Hjelpeartikkel

Hjelp > Krav og begrensninger/Informasjon om tvister og krav > Kan jeg endre årsaken jeg oppga for en tvist eller et krav?

Kan jeg endre årsaken jeg oppga for en tvist eller et krav?

Ja. Hvis du opprinnelig fremmet en tvist fordi du ikke mottok en vare, men denne varen nå er levert og har vist seg å ikke være som beskrevet, kan du endre årsaken.

Slik endrer du årsaken til tvisten:

  1. Logg på PayPal-kontoen din.
  2. Klikk på Løs et problem i løsningssenteret under «Nyttig informasjon».
  3. Velg Åpne saker.
  4. Finn saken din og klikk på Vis i Handling-kolonnen.
  5. Hvis du ikke har eskalert tvisten til et krav, klikker du på Endre årsaken for tvisten.
  6. Hvis du allerede har eskalert tvisten til et krav, klikker du på Endre årsaken for kravet.
  7. Følg instruksjonene.
Når du endrer årsaken for tvisten, blir den automatisk eskalert til et krav. Dette betyr at du ber PayPal om å gjennomgå saken og avgjøre om du er kvalifisert for refusjon. Vanligvis tar vi en avgjørelse innen 30 dager.
Siden du leter etter er ikke lenger tilgjengelig. Prøv å søke på nytt i hjelpesenteret vårt hvis du har spørsmål eller vil kontakte oss.