Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal
Gepubliceerd: 11 september 2018 (voor de ingangsdatums zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd. 

We raden u aan om deze kennisgeving zorgvuldig te bestuderen zodat u op de hoogte bent van wat er verandert.

U hoeft niets te doen om deze wijzigingen te accepteren omdat ze automatisch op de onderstaande ingangsdatum in werking treden. Als u besluit ze niet te accepteren, kunt u ons daarvan vóór de bovenstaande datum op de hoogte stellen en direct uw rekening opheffen, zonder dat er extra kosten in rekening worden gebracht.


Bekijk de huidige Juridische overeenkomsten die van kracht zijn


Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 11 september 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

De volgende paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst zijn aangepast:

 • om bestaande tekst te verduidelijken en opnieuw te ordenen, met inbegrip van de volgende bestaande paragrafen:

  Paragraaf

  Aanpassing

  Paragraaf 4.6 (Geweigerde betalingen)

  Deze paragraaf is aangepast om te verduidelijken hoe PayPal terugbetaalde of geweigerde betalingen terugstort op uw rekening. 

  Paragraaf 8.2 (Omrekening van valuta's)

  Deze paragraaf is aangepast om te verduidelijken wat er gebeurt als valutaomrekening plaatsvindt bij uw transactie.

  Paragraaf A3.1 (Valutaomrekening)

  Deze paragraaf is aangepast in overeenstemming met de wijzigingen in paragraaf 8.2.

  ; en
 • kleine typfouten verbeterd.

 

Mededeling van aanpassing van de Gebruikersovereenkomst van PayPal.
Ingangsdatum: 11 december 2018

U vindt de gewijzigde Gebruikersovereenkomst van PayPal onder de versie van de overeenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten' onder aan de meeste pagina's van de PayPal-website.

1.  Betaalbronnen

We hebben paragraaf 3.1 (Betaalbron koppelen) aangepast om te verduidelijken wat we kunnen doen en wat u kunt doen als de informatie over uw betaalbron verandert (bijvoorbeeld als uw creditcard verloopt).  Paragraaf 3.1 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

3.1 Betaalbron koppelen. U kunt een creditcard en/of een bankrekening koppelen of verwijderen als betaalbron voor uw PayPal-rekening.    Zorg dat uw betaalbrongegevens actueel blijven (dat wil zeggen het creditcardnummer en de vervaldatum).  Als uw gegevens veranderen, kunnen we ze naar eigen goeddunken bijwerken zonder enige actie van uw kant, volgens de informatie van uw bank of kaartuitgevende instantie en derde partijen (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, onze financiële dienstverleners en de kaartnetwerken).  Als u niet wilt dat wij uw betaalbrongegevens bijwerken, kunt u contact opnemen met uw bank of kaartuitgevende instantie om dit te vragen of om de betaalbron te verwijderen in uw Rekeningprofiel. Als we uw betaalbrongegevens bijwerken, kunnen we de voorkeursinstellingen die eraan zijn gekoppeld, behouden.

U kunt ervoor kiezen om uw creditcard of bankrekening te bevestigen, zodat we kunnen controleren of de creditcard of bankrekening geldig is en of u de eigenaar bent.  U kunt dit mogelijk doen door het proces voor het koppelen en bevestigen van uw creditcard (voor creditcards), het proces voor het bevestigen van uw bankrekening (voor bankrekeningen) of een ander proces te doorlopen waar we u bericht over sturen of dat we van tijd tot tijd publiceren.”

2. Fouten

Paragraaf 12.6 (Fouten) is aangepast om duidelijkheid te verschaffen over wat er gebeurt als er sprake is van een vermoedelijke fout in uw rekening.  Paragraaf 12.6 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

“12.6 Fouten. Indien we een verwerkingsfout ontdekken, zullen we deze fout corrigeren.

Indien de fout er de oorzaak van is dat u minder geld ontvangt dan waar u recht op had, schrijft PayPal het verschil op uw rekening bij. Indien de fout er de oorzaak van is dat u meer geld ontvangt dan waar u recht op had, dan schrijft PayPal het extra bedrag van uw rekening af. Indien er per abuis een betaling is verricht op uw betaalbron kan PayPal deze fout corrigeren door (in het voorkomende geval) het betreffende bedrag af te schrijven van of bij te schrijven op uw betaalbron(nen). Indien de fout te wijten was aan het feit dat we een transactie niet op tijd of met een onjuist bedrag hebben voltooid, zijn wij aansprakelijk voor het terugbetalen van elk bedrag dat het gevolg is van een onjuiste of niet-uitgevoerde betaaltransactie en voor uw verliezen of schaden die direct en op redelijk voorzienbare wijze het gevolg waren van deze fout, tenzij:

a. u, buiten onze schuld, een te laag saldo had om de transactie te voltooien,

b. ons systeem niet goed werkte en u op de hoogte was van deze storing toen u de transactie startte, of

c. omstandigheden die we niet kunnen beïnvloeden (zoals brand of overstroming) de transactie hebben verhinderd ondanks de redelijke voorzorgsmaatregelen die we hebben genomen.

Niettegenstaande overige voorwaarden in deze Overeenkomst is PayPal niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of onjuist uitvoeren van een betaaltransactie (ongeacht of deze is gestart door u of door iemand anders) als u PayPal niet zo snel mogelijk op de hoogte heeft gesteld van de kwestie nadat u zich bewust werd van de kwestie en in elk geval binnen 13 maanden na de transactiedatum.”

3.  Valutaomrekening

Paragraaf 8.2 (Omrekening van valuta's) is aangepast om te verduidelijken wat er gebeurt als u tijdens het betalen aangeeft dat PayPal geen valuta moet omrekenen.  Het desbetreffende deel van paragraaf 8.2 luidt nu als volgt (gepresenteerd in samenhang met de titel van de clausule, waarbij toegevoegde tekst is onderstreept):

“8.2 Omrekening van valuta's.

Afhankelijk van het land waar u woont en het type betaalbron voor uw betaling, kunt u tijdens het betalen aangeven dat PayPal geen valuta moet omrekenen voordat u uw betaling voltooit. In dat geval is PayPal niet aansprakelijk voor uw gebruik van andere valutaomrekeningsopties.

…”

4.  Kosten – Privétransacties

Graag laten we u weten dat:

 • er geen kosten in rekening worden gebracht (behalve met betrekking tot Valutaomrekening) voor het verzenden van een binnenlandse privétransactie (d.w.z. een privétransactie aan een andere Gebruiker met een geregistreerd adres in hetzelfde land);
 • er geen kosten in rekening worden gebracht (behalve met betrekking tot Valutaomrekening) voor het verzenden van een internationale privétransactie in Euro of Zweedse Kroon naar een andere Gebruiker met een geregistreerd adres in de Europese Economische Ruimte; en
 • u niet langer aanvullende privétransactiekosten hoeft te betalen voor internationale privétransacties.

Paragraaf A1 van Schema 1 luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

A1. Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

De kosten worden betaald door de afzender.  Raadpleeg A4.2.3 van dit Schema 1 voor meer informatie.

De kosten van privétransacties worden op het moment van de betaling getoond.

Als er wordt vermeld dat er een op een percentage gebaseerd bedrag en/of een vaste kostencomponent is, kunt u daarover in A4.5, A4.6 en A4.7 van dit Schema 1 meer informatie vinden.

A1.1 Kosten voor binnenlandse privétransacties

Activiteit

Kosten

Het verzenden van een binnenlandse privétransactie

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2 Betalingen voor internationale privétransacties

A1.2.1 Internationale Privétransacties die in euro's of Zweedse kronen naar de EEA worden overgemaakt

Activiteit

Kosten.

Een internationale privétransactie in euro's of Zweedse kronen overmaken naar de EEA

Gratis (wanneer er geen sprake is van een valutaomrekening)

A1.2.2 Andere internationale privétransacties

Volg de onderstaande stappen als u wilt bepalen wat de kosten zijn voor een betaling in verband met een internationale privétransactie aan een gebruiker in een specifiek land.
Stap 1. Zoek het land waarin het geregistreerd adres van de ontvanger is gevestigd. Zie A4.4 van dit Schema 1 voor nadere informatie. Vraag het de ontvanger indien u het niet zeker weet (tweede kolom).
Stap 2. Zoek de toepasselijke kosten voor betalingen in verband met privétransacties (derde kolom).

Activiteit

Land van de rekening van de ontvanger

Kosten voor betalingen in verband met privétransacties

 

^^

Het verzenden van een internationale privétransactie

VS, Canada, Noord-Europa, Europa I, Europa II

 

1,99 EUR

Alle overige landen^

 

3,99 EUR

^Afhankelijk van de beschikbare service voor de ontvanger die in het betreffende land is geregistreerd.

^^Zie A4.7 van dit schema 1 hieronder.”

5.  Kosten – Tarieven voor liefdadigheidsinstellingen

We verhogen de vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen in paragraaf A3.9.1.3 (Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen) van Schema 1 voor het ontvangen van betalingen in Braziliaanse Real (indien beschikbaar) van 0,40 Braziliaanse Real naar 0,60 Braziliaanse Real.  We hebben het betreffende deel van paragraaf A3.9.1.3 (Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen) in Schema 1 als volgt gewijzigd, met gewijzigde tekst onderstreept:

“A3.9.1.3 Vaste kosten voor liefdadigheidsinstellingen

Afhankelijk van de ontvangen betalingsvaluta:

Braziliaanse real:

0.60 BRL

…”

6.  Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.