Pengemaskinian Dasar

>> Lihat semua perjanjian undang-undang

>> Lihat pengemaskinian polisi terdahulu

Pengemaskinian Dasar

 

 

Notis Pindaan kepada Perjanjian Asia Pasifik, negara Eropah dan Latin Amerika tertentu, Timur Tengah dan Afrika

Dikeluarkan: 11 Ogos 2021

 

Halaman Ini

Halaman ini memaparkan pengemaskinian polisi yang memaklumkan pengguna tentang perubahan penting kepada Perjanjian Pengguna PayPal Asia Pasifik, negara Eropah dan Amerika Latin tertentu, Timur Tengah dan Afrika atau perjanjian, polisi atau pernyataan dalam talian lain. Sila pergi ke " Pengemaskinian Polisi Terdahulu" untuk melihat pengemaskinian polisi sebelumnya.

 

Perubahan Akan Datang

Kami sedang membuat perubahan kepada perjanjian tertentu (disenaraikan di bawah) yang mengawal hubungan anda dengan PayPal. Perubahan ini akan berlaku secara automatik pada tarikh berkuat kuasa yang sepadan yang ditunjukkan di bawah.

 

Tindakan Diperlukan

Sila semak notis di bawah dengan teliti dan biasakan diri dengan perubahan yang akan datang. Dengan terus menggunakan perkhidmatan kami selepas perubahan berkuat kuasa, anda bersetuju untuk terikat dengan perubahan tersebut. Jika tidak, tiada tindakan lanjut diperlukan daripada anda. Jika anda memilih untuk menolak perubahan tersebut, anda perlu menutup akaun PayPal anda sebelum tarikh berkuat kuasa berkenaan.

 

Pindaan kepada Perjanjian Pengguna PayPal

Berkuat kuasa: 10 September 2021 (Penduduk Malaysia dan Thailand akan mempunyai tarikh berkuat kuasa pada 27 September 2021. Penduduk Tanah Besar China akan mempunyai tarikh berkuat kuasa pada 14 Oktober 2021.)

  • Kami sedang menyemak semula program Perlindungan Penjual PayPal untuk menjelaskan kelayakan bagi tuntutan tertentu yang melibatkan tiket perjalanan yang dijual oleh pembawa perjalanan.
  • Kami memerlukan penjual untuk memaklumkan kepada kami tentang apa-apa ralat atau perbezaan harga dalam masa enam puluh (60) hari dari hari penjual mengakses penyata akaun mereka atau maklumat aktiviti akaun lain.
  • Kami menjelaskan jenis kos yang digunakan untuk mengira anggaran minimum munasabah yang mungkin kami pulihkan jika anda terlibat dalam apa-apa aktiviti yang terhad.
  • Kami sedang mengemas kini Terma Khusus Negara/Rantau bagi Singapura untuk mematuhi peraturan/keperluan Singapura yang terpakai.

Untuk menyemak Perjanjian Pengguna yang telah dikemas kini, sila klik DI SINI.

 

Pindaan kepada Yuran Perjanjian Pengguna

Berkuat kuasa: 10 November 2021 (Penduduk Andorra, Albania, Bosnia & Herzegovina, Georgia, Croatia, Iceland, Monaco, Moldova, Serbia dan Kepulauan Faroe.)

  • Kami memperkenalkan yuran perkhidmatan tambahan sebanyak 1.29% untuk beberapa transaksi komersial antarabangsa antara EEA dan UK.
  • Kami sedang mengubah yuran berasaskan peratusan tambahan untuk transaksi komersial antarabangsa serta memudahkan klasifikasi negara pasaran/rantau kami untuk yuran ini. Yuran berubah daripada kadar yang ditunjukkan dalam Perjanjian Pengguna semasa kepada kadar baharu yang akan ditunjukkan pada halaman Yuran Peniaga yang dikemas kini yang akan diterbitkan pada atau selepas 7 September 2021, seperti yang kami nyatakan di bawah.

Halaman Yuran Peniaga yang dikemas kini akan tersedia pada atau selepas 7 September 2021. Sila klik DI SINI untuk membaca halaman apabila telah tersedia.

 

Pindaan kepada Polisi Guna Boleh Terima PayPal

  • Kami menyemak semula polisi untuk menjelaskan pelanggaran mungkin menyebabkan anda mengalami kerugian. Kami juga sedang mengembangkan senarai aktiviti sedia ada yang dilarang dan menjelaskan aktiviti komersial yang memerlukan pra-kelulusan.

 

Pindaan kepada Perjanjian Kaedah Bayaran Alternatif PayPal
  • Kami sedang menyemak Perjanjian untuk mencegah penerimaan bayaran untuk barangan dan perkhidmatan tertentu.