>> Se alle juridiske avtaler

Merknad angående FATCA- og CRS-loven:

 

Merknad angående FATCA- og CRS-loven:

I henhold til Luxembourg-lovene fra 24. juli 2015 angående amerikanske Foreign Account Tax Compliance Act («FATCA-loven») og 18. desember 2015 angående standard for OECD-fellesrapportering («CRS-loven») som brukes, henholdsvis, for å inngå en avtale mellom USA («USA») og myndighetene i Luxembourg for internasjonale skatteforpliktelser og et EU-direktiv for påkrevd, automatisk utveksling av informasjon når det gjelder skatter og avgifter (2014/107/EU), gir vi, som en datakontrollør, deg beskjed om at følgende data blir samlet inn og kanskje utvekslet eller på annen måte behandlet for formålene i de ovennevnte lovene (forutsatt at de er gjeldende) og i henhold til dem: 

  • navnet ditt,
  • adressen din,
  • landet (eller landene) du betaler skatt i (eller anses for å betale skatt),
  • skattenummeret/-numrene utstedt i landet eller landene du betaler skatt i, og, der det gjelder, skatteregistreringsnummeret ditt (amerikanske TIN),
  • fødselssted og -dato,
  • bankkontonummeret ditt (eller et reservekontonummer som viser hvor mye penger du har),
  • kontosaldo eller verdi fra og med 31. desember i hvilket som helst år mens du er registrert på kontoen,

Hvis en bruker møter betingelsene som en spesifisert amerikansk person i henhold til FATCA-loven og/eller som en rapporteringspliktig person i henhold til CRS-loven, og forutsatt at FATCA- og CRS-loven påfører PayPal forpliktelser (uansett ansett som en «rapporteringspliktig kontoinnehaver»), rapporterer PayPal automatisk denne informasjonen til skattemyndighetene Luxembourg. Skattemyndighetene i Luxembourg utveksler denne informasjonen med den amerikanske skatteetaten i tilfeller der FATCA-loven gjelder og/eller hvis CRS-loven gjelder med de myndighetene i landet eller landene du betaler skatt i, som er deltakende jurisdiksjoner i henhold til CRS-loven. 

Informasjonen som er oppført ovenfor, blir utvekslet med skattemyndighetene i Luxembourg for hvilket som helst kalenderår der du er eller blir en rapporteringspliktig kontoinnehaver (senest 30. juni i det følgende kalenderåret). Slike data blir deretter behandlet av oss til det ikke lenger er nødvendig i tilknytning til formålene de be behandlet for.

I henhold FATCA- og CRS-lovene er du pålagt å oppgi ytterligere informasjon som kan påkreves av oss fra tid til annen for å overholde disse lovene. Hvis du ikke gjør dette i tide, kan vi rapportere informasjonen din til skattemyndighetene i Luxembourg som igjen utveksler denne informasjonen med myndighetene nevnt ovenfor. Du har rett på tilgang til informasjonen som utveksler med skattemyndighetene i Luxembourg og, i forhold til saken, rett til å korrigere denne informasjonen. For å utøve disse rettighetene må du fortsette i henhold til punkt 11 i retningslinjene for personvern.

Henvisninger til FATCA- og CRS-lovene inkluderer henvisninger til alle regler basert på avtaler for standard fellesrapportering som kan gjelde i henhold til Luxembourg-lover, i tillegg til lovgivning som kan endre eller erstatte disse reglene, lovene og avtalene.