Hva er en amerikansk person når det gjelder skatteformål?

En amerikansk person inkluderer vanligvis følgende:

  • Amerikansk statsborger eller person bosatt i USA, herunder amerikanske statsborgere som bor utenfor USA, eller amerikanske statsborgere og personer bosatt i USA som har en bedrift som opererer utenfor USA. (Dette inkluderer innehavere av green card.)
  • Et selskap eller partnerskap organisert i USA eller under amerikansk lovgivning eller en stat som er underlagt disse, herunder hvis enheten har en bedrift som opererer utenfor USA.
  • Et fond hvis (i) en domstol i USA har autoritet til å gi ordrer eller ta avgjørelser angående alle problemer tilknyttet administrasjon av fondet i henhold til gjeldende lovgivning, og (ii) én eller flere amerikanske personer autoritet til å kontrollere alle viktige beslutninger foretatt for fondet, eller formuen til en etterkommer som er amerikansk statsborger eller bosatt i USA.
Du finner mer informasjon på IRS-nettstedet.