Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

 

>> Alle juridische overeenkomsten weergeven

Beleid inzake redelijk gebruik van PayPal

Laatst gewijzigd op 31 augustus 2018

We verzoeken u dit beleid te lezen, te downloaden en op te slaan.

U bent zelf verantwoordelijk voor het naleven van alle toepasselijke wetten bij alle acties met betrekking tot uw gebruik van de services van PayPal, ongeacht het doeleinde van dat gebruik. Bovendien moet u voldoen aan de voorwaarden van het Beleid inzake redelijk gebruik.

 

Verboden activiteiten

U mag de PayPal-service niet gebruiken voor activiteiten die:

  1. wetten, verordeningen, bepalingen of voorschriften schenden.

  2. te maken hebben met transacties in verband met (a) drugs, steroïden, bepaalde gereguleerde stoffen of andere producten die de veiligheid van de consument in gevaar brengen, (b) aan verboden middelen verwante artikelen, (c) sigaretten, (d) artikelen waarmee anderen worden gestimuleerd, worden aangezet, in staat worden gesteld of de opdracht krijgen om zich met een verboden activiteit bezig te houden, (e) gestolen goederen, inclusief digitale en virtuele goederen, (f) het bevorderen van haat, geweld, raciale of andere vormen van onverdraagzaamheid die discriminerend zijn, of de financiële exploitatie van een misdrijf, (g) artikelen die als obsceen worden beschouwd, (h) artikelen die inbreuk maken op enig auteursrecht, handelsmerk, recht op publiciteit of privacy of enig ander eigendomsrecht in eender welk rechtsgebied, (i) seksueel getint of obsceen materiaal of services, (j) munitie, vuurwapens of bepaalde vuurwapenonderdelen of toebehoren, of (k) bepaalde wapens of messen die door toepasselijk recht worden gereguleerd.

  3. betrekking hebben op transacties die (a) de persoonlijke gegevens van derden tonen in strijd met het toepasselijke recht, (b) piramidesystemen, 'Ponzi'-schema's, matrixprogramma's, andere 'word snel rijk'-schema's of bepaalde marketingplannen op meerdere niveaus ondersteunen, (c) zijn gekoppeld aan het opkopen van lijfrenten of loterijcontracten, spaarplannen, offshore bankieren of transacties voor het (her)financieren van creditcardschulden, (d) zijn gericht op de verkoop van bepaalde objecten voordat de verkoper deze in zijn bezit heeft, (e) worden uitgevoerd door betalingsverwerkende instanties die betalingen incasseren ten behoeve van webwinkels, (f) zijn gekoppeld aan de verkoop van travellercheques of postwissels, (g) valutahandel of verzilvering van cheques met zich meebrengen, of (h) bepaalde kredietreparatie- of schuldafwikkelingsservices, krediettransacties of verzekeringsactiviteiten met zich meebrengen, of (i) betrekking hebben op het aanbieden of ontvangen van betalingen ten behoeve van omkoping of corruptie.

  4. de verkoop betreffen van producten of services die volgens onderzoek door overheidsinstellingen een grote kans hebben frauduleus te zijn.

 

Activiteiten waarvoor toestemming vereist is

PayPal vereist voorafgaande goedkeuring voor het accepteren van betalingen voor bepaalde services die in onderstaand overzicht zijn vermeld.

Services waarvoor voorafgaande toestemming vereist is

Contactgegevens

Luchtvaartmaatschappijen en bedrijven die geplande of niet-geplande charters/jets/luchttaxi-diensten leveren; het verzamelen van donaties als een liefdadigheidsinstelling of non-profitorganisatie; handelen in sieraden, edelmetalen en edelstenen, het optreden als geldovermakende instantie of het verkopen van passen waarop een waarde is opgeslagen; verkopen van aandelen, obligaties, effecten, waardepapieren, opties, termijncontracten (forex) of een investeringsbelang in een entiteit of eigendom; of het aanbieden van borgservices.

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar compliance@paypal.com

Levering van services voor delen van bestanden of toegang tot nieuwsgroepen; of verkoop van alcoholische dranken, tabaksproducten (behalve sigaretten), e-sigaretten of receptmedicijnen/-hulpmiddelen.

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

Activiteiten die betrekking hebben op gokken, spellen en/of andere activiteiten met inlegkosten en een prijs, waaronder, maar niet beperkt tot, casinospellen, wedden op sportuitslagen en paarden- of hondenraces, fantasiesporten, loterijen, andere activiteiten die gokken mogelijk maken, behendigheidsspellen (al dan niet juridisch gedefinieerd als gokken) en trekkingen, indien de exploitant en de klanten zich uitsluitend in rechtsgebieden bevinden waarin dergelijke activiteiten wettelijk zijn toegestaan.

Stuur contactgegevens, de URL van uw zakelijke website en een kort bedrijfsoverzicht naar aup@paypal.com

 

Meer informatie

Ga voor meer informatie over ons Beleid inzake redelijk gebruik naar deze pagina van de Hulp van PayPal.

 

Schendingen van het Beleid inzake redelijk gebruik

We moedigen u aan om schendingen van dit Beleid inzake redelijk gebruik onmiddellijk te melden. Als u niet zeker weet of een bepaald type transactie in strijd is met het Beleid inzake redelijk gebruik, kunt u een e-mail sturen naar de Compliance Afdeling van PayPal via: aupviolations@paypal.com.