Beleidsaanpassingen

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Uitgegeven op: 29 januari 2021

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen, omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op

30 april 2021.

Als u deze wijzigingen liever afwijst en uw rekening sluit, kunt u dit vóór 30 april 2021 doen zonder dat u extra kosten hoeft te maken.

Wijzigingen voor taalkundige aanpassingen, om orthografische en grammaticale fouten te corrigeren of verwijderen, of wijzigingen in de opmaak worden niet in dit document gemarkeerd. Dit geldt ook als we verwijzingen hebben gecorrigeerd of gestandaardiseerd.

WIJZIGINGEN IN DE PAYPAL GEBRUIKERSOVEREENKOMST

Ingangsdatum: 30 april 2021

  • Klik HIER om een bijgewerkte kopie van de beoogde wijzigingen te bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

Over uw rekening – Welkom bij PayPal!

We hebben in onze tekst verduidelijkt dat onze Gebruikersovereenkomst niet van toepassing is op de Xoom-services, die worden beheerst door de afzonderlijke juridische overeenkomsten van Xoom.

Een betaling doen – PayPal Aankoopbescherming – Objecten en transacties die niet in aanmerking komen voor PayPal Aankoopbescherming

In deze paragraaf hebben we onze lijst met objecten en transacties die niet in aanmerking komen opnieuw gerangschikt en gestandaardiseerd.

Betalingen ontvangen – PayPal Verkopersbescherming – Wat in aanmerking komt

We hebben ter verduidelijking tekst toegevoegd over al verzonden fysieke objecten en al verstrekte immateriële goederen.

Betalingen ontvangen – PayPal Verkopersbescherming – Basisvereisten

We hebben een nieuw tweede punt toegevoegd met betrekking tot vorderingen inzake ongeautoriseerde transacties.

Betalingen ontvangen – PayPal Verkopersbescherming – Objecten en transacties die niet in aanmerking komen

We hebben onze lijst met objecten en transacties die niet in aanmerking komen voor PayPal Verkopersbescherming gewijzigd en wereldwijd gestandaardiseerd.

Andere juridische voorwaarden – Allerlei – Uw gebruik (als verkoper) van persoonsgegevens; Wetgeving inzake gegevensbescherming

We hebben deze paragraaf een nieuwe titel gegeven en anders verwoord, zodat het gebruik van persoonsgegevens door verkopers specifieker wordt besproken.