Tilgang for flere brukere


PayPal-funksjonen Tilgang for flere brukere gjør at du kan gi flere brukere ulike tilgangsnivåer til én PayPal-bedriftskonto. Med Tilgang for flere brukere kan du legge til flere pålogginger og tilgangsnivåer for de ansatte, slik at de kan utføre nødvendige oppgaver uten å få tilgang til unødvendige funksjoner. Når du kontrollerer tilgangen brukerne har til kontoen, kan du drive forretningen uten problemer og trenger ikke å bekymre deg over å gi total tilgang til kontoen din.

Logg på PayPal-bedriftskontoen for å begynne å bruke tilgang for flere brukere i dag.