Wat moet PayPal melden volgens FATCA?

Als PayPal vaststelt dat een rekening moet worden gemeld conform FATCA (op basis van de analyse van de gegevens van de rekeninghouder), moet PayPal informatie verstrekken aan de lokale belastingdienst, aan de rekening of aan de IRS als het betreffende rekeningsaldo een bepaalde drempel heeft bereikt. De informatie die moet worden gerapporteerd, bestaat over het algemeen uit klantgegevens (bijvoorbeeld naam, adres en tax identification number (TIN)) en informatie over het saldo. Conform FATCA moet in de meeste rechtsgebieden op jaarbasis worden gerapporteerd.