Wat is PayPal.Me?

Wat is PayPal.Me?
PayPal.Me is een snellere, eenvoudigere manier om betalingen via PayPal te ontvangen. Als u uw eigen PayPal.Me-link (bijvoorbeeld: paypal.me/YourName) deelt met vrienden en familieleden, kunnen ze geld aan u overmaken voor een etentje, een bijdrage overmaken voor een gezamenlijk cadeau, of u om een andere reden terugbetalen.

Heeft u een eigen bedrijf? Activeer een PayPal.Me/uwbedrijf-link om snel te worden betaald voor de goederen of services die u levert. Uw klanten zullen het gemak en het feit dat hun in aanmerking komende objecten door PayPal Aankoopbescherming zijn gedekt zeker waarderen.

Uw vrienden en klanten hoeven niet te weten wat uw e-mailadres is en hebben ook de PayPal-app niet nodig. Ze hoeven alleen op uw link te tikken, naar uw PayPal.Me te gaan, het bedrag in te voeren en het geld over te maken.

Hoe maak ik mijn eigen PayPal.Me-link?
Ga naar PayPal.Me om uw eigen link te maken. Als u al een PayPal-rekening heeft, kunt u direct beginnen. Als u nog geen rekening heeft, kunt u er snel en gratis een openen.

Is het activeren gratis?
Dat is het zeker. PayPal brengt geen kosten in rekening voor het openen van een PayPal-rekening of het activeren van een PayPal.Me-link.

Hoe meld ik een probleem met PayPal.Me?

  • We moedigen u aan om schendingen van de gebruiksvoorwaarden van PayPal.Me onmiddellijk te melden (bijvoorbeeld erotiek, kansspelen. Klik hier voor een volledige lijst).
  • Als u denkt dat een bepaald transactietype in strijd is met het Beleid inzake redelijk gebruik, stuurt u een e-mail naar het AUP Compliance Department van PayPal via aupviolations@paypal.com met een beschrijving van de activiteit. Als u denkt dat u een verdachte e-mail heeft ontvangen of bent doorgestuurd naar een valse website, stuurt u deze door naar spoof@paypal.com zodat wij de zaak voor u kunnen onderzoeken. Klik hier voor meer informatie over het herkennen van verdachte e-mails.
  • Als u een gekocht artikel nog niet heeft ontvangen of een artikel heeft ontvangen dat afwijkt van de beschrijving, klikt u hier voor meer informatie over het melden van een probleem.