Wat is een Amerikaanse rechtspersoon in het kader van FATCA en 1099-K fiscale rapportage?

Met Amerikaans rechtspersoon wordt over het algemeen het volgende bedoeld:

  • Een Amerikaans staatsburger of ingezetene, met inbegrip van Amerikaanse burgers die buiten de VS wonen of Amerikaanse burgers en ingezetenen die een bedrijf runnen buiten de Verenigde Staten (hiertoe behoren ook houders van een green card.)
  • Een vennootschap of een maatschap opgericht in de Verenigde Staten of onder de wetgeving van de VS of een Amerikaanse staat, met inbegrip van entiteiten die een bedrijf uitoefenen buiten de VS.
  • Een trust als (i) een rechtbank in de VS onder de toepasselijke wetgeving de bevoegdheid heeft vonnissen uit te spreken of beslissingen te nemen over vrijwel alle kwesties met betrekking tot het beheer van de trust, en (ii) een of meer Amerikaanse rechtspersonen de bevoegdheid hebben om alle belangrijke beslissingen van de trust of de nalatenschap van een afstammeling die staatsburger of ingezetene van de Verenigde Staten is, te sturen.
Zie voor meer informatie de IRS-website.