Beleidsaanpassingen

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

>> Eerdere beleidsaanpassingen weergeven

Beleidsaanpassingen

 

Mededeling van aanpassing van de Juridische overeenkomsten van PayPal

Gepubliceerd: 2 januari 2020 (zie de afzonderlijke overeenkomsten hieronder voor de Ingangsdatums)

Lees dit document goed door.

De juridische overeenkomsten die van toepassing zijn op uw relatie met PayPal worden op een aantal punten gewijzigd.

Het is raadzaam de onderstaande kennisgevingen aandachtig te lezen om de komende wijzigingen te begrijpen.

U hoeft geen verdere actie te ondernemen aangezien deze wijzigingen automatisch van kracht worden op de onderstaande Ingangsdatums. Indien u er de voorkeur aan geeft deze wijzigingen te weigeren en uw rekening te sluiten, kunt u dit vóór de Ingangsdatum doen zonder dat er kosten in rekening worden gebracht.

Wijzigingen in de Gebruikersovereenkomst

Ingangsdatum: 5 maart 2020

  • Klik hier als u een bijgewerkt exemplaar van de beoogde wijzigingen wilt bekijken.

U vindt de huidige PayPal Gebruikersovereenkomst die op dit moment van kracht is door hier te klikken of door de overeenkomst te openen via de voettekst Juridisch of 'Juridische overeenkomsten' op de meeste pagina's van de PayPal-website.

1. Kosten – Terugbetalingen van commerciële transacties

Paragraaf A3.4 (Terugbetalingen van commerciële transacties) van Schema 1 (kostentabel) is aangepast om te verduidelijken dat, als u een commerciële transactie terugbetaalt, alle kosten die oorspronkelijk door u zijn betaald om de betaling te ontvangen, niet aan u worden geretourneerd.  Paragraaf A3.4 van Schema 1 (kostentabel) (geplaatst in de context met de kolomtitels) luidt nu als volgt (met wijzigingen onderstreept):

“…


A3.4 Terugbetalingen van commerciële transacties

Als u een commerciële transactie terugbetaalt, worden er geen kosten in rekening gebracht om de terugbetaling te verrichten, maar de kosten die u oorspronkelijk heeft betaald om de betaling te ontvangen, worden niet geretourneerd. 

…”

2. Overige wijzigingen

Er zijn paragrafen van de PayPal Gebruikersovereenkomst aangepast om bestaande tekst te verduidelijken en te reorganiseren en kleine typefouten te verbeteren.