>> Lihat semua perjanjian undang-undang

>> Lihat pengemaskinian polisi terdahulu

Pengemaskinian Dasar

 

Notis Pindaan kepada Perjanjian PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika

Dikeluarkan: 4 Januari 2023

 

Halaman Ini

Halaman ini memperincikan dan/atau memberikan prapandang kemas kini kepada pengguna PayPal tentang perubahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika atau perjanjian, polisi atau pernyataan dalam talian lain. Anda juga boleh menyemak notis Pengemaskinian Polisi yang Terdahulu. Ambil perhatian bahawa perubahan tambahan boleh dibuat kepada perjanjian yang prapandang pada atau sebelum tarikh kuat kuasa yang disenaraikan, dengan syarat keperluan notis yang berkenaan dipenuhi.

 

Perubahan

Kami telah membuat perubahan kepada perjanjian yang disenaraikan di bawah yang mengawal hubungan anda dengan PayPal. Perubahan ini dijalankan mengikut operasi undang-undang pada 1 Januari 2023.

 

Pindaan kepada Perjanjian Pengguna PayPal
Berkuat kuasa 1 Januari 2023:

  • Disebabkan mata wang Croatia berubah daripada Kuna Croatia (HRK) kepada Euro (EUR) dari 1 Januari 2023 mengikut operasi undang-undang, rujukan kepada HRK dalam semua terma dan syarat kami akan dianggap dikeluarkan dan digantikan dengan EUR dari tarikh ini.

Lihat semula Yuran Pengguna

Lihat semula Yuran Peniaga