Retningslinje for rapportering av krenkelse

>> Vis alle juridiske avtaler

Retningslinje for rapportering av krenkelse

Sist oppdatert: 28. august 2012

 

PayPals retningslinjer innebærer at vi iverksetter passende tiltak der det er nødvendig for å fjerne materiell fra PayPal-tjenestene, eller for å forhindre at PayPal-tjenestene benyttes i sammenheng med materiell som hevdes å være krenket. Hvis du innehar en immateriell rettighet, og du tror at et nettsted eller nettside som bruker PayPal-tjenester, selger, tilbyr for salg, eller gjør tilgjengelig varer og/eller tjenester eller annet innhold eller materiale som krenker dine immaterielle rettigheter, fyll ut rapporten om krenkelse i sin helhet og faks den til +44 (0) 8707301878 eller send den med e-post til infringementreport@paypal.com.