Hoe sluit ik de PayPal-rekening van iemand die is overleden?

Gecondoleerd met uw verlies. We kunnen alleen instructies aannemen van de aangewezen executeur of beheerder van de nalatenschap van de overledene om de PayPal-rekening van deze persoon te sluiten. Wilt u de rekening van een dierbare sluiten, neem dan contact op met de betreffende executeur of beheerder.

Verzamel de volgende documenten als u de executeur of beheerder van de nalatenschap van de overleden persoon bent:

  • Een voorblad waarop staat dat de rekeninghouder is overleden. Een voorblad moet de contactgegevens (e-mailadres of telefoonnummer) van de executeur of beheerder bevatten, evenals een bevestiging dat de executeur/beheerder de rekening wil opheffen. Het helpt ook om gegevens te verstrekken waarmee we de betreffende rekening kunnen vinden (bijv. e-mailadres, telefoonnummer of privéadres).
  • De overlijdensakte van de rekeninghouder.
  • Juridische documenten of een kopie van het testament waarin de executeur-testamentair wordt vermeld.
  • Een door de overheid verstrekt identiteitsbewijs van de executeur.
  • Een brief waarin wordt aangegeven wat er moet gebeuren met geld dat nog op de rekening staat.
Stuur de documenten ter controle naar onze Internal Account Specialist-afdeling (ICA), zodat deze rekening kan worden gesloten:

Fax: 0900 2658958

Mail:
PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A.
T.a.v.: ICA
22-24 Boulevard Royal
L-2449 Luxemburg

We zullen de documenten analyseren en u laten weten hoe dit bedrag kan worden vrijgegeven, als dit er is. Afhankelijk van de analyse van PayPal kunt u het bedrag dat nog op de rekening staat op een van de volgende drie manieren opnemen:
  • Het saldo overmaken naar de bankrekening die aan de PayPal-rekening is gekoppeld.
  • Het saldo overmaken naar een PayPal-rekening die op naam staat van de executeur.
  • Overschrijving naar een bankrekening