

1.2 Plan. Denne planen omfatter (i) punkt 1 til 2 og er hoveddelen av planen, (ii) vedlegg 1, (iii) vedlegg 2 og (iv) vedlegg 3 (med tillegg).

 

2 BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER I FORBINDELSE MED TJENESTENE

2.1 Forhandler som dataansvarlig. Når det gjelder kundedata som skal behandles av PayPal i forbindelse med denne avtalen, vil forhandlere være ansvarlig og PayPal vil være en behandler med hensyn til slik behandling. Forhandler er alene ansvarlig for å bestemme for hvilke formål og hvordan kundedata behandles eller skal behandles.

2.2 Forhandlerens skriftlige instruksjoner. PayPal behandler kun kundedata på vegne av og i samsvar med forhandlerens skriftlige instruksjoner. Partene er enige om at denne planen er forhandlerens komplette og endelige skriftlige instruksjon til PayPal når det gjelder kundedata. Ytterlige instruksjoner utenfor denne planen (hvis noen) krever en forutgående skriftlig avtale mellom PayPal og forhandleren, inkludert avtale om tilleggsavgifter som forhandler skal betale til PayPal for å utføre slike ytterlige instruksjoner. Forhandler må sørge for at instruksjonene er i samsvar med alle gjeldende lover, inkludert databeskyttelseslover, og at behandling av kundedata i samsvar med forhandlerens instruksjoner ikke fører til at PayPal bryter lovene om databeskyttelse. Bestemmelsene i dette punktet er underlagt bestemmelsene i punkt 2.14 om sikkerhet. Forhandler ber herved om at PayPal behandler kundedata til følgende formål:

2.2.1 som rimelig nødvendig for å levere PayPal-tjenester til forhandler og deres kunde

2.2.2 For å bruke dataene til noe som helst formål, direkte eller indirekte, må de anonymiseres slik at identifiserbare personopplysninger ikke lenger er tilgjengelig.

2.3 PayPal-samarbeid. I forbindelse med kundedata som er behandlet av PayPal i henhold til denne avtalen, skal PayPal samarbeide med forhandleren i den grad det er nødvendig for å gjøre det mulig for forhandleren å oppfylle sitt ansvar som dataansvarlig i henhold til databeskyttelseslover, herunder, uten begrensning, som forhandleren trenger når det gjelder å:

2.3.1 bistå forhandleren i utarbeidelsen av konsekvensvurderinger for databeskyttelse i den grad det kreves av selgeren i henhold til databeskyttelseslover

2.3.2 svare på bindende forespørsler fra databeskyttelsesmyndigheter om utlevering av kundedata som påkrevd i gjeldende lover

2.4 Omfang og detaljer om kundedata behandlet av PayPal. Målet med PayPals behandling av kundedata er ytelsen til PayPal-tjenestene i henhold til avtalen. PayPal må behandle kundedataene i henhold til angitt tidsramme, formål, type og kategorier av de registrerte som beskrevet i vedlegg 2 (Databehandling av kundedata).

2.5 Overholdelse av lover. Partene vil til enhver tid overholde lovene om databeskyttelse.

2.6 Retting, blokkering og sletting. I den grad en forhandler i sin bruk av PayPal-tjenestene ikke er i stand til å rette, endre, blokkere eller slette kundedata slik det kreves i henhold til databeskyttelseslover, skal PayPal imøtekomme enhver kommersielt rimelig forespørsel fra forhandleren om å legge til rette for slike handlinger i den grad PayPal har lovtillatelse til å gjøre det. I den grad det er tillatt i henhold til loven, er forhandleren ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår som et resultat av PayPals levering av slik assistanse.

2.7 Forespørsler fra de registrerte. PayPal skal, i den grad loven tillater det, umiddelbart varsle forhandleren hvis PayPal mottar en forespørsel fra en kunde om tilgang til eller retting, endring eller sletting av kundens personopplysninger. Forhandleren er ansvarlig for å svare på alle slike forespørsler. Hvis loven tillater det, skal PayPal samarbeide med og bistå forhandleren med en slik kundeforespørsel så langt det er kommersielt rimelig, og forhandleren er ansvarlig for eventuelle kostnader som oppstår som et resultat av PayPals assistanse.

2.8 Opplæring. PayPal forplikter seg fra tid til annen å tilby opplæring som er nødvendig for PayPal-ansatte når det gjelder PayPal-forpliktelser i denne planen, for å sikre at PayPal-ansatte er klar over og overholder slike forpliktelser.

2.9 Begrensning av tilgang. PayPal må sikre at PayPal-ansattes tilgang til kundedata er begrenset til de ansatte som utfører PayPal-tjenester i samsvar med avtalen.

2.10 Underdatabehandlere. Forhandleren autoriserer bruk av medlemmer av PayPal-gruppen som underdatabehandlere i forbindelse med levering av PayPal-tjenestene. I tillegg autoriserer forhandleren generelt bruk av andre tredjeparter som underdatabehandlere i forbindelse med levering av PayPal-tjenestene. Når en underdatabehandler engasjeres, vil PayPal etablere en skriftlig kontrakt med underdatabehandleren. Denne inneholder vilkår for beskyttelsen av kundedata som ikke er mindre beskyttende enn vilkårene definert i denne planen. PayPal må gjøre tilgjengelig for forhandleren en oppdatert liste over underdatabehandlere for de respektive PayPal-tjenestene, med identiteten til disse underdatabehandlerne.

2.11 Revisjoner og sertifiseringer. På forespørsel fra forhandler, med forbehold om taushetsplikt som angitt i avtalen, gir PayPal informasjon om PayPals overholdelse av forpliktelsene som er angitt i denne planen, i form av tredjepartssertifseringer og eventuelle revisjoner beskrevet i personvernerklæringen som er beskrevet på nettsiden vår, for forhandlere (eller forhandlerens uavhengige tredjepartsrevisor som ikke er en konkurrent av PayPal eller noen medlemmer av PayPal eller PayPal-gruppen). Forhandleren kan kontakte PayPal i samsvar med avtalen for å be om en revisjon på stedet av prosedyrene som er relevante for beskyttelse av personopplysninger. Forhandleren skal refundere PayPal for all tid som er brukt på slike revisjoner på stedet, i henhold til PayPals servicepriser på det gjeldende tidspunktet, som må gjøres tilgjengelig for forhandleren på forespørsel. Før en slik revisjon på stedet starter, må forhandleren og PayPal gjensidig avtale omfanget, tidspunktet og varigheten av revisjonen i tillegg til refusjonssatsen som forhandleren er ansvarlig for. Alle refusjonssatser skal være rimelige og ta hensyn til ressursene PayPal bruker. Forhandleren skal omgående varsle PayPal med informasjon om en eventuell manglende overholdelse som oppdages i løpet av en revisjon.

2.12 Sikkerhet. PayPal skal som minimum implementere og vedlikeholde passende tekniske og organisatoriske tiltak for å beskytte kundedata og beskytte dem mot uautorisert eller ulovlig behandling og utilsiktet tap, skade eller ødeleggelse i forhold til levering av PayPal-tjenester, som beskrevet i vedlegg 1 i denne planen. Ettersom PayPal leverer PayPal-tjenester til alle forhandlere ensartet gjennom et vertsbasert, nettbasert program, gjelder alle relevante og nåværende tekniske og organisatoriske tiltak for hele PayPal-kundebasen som er driftet fra samme datasenter og abonnerer på den samme tjenesten. Forhandleren forstår og er enig i at de tekniske og organisatoriske tiltakene er gjenstand for teknisk fremgang og utvikling. I denne sammenheng har PayPal uttrykkelig tillatelse til å treffe passende alternative tiltak så lenge sikkerhetsnivået til tiltakene opprettholdes når det gjelder leveringen av PayPal-tjenestene.

2.13 Varsler om sikkerhetshendelser. Hvis PayPal blir kjent med en sikkerhetshendelse i forbindelse med behandlingen av kundedata, vil PayPal i samsvar med lovene om databeskyttelse: (a) varsle forhandleren om sikkerhetshendelsen omgående og uten unødig forsinkelse, (b) umiddelbart gjennomføre rimelige tiltak for å minimere skader og sikre kundedata, (c) beskrive i den grad det er mulig, rimelige detaljer om sikkerhetshendelsen, inkludert skritt tatt for å avbøte potensielle risikoer, (d) og varsle forhandleren på den måten PayPal velger, inkludert via e-post. Forhandleren er alene ansvarlig for å opprettholde nøyaktig kontaktinformasjon og sikre at all kontaktinformasjon er aktuell og gyldig.

2.14 Sletting. Ved avslutting eller utløp av avtalen vil PayPal slette eller returnere alle kundedata behandlet på vegne av forhandleren, og PayPal vil slette eksisterende kopier av slike kundedata med mindre det er nødvendig å oppbevare slike kundedata for å overholde gjeldende lov.

2.15 Dataportabilitet. Ved oppsigelse eller utløp av denne avtalen samtykker PayPal på skriftlig forespørsel fra forhandler i å gi forhandlerens nye overtakende bank eller betalingstjenesteleverandør («datamottaker») all tilgjengelig betalingskortinformasjon, herunder personopplysninger relatert til forhandlerens kunder («kortinformasjon»). For å kunne gjøre det må forhandleren gi PayPal all forespurt informasjon, inkludert bevis på at datamottakeren overholder kortforeningens PCI-DSS-krav og har PCI-samsvar på nivå 1. PayPal samtykker i å overføre kortinformasjonen til datamottakeren så lenge følgende gjelder: (a) Forhandleren gir PayPal bevis på at datamottakeren overholder kortforeningens PCI-DSS-krav (PCi-samsvar på nivå 1) ved å gi PayPal et sertifikat eller en rapport om overholdelse av kortforeningens PCI-DSS-krav fra en kvalifisert leverandør og all annen informasjon som PayPal rimelig ber om, (b) overføring av slik kortinformasjon er i samsvar med den siste versjonen av kortforeningens PCI-DSS-krav og (c) overføring av slik kortinformasjon er tillatt i henhold til gjeldende kortforeningslover og eventuelle gjeldende lover eller forskrifter (inkludert databeskyttelseslover).

3 VILKÅR TILKNYTTET EUs STANDARD KONTRAKTSVILKÅR

3.1 Søknad. EUs standard kontraktsvilkår er beskrevet i vedlegg 31 («EUs standard kontraktsvilkår»). EUs standard kontraktsvilkår gjelder bare for kundedata som er overført av forhandlere etablert i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde («EØS») eller Sveits, til ethvert land som er utenfor EØS og ikke er anerkjent av EU-kommisjonen som å ha et passende beskyttelsesnivå for personopplysninger (som beskrevet i personvernforordningen) der PayPal kan lagre og behandle kundedata.

3.2 Instruksjoner. Denne planen og brukeravtalen er den komplette og endelige instruksjonen fra dataeksportøren til dataimportøren for behandling av kundedata. Eventuelle tilleggsinstruksjoner eller alternative instruksjoner må avtales separat. For formålene i klausul 5 (a) i EUs standard kontraktsvilkår gir dataeksportøren følgende instruksjoner: (a) å behandle kundedata i samsvar med avtalen og (b) å behandle kundedata initiert av forhandlere i deres bruk av tjenestene i løpet av løpetiden. Disse instruksjonene beskriver også behandlingenes varighet, mål, omfang og formål.

3.3 Revisjoner og sertifiseringer. Partene er enige om at revisjonene beskrevet i klausul 5 (f), klausul 11 og klausul 12 (2) skal gjelde. Bestemmelsene i punkt 2.11 i denne listen skal også gjelde for dataimportøren som om det var PayPal.

3.4 Sertifisering av sletting. Partene er enige om at sertifisering av sletting av personopplysninger beskrevet i klausul 12(1), skal leveres fra dataimportøren til dataeksportøren bare på dataeksportørens forespørsel.

3.5 Ansvar. Partene er enige om at alt ansvar mellom dem (og med hensyn til dataimportøren skal slikt ansvar samles med PayPals forpliktelser slik at deres totale samlede ansvar faller innenfor det nivået som er spesifisert i brukeravtalen) i henhold til denne planen og EUs standard kontraktsvilkår, er underlagt vilkårene i brukeravtalen (inkludert med tanke på ansvarsbegrensning), bortsett fra at slike begrensninger ikke gjelder ansvar som dataimportøren kan ha overfor de registrerte i henhold til tredjeparts rettighetsbestemmelser i EUs standard kontraktsvilkår.

3.6 Utelukkelse av tredjepartsrettigheter. I henhold til paragraf 4.6 tildeles PayPal tredjepartsrettigheter med hensyn til forpliktelser som uttrykkelig er til fordel for dataimportøren eller PayPal i denne planen, og de registrerte får tredjepartsrettigheter i henhold til EUs standard kontraktsvilkår. Alle andre tredjepartsrettigheter er utelukket.

Forhandler

For og på vegne av (sett inn det juridiske navnet til forhandleren) .................................................
Signatur...................................................
Navnet på underskriver ............................................. Underskrivers stilling .........................................
Dato........................................................

PayPal

For og på vegne av PayPal (Europe) S.á.r.l. et CIE, S.C.A
Signatur....................................................
Navn på underskriver .............................................Underskrivers stilling........................................... Dato.........................................................

 

VEDLEGG 1

Tekniske og organisatoriske tiltak

Følgende tekniske og organisatoriske tiltak vil bli implementert:

 1. Tiltak for å forhindre at uvedkommende får tilgang til fasilitetene som brukes til databehandling
 2. Tiltak for å forhindre at datamedier leses, kopieres, endres eller flyttes av uautoriserte personer
 3. Tiltak for å forhindre uautorisert innføring av data i informasjonssystemet, samt all uautorisert kunnskap om, modifisering eller sletting av de registrerte dataene
 4. Tiltak for å forhindre databehandlingssystemer i å bli brukt av uautoriserte personer som bruker dataoverføringsanlegg
 5. Tiltak for å sikre at autoriserte personer, når de bruker et automatisert databehandlingssystem, bare kan få tilgang til data som er innenfor deres kompetanse
 6. Tiltak for å garantere kontroll og registrering av identiteten til tredjepart som dataene kan overføres til via overføringsanlegg
 7. Tiltak for å sikre at identiteten til personene som har hatt tilgang til informasjonssystemet og dataene som er lagt inn i systemet, kan kontrolleres og registreres når som helst og av enhver autorisert person.
 8. Tiltak for å forhindre at data blir lest, kopiert, endret eller slettet på en uautorisert måte ved overføring av data og transport av datamedier
 9. Tiltak for å beskytte data ved å lage sikkerhetskopier

 

VEDLEGG 2

Databehandling av kundedata

Kategorier av de registrerte

Kundedata – personopplysningene som kunden gir selgeren og forhandleren videre til PayPal gjennom sin bruk av PayPal-tjenestene.

Behandlingsemne

Betalingsbehandlingstjenestene som tilbys av PayPal, som lar selgeren akseptere betalingskort og andre betalingsmetoder fra kunder på en nettside eller en mobilapp.

Karakteren av og formålet med behandlingen

PayPal behandler kundedataene som er sendt av selgeren til PayPal med det formål å få bekreftelse eller godkjenning av kundens betalingsmetode som betaling til selgeren for salg av varer eller tjenester.

Type personopplysninger

Kundedata – Selger må informere PayPal om hvilken type kundedata PayPal er pålagt å behandle i henhold til denne avtalen.Hvis det er endringer i typen kundedata som PayPal trenger å behandle, må selgeren varsle PayPal umiddelbart.PayPal behandler følgende kundedata som selgeren kan levere til PayPal fra tid til annen:

 

Website Payments Pro

Virtuell terminal

Avanserte kortbetalinger

Fullt navn

X

X

X

Leveringsadresse

X

X

X

Faktureringsadresse

X

X

X

E-postadresse

X

X

X

Telefonnummer

X

X

X

Faksnummer

 

 

Offentlig ID-nummer

 

 

Bankkonto- og routing-nummer

 

 

Kort- eller betalingmetode (valgfritt)

X

X

X

Kortets primære kontonummer (PAN)

X

X

X

Card Verification Value (CVV)

X

X

X

Kortets utløpsdato

X

X

X

MVA-nummer

 

 

X

IP-adresse

X

X

 

Spesifikke kategorier av data (hvis relevant)

Overføring av spesifikke kategorier av data forventes ikke.

Behandlingsvarighet

Brukeravtalens vilkår.

 

VEDLEGG 3

EUs STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER

Eksport (fra EØS-land) av personopplysninger fra ansvarlig til betalingsbehandler

I henhold til artikkel 26(2) i direktiv 95/46/EF når det gjelder overføring av personopplysninger til betalingsbehandlere etablert i tredjeland som ikke sikrer et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå

Navnet på den dataeksporterende organisasjonen: ………………………………………..
Adresse: …………………………………………….
Tlf.: ……………………………………………….
Faks: ………………………………………………..
E-post: ……………………………………………..
Annen informasjon som trengs for å identifisere organisasjonen: …………………………… (dataeksportøren)

Og

Navn på organisasjonen som importerer dataene: Paypal, Inc
Adresse: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131
Annen informasjon som trengs for å identifisere organisasjonen: …………………………… (dataimportøren)
hver en «part»; sammen «partene»,
HAR AVTALT følgende standardkontraktsbestemmelser (heretter kalt «standardbestemmelsene») for å levere passende sikkerhetstiltak vedrørende beskyttelse av personvern og grunnleggende rettigheter og friheter for fysiske personer i forbindelse med dataeksportørens videreformidling av personopplysningene angitt i vedlegg 1, til dataimportøren.

 

Standardbestemmelse 1

Definisjoner

Følgende definisjoner gjelder for standardbestemmelsene:

 • (a) «Personopplysninger», «spesifikke kategorier av informasjon», «behandle/behandling», «kontrollør», «registrator», «registrert» og «tilsynsmyndighet» har samme betydning som i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF av 24. oktober 1995 om beskyttelse av enkeltpersoner med hensyn til behandling av personopplysninger og om fri bevegelse av slike data
 • b) «dataeksportør» betyr kontrolløren som gir personopplysningene videre
 • c) «dataimportør» betyr registraren som samtykker i å motta personopplysninger fra dataeksportøren for behandling på vegne av dataeksportøren etter videresending, i samsvar med dataeksportørens instruksjoner og standardbestemmelser, og som ikke er underlagt et tredjelandssystem som sikrer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå som foreskrevet i Artikkel 25(1) i direktiv 95/46/EC
 • d) «Underleverandørregistrator» betyr enhver registrar som i avtale med dataimportøren eller en av de andre importørens underleverandører samtykker i å motta fra dataimportøren eller en av den andre importørens underleverandørregistratorer med det eneste formål å behandle på vegne av dataeksportøren, i samsvar med dataeksportøren, instruksjoner, standardbestemmelser og skriftlig kontrakt
 • e) «Gjeldende databeskyttelseslov» betyr lovverket som beskytter de grunnleggende rettigheter og friheter for fysiske personer, særlig deres rett til personvern, med hensyn til behandling av personopplysninger og som gjelder for en databehandler i medlemsstaten der dataeksportøren er etablert.
 • f) «Tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak» betyr de tiltak som er utformet for å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, spesielt der behandling involverer overføring av informasjon i et nettverk, og mot enhver annen form for ulovlig behandling.

Standardbestemmelse 2

Nærmere opplysninger om overføringen

Detaljene om videresendingen, og spesielt de spesifikke kategoriene av personopplysninger, der det er aktuelt, er beskrevet i vedlegg 1, som er en integrert del av standardbestemmelsene.

Standardbestemmelse 3

Mottakerklausul for tredjepart

 1. Den registrerte kan som mottaker, håndheve denne klausulen, klausul 4(b) til (i), klausul 5(a) til (e), og (g) til (j), klausul 6(1) og (2), klausul 7, klausul 8(2), og klausul 9 til 12 overfor dataeksportøren.
 2. Dataemne kan håndheve denne klausulen mot dataimportøren, klausul 5 (a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausul 9 til 12 i tilfeller der dataeksportøren faktisk har forsvunnet eller lovlig har opphørt å eksistere, med mindre noen juridisk etterfølger har påtatt seg alle dataeksportørens juridiske forpliktelser i henhold til kontrakt eller under lov og som et resultat overtar dataeksportørens rettigheter og plikter, i hvilket tilfelle dataemne kan håndheve dem mot en slik juridisk etterfølger.
 3. Den registrerte kan håndheve denne klausulen mot subprocessor , klausul 5 (a) til (e) og (g), klausul 6, klausul 7, klausul 8(2) og klausul 9 til 12 i tilfeller der begge, dataeksportøren og dataimportøren faktisk har forsvunnet eller lovlig har opphørt å eksistere, eller blitt insolvent med mindre noen juridisk etterfølger har påtatt seg alle dataeksportørens juridiske forpliktelser i henhold til kontrakt eller under lov og som et resultat overtar dataeksportørens rettigheter og plikter, i hvilket tilfelle dataemne kan håndheve dem mot en slik juridisk etterfølger.Den underkontraherede registerførers erstatningsansvar er begrænset til hans egen behandling i henhold til standardbestemmelserne.
 4. arterne gør ingen indsigelse mod, at de registrerede, såfremt de udtrykkeligt ytrer ønske herom, og det er tilladt i henhold til national ret, lader sig repræsentere af en forening eller andre organer.

Standardbestemmelse 4

Dataeksportørens forpliktelser

Dataeksportøren samtykker til og garanterer:

 • a) at hans behandling av personopplysninger, inkludert selve avsløringen, har vært, og vil fortsette å være, i samsvar med de relevante bestemmelsene i gjeldende databeskyttelseslov (og, hvor det er relevant, er blitt underrettet til de kompetente myndighetene i medlemsstaten der dataeksportøren er etablert), og at behandlingen ikke er i strid med de relevante bestemmelsene i denne staten
 • b) at hans behandling av personopplysninger, inkludert selve avsløringen, har vært, og vil fortsette å være, i samsvar med de relevante bestemmelsene i gjeldende databeskyttelseslov (og, hvor relevant, er blitt underrettet til de kompetente myndighetene i medlemsstaten der dataeksportøren er etablert) , og at behandlingen ikke bryter med de relevante bestemmelsene i denne staten
 • c) at dataimportøren vil gi tilstrekkelige garantier med hensyn til tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er spesifisert i vedlegg 2 til denne kontrakten
 • d) at sikkerhetstiltakene, etter å ha blitt vurdert mot kravene i gjeldende databeskyttelseslovgivning, er tilstrekkelige til å beskytte personopplysninger mot utilsiktet eller ulovlig ødeleggelse, utilsiktet tap, endring, uautorisert avsløring eller tilgang, spesielt når behandling involverer dataoverføring i et nettverk, og mot enhver annen form for ulovlig behandling og at disse tiltakene gir et tilstrekkelig databeskyttelsesnivå i forhold til risikoene forbundet med behandlingen og arten av informasjonen som skal beskyttes, under hensyntagen til det nåværende tekniske nivået og kostnadene som er involvert; med deres implementering
 • e) at han vil sørge for at disse sikkerhetstiltakene blir overholdt
 • f) de registrerte, i tilfelle avsløringen inkluderer bestemte kategorier av informasjon, er blitt informert eller før eller så snart som mulig etter avsløringen vil bli informert om at informasjonen deres kan overføres til et tredjeland som ikke sikrer et tilstrekkelig nivå av databeskyttelse som foreskrevet i direktiv 95/46/EC
 • g) at han vil sende meldinger som han mottar fra dataimportøren eller en hvilken som helst underleverandørregistrator i samsvar med standard ledd 5(b) og 8(3), til Personvernmyndigheten hvis han bestemmer seg for å fortsette avsløringen eller å avbryte suspensjonen
 • h) at han på anmodning vil gjøre tilgjengelig for de registrerte, en kopi av standardbestemmelsene, med unntak av vedlegg 2, og en kort beskrivelse av sikkerhetstiltakene, og en kopi av enhver kontrakt for outsourcing som skal gjøres i samsvar med standardbestemmelsene, bortsett fra standardbestemmelsene eller kontrakten; inneholder kommersiell informasjon som han deretter kan utelate
 • i) behandlingen i tilfelle outsourcing utføres i samsvar med standard klausul 11 av en underentreprenørregistrator som tilbyr minst samme beskyttelsesnivå for den registrerte personopplysninger og rettigheter som dataimportøren i henhold til standardreglene, og
 • j) at han ønsker å sikre overholdelse av standard klausul 4(a) til (i).

Standardbestemmelse 5

Dataimportørens forpliktelser

Dataimportøren samtykker til og garanterer:

 • a) at han vil behandle personopplysningene utelukkende på vegne av dataeksportøren og i samsvar med hans instruksjoner og standardbestemmelser; hvis han av en eller annen grunn ikke er i stand til å sikre slik etterlevelse, samtykker han til å varsle dataeksportøren uten forsinkelse, og dataeksportøren har da rett til å stanse dataoverføringen og/eller si opp kontrakten.
 • b) at han ikke har noen grunn til å tro at han i henhold til loven er underlagt han hindres i å følge instruksjonene mottatt fra dataeksportøren og å overholde sine forpliktelser i henhold til kontrakten, og at hvis slik lovgivning blir endret slik at det sannsynligvis vil ha en vesentlig negativ effekt på garantiene og forpliktelsene som følger av standardbestemmelsene, vil omgående varsle dataeksportøren så snart han blir kjent med den, og dataeksportøren vil da ha rett til å stanse dataoverføringen. og / eller si opp kontrakten
 • c) at han, før han behandlet de avslørte personopplysningene, har iverksatt tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak spesifisert i vedlegg 2;
 • d) at han umiddelbart vil varsle dataeksportøren:

o (i) rettshåndhevelsesorganers juridisk bindende forespørsler om overføring av personopplysninger, med mindre annet er forbudt, for eksempel ved et strafferettslig forbud for å sikre konfidensialitet i etterforskning

o (ii) enhver tilfeldig eller uautorisert tilgang

o (iii) forespørsler mottatt direkte fra de registrerte uten å svare på den forespørselen, med mindre importøren på annen måte er autorisert til det

 • (e) at han omgående og behørig vil adressere alle dataeksportørens henvendelser angående hans behandling av de avslørte personopplysningene og følge tilsynsmyndighetens anbefalinger med hensyn til behandlingen av den avslørte informasjonen;
 • (f) at han på forespørsel fra dataeksportøren vil ha sine databehandlingsanlegg underlagt inspeksjon, som inkluderer databehandlingen nevnt i standardbestemmelsene, og som utføres av dataeksportøren eller et kontrollorgan som består av uavhengige medlemmer med en konfidensialitet som har de nødvendige faglige kvalifikasjoner og utpekt av dataeksportøren , der det er hensiktsmessig etter avtale med regulerende myndighet
 • (g) at han på anmodning vil gjøre tilgjengelig for den registrerte en kopi av standardbestemmelsene eller eksisterende anbudskontrakter, med mindre standardbestemmelsene eller kontrakten inneholder kommersiell informasjon som han deretter kan utelate, bortsett fra vedlegg 2, som erstattes av en kort beskrivelse av sikkerhetstiltakene i tilfeller der den registrerte ikke kan få en kopi fra dataeksportøren
 • (h) at han i tilfelle outsourcing har informert dataeksportøren og innhentet sitt skriftlige samtykke hertil;
 • (i) behandlingen av underleverandørregistratoren vil skje i samsvar med klausul 11
 • (j) at han umiddelbart vil sende dataeksportøren en kopi av outsourcingavtalene som han inngår i samsvar med standardbestemmelsene.

Standardbestemmelse 6

Ansvar

 1. Partene er enige om at registrerte som har påført skade som følge av en parts eller en underleverandørkontrollørs brudd på forpliktelsene nevnt i standard klausul 3 eller 11, har rett til kompensasjon fra dataeksportøren for skadene.
 2. Hvis en registrert i tilfeller der dataimportøren eller den underentreprenører den registrerte krenker sine forpliktelser i henhold til standard bestemmelse 3 eller 11, ikke er i stand til å kreve erstatning mot dataeksportøren i henhold til paragraf. 1, fordi dataeksportøren faktisk eller lovlig har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, aksepterer dataimportøren at den registrerte kan komme med krav mot dataimportøren som om han var dataeksportøren, med mindre noen juridisk etterfølger har påtatt seg alle dataeksportørens forpliktelser i henhold til kontrakt eller ved lov, i hvilket tilfelle den registrerte kan påberope seg rettighetene til en slik juridisk etterfølgerDataimportøren kan ikke unndra seg ansvaret ved å påberope seg en underleverandør prosessor brudd på sine forpliktelser.
 3. Hvis en registrert i tilfeller der den underleverandør databehandler bryter sine forpliktelser etter klausul 3 eller i klausul 11 ikke er i stand til å fremsette krav mot dataeksportøren eller dataimportøren etter paragraf 1 og 2 fordi både dataeksportøren og dataimportøren faktisk eller lovlig har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent, aksepterer den underentreprenører som registrert at den registrerte kan komme med krav mot den underentreprenørregistratoren med hensyn til egen behandling i henhold til standardbestemmelsene som om han var dataeksportøren eller dataimportøren med mindre noen juridisk etterfølger har påtatt seg alle juridiske forpliktelser til dataeksportøren eller dataimportøren i henhold til kontrakt eller i henhold til lov, i hvilket tilfelle den registrerte kan påberope seg rettighetene til en slik juridisk etterfølger.Ansvaret til underentreprenøren er begrenset til hans egen databehandling i samsvar med standardbestemmelsene.

Standardbestemmelse 7

Mekling og jurisdiksjon

1. Dataimportøren samtykker til at hvis den registrerte utøver rettigheter mot tredjepart og/eller krever erstatning i samsvar med standardbestemmelsene, vil dataimportøren godta den registrertes beslutning om å

o (a) henvise saken til mekling av en upartisk person eller eventuelt av tilsynsmyndigheten

o (b) henvise saken til domstolene i medlemsstaten der dataeksportøren er etablert

Partene er enige om at valget gjort av den registrerte, ikke har noen innvirkning på den registrertes materielle eller prosessuelle rettigheter til å søke bot i samsvar med andre bestemmelser i nasjonal eller internasjonal lov.

Standardbestemmelse 8

Samarbeid med tilsynsmyndigheter

 1. Dataeksportøren samtykker i å deponere en kopi av denne kontrakten til regulatoren hvis den blir bedt om å gjøre det eller om nødvendig i gjeldende databeskyttelseslov.
 2. Partene er enige om at tilsynsmyndigheten har rett til å foreta en inspeksjon av dataimportøren og enhver underleverandørregistrator for samme formål og på samme vilkår som en inspeksjon av dataeksportøren i samsvar med gjeldende databeskyttelseslov.
 3. Dataimportøren skal straks informere dataeksportøren om at han eller en underentreprenørregistrator er underlagt lovgivning som forhindrer en inspeksjon av ham eller en underentreprenørregistrator i henhold paragraf 2. I et slikt tilfelle har dataeksportøren rett til å treffe de tiltak som er forutsatt i standardbestemmelse 5 (b).

Standardbestemmelse 9

Gjeldende lovverk

Standardbestemmelsene reguleres av lovgivningen i medlemsstaten der dataeksportøren er etablert.

Standardbestemmelse 10

Endring av kontrakten

Partene forplikter seg til ikke å endre standardbestemmelsene. Dette forhindrer ikke partene fra å inkorporere bestemmelser om forretningsrelaterte saker om nødvendig, så lenge de ikke bryter standardbestemmelsen.

Standardbestemmelse 11

Underbehandling

 1. Dataimportøren outsourcer ingen av databehandlingen den foretar på vegne av dataeksportøren i samsvar med standardbestemmelsene, uten forutgående skriftlig samtykke fra dataeksportøren.Når dataimportøren, med samtykke fra dataeksportøren, legger ut sine forpliktelser i henhold til standardbestemmelsene, vil dette bare gjøres ved å inngå en skriftlig avtale med den underentreprenørregistratoren, og derved pålegge de samme forpliktelsene som pålagt dataimportøren i henhold til standardbestemmelsene.Hvis den underentreprenørregistratoren ikke oppfyller sine forpliktelser til databeskyttelse i henhold til en slik skriftlig avtale, skal dataimportøren være fullt ansvarlig overfor dataeksportøren for å overholde forpliktelsene til den underentreprenørregistratoren i henhold til en slik avtale.
 2. Den forutgående skriftlige kontrakten mellom dataimportøren og den underleverandørregistratoren inkluderer også en tredjeparts pantsettelse som angitt i klausul 3 for tilfeller der den registrerte ikke kan stille krav som angitt i paragraf 1 i klausul 6, mot dataeksportøren eller dataimportøren fordi de faktisk eller lovlig har opphørt å eksistere eller har blitt insolvent og ingen juridisk etterfølger har påtatt seg alle juridiske forpliktelser til dataeksportøren eller dataimportøren i henhold til kontrakt eller under lov.Den underkontraherede registerførers erstatningsansvar er begrænset til hans egen behandling i henhold til standardbestemmelserne.
 3. Bestemmelsene om databeskyttelsesaspekter ved outsourcing i kontrakten nevnt i Paragraf 1 skal styres av lovgivningen i den medlemsstaten der dataeksportøren er etablert.
 4. Dataeksportøren opprettholder en liste over outsourcingskontrakter som er inngått i samsvar med standardbestemmelsene og varslet av dataimportøren i samsvar med standardbestemmelse 5 (j), og listen oppdateres minst en gang i året.Listen er tilgjengelig for dataeksportørens dataregulator.

Standardbestemmelse 12

Plikter etter fullført behandling av personopplysninger

 1. Partene er enige om at etter fullføring av behandlingen av personopplysninger, og på forespørsel fra dataeksportøren, skal dataimportøren og underleverandøren enten returnere alle personopplysninger og kopier av disse til dataeksportøren eller ødelegge alle personopplysninger og bekrefte dette til dataeksportøren, bortsett fra som gitt i lov, som dataimportøren er underlagt, forhindrer ham i å returnere eller ødelegge hele eller deler av de overførte personopplysningene.I så fall garanterer dataimportøren at han vil sikre konfidensialiteten til de avslørte personopplysningene og ikke vil aktivt påta seg videre behandling av disse.
 2. Dataimportøren og underentreprenøren garanterer at de på anmodning fra dataeksportøren og / eller tilsynsmyndigheten vil underlegge databehandlingsanleggene sine for en inspeksjon for å kontrollere tiltakene nevnt i punkt 1.

 


På vegne av dataeksportøren:

Navn (skrevet ut i sin helhet): …………………………………………….
Stilling: …………………………………………….
Adresse:....................................................
Annen informasjon som er nødvendig for at kontrakten skal være bindende (hvis aktuelt):
Signatur…………………………………………….(organisasjonens stempel)

På vegne av dataimportøren (PayPal, Inc):

Navn (skrevet ut i sin helhet): …………………………………………….
Stilling: …………………………………………….
Adresse: 2211 North First Street, San Jose, CA 95131
Signatur.................................................... (organisasjonens stempel)


 

VEDLEGG 1 FOR EUS STANDARD KONTRAKTSVILKÅR

Dette vedlegget er en del av klausulene og må fylles ut.

Medlemsstatene kan fylle ut eller spesifisere, i samsvar med deres nasjonale prosedyrer, all ytterligere nødvendig informasjon som skal inneholde i dette tillegget.

Dataeksportør

Dataeksportøren er: Forhandler

En enhet som bruker dataimportørens tjenester i forbindelse med sine kunder

Dataimportør

Dataimportøren er: PayPal, Inc

En leverandør av betalingstjenester som i forbindelse med Braintree-tjenestene gir en betalingsgateway slik at forhandler kan gi kundenes kredittkort og annen informasjon til banker og andre betalingstjenesteleverandører for å behandle betaling fra kunder

De registrerte

Personopplysningene som ble overført, gjelder følgende kategorier av registrerte:

Dataeksportørens kunder

Kategorier av data

Personopplysningene som ble overført, gjelder følgende kategorier av data:

Kundenavn, beløp som skal belastes, kortnummer, CSV, postnummer, landskode, adresse, e-postadresse, faks, telefon, nettsted, utløpsdato, leveringsdetaljer, skattestatus

Spesifikke kategorier av data (hvis relevant)

Personopplysningene som ble overført, gjelder spesielle kategorier av data (spesifiser):

Ikke aktuelt, med mindre forhandler konfigurerer tjenesten til å innhente slike data.

Behandlingsoperasjoner

Personopplysningene som blir overført, vil være gjenstand for følgende grunnleggende behandlingsaktiviteter:

Mottak og lagring av personopplysninger i utførelsen av tjenestene i løpet av avtalens varighet.VEDLEGG 2 FOR EUs STANDARDKONTRAKTBESTEMMELSER

Dette vedlegget er en del av klausulene.

Beskrivelse av tekniske og organisatoriske sikkerhetstiltak som er implementert av dataimportøren i samsvar med klausul 4(d) og 5(c) (eller vedlagt dokument/lovgivning):

De tekniske og organisatoriske tiltakene fremgår av vedlegg 1 til denne endringen.

 

Plan 3

Bruksvilkår for svindelbeskyttelse («svindelverktøy»)

1. Hvordan verktøy for svindel fungerer

Svindelverktøyet blir gjort tilgjengelig for deg som et verktøy for administrasjon av uredelige transaksjoner for å hjelpe deg med å oppdage potensielt uredelige transaksjoner basert på innstillingene du bruker i svindelverktøyet. Med verktøyet kan du definere filterregler, dvs. instruere oss om hvilke transaksjoner verktøyet skal avvise på dine vegne basert på abstrakte kriterier.

Vi kan gi forslag eller anbefalinger angående hvilke filtre og innstillinger i svindelverktøyet du skal bruke som kan være passende for din virksomhet.Disse forslagene tar hensyn til tidligere transaksjonshistorikk.

Det er ditt ansvar å angi filterreglene.Merk: Hvis du setter disse filterreglene for begrensende, kan du miste salgsvolumet.Vi anbefaler deg å overvåke filterreglene og innstillingene dine fortløpende.

2. Ingen garanti og ansvarsbegrensning

Vi verken representerer eller garanterer at svindelverktøyet er feilfritt eller at det vil identifisere all potensielt uredelig transaksjonsaktivitet.

Vi er ikke ansvarlig for tapene dine (for eksempel tap av fortjeneste) eller skader som skyldes eller er relatert til din bruk av svindelverktøyet, i den grad gjeldende lov tillater det.

Avsnitt 15.3 og 15.4 i brukeravtalen gjelder.

3. Dataskyttelse

Du kan bare bruke svindelverktøyet til å håndtere svindelrisiko og ikke til noe annet formål.

Du kan ikke dele bruk av svindelverktøyet med en annen person, og du kan heller ikke røpe til noen personer kategoriene gitt i svindelverktøyet eller resultatene generert fra din bruk av svindelverktøyet.

4. Diverse

Til tross for innstillingene dine for svindelverktøyet, beholder vi alltid retten til å avvise eller innstille enhver transaksjon i henhold til vilkårene i brukeravtalen.

Disse vilkårene supplerer brukeravtalen som styrer din bruk av tjenestene våre generelt. Definisjonen av tjenestene våre i brukeravtalen skal i sammenheng med disse vilkårene anses å inkludere svindelverktøyet.

Vi kan også endre, slette deler av eller legge til innhold i henhold til endringsprosessen i brukeravtalen.Hvis det legges til endringer som du ikke godtar, kan du si opp avtalen.

Du kan avslutte disse vilkårene når som helst ved å fjerne svindelverktøyet fra integrasjonen din og følge andre integrasjonsrelaterte trinn som vi kan gjøre tilgjengelig for deg. Dette lar deg slutte å bruke svindelverktøyet, men ellers forblir kontoen din åpen og brukeravtalen (og eventuelle andre relevante avtaler knyttet til levering av tjenester til deg) forblir i kraft.

Vi kan når som helst, etter eget forgodtbefinnende og (der det er mulig) med rimelig varsel avslutte, avbryte eller suspendere tjenesten i den grad den gjelder vårt svindelverktøy, uten ansvar overfor deg.

Disse vilkårene forblir gjeldende etter avslutningen av disse vilkårene i den grad det er nødvendig for følgende: (i) å håndtere problemer som oppstår ved ditt bruk av svindelverktøyet før avslutningen og/eller (ii) overholde gjeldende lovgivning og bestemmelser.