Welke FATCA-documentatie verzamelt PayPal en hoe kan ik die verstrekken?

De informatie die moet worden verzameld kan bestaan uit het adres van de rekeninghouder en het Amerikaanse TIN (in geval van een Amerikaanse rechtspersoon) of andere TIN (belastingnummer), maar dit is niet het enige.  

Een zakelijke rechtspersoon kan worden verzocht het volgende te verstrekken:

  • Het land van oprichting,
  • Het soort bedrijf of de classificatie volgens FATCA,
  • Een verklaring waarin onder andere staat of de entiteit al dan niet wordt beschouwd als een 'Specified US Person' (zoals gedefinieerd door FATCA).
  • Of deze al dan niet substantiële Amerikaanse eigenaars of personen met zeggenschap heeft.
  • Als deze substantiële Amerikaanse eigenaars of personen met zeggenschap heeft, de namen en adressen van die eigenaren of personen.
PayPal moet de benodigde informatie verzamelen in de vorm van documentatie, zoals een verklaring dat de rekeninghouder geen Amerikaans rechtspersoon is, een formulier W-9 (verzoek voor een Taxpayer Identification Number en certificering), voor Amerikaanse natuurlijke of rechtspersonen, of een formulier W-8 BEN/BEN-E (certificaat van buitenlandse status van economisch eigenaar voor inhoudingen en aangifte voor de Amerikaanse belasting), voor niet-Amerikaanse natuurlijke en rechtspersonen.

PayPal aanvullende FATCA-informatie verstrekken.
  1. Log in op uw PayPal-rekening en klik op de waarschuwingsknop boven aan de pagina.  
  2. Volg de instructies.
U moet de verklaring of het formulier lezen en controleren voordat u het document met uw elektronische of schriftelijke handtekening ondertekent. Het indienen van valse verklaringen kan strafbaar zijn onder toepasselijke wetgeving.  Als u nog vragen of opmerkingen heeft over het formulier, kan het nuttig zijn om belastingadvies in te winnen.