PayPal

 

>> Se alle avtaler

PayPal-avtale for lokale betalingsmetoder (LPM)

Sist oppdatert: 11. desember 2018

Skriv ut Last ned en PDF-fil

 

Dette er vilkårene for en kontrakt mellom deg og PayPal (Europe) S.à r.l et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg («PayPal», «vi» eller «oss»).

1. Om disse vilkårene

Disse vilkårene gjelder for din bruk av vår LPM-funksjonalitet.

Referanse:

 • LPM-funksjonalitet er en funksjonalitet som vi tilbyr for integrering på betalingssiden din. Denne lar kundene dine velge og bruke alle lokale betalingsmetoder (local payment method – LPM) (som vi tillater at brukes fra tid til annen) til å betale deg.

 

 • En lokal betalingsmetode (LPM) er enhver eventuell betalingsmetode som er oppført i vedlegg 1, som vi kan tillate at brukes uten konto for å utføre en betaling til kontoen din i henhold til disse vilkårene.

PayPals brukeravtale i landet der PayPal-kontoen din er registrert er en del av disse vilkårene. Terminologi som ikke er definert i disse vilkårene, er definert i brukeravtalen. Disse vilkårene og brukeravtalen skal i den grad det er mulig anses som et samlet dokument. Hvis det oppstår konflikt når det gjelder tolkning av vilkårene i avtalene, skal disse vilkårene overstyre brukeravtalen i det spesifikke konflikttilfellet.

Definisjonen av tjenestene våre i brukeravtalen skal i sammenheng med disse vilkårene anses å inkludere LPM-funksjonaliteten.

2. Godtakelse av disse vilkårene

Du godtar disse vilkårene ved å integrere LPM-funksjonaliteten vår på betalingssiden/nettplattformen din.

Hvis du integrerer LPM-funksjonaliteten for kontoen til en annen person eller juridisk enhet:

 • bekrefter du at du har tillatelse fra denne personen eller juridiske enheten til å godta disse juridisk bindende vilkårene på deres vegne og
 • at den andre personen eller juridiske enheten er bundet til disse vilkårene i stedet for deg.

3. Bruk av LPM-funksjonalitet

Når du integrerer LPM funksjonaliteten vår i nettbutikken din, kan vi (men er ikke forpliktet til å) tillate at kunder bruker LPM til å betale deg. 

Vedlegg 1 i disse vilkårene inneholder en liste over typene LPM som kan gjøres tilgjengelig for kundene dine fra tid til annen samt ytterligere betingelser for mottak av betalinger fra kunder som bruker en aktuell LPM. Du må overholde disse betingelsene til enhver tid. 

Personer som betaler bruker ikke en PayPal-konto til å utføre LPM-betalinger, så du kan ikke bruke PayPal til å utstede refusjoner for LPM-betalinger med mindre annet er oppgitt i vedlegg 1 for disse vilkårene.

Du kan ikke motta LPM-betalinger i valutaer annet enn de som er angitt for en LPM i vedlegg 1 i disse vilkårene.

LPM-funksjonaliteten kan kun brukes med en bedriftskonto, den er ikke tilgjengelig for privatkontoer.

4. Ansvaret ditt overfor oss

Vi kan behandle LPM-leverandører og betalingsbehandlere som lar oss muliggjøre mottak av LPM-betalinger på samme måte som vi behandler bankene og kortutstederne og/eller andre betalingsbehandlere i henhold til brukeravtalen.

LPM-betalinger kan reverseres av LPM-leverandører med mindre annet er angitt i vedlegg 1. Forpliktelsene dine og ansvaret ditt overfor oss når det gjelder disse reverseringene er de samme som for reverseringer og/eller tilbakeføringer i henhold til brukeravtalen. LPM-leverandøren kan påvirke reverseringen av en LPM-betaling på samme måte som en kundes bank kan påvirke reverseringer og/eller kundens betalingskortleverandør kan påvirke tilbakeføringer.

Etter avslutningen av disse vilkårene er du fortsatt ansvarlig overfor oss i henhold til vilkårene når det gjelder reversering av LPM-betalinger utført av LPM-leverandører og alle utestående forpliktelser som oppstår fra din bruk av LPM-funksjonalitet før avslutningen.

5. Endringer og avslutning

Vi kan legge til og fjerne LPM-er og LPM-leverandører i vedlegg 1 og disse vilkårene når som helst uten å varsle deg. 

Vi kan også endre, slette deler av eller legge til innhold i henhold til endringsprosessen i brukeravtalen. Hvis det legges til endringer som du ikke godtar, kan du si opp avtalen.

Du kan si opp avtalen i henhold til disse vilkårene når som helst ved å fjerne LPM-funksjonaliteten fra betalingssiden din og eventuelle andre integrasjonsrelaterte trinn som PayPal gjør tilgjengelig for deg fra tid til annen. Dette innebærer at du ikke lenger lar kundene dine bruke LPM til å betale deg, men PayPal-kontoen din forblir åpen, og brukeravtalen forblir gjeldende. 

Vi kan når som helst, etter eget forgodtbefinnende og (der det er mulig) med rimelig varsel avslutte, avbryte eller suspendere tjenesten i den grad den er tilknyttet LPM-funksjonaliteten og/eller LPM-er uten noe erstatningsansvar overfor deg.

Disse vilkårene forblir gjeldende etter avslutningen av disse vilkårene i den grad det er nødvendig for følgende: (i) å håndtere problemer som oppstår ved din bruk av LPM-funksjonaliteten før avslutningen og/eller (ii) overholde gjeldende lovgivning og bestemmelser.

 

Vedlegg 1

LPM-er

Bancontact

Betalingstype

Debetkort

Bancontact er en betalingsmetode for direktebelastning som innebærer utstedelse av betalingskort fra en autorisert kredittinstitusjon, slik at kunder kan betale direkte for varer og tjenester med bankkontoen sin.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

I.a.

 

EPS

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

EPS er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. EPS leveres av EPS-deltakende banker.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende) blir betalt til kontoen din og at pengene ikke kan tilbakekalles, underlagt disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du drar nytte av EPS-betalingsgarantien til PayPal.

 

Giropay

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

giropay er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende) blir betalt til kontoen din og at pengene ikke kan tilbakekalles, underlagt disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

I tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester oppgitt i brukeravtalen:

Betalingsinstrumenter (kontanter, sparepenger eller e-penger, valutaer inkludert virtuelle valutaer som bitcoin, samt sjekker) der du ikke kan identifisere mottakeren av betalingsinstrumentet, med unntak av kuponger eller produkter med lagret verdi.

Tilleggsvilkår

 1. giropay er begrenset til kunder med tilgang til kompatible nettbankkontoer hos en autorisert kredittinstitusjon i Tyskland. PayPal garanterer ikke at alle tyske bankkontoer er kompatible med giropay.
 2. Du må overholde alle vilkårene i giropays regler og bestemmelser, inkludert de som gjelder bruken av giropay-logoen som er begrenset til Europa.
 3. Ved bruk av giropay som betalingsmetode skal du ikke be om kundenes data, spesielt personopplysninger som IBAN eller navn.
 4. Betalingsgarantien for giropay er begrenset til 10 000 EUR per transaksjon.
 5. Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du drar nytte av giropay-betalingsgarantien til PayPal.
 6. Betalingsgarantien for giropay utløper 6 uker etter mottak av den gitte transaksjonen som er merket som fullført eller vellykket, avhengig av hva som er gjeldende, med mindre du har rapportert kravet skriftlig før 6-ukersperioden utløper.

 

iDEAL

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

iDEAL er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen. iDEAL er begrenset til kunder som har blitt utstedt nettbankkontoer som er kompatible med iDEAL og som oppbevares hos en bank i Nederland.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Ja. Betalingsgarantien betyr at hver transaksjon som er merket som fullført eller vellykket (den av disse som er gjeldende) blir betalt til kontoen din og at pengene ikke kan tilbakekalles, underlagt disse vilkårene og brukeravtalen samt din overholdelse av disse.

Refusjonsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

 

I.a.

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

 1. Du må sørge for at informasjon om klageprosessen er lett tilgjengelig for kunder på nettstedet ditt.
 2. Du har ikke tillatelse til å tilby iDEAL-betalingsmetoden via e-postlenketjenester med mindre du innhenter skriftlig tillatelse fra PayPal på forhånd. En iDEAL-betalingslenke er en nettadresse som fører til betalingssiden din der kunder kan utføre en iDEAL-transaksjon.
 3. Du må samarbeide når du mottar forespørsler om informasjon i spesifikke situasjoner som krever ytterligere undersøkelser i sammenheng med iDEAL-betalingsmetoden når PayPal eller du varsles om dette fra tid til annen.
 4. Forhandlerveiledningen for iDEAL-integrering er tilgjengelig her: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; du må overholde vilkårene for bruk av iDEAL, herunder de som gjelder bruk av iDEAL-logoen, som beskrevet på www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Du skal øyeblikkelig rapportere eventuelle hendelser som krever at du drar nytte av iDEAL-betalingsgarantien til PayPal.
 6. Hvis PayPal etter eget forgodtbefinnende avgjør at det er høy risiko tilknyttet deg, forbeholder PayPal seg retten til å be deg om å implementere en prosess for kunderegistrering for å i det minste registrere følgende data for kundene dine:

a) Navn og e-postadresse

b) Kontonummer og navn for bankkontonummeret som brukes til å utføre kjøp via iDEAL-betalingsmetoden

c) Ytterligere informasjon for bekreftelse i trinn 2 og overvåking av transaksjoner. F.eks:

i. IP-adresse

ii. Fingeravtrykk for nettleseren

iii. Mobilnummer

 

MyBank

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

MyBank er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Nei

Minstebeløp for transaksjon

 

I.a.

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

For å unngå tvil og i tillegg til eventuelle forbudte varer eller tjenester nevnt i brukeravtalen: Aktiviteter som kan straffes for å utsette mindreårige for fare, pedofili, pornografi, krenkelse av materialer beskyttet av immaterielle rettigheter og betalingsformer, manglende overholdelse av beskyttelse av personopplysninger i systemer med automatisk databehandling, hvitvasking av penger samt manglende overholdelse relatert til gambling og pengespill, hesteveddeløp, lotterier og bestemmelser for vilkår for utførelse av regulerte yrker.

Tilleggsvilkår

Du har ikke tillatelse til å bruke MyBank-logoen og andre immaterielle rettigheter med unntak av som tillatt for disse lokale betalingsmetodetjenestene. For eventuell ytterligere bruk må du overholde MyBank-veiledningen for bedrifter som er tilgjengelig på følgende nettsted https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Hvis du prøver å bruke MyBank-logoen på en uautorisert måte, eller på en måte som ikke er tiltenkt eller tillatt, eller på en måte som innebærer et alvorlig brudd på disse kravene, forbeholder vi oss retten til å trekke tilbake tjenestene våre.

 

SOFORT

Betalingstype

Bankoverføring i sanntid

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung er en betalingsmetode som bruker bankoverføring. Mottakerne kan motta en sanntidsbekreftelse for transaksjonen.

Tilbakeføringsrisiko

Nei

Betalingsgaranti

Nei

Refusjonsmulighet

Ja

Minstebeløp for transaksjon

 

1,00 EUR per transaksjon

Maksimalt transaksjonsbeløp

 

I.a.

Spesifikke varer og tjenester som ikke er tillatt

Ingen andre varer og tjenester enn de som er nevnt i brukeravtalen

Tilleggsvilkår

I.a.