Hvordan rapporterer PayPal salgene mine til den amerikanske skatteetaten? Vil jeg motta 1099-K-skatteskjemaet?

PayPal sporer betalingsvolumet på kontoen din for å sjekke om betalingsvolumet overskrider begge disse nivåene i løpet av et kalenderår:

  • USD 20 000 i brutto betalingsvolum fra salg av varer eller tjenester i løpet av ett enkelt kalenderår
  • 200 betalinger for varer eller tjenester i samme år*

Du kan bli bedt om å oppgi et ID-nummer for skattebetalere (TIN), for eksempel et personnummer (SSN) eller arbeidsgivers ID-nummer (EIN), for kontoen(e) du har, hvis dette ikke er registrert fra før. Hvis TIN-verifiseringen mislykkes, må du fylle ut et tilsvarende W-9-skatteskjema.

Hvis du overstiger grensene fastsatt av IRS i et gitt kalenderår, sender PayPal 1099-K-skjemaet til deg og IRS for dette året, tidlig i påfølgende år.

Du kan få tilgang til 1099-K-skjemaet fra PayPal-kontoen din fra 31. januar hvert år. Bare kunder som oppfyller betingelsene for 1099-K, vil ha 1099-K tilgjengelig for nedlasting på kontoen sin.

Hvis det finnes uoverensstemmelser mellom den amerikanske skatteetatens rapportering av ditt ID-nummer for skattebetalere og navn, og det PayPal har registrert og bruker i 1099-K-skjemaet, mottar du kanskje en IRS «B-Notice».

Du finner mer informasjon og vanlige spørsmål ved å gå til PayPals nettsted for skatter og avgifter.

*Unntatt i Vermont og Massachusetts der grensen er lavere, uavhengig av antall transaksjoner.