הסכם חיוב eBay‏

>> הצג את כל ההסכמים המשפטיים

הסכם החיוב של eBay

עדכון אחרון: 8 במרס 2007

 

 1. צדדי הסכם זה

  הסכם חיוב זה של eBay ('הסכם חיוב') מתקיים בין PayPal, Inc.‎‏, PayPal CA Limited ו-‎PayPal Pte. Ltd.‎‏ (ביחד 'PayPal‏'), eBay Inc.‎‏ ('eBay‏') ובינך.

   

 2. אישור לחייב את חשבון ה-PayPal שלך עבור עמלות eBay

  על-ידי הסכמה לתנאים אלה, אתה נותן ל-eBay רשות לחייב את חשבון ה-PayPal שלך באופן חד-פעמי, באופן חוזר או מדי פעם, כדי לגבות עמלות שעליך לשלם ל-eBay, אלא אם ועד שתבטל את הסכם החיוב שלך. אתה מאשר ל-PayPal לשלם מחשבון ה-PayPal שלך את הסכום המלא של העמלות המוצגות על-ידי eBay‏. PayPal לא תבצע תשלום בעצמה במסגרת הסכם חיוב זה; PayPal תשלם רק חיובים שבוצעו על-ידי eBay‏. eBay תספק לך חשבונית עשרה ימים לפחות לפני חיוב החשבון שלך ב-PayPal‏.

  PayPal תהפוך לשיטת התשלום הרשומה שלך ב-eBay עבור תשלום אוטומטי של עמלות המכירה שלך ב-eBay‏. אם בעבר היתה לך שיטת תשלום רשומה אחרת עבור תשלום אוטומטי של עמלות, PayPal תחליף שיטה זו.

  אם תשנה את אתר הרישום של חשבון eBay שלך (לדוגמה, אם תשנה את הרישום מ-eBay.com ל-eBay.ca) הסכם חיוב זה יבוטל. אם תשנה את מטבע החשבון שלך ב-eBay, יהיה עליך לציין שוב את PayPal כשיטת התשלום האוטומטית שלך עבור חשבונך במטבע החדש. אם הסכם חיוב זה יבוטל, או אם לא תהיה אפשרות להשלים את תשלום העמלות שלך ב-eBay באמצעות PayPal מכל סיבה שהיא, עדיין תהיה מחויב לשלם ל-eBay את כל העמלות שלא שולמו, ו-eBay תהא רשאית לגבות תשלום עבור עמלות המכירה שלך באמצעות שיטת תשלום שנרשמה בעבר ב-eBay, כגון כרטיס אשראי או חשבון עו"ש.

   

 3. שימוש במקור כספי

  כאשר eBay מחייבת את חשבון ה-PayPal שלך, PayPal תמיד תנסה למשוך כסף מהיתרה שלך ב-PayPal תחילה. אם הכסף ביתרה שלך אינו מספיק, PayPal תחפש ותנסה לחייב מקור כספי מועדף שהגדרת עבור הסכם חיוב זה. אם השימוש במקור הכספי המועדף נכשל (לדוגמה, תוקף כרטיס האשראי פג), PayPal תשתמש במקורות כספיים זמינים אחרים בחשבון ה-PayPal שלך. תהיה לך האפשרות להפוך מקורות כספיים ללא זמינים לשימוש בקשר עם הסכם חיוב זה, אולם אם ברשותך כרטיס אשראי או כרטיס חיוב אחד או יותר המקושרים לחשבון ה-PayPal שלך, יש להפוך לפחות אחד מכרטיסים אלה לזמין לצורך חיוב.

  תהיה לך האפשרות לבחור מקור כספי מועדף או לבטל את הבחירה בו, ולהפוך מקורות כספיים אחרים לזמינים או ללא זמינים, כל זאת במהלך ההרשמה, ובכל עת באמצעות הקישור 'תשלומים ישירים' תחת הכרטיסייה 'פרופיל חשבון', לאחר שתיכנס לאתר האינטרנט של PayPal‏.