PayPal Acceptable Use Policy

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Laatst gewijzigd: 17 juli 2023

PDF downloaden

 

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten bij alle acties met betrekking tot uw gebruik van de services van PayPal, ongeacht het doeleinde van dat gebruik. Bovendien moet u voldoen aan de voorwaarden van dit Beleid inzake redelijk gebruik. Overtreding van dit Beleid inzake redelijk gebruik vormt een schending van uw PayPal Gebruikersovereenkomst.

 

Verboden activiteiten

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die:

  1. wetten, verordeningen, bepalingen of voorschriften schenden.
  2. te maken hebben met transacties in verband met (a) drugs, steroïden, bepaalde gereguleerde stoffen of andere producten die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, (b) aan verboden middelen verwante artikelen, (c) sigaretten, (d) items waarmee anderen worden gestimuleerd, worden aangezet, in staat worden gesteld of de opdracht krijgen om zich met een verboden activiteit bezig te houden, (e) gestolen goederen, inclusief digitale en virtuele goederen, (f) het bevorderen van haat, geweld, raciale of andere vormen van onverdraagzaamheid die discriminerend zijn, of de financiële exploitatie van een misdrijf, (g) objecten die als obsceen worden beschouwd, (h) objecten die inbreuk maken op enig auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht in eender welk rechtsgebied, (i) bepaalde seksueel getinte materialen of services, (j) munitie, vuurwapens of bepaalde vuurwapenonderdelen of toebehoren, of (k) bepaalde wapens of messen die door toepasselijk recht worden gereguleerd.
  3. betrekking hebben op transacties die (a) de persoonlijke gegevens van derden tonen in strijd met het toepasselijke recht, (b) piramidesystemen, ponzischema's, matrixprogramma's, andere 'word snel rijk'-schema's of bepaalde multi-level marketing-programma's ondersteunen, (c) zijn gekoppeld aan het afkopen van lijfrenten of loterijcontracten, spaarplannen, offshore bankieren of transacties voor het (her)financieren van creditcardschulden, (d) zijn gericht op de verkoop van bepaalde items voordat de verkoper deze in zijn bezit heeft, (e) worden uitgevoerd door betalingsverwerkers die betalingen incasseren ten behoeve van webwinkels, (f) zijn gekoppeld aan de verkoop van travellercheques of postwissels, (g) valutahandel of verzilvering van cheques met zich meebrengen, (h) bepaalde kredietreparatie- of schuldafwikkelingsservices, krediettransacties of verzekeringsactiviteiten met zich meebrengen, of (i) betrekking hebben op het aanbieden of ontvangen van betalingen ten behoeve van omkoping of corruptie.
  4. de verkoop betreffen van producten of services die volgens onderzoek door overheidsinstellingen een grote kans hebben frauduleus te zijn.
  5. betrekking hebben op transacties die in relatie staan met activiteiten die moeten worden goedgekeurd, zonder dat zulke goedkeuring is verkregen.

 

Activiteiten waarvoor toestemming vereist is

PayPal vereist goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht zijn vermeld.

PayPal vereist goedkeuring om betalingen voor bepaalde objecten en services te accepteren, zoals hieronder wordt beschreven.

Gedeelte

Categorie

Object of dienst waarvoor een goedkeuring vereist is (niet bedoeld als uitputtende lijst)

Contactgegevens

1

Vervoer

Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die geregelde of niet-geregelde charters/jets/luchttaxidiensten leveren.

Raadpleeg Hulp van PayPal voor algemene vragen.

 

Als u vragen heeft over het verkrijgen van een goedkeuring of het openen van een nieuwe zakelijke PayPal-rekening die services biedt die moeten worden goedgekeurd, neemt u contact op met ons verkoopteam.

 

2

Liefdadigheidinstellingen/non-profit

Het innen van donaties als liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie.

3

Objecten met een hoge waarde

Handelen in juwelen, edelmetalen en edelstenen.

4

Verstrekker van betaalservices

Betaalservices aanbieden die zouden vallen onder de definitie van een bedrijf voor gelddiensten of een instelling voor elektronisch geld. Zulke services omvatten ook de verkoop van kaarten met een tegoed en escrowdiensten.

5

Investeringen

De koop en verkoop van en de tussenhandel in aandelen, obligaties, effecten, opties, prijsinformatie, grondstoffen, contracten voor prijsverschillen/forex, beleggingsfondsen of een investeringsbelang met betrekking tot enige entiteit of onroerend goed.

6

Gokken, kansspelen, prijsverlotingen en wedstrijden

Activiteiten die betrekking hebben op gokken, kansspelen en/of andere activiteiten met inlegkosten en een prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, prijzen in de vorm van onroerende goederen, casinospellen, wedden op sportuitslagen en paarden- of hondenraces, fantasy sports, loterijen, andere activiteiten die gokken mogelijk maken, behendigheidsspellen (al dan niet juridisch gedefinieerd als gokken) en trekkingen, indien de exploitant en de klanten zich uitsluitend in rechtsgebieden bevinden waarin dergelijke activiteiten wettelijk zijn toegestaan.

7

Cryptovaluta

Elke digitale voorstelling van waarde die digitaal kan worden verhandeld, overgedragen of gebruikt voor betalingen, inclusief, maar niet beperkt tot, cryptovaluta, virtuele in-game valuta of andere non-fungible tokens (NFT).

8

Artikelen op recept/voorschrift

De verkoop van (een) product(en) waarvoor een recept/voorschrift vereist is of diensten in het verstrekken van

recepten/voorschriften.

9

Medische diensten op afstand

Het verstrekken van medische diensten en consultaties op afstand.

 

10

 

Inhoud bedoeld voor een volwassen publiek

Alle inhoud voor volwassenen die digitaal wordt geleverd, waaronder video on demand (VOD) en webcam-activiteiten. Voor PayPal kan er in bepaalde rechtsgebieden een beperking gelden met betrekking tot het verwerken van betalingen voor dvd's en tijdschriften bedoeld voor volwassen en andere producten of services met een thema dat uitsluitend bedoeld is voor volwassenen.

11

Online dating

Alle datingservices waarmee mensen anderen kunnen vinden en zichzelf kunnen introduceren bij nieuwe mensen met als doel een persoonlijke of romantische relatie op te bouwen.

12

Live streamen/live-uitzendingen

Alle activiteiten waarbij mensen video-, spraak- of tekstinhoud overbrengen in een live omgeving met de mogelijkheid tot interactie met de gebruiker.

13

Bestandsdeling

Het verstrekken van services voor het delen van bestanden, waaronder cyberlockers en soortgelijke externe services voor het delen van digitale bestanden, waar geüploade inhoud toegankelijk is voor het publiek of waar de service uploaders betaalt voor de inhoud.

14

Alcohol

Het verkopen van alcoholische dranken.

15

Tabak

Tabaksproducten die geen sigaretten zijn, e-sigaretten, sigaren

16

Medische objecten of services

Alle objecten die zijn geclassificeerd als medische hulpmiddelen en alle services of behandelingen die door een persoon of organisatie worden verricht die zichzelf als aanbieder van gezondheidszorg presenteert, waaronder, maar niet beperkt tot, alle gezondheidszorgdiensten waarvoor een vergunning van een overheid is vereist in het rechtsgebied van de aanbieder of in het rechtsgebied waar de diensten worden geleverd.

Deze categorie omvat 'medisch toerisme', waarbij medische services worden verstrekt aan een patiënt buiten het thuisland van de patiënt.

17

Organisaties voor multi-level marketing en directe verkoop

Directe verkooporganisaties ('DSO's') en multi-level marketingorganisaties ('MLM's') zijn distributie- en marketingmodellen waarin producten of services worden verkocht via een netwerk van onafhankelijke distributeurs of vertegenwoordigers. De modellen van DSO's en MLM's zijn afhankelijk van persoonlijke verkooptransacties en vereisen vaak dat de onafhankelijke distributeurs nieuwe distributeurs rekruteren om zo binnen de organisatie een hogere positie te bereiken of een aanmoedigingspremie te krijgen.

18

Marketplaces

Een marketplace is een oplossing voor e-commerce waar externe verkopers hun producten of services aan klanten kunnen verkopen.

 

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ons Beleid inzake redelijk gebruik naar ons Hulpcentrum.

 

Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik

We moedigen u aan om schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik onmiddellijk aan PayPal te melden. Als u een vraag heeft over het feit of een type transactie in strijd is met het Beleid inzake redelijk gebruik of als u een melding wilt maken, kunt u dat hier doen.