Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 16 juni 2020

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen omdat deze wijzigingen automatisch worden doorgevoerd op

 

14 september 2020.

 

Indien u deze wijzigingen niet wilt accepteren en uw rekening wilt sluiten, kunt u dit vóór 14 september 2020 kenbaar maken zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Alle wijzigingen en updates van de juridische overeenkomsten worden op deze pagina cursief gemarkeerd. Met deze markering kunt u de toegepaste wijzigingen en updates makkelijk herkennen.

 

Taalkundige wijzigingen ter correctie of verwijdering van orthografische en grammaticale fouten worden evenals wijzigingen in de opmaak niet gemarkeerd. Dit is ook van toepassing als we de nummering en verwijzingen hebben gecorrigeerd of gestandaardiseerd.

 

Wijzigingen in de PayPal Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 14 september 2020

·       Klik HIER als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

Klik hier om de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst te bekijken of open de overeenkomst via de voettekst 'Juridisch' of 'Juridische overeenkomsten', die u op de meeste pagina's van de PayPal-website vindt.

 

Een betaling verrichten – Aankoopbescherming

In dit gedeelte hebben we het PayPal Aankoopbeschermingsbeleid opnieuw in de gebruikersovereenkomst opgenomen en de voorwaarden voor globale afstemming opnieuw geformuleerd. 

 

Betalingen ontvangen – Gevolgen van PayPal Aankoopbescherming voor verkopers

We hebben de formulering in het subgedeelte 'Gevolgen van PayPal Aankoopbescherming voor verkopers' gewijzigd: indien u als verkoper in het kader van de PayPal Aankoopbescherming een claim verliest omdat de koper vond dat het ontvangen object sterk afwijkt van de omschrijving, is het mogelijk dat u het object niet terugontvangt, of dat u het object moet accepteren en voor de kosten van de retourzending moet betalen.

 

Schema 1: Kostentabel

A2.4./A2.5. Betalingen ontvangen via persoonlijke QR-codes

In het nieuwe gedeelte A2.4./A2.5. van onze kostentabel ziet u welke kosten van toepassing zijn op (incidentele) verkopers voor de ontvangst van betalingen via onze nieuwe oplossing met QR-codes.