הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

 

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal‏

עדכון אחרון: 17 במאי 2019

 

שים לב:

הגירסה של הסכם המשתמש עבור שירותי PayPal המסומנת 'הסכם המשתמש הנוכחי עבור שירותי PayPal' המופיעה למטה תקפה עד ה-8 ביולי 2019 כולל.

הגירסה המסומנת 'הסכם משתמש מעודכן עבור שירותי PayPal' המופיעה למטה תיכנס לתוקף ותחליף את הסכם המשתמש הנוכחי של PayPal ב-9 ביולי 2019.

 

'הסכם המשתמש הנוכחי עבור שירות PayPal':‏

 

ברוך הבא ל-PayPal‏!

הסכם זה מהווה חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והוא חל על השימוש שלך בכל השירותים של PayPal‏. על מנת להשתמש בשירותי PayPal, עליך לקבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה ובהסכמים שבדף הסכמים משפטיים, כולל הצהרת הפרטיות ומדיניות השימוש הנאות. עליך לקרוא בקפידה את כל התנאים הללו.

דלג לסעיף:

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.
2. ‏ שליחת תשלום.
3. זכאות לשימוש.
4. יתרות חשבון.
5. ‏ משיכת כסף.
6. ‏ סגירת החשבון שלך.
7. ‏ 'הגנת הקונה' של PayPal‏.
8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.
9. ‏ הגנת מוכר PayPal.
10. ‏ פעילויות מוגבלות.
11. ‏ החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.
12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.
13. ‏ תנאים כלליים.
14. ‏ הגדרות.
מוצג א' - עמלות.
מוצג ב' - מדינה/אזור - תנאים ספציפיים.

 

אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת על-ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט שלנו. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה. אם הגירסה המתוקנת כוללת שינוי מהותי, אנו נמסור לך הודעה מוקדמת על כך 30 יום מראש על-ידי פרסום הודעה בדף 'עדכוני מדיניות' באתר שלנו. כל שינוי עתידי שיוגדר בעדכון המדיניות שכבר פורסם בדף 'הסכמים משפטיים' באתר PayPal במועד שבו נרשמת לשירותי PayPal ישולב מכוח אזכורו בהסכם זה וייכנס לתוקף במועד שיצוין בעדכון המדיניות.

עצה לצרכן - שירות התשלומים של PayPal נחשב כ-stored value facility על-פי החוק בסינגפור. ל-PayPal Pte. Ltd.‎, החברה המחזיקה ב-stored value facility של PayPal, לא דרוש אישור מהבנק המרכזי של סינגפור. מומלץ לצרכנים (משתמשים) לקרוא תנאים והתניות אלה בקפידה.

זהו מסמך חשוב שעליך לשקול בקפידה לפני שתבחר אם להשתמש בשירותי PayPal‏. שים לב לסיכונים הבאים שבשימוש בשירותי PayPal‏:

תשלום שהתקבל בחשבונך עלול להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם התשלום כפוף להכחשת עסקה, ביטול או תביעה או שתוקפו מבוטל בדרך אחרת. פירוש הדבר שתשלום עשוי להתבטל מחשבונך לאחר שסיפקת לשולח את המוצרים או השירותים שנקנו.

אם אתה מוכר, תוכל להקטין את הסיכון לביטול תשלום מהחשבון שלך על-ידי עמידה בקריטריונים המופיעים בסעיף 'הגנת המוכר' ועל-ידי ציות להנחיות האחרות המופיעות בדף 'מרכז האבטחה', הנגיש מכל דף באתר PayPal‏.

ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal ו/או נגביל את הגישה לכסף שלך אם תפר הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל הסכם אחר שבו תתקשר עם PayPal‏.

באחריותך הבלעדית להבין ולציית לכל החוקים והתקנות של סמכות השיפוט הספציפית שלך שעשויות לחול עליך בעניין השימוש שלך בשירותי PayPal, כולל וללא הגבלה, אלו המתייחסים לפעילות ייצוא או ייבוא, מיסים או עסקאות מט"ח.

הסכם זה אינו מהווה שידול להשתמש בשירותי PayPal ו-PayPal אינה מתמקדת באף מדינה/אזור או שוק באמצעות הסכם זה.

 

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.

1.1 שירותי תשלום. PayPal היא ספקית שירותי תשלום ופועלת ככזו בכך שהיא יוצרת, מארחת, מתחזקת ומספקת לך את שירותי PayPal באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלום לכל אדם שיש לו חשבון PayPal וכן, במקומות שבהם אפשרות זו זמינה, לקבל תשלום. זמינות השירותים שלנו משתנה בין מדינות/אזורים שונים. אנו מציעים שירותים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. לחץ כאן כדי לראות אילו שירותים זמינים במדינת/אזור מגוריך.

PayPal אינה עסק העוסק בהעברת כספים, ואין להשתמש בתכונה 'תשלום אישי' לצורך העברת כספים לצד שלישי כלשהו.

אין לנו כל שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירות PayPal, ואין אנו אחראים להם או נושאים בחבות בכל הנוגע להם. אין ביכולתנו להבטיח שקונה או מוכר שאתם אתה מקיים פעילות עסקית אכן ישלימו את העסקה.

PayPal אינה שירות הובלות ציבורי (Common Carrier) או שירות ציבורי.

1.2 זכאות. כדי להיות זכאי להשתמש בשירותי PayPal, עליך להיות בן 18 ומעלה, על-פי גיל הבגירות בסמכות השיפוט שלך, ותושב של אחת מהמדינות המופיעות בדף PayPal ברחבי העולם.

עליך לציין את מדינת/אזור המגונים הנכונים בחשבונך. הסכם זה חל רק על משתמשים המתגוררים באחת מהמדינות המופיעות בסעיף 1.1 לעיל. אם אתה תושב של מדינה/אזור אחרים, תוכל לגשת להסכם החל עליך מהאתר שלנו במדינת/אזור מגורך.

1.3 פרטים. כדי לפתוח ולהחזיק חשבון, עליך לספק לנו פרטים נכונים ועדכניים.

 1. פרטי ההתקשרות שלך. אתה אחראי לדאוג לכך שכתובת האימייל הראשית שלך תהיה מעודכנת בכל עת, כדי ש-PayPal תוכל ליצור אתך קשר באופן אלקטרוני. אתה מבין ומסכים שאם PayPal תיצור אתך קשר באופן אלקטרוני ולא תקבל את ההודעה משום שכתובת האימייל הראשית שלך הרשומה אצלנו שגויה, נחסמה על ידי ספק השירותים שלך, או משום שאין לך אפשרות לקבל תקשורת אלקטרונית מסיבה אחרת, ייחשב הדבר כמסירת ההודעה בפועל לידיך על-ידי PayPal‏. לתשומת לבך, אם אתה משתמש במסנן דואר זבל שחוסם או מנתב מחדש הודעות אימייל משולחים שאינם מופיעים בפנקס הכתובות שלך, עליך להוסיף את PayPal לפנקס הכתובות שלך כדי שתוכל לצפות בהודעות שאנו שולחים אליך.

  תוכל לעדכן את כתובת האימייל הראשית או את כתובת המגורים שלך בכל עת, על-ידי כניסה לאתר PayPal‏. אם כתובת האימייל שלך תהפוך ללא חוקית והדבר יגרום להחזרת הודעות ש-PayPal שולחת אליך באופן אלקטרוני, PayPal עשויה להגדיר את חשבון ה-PayPal שלך כלא פעיל, ולא תוכל לבצע כל פעילות באמצעותו, עד שנקבל ממך כתובת אימייל ראשית חוקית ופעילה.
 2. אימות זהות. אתה מאשר ל-PayPal, באופן ישיר או דרך צד שלישי, לבצע כל בדיקה שנחוצה לדעתנו כדי לאמת את זהותך. דבר זה עשוי לכלול בקשת פרטים או תיעוד נוספים ממך, בקשה ממך לספק מספר זהות או מספר זהות כמשלם מיסים, בקשה ממך לבצע שלבים לאישור בעלות על כתובת האימייל או המכשירים הפיננסיים שלך, הזמנת דוח אשראי או אימות הפרטים שלך מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.
 3. אישור דוח אשראי. אם אתה פותח חשבון עסקי, אתה מספק ל-PayPal הוראות ואישור בכתב בהתאם לכל חוק תקף, לקבלת דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך מחברת נתוני אשראי. נוסף על כך, אתה מאשר ל-PayPal לקבל את דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך: (א) כאשר אתה מבקש מוצרים חדשים מסוימים, או (ב) בכל עת שבה ל-PayPal יש סיבה סבירה להאמין כי תיתכן רמת סיכון גבוהה יותר בהקשר לחשבון העסקי שלך.
 4. עדכון פרטים. אם מספר כרטיס האשראי שלך או תאריך פקיעת התוקף שלו משתנים, אנו עשויים לעדכן אותם ללא כל פעולה מצדך ואף לקבל פרטי עדכון כגון אלה מגורמי צד שלישי, כולל שותפי שירותים פיננסיים, רשתות כרטיסי האשראי הבנק שלך או מנפיק הכרטיס האשראי. אם אינך רוצה שנעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, תוכל ליצור קשר עם מנפיק כרטיס האשראי כדי לבקש זאת או כדי להסיר את שיטת התשלום מחשבון ה-PayPal שלך. אם נעדכן את שיטת התשלום שלך, נשמור כל הגדרת העדפות המשויכת לשיטת תשלום כגון זו.

1.4 נהנה (Beneficial Owner).‏

עליך להיות הנהנה של החשבון ולבצע עסקים אך ורק בשם עצמך.

1.5 הצגת PayPal

אתה מסכים לספק יחס שווה ל-PayPal ו/או לשיטות תשלום או סימנים אחרים שאתה מציע בנקודות המכירה שלך (לדוגמה אתרים או אפליקציות לנייד). בכלל זה לפחות שווה או דומה: מיקום הלוגו, מיקום בתוך כל נקודת מכירה ויחס מבחינת זרימת התשלום, התנאים, המגבלות או העמלות בכל מקרה, בהשוואה לשיטות תשלום ולסימנים אחרים בנקודות המכירה שלך.

בעת ייצוג ללקוחות שלך או במהלך תקשורת ציבורית, אתה מסכים לא לאפיין באופן שגוי את PayPal כשיטת תשלום או להציג העדפה לשיטות תשלום אחרות על פני PayPal. בכל נקודות המכירה שלך, אתה מסכים לא לנסות להניא או לעכב את הלקוחות משימוש ב-PayPal או לעודד את הלקוחות להשתמש בשיטת תשלום אחרת. אם תאפשר ללקוחות שלך לשלם באמצעות PayPal, בכל פעם שתציג את שיטות התשלום שאתה מקבל (בין אם בכל נקודת מכירה שלך ובין אם בחומרים השיווקיים, בפרסום או בתקשורת שלך ללקוחות), אתה מסכים להציג את סימני התשלום של PayPal בצורה בולטת ובאופן חיובי לפחות, כפי שאתה עושה עבור כל שאר שיטות התשלום.

חזרה לראש הדף

 

2. ‏ שליחת תשלום.

2.1 מגבלות שליחה. ייתכן שנטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מגבלות על סכום התשלום שתוכל לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏. תוכל לצפות במגבלת השליחה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. אם יש לך חשבון מאומת, ייתכן שנגדיל את מגבלות השליחה שלך.

2.2 ברירת מחדל לשיטות תשלום. בעת ביצוע תשלום, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת, PayPal תממן את העסקה שלך בסדר הבא (בכפוף לזמינות, בהתאם לשיטות התשלום ולמדינת/אזור הרישום שלך):

 1. יתרה
 2. העברה מיידית מחשבון הבנק שלך
 3. כרטיס חיוב
 4. כרטיס אשראי
 5. המחאה אלקטרונית (eCheck)‏

במדינות מסוימות, ייתכן שתוכל למנות שיטת תשלום מועדפת בפרופיל החשבון שלך או לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצע תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש.

עבור תשלום שאושר מראש במדינות אלו, תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת לאחר שתספק את האישור הראשוני שלך עבור תשלום זה, באזור 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך.

PayPal עשויה להגביל את שיטות התשלום עבור עסקה מסוימת. ייתכן ששיטות תשלום מסוימות לא יהיו זמינות בנסיבות מסוימות, כולל:

 • כרטיס אמריקן אקספרס יכול להיות לא זמין כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון חברות תעופה מסוימות וסוכני נסיעות מסוימים;
 • כרטיסי אשראי מסוימים עלולים להיות לא זמינים כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון בעלי עסקים בענף הימורים; ו-
 • לא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי כדי לשלוח תשלום אישי או כדי להוסיף כסף ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת נכשלת (לדוגמה, פג תוקף של כרטיס אשראי) ואין באפשרותך להשלים את העסקה באמצעות חשבון ה-PayPal שלך, תוכל להשתמש בו שוב כדי לנסות להשלים את העסקה. אם לאחר ניסיונות חוזרים אין אפשרות להשלים עסקה באמצעות שיטת התשלום המועדפת בחשבון ה-PayPal שלך, ניתן יהיה להשתמש בכל אחת משיטות התשלום האחרות בחשבון ה-PayPal שלך כדי להשלים את העסקה.

2.3 כרטיסים כשיטות תשלום.  על-ידי הוספת כרטיס חיוב או כרטיס אשראי כשיטת תשלום, אתה מספק ל-PayPal הרשאה מתמשכת לחייב באופן אוטומטי את הכרטיס הזה לצורך קבלת הסכום הרלוונטי כאשר הכרטיס משמש כשיטת תשלום בכפוף להסכם זה. ניתן לעצור את ההרשאה המתמשכת של כרטיס כלשהו על-ידי הסרת כרטיס זה כשיטת תשלום בפרופיל החשבון שלך.

2.4 שיטת תשלום מועדפת. תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצע תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש או לתשלום ללא כניסה למערכת.

עבור תשלום שאושר מראש וכן, ברוב המקרים, תשלום ללא כניסה למערכת, תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת כאשר תספק את האישור הראשוני שלך עבור תשלום זה ובאמצעות החלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת שלך היא המחאה אלקטרונית, היא תשמש למימון תשלום PayPal שלך, גם אם יש לך יתרה.

2.5 החזר תשלום ודחיית תשלום. כאשר אתה שולח תשלום, המקבל אינו מחויב לקבל אותו. כל תשלום שלא נדרש, שהוחזר או שנדחה יוחזר ליתרתך או לשיטת התשלום המקורית שלך. אנו נחזיר לך כל תשלום שלא נדרש תוך 30 יום מהמועד שבו יזמת את התשלום.

2.6 עיכוב בעיבוד של בעל עסק. כאשר אתה שולח תשלום לבעלי עסקים מסוימים, אתה מספק לבעל העסק אישור לעבד את התשלום שלך ולהשלים את העסקה. התשלום יעוכב כממתין עד שבעל העסק יעבד את התשלום. בעלי עסקים מסוימים עשויים לעכב את עיבוד התשלום. במקרה כזה, האישור שלך יישאר בתוקף למשך 30 יום לכל היותר. אם התשלום שלך מצריך המרת מטבע, שער החליפין ייקבע במועד שבו בעל העסק יעבד את התשלום וישלים את העסקה.

2.7 תשלומים שאושרו מראש. תשלום שאושר מראש הוא תשלום שבו אתה מאשר לבעל עסק לחייב ישירות את החשבון שלך על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "הוראת קבע", "העברה מורשית מראש" או "תשלום אוטומטי". תקבל הודעת אימייל עם אישור העסקה תוך שני (2) ימי עסקים מתאריך הביצוע של תשלום שאושר מראש מהחשבון שלך.

 1. הודעה בנוגע לסוגים מסוימים של תשלום שאושר מראש. אם תשלום שאושר מראש יהיה בסכום שונה ויבוצע באמצעות העברה מיידית, המחאה אלקטרונית או יתרת ה-PayPal שלך, תהיה לך זכות לקבל מבעל העסק הודעה מראש בנוגע לסכום ותאריך ההעברה, לפחות 10 ימים לפני ביצוע ההעברה. אם בעל העסק יספק אפשרות זו, תוכל לבחור לקבל את ההודעה מראש רק כאשר סכום התשלום שאושר מראש יחרוג מהטווח שסוכם בינך לבין בעל העסק. מטרת הודעה זו להגן עליך מפני מצב שבו לא יהיה בחשבון הבנק שלך מספיק כסף לכיסוי תשלום שאושר מראש.

2.8 הפסקת תשלום שאושר מראש. תוכל להפסיק תשלום שאושר מראש בכל עת, עד שלושה ימי עסקים לכל היותר לפני תאריך התשלום הבא, על-ידי שליחת הודעה ל-PayPal‏. כדי להפסיק תשלום שאושר מראש, עבור לחלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך, ועקוב אחר הקישורים כדי להפסיק את התשלום. תוכל גם להפסיק תשלום שאושר מראש על-ידי התקשרות ל-PayPal בטלפון ‎1-402-935-2050‎ (בארה"ב). לאחר שתפנה אל PayPal בבקשה להפסיק תשלום שאושר מראש, כל תשלום עתידי במסגרת ההסכם שלך עם בעל העסק יופסק. אם תפסיק תשלום שאושר מראש, ייתכן שעדיין תידרש לשלם לבעל העסק את התשלום או קנסות אחרים במסגרת תנאי ההסכם שלך עם בעל העסק, וייתכן שתידרש לשלם לבעל העסק באמצעים חלופיים. אם תמסור לנו הודעה בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף זה, אנו נהיה אחראים להפסדים או נזקים שייגרמו לך ישירות כתוצאה מכך שלא עצרנו תשלום שאושר מראש.

חזרה לראש הדף

 

3. זכאות לשימוש.

3.1. היכולת לקבל תשלום. היכולת לקבל תשלום משתנה בין מדינות/אזורים שונים.‬ כדי לברר אם יש לך יכולת לקבל תשלום, לחץ כאן.

PayPal עשויה לאפשר לכל אחד (עם או בלי חשבון PayPal) לשלם לחשבון העסקי שלך. על ידי אינטגרציה של כל הפונקציונליות לתהליך החשבון או הפלטפורמה שלך (פונקציונליות שנועדה לאפשר למשלם ללא חשבון לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך), אתה מסכים לכל תנאי השימוש הנוספים של פונקציונליות זו. PayPal תהפוך אפשרות זו לזמינה עבורך בכל דף באתר של PayPal או באתר של Braintree (כולל בכל דף שנועד למתכנתים ובדף ההסכמים המשפטיים שלנו) או בפלטפורמה באינטרנט. תנאים נוספים כגון אלה כוללים את הסכם שיטות תשלום מקומיות של PayPal.

3.2 מדינות עם העברה אוטומטית. אם אתה תושב במדינה עם העברה אוטומטית, תוכל לקבל תשלום, אך יהיה עליך למשוך את מלוא סכום התשלום באמצעות שיטת משיכה זמינה. אם לא תעשה זאת, הסכומים יימשכו באופן אוטומטי מחשבונך לשיטת המשיכה שלך על בסיס קבוע. למידע על תנאים נוספים בנוגע להעברה אוטומטית, לחץ כאן.

3.3 חבות עבור תשלום שתוקפו בוטל. בעת קבלת תשלום, אתה מחויב לשלם ל-PayPal את הסכום המלא של התשלום שנשלח אליך בתוספת עמלות כלשהן, אם תוקף התשלום מבוטל לאחר מכן מסיבה כלשהי. פירוש הדבר שבנוסף לכל חבות אחרת, תהיה אחראי לסכום התשלום שנשלח על-ידי השולח, בתוספת העמלות המתאימות המפורטות במוצג א' (עמלות) של הסכם זה, אם תפסיד בתביעה או בהכחשת עסקה או במקרה של ביטול התשלום.

אתה מסכים להתיר ל-PayPal לגבות כל סכום המגיע ל-PayPal על-ידי חיוב היתרה שלך. אם אין מספיק כסף ביתרה שלך לכיסוי החבות, יהיה עליך להחזיר ל-PayPal את הסכום בדרכים אחרות. אם שולח תשלום מגיש הכחשת עסקה, אזי מנפיק כרטיס האשראי, ולא PayPal, יקבע לטובת מי תוכרע הכחשת העסקה.

3.4 ללא חיובים נוספים. אתה מסכים שלא תטיל חיוב נוסף או כל עמלה אחרת עבור קבלת PayPal כשיטת תשלום ללא הסכמה שלנו מראש ובכתב. תוכל לחייב בדמי טיפול בהקשר של מכירת מוצרים או שירותים, כל עוד דמי הטיפול אינם גבוהים מדמי הטיפול שבהם אתה מחייב עבור עסקאות שאינן משולמות באמצעות PayPal‏.

3.5 קבלת תשלום אישי. אם אתה מוכר מוצרים או שירותים, אינך רשאי לבקש מהקונה לשלוח לך תשלום אישי עבור הקנייה.

3.6 תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת. אם תקבל תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת, עליך לקבל את אישור הקונה לסכום התשלום, לתדירות ולמשך הזמן לפני שליחת התשלום.

3.7 תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. כדי להיות זכאי לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, עליך להגיש בקשה, לקבל את אישורנו ולהחזיק חשבון במעמד תקין. על-ידי הגשת בקשה לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, אתה מסכים שעבור עסקאות מוצרים דיגיטליים שבהן אתה מקבל את הסכומים המרביים בטבלה שלהלן, אם הקונה פותח מחלוקת, PayPal תוכל לבטל את העסקה ולהסיר את הכסף מחשבונך מבלי לדרוש מהקונה להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‏ 

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL‏ 

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏ 

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‏ 

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏ 

קרונה צ'כית:

‎99.00 CZK‏ 

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏ 

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏ 

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏ 

אירו:

‎3.99 EUR‏ 

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏ 

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‏ 

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏ 

פורינט הונגרי:

‎999.00 HUF‏ 

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‏ 

ש"ח:

‎15.99 ILS‏ 

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏ 

ין יפני:

‎¥999.00 JPY‏ 

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‏ 

פזו מקסיקני:

‎$39.99 MXN‏ 

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‏ 

חזרה לראש הדף

 

4. יתרות חשבון.

4.1 יתרות. אם אתה מחזיק ביתרה זמינה, PayPal תחזיק את הכסף בחשבונות משותפים הנפרדים מהכספים הארגוניים שלה, ולא תשתמש בכסף שלך לצורך הוצאות תפעול או כל תכלית ארגונית אחרת. PayPal לא תהפוך מיוזמתה את הכסף שלך לזמין לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. לא ישולמו לך ריבית או כל רווח אחר על הסכומים שביתרה שלך. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה מטעמך. אתה מסכים להמחות את זכויותיך ל-PayPal עבור כל ריבית הנגזרת מהכסף שלך.

4.2 קיזוז סכומים לתשלום שמועדם חלף. אם תהיה חייב ל-PayPal, לחברה מסונפת או ל-eBay סכום לתשלום שמועדו חלף, PayPal רשאית לחייב את החשבון שלך בכל סכום שמועד התשלום שלו חלף ביותר מ-180 יום.

4.3 יתרות שליליות ומטבעות מרובים. אם בחשבון שלך קיימת יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיף או תקבל לאחר מכן לחשבון שלך. אם יש לך יתרות במטבעות מרובים בחשבונך, ואחת מיתרות המטבע הופכת לשלילית מסיבה כלשהי, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שאתה מחזיק ביתרת מטבע אחרת. אם תפתח יותר מחשבון אחד, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית שבחשבון אחד באמצעות יתרה שתחזיק בחשבונות אחרים. במקרים בהם PayPal מבצעת קיזוז של יתרה שלילית בהתאם לאמור בפסקה זו, ייתכן שנגבה חיוב נוסף מהחשבון שלך.

חזרה לראש הדף

 

5. ‏ משיכת כסף.

5.1 כיצד למשוך כסף. בהתאם למדינה/האזור שבהם חשבונך רשום, תוכל למשוך כסף מהחשבון שלך בכל אחת מהשיטות הבאות: (א) על ידי משיכה אלקטרונית של הכסף לחשבון הבנק שלך בארה"ב או לחשבון הבנק המקומי שלך, (ב) על ידי משיכה אלקטרונית של הכסף לכרטיס ויזה שלך, (ג) על ידי משיכה אוטומטית יזומה של PayPal למכשיר הפיננסי המקושר שלך, או (ד) על ידי בקשת המחאה פיזית בדואר. במדינות מסוימות, היכולת שלך למשוך כסף לחשבון בנק מקומי עשויה לחייב את השימוש ב-PayPal Retiros‏. חוקי מטבע שונים עשויים לחול על PayPal Retiros‏. לפרטים נוספים, עיין בתנאים וההתניות של השירות. בהתאם למדינה/האזור שבהם רשום חשבונך, ייתכן שחלה מגבלה על המטבעות שבהם תוכל למשוך את כספך לחשבון בנק מקומי. מלבד משתמשים שחשבונותיהם רשומים בסין או אלא אם צוין אחרת, ניתן למשוך כסף לחשבון בנק מקומי במטבע המקומי בלבד. אם אתה מחזיק יתרה בדולר אמריקאי, ייתכן שתוכל למשוך את הכסף לחשבון בנק מקושר המתנהל בארה"ב. אם אתה מחזיק יתרה במט"ח, תוכל למשוך יתרה זו (או חלק ממנה) רק לאחר שתמיר אותה (א) למטבע המקומי, אם אתה מושך את הכסף לחשבון הבנק המקומי שלך או (ב) לדולר אמריקאי, אם אתה מושך את הכסף לחשבון בנק מקושר המתנהל בארה"ב. בהתאם למדינה/האזור שבהם רשום חשבונך, ייתכן שתוכל למשוך את כספך באמצעות גורם צד שלישי שהוא ספק שירותים. עיין בתנאים של הצד השלישי בנושא המרות מטבע.

בדרך כלל, אנו שולחים המחאות רק לכתובות שאושרו, אלא אם כן יש לך חשבון מאומת. לא נשלח המחאות לתא דואר. אם תרצה שנשלח המחאה לכתובת שאינה עומדת בקריטריונים אלה, עליך לפנות לשירות הלקוחות ולספק את המסמכים שנבקש ממך כדי לאמת שהכתובת שייכת לך. אם לא תפדה המחאה תוך 180 יום ממועד ההנפקה, נחזיר את הכסף ליתרתך (בניכוי עמלה).

5.2. מגבלות משיכה. בהתאם למידת האימות של החשבון שלך, ייתכן שנגביל את יכולתך למשוך כסף עד שתמלא את בקשותינו למסירת פרטים. תוכל לצפות במגבלת המשיכה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. בנוסף, ייתכן שנעכב משיכות של סכומי כסף גדולים במהלך ביצוע בחינת סיכונים. עיין בתנאים וההתניות של שירות PayPal Retiros כדי לקבל מידע נוסף על המגבלות החלות על שירות זה. 

5.3 עמלות משיכה. כשתמשוך את היתרה, תחויב בעמלה על משיכת היתרה שלך, כמפורט במוצג א' (עמלות), בהתאם לשיטת המשיכה. כמו כן, אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כמפורט במוצג א' (עמלות).

 

חזרה לראש הדף

 

6. ‏ סגירת החשבון שלך.

6.1 כיצד לסגור את החשבון שלך. תוכל לסגור את החשבון שלך בכל עת על-ידי ביצוע ההוראות שבפרופיל החשבון שלך. בעת סגירת החשבון, אנו נבטל כל עסקה ממתינה, ואתה תאבד את היתרות המשויכות לקודי הנחה, אלא אם כן הדבר אסור בחוק. עליך למשוך את יתרתך לפני סגירת החשבון.

6.2 מגבלות על סגירת חשבון. לא תוכל להימנע מבדיקה על-ידי סגירת החשבון שלך. אם תסגור את החשבון שלך כאשר אנו מבצעים בדיקה, ייתכן שנעכב את הכסף כדי להגן על PayPal, החברות המסונפות לה או על צד שלישי מפני הסיכון של ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, ענישה וכל חבות אחרת. אתה תישאר אחראי לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבונך גם לאחר סגירתו.

חזרה לראש הדף

 

7. ‏ 'הגנת הקונה' של PayPal‏.

7.1 סוגי בעיות מכוסות. 'הגנת הקונה' של PayPal עוזרת לך במקרה שתיתקל בכל אחת מהבעיות הבאות:

 • "הפריט לא התקבל" (INR): לא קיבלת את הפריט שעבורו שילמת באמצעות PayPal; או
 • "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD): קיבלת פריט ששילמת עבורו באמצעות PayPal, אך הוא שונה משמעותית מהתיאור (SNAD‏).

אם הבעיה שלך היא עסקה שלא אישרת, עיין בסעיף 8 להלן.

פריט הוא "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא שונה באופן מהותי מהתיאור שהמוכר סיפק באתר שלו או ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • קיבלת פריט שונה לחלוטין. לדוגמה, קנית ספר וקיבלת DVD או אריזה ריקה.
 • מצב הפריט הוצג בצורה שגויה. לדוגמה, התיאור ציין "חדש" כאשר קנית את הפריט, אך הפריט היה משומש.
 • הפריט תואר כמקורי, אך אינו מקורי.
 • בפריט חסרים חלקים או תכונות חשובים, מבלי שהדבר צוין בתיאור בעת קניית הפריט.
 • קנית שלושה פריטים ממוכר, אך קיבלת שניים בלבד.
 • הפריט ניזוק באופן מהותי במהלך המשלוח.

פריט אינו  "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא דומה באופן מהותי לתיאור שהמוכר ציין ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • הפגם בפריט תואר כראוי על-ידי המוכר.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינך רוצה בו לאחר שקיבלת אותו.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינו עומד בציפיותיך.
 • הפריט היה שרוט קלות ותואר במצב משומש.
 • הפריט נרשם כמשומש ואתה אספת אותו באופן אישי לאחר שבחנת את הפריט.

7.2 דרישות הזכאות.

a. כדי להיות זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:

 • על התשלום שלך להיות עבור פריט העומד בדרישות הזכאות ולהתבצע מחשבון ה-PayPal שלך (ראה סעיף 7.3 לקבלת פרטים נוספים בנוגע לפריטים זכאים)
 • פתחת מחלוקת תוך 180 יום מהמועד שבו שלחת את התשלום - ולאחר מכן ביצעת באתר את תהליך יישוב המחלוקות, המתואר להלן תחת 'יישוב מחלוקות'.
 • עליך להגיב בזמן לכל בקשה של PayPal למסירת תיעוד ופרטים אחרים.
 • על חשבונך להיות במעמד תקין
 • לא קיבלת החזר שקשור לקנייה שכזו ממקור אחר

7.3 פריטים לא זכאים. תשלום עבור הפריטים הבאים אינו מקנה זכאות להחזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏:

 • נדל"ן
 • בתי עסק (כאשר אתה קונה חלק מעסק או את כולו)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' עבור פריטים בהזמנה אישית
 • תשלום בפלטפורמות של מימון המונים
 • פריטים המפרים את מדיניות השימוש הנאות של PayPal
 • עבור פריטים שעבורם הוגשה תביעת 'הפריט לא התקבל', שאתה אוסף באופן אישי או מסדיר את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסי תשלום מראש
 • מטילי זהב
 • הימורים, משחקי מזל ופעילות אחרת הכרוכה בדמי כניסה ופרס
 • כל דבר שנקנה מגורם ממשלתי או כל סכום ששולם לגורם ממשלתי
 • תשלום אישי
 • תשלום המוני / תשלום Payouts
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים או השקעות
 • עסקאות של שליחת תשלום כאשר השולח משלם את עמלת העסקה של PayPal

גם אם התשלום שלך אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, תוכל להגיש מחלוקת וליישב את הבעיה ישירות עם המוכר. עם זאת, PayPal לא תפסוק לטובתך אם תסלים את המחלוקת לתביעה כאשר פריט אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal‏.

7.4 סכום הכיסוי. אם אתה זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal ו-PayPal פוסקת לטובתך בתביעה, PayPal תחזיר לך את מחיר הקנייה המלא של הפריט ואת עלויות המשלוח המקוריות.

PayPal לא תחזיר לך את עלויות המשלוח להחזרה שתוציא על החזרת פריט "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) למוכר או לצד אחר שצוין על-ידי PayPal‏. אם המוכר מספק ראיות לכך שמסר את המוצרים לכתובתך, PayPal עשויה לפסוק לטובת המוכר בתביעת 'הפריט לא התקבל' (INR), גם אם לא קיבלת את המוצרים.

7.5 יישוב מחלוקות. אם אינך מצליח לפתור בעיה ישירות עם מוכר, תוכל לעבור אל מרכז יישוב המחלוקות ולבצע את התהליך הבא:

 • פתח מחלוקת. פתח מחלוקת תוך 180 יום מתאריך ביצוע התשלום כדי לשאת ולתת עם המוכר בנוגע ליישוב המחלוקת.
 • הסלם את המחלוקת לתביעה. אם אתה והמוכר אינכם מצליחים להגיע להסכמה, תוכל להסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום מתאריך פתיחת המחלוקת.

עליך להמתין שבעה ימים לפחות מתאריך התשלום כדי להסלים מחלוקת לתביעה מסוג 'הפריט לא התקבל' (INR‏). אם לא תסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום, PayPal תסגור את המחלוקת לצמיתות.

 • הגב במהירות לבקשות של PayPal לקבלת פרטים. במהלך התביעה, PayPal עשויה לדרוש ממך לספק תיעוד או פרטים אחרים.  ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שיצויין על ידי PayPal.
 • בצע במהירות את הבקשות של PayPal בנושא משלוחים. עבור תביעות "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD),‏ PayPal בדרך כלל תבקש ממך לשלוח - על חשבונך - את הפריט בחזרה למוכר או אל PayPal או אל צד שלישי ולספק הוכחת מסירה.

עבור עסקאות שסכומן הכולל נמוך מ-‎$250 דולר אמריקאי (או שווה ערך במטבע אחר המפורט להלן), הוכחת מסירה מהווה אישור שניתן לצפות בו באינטרנט, אשר כולל את כתובת המסירה ומציין לפחות עיר/מדינה או מיקוד, תאריך מסירה ואת כתובת ה-URL לאתר של חברת השילוח, אם בחרת באפשרות 'אחר' בתפריט הנפתח של המשלוח. עבור עסקאות בסכום של ‎$250 דולר אמריקאי ומעלה (או סכומים שווי ערך במטבע אחר כמפורט בטבלה שלהלן), עליך לקבל אישור בחתימה של המסירה (למעט קונים בעלי חשבון PayPal הרשום במדינות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, איסלנד, ישראל או אוקראינה, שעליהם לא חלה דרישה זו).

דרישת אישור חתימה עבור ‎$250 דולר אמריקאי - שווה-ערך במטבעות אחרים:

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$350 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$380 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$500 BRL‎‏

קרונה נורווגית:

‎1,600 NOK‏

דולר קנדי:

‎$325 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

12,500 פזו פיליפיני

קרונה צ'כית:

‎6,000 CZK‏

זלוטי פולני חדש:

‎800 PLN‏

קרונה דנית:

‎1,500 DKK‏

רובל רוסי:

8,500 רובל רוסי

אירו:

‎200 EUR‏

דולר סינגפורי:

‎$400 SGD‎‏

דולר הונג קונגי:

‎$2,000 HKD‎‏

קרונה שוודית:

‎2,000 SEK‏

פורינט הונגרי:

‎55,000 HUF‏

פרנק שוויצרי:

‎330 CHF‏

ש"ח:

‎1,000 ILS‏

דולר טאיוואני חדש:

‎8,250 TWD‏

ין יפני:

‎¥28,000 JPY‎‏

באט תאילנדי:

‎9,000 THB‏

רינגיט מלזי:

‎1,000 רינגיט מלזי

ליש"ט: ‎£150 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎$2,200 MX‏

דולר אמריקאי:

‎$250.00 USD‏

 • תהליך יישוב תביעה. לאחר הסלמת מחלוקת לתביעה, PayPal תקבל החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר.  ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שיצויין על ידי PayPal. PayPal שומרת את הזכות לקבל החלטה סופית לפי שיקול דעתה לטובת הקונה או המוכר. במקרים שבהם PayPal מקבלת החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר, על שני הצדדים לציית להחלטת PayPal‏. PayPal בדרך כלל תדרוש מהקונה לשלוח את הפריט שהקונה הגדיר כ'שונה משמעותית מהתיאור' חזרה למוכר (על חשבון הקונה), ו-PayPal בדרך כלל תדרוש מהמוכר לקבל את הפריט חזרה ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא וכן את עלויות המשלוח המקוריות. כאשר מוכר מפסיד בתביעה, המוכר לא יקבל החזר של עמלות PayPal הקשורות לעסקה. אם אתה מוכר ותפסיד בתביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' משום שהפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא, והפריט לא יושב לידיך.

7.6 מחלוקות ותביעות בנוגע לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגיש מחלוקת בנוגע לקנייה של מוצרים דיגיטליים בסכומים שאינם עולים על הסכומים בטבלה שלהלן, PayPal עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להפיק החזר עבור סכום העסקה מבלי לדרוש ממך להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏

קרונה צ'כית:

‎99.99 CZK‏

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏

אירו:

3.99 EUR

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‎‏

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏

פורינט הונגרי:

‎999 HUF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‎‏

ש"ח:

‎15.99 ILS‏

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏

ין יפני:

‎¥999 JPY‎‏

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎39.99 MXN‏

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‎‏


PayPal עשויה להגביל את מספר ההחזרים על מוצרים דיגיטליים שתוכל לקבל. אם החזרים אלה מוגבלים או אם הקנייה אינה זכאית לכיסוי, תוכל עדיין לבצע את התהליכים הסטנדרטיים ליישוב מחלוקות של PayPal, המתוארים בסעיף 7, כדי לנסות לפתור את הבעיה ישירות עם המוכר.

7.7 הקשר בין תוכניות ההגנה של PayPal לבין הכחשות עסקה.   זכויות הכחשת עסקה בכרטיס אשראי, אם הן חלות, עשויות להיות רחבות יותר מתוכניות ההגנה של PayPal‏. הכחשות עסקה עשויות לכסות פריטים שאינך שבע רצון מהם גם אם אינם מוגדרים כ'שונה משמעותית מהתיאור'. תוכל להגיש מחלוקת/תביעה ב-PayPal או לפנות לחברת כרטיסי האשראי שלך ולנצל את זכויות הכחשת העסקה שלך. אינך רשאי לפעול בשני אפיקי הפעולה באותה עת או לבקש החזר כפול. אם יש לך מחלוקת או תביעה פתוחה ב-PayPal, ותגיש גם בקשה להכחשת עסקה בחברת כרטיסי האשראי שלך, PayPal תסגור את המחלוקת או התביעה, ויהיה עליך להסתמך על זכויות הכחשת העסקה שלך בלבד.

לפני פנייה למנפיק הכרטיס שלך או הגשת מחלוקת ב-PayPal, עליך לפנות למוכר כדי לפתור את הבעיה בהתאם למדיניות ההחזרה של המוכר, כמצוין במכרז או באתר שלו.

7.8 תביעות שהוגשו למוכר או לצד שלישי אחר. אין להגיש מחלוקת/תביעה במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal אם כבר הגשת תביעה מול המוכר או מול גורם צד שלישי אחר (למעט eBay‏).

7.9 אין החזר כפול. אינך יכול לקבל החזר עבור קנייה במסדרת 'הגנת הקונה' של PayPal אם כבר קיבלת החזר עבור קנייה זו ישירות מהמוכר או מצד שלישי אחר.

חזרה לראש הדף

 

8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.

8.1 הגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות. במקרה של עסקה בלתי-מורשית או שגיאה בחשבון שלך, PayPal תכסה את הסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית זכאית או שגיאה שלך, כל עוד תבצע את הנהלים המפורטים להלן.

עסקה בלתי-מורשית מתרחשת כאשר תשלום שלא אישרת ושאינך מרוויח ממנו נשלח מחשבונך. לדוגמה, אם מישהו גונב את הסיסמה שלך, משתמש בסיסמה כדי לגשת לחשבון שלך ושולח תשלום מהחשבון, מתרחשת עסקה בלתי-מורשית. אם תיתן למישהו גישה לחשבונך (על-ידי מתן פרטי הכניסה שלך) והוא יבצע עסקה ללא ידיעתך או רשותך, כל שימוש שיתבצע כתוצאה מכך יהיה באחריותך.

8.2 דרישות הודעה.

1. עליך להודיע ל-PayPal באופן מיידי אם לדעתך:

 • התבצעה עסקה בלתי-מורשית או גישה בלתי-מורשית לחשבונך;
 • אירעה שגיאה בדף היסטוריית החשבון שלך (תוכל לגשת להיסטוריית החשבון שלך על-ידי כניסה לחשבון שלך ולחיצה על הקישור 'הצג את כל העסקאות שלי') או באישור עסקה שנשלח אליך באימייל;
 • נעשה שימוש לרעה בסיסמה או בקוד הסודי שלך ב-PayPal Mobile;‏
 • הטלפון שלך שבו מופעל PayPal Mobile אבד או נגנב או שהפעלתו בוטלה; או
 • דרוש לך מידע נוסף אודות עסקה המופיעה בדף החשבון או באישור עסקה.

2. כדי להיות זכאי להגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות, עליך להודיע לנו תוך 60 יום מתאריך ההופעה הראשונה של עסקה בלתי-מורשית בדף היסטוריית פירוט החיובים של החשבון שלך. נרחיב את פרק הזמן של 60 יום במקרה שנמנע ממך להודיע לנו תוך 60 יום עקב סיבה מספקת וניתנת להוכחה, כגון שהות בבית חולים.

עליך להיכנס באופן סדיר לחשבונך ולבחון את דף היסטוריית החשבון כדי לוודא שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה. בנוסף, PayPal תשלח הודעה לכתובת האימייל הראשית שסיפקת כדי להודיע לך על כל עסקה מחשבונך. עליך לבחון גם אישורי עסקה אלה כדי לוודא שכל העסקאות מורשות ומדויקות.

עבור עסקאות בלתי-מורשות או שגיאות בחשבונך, הודע לנו באופן הבא:

 • השתמש בטופס זה כדי להגיש דוח ב'מרכז יישוב המחלוקות' של PayPal; או
 • כתוב אל PayPal, Attn: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950‎‎‏; או
 • התקשר לשירות הלקוחות של PayPal בטלפון ‎(402) 935-7733‎ (בארה"ב).

כאשר אתה מודיע לנו, ספק לנו את כל הפרטים הבאים:

 • שמך וכתובת האימייל הרשומה בחשבונך;
 • תיאור של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה חשודה והסבר לכך שלדעתך מדובר בשגיאה או לכך שנדרשים לך פרטים נוספים כדי לזהות את העסקה; וכן
 • הסכום של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה.

אם תודיע לנו בעל-פה, ייתכן שנבקש ממך לשלוח אלינו את התלונה או השאלה בכתב תוך 10 ימי עסקים. במהלך הבדיקה שלנו, ייתכן שנבקש ממך פרטים נוספים.

8.3 פעולות PayPal לאחר קבלת ההודעה. לאחר שתודיע לנו על עסקה בלתי-מורשית או שגיאה כלשהי, או לאחר שנלמד בדרך אחרת על התרחשות כזו, נפעל באופן הבא:

 • נערוך בדיקה כדי לקבוע אם התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה הזכאית להגנה.
 • נשלים את הבדיקה תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת הודעתך אודות החשד לעסקאות בלתי-מורשות או שגיאה. אם החשבון שלך חדש (העסקה הראשונה מחשבונך אירעה תוך פחות מ-30 יום מהתאריך שבו הודעת לנו), ייתכן שיידרשו לנו עד 20 ימי עסקים להשלמת בדיקה זו. אם נזדקק לזמן נוסף, ייתכן שיידרשו לנו עד 45 יום להשלמת הבדיקה (או עד 90 יום עבור חשבונות חדשים, או אם העסקה התרחשה בנקודת מכירה שבה היית נוכח פיסית, או במקרה של עסקה בחו"ל).
 • אם נחליט שנדרש לנו זמן נוסף להשלמת הבדיקה, נזכה את חשבונך באופן זמני בסכום העסקה הבלתי-מורשית או השגיאה החשודה. תקבל את הזיכוי הזמני תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה שלך (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים). דבר זה יאפשר לך להשתמש בכסף עד שנשלים את הבדיקה. נודיע לך אודות הזיכוי הזמני תוך שני ימי עסקים ממועד הזיכוי. אם נבקש ממך לנסח את התלונה או השאלה שלך בכתב ולא נקבל אותה תוך 10 ימי עסקים (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים), לא נזכה את החשבון שלך באופן זמני.
 • נודיע לך לגבי החלטתנו תוך שלושה ימי עסקים מהשלמת הבדיקה.

אם נקבע שהתרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נזכה באופן מיידי את החשבון שלך בסכום המלא תוך יום עסקים אחד ממועד הקביעה. לחלופין, אם כבר קיבלת זיכוי זמני, תוכל לשמור סכומים אלו.

אם נחליט שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נכלול הסבר להחלטתנו בהודעת אימייל שנשלח אליך. אם קיבלת זיכוי זמני, ננכה אותו מחשבונך ונודיע לך על תאריך וסכום החיוב. אתה רשאי לבקש עותקים של המסמכים שבהם השתמשנו במהלך הבדיקה שלנו.

8.4 שגיאות של PayPal‏. אנו נתקן כל שגיאה שנגלה. אם השגיאה תוביל לכך שתקבל סכום הנמוך מהסכום הנכון שאתה זכאי לו, PayPal תזכה את החשבון שלך בהפרש. אם השגיאה תוביל לכך שתקבל סכום הגבוה מהסכום הנכון שאתה זכאי לו, PayPal תחייב את החשבון שלך בסכום העודף.

8.5 שגיאות שלך. אם תשלח בטעות תשלום לצד הלא נכון או אם תשלח תשלום בסכום שגוי (עקב שגיאת הקלדה, למשל), האפשרות היחידה שלך היא לפנות לצד שאליו שלחת את התשלום ולבקש ממנו לבצע החזר של התשלום. PayPal לא תחזיר או תבטל תשלום שביצעת בטעות.

חזרה לראש הדף

 

9. ‏ 'הגנת המוכר' של PayPal‏.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בסין וניו זילנדלחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים באינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סינגפור, תאילנד ווייטנאםלחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בקוריאה ובטאיוואן, לחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בישראללחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים במרכז אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (למעט אוסטריה, גרמניה, שוויץ, בריטניה וארצות אחרות המכוסות על-ידי 'הסכם משתמש' ספציפי למדינה/אזור), לחץ כאן

9.1 הגנת מוכר PayPal‏.

'הגנת המוכר' של PayPal היא הגנה שאנו מספקים למוכרים מפני תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים המבוססים על

 • 'עסקה בלתי-מורשית' (חוץ מעסקה בלתי-מורשית שהתחילה בסביבה שאינה מתארחת ב- PayPal); או
 • פריט שלא התקבל.

'הגנת המוכר' של PayPal זמינה עבור תשלומים העומדים בתנאים מקונים בכל מדינה/אזור. אם אתה מוכר או משווק לקונים במדינות אחרות, עליך לקרוא את מדיניות 'הגנת הקונה' של PayPal עבור המדינות שבהן נמצאים לקוחות היעד שלך (מדיניות הגנת הקונה הרלוונטית של PayPal זמינה כאן), משום שמדיניות זו תחול עליך כמקבל תשלום או כמוכר.

9.2 היקף ההגנה. PayPal תגן עליך בסכום המלא של תשלום זכאי ותוותר על עמלת הכחשת עסקה, אם רלוונטית.

9.3 דרישות הזכאות. כדי להיות זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבסיסיות המופיעות להלן בסעיף (א) דרישות בסיסיות. כדי לזכות בכיסוי להגנת 'הפריט לא התקבל' עליך לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות של 'הפריט לא התקבל' המופיעות למטה תחת (ב). כדי לזכות בכיסוי להגנת 'עסקאות בלתי-מורשות', עליך לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות של 'עסקאות בלתי-מורשות' המופיעות להלן תחת (ג)

1. דרישות בסיסיות:

 • עליך לשלוח את הפריט אל הכתובת למשלוח המופיעה בדף פרטי העסקה.
 • עליך להגיב בזמן לבקשות מצד PayPal למסירת תיעוד ופרטים אחרים.
 • הפריט חייב להיות מוצר פיסי ומוחשי שניתן לשלוח אותו.
 • עליך לקבל תשלום מחשבון PayPal יחיד עבור הקנייה (תשלום חלקי ו/או תשלום המחולק לתשלומים אינם נכללים).

2. דרישות נוספות עבור 'הפריט לא התקבל':

 • יש לסמן את התשלום כ'זכאי' או 'זכאי חלקית' עבור 'הגנת המוכר' של PayPal בדף פרטי העסקה.
 • נדרשת לך הוכחת מסירה, כמתואר להלן בסעיף 9.4.
 • עליך לשלוח את הפריט תוך שבעה ימים ממועד קבלת התשלום. לחלופין, אם התשלום מיועד למוצרים מוזמנים מראש או שנוצרו לפי הזמנה, נדרש משלוח במסגרת הזמן המצוינת ברישום הפריט שלך.

3. דרישות נוספות עבור 'עסקאות בלתי-מורשות':

 • יש לסמן את התשלום כ"זכאי" עבור 'הגנת המוכר' של PayPal בדף פרטי העסקה.
 • נדרשת לך הוכחת משלוח או הוכחת מסירה, כמתואר להלן בסעיף 9.4.

9.4 דרישות להוכחת משלוח, הוכחת מסירה ואישור חתימה:

'הוכחת משלוח' היא תיעוד באינטרנט או פיסי מחברת השילוח, הכולל את כל הפרטים הבאים:

 • תאריך שליחת הפריט.
 • כתובת המקבל, שבה מופיעים לפחות העיר/המדינה (בארה"ב) או המיקוד (או שווה-ערך בינלאומי).

"הוכחת מסירה (עבור פריטים מוחשיים)" היא תיעוד באינטרנט מחברת השילוח, הכולל את כל הפרטים הבאים:

 • תאריך מסירת הפריט.
 • כתובת המקבל, שבה מופיעים לפחות העיר/המדינה (בארה"ב) או המיקוד (או שווה-ערך בינלאומי).
 • אישור חתימה כמתואר להלן עבור תשלומים בסך ‎$750 דולר אמריקאי ומעלה (או שווי הערך הבאים), למעט מוכרים בעלי חשבון PayPal הרשום באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה או אוקראינה, שעליהם לא חלה דרישה זו:

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי

‎$850 AUD‏

דולר ניו זילנדי

‎$950 NZD‏

ריאל ברזילאי

‎R$1,750 BRL‏

קרונה נורווגית

‎4,600 NOK‏

דולר קנדי

‎$850 CAD‏

פזו פיליפיני

‎34,000 PHP‏

קרונה צ'כית

‎15,000 CZK‏

זלוטי פולני חדש

‎2,300 PLN‏

קרונה דנית

‎4,100 DKK‏

רובל רוסי

‎27,000 RUB‏

אירו

‎550 EUR‏

דולר סינגפורי

‎$950 SGD‏

דולר הונג קונגי

‎$6,000 HKD‏

קרונה שוודית

‎4,950 SEK‏

פורינט הונגרי

‎170,000 HUF‏

פרנק שוויצרי

‎700 CHF‏

ש"ח

‎2,700 ILS‏

דולר טאיוואני חדש

‎23,000 TWD‏

ין יפני

‎¥77,000 JPY‏

באט תאילנדי

‎24,500 THB‏

רינגיט מלזי

‎2,500 MYR‏

ליש"ט

‎£450 GBP‏

פזו מקסיקני

‎$10,000 MXN‏

דולר אמריקאי

‎$750 USD‏


"אישור חתימה" מהווה תיעוד שבו ניתן לצפות באתר האינטרנט של חברת השילוח, המציין כי הושגה חתימת המקבל בעת המסירה.

"הוכחת מסירה (עבור פריטים או שירותים לא מוחשיים או וירטואליים)" פירושה כל הוכחה מספקת המראה שההזמנה או השירות סופקו וכוללת את כל הפרטים הבאים:

1. תאריך אספקת הפריט או השירות;

2. כתובת המקבל (כתובת אימייל, IP וכדומה), אם רלוונטי.

הערה: אף על פי ש'הגנת הקונה' מרחיבה את הכיסוי לקונים עבור פריטים לא מוחשיים, 'הגנת המוכר' אינה חלה על פריטים לא מוחשיים.

9.5 פריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏.

להלן דוגמאות לפריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏:

 • תביעות או הכחשות עסקה עבור "שונה משמעותית מהתיאור".
 • פריטים שאתה מוסר באופן אישי, כולל בנקודת מכירה.
 • פריטים לא מוחשיים, כולל מוצרים דיגיטליים ושירותים.
 • פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים).
 • מטילי זהב.
 • PayPal Direct Payments (כולל תשלום במסוף וירטואלי ותשלום ב-Website Payments Pro/Plus‏).
 • תשלום המוני / תשלום Payouts.
 • מוצרים מזויפים.
 • פריטים שאינם נשלחים לכתובת המקבל. אם אתה שולח במקור את הפריט לכתובת המקבל, אך הפריט מופנה מאוחר יותר לכתובת אחרת, לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. לכן מומלץ לא להשתמש בשירות משלוחים המוסדר על-ידי הקונה, כדי שתוכל לספק הוכחת משלוח ומסירה תקפה.
 • תרומות.
 • מוצרים פיננסיים והשקעות.

חזרה לראש הדף

 

10. ‏ פעילויות מוגבלות.

10.1 פעילויות מוגבלות. בהקשר של שימושך באתר שלנו, בחשבון שלך או בשירותי PayPal, או במהלך האינטראקציה שלך עם PayPal, עם משתמשים אחרים או עם גורמי צד שלישי, אינך רשאי:

 1. להפר הסכם זה, את הסכם הישות המסחרית, את מדיניות השימוש הנאות או כל מדיניות אחרת שלגביה הסכמת עם PayPal‏;
 2. להפר חוק, תקנה או הוראה כלשהם;
 3. להפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות וכן זכויות פרסום או פרטיות של PayPal או של צד שלישי כלשהו;
 4. למכור מוצרים מזויפים;
 5. לפעול באופן הכרוך בהשמצה, הוצאת דיבה, איום או הטרדה כלפי העובדים שלנו, הסוכנים שלנו או משתמשים אחרים שלנו;
 6. לספק פרטים שקריים, לא מדויקים או מטעים;
 7. לקחת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה;
 8. לסרב לשתף פעולה במקרה של בדיקה או לסרב לספק אישור לזהותך או כל פרטים אחרים שאתה מספק לנו;
 9. לקבל או לנסות לקבל כסף הן מ-PayPal והן מהמוכר, מבנק או ממנפיק כרטיסי אשראי עבור אותה עסקה במהלך מחלוקת;
 10. לשלוט בחשבון המקושר לחשבון אחר, המעורב בכל אחת מפעילויות מוגבלות אלה;
 11. לנהל את עסקיך או להשתמש בשירותי PayPal באופן הגורם או עשוי לגרום לתלונות, מחלוקות, תביעות, ביטולים, הכחשות עסקה, עמלות, קנסות, עונשין וחבות אחרת ל-PayPal, למשתמשים אחרים, לצד שלישי או לך;
 12. לקבל מסוכנות דיווח אשראי ציון אשראי המצביע על רמת סיכון גבוהה בקשר לשימושך בשירותי PayPal‏;
 13. להשתמש בחשבונך או בשירותי PayPal באופן שבו PayPal, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, Discover או כל רשת אחרת להעברת כספים אלקטרונית מאמינות בצורה סבירה שנעשה שימוש לרעה במערכת הכרטיסים או שאירעה הפרה של כללי איגוד הכרטיסים או של כללי הרשת;
 14. להשאיר את חשבונך במצב של יתרה שלילית;
 15. להשתמש בכרטיס אשראי בחשבון שלך כדי לספק לעצמך מקדמה במזומן (או לעזור לאחרים לעשות זאת);
 16. הגישה לשירותי PayPal ממדינה/אזור שאינם רשומים בדך מתבצעת בדף PayPal ברחבי העולם.
 17. למסור או להפיץ פרטים של משתמש אחר לצד שלישי או להשתמש בפרטים אלו לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות זאת;
 18. לשלוח למשתמש הודעת אימייל שלא התבקשה או להשתמש בשירותי PayPal לצורך גביית תשלום עבור שליחה, או סיוע בשליחה, של הודעת אימייל שלא התבקשה לצד שלישי;
 19. לבצע פעולה כלשהי שגורמת לעומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו;
 20. לאפשר פעולת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל שגרת תכנות אחרת שעשויים לפגוע במערכת, בנתונים או בפרטים כלשהם, להפריע לפעולתם בצורה מזיקה, ליירט אותם בחשאי או להפקיע אותם;
 21. להשתמש בשרת מתווך אנונימי; להשתמש ברובוט, בעכביש או בכל התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של האתר שלנו ללא אישור בכתב מראש שלנו;
 22. להשתמש בכל התקן, תוכנה או שגרה על מנת לעקוף את הכותרות שלנו לאי-הכללת רובוטים, או להתערב או לנסות להתערב בפעולת האתר שלנו או שירותי PayPal‏;
 23. לבצע פעולה כלשהי שעלולה לגרום לנו לאבד כל אחד מהשירותים מספקי שירותי האינטרנט, מעבדי התשלום או ספקים אחרים שלנו; או
 24. להשתמש לרעה (אם כקונה או כמוכר) בתהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט ו/או ב'הגנת הקונה' של PayPal‏.

 

חזרה לראש הדף

 

11. ‏ החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.

11.1 החבות שלך.

1. כללי. הינך אחראי לכל הביטולים, הכחשות העסקה, התביעות, העמלות, הקנסות, העונשים וחבויות אחרות הנגרמים ל-PayPal, למשתמש כלשהו או לצד שלישי, שנגרמים או שנובעים מהפרת הסכם זה על-ידך ו/או מהשימוש שלך בשירותי PayPal‏. אתה מסכים לספק החזר ל-PayPal, למשתמש או לצד שלישי בגין כל חבות מעין זו.

2. חבות בגין תביעות במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏. אם אתה מוכר ותפסיד תביעה שהוגשה ישירות ל-PayPal, תידרש להחזיר ל-PayPal את החבות שלך. במקרים שבהם תקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים ואנו נקבע, בכפוף למדיניות 'הגנת הקונה' החלה על המדינה/אזור אלה ויש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרש לספק ל-PayPal החזר עבור החבות שלך (לפני שתקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים, עליך לעיין במדיניות 'הגנת הקונה' הרלוונטית של PayPal הזמינה כאן). החבות שלך תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (ובמקרים מסוימים, ייתכן שלא תקבל את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבת עבור העסקה. 'הגנת המוכר' של PayPal תכסה את החבות שלך בגין תביעות זכאיות המבוססות על 'הפריט לא התקבל' ועסקאות בלתי-מורשות זכאיות - ראה סעיף 9 ('הגנת המוכר' של PayPal) לעיל.

אם קונה מגיש תביעת "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) עבור פריט שהוא קנה ממך, תידרש בדרך כלל לקבל חזרה את הפריט ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא בתוספת עלויות המשלוח המקוריות. לא תקבל החזר עבור עמלות PayPal ששילמת. נוסף על כך, אם תפסיד בתביעת 'שונה משמעותית מהתיאור' מפני שאנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מאמינים במידת הסביר כי הפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא וייתכן שהקונה לא ישיב לידיך את הפריט (לדוגמה, ייתכן שהוא יושלך או יטופל באופן בלתי-הפיך אחר). 'הגנת המוכר' של PayPal לא תכסה את החבות שלך בגין תביעות SNAD.‏

3.  חבות בגין תביעות שמוגשות במסגרת תוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay‏. אם אתה מוכר eBay ו-eBay מקבלת החלטה סופית בכפוף לתוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay שקובעת שעליך לספק החזר לקונה, אזי אתה מאשר ל-PayPal למשוך כסף מהחשבון שלך בסכום שאינו גדול מהסכום של תביעה שכזו ולהעביר את הכסף אל eBay‏.

4. חבות בגין הוראות שניתנו על-ידך בחשבון שלך. לאחר האימות שלך, PayPal תסתמך על כל הוראה שתינתן על-ידך בחשבון שלך (בין אם בעל פה או בכתב). PayPal לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק לך או למישהו אחר שייגרם עקב פעולות ש-PayPal תבצע בתום לב על סמך הוראות אלו, אלא אם כן יוכח ש-PayPal פעלה ברשלנות.

11.2 שיפוי בגין החבות שלך. במקרה שבו תהיה חייב סכומים כלשהם המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עשויה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלך. אם אין לך יתרה מספקת לכיסוי חבותך, היתרה הנותרת שלך (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלך יהיה ביתרת חובה עד סכום החבות שלך, ותידרש להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלך או לספק ל-PayPal החזר בדרך חלופית. אם לא תעשה זאת, PayPal עשויה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות ממך את הסכומים.

11.3 פעולות על-ידי PayPal - פעילויות מוגבלות. אם PayPal סבורה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, כי ייתכן שלקחת חלק בפעילויות מוגבלות כלשהן, אנו עשויים לנקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, החברות המסונפות לה, משתמשים אחרים, גורמי צד שלישי אחרים או עליך מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עשויים לנקוט כוללות, אך אינן מוגבלות, לפעולות הבאות:

 1. ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal‏;
 2. ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת הקונה' של PayPal ו/או 'הגנת המוכר' של PayPal‏;
 3. אנו עשויים לעכב, ליישם או להעביר כסף לחשבון שלך, כנדרש על פי פסיקות או הוראות שמשפיעות עליך או על החשבון שלך, כולל פסיקות והוראות שהתקבלו על ידי בתי משפט בסינגפור או בכל מקום אחר כנגד PayPal או שותפיה;
 4. אנו עשויים לסרב לספק לך את שירותי PayPal כעת ובעתיד; וכן
 5. אנו עשויים לעכב את הכסף שלך למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך הגנה מפני סיכון החבות ל-PayPal או לצד שלישי, או אם אנו מאמינים כי ייתכן שאתה לוקח חלק בפעילויות ו/או עסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה.

11.4 פעולות מצד PayPal - עכבונות.‏

 1. עכבונות מבוססי-סיכון. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לעכב תשלום כלשהו או את כל התשלומים שאתה מקבל במקרים שבהם PayPal מאמינה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור אליך, לחשבון שלך, לעסקה כלשהי או לכל העסקאות שלך. ההחלטה של PayPal עשויה להתבסס על גורמים שונים, ו-PayPal עשויה להסתמך על מידע שתקבל מגורמי צד שלישי. אם PayPal תעכב תשלום, הסכום יופיע כיתרה ממתינה או כניכוי, ומצב התשלום יציין את העיכבון. אם PayPal תעכב תשלום מסוים או את כל התשלומים שאתה מקבל, PayPal תספק לך הודעה על כך. PayPal תשחרר את העיכבון של כל תשלום לאחר 30 יום ממועד קבלת התשלום בחשבון שלך, אלא אם יש ל-PayPal סיבה להמשיך לעכב את התשלום, כגון (א) קבלת מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול, (ב) PayPal מאמינה כי הפרת את תנאי הסכם זה או כל מדיניות אחרת, וכי הפרה זו מצריכה את המשך עיכוב הכסף, או (ג) PayPal מאמינה כי ייתכן שאתה לוקח חלק בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה. במקרה כזה, PayPal עשויה להמשיך לעכב את התשלום בחשבון שלך עד ליישוב העניין בהתאם להסכם זה. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לשחרר את העיכבון מוקדם יותר בתנאים מסוימים; לדוגמה, כאשר תעלה פרטי מעקב של הפריט ששלחת.
 2. עכבונות עסקה במחלוקת. אם משתמש מגיש מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול עבור תשלום שקיבלת, PayPal עשויה לעכב באופן זמני את הכסף שבחשבון שלך כדי לכסות את סכום החבות. אם תזכה במחלוקת או אם העסקה זכאית ל'הגנת המוכר' של PayPal‏, PayPal תסיר את העיכבון הזמני. אם תפסיד במחלוקת, PayPal תנכה את הכסף מחשבונך. תהליך זה חל גם על כל תביעה שקונה יגיש ישירות ב-eBay דרך תוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay, בתנאי שהחשבון שלך הוא אמצעי ההחזר לסכומים שאתה חייב ל-eBay או לקונה (בהתאם למקרה), בכפוף לתנאי התוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay‏.

11.5 פעולות על-ידי PayPal - עתודות (Reserves).‏

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, PayPal עשויה לעכב כעתודה כסף בחשבון העסקי שלך, במקרים שבהם PayPal סבורה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור לחשבון שלך או לשימושך בכל אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי PayPal או הגורמים המסונפים אליה. אם PayPal מעכבת את הכסף שבחשבון שלך כעתודה, עסקאות יוצגו במצב "ממתין" ביתרת חשבון ה-PayPal שלך, ולא תהיה לך גישה לכסף שבמצב "ממתין" עד לסילוקו. אם נקבעה עתודה בחשבונך, PayPal תספק לך הודעה המציינת את תנאי העתודה. התנאים עשויים לדרוש עיכוב של אחוז מסוים מהסכומים המתקבלים בחשבונך לפרק זמן מסוים, או שסכום כסף מסוים יעוכב בעתודה, או כל פעולה אחרת ש-PayPal תקבע כנחוצה להגנה מפני הסיכון הקשור לחשבון שלך. PayPal רשאית לשנות את תנאי העתודה בכל עת על-ידי מתן הודעה על התנאים החדשים.

11.6 פעולות על-ידי PayPal - סגירת חשבון, סיום השירות, גישה מוגבלת לחשבון; קריטריונים חסויים. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסיים הסכם זה ו/או את הגישה לשירותי PayPal מכל סיבה ובכל עת, לאחר שתיתן לך הודעה ותשלם לך את כל הכסף הלא מוגבל המוחזק ביתרה שלך. אם נגביל את הגישה לחשבונך, לרבות באמצעות עתודה או עיכבון, נספק לך הודעה על פעולותינו ואת ההזדמנות לבקש שחזור גישה אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה זאת לנכון. בנוסף, אתה מבין כי החלטתה של PayPal לנקוט פעולות מסוימות, כולל הגבלת גישה לחשבונך, הצבת עכבונות או החלת עתודה, עשויה להתבסס על קריטריונים חסויים החיוניים לניהול הסיכונים שלנו ולאבטחת חשבונות המשתמשים ומערכת PayPal.‏ אתה מסכים כי PayPal אינה מחויבת למסור לך פרטים אודות ניהול הסיכונים או נוהלי האבטחה שלה.

11.7 הפרות של מדיניות השימוש הנאות. אם תפר את מדיניות השימוש הנאות, אזי, בנוסף לפעולות שצוינו לעיל, תהיה מחויב לשלם ל-PayPal את סכום הנזקים שנגרמו ל-PayPal עקב כל הפרה של מדיניות השימוש הנאות. אתה מסכים כי סך של ‎$2,500.00 דולר אמריקאי (או שווה-ערך) לכל עסקה המפרה את מדיניות השימוש הנאות מהווה בשלב זה הערכה מינימלית סבירה של הנזקים בפועל של PayPal בהתחשב בכל הנסיבות הנוכחיות, לרבות הקשר בין הסכום לטווח הנזק ל-PayPal שניתן לחזות באופן סביר, משום שעקב אופי ההפרות של מדיניות השימוש הנאות, החישוב של נזק בפועל יהיה בלתי-מעשי או קשה מאוד. PayPal עשויה לנכות נזקים אלה ישירות מכל יתרה קיימת בחשבון המפר או בכל חשבון אחר שבשליטתך.

11.8 ציות לחוקי הגנת נתונים. בהקשר לפרטים אישיים המעובדים על-ידי כל אחד מהצדדים בקשר עם הסכם זה, כל אחד מהצדדים ייחשב לבעלים ביחס לעיבוד כגון זה. כל אחד מהצדדים מסכים לציית לדרישות של חוקי הגנת נתונים החלים על בעלים של מאגרי נתונים בהקשר למתן השירותים של החברה ובכל אופן אחר בקשר עם הסכם זה. למען הסר ספק, ל-PayPal ובעל העסק יש נהלי הצהרת פרטיות נפרדים ועצמאיים משלהם, וכן נהלי הודעות ונהלים עבור הנתונים האישיים שהם מחזיקים, וכל אחד מהם הנו בעל מאגר מידע (ולא בעלים במשותף של מאגר מידע).

11.9 כל אחד מהצדדים, בהתאם לציות לחוקי הגנת הנתונים ומבלי למעט:

 1. יישם ויחזיק בכל עת בכל אמצעי האבטחה המתאימים בקשר לעיבוד של פרטים אישיים;
 2. ישמור תיעוד כל פעילויות העיבוד המבוצעות במסגרת הסכם זה; וכן
 3. לא יעשה או יתיר לעשות ביודעין, מעשה כלשהו אשר עשוי להוביל להפרה של חוקי הגנת הנתונים על ידי הצד האחר.
 

חזרה לראש הדף

 

12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.

12.1 פנייה אל PayPal תחילה. במקרה של מחלוקת בינך לבין PayPal, מטרתנו היא להבין מהם הדאגות שלך ולטפל בהם, ואם לא נוכל לעשות זאת לשביעות רצונך, לספק לך אמצעים ניטרליים וחסכוניים ליישוב המחלוקת במהירות. ניתן לדווח על מחלוקות בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal לשירות הלקוחות שלנו באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או בטלפון, למספר ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב) מ-6 בבוקר ועד חצות, לפי שעון מרכז ארה"ב (Central Time‏).

12.2 בוררות. ביחס לכל תביעה (למעט תביעות לצו משפטי או לסעד מן הצדק מסוג אחר) כאשר סכום הפיצוי הנדרש הכולל אינו עולה על ‎$10,000 דולר אמריקאי (או שווי-ערך במטבעות אחרים), הצד המבקש את הסעד יוכל לבחור ליישב את המחלוקת באופן חסכוני באמצעות בוררות מחייבת שאינה מצריכה נוכחות אישית. אם צד כלשהו בוחר בבוררות, צד זה ייזום בוררות זו באמצעות Singapore International Arbitration Centre או כל גורם יישוב מחלוקות חלופי אחר המוסכם על שני הצדדים. על גורם יישוב המחלוקות החלופי ועל הצדדים לעמוד בכללים הבאים: א) הבוררות תנוהל בטלפון, באינטרנט ו/או בהתבסס באופן בלעדי על מסמכים שיוגשו בכתב, כאשר האופן הספציפי ייבחר על-ידי הצד היוזם את הבוררות; ב) הבוררות לא תכלול נוכחות אישית של הצדדים או של עדים, אלא אם יוסכם אחרת באופן הדדי על-ידי הצדדים; וכן ג) כל פסיקה של הבורר ביחס לפיצוי תוכל להיות מוגשת לבית משפט בתחום השיפוט הרלוונטי.

12.3 חוק ופורום למחלוקות. מלבד כמוסכם אחרת על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 שלעיל, אתה מסכים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור או באזור מגוריו של הנתבע. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת הדיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים לחלוטין בתוך גבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק.

12.4 תביעה שהוגשה שלא כהלכה. יש ליישב את כל התביעות שלך נגד PayPal בהתאם לסעיף 12 של הסכם זה. כל תביעה שתוגש או תוצג בניגוד לסעיף 12 תיחשב לתביעה שהוגשה שלא כהלכה ולהפרה של הסכם זה. היה ותגיש תביעה בניגוד לסעיף 12,‏ PayPal תוכל לדרוש שכר טרחת עורכי דין והוצאות (לרבות עורכי דין ועוזרים משפטיים) עד לסך של ‎$1,000.00 דולר אמריקאי, בתנאי ש-PayPal הודיעה לך בכתב על התביעה שהוגשה שלא כהלכה, ולא משכת את התביעה באופן מיידי.

12.5 הודעות אליך. אתה מסכים כי PayPal תוכל לספק לך הודעות אודות החשבון שלך, שירותי PayPal והסכם זה באופן אלקטרוני. PayPal שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלך אם תמשוך את הסכמתך לקבל הודעות אלקטרוניות. כל הודעה אלקטרונית תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך 24 שעות מהמועד שבו נפרסם אותה באתר שלנו או נשלח אותה אליך באימייל. כל הודעה שנשלחת אליך בדואר רגיל תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך שלושה ימי עסקים ממועד שליחתה.

12.6 הודעות אל PayPal‏. למעט אם צוין אחרת בסעיף 8 לעיל ('שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות') ובסעיף 12.1, יש לשלוח הודעה אל PayPal בדואר רגיל לכתובת: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985‎‏.

12.7 הליכי חדלות פירעון. אם יינקטו הליכים כלשהם על-ידך או נגדך במסגרת סעיף כלשהו של חוקי פשיטת רגל או חדלות פירעון כלשהם, PayPal תהיה זכאית לגבות את כל העלויות או ההוצאות הסבירות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות סבירות) שינבעו מאכיפת הסכם זה.

12.8 הסרת אחריות מ-PayPal‏. אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, אתה משחרר את PayPal ואת החברות המסונפות לה (ואת נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלהן) מכל תביעה, דרישה ונזק (ממשי ותוצאתי) מכל סוג שעשויים לנבוע ממחלוקת כזו או להיות קשורים אליה בצורה כלשהי.

חזרה לראש הדף

 

13. ‏ תנאים כלליים.

13.1 הגבלות חבות. בשום מקרה, אנו, חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו, לא יישאו בחבות בגין אובדן רווחים או כל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן נתונים או הפסד פעילות עסקית) הנובעים מתוך או בהקשר לאתר שלנו, לשירותי PayPal או להסכם זה (ללא קשר לאופן שבו אירעו, כולל רשלנות) אלא אם כן הדבר אסור על פי חוק ועד למידה המרבית המותרת על פי חוק, החבות שלנו והחבות של  חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בכל הנסיבות, תהיה מוגבלת לסכום בפועל של הנזקים הישירים.

13.2 הגבלת שירותים. PayPal אינה בנק, ושירותי PayPal הם שירותי עיבוד תשלום, ולא שירותים בנקאיים. PayPal אינה פועלת כנאמן בכל הנוגע לכספך, אלא אך ורק כסוכן וכנאמן משמורת. ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal, או חבות בגינם. איננו מבטיחים את הזהות של משתמש כלשהו או מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהם ישלימו עסקה כלשהי.

13.3 אי-אחריות. שירותי PayPal מסופקים 'כמות שהם' וללא שום מצג לגבי אחריות, בין אם מפורש, משתמע או על פי חוק. PayPal, חברת האם שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות משתמעת לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.  ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal והיא אינה יכולה להבטיח כי קונה או מוכר כלשהו שעמו אתה מקיים פעילות עסקית ישלים בפועל את העסקה או מורשה לעשות כן. PayPal אינה מבטיחה גישה רציפה, נטולת הפרעות או מאובטחת לאף חלק של שירותי PayPal, ותפעול האתר שלנו עשוי להיות מושעה באופן זמני לצורכי תחזוקה או שדרוג, או להיפגע על-ידי מספר רב של גורמים הנמצאים מחוץ לשליטתנו. PayPal תעשה מאמץ סביר כדי לוודא שבקשות לחיובים או זיכויים אלקטרוניים המערבים חשבונות בנק, כרטיסי אשראי והנפקות של המחאות יעובדו במהירות האפשרית, אך PayPal אינה מספקת מצגים או ערבויות כלשהם בנוגע למשך הזמן שיידרש להשלמת העיבוד, שכן שירותי PayPal תלויים בגורמים רבים הנמצאים מחוץ לשליטתנו, כגון עיכובים במערכת הבנקאית או בשירות הדואר. סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות הגבלה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליך. פסקה זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיעמדו לך גם זכויות משפטיות אחרות המשתנות בין מדינות/אזורים שונים.

13.4 שיפוי. אתה מסכים להגן, לשפות ולשחרר את PayPal, החברות המסונפות לה וכן נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו מחבות לכל תביעה, דרישה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), קנס או חבות אחרת של צד שלישי שנגרמה או שנבעה מהפרת הסכם זה על-ידך, עובדיך או סוכניך ו/או מהשימוש שלכם בשירותי PayPal‏.

13.5 מענק רישיון PayPal עבורך. אם אתה משתמש בתוכנת PayPal, כגון ממשק API, ערכת כלים למפתחים או כל יישום תוכנה אחר שהורדת למחשב, למכשיר או לכל פלטפורמה אחרת, PayPal מעניקה לך רישיון לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש בתוכנת PayPal בהתאם לתיעוד הרלוונטי. רישיון זה מעניק את התוכנה וכל עדכון ושדרוג, גרסה חדשה ותוכנה חלופית לשימושך הפרטי בלבד. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להעביר בכל אופן אחר את זכויותיך בתוכנה לצד שלישי כלשהו. עליך לעמוד בדרישות היישום והשימוש אשר נכללות בכל תיעוד של PayPal המצורף לשירותי PayPal‏. אם לא תציית לדרישות היישום והשימוש של PayPal, תהיה חייב בגין נזק כלשהו שייגרם לך, ל-PayPal או לצד שלישי כלשהו. PayPal עשויה לשנות או להפסיק כל API בכפוף לשליחת הודעה אליך. אתה מסכים שלא לשנות, לשכפל, להתאים, להפיץ, להציג, לפרסם, להנדס לאחור, לתרגם, לתרגם לאחור שפת מכונה או קוד הידור, או לנסות בכל אופן אחר ליצור קוד מקור כלשהו אשר נובע מהתוכנה. אתה מבין שכל הזכויות, הבעלות והעניין בתוכנה של PayPal שייכים ל-PayPal‏. כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תשתמש באתר PayPal כפוף לרישיון שהסכמת לו עם הצד השלישי אשר סיפק לך תוכנה זו. PayPal אינה הבעלים, אינה שולטת, אינה אחראית ואינה חייבת בגין כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תבחר להשתמש באתר PayPal ו/או בקשר עם שירותי PayPal‏. אם אתה משתמש בשירותי PayPal באתר PayPal או באתר או פלטפורמה אחרים המתארחים על-ידי PayPal או צד שלישי, ואינך מוריד את תוכנת PayPal או משתמש ביישומי תוכנה של צד שלישי באתר PayPal, אזי סעיף זה לא חל על השימוש שלך בשירותי PayPal המתארחים.

13.6 הענקת רישיון ממך ל-PayPal; ערבויות קניין רוחני.  בכפוף לסעיף 13.7, בעת אספקת תוכן ל-PayPal או פרסום תוכן באמצעות שירותי PayPal, אתה מעניק לנו זכות לא בלעדית, כלל עולמית, ללא הגבלת זמן, בלתי הפיכה, נטולת תמלוגים, ניתנת להעברה, וניתנת להעברה ברישיון משנה (בשלבים מרובים) לממש כל זכות של זכויות יוצרים, פרסום, סימנים מסחריים, זכויות במסדי נתונים וקניין רוחני שיש לך בתוכן, בכל מדיה הידועה כעת או בעתיד. יתר על כן, במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, אתה מוותר על זכויותיך המוסריות ומתחייב להימנע ממימוש זכויות אלה כנגד PayPal, בעלי רישיונות המשנה שלה ונציגיה. אתה מתחייב וערב לכך שאף אחד מהבאים אינו מפר זכות קניין רוחני או את הזכות לפרסום: אספקת התוכן שלך ל-PayPal, פרסום התוכן שלך באמצעות שירותי PayPal, והשימוש של PayPal בתוכן שכזה (כולל עבודות הנגזרות ממנו) בהקשר לשירותי PayPal‏.

13.7 הענקת רישיון מסוחרים ל-PayPal‏. על אף האמור בסעיף 13.6, אם אתה בעל עסק המשתמש בשירותי PayPal, אתה מעניק ל-PayPal את הזכות להשתמש ולהציג ברחבי העולם את שם העסק, הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו שלך באתר שלנו ובאפליקציית PayPal לאינטרנט ולמכשירים ניידים, לצורך זיהוי והתייחסות אל העסק, המוצרים והשירותים שלך וכדי לאפשר עסקאות בינך לבין צרכנים.

13.8 קניין רוחני. "PayPal.com‏," "PayPal"‏, "PayPal.com.cn"‏, "PayPal.com.c2"‏, "PayPal.com.hk"‏, "PayPal.co.il"‏, "PayPal.co.jp"‏, "PayPal.com.tr"‏, "PayPal.com.sg" וכל כתובות ה-URL, הלוגואים והסימנים המסחריים האחרים הקשורים לשירותי PayPal הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של PayPal או של נותני הרישיונות שלה. אינך רשאי להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש של PayPal‏. נוסף על כך, כל כותרות הדפים, הגרפיקה המותאמת אישית, סמלי הלחצנים וקובצי ה-Script הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או מעטה מסחרי (Trade Dress) של PayPal‏. אינך רשאי להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש שלנו. אתה רשאי להשתמש בלוגואי HTML המסופקים על-ידי PayPal באמצעות השירותים לעסקים, תכונות כלי המכרזים או התוכניות המסונפות שלנו ללא הסכמה בכתב מראש לצורך הפניית תעבורת אינטרנט לשירותי PayPal‏. אינך רשאי לשנות, להתאים או לערוך לוגואי HTML אלה בשום אופן, להשתמש בהם באופן הפוגע בשמם הטוב של PayPal או של שירותי PayPal או להציג אותם באופן המרמז על מתן חסות או המלצה מצד PayPal‏. כל זכות, קניין ועניין באתר PayPal, כל תוכן בו, שירותי PayPal, הטכנולוגיה הקשורה לשירותי PayPal וכל טכנולוגיה ותוכן הנוצרים או נגזרים ממי מהנ"ל הינם רכושה הבלעדי של PayPal ושל נותני הרישיונות שלה.

13.9 שיחות אליך; מספרי טלפון ניידים. על-ידי מסירת מספר טלפון ל-PayPal (בכלל זה מספר טלפון נייד), אתה מסכים לקבל שיחות, בכלל זה הודעות בחיוג אוטומטי ובהקלטה מראש, מ-PayPal במספר זה. אם נקבע כי מספר טלפון שמסרת לנו הוא מספר טלפון נייד, ייתכן שנסווג אותו ככזה במערכות שלנו ובפרופיל החשבון שלך, ואתה מסכים לקבל הודעות טקסט מאתנו אודות השימוש שלך בשירותי PayPal במספר זה.

13.10 שיווק. אם תקבל פרטים אודות משתמש אחר באמצעות שירותי PayPal, עליך לשמור על הפרטים בחשאיות ולהשתמש בהם רק בהקשר של שירותי PayPal‏. אינך רשאי למסור או להפיץ פרטים של משתמש לצד שלישי או להשתמש בפרטים לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות כן.

13.11 אבטחת סיסמה. אתה אחראי לשמירה על אבטחה מספקת ושליטה בכל מזהה, סיסמה, קוד סודי (PIN) או כל קוד אחר שמשמש אותך עבור גישה לשירותי PayPal‏.

13.12. מיסים. אתה אחראי לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאתה מבצע או מקבל, ואתה אחראי לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה. PayPal אינה אחראית לקבוע אם מיסים חלים על העסקה שלך ואינה אחראית על גבייה, דיווח או העברה של מיסים כלשהם הנובעים מעסקה כלשהי.
שים לב כי ייתכן שתהיה כפוף לניכוי מס במקור או לחבות מס אחרת בנוגע לייבוא שירותים מישות זרה. בנוסף, ייתכן שתהיה כפוף למע"מ, מס מכירה, מס הכנסה או חבות מס אחרת כמוכר מוצרים או שירותים. אתה אחראי לברר עם יועץ המס המקומי שלך אילו מיסים חלים עליך, ואתה אחראי לשלם מיסים אלה לרשות המיסים המתאימה. כל העמלות הקשורות לשירותי PayPal ייגבו ללא ניכוי או ניכוי במקור עבור – ועל חשבון – כל מס, תשלום מכס וניכויים אחרים. כל ניכוי או ניכוי במקור כזה, אם נדרש על-פי חוקיהם של מדינות/אזורים כלשהם, הנו באחריותך הבלעדית.

13.13 הסכם מלא והישארות בתוקף. הסכם זה, וכן כל מדיניות רלוונטית המוצגת בדף הסכמים משפטיים באתר PayPal, מתווה במלואו את ההבנה בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal‏. סעיפים 6 ('סגירת חשבון'), 11 ('החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט'), 12 ('מחלוקות עם PayPal'),‏ 13 ('תנאים כלליים'), 14 ('הגדרות') ומוצג א' (עמלות) וכן כל תנאי אחר שעליו להישאר בתוקף מטבעו, יישארו בתוקף בסיום הסכם זה. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה אינו תקף או לא ניתן לאוכפו, תנאי זה יימחק מההסכם ושאר התנאים בו ייאכפו.

13.14 המחאה. אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות או חובות כלשהם השייכים לך במסגרת הסכם זה ללא הסכמה בכתב ומראש מ-PayPal‏. PayPal שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות הסכם זה או כל זכות או התחייבות בכפוף להסכם זה בכל עת.

13.15 הסכם מתורגם. כל תרגום של הסכם זה מסופק לנוחותך בלבד, ולא נועד לשנות את תנאי הסכם זה. במקרה של סתירה בין הגירסה באנגלית של הסכם זה לגירסה בשפה אחרת, הגירסה באנגלית תחול.

13.16 אי-ויתור. אי-פעולה או עיכוב פעולה שלנו בנוגע להפרה על-ידך או על-ידי אחרים אין בה כדי לוותר על זכותנו לפעול בנוגע להפרות הבאות או להפרות דומות.

13.17 נטילת זכויות. אם PayPal משלמת בגין תביעה, ביטול או הכחשת עסקה שתגיש נגד מקבל תשלום ממך, אתה מסכים כי PayPal תיטול את זכויותיך נגד המקבל וצדדים שלישיים הקשורים לתשלום, ורשאית לתבוע זכויות אלה ישירות או מטעמך, לפי שיקול דעתה של PayPal‏.

חזרה לראש הדף

 

14. ‏ הגדרות.

 • "פרופיל החשבון"  - המיקום באתר שלנו שבו תוכל, לאחר כניסה לחשבון, לצפות בפרופיל שלך ולנהל אותו, בכלל זה הפרטים האישיים שלך, פרטי שיטות התשלום שלך, אישורי תשלום שאושר מראש, כלי המכירה שלך והגדרות החשבון שלך, לרבות העדפות ההודעות והרשאות גישה ל-API‏.
 • "חשבון" או "חשבון PayPal"  - חשבון PayPal אישי, פרימיום או עסקי.
 • "הוסף כסף" או "טען"  - היכולת שלך להעביר כסף מחשבון הבנק לחשבון ה-PayPal שלך.
 • "חברה מסונפת"  - חברת PayPal Holdings Inc.‎ או חברה שהיא חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal Holdings Inc.‎, או הקשורה בדרך אחרת אל PayPal דרך בעלות משותפת או שליטה.
 • "אשר" או  "אישור"  - אישור מפורש של קונה לבעל עסק לגבות תשלום מחשבון ה-PayPal של הקונה.
 • "מדינות עם העברה אוטומטית"  - אלבניה, אלג'יריה, אנטיגואה וברבודה, ברבדוס, בליז, בוסניה והרצגובינה, דומיניקה, מצרים, פיג'י, פולינזיה הצרפתית, גרנדה, מלאווי, קלדוניה החדשה, פלאו, סנט קיטס ונוויס, סנט לוסיה, איי סיישל, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס.
 • "העברה אוטומטית"  - משיכה של יתרת החשבון שלך ביוזמת PayPal‏. אם החשבון שלך רשום באחת מהמדינות עם העברה אוטומטית, תתבצע משיכה קבועה מיתרתך למכשיר הפיננסי המקושר שלך, בהתאם לתנאים והתניות אלה.
 • "חשבון עסקי"  - חשבון המשמש בעיקר לצורכי עסקים ולא לשימוש אישי, משפחתי או ביתי.
 • "ימי עסקים"  - שני עד שישי, להוציא חגים לאומיים רשמיים המוכרים בסינגפור.
 • "הכחשת עסקה"  - בקשה שקונה מגיש ישירות לחברת כרטיסי האשראי או החיוב שלו או לבנק המנפיק את כרטיס האשראי או החיוב שלו כדי לבטל תוקף של תשלום.
 • "תביעה" ערעור על תשלום שמשתמש מגיש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • "הסכם ישות מסחרית"  - ההסכם שעל ישויות מסחריות להתקשר בו באופן ישיר מול מעבד(י) התשלומים של PayPal‏.
 • "תשלום מסחרי"  - כמוגדר במוצג א' (עמלות) שלהלן.
 • "הודעות", "תקשורת"  - כל הפרטים הקשורים לחשבון או לעסקה ש-PayPal מספקת לך, לרבות: כל מדיניות שאתה מסכים לה, בכלל זה עדכונים לאותה מדיניות; גילוי שנתי; קבלות או אישורים על עסקאות; דוחות היסטוריית חשבון; וכן הצהרות מס שעלינו לדאוג לזמינותן עבורך.
 • "שירות לקוחות"  - תמיכת הלקוחות של PayPal, שאליה ניתן לגשת באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או על-ידי התקשרות לטלפון ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב) מ-6 בבוקר עד חצות, לפי שעון מרכז ארה"ב (Central Time‏).
 • "ימים"  - ימים קלנדריים.
 • פירושם של המונחים 'בעל מאגר מידע' (או 'בעלים') ו'מעבד נתונים' (או 'מעבד') ו'נושא נתונים' הנם בהתאם לפירוש שניתן להם במסגרת חוקי הגנת נתונים.
 • 'חוקי הגנת נתונים' הנם הוראה ‎95/46/EC או תקנה (EU) 2016/679 (GDPR) של האיחוד האירופי וכל התקנות או המכשירים האחרים הקשורים, וכל חוקי הגנת נתונים אחרים וכן תקנות, דרישות רגולציה וקודי התנהגות החלים על אספקת השירותים של החברה.
 • "ברירת מחדל לשיטות תשלום"  - הסדר שבו PayPal משתמשת בשיטות התשלום שלך למימון עסקה, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת.
 • "מוצרים דיגיטליים"  - מוצרים שנמסרים ונעשה בהם שימוש בצורה אלקטרונית.
 • "מחלוקת"  - מחלוקת שהוגשה על-ידי משתמש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט, בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • "eBay"  - eBay Inc.‎‏
 • "המחאה אלקטרונית" (eCheck)  - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח אשר מעוכב ואינו מתקבל על-ידי המקבל עד לסילוקו. בעת שליחת כסף באמצעות המחאה אלקטרונית, הוא בדרך כלל יעוכב למשך ‎3-4 ימי עסקים. משך הזמן לעיכוב יגדל אם התשלום נשלח מחשבון בנק הנמצא מחוץ לארה"ב.
 • "שגיאה"  - שגיאת עיבוד שמתבצעת על-ידי PayPal או ספקיה, שבה החשבון שלך מחויב או מזוכה בטעות.
 • "עמלות"  - הסכומים המצוינים במוצג א' (עמלות) של הסכם זה.
 • "פרטים"  - כל פרט חשבון שאתה מספק לנו, כולל אך לא מוגבל לפרטים אישיים, מידע פיננסי או פרטים אחרים הקשורים אליך או לעסק שלך.
 • "העברה מיידית"  - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח, שבו PayPal מזכה את המקבל באופן מיידי.
 • "הפריט לא התקבל"  - ערעור על תשלום מצד משתמש הטוען כי הפריט שנקנה לא התקבל.
 • "בעל עסק" ו "מוכר" הם מונחים המשמשים לסירוגין לציון משתמש המוכר מוצרים ו/או שירותים ומשתמש בשירותי PayPal לקבלת תשלום.
 • "תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים"  - שירות PayPal המוצע לבעלי עסק מסוימים העומדים בדרישות אשר מוכרים מוצרים דיגיטליים, שמציע, בין השאר, תמחור לתשלום זעיר וכלי אתר משולבים.
 • "תשלום ללא כניסה למערכת"  - תשלום ב-PayPal המתבצע מבלי שיהיה על השולח לבצע כניסה לחשבונו.
 • "שיטת תשלום"  - שיטת התשלום המשמשת למימון עסקה. ניתן להשתמש בשיטות התשלום הבאות למימון עסקה (בכפוף לזמינות): יתרה, העברה מיידית, המחאה אלקטרונית, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב וקודים לפדיון.
 • "PayPal Direct Payment"  - תשלום המתבצע ישירות באמצעות כרטיס האשראי או החיוב של הקונה ולא באמצעות חשבון PayPal, כגון תשלום המתבצע באמצעות Website Payments Pro‏.
 • "PayPal Mobile"  - שירות PayPal אשר מאפשר לשלוח ולקבל תשלום באמצעות הטלפון הנייד.
 • "הגנת המוכר של PayPal"  - תוכנית ההגנה ש-PayPal מציעה למוכרים כמתואר בסעיף 9.
 • "שירותי PayPal"  - כל המוצרים והשירותים שלנו וכל תכונה, טכנולוגיה ו/או פונקציונליות אחרת המוצעת על-ידינו באתר שלנו או בכל דרך אחרת.
 • "PayPal", "אנחנו", "אנו" או "שלנו"  - PayPal Pte. Ltd.‎‏
 • פירושו של המונח 'פרטים אישיים' הנו בהתאם לפירוש שניתן לו במסגרת חוקי הגנת נתונים.
   
 • "תשלום אישי"  - תשלום לחבר או לבן משפחה, למשל עבור חלקך בשכר דירה או בחשבון מסעדה. לא ניתן להשתמש בתשלום אישי לשליחת מתנות. תשלום אישי אינו זמין ברוב המדינות.
 • "מדיניות" - כל מדיניות או הסכם אחר בינך לבין PayPal שלו הסכמת באתר PayPal או בהקשר לשימושך בשירותי PayPal‏.
 • "תשלום שאושר מראש"  - תשלום שבו המקבל מקבל אישור מראש לחייב את חשבון השולח ישירות על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי, בהתאם להסכם של המקבל עם השולח. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "תשלום אוטומטי", "חיוב אוטומטי" או "הוראת קבע".
 • "שיטת תשלום מועדפת"  - שיטת תשלום שבחרת למימון תשלום במקום להשתמש בברירת מחדל לשיטות תשלום.
 • "קוד פדיון"  - רצף אותיות, מספרים ו/או סימנים המופיע על שוברי מתנה, שוברי מבצע או הצעות מבצע אחרות ומשמש לקבלת הטבה.
 • "עתודה"  - אחוז מהכסף שהתקבל בחשבון שלך שאותו אנו מעכבים לצורך הגנה מפני הסיכון לביטולים, הכחשות עסקה, תביעות או כל חבות אחרת הקשורה לחשבון ו/או לשימוש שלך בשירותי PayPal‏.
 • "פעילויות מוגבלות"  - הפעילויות המתוארות בסעיף 10 של הסכם זה.
 • "ביטול" מצב שבו PayPal מבטלת תשלום שקיבלת מהסיבות הבאות: (1) תוקפו בוטל על-ידי הבנק של השולח, (2) הוא נשלח אליך בטעות על-ידי PayPal, החברות המסונפות לה או כל חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal‏, (3) לשולח התשלום לא היה אישור לשלוח את התשלום (לדוגמה: השולח השתמש בכרטיס אשראי גנוב), (4) קיבלת את התשלום עבור פעילויות המפרות הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל מדיניות אחרת, או (5) PayPal‏ הכריעה נגדך בתביעה.
 • "מוכר"  - ראה ההגדרה "בעל עסק".
 • "שונה משמעותית מהתיאור" מוגדר בסעיף 7.1 של הסכם זה.
 • "שינוי מהותי"  - שינוי בתנאי הסכם זה המצמצם את זכויותיך או מרחיב את תחומי האחריות שלך.
 • "טען"  - ראה ההגדרה "הוסף כסף".
 • "דף פרטי עסקה"  - הדף באתר PayPal שכותרתו 'פרטי עסקה', שבו מוצגים פרטים אודות העסקה. דף זה נגיש מהעסקה עצמה בחשבון שלך באתר PayPal‏.
 • "עסקה בלתי-מורשית" מוגדרת בסעיף 8.1 של הסכם זה.
 • "משתמש"  - כל אדם או ישות המשתמשים בשירותי PayPal, בכלל זה אתה.
 • "חשבון מאומת"  - מצב חשבון המשקף את העובדה כי PayPal אימתה שלבעל חשבון מסוים יש שליטה חוקית באחת או יותר משיטות התשלום שלו. מצב "חשבון מאומת" אינו מהווה המלצה על משתמש או ערובה בנוגע להתנהלות העסקית של משתמש.
 • "תשלום במסוף וירטואלי"  - תשלום המעובד על-ידי PayPal באמצעות תהליכי המסוף הווירטואלי, הממומן ישירות באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ולא באמצעות חשבון.

חזרה לראש הדף

 

מוצג א' - עמלות.

1. סקירה. PayPal גובה את העמלות הבאות:

 1. עמלת תשלום מסחרי.
 2. עמלות נוספות:
  • עמלת המרת מטבע;
  • עמלה על משיכת היתרה שלך;
  • עמלת המחאה אלקטרונית;
  • עמלת הכחשת עסקה;
  • עמלת אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב; וכן
  • עמלת בקשת רשומות.
 3. עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות:
  • עמלת תשלום זעיר;
  • עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים;
  • עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts;
  • עמלת תשלום אישי; וכן

2. עמלת תשלום מסחרי.

תשלום מסחרי כולל את התשלומים הבאים:

 • תשלום עבור מכירת מוצרים או שירותים;
 • תשלום שהתקבל לאחר שהמוכר השתמש בכרטיסייה 'בקש תשלום' באתר PayPal; או
 • תשלום שנשלח לבית עסק או לכל ישות מסחרית או ישות ללא מטרות רווח אחרת, או שהתקבל על-ידם.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום מסחרי

קבלת תשלום מסחרי

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.4% עד 3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק**:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

אלבניה
אנדורה
בוסניה והרצגובינה
קרואטיה
גאורגיה איסלנד ישראל
מולדובה
מונקו
סרביה

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.4% עד 3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

ראה הטבלה שלהלן.

ארגנטינה (תשלומים בינלאומיים בלבד)
איי בהאמה
ברמודה
איי קיימן
צ'ילה
קולומביה (תשלום בינלאומי בלבד)
קוסטה ריקה
הרפובליקה הדומיניקנית
אקוודור
אל סלוודור
גואטמלה
הונדורס
ג'מייקה
ניקרגואה
פנמה
פרו
אורוגוואי
ונצואלה

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל: 5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק : מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), דרום קוריאה וטאיוואן

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל# .

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל# .

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 


אינדונזיה
מלזיה
הפיליפינים
סינגפור
תאילנד
וייטנאם

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל# .

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-‎2.7% עד ‎3.9% +‎ עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל# .

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-‎3.2% עד ‎4.4% +‎ עמלה קבועה

מדינות עם העברה אוטומטית, למעט: אלבניה, בוסניה והרצגובינה ומצרים

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

‎4.9%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.9% עד 4.9% + עמלה קבועה

יפן

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.6% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.9% עד 3.6% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

4.1% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.4% עד 4.1% + עמלה קבועה

 

 

 

 

מרוקו

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

כל המדינות

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

 • * כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במצב תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.
 • # לא כולל עסקאות באתר eBay, Website Payments Pro - פתרון מתארח, טרמינל וירטואלי, PayPal Here ומוצרי חיוב של חברות שילוח.
 •  קבלת תשלום מסחרי ובינלאומי באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו וסרביה.
 • העמלה תלויה במדינת/אזור מגוריו של הקונה.

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של המוכר

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

קבלת
תשלום
מסחרי

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה


צפון אירופה*:‏

תעריף רגיל:

3.8% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-2.8% עד 3.8% + עמלה קבועה

 

אירופה I **:

תעריף רגיל:

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

 

ארה”ב, קנדה:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

אירופה II ***:

תעריף רגיל:

4.7% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-‎3.7% עד ‎4.7% +‎ עמלה קבועה

 

כל המדינות האחרות:

תעריף רגיל:

5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

 

ראה בטבלה שלעיל


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו^^, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, סרביה, שוויץ, אוקראינה.

תעריף לבעל עסק: כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במעמד תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.

^^ קונים במדינות אלה לא יכולים לפתוח חשבון PayPal, אך הם יכולים לבצע קניות באמצעות כרטיסי האשראי שלהם באתרים של בעלי עסקים מסוימים.
 

3. תעריף לבעל עסק מלונאות

תעריף לבעל עסק מלונאות זמין אך ורק לבעלי עסק מלונאות עם חשבונות PayPal הרשומים בסינגפור, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד, וייטנאם והפיליפינים, אשר:

 1. משלבים על חשבונם את נקודת המכירה שלהם באמצעות שותף מנגנון הזמנה באינטרנט שמאושר על-ידי PayPal‏;
 2. מחזיקים בחשבון עסקי תקף במעמד תקין; וכן
 3. מקבלים אישור מ-PayPal‏.

PayPal תקבע, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, אם תקבל אישור לתעריף לבעל עסק מלונאות. התעריף לבעל עסק מלונאות מוגבל לעיבוד תשלומים המתקבלים עבור מוצרים ושירותים הקשורים לעסקי בית המלון שלך בלבד. על אף כל זכות אחרת שיש לנו בכפוף להסכם זה, אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל מיידית את האישור שלך לתעריף לבעל עסק מלונאות.

אם תקבל אישור לתעריף לבעל עסק מלונאות, תשלם:

תשלום מקומי (כאשר רלוונטי) ותשלום בינלאומי

תעריף רגיל# .

‎2.8%‎‏

 

4. עמלות נוספות.

פעילות

עמלות נוספות

המרת מטבע

מדינה/אזור:

עמלה הנכללת בשער החליפין הרלוונטי לעסקה :

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן.

2.5%

אנגווילה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארובה, איי בהאמה, ברבדוס, בליז, ברמודה, בוליביה, איי קיימן, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, דומיניקה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, אל סלוודור, איי פוקלנד, גרנדה, גואטמלה, גיאנה, הונדורס, ג'מייקה, מונטסראט, האנטילים ההולנדים, ניקרגואה, פנמה, פרגוואי, פרו, סנט קיטס ונוויס, סנט לוסיה, סנט וינסנט והגרנדינים, סורינם, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס, אורוגוואי, ונצואלה, איי הבתולה.

4.5%

אלג'יריה, אנגולה, בחריין, בנין, בוטסואנה, בורקינה פאסו, בורונדי, קמרון, קייפ ורדה, צ'אד, איי קומורו, קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, איי קוק, ג'יבוטי, מצרים, אריתראה, אתיופיה, גבון, גמביה, גאנה, גינאה, גינאה ביסאו, חוף השנהב, ירדן, קזחסטן, קניה, כווית, קירגיזסטן, לסוטו, מדגסקר, מלאווי, מאלי, מאוריטניה, מאוריציוס, מרוקו, מוזמביק, נמיביה, ניז'ר, ניגריה, עומן, קטאר, רואנדה, סאו טומה ופרינסיפה, ערב הסעודית, סנגל, איי סיישל, סיירה ליאונה, סומליה, דרום אפריקה, סנט הלנה, סווזילנד, טג'יקיסטן, טנזניה, טוגו, טוניסיה, טורקמניסטן, אוגנדה, איחוד האמירויות הערביות, תימן, זמביה, זימבבווה

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

3.5%‏

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי);

עמלת תשלום אישי של 2.5%.

אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מקדוניה, מולדובה, מונטנגרו, סרביה, אוקראינה.

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

‎4%

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי);

2.5%

בהוטן, קמבודיה, סין, מיקרונזיה, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד בסין), אינדונזיה, יפן, קוריאה, לאוס, מלזיה, האיים המלדיביים, מונגוליה, נפאל, ניו זילנד, הפיליפינים, סמואה, סינגפור, סרי לנקה, טאיוואן, תאילנד, טונגה, וייטנאם

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

העמלה תלויה במטבע שאליו הסכום מומר, כמפורט בטבלה הבאה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎4%

ריאל ברזילאי:

‎4%

דולר קנדי:

3.5%‏

קרונה צ'כית:

‎4%

קרונה דנית:

‎4%

אירו:

‎4%

דולר הונג קונגי:

‎4%

פורינט הונגרי:

‎4%

ש"ח:

‎4%

ין יפני:

‎4%

רינגיט מלזי

‎4%

פזו מקסיקני:

‎4%

דולר ניו זילנדי:

‎4%

קרונה נורווגית:

‎4%

פזו פיליפיני:

‎4%

זלוטי פולני:

‎4%

רובל רוסי:

‎4%

דולר סינגפורי:

‎4%

קרונה שוודית:

‎4%

פרנק שוויצרי:

‎4%

דולר טאיוואני חדש:

‎4%

באט תאילנדי:

‎4%

ליש"ט:

‎4%

דולר אמריקאי:

3.5%‏

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע הראשי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות של חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי)

2.5%

מונקו

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי)
 

2.5% מעבר לשער החליפין של המכירות
 

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

בין ‎ 3.0% ל-‎ 4.0% מעבר לשער החליפין הקמעונאי, בהתאם למטבע שאליו הסכום הרלוונטי יומר (עיין בטבלה שלהלן).

מטבע וקוד

עמלת המרת מטבע

דולר אוסטרלי (AUD‏):

4.0%‏

ריאל ברזילאי (BRL‏):

4.0%‏

דולר קנדי (CAD‏):

3.0%‏

קרונה צ'כית (CZK‏):

3.5%‏

קרונה דנית (DKK‏):

3.5%‏

אירו (EUR‏):

3.5%‏

דולר הונג קונגי (HKD‏):

4.0%‏

פורינט הונגרי (HUF‏):

3.5%‏

שקל ישראלי (ILS‏):

4.0%‏

ין יפני (JPY‏):

4.0%‏

רינגיט מלזי (MYR‏):

4.0%‏

פזו מקסיקני (MXN‏):

4.0%‏

דולר ניו זילנדי (NZD‏):

4.0%‏

קרונה נורווגית (NOK‏):

3.5%‏

פזו פיליפיני (PHP‏):

4.0%‏

זלוטי פולני (PLN):

3.5%‏

רובל רוסי (RUB‏):

3.5%‏

קרונה שוודית (SEK‏):

3.5%‏

דולר סינגפורי (SGD):

4.0%

פרנק שוויצרי (CHF‏):

3.5%‏

דולר טאיוואני חדש (TWD‏):

4.0%‏

באט תאילנדי (THB‏):

4.0%‏

ליש"ט בריטניה (GBP‏):

3.5%‏

דולר אמריקאי (USD‏):

3.0%‏

כאשר נדרשת המרת מטבע, היא תושלם לפי שער החליפין של העסקה שקבענו להמרת המטבע הרלוונטי. שער החליפין של העסקה מותאם על בסיס קבוע וכולל עמלת המרת מטבע המוחלת ונשמרת על-ידנו בהתאם לשער חליפין בסיסי כדי ליצור את התעריף הרלוונטי להמרה שלך. שער החליפין הבסיסי מבוסס על התעריפים בשווקי המטבע הסיטונאיים ביום ההמרה או ביום העסקים הקודם; לחלופין, אם נדרש על-פי חוק או תקנה, נקבע בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי הממשלה הרלוונטית. שער החליפין של עסקה, החל על ההמרה, עשוי לחול באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. ייתכן שתהיה לך את האפשרות (בהתאם למדינת/אזור המגורים שלך ולסוג שיטת התשלום) לבטל את ההצטרפות להמרת מטבע לפני שתשלים את העסקה על-ידי בחירה ב'אפשרויות המרה אחרות' בדף 'בחן את הפרטים שלך' במהלך התשלום.

כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת המכירה על-ידי PayPal, יוצג בפניך שער החליפין שיחול על העסקה לפני שתמשיך באישור עסקת התשלום. על-ידי המשך אישור עסקת התשלום אתה מסכים להמרת המטבע על בסיס שער החליפין. כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת מכירה על-ידי בעל עסק ולא על-ידי PayPal ואתה בוחר לאשר את עסקת התשלום על בסיס שער החליפין והחיובים של בעל העסק, לא תהיה ל-PayPal כל חבות ביחס להמרת מטבע זו.

כאשר התשלום שלך ממומן באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ומעורבת בו המרת מטבע באמצעות PayPal, אתה מסכים ומאשר ל-PayPal להמיר את המטבע במקום חברת כרטיסי האשראי.

משיכת היתרה שלך

שיטת משיכה:

עמלה:

משיכות שאתה מבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב.

סינגפור, הפיליפינים, אינדונזיה, תאילנד וסין 

$35 דולר אמריקאי לכל משיכה

ניו זילנד, הרפובליקה של דרום קוריאה, טאיוואן ויפן

2.50%

כל המדינות האחרות 

ללא תשלום

 

 

משיכות שאתה מבצע לחשבון הבנק המקומי שלך.

משיכות שאתה מבצע לכרטיס האשראי שלך.

משיכה באמצעות המחאה פיסית שנשלחה אליך.

עמלה בגין דחיית משיכה בנקאית במקרה שבו פרטי המשיכה שסיפקת שגויים או חסרים.

עבור הפיליפינים (PH), אינדונזיה (ID), מלזיה (MY) או סין (סין), עיין בקישור הרלוונטי למטה:

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2

העמלה משתנה לפי מדינה/אזור. לעיון בעמלות, עבור אל דף העמלות ובחר את המדינה/האזור המתאימים.

עמלה בגין דחיית משיכה בנקאית באיסלנד וקרואטיה: 3.00 אירו

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כפי שהוגדרו לעיל.

משיכות שמתבצעות לכרטיס האשראי שלך.

העמלה משתנה לפי מדינה/אזור. לעיון בעמלות, עבור אל דף העמלות ובחר את המדינה/האזור המתאימים.

 

עבור כווית (KU), קטאר (QA), סינגפור (SG):

אנו גובים עמלה בגובה 1% מהסכום המועבר, עם גבולות מינימום ומקסימום בהתאם למטבע שנמשך (ערכי המינימום והמקסימום של העמלות לפי מטבע מפורטים מטה, במידה והשירות זמין)

 

עמלה מינימלית

עמלה מקסימלית

דירהם איחוד האמירויות הערביות

0.90 דירהם

36.70 דירהם

דולר אוסטרלי

0.25 דולר אוסטרלי

10.00 דולר אוסטרלי

לב בולגרי

0.50 לב בולגרי

20.00 לב בולגרי

דולר קנדי

0.25 דולר קנדי

10.00 דולר קנדי

קרונה צ'כית

5.70 קרונה צ'כית

230.00 קרונה צ'כית

קרונה דנית

1.80 קרונה דנית

70.00 קרונה דנית

אירו

0.25 אירו

10.00 אירו

ליש"ט

0.20 פאונד ‏

8.00 פאונד

דולר הונג קונגי

2.00 דולר הונג קונגי

80.00 דולר הונג קונגי

קונה קרואטית

2.00 קונה קרואטית

70.00 קונה קרואטית

פורינט הונגרי

70.00 פורינט הונגרי

2900.00 פורינט הונגרי

ש"ח

1.00 שקל

‎40.00 ILS‏

ין יפני

30 יין יפני

1100 יין יפני

דינר כוויתי

1 דינר כוויתי

ללא עמלה מרבית

רופי סרי לנקי

50.00 רופי סרילנקי

1800.00 רופי סרילנקי

פזו מקסיקני

5.00 פזו מקסיקני

200.00 פזו מקסיקני

רינגיט מלזי

‎1.00 רינגיט מלזי

‎40.00 MYR‏

קרונה נורווגית

1.00 קרונה נורווגית

40.00 קרונה נורווגית

דולר ניו זילנדי

0.40 דולר ניו זילנדי

15.00 דולר ניו זילנדי

פזו פיליפיני

10.00 פזו פיליפיני

‎500.00 PHP‏

זלוטי פולני

1.00 זלוטי פולני

40.00 זלוטי פולני

ריאל קטארי

1.00 ריאל קטארי

40.00 ריאל קטארי

לאו רומני

1.00 לאו רומני

40.00 לאו רומני

דינר סרבי

25.00 דינר סרבי

1000.00 דינר סרבי

רובל רוסי

20.00 רובל רוסי

700.00 רובל רוסי

קרונה שוודית

2.50 קרונה שוודית

100.00 קרונה שוודית

דולר סינגפורי

0.50 דולר סינגפורי

15.00 דולר סינגפורי

באט תאילנדי

8.00 באט תאילנדי

320.00 באט תאילנדי

לירה טורקית

‎1.50 TRY‏

60.00 לירה טורקית

דולר אמריקאי

0.25 דולר אמריקאי

‎$10.00 USD‎‏

ראנד דרום אפריקני

3.60 ראנד דרום אפריקאי

145.00 ראנד דרום אפריקאי

כל המטבעות האחרים

ללא עמלה מינימלית/מקסימלית

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כפי שהוגדרו לעיל.

משיכה באמצעות PayPal Retiros‏

עיין בתנאים וההתניות של השירות.

משיכות שתבצע בדולר אמריקאי לחשבון הבנק שלך בטאיוואן הנקוב בדולר אמריקאי באמצעות שירות משיכה של בנק שותף של PayPal.

‎2.5% מסכום המשיכה

 

קבלת המחאות אלקטרוניות

עבור מוכרים במדינות הרשומות להלן, ישנה עמלה מרבית לכל תשלום עבור קבלת תשלום הממומן בהמחאה אלקטרונית, כפי שמופיע בהמשך. התקרה תלויה במטבע התשלום:

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎50.00 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎75.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎45.00 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎850.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎250.00 DKK‏

אירו:

‎35.00 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎330.00 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎9,250 HUF‏

ש"ח:

‎160.00 ILS‏

ין יפני:

‎4,000 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎150.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎540.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎60.00 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎270.00 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎1,900.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎140.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎1,400.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎60.00 SGD‏

קרונה שוודית:

‎320.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎50.00 CHF

דולר טאיוואני חדש:

‎1,350.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1,400.00 THB‏

ליש"ט:

‎30.00 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎45.00 USD‏

הכחשות עסקה

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$15.00 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$20.00 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$15.00 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎250.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎60.00 DKK‏

אירו:

‎11.25 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$75.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎2,000.00 HUF‏

ש"ח:

‎40.00 ILS‏

ין יפני:

‎¥1,300.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎40.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎110.00 MXN‏

קרונה נורווגית

‎65.00 NOK‏

דולר ניו זילנדי:

‎$15.00 NZD‎‏

פזו פיליפיני:

‎500.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎30.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎320.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$15.00 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎80.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎10.00 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎330.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎360.00 THB‏

ליש"ט:

‎£7.00 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$10.00 USD‎‏

 

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎22.00 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎35.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎20.00 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎400.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎120.00 DKK‏

אירו:

‎16.00 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎155.00 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎4,325 HUF‏

ש"ח:

‎75.00 ILS‏

ין יפני:

‎1,875 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎65.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎250.00 MXN‏

קרונה נורווגית

‎125.00 NOK‏

דולר ניו זילנדי:

‎28.00 NZD‏

פזו פיליפיני:

‎900.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎65.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎640.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎28.00 SGD‏

קרונה שוודית:

‎150.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎22.00 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎625.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎650.00 THB‏

ליש"ט:

‎14.00 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎20.00 USD‏

עמלת הכחשת עסקה מחויבת כאשר הכחשת עסקה מוחלת על חשבונך בגין תשלום שקיבלת. אם אתה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal עבור תשלום זה, העמלה אינה נגבית. העמלה מבוססת על המטבע שהתקבל.

אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$2.00 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$4.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎$2.45 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

50.00 קרונה צ'כית

קרונה דנית:

12.50 קרונה דנית

אירו:

‎1.50 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$15.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

400.00 פורינט הונגרי

ש"ח:

8.00 ש"ח

ין יפני:

‎¥200.00 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

10.00 רינגיט מלזי

פזו מקסיקני:

‎20.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$3.00 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

15.00 קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

100.00 פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎6.50 PLN‏

רובל רוסי:

‎60 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$3.00 SGD‎‏

קרונה שוודית:

15.00 קרונה שוודית

פרנק שוויצרי:

3.00 פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎$70.00 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎70.00 THB‎

ליש"ט:

‎£1.00 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$1.95 USD‎‏

במקרים מסוימים, PayPal עשויה לבקש ממך לאמת את בעלותך על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב. לשם כך, PayPal מבצעת חיוב בכרטיס האשראי שלך או בכרטיס החיוב שלך ולאחר מכן מבקשת ממך לאמת את הקוד המשויך לחיוב. סכום זה יוחזר כאשר תשלים בהצלחה את תהליך האימות של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב.

עמלת בקשת רשומות

‎$10.00 דולר סינגפורי (לפריט), או שווה-ערך במטבע אחר.

לא נחייב אותך עבור רשומות שהתבקשו בנוגע לטענה בתום לב לגבי שגיאה בחשבונך.

5. ‏ עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות

 • תמחור תשלום זעיר. PayPal מציעה שתי תוכניות לתמחור תשלום זעיר: (i) עמלות תשלום זעיר; וכן (ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים.
  (i) עמלות תשלום זעיר. אם נרשמת לעמלות תשלום זעיר, העמלות הבאות חלות על כל תשלום מסחרי שתקבל. אם יש לך גם חשבון הכולל עמלות תשלום זעיר וגם חשבון עם תמחור רגיל, אתה אחראי על ניתוב נכון של התשלומים שלך לחשבון המתאים; לאחר עיבוד העסקה באמצעות החשבון שבחרת, לא תוכל לבקש לעבד את העסקה באמצעות חשבון אחר.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום זעיר

קבלת תשלום מסחרי

כל המדינות (שבהן זמינות עמלות תשלום זעיר)

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
6% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

**** אמריקה הלטינית

6.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

****אמריקה הלטינית פירושה המדינות הבאות: אנטיגואה וברבודה, אנגווילה, האנטילים ההולנדיים, ארגנטינה, ארובה, ברבדוס, ברמודה, בוליביה, איי בהאמה, בליז, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, דומיניקה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, איי פוקלנד, גרנדה, גואטמלה, גיאנה, הונדורס, ג'מייקה, סנט קיטס ונוויס, איי קיימן, סנט לוסיה, מונטסראט, ניקרגואה, פנמה, פרו, פרגוואי, סורינאם, אל סלוודור (SV), איי טורקס וקייקוס, טרינידד וטובגו, אורוגוואי, סנט וינסנט והגרנדינים, ונצואלה, איי הבתולה הבריטיים.

(ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגיש בקשה ותעמוד בדרישות לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, אזי עבור כל עסקה הכוללת מוצרים דיגיטליים בלבד, אתה מסכים לשלם (i) את עמלות התשלום המסחרי כמתואר בסעיף 2 שלעיל, או (ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, לפי התעריף שמביא לחיובך בסכום הנמוך יותר עבור העסקה.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים

קבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים

כל המדינות (שבהן זמין תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים), למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

יפן

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
‎5%‎ עד 5.3% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה (היכן שחל)

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
העמלה תלויה במדינת/אזור מגוריו של הקונה

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

צפון אירופה*

5.4% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

ארה"ב, קנדה, אירופה I‏**

5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

אירופה II***‏

6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות האחרות

6.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

 

הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד בסין), אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד, וייטנאם

תשלום מקומי:
5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

 

סין

תשלום בינלאומי:
6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו^^, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, סרביה, שוויץ, אוקראינה.

^ תעריף לבעל עסק: כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במעמד תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.

^^ קונים במדינות אלה לא יכולים לפתוח חשבון PayPal, אך הם יכולים לבצע קניות באמצעות כרטיסי האשראי שלהם באתרים של בעלי עסקים מסוימים.

 

 • עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts

שליחת תשלום Payouts או תשלום המוני

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן.

תשלום בינלאומי:

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן**.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן***.

הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), סין, יפן, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד

תשלום מקומי (אם זמין):

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן****.

*עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$1.25 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$2.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎$1.25 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎24.00 CZK

קרונה דנית:

‎6.00 DKK

אירו:

‎0.85 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$7.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎210.00 HUF‏

ש"ח:

‎4.00 ILS‏

ין יפני:

‎¥120.00 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎4.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎11.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$1.50 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

‎6.75 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎50.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎3.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎30 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$1.60 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎9.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎1.30 CHF‏

באט תאילנדי:

$36 THB

דולר טאיוואני חדש:

‎33 דולר טאיוואני

ליש"ט:

‎£0.65 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$1.00 USD‎‏

**עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום מקומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$16 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$24 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$14 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎280 CZK‏

קרונה דנית:

‎84 DKK‏

אירו:

‎12 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$110 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎3,080 HUF‏

ש"ח:

‎50 ILS‏

ין יפני:

‎¥1200 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎50 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎170 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$20 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎90 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎640 PHP‏

זלוטי פולני:

‎46 PLN‏

רובל רוסי:

‎480 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$20 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎100 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎16 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎440 TWD‏

באט תאילנדי:

‎460 THB‏

ליש"ט:

‎£10 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$14 USD‎‏

***עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$100 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$150 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$90 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1700 CZK‏

קרונה דנית:

‎500 DKK‏

אירו:

‎70 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$660 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎18,500 HUF‏

ש"ח:

‎320 ILS‏

ין יפני:

‎¥8,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎300 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎1,080 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$120 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎540 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎3,800 PHP‏

זלוטי פולני:

‎280 PLN‏

רובל רוסי:

‎2,800 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$120 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎640 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎100 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,700 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,800 THB‏

ליש"ט:

‎£60 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$90 USD‎‏

****עמלה מרבית על תשלום/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהארצות הבאות: סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), יפן, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$60 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$100 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$60 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1,000 CZK‏

קרונה דנית:

‎300 DKK‏

אירו:

‎40 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$400 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎15,000 HUF‏

ש"ח:

‎200 ILS‏

ין יפני:

‎¥5,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎200 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎750 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$75 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

‎300 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2,500 PHP‏

זלוטי פולני:

‎150 PLN‏

רובל רוסי:

‎1,500 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$80 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎400 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎50 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,000 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,000 THB‏

ליש"ט:

‎£35 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$50 USD‎‏

עמלת תשלום אישי.

 1. תשלום אישי הוא תשלום לחברים או לבני משפחה, למשל עבור חלקך בשכר דירה או בחשבון מסעדה.
 2. הזמינות של תשלום אישי מוגבלת, והוא אינו זמין ברוב המדינות.
 3. אם אתה משתמש בכרטיס האשראי שלך כשיטת התשלום עבור תשלום אישי, ייתכן שתחויב בעמלת מקדמה במזומן על-ידי חברת כרטיסי האשראי שלך.
 4. העמלה חלה על השולח.

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של השולח

מדינת/אזור מגוריו של המקבל

עמלת תשלום אישי כאשר שיטת התשלום היא יתרה או חשבון בנק בלבד

עמלת תשלומים אישיים, כאשר נעשה שימוש בשיטת תשלום אחרת כדי לממן את התשלום באופן מלא או חלקי, כולל כרטיס אשראי. אם אתה משתמש בשיטת תשלום אחרת כדי לממן חלקית את התשלום, העמלה תהיה חלקית.

שליחה או קבלה של תשלום פנים-ארצי

אנדורה, קרואטיה, איסלנד, מונקו (ראה הערה)

האזור הכלכלי האירופי ב-EUR/SEK

ללא תשלום

ללא תשלום

היכן שזמין

היכן שזמין

ללא תשלום

3.4% + עמלה קבועה

 

 

 

 

 

שליחה או קבלה של תשלום בינלאומי

אנדורה, קרואטיה, איסלנד ומונקו

ארה"ב, קנדה, צפון אירופה*, אירופה I** או אירופה II***

1.99 אירו

1.99 אירו

כל מדינה/אזור אחרים

3.99 אירו

3.99 אירו

אלבניה, בוסניה והרצגובינה, מקדוניה, מולדובה, מונטנגרו ואוקראינה

ארה"ב, קנדה, צפון אירופה*, אירופה I** או אירופה II***

1.99 אירו

1.99 אירו + 3.4% + עמלה קבועה

כל מדינה/אזור אחרים

3.99 אירו

3.99 אירו + 3.4% + עמלה קבועה

ניו זילנד

כל מדינה/אזור

6.99 דולר ניו זילנדי

6.99 דולר ניו זילנדי + 3.4% + עמלה קבועה

 

 

 

כל מדינה/אזור אחרים

כל מדינה/אזור אחרים

$4.99 דולר אמריקאי

$4.99 דולר אמריקאי + 3.4% + עמלה קבועה

* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, שוויץ, אוקראינה.

הערה: תשלום בינלאומי באירו או בקרונה שוודית שמבוצע בין חשבונות הרשומים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי או במונקו יטופל כתשלום אישי מקומי למטרת גביית עמלות.

מטבע:

עמלה קבועה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

6. עמלת החזר

פעילות

מדינה/אזור:

עמלה

החזרת תשלום מסחרי

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

 

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

אם תנפיק החזר מלא של התשלום המסחרי, אנו נשמור את החלק של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי.

אם תנפיק החזר חלקי של התשלום המסחרי, אנו נשמור את החלק היחסי של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי.

חשבון הקונה יזוכה בסכום המלא של התשלום המסחרי במקרה של החזר מלא, או בחלק יחסי של סכום התשלום המסחרי במקרה של החזר חלקי.

החשבון שלך יחויב בשיעור היחסי של הסכום שחשבונך זוכה בו במקור בהקשר לתשלום המסחרי ובשיעור היחסי של החלק של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי

7. עמלות בנק/כרטיס אשראי. הבנק או חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך עשויים לחייב אותך בעמלות עבור משלוח או קבלה של כסף באמצעות PayPal‏. למשל, ייתכן שתחויב בעמלות המרת מטבע, עמלות עבור עסקאות בינלאומיות או עמלות אחרות, גם כאשר העסקה היא פנים-ארצית ואינה מצריכה המרת מטבע. PayPal אינה אחראית לעמלות שבהן אתה מחויב על-ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך או כל מוסד פיננסי אחר בהתאם לשימוש שאתה עושה ב-PayPal‏. אם אתה נמצא בישראל, ייתכן שחשבון הבנק שלך יחויב באופן מיידי עבור עסקת PayPal הממומנת באמצעות כרטיס אשראי.

 

חזרה לראש הדף

 

מוצג ב' - מדינה/אזור - תנאים ספציפיים.

התנאים וההתניות הבאים חלים רק על בעלי חשבון ביחס לחשבונות שנרשמו במדינות הבאות. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין תנאי מוצג ב', יחולו תנאי מוצג ב':

סין

 1. אם אתה משתמש בשירות ("שירות צד שלישי") המוצע על-ידי בנק שותף של PayPal או ספק מורשה של שירות החלפת מטבע זר ("ספק שירות"), עיין בתנאים וההתניות של ספק השירות לקבלת מידע נוסף לגבי שירות זה.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, פעולה, הליך משפטי ("מחלוקות") בינך לבין ספק השירות בנוגע לאיחור בתשלום או אי-תשלום של כסף המגיע לך, אתה מתחייב בזאת לשפות את PayPal, שותפיה ועובדיה בגין כל נזק, תביעה, חיוב, הוצאה והפסד הנובעים מהמחלוקת האמורה. כמו כן אתה מסכים שעל PayPal לא תחול חבות כלפיך בנוגע לכל סכום שכבר הועבר מחשבון ה-PayPal שלך אל ספק השירות.
 3. אתה מסכים ש-PayPal רשאית לשתף מידע המסופק על-ידך בהתאם להצהרת הפרטיות של PayPal ותנאי ההסכם שנחתם בינך לבין PayPal עם ספק השירות, במטרה לאפשר לספק השירות לערוך את בדיקת הנאותות הנדרשת בהתאם לחובות הכרת הלקוח (KYC) החלות עליו.
 4. PayPal לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מכל (i) כשל; (ii) הפסקה; (iii) פגם; או (iv) שימוש רשלני או שימוש לרעה בשירות של הצד השלישי; או (v) השלכות הנובעות מעיכוב או אי-קבלה של סכומים שנמשכו באמצעות השירות של הצד השלישי.
 5. למעט כמתוקן על-פי תנאים והתניות אלה, כל שאר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף מלא.

קולומביה

החל מה-1 בספטמבר 2015, משתמשי PayPal שהם תושבי קולומביה יוכלו לשלוח ולקבל תשלומים בינלאומיים בלבד. תשלום מקומי בין שני משתמשי PayPal שהם תושבי קולומביה לא יהיה זמין.

"תושב קולומביה" פירושו:

 1. אדם פרטי, ללא תלות באזרחות בפועל, אשר ציין את קולומביה כארץ או אזור המגורים שלו בעת ההרשמה לפתיחת חשבון PayPal; וכן
 2. ישות, שותפות, ארגון או איגוד שציין את קולומביה כארץ או אזור הרישום בעת ההרשמה לפתיחת חשבון PayPal‏.

הודו

החל מתאריך 26 בנובמבר, 2017, חשבונות PayPal בהודו הנם תחת הסכם עם PayPal Payments Private Limited והסכם המשתמש של PayPal Payments Private Limited יחול על משתמשים כגון אלה בגין כל העסקאות לאחר 26 בנובמבר, 2017.

בהתאם להודעה RBI/2010-11/281 של Reserve Bank of India, התנאים וההתניות הבאים יחולו באופן ספציפי על המשתמשים בשירותי PayPal בהודו ("תנאים והתניות מיוחדים"):

הגדרות

"יתרה"  - חיוב הקונה, אשר שולם על-ידי הקונה בניכוי (a) עמלה, (b) סכום העתודה (מוגדר להלן) וכן (c) הסכום שנוכה לטובת החזר חיוב בגין עסקה קודמת (אם קיימת), אשר יוצג בחשבון ה-PayPal ויופקד בחשבון הבנק שלך על-ידי הבנק המסחרי המורשה.

"קונה"  - אדם המתגורר מחוץ לגבולות הודו, אשר מעוניין לקנות ממך מוצר או שירות ולבצע תשלום שאותו תוכל לקבל לחשבון הבנק שלך באמצעות שירות PayPal (מוגדר להלן).

"חיוב הקונה"  - סכום המכירה של המוצר או השירות שנקנה על-ידי הקונה בתוספת דמי משלוח (אם קיימים) וכל יתר המסים, המכסות, העלויות, החיובים וההוצאות הקשורים למוצר או לשירות, אשר הקונה נדרש לשלם לך, בתנאי שערך המוצר או השירות אינו עולה בשום מקרה על ‎$10,000 דולר אמריקאי לעסקה יחידה.

"עמלה"  - העמלה ש-PayPal גובה עבור אספקת שירות PayPal‏.

"שירות PayPal"  - שירות שער הסליקה ש-PayPal מעמידה לרשות משתמשיה המתגוררים בהודו לצורך קבלת תשלום מקונים אל חשבון הבנק שלהם.

"סכום העתודה"  - הסכום מתוך חיוב הקונה, המחושב ונקבע על-ידי PayPal והבנק המסחרי המורשה, אשר מופקד בבנק המסחרי המורשה כדי לכסות את חבותך הפוטנציאלית להחזר החיוב.

1. אופי השירות
שירות PayPal המוצע לך אינו שירות ערך שמור. שירות PayPal הינו שירות עיבוד באמצעות שער סליקה והוא מיועד אך ורק לאפשר לך לקבל תשלום מקונים באינטרנט.

2. זכאות לשימוש בשירות
כדי שתוכל להשתמש בשירות PayPal, בנוסף לדרישות הזכאות המפורטות בהסכם זה, תידרש לנהל או לפתוח חשבון בנק בעל פונקציונליות מלאה, אשר אומת כראוי באמצעות תהליך אימות ואישור הזהות המיועד לכך.

3. הקשר בינך לבין PayPal‏
3.1 PayPal תשמש בתפקיד של ספק שירותים ומתווך על מנת לאפשר לך לקבל את חיובי הקונה. היא לא תתפקד כמאגר או כנאמן משמורת ביחס לחיובי הקונה.
3.2 PayPal תישא באחריות להפקדת יתרתך בבנק המסחרי המורשה ולא תחול עליה חבות כלפיך בנוגע לתשלום יתרתך לפי דרישה.

4. הליך השימוש בשירות
4.1 אתה מסכים שההליך הבא ישמש אותך ואת PayPal במטרה לאפשר לך לקבל את חיובי הקונה באמצעות שירות PayPal‏:
4.1.1 עליך לנהל או לפתוח חשבון בנק פעיל;
4.1.2 לאחר שתירשם לשירות PayPal, יהיה עליך לספק את "הפרטים שלך" בהתאם לאמור בהסכם זה וכל מידע אחר, כולל אך ללא הגבלה, למספר חשבון הבנק שלך ולקוד במערכת הפיננסית הרלוונטית בהודו, אותם PayPal עשויה לדרוש במטרה לאמת ולאשר את חשבון הבנק שלך ולהפעיל את שירות PayPal‏;
4.1.3 לאחר הפעלת שירות PayPal, תוכל לקבל חיובי קונה מקונים באמצעות שירות PayPal‏;
4.1.4 לאחר קבלת אישור מהקונה כי הוא מרוצה מהמצב והאיכות של המוצרים או השירותים ("אישור הקונה"), PayPal תעביר את חיובי הקונה, בניכוי דמי העמלה, אל הבנק המסחרי המורשה;
4.1.5 כדי לחשב את סכום היתרה, הבנק המסחרי המורשה ינכה את סכום העתודה וכן, בהתאם לצורך, ינכה סכום לטובת החזר חיוב בגין עסקה קודמת;
4.1.6 היתרה וסכום העתודה המעוכבים על-ידי הבנק המסחרי המורשה יוצגו בחשבון ה-PayPal שלך;
4.1.7 לאחר מכן, הבנק המסחרי המורשה יעביר את היתרה להודו וישלם את היתרה באמצעות זיכוי ישיר (אם חשבון הבנק שלך מנוהל בבנק המסחרי המורשה) או העברה בנקאית אל חשבון הבנק שלך או הנפקת שטר לתשלום על-פי דרישה לזכותך.
4.2 העברת היתרה אל חשבון הבנק שלך תתבצע מיד עם קבלת אישור הקונה ובשום מקרה לא יאוחר משבעה ימים ממועד ההעברה על-ידי PayPal אל הבנק המסחרי המורשה.

5. סכום העתודה
5.1 PayPal תהיה רשאית לנכות את סכום העתודה מחיוב הקונה ולהפקיד סכום זהה בבנק המסחרי המורשה.
5.2 במקרים בהם הקונה מיידע את PayPal שלא מילאת את חובותיך במסגרת תנאי הסכם המכירה שנערך בינך לבין הקונה, PayPal תהא רשאית, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להעביר את החזר החיוב אל הקונה מתוך סכום העתודה, לאחר שתאמת את טענת הקונה.
5.3. תהיה זכאי לקבל את סכום העתודה, או אם בוצעה החזרה לפי סעיף 5.2 שלעיל, את היתרה שלה, לאחר תום תקופה של 180 ימים מקבלת היתרה.

6. הגבלות על השימוש בשירות
6.1 אתה מסכים כי לא תשתמש בשירות PayPal במטרה לייצא מוצר או שירות ששוויו עולה על ‎$10,000 דולר אמריקאי לעסקה יחידה.
6.2 אתה מסכים להשתמש בשירות PayPal אך ורק במטרה לקבל תשלום עבור עסקאות תקפות וחוקיות ולהימנע משימוש בשירות PayPal במטרה לסחור או לנסות לסחור בכל פריט אשר המסחר בו אסור או מוגבל בכל דרך שהיא במסגרת תנאי החוק, התקנות או ההנחיות החלים, במהלך נפקותם.

7. הגבלות על השימוש בכסף
7.1 אתה מסכים להשתמש בשירות PayPal אך ורק במטרה לקבל את חיובי הקונה.
7.2 אינך רשאי להשתמש ביתרתך המוחזקת על-ידי הבנק המסחרי המורשה לכל מטרה (כולל וללא הגבלה, לתשלום עבור מוצרי ייבוא, העברה לאדם אחר וכיו"ב), למעט כפי שצוין בתנאים והתניות אלה החלים על מדינות/אזורים מסוימים.

8. שיתוף פרטים
8.1 אתה מסכים ש-PayPal רשאית לשתף את הפרטים שאתה מספק ואת תנאי ההסכם שנחתם בינך לבין PayPal עם הבנק המסחרי המורשה במטרה לאפשר לבנק המסחרי המורשה לערוך את בדיקת הנאותות הנדרשת, בהתאם לחובות הכרת הלקוח (KYC) החלות על הבנק המסחרי המורשה.

9. שיפוי
בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, פעולה, הליך משפטי ("מחלוקות") בינך לבין הבנק המסחרי המורשה ביחס לאי-תשלום של כסף המגיע לך, אתה מתחייב בזאת לשפות את PayPal, החברות המסונפות לה ועובדיה בגין כל נזק, תביעה, חיוב, הוצאה והפסד הנובעים מ"מחלוקות" מעין אלה.

10. הגבלת החבות
10.1 יובהר בזאת כי על PayPal תחול חובה להעביר את היתרה אל הבנק המסחרי המורשה עם קבלת אישור הקונה.
10.2 עם העברת היתרה מ-PayPal אל הבנק המסחרי המורשה ועד להעברת היתרה וסכום העתודה אל חשבון הבנק שלך באופן המתואר בתנאים והתניות מיוחדים אלה, היתרה וסכום העתודה יעוכבו על-ידי הבנק המסחרי המורשה.
10.3 לאחר העברת היתרה מ-PayPal אל הבנק המסחרי המורשה, תחול על הבנק המסחרי המורשה חובה להעביר את היתרה ואת סכום העתודה אל חשבון הבנק שלך באופן המתואר בתנאים והגבלות מיוחדים אלה. על PayPal לא תחול כל חובה כלפיך בגין פעולה זו.
10.4 PayPal לא תישא באחריות בגין עסקאות שנערכו בתום לב, לרבות עסקאות החזר חיוב שנערכו לאחר ביצוע אימות באופן המתואר בהסכם זה.
10.5 PayPal לא תישא באחריות בגין הפסדים או נזקים שייגרמו לך כתוצאה מתקלה או שיבוש בשירות PayPal או השלכות הנובעות מעיכוב בקבלת חיובי הקונה.

11. יישוב מחלוקות
PayPal תהא אחראית לפתור כל תלונה שלך הקשורה לתשלום. במקרה של אירוע שממנו עולה תלונה מסוג זה, אתה מסכים לפעול למציאת פתרון בהתאם להליך הרלוונטי המפורט בהסכם זה. אינך רשאי לפנות לבנק המסחרי המורשה במטרה לפתור תלונה או ליישב מחלוקת הנוגעת לתשלום היתרה.

12. תיקונים להסכם זה
12.1. למעט כמתוקן על-פי תנאים והתניות אלה, כל שאר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף מלא.
12.2 בכל מקרה של סתירה בין תנאי מהתנאים המפורטים במסגרת תנאים והתניות מיוחדים אלה לבין תנאי מתנאי ההסכם, תנאים והתניות מיוחדים אלה גוברים.


ישראל
חוק ופורום למחלוקות.

למעט מכפי שהוסכם על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 לעיל, אתה מסכים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור, ואתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת דיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה וכל מחלוקת בינך וביננו כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים באופן מלא בגבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק. אם בית משפט במקום מגוריך אינו אוכף את ההסכם בינך וביננו בדבר יישום החוק הקיים בסינגפור או דורש כי פתרון המחלוקת ביננו יתנהל בסינגפור, חוקי המדינה/האזור שבו אתה מתגורר יחולו על המחלוקות בינך וביננו ביחס להסכם זה ותוכל להגיש תביעה בבית משפט במדינה/באזור שבו אתה מתגורר ואנו מסכימים לסמכותו השיפוטית של בית משפט כגון זה.

מלזיה

PayPal אושרה על-ידי Bank Negara Malaysia לנהל עסק של כסף אלקטרוני. לכן, אם אתה לקוח מלזי ו-PayPal אינה עונה לך במהירות וביעילות בנוגע לשירותי PayPal בהקשר של תהליך יישוב המחלוקות של PayPal המתואר בסעיף 'מחלוקות עם PayPal' בהסכם משתמש זה (כרגע, סעיף 12), או בנוגע לפנייתך לתמיכת הלקוחות של PayPal, תוכל גם ליצור קשר עם Bank Negara באמצעות מרכזי המידע BNMLINK וקו המידע BNMTELELINK‏.

ניתן לפנות ישירות ל-BNMTELELINK בטלפון, בפקס, בדואר או באימייל. אזרחים יכולים לפנות ל-BNMLINK או ל-BNMTELELINK לקבלת מידע, לשאלות או לפיצוי בנושאי בנקאות מסורתית ואיסלאמית, ביטוח ו-takaful (ביטוח איסלאמי), שירותי ייעוץ לעסקים קטנים ובינוניים, ניהול מט"ח ועניינים אחרים בסמכות השיפוט של Bank Negara Malaysia. ‏ פרטי ההתקשרות של BNMTELELINK‏:

 BNMTELELINK

Jabatan Komunikasi Korporat‏

Bank Negara Malaysia‏

P.O.Box 10922‏

50929 Kuala Lumpur

 טלפון: 5465‏-88‏-300‏-1‏ (LINK)

פקס: 1515‏ 2174‏-03‏

אימייל: bnmtelelink@bnm.gov.my‏

 שעות הפעילות של BNMLINK‏ ו-BNMTELELINK‏ הן:

ימים שני - שישי, ‎9:00 - 17:00‎,‏ שעון מלזיה

הצהרת הפרטיות. בנוסף לגירסה בשפה האנגלית של הצהרת הפרטיות המצורפת להסכם זה, ניתן לעיין בגירסה בשפת בהאסה המלאית של המדיניות. לשם כך, לחץ על הקישור הבא.

Financial Ombudsman Scheme. על אף האמור בסעיף 12, PayPal חברה בתוכנית Financial Ombudsman Scheme שאושרה על-ידי Bank Negara Malaysia. הגורם שקיבל אישור להפעלת התוכנית נציב תלונות הציבור לשירותים פיננסיים (Ombudsman for Financial Services - OFS), המהווה ערוץ עצמאי וחלופי ליישוב מחלוקות שסמכותו חלה על לקוחות במלזיה, העומדים בדרישות הזכאות. שירותי OFS ניתנים בחינם למגישי תלונות זכאים שאינם מרוצים מהכרעת PayPal. לפרטים נוספים בנוגע למסגרת הזמן להגשת המחלוקת וסוגי הפיצוי שנציב תלונות הציבור יכול להעניק, ניתן לבקר באתר www.ofs.org.my.


החוק החל. על אף סעיף 12.3, עבור תושבי מלזיה הנרשמים לשירותי PayPal מכתובת במלזיה, הסכם זה כפוף לחוקי מלזיה ויפורש על-פיהם, כפי שחוקים אלה חלים על הסכמים הנערכים ומתבצעים במלואם בגבולות מלזיה.

מרוקו

כאשר תופעל פונקציונליות המשיכה לחשבון בנק במרוקו עם הבנק השותף של PayPal, תידרש לציית לחוקים ולתקנות של מרוקו. משמעות הדבר בעיקר שאם תקבל תשלום לתוך יתרת חשבון ה-PayPal שלך ממשתמש PayPal, תהיה חייב למשוך את הסכומים שביתרת חשבון ה-PayPal שלך לחשבון הבנק שלך במרוקו* תוך 30 יום מתאריך קבלת הכסף.

* הבנק השותף של PayPal עבור פונקציונליות המשיכה גובה עמלה עבור כל משיכה. כאשר תופעל פונקציונליות הקבלה והמשיכה, PayPal תספק לך פרטים נוספים.

הפיליפינים

 1. אם אתה משתמש בשירות ("שירות צד שלישי") המוצע על-ידי בנק שותף של PayPal, ספק מורשה של שירות החלפת מטבע זר, סוכן העברות כספים או מנפיק של כסף אלקטרוני ("ספק שירות"), עיין בתנאים וההתניות של ספק השירות לקבלת מידע נוסף בנוגע לשירות זה.
 2. בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, פעולה, הליך משפטי ("מחלוקות") בינך לבין ספק השירות בנוגע לאיחור בתשלום או אי-תשלום של כסף המגיע לך, אתה מתחייב בזאת לשפות את PayPal, שותפיה ועובדיה בגין כל נזק, תביעה, חיוב, הוצאה והפסד הנובעים מהמחלוקת האמורה. כמו כן אתה מסכים שעל PayPal לא תחול חבות כלפיך בנוגע לכל סכום שכבר הועבר מחשבון ה-PayPal שלך אל ספק השירות.
 3. אתה מסכים ש-PayPal רשאית לשתף מידע המסופק על-ידך בהתאם להצהרת הפרטיות של PayPal ותנאי ההסכם שנחתם בינך לבין PayPal עם ספק השירות, במטרה לאפשר לספק השירות לערוך את בדיקת הנאותות הנדרשת בהתאם לחובות הכרת הלקוח (KYC) החלות עליו.
 4. PayPal לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מכל (i) כשל; (ii) הפסקה; (iii) פגם; או (iv) שימוש רשלני או שימוש לרעה בשירות של הצד השלישי; או (v) השלכות הנובעות מעיכוב או אי-קבלה של סכומים שנמשכו באמצעות השירות של הצד השלישי.
 5. למעט כמתוקן על-פי תנאים והתניות אלה, כל שאר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף מלא.

דרום אפריקה

אתה נדרש לציית לתקנות המטבע הזר של דרום אפריקה. פירוש הדבר:

1. אם תקבל ליתרת חשבון ה-PayPal שלך תשלום ממשתמש PayPal‏:

 1. לא תוכל לשלוח סכומים אלה למשתמש PayPal אחר לצורך קנייה או לכל מטרה אחרת.
 2. עליך למשוך את הסכומים שביתרת חשבון ה-PayPal שלך לחשבונך* בבנק בדרום אפריקה תוך 30 יום ממועד קבלת הכסף.

2. אם תרצה לשלוח תשלום למשתמש PayPal אחר:

 1. עליך לעשות זאת באמצעות כרטיס האשראי המשויך לחשבונך או באמצעות טעינה ליתרת חשבון ה-PayPal שלך מחשבונך בבנק FNB‏*.
 2. עבור קניות באמצעות טעינה, עליך לבצע טעינה נפרדת עבור כל קנייה.

* בנק FNB‏ גובה עמלה עבור כל טעינה ומשיכה. לפרטים נוספים, עיין באתר של בנק FNB‏.

סינגפור

השירותים מוצעים על-ידי PayPal Pte. Ltd.‎, בכתובת ‎5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985‎‏. אם הינך תושב סינגפור, תוכל לקבל את המידע הזה באימייל אם תשלח מכתב לכתובת שלעיל, שבו ייכללו כתובת האימייל שלך ובקשה לקבלת המידע. העמלות עבור שירותינו מפורטות במוצג א' (עמלות).

ביחס ליתרות PayPal של משתמשי PayPal תושבי סינגפור, PayPal דאגה לכך שסכום כסף השווה ליתרות PayPal האמורות יעוכב באמצעות הסדר נאמנות.

* תושב סינגפור פירושו:

 1. אדם פרטי, ללא תלות באזרחות, אשר ציין את סינגפור כארץ המגורים שלו/שלה בעת ההרשמה לפתיחת חשבון PayPal; וכן
 2. גורם שאינו אדם פרטי אשר ציין את סינגפור כ'ארץ הרשמה' בעת ההרשמה לפתיחת חשבון PayPal‏.

טאיוואן

6. אפשרות משיכת כסף לחשבון בנק מקומי עשויה להצריך פתיחה של חשבון בבנק שותף של PayPal בטאיוואן ("בנק שותף") ושימוש בשירות המשיכה המוצע על-ידי אותו בנק שותף ("שירות משיכה"). לפרטים נוספים בנוגע לשירות זה, עיין בתנאים ובהתניות של הבנק השותף.

7. בכל מקרה של מחלוקת, דרישה, פעולה, הליך משפטי ("מחלוקות") בינך לבין הבנק השותף ביחס לעיכוב או לאי-תשלום של כל סכום המגיע לך, אתה מתחייב בזאת לשפות את PayPal, החברות המסונפות לה ועובדיה בגין כל נזק, תביעה, חיוב, הוצאה והפסד הנובעים ממחלוקות מעין אלה. כמו כן אתה מסכים שעל PayPal לא תחול חבות כלפיך בנוגע לכל סכום שכבר הועבר מחשבון ה-PayPal שלך אל הבנק השותף.

8. PayPal לא תהיה אחראית לכל אובדן או נזק שייגרם לך כתוצאה מכל (i) כשל; (ii) הפרעה; (iii) פגם; או (iv) שימוש רשלני או שימוש לרעה בשירות המשיכה; או (v) השלכות הנובעות מעיכוב או אי-קבלה של סכומים שנמשכו באמצעות שירות המשיכה.

9. למעט כמתוקן על-פי תנאים והתניות אלה, כל שאר סעיפי ההסכם יישארו בתוקף מלא.

חזרה לראש הדף

 

 

'הסכם משתמש מעודכן עבור שירות PayPal'

בתוקף מתאריך: 9 ביולי 2019

את/ה מסכים/ה שהסכם משתמש זה יחול על כל המשתמשים, החל מה-9 ביולי 2019.הטקסט ששונה מסומן בקו תחתון.

 

ברוך הבא ל-PayPal‏!

הסכם זה מהווה חוזה בינך לבין PayPal Pte. Ltd.‎, חברה בסינגפור, והוא חל על השימוש שלך בכל השירותים של PayPal‏. על מנת להשתמש בשירותי PayPal, עליך לקבל את כל התנאים וההתניות הכלולים בהסכם זה ובהסכמים שבדף הסכמים משפטיים, כולל הצהרת הפרטיות ומדיניות השימוש הנאות. עליך לקרוא בקפידה את כל התנאים הללו.

דלג לסעיף:

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.
2. ‏ שליחת תשלום.
3. זכאות לשימוש.
4. יתרות חשבון.
5. ‏ משיכת כסף.
6. ‏ סגירת החשבון שלך.
7. ‏ 'הגנת הקונה' של PayPal‏.
8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.
9. ‏ הגנת מוכר PayPal.
10. ‏ פעילויות מוגבלות.
11. ‏ החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.
12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.
13. ‏ תנאים כלליים.
14. ‏ הגדרות.
מוצג א' - עמלות.
מוצג ב' - מדינה/אזור - תנאים ספציפיים.

 

אנו רשאים לשנות הסכם זה בכל עת על-ידי פרסום גירסה מתוקנת באתר האינטרנט שלנו. הגירסה המתוקנת תיכנס לתוקף במועד פרסומה. אם הגירסה המתוקנת כוללת שינוי מהותי, אנו נמסור לך הודעה מוקדמת על כך 30 יום מראש על-ידי פרסום הודעה בדף 'עדכוני מדיניות' באתר שלנו. כל שינוי עתידי שיוגדר בעדכון המדיניות שכבר פורסם בדף 'הסכמים משפטיים' באתר PayPal במועד שבו נרשמת לשירותי PayPal ישולב מכוח אזכורו בהסכם זה וייכנס לתוקף במועד שיצוין בעדכון המדיניות.

עצה לצרכן - שירות התשלומים של PayPal נחשב כ-stored value facility על-פי החוק בסינגפור. ל-PayPal Pte. Ltd.‎, החברה המחזיקה ב-stored value facility של PayPal, לא דרוש אישור מהבנק המרכזי של סינגפור. מומלץ לצרכנים (משתמשים) לקרוא תנאים והתניות אלה בקפידה.

זהו מסמך חשוב שעליך לשקול בקפידה לפני שתבחר אם להשתמש בשירותי PayPal‏. שים לב לסיכונים הבאים שבשימוש בשירותי PayPal‏:

תשלום שהתקבל בחשבונך עלול להתבטל במועד מאוחר יותר; לדוגמה, אם התשלום כפוף להכחשת עסקה, ביטול או תביעה או שתוקפו מבוטל בדרך אחרת. פירוש הדבר שתשלום עשוי להתבטל מחשבונך לאחר שסיפקת לשולח את המוצרים או השירותים שנקנו.

אם אתה מוכר, תוכל להקטין את הסיכון לביטול תשלום מהחשבון שלך על-ידי עמידה בקריטריונים המופיעים בסעיף 'הגנת המוכר' ועל-ידי ציות להנחיות האחרות המופיעות בדף 'מרכז האבטחה', הנגיש מכל דף באתר PayPal‏.

ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal ו/או נגביל את הגישה לכסף שלך אם תפר הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל הסכם אחר שבו תתקשר עם PayPal‏.

באחריותך הבלעדית להבין ולציית לכל החוקים והתקנות של סמכות השיפוט הספציפית שלך שעשויות לחול עליך בעניין השימוש שלך בשירותי PayPal, כולל וללא הגבלה, אלו המתייחסים לפעילות ייצוא או ייבוא, מיסים או עסקאות מט"ח.

הסכם זה אינו מהווה שידול להשתמש בשירותי PayPal ו-PayPal אינה מתמקדת באף מדינה/אזור או שוק באמצעות הסכם זה.

 

1. ‏ שירותי תשלום וזכאות.

1.1 שירותי תשלום. PayPal היא ספקית שירותי תשלום ופועלת ככזו בכך שהיא יוצרת, מארחת, מתחזקת ומספקת לך את שירותי PayPal באמצעות האינטרנט. שירותינו מאפשרים לשלוח תשלום לכל אדם שיש לו חשבון PayPal וכן, במקומות שבהם אפשרות זו זמינה, לקבל תשלום. זמינות השירותים שלנו משתנה בין מדינות/אזורים שונים. אנו מציעים שירותים בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים. לחץ כאן כדי לראות אילו שירותים זמינים במדינת/אזור מגוריך.

PayPal אינה עסק העוסק בהעברת כספים, ואין להשתמש בתכונה 'תשלום אישי' לצורך העברת כספים לצד שלישי כלשהו.

אין לנו כל שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירות PayPal, ואין אנו אחראים להם או נושאים בחבות בכל הנוגע להם. אין ביכולתנו להבטיח שקונה או מוכר שאתם אתה מקיים פעילות עסקית אכן ישלימו את העסקה.

PayPal אינה שירות הובלות ציבורי (Common Carrier) או שירות ציבורי.

1.2 זכאות. כדי להיות זכאי להשתמש בשירותי PayPal, עליך להיות בן 18 ומעלה, על-פי גיל הבגירות בסמכות השיפוט שלך, ותושב של אחת מהמדינות המופיעות בדף PayPal ברחבי העולם.

עליך לציין את מדינת/אזור המגונים הנכונים בחשבונך. הסכם זה חל רק על משתמשים המתגוררים באחת מהמדינות המופיעות בסעיף 1.1 לעיל. אם אתה תושב של מדינה/אזור אחרים, תוכל לגשת להסכם החל עליך מהאתר שלנו במדינת/אזור מגורך.

1.3 פרטים. כדי לפתוח ולהחזיק חשבון, עליך לספק לנו פרטים נכונים ועדכניים.

 1. פרטי ההתקשרות שלך. אתה אחראי לדאוג לכך שכתובת האימייל הראשית שלך תהיה מעודכנת בכל עת, כדי ש-PayPal תוכל ליצור אתך קשר באופן אלקטרוני. אתה מבין ומסכים שאם PayPal תיצור אתך קשר באופן אלקטרוני ולא תקבל את ההודעה משום שכתובת האימייל הראשית שלך הרשומה אצלנו שגויה, נחסמה על ידי ספק השירותים שלך, או משום שאין לך אפשרות לקבל תקשורת אלקטרונית מסיבה אחרת, ייחשב הדבר כמסירת ההודעה בפועל לידיך על-ידי PayPal‏. לתשומת לבך, אם אתה משתמש במסנן דואר זבל שחוסם או מנתב מחדש הודעות אימייל משולחים שאינם מופיעים בפנקס הכתובות שלך, עליך להוסיף את PayPal לפנקס הכתובות שלך כדי שתוכל לצפות בהודעות שאנו שולחים אליך.

  תוכל לעדכן את כתובת האימייל הראשית או את כתובת המגורים שלך בכל עת, על-ידי כניסה לאתר PayPal‏. אם כתובת האימייל שלך תהפוך ללא חוקית והדבר יגרום להחזרת הודעות ש-PayPal שולחת אליך באופן אלקטרוני, PayPal עשויה להגדיר את חשבון ה-PayPal שלך כלא פעיל, ולא תוכל לבצע כל פעילות באמצעותו, עד שנקבל ממך כתובת אימייל ראשית חוקית ופעילה.
 2. אימות זהות. אתה מאשר ל-PayPal, באופן ישיר או דרך צד שלישי, לבצע כל בדיקה שנחוצה לדעתנו כדי לאמת את זהותך. דבר זה עשוי לכלול בקשת פרטים או תיעוד נוספים ממך, בקשה ממך לספק מספר זהות או מספר זהות כמשלם מיסים, בקשה ממך לבצע שלבים לאישור בעלות על כתובת האימייל או המכשירים הפיננסיים שלך, הזמנת דוח אשראי או אימות הפרטים שלך מול מסדי נתונים של צד שלישי או באמצעות מקורות אחרים.
 3. אישור דוח אשראי. אם אתה פותח חשבון עסקי, אתה מספק ל-PayPal הוראות ואישור בכתב בהתאם לכל חוק תקף, לקבלת דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך מחברת נתוני אשראי. נוסף על כך, אתה מאשר ל-PayPal לקבל את דוח האשראי האישי ו/או העסקי שלך: (א) כאשר אתה מבקש מוצרים חדשים מסוימים, או (ב) בכל עת שבה ל-PayPal יש סיבה סבירה להאמין כי תיתכן רמת סיכון גבוהה יותר בהקשר לחשבון העסקי שלך.
 4. עדכון פרטים. אם מספר כרטיס האשראי שלך או תאריך פקיעת התוקף שלו משתנים, אנו עשויים לעדכן אותם ללא כל פעולה מצדך ואף לקבל פרטי עדכון כגון אלה מגורמי צד שלישי, כולל שותפי שירותים פיננסיים, רשתות כרטיסי האשראי הבנק שלך או מנפיק הכרטיס האשראי. אם אינך רוצה שנעדכן את פרטי כרטיס האשראי שלך, תוכל ליצור קשר עם מנפיק כרטיס האשראי כדי לבקש זאת או כדי להסיר את שיטת התשלום מחשבון ה-PayPal שלך. אם נעדכן את שיטת התשלום שלך, נשמור כל הגדרת העדפות המשויכת לשיטת תשלום כגון זו.

1.4 נהנה (Beneficial Owner).‏

עליך להיות הנהנה של החשבון ולבצע עסקים אך ורק בשם עצמך.

1.5 הצגת PayPal

אתה מסכים לספק יחס שווה ל-PayPal ו/או לשיטות תשלום או סימנים אחרים שאתה מציע בנקודות המכירה שלך (לדוגמה אתרים או אפליקציות לנייד). בכלל זה לפחות שווה או דומה: מיקום הלוגו, מיקום בתוך כל נקודת מכירה ויחס מבחינת זרימת התשלום, התנאים, המגבלות או העמלות בכל מקרה, בהשוואה לשיטות תשלום ולסימנים אחרים בנקודות המכירה שלך.

בעת ייצוג ללקוחות שלך או במהלך תקשורת ציבורית, אתה מסכים לא לאפיין באופן שגוי את PayPal כשיטת תשלום או להציג העדפה לשיטות תשלום אחרות על פני PayPal. בכל נקודות המכירה שלך, אתה מסכים לא לנסות להניא או לעכב את הלקוחות משימוש ב-PayPal או לעודד את הלקוחות להשתמש בשיטת תשלום אחרת. אם תאפשר ללקוחות שלך לשלם באמצעות PayPal, בכל פעם שתציג את שיטות התשלום שאתה מקבל (בין אם בכל נקודת מכירה שלך ובין אם בחומרים השיווקיים, בפרסום או בתקשורת שלך ללקוחות), אתה מסכים להציג את סימני התשלום של PayPal בצורה בולטת ובאופן חיובי לפחות, כפי שאתה עושה עבור כל שאר שיטות התשלום.

חזרה לראש הדף

 

2. ‏ שליחת תשלום.

2.1 מגבלות שליחה. ייתכן שנטיל, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, מגבלות על סכום התשלום שתוכל לשלוח באמצעות שירותי PayPal‏. תוכל לצפות במגבלת השליחה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. אם יש לך חשבון מאומת, ייתכן שנגדיל את מגבלות השליחה שלך.

2.2 ברירת מחדל לשיטות תשלום. בעת ביצוע תשלום, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת, PayPal תממן את העסקה שלך בסדר הבא (בכפוף לזמינות, בהתאם לשיטות התשלום ולמדינת/אזור הרישום שלך):

 1. יתרה
 2. העברה מיידית מחשבון הבנק שלך
 3. כרטיס חיוב
 4. כרטיס אשראי
 5. המחאה אלקטרונית (eCheck)‏

במדינות מסוימות, ייתכן שתוכל למנות שיטת תשלום מועדפת בפרופיל החשבון שלך או לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצע תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש.

עבור תשלום שאושר מראש במדינות אלו, תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת לאחר שתספק את האישור הראשוני שלך עבור תשלום זה, באזור 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך.

PayPal עשויה להגביל את שיטות התשלום עבור עסקה מסוימת. ייתכן ששיטות תשלום מסוימות לא יהיו זמינות בנסיבות מסוימות, כולל:

 • כרטיס אמריקן אקספרס יכול להיות לא זמין כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון חברות תעופה מסוימות וסוכני נסיעות מסוימים;
 • כרטיסי אשראי מסוימים עלולים להיות לא זמינים כשיטת תשלום עבור בעלי עסקים מסוימים, כגון בעלי עסקים בענף הימורים; ו-
 • לא ניתן להשתמש בכרטיסי אשראי כדי לשלוח תשלום אישי או כדי להוסיף כסף ליתרת חשבון ה-PayPal שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת נכשלת (לדוגמה, פג תוקף של כרטיס אשראי) ואין באפשרותך להשלים את העסקה באמצעות חשבון ה-PayPal שלך, תוכל להשתמש בו שוב כדי לנסות להשלים את העסקה. אם לאחר ניסיונות חוזרים אין אפשרות להשלים עסקה באמצעות שיטת התשלום המועדפת בחשבון ה-PayPal שלך, ניתן יהיה להשתמש בכל אחת משיטות התשלום האחרות בחשבון ה-PayPal שלך כדי להשלים את העסקה.

2.3 כרטיסים כשיטות תשלום.  על-ידי הוספת כרטיס חיוב או כרטיס אשראי כשיטת תשלום, אתה מספק ל-PayPal הרשאה מתמשכת לחייב באופן אוטומטי את הכרטיס הזה לצורך קבלת הסכום הרלוונטי כאשר הכרטיס משמש כשיטת תשלום בכפוף להסכם זה. ניתן לעצור את ההרשאה המתמשכת של כרטיס כלשהו על-ידי הסרת כרטיס זה כשיטת תשלום בפרופיל החשבון שלך.

2.4 שיטת תשלום מועדפת. תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת בכל פעם שתבצע תשלום, פרט לתשלום שאושר מראש או לתשלום ללא כניסה למערכת.

עבור תשלום שאושר מראש וכן, ברוב המקרים, תשלום ללא כניסה למערכת, תוכל לבחור שיטת תשלום מועדפת כאשר תספק את האישור הראשוני שלך עבור תשלום זה ובאמצעות החלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך.

אם שיטת התשלום המועדפת שלך היא המחאה אלקטרונית, היא תשמש למימון תשלום PayPal שלך, גם אם יש לך יתרה.

2.5 החזר תשלום ודחיית תשלום. כאשר אתה שולח תשלום, המקבל אינו מחויב לקבל אותו. כל תשלום שלא נדרש, שהוחזר או שנדחה יוחזר ליתרתך או לשיטת התשלום המקורית שלך. אנו נחזיר לך כל תשלום שלא נדרש תוך 30 יום מהמועד שבו יזמת את התשלום.

2.6 עיכוב בעיבוד של בעל עסק. כאשר אתה שולח תשלום לבעלי עסקים מסוימים, אתה מספק לבעל העסק אישור לעבד את התשלום שלך ולהשלים את העסקה. התשלום יעוכב כממתין עד שבעל העסק יעבד את התשלום. בעלי עסקים מסוימים עשויים לעכב את עיבוד התשלום. במקרה כזה, האישור שלך יישאר בתוקף למשך 30 יום לכל היותר. אם התשלום שלך מצריך המרת מטבע, שער החליפין ייקבע במועד שבו בעל העסק יעבד את התשלום וישלים את העסקה.

2.7 תשלומים שאושרו מראש. תשלום שאושר מראש הוא תשלום שבו אתה מאשר לבעל עסק לחייב ישירות את החשבון שלך על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "הוראת קבע", "העברה מורשית מראש" או "תשלום אוטומטי". תקבל הודעת אימייל עם אישור העסקה תוך שני (2) ימי עסקים מתאריך הביצוע של תשלום שאושר מראש מהחשבון שלך.

 1. הודעה בנוגע לסוגים מסוימים של תשלום שאושר מראש. אם תשלום שאושר מראש יהיה בסכום שונה ויבוצע באמצעות העברה מיידית, המחאה אלקטרונית או יתרת ה-PayPal שלך, תהיה לך זכות לקבל מבעל העסק הודעה מראש בנוגע לסכום ותאריך ההעברה, לפחות 10 ימים לפני ביצוע ההעברה. אם בעל העסק יספק אפשרות זו, תוכל לבחור לקבל את ההודעה מראש רק כאשר סכום התשלום שאושר מראש יחרוג מהטווח שסוכם בינך לבין בעל העסק. מטרת הודעה זו להגן עליך מפני מצב שבו לא יהיה בחשבון הבנק שלך מספיק כסף לכיסוי תשלום שאושר מראש.

2.8 הפסקת תשלום שאושר מראש. תוכל להפסיק תשלום שאושר מראש בכל עת, עד שלושה ימי עסקים לכל היותר לפני תאריך התשלום הבא, על-ידי שליחת הודעה ל-PayPal‏. כדי להפסיק תשלום שאושר מראש, עבור לחלק 'התשלומים שלי שאושרו מראש' בפרופיל החשבון שלך, ועקוב אחר הקישורים כדי להפסיק את התשלום. תוכל גם להפסיק תשלום שאושר מראש על-ידי התקשרות ל-PayPal בטלפון ‎1-402-935-2050‎ (בארה"ב). לאחר שתפנה אל PayPal בבקשה להפסיק תשלום שאושר מראש, כל תשלום עתידי במסגרת ההסכם שלך עם בעל העסק יופסק. אם תפסיק תשלום שאושר מראש, ייתכן שעדיין תידרש לשלם לבעל העסק את התשלום או קנסות אחרים במסגרת תנאי ההסכם שלך עם בעל העסק, וייתכן שתידרש לשלם לבעל העסק באמצעים חלופיים. אם תמסור לנו הודעה בהתאם להנחיות המופיעות בסעיף זה, אנו נהיה אחראים להפסדים או נזקים שייגרמו לך ישירות כתוצאה מכך שלא עצרנו תשלום שאושר מראש.

חזרה לראש הדף

 

3. זכאות לשימוש.

3.1. היכולת לקבל תשלום. היכולת לקבל תשלום משתנה בין מדינות/אזורים שונים.‬ כדי לברר אם יש לך יכולת לקבל תשלום, לחץ כאן.

PayPal עשויה לאפשר לכל אחד (עם או בלי חשבון PayPal) לשלם לחשבון העסקי שלך. על ידי אינטגרציה של כל הפונקציונליות לתהליך החשבון או הפלטפורמה שלך (פונקציונליות שנועדה לאפשר למשלם ללא חשבון לשלוח תשלום לחשבון העסקי שלך), אתה מסכים לכל תנאי השימוש הנוספים של פונקציונליות זו. PayPal תהפוך אפשרות זו לזמינה עבורך בכל דף באתר של PayPal או באתר של Braintree (כולל בכל דף שנועד למתכנתים ובדף ההסכמים המשפטיים שלנו) או בפלטפורמה באינטרנט. תנאים נוספים כגון אלה כוללים את הסכם שיטות תשלום מקומיות של PayPal.

3.2 מדינות עם העברה אוטומטית. אם אתה תושב במדינה עם העברה אוטומטית, תוכל לקבל תשלום, אך יהיה עליך למשוך את מלוא סכום התשלום באמצעות שיטת משיכה זמינה. אם לא תעשה זאת, הסכומים יימשכו באופן אוטומטי מחשבונך לשיטת המשיכה שלך על בסיס קבוע. למידע על תנאים נוספים בנוגע להעברה אוטומטית, לחץ כאן.

3.3 חבות עבור תשלום שתוקפו בוטל. בעת קבלת תשלום, אתה מחויב לשלם ל-PayPal את הסכום המלא של התשלום שנשלח אליך בתוספת עמלות כלשהן, אם תוקף התשלום מבוטל לאחר מכן מסיבה כלשהי. פירוש הדבר שבנוסף לכל חבות אחרת, תהיה אחראי לסכום התשלום שנשלח על-ידי השולח, בתוספת העמלות המתאימות המפורטות במוצג א' (עמלות) של הסכם זה, אם תפסיד בתביעה או בהכחשת עסקה או במקרה של ביטול התשלום.

אתה מסכים להתיר ל-PayPal לגבות כל סכום המגיע ל-PayPal על-ידי חיוב היתרה שלך. אם אין מספיק כסף ביתרה שלך לכיסוי החבות, יהיה עליך להחזיר ל-PayPal את הסכום בדרכים אחרות. אם שולח תשלום מגיש הכחשת עסקה, אזי מנפיק כרטיס האשראי, ולא PayPal, יקבע לטובת מי תוכרע הכחשת העסקה.

3.4 ללא חיובים נוספים. אתה מסכים שלא תטיל חיוב נוסף או כל עמלה אחרת עבור קבלת PayPal כשיטת תשלום ללא הסכמה שלנו מראש ובכתב. תוכל לחייב בדמי טיפול בהקשר של מכירת מוצרים או שירותים, כל עוד דמי הטיפול אינם גבוהים מדמי הטיפול שבהם אתה מחייב עבור עסקאות שאינן משולמות באמצעות PayPal‏.

3.5 קבלת תשלום אישי. אם אתה מוכר מוצרים או שירותים, אינך רשאי לבקש מהקונה לשלוח לך תשלום אישי עבור הקנייה.

3.6 תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת. אם תקבל תשלום שאושר מראש ו/או תשלום ללא כניסה למערכת, עליך לקבל את אישור הקונה לסכום התשלום, לתדירות ולמשך הזמן לפני שליחת התשלום.

3.7 תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. כדי להיות זכאי לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, עליך להגיש בקשה, לקבל את אישורנו ולהחזיק חשבון במעמד תקין. על-ידי הגשת בקשה לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, אתה מסכים שעבור עסקאות מוצרים דיגיטליים שבהן אתה מקבל את הסכומים המרביים בטבלה שלהלן, אם הקונה פותח מחלוקת, PayPal תוכל לבטל את העסקה ולהסיר את הכסף מחשבונך מבלי לדרוש מהקונה להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‏ 

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL‏ 

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏ 

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‏ 

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏ 

קרונה צ'כית:

‎99.00 CZK‏ 

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏ 

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏ 

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏ 

אירו:

‎3.99 EUR‏ 

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏ 

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‏ 

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏ 

פורינט הונגרי:

‎999.00 HUF‏ 

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‏ 

ש"ח:

‎15.99 ILS‏ 

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏ 

ין יפני:

‎¥999.00 JPY‏ 

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‏ 

פזו מקסיקני:

‎$39.99 MXN‏ 

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‏ 

חזרה לראש הדף

 

4. יתרות חשבון.

4.1 יתרות. אם אתה מחזיק ביתרה זמינה, PayPal תחזיק את הכסף בחשבונות משותפים הנפרדים מהכספים הארגוניים שלה, ולא תשתמש בכסף שלך לצורך הוצאות תפעול או כל תכלית ארגונית אחרת. PayPal לא תהפוך מיוזמתה את הכסף שלך לזמין לנושים שלה במקרה של פשיטת רגל. לא ישולמו לך ריבית או כל רווח אחר על הסכומים שביתרה שלך. PayPal עשויה לקבל ריבית על סכומים ש-PayPal מחזיקה מטעמך. אתה מסכים להמחות את זכויותיך ל-PayPal עבור כל ריבית הנגזרת מהכסף שלך.

4.2 קיזוז סכומים לתשלום שמועדם חלף. אם תהיה חייב ל-PayPal, לחברה מסונפת או ל-eBay סכום לתשלום שמועדו חלף, PayPal רשאית לחייב את החשבון שלך בכל סכום שמועד התשלום שלו חלף ביותר מ-180 יום.

4.3 יתרות שליליות ומטבעות מרובים. אם בחשבון שלך קיימת יתרה שלילית, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שתוסיף או תקבל לאחר מכן לחשבון שלך. אם יש לך יתרות במטבעות מרובים בחשבונך, ואחת מיתרות המטבע הופכת לשלילית מסיבה כלשהי, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית באמצעות כסף שאתה מחזיק ביתרת מטבע אחרת. אם תפתח יותר מחשבון אחד, PayPal עשויה לקזז את היתרה השלילית שבחשבון אחד באמצעות יתרה שתחזיק בחשבונות אחרים. במקרים בהם PayPal מבצעת קיזוז של יתרה שלילית בהתאם לאמור בפסקה זו, ייתכן שנגבה חיוב נוסף מהחשבון שלך.

חזרה לראש הדף

 

5. ‏ משיכת כסף.

5.1 כיצד למשוך כסף. בהתאם למדינה/האזור שבהם חשבונך רשום, ניתן למשוך כסף מהחשבון שלך בכל אחת מהשיטות הבאות: (א) על ידי משיכה אלקטרונית של הכסף לחשבון הבנק שלך בארה"ב או לחשבון הבנק המקומי שלך, (ב) על ידי משיכה אלקטרונית של הכסף לכרטיס הויזה שלך, (ג) על ידי משיכה אוטומטית יזומה של PayPal למכשיר הפיננסי המקושר שלך, או (ד) על ידי בקשת המחאה פיזית בדואר. במדינות מסוימות, היכולת שלך למשוך כסף לחשבון בנק מקומי עשויה לחייב את השימוש ב-PayPal Retiros‏. חוקי מטבע שונים עשויים לחול על PayPal Retiros‏. לפרטים נוספים, עיין בתנאים וההתניות של השירות. בהתאם למדינה/האזור שבהם רשום חשבונך, ייתכן שחלה מגבלה על המטבעות שבהם תוכל למשוך את כספך לחשבון בנק מקומי. מלבד משתמשים שחשבונותיהם רשומים בסין או אלא אם צוין אחרת, ניתן למשוך כסף לחשבון בנק מקומי במטבע המקומי בלבד. אם יתרך בדולר אמריקאי, ייתכן שניתן יהיה למשוך את הכסף לחשבון בנק מקושר המתנהל בארה"ב. אם יתרתך הזמינה היא במט"ח, ניתן למשוך יתרה זו (או חלק ממנה) רק לאחר המרתה (א) למטבע המקומי, במקרה של משיכת הכסף לחשבון הבנק המקומי שלך או (ב) לדולר אמריקאי, במקרה של משיכת הכסף לחשבון בנק מקושר המתנהל בארה"ב או כרטיס אשראי היכן שניתן. בהתאם למדינה/האזור שבהם רשום חשבונך, ייתכן שתוכל למשוך את כספך באמצעות גורם צד שלישי שהוא ספק שירותים. עיין בתנאים של הצד השלישי בנושא המרות מטבע.

בדרך כלל, אנו שולחים המחאות רק לכתובות שאושרו, אלא אם כן יש לך חשבון מאומת. לא נשלח המחאות לתא דואר. אם תרצה שנשלח המחאה לכתובת שאינה עומדת בקריטריונים אלה, עליך לפנות לשירות הלקוחות ולספק את המסמכים שנבקש ממך כדי לאמת שהכתובת שייכת לך. אם לא תפדה המחאה תוך 180 יום ממועד ההנפקה, נחזיר את הכסף ליתרתך (בניכוי עמלה).

5.2. מגבלות משיכה. בהתאם למידת האימות של החשבון שלך, ייתכן שנגביל את יכולתך למשוך כסף עד שתמלא את בקשותינו למסירת פרטים. תוכל לצפות במגבלת המשיכה שלך, אם קיימת, על-ידי כניסה לחשבון שלך. בנוסף, ייתכן שנעכב משיכות של סכומי כסף גדולים במהלך ביצוע בחינת סיכונים. עיין בתנאים וההתניות של שירות PayPal Retiros כדי לקבל מידע נוסף על המגבלות החלות על שירות זה. 

5.3 עמלות משיכה. כשתמשוך את היתרה, תחויב בעמלה על משיכת היתרה שלך, כמפורט במוצג א' (עמלות), בהתאם לשיטת המשיכה. כמו כן, אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כמפורט במוצג א' (עמלות).

 

חזרה לראש הדף

 

6. ‏ סגירת החשבון שלך.

6.1 כיצד לסגור את החשבון שלך. תוכל לסגור את החשבון שלך בכל עת על-ידי ביצוע ההוראות שבפרופיל החשבון שלך. בעת סגירת החשבון, אנו נבטל כל עסקה ממתינה, ואתה תאבד את היתרות המשויכות לקודי הנחה, אלא אם כן הדבר אסור בחוק. עליך למשוך את יתרתך לפני סגירת החשבון.

6.2 מגבלות על סגירת חשבון. לא תוכל להימנע מבדיקה על-ידי סגירת החשבון שלך. אם תסגור את החשבון שלך כאשר אנו מבצעים בדיקה, ייתכן שנעכב את הכסף כדי להגן על PayPal, החברות המסונפות לה או על צד שלישי מפני הסיכון של ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, ענישה וכל חבות אחרת. אתה תישאר אחראי לכל ההתחייבויות הקשורות לחשבונך גם לאחר סגירתו.

חזרה לראש הדף

 

7. ‏ 'הגנת הקונה' של PayPal‏.

7.1 סוגי בעיות מכוסות. 'הגנת הקונה' של PayPal עוזרת לך במקרה שתיתקל בכל אחת מהבעיות הבאות:

 • "הפריט לא התקבל" (INR): לא קיבלת את הפריט שעבורו שילמת באמצעות PayPal; או
 • "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD): קיבלת פריט ששילמת עבורו באמצעות PayPal, אך הוא שונה משמעותית מהתיאור (SNAD‏).

אם הבעיה שלך היא עסקה שלא אישרת, עיין בסעיף 8 להלן.

פריט הוא "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא שונה באופן מהותי מהתיאור שהמוכר סיפק באתר שלו או ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • קיבלת פריט שונה לחלוטין. לדוגמה, קנית ספר וקיבלת DVD או אריזה ריקה.
 • מצב הפריט הוצג בצורה שגויה. לדוגמה, התיאור ציין "חדש" כאשר קנית את הפריט, אך הפריט היה משומש.
 • הפריט תואר כמקורי, אך אינו מקורי.
 • בפריט חסרים חלקים או תכונות חשובים, מבלי שהדבר צוין בתיאור בעת קניית הפריט.
 • קנית שלושה פריטים ממוכר, אך קיבלת שניים בלבד.
 • הפריט ניזוק באופן מהותי במהלך המשלוח.

פריט אינו  "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) אם הוא דומה באופן מהותי לתיאור שהמוכר ציין ברישום הפריט. הנה מספר דוגמאות:

 • הפגם בפריט תואר כראוי על-ידי המוכר.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינך רוצה בו לאחר שקיבלת אותו.
 • הפריט תואר כראוי, אך אינו עומד בציפיותיך.
 • הפריט היה שרוט קלות ותואר במצב משומש.
 • הפריט נרשם כמשומש ואתה אספת אותו באופן אישי לאחר שבחנת את הפריט.

7.2 דרישות הזכאות.

a. כדי להיות זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבאות:

 • על התשלום שלך להיות עבור פריט העומד בדרישות הזכאות ולהתבצע מחשבון ה-PayPal שלך (ראה סעיף 7.3 לקבלת פרטים נוספים בנוגע לפריטים זכאים)
 • פתחת מחלוקת תוך 180 יום מהמועד שבו שלחת את התשלום - ולאחר מכן ביצעת באתר את תהליך יישוב המחלוקות, המתואר להלן תחת 'יישוב מחלוקות'.
 • עליך להגיב בזמן לכל בקשה של PayPal למסירת תיעוד ופרטים אחרים.
 • על חשבונך להיות במעמד תקין
 • לא קיבלת החזר שקשור לקנייה שכזו ממקור אחר

7.3 פריטים לא זכאים. תשלום עבור הפריטים הבאים אינו מקנה זכאות להחזר במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏:

 • נדל"ן
 • בתי עסק (כאשר אתה קונה חלק מעסק או את כולו)
 • כלי רכב, כולל אופנועים, קרוואנים, כלי טיס וכלי שיט
 • תביעות מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' עבור פריטים בהזמנה אישית
 • תשלום בפלטפורמות של מימון המונים
 • פריטים המפרים את מדיניות השימוש הנאות של PayPal
 • עבור פריטים שעבורם הוגשה תביעת 'הפריט לא התקבל', שאתה אוסף באופן אישי או מסדיר את איסופם בשמך, כולל בנקודת מכירה קמעונאית
 • מכשור תעשייתי לצורכי ייצור
 • פריטי ערך שמור כגון כרטיסי מתנה וכרטיסי תשלום מראש
 • מטילי זהב
 • הימורים, משחקי מזל ופעילות אחרת הכרוכה בדמי כניסה ופרס
 • כל דבר שנקנה מגורם ממשלתי או כל סכום ששולם לגורם ממשלתי
 • תשלום אישי
 • תשלום המוני / תשלום Payouts
 • תרומות
 • מוצרים פיננסיים או השקעות
 • עסקאות של שליחת תשלום כאשר השולח משלם את עמלת העסקה של PayPal

גם אם התשלום שלך אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal, תוכל להגיש מחלוקת וליישב את הבעיה ישירות עם המוכר. עם זאת, PayPal לא תפסוק לטובתך אם תסלים את המחלוקת לתביעה כאשר פריט אינו זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal‏.

7.4 סכום הכיסוי. אם אתה זכאי ל'הגנת הקונה' של PayPal ו-PayPal פוסקת לטובתך בתביעה, PayPal תחזיר לך את מחיר הקנייה המלא של הפריט ואת עלויות המשלוח המקוריות.

PayPal לא תחזיר לך את עלויות המשלוח להחזרה שתוציא על החזרת פריט "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) למוכר או לצד אחר שצוין על-ידי PayPal‏. אם המוכר מספק ראיות לכך שמסר את המוצרים לכתובתך, PayPal עשויה לפסוק לטובת המוכר בתביעת 'הפריט לא התקבל' (INR), גם אם לא קיבלת את המוצרים.

7.5 יישוב מחלוקות. אם אינך מצליח לפתור בעיה ישירות עם מוכר, תוכל לעבור אל מרכז יישוב המחלוקות ולבצע את התהליך הבא:

 • פתח מחלוקת. פתח מחלוקת תוך 180 יום מתאריך ביצוע התשלום כדי לשאת ולתת עם המוכר בנוגע ליישוב המחלוקת.
 • הסלם את המחלוקת לתביעה. אם אתה והמוכר אינכם מצליחים להגיע להסכמה, תוכל להסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום מתאריך פתיחת המחלוקת.

עליך להמתין שבעה ימים לפחות מתאריך התשלום כדי להסלים מחלוקת לתביעה מסוג 'הפריט לא התקבל' (INR‏). אם לא תסלים את המחלוקת לתביעה תוך 20 יום, PayPal תסגור את המחלוקת לצמיתות.

 • הגב במהירות לבקשות של PayPal לקבלת פרטים. במהלך התביעה, PayPal עשויה לדרוש ממך לספק תיעוד או פרטים אחרים.  ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שיצויין על ידי PayPal.
 • בצע במהירות את הבקשות של PayPal בנושא משלוחים. עבור תביעות "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD),‏ PayPal בדרך כלל תבקש ממך לשלוח - על חשבונך - את הפריט בחזרה למוכר או אל PayPal או אל צד שלישי ולספק הוכחת מסירה.

עבור עסקאות שסכומן הכולל נמוך מ-‎$250 דולר אמריקאי (או שווה ערך במטבע אחר המפורט להלן), הוכחת מסירה מהווה אישור שניתן לצפות בו באינטרנט, אשר כולל את כתובת המסירה ומציין לפחות עיר/מדינה או מיקוד, תאריך מסירה ואת כתובת ה-URL לאתר של חברת השילוח, אם בחרת באפשרות 'אחר' בתפריט הנפתח של המשלוח. עבור עסקאות בסכום של ‎$250 דולר אמריקאי ומעלה (או סכומים שווי ערך במטבע אחר כמפורט בטבלה שלהלן), עליך לקבל אישור בחתימה של המסירה (למעט קונים בעלי חשבון PayPal הרשום במדינות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, איסלנד, ישראל או אוקראינה, שעליהם לא חלה דרישה זו).

דרישת אישור חתימה עבור ‎$250 דולר אמריקאי - שווה-ערך במטבעות אחרים:

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$350 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$380 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$500 BRL‎‏

קרונה נורווגית:

‎1,600 NOK‏

דולר קנדי:

‎$325 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

12,500 פזו פיליפיני

קרונה צ'כית:

‎6,000 CZK‏

זלוטי פולני חדש:

‎800 PLN‏

קרונה דנית:

‎1,500 DKK‏

רובל רוסי:

8,500 רובל רוסי

אירו:

‎200 EUR‏

דולר סינגפורי:

‎$400 SGD‎‏

דולר הונג קונגי:

‎$2,000 HKD‎‏

קרונה שוודית:

‎2,000 SEK‏

פורינט הונגרי:

‎55,000 HUF‏

פרנק שוויצרי:

‎330 CHF‏

ש"ח:

‎1,000 ILS‏

דולר טאיוואני חדש:

‎8,250 TWD‏

ין יפני:

‎¥28,000 JPY‎‏

באט תאילנדי:

‎9,000 THB‏

רינגיט מלזי:

‎1,000 רינגיט מלזי

ליש"ט: ‎£150 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎$2,200 MX‏

דולר אמריקאי:

‎$250.00 USD‏

 • תהליך יישוב תביעה. לאחר הסלמת מחלוקת לתביעה, PayPal תקבל החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר.  ייתכן שתתבקש לספק קבלות, הערכות מצד שלישי, דוחות משטרתיים או כל פריט אחר שיצויין על ידי PayPal. PayPal שומרת את הזכות לקבל החלטה סופית לפי שיקול דעתה לטובת הקונה או המוכר. במקרים שבהם PayPal מקבלת החלטה סופית לטובת הקונה או המוכר, על שני הצדדים לציית להחלטת PayPal‏. PayPal בדרך כלל תדרוש מהקונה לשלוח את הפריט שהקונה הגדיר כ'שונה משמעותית מהתיאור' חזרה למוכר (על חשבון הקונה), ו-PayPal בדרך כלל תדרוש מהמוכר לקבל את הפריט חזרה ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא וכן את עלויות המשלוח המקוריות. כאשר מוכר מפסיד בתביעה, המוכר לא יקבל החזר של עמלות PayPal הקשורות לעסקה. אם אתה מוכר ותפסיד בתביעה מסוג 'שונה משמעותית מהתיאור' משום שהפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא, והפריט לא יושב לידיך.

7.6 מחלוקות ותביעות בנוגע לתשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגיש מחלוקת בנוגע לקנייה של מוצרים דיגיטליים בסכומים שאינם עולים על הסכומים בטבלה שלהלן, PayPal עשויה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, להפיק החזר עבור סכום העסקה מבלי לדרוש ממך להסלים את המחלוקת לתביעה.

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי:

‎$9.99 AUD‎‏

דולר ניו זילנדי:

‎$9.99 NZD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$7.99 BRL

קרונה נורווגית:

‎29.99 NOK‏

דולר קנדי:

‎$3.99 CAD‎‏

פזו פיליפיני:

‎499.99 PHP‏

קרונה צ'כית:

‎99.99 CZK‏

זלוטי פולני:

‎19.99 PLN‏

קרונה דנית:

‎24.99 DKK‏

דולר סינגפורי:

‎$9.99 SGD‏

אירו:

3.99 EUR

קרונה שוודית:

‎34.99 SEK‏

דולר הונג קונגי:

‎$49.99 HKD‎‏

פרנק שוויצרי:

‎4.99 CHF‏

פורינט הונגרי:

‎999 HUF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎249.00 TWD‎‏

ש"ח:

‎15.99 ILS‏

באט תאילנדי:

‎249.99 THB‏

ין יפני:

‎¥999 JPY‎‏

ליש"ט:

‎£3.99 GBP‎‏

פזו מקסיקני:

‎39.99 MXN‏

דולר אמריקאי:

‎$3.99 USD‎‏


PayPal עשויה להגביל את מספר ההחזרים על מוצרים דיגיטליים שתוכל לקבל. אם החזרים אלה מוגבלים או אם הקנייה אינה זכאית לכיסוי, תוכל עדיין לבצע את התהליכים הסטנדרטיים ליישוב מחלוקות של PayPal, המתוארים בסעיף 7, כדי לנסות לפתור את הבעיה ישירות עם המוכר.

7.7 הקשר בין תוכניות ההגנה של PayPal לבין הכחשות עסקה.   זכויות הכחשת עסקה בכרטיס אשראי, אם הן חלות, עשויות להיות רחבות יותר מתוכניות ההגנה של PayPal‏. הכחשות עסקה עשויות לכסות פריטים שאינך שבע רצון מהם גם אם אינם מוגדרים כ'שונה משמעותית מהתיאור'. תוכל להגיש מחלוקת/תביעה ב-PayPal או לפנות לחברת כרטיסי האשראי שלך ולנצל את זכויות הכחשת העסקה שלך. אינך רשאי לפעול בשני אפיקי הפעולה באותה עת או לבקש החזר כפול. אם יש לך מחלוקת או תביעה פתוחה ב-PayPal, ותגיש גם בקשה להכחשת עסקה בחברת כרטיסי האשראי שלך, PayPal תסגור את המחלוקת או התביעה, ויהיה עליך להסתמך על זכויות הכחשת העסקה שלך בלבד.

לפני פנייה למנפיק הכרטיס שלך או הגשת מחלוקת ב-PayPal, עליך לפנות למוכר כדי לפתור את הבעיה בהתאם למדיניות ההחזרה של המוכר, כמצוין במכרז או באתר שלו.

7.8 תביעות שהוגשו למוכר או לצד שלישי אחר. אין להגיש מחלוקת/תביעה במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal אם כבר הגשת תביעה מול המוכר או מול גורם צד שלישי אחר (למעט eBay‏).

7.9 אין החזר כפול. אינך יכול לקבל החזר עבור קנייה במסדרת 'הגנת הקונה' של PayPal אם כבר קיבלת החזר עבור קנייה זו ישירות מהמוכר או מצד שלישי אחר.

חזרה לראש הדף

 

8. ‏ שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות.

8.1 הגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות ושגיאות. במקרה של עסקה בלתי-מורשית או שגיאה בחשבון שלך, PayPal תכסה את הסכום המלא של כל עסקה בלתי-מורשית זכאית או שגיאה שלך, כל עוד תבצע את הנהלים המפורטים להלן.

עסקה בלתי-מורשית מתרחשת כאשר תשלום שלא אישרת ושאינך מרוויח ממנו נשלח מחשבונך. לדוגמה, אם מישהו גונב את הסיסמה שלך, משתמש בסיסמה כדי לגשת לחשבון שלך ושולח תשלום מהחשבון, מתרחשת עסקה בלתי-מורשית. אם תיתן למישהו גישה לחשבונך (על-ידי מתן פרטי הכניסה שלך) והוא יבצע עסקה ללא ידיעתך או רשותך, כל שימוש שיתבצע כתוצאה מכך יהיה באחריותך.

8.2 דרישות הודעה.

1. עליך להודיע ל-PayPal באופן מיידי אם לדעתך:

 • התבצעה עסקה בלתי-מורשית או גישה בלתי-מורשית לחשבונך;
 • אירעה שגיאה בדף היסטוריית החשבון שלך (תוכל לגשת להיסטוריית החשבון שלך על-ידי כניסה לחשבון שלך ולחיצה על הקישור 'הצג את כל העסקאות שלי') או באישור עסקה שנשלח אליך באימייל;
 • נעשה שימוש לרעה בסיסמה או בקוד הסודי שלך ב-PayPal Mobile;‏
 • הטלפון שלך שבו מופעל PayPal Mobile אבד או נגנב או שהפעלתו בוטלה; או
 • דרוש לך מידע נוסף אודות עסקה המופיעה בדף החשבון או באישור עסקה.

2. כדי להיות זכאי להגנה מפני עסקאות בלתי-מורשות, עליך להודיע לנו תוך 60 יום מתאריך ההופעה הראשונה של עסקה בלתי-מורשית בדף היסטוריית פירוט החיובים של החשבון שלך. נרחיב את פרק הזמן של 60 יום במקרה שנמנע ממך להודיע לנו תוך 60 יום עקב סיבה מספקת וניתנת להוכחה, כגון שהות בבית חולים.

עליך להיכנס באופן סדיר לחשבונך ולבחון את דף היסטוריית החשבון כדי לוודא שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה. בנוסף, PayPal תשלח הודעה לכתובת האימייל הראשית שסיפקת כדי להודיע לך על כל עסקה מחשבונך. עליך לבחון גם אישורי עסקה אלה כדי לוודא שכל העסקאות מורשות ומדויקות.

עבור עסקאות בלתי-מורשות או שגיאות בחשבונך, הודע לנו באופן הבא:

 • השתמש בטופס זה כדי להגיש דוח ב'מרכז יישוב המחלוקות' של PayPal; או
 • כתוב אל PayPal, Attn: Error Resolution Department, P.O. Box 45950, Omaha, NE 68145-0950‎‎‏; או
 • התקשר לשירות הלקוחות של PayPal בטלפון ‎(402) 935-7733‎ (בארה"ב).

כאשר אתה מודיע לנו, ספק לנו את כל הפרטים הבאים:

 • שמך וכתובת האימייל הרשומה בחשבונך;
 • תיאור של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה חשודה והסבר לכך שלדעתך מדובר בשגיאה או לכך שנדרשים לך פרטים נוספים כדי לזהות את העסקה; וכן
 • הסכום של כל עסקה בלתי-מורשית או שגיאה.

אם תודיע לנו בעל-פה, ייתכן שנבקש ממך לשלוח אלינו את התלונה או השאלה בכתב תוך 10 ימי עסקים. במהלך הבדיקה שלנו, ייתכן שנבקש ממך פרטים נוספים.

8.3 פעולות PayPal לאחר קבלת ההודעה. לאחר שתודיע לנו על עסקה בלתי-מורשית או שגיאה כלשהי, או לאחר שנלמד בדרך אחרת על התרחשות כזו, נפעל באופן הבא:

 • נערוך בדיקה כדי לקבוע אם התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה הזכאית להגנה.
 • נשלים את הבדיקה תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת הודעתך אודות החשד לעסקאות בלתי-מורשות או שגיאה. אם החשבון שלך חדש (העסקה הראשונה מחשבונך אירעה תוך פחות מ-30 יום מהתאריך שבו הודעת לנו), ייתכן שיידרשו לנו עד 20 ימי עסקים להשלמת בדיקה זו. אם נזדקק לזמן נוסף, ייתכן שיידרשו לנו עד 45 יום להשלמת הבדיקה (או עד 90 יום עבור חשבונות חדשים, או אם העסקה התרחשה בנקודת מכירה שבה היית נוכח פיסית, או במקרה של עסקה בחו"ל).
 • אם נחליט שנדרש לנו זמן נוסף להשלמת הבדיקה, נזכה את חשבונך באופן זמני בסכום העסקה הבלתי-מורשית או השגיאה החשודה. תקבל את הזיכוי הזמני תוך 10 ימי עסקים מתאריך קבלת ההודעה שלך (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים). דבר זה יאפשר לך להשתמש בכסף עד שנשלים את הבדיקה. נודיע לך אודות הזיכוי הזמני תוך שני ימי עסקים ממועד הזיכוי. אם נבקש ממך לנסח את התלונה או השאלה שלך בכתב ולא נקבל אותה תוך 10 ימי עסקים (או 20 ימי עסקים עבור חשבונות חדשים), לא נזכה את החשבון שלך באופן זמני.
 • נודיע לך לגבי החלטתנו תוך שלושה ימי עסקים מהשלמת הבדיקה.

אם נקבע שהתרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נזכה באופן מיידי את החשבון שלך בסכום המלא תוך יום עסקים אחד ממועד הקביעה. לחלופין, אם כבר קיבלת זיכוי זמני, תוכל לשמור סכומים אלו.

אם נחליט שלא התרחשה עסקה בלתי-מורשית או שגיאה, נכלול הסבר להחלטתנו בהודעת אימייל שנשלח אליך. אם קיבלת זיכוי זמני, ננכה אותו מחשבונך ונודיע לך על תאריך וסכום החיוב. אתה רשאי לבקש עותקים של המסמכים שבהם השתמשנו במהלך הבדיקה שלנו.

8.4 שגיאות של PayPal‏. אנו נתקן כל שגיאה שנגלה. אם השגיאה תוביל לכך שתקבל סכום הנמוך מהסכום הנכון שאתה זכאי לו, PayPal תזכה את החשבון שלך בהפרש. אם השגיאה תוביל לכך שתקבל סכום הגבוה מהסכום הנכון שאתה זכאי לו, PayPal תחייב את החשבון שלך בסכום העודף.

8.5 שגיאות שלך. אם תשלח בטעות תשלום לצד הלא נכון או אם תשלח תשלום בסכום שגוי (עקב שגיאת הקלדה, למשל), האפשרות היחידה שלך היא לפנות לצד שאליו שלחת את התשלום ולבקש ממנו לבצע החזר של התשלום. PayPal לא תחזיר או תבטל תשלום שביצעת בטעות.

חזרה לראש הדף

 

9. ‏ 'הגנת המוכר' של PayPal‏.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בסין וניו זילנדלחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים באינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סינגפור, תאילנד ווייטנאםלחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בקוריאה ובטאיוואן, לחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים בישראללחץ כאן.

לעיון בתנאי 'הגנת המוכר' עבור מוכרים במרכז אירופה, המזרח התיכון ואפריקה (למעט אוסטריה, גרמניה, שוויץ, בריטניה וארצות אחרות המכוסות על-ידי 'הסכם משתמש' ספציפי למדינה/אזור), לחץ כאן

9.1 הגנת מוכר PayPal‏.

'הגנת המוכר' של PayPal היא הגנה שאנו מספקים למוכרים מפני תביעות, הכחשות עסקה או ביטולים המבוססים על

 • 'עסקה בלתי-מורשית' (חוץ מעסקה בלתי-מורשית שהתחילה בסביבה שאינה מתארחת ב- PayPal); או
 • פריט שלא התקבל.

'הגנת המוכר' של PayPal זמינה עבור תשלומים העומדים בתנאים מקונים בכל מדינה/אזור. אם אתה מוכר או משווק לקונים במדינות אחרות, עליך לקרוא את מדיניות 'הגנת הקונה' של PayPal עבור המדינות שבהן נמצאים לקוחות היעד שלך (מדיניות הגנת הקונה הרלוונטית של PayPal זמינה כאן), משום שמדיניות זו תחול עליך כמקבל תשלום או כמוכר.

9.2 היקף ההגנה. PayPal תגן עליך בסכום המלא של תשלום זכאי ותוותר על עמלת הכחשת עסקה, אם רלוונטית.

9.3 דרישות הזכאות. כדי להיות זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal, עליך לעמוד בכל הדרישות הבסיסיות המופיעות להלן בסעיף (א) דרישות בסיסיות. כדי לזכות בכיסוי להגנת 'הפריט לא התקבל' עליך לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות של 'הפריט לא התקבל' המופיעות למטה תחת (ב). כדי לזכות בכיסוי להגנת 'עסקאות בלתי-מורשות', עליך לעמוד בדרישות הבסיסיות ובדרישות הנוספות של 'עסקאות בלתי-מורשות' המופיעות להלן תחת (ג)

1. דרישות בסיסיות:

 • עליך לשלוח את הפריט אל הכתובת למשלוח המופיעה בדף פרטי העסקה.
 • עליך להגיב בזמן לבקשות מצד PayPal למסירת תיעוד ופרטים אחרים.
 • הפריט חייב להיות מוצר פיסי ומוחשי שניתן לשלוח אותו.
 • עליך לקבל תשלום מחשבון PayPal יחיד עבור הקנייה (תשלום חלקי ו/או תשלום המחולק לתשלומים אינם נכללים).

2. דרישות נוספות עבור 'הפריט לא התקבל':

 • יש לסמן את התשלום כ'זכאי' או 'זכאי חלקית' עבור 'הגנת המוכר' של PayPal בדף פרטי העסקה.
 • נדרשת לך הוכחת מסירה, כמתואר להלן בסעיף 9.4.
 • עליך לשלוח את הפריט תוך שבעה ימים ממועד קבלת התשלום. לחלופין, אם התשלום מיועד למוצרים מוזמנים מראש או שנוצרו לפי הזמנה, נדרש משלוח במסגרת הזמן המצוינת ברישום הפריט שלך.

3. דרישות נוספות עבור 'עסקאות בלתי-מורשות':

 • יש לסמן את התשלום כ"זכאי" עבור 'הגנת המוכר' של PayPal בדף פרטי העסקה.
 • נדרשת לך הוכחת משלוח או הוכחת מסירה, כמתואר להלן בסעיף 9.4.

9.4 דרישות להוכחת משלוח, הוכחת מסירה ואישור חתימה:

'הוכחת משלוח' היא תיעוד באינטרנט או פיסי מחברת השילוח, הכולל את כל הפרטים הבאים:

 • תאריך שליחת הפריט.
 • כתובת המקבל, שבה מופיעים לפחות העיר/המדינה (בארה"ב) או המיקוד (או שווה-ערך בינלאומי).

"הוכחת מסירה (עבור פריטים מוחשיים)" היא תיעוד באינטרנט מחברת השילוח, הכולל את כל הפרטים הבאים:

 • תאריך מסירת הפריט.
 • כתובת המקבל, שבה מופיעים לפחות העיר/המדינה (בארה"ב) או המיקוד (או שווה-ערך בינלאומי).
 • אישור חתימה כמתואר להלן עבור תשלומים בסך ‎$750 דולר אמריקאי ומעלה (או שווי הערך הבאים), למעט מוכרים בעלי חשבון PayPal הרשום באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה או אוקראינה, שעליהם לא חלה דרישה זו:

מטבע

סכום

מטבע

סכום

דולר אוסטרלי

‎$850 AUD‏

דולר ניו זילנדי

‎$950 NZD‏

ריאל ברזילאי

‎R$1,750 BRL‏

קרונה נורווגית

‎4,600 NOK‏

דולר קנדי

‎$850 CAD‏

פזו פיליפיני

‎34,000 PHP‏

קרונה צ'כית

‎15,000 CZK‏

זלוטי פולני חדש

‎2,300 PLN‏

קרונה דנית

‎4,100 DKK‏

רובל רוסי

‎27,000 RUB‏

אירו

‎550 EUR‏

דולר סינגפורי

‎$950 SGD‏

דולר הונג קונגי

‎$6,000 HKD‏

קרונה שוודית

‎4,950 SEK‏

פורינט הונגרי

‎170,000 HUF‏

פרנק שוויצרי

‎700 CHF‏

ש"ח

‎2,700 ILS‏

דולר טאיוואני חדש

‎23,000 TWD‏

ין יפני

‎¥77,000 JPY‏

באט תאילנדי

‎24,500 THB‏

רינגיט מלזי

‎2,500 MYR‏

ליש"ט

‎£450 GBP‏

פזו מקסיקני

‎$10,000 MXN‏

דולר אמריקאי

‎$750 USD‏


"אישור חתימה" מהווה תיעוד שבו ניתן לצפות באתר האינטרנט של חברת השילוח, המציין כי הושגה חתימת המקבל בעת המסירה.

"הוכחת מסירה (עבור פריטים או שירותים לא מוחשיים או וירטואליים)" פירושה כל הוכחה מספקת המראה שההזמנה או השירות סופקו וכוללת את כל הפרטים הבאים:

1. תאריך אספקת הפריט או השירות;

2. כתובת המקבל (כתובת אימייל, IP וכדומה), אם רלוונטי.

הערה: אף על פי ש'הגנת הקונה' מרחיבה את הכיסוי לקונים עבור פריטים לא מוחשיים, 'הגנת המוכר' אינה חלה על פריטים לא מוחשיים.

9.5 פריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏.

להלן דוגמאות לפריטים/עסקאות שאינם זכאים ל'הגנת המוכר' של PayPal‏:

 • תביעות או הכחשות עסקה עבור "שונה משמעותית מהתיאור".
 • פריטים שאתה מוסר באופן אישי, כולל בנקודת מכירה.
 • פריטים לא מוחשיים, כולל מוצרים דיגיטליים ושירותים.
 • פריטים שווי-ערך למזומנים (כולל, אך לא מוגבל לכרטיסי מתנה או שוברים).
 • מטילי זהב.
 • PayPal Direct Payments (כולל תשלום במסוף וירטואלי ותשלום ב-Website Payments Pro/Plus‏).
 • תשלום המוני / תשלום Payouts.
 • מוצרים מזויפים.
 • פריטים שאינם נשלחים לכתובת המקבל. אם אתה שולח במקור את הפריט לכתובת המקבל, אך הפריט מופנה מאוחר יותר לכתובת אחרת, לא תהיה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal‏. לכן מומלץ לא להשתמש בשירות משלוחים המוסדר על-ידי הקונה, כדי שתוכל לספק הוכחת משלוח ומסירה תקפה.
 • תרומות.
 • מוצרים פיננסיים והשקעות.

חזרה לראש הדף

 

10. ‏ פעילויות מוגבלות.

10.1 פעילויות מוגבלות. בהקשר של שימושך באתר שלנו, בחשבון שלך או בשירותי PayPal, או במהלך האינטראקציה שלך עם PayPal, עם משתמשים אחרים או עם גורמי צד שלישי, אינך רשאי:

 1. להפר הסכם זה, את הסכם הישות המסחרית, את מדיניות השימוש הנאות או כל מדיניות אחרת שלגביה הסכמת עם PayPal‏;
 2. להפר חוק, תקנה או הוראה כלשהם;
 3. להפר זכויות יוצרים, פטנט, סימן מסחרי, סוד מסחרי או זכויות קניין רוחני אחרות וכן זכויות פרסום או פרטיות של PayPal או של צד שלישי כלשהו;
 4. למכור מוצרים מזויפים;
 5. לפעול באופן הכרוך בהשמצה, הוצאת דיבה, איום או הטרדה כלפי העובדים שלנו, הסוכנים שלנו או משתמשים אחרים שלנו;
 6. לספק פרטים שקריים, לא מדויקים או מטעים;
 7. לקחת חלק בפעילויות ו/או בעסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה;
 8. לסרב לשתף פעולה במקרה של בדיקה או לסרב לספק אישור לזהותך או כל פרטים אחרים שאתה מספק לנו;
 9. לקבל או לנסות לקבל כסף הן מ-PayPal והן מהמוכר, מבנק או ממנפיק כרטיסי אשראי עבור אותה עסקה במהלך מחלוקת;
 10. לשלוט בחשבון המקושר לחשבון אחר, המעורב בכל אחת מפעילויות מוגבלות אלה;
 11. לנהל את עסקיך או להשתמש בשירותי PayPal באופן הגורם או עשוי לגרום לתלונות, מחלוקות, תביעות, ביטולים, הכחשות עסקה, עמלות, קנסות, עונשין וחבות אחרת ל-PayPal, למשתמשים אחרים, לצד שלישי או לך;
 12. לקבל מסוכנות דיווח אשראי ציון אשראי המצביע על רמת סיכון גבוהה בקשר לשימושך בשירותי PayPal‏;
 13. להשתמש בחשבונך או בשירותי PayPal באופן שבו PayPal, ויזה, מאסטרקארד, אמריקן אקספרס, Discover או כל רשת אחרת להעברת כספים אלקטרונית מאמינות בצורה סבירה שנעשה שימוש לרעה במערכת הכרטיסים או שאירעה הפרה של כללי איגוד הכרטיסים או של כללי הרשת;
 14. להשאיר את חשבונך במצב של יתרה שלילית;
 15. להשתמש בכרטיס אשראי בחשבון שלך כדי לספק לעצמך מקדמה במזומן (או לעזור לאחרים לעשות זאת);
 16. הגישה לשירותי PayPal ממדינה/אזור שאינם רשומים בדך מתבצעת בדף PayPal ברחבי העולם.
 17. למסור או להפיץ פרטים של משתמש אחר לצד שלישי או להשתמש בפרטים אלו לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות זאת;
 18. לשלוח למשתמש הודעת אימייל שלא התבקשה או להשתמש בשירותי PayPal לצורך גביית תשלום עבור שליחה, או סיוע בשליחה, של הודעת אימייל שלא התבקשה לצד שלישי;
 19. לבצע פעולה כלשהי שגורמת לעומס בלתי סביר או גדול באופן לא פרופורציונלי על התשתית שלנו;
 20. לאפשר פעולת וירוסים, סוסים טרויאניים, תולעים או כל שגרת תכנות אחרת שעשויים לפגוע במערכת, בנתונים או בפרטים כלשהם, להפריע לפעולתם בצורה מזיקה, ליירט אותם בחשאי או להפקיע אותם;
 21. להשתמש בשרת מתווך אנונימי; להשתמש ברובוט, בעכביש או בכל התקן אוטומטי או תהליך ידני אחר לצורך ניטור או העתקה של האתר שלנו ללא אישור בכתב מראש שלנו;
 22. להשתמש בכל התקן, תוכנה או שגרה על מנת לעקוף את הכותרות שלנו לאי-הכללת רובוטים, או להתערב או לנסות להתערב בפעולת האתר שלנו או שירותי PayPal‏;
 23. לבצע פעולה כלשהי שעלולה לגרום לנו לאבד כל אחד מהשירותים מספקי שירותי האינטרנט, מעבדי התשלום או ספקים אחרים שלנו; או
 24. להשתמש לרעה (אם כקונה או כמוכר) בתהליך יישוב המחלוקות שלנו באינטרנט ו/או ב'הגנת הקונה' של PayPal‏.

 

חזרה לראש הדף

 

11. ‏ החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט.

11.1 החבות שלך.

1. כללי. הינך אחראי לכל הביטולים, הכחשות העסקה, התביעות, העמלות, הקנסות, העונשים וחבויות אחרות הנגרמים ל-PayPal, למשתמש כלשהו או לצד שלישי, שנגרמים או שנובעים מהפרת הסכם זה על-ידך ו/או מהשימוש שלך בשירותי PayPal‏. אתה מסכים לספק החזר ל-PayPal, למשתמש או לצד שלישי בגין כל חבות מעין זו.

2. חבות בגין תביעות במסגרת 'הגנת הקונה' של PayPal‏. אם אתה מוכר ותפסיד תביעה שהוגשה ישירות ל-PayPal, תידרש להחזיר ל-PayPal את החבות שלך. במקרים שבהם תקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים ואנו נקבע, בכפוף למדיניות 'הגנת הקונה' החלה על המדינה/אזור אלה ויש להחזיר את הכסף שהתקבל או לבטל את התשלום, תידרש לספק ל-PayPal החזר עבור החבות שלך (לפני שתקבל תשלום מבעל חשבון PayPal שנמצא במדינה/אזור אחרים, עליך לעיין במדיניות 'הגנת הקונה' הרלוונטית של PayPal הזמינה כאן). החבות שלך תכלול את מחיר הקנייה המלא של הפריט בתוספת עלות המשלוח המקורית (ובמקרים מסוימים, ייתכן שלא תקבל את הפריט בחזרה) וכן את עמלות PayPal שבהן חויבת עבור העסקה. 'הגנת המוכר' של PayPal תכסה את החבות שלך בגין תביעות זכאיות המבוססות על 'הפריט לא התקבל' ועסקאות בלתי-מורשות זכאיות - ראה סעיף 9 ('הגנת המוכר' של PayPal) לעיל.

אם קונה מגיש תביעת "שונה משמעותית מהתיאור" (SNAD) עבור פריט שהוא קנה ממך, תידרש בדרך כלל לקבל חזרה את הפריט ולהחזיר לקונה את מחיר הקנייה המלא בתוספת עלויות המשלוח המקוריות. לא תקבל החזר עבור עמלות PayPal ששילמת. נוסף על כך, אם תפסיד בתביעת 'שונה משמעותית מהתיאור' מפני שאנו, בהתאם לשיקול דעתנו הבלעדי, מאמינים במידת הסביר כי הפריט שמכרת מזויף, תידרש לספק לקונה החזר מלא וייתכן שהקונה לא ישיב לידיך את הפריט (לדוגמה, ייתכן שהוא יושלך או יטופל באופן בלתי-הפיך אחר). 'הגנת המוכר' של PayPal לא תכסה את החבות שלך בגין תביעות SNAD.‏

3.  חבות בגין תביעות שמוגשות במסגרת תוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay‏. אם אתה מוכר eBay ו-eBay מקבלת החלטה סופית בכפוף לתוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay שקובעת שעליך לספק החזר לקונה, אזי אתה מאשר ל-PayPal למשוך כסף מהחשבון שלך בסכום שאינו גדול מהסכום של תביעה שכזו ולהעביר את הכסף אל eBay‏.

4. חבות בגין הוראות שניתנו על-ידך בחשבון שלך. לאחר האימות שלך, PayPal תסתמך על כל הוראה שתינתן על-ידך בחשבון שלך (בין אם בעל פה או בכתב). PayPal לא תישא באחריות בגין כל הפסד או נזק לך או למישהו אחר שייגרם עקב פעולות ש-PayPal תבצע בתום לב על סמך הוראות אלו, אלא אם כן יוכח ש-PayPal פעלה ברשלנות.

11.2 שיפוי בגין החבות שלך. במקרה שבו תהיה חייב סכומים כלשהם המגיעים ל-PayPal‏, PayPal עשויה לנכות באופן מיידי סכומים אלה מהיתרה שלך. אם אין לך יתרה מספקת לכיסוי חבותך, היתרה הנותרת שלך (אם קיימת) תנוכה, החשבון שלך יהיה ביתרת חובה עד סכום החבות שלך, ותידרש להוסיף כסף באופן מיידי ליתרת ה-PayPal שלך או לספק ל-PayPal החזר בדרך חלופית. אם לא תעשה זאת, PayPal עשויה לנקוט פעולות גבייה כדי לגבות ממך את הסכומים.

11.3 פעולות על-ידי PayPal - פעילויות מוגבלות. אם PayPal סבורה, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, כי ייתכן שלקחת חלק בפעילויות מוגבלות כלשהן, אנו עשויים לנקוט פעולות שונות כדי להגן על PayPal, החברות המסונפות לה, משתמשים אחרים, גורמי צד שלישי אחרים או עליך מפני ביטולים, הכחשות עסקה, תביעות, עמלות, קנסות, עונשים וכל חבות אחרת. הפעולות שאנו עשויים לנקוט כוללות, אך אינן מוגבלות, לפעולות הבאות:

 1. ייתכן שנסגור, נשעה או נגביל את גישתך לחשבונך או לשירותי PayPal‏;
 2. ייתכן שנשעה את זכאותך ל'הגנת הקונה' של PayPal ו/או 'הגנת המוכר' של PayPal‏;
 3. אנו עשויים לעכב, ליישם או להעביר כסף לחשבון שלך, כנדרש על פי פסיקות או הוראות שמשפיעות עליך או על החשבון שלך, כולל פסיקות והוראות שהתקבלו על ידי בתי משפט בסינגפור או בכל מקום אחר כנגד PayPal או שותפיה;
 4. אנו עשויים לסרב לספק לך את שירותי PayPal כעת ובעתיד; וכן
 5. אנו עשויים לעכב את הכסף שלך למשך הזמן הסביר הנדרש לצורך הגנה מפני סיכון החבות ל-PayPal או לצד שלישי, או אם אנו מאמינים כי ייתכן שאתה לוקח חלק בפעילויות ו/או עסקאות שעשויות להיות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה.

11.4 פעולות מצד PayPal - עכבונות.‏

 1. עכבונות מבוססי-סיכון. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לעכב תשלום כלשהו או את כל התשלומים שאתה מקבל במקרים שבהם PayPal מאמינה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור אליך, לחשבון שלך, לעסקה כלשהי או לכל העסקאות שלך. ההחלטה של PayPal עשויה להתבסס על גורמים שונים, ו-PayPal עשויה להסתמך על מידע שתקבל מגורמי צד שלישי. אם PayPal תעכב תשלום, הסכום יופיע כיתרה ממתינה או כניכוי, ומצב התשלום יציין את העיכבון. אם PayPal תעכב תשלום מסוים או את כל התשלומים שאתה מקבל, PayPal תספק לך הודעה על כך. PayPal תשחרר את העיכבון של כל תשלום לאחר 30 יום ממועד קבלת התשלום בחשבון שלך, אלא אם יש ל-PayPal סיבה להמשיך לעכב את התשלום, כגון (א) קבלת מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול, (ב) PayPal מאמינה כי הפרת את תנאי הסכם זה או כל מדיניות אחרת, וכי הפרה זו מצריכה את המשך עיכוב הכסף, או (ג) PayPal מאמינה כי ייתכן שאתה לוקח חלק בפעילויות ו/או בעסקאות חשודות או שעשויות להיות כרוכות בהונאה. במקרה כזה, PayPal עשויה להמשיך לעכב את התשלום בחשבון שלך עד ליישוב העניין בהתאם להסכם זה. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, עשויה לשחרר את העיכבון מוקדם יותר בתנאים מסוימים; לדוגמה, כאשר תעלה פרטי מעקב של הפריט ששלחת.
 2. עכבונות עסקה במחלוקת. אם משתמש מגיש מחלוקת, תביעה, הכחשת עסקה או ביטול עבור תשלום שקיבלת, PayPal עשויה לעכב באופן זמני את הכסף שבחשבון שלך כדי לכסות את סכום החבות. אם תזכה במחלוקת או אם העסקה זכאית ל'הגנת המוכר' של PayPal‏, PayPal תסיר את העיכבון הזמני. אם תפסיד במחלוקת, PayPal תנכה את הכסף מחשבונך. תהליך זה חל גם על כל תביעה שקונה יגיש ישירות ב-eBay דרך תוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay, בתנאי שהחשבון שלך הוא אמצעי ההחזר לסכומים שאתה חייב ל-eBay או לקונה (בהתאם למקרה), בכפוף לתנאי התוכנית 'החזר כספי מובטח' של eBay‏.

11.5 פעולות על-ידי PayPal - עתודות (Reserves).‏

בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, PayPal עשויה לעכב כעתודה כסף בחשבון העסקי שלך, במקרים שבהם PayPal סבורה כי תיתכן רמת סיכון גבוהה בכל הקשור לחשבון שלך או לשימושך בכל אחד מהמוצרים ו/או השירותים המוצעים על-ידי PayPal או הגורמים המסונפים אליה. אם PayPal מעכבת את הכסף שבחשבון שלך כעתודה, עסקאות יוצגו במצב "ממתין" ביתרת חשבון ה-PayPal שלך, ולא תהיה לך גישה לכסף שבמצב "ממתין" עד לסילוקו. אם נקבעה עתודה בחשבונך, PayPal תספק לך הודעה המציינת את תנאי העתודה. התנאים עשויים לדרוש עיכוב של אחוז מסוים מהסכומים המתקבלים בחשבונך לפרק זמן מסוים, או שסכום כסף מסוים יעוכב בעתודה, או כל פעולה אחרת ש-PayPal תקבע כנחוצה להגנה מפני הסיכון הקשור לחשבון שלך. PayPal רשאית לשנות את תנאי העתודה בכל עת על-ידי מתן הודעה על התנאים החדשים.

11.6 פעולות על-ידי PayPal - סגירת חשבון, סיום השירות, גישה מוגבלת לחשבון; קריטריונים חסויים. PayPal, לפי שיקול דעתה הבלעדי, שומרת לעצמה את הזכות לסיים הסכם זה ו/או את הגישה לשירותי PayPal מכל סיבה ובכל עת, לאחר שתיתן לך הודעה ותשלם לך את כל הכסף הלא מוגבל המוחזק ביתרה שלך. אם נגביל את הגישה לחשבונך, לרבות באמצעות עתודה או עיכבון, נספק לך הודעה על פעולותינו ואת ההזדמנות לבקש שחזור גישה אם, לפי שיקול דעתנו הבלעדי, נראה זאת לנכון. בנוסף, אתה מבין כי החלטתה של PayPal לנקוט פעולות מסוימות, כולל הגבלת גישה לחשבונך, הצבת עכבונות או החלת עתודה, עשויה להתבסס על קריטריונים חסויים החיוניים לניהול הסיכונים שלנו ולאבטחת חשבונות המשתמשים ומערכת PayPal.‏ אתה מסכים כי PayPal אינה מחויבת למסור לך פרטים אודות ניהול הסיכונים או נוהלי האבטחה שלה.

11.7 הפרות של מדיניות השימוש הנאות. אם תפר את מדיניות השימוש הנאות, אזי, בנוסף לפעולות שצוינו לעיל, תהיה מחויב לשלם ל-PayPal את סכום הנזקים שנגרמו ל-PayPal עקב כל הפרה של מדיניות השימוש הנאות. אתה מסכים כי סך של ‎$2,500.00 דולר אמריקאי (או שווה-ערך) לכל עסקה המפרה את מדיניות השימוש הנאות מהווה בשלב זה הערכה מינימלית סבירה של הנזקים בפועל של PayPal בהתחשב בכל הנסיבות הנוכחיות, לרבות הקשר בין הסכום לטווח הנזק ל-PayPal שניתן לחזות באופן סביר, משום שעקב אופי ההפרות של מדיניות השימוש הנאות, החישוב של נזק בפועל יהיה בלתי-מעשי או קשה מאוד. PayPal עשויה לנכות נזקים אלה ישירות מכל יתרה קיימת בחשבון המפר או בכל חשבון אחר שבשליטתך.

11.8 ציות לחוקי הגנת נתונים. בהקשר לפרטים אישיים המעובדים על-ידי כל אחד מהצדדים בקשר עם הסכם זה, כל אחד מהצדדים ייחשב לבעלים ביחס לעיבוד כגון זה. כל אחד מהצדדים מסכים לציית לדרישות של חוקי הגנת נתונים החלים על בעלים של מאגרי נתונים בהקשר למתן השירותים של החברה ובכל אופן אחר בקשר עם הסכם זה. למען הסר ספק, ל-PayPal ובעל העסק יש נהלי הצהרת פרטיות נפרדים ועצמאיים משלהם, וכן נהלי הודעות ונהלים עבור הנתונים האישיים שהם מחזיקים, וכל אחד מהם הנו בעל מאגר מידע (ולא בעלים במשותף של מאגר מידע).

11.9 כל אחד מהצדדים, בהתאם לציות לחוקי הגנת הנתונים ומבלי למעט:

 1. יישם ויחזיק בכל עת בכל אמצעי האבטחה המתאימים בקשר לעיבוד של פרטים אישיים;
 2. ישמור תיעוד כל פעילויות העיבוד המבוצעות במסגרת הסכם זה; וכן
 3. לא יעשה או יתיר לעשות ביודעין, מעשה כלשהו אשר עשוי להוביל להפרה של חוקי הגנת הנתונים על ידי הצד האחר.
 

חזרה לראש הדף

 

12. ‏ מחלוקות עם PayPal‏.

12.1 פנייה אל PayPal תחילה. במקרה של מחלוקת בינך לבין PayPal, מטרתנו היא להבין מהם הדאגות שלך ולטפל בהם, ואם לא נוכל לעשות זאת לשביעות רצונך, לספק לך אמצעים ניטרליים וחסכוניים ליישוב המחלוקת במהירות. ניתן לדווח על מחלוקות בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal לשירות הלקוחות שלנו באינטרנט באמצעות מרכז התמיכה של PayPal בכל עת, או בטלפון, למספר ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב) מ-6 בבוקר ועד חצות, לפי שעון מרכז ארה"ב (Central Time‏).

12.2 בוררות. ביחס לכל תביעה (למעט תביעות לצו משפטי או לסעד מן הצדק מסוג אחר) כאשר סכום הפיצוי הנדרש הכולל אינו עולה על ‎$10,000 דולר אמריקאי (או שווי-ערך במטבעות אחרים), הצד המבקש את הסעד יוכל לבחור ליישב את המחלוקת באופן חסכוני באמצעות בוררות מחייבת שאינה מצריכה נוכחות אישית. אם צד כלשהו בוחר בבוררות, צד זה ייזום בוררות זו באמצעות Singapore International Arbitration Centre או כל גורם יישוב מחלוקות חלופי אחר המוסכם על שני הצדדים. על גורם יישוב המחלוקות החלופי ועל הצדדים לעמוד בכללים הבאים: א) הבוררות תנוהל בטלפון, באינטרנט ו/או בהתבסס באופן בלעדי על מסמכים שיוגשו בכתב, כאשר האופן הספציפי ייבחר על-ידי הצד היוזם את הבוררות; ב) הבוררות לא תכלול נוכחות אישית של הצדדים או של עדים, אלא אם יוסכם אחרת באופן הדדי על-ידי הצדדים; וכן ג) כל פסיקה של הבורר ביחס לפיצוי תוכל להיות מוגשת לבית משפט בתחום השיפוט הרלוונטי.

12.3 חוק ופורום למחלוקות. מלבד כמוסכם אחרת על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 שלעיל, אתה מסכים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור או באזור מגוריו של הנתבע. אתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט האישית של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת הדיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים לחלוטין בתוך גבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק.

12.4 תביעה שהוגשה שלא כהלכה. יש ליישב את כל התביעות שלך נגד PayPal בהתאם לסעיף 12 של הסכם זה. כל תביעה שתוגש או תוצג בניגוד לסעיף 12 תיחשב לתביעה שהוגשה שלא כהלכה ולהפרה של הסכם זה. היה ותגיש תביעה בניגוד לסעיף 12,‏ PayPal תוכל לדרוש שכר טרחת עורכי דין והוצאות (לרבות עורכי דין ועוזרים משפטיים) עד לסך של ‎$1,000.00 דולר אמריקאי, בתנאי ש-PayPal הודיעה לך בכתב על התביעה שהוגשה שלא כהלכה, ולא משכת את התביעה באופן מיידי.

12.5 הודעות אליך. אתה מסכים כי PayPal תוכל לספק לך הודעות אודות החשבון שלך, שירותי PayPal והסכם זה באופן אלקטרוני. PayPal שומרת לעצמה את הזכות לסגור את החשבון שלך אם תמשוך את הסכמתך לקבל הודעות אלקטרוניות. כל הודעה אלקטרונית תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך 24 שעות מהמועד שבו נפרסם אותה באתר שלנו או נשלח אותה אליך באימייל. כל הודעה שנשלחת אליך בדואר רגיל תיחשב כהודעה שהתקבלה על-ידך תוך שלושה ימי עסקים ממועד שליחתה.

12.6 הודעות אל PayPal‏. למעט אם צוין אחרת בסעיף 8 לעיל ('שגיאות ועסקאות בלתי-מורשות') ובסעיף 12.1, יש לשלוח הודעה אל PayPal בדואר רגיל לכתובת: PayPal Pte. Ltd., Attention: Legal Department, 5 Temasek Boulevard #09-01, Suntec Tower Five, Singapore 038985‎‏.

12.7 הליכי חדלות פירעון. אם יינקטו הליכים כלשהם על-ידך או נגדך במסגרת סעיף כלשהו של חוקי פשיטת רגל או חדלות פירעון כלשהם, PayPal תהיה זכאית לגבות את כל העלויות או ההוצאות הסבירות (לרבות שכר טרחת עורכי דין סביר והוצאות סבירות) שינבעו מאכיפת הסכם זה.

12.8 הסרת אחריות מ-PayPal‏. אם יש לך מחלוקת עם משתמש אחד או יותר, אתה משחרר את PayPal ואת החברות המסונפות לה (ואת נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלהן) מכל תביעה, דרישה ונזק (ממשי ותוצאתי) מכל סוג שעשויים לנבוע ממחלוקת כזו או להיות קשורים אליה בצורה כלשהי.

חזרה לראש הדף

 

13. ‏ תנאים כלליים.

13.1 הגבלות חבות. בשום מקרה, אנו, חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו, לא יישאו בחבות בגין אובדן רווחים או כל נזק מיוחד, מקרי או תוצאתי (כולל אך לא מוגבל לנזקים עקב אובדן נתונים או הפסד פעילות עסקית) הנובעים מתוך או בהקשר לאתר שלנו, לשירותי PayPal או להסכם זה (ללא קשר לאופן שבו אירעו, כולל רשלנות) אלא אם כן הדבר אסור על פי חוק ועד למידה המרבית המותרת על פי חוק, החבות שלנו והחבות של  חברת האם שלנו, חברות הבת שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו, כלפיך או כלפי כל צד שלישי בכל הנסיבות, תהיה מוגבלת לסכום בפועל של הנזקים הישירים.

13.2 הגבלת שירותים. PayPal אינה בנק, ושירותי PayPal הם שירותי עיבוד תשלום, ולא שירותים בנקאיים. PayPal אינה פועלת כנאמן בכל הנוגע לכספך, אלא אך ורק כסוכן וכנאמן משמורת. ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal, או חבות בגינם. איננו מבטיחים את הזהות של משתמש כלשהו או מבטיחים כי קונה או מוכר כלשהם ישלימו עסקה כלשהי.

13.3 אי-אחריות. שירותי PayPal מסופקים 'כמות שהם' וללא שום מצג לגבי אחריות, בין אם מפורש, משתמע או על פי חוק. PayPal, חברת האם שלנו והחברות המסונפות לנו, נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים או הספקים שלנו מתנערים במפורש מכל אחריות משתמעת לגבי בעלות, סחירות, התאמה למטרה מסוימת ואי-הפרה.  ל-PayPal אין שליטה על המוצרים או השירותים המשולמים באמצעות שירותי PayPal והיא אינה יכולה להבטיח כי קונה או מוכר כלשהו שעמו אתה מקיים פעילות עסקית ישלים בפועל את העסקה או מורשה לעשות כן. PayPal אינה מבטיחה גישה רציפה, נטולת הפרעות או מאובטחת לאף חלק של שירותי PayPal, ותפעול האתר שלנו עשוי להיות מושעה באופן זמני לצורכי תחזוקה או שדרוג, או להיפגע על-ידי מספר רב של גורמים הנמצאים מחוץ לשליטתנו. PayPal תעשה מאמץ סביר כדי לוודא שבקשות לחיובים או זיכויים אלקטרוניים המערבים חשבונות בנק, כרטיסי אשראי והנפקות של המחאות יעובדו במהירות האפשרית, אך PayPal אינה מספקת מצגים או ערבויות כלשהם בנוגע למשך הזמן שיידרש להשלמת העיבוד, שכן שירותי PayPal תלויים בגורמים רבים הנמצאים מחוץ לשליטתנו, כגון עיכובים במערכת הבנקאית או בשירות הדואר. סמכויות שיפוט מסוימות אינן מתירות הגבלה של אחריות משתמעת, ולכן ייתכן שהאמור לעיל לא יחול עליך. פסקה זו מעניקה לך זכויות משפטיות מסוימות וייתכן שיעמדו לך גם זכויות משפטיות אחרות המשתנות בין מדינות/אזורים שונים.

13.4 שיפוי. אתה מסכים להגן, לשפות ולשחרר את PayPal, החברות המסונפות לה וכן נושאי התפקידים, הדירקטורים, הסוכנים, השותפויות העסקיות, העובדים והספקים שלנו מחבות לכל תביעה, דרישה (לרבות שכר טרחת עורכי דין), קנס או חבות אחרת של צד שלישי שנגרמה או שנבעה מהפרת הסכם זה על-ידך, עובדיך או סוכניך ו/או מהשימוש שלכם בשירותי PayPal‏.

13.5 מענק רישיון PayPal עבורך. אם אתה משתמש בתוכנת PayPal, כגון ממשק API, ערכת כלים למפתחים או כל יישום תוכנה אחר שהורדת למחשב, למכשיר או לכל פלטפורמה אחרת, PayPal מעניקה לך רישיון לא-בלעדי, בלתי ניתן להעברה וניתן לביטול להשתמש בתוכנת PayPal בהתאם לתיעוד הרלוונטי. רישיון זה מעניק את התוכנה וכל עדכון ושדרוג, גרסה חדשה ותוכנה חלופית לשימושך הפרטי בלבד. אינך רשאי להשכיר, להחכיר או להעביר בכל אופן אחר את זכויותיך בתוכנה לצד שלישי כלשהו. עליך לעמוד בדרישות היישום והשימוש אשר נכללות בכל תיעוד של PayPal המצורף לשירותי PayPal‏. אם לא תציית לדרישות היישום והשימוש של PayPal, תהיה חייב בגין נזק כלשהו שייגרם לך, ל-PayPal או לצד שלישי כלשהו. PayPal עשויה לשנות או להפסיק כל API בכפוף לשליחת הודעה אליך. אתה מסכים שלא לשנות, לשכפל, להתאים, להפיץ, להציג, לפרסם, להנדס לאחור, לתרגם, לתרגם לאחור שפת מכונה או קוד הידור, או לנסות בכל אופן אחר ליצור קוד מקור כלשהו אשר נובע מהתוכנה. אתה מבין שכל הזכויות, הבעלות והעניין בתוכנה של PayPal שייכים ל-PayPal‏. כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תשתמש באתר PayPal כפוף לרישיון שהסכמת לו עם הצד השלישי אשר סיפק לך תוכנה זו. PayPal אינה הבעלים, אינה שולטת, אינה אחראית ואינה חייבת בגין כל יישום תוכנה של צד שלישי שבו תבחר להשתמש באתר PayPal ו/או בקשר עם שירותי PayPal‏. אם אתה משתמש בשירותי PayPal באתר PayPal או באתר או פלטפורמה אחרים המתארחים על-ידי PayPal או צד שלישי, ואינך מוריד את תוכנת PayPal או משתמש ביישומי תוכנה של צד שלישי באתר PayPal, אזי סעיף זה לא חל על השימוש שלך בשירותי PayPal המתארחים.

13.6 הענקת רישיון ממך ל-PayPal; ערבויות קניין רוחני.  בכפוף לסעיף 13.7, בעת אספקת תוכן ל-PayPal או פרסום תוכן באמצעות שירותי PayPal, אתה מעניק לנו זכות לא בלעדית, כלל עולמית, ללא הגבלת זמן, בלתי הפיכה, נטולת תמלוגים, ניתנת להעברה, וניתנת להעברה ברישיון משנה (בשלבים מרובים) לממש כל זכות של זכויות יוצרים, פרסום, סימנים מסחריים, זכויות במסדי נתונים וקניין רוחני שיש לך בתוכן, בכל מדיה הידועה כעת או בעתיד. יתר על כן, במידה המרבית המותרת על-פי החוק החל, אתה מוותר על זכויותיך המוסריות ומתחייב להימנע ממימוש זכויות אלה כנגד PayPal, בעלי רישיונות המשנה שלה ונציגיה. אתה מתחייב וערב לכך שאף אחד מהבאים אינו מפר זכות קניין רוחני או את הזכות לפרסום: אספקת התוכן שלך ל-PayPal, פרסום התוכן שלך באמצעות שירותי PayPal, והשימוש של PayPal בתוכן שכזה (כולל עבודות הנגזרות ממנו) בהקשר לשירותי PayPal‏.

13.7 הענקת רישיון מסוחרים ל-PayPal‏. על אף האמור בסעיף 13.6, אם אתה בעל עסק המשתמש בשירותי PayPal, אתה מעניק ל-PayPal את הזכות להשתמש ולהציג ברחבי העולם את שם העסק, הסימנים המסחריים וסמלי הלוגו שלך באתר שלנו ובאפליקציית PayPal לאינטרנט ולמכשירים ניידים, לצורך זיהוי והתייחסות אל העסק, המוצרים והשירותים שלך וכדי לאפשר עסקאות בינך לבין צרכנים.

13.8 קניין רוחני. "PayPal.com‏," "PayPal"‏, "PayPal.com.cn"‏, "PayPal.com.c2"‏, "PayPal.com.hk"‏, "PayPal.co.il"‏, "PayPal.co.jp"‏, "PayPal.com.tr"‏, "PayPal.com.sg" וכל כתובות ה-URL, הלוגואים והסימנים המסחריים האחרים הקשורים לשירותי PayPal הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של PayPal או של נותני הרישיונות שלה. אינך רשאי להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש של PayPal‏. נוסף על כך, כל כותרות הדפים, הגרפיקה המותאמת אישית, סמלי הלחצנים וקובצי ה-Script הם סימני שירות, סימנים מסחריים ו/או מעטה מסחרי (Trade Dress) של PayPal‏. אינך רשאי להעתיק או לחקות אותם או לעשות בהם שימוש ללא הסכמה בכתב מראש שלנו. אתה רשאי להשתמש בלוגואי HTML המסופקים על-ידי PayPal באמצעות השירותים לעסקים, תכונות כלי המכרזים או התוכניות המסונפות שלנו ללא הסכמה בכתב מראש לצורך הפניית תעבורת אינטרנט לשירותי PayPal‏. אינך רשאי לשנות, להתאים או לערוך לוגואי HTML אלה בשום אופן, להשתמש בהם באופן הפוגע בשמם הטוב של PayPal או של שירותי PayPal או להציג אותם באופן המרמז על מתן חסות או המלצה מצד PayPal‏. כל זכות, קניין ועניין באתר PayPal, כל תוכן בו, שירותי PayPal, הטכנולוגיה הקשורה לשירותי PayPal וכל טכנולוגיה ותוכן הנוצרים או נגזרים ממי מהנ"ל הינם רכושה הבלעדי של PayPal ושל נותני הרישיונות שלה.

13.9 שיחות אליך; מספרי טלפון ניידים. על-ידי מסירת מספר טלפון ל-PayPal (בכלל זה מספר טלפון נייד), אתה מסכים לקבל שיחות, בכלל זה הודעות בחיוג אוטומטי ובהקלטה מראש, מ-PayPal במספר זה. אם נקבע כי מספר טלפון שמסרת לנו הוא מספר טלפון נייד, ייתכן שנסווג אותו ככזה במערכות שלנו ובפרופיל החשבון שלך, ואתה מסכים לקבל הודעות טקסט מאתנו אודות השימוש שלך בשירותי PayPal במספר זה.

13.10 שיווק. אם תקבל פרטים אודות משתמש אחר באמצעות שירותי PayPal, עליך לשמור על הפרטים בחשאיות ולהשתמש בהם רק בהקשר של שירותי PayPal‏. אינך רשאי למסור או להפיץ פרטים של משתמש לצד שלישי או להשתמש בפרטים לצורך שיווק, אלא אם קיבלת את הסכמתו המפורשת של המשתמש לעשות כן.

13.11 אבטחת סיסמה. אתה אחראי לשמירה על אבטחה מספקת ושליטה בכל מזהה, סיסמה, קוד סודי (PIN) או כל קוד אחר שמשמש אותך עבור גישה לשירותי PayPal‏.

13.12. מיסים. אתה אחראי לקבוע אילו מסים, אם בכלל, חלים על התשלומים שאתה מבצע או מקבל, ואתה אחראי לגבות, לדווח ולהעביר את המס המתאים לרשות המסים המתאימה. PayPal אינה אחראית לקבוע אם מיסים חלים על העסקה שלך ואינה אחראית על גבייה, דיווח או העברה של מיסים כלשהם הנובעים מעסקה כלשהי.
שים לב כי ייתכן שתהיה כפוף לניכוי מס במקור או לחבות מס אחרת בנוגע לייבוא שירותים מישות זרה. בנוסף, ייתכן שתהיה כפוף למע"מ, מס מכירה, מס הכנסה או חבות מס אחרת כמוכר מוצרים או שירותים. אתה אחראי לברר עם יועץ המס המקומי שלך אילו מיסים חלים עליך, ואתה אחראי לשלם מיסים אלה לרשות המיסים המתאימה. כל העמלות הקשורות לשירותי PayPal ייגבו ללא ניכוי או ניכוי במקור עבור – ועל חשבון – כל מס, תשלום מכס וניכויים אחרים. כל ניכוי או ניכוי במקור כזה, אם נדרש על-פי חוקיהם של מדינות/אזורים כלשהם, הנו באחריותך הבלעדית.

13.13 הסכם מלא והישארות בתוקף. הסכם זה, וכן כל מדיניות רלוונטית המוצגת בדף הסכמים משפטיים באתר PayPal, מתווה במלואו את ההבנה בינך לבין PayPal בנוגע לשירותי PayPal‏. סעיפים 6 ('סגירת חשבון'), 11 ('החבות שלך - פעולות שאנו עשויים לנקוט'), 12 ('מחלוקות עם PayPal'),‏ 13 ('תנאים כלליים'), 14 ('הגדרות') ומוצג א' (עמלות) וכן כל תנאי אחר שעליו להישאר בתוקף מטבעו, יישארו בתוקף בסיום הסכם זה. אם ייקבע שתנאי כלשהו מתנאי הסכם זה אינו תקף או לא ניתן לאוכפו, תנאי זה יימחק מההסכם ושאר התנאים בו ייאכפו.

13.14 המחאה. אינך רשאי להעביר או להמחות זכויות או חובות כלשהם השייכים לך במסגרת הסכם זה ללא הסכמה בכתב ומראש מ-PayPal‏. PayPal שומרת לעצמה את הזכות להעביר או להמחות הסכם זה או כל זכות או התחייבות בכפוף להסכם זה בכל עת.

13.15 הסכם מתורגם. כל תרגום של הסכם זה מסופק לנוחותך בלבד, ולא נועד לשנות את תנאי הסכם זה. במקרה של סתירה בין הגירסה באנגלית של הסכם זה לגירסה בשפה אחרת, הגירסה באנגלית תחול.

13.16 אי-ויתור. אי-פעולה או עיכוב פעולה שלנו בנוגע להפרה על-ידך או על-ידי אחרים אין בה כדי לוותר על זכותנו לפעול בנוגע להפרות הבאות או להפרות דומות.

13.17 נטילת זכויות. אם PayPal משלמת בגין תביעה, ביטול או הכחשת עסקה שתגיש נגד מקבל תשלום ממך, אתה מסכים כי PayPal תיטול את זכויותיך נגד המקבל וצדדים שלישיים הקשורים לתשלום, ורשאית לתבוע זכויות אלה ישירות או מטעמך, לפי שיקול דעתה של PayPal‏.

חזרה לראש הדף

 

14. ‏ הגדרות.

 • "פרופיל החשבון"  - המיקום באתר שלנו שבו תוכל, לאחר כניסה לחשבון, לצפות בפרופיל שלך ולנהל אותו, בכלל זה הפרטים האישיים שלך, פרטי שיטות התשלום שלך, אישורי תשלום שאושר מראש, כלי המכירה שלך והגדרות החשבון שלך, לרבות העדפות ההודעות והרשאות גישה ל-API‏.
 • "חשבון" או "חשבון PayPal"  - חשבון PayPal אישי, פרימיום או עסקי.
 • "הוסף כסף" או "טען"  - היכולת שלך להעביר כסף מחשבון הבנק לחשבון ה-PayPal שלך.
 • "חברה מסונפת"  - חברת PayPal Holdings Inc.‎ או חברה שהיא חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal Holdings Inc.‎, או הקשורה בדרך אחרת אל PayPal דרך בעלות משותפת או שליטה.
 • "אשר" או  "אישור"  - אישור מפורש של קונה לבעל עסק לגבות תשלום מחשבון ה-PayPal של הקונה.
 • "מדינות עם העברה אוטומטית"  - אלבניה, אלג'יריה, אנטיגואה וברבודה, ברבדוס, בליז, בוסניה והרצגובינה, דומיניקה, מצרים, פיג'י, פולינזיה הצרפתית, גרנדה, מלאווי, קלדוניה החדשה, פלאו, סנט קיטס ונוויס, סנט לוסיה, איי סיישל, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס.
 • "העברה אוטומטית"  - משיכה של יתרת החשבון שלך ביוזמת PayPal‏. אם החשבון שלך רשום באחת מהמדינות עם העברה אוטומטית, תתבצע משיכה קבועה מיתרתך למכשיר הפיננסי המקושר שלך, בהתאם לתנאים והתניות אלה.
 • "חשבון עסקי"  - חשבון המשמש בעיקר לצורכי עסקים ולא לשימוש אישי, משפחתי או ביתי.
 • "ימי עסקים"  - שני עד שישי, להוציא חגים לאומיים רשמיים המוכרים בסינגפור.
 • "הכחשת עסקה"  - בקשה שקונה מגיש ישירות לחברת כרטיסי האשראי או החיוב שלו או לבנק המנפיק את כרטיס האשראי או החיוב שלו כדי לבטל תוקף של תשלום.
 • "תביעה" ערעור על תשלום שמשתמש מגיש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • "הסכם ישות מסחרית"  - ההסכם שעל ישויות מסחריות להתקשר בו באופן ישיר מול מעבד(י) התשלומים של PayPal‏.
 • "תשלום מסחרי"  - כמוגדר במוצג א' (עמלות) שלהלן.
 • "הודעות", "תקשורת"  - כל הפרטים הקשורים לחשבון או לעסקה ש-PayPal מספקת לך, לרבות: כל מדיניות שאתה מסכים לה, בכלל זה עדכונים לאותה מדיניות; גילוי שנתי; קבלות או אישורים על עסקאות; דוחות היסטוריית חשבון; וכן הצהרות מס שעלינו לדאוג לזמינותן עבורך.
 • 'שירות לקוחות' - תמיכת הלקוחות של PayPal, אליה ניתן לגשת באינטרנט באמצעות 'מרכז התמיכה של PayPal' בכל עת, או על-ידי התקשרות לטלפון ‎(402) 935-2050‎ (בארה"ב) מ-6 בבוקר עד חצות, לפי שעון מרכז ארה"ב (Central Time‏).
 • "ימים"  - ימים קלנדריים.
 • פירושם של המונחים 'בעל מאגר מידע' (או 'בעלים') ו'מעבד נתונים' (או 'מעבד') ו'נושא נתונים' הנם בהתאם לפירוש שניתן להם במסגרת חוקי הגנת נתונים.
 • 'חוקי הגנת נתונים' הנם הוראה ‎95/46/EC או תקנה (EU) 2016/679 (GDPR) של האיחוד האירופי וכל התקנות או המכשירים האחרים הקשורים, וכל חוקי הגנת נתונים אחרים וכן תקנות, דרישות רגולציה וקודי התנהגות החלים על אספקת השירותים של החברה.
 • "ברירת מחדל לשיטות תשלום"  - הסדר שבו PayPal משתמשת בשיטות התשלום שלך למימון עסקה, אם לא בחרת שיטת תשלום מועדפת.
 • "מוצרים דיגיטליים"  - מוצרים שנמסרים ונעשה בהם שימוש בצורה אלקטרונית.
 • "מחלוקת"  - מחלוקת שהוגשה על-ידי משתמש ישירות ל-PayPal במרכז יישוב המחלוקות באינטרנט, בהתאם לסעיף 7 של הסכם זה.
 • "eBay"  - eBay Inc.‎‏
 • "המחאה אלקטרונית" (eCheck)  - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח אשר מעוכב ואינו מתקבל על-ידי המקבל עד לסילוקו. בעת שליחת כסף באמצעות המחאה אלקטרונית, הוא בדרך כלל יעוכב למשך ‎3-4 ימי עסקים. משך הזמן לעיכוב יגדל אם התשלום נשלח מחשבון בנק הנמצא מחוץ לארה"ב.
 • "שגיאה"  - שגיאת עיבוד שמתבצעת על-ידי PayPal או ספקיה, שבה החשבון שלך מחויב או מזוכה בטעות.
 • "עמלות"  - הסכומים המצוינים במוצג א' (עמלות) של הסכם זה.
 • "פרטים"  - כל פרט חשבון שאתה מספק לנו, כולל אך לא מוגבל לפרטים אישיים, מידע פיננסי או פרטים אחרים הקשורים אליך או לעסק שלך.
 • "העברה מיידית"  - תשלום הממומן באמצעות חשבון הבנק של השולח, שבו PayPal מזכה את המקבל באופן מיידי.
 • "הפריט לא התקבל"  - ערעור על תשלום מצד משתמש הטוען כי הפריט שנקנה לא התקבל.
 • "בעל עסק" ו "מוכר" הם מונחים המשמשים לסירוגין לציון משתמש המוכר מוצרים ו/או שירותים ומשתמש בשירותי PayPal לקבלת תשלום.
 • "תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים"  - שירות PayPal המוצע לבעלי עסק מסוימים העומדים בדרישות אשר מוכרים מוצרים דיגיטליים, שמציע, בין השאר, תמחור לתשלום זעיר וכלי אתר משולבים.
 • "תשלום ללא כניסה למערכת"  - תשלום ב-PayPal המתבצע מבלי שיהיה על השולח לבצע כניסה לחשבונו.
 • "שיטת תשלום"  - שיטת התשלום המשמשת למימון עסקה. ניתן להשתמש בשיטות התשלום הבאות למימון עסקה (בכפוף לזמינות): יתרה, העברה מיידית, המחאה אלקטרונית, כרטיס אשראי, כרטיס חיוב וקודים לפדיון.
 • "PayPal Direct Payment"  - תשלום המתבצע ישירות באמצעות כרטיס האשראי או החיוב של הקונה ולא באמצעות חשבון PayPal, כגון תשלום המתבצע באמצעות Website Payments Pro‏.
 • "PayPal Mobile"  - שירות PayPal אשר מאפשר לשלוח ולקבל תשלום באמצעות הטלפון הנייד.
 • "הגנת המוכר של PayPal"  - תוכנית ההגנה ש-PayPal מציעה למוכרים כמתואר בסעיף 9.
 • "שירותי PayPal"  - כל המוצרים והשירותים שלנו וכל תכונה, טכנולוגיה ו/או פונקציונליות אחרת המוצעת על-ידינו באתר שלנו או בכל דרך אחרת.
 • "PayPal", "אנחנו", "אנו" או "שלנו"  - PayPal Pte. Ltd.‎‏
 • פירושו של המונח 'פרטים אישיים' הנו בהתאם לפירוש שניתן לו במסגרת חוקי הגנת נתונים.
   
 • "תשלום אישי"  - תשלום לחבר או לבן משפחה, למשל עבור חלקך בשכר דירה או בחשבון מסעדה. לא ניתן להשתמש בתשלום אישי לשליחת מתנות. תשלום אישי אינו זמין ברוב המדינות.
 • "מדיניות" - כל מדיניות או הסכם אחר בינך לבין PayPal שלו הסכמת באתר PayPal או בהקשר לשימושך בשירותי PayPal‏.
 • "תשלום שאושר מראש"  - תשלום שבו המקבל מקבל אישור מראש לחייב את חשבון השולח ישירות על בסיס חד-פעמי, קבוע או אקראי, בהתאם להסכם של המקבל עם השולח. תשלום שאושר מראש קרוי לעיתים "מינוי", "תשלום אוטומטי", "חיוב אוטומטי" או "הוראת קבע".
 • "שיטת תשלום מועדפת"  - שיטת תשלום שבחרת למימון תשלום במקום להשתמש בברירת מחדל לשיטות תשלום.
 • "קוד פדיון"  - רצף אותיות, מספרים ו/או סימנים המופיע על שוברי מתנה, שוברי מבצע או הצעות מבצע אחרות ומשמש לקבלת הטבה.
 • "עתודה"  - אחוז מהכסף שהתקבל בחשבון שלך שאותו אנו מעכבים לצורך הגנה מפני הסיכון לביטולים, הכחשות עסקה, תביעות או כל חבות אחרת הקשורה לחשבון ו/או לשימוש שלך בשירותי PayPal‏.
 • "פעילויות מוגבלות"  - הפעילויות המתוארות בסעיף 10 של הסכם זה.
 • "ביטול" מצב שבו PayPal מבטלת תשלום שקיבלת מהסיבות הבאות: (1) תוקפו בוטל על-ידי הבנק של השולח, (2) הוא נשלח אליך בטעות על-ידי PayPal, החברות המסונפות לה או כל חברת בת ישירה או עקיפה של PayPal‏, (3) לשולח התשלום לא היה אישור לשלוח את התשלום (לדוגמה: השולח השתמש בכרטיס אשראי גנוב), (4) קיבלת את התשלום עבור פעילויות המפרות הסכם זה, את מדיניות השימוש הנאות של PayPal או כל מדיניות אחרת, או (5) PayPal‏ הכריעה נגדך בתביעה.
 • "מוכר"  - ראה ההגדרה "בעל עסק".
 • "שונה משמעותית מהתיאור" מוגדר בסעיף 7.1 של הסכם זה.
 • "שינוי מהותי"  - שינוי בתנאי הסכם זה המצמצם את זכויותיך או מרחיב את תחומי האחריות שלך.
 • "טען"  - ראה ההגדרה "הוסף כסף".
 • "דף פרטי עסקה"  - הדף באתר PayPal שכותרתו 'פרטי עסקה', שבו מוצגים פרטים אודות העסקה. דף זה נגיש מהעסקה עצמה בחשבון שלך באתר PayPal‏.
 • "עסקה בלתי-מורשית" מוגדרת בסעיף 8.1 של הסכם זה.
 • "משתמש"  - כל אדם או ישות המשתמשים בשירותי PayPal, בכלל זה אתה.
 • "חשבון מאומת"  - מצב חשבון המשקף את העובדה כי PayPal אימתה שלבעל חשבון מסוים יש שליטה חוקית באחת או יותר משיטות התשלום שלו. מצב "חשבון מאומת" אינו מהווה המלצה על משתמש או ערובה בנוגע להתנהלות העסקית של משתמש.
 • "תשלום במסוף וירטואלי"  - תשלום המעובד על-ידי PayPal באמצעות תהליכי המסוף הווירטואלי, הממומן ישירות באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ולא באמצעות חשבון.

חזרה לראש הדף

 

מוצג א' - עמלות.

1. סקירה. PayPal גובה את העמלות הבאות:

 1. עמלת תשלום מסחרי.
 2. עמלות נוספות:
  • עמלת המרת מטבע;
  • עמלה על משיכת היתרה שלך;
  • עמלת המחאה אלקטרונית;
  • עמלת הכחשת עסקה;
  • עמלת אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב; וכן
  • עמלת בקשת רשומות.
 3. עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות:
  • עמלת תשלום זעיר;
  • עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים;
  • עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts;
  • עמלת תשלום אישי; וכן

2. עמלת תשלום מסחרי.

תשלום מסחרי כולל את התשלומים הבאים:

 • תשלום עבור מכירת מוצרים או שירותים;
 • תשלום שהתקבל לאחר שהמוכר השתמש בכרטיסייה 'בקש תשלום' באתר PayPal; או
 • תשלום שנשלח לבית עסק או לכל ישות מסחרית או ישות ללא מטרות רווח אחרת, או שהתקבל על-ידם.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום מסחרי

קבלת תשלום מסחרי

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.4% עד 3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק**:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

אלבניה
אנדורה
בוסניה והרצגובינה
קרואטיה
גאורגיה איסלנד ישראל
מולדובה
מונקו
סרביה

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.4% עד 3.4% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

ראה הטבלה שלהלן.

ארגנטינה (תשלומים בינלאומיים בלבד)
איי בהאמה
ברמודה
איי קיימן
צ'ילה
קולומביה (תשלום בינלאומי בלבד)
קוסטה ריקה
הרפובליקה הדומיניקנית
אקוודור
אל סלוודור
גואטמלה
הונדורס
ג'מייקה
ניקרגואה
פנמה
פרו
אורוגוואי
ונצואלה

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל: 5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק : מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), דרום קוריאה וטאיוואן

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל# .

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-2.9% עד 3.9% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל# .

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 


אינדונזיה
מלזיה
הפיליפינים
סינגפור
תאילנד
וייטנאם

תשלום פנים-ארצי : (כאשר רלוונטי)

תעריף רגיל# .

3.9% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-‎2.7% עד ‎3.9% +‎ עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל# .

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק#*:

מ-‎3.2% עד ‎4.4% +‎ עמלה קבועה

מדינות עם העברה אוטומטית, למעט: אלבניה, בוסניה והרצגובינה ומצרים

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

‎4.9%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.9% עד 4.9% + עמלה קבועה

יפן

תשלום מקומי:

תעריף רגיל:

3.6% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-2.9% עד 3.6% + עמלה קבועה

תשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

4.1% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.4% עד 4.1% + עמלה קבועה

 

 

 

 

מרוקו

תשלום מקומי ותשלום בינלאומי:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק*:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

כל המדינות

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

 • * כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במצב תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.
 • # לא כולל עסקאות באתר eBay, Website Payments Pro - פתרון מתארח, טרמינל וירטואלי, PayPal Here ומוצרי חיוב של חברות שילוח.
 •  קבלת תשלום מסחרי ובינלאומי באלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו וסרביה.
 • העמלה תלויה במדינת/אזור מגוריו של הקונה.

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של המוכר

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

קבלת
תשלום
מסחרי

     

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה

 

 

 

 

ארצות הברית, קנדה, צפון אירופה *

אירופה I **:

תעריף רגיל:

‎4.4%‏ + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-3.4% עד 4.4% + עמלה קבועה

 

 

 

כל המדינות האחרות:

תעריף רגיל:

5.4% + עמלה קבועה

תעריף לבעל עסק^:

מ-4.4% עד 5.4% + עמלה קבועה

 

עמלה קבועה

 

ראה בטבלה שלעיל


* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

תעריף לבעל עסק: כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במעמד תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.

^^ קונים במדינות אלה לא יכולים לפתוח חשבון PayPal, אך הם יכולים לבצע קניות באמצעות כרטיסי האשראי שלהם באתרים של בעלי עסקים מסוימים.

3. תעריף לבעל עסק מלונאות

תעריף לבעל עסק מלונאות זמין אך ורק לבעלי עסק מלונאות עם חשבונות PayPal הרשומים בסינגפור, מלזיה, אינדונזיה, תאילנד, וייטנאם והפיליפינים, אשר:

 1. משלבים על חשבונם את נקודת המכירה שלהם באמצעות שותף מנגנון הזמנה באינטרנט שמאושר על-ידי PayPal‏;
 2. מחזיקים בחשבון עסקי תקף במעמד תקין; וכן
 3. מקבלים אישור מ-PayPal‏.

PayPal תקבע, בכפוף לשיקול דעתה הבלעדי, אם תקבל אישור לתעריף לבעל עסק מלונאות. התעריף לבעל עסק מלונאות מוגבל לעיבוד תשלומים המתקבלים עבור מוצרים ושירותים הקשורים לעסקי בית המלון שלך בלבד. על אף כל זכות אחרת שיש לנו בכפוף להסכם זה, אנו עשויים, בכפוף לשיקול דעתנו הבלעדי, לבטל מיידית את האישור שלך לתעריף לבעל עסק מלונאות.

אם תקבל אישור לתעריף לבעל עסק מלונאות, תשלם:

תשלום מקומי (כאשר רלוונטי) ותשלום בינלאומי

תעריף רגיל# .

‎2.8%‎‏

 

4. עמלות נוספות.

פעילות

עמלות נוספות

המרת מטבע

מדינה/אזור:

עמלה הנכללת בשער החליפין הרלוונטי לעסקה :

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן.

2.5%

אנגווילה, אנטיגואה וברבודה, ארגנטינה, ארובה, איי בהאמה, ברבדוס, בליז, ברמודה, בוליביה, איי קיימן, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, דומיניקה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, אל סלוודור, איי פוקלנד, גרנדה, גואטמלה, גיאנה, הונדורס, ג'מייקה, מונטסראט, האנטילים ההולנדים, ניקרגואה, פנמה, פרגוואי, פרו, סנט קיטס ונוויס, סנט לוסיה, סנט וינסנט והגרנדינים, סורינם, טרינידד וטובגו, איי טורקס וקייקוס, אורוגוואי, ונצואלה, איי הבתולה.

4.5%

אלג'יריה, אנגולה, בחריין, בנין, בוטסואנה, בורקינה פאסו, בורונדי, קמרון, קייפ ורדה, צ'אד, איי קומורו, קונגו, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו, איי קוק, ג'יבוטי, מצרים, אריתראה, אתיופיה, גבון, גמביה, גאנה, גינאה, גינאה ביסאו, חוף השנהב, ירדן, קזחסטן, קניה, כווית, קירגיזסטן, לסוטו, מדגסקר, מלאווי, מאלי, מאוריטניה, מאוריציוס, מרוקו, מוזמביק, נמיביה, ניז'ר, ניגריה, עומן, קטאר, רואנדה, סאו טומה ופרינסיפה, ערב הסעודית, סנגל, איי סיישל, סיירה ליאונה, סומליה, דרום אפריקה, סנט הלנה, סווזילנד, טג'יקיסטן, טנזניה, טוגו, טוניסיה, טורקמניסטן, אוגנדה, איחוד האמירויות הערביות, תימן, זמביה, זימבבווה

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

3.5%‏

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי);

עמלת תשלום אישי של 2.5%.

אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מקדוניה, מולדובה, מונטנגרו, סרביה, אוקראינה.

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

‎4%

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי);

2.5%

בהוטן, קמבודיה, סין, מיקרונזיה, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד בסין), אינדונזיה, יפן, קוריאה, לאוס, מלזיה, האיים המלדיביים, מונגוליה, נפאל, ניו זילנד, הפיליפינים, סמואה, סינגפור, סרי לנקה, טאיוואן, תאילנד, טונגה, וייטנאם

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

העמלה תלויה במטבע שאליו הסכום מומר, כמפורט בטבלה הבאה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎4%

ריאל ברזילאי:

‎4%

דולר קנדי:

3.5%‏

קרונה צ'כית:

‎4%

קרונה דנית:

‎4%

אירו:

‎4%

דולר הונג קונגי:

‎4%

פורינט הונגרי:

‎4%

ש"ח:

‎4%

ין יפני:

‎4%

רינגיט מלזי

‎4%

פזו מקסיקני:

‎4%

דולר ניו זילנדי:

‎4%

קרונה נורווגית:

‎4%

פזו פיליפיני:

‎4%

זלוטי פולני:

‎4%

רובל רוסי:

‎4%

דולר סינגפורי:

‎4%

קרונה שוודית:

‎4%

פרנק שוויצרי:

‎4%

דולר טאיוואני חדש:

‎4%

באט תאילנדי:

‎4%

ליש"ט:

‎4%

דולר אמריקאי:

3.5%‏

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע הראשי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות של חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי)

2.5%

מונקו

המרת מטבע המתרחשת בעת קבלת תשלום אחר (לרבות תשלום המוני או תשלום Payouts), משיכת כסף לחשבון הבנק המקומי שלך (אם יתרת חשבון ה-PayPal שלך מוחזקת במטבע שאינו המטבע המקומי שלך), הוספת כסף מחשבון בנק לחשבון ה-PayPal שלך או העברת כסף בין יתרות חשבונות PayPal במטבעות שונים (אם רלוונטי)
 

2.5% מעבר לשער החליפין של המכירות
 

המרת מטבע המתרחשת בעת שליחת תשלום אישי או מסחרי:

בין ‎ 3.0% ל-‎ 4.0% מעבר לשער החליפין הקמעונאי, בהתאם למטבע שאליו הסכום הרלוונטי יומר (עיין בטבלה שלהלן).

מטבע וקוד

עמלת המרת מטבע

דולר אוסטרלי (AUD‏):

4.0%‏

ריאל ברזילאי (BRL‏):

4.0%‏

דולר קנדי (CAD‏):

3.0%‏

קרונה צ'כית (CZK‏):

3.5%‏

קרונה דנית (DKK‏):

3.5%‏

אירו (EUR‏):

3.5%‏

דולר הונג קונגי (HKD‏):

4.0%‏

פורינט הונגרי (HUF‏):

3.5%‏

שקל ישראלי (ILS‏):

4.0%‏

ין יפני (JPY‏):

4.0%‏

רינגיט מלזי (MYR‏):

4.0%‏

פזו מקסיקני (MXN‏):

4.0%‏

דולר ניו זילנדי (NZD‏):

4.0%‏

קרונה נורווגית (NOK‏):

3.5%‏

פזו פיליפיני (PHP‏):

4.0%‏

זלוטי פולני (PLN):

3.5%‏

רובל רוסי (RUB‏):

3.5%‏

קרונה שוודית (SEK‏):

3.5%‏

דולר סינגפורי (SGD):

4.0%

פרנק שוויצרי (CHF‏):

3.5%‏

דולר טאיוואני חדש (TWD‏):

4.0%‏

באט תאילנדי (THB‏):

4.0%‏

ליש"ט בריטניה (GBP‏):

3.5%‏

דולר אמריקאי (USD‏):

3.0%‏

כאשר נדרשת המרת מטבע, היא תושלם לפי שער החליפין של העסקה שקבענו להמרת המטבע הרלוונטי. שער החליפין של העסקה מותאם על בסיס קבוע וכולל עמלת המרת מטבע המוחלת ונשמרת על-ידנו בהתאם לשער חליפין בסיסי כדי ליצור את התעריף הרלוונטי להמרה שלך. שער החליפין הבסיסי מבוסס על התעריפים בשווקי המטבע הסיטונאיים ביום ההמרה או ביום העסקים הקודם; לחלופין, אם נדרש על-פי חוק או תקנה, נקבע בהתאם לתעריפים הנקבעים על ידי הממשלה הרלוונטית. שער החליפין של עסקה, החל על ההמרה, עשוי לחול באופן מיידי וללא הודעה מוקדמת. ייתכן שתהיה לך את האפשרות (בהתאם למדינת/אזור המגורים שלך ולסוג שיטת התשלום) לבטל את ההצטרפות להמרת מטבע לפני שתשלים את העסקה על-ידי בחירה ב'אפשרויות המרה אחרות' בדף 'בחן את הפרטים שלך' במהלך התשלום.

כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת המכירה על-ידי PayPal, יוצג בפניך שער החליפין שיחול על העסקה לפני שתמשיך באישור עסקת התשלום. על-ידי המשך אישור עסקת התשלום אתה מסכים להמרת המטבע על בסיס שער החליפין. כאשר מוצעת המרת מטבע בנקודת מכירה על-ידי בעל עסק ולא על-ידי PayPal ואתה בוחר לאשר את עסקת התשלום על בסיס שער החליפין והחיובים של בעל העסק, לא תהיה ל-PayPal כל חבות ביחס להמרת מטבע זו.

כאשר התשלום שלך ממומן באמצעות כרטיס אשראי או חיוב ומעורבת בו המרת מטבע באמצעות PayPal, אתה מסכים ומאשר ל-PayPal להמיר את המטבע במקום חברת כרטיסי האשראי.

משיכת היתרה שלך

שיטת משיכה:

עמלה:

משיכות שאתה מבצע לחשבון הבנק שלך בארה"ב.

סינגפור, הפיליפינים, אינדונזיה, תאילנד וסין 

$35 דולר אמריקאי לכל משיכה

ניו זילנד, הרפובליקה של דרום קוריאה, טאיוואן ויפן

2.50%

כל המדינות האחרות 

ללא תשלום

משיכות שאתה מבצע לחשבון הבנק המקומי שלך.משיכה באמצעות המחאה פיסית שנשלחה אליך.

עמלה בגין דחיית משיכה בנקאית במקרה שבו פרטי המשיכה שסיפקת שגויים או חסרים.

עבור הפיליפינים (PH), אינדונזיה (ID), מלזיה (MY) או סין (סין), עיין בקישור הרלוונטי למטה:

ID - https://www.paypal.com/id/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

PH - https://www.paypal.com/ph/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

MY - https://www.paypal.com/my/webapps/mpp/paypal-seller-fees#Transfer

CN - https://www.paypal.com/c2/webapps/mpp/paypal-seller-fees?locale.x=en_C2

העמלה משתנה לפי מדינה/אזור. לעיון בעמלות, עבור אל דף העמלות ובחר את המדינה/האזור המתאימים.

עמלה בגין דחיית משיכה בנקאית באיסלנד וקרואטיה: 3.00 אירו

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כפי שהוגדרו לעיל.

משיכות שמתבצעות לכרטיס האשראי שלך.

העמלה משתנה לפי מדינה/אזור. לעיון בעמלות, עבור אל דף העמלות ובחר את המדינה/האזור המתאימים.

 

עבור קרואטיה (HR), כווית (KU), הפיליפינים (PH), קטאר (QA), סרביה (RS), סינגפור (SG):

אנו גובים עמלה בגובה 1% מהסכום המועבר, עם גבולות מינימום ומקסימום בהתאם למטבע שנמשך (ערכי המינימום והמקסימום של העמלות לפי מטבע מפורטים מטה, במידה והשירות זמין)

 

עמלה מינימלית

עמלה מקסימלית

דירהם איחוד האמירויות הערביות

0.90 דירהם

36.70 דירהם

דולר אוסטרלי

0.25 דולר אוסטרלי

10.00 דולר אוסטרלי

לב בולגרי

0.50 לב בולגרי

20.00 לב בולגרי

דולר קנדי

0.25 דולר קנדי

10.00 דולר קנדי

קרונה צ'כית

5.70 קרונה צ'כית

230.00 קרונה צ'כית

קרונה דנית

1.80 קרונה דנית

70.00 קרונה דנית

אירו

0.25 אירו

10.00 אירו

ליש"ט

0.20 פאונד ‏

8.00 פאונד

דולר הונג קונגי

2.00 דולר הונג קונגי

80.00 דולר הונג קונגי

קונה קרואטית

2.00 קונה קרואטית

70.00 קונה קרואטית

פורינט הונגרי

70.00 פורינט הונגרי

2900.00 פורינט הונגרי

ש"ח

1.00 שקל

‎40.00 ILS‏

ין יפני

30 יין יפני

1100 יין יפני

דינר כוויתי

1 דינר כוויתי

ללא עמלה מרבית

רופי סרי לנקי

50.00 רופי סרילנקי

1800.00 רופי סרילנקי

פזו מקסיקני

5.00 פזו מקסיקני

200.00 פזו מקסיקני

רינגיט מלזי

‎1.00 רינגיט מלזי

‎40.00 MYR‏

קרונה נורווגית

1.00 קרונה נורווגית

40.00 קרונה נורווגית

דולר ניו זילנדי

0.40 דולר ניו זילנדי

15.00 דולר ניו זילנדי

פזו פיליפיני

10.00 פזו פיליפיני

‎500.00 PHP‏

זלוטי פולני

1.00 זלוטי פולני

40.00 זלוטי פולני

ריאל קטארי

1.00 ריאל קטארי

40.00 ריאל קטארי

לאו רומני

1.00 לאו רומני

40.00 לאו רומני

דינר סרבי

25.00 דינר סרבי

1000.00 דינר סרבי

רובל רוסי

20.00 רובל רוסי

700.00 רובל רוסי

קרונה שוודית

2.50 קרונה שוודית

100.00 קרונה שוודית

דולר סינגפורי

0.50 דולר סינגפורי

15.00 דולר סינגפורי

באט תאילנדי

8.00 באט תאילנדי

320.00 באט תאילנדי

לירה טורקית

‎1.50 TRY‏

60.00 לירה טורקית

דולר אמריקאי

0.25 דולר אמריקאי

‎$10.00 USD‎‏

ראנד דרום אפריקני

3.60 ראנד דרום אפריקאי

145.00 ראנד דרום אפריקאי

כל המטבעות האחרים

ללא עמלה מינימלית/מקסימלית

אם תמשוך את היתרה במטבע שאינו זה שבו נקובה יתרת חשבונך, תחויב בנוסף על כך בעמלות המרת מטבע, כפי שהוגדרו לעיל.

משיכה באמצעות PayPal Retiros‏

עיין בתנאים וההתניות של השירות.

משיכות שתבצע בדולר אמריקאי לחשבון הבנק שלך בטאיוואן הנקוב בדולר אמריקאי באמצעות שירות משיכה של בנק שותף של PayPal.

‎2.5% מסכום המשיכה

 

קבלת המחאות אלקטרוניות

עבור מוכרים במדינות הרשומות להלן, ישנה עמלה מרבית לכל תשלום עבור קבלת תשלום הממומן בהמחאה אלקטרונית, כפי שמופיע בהמשך. התקרה תלויה במטבע התשלום:

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎50.00 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎75.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎45.00 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎850.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎250.00 DKK‏

אירו:

‎35.00 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎330.00 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎9,250 HUF‏

ש"ח:

‎160.00 ILS‏

ין יפני:

‎4,000 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎150.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎540.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎60.00 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎270.00 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎1,900.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎140.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎1,400.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎60.00 SGD‏

קרונה שוודית:

‎320.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎50.00 CHF

דולר טאיוואני חדש:

‎1,350.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1,400.00 THB‏

ליש"ט:

‎30.00 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎45.00 USD‏

הכחשות עסקה

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$15.00 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$20.00 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$15.00 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎250.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎60.00 DKK‏

אירו:

‎11.25 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$75.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎2,000.00 HUF‏

ש"ח:

‎40.00 ILS‏

ין יפני:

‎¥1,300.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎40.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎110.00 MXN‏

קרונה נורווגית

‎65.00 NOK‏

דולר ניו זילנדי:

‎$15.00 NZD‎‏

פזו פיליפיני:

‎500.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎30.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎320.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$15.00 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎80.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎10.00 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎330.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎360.00 THB‏

ליש"ט:

‎£7.00 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$10.00 USD‎‏

 

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎22.00 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎35.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎20.00 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎400.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎120.00 DKK‏

אירו:

‎16.00 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎155.00 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎4,325 HUF‏

ש"ח:

‎75.00 ILS‏

ין יפני:

‎1,875 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎65.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎250.00 MXN‏

קרונה נורווגית

‎125.00 NOK‏

דולר ניו זילנדי:

‎28.00 NZD‏

פזו פיליפיני:

‎900.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎65.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎640.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎28.00 SGD‏

קרונה שוודית:

‎150.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎22.00 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎625.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎650.00 THB‏

ליש"ט:

‎14.00 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎20.00 USD‏

עמלת הכחשת עסקה מחויבת כאשר הכחשת עסקה מוחלת על חשבונך בגין תשלום שקיבלת. אם אתה זכאי ל'הגנת המוכר' של PayPal עבור תשלום זה, העמלה אינה נגבית. העמלה מבוססת על המטבע שהתקבל.

אישור כרטיס אשראי וכרטיס חיוב

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$2.00 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$4.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎$2.45 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

50.00 קרונה צ'כית

קרונה דנית:

12.50 קרונה דנית

אירו:

‎1.50 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$15.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

400.00 פורינט הונגרי

ש"ח:

8.00 ש"ח

ין יפני:

‎¥200.00 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

10.00 רינגיט מלזי

פזו מקסיקני:

‎20.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$3.00 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

15.00 קרונה נורווגית

פזו פיליפיני:

100.00 פזו פיליפיני

זלוטי פולני:

‎6.50 PLN‏

רובל רוסי:

‎60 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$3.00 SGD‎‏

קרונה שוודית:

15.00 קרונה שוודית

פרנק שוויצרי:

3.00 פרנק שוויצרי

דולר טאיוואני חדש:

‎$70.00 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎70.00 THB‎

ליש"ט:

‎£1.00 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$1.95 USD‎‏

במקרים מסוימים, PayPal עשויה לבקש ממך לאמת את בעלותך על כרטיס האשראי או כרטיס החיוב. לשם כך, PayPal מבצעת חיוב בכרטיס האשראי שלך או בכרטיס החיוב שלך ולאחר מכן מבקשת ממך לאמת את הקוד המשויך לחיוב. סכום זה יוחזר כאשר תשלים בהצלחה את תהליך האימות של כרטיס האשראי או כרטיס החיוב.

עמלת בקשת רשומות

‎$10.00 דולר סינגפורי (לפריט), או שווה-ערך במטבע אחר.

לא נחייב אותך עבור רשומות שהתבקשו בנוגע לטענה בתום לב לגבי שגיאה בחשבונך.

5. ‏ עמלות עבור קטגוריות תמחור אחרות

 • תמחור תשלום זעיר. PayPal מציעה שתי תוכניות לתמחור תשלום זעיר: (i) עמלות תשלום זעיר; וכן (ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים.
  (i) עמלות תשלום זעיר. אם נרשמת לעמלות תשלום זעיר, העמלות הבאות חלות על כל תשלום מסחרי שתקבל. אם יש לך גם חשבון הכולל עמלות תשלום זעיר וגם חשבון עם תמחור רגיל, אתה אחראי על ניתוב נכון של התשלומים שלך לחשבון המתאים; לאחר עיבוד העסקה באמצעות החשבון שבחרת, לא תוכל לבקש לעבד את העסקה באמצעות חשבון אחר.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום זעיר

קבלת תשלום מסחרי

כל המדינות (שבהן זמינות עמלות תשלום זעיר)

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
6% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

**** אמריקה הלטינית

6.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

****אמריקה הלטינית פירושה המדינות הבאות: אנטיגואה וברבודה, אנגווילה, האנטילים ההולנדיים, ארגנטינה, ארובה, ברבדוס, ברמודה, בוליביה, איי בהאמה, בליז, צ'ילה, קולומביה, קוסטה ריקה, דומיניקה, הרפובליקה הדומיניקנית, אקוודור, איי פוקלנד, גרנדה, גואטמלה, גיאנה, הונדורס, ג'מייקה, סנט קיטס ונוויס, איי קיימן, סנט לוסיה, מונטסראט, ניקרגואה, פנמה, פרו, פרגוואי, סורינאם, אל סלוודור (SV), איי טורקס וקייקוס, טרינידד וטובגו, אורוגוואי, סנט וינסנט והגרנדינים, ונצואלה, איי הבתולה הבריטיים.

(ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים. אם תגיש בקשה ותעמוד בדרישות לקבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, אזי עבור כל עסקה הכוללת מוצרים דיגיטליים בלבד, אתה מסכים לשלם (i) את עמלות התשלום המסחרי כמתואר בסעיף 2 שלעיל, או (ii) עמלות תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים, לפי התעריף שמביא לחיובך בסכום הנמוך יותר עבור העסקה.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים

קבלת תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים

כל המדינות (שבהן זמין תשלום זעיר עבור מוצרים דיגיטליים), למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

יפן

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
‎5%‎ עד 5.3% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה (היכן שחל)

תשלום מקומי:
5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
העמלה תלויה במדינת/אזור מגוריו של הקונה

מדינת/אזור מגוריו של הקונה

עמלה

צפון אירופה*

5.4% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

ארה"ב, קנדה, אירופה I‏**

5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

אירופה II***‏

6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות האחרות

6.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

 

הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד בסין), אינדונזיה, מלזיה, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד, וייטנאם

תשלום מקומי:
5.5% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

תשלום בינלאומי:
6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

 

סין

תשלום בינלאומי:
6.0% + עמלה קבועה על תשלום זעיר

עמלה קבועה על תשלום זעיר

כל המדינות שבהן האפשרות זמינה

מטבע:

עמלה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.05 AUD‏

ריאל ברזילאי:

‎R$0.10 BRL‏

דולר קנדי:

‎$0.05 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎1.67 CZK‏

קרונה דנית:

‎0.43 DKK‏

אירו:

‎0.05 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$0.39 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎15.00 HUF‏

ש"ח:

‎0.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥7.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎0.20 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎$0.55 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$0.08 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎0.47 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2.50 PHP‏

זלוטי פולני:

‎0.23 PLN‏

רובל רוסי:

‎2.00 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.08 SGD‏

קרונה שוודית:

‎0.54 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.09 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎2.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎1.80 THB‏

ליש"ט:

‎£0.05 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.05 USD‏

* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו^^, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, סרביה, שוויץ, אוקראינה.

^ תעריף לבעל עסק: כדי להיות זכאי לתעריף לבעל עסק, עליך להגיש בקשה חד-פעמית, לעמוד בהיקף המכירות החודשי הנדרש ולהחזיק בחשבון הנמצא במעמד תקין. כדי לצפות בקריטריונים לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן. כדי להגיש בקשה לתעריף לבעל עסק, לחץ כאן.

^^ קונים במדינות אלה לא יכולים לפתוח חשבון PayPal, אך הם יכולים לבצע קניות באמצעות כרטיסי האשראי שלהם באתרים של בעלי עסקים מסוימים.

 

 • עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts.

פעילות

מדינה/אזור:

עמלת תשלום המוני/תשלום Payouts

שליחת תשלום Payouts או תשלום המוני

כל המדינות, למעט המדינות המפורטות להלן

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן.

תשלום בינלאומי:

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

תשלום מקומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן**.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני לכל מקבל, כמפורט להלן***.

הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), סין, יפן, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד

תשלום מקומי (אם זמין):

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן.

תשלום בינלאומי:

‎2% מהתשלום עד לעמלה מרבית על תשלום Payout/תשלום המוני* לכל מקבל, כמפורט להלן****.

*עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$1.25 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

R$2.00 BRL‏

דולר קנדי:

‎$1.25 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎24.00 CZK

קרונה דנית:

‎6.00 DKK

אירו:

‎0.85 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$7.00 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎210.00 HUF‏

ש"ח:

‎4.00 ILS‏

ין יפני:

‎¥120.00 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎4.00 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎11.00 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$1.50 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

‎6.75 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎50.00 PHP‏

זלוטי פולני:

‎3.00 PLN‏

רובל רוסי:

‎30 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$1.60 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎9.00 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎1.30 CHF‏

באט תאילנדי:

$36 THB

דולר טאיוואני חדש:

‎33 דולר טאיוואני

ליש"ט:

‎£0.65 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$1.00 USD‎‏

**עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום מקומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$16 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$24 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$14 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎280 CZK‏

קרונה דנית:

‎84 DKK‏

אירו:

‎12 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$110 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎3,080 HUF‏

ש"ח:

‎50 ILS‏

ין יפני:

‎¥1200 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎50 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎170 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$20 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎90 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎640 PHP‏

זלוטי פולני:

‎46 PLN‏

רובל רוסי:

‎480 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$20 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎100 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎16 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎440 TWD‏

באט תאילנדי:

‎460 THB‏

ליש"ט:

‎£10 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$14 USD‎‏

***עמלה מרבית על תשלום Payouts/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהמדינות הבאות: אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, ישראל, מולדובה, מונקו, סרביה, אוקראינה

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$100 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$150 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$90 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1700 CZK‏

קרונה דנית:

‎500 DKK‏

אירו:

‎70 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$660 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎18,500 HUF‏

ש"ח:

‎320 ILS‏

ין יפני:

‎¥8,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎300 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎1,080 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$120 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎540 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎3,800 PHP‏

זלוטי פולני:

‎280 PLN‏

רובל רוסי:

‎2,800 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$120 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎640 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎100 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,700 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,800 THB‏

ליש"ט:

‎£60 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$90 USD‎‏

****עמלה מרבית על תשלום/תשלום המוני עבור תשלום בינלאומי מהארצות הבאות: סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), יפן, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד

 

מטבע:

העמלה המרבית לכל מקבל:

דולר אוסטרלי:

‎$60 AUD‎‏

ריאל ברזילאי:

‎R$100 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$60 CAD‎‏

קרונה צ'כית:

‎1,000 CZK‏

קרונה דנית:

‎300 DKK‏

אירו:

‎40 EUR‏

דולר הונג קונגי:

‎$400 HKD‎‏

פורינט הונגרי:

‎15,000 HUF‏

ש"ח:

‎200 ILS‏

ין יפני:

‎¥5,000 JPY‎‏

רינגיט מלזי:

‎200 MYR‏

פזו מקסיקני:

‎750 MXN‏

דולר ניו זילנדי:

‎$75 NZD‎‏

קרונה נורווגית:

‎300 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎2,500 PHP‏

זלוטי פולני:

‎150 PLN‏

רובל רוסי:

‎1,500 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$80 SGD‎‏

קרונה שוודית:

‎400 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎50 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$2,000 TWD‎‏

באט תאילנדי:

‎2,000 THB‏

ליש"ט:

‎£35 GBP‎‏

דולר אמריקאי:

‎$50 USD‎‏

עמלת תשלום אישי.

 1. תשלום אישי הוא תשלום לחברים או לבני משפחה, למשל עבור חלקך בשכר דירה או בחשבון מסעדה.
 2. הזמינות של תשלום אישי מוגבלת, והוא אינו זמין ברוב המדינות.
 3. אם אתה משתמש בכרטיס האשראי שלך כשיטת התשלום עבור תשלום אישי, ייתכן שתחויב בעמלת מקדמה במזומן על-ידי חברת כרטיסי האשראי שלך.
 4. העמלה חלה על השולח.

פעילות

מדינת/אזור מגוריו של השולח

מדינת/אזור מגוריו של המקבל

עמלת תשלום אישי כאשר שיטת התשלום היא יתרה או חשבון בנק בלבד

עמלת תשלומים אישיים, כאשר נעשה שימוש בשיטת תשלום אחרת כדי לממן את התשלום באופן מלא או חלקי, כולל כרטיס אשראי. אם אתה משתמש בשיטת תשלום אחרת כדי לממן חלקית את התשלום, העמלה תהיה חלקית.

שליחה או קבלה של תשלום פנים-ארצי

אנדורה, קרואטיה, איסלנד, מונקו (ראה הערה)

האזור הכלכלי האירופי ב-EUR/SEK

ללא תשלום

ללא תשלום

היכן שזמין

היכן שזמין

ללא תשלום

3.4% + עמלה קבועה

 

 

 

 

 

שליחה או קבלה של תשלום בינלאומי

אנדורה, קרואטיה, איסלנד ומונקו

ארה"ב, קנדה, צפון אירופה*, אירופה I** או אירופה II***

1.99 אירו

1.99 אירו

כל מדינה/אזור אחרים

3.99 אירו

3.99 אירו

אלבניה, בוסניה והרצגובינה, מקדוניה, מולדובה, מונטנגרו ואוקראינה

ארה"ב, קנדה, צפון אירופה*, אירופה I** או אירופה II***

1.99 אירו

1.99 אירו + 3.4% + עמלה קבועה

כל מדינה/אזור אחרים

3.99 אירו

3.99 אירו + 3.4% + עמלה קבועה

ניו זילנד

כל מדינה/אזור

6.99 דולר ניו זילנדי

6.99 דולר ניו זילנדי + 3.4% + עמלה קבועה

 

 

 

כל מדינה/אזור אחרים

כל מדינה/אזור אחרים

$4.99 דולר אמריקאי

$4.99 דולר אמריקאי + 3.4% + עמלה קבועה

* צפון אירופה: דנמרק, איי פארו, פינלנד (כולל איי אולנד), גרינלנד, איסלנד, נורווגיה, שוודיה.

** אירופה I: אוסטריה, בלגיה, קפריסין, אסטוניה, צרפת (כולל גיאנה הצרפתית, גוואדלופ, מרטיניק, ראוניון ומאיוט), גרמניה, גיברלטר, יוון, אירלנד, איטליה, לוקסמבורג, מלטה, מונקו, מונטנגרו, הולנד, פורטוגל, סן מרינו, סלובקיה, סלובניה, ספרד, בריטניה (כולל איי התעלה והאי מאן), מדינת קריית הוותיקן.

*** אירופה II: אלבניה, אנדורה, בלרוס, בוסניה והרצגובינה, בולגריה, קרואטיה, צ'כיה, גאורגיה, הונגריה, קוסובו, לטביה, ליכטנשטיין, ליטא, מקדוניה, מולדובה, פולין, רומניה, רוסיה, שוויץ, אוקראינה.

הערה: תשלום בינלאומי באירו או בקרונה שוודית שמבוצע בין חשבונות הרשומים באיחוד האירופי או באזור הכלכלי האירופי או במונקו יטופל כתשלום אישי מקומי למטרת גביית עמלות.

מטבע:

עמלה קבועה:

דולר אוסטרלי:

‎$0.30 AUD

ריאל ברזילאי:

‎R$0.60 BRL‎‏

דולר קנדי:

‎$0.30 CAD‏

קרונה צ'כית:

‎10.00 CZK‏

קרונה דנית:

‎2.60 DKK‏

אירו:

‎€0.35 EUR

דולר הונג קונגי:

‎$2.35 HKD‏

פורינט הונגרי:

‎90.00 HUF‏

ש"ח:

‎1.20 ILS‏

ין יפני:

‎¥40.00 JPY‏

רינגיט מלזי:

‎2.00 MYR

פזו מקסיקני:

‎4.00 MXN

דולר ניו זילנדי:

‎$0.45 NZD‏

קרונה נורווגית:

‎2.80 NOK‏

פזו פיליפיני:

‎15.00 PHP

זלוטי פולני:

‎1.35 PLN‏

רובל רוסי:

‎10 RUB‏

דולר סינגפורי:

‎$0.50 SGD‏

קרונה שוודית:

‎3.25 SEK‏

פרנק שוויצרי:

‎0.55 CHF‏

דולר טאיוואני חדש:

‎$10.00 TWD‏

באט תאילנדי:

‎11.00 THB‏

ליש"ט:

‎£0.20 GBP‏

דולר אמריקאי:

‎$0.30 USD

6. עמלת החזר

פעילות

מדינה/אזור:

עמלה

החזרת תשלום מסחרי

סין, הונג קונג (אזור מנהלי מיוחד, סין), אינדונזיה, קוריאה, מלזיה, ניו זילנד, הפיליפינים, סינגפור, טאיוואן, תאילנד ווייטנאם

 

אלבניה, אנדורה, בוסניה והרצגובינה, קרואטיה, גאורגיה, איסלנד, מולדובה, מונקו, סרביה

אם תנפיק החזר מלא של התשלום המסחרי, אנו נשמור את החלק של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי.

אם תנפיק החזר חלקי של התשלום המסחרי, אנו נשמור את החלק היחסי של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי.

חשבון הקונה יזוכה בסכום המלא של התשלום המסחרי במקרה של החזר מלא, או בחלק יחסי של סכום התשלום המסחרי במקרה של החזר חלקי.

החשבון שלך יחויב בשיעור היחסי של הסכום שחשבונך זוכה בו במקור בהקשר לתשלום המסחרי ובשיעור היחסי של החלק של העמלה הקבועה מתוך עמלת התשלום המסחרי

7. עמלות בנק/כרטיס אשראי. הבנק או חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך עשויים לחייב אותך בעמלות עבור משלוח או קבלה של כסף באמצעות PayPal‏. למשל, ייתכן שתחויב בעמלות המרת מטבע, עמלות עבור עסקאות בינלאומיות או עמלות אחרות, גם כאשר העסקה היא פנים-ארצית ואינה מצריכה המרת מטבע. PayPal אינה אחראית לעמלות שבהן אתה מחויב על-ידי הבנק, חברת כרטיסי האשראי או החיוב שלך או כל מוסד פיננסי אחר בהתאם לשימוש שאתה עושה ב-PayPal‏. אם אתה נמצא בישראל, ייתכן שחשבון הבנק שלך יחויב באופן מיידי עבור עסקת PayPal הממומנת באמצעות כרטיס אשראי.

 

חזרה לראש הדף

 

מוצג ב' - מדינה/אזור - תנאים ספציפיים.

התנאים וההתניות הבאים חלים רק על בעלי חשבון ביחס לחשבונות שנרשמו במדינות הבאות. במקרה של סתירה בין תנאי הסכם זה לבין תנאי מוצג ב', יחולו תנאי מוצג ב':

 

ישראל
חוק ופורום למחלוקות.

למעט מכפי שהוסכם על-ידי הצדדים או כמתואר בסעיף 12.2 לעיל, אתה מסכים כי כל תביעה או מחלוקת שיש לך נגד PayPal חייבת להידון בבית-משפט הממוקם בסינגפור, ואתה מסכים להיות כפוף לסמכות השיפוט של בתי המשפט הממוקמים בסינגפור למטרת דיון בכל תביעות או מחלוקות מעין אלה. הסכם זה וכל מחלוקת בינך וביננו כפוף מכל הבחינות לחוקי סינגפור, כפי שאלה חלים על הסכמים שנחתמו ואמורים להיות מבוצעים באופן מלא בגבולות סינגפור, מבלי להביא בחשבון סעיפים בדבר סתירות בחוק. אם בית משפט במקום מגוריך אינו אוכף את ההסכם בינך וביננו בדבר יישום החוק הקיים בסינגפור או דורש כי פתרון המחלוקת ביננו יתנהל בסינגפור, חוקי המדינה/האזור שבו אתה מתגורר יחולו על המחלוקות בינך וביננו ביחס להסכם זה ותוכל להגיש תביעה בבית משפט במדינה/באזור שבו אתה מתגורר ואנו מסכימים לסמכותו השיפוטית של בית משפט כגון זה.

 

חזרה לראש הדף