>> Lihat semua perjanjian undang-undang

 

Pernyataan Privasi

 

Tarikh Kuat Kuasa: 26 September 2022

 

Gambaran Keseluruhan

Apakah Data Peribadi yang Kami Kumpul?

Mengapa Kami Mengekalkan Data Peribadi?

Bagaimanakah Kami Memproses Data Peribadi? 

Adakah Kami Berkongsi Data Peribadi? 

Bagaimanakah Kami Bekerja dengan Perkhidmatan dan Platform Lain? 

Bagaimana Kami Menggunakan Kuki dan Teknologi Penjejakan?

Apakah Pilihan Privasi yang Tersedia Untuk Anda?

Apakah hak anda?

Bagaimana Kami Melindungi Data Peribadi Anda?

Bolehkah Kanak-kanak Menggunakan Perkhidmatan Kami? 

Apakah Perkara Lain yang Perlu Anda Tahu?

Hubungi Kami

Definisi

Maklumat Tambahan


1. Gambaran Keseluruhan

PayPal telah membangunkan Pernyataan Privasi ini untuk menerangkan cara kami mungkin mengumpul, mengekalkan, memproses, berkongsi dan memindahkan Data Peribadi anda apabila anda melayari Laman kami atau menggunakan Perkhidmatan kami. Pernyataan Privasi ini terpakai kepada Data Peribadi anda apabila anda melayari Laman Web atau menggunakan Perkhidmatan kami, dan tidak terpakai kepada laman web atau perkhidmatan dalam talian yang kami tidak miliki atau kawal, termasuk laman web atau perkhidmatan Pengguna PayPal lain.

Pernyataan Privasi ini direka bentuk untuk membantu anda mendapatkan maklumat tentang amalan privasi kami dan membantu anda memahami pilihan privasi anda apabila menggunakan Laman dan Perkhidmatan kami. Sila ambil perhatian bahawa tawaran Perkhidmatan kami mungkin berbeza mengikut rantau.

Kami telah mentakrifkan beberapa istilah yang kami gunakan di seluruh Pernyataan Privasi. Anda boleh mencari makna istilah yang berhuruf besar dalam seksyen Definisi.

Sila hubungi kami sekiranya anda mempunyai soalan mengenai amalan privasi kami yang tidak dinyatakan di dalam Pernyataan Privasi ini.

2. Apakah Data Peribadi yang Kami Kumpul?

Kami mungkin mengumpul maklumat tentang anda apabila anda melawat Laman Web kami atau menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk yang berikut:

 • Maklumat pendaftaran dan penggunaan – Apabila anda mendaftar untuk menggunakan Perkhidmatan kami dengan mencipta Akaun, kami akan mengumpulkan Data Peribadi yang diperlukan untuk menawarkan dan memenuhi Perkhidmatan yang anda minta. Kami mungkin memerlukan anda menyediakan nama, alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel dan maklumat pengenalan anda untuk mencipta Akaun bergantung pada Perkhidmatan yang anda pilih. Kami mungkin memerlukan anda memberikan Data Peribadi tambahan kepada kami semasa anda menggunakan Perkhidmatan kami.
 • Maklumat transaksi dan pengalaman – Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mengakses Laman Web kami, contohnya untuk membuat pembelian daripada peniaga, menerima wang, memproses bayaran, atau menghantar wang kepada rakan dan keluarga, kami mengumpul maklumat tentang transaksi, serta maklumat lain yang berkaitan dengan transaksi seperti amaun yang dihantar atau diminta, amaun yang dibayar untuk produk atau perkhidmatan, maklumat peniaga, termasuk maklumat mengenai mana-mana instrumen pembiayaan yang digunakan untuk melengkapkan transaksi, Maklumat Peranti, Data Penggunaan Teknikal, dan Maklumat Geolokasi.
 • Maklumat peserta – Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami atau mengakses Laman Web kami, kami mengumpul Data Peribadi yang anda berikan kepada kami tentang peserta lain yang berkaitan dengan transaksi tersebut.
  • Menghantar atau meminta bayaran: Apabila anda menghantar atau meminta bayaran melalui Perkhidmatan, kami mengumpulkan Data Peribadi seperti nama, alamat pos, nombor telefon dan maklumat akaun kewangan tentang peserta yang menerima bayaran daripada anda atau menghantar bayaran kepada anda. Tahap Data Peribadi yang diperlukan tentang peserta mungkin berbeza bergantung pada Perkhidmatan yang anda gunakan untuk menghantar atau meminta bayaran.
  • Bayar atau meminta orang lain membayar bil:  Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk membayar bil bagi manfaat orang lain, atau jika anda meminta Pengguna membayar bil untuk anda, kami mengumpul Data Peribadi daripada anda tentang pemegang akaun seperti nama, alamat pos, nombor telefon, alamat e-mel dan nombor akaun bil yang ingin anda bayar atau minta untuk dibayar.
  • Menambah nilai pada akaun anda:  Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk menambah nilai Akaun anda atau mana-mana akaun lain yang mungkin anda miliki, atau jika anda meminta Pengguna untuk menambah nilai kepada mana-mana akaun ini, kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi daripada anda tentang pihak lain, atau daripada pihak lain tentang anda untuk memudahkan permintaan. Sebagai contoh, jika anda menggunakan Perkhidmatan kami untuk menambah nilai telefon mudah alih, atau meminta nilai ditambah pada akaun mudah alih anda, kami mungkin mengumpulkan Data Peribadi dan maklumat lain termasuk nombor akaun mudah alih daripada peserta lain.
 • Maklumat tentang profil awam anda dan rakan dan kenalan anda – Ia mungkin lebih mudah untuk kami membantu anda berurusan dengan rakan dan kenalan anda jika anda memilih untuk menyambungkan maklumat senarai kenalan anda dengan Akaun anda atau jika profil Akaun anda tersedia secara terbuka. Jika anda mewujudkan sambungan akaun antara peranti anda atau platform media sosial dan Akaun anda, kami akan menggunakan maklumat senarai kenalan anda (seperti nama, alamat, alamat e-mel) untuk meningkatkan pengalaman anda apabila anda menggunakan Perkhidmatan. Apabila profil Akaun anda terbuka, pengguna lain boleh mencari profil anda untuk menghantar wang kepada anda dengan mencari nama, nama pengguna, e-mel, atau nombor telefon bimbit di PayPal dan mengesahkan bahawa ia adalah anda dengan melihat foto anda. Anda boleh membuat profil Akaun anda peribadi pada bila-bila masa dalam tetapan PayPal.me anda.
 • Maklumat yang anda pilih untuk berikan kepada kami untuk mendapatkan Perkhidmatan tambahan atau Perkhidmatan dalam talian tertentu – Jika anda meminta atau menyertai ciri pilihan Laman Web, atau meminta Perkhidmatan atau kefungsian pilihan lain yang dipertingkatkan, kami mungkin mengumpul maklumat tambahan daripada anda. Kami akan memberikan anda notis berasingan pada masa pengumpulan, sekiranya penggunaan maklumat tersebut berbeza daripada kegunaan yang dinyatakan di dalam Pernyataan Privasi ini.
 • Data Peribadi mengenai anda sekiranya anda menggunakan Perkhidmatan tidak berjenama – Perkhidmatan tertentu tersedia tanpa perlu log masuk ke atau mencipta Akaun. Kami akan mengumpul Data Peribadi apabila anda berinteraksi dan membuat bayaran kepada peniaga menggunakan perkhidmatan bayaran kad kami yang tidak membawa jenama PayPal dan apabila anda daftar keluar dengan PayPal tanpa log masuk ke akaun. Untuk perkhidmatan bayaran tidak berjenama kami, interaksi anda adalah dengan peniaga, di platform mereka. Sekiranya anda adalah pemegang Akaun, atau mencipta Akaun pada tarikh yang kemudian, kami mungkin mengumpul maklumat tentang transaksi tidak berjenama dan mengaitkan mereka dengan Akaun anda untuk meningkatkan pengalaman pelanggan anda sebagai pemegang Akaun dan untuk tujuan pematuhan dan analisis. Sekiranya anda bukan pemegang Akaun, kami akan mengumpul dan menyimpan semua maklumat yang anda berikan dan menggunakan maklumat tersebut selaras dengan Pernyataan Privasi ini.
 • Maklumat tentang anda daripada sumber pihak ketiga – Kami memperoleh maklumat daripada sumber pihak ketiga seperti peniaga, pembekal data dan biro kredit, apabila dibenarkan oleh undang-undang.
 • Maklumat lain yang kami kumpulkan berkaitan penggunaan Laman Web atau Perkhidmatan kami – Kami mungkin mengumpulkan maklumat tambahan daripada atau mengenai anda apabila anda berkomunikasi dengan kami, menghubungi pasukan sokongan pelanggan kami atau bertindak balas terhadap tinjauan.

Pemegang Bukan Akaun

Jika anda menggunakan Perkhidmatan kami tanpa mencipta atau log masuk ke akaun, kami masih akan mengumpulkan data peribadi, yang mungkin mengandungi maklumat bayaran, maklumat peranti dan lokasi anda. Apabila anda menggunakan Perkhidmatan kami tanpa mencipta atau log masuk ke akaun, kami akan menggunakan maklumat ini untuk memproses transaksi, mencegah penipuan dan mematuhi undang-undang. Kami mungkin menghubungkan maklumat ini dengan akaun anda, jika anda mempunyai satu akaun atau jika anda mencipta akaun pada kemudian hari.

3. Mengapa Kami Mengekalkan Data Peribadi?

Kami mengekalkan Data Peribadi untuk memenuhi obligasi perundangan atau kawal selia kami dan untuk tujuan perniagaan kami. Kami mungkin mengekalkan Data Peribadi untuk tempoh yang lebih lama dari tempoh yang dikehendaki oleh undang-undang jika ini adalah untuk kepentingan perniagaan kami yang sah dan tidak dilarang oleh undang-undang. Jika Akaun anda ditutup, kami mungkin mengambil langkah-langkah untuk melindungi Data Peribadi dan maklumat lain, tetapi kami mengekalkan hak kami untuk mengekalkan dan mengakses data selama yang diperlukan untuk mematuhi undang-undang terpakai. Kami akan terus menggunakan dan mendedahkan Data Peribadi tersebut selaras dengan Pernyataan Privasi ini.

4. Bagaimana Kami Memproses Data Peribadi?

Kami mungkin Memproses maklumat anda atas sebab-sebab berikut:

 • Untuk mengendalikan Laman Web dan menyediakan Perkhidmatan, termasuk untuk:
  • memulakan bayaran, menghantar atau meminta bayaran, menambah nilai ke akaun atau membayar bil;
  • mengesahkan akses anda kepada Akaun;
  • berkomunikasi dengan anda tentang Akaun anda, Laman Web, Perkhidmatan atau PayPal;
  • mencipta sambungan akaun antara Akaun anda dengan akaun atau platform pihak ketiga; dan
  • melaksanakan semakan kepercayaan kredit dan kedudukan kewangan yang lain, menilai aplikasi dan membandingkan maklumat bagi tujuan ketepatan dan pengesahan.
  • memastikan Akaun dan maklumat kewangan anda dikemas kini.
 • Untuk mengurus keperluan perniagaan kami, seperti memantau, menganalisis dan memperbaiki Perkhidmatan serta prestasi dan kefungsian Laman Web. Sebagai contoh, kami menganalisis tingkah laku Pengguna dan menjalankan penyelidikan tentang cara anda menggunakan Perkhidmatan kami.
 • Untuk mengurus risiko dan melindungi Laman Web, Perkhidmatan dan anda daripada penipuan dengan mengesahkan identiti anda. Peralatan risiko dan penipuan PayPal menggunakan Data Peribadi, Maklumat Peranti, Data Penggunaan Teknikal dan Maklumat Geolokasi daripada Laman Web kami dan laman web yang menawarkan Perkhidmatan PayPal untuk membantu mengesan dan mencegah penipuan dan penyalahgunaan Perkhidmatan.
 • Untuk memasarkan kepada anda tentang produk dan Perkhidmatan PayPal serta produk dan perkhidmatan perniagaan yang tidak bersekutu. Kami juga mungkin Memproses Data Peribadi anda untuk menyesuaikan secara unik kandungan pemasaran dan Perkhidmatan tertentu atau pengalaman Laman Web secara unik untuk lebih sepadan dengan kepentingan anda pada PayPal dan laman web pihak ketiga yang lain.
 • Untuk menyediakan Perkhidmatan diperibadikan yang ditawarkan oleh PayPal di laman web pihak ketiga dan perkhidmatan dalam talian. Kami mungkin menggunakan Data Peribadi anda dan maklumat lain yang dikumpul selaras dengan Pernyataan Privasi ini untuk menyediakan paparan, ciri, Perkhidmatan atau tawaran yang disasarkan kepada anda di laman web pihak ketiga. Kami mungkin menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain untuk menyediakan perkhidmatan dalam talian ini dan/atau bekerjasama dengan pihak ketiga lain seperti peniaga, syarikat pengiklanan atau analisis untuk menyediakan perkhidmatan dalam talian ini.
 • Untuk menyediakan pilihan, kefungsian atau tawaran khusus lokasi kepada anda jika anda memilih untuk berkongsi Maklumat Geolokasi anda melalui Perkhidmatan. Kami akan menggunakan maklumat ini untuk meningkatkan keselamatan Laman Web dan Perkhidmatan serta menyediakan Perkhidmatan berasaskan lokasi, seperti pengiklanan, hasil carian, dan kandungan lain yang diperibadikan kepada anda.
 • Untuk mematuhi obligasi kami dan untuk menguatkuasakan terma Laman Web dan Perkhidmatan kami, termasuk untuk mematuhi semua undang-undang dan peraturan yang terpakai.
 • Untuk memudahkan anda mencari dan berhubung dengan orang lain. Sebagai contoh, jika anda membenarkan kami mengakses kenalan anda atau apabila profil Akaun anda terbuka, kami boleh mencadangkan sambungan dengan orang yang anda mungkin kenali dan membantu orang lain berhubung dengan anda untuk menghantar wang kepada anda dengan membenarkan mereka mencari profil anda apabila mereka mencari anda dengan nama, nama pengguna, e-mel atau nombor telefon mudah alih di PayPal. Kami juga mungkin mengaitkan maklumat yang kami pelajari tentang anda melalui penggunaan Perkhidmatan oleh anda dan kenalan anda, serta maklumat yang anda dan orang lain sediakan, untuk mencadangkan orang yang mungkin anda kenali atau mungkin ingin berurus niaga melalui Perkhidmatan kami. Fungsi dan ciri sosial yang direka untuk memudahkan penggunaan Perkhidmatan anda dengan orang lain berbeza mengikut Perkhidmatan.
 • Untuk memberi respons kepada permintaan anda, contohnya untuk menghubungi anda tentang soalan yang anda kemukakan kepada pasukan perkhidmatan pelanggan kami.

5. Adakah Kami Berkongsi Data Peribadi?

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda atau maklumat lain tentang anda dengan orang lain dalam pelbagai cara seperti yang diterangkan dalam seksyen Pernyataan Privasi ini. 

Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda atau maklumat lain atas sebab-sebab berikut:

Dengan ahli keluarga korporat PayPal yang lain: Kami mungkin berkongsi Data Peribadi anda dengan ahli keluarga entiti PayPal, antara lain, menyediakan Perkhidmatan yang anda minta atau benarkan; mengurus risiko; membantu mengesan dan mencegah tindakan tidak sah dan berpotensi penipuan dan pelanggaran lain terhadap polisi dan perjanjian kami; dan untuk membantu kami mengurus ketersediaan dan keterkaitan produk, Perkhidmatan dan komunikasi PayPal.

Dengan syarikat lain yang menyediakan perkhidmatan kepada kami: Kami mungkin berkongsi Data Peribadi dengan pembekal perkhidmatan pihak ketiga yang menjalankan perkhidmatan dan fungsi mengikut arahan kami dan bagi pihak kami. Penyedia perkhidmatan pihak ketiga ini boleh, sebagai contoh, menyediakan Perkhidmatan kepada anda, mengesahkan identiti anda, membantu dalam memproses transaksi, menghantar iklan kepada anda untuk produk dan Perkhidmatan kami, atau menyediakan sokongan pelanggan. 

Dengan institusi kewangan lain: Kami mungkin berkongsi Data Peribadi dengan institusi kewangan lain yang bekerjasama dengan kami untuk mencipta dan menawarkan produk bersama, seperti dengan Synchrony Bank berhubung dengan kad kredit PayPal Extras. Institusi kewangan ini hanya boleh menggunakan maklumat ini untuk memasarkan dan menawarkan produk yang berkaitan dengan PayPal, melainkan anda telah memberikan persetujuan untuk kegunaan lain. Kami juga mungkin berkongsi Data Peribadi untuk memproses transaksi, menyediakan manfaat yang berkaitan kepada anda dengan kad yang anda layak, dan memastikan maklumat kewangan anda dikemas kini.

Dengan pihak lain untuk transaksi apabila anda menggunakan Perkhidmatan, seperti Pengguna lain, peniaga dan penyedia perkhidmatan mereka: Kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda dan akaun anda dengan pihak lain yang terlibat dalam memproses transaksi anda. Ini termasuk Pengguna lain yang anda hantar atau terima dana daripada peniaga, dan pembekal perkhidmatan mereka apabila anda menggunakan perkhidmatan untuk membuat bayaran bagi barangan atau perkhidmatan. Maklumat tersebut termasuk:

 • Data Peribadi dan maklumat Akaun yang diperlukan untuk memudahkan transaksi;
 • maklumat untuk membantu peserta lain menyelesaikan pertikaian serta mengesan dan mencegah penipuan; dan
 • data teragregat dan analisis prestasi untuk membantu peniaga memahami Pengguna dengan lebih baik dan membantu peniaga meningkatkan pengalaman Pengguna. 

Dengan pihak ketiga lain bagi tujuan perniagaan kami atau seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang: Kami mungkin berkongsi maklumat tentang anda dengan pihak lain untuk tujuan perniagaan PayPal atau seperti yang dibenarkan atau dikehendaki oleh undang-undang, termasuk:

 • jika kami perlu berbuat demikian untuk mematuhi undang-undang, proses perundangan atau peraturan;
 • penguatkuasaan perundangan, pengawal selia, pegawai kerajaan, atau pihak ketiga yang lain (di Singapura atau di tempat lain) berhubung dengan sepina, perintah mahkamah, atau lain-lain proses perundangan atau keperluan di bawah perundangan atau peraturan Singapura, atau perundangan dan peraturan bidang kuasa lain yang terpakai kepada PayPal atau salah seorang ahli gabungannya; apabila kami perlu berbuat demikian untuk mematuhi undang-undang atau peraturan kad kredit tersebut; atau apabila kami berpendapat, menurut budi bicara mutlak kami, bahawa pendedahan Data Peribadi adalah perlu atau sesuai untuk mencegah kemudaratan fizikal atau kerugian kewangan; atau untuk melaporkan aktiviti yang disyaki tidak sah atau untuk menyiasat pelanggaran perjanjian pengguna;
 • untuk melindungi kepentingan utama seseorang;
 • untuk melindungi harta, Perkhidmatan dan hak perundangan kami;
 • untuk memudahkan pembelian atau penjualan semua atau sebahagian perniagaan PayPal;
 • berhubung dengan pengiriman dan perkhidmatan yang berkaitan untuk pembelian yang dibuat menggunakan Perkhidmatan;
 • untuk membantu menilai dan mengurus risiko serta mencegah penipuan terhadap kami, Pengguna kami dan penipuan yang melibatkan Laman kami atau penggunaan Perkhidmatan kami, termasuk penipuan yang berlaku pada atau melibatkan rakan kongsi perniagaan, usaha niaga strategik, atau individu dan peniaga lain kami;
 • kepada rakan kongsi perbankan seperti yang dikehendaki oleh peraturan persatuan kad untuk dimasukkan ke dalam senarai peniaga yang telah ditamatkan;
 • kepada agensi pelaporan dan pengumpulan kredit;
 • kepada syarikat yang kami rancang untuk bergabung atau diperoleh; dan
 • menyokong fungsi audit, pematuhan dan tadbir urus korporat kami.

Dengan persetujuan anda: Kami juga akan berkongsi Data Peribadi anda dan maklumat lain dengan persetujuan atau arahan anda, termasuk jika anda membenarkan perkaitan akaun dengan akaun atau platform pihak ketiga. 

Selain itu, PayPal mungkin menyediakan data statistik teragregat kepada pihak ketiga, termasuk perniagaan lain dan orang awam, tentang cara, masa dan sebab Pengguna melayari Laman Web kami dan menggunakan Perkhidmatan kami. Data ini tidak akan digunakan untuk mengenal pasti atau memberikan maklumat tentang penggunaan anda terhadap Laman Web atau Perkhidmatan secara peribadi. Kami tidak berkongsi Data Peribadi anda dengan pihak ketiga untuk tujuan pemasaran mereka tanpa kebenaran anda.

6. Bagaimanakah Kami Bekerja dengan Perkhidmatan dan Platform Lain?

Manfaat dan inovasi yang ketara tentang Perkhidmatan PayPal ialah anda boleh mengaitkan Akaun anda dengan akaun atau platform pihak ketiga. Untuk tujuan Pernyataan Privasi ini, "perkaitan akaun" dengan pihak ketiga ialah perkaitan yang anda benarkan atau bolehkan antara Akaun anda dengan akaun bukan PayPal, instrumen bayaran atau platform yang anda kawal secara sah atau sendiri. Apabila anda membenarkan perkaitan tersebut, PayPal dan pihak ketiga akan bertukar-tukar Data Peribadi anda dan maklumat lain secara langsung. Contoh perkaitan akaun termasuk:

 • memautkan Akaun anda ke akaun media sosial atau perkhidmatan mesej sosial;
 • menyambungkan Akaun anda kepada pengagregatan data pihak ketiga atau syarikat perkhidmatan kewangan, jika anda menyediakan kelayakan log masuk Akaun anda kepada syarikat tersebut; atau
 • menggunakan Akaun anda untuk membuat bayaran kepada peniaga atau membenarkan peniaga untuk mengecaj Akaun anda.

Jika anda memilih untuk mencipta perkaitan akaun, kami mungkin menerima maklumat daripada pihak ketiga tentang anda dan penggunaan anda terhadap perkhidmatan pihak ketiga tersebut. Sebagai contoh, jika anda mengaitkan Akaun anda kepada akaun media sosial, kami akan menerima Data Peribadi daripada pembekal media sosial melalui perkaitan akaun. Jika anda mengaitkan Akaun anda kepada akaun kewangan lain, secara langsung atau melalui pembekal perkhidmatan pihak ketiga, kami mungkin mempunyai akses kepada baki akaun dan maklumat transaksi anda, seperti pembelian dan pindahan dana. Kami akan menggunakan semua maklumat sedemikian yang kami terima daripada pihak ketiga melalui perkaitan akaun dalam cara yang konsisten dengan Pernyataan Privasi ini. 

Maklumat yang kami kongsi dengan pihak ketiga berdasarkan perkaitan akaun akan digunakan dan didedahkan selaras dengan amalan privasi pihak ketiga. Sebelum membenarkan perkaitan akaun, anda perlu menyemak notis privasi mana-mana pihak ketiga yang akan mendapat akses kepada Data Peribadi anda sebagai sebahagian daripada perkaitan akaun. Sebagai contoh, Data Peribadi yang dikongsi oleh PayPal dengan akaun atau platform pihak ketiga seperti akaun media sosial boleh dikongsi dengan pihak lain yang tertentu, termasuk orang awam, bergantung pada amalan privasi akaun atau platform. 

7. Bagaimana Kami Menggunakan Kuki dan Teknologi Penjejakan? 

Apabila anda melawat Laman Web kami, menggunakan Perkhidmatan kami, atau melawat laman web pihak ketiga yang kami sediakan Perkhidmatan dalam talian, kami dan rakan perniagaan kami serta vendor boleh menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain (secara kolektif, "Kuki") untuk mengenal pasti anda sebagai Pengguna dan untuk menyesuaikan pengalaman dalam talian anda, Perkhidmatan yang anda gunakan, dan kandungan serta pengiklanan dalam talian lain; mengukur keberkesanan promosi dan melaksanakan analisis; dan untuk mengurangkan risiko, mencegah potensi penipuan dan menggalakkan kepercayaan dan keselamatan di seluruh Laman Web dan Perkhidmatan kami. Aspek dan ciri tertentu Perkhidmatan dan Laman Web kami hanya tersedia melalui penggunaan Kuki, oleh itu jika anda memilih untuk melumpuhkan atau menolak Kuki, penggunaan anda terhadap Laman Web dan Perkhidmatan mungkin terhad atau tidak mungkin.

Jangan Jejak (Do Not Track, DNT) ialah tetapan pelayar pilihan yang membolehkan anda menyatakan keutamaan penjejakan anda oleh pengiklan dan pihak ketiga yang lain. Kami tidak membalas isyarat DNT.

Sila semak Pernyataan tentang Kuki dan Teknologi Penjejakan kami untuk mengetahui dengan lebih lanjut tentang cara kami menggunakan Kuki.

8. Apakah Pilihan Privasi yang Tersedia Untuk Anda?

Anda mempunyai pilihan berkenaan amalan privasi dan komunikasi seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini. Kebanyakan pilihan anda mungkin diterangkan pada masa anda mendaftar atau menggunakan Perkhidmatan atau semasa penggunaan Laman Web. Anda mungkin diberikan arahan dan prom semasa anda menavigasi Perkhidmatan.

 • Pilihan Berkaitan Data Peribadi yang Kami Kumpul
  • Data Peribadi. Anda boleh menolak untuk memberikan Data Peribadi apabila diminta oleh PayPal, tetapi Perkhidmatan tertentu atau semua Perkhidmatan mungkin tidak tersedia untuk anda. 
  • Maklumat lokasi dan peringkat peranti lain. Peranti yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web atau Perkhidmatan mungkin mengumpulkan maklumat tentang anda, termasuk Maklumat Geolokasi dan data penggunaan Pengguna yang mungkin dikumpulkan dan digunakan oleh PayPal. Untuk maklumat tentang keupayaan anda menyekat pengumpulan dan penggunaan maklumat tersebut, sila gunakan tetapan yang tersedia dalam peranti.
 • Pilihan Berkaitan Penggunaan Data Peribadi Anda
  • Perkhidmatan Diperibadikan yang ditawarkan oleh PayPal di laman web dan perkhidmatan pihak ketiga. Anda boleh menguruskan keutamaan anda untuk Perkhidmatan PayPal lain yang diperibadikan dan ditawarkan kepada anda di laman web pihak ketiga daripada Akaun anda. Kami juga mungkin menyediakan kepada anda arahan dan prom tentang cara untuk mengurus keutamaan anda dalam pengalaman Perkhidmatan.
  • Mencari dan berhubung dengan orang lain. Jika tersedia, anda boleh menguruskan keutamaan anda untuk mencari dan berhubung dengan orang lain daripada akaun Perkhidmatan yang anda guna.
 • Pilihan Berkaitan Sambungan Akaun
  • Jika anda membenarkan perkaitan akaun ke akaun atau platform pihak ketiga, seperti akaun media sosial, anda mungkin boleh mengurus keutamaan perkaitan anda daripada Akaun anda, atau akaun atau platform pihak ketiga. Sila rujuk notis privasi yang mentadbir platform pihak ketiga untuk maklumat lanjut tentang pilihan yang mungkin tersedia untuk anda.
 • Pilihan Berkaitan Kuki
 • Anda mungkin mempunyai pilihan yang tersedia untuk mengurus keutamaan kuki anda. Sebagai contoh, pelayar atau peranti Internet anda mungkin membenarkan anda memadamkan, melumpuhkan atau menyekat kuki tertentu dan teknologi penjejakan lain. Anda boleh mendapatkan maklumat lanjut dengan melayari AboutCookies.org. Anda boleh memilih untuk mendayakan pilihan ini, tetapi tindakan sedemikian mungkin menghalang anda menggunakan banyak ciri teras dan fungsi yang terdapat pada Perkhidmatan atau Laman Web.
 • Anda mungkin mempunyai pilihan mengenai penggunaan kuki dan teknologi penjejakan lain apabila anda menggunakan Perkhidmatan atau melayari bahagian tertentu Laman Web. Sebagai contoh, anda mungkin ditanya sama ada anda mahu Perkhidmatan atau Laman Web untuk "mengingat" perkara tertentu tentang anda, dan kami akan menggunakan kuki dan teknologi penjejakan lain setakat yang anda benarkan.
 • Anda boleh mengetahui lebih lanjut mengenai kuki dan teknologi penjejakan kami dengan melayari halaman Pernyataan tentang Kuki dan Teknologi Penjejakan.
 • Pilihan Berkaitan Pendaftaran dan Maklumat Akaun Anda
  • Jika anda mempunyai Akaun, anda secara umumnya boleh menyemak dan mengedit Data Peribadi dengan log masuk dan mengemas kini maklumat secara langsung atau dengan menghubungi kami. Hubungi kami jika anda tidak mempunyai Akaun atau jika anda mempunyai soalan mengenai Maklumat akaun anda atau Data Peribadi lain.
 • Pilihan Berkaitan Komunikasi
  • Notis, Makluman dan Kemas Kini daripada Kami:  
   • Pemasaran: Kami mungkin akan menghantar kandungan pemasaran tentang Laman Web kami, Perkhidmatan, produk, produk yang kami tawarkan bersama dengan institusi kewangan, serta produk dan perkhidmatan pihak ketiga yang bukan ahli gabungan dan ahli keluarga korporat PayPal kepada anda melalui pelbagai saluran komunikasi, contohnya, e-mel, teks, tetingkap timbul, pemberitahuan tolak dan aplikasi pemesejan. Anda boleh memilih untuk keluar daripada komunikasi pemasaran ini dengan mengikuti arahan dalam komunikasi yang anda terima. Jika anda mempunyai Akaun dengan kami, anda juga boleh mengubah keutamaan komunikasi anda dalam Tetapan akaun anda. Untuk mesej yang dihantar melalui pemberitahuan tolak, anda boleh mengurus keutamaan dalam peranti anda.
   • Maklumat dan Lain-lain: Kami akan menghantar komunikasi yang diwajibkan atau yang diperlukan kepada anda untuk dihantar kepada Pengguna Perkhidmatan kami, pemberitahuan yang mengandungi maklumat penting dan komunikasi lain yang anda minta daripada kami. Anda tidak boleh memilih untuk tidak menerima komunikasi ini. Walau bagaimanapun, anda mungkin boleh mengubah media dan format yang anda terima berkaitan notis ini.

9. Apakah Hak Anda?

Tertakluk pada had yang dinyatakan dalam Undang-undang Perlindungan Data, anda mempunyai hak tertentu berkaitan data peribadi anda. Anda mempunyai hak untuk meminta akses kepada data, pembetulan dan kemudahalihan data anda. Sila hubungi kami jika anda ingin melaksanakan hak ini.

Anda mungkin mempunyai hak untuk menyemak pembuatan keputusan automatik. Anda juga boleh membatalkan persetujuan anda. Pembatalan persetujuan anda mungkin menjejaskan keupayaan kami untuk menyediakan perkhidmatan kepada anda. Jika anda ingin melaksanakan mana-mana hak anda, hubungi kami. Jika anda ingin melengkapkan permintaan untuk mengakses semua data peribadi yang ditahan oleh PayPal tentang anda, ingat bahawa anda mungkin dikehendaki membuktikan identiti anda.

Jika anda mempunyai Akaun dengan mana-mana Perkhidmatan kami, secara amnya anda akan dapat menyemak dan mengedit Data Peribadi dalam Akaun dengan mengakses akaun dan mengemas kini maklumat secara terus. Hubungi kami jika anda tidak mempunyai Akaun atau jika anda mempunyai soalan tentang Maklumat akaun anda atau Data Peribadi lain.

10. Bagaimanakah Kami Melindungi Data Peribadi Anda?

Kami mengekalkan langkah-langkah keselamatan teknikal, fizikal dan pentadbiran yang dirancang untuk menyediakan perlindungan yang sewajarnya untuk Data Peribadi anda daripada kerugian, penyalahgunaan, akses tidak sah, pendedahan dan pengubahan. Langkah-langkah keselamatan termasuk tembok api, penyulitan data, kawalan akses fizikal kepada pusat data kami dan kawalan pengesahan akses maklumat. Walaupun kami berusaha untuk melindungi sistem dan Perkhidmatan kami, anda bertanggungjawab melindungi dan mengekalkan privasi kata laluan dan maklumat pendaftaran Akaun/profil anda dan mengesahkan bahawa Data Peribadi yang kami kekalkan tentang anda adalah tepat dan terkini. Kami tidak bertanggungjawab untuk melindungi sebarang Data Peribadi yang kami kongsikan dengan pihak ketiga berdasarkan perkaitan akaun yang telah anda benarkan.

11. Bolehkah Kanak-kanak Menggunakan Perkhidmatan Kami?

Laman Web dan Perkhidmatan tidak ditujukan kepada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun. Kami tidak mengumpulkan maklumat secara sengaja, termasuk Data Peribadi, daripada kanak-kanak atau individu lain yang tidak dibenarkan secara sah untuk menggunakan Laman dan Perkhidmatan kami. Sekiranya kami mengetahui yang sebenarnya bahawa kami telah mengumpulkan Data Peribadi daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun, kami akan segera memadam data ini, melainkan sekiranya kami diwajibkan mengekalkan data tersebut secara sah. Hubungi kami jika anda berpendapat bahawa kami telah tersilap atau secara tidak sengaja mengumpul maklumat daripada kanak-kanak di bawah umur 13 tahun.

12. Apakah Perkara Lain yang Perlu Anda Tahu?

Perubahan kepada Pernyataan Privasi ini

Kami mungkin menyemak semula Pernyataan Privasi ini dari semasa ke semasa untuk mencerminkan perubahan pada perniagaan kami, Laman Web atau Perkhidmatan, atau undang-undang yang terpakai. Pernyataan Privasi yang telah disemak akan berkuat kuasa pada tarikh kuat kuasa yang disiarkan. 

Jika versi yang disemak melibatkan perubahan yang besar, kami akan memberikan notis 30 hari lebih awal kepada anda dengan menghantar notis perubahan pada halaman "Pengemaskinian Polisi" laman web kami. Kami juga mungkin akan memaklumkan Pengguna tentang perubahan menggunakan e-mel atau cara lain. 

Pemindahan Data Peribadi Anda ke Negara Lain

Operasi kami disokong oleh rangkaian komputer, pelayan berasaskan awan dan infrastruktur serta teknologi maklumat yang lain, termasuk, tetapi tidak terhad kepada pembekal perkhidmatan pihak ketiga. Kami dan pembekal perkhidmatan pihak ketiga kami menyimpan dan Memproses Data Peribadi anda di Amerika Syarikat dan di tempat lain di dunia. Kami akan melindungi maklumat anda seperti yang diterangkan dalam Pernyataan Privasi ini sekiranya Data Peribadi anda dipindahkan ke negara lain. Dengan menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan kami, anda bersetuju Data Peribadi anda dipindahkan ke negara lain, termasuk negara yang mempunyai peraturan perlindungan data yang berbeza dengan negara anda. Kami tidak mewakili bahawa Laman Web dan Perkhidmatan kami sesuai atau tersedia dalam mana-mana bidang kuasa tertentu. 

13. Hubungi Kami

Anda boleh menghubungi kami jika anda mempunyai soalan umum tentang Pernyataan Privasi dan amalan kami atau soalan tentang Maklumat Akaun atau Data Peribadi anda.

Kami mahu memastikan soalan anda pergi ke tempat yang betul:

 • Klik di sini untuk menghubungi kami tentang akaun PayPal atau transaksi anda, atau bayaran kad yang dibuat kepada peniaga.

 • Klik di sini untuk menghubungi kami tentang akaun Xoom anda

Pegawai Perlindungan Data kami boleh dihubungi Dalam Talian atau melalui pos di 5 Temasek Boulevard 09-01, Suntec Tower 5, Singapura 038985.

Jika anda ialah penduduk di EEA, anda boleh menghubungi Pegawai Perlindungan Data PayPal (Europe) S.à.r.l. et Cie, S.C.A., 22-24 Boulevard Royal L-2449, Luxembourg yang bertindak sebagai wakil PayPal melalui pos atau Dalam talian. Sila tandakan surat anda dengan "kepada Pegawai Perlindungan Data".

14. Definisi

Akaun bermaksud akaun ahli PayPal atau Xoom.

Maklumat Peranti bermaksud data yang boleh dikumpulkan secara automatik daripada sebarang peranti yang digunakan untuk mengakses Laman atau Perkhidmatan. Maklumat tersebut mungkin termasuk, tetapi tidak terhad kepada, jenis peranti anda; sambungan rangkaian peranti anda; nama peranti anda; alamat IP peranti anda; maklumat tentang pelayar web peranti anda dan sambungan Internet yang digunakan untuk mengakses Laman Web atau Perkhidmatan; Maklumat Geolokasi; maklumat tentang aplikasi yang dimuat turun ke peranti anda; dan data biometrik (cth., ID Sentuh/Cap Jari untuk mengesahkan identiti anda).

Maklumat Geolokasi bermaksud maklumat yang digunakan untuk mengenal pasti lokasi anda dengan kekhususan yang sewajarnya menggunakan, misalnya, koordinat longitud dan latitud yang diperoleh melalui GPS, Wi-Fi atau penyegitigaan lokasi sel. Sesetengah Perkhidmatan kami mungkin meminta kebenaran untuk berkongsi lokasi semasa anda. Sesetengah Laman Web dan Perkhidmatan memerlukan maklumat ini untuk menyediakan produk atau Perkhidmatan dalam talian tertentu. Jika anda tidak bersetuju dengan pengumpulan maklumat geolokasi kami, Laman Web atau Perkhidmatan kami mungkin tidak berfungsi dengan betul apabila anda cuba menggunakan Perkhidmatan ini.

PayPal bermaksud PayPal Pte. Ltd. dan anak syarikat atau ahli gabungannya. Di dalam Pernyataan Privasi ini, PayPal kadangkala dirujuk sebagai "kami", bergantung pada konteks.

Data Peribadi bermaksud maklumat peribadi yang boleh dikaitkan dengan orang yang dikenal pasti atau boleh dikenal pasti. "Data Peribadi" boleh termasuk nama, alamat pos (termasuk alamat pengebilan dan penghantaran), nombor telefon, alamat e-mel, nombor kad bayaran, maklumat akaun kewangan lain, nombor akaun, tarikh lahir dan kelayakan yang dikeluarkan oleh kerajaan (contohnya, nombor lesen memandu, ID kerakyatan, pasport, nombor Keselamatan Sosial dan ID Pembayar Cukai). Data Peribadi tidak termasuk maklumat yang tidak boleh digunakan untuk mengenal pasti Pengguna tertentu.

Proses bermaksud apa-apa kaedah atau cara kami mengendalikan Data Peribadi atau set Data Peribadi, sama ada dengan cara automatik atau tidak, seperti pengumpulan, rakaman, pengurusan, penstrukturan, penyimpanan, penyesuaian atau pengubahan, pengambilan semula, dan perundingan, pendedahan melalui penghantaran, penyebaran atau dengan cara lain penyediaan, penjajaran atau penggabungan, penyekatan, pemadaman atau pemusnahan Data Peribadi.

Perkhidmatan bermaksud apa-apa produk, perkhidmatan, kandungan, ciri, teknologi, atau fungsi, dan semua laman web yang berkaitan, aplikasi dan perkhidmatan yang ditawarkan kepada anda oleh PayPal atau Xoom.

Laman Web bermaksud laman web, aplikasi mudah alih, platform media sosial rasmi, atau ciri-ciri dalam talian lain yang PayPal menawarkan Perkhidmatan dan yang telah disiarkan atau dipautkan dengan Pernyataan Privasi ini.

Data Penggunaan Teknikal bermaksud maklumat yang kami kumpulkan daripada telefon, komputer anda atau peranti lain yang anda gunakan untuk mengakses Laman Web atau Perkhidmatan. Data Penggunaan Teknikal memberitahu kami cara anda menggunakan Laman Web dan Perkhidmatan, seperti perkara yang anda cari dan lihat di Laman Web dan cara anda menggunakan Perkhidmatan kami, termasuk alamat IP anda, statistik tentang cara halaman dimuatkan atau dilihat, laman web yang anda lawati sebelum pergi ke Laman Web dan maklumat penggunaan dan pelayaran lain yang dikumpulkan melalui Kuki.

Penggunabermaksud individu yang menggunakan perkhidmatan atau mengakses Laman Web ini.

15. Maklumat Tambahan

Maklumat yang disediakan dalam seksyen ini mungkin khusus kepada pelanggan, bergantung pada rantau anda atau diberikan kepada PayPal daripada pihak ketiga yang mungkin anda telah berinteraksi apabila menggunakan Perkhidmatan. Anda boleh menghubungi kami sekiranya anda mempunyai apa-apa soalan mengenai butiran dalam seksyen ini.

Google ReCaptcha

PayPal menggunakan ReCaptcha di Laman Web dan Perkhidmatan. Penggunaan ReCaptcha oleh anda adalah tertakluk kepada Polisi Privasi dan Terma Penggunaan Google.

ReCaptcha hanya digunakan untuk melawan spam dan penyalahgunaan.