>> Lihat Semua Perjanjian

Terma Kaedah Bayaran Alternatif PayPal

Kemas Kini Terakhir: 9 Ogos 2022

Muat turun PDF

 

Terma ini adalah kontrak antara anda dan PayPal Pte. Ltd., sebuah syarikat Singapura dan mengawal penggunaan semua Perkhidmatan PayPal anda. ("PayPal" atau "kami").

1. Tentang Terma ini

Terma ini terpakai kepada penggunaan mana-mana kefungsian APMkami.

Untuk rujukan:

 • Kefungsian APM adalah fungsi yang kami sediakan di mana jika ia disepadukan ke dalam daftar keluar dalam talian anda, ia akan membolehkan pelanggan anda memilih dan menggunakan apa-apa kaedah bayaran alternatif (APM) (seperti yang kami benarkan dari masa ke masa) untuk membayar anda; dan
 • kaedah bayaran alternatif (APM) adalah sebarang kaedah pembayaran yang disenaraikan dalam Lampiran 1 yang kami benarkan untuk sesiapa sahaja yang tidak mempunyai akaun untuk menghantar bayaran ke Akaun Perniagaan anda, tertakluk kepada Terma ini.

Terma ini adalah tambahan kepada Perjanjian Pengguna PayPal dan dasar yang digabungkan, termasuk Dasar Penggunaan Boleh Terima dan Dasar Privasi yang terpakai untuk negara tempat anda berdaftar dengan PayPal sebagai residen. Perkataan dalam huruf besar yang tidak ditakrifkan dalam Terma ini ditakrifkan dalam Perjanjian Pengguna tersebut. Sebanyak yang mungkin, Terma dan Perjanjian Pengguna ini perlu ditafsirkan sebagai keseluruhan yang konsisten. Jika terdapat percanggahan tafsiran, Terma ini akan mengatasi Perjanjian Pengguna sehingga tahap konflik tersebut.

Takrif Perkhidmatan dalam Perjanjian Pengguna apabila dibaca bersama dengan Terma ini, termasuk kefungsian APM kami.

2. Aktiviti Dilarang APM

Peniaga tidak dibenarkan menerima bayaran untuk barangan atau perkhidmatan:

 • yang tidak disediakan pada akaun Peniaga sendiri;
 • yang tidak disediakan dalam skop pengendalian perniagaan biasa Peniaga seperti yang diperuntukkan dalam Borang Pendaftaran Peniaga;
 • yang dilarang seperti yang dinyatakan sama ada di bawah atau dalam mana-mana terma tertentu bagi Kaedah Bayaran;
 • Kaedah Bayaran tidak dibenarkan untuk ditawarkan, digunakan atau sebaliknya disediakan untuk mana-mana kategori perniagaan berikut:
  • Produk dan perkhidmatan yang haram atau produk dan perkhidmatan yang dilarang oleh undang-undang terpakai:
  • Perniagaan atau organisasi yang terlibat dalam perkara yang menggalakkan, mempromosikan atau meraikan keganasan yang menyalahi undang-undang terhadap mana-mana kumpulan berdasarkan bangsa, agama, hilang upaya, jantina, orientasi seksual, asal negara, atau mana-mana ciri lain yang tidak dapat diubah
  • Barangan palsu atau barangan yang tidak dibenarkan;
  • Ubat dan narkotik;
  • Skim cepat kaya atau skim piramid;
  • Tubuh atau organ manusia atau haiwan;
  • Pelanggaran harta intelektual atau pelanggaran hak proprietari;
  • Produk berjenama Nazi, kandungan dan artikel Nazi;
  • Laman web tanpa nilai tambah, termasuk laman web yang menggunakan amalan jualan yang tidak adil, mengelirukan atau pemangsa;
  • Bayar untuk mengalih keluar laman atau penerbitan yang berbaur fitnah;
  • Produk dan kandungan bersifat perkauman, seksis, membenci perempuan atau mendera;
  • Bahan radioaktif, toksik, mudah terbakar, mengkakis atau lain-lain jenis bahan berbahaya;
 • Barangan dan perkhidmatan terkawal (termasuk produk dan perkhidmatan yang jatuh di bawah peraturan am, bidang kuasa dan/atau sekatan umur):
  • Alkohol dan minuman beralkohol;
  • Penemuan dan item Arkeologi;
  • Produk CBD dan hem;
  • Farmasi, ubat preskripsi dalam talian;
  • Bunga api dan produk yang berkaitan;
  • Haiwan hidup;
  • Bahan pornografi dan bahan lucah lain; laman yang menawarkan perkhidmatan berkaitan seks seperti pelacuran, pengiring, sembang langsung dewasa, dll.;
  • Logam dan batu berharga;
  • Bahan kimia yang direka untuk menyerupai dadah haram;
  • Tembakau, e-rokok, e-cecair dan produk yang berkaitan;
  • Senjata, peluru dan produk yang berkaitan;
 • Produk atau perkhidmatan kewangan atau perundangan khusus:
  • Bon jaminan;
  • Peguam kebankrapan;
  • Pilihan perduaan;
  • Kredit, pinjaman, pinjaman jangka pendek dan instrumen pinjaman lain;
  • Koleksi hutang;
  • Firma guaman yang mengumpul dana untuk apa-apa tujuan, selain daripada membayar yuran yang perlu dibayar kepada firma untuk perkhidmatan yang disediakan oleh firma itu;
  • Pengurusan kekayaan;
 • Pelbagai
  • Perkhidmatan psikik atau penilik;
  • Peranti dan bekalan piroteknik;
  • Telepemasaran;
  • Jualan pengikut Twitter, suka pada Facebook, paparan YouTube dan bentuk aktiviti media sosial lain yang dilarang oleh terma dan syarat platform yang berkenaan

3. Menerima Terma ini

Anda bersetuju kepada Terma ini dengan mengintegrasikan kefungsian APM kami ke dalam daftar keluar/platform dalam talian anda.

Jika anda mengintegrasikan kefungsian APM kami untuk Akaun orang lain atau entiti sah:

 • anda mengesahkan bahawa anda mempunyai kebenaran individu tersebut atau entiti sah lain untuk mengikat mereka secara sah kepada Terma ini untuk dan bagi pihak mereka; dan
 • bahawa individu atau entiti sah yang lain itu akan terikat secara sah oleh Terma ini dan bukannya anda sendiri.

4. Menggunakan kefungsian APM

Apabila anda mengintegrasikan kefungsian APM kami ke dalam daftar keluar dalam talian anda, kami mungkin (tetapi tidak wajib) membenarkan sesiapa sahaja menggunakan APM untuk membayar anda.

Lampiran 1 Terma ini menyenaraikan setiap APM yang kami boleh sediakan kepada pelanggan anda dari semasa ke semasa dan peruntukan selanjutnya yang berkaitan dengan penerimaan bayaran anda daripada pelanggan yang menggunakan APM. Anda mesti mematuhi peruntukan tersebut pada setiap masa.

Memandangkan pembayar tidak menggunakan Akaun PayPal untuk menghantar bayaran APM, anda tidak boleh menggunakan PayPal untuk membayar balik bayaran APM secara proaktif melainkan dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1 Terma ini.

Anda mungkin tidak menerima pembayaran APM dalam mata wang selain daripada yang dinyatakan untuk APM dalam Lampiran 1 terma ini.

Anda hanya boleh menggunakan kefungsian APM dengan akaun perniagaan dan bukan akaun peribadi.

Tiada Yuran Rentas Sempadan tambahan yang berasaskan peratusan dikenakan pada sebarang transaksi APM.

5. Liabiliti anda kepada kami

Kami mungkin akan melayan pembekal APM dan pemproses bayaran yang membantu kami untuk membolehkan anda menerima pembayaran APM dalam cara sama kami melayan pemeroleh bank/kad kami dan/atau pemproses bayaran lain di bawah Perjanjian Pengguna.

Bayaran APM mempunyai risiko pembalikan oleh pembekal APM kecuali dinyatakan sebaliknya dalam Lampiran 1. Tanggungjawab dan liabiliti anda terhadap kami kerana pembalikan ini adalah sama seperti tanggungjawab anda kepada kami kerana Pembalikan dan/atau Caj Balik di bawah Perjanjian Pengguna. Pembekal APM boleh mempengaruhi pembalikan bayaran APM dalam cara yang sama seperti bank pembayar boleh mempengaruhi Pembalikan dan/atau syarikat kad pembayar boleh mempengaruhi Caj Balik.

Selepas penamatan Terma ini, anda akan terus bertanggungjawab terhadap kami di bawah Terma ini untuk pembalikan bayaran APM yang dilakukan oleh pembekal APM dan semua kewajipan tertunggak yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan.

6. Perubahan dan penamatan

Kami boleh menambah atau membuang daripada senarai pembekal APMdalam Lampiran 1 Terma ini pada bila-bila masa dan tanpa notis.

Jika tidak, kami boleh meminda, memadam atau menambah kepada Terma ini selaras dengan proses perubahan yang ditetapkan dalam Perjanjian Pengguna. Jika anda tidak bersetuju dengan sebarang perubahan, anda boleh menamatkan Terma ini.

Anda boleh menamatkan Terma ini pada bila-bila masa dengan membuang kefungsian APM kami daripada daftar keluar dalam talian anda dan mengikut sebarang langkah berkaitan integrasi yang PayPal mungkin disediakan kepada anda dari semasa ke semasa. Ini membolehkan anda menghentikan pelanggan anda daripada menggunakan APM untuk membuat bayaran kepada anda, tetapi Akaun anda akan kekal terbuka dan Perjanjian Pengguna masih berkuat kuasa.

Kami boleh, pada bila-bila masa, atas apa-apa sebab dan (apabila boleh) dengan notis awal yang munasabah, menamatkan, membatalkan atau menggantung Perkhidmatan ke tahap yang berkaitan dengan kefungsian APM kami dan/atau APM tanpa liabiliti terhadap anda.

Terma ini masih bertahan daripada apa-apa penamatan sehingga tahap dan selagi kami dikehendaki untuk: (i) menangani perkara yang timbul daripada penggunaan kefungsian APM anda sebelum penamatan; dan/atau (ii) mematuhi perundangan dan peraturan yang berkenaan.

Lampiran 1

APM

AliPay
Jenis Bayaran

Dompet

Alipay ialah dompet digital yang boleh digunakan oleh semua Pelanggan yang berdaftar sebagai ahli dengan Alipay.

Risiko Caj Balik Tiada
Jaminan Pembayaran Tiada
Kemungkinan bayaran balik Ya
Transaksi minimum T/B
Transaksi maksimum RMB50,000 setiap hari
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus Lihat Terma Tambahan
Terma Tambahan

Anda akan memastikan bahawa Perkhidmatan Alipay tidak akan digunakan untuk:

 1. Produk dan penerbitan audio visual politik haram, kad dan saluran reaksioner dan program haram, dokumentasi dan maklumat sulit negeri, artikel dan ucapan reaksioner lain.
 2. Peralatan perjudian, loteri persendirian, perkhidmatan perjudian, tiket loteri, jualan piramid, niaga hadapan emas, cabutan bertuah, perkhidmatan berisiko tinggi.
 3. Alat pengambilan dadah, peluru dan senjata/senjata api serta aksesori, instrumen terkawal, barangan jenayah, bunga api dan mercun, barangan beracun dan bahan kimia berbahaya, ubat dewasa (contohnya, bahan perangsang seks).
 4. Perkhidmatan spekulasi kredit (termasuk spekulasi penarafan kredit Taobao), perkhidmatan tunai kad kredit, laman web pendanaan awam, Mata wang palsu, Transaksi akaun bank (kad bank), saham, dana, insurans, platform insurans, pelaburan berkala dalam emas, produk kewangan bank, perkhidmatan pulangan tunai, kad prabayar tujuan tunggal, sekuriti, pengumpulan dana tidak sah, perkhidmatan pertukaran asing, mata wang maya dalam akaun asing, resit (invois), Bitcoin, Litecoin, YBcoin dan mata wang maya lain, Transaksi, MCard dll., Lelong, Gadai, Institusi pembayaran, pengedaran RMB, mata wang asing.
 5. Diagnosis jantina janin, Organ manusia, Perkhidmatan ibu tumpang, perkhidmatan peperiksaan, peranti perubatan, kanta sentuh.
 6. Berkaitan penggodaman, perisian hasad, perkhidmatan perisian lain yang memudaratkan Alibaba dan anak syarikat Alibaba, perkhidmatan perbualan video, laman web agama, perkuburan dalam talian dan penyembahan serta perkhidmatan lain, pemantauan maklumat privasi komputer, antena satelit dll., instrumen pengintipan, barangan atau perkhidmatan lain yang membahayakan privasi, maklumat kad ID dan maklumat lain yang melanggar privasi orang lain, pengeluaran sijil dan ukiran cap.
 7. Perkhidmatan mencari jodoh berkaitan orang asing, item dan perkhidmatan yang melanggar peraturan negeri yang berkaitan, makanan berkualiti rendah (palsu), tembakau, minyak mentah, badan amal, barangan yang diseludup, peruntukan khas untuk tempoh masa tertentu (cth., Sukan Olimpik), relik budaya, barangan mewah, jualan auto dan perkhidmatan sewa.

Apple Pay di Web

Jenis Bayaran

Apple Pay dalam Wallet

Risiko Caj Balik

Ya

Jaminan Pembayaran

Ya (mengikut garis panduan pemprosesan kad kredit)

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sila lihat senarai Barangan dan Perkhidmatan Dilarang yang ditemui dalam terma Apple Pay di Web di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Terma Tambahan

Sila lihat terma tambahan di https://developer.apple.com/terms/apple-pay-web/

Bancontact

Jenis Bayaran

Kad Debit

Bancontact adalah Kaedah Bayaran kad debit, iaitu kad debit dikeluarkan oleh institusi kredit yang dibenarkan, membolehkan pelanggan membayar secara terus untuk barangan dan perkhidmatan dari akaun bank mereka.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

BLIK

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

BLIK adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

Ya

Transaksi Minimum

PLN 0.01 bagi setiap Transaksi

Transaksi Maksimum

PLN 10,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Anda mesti memaparkan dengan jelas pada laman web atau peranti anda, jika berkenaan, nama BLIK atau Tanda Dagangan dengan cara yang konsisten dengan Buku Jenama BLIK.

EPS

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

EPS adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. EPS dipermudahkan oleh bank yang menyertai EPS.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran EPS kepada PayPal tanpa kelewatan.

Finland (Verkkopankki)

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Pemindahan Bank Dalam Talian Finland adalah sejenis Kaedah Bayaran pindahan bank.

Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.65 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

EUR 20,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan terlarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: perjudian haram; pelacuran; barangan palsu; cetak rompak produk; penjualan haram atau pengedaran produk tembakau atau pornografi atau menggambarkan tindakan yang sangat ganas; Bank Nordea tidak membenarkan menambah wang kaedah bayaran atau produk prabayar

Terma Tambahan

1. Anda hendaklah menyediakan semua data yang diperlukan dalam mematuhi spesifikasi yang disediakan oleh PayPal. Kegagalan untuk mematuhi spesifikasi bagi penghantaran data boleh menyebabkan kelewatan, penggantungan atau pembatalan pemprosesan jualan yang dilaksanakan.

2. Anda akan membayar pampasan PayPal untuk perbelanjaan munasabah yang ditanggung atas pertikaian yang timbul berhubung dengan Transaksi ini sekiranya PayPal terlibat secara aktif dalam pengantaraan atau prosiding lain yang serupa antara Pelanggan dan Anda.

3. Had maksimum liabiliti adalah amaun invois jualan (jualan produk atau perkhidmatan Anda kepada Pelanggan) yang mana kerosakan berkait secara langsung dengan atau 1000 EUR bergantung pada jumlah yang lebih rendah. Walau bagaimanapun, jumlah liabiliti agregat tidak boleh melebihi 5000 EUR. Pengehadan ini tidak terpakai jika kerosakan disebabkan oleh tindakan yang disengajakan atau kecuaian kasar.

Giropay

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Giropay adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada apa-apa barangan atau perkhidmatan terlarang dalam Perjanjian Pengguna:

Instrumen bayaran (tunai, simpanan atau e-wang, mata wang termasuk mata wang maya seperti bitcoins dan juga cek) setakat penerima instrumen pembayaran itu tidak dapat dikenal pasti oleh anda, melainkan baucar atau produk nilai tersimpan.

Terma Tambahan

 1. Giropay terhad kepada pelanggan yang mempunyai akses kepada akaun serasi perbankan dalam talian yang dipegang di institusi kredit sah yang berpangkalan di Jerman. PayPal tidak menjamin bahawa semua akaun bank Jerman adalah serasi dengan giropay.
 2. Anda mesti mematuhi semua terma dan syarat, aturan dan peraturan giropay termasuk penggunaan logo giropay yang terhad kepada rantau Eropah.
 3. Dalam menggunakan giropay sebagai kaedah bayaran, anda tidak boleh meminta apa-apa data pelanggan, terutama data peribadi seperti IBAN atau nama.
 4. Jaminan Bayaran giropay adalah terhad kepada EUR10,000 bagi setiap transaksi.
 5. Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran giropay kepada PayPal tanpa kelewatan.
 6. Jaminan Bayaran giropay tamat dalam tempoh 6 minggu selepas penerimaan transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya, mana-mana yang berkenaan, melainkan anda telah melaporkan tuntutan secara bertulis sebelum tamatnya tempoh 6 minggu tersebut.

GrabPay

Jenis Bayaran

Dompet

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar kepada Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk pada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

SGD 0.01

Transaksi maksimum

SGD 5,000.00

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna, sila lihat Terma Tambahan di bawah.

Terma Tambahan

 1. Peniaga harus mematuhi Terma Perkhidmatan GrabPay, yang termasuk Notis Privasi GrabPay (boleh didapati di https://www.grab.com/sg/terms-policies/).
 2. Peniaga tidak boleh mengenakan surcaj atau apa-apa yuran lain untuk menerima GrabPay sebagai Kaedah Bayaran tanpa kebenaran bertulis daripada GrabPay terlebih dahulu. Ini tidak menghalang Peniaga daripada mengenakan yuran pengendalian yang berkaitan dengan penjualan barangan atau perkhidmatan.
 3. Proses bayaran balik hanya boleh dijalankan menerusi antara muka sistem GrabPay yang disediakan oleh pembekal APM. Jika Peniaga menggunakan mana-mana kaedah alternatif untuk bayaran balik, termasuk tetapi tidak terhad kepada kiriman wang bank atau bayaran balik tunai, GrabPay tidak akan terlibat dalam apa jua cara dan bayaran balik tersebut adalah antara Peniaga dengan Pelanggan.
 4. Apabila diminta, peniaga hendaklah bekerjasama sebagaimana yang perlu untuk menyiasat Transaksi, termasuk menyediakan apa-apa dokumentasi dan/atau maklumat yang berkaitan dengan Transaksi kepada pembekal APM dalam masa empat belas (14) hari dan, jika terpakai, hendaklah mengambil semua langkah-langkah yang perlu untuk mematuhi keperluan kerjasama ini.
 5. Berdasarkan siasatan ini, GrabPay akan memutuskan sama ada Transaksi perlu dibayar balik kepada Pelanggan. Peniaga menyedari dan menerima bahawa keputusan GrabPay adalah muktamad dan pembekal APM akan melaksanakan bayaran balik jika dan seperti yang diarahkan oleh GrabPay. Jika bayaran balik kepada Pelanggan diperlukan, PayPal dan Peniaga bertanggungjawab sepenuhnya atas mana-mana amaun bayaran balik serta mana-mana kos lain yang berkaitan secara langsung dengan bayaran balik tersebut.
 6. GrabPay berhak mengenakan sekatan atas perkhidmatan pada bila-bila masa, termasuk menolak atau mengehadkan Transaksi.
 7. Peniaga hendaklah memperlakukan GrabPay setaraf dengan mana-mana Kaedah Bayaran lain yang ditawarkan, di laman web Peniaga, bahan pengiklanan dan promosi serta penerbitan luarannya yang lain. Khususnya:
  1. a)  Peletakan logo dan butang pilihan GrabPay adalah secara ketaranya serupa dengan peletakan cara bayaran alternatif, dan penonjolan logo dan butang pilihan GrabPay adalah sama dengan cara bayaran lain;
  2. b)  GrabPay menerima layanan yang sama dengan cara bayaran alternatif dalam aliran daftar keluar tempat jualan Peniaga, dan dalam terma, syarat, sekatan, atau yuran yang ditawarkan atau diberikan oleh Peniaga kepada Pelanggan; dan
  3. c)  Tiada apa-apa yang menghalang atau merugikan Pelanggan apabila memilih GrabPay, memujuk pengguna agar tidak menggunakan GrabPay, atau menggalakkan Pelanggan menggunakan Kaedah Bayaran alternatif.
 8. Peniaga yang menawarkan GrabPay kepada Pelanggan mereka komited untuk tidak (i) menggambarkan sifat yang salah atau merendahkan GrabPay sebagai kaedah bayaran atau sebagai syarikat atau (ii) mendakwa bahawa Kaedah Bayaran lain lebih unggul atau lebih baik daripada GrabPay atau menyatakan keutamaan untuk Kaedah Bayaran lain berbanding GrabPay.
 9. Peniaga akan berhenti menggunakan logo, Tanda Dagangan atau tanda GrabPay lain ("Tanda GrabPay") dalam masa tiga puluh hari selepas menerima permintaan untuk berbuat demikian jika GrabPay menentukan mengikut budi bicara munasabah bahawa penggunaan itu merosakkan, mengaburkan, atau mengurangkan Tanda GrabPay atau penyalahgunaan nama baik yang berkaitan.
 10. Kaedah Bayaran GrabPay tidak harus digunakan untuk barangan dan perkhidmatan tertentu yang disenaraikan di bawah serta yang dalam Terma Perkhidmatan GrabPay. GrabPay berhak mengemas kini Terma Perkhidmatan GrabPay pada bila-bila masa dan sekiranya terdapat apa-apa perselisihan antara senarai di bawah dengan Terma Perkhidmatan GrabPay, Terma Perkhidmatan GrabPay akan diguna pakai.

a)  Media dewasa yang menggambarkan atau berkaitan dengan aktiviti haram seperti pornografi kanak-kanak, rogol, sumbang mahram, dll .; bahan atau perkhidmatan berorientasikan seksual; apa-apa barangan atau perkhidmatan yang mempromosikan kebencian, keganasan, kemudaratan atau tidak bertoleransi dalam apa jua bentuk;

b)  Semua jenis Syarikat penerbangan termasuk tetapi tidak terhad kepada syarikat penerbangan perdagangan biasa, syarikat penerbangan tambang murah, operator pesawat carter dan pelancongan penerbangan, jet peribadi dan teksi helikopter; ejen pelancongan tidak berlesen; hotel dan perkhidmatan penginapan dalam apa jua bentuk (seperti asrama, pangsapuri, pangsapuri perkhidmatan, motel, tempat peranginan, vila); perkongsian harta tanah, perkongsian masa, pertukaran rumah, penyewaan rumah, penginapan & sarapan dan perniagaan yang serupa; penganjur acara, jualan/jualan semula tiket, perancangan acara dan perkhidmatan yang berkaitan;

c)  Produk dan minuman beralkohol; produk tembakau, rokok, cerut, rokok elektronik dan produk yang berkaitan (seperti alat ganti dan cas semula); barang kemas, permata, batu dan logam berharga; jualan automotif (kenderaan bermotor baharu dan terpakai dalam apa jua bentuk); minyak dan gas, petroleum dan produk terbitan; kad telefon prabayar, perkhidmatan telefon dan telefon bimbit; spa, perkhidmatan santaian dan urut

d)  Barangan berjenama, bertanda dagangan atau mempunyai hak cipta dalam apa jua bentuk melainkan penjual adalah pemegang harta intelektual/pemegang hak cipta atau pemegang lesen, perkhidmatan pemintasan, peranti atau perisian yang digunakan untuk memintas undang-undang atau mengalih keluar perlindungan hak cipta; item yang melanggar atau melanggar mana-mana hak cipta, tanda dagangan, hak publisiti atau privasi atau mana-mana hak proprietari lain di bawah undang-undang Singapura atau mana-mana bidang kuasa; perkhidmatan penghasilan esei, kertas kerja dan kerja rumah;

e)  Sokongan teknikal komputer dan meja bantu IT; perkongsian fail dan perkhidmatan yang berkaitan; jualan aktiviti media sosial, ladang klik termasuk tetapi tidak terhad kepada jualan suka Facebook, pengikut Twitter, paparan YouTube; langganan, keahlian, percubaan percuma dan mana-mana model perniagaan yang serupa yang pembelian dikawal oleh langganan

f)  Amalan perniagaan yang mengelirukan seperti skim Ponzi/piramid, pemasaran berbilang aras, keputusan yang terjamin, kursus dan perkhidmatan pelaburan atau perdagangan; menawarkan atau menerima bayaran untuk tujuan rasuah; item yang menggalakkan, mempromosikan, memudahkan, atau mengarahkan orang lain untuk terlibat dalam aktiviti haram; barangan curi termasuk barangan digital dan maya yang disalin atau diperoleh secara tidak sah; jualan produk atau perkhidmatan yang dikenal pasti oleh agensi kerajaan Singapura mempunyai kemungkinan yang tinggi bersifat penipuan atau yang sedang dijalankan oleh Pelanggan yang melanggar undang-undang Singapura; maklumat peribadi pihak ketiga yang melanggar undang-undang Singapura; perkhidmatan yang tidak mempunyai nilai tambahan dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada penjualan semula tawaran kerajaan tanpa kebenaran atau nilai tambahan, perkhidmatan yang tidak adil, mengelirukan, atau bersifat pemangsa terhadap pengguna;

g)  Perkhidmatan kewangan dalam apa jua bentuk, seperti pinjaman, pinjaman mikro, skim pelaburan, eskrow, agensi pungutan, perkhidmatan bon jaminan, pengumpul hutang, pengagregatan kredit, perkhidmatan penggabungan, perlindungan kad kredit dan perkhidmatan yang serupa; perniagaan sumber awam dan pembiayaan orang ramai, kelab pinjaman, menawarkan ekuiti atau ganjaran dalam apa jua bentuk; mata wang kripto, Bitcoin, mata wang dalam talian, syiling permainan, emas dalam talian dan aset maya yang serupa; pemulihan kredit tertentu, perkhidmatan penyelesaian hutang, transaksi kredit, atau aktiviti insurans; perniagaan perkhidmatan wang seperti pengiriman wang, pindahan, kiriman wang, kad hadiah prabayar, kemudahan nilai tersimpan, kuasi tunai, pertukaran mata wang asing, dan perkhidmatan yang serupa (selain daripada yang berkaitan dengan perkhidmatan perniagaan pengiriman wang antarabangsa yang diperincikan dalam Terma Perkhidmatan GrabPay); penjualan cek atau kiriman wang pelancong; perundingan perundangan dan cukai, kemuflisan dan sebarang perkhidmatan yang serupa;

h)  Entiti kerajaan asing termasuk tetapi tidak terhad kepada kedutaan dan konsulat; kerajaan, penguatkuasaan undang-undang dan item yang dikeluarkan oleh tentera termasuk tetapi tidak terhad kepada pakaian seragam, lencana, hiasan, melainkan sejarah dan/atau secara jelas tidak asli atau rasmi (contohnya, mainan);

i)  Perjudian, permainan, dan/atau apa-apa aktiviti lain dengan yuran kemasukan dan hadiah, termasuk, tetapi tidak terhad kepada permainan kasino, pertaruhan sukan, perlumbaan kuda, atau anjing greyhound, sukan fantasi, tiket loteri, usaha lain yang memudahkan perjudian, permainan kemahiran (sama ada ditakrifkan secara sah sebagai perjudian) dan undian;

j)  Apa-apa barangan atau perkhidmatan yang tertakluk pada sekatan Majlis Keselamatan PBB; bahagian manusia dalam apa jua bentuk, termasuk tetapi tidak terhad kepada organ, bahagian badan, mayat manusia, cecair badan, sel stem, embrio;

k)  Penjagaan kesihatan, farmaseutikal, makanan tambahan, produk pemakanan dalam apa jua jenis, bekalan perubatan apa-apa jenis; narkotik, steroid, bahan terkawal tertentu atau produk lain yang membawa risiko kepada keselamatan pengguna; dadah gelap, tembakau atau produk kesihatan; bahan yang direka untuk meniru kesannya; aksesori dan produk berkaitan yang digunakan untuk mencipta atau menggunakan perkara terdahulu seperti bong, hukah dan peralatan yang serupa; amalan perubatan swasta dan e-doktor;

l) Organisasi politik, agama, rohani, kebajikan, dan bukan keuntungan dalam apa jua bentuk; tukang tilik, astrologi, bacaan kad, tarot, hipnosis; dan perkhidmatan yang serupa;

m)  Jualan haiwan atau haiwan peliharaan apa-apa jenis; produk yang memperdagangkan hidupan liar, pemburuan haram, dan pemburuan spesies terancam seperti mamalia laut, sirip yu, tanduk badak, gading, kasturi rusa, hempedu beruang, zakar harimau, dan mana-mana produk yang serupa;

n)  Apa-apa jenis senjata termasuk senjata api, peluru, pisau, nunchaku dan produk berkaitan, bahagian atau aksesori; senjata atau pisau yang dikawal selia di bawah undang-undang Singapura; mainan, hadiah, dan apa-apa jenis replika yang menyerupai mana-mana item tersebut; bahan mudah terbakar, bahan letupan, piroteknik, toksik dan bahan berbahaya termasuk tetapi tidak terhad kepada bunga api, bahan letupan, bahan radioaktif dan serbuk letupan.

iDEAL

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

iDEAL adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. iDEAL adalah terhad untuk digunakan oleh pelanggan yang telah diberikan akaun bank dalam talian yang serasi dengan iDEAL dan dipegang di bank yang berpangkalan di Belanda.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya.

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

 1. Anda mesti membuat maklumat mengenai prosedur aduan mudah tersedia kepada pelanggan di laman web anda.
 2. Anda tidak dibenarkan untuk menawarkan Kaedah Bayaran iDEAL melalui perkhidmatan berpautkan e-mel melainkan anda mendapat kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada PayPal. Pautan bayaran iDEAL ialah URL yang membawa ke halaman pembayaran anda di mana pelanggan boleh memulakan transaksi iDEAL.
 3. Anda mesti bekerjasama dengan permintaan untuk maklumat dalam situasi tertentu yang memerlukan siasatan lanjut berhubung kaedah pembayaran iDEAL yang mungkin dimaklumkan kepada PayPal atau anda dari semasa ke semasa.
 4. Panduan Integrasi Peniaga iDEAL boleh diakses di sini: https://betaalvereniging.atlassian.net/wiki/spaces/IPD/overview; anda mesti mematuhi terma dan syarat untuk menggunakan iDEAL, termasuk penggunaan logo iDEAL seperti yang diterangkan di www.ideal.nl/en/payee/logos-banners/.
 5. Anda harus melaporkan sebarang kejadian yang memerlukan kebergantungan terhadap Jaminan Bayaran iDEAL kepada PayPal tanpa kelewatan.
 6. Jika pada budi bicara mutlak PayPal anda dianggap berisiko tinggi, PayPal berhak untuk meminta anda melaksanakan proses pendaftaran Pelanggan untuk merekodkan sekurang-kurangnya data berikut berkenaan Pelanggan:

a) Nama dan alamat e-mel;

b) Nombor akaun dan nama untuk nombor akaun bank yang digunakan untuk membuat pembelian melalui Kaedah Bayaran iDEAL;

c) Maklumat tambahan untuk pengesahan pada langkah 2 dan pemantauan Transaksi, sebagai contoh:

i. Alamat IP

ii. Cap jari pelayar

iii. Nombor telefon bimbit

Mercado Pago 

Jenis Bayaran 

Mercado Pago adalah pembekal bayaran dalam talian yang membolehkan pembeli di Brazil dan Mexico membuat bayaran menggunakan kad kredit, kad debit, kad prabayar, baki dompet Mercado Pago, dan kaedah bayaran lain. 

Risiko Caj Balik 

Ya 

Jaminan Bayaran 

Ya - Jaminan Bayaran bermaksud setiap transaksi yang ditandakan sebagai lengkap atau berjaya (mana-mana yang berkenaan) akan dibayar ke Akaun anda dan dana tidak boleh dibatalkan, tertakluk selanjutnya kepada terma ini dan Perjanjian Pengguna dan pematuhan anda dengannya. 

Kemungkinan Bayaran Balik 

Ya 

Transaksi Minimum 

MXN 0.01 setiap Transaksi 

BRL 0.01 setiap Transaksi 

Transaksi Maksimum 

MXN 1,000,000.00 setiap Transaksi 

BRL 10,000,000.00 setiap Transaksi 

Barangan dan Perkhidmatan Tertentu yang Dilarang 

Untuk Mexico:  

Sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: barangan dan perkhidmatan yang dilarang di bawah Terma dan Syarat Mercado Pago, serta yang berikut: ubat-ubatan preskripsi, produk farmaseutikal, makanan tambahan yang tidak dibenarkan untuk dijual, apa-apa jenis perjudian, produk dan perkhidmatan kewangan yang tidak diluluskan oleh pihak berkuasa penyeliaan kewangan yang kompetitif, perisian hasad (contohnya, perisian rogueware, virus, dll.), pembiayaan parti atau aktiviti politik, pemasaran terus, operasi nombor pos, draf bank dan wayar, kelab pemborongan, penjualan piramid berbilang, jadual waktu, agensi koleksi, syarikat pemfailan, penyelesai hutang-piutang, syarikat bon jaminan, peguam muflis, penasihat kewangan, tajuk saham, dana amanah pelaburan, dana pelaburan, pertukaran mata wang, pesanan bayaran daripada institusi bukan kewangan, jaminan dan pejabat pertukaran wang, cek pengembara, perkhidmatan berkaitan perjalanan dan laluan pelayaran (tidak termasuk agensi pelancongan), koleksi duit syiling, setem, kedai syiling, filateli, Airtran Airways, Airtran Air, semakan tunai, bayaran automatik dan langganan, agensi pekerjaan, dan pendahuluan tunai atau kredit. 

 

Untuk Brazil:  

Sebagai tambahan kepada sebarang barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: perkhidmatan adalah dilarang.  

Sesetengah barangan dilarang oleh Mercado Pago di bawah Terma dan Syarat. Untuk senarai penuh barangan dan perkhidmatan yang dilarang , sila lawati: https://www.mercadopago.com.br/ajuda/3264 

Terma Tambahan 

Untuk Mexico: Perkhidmatan bayaran Mercado Pago akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Mercado Pago untuk Mexico.  

 

Untuk Brazil: Perkhidmatan bayaran Mercado Pago akan tertakluk kepada Terma dan Syarat Mercado Pago untuk Brazil.  

 

Untuk Brazil dan Mexico: 

Anda tidak dibenarkan menggunakan jenama, logo, nama komersial, dan hak harta intelek selain daripada menyenaraikan Mercado Pago sebagai kaedah bayaran. Jika anda cuba menggunakan hak harta intelektual Mercado Pago dengan cara yang tidak dibenarkan , kami berhak untuk membatalkan perkhidmatan kami. 

 

Mercado Pago tidak bertanggungjawab terhadap sebarang caj tambahan kerana kegagalan anda menghantar butiran bank yang betul. 

 

Pengguna tidak boleh menjual semula perkhidmatan pengurusan bayaran kepada pihak ketiga. 

Multibanco

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Multibanco adalah Kaedah Bayaran yang terhad kepada pelanggan di Portugal, ia menawarkan dua alternatif Bayaran: satu alternatif adalah pemindahan bank melalui portal perbankan dalam talian pelanggan, alternatif lain adalah bayaran tunai di ATM pelbagai cawangan bank Portugis.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

T/B

Transaksi Minimum

T/B

Transaksi Maksimum

EUR 99,999.99 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

MyBank

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

MyBank adalah Kaedah Bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Untuk mengelakkan keraguan dan sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang seperti yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna: Aktiviti yang boleh dihukum seperti membahayakan golongan bawah umur, pedofilia, pornografi, bagi pelanggaran kerja yang dilindungi oleh hak harta intelek dan cara pembayaran, ketidakpatuhan dengan perlindungan data peribadi, dengan sistem pemprosesan data automatik, tindakan pengubahan wang haram, tiada pematuhan terhadap perjudian dan pertaruhan, lumba kuda, loteri dan peruntukan berkaitan dengan keadaan pelaksanaan profesion terkawal.

Terma Tambahan

Anda tidak dibenarkan menggunakan Logo My Bank dan hak harta intelek tambahan selain daripada yang dibenarkan untuk perkhidmatan kaedah bayaran alternatif ini. Untuk apa-apa penggunaan lanjut, sila patuhi Panduan Gaya MyBank untuk Perniagaan yang terdapat di laman web berikut, https://www.mybank.eu/mybank/mybank-style-guidelines-for-merchant-websites/. Jika anda cuba menggunakan Logo MyBank dalam cara yang tidak dibenarkan, tidak dimaksudkan atau dalam pelanggaran ketara terhadap keperluan ini, kami berhak untuk membatalkan perkhidmatan kami.

PayU

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

PayU adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

PLN 0.01/Tx; CZK 0.01/Tx

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan dilarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: Ubat preskripsi, produk farmaseutikal dan suplemen pemakanan yang tidak dibenarkan untuk dijual; dadah, minuman keras, termasuk dadah berjenama serta peralatan dan teknologi yang digunakan untuk menanam, menghasilkan, menjualnya, dan lain-lain; perjudian tanpa kebenaran perundangan; senjata, peluru dan pelancar gas; perkhidmatan dalam talian dengan kandungan lucah, cth. bilik sembang, kamera video, filem VOD; produk dan perkhidmatan kewangan jika ditawarkan sebagai sebahagian daripada aktiviti yang tidak diselia oleh pihak berkuasa penyeliaan kewangan yang kompeten; perisian hasad, cth. rogueware, virus, dll; parti politik dan laman web berkaitan yang digunakan untuk menyokong mereka atau mengumpul dana untuk aktiviti politik; pendanaan awam; pengantara yang menerima bayaran bagi pihak ramai penerima tanpa kebenaran perundangan atau tidak memenuhi keperluan persatuan kad/badan perantaraan

Terma Tambahan

1. Anda hendaklah memastikan bahawa Pelanggan dimaklumkan secara jelas dan dalam bentuk yang mudah diakses bahawa transaksi yang dibuat melalui Kaedah Bayaran PayU adalah tidak boleh ditarik balik.

2. PayPal dan PayU tidak bertanggungjawab ke atas sebarang caj tambahan disebabkan butiran bank yang salah jika anda tidak memastikan bahawa hanya butiran bank yang betul dikemukakan.

3. Peniaga yang menggunakan Kaedah Bayaran PayU bertanggungjawab ke atas semua Transaksi yang tidak dibenarkan atau penipuan yang dibuat dengan Kaedah Bayaran ini.

4. Anda hendaklah memastikan bahawa:

a) sebarang Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan yang boleh digunakan untuk membuat pesanan tidak boleh disimpan secara elektronik atau ditulis dalam bentuk lain;

b) semasa memasukkan Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan yang boleh digunakan untuk membuat pesanan, pihak ketiga dihalang daripada mendapatkan data tersebut.

Pendedahan Pengenalan pelanggan dan/atau data pengesahan kepada pihak ketiga adalah dilarang sama sekali.

POLi

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

POLi adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut. POLi terhad kepada pelanggan yang memegang akaun dengan institusi perbankan di Australia dan New Zealand. PayPal tidak menjamin bahawa semua akaun bank New Zealand atau Australia adalah serasi dengan POLi.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan Bayaran Balik

Tiada

Transaksi Minimum

AUD/NZD 1.00 bagi setiap Transaksi

Transaksi Maksimum

AUD/NZD 10,000.00 bagi setiap Transaksi

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada mana-mana barangan atau perkhidmatan yang dilarang dalam Perjanjian Pengguna: perjudian.

Terma Tambahan

T/B

Przelewy24 (P24)

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Przelewy24 adalah kaedah bayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

PLN 0.05 bagi setiap Transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

Setiap transaksi dihubungkan dengan nombor transaksi unik dan butiran lain ("Butiran Transaksi") untuk memudahkan pertanyaan atau aduan yang berpotensi. Anda hendaklah menyimpan Butiran Transaksi dalam cara yang selamat. Sebarang aduan yang berkaitan dengan transaksi yang dilaksanakan hendaklah dihantar terus kepada PayPal yang kemudiannya akan mengemukakan perkara tersebut kepada Skim Pembayaran Pzrelewy24 untuk siasatan. Berhubung dengan aduan tersebut, anda mesti memberikan butiran-butiran berikut:

a) Alamat e-mel;

b) Nombor transaksi;

c) Amaun transaksi;

d) Nama penuh pemegang akaun bank asal bagi Amaun Transaksi yang

dipindahkan;

e) Nama bank yang memegang akaun bagi amaun transaksi yang akan dipindahkan atau

nama bank bagi asal transaksi tersebut dipindahkan, seperti yang berkenaan;

f) Tarikh transaksi; dan

g) Dalam kes pembayaran menggunakan kad: nama kad;

h) Dalam kes pembayaran SMS: nombor telefon mudah alih Pelanggan.

4. Walau apa pun di atas, sebarang aduan berkaitan transaksi yang dibuat dalam tempoh 90 hari atau lebih

boleh ditolak untuk semakan oleh Skim Pembayaran Przelewy24.

Safetypay

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

Safetypay ialah kaedah bayaran melalui pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan pada masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

T/B

Transaksi maksimum

EUR 15000

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Di samping mana-mana barangan atau perkhidmatan dilarang di atas, anda tidak boleh menggunakan Safetypay untuk menerima bayaran, membuat bayaran, atau, secara langsung atau tidak langsung, memudahkan: rakaman bersifat haram; item palsu; barangan yang dikenakan sekatan; ubat-ubatan dan perlengkapan yang tidak sah; bahan menjelikkan, bersifat perkauman atau tidak sensitif terhadap budaya; kandungan, bahan dan/atau perkhidmatan untuk orang dewasa, termasuk, tetapi tidak terhad kepada buku dan video untuk orang dewasa, perbualan telefon untuk orang dewasa, laman web untuk orang dewasa, perkhidmatan pendamping/pengiring, perkhidmatan janji temu (berorientasikan seksual), pengantin pesanan mel, pelbagai hiburan untuk orang dewasa; tunai; apa-apa jenis ganti rugi, kerugian, penalti atau yuran ; kos atau yuran yang melebihi harga biasa barangan atau perkhidmatan Peniaga (cukai terpakai) atau caj yang tidak diluluskan secara khusus oleh Pelanggan; amaun tertunggak atau amaun yang merangkumi cek dikembalikan atau hentikan bayaran; jualan yang dibuat oleh pihak ketiga; amaun yang tidak mewakili jualan bona fide barangan dan perkhidmatan oleh perniagaan Peniaga (contohnya, pembelian oleh pemilik Peniaga (atau ahli keluarga mereka) atau pekerja); Transaksi perniagaan yang tidak sah; pengubahan wang haram atau pembiayaan aktiviti pengganas.

Terma Tambahan

T/B

Satispay

Jenis Bayaran

Dompet

Satispay menyediakan platform bayaran mudah alih yang didayakan oleh akaun bank.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Ya

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.01

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Di samping barangan dan perkhidmatan terlarang yang disenaraikan di atas, anda tidak boleh menggunakan Satispay untuk menerima bayaran, membuat bayaran, atau, secara langsung atau tidak langsung, memudahkan:

a)  Perkhidmatan telekomunikasi, termasuk panggilan tempatan dan jarak jauh, panggilan kad kredit, panggilan melalui penggunaan telefon dan faks bacaan jalur bermagnet;

b)  Kiriman Wang - Pindahan Wayar

c)  Pajak gadai;

d)  Telepemasaran luar;

e)  Telepemasaran dalam;

f)  Agensi Tiket (Radio, televisyen dan Pemasar langsung lain yang tidak dikelaskan di tempat lain);

g)  Institusi kewangan — pengeluaran tunai secara manual;

h)  Institusi kewangan — pengeluaran tunai secara automatik;

i)  Bayaran, Institusi Pinjaman;

j)  Institusi bukan kewangan — mata wang asing, kiriman wang (bukan pindahan wayar), skrip dan cek kembara;

k)  Peniaga — Sekuriti, Dana Bersama, Saham, Komoditi, Bon;

l)  Kongsi Masa;

m)  Perkhidmatan janji temu dan pengiring;

n)  Perkhidmatan dan kelab pembelian dan membeli-belah;

o)  Agensi pelaporan kredit pengguna;

p)  Agensi pekerjaan dan perkhidmatan bantuan sementara;

q)  Perjudian (termasuk Tiket Loteri, Cip Permainan Kasino, Perjudian dan Pertaruhan Di Luar Trek Perlumbaan).

Terma Tambahan

Peniaga mengaku dan bersetuju, bahawa data peribadi akan dipindahkan kepada Satispay untuk memproses transaksi. Data peribadi tersebut akan diproses oleh Satispay mengikut notis privasi, yang boleh didapati di: https://static-www-satispay-com.s3.amazonaws.com/privacy/Payment-Scheme/Satispay-Payment- Skim_Privacy-en.pdf

SOFORT

Jenis Bayaran

Pindahan Bank Masa Nyata

SOFORT Banking/SOFORT Überweisung adalah kaedah pembayaran pindahan bank. Penerima boleh menerima pengesahan masa nyata bagi transaksi tersebut.

Risiko Caj Balik

Tiada

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

€1.00 bagi setiap transaksi

Transaksi maksimum

T/B

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Tiada selain daripada barangan dan perkhidmatan terlarang yang dinyatakan dalam Perjanjian Pengguna

Terma Tambahan

T/B

Trustly

Jenis Bayaran

Pindahan bank masa nyata

Risiko Caj Balik

Tiada (sebaik sahaja wang itu dijelaskan dalam akaun Peniaga)

Jaminan Pembayaran

Tiada

Kemungkinan bayaran balik

Ya

Transaksi minimum

EUR 0.01 bagi setiap transaksi. (Tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh Bank pelanggan)

Transaksi maksimum

Tertakluk kepada syarat yang dikenakan oleh bank Pelanggan

Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus

Sebagai tambahan kepada barangan dan perkhidmatan dilarang yang disenaraikan dalam Perjanjian: Bitcoin

Terma Tambahan

(1) Anda hendaklah memastikan bahawa jenis logo dan tanda dagangan Trustly didedahkan dan dibentangkan dalam cara yang menarik dan wajar, dan mengikut keperluan persembahan perkhidmatan berkenaan seperti yang dinyatakan di: https://trustly.com/en/developer/documents.

(2) Anda mengakui dan bersetuju bahawa: (a) Perkhidmatan Trustly adalah bergantung kepada kefungsian sistem pihak ketiga, terutamanya bank, dan Trustly tidak menjamin kefungsian perkhidmatannya sekiranya berlaku apa-apa kegagalan, pincang tugas, atau pelarasan dalam, atau berkaitan dengan, sistem pihak ketiga tersebut; (b) Kelajuan transaksi mungkin mendapat kesan buruk pada bila-bila masa apabila bilangan transaksi melonjak atau naik dengan mendadak, atau semasa penyelenggaraan Perkhidmatan Trustly yang dirancang; dan (c) PayPal dan Trustly tidak akan bertanggungjawab terhadap apa-apa kerugian atau kerosakan yang disebabkan oleh apa-apa pengurangan fungsi sistem pihak ketiga seperti yang diterangkan dalam subseksyen (a) di sini, atau semasa bilangan transaksi yang melonjak atau penyelenggaraan Perkhidmatan Trustly yang dirancang sebagaimana diterangkan dalam subseksyen (b) di sini.

WeChat Pay
Jenis Bayaran

Dompet

WeChat Pay ialah e-dompet yang boleh digunakan oleh semua Pelanggan yang berdaftar dengan WeChat Pay.

Risiko Caj Balik Tiada
Jaminan Pembayaran Tiada
Kemungkinan bayaran balik Ya
Transaksi minimum RMB0.10 bagi setiap Transaksi
Transaksi maksimum USD10,000.00/transaksi, USD20,000.00/hari/Pelanggan, USD50,000.00/tahun/Pelanggan
Barangan dan Perkhidmatan yang Dilarang Khusus Lihat Terma Tambahan
Terma Tambahan
 1. Anda akan memastikan yang WeChat Pay hanya akan digunakan untuk barangan berikut:

a) Pakaian/Aksesori/Beg;

b) Hadiah/Bunga/Cenderamata;

c) Peralatan Luar/Sukan/Kecergasan/Keselamatan dan perlindungan;

d) Instrumen muzik;

e) Jam tangan/Jam/Cermin Mata/Kanta Sentuh Kosmetik;

f) Barang Kemas/Aksesori;

g) Perabot rumah/Bahan binaan/Hiasan/Fabrik;

h) Makanan;

i) Produk/Suplemen Kesihatan;

j) Perkakas rumah;

k) Produk penjagaan peribadi & pencegahan hamil;

l) Mekap Kecantikan/Penjagaan Kulit/Penjagaan peribadi;

m) Kraf/Memasu/Hiasan dalaman;

n) Kereta/Motosikal/Basikal/Aksesori/Kenderaan yang dibaiki semula;

o) Produk digital;

p) Peralatan pejabat;

q) Produk ibu dan bayi/Permainan kanak-kanak;

r) Kedai ibu dan Kanak-kanak (dalam talian)

s) Buku/Audio/Alat Tulis; atau

t) Makanan Haiwan Peliharaan

 1. Anda mesti memaparkan logo "WeChat", berhubung dengan penggunaan Perkhidmatan LPM China (Kaedah Bayaran Tempatan) di laman web rasmi anda.
 2. Anda tidak akan, mengenakan sebarang yuran tambahan kepada Pelanggan atau memberikan perkhidmatan yang lebih rendah apabila Pelanggan menggunakan WeChat Pay sebagai kaedah bayaran.
 3. Anda hendaklah menyimpan resit asal dan rekod Transaksi yang berkaitan untuk sekurang-kurangnya lima (5) tahun dari tarikh Transaksi.
 4. Anda mengakui dan bersetuju bahawa perkhidmatan WeChat Pay akan ditamatkan dan anda akan bertanggungjawab atas semua liabiliti jika anda:
 1. beroperasi dengan melanggar peraturan yang berkaitan dan enggan membuat pembetulan selepas diminta untuk berbuat demikian;
 2. melakukan apa-apa tindakan yang memudaratkan kepentingan WeChat Pay; atau
 3. terlibat dalam peristiwa risiko atau transaksi yang abnormal, mengikut budi bicara munasabah WeChat Pay.